BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem:"

Transkript

1 MIKROBETALING BibPay Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder Projekt udviklet i et samarbejde mellem: Herning Bibliotekerne Silkeborg Bibliotekerne Cordura - med støtte fra Kulturstyrelsen Silkeborg / september

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Formål... 4 Proces / historik... 5 Aftalepartnere... 6 Axiell... 6 NETS... 6 EPay... 6 SafeCom... 6 Datatilsyn... 6 BibPay intro... 7 BibPay, DANTEK og NCIP... 7 Andre systemer... 7 Køb og aftaler... 7 BibPay snitflader... 8 Front end API... 8 Betalings gateway Rapport og bogholderi BibPay og bibliotekssystem Login Betaling Kontooversigt Opsamling af beløb - inden transaktion Udfordringer Mulighed for delbetaling Differentiering af mellemværender SafeCom - testcase Integration med BibPay Andre mobile betalingsløsninger MobilePay fra Danske Bank Swipp SMS NFC Betaling Andre løsninger Konklusion

3 Introduktion Silkeborg og Herning Bibliotekerne fik via Kulturstyrelsens Overbygningspulje mulighed for at udvikle en løsning til mikrobetaling via mobiltelefon. Løsningen er tilpasset projektbibliotekernes nuværende bibliotekssystem, samtidig med, der er etableret en open source snitflade i en backend - kaldet BibPay - som Cordura har programmeret til løsningen. Løsningen vil kunne tilpasses i forbindelse med nyt bibliotekssystem eller løsninger som måtte opstå i forlængelse af Danskernes Digitale Biliotek (DDB), herunder det nye fælles nationale bibliotekssystem, som leveres af DANTEK A/S. Løsningen er ved projektets afslutning udviklet, så den efter en overvåget drift vil kunne implementeres på andre biblioteker fra årsskiftet. Projektet opererer med en løsning, som består af en webgrænseflade tilpasset præsentation på mobiltelefoner, tablets og PC. Denne webgrænseflade kan uden problemer skaleres til almindelig PC med browseradgang. Bibliotekets brugere vil således med produktet fra dette projekt, kunne betale i samme type grænseflade fra både mobiltelefon, tablet og almindelig PC. Dette øger produktets anvendelighed, da nogle af bibliotekets brugere måske endnu ikke er helt fortrolige med betaling via mobiltelefon, men er vant til betaling via internet. Brugerne kan: betale ydelser - delvist eller helt - fra bibliotekssystemets kontosystem, for eksempel gebyr i forbindelse med aflevering og erstatninger betale differentierede beløb for konkrete ydelser købt på biblioteket Betalinger håndteres af BibPay via gateway (epay) til NETS, som håndterer og validerer betalingen. Hvert bibliotek har i projektet oprettet indløsningsaftale med NETS. Omkostningen pr. transaktion er minimal, da gebyret fra NETS bliver som ved en standard webbutik. For at sikre understøttelse af så mange 3.parts programmerer som muligt, er der i projektet udviklet en open source API til BibPay. Tanken er at eksisterende systemer - til håndtering af print/kopi, billetsalg osv. - kan tilkobles via den åbne API. Biblioteker - eller andre - vil således selv kunne bygge tillægsmoduler eller integrere 3. parts systemer i BibPay. Under projektforløbet er SafeCom - som bruges på Herning Bibliotekerne - integreret som eksempel på denne funktionalitet. SafeCom er Herning Bibliotekernes leverandør af system til styring af print, fax og fotokopiering. I projektet er indgået vurdering af krav ved Datatilsyn med henblik på eventuel brug af personfølsomme data i BibPay. Projektets arbejdsgruppe: Sara Jørgensen og Birthe Mark Bornæs, Herning Bibliotekerne / Karen Thomsen, Silkeborg Bibliotekerne / Lis Wagner, Silkeborg Bibliotekerne / Tove Bitsch Andersen, Silkeborg Bibliotekerne / Torben Olsen, Herning Bibliotekerne / Mogens Larsen, Silkeborg Bibliotekerne / Lau Rasmussen, Cordura / Projektgruppen kan kontaktes ved interesse i at bruge BibPay - eller for yderligere information om projektets løsning. Projektets tovholder har været Mogens Larsen, Silkeborg Bibliotekerne. 3

4 Formål Modtagning af kontanter er en relativ dyr måde at håndtere betalinger på. Derfor har Kulturstyrelsen med Overbygningspuljen ønsket at sætte fokus på netbaseret betaling via mobile enheder. Formålet med dette projekt har således været at bidrage til afskaffelse af kontant betalinger på biblioteket. Kontantbetalinger er ressourcetungt arbejde for bibliotekspersonalet, og udvikling af en løsning til digital betaling ét sted for både gebyrer, regninger, kopi og print vil lette denne arbejdsbyrde betydeligt, samt gøre det nemmere for brugerne at foretage betalinger. Projektet skal således danne baggrund for at etablere en national løsning til betaling af biblioteksydelser og gebyrer via mobile enheder med henblik på at hæve graden af selvbetjening. En væsentlig del af projektet har været, at udvikle integration med projektdeltagernes bibliotekssystem (DDELibra), så betalinger foretages direkte på brugerens konto i bibliotekssystemet direkte fra brugerens bankkonto via en gateway til NETS. I projektet er desuden taget kontakt til firmaerne Lyngsoe Systems A/S og TagVision A/S. Disse firmaer leverer løsninger til selvbetjening. Denne kontakt er sket for at undersøge muligheden for integration af BibPay løsningen i firmaernes udlånsautomater. Desuden er firmaet SafeCom kontaktet med henblik på at integrere betaling via BibPay i firmaets løsning til print styring på Herning Bibliotekerne. Lyngsoe Systems A/S og TagVision A/S er interesseret i at integrere løsningen i firmaernes udlånsautomater. SafeCom er valgt som testcase, og dette firmas løsning er derfor i projektperioden integreret i den open source snitflade, som er udviklet i BibPay systemet. BibPay er bygget så systemuafhængigt som muligt bl.a. ved brug af NCIP protokollen. Ved udvidelser i denne eller andre API indgange vil systemet kunne integreres med andre systemer. I projektet er indgået estimat fra Cordura vedrørende pris på disse ydelser. 4

5 Proces / historik Da Silkeborg og Herning Bibliotekerne fik bevilget tilskud fra Overbygningspuljen begyndte en langvarig proces, som indebar kontakt med flere af de parter, det var nødvendigt at indgå aftaler med for at skabe den unikke betalingsløsning, som BibPay indeholder. Bibliotekernes systemleverandør - Axiell - havde ved projektets start allerede startet en proces med centrale kunder om at få udviklet en betalingsløsning via mobil. Men Axiell manglede en leverandør, som kunne løfte den tekniske del i forhold til slutbrugerne. Projektet deltog i et afklarende møde hos Axiell, hvor også CSC og Teller deltog. Teller var med, fordi de som part for bankerne var på vej til at introducere begrebet mobilpenge - et projekt som dog efterfølgende blev overhalet af andre løsninger med udgangspunkt i bankverdenen (MobilePay og Swipp). CSC udgik senere af processen, da den ydelse de kunne bidrage med allerede var indtænkt i BibPay. Da det stod klart, at Silkeborg og Herning Bibliotekerne fik bevilget penge til indeværende projekt, erklærede Axiell sig parat til at samarbejde om en løsning med Cordura som leverandør. Senere blev der afholdt møde med Teller om Mobilpenge, og der blev også underskrevet en aftale om at modtage mobilpenge. Men som nævnt har dette system ikke slået igennem. Ved start af projektet indgik også overvejelser om andre teknologier: NFC (Near Field Communication): er en netværksteknologi som virker trådløst på korte afstande. Teknologien er baseret på RFID-teknologien, og er kompatibel med eksisterende elektroniske betalingsmetoder. Eksempelvis kan en mobiltelefon med indbygget NFC anvendes som betalingsmiddel i forretninger og ved køb af billet til offentlig transport. NFC er dog endnu ikke introduceret i Danmark som åben betalingsløsning tilknyttet de nuværende betalingsteknologier, ligesom det stadig ikke er integreret i smartphones fra Apple. SMS: brug af overtakserede SMS er udgik også ret hurtigt af overvejelser om mobil betaling, ikke alene på grund af prisen, men også fordi en kontooversigt via telefonregning ville være et mindre fleksibelt redskab til håndtering af overskuelighed fremfor direkte træk på brugerens bankkonto, som de fleste ser via netbank på PC og mobile enheder. Sigtet med dette projekt har været at kunne overføre betalinger direkte fra brugerens bankkonto via et system (BibPay) direkte til bibliotekets lokale administrative system. Derved imødekommes brugernes behov for at kunne udføre en hurtig og sikker betaling direkte til biblioteket, samtidig med at betalinger kan overskues på en nem og sikker måde via BibPay miljøet, men også direkte i brugerne kontooversigt på Netbank. Undervejs i projektet har der været afholdt 2 workshops mellem projektets parter. Den første workshop klarlagde de udfordringer som bibliotekerne ønskede tilgodeset i løsningen, mens den 2. workshop vurderede Corduras foreløbige løsning og de eventuelle funktionaliteter, som blev integreret i projektets sidste del. I starten af projektet var der endvidere møde med repræsentanter fra Gladsaxe Bibliotek og Københavns Kommune. Mødet bidrog med ønsker til systemets udformning. Webgrænsefladen er som browserbaseret løsning lavet i HTML5. Løsningen tilgås via webadressen: Ved oprettelse af brugerkonto kræves, at brugeren er kendt i det lokale bibliotekssystem. Herefter oprettes passord til BibPay. Desuden tilknyttes bankkonto, som ønskes anvendt i BibPay. 5

6 Aftalepartnere Aftaleparter og interessenter - der har været inddraget i projektet - er: Axiell Axiell er Silkeborg og Herning Bibliotekernes nuværende systemleverandør. Systemet DDE- Libra håndterer bl.a. administrative brugerdata vedrørende betalinger for ydelser oprettet i bibliotekssystemet. De primære ydelser er betaling af gebyr ved for sent aflevere materialer samt erstatninger af bortkommet materiale. NETS NETS er nordisk udbyder af betalings-, kort- og informationsservices. Kunderne er bl.a. pengeinstitutter, som får håndteret (indløst) betalingsløsninger tilknyttet betalingstjenester i detailhandel og på nettet. NETS står bl.a. for betalingsløsninger tilknyttet VISA/Dankort og Masterkort. EPay EPay er en gateway, som via krypteret forbindelse overfører betalinger fra BibPay til NETS. Løsningen har form af en webshop på hjemmesiden. EPay håndterer programmering af gateway samt de høje sikkerhedskrav, der foreligger ved pengetransaktioner. Der findes andre firmaer som håndterer gateways. I dette projekt er valgt epay som gateway. SafeCom SafeCom er i projektet valgt til test af den åbne grænseflade i BibPay. SafeCom systemet er indført for at forenkle brugernes betaling for print, kopi og fax på Herning Bibliotekerne. Desuden har biblioteket selv udviklet et publikums logon system med navn UsePC med integration til bibliotekssystem og SafeCom. Datatilsyn Efter kig på 7 og 8 i persondataloven er Silkeborg Kommunes juridiske konsulent af den opfattelse, at det ikke er nødvendigt at anmelde brugen af Bibpay til Datatilsynet, da anvendelsen af data i BibPay som udgangspunkt ikke kategoriseres som brug af personfølsomme oplysninger. Bibliotekssystemer er i forvejen undtaget for anmeldelser, jf. 12 i Bekendtgørelsen om undtagelse fra pligten til anmeldelse m.v. 6

7 BibPay intro Udvikling af betalingsløsning via mobile enheder har været udgangspunkt for at lave projektet BibPay : mikrobetaling via mobile enheder. Ikke alene udbredelsen af smartphones, men også kravet om et tidssvarende bibliotekssystem fordrer, at denne form for service indtænkes i måden brugerne tilgår biblioteket på. En stor del af landets biblioteker er tilmeldt Danskernes Digitale Bibliotek, herunder udvikling af nyt CMS, hvilket betyder ny strategi og struktur for bibliotekernes hjemmesider. Dette påvirker ikke BibPay, da systemet er lavet som særskilt hjemmeside uafhængig af bibliotekernes eksisterende hjemmesider. Desuden er BibPay allerede nu tilpasset kommende brug via smartphones, tablets og PC. BibPay, DANTEK og NCIP BibPay er udviklet med sammenhæng til Herning og Silkeborg Bibliotekernes eksisterende bibliotekssystem (DDELibra), men vil kunne implementeres i det kommende nationale system, som er lagt i hænderne på DANTEK A/S. Det skyldes bl.a. at systemerne snakker sammen via NCIP-protokollen 1, som også indgår i kravene til det nye bibliotekssystem. Eventuelle ændringer i snitfladerne - efter skift til nyt bibliotekssystem - vil kunne laves i samarbejde med Cordura, som har udviklet BibPay s tekniske funktionaliteter. Endvidere kan ændringer i NCIP protokollen hos DANTEK A/S betyde flere muligheder for dataforespørgsler baseret på DANTEKs erfaringer fra skolebiblioteksområdet. I DDELibra har BibPay været underlagt de dataformater og protokoller for kommunikation, som systemet anvender i dag. Derfor har det i DDELibra kun været muligt at anvende en delmængde af de mulige forespørgsler i NCIP-protokollen. Denne mulighed har været bestemt af Kulturstyrelsens minimumskrav for kommunikation mellem bibliotekssystemer. Dataformater er bl.a. betinget af den struktur brugerregister og mellemværender har i bibliotekssystemets database. Andre systemer Tilkobling af selvbetjeningsautomater (udlånsstationer) vil kunne implementeres i BibPay. Dette begrundes i de tilbagemeldinger, som Lyngsoe Systems A/S og TagVision A/S har afleveret efter de har gennemgået BibPay projektets open source API. Køber et bibliotek Bibpay-systemet af Cordura, kan man endvidere vælge selv at udvikle services, der benytter funktionaliteten i Bibpay. Det kan være alt fra kantinekort, kaffemaskiner, billetsalg til parkering. Cordura kan også udvikle denne tilknytning for biblioteket. I projektet er SafeCom integreret i BibPays som testcase. Køb og aftaler BibPay systemet skal købes af det enkelte bibliotek. Desuden skal der laves indløsningsaftale med NETS samt etableres abonnement ved en gateway, som overfører betalinger fra BibPay til NETS. I nuværende projekt er anvendt epay som gateway. NETS er bankernes system, som henter penge på brugernes konto i det pengeinstitut, de selv har valgt. BibPay overfører pengene sikkert til bibliotekets administrative system og skaber de nødvendige rapporter for at kunne håndtere overvågning og opfølgning på indbetalinger fra brugerne til bibliotekets system. 1 en protokol er en aktuel indpakning af data mellem afsender og modtager, som sikrer at data når frem og kan tolkes korrekt. NCIP protokollen anvendes bl.a. i bibliotekssektoren. 7

8 BibPay snitflader Bibpay indeholder snitflader til andre systemer end bibliotekssystemet. Disse API er (FRONT END og BETALING) er lavet som open source. Dvs. metoderne kan eksponeres til 3. part så man selv kan kode op mod disse. Det er ingen forudsætning for BibPay, men en mulighed. Som eksempel på hvordan andre systemer tilkobles, er der udviklet en webservice til Herning Bibliotekerne, som benytter BibPays API. Denne webservice kører på Hernings SafeCom server. Der er ingen ekstra driftsudgifter forbundet med denne funktionalitet. Køber et bibliotek Bibpay-systemet af Cordura, kan man selv vælge at udvikle services tilknyttet 3.parts systemer, der vil benytte funktionaliteten i Bibpay. Det kan være alt fra kantinekort, kaffemaskiner, billetsalg til parkering. Biblioteket er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Cordura for at løse denne opgave, som kan medføre øgede driftsudgifter. Front end API Front end API'en tillader eksterne systemer at interagere med BibPay systemet på vegne af brugerne, således at disse kan foretage betalinger til services brugeren er associeret med, med de betalingsmidler brugeren har tilføjet. Desuden skal gives en autentifikation af at brugeren reelt har accepteret den pågældende ordre på servicen. I projektet benyttes denne API bl.a. til at lade brugerne betale fra en eventuel selvbetjenings udlånsstation. Har brugeren gæld er det nu muligt at give brugeren mulighed for at betale med det samme. Lyngsoe Systems A/S og TagVision A/S vil kunne koble sig på denne løsning med deres selvbetjente udlånsstationer. Sikkerheden er baseret på at der bliver sendt en sms til brugerens mobiltelefon med en kode, som skal tastes på udlånsstationen inden betalingen reelt gennemføres. Frontend API en er udviklet så den kan bruges af andre systemer, som ønsker at modtage betalinger via biblioteket. 8

9 API en er skitseret i følgende diagram: 9

10 Betalings gateway Ud over en API adgang til BibPay, er der også udviklet en betalings gateway som kan initiere betalinger. Modsat Frontend API en aktiveres betalingen fra Bibpay brugergrænsefladen og sendes til et eksternt system. Formålet er f.eks. at tillade optankning af eksisterende printkonti eller at tilgå andre systemer, hvor brugerne allerede har en konto, men ingen smart indbetalingsmulighed. I dette projekt er denne løsning anvendt for at integrere testcasen SafeCom under projektets open source del. Brugerens pengene hæves således via Bibpay og sendes direkte til bibliotekets bankkonto. 3. parts systemet (her SafeCom) får med det samme besked om, at der er indsat penge på brugerens konto. Se afsnittet om SafeCom for detaljer. Bibpay er designet så kun det øverste lag Integration til BibPay API er specialudviklet til SafeCom. Opbygningen sikrer, at det kun er det midterste lag der skal udvikles, hvis andre systemer skal integreres op mod Bibpay. 3. part system SafeCom database Specielt udviklet WebService Integration til SafeCom API Integration til Bibpay API BibPay API via WebService Rapport og bogholderi BibPay sørger for at holde styr på alle transaktioner og har en rapportgenerator, der kan lave udtræk til bibliotekets administration. Rapporterne kan eksporteres til regnskabssystemer så efterfølgende administration holdes på et minimum. Det er muligt at se omsætning for enkelte services, brugere eller betalingsteknologier. Penge der betales via Bibpay flyttes direkte fra brugerens bank til bibliotekets konto. Hvor hurtigt pengene når frem til bibliotekets konto, afhænger af betalingsteknologien, men BibPay sørger for rapporter, der gør det nemt at afstemme og tjekke bogholderiet. Se eksempel på næste side: 10

11 11

12 BibPay og bibliotekssystem Kommunikationen mellem BibPay og bibliotekssystemet, DDELibra, sker med brug af NCIP 2 som protokol 3 og interface-modulet ALMA (API). Dette i henhold til vejledning for samarbejde mellem bibliotekssystemer og andre parter, Collaboration between Danish libraries and other agencies 4. Der er 3 funktionaliteter, hvor BibPay via NCIP og ALMA sender forespørgsler til bibliotekssystemet og får NCIP svar tilbage: Login Betaling Kontooversigt Login Nedenfor er vist håndteringen i integrationen mellem BibPay og bibliotekssystemet generelt

13 De enkelte trin i figuren er: Brugeren logger altid ind (trin 1) på med lånernummer fra bibliotekssystemet. Herefter tjekker BibPay, om brugeren er tilmeldt en BibPay-konto (trin 2). Herefter får brugeren vist sin aktuelle status for BibPay (trin 3 til 8). Er brugeren ikke tilmeldt BibPay, bliver brugeren oprettet. Når en bruger oprettes i BibPay indtastes cpr/lånernummer og pinkode fra bibliotekssystemet. Disse oplysninger knyttes til Bibpay brugeren. Samtidig skal brugeren vælge, hvilke af de mulige betalingstjenester, der skal tilknyttes brugerens BibPay-konto. Ved oprettelse i BibPay, registreres brugeren i en intern database i BibPay, hvor kobling mellem brugerens bruger-identifikation i bibliotekssystemet, mobilnummer, betalingskonto og samlede betalingsstatus opbevares sammen med et passord til BibPay, som skal bruges, når man frem over logger ind på BibPay. Er brugeren tilmeldt vil brugerinformationerne fra bibliotekssystemet findes i BibPay databasen. Derfor sender BibPay forespørgsel til bibliotekssystemet for at få hente BibPaybrugerens eventuelle aktuelle mellemværender og dermed sikre, at BibPay databasen er opdateret med status. 13

14 Betaling Nedenfor er vist håndteringen i integrationen mellem BibPay og bibliotekssystemet. De enkelte trin i figuren er: Brugeren vil betale mellemværende (trin 1) hos BibPay. BibPay sender forespørgsel til bibliotekssystemet om aktuel status på mellemværender som bibliotekssystemet har registreret for brugeren. (trin 2 og 3). Dette for at tjekke om der er kommet nye mellemværender siden brugeren sidst brugte BibPay. BibPay genererer og sender en transaktion via epay gateway til NETS omkring betaling (trin 4 og 5) og modtager svar om resultat fra NETS via epay gateway (trin 6). BibPay registrerer i den interne database betalingen og sender en opdatering til bibliotekets brugerregister med hensyn til ændret mellemværende (trin 7). Ny status sendes til bibliotekssystemet, der kvitterer (trin 8 og 9). Derefter sendes en kontooversigt med mail til brugerens enhed (trin 10). Her er et par specielle situationer omkring delbetaling at tage hensyn til: Hvis biblioteket har valgt, at delbetaling af mellemværender IKKE kan ske, vil opdatering kun kunne ske, når der er tale om betaling af hele mellemværendet. Brugeren har i denne situation ikke mulighed for at vælge Delbetaling i systemet. Ved delbetalinger har brugeren mulighed for at indbetale beløb under en vis grænse (grænsen sættes i den administrative grænseflade for det enkelte bibliotek). Det registreres i BibPay databasen og i bibliotekssystemet som betalt. 14

15 Når sådanne små beløb tilsammen summer op til en valgt nedre grænse sendes én transaktion til NETS på det samlede beløb, der så hæves på brugerens konto. Det fremgår tydeligt af kontooversigten, hvorvidt beløb er hævet på kontoen, eller blot registreret som betalt i BibPay og i bibliotekssystemet. 15

16 Kontooversigt Nedenfor er vist håndteringen i integrationen mellem BibPay og bibliotekssystemet. De enkelte trin i figuren beskrives herunder: Brugeren vil se kontooversigt i BibPay (trin1) BibPay sender forespørgsel til bibliotekssystemets brugerregistrering om aktuel status på mellemværender, som bibliotekssystemet har registreret for brugeren. (trin 2 og 3). Dette for at sikre, om der er kommet nye mellemværender siden brugeren sidst brugte BibPay. Bibpay bruger denne status til at opdatere databasen og til at generere en samlet kontooversigt sammen med status for andre tjenester, brugeren anvender sin BibPay-konto til. (trin 4 og 5). Opsamling af beløb - inden transaktion Biblioteket har valgt at differentiere mellem hævede og ikke-hævede beløb, da NETS kræver gebyr pr. transaktion. Ved små beløb (f.eks. 1 fotokopi) vil gebyret overstige den reelle pris for ydelsen, og derfor har biblioteket en mulighed for i den administrative adgang til BibPay at konfigurere en sum, som skal nås før beløbet reelt overføres via NETS fra brugerens bankkonto. En kontooversigt indbefatter begge typer beløb. Beløbene registreres i bibliotekssystemet som betalte, men der skelnes i præsentationen af kontooversigten mellem beløb hævet på bankkonto, kaldet Gennemførte - og beløb, der ikke er hævet på brugerens BibPay-bankkonto. Sidstnævnte benævnes Godkendt i oversigten. Bemærk, at der i kontooversigten på næste side kun optræder et beløb, der er Godkendt det vil sige registreret som betalt i bibliotekssystemet, men som endnu ikke er hævet på brugerens bankkonto. I afsnittet om Rapport og bogholderi, ses en kontooversigt, hvor flere beløb er hævet på brugerens bankkonto. 16

17 Udfordringer Undervejs i projektet har der været udfordringer i muligheder for brugerne i forhold til de informationer BibPay kan få fra bibliotekssystemet gennem NCIP. Mulighed for delbetaling Umiddelbart var ikke muligt gennem bibliotekssystemets API (ALMA) at foretage delbetaling af mellemværender til biblioteket. Projektet betalte for, at Axiell implementerede en sådan funktionalitet i bibliotekssystemet med adgang via ALMA. NETS stillede ved delbetaling krav om, at brugerne ikke måtte indtaste, men kun vælge mellem faste beløb, fx 25, 100, 175,. ved betaling. Dette blev implementeret gennem mulighed for at vælge delbetalingsbeløbet i en drop-down menu i brugergrænsefladen. Differentiering af mellemværender Det er ikke muligt i bibliotekssystemet i den aktuelle implementation af NCIP for biblioteket, at skelne mellem de forskellige typer af mellemværender: f.eks. gebyr og erstatning. Det kan derfor ikke i BibPay specificeres hvilken type mellemværende brugeren har, men kun ses beløb på de enkelte ydelser. Projektet har ikke anset det for væsentligt med differentiering, så derfor blev den beskrevne model implementeret i projektet. 17

18 SafeCom - testcase I det følgende beskrives hvordan BibPay som Front end API håndterer integrationen af SafeCom gennem den open source snitflade, som er integreret i løsningen: Når publikum benytter Publikums Print systemet indsættes et beløb på egen print konto, som der bliver trukket på under anvendelsen af services til print, kopiering og afsendelse af fax. SafeCom har ikke oprindeligt udviklet integration til bibliotekssystemet. Derfor håndteres to forskellige databaser og to forskellige brugerkonti (som dog typisk har navne sammenfald). Sammenhængen mellem disse to systemer skjules dog af UsePC, således at brugerne ser systemet som et hele i det øjeblik, det anvendes. SafeCom print systemet er et FollowMe print system, hvor alle print jobs sendes til den samme Print Pool (kø) og derefter kan udskrives af brugerne fra en valgfri Printing Device (fysisk printer). Se principskitsen herunder: Print pool Implementering af SafeCom baserer sig i høj grad på Herning Bibliotekernes egenudviklede logonsystem UsePC. Formålet med UsePC er at styre adgangen til Herning Bibliotekernes publikums pc'er, samt definere hvor lang tid hver bruger har adgang til at benytte en aktuel PC. UsePC giver også en stribe administrative muligheder som fx tildeling af ekstra tid, udelukkelse (karantæne), distribution af annoncering, WakeOnLan og Shutdown. Ved logon på UsePC undersøges om brugeren har en tilknyttet print konto. Hvis det ikke er tilfældet, oprettes automatisk en sådan via SafeCom API'et. Funktionen er vist i diagram på næste side. 18

19 UsePC validerer om bruger er oprettet i bibliotekssystemet? JA NEJ Via SafeCom API et tjekkes om bruger har en print konto Bruger kan IKKE benytte en pub pc og skal oprettes af personalet JA NEJ Logon OK SafeCom print konto oprettes og der indsættes 1 kr. på kontoen Bruger identifikation gemmes under anvendelse af pc Der kan indsættes penge på print kontoen på 2 måder: Med Credit card eller betalingskort via SafeCom WEB interface Med kontanter (sedler og mønter) i SafeCom Money Loader automat De væsentligste indvendinger/ulemper ved det nuværende system er, at publikum skal benytte forskellige grafiske interfaces til deponering af beløb på print konto og i afviklingen af gebyrer og erstatninger i bibliotekssystemet. Integration med BibPay BibPay tilbyder muligheden for et fælles interface til betaling af erstatninger og gebyrer i bibliotekssystemet samt betaling for print. Print betalingsdelen i BibPay er opbygget på baggrund af SafeCom API'et således at deponering af et beløb på SafeCom print konto sker transparent for brugerne. Princippet er illustreret på skitse - næste side. 19

20 BibPay betalings Gateway Herning Bibliotek Web opkobling mod BibPay Gateway Web Service SafeCom Server SafeCom API SafeCom database BibPay kontaktes via web-opkobling og brugeren vælger at indsætte (deponere) et beløb på sin print konto. Brugeren vælger et beløb som ønskes indsat. Som tidligere nævnt kan der kun vælges forud definerede beløb fra drop-down menu på grund af krav fra NETS. BibPay kommunikerer med den af Cordura udviklede web service, som er installeret på SafeCom print serveren. Fordelen ved denne løsning er, at eventuelle ændringer i webservicen ikke påvirker Herning Bibliotekernes UsePC system, som kommunikerer med API'et ved hjælp af sin egen webservice. Alle ændringer sendes fra Web servicen til SafeCom API'et som står for den praktiske opdatering af SafeCom databasen. Ovenstående modulopbyggede design sikrer at BibPay kan udbygges til at fungere sammen med andre print systemer, som tilbyder et entydigt interface som Web servicen kan kommunikere med. 20

21 Andre mobile betalingsløsninger Bibpay er forberedt til integration med andre betalingsløsninger. Nogle af de løsninger, der har været diskuteret undervejs i projektet er: MobilePay fra Danske Bank På få måneder har Danske Bank fået over private brugere af deres mobile betalingsløsning. Det vil være oplagt at integrere denne betalingsteknologi, men i dag er der følgende udfordringer: Swipp Der kan kun sendes penge til et mobilnummer Det er uklart hvilke vilkår en fremtidig kommerciel løsning vil være baseret på Konkurrent til MobilePay, men kræver tilknytning i netbank. Er mindre udbredt end MobilePay men kunne også blive interessant. Swipp er endnu ikke åbnet op for kommerciel brug og løsningen er kun til privatpersoner, der overfører penge privat. SMS De overtakserede sms er er udbredte men har følgende begrænsninger i forhold til BibPay: Generelt meget højt gebyr pr. transaktion Låneren opkræves via telefonregning NFC Betaling Fremtidens betaling med mobiltelefoner inkluderer sandsynligvis den trådløse RFID teknologi så man sikkert og trådløst kan overføre betalingsoplysninger (kortoplysninger) ved at vifte med mobiltelefonen. Der er eksempler på lukkede miljøer hvor NFC plastikkort eller armbånd bruges som identifikation, men de åbne løsninger som inkluderer udbredte betalingsteknologier (Dankort, Visa og MasterCard) er endnu ikke set i Danmark. Derfor kendes gebyrer og teknologi i forhold til BibPay endnu ikke. NFC er integreret i nyere Android smartphones, mens Apple endnu ikke har valgt løsningen i deres produkter. Andre løsninger Der pågår meget aktivitet med at designe fremtidens mobile betalinger. Pengeinstitutter og teleselskaber har konkurreret intenst de sidste 2-3 år, mens festivaler og events ligeledes udvikler deres egne interne (lukkede) systemer. Pay4it, BigEWallet og izettle er nogle af navnene på de markedsførte systemer. Sidstnævnte er en speciel løsning, hvor kortlæser kobles direkte på mobiltelefonen. Flere løsninger er på vej, da forretningsområdet rummer et stort potentiale - både for teleselskaber og banker, men også for udviklere af hard- og software til smartphones. 21

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DanDomain Dokumentation for udvidelser af Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DanDomain Version: 12.1 Indhold BETALINGSTJENESTER I WEBSHOP...

Læs mere

Computopic SMS Gateways

Computopic SMS Gateways .dk Computopic SMS Gateways Computopic tilbyder SMS Gateways til organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at optimere den interne eller eksterne kommunikation via SMS. Hver

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan betaler du let med mobilen 12 r side Guide til de forskellige muligheder Guide: Sådan betaler du let med mobilen INDHOLD:

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Sådan fungerer onlinetilmeldingen

Sådan fungerer onlinetilmeldingen Sådan fungerer onlinetilmeldingen Onlinetilmeldingen gør brug af flere systemer: hjemmesiden, webbutikkens administration, betalingssystemet epay og LUDUS. LUDUS Afdelingerne fastlægger hvilke fag, der

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

DDElibra Ændringsbeskrivelse Systemadministration

DDElibra Ændringsbeskrivelse Systemadministration Systemadministration DDElibra Webservices 9.8.44 Axiell Bibliotek A/S 2010-11-25 Copyright 2010 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 DDElibra Web Services ændringer...

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Få styr på forbruget

Få styr på forbruget Få styr på forbruget Spild og frustrationer Printer-frustrationer er velkendt hverdag på alle uddannelsesinstitutioner. Lærere og studerende står ofte i kø og roder i bunkerne efter deres print. Har man

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud Rejsekort-app idékonkurrence Check ud 1 Rejsekort-appen Check ud Rejsekort a/s har med udviklingen af en app - der giver slutbrugeren mulighed for at checke ud, uden at bruge en rejsekortstander - mulighed

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Hvad er MEEwallet TM?

Hvad er MEEwallet TM? powered by Hvad er MEEwallet TM? MEEwallet er en digital pung til mobiltelefonen, hvor brugeren kan opbevare alle sine kort, ligesom i den fysiske pung, vi kender i dag. MEEwallet kan bruges til køb i

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks.

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks. Markedsoversigten er en komplet oversigt over aktier, obligationer, valuta og investeringsforeninger. Markedsoversigten kan profilere udvalgte aktier og obligationer, samt vise nyheder, markedskommentarer,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

Kom godt i gang med Quickpay

Kom godt i gang med Quickpay Kom godt i gang med Quickpay Quickpay er en betalingsløsning til at integrere alle gængse betalingskort på din webshop. På denne side kan du læse, hvordan du logger ind og sætter Quickpay-modulet på din

Læs mere

Effektiv økonomisk styring af cash-flow og kassedifferencer.

Effektiv økonomisk styring af cash-flow og kassedifferencer. Effektiv økonomisk styring af cash-flow og kassedifferencer. Vores Cash Management løsning giver detailkæder et unikt overblik over likvidbeholdninger og det daglige pengeflow i de enkelte butikker. Det

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 8 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

AFTALE OM BRUG AF SWIPP

AFTALE OM BRUG AF SWIPP AFTALE OM BRUG AF SWIPP Følgende Aftale vedrører Virksomhedens brug af Swipp som betalingsinstrument til modtagelse af Swipp-betalinger. Definitionerne i bilag 1 gælder også denne Aftaleblanket. 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Vejledning i online system Conventus - Badminton

Vejledning i online system Conventus - Badminton Benløse IF Floorball afdeling har med virkning fra 1. juli 2011 overtaget den administrative del af Benløse IF Badminton/Bordtennis afdeling. Det betyder, at vi laver lidt om på, hvordan du sikrer dig

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere