BU MEI. TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU MEI. TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer"

Transkript

1 BU MEI TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer Skolen for Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin * Aku-15 / *Espelundsvej 4 * 4330 Hvalsø Vejleder: Elsebeth Lægaard

2 RESUME... 3 INDLEDNING / MOTIVATION... 3 PROBLEMFORMULERING & FORMÅL... 4 METODE / INDSAMLING AF DATA... 5 STRESS... 5 Stress i tal... 5 Fakta om stress... 5 Årsager til stress... 6 Symptomer på stress... 6 Vestlig tilgang til behandling af stress... 7 TCM/STRESS... 8 Ikke-specifik stressreaktion... 9 Behandlingsstrategi... 9 Specifik stress reaktion Behandlingsstrategi Stress søvnproblemer SØVN Søvn i tal Fakta om søvn Hvor meget søvn har vi brug for? Hvad er søvnbesvær? (Insomni) Hvad skyldes søvnbesvær? Stress og Søvn Hvordan håndteres søvnubalancer i Vestlig medicin / Danmark? Sovemedicin Motion, kost og kosttilskud TCM / SØVNUBALANCER Ætiologi Patologi Ubalancemønstre Behandlingsstrategi DISKUSSION PERSPEKTIVERING KONKLUSION LITTERATURLISTE & BILAG

3 RESUME Denne opgave omhandler stress og stressrelaterede søvnubalancer. Den indeholder grundlæggende information om henholdsvis stress og søvn både vestlig og TCM, det vil sige fakta, årsager, symptomer og mulige behandlingsmetoder. Der ses på sammenfald mellem vestlig viden og TCM teori for stress- og søvnubalancer. Denne opgave skal danne grundlag produktion af 2 korte pjecer med generel information om stress og stressrelaterede søvnubalancer samt forslag til akupressur på udvalgte punkter der jf TCM beroliger krop og sind. This paper conserns stress and stressinduced insomnia. The paper contains basic information about stress and sleep/insomnia seen from the west and from TCM i.e. facts, causes, symptoms as well as possible metods of treatment. Further, it deals with the overlap between western knowledge and the TCM theory. The outcome of this paper will be 2 short leaflets which summarize generel information and tips about stress and/or stressinduced insomnia including proposed points for acupressure on selected points which according to TCM calm the body and mind. INDLEDNING / MOTIVATION Stress er idag så almindeligt, at hvis vi ikke selv har været ramt af stress så kender vi én eller flere der enten er eller har været stressramt. I medierne bliver vi dagligt mindet om at stress er én af vor tids størte trussler mod sundhed og trivsel. De menneskelige, helbredsmæssige, sociale og økonomiske følger kan være uoverskuelige for den enkelte. Samfundsøkonomisk har stress store omkostninger i form af sygemeldinger, dagpenge, behandlingsforløb, manglende evne til at vende tilbage til samme job, revalidering, førtidspension, delvis uarbejdsdygtighed osv. og for arbejdsgiverne handler det om tabte mandetimer, produktion og indtjening. Da jeg for over 2 år siden startede på studiet inden for akupunktur og TCM havde jeg i mange år arbejdet med blandt andet medarbejdertrivsel & menneskelige ressoucer i en international virksomhed. De seneste år observerede jeg et stadigt stigende antal sygemeldinger med baggrund i netop stress. Min interesse for emnet blev vakt og jeg tog en NLP coach uddannelse som jeg senere udvidede med en overbygning som Stress Coach. Det er min erfaring at den sunde indgangsvinkel til arbejdet med stressramte, er at individet er ansvarlig for sit eget liv og dermed også medansvarlig for at blive rask igen. Det er en af årsagerne til at jeg vil udarbejde 2 pjecer:... der er meget du kan gøre selv til både stressramte og de der lider at søvnproblemer. Pjecerne skal inspirere til aktivt at tage medansvar for at ændre uhensigtsmæssige adfærds- og tankemønstre via bl.a. at søge viden om livsttil, stress, søvn, motion, kost, meditation, indre øvelser og akupressur mv. Da stressramte ofte bliver ramt af en følelse af at miste kontrollen over eget liv, er det vigtigt at de hurtigt bliver bevidst om at der er meget de selv kan gøre. Ofte er det de små 3

4 ændringer der gør den store forskel, det behøver derfor ikke være svært at skabe positive forandringer. Stress medfører mange ubalancer, så hvorfor fokus på søvnubalancer? Ligesom der i international sundhedsforskning er øget fokus på stress, bliver der i disse år også forsket meget i søvnens betydning for vores fysiske og psykiske helse. Det vrimler med forskningsresultater der viser at søvnen har en overraskende stor betyding for vores almene sundhed og trivsel. Søvn- problemer Stress Depression Angst De 3 mest almindelige følger af stress er: søvnløshed, angst og depression 1. Dårlig søvn er ofte én af de første indikationer på at kroppen er stresset og at sindet ikke kan falde til ro om natten. Ligeledes kan manglende søvn også medføre stress så det er en ond cirkel at havne i % af befolkningen lider af alvorlige og langvarige søvnproblemer 2. Da både stress- og søvnproblemer er et problem rigtigt mange mennesker slås med og der tilsyneladende er en sammenhæng mellem de to hønen eller ægget? - finder jeg det interessant at undersøge hvordan TCM kan hjælpe. PROBLEMFORMULERING & FORMÅL Jeg vil undersøge hvordan TCM kan indgå som et element i forebyggelse og behandling af stress og stress-relaterede ubalancer; afgrænset til søvnproblemer. Jeg vil udarbejde 2 korte pjecer... der er meget du kan gøre selv - til stressramte og personer der lider af søvnproblemer. Pjecerne vil blive udleveret i min klinik og vil indeholde: grundlæggende information om hhv. stress og søvnproblemer simple råd, tips & tricks til forebyggelse og/eller håndtering af stress og søvnproblemer indtryk af at der er hjælp at hente, meget man selv kan gøre og at man nok skal blive frisk og få livslysten igen et indstik med forslag til akupressur på udvalgte punkter, der beroliger og afstresser krop og sind. Indstikket kan benyttes sammen med begge pjecer. Punkterne udvælges ifht. individuel diagnose. 1 Psykiatrifonden.dk 2 Netdoktor søvnproblemer fakta

5 METODE / INDSAMLING AF DATA Undersøgelsen er teoretisk. Ud over at indsamle data (vestlig og TCM) fra litteraturen og internet inddrager jeg min egen erhvervserfaring samt viden fra min uddannelse som NLP Master Coach og Stress Coach. Intensionen er at indsamle og sammenfatte allerede eksisterende viden, gøre det overskueligt og let tilgængeligt, til praktisk brug i min klinik. Intentionen er ikke at analysere data eller lave research. Jeg afholder mig fra at diskutere specifikke søvnproblematikker relateret til fx børn, gravide, ældre samt søvnproblemer med baggrund i misbrug, kronisk eller psykisk sygdom. STRESS Stress i tal 3 NÆST EFTER ONDT I RYGGEN ER STRESS FOLKESYGDOM NR. 1 I DANMARK!! Ca danskere - svarende til % - har symptomer på stress hver dag Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til sygemeldte danskere hver dag Mellem og danskere lider af alvorlig stress Hvert år dør som følge af arbejdsrelateret stress Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsenet Stress fører til hospitalsindlæggelser årligt Stress er årsag til en halv million henvendelser i almen praksis hvert år i Danmark I følge WHO bliver stress en af de væsentligste år sager til sygdom i 2020 Fakta om stress Ordet stress kommer fra latin og betyder at stringere = at stramme til. Stress er ikke en sygdom men en belastningstilstand der udvikles over tid. Stress er hormoner! Adrenalin (korttidsstresshormon) frigives ved direkte påvirkning fra hjernen og udskilles fra bi-nyrebarken og pumpes hurtigt ud i kroppen når vi skal yde en ekstra indsats, fx når vi skal til jobsamtale, eksamen eller stå foran et publikum og præsentere. Kortvarig stress er gavnligt og gør os i stand til at yde en ekstra indsats hér og nu. Kortisol (langstidsstresshormon) udskilles også fra bi-nyrebarken, det har samme effekt og formål som Adrenalin. Kortisol er imidlertid ikke godt i større mængder. Det virker langsommere og i længere tid end Adrenalin. Kortisol disponerer til en række alvorlige sygdomme, fx. hjerte- og kredsløbssygdomme, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, diabetes, osteoporose, hovedpine, angst og depression og er derfor vigtig i den langtidspåvirkning af kroppen der er, når stress fører til sygdom. Desuden påvirker kortisol immunforsvaret og er en af årsagerne til at stressramte ofte bliver syge. Langtidsstress belaster bi-nyrene, da stresshormonerne Adrenalin (korttidsstresshormon / kamphormon) og Kortisol (langtidsstresshormon/overlevelse) bliver produceret i bi-nyrene. 3 Stressforeningen.dk 5

6 Bi-nyrene vil således være på konstant overarbejde i perioder med ekstrem stressbelastning. Hos folk der efter langvarig stress lider af kronisk trætheds-syndrom taler man ligefrem om en træt bi-nyre det er bi-nyren der er udtrættet efter konstant at have produceret stress-hormoner 4. Årsagen til at man udvikler stress er ofte at man igennem længere tid føler at man ikke kan indfri de forventninger der stilles til én - enten af én selv eller omverdenen. Krav og ressourcer er ikke balancerede. Stress kan have både ydre og indre årsager. Årsager til stress Ydre årsager Manglende indflydelse og mening med arbejdet For store krav i arbejdet i forhold til personlige evner og ressoucer Dårligt psykisk arbejdsmiljø, mobning og chikane, manglende social støtte Grænseløst arbejde, som breder sig til fritiden Dårligt fysisk arbejdsmiljø, støj, kulde,dårligt indeklima, akkord og skifteholdsarbejde Voldsomme hændelser, tab og store forandringer i livet Vedvarende konflikter, manglende ressourcer (tid & økonomi) i familielivet Stress hos andre stress kan smitte! Indre årsager Negative tankemønstre, pessimisme. Bekymringstendens, ifht. hvad vi tror andre tænker og forventer. Særlige karaktertræk hos sig selv, så som perfektionisme, konkurrencementalitet og arbejdsnarkomani Store ambitioner og forventninger til sig selv ( den indre pisk ) Negativ tænkning Måden hændelser tolkes på Stress kan både give fysiske og psykiske symptomer så som smerter, hjertebanken, maveproblemer, søvnløshed, rastløshed, udbrændthed, manglende sexlyst, koncentrationsbesvær og i værste fald depression. Som tidligere nævnt, kan stress kan også give forhøjet blodtryk og dermed bidrage til alvorlige hjerte- og kredsløbssygdomme. 5 Formlen for at udvikle stress og udbrændthed kan se således ud: Stor stressbelastning + tid + stor stressbelastning + tid + lille stressbelastning syg af stress Man kan altså klare en relativ stor stressbelastning et antal gange, føle at man kommer over det og så pludselig kan det være en lille dagligdags hændelse, der i den sidste ende får læsset til at vælte. Har man først været udsat for alvorligt stress én gang, kan man opleve at grænsen for hvornår man føler sig stresset næste gang er rykket. 6 Symptomer på stress Langtidsstress belaster både krop og psyke og giver fysiske såvel som psykiske symptomer: 4 Modul 4: Hormonsystemet/Anatomi,fysiologi&sygdomslære, skolen f. Alternativ Terapi, v/læge Ole Køpke. 5 Stressforeningen.dk 6 Modul 4: Hormonsystemet/Anatomi,fysiologi & sygdomslære, skolen f. Alternativ Terapi, v/læge Ole Køpke. 6

7 Fysiske tegn på stress Træthed Muskelspændinger og muskelsmerter, især i nakke og ryg Hovedpine og migræne Åndedrætsbesvær Hjertebanken Brystsmerter Svimmelhed Rysten på hænderne Øget svedproduktion Appetitløshed Maveproblemer fx. smerter, forstoppelse, diarre, opkast, halsbrand osv. Hyppig sygdom (m. almindelige sygdomme som fx. forkølelse, bronchitis, hals- og urinvejsinfektioner) 7 Psykiske tegn på stress Rastløshed og indre uro Søvnløshed Irritabilitet og utålmodighed Agressivitet Hukommelsesproblemer Koncentrationsbesvær Manglende sex-lyst Manglende lyst til sociale aktiviteter med familie og venner Angst uprovokeret eller som en overdreven reaktion Lavt selvværd følelse af utilstrækkelighed Tendens til at give op Depression Vestlig tilgang til behandling af stress Den almindelige vestlige tilgang til behandling af stress går gennem egen læge. Lægen kan vejlede og støtte. Kun hvis der samtidig er angst, depression eller søvnløshed i flere uger bør stress behandles med medicin 8 Den største hjælp er oftest at hente hos arbejdsgiver, sundhedssikringer samt hos familie og venner. De skal hjælpe med at få fastlagt og ændret de stressfremkaldende faktorer i både arbejds- og privatliv. De skal hjælpe med det praktiske og have tålmodighed og bakke op om de små fremskridt. De senere år har Arbejdstilsynet målrettet deres arbejde til at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Mange virksomheder har en officiel stresspolitik, med retningslinier for hvordan man griber det an når en medarbejder rammes af stress. Dette er til gavn både for den stressramte og omgivelserne, der ofte står i en ubehagelig og uvant situation, når en kollega, god ven eller familie rammes af stress. Gennem private sundhedssikringer vil mange kunne få hjælp til at gå til psykolog, coach eller anden terapeut. Nogle ordninger tilbyder også tilskud til behandling med akupunktur, zoneterapi m.v. Mange virksomheder, foreninger og fonde udsteder pjecer med gode råd om hvad man selv kan gøre en vigtig pointe det er særdeles vigtigt at den stressramte, der midlertidigt har følelsen af at have mistet kontrollen, hurtigt får følelsen af kontrol over eget liv tilbage. Ét af nøgleordene er viden - at få kendskab til stress, for på den måde at pejle sig ind på hvilke tiltag det præcist er den enkelte skal fokusere på. 7 Sundhedsguiden.dk 8 Psykiatrifonden.dk 7

8 Livsstilsændringer vil være nødvendige: søvnhygiejne, motion, færre belastninger, fokus på kosten, regelmæssige måltider, mindre alkohol og stimulanser, planlægge sin tid samt lære at sige til og fra, lære afspændingsteknikker, meditation, benytte musik og meget mere... TCM/STRESS I TCM er de ætiologiske faktorer for stress ligeledes både indre og ydre påvirkninger. Stress er en faktor der altid forstyrrer det frie harmoniske flow af Qi i kroppen Qi vil således stagnere. Når Qi flowet forstyrres midlertidigt er der ikke noget problem, det kan kroppen som oftest selv balancere. Når stress derimod er længerevarende og Qi stagnerer over lang tid vil denne stagnation først manifestere sig som funktionelle ubalancer og senere, på grund af den manglende Qi cirkulation, som en lang række kropslige ubalancer. TCM udvikling af stress, og hvordan det kan udvikle sig til søvnproblemer, kan ses ud af nedenstående TCM STRESS - model: Forklaring til ovenstående model: Stressen starter med en Shi tilstand (vrede, frustrationer, emotioner etc. ) der generer Varme / Ild (shi) der stiger op og danner Varme i Hjerte / Shen - der agiteres og Shen kan ikke finde hvile. 8

9 Det medfører ofte xu-tilstande i hhv. Nyrer og Hjerte. - Nyre Yin belastes af bl.a. overanstrengelse, for meget arbejde, manglende hvile etc. - og fordi både Hjerte og Nyrer bliver xu - kan Hjerte således ikke sende Varme til Nyrer og Nyrer kan ikke køle Hjerte. Ild og Vand separerer. Nyre Yin og Lever Yin har samme rod - dermed påvirkes Lever Yin (Blod) også både distributonen af Lever Blod samt mængden - Hun skal vende tilbage til Leveren om natten og ankre i Lever Blod, Hun forhindres i dette ved Qi stagnation og Blod Xu. Milten påvirkes af bekymringer og spekulationer / stress. Milten er ansvarlig for produktion af Qi og Blod, og en Milt Qi xu vil indvirke på produktionen af Blod, som Shen skal ankre i. Lungerne påvirkes af stress, med overfladisk og låst åndedræt, og deraf nedsat cirkulation af Qi og Blod til Hjertet og igen fortyrres Shen. Mangeåringe erfaringer og observationer har vist at behandlingsstrategier for stress kan lægges ud fra at stressrelaterede problemer kan inddeles i to forskellige energi-mønstre: ikke-specifik og specifik stressreaktion. 9 Ikke-specifik stressreaktion Kroppens reaktion på stress er at spænde op - hvad Qi angår har Qi en tendens til at trække sig tilbage (manglende flow = stagnation) den separer sig fra den omkringliggende energi. Den stressramte vil derfor ofte have en fornemmelse af at være afskåret og føle sig isoleret fra omgivelserne (trækker sig ind i sig selv). Under idelle omstændigheder vil energien flyde gennem hele kroppen og følge meridianerne. Når en person lider at stress vil Qi stagnere, især i den øverste del af kroppen: i hovedet, i sindet og i thorax. Symptomerne vil som bekendt være tankemylder, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, hovedpine, hjertebanken, hyperventilation, kolde hænder og fødder. Behandlingsstrategi Ved en generel reaktion på stress vil intentionen for den indledende akupunkturbehandling være at opløse Qi stagnationen og få Qi til at flyde igen. Punkterne der vælges, har til formål at stimulere Jord - Himmel -energierne - altså re-etablere og balancere forbindelsen til henholdsvis Yin-energien fra Jorden og Yang energien fra Himlen. ( Heaven- Man-Earth teorien). I artiklen 10, som jeg har taget udgangspukt i, nævner forfatteren følgende strategi & punktvalg til behandling af generel stress (ikke specifik) : 9 Acupuncture techniques in stress syndromes. Tony van Gelder, Thorkild Bøgh Christensen (Artikel fra Dansk Medicinsk selskab for akupunktur) 10 Acupuncture techniques in stress syndromes. Tony van Gelder, Thorkild Bøgh Christensen (Artikel fra Dansk Medicinsk selskab for akupunktur) 9

10 Nyre 1 Kredsløb 8 Du20 - Mave 36 Milt 6 Yin Tang/ Tai Yang 4-stjerne teknik Earth Energy Yin. Nyre 1 Yong Quan - Den boblende kilde - er det mest yin pkt vi har i kroppen. Er centrum for det sekundære chakra under foden. Har direkte forbindelse til Moder Jord / ressonans med Moder jord 11. Nyre 1 er beroligende og skaber en jordforbindende effekt = grounding. Heaven Energy Yang Kredsløb 8 Lao Gong/ Arbejdspalads centrum for det sekundære chakra i hånden. Spejler /har ressonans med Nyre 1 Kredsløb 8 dæmper Hjerte Ild dræner Ild fra Hjerte og Pericardium. Heaven Energy - Yang Du 20 Bai Hui - De 100 mødesteder mødested for alle Yang energier. Du 20 åbner for kontakt til himlens energi = Heaven Man Earth er de 3 grundlæggende kræfter/energier. Du20 har ressonans med Heaven 12 Tilføjes for at stimulere ekstra energi flow Mave 36 er det største energi-producerende punkt. Skaber jord-forbindelse, psykisk stabilitet Tilføjes for yderligere at stimulere energi flowet Gruppe Luo punkt, hvor de 3 store Yin meridianer mødes Nyre, Lever, Milt. Opløser stagneret Lever Qi Tilføjes da begge opløser blokering af energi i hovedet Næste skridt i behandlingen af generel stress vil være at benytte 4-stjerne teknikken det vil sige at bruge Moxa på 4 punkter rundt om navlen for at trække energi ned fra den øverste del af kroppen og hovedet og for at få en mere ligelig fordeling af energien. Punkterne ligger 2 cun fra navlen - til højre, venstre, øvre og nedre fra navlecentrum. (svarende til Ren10, Ren5, St25) Sammen, har disse punkter erfaringsmæssigt en meget kraftig virkning på alle stress relaterede ubalancer. Efter en tid, når klienten er i bedring, erstattes Nyre 1 og Kredsløb 8 med andre relevante punkter ifht. aktuelle stress reaktioner. Stress kan også manifestere sig som spændinger i hoved, nakke og skuldre langs Galdeblære meridianen her vil cupping, guasha og tuina massage være særdeles gavnlig inden eventuel nålesætning, hvorefter det vigtigste punkt vil være Gb34 (mødepkt for sener) som første distale punkt, for at dirigere Qi ned fra den øvre del af kroppen, sammen med Upper 5 (v/sj5) + yinbalancerende punkter som fx, Ht7, Mi6, Lr3, N3. 13 jeg nævner dette kort, da disse spændinger og smerter også kan være en hindring for god søvn. Specifik stress reaktion Den specifikke reaktion på stress - set ud fra et Qi aspekt - har at gøre med forstyrrelser i Qi flowet i ét eller flere af yin organerne (Zang). Udover at støtte sig til puls- og tungediagnose for at se hvilke organer der er involverede vil symptomerne alene ofte klart vise hvilke organer der er involverede. Som udgangspunkt vil Nyrene altid være involverede idet TCM teorien fortæller os at Nyreenergien svækkes og forbruges af de faktorerer der ligger bag en stress tilstand. (bl.a. at arbejde for meget og for hårdt, uhensigtsmæssig livsstil etc.) De mest sandsynlige ubalancemønstre vil derfor være: 11 Deadmann Nyre1 (Ode to Elucidate Mysteries) 12 Deadmann Du20 (Ode to Elucidate Mysteries) 13 The treatment fo stress syndroms by acupuncture, Qiao Wenlei Journal of chinese medicine, oct

11 - Nyre Hjerte ubalance - Nyre Milt ubalance - Nyre Lever ubalance - Nyre Lunge ubalance 14 Skematisk oversigt viser de involverede yin organer, ubalancerne samt foreslåede punkter: Yin organer NYRE Ved stress er Nyre-energien den vigtige at få tilbage i balance, da Nyre Qi xu giver en lang række symptomer der er kendetegnede for stress. Nyreenergien danner grundlag for alle andre organer og en svækket Nyreenergi vil dermed medføre svækkelse i andre organer NYRE HJERTE Ved en Nyre Hjerte ubalance, vil der tillige være Hjerte symptomer tilstede (vand/ild separerer, og der er ikke køling til Hjerte/Shen) NYRE - MILT Ved Nyre Milt ubalance vil der tillige være psykiske Milt symptomer tilstede (Milten mangler Nyre Yang, som katalysator for transformation) NYRE - LUNGE Ved Nyre - Lunge ubalance vil der tillige være psykiske Lunge symptomer tilstede (Nyrene skal gribe Qi der sendes ned af Lungerne hvis begge organers Qi er svækket f.eks. ved stagnation vil der opstå vejrtrækningsbesvær. (ved stress opleves at få åndenød, og pres i brystet) Nyre Lever Ved Nyre Lever ubalance, vil der tilllige være Lever symptomer tilstede Nyre og Lever Yin har samme rod. En yin xu tilstand i det ene organ vil medføre en yin xu tilstand i det andet organ. (Nyre Yin xu pga stress vil medføre Lever Yin xu Lever Blod xu) Symptomer på ubalance i organet v/ stress Nyre Yin xu: Angst usikkerhed manglende selvsikkerhed. Desuden en følelse af at være svækket, træt, kulde, stivhed, hyppig vandladning, spontan sved og manglende sex-lyst. Hjerte Yin xu: Hoved symptomet vil være angst som vil manifestere sig både fysisk og psykisk: tankemylder, søvn-, hukommelses- og koncentrationsbesvær, nervøsitet, rastløshed og anspændthed. Desuden trang til at tale meget og der vil være meget Varme i kroppen. Milt Qi xu: Når Milten er i ubalance vil der være tegn som bekymring og tanker der kører i ring især om fortiden. Klienten vil ofte beskrive deres problemer som : tunge, hænger ved, uklare og have en følelse af tyngde og oppustethed Når Lunge Qi er svækket vil nøglesymptomerne være gråd, bekymring for fremtiden, og meget lav modstandskraft over for infektioner i de øvre og nedre luftveje. Når Lever energien er i ubalance (overaktiv) pga stress vil det skabe Lever Qi stagnation der vil vise sig som bl.a. vrede, frustration, agression og kramper/tics. Vigtigste punkter N3 Yuan pkt N7 tonificerer / styrker Mi6 Gruppe Luo 3 Yin Bl 23 styrker alle Nyre aspekter Gb25 - Nyrenes alarmpkt. N3 Yuan pkt Mi6 Gruppe Luo 3 Yin P6 Beroliger (upper Yin) Ren17 Front Mu Pericard. + Mødepkt for Qi upper Yin Ht7 Beroliger Ht + Shen + Mu punkter for Nyre, Hjerte og Pericardium Ny3 - Yuan pkt Mi6 - Gruppe Luo 3 Yin Ma36 - Styrker Mave/ Milt Ren12 Mavens Mu Pkt Yintang - Beroliger Taiyang - Beroliger + evt. Mu punkt Milt, Milt 9,Milt 10 N3 Yuan pkt N7 tonificerer / styrker Bl 23 styrker alle Nyre aspekter Gbl25 - Nyrenes alarmpkt Lu 7 Retter Lu Qi nedefter/ Luo pkt/katharsispkt Tyk4 at give slip mentalt /fysisk Ren17 Upper Qi Hai/Mødpkt Qi Evt. Lu1 Mu pkt Lunger N3 Yuan pkt N7 tonificerer / styrker Bl23 styrker alle Nyre aspekter Gb25 - Nyrenes alarmpkt Lr3 Yuan pkt Spreder stang.lr Qi sænker yang Ma36 bevæger Qi Lr8 styrkepkt / Lever Blod 14 Acupuncture techniques in stress syndromes. Tony van Gelder, Thorkild Bøgh Christensen (artikel fra Dansk medicinsk selskab for akupunktur) 11

12 Behandlingsstrategi Forenklet kan man sige at behandling af STRESS inden for TCM med Akupunktur - handler om at genoprette det frie flow af Qi /opløse stagnation dræne Varme / Ild dæmpe Yang og styrke Yin og derved berolige Shen. Ud fra symptomerne diagnosticeres hvilke ubalancemønstre og organer der er involverede, støttet af puls- og tungediagnose. Dernæst kommer arbejdet med at indentificere årsagen til at stressen opstår. Kan personen ikke ændre på de ydre omstændigheder, må man lære at navigere i dét der er og det kan være nyttigt at søge råd og vejledning samt arbejde med indre øvelser, meditation, taiji, qi gong etc. Stress søvnproblemer TCM-STRESS -modellen ovenfor i dette afsnit viser, at enhver stresstilstand overordnet leder til en Lever Qi stagnation der på mange niveauer leder til og munder ud i forskellige ubalancer, der medfører at Shen bliver rastløs og sove-hjertet forstyrres. Denne tydelige sammenhæng mellem stress og søvnproblemer, leder mig over i næste afsnit om søvn. SØVN Søvn i tal Vi sover ca. 1/3 af vores liv sammenlagt år 10-20% voksne generes af kronisk søvnbesvær Ca. 50% af alle over 65 år har søvnbesvær Ca. hver 10. voksen dansker anvender ofte sovemedicin om natten Søvnbesvær er overordentligt almindeligt - og bliver mere almindeligt med alderen flere kvinder end mænd rammes Fakta om søvn 15 Søvn er livsvigtig og lige så vigtig som mad og motion. Vi sover ca. 1/3 af vores liv og den trediedel er med til at bestemme hvordan vi har det i de 2 andre trediedele. Søvn består af en blanding af dyb søvn og drømmesøvn (REM-søvn Rapid Eye Movement). Under den dybe søvn hviler næsten alle funktioner og organismen lader op til en ny dag. Under drømmesøvnen arbejder hjernen på højtryk (med følelsesladede drømme, uden forstandens kontrol) og kønslivet aktiveres. Søvnen reguleres af signalstoffer, der dannes i hypotalamus, hvoraf nogle er vækkende (fx noradrenalin, serotonin og acetylkolin) og andre er søvnfremkaldende (GABA-benxodiazephiner). Søvn påvirker vores hormonbalance. Den dybe søvn stimulerer væksthormonet, som hos børn & unge fremmer udvikling af krop og hjerne, og hos voksne vedligeholder hud, muskler, knogler, hår mv. Søvn stimulerer flere komponenter i immunforsvaret (danner flere hvide blodlegemer) og mange af disse komponenter påvirker psyken, herunder søvn og depression. En god nattesøvn mindsker risikoen for stress, angst og depression. 15 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 12

13 Søvnløshed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfundet når fx træthed og nedsat koncentrationsevne resulterer i ulykker både i trafikken, hjemmet og på arbejdspladsen. Desuden nedsætter søvnløshed kroppens modstandskraft overfor fx betændelser og hjertekarsygdomme og øger modtageligheden overfor stress og de skadelige virkninger af stresshormonet kortisol. Søvnløshed danner desuden vej for psykisk sygdom, fx depression. Menneskers liv og adfærd er altså styret af biologiske rytmer og de daglige svingninger fra vågenhed om dagen til søvn om natten omfatter også svingninger i temperatur, puls og blodtryk, hormoner og signalstoffer. Hormonet melatonin findes i høj koncentration i blodet om natten og er næsten nul om dagen, hormonet trækker os ind i søvnen. Overordnet kan man sige at søvn, både overfladisk og dyb søvn, indfinder sig når udskillelsen af hypocretin, noradrenalin, serotonin, actyklkolin og histamin falder, og aktiviteten i et GABA system stiger. 16 En yderst kompliceret process. Se bilag nr. 1 for oversigt over samspillet mellem det indre ur, signalstoffer og hormoner. Se bilag nr. 2 for oversigt over signalstoffer og virkning. 17 Hvor meget søvn har vi brug for? Gennemsnitligt sover voksne mennesker 7 timer pr. nat. Men der er store variationer nogle sover 4-5 timer og andre sover 9-10 timer. Det ene kan være lige så godt som det andet dét der er vigtigt er at man har en nogenlunde klar fornemmelse for hvor stort ens søvnbehov er. Søvnbehovet varierer meget gennem livet. Det er vigtigt at børn og unge får den nødvendige søvn netop i de år hvor organisme og hjerne udvikler sig. Mange voksne får ikke den søvn de har brug for på grund af stresset livsstil. Søvn er et godt afstressningsmiddel så i perioder hvor man er stresset, gælder det om at være ekstra opmærksom på søvnen og søvnkvaliteten. Én ting er hvor længe vi sover, men det er mindst lige så vigtigt at søvnkvaliteten er god dvs. at man nogenlunde regelmæssigt gennemløber nattens svingninger mellem dyb søvn og drømmesøvn, se Se bilag nr. 3 og nr Hvad er søvnbesvær? (Insomni) 19 Insomni defineres som tilstande hvor man har svært ved at falde i søvn, svært ved at sove igennem eller hvor man vågner for tidligt og hvor søvnbesværet er forbundet med klare dagssymptomer f.eks. i form af nedsat funktion om dagen. Hertil kommer bl.a. koncentrations- og hukommelsesbesvær, tristhed og depression, muskelømhed og hovedpine. Søvnbesvær er blandt de hyppigste og mest generende symptomer, der rammer befolkningen som helhed og er en væsentlig årsag til henvendelse hos praktiserende læge. Afhængig af varigheden af søvnbesværet, kan det opdeles i: 16 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 17 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 18 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 19 Dansk Center for søvnmedicin, Glostrup hospital.dk 13

14 Forbigående søvnbesvær af dages varighed Korterevarende søvnbesvær af få ugers varighed Kronisk søvnbesvær som er af månder til års varighed Hvad skyldes søvnbesvær? Årsagerne til forbigående eller korterevarende søvnbesvær er ofte velkendte og betinget af ydre årsager som Stress Andet sengemiljø Følelsesmæssige forhold Sociale eller erhvervsbetingede forhold (familie, kolleger, skifteholdsarbejde o.lign) Akut sygdom Ved kronisk søvnbesvær bør man tillige begynde at kigge på andre årsager som Uhensigtsmæssige søvnvaner manglende søvn-hygiejne Kost og uhensigtsmæssige spisemønstre (fx sene eller natlige måltider) - kaffe, te, alkohol, rygning stimulanser Søvnbesvær kan også ses ved en lang række forskellige typer af sygdomme, psykiske lidelser, medicinske sygdomme, søvnapnø, rastløse ben, neurologiske sygdomme, bivirkninger af medicin. Alkohol- og stofmisbrug samt vedvarende brug af sovemidler kan give kronisk sovebesvær. Stress og Søvn 20 Stress er på mange måder søvnens modsætning og søvnens fjende. Stress har bl.a. baggrund i belastninger og pres både fra omgivelserne og en selv, og påvirkes desuden af et følsomt nervesystem og manglende evne/ressoucer til at håndtere en given situation. Resultatet bliver psykiske og kropslige symptomer, der i sidste ende kan medføre udbrændthed og depression. I starten forstyrrer stress søvnen ved en nedsat dyb søvn og nedsat REM søvn. Senere i forløbet bliver søvnen præget af problemer med indsovning og af hyppige REM faser (drømmesøvn). Forklaringen på søvnforstyrrelser ved stress er enkel: Akut stress stimulerer dannelsen af noradrenalin og dét modvirker søvn. Vedvarende stress stimulerer også det farlige binyrebarkhormon kortisol, der både modvirker søvn og øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme, herunder for højt blodtryk, åreforkalkning og blodpropper. Hvordan håndteres søvnubalancer i Vestlig medicin / Danmark? 21 Hvis man har et søvnproblem eller har mistanke om at man har en søvnsygdom anbefales det at man søger information om emnet. Måske kan man derefter selv finde frem til 20 Søvn, Jes Gerlach, Pyskiatrifonden. 21 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 14

15 årsagen til søvnløsheden og fjerne den, ved fx at ændre sovevaner / - uvaner = indføre god søvnhygiejne. Søvnproblemer handler ofte om at behandle en underliggende årsag. Udover god søvnhygiejne kan fx søvnbegrænsning, lysbehandling og endelig sovemedicin være andre måde at angribe søvnproblemer på. Mennesker har ofte en uklar fornemmelse af hvor meget de sover eller ikke sover. Det kan derfor være en god ide at føre regnskab fx via en søvnskema. Skemaet vil give en god indikation af hvor stort problemet er og det kan være godt at medbringe til praktiserende læge eller søvnekspert. Kan den praktiserende læge ikke hjælpe må lægen nødvendigvis henvise videre i systemet til speciallæger eller søvncentre. På nettet findes mange eksempler på søvnskemaer, der kan downloades og anvendes. Ofte er årsagen til søvnproblemet indlysende og det samme gælder løsningen. Alligevel har mange mennesker svært ved at tackle situationen og fristes i stedet til at anvende sovemedicin. Sovemedicin Som tidligere nævnt udskrives der sovemedicin til ca. hver 10. voksne dansker. Søvnmedicin skal kun anvendes når intet andet hjælper. Et af problemerne med sovemedicin er at man hurtigt kan få den opfattelse at man skal have sovemedicin for at kunne sove ligesom der opstår fysisk afhængighed, således at når man forsøger at nedtrappe og stoppe, får man en endnu dårligere søvn og måske ligefrem abstinenssymptomer sovemedicin er vanedannende. En generel regel er at sovemedicin kun bør anvndes i korte perioder (få dage eller uger) eller som en engangsdosis i specielle stress-situationer. Sovemedicin kan inddeles i 2 grupper: 1) medicin der fremmer virkningen af søvn-signalstoffet GABA og 2) medicin der dæmper virkningen af vågenhedssignalstoffer dvs. antidepressiva, antipsykotika og antihistaminer. Motion, kost og kosttilskud 22 Motion er godt for nattesøvnen det sætter gang i kroppens funktioner, man falder hurtigere i søvn og får mere af den sunde dybe søvn og sover længere. Dannelsen af kroppens og hjernens signalsoffer (fx. serotonin og noradrenalin) og hormoner (væksthormonet og kønshormoner) bliver stimuleret. Det er velkendt at man kan blive helt høj efter fx en løbetur eller anden fysisk aktivitet. Derfor skal der også gerne gå mindst 3 timer mellem motion og søvn. Hormonet melatonin styres af døgnrytmen og findes i høj koncentration i blodet om natten hormonet gør os døsige og trækker os ind i søvnen. Aminosyren tryptofan omdannes til serotonin der kan videreomdannes til melatonin. Har man søvnproblemer, kan det derfor være gavnligt at indtage en tryptofanholdig kost. Tryptofan findes blandt andet i kød, mælk, æg, bananer, kiwi, annanas, avocado, blommer, tomater, valnødder og græskarkerner. Det kan være svært for tryptofan at nå frem til hjernen, pga. andre aminosyrer dem kan man omdirigere ved at slutte et måltid af med lidt kulhydrat så der frigøres insulin, dermed er de andre aminosyrer travlt beskæftiget, og vejen til hjernen 22 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 15

16 er banet for tryptofan. Her skal den enkelte naturligvis være opmærksom på forskellen mellem hurtigt og langsomt optagelige kulhydrater. Et gammelt husråd er varm honning-mælk ved sengetid, det øger tryptofan-tilførslen til hjernen. (Mælk indeholder tryptofan og honning udløser insulin). Baldrian, har gennem tiderne været et at de mest udbredte naturlægemidler mod søvnløshed og uro. Baldrian indgår i mange godkendte naturlægemidler. I nogle af dem er baldrian kombineret med humle eller citronmelisse, der også har en delvis beroligende virkning. En dosin baldrian ½ time før sengetid har en mildt søvnfremkaldende virkning uden bivirkninger dagen efter. TCM / SØVNUBALANCER 23 Bu Mei søvnløshed dækker over flere former for forstyrrelse af søvnmønstret. Det er også i TCM - vigtigt at skelne mellem egentlig søvnløshed og søvnløshed der skyldes andre faktorer i omgivelserne. I kinesisk medicin vil en god søvn afhænge af en sund og rolig Shen, som er den mest Yang og mest flygtige af alle kroppens substanser. Shen huses af Hjertet og Shen forankres i kroppen af Hjerte Yin og Hjerte Blod og agiteres af både Xu eller Shi Varme. Ved søvnproblemer har især Leverens sjæls-aspekt Hun stor betydning. Hun skal tilbage til Leveren om natten og rodfæstes af Lever Blod hvis der er Qi stagnation / Blod stase flyder Blod ikke tilbage til Leveren og Hun kan ikke rodfæste og falde til ro om natten. Dette kan fx vise sig ved drømmeforstyrret søvn. Overordnet afhænger søvn af Blod og Yin især Hjerte og Lever Blod, dog er de andre organers Blod og Yin også vigtig. Da Yin og Blod er svagere hos ældre end hos yngre, oplever man et ændret/faldende søvnbehov med alderen. 24 Ætiologi EMOTIONER registreres og opleves af Shen. Shen påvirkes især af angst, bekymring og frygt. Stærke emotionelle påvirkninger vil stagnere Hjerte Qi, genere Varme i Hjertet som vil agitere Shen og forhindre søvn. Indestængte følelser og stress vil stagnere Lever Qi som igen vil påvirke det frie flow af Blod og efter nogen tid med stagnation vil der opstå Varme. Voldsom vrede kan skabe Ild der stiger op og agiterer Hjertet og Shen og derved forhindrer Shen i af finde hvile om natten. KOSTEN - har stor betydning da den transformeres i og spredes via den Midterste Varmer der er omdrejningspunktet i både Qi og Blod produktion. Er kosten for Varmende vil den 23 Nigel Ching, Akupunktur og Sygdomsbehandling 24 Giovanni Maciocia, The foundations of Chineese Medicine 16

17 skabe Ild i Hjerte, Lever eller Mave - Ilden vil agitere Shen og skade Yin. Kosten kan desuden være slimskabende - slim blokerer - eller være for næringsfattig - så der ikke skabes Blod nok til at Shen kan forankre. Kvantiteten, kvaliteten samt tidspunktet for indtagelse af føde har også betydning - der kan opstå madstagnation, der skaber Varme, der igen vil agitere Shen og skabe rastløshed. Desuden vil alle former for indtagelse af stimulanser om aftenen kunne påvirke Shen og føre til søvnløshed. OVERANSTRENGELSE og spekulationer igennem for lang tid og under stress vil svække både Milt og Nyrer. Det kan medføre Blod Xu og Yang Xu så væske ikke transporteres og transformeres, og der opstår Slim. For meget spekulation, bekymring, studeren og mental koncentration vil skade både Hjerte og Milt, der ikke kan danne nok Blod. For lidt hvile og søvn pga. uhensigtsmæssig livsstil vil svække både Hjerte og Nyre Yin, så Shen ikke forankres. For meget sex vil tære på Nyrene og svække harmonien mellem Nyre/Hjerte. Mangel på søvn vil i sig selv tære på Yin og der opstår en ond cirkel. SYGDOM vil svække Qi generelt, og derigennem også svække Blod. Feber udtørrer og skader Yin. Invasion af patogen energi kan efterlade restpatogener der kan genere Varme. Altsammen faktorer der kan forstyrre Shen og skabe søvnproblemer. FØDSLER, OPERATION, TRAUMER, BLØDNINGER - kan alle medføre Blod Xu og gøre at Shen ikke kan forankre. Hos kvinder kan tilstanden forværres under amning, da modermælk dannes af Blod. Traumer og fødsler kan medføre Blod Stase - hvorved Blod og Shen ikke kan komme tilbage til Leveren om natten for at forankre Hun. Patologi 25 Når man skal diagnosticere søvnløshed er det vigtigt at skelne mellem om det er en Shi eller Xu tilstand, og om det involverer Hjertet eller Leveren. Shi-tilstande er ofte akutte tilstande og skyldes som regel tilstedeværelsen af en patogen faktor Varme/ Ild som vil agitere Shen / Hun. Xu stilstande vil ofte have baggrund i Blod- og Yin xu så Shen ikke kan ankre. Tilstandene involverer oftest Lever, Hjerte, Milt, og Nyrer. Ubalancemønstre 26 De mest almindelige ubalancemønstre og hvordan de manifesterer sig i søvnen: (ved diagnose, spørges desuden detaljeret ind til andre klassiske symptomer, puls og tunge) 25 Nigel Ching, Akupunktur og Sygdomsbehandling & Giovanni Maciocia, The foundations of Chineese Medicine 26 Nigel Ching, Akupunktur og Sygdomsbehandling, søvnløshed, skema næste side: 17

18 Shi mønstre Lever Qi stagnation, Lever Ild * Besvær med at falde i søvn, rastløs, vågner mellem kl 2-4. Jo mere Varme, jo mere kører kører tankerne Hjerte Ild * Søvnløshed med uro/rastløshed, svært ved indsovning, vågner ofte, mange drømme & mareridt Slim Varme * Søvnløshed med uro/ rastløshed, svært ved indsovning, vågner ofte, drømmeforstyrret søvn Madstagnation / Mave Varme *Søvnløshed vækkes af uro og ubehag i epigastriet Restpatogen i mellemgulvet Urolig søvn, vågner ofte, (nattesved). (Evt. baggrund i inv. af Varme pga pat.energi, antibiotika, feber der har udtørret Yin + kropsvæsker, Varme fra St ) Xu mønstre Hjerte og Milt Qi og Blod xu *Søvnløshed og besvær med at falde i søvn, men sover fint når man er faldet i søvn. Drømmeforstyrret søvn Hjerte og Nyre Yin xu *Søvnløshed. Svært ved at falde i søvn og vågner tit, rastløs, varm. Drømmeforstyrret søvn Hjerte og Galdeblære Qi xu * Søvnløshed. Vågner tidlig morgen/ikke falde i søvn igen. Drømme-forstyrret søvn Lever yin og Blod Xu *Søvnløshed. Svært ved at falde i søvn, vågner ofte. Drømmeforstyrret søvn, taler i søvne. (ekstreme tilfælde: går i søvne) Behandlingsprincip Opløs LR stagnation / dræn Ild fra LR Berolige Shen Dræne Ild fra HT Berolige Shen Dræn Varme/Slim Berolige Shen Opløs stagnation, regl. & dræn Varme fra Mave Berolige Shen Dræn Varme Berolige Shen Styrk Milt Qi & Hjerte Blod. Berolige Shen Nære Hjerte & Nyre Yin. Berolige Shen Nære Hjerte & Galdeblære Berolige Shen Nære Lever Yin & Blod. Berolige (Hun) og Shen Udvalg af mulige punkter (ikke recept) For alle mønstre gælder tillige:anmian Emperisk pkt f søvnløshed, Yintang Beroliger Shen, Du20 Beroliger Shen Lr2, Lr3 Dræner Varme, sænker yang, spreder stagneret Qi beroliger Shen P6 Spreder stagn.lr Qi beroliger Shen Gb 20 Dræner Varme & Yang fra hovedet Du20 Beroliger Shen Bl 18, 47 Bev. LR Qi,dræner Varme, Rodfæste Hun Ht7 - beroliger Shen HT8,9 dræner ild/beroliger Shen BL15 dræner Varme/beroliger Ren15 beroliger Shen Mi6, N6 styrker Nyre Yin (køler) P5, HT3, Ma8, 36, 40, Ren12: Transf. / Dræner Slim, Slim-Varme P6 Dræner ild, beroliger Shen Ren15 beroliger Shen Ma25 Tyktarmens Mupunkt Ma36 Regulerer og bevæger Qi Ma40 Dræner Slim- beroliger Shen Ma44 Dræner Varme /beroliger Shen Ren12 Mv Mu punkt P6 Regulerer Maven / beroliger Shen Du14 Aktiverer Wei Qi Dræner Varme Tyk4 Dræner Varme Tyk11 - Dræner Varme Ht8 Dræner HT Ild / beroliger Shen Ma44 Dræner Varme fra Ma / beroliger Shen Ht7- styrker Ht Blod / beroliger Shen P6 Styrker Ht Qi / Beroliger Shen Ren14 Ht Mu-punkt Blod/beroliger Ren4, Ren12, Ma36, Mi6: StyrkerMa/Mi Styrker Blod/beroliger Shen Bl15,17, Styrker Blod/beroliger Shen BL20,21 styrker Ma/Mi Blod /beroliger Ht6 styrker HT Yin / beroliger Shen P6 Styrker Ht Qi / beroliger Shen Mi6- Styrker Yin beroliger Shen Ren14 Ht Mu-punkt Blod/beroliger Ren4, Styrker Nyre Yin Bl15 Styrker Ht Yin BL23 Styrker Nyre yin Ht7- styrker Ht Blod / beroliger Shen P6 Styrker Ht Qi / beroliger Shen Gb34, 40 Styrker Gb Qi Ren14 Ht Mu-pkt, Ht Qi /beroliger Shen Ren4 styrker Blod & Yin N3, 6 - styrker Nyre Yin Lr3, 8 styrker Lever Blod og Yin Mi 6 styrker Nyre og Lever Yin og Blod Bl17, 18 Styrker Blod LR Yin Bl 23, 52 styrker Nyre Yin Ht7 styrk Ht Blod, beroliger Shen P6 styrker Ht Qi, beroliger Shen 18

19 Behandlingsstrategi Med baggrund i ovenstående oversigt vil man lidt forenklet kunne sige at behandlingen af søvnløshed, inden for TCM, primært handler om at opløse stagnation, dræne Varme, styrke Blod og Yin i de involverede organer samt altid berolige Shen. Da Shen agiteres af Varme og Ild skal disse patogener drænes og Yin, det kølende, hvilende aspekt styrkes. Shen forankrer i Blod, derfor skal primært Hjerte Blod og Lever Blod styrkes, dette gøres tillige via generel styrkelse af Blodproduktionen. Hjertet køles af Nyre Vand og Nyre vand Varmes af Hjerte Ild Balancen i Hjerte/Nyre aksen er derfor vigtig ved søvnproblemer. Er der ikke harmoni mellem ild og vand, vil Varme stige op og agitere Hjerte og Shen, Yin skal derfor styrkes. Længere tids Stagnationsvarme / Ild vil udtørre kropsvæskerne og danne Slim, der kan blokere og sløre Hjertet. I disse tilfælde vil man udover at opløse stagnationen/få Qi til at flyde skulle dræne Varme og Slim fra Hjertet. DISKUSSION Efter at have arbejdet med denne opgave ser jeg vestlig viden bekræfte den vigtige og grundlæggende TCM teori vi arbejder ud fra, når vi beskæftiger os med stress og stressrelaterede symptomer, nemlig at nyrene påvirkes negativt ved længere tids belastning og manglende hvile. Denne belastning af nyrene har indflydelse på mange af kroppens livsvigtige og hormonelle processer samt det fysiske og psykiske velbefindende herunder søvn. Længere tids belastning af nyrene kan endda ende med alvorlige og kroniske sygdomme. Præcis som i TCM. Tillige giver vestlig viden os indsigt i hvor stor risiko stress og søvnproblemer har for det fysiske hjerte, i form af bl.a. hjerte-kar sygdomme, uroligt hjerte, forhøjet blodtryk etc. men i høj grad også, for det som jeg vil kalde det psykiske aspekt af hjertet, bla. udvikling af angst og depression (også i vesten vi taler om at nogle følelser sidder i hjertet fx sorg, glæde, bitterhed etc.). For mig harmonerer det med, at vi i TCM teorien går ud fra at Nyrene danner grundlaget for Yin og Yang i alle de andre organer. 27 Er der ubalance ét sted forskyder balancen sig i alle andre organer. Som jeg ser det, støtter vestlig viden TCM teorien om at balancen i Nyre - Hjerte aksen er vigtig for at mennesket er harmonisk, sundt og raskt. Jeg synes det er vanskeligt at skille det fysiske og psykiske og TCM teorien, hvor kroppen er basis for sindet og sindet er et udtryk for hvordan kroppen fungerer er der, for mig, ingen tvivl om. 27 Fundamentet i kinesisk medicin, Giovanni Maciocia 19

20 I begge verdner er der fokus på de samme indre og ydre årsager til stress og søvnproblemer. Der er enighed om at man skal finde ind til roden; ændre adfærd og livsstil. Her er kost, motion, meditiation og indre øvelser ikke til at komme uden om. Selvom der er sammenfald på en lang række områder, oplever jeg at man i TCM verdenen har en mere nuanceret og måske i virkligheden mere struktureret - tilgang til behandling af stress og de ubalancer der følger. Vi har fx de 8 principper, ubalance mønstrene, puls- og tungediagnose samt spørgeteknikker til at pejle os ind på hvor vi skal tage fat. Her er det interessant at se ligheden i TCM behandlingsprincipperne for stress- og søvnubalancer. Heaven Man Earth teorien, der tidligere er nævnt som udgangspunkt for behandling af generel stress finder jeg både interessant og relevant. Jeg tolker den foreslåede strategi og punkterne, som at det handler om at re-etablere Jordforbindelsen (YIN) altså at få fodfæste igen således at den opadstigende Yang energi igen kan forankres og Shen kan beroliges. Der skal skabes energetisk balance mellem Himmel Menneske Jord. Er man stresset mister man ofte jordforbindelsen og man kan føle sig isoleret fra omgivelserne. Denne teori passer så fint sammen med behandlingen af søvnløshed, der i TCM overordnet handler om at berolige Shen igen ser vi at stress og søvnløshed hænger sammen. Det har hele tiden været mit mål at den information jeg fandt frem til ved at lave denne opgave skulle bruges praktisk i min klinik samt inspirere og indvolvere klienter der lider af stress og søvnproblemer. Jeg har udarbejdet 2 pjecer om stress og søvnproblemer. Desuden har jeg lavet et indstik med forslag til punkter til akupressur. Punkterne har jeg valgt ud fra funktion samt at de anatomisk skulle ligge således at de er nemme at lokalisere for uøvede, samt at de evt. skulle kunne aktiveres når man ligger i sengen. Det er ikke tanken at alle 8 punkter skal bruges samtidig, men vælges individuelt, afhængig af symptomer og ubalancer. Punkterne jeg har valgt til pjecen er: Anmian Yintang Du20 Ht7 P6 Ma36 P8 Mi6 Emperisk punkt for søvnløshed beroliger Shen Beroliger Shen Beroliger Shen åbner for kontakt til Himlens energi, sænker Yang Shenmen vejen til Shen beroliger styrker Hjerte Blod Beroliger shen spreder stagneret Qi regulerer Maven Skaber extra Qi flow, jordforbindelse og psykisk stabilitet. Jord energi Dæmper Hjerte Ild og dræner Ild fra Hjerte og Pericardium Styrker Nyre Yin, opløser stagneret Lever Qi Styrker Milt/Blod Jeg har kun nået at udlevere pjecerne til én enkelt klient med både stress og kroniske søvnproblemer. Tilbagemeldingen har været positiv:... den er god, godt beskrevet og nem at forstå. Jeg er ikke faldet over noget jeg mangler. Jeg tænker at den kunne være grundlag for en god artikel, da det er noget der vedrører mange mennesker. De billeder der er med symboliserer teksten godt (søvn).... en rigtig god folder og super spændende læsning, den er nem og overskuelig. Folderen indeholder det som jeg også opfatter som stress. Jeg synes at du har lavet en god inddeling i: udredning, hjælp til selvhjælp, hvad der er af behandlingsmuligheder og hvordan man kan forebygge stress. 20

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang.

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang. Hjertebanken i kinesisk medicin, omfatter en subjektiv fornemmelse af uregelmæssige hjerteslag, hjerteslag der springer over, sommerfuglefornemmelse i brystkassen, hårdt bankende hjerteslag samt hjerteflimmer.

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Forandring, stress og trivsel

Forandring, stress og trivsel Side 1 af 11 Forandring, stress og trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Dato 12-03-2014 Side 2 af 11 Forandring, stress og trivsel forebyggelse og håndtering af stress Denne vejledning fortæller

Læs mere

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen.

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen. Akupunktur Behandlingen tager udgangs punkt i Akupunktur. Akupunktur er en del af den Traditionel Chinese Medicine (TCM), der er blevet brugt gennem de sidste ca. 4000 år. TCM har grundlag i det Taoistiske

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Fokusgruppe om stress

Fokusgruppe om stress "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om stress En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Lars Henrik Rasmussen www.kropsaand.dk. Organuret

Lars Henrik Rasmussen www.kropsaand.dk. Organuret Organuret Lars Henrik Rasmussen En vigtig del af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er organuret. Det er læren om, at energien strømmer igennem organer og tilsvarende meridianer hele døgnet, således at

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Stress: Forebyggelse & håndte- ring

Stress: Forebyggelse & håndte- ring Stress: Forebyggelse og håndtering Stress: Forebyggelse & håndte- ring Peter har altid været firmaets mand - altid først på arbejde - altid sidst hjem og altid positiv over for arbejde og kolleger Peter

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Stress & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Stress & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Dialog om stress. - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Randers Kommune

Dialog om stress. - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Randers Kommune Dialog om stress - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen Randers Kommune Dialog om stress Stress på arbejdspladsen kan være ødelæggende - ikke kun for trivsel og helbred,

Læs mere

Miltubalancers ætiologi

Miltubalancers ætiologi milt ubalancer Milten har sammen med sit partnerorgan Maven, en central placering i kroppen, både fysisk og energetisk. Rent fysisk befinder Milten og Maven sig i midten af kroppen i den midterste jiao

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande.

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande. NADA Øreakupunktur En indføring af øre-akupunktur som supplerende, standardiseret behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiatriske tilstande. Materialet i denne folder er taget fra bogen NADA-modellen

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Forebyggelse & Depression

Forebyggelse & Depression Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok.

En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok. Søvn En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok. Søvn er lige så vigtigt for et godt helbred, som ernæringsrigtig kost og regelmæssig motion. 25-50% af danskerne

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

SØVN OG SØVNFORSTYRRELSER HOS BØRN. ALLAN HVOLBY Afdelingslæge, Ph.d., forskningskoordinator Børnepsykiatrisk afdeling, Esbjerg

SØVN OG SØVNFORSTYRRELSER HOS BØRN. ALLAN HVOLBY Afdelingslæge, Ph.d., forskningskoordinator Børnepsykiatrisk afdeling, Esbjerg SØVN OG SØVNFORSTYRRELSER HOS BØRN ALLAN HVOLBY Afdelingslæge, Ph.d., forskningskoordinator Børnepsykiatrisk afdeling, Esbjerg Søvn og søvnforstyrrelser hos børn Introduktion - Indledning - søvnens faser

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Cabi Stress i det grænseløse Den 27. november 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

visualisering & livskvalitet Sov Godt 4 effektive øvelser bobby ZaCHaRiae PRoFeSSoR, Cand.PSYCH., dr.med. Ros inante

visualisering & livskvalitet Sov Godt 4 effektive øvelser bobby ZaCHaRiae PRoFeSSoR, Cand.PSYCH., dr.med. Ros inante visualisering & livskvalitet Sov Godt R e d S K a b e R t i l H Å n dt e R i n G a F S ø v n P R o b l e m e R 4 effektive øvelser PRoFeSSoR, Cand.PSYCH., dr.med. bobby ZaCHaRiae m U S i K : C H R i S

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere