BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem:"

Transkript

1 MIKROBETALING BibPay Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder Projekt udviklet i et samarbejde mellem: Herning Bibliotekerne Silkeborg Bibliotekerne Cordura - med støtte fra Kulturstyrelsen Silkeborg / september

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Formål... 4 Proces / historik... 5 Aftalepartnere... 6 Axiell... 6 NETS... 6 EPay... 6 SafeCom... 6 Datatilsyn... 6 BibPay intro... 7 BibPay, DANTEK og NCIP... 7 Andre systemer... 7 Køb og aftaler... 7 BibPay snitflader... 8 Front end API... 8 Betalings gateway Rapport og bogholderi BibPay og bibliotekssystem Login Betaling Kontooversigt Opsamling af beløb - inden transaktion Udfordringer Mulighed for delbetaling Differentiering af mellemværender SafeCom - testcase Integration med BibPay Andre mobile betalingsløsninger MobilePay fra Danske Bank Swipp SMS NFC Betaling Andre løsninger Konklusion

3 Introduktion Silkeborg og Herning Bibliotekerne fik via Kulturstyrelsens Overbygningspulje mulighed for at udvikle en løsning til mikrobetaling via mobiltelefon. Løsningen er tilpasset projektbibliotekernes nuværende bibliotekssystem, samtidig med, der er etableret en open source snitflade i en backend - kaldet BibPay - som Cordura har programmeret til løsningen. Løsningen vil kunne tilpasses i forbindelse med nyt bibliotekssystem eller løsninger som måtte opstå i forlængelse af Danskernes Digitale Biliotek (DDB), herunder det nye fælles nationale bibliotekssystem, som leveres af DANTEK A/S. Løsningen er ved projektets afslutning udviklet, så den efter en overvåget drift vil kunne implementeres på andre biblioteker fra årsskiftet. Projektet opererer med en løsning, som består af en webgrænseflade tilpasset præsentation på mobiltelefoner, tablets og PC. Denne webgrænseflade kan uden problemer skaleres til almindelig PC med browseradgang. Bibliotekets brugere vil således med produktet fra dette projekt, kunne betale i samme type grænseflade fra både mobiltelefon, tablet og almindelig PC. Dette øger produktets anvendelighed, da nogle af bibliotekets brugere måske endnu ikke er helt fortrolige med betaling via mobiltelefon, men er vant til betaling via internet. Brugerne kan: betale ydelser - delvist eller helt - fra bibliotekssystemets kontosystem, for eksempel gebyr i forbindelse med aflevering og erstatninger betale differentierede beløb for konkrete ydelser købt på biblioteket Betalinger håndteres af BibPay via gateway (epay) til NETS, som håndterer og validerer betalingen. Hvert bibliotek har i projektet oprettet indløsningsaftale med NETS. Omkostningen pr. transaktion er minimal, da gebyret fra NETS bliver som ved en standard webbutik. For at sikre understøttelse af så mange 3.parts programmerer som muligt, er der i projektet udviklet en open source API til BibPay. Tanken er at eksisterende systemer - til håndtering af print/kopi, billetsalg osv. - kan tilkobles via den åbne API. Biblioteker - eller andre - vil således selv kunne bygge tillægsmoduler eller integrere 3. parts systemer i BibPay. Under projektforløbet er SafeCom - som bruges på Herning Bibliotekerne - integreret som eksempel på denne funktionalitet. SafeCom er Herning Bibliotekernes leverandør af system til styring af print, fax og fotokopiering. I projektet er indgået vurdering af krav ved Datatilsyn med henblik på eventuel brug af personfølsomme data i BibPay. Projektets arbejdsgruppe: Sara Jørgensen og Birthe Mark Bornæs, Herning Bibliotekerne / Karen Thomsen, Silkeborg Bibliotekerne / Lis Wagner, Silkeborg Bibliotekerne / Tove Bitsch Andersen, Silkeborg Bibliotekerne / Torben Olsen, Herning Bibliotekerne / Mogens Larsen, Silkeborg Bibliotekerne / Lau Rasmussen, Cordura / Projektgruppen kan kontaktes ved interesse i at bruge BibPay - eller for yderligere information om projektets løsning. Projektets tovholder har været Mogens Larsen, Silkeborg Bibliotekerne. 3

4 Formål Modtagning af kontanter er en relativ dyr måde at håndtere betalinger på. Derfor har Kulturstyrelsen med Overbygningspuljen ønsket at sætte fokus på netbaseret betaling via mobile enheder. Formålet med dette projekt har således været at bidrage til afskaffelse af kontant betalinger på biblioteket. Kontantbetalinger er ressourcetungt arbejde for bibliotekspersonalet, og udvikling af en løsning til digital betaling ét sted for både gebyrer, regninger, kopi og print vil lette denne arbejdsbyrde betydeligt, samt gøre det nemmere for brugerne at foretage betalinger. Projektet skal således danne baggrund for at etablere en national løsning til betaling af biblioteksydelser og gebyrer via mobile enheder med henblik på at hæve graden af selvbetjening. En væsentlig del af projektet har været, at udvikle integration med projektdeltagernes bibliotekssystem (DDELibra), så betalinger foretages direkte på brugerens konto i bibliotekssystemet direkte fra brugerens bankkonto via en gateway til NETS. I projektet er desuden taget kontakt til firmaerne Lyngsoe Systems A/S og TagVision A/S. Disse firmaer leverer løsninger til selvbetjening. Denne kontakt er sket for at undersøge muligheden for integration af BibPay løsningen i firmaernes udlånsautomater. Desuden er firmaet SafeCom kontaktet med henblik på at integrere betaling via BibPay i firmaets løsning til print styring på Herning Bibliotekerne. Lyngsoe Systems A/S og TagVision A/S er interesseret i at integrere løsningen i firmaernes udlånsautomater. SafeCom er valgt som testcase, og dette firmas løsning er derfor i projektperioden integreret i den open source snitflade, som er udviklet i BibPay systemet. BibPay er bygget så systemuafhængigt som muligt bl.a. ved brug af NCIP protokollen. Ved udvidelser i denne eller andre API indgange vil systemet kunne integreres med andre systemer. I projektet er indgået estimat fra Cordura vedrørende pris på disse ydelser. 4

5 Proces / historik Da Silkeborg og Herning Bibliotekerne fik bevilget tilskud fra Overbygningspuljen begyndte en langvarig proces, som indebar kontakt med flere af de parter, det var nødvendigt at indgå aftaler med for at skabe den unikke betalingsløsning, som BibPay indeholder. Bibliotekernes systemleverandør - Axiell - havde ved projektets start allerede startet en proces med centrale kunder om at få udviklet en betalingsløsning via mobil. Men Axiell manglede en leverandør, som kunne løfte den tekniske del i forhold til slutbrugerne. Projektet deltog i et afklarende møde hos Axiell, hvor også CSC og Teller deltog. Teller var med, fordi de som part for bankerne var på vej til at introducere begrebet mobilpenge - et projekt som dog efterfølgende blev overhalet af andre løsninger med udgangspunkt i bankverdenen (MobilePay og Swipp). CSC udgik senere af processen, da den ydelse de kunne bidrage med allerede var indtænkt i BibPay. Da det stod klart, at Silkeborg og Herning Bibliotekerne fik bevilget penge til indeværende projekt, erklærede Axiell sig parat til at samarbejde om en løsning med Cordura som leverandør. Senere blev der afholdt møde med Teller om Mobilpenge, og der blev også underskrevet en aftale om at modtage mobilpenge. Men som nævnt har dette system ikke slået igennem. Ved start af projektet indgik også overvejelser om andre teknologier: NFC (Near Field Communication): er en netværksteknologi som virker trådløst på korte afstande. Teknologien er baseret på RFID-teknologien, og er kompatibel med eksisterende elektroniske betalingsmetoder. Eksempelvis kan en mobiltelefon med indbygget NFC anvendes som betalingsmiddel i forretninger og ved køb af billet til offentlig transport. NFC er dog endnu ikke introduceret i Danmark som åben betalingsløsning tilknyttet de nuværende betalingsteknologier, ligesom det stadig ikke er integreret i smartphones fra Apple. SMS: brug af overtakserede SMS er udgik også ret hurtigt af overvejelser om mobil betaling, ikke alene på grund af prisen, men også fordi en kontooversigt via telefonregning ville være et mindre fleksibelt redskab til håndtering af overskuelighed fremfor direkte træk på brugerens bankkonto, som de fleste ser via netbank på PC og mobile enheder. Sigtet med dette projekt har været at kunne overføre betalinger direkte fra brugerens bankkonto via et system (BibPay) direkte til bibliotekets lokale administrative system. Derved imødekommes brugernes behov for at kunne udføre en hurtig og sikker betaling direkte til biblioteket, samtidig med at betalinger kan overskues på en nem og sikker måde via BibPay miljøet, men også direkte i brugerne kontooversigt på Netbank. Undervejs i projektet har der været afholdt 2 workshops mellem projektets parter. Den første workshop klarlagde de udfordringer som bibliotekerne ønskede tilgodeset i løsningen, mens den 2. workshop vurderede Corduras foreløbige løsning og de eventuelle funktionaliteter, som blev integreret i projektets sidste del. I starten af projektet var der endvidere møde med repræsentanter fra Gladsaxe Bibliotek og Københavns Kommune. Mødet bidrog med ønsker til systemets udformning. Webgrænsefladen er som browserbaseret løsning lavet i HTML5. Løsningen tilgås via webadressen: Ved oprettelse af brugerkonto kræves, at brugeren er kendt i det lokale bibliotekssystem. Herefter oprettes passord til BibPay. Desuden tilknyttes bankkonto, som ønskes anvendt i BibPay. 5

6 Aftalepartnere Aftaleparter og interessenter - der har været inddraget i projektet - er: Axiell Axiell er Silkeborg og Herning Bibliotekernes nuværende systemleverandør. Systemet DDE- Libra håndterer bl.a. administrative brugerdata vedrørende betalinger for ydelser oprettet i bibliotekssystemet. De primære ydelser er betaling af gebyr ved for sent aflevere materialer samt erstatninger af bortkommet materiale. NETS NETS er nordisk udbyder af betalings-, kort- og informationsservices. Kunderne er bl.a. pengeinstitutter, som får håndteret (indløst) betalingsløsninger tilknyttet betalingstjenester i detailhandel og på nettet. NETS står bl.a. for betalingsløsninger tilknyttet VISA/Dankort og Masterkort. EPay EPay er en gateway, som via krypteret forbindelse overfører betalinger fra BibPay til NETS. Løsningen har form af en webshop på hjemmesiden. EPay håndterer programmering af gateway samt de høje sikkerhedskrav, der foreligger ved pengetransaktioner. Der findes andre firmaer som håndterer gateways. I dette projekt er valgt epay som gateway. SafeCom SafeCom er i projektet valgt til test af den åbne grænseflade i BibPay. SafeCom systemet er indført for at forenkle brugernes betaling for print, kopi og fax på Herning Bibliotekerne. Desuden har biblioteket selv udviklet et publikums logon system med navn UsePC med integration til bibliotekssystem og SafeCom. Datatilsyn Efter kig på 7 og 8 i persondataloven er Silkeborg Kommunes juridiske konsulent af den opfattelse, at det ikke er nødvendigt at anmelde brugen af Bibpay til Datatilsynet, da anvendelsen af data i BibPay som udgangspunkt ikke kategoriseres som brug af personfølsomme oplysninger. Bibliotekssystemer er i forvejen undtaget for anmeldelser, jf. 12 i Bekendtgørelsen om undtagelse fra pligten til anmeldelse m.v. 6

7 BibPay intro Udvikling af betalingsløsning via mobile enheder har været udgangspunkt for at lave projektet BibPay : mikrobetaling via mobile enheder. Ikke alene udbredelsen af smartphones, men også kravet om et tidssvarende bibliotekssystem fordrer, at denne form for service indtænkes i måden brugerne tilgår biblioteket på. En stor del af landets biblioteker er tilmeldt Danskernes Digitale Bibliotek, herunder udvikling af nyt CMS, hvilket betyder ny strategi og struktur for bibliotekernes hjemmesider. Dette påvirker ikke BibPay, da systemet er lavet som særskilt hjemmeside uafhængig af bibliotekernes eksisterende hjemmesider. Desuden er BibPay allerede nu tilpasset kommende brug via smartphones, tablets og PC. BibPay, DANTEK og NCIP BibPay er udviklet med sammenhæng til Herning og Silkeborg Bibliotekernes eksisterende bibliotekssystem (DDELibra), men vil kunne implementeres i det kommende nationale system, som er lagt i hænderne på DANTEK A/S. Det skyldes bl.a. at systemerne snakker sammen via NCIP-protokollen 1, som også indgår i kravene til det nye bibliotekssystem. Eventuelle ændringer i snitfladerne - efter skift til nyt bibliotekssystem - vil kunne laves i samarbejde med Cordura, som har udviklet BibPay s tekniske funktionaliteter. Endvidere kan ændringer i NCIP protokollen hos DANTEK A/S betyde flere muligheder for dataforespørgsler baseret på DANTEKs erfaringer fra skolebiblioteksområdet. I DDELibra har BibPay været underlagt de dataformater og protokoller for kommunikation, som systemet anvender i dag. Derfor har det i DDELibra kun været muligt at anvende en delmængde af de mulige forespørgsler i NCIP-protokollen. Denne mulighed har været bestemt af Kulturstyrelsens minimumskrav for kommunikation mellem bibliotekssystemer. Dataformater er bl.a. betinget af den struktur brugerregister og mellemværender har i bibliotekssystemets database. Andre systemer Tilkobling af selvbetjeningsautomater (udlånsstationer) vil kunne implementeres i BibPay. Dette begrundes i de tilbagemeldinger, som Lyngsoe Systems A/S og TagVision A/S har afleveret efter de har gennemgået BibPay projektets open source API. Køber et bibliotek Bibpay-systemet af Cordura, kan man endvidere vælge selv at udvikle services, der benytter funktionaliteten i Bibpay. Det kan være alt fra kantinekort, kaffemaskiner, billetsalg til parkering. Cordura kan også udvikle denne tilknytning for biblioteket. I projektet er SafeCom integreret i BibPays som testcase. Køb og aftaler BibPay systemet skal købes af det enkelte bibliotek. Desuden skal der laves indløsningsaftale med NETS samt etableres abonnement ved en gateway, som overfører betalinger fra BibPay til NETS. I nuværende projekt er anvendt epay som gateway. NETS er bankernes system, som henter penge på brugernes konto i det pengeinstitut, de selv har valgt. BibPay overfører pengene sikkert til bibliotekets administrative system og skaber de nødvendige rapporter for at kunne håndtere overvågning og opfølgning på indbetalinger fra brugerne til bibliotekets system. 1 en protokol er en aktuel indpakning af data mellem afsender og modtager, som sikrer at data når frem og kan tolkes korrekt. NCIP protokollen anvendes bl.a. i bibliotekssektoren. 7

8 BibPay snitflader Bibpay indeholder snitflader til andre systemer end bibliotekssystemet. Disse API er (FRONT END og BETALING) er lavet som open source. Dvs. metoderne kan eksponeres til 3. part så man selv kan kode op mod disse. Det er ingen forudsætning for BibPay, men en mulighed. Som eksempel på hvordan andre systemer tilkobles, er der udviklet en webservice til Herning Bibliotekerne, som benytter BibPays API. Denne webservice kører på Hernings SafeCom server. Der er ingen ekstra driftsudgifter forbundet med denne funktionalitet. Køber et bibliotek Bibpay-systemet af Cordura, kan man selv vælge at udvikle services tilknyttet 3.parts systemer, der vil benytte funktionaliteten i Bibpay. Det kan være alt fra kantinekort, kaffemaskiner, billetsalg til parkering. Biblioteket er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Cordura for at løse denne opgave, som kan medføre øgede driftsudgifter. Front end API Front end API'en tillader eksterne systemer at interagere med BibPay systemet på vegne af brugerne, således at disse kan foretage betalinger til services brugeren er associeret med, med de betalingsmidler brugeren har tilføjet. Desuden skal gives en autentifikation af at brugeren reelt har accepteret den pågældende ordre på servicen. I projektet benyttes denne API bl.a. til at lade brugerne betale fra en eventuel selvbetjenings udlånsstation. Har brugeren gæld er det nu muligt at give brugeren mulighed for at betale med det samme. Lyngsoe Systems A/S og TagVision A/S vil kunne koble sig på denne løsning med deres selvbetjente udlånsstationer. Sikkerheden er baseret på at der bliver sendt en sms til brugerens mobiltelefon med en kode, som skal tastes på udlånsstationen inden betalingen reelt gennemføres. Frontend API en er udviklet så den kan bruges af andre systemer, som ønsker at modtage betalinger via biblioteket. 8

9 API en er skitseret i følgende diagram: 9

10 Betalings gateway Ud over en API adgang til BibPay, er der også udviklet en betalings gateway som kan initiere betalinger. Modsat Frontend API en aktiveres betalingen fra Bibpay brugergrænsefladen og sendes til et eksternt system. Formålet er f.eks. at tillade optankning af eksisterende printkonti eller at tilgå andre systemer, hvor brugerne allerede har en konto, men ingen smart indbetalingsmulighed. I dette projekt er denne løsning anvendt for at integrere testcasen SafeCom under projektets open source del. Brugerens pengene hæves således via Bibpay og sendes direkte til bibliotekets bankkonto. 3. parts systemet (her SafeCom) får med det samme besked om, at der er indsat penge på brugerens konto. Se afsnittet om SafeCom for detaljer. Bibpay er designet så kun det øverste lag Integration til BibPay API er specialudviklet til SafeCom. Opbygningen sikrer, at det kun er det midterste lag der skal udvikles, hvis andre systemer skal integreres op mod Bibpay. 3. part system SafeCom database Specielt udviklet WebService Integration til SafeCom API Integration til Bibpay API BibPay API via WebService Rapport og bogholderi BibPay sørger for at holde styr på alle transaktioner og har en rapportgenerator, der kan lave udtræk til bibliotekets administration. Rapporterne kan eksporteres til regnskabssystemer så efterfølgende administration holdes på et minimum. Det er muligt at se omsætning for enkelte services, brugere eller betalingsteknologier. Penge der betales via Bibpay flyttes direkte fra brugerens bank til bibliotekets konto. Hvor hurtigt pengene når frem til bibliotekets konto, afhænger af betalingsteknologien, men BibPay sørger for rapporter, der gør det nemt at afstemme og tjekke bogholderiet. Se eksempel på næste side: 10

11 11

12 BibPay og bibliotekssystem Kommunikationen mellem BibPay og bibliotekssystemet, DDELibra, sker med brug af NCIP 2 som protokol 3 og interface-modulet ALMA (API). Dette i henhold til vejledning for samarbejde mellem bibliotekssystemer og andre parter, Collaboration between Danish libraries and other agencies 4. Der er 3 funktionaliteter, hvor BibPay via NCIP og ALMA sender forespørgsler til bibliotekssystemet og får NCIP svar tilbage: Login Betaling Kontooversigt Login Nedenfor er vist håndteringen i integrationen mellem BibPay og bibliotekssystemet generelt

13 De enkelte trin i figuren er: Brugeren logger altid ind (trin 1) på med lånernummer fra bibliotekssystemet. Herefter tjekker BibPay, om brugeren er tilmeldt en BibPay-konto (trin 2). Herefter får brugeren vist sin aktuelle status for BibPay (trin 3 til 8). Er brugeren ikke tilmeldt BibPay, bliver brugeren oprettet. Når en bruger oprettes i BibPay indtastes cpr/lånernummer og pinkode fra bibliotekssystemet. Disse oplysninger knyttes til Bibpay brugeren. Samtidig skal brugeren vælge, hvilke af de mulige betalingstjenester, der skal tilknyttes brugerens BibPay-konto. Ved oprettelse i BibPay, registreres brugeren i en intern database i BibPay, hvor kobling mellem brugerens bruger-identifikation i bibliotekssystemet, mobilnummer, betalingskonto og samlede betalingsstatus opbevares sammen med et passord til BibPay, som skal bruges, når man frem over logger ind på BibPay. Er brugeren tilmeldt vil brugerinformationerne fra bibliotekssystemet findes i BibPay databasen. Derfor sender BibPay forespørgsel til bibliotekssystemet for at få hente BibPaybrugerens eventuelle aktuelle mellemværender og dermed sikre, at BibPay databasen er opdateret med status. 13

14 Betaling Nedenfor er vist håndteringen i integrationen mellem BibPay og bibliotekssystemet. De enkelte trin i figuren er: Brugeren vil betale mellemværende (trin 1) hos BibPay. BibPay sender forespørgsel til bibliotekssystemet om aktuel status på mellemværender som bibliotekssystemet har registreret for brugeren. (trin 2 og 3). Dette for at tjekke om der er kommet nye mellemværender siden brugeren sidst brugte BibPay. BibPay genererer og sender en transaktion via epay gateway til NETS omkring betaling (trin 4 og 5) og modtager svar om resultat fra NETS via epay gateway (trin 6). BibPay registrerer i den interne database betalingen og sender en opdatering til bibliotekets brugerregister med hensyn til ændret mellemværende (trin 7). Ny status sendes til bibliotekssystemet, der kvitterer (trin 8 og 9). Derefter sendes en kontooversigt med mail til brugerens enhed (trin 10). Her er et par specielle situationer omkring delbetaling at tage hensyn til: Hvis biblioteket har valgt, at delbetaling af mellemværender IKKE kan ske, vil opdatering kun kunne ske, når der er tale om betaling af hele mellemværendet. Brugeren har i denne situation ikke mulighed for at vælge Delbetaling i systemet. Ved delbetalinger har brugeren mulighed for at indbetale beløb under en vis grænse (grænsen sættes i den administrative grænseflade for det enkelte bibliotek). Det registreres i BibPay databasen og i bibliotekssystemet som betalt. 14

15 Når sådanne små beløb tilsammen summer op til en valgt nedre grænse sendes én transaktion til NETS på det samlede beløb, der så hæves på brugerens konto. Det fremgår tydeligt af kontooversigten, hvorvidt beløb er hævet på kontoen, eller blot registreret som betalt i BibPay og i bibliotekssystemet. 15

16 Kontooversigt Nedenfor er vist håndteringen i integrationen mellem BibPay og bibliotekssystemet. De enkelte trin i figuren beskrives herunder: Brugeren vil se kontooversigt i BibPay (trin1) BibPay sender forespørgsel til bibliotekssystemets brugerregistrering om aktuel status på mellemværender, som bibliotekssystemet har registreret for brugeren. (trin 2 og 3). Dette for at sikre, om der er kommet nye mellemværender siden brugeren sidst brugte BibPay. Bibpay bruger denne status til at opdatere databasen og til at generere en samlet kontooversigt sammen med status for andre tjenester, brugeren anvender sin BibPay-konto til. (trin 4 og 5). Opsamling af beløb - inden transaktion Biblioteket har valgt at differentiere mellem hævede og ikke-hævede beløb, da NETS kræver gebyr pr. transaktion. Ved små beløb (f.eks. 1 fotokopi) vil gebyret overstige den reelle pris for ydelsen, og derfor har biblioteket en mulighed for i den administrative adgang til BibPay at konfigurere en sum, som skal nås før beløbet reelt overføres via NETS fra brugerens bankkonto. En kontooversigt indbefatter begge typer beløb. Beløbene registreres i bibliotekssystemet som betalte, men der skelnes i præsentationen af kontooversigten mellem beløb hævet på bankkonto, kaldet Gennemførte - og beløb, der ikke er hævet på brugerens BibPay-bankkonto. Sidstnævnte benævnes Godkendt i oversigten. Bemærk, at der i kontooversigten på næste side kun optræder et beløb, der er Godkendt det vil sige registreret som betalt i bibliotekssystemet, men som endnu ikke er hævet på brugerens bankkonto. I afsnittet om Rapport og bogholderi, ses en kontooversigt, hvor flere beløb er hævet på brugerens bankkonto. 16

17 Udfordringer Undervejs i projektet har der været udfordringer i muligheder for brugerne i forhold til de informationer BibPay kan få fra bibliotekssystemet gennem NCIP. Mulighed for delbetaling Umiddelbart var ikke muligt gennem bibliotekssystemets API (ALMA) at foretage delbetaling af mellemværender til biblioteket. Projektet betalte for, at Axiell implementerede en sådan funktionalitet i bibliotekssystemet med adgang via ALMA. NETS stillede ved delbetaling krav om, at brugerne ikke måtte indtaste, men kun vælge mellem faste beløb, fx 25, 100, 175,. ved betaling. Dette blev implementeret gennem mulighed for at vælge delbetalingsbeløbet i en drop-down menu i brugergrænsefladen. Differentiering af mellemværender Det er ikke muligt i bibliotekssystemet i den aktuelle implementation af NCIP for biblioteket, at skelne mellem de forskellige typer af mellemværender: f.eks. gebyr og erstatning. Det kan derfor ikke i BibPay specificeres hvilken type mellemværende brugeren har, men kun ses beløb på de enkelte ydelser. Projektet har ikke anset det for væsentligt med differentiering, så derfor blev den beskrevne model implementeret i projektet. 17

18 SafeCom - testcase I det følgende beskrives hvordan BibPay som Front end API håndterer integrationen af SafeCom gennem den open source snitflade, som er integreret i løsningen: Når publikum benytter Publikums Print systemet indsættes et beløb på egen print konto, som der bliver trukket på under anvendelsen af services til print, kopiering og afsendelse af fax. SafeCom har ikke oprindeligt udviklet integration til bibliotekssystemet. Derfor håndteres to forskellige databaser og to forskellige brugerkonti (som dog typisk har navne sammenfald). Sammenhængen mellem disse to systemer skjules dog af UsePC, således at brugerne ser systemet som et hele i det øjeblik, det anvendes. SafeCom print systemet er et FollowMe print system, hvor alle print jobs sendes til den samme Print Pool (kø) og derefter kan udskrives af brugerne fra en valgfri Printing Device (fysisk printer). Se principskitsen herunder: Print pool Implementering af SafeCom baserer sig i høj grad på Herning Bibliotekernes egenudviklede logonsystem UsePC. Formålet med UsePC er at styre adgangen til Herning Bibliotekernes publikums pc'er, samt definere hvor lang tid hver bruger har adgang til at benytte en aktuel PC. UsePC giver også en stribe administrative muligheder som fx tildeling af ekstra tid, udelukkelse (karantæne), distribution af annoncering, WakeOnLan og Shutdown. Ved logon på UsePC undersøges om brugeren har en tilknyttet print konto. Hvis det ikke er tilfældet, oprettes automatisk en sådan via SafeCom API'et. Funktionen er vist i diagram på næste side. 18

19 UsePC validerer om bruger er oprettet i bibliotekssystemet? JA NEJ Via SafeCom API et tjekkes om bruger har en print konto Bruger kan IKKE benytte en pub pc og skal oprettes af personalet JA NEJ Logon OK SafeCom print konto oprettes og der indsættes 1 kr. på kontoen Bruger identifikation gemmes under anvendelse af pc Der kan indsættes penge på print kontoen på 2 måder: Med Credit card eller betalingskort via SafeCom WEB interface Med kontanter (sedler og mønter) i SafeCom Money Loader automat De væsentligste indvendinger/ulemper ved det nuværende system er, at publikum skal benytte forskellige grafiske interfaces til deponering af beløb på print konto og i afviklingen af gebyrer og erstatninger i bibliotekssystemet. Integration med BibPay BibPay tilbyder muligheden for et fælles interface til betaling af erstatninger og gebyrer i bibliotekssystemet samt betaling for print. Print betalingsdelen i BibPay er opbygget på baggrund af SafeCom API'et således at deponering af et beløb på SafeCom print konto sker transparent for brugerne. Princippet er illustreret på skitse - næste side. 19

20 BibPay betalings Gateway Herning Bibliotek Web opkobling mod BibPay Gateway Web Service SafeCom Server SafeCom API SafeCom database BibPay kontaktes via web-opkobling og brugeren vælger at indsætte (deponere) et beløb på sin print konto. Brugeren vælger et beløb som ønskes indsat. Som tidligere nævnt kan der kun vælges forud definerede beløb fra drop-down menu på grund af krav fra NETS. BibPay kommunikerer med den af Cordura udviklede web service, som er installeret på SafeCom print serveren. Fordelen ved denne løsning er, at eventuelle ændringer i webservicen ikke påvirker Herning Bibliotekernes UsePC system, som kommunikerer med API'et ved hjælp af sin egen webservice. Alle ændringer sendes fra Web servicen til SafeCom API'et som står for den praktiske opdatering af SafeCom databasen. Ovenstående modulopbyggede design sikrer at BibPay kan udbygges til at fungere sammen med andre print systemer, som tilbyder et entydigt interface som Web servicen kan kommunikere med. 20

21 Andre mobile betalingsløsninger Bibpay er forberedt til integration med andre betalingsløsninger. Nogle af de løsninger, der har været diskuteret undervejs i projektet er: MobilePay fra Danske Bank På få måneder har Danske Bank fået over private brugere af deres mobile betalingsløsning. Det vil være oplagt at integrere denne betalingsteknologi, men i dag er der følgende udfordringer: Swipp Der kan kun sendes penge til et mobilnummer Det er uklart hvilke vilkår en fremtidig kommerciel løsning vil være baseret på Konkurrent til MobilePay, men kræver tilknytning i netbank. Er mindre udbredt end MobilePay men kunne også blive interessant. Swipp er endnu ikke åbnet op for kommerciel brug og løsningen er kun til privatpersoner, der overfører penge privat. SMS De overtakserede sms er er udbredte men har følgende begrænsninger i forhold til BibPay: Generelt meget højt gebyr pr. transaktion Låneren opkræves via telefonregning NFC Betaling Fremtidens betaling med mobiltelefoner inkluderer sandsynligvis den trådløse RFID teknologi så man sikkert og trådløst kan overføre betalingsoplysninger (kortoplysninger) ved at vifte med mobiltelefonen. Der er eksempler på lukkede miljøer hvor NFC plastikkort eller armbånd bruges som identifikation, men de åbne løsninger som inkluderer udbredte betalingsteknologier (Dankort, Visa og MasterCard) er endnu ikke set i Danmark. Derfor kendes gebyrer og teknologi i forhold til BibPay endnu ikke. NFC er integreret i nyere Android smartphones, mens Apple endnu ikke har valgt løsningen i deres produkter. Andre løsninger Der pågår meget aktivitet med at designe fremtidens mobile betalinger. Pengeinstitutter og teleselskaber har konkurreret intenst de sidste 2-3 år, mens festivaler og events ligeledes udvikler deres egne interne (lukkede) systemer. Pay4it, BigEWallet og izettle er nogle af navnene på de markedsførte systemer. Sidstnævnte er en speciel løsning, hvor kortlæser kobles direkte på mobiltelefonen. Flere løsninger er på vej, da forretningsområdet rummer et stort potentiale - både for teleselskaber og banker, men også for udviklere af hard- og software til smartphones. 21

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Gode tips fra Sparekassen

Gode tips fra Sparekassen Gode tips fra Sparekassen Mobilbank Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til os på 9793-9011 eller direkte til en medarbejder. Du finder vores direkte nr. på www.sdrhaa.dk Netbank App s Betalingsservice

Læs mere

TILMELDING OG BRUG AF SWIPP

TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Swipp Kundeservice kan kontaktes på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00, helligdage kl. 10.00 15.00 eller ved at sende mail til kundeservice@swipp.dk. TILMELDING

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DanDomain Dokumentation for udvidelser af Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DanDomain Version: 12.1 Indhold BETALINGSTJENESTER I WEBSHOP...

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Princh printløsning til Biblioteket

Princh printløsning til Biblioteket Princh printløsning til Biblioteket 1 Indholdsoversigt Stigende behov for print fra mobil Beskrivelse af Princh Fordele ved Princh Princh support Typisk stillede spørgsmål 2 Der er et stigende behov for

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Katrines Kælder Kasseapparat

Katrines Kælder Kasseapparat Katrines Kælder Kasseapparat Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 4-4. Semester - E15 Vejleder: Lars Mortensen Dato 11-09-2015 David Heilesen Danielewicz - 201400148 - IKT Kalle Rønlev Møller

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook Videresend din mail

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Vilkår er gældende fra 24. november 2014. I disse vilkår kan du finde informationer om persondatapolitik, reklamation, fortrydelse, ejerforhold,

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Computopic SMS Gateways

Computopic SMS Gateways .dk Computopic SMS Gateways Computopic tilbyder SMS Gateways til organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at optimere den interne eller eksterne kommunikation via SMS. Hver

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Manual til Indbetalingsportal

Manual til Indbetalingsportal Manual til Indbetalingsportal HVORDAN LOGGER JEG IND FØRSTE GANG?... 2 HVORDAN INDBETALER JEG PENGE PÅ MIT BARNS BETALINGSKORT?... 3 HVORDAN RETTER JEG KORT OPLYSNINGER I AUTOMATISK OPTANKNING?... 4 HVORDAN

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Hvad er MEEwallet TM?

Hvad er MEEwallet TM? powered by Hvad er MEEwallet TM? MEEwallet er en digital pung til mobiltelefonen, hvor brugeren kan opbevare alle sine kort, ligesom i den fysiske pung, vi kender i dag. MEEwallet kan bruges til køb i

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

DDElibra Ændringsbeskrivelse Systemadministration

DDElibra Ændringsbeskrivelse Systemadministration Systemadministration DDElibra Webservices 9.8.44 Axiell Bibliotek A/S 2010-11-25 Copyright 2010 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 DDElibra Web Services ændringer...

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan betaler du let med mobilen 12 r side Guide til de forskellige muligheder Guide: Sådan betaler du let med mobilen INDHOLD:

Læs mere

MOBILE BETALINGSLØSNINGER ISOBRO 31. MAJ 2017

MOBILE BETALINGSLØSNINGER ISOBRO 31. MAJ 2017 MOBILE BETALINGSLØSNINGER ISOBRO 31. MAJ 2017 VERDEN ER DIGITAL FREMTIDEN ER MOBIL JERES GIVERE? HVAD BETYDER DET FOR NGO ERNE Eksplosion af betalingsløsninger Kamp om abonnementsordninger også fra kommercielle

Læs mere

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud Rejsekort-app idékonkurrence Check ud 1 Rejsekort-appen Check ud Rejsekort a/s har med udviklingen af en app - der giver slutbrugeren mulighed for at checke ud, uden at bruge en rejsekortstander - mulighed

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Fremtidens kontantfri betaling

Fremtidens kontantfri betaling Fremtidens kontantfri betaling Et komplet system til håndtering af kontantløs betaling og registrering Hvad er Skolepenge? Skolepenge er et komplet system til håndtering af kontantfri betaling - i skolernes

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Sådan fungerer onlinetilmeldingen

Sådan fungerer onlinetilmeldingen Sådan fungerer onlinetilmeldingen Onlinetilmeldingen gør brug af flere systemer: hjemmesiden, webbutikkens administration, betalingssystemet epay og LUDUS. LUDUS Afdelingerne fastlægger hvilke fag, der

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Hvad er MEEwallet TM?

Hvad er MEEwallet TM? powered by Hvad er MEEwallet TM? MEEwallet er en digital pung til mobiltelefonen, hvor brugeren kan opbevare alle sine kort, ligesom i den fysiske pung, vi kender i dag. MEEwallet kan bruges til køb i

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks.

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks. Markedsoversigten er en komplet oversigt over aktier, obligationer, valuta og investeringsforeninger. Markedsoversigten kan profilere udvalgte aktier og obligationer, samt vise nyheder, markedskommentarer,

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Effektiv økonomisk styring af cash-flow og kassedifferencer.

Effektiv økonomisk styring af cash-flow og kassedifferencer. Effektiv økonomisk styring af cash-flow og kassedifferencer. Vores Cash Management løsning giver detailkæder et unikt overblik over likvidbeholdninger og det daglige pengeflow i de enkelte butikker. Det

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3 Afsnit 6.2.5.2 Kommunale RFID-systemer Mange kommuner anvender RFID-systemer (Radio Frequenzy Identification), hvor alle materialer er påsat et RFID-tag. For at dette kan fungere mellem RFID-system og

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

Conventus medlemsportal og kontingentbetaling

Conventus medlemsportal og kontingentbetaling 1 Conventus medlemsportal og kontingentbetaling Conventus er et web-baseret system, som både bruges til klubbens økonomistyring samt styring af medlemskartotek. Systemet er udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Du kan trygt bruge it i din hverdag

Du kan trygt bruge it i din hverdag Du kan trygt bruge it i din hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 1 Brug et langt kodeord, og log ind i to trin Dit brugernavn eller din e-mailadresse og dit kodeord fungerer tilsammen som nøglen

Læs mere