Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011"

Transkript

1 Tillægsvilkår for HomeMobil September Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. For aftalen gælder endvidere Generelle Vilkår for levering og drift af TDC's tjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for abonnementsformerne for HomeMobil forud. Tillægsvilkårene for HomeMobil omfatter følgende abonnementsformer: HomeMobil Lille HomeMobil Mellem HomeMobil Stor HomeMobil Data Indholdet af ovennævnte abonnementsformer er beskrevet i produktbladet for den enkelte abonnementsform. Abonnementsformerne for HomeMobil giver blandt andet adgang til at benytte TDC s mobildatatjenester (GPRS, HSDPA m.fl.), jf. pkt. 6 i abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. Abonnementsformerne HomeMobil Lille, HomeMobil Mellem og HomeMobil Stor indebærer derudover blandt andet følgende: Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Adgang til at sende og modtage sms og mms Adgang til at købe indholdstakserede tjenester via sms mv., jf. pkt. 5.F i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Telefonsvarer (voic ) Vis Nummer (se hvem der ringer) Viderestilling (få opkald viderestillet til et andet nummer) Mulighed for at ringe til udlandet Mulighed for at ringe i udlandet (roaming), jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Ved valg af abonnementsformerne for HomeMobil Data er der ikke adgang til at benytte TDC s mobiltjeneste til taletelefoni (SIM-kortet er spærret for taletrafik). Ved forbrug af abonnementsformerne for HomeMobil opkræves normalt forbrugstakster for at foretage opkald, for at sende sms, for at benytte mobildata mv., jf. pkt. 11 i TDC s Generelle Vilkår. Nogle abonnementsformer inkluderer imidlertid moduler, som giver kunden mulighed for forbrug af bestemte forbrugskategorier uden betaling af forbrugstakst. Det fremgår af skemaet ne- TDC A/S, København, CVR

2 2 denfor, hvilke moduler, der er inkluderet i den enkelte abonnementsform (angivet med Inkl. ), og hvilke moduler, kunden kan tilvælge mod yderligere betaling (angivet med Tilvalg ). Hvis et felt i skemaet er blankt, kan modulet ikke tilvælges. Det fremgår af den ordrebekræftelse, som medarbejderen modtager i forbindelse med bestillingen, hvilken abonnementsform aftalen omfatter, og hvilke moduler der eventuelt er tilvalgt. Moduler, som er inkluderet i den valgte abonnementsform er ikke nævnt i ordrebekræftelsen, men fremgår i skemaet nedenfor (angivet med inkl. ). Vilkårene for de enkelte moduler fremgå af de anførte punkter i disse tillægsvilkår. HomeMobil Lille HomeMobil Mellem HomeMobil Stor HomeMobil Data Inkluderet Taletid med loft, jf. pkt. 5 Inkl. Inkl. Inkl. Fri SMS, jf. pkt. 6 Inkl. Inkl. Inkl. Inkluderet mobildata pr. måned, jf. pkt. 7 Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. HomeMobil kan til enhver tid og uden varsel beslutte at lukke ovennævnte moduler for tilvalg, således at det ikke længere er muligt at tilvælge og indgå aftale om det pågældende modul. Hver enkelt medarbejder har adgang til oprettelse af 1 abonnement omfattende enten HomeMobil Lille, HomeMobil Mellem eller HomeMobil Stor samt HomeMobil Data. Det er ikke muligt at kombinere abonnementsformerne for HomeMobil med TDC's øvrige abonnementsformer eller bonusordninger. Med mindre andet særskilt fremgår af disse tillægsvilkår for HomeMobil kan kunden ikke vælge tillægsydelser, jf. Pkt. 5 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. Kunden kan få oplysning om de til enhver tid værende priser og rabatsatser ved direkte henvendelse til TDC. Medarbejderen kan få oplysning om de gældende listepriser ved at logge ind på 2. Aftalens parter Arbejdsgiveren indgår aftale om abonnementsformerne for HomeMobil og er således kunden. Arbejdsgiveren giver medarbejderen fuldmagt til at bestille en

3 3 af abonnementsformerne for HomeMobil og arbejdsgiveren hæfter således som kunde for betalingen for alle ydelser, der leveres i henhold til aftalen, jf. pkt. 2 i Generelle Vilkår for levering og drift af TDC's tjenester. Kunden hæfter herunder også for betalingen af forbrug, der ikke er inkluderet i abonnementsafgiften samt for betalingen for tillægstjenester, som medarbejderen bestiller. Medarbejderen registreres som bruger og betaler af det forbrug der overstiger abonnementsafgiften samt af en række andre afgifter, jf. pkt. 3. Medarbejderen skal som registreret bruger og betaler straks give TDC meddelelse om adresseændring. Det er en forudsætning for aftalen, at Kunden har indgået aftale om elektronisk kommunikation med TDC, jf. pkt. 1A i TDC s Generelle Vilkår 3. Betaling For hver abonnement oprettes der en særskilt HomeMobil konto. Abonnementsafgifter for abonnementsformerne for HomeMobil og abonnementsafgifter for eventuelle tillægstjenester og moduler, forbrug, oprettelsesafgift, forbrug af indholdstakserede tjenester, evt. gebyrer som er aftalt i forbindelse med medarbejderens bestilling, opkræves forud af TDC ved fremsendelse af faktura. Det forudbetalte beløb indsættes af TDC på den tilknyttede HomeMobil konto. Hvis medarbejderen i løbet af en kalendermåned bruger et højere beløb, end der står på HomeMobil kontoen (inkl. arbejdsgivers betaling), kan medarbejderen indsætte et ekstra beløb, så der dækning for forbrug resten af kalendermåneden. Indbetalingen bliver registreret på den tilknyttede HomeMobil konto, straks efter betalingen er gennemført. Medarbejderens indbetalinger skal sker ved online indbetaling med betalingskort på Medarbejdernes betaling kan ske ved Automatisk Kortbetaling, som kan tilmeldes via og forudsætter, at medarbejderen har tiltrådt Tillægsvilkår om Automatisk Kortbetaling med de ændringer der følger af disse vilkår for HomeMobil. Hvis medarbejderen er tilmeldt Automatisk Kortbetaling, og medarbejderen ønsker at afvise betalingen af en regning, kan afvisningen ske via eller ved henvendelse til TDC. Afvisningen skal ske senest

4 4 dagen inden betalingsfristen. Ved udgangen af en kalendermåned overføres en eventuel positiv/negativ saldo til forbrug i den efterfølgende kalendermåned. Hvis saldoen på HomeMobil kontoen er negativ i mere end 8 dage eller den negative saldo overskrider 250 kr., spærres abonnementet for udgående kald. Abonnement kan herefter først før anvendes til udgående kald når saldoen igen bliver positiv. Ved ophævelse af spærring er TDC berettiget til at opkræve et gebyr. For at undgå at saldoen bliver negativ, modtager medarbejderen så vidt muligt en automatisk en SMS, når saldoen nærmer sig 0 kr. Manglende fremsendelse af sms fritager ikke for betaling af gebyrer ved overtræk. Forbrugsafgifter og abonnementsafgifter fremgår af prislisten. 4. Taksering af samtaler Kundens forbrug af samtaler beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering) ved samtaleminutter ud over hvad der er inkluderet i abonnementerne. Opkald til 118 og til numre, der begynder med 90, beregnes og takseres pr. påbegyndt sekund. Videoopkald takseres pr. påbegyndt minut. 5. Inkluderet Taletid med loft En aftale om HomeMobil Lille, HomeMobil Mellem og HomeMobil Stor omfatter modulet Inkluderet Taletid med loft, hvilket giver kunden adgang til - uden betaling af samtaletakst og opkaldsafgift - at foretage opkald til danske fastnetnumre og mobilnumre i Danmark i samlet fast antal timer pr. måned. Det valgte antal timer fremgår af ordrebekræftelsen fra som modtages i forbindelse med medarbejderens bestilling. Ved opgørelsen af aftalte taletid, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut. Uforbrugt tid overføres ikke til efterfølgende måned. Forbrug ud over af aftalte taletid takseres med den enhver tid gældende og oplyste pris for HomeMobil. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Inkluderet Taletid med loft og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Roamede opkald, jf.

5 5 pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester, opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) samt opkald til udlandet. 6. Fri SMS En aftale om modulet Fri SMS giver kunden mod betaling af et fast månedligt beløb adgang til ubegrænset at forbruge sms i Danmark uden betaling af forbrugstakst. Den aftalte mængde af sms omfatter kun sms-beskeder afsendt i Danmark til danske mobiltelefonnumre. Den aftalte mængde af sms omfatter ikke indholdstakserede sms-beskeder. Sms-beskederne må ikke være maskinelt afsendte, de må ikke sendes som en serie af identiske beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges kommercielt, herunder til markedsføring. Uforbrugt datamængde overføres ikke til efterfølgende måned. Hvis kundens HomeMobil konto er spærret, jf. punkt 3, vil spærringen også omfatte sms-beskeder. Når spærringen er ophævet kan der igen afsendes smsbeskeder. Forbrug ud over af den aftalte mængde af sms takseres med den enhver tid gældende og oplyste sms-pris for abonnementsformerne for HomeMobil. 7. Inkluderet Mobildata En aftale om modulet Inkluderet Mobildata giver kunden adgang til at forbruge en bestemt datamængde på TDC s mobildatatjenester pr. måned uden opkrævning af forbrugstakst. Den inkluderede datamængde samt hastigheden fremgår af den ordrebekræftelse der modtages i forbindelse med medarbejderens bestilling. Hastigheden afhænger af afstanden til mast samt antal samtidige brugere. Den aftalte datamængde kan ikke bruges til roamet trafik, jf. Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester pkt. 3, og der takseres særskilt herfor. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned. Ved opgørelsen af aftalte datamængde, beregnes forbruget pr. påbegyndt 1 MB. Uforbrugt datamængde overføres ikke til efterfølgende måned.

6 6 Forbrug ud over af aftalte datamængde blive ikke takseret, men HomeMobil vil nedsætte hastigheden på kundens forbindelse dog ikke til under 64 Kbit/s. Pkt. 6 i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester finder endvidere anvendelse. 8. Opsigelse og uopsigelighedsperiode En aftale om abonnementsformerne for HomeMobil er uopsigelig i 6 måneder, jf. pkt. 17 i Generelle Vilkår for levering og drift af TDC's tjenester. Kunden kan således heller ikke mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift m.v. i bindingsperioden, opsige aftalen, inden der er gået 6 måneder fra leveringen. Hel eller delvis opsigelse af aftalen skal foretages af arbejdsgiveren, og kan ikke foretages ved henvendelse fra medarbejderen direkte til TDC. Medarbejderen kan dog selv opsige tillægstjenester og moduler, som medarbejderen efter aftale med og på vegne af arbejdsgiveren har indgået aftale med TDC om. Ved opsigelse af en abonnementsaftale opsiges alle tilvalgte tillægstjenester og moduler. Ved opsigelse opgøres HomeMobil kontoen ikke og en eventuel ubrugt saldo udbetales ikke.

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere