BU MEI. TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU MEI. TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer"

Transkript

1 BU MEI TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer Skolen for Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin * Aku-15 / *Espelundsvej 4 * 4330 Hvalsø Vejleder: Elsebeth Lægaard

2 RESUME... 3 INDLEDNING / MOTIVATION... 3 PROBLEMFORMULERING & FORMÅL... 4 METODE / INDSAMLING AF DATA... 5 STRESS... 5 Stress i tal... 5 Fakta om stress... 5 Årsager til stress... 6 Symptomer på stress... 6 Vestlig tilgang til behandling af stress... 7 TCM/STRESS... 8 Ikke-specifik stressreaktion... 9 Behandlingsstrategi... 9 Specifik stress reaktion Behandlingsstrategi Stress søvnproblemer SØVN Søvn i tal Fakta om søvn Hvor meget søvn har vi brug for? Hvad er søvnbesvær? (Insomni) Hvad skyldes søvnbesvær? Stress og Søvn Hvordan håndteres søvnubalancer i Vestlig medicin / Danmark? Sovemedicin Motion, kost og kosttilskud TCM / SØVNUBALANCER Ætiologi Patologi Ubalancemønstre Behandlingsstrategi DISKUSSION PERSPEKTIVERING KONKLUSION LITTERATURLISTE & BILAG

3 RESUME Denne opgave omhandler stress og stressrelaterede søvnubalancer. Den indeholder grundlæggende information om henholdsvis stress og søvn både vestlig og TCM, det vil sige fakta, årsager, symptomer og mulige behandlingsmetoder. Der ses på sammenfald mellem vestlig viden og TCM teori for stress- og søvnubalancer. Denne opgave skal danne grundlag produktion af 2 korte pjecer med generel information om stress og stressrelaterede søvnubalancer samt forslag til akupressur på udvalgte punkter der jf TCM beroliger krop og sind. This paper conserns stress and stressinduced insomnia. The paper contains basic information about stress and sleep/insomnia seen from the west and from TCM i.e. facts, causes, symptoms as well as possible metods of treatment. Further, it deals with the overlap between western knowledge and the TCM theory. The outcome of this paper will be 2 short leaflets which summarize generel information and tips about stress and/or stressinduced insomnia including proposed points for acupressure on selected points which according to TCM calm the body and mind. INDLEDNING / MOTIVATION Stress er idag så almindeligt, at hvis vi ikke selv har været ramt af stress så kender vi én eller flere der enten er eller har været stressramt. I medierne bliver vi dagligt mindet om at stress er én af vor tids størte trussler mod sundhed og trivsel. De menneskelige, helbredsmæssige, sociale og økonomiske følger kan være uoverskuelige for den enkelte. Samfundsøkonomisk har stress store omkostninger i form af sygemeldinger, dagpenge, behandlingsforløb, manglende evne til at vende tilbage til samme job, revalidering, førtidspension, delvis uarbejdsdygtighed osv. og for arbejdsgiverne handler det om tabte mandetimer, produktion og indtjening. Da jeg for over 2 år siden startede på studiet inden for akupunktur og TCM havde jeg i mange år arbejdet med blandt andet medarbejdertrivsel & menneskelige ressoucer i en international virksomhed. De seneste år observerede jeg et stadigt stigende antal sygemeldinger med baggrund i netop stress. Min interesse for emnet blev vakt og jeg tog en NLP coach uddannelse som jeg senere udvidede med en overbygning som Stress Coach. Det er min erfaring at den sunde indgangsvinkel til arbejdet med stressramte, er at individet er ansvarlig for sit eget liv og dermed også medansvarlig for at blive rask igen. Det er en af årsagerne til at jeg vil udarbejde 2 pjecer:... der er meget du kan gøre selv til både stressramte og de der lider at søvnproblemer. Pjecerne skal inspirere til aktivt at tage medansvar for at ændre uhensigtsmæssige adfærds- og tankemønstre via bl.a. at søge viden om livsttil, stress, søvn, motion, kost, meditation, indre øvelser og akupressur mv. Da stressramte ofte bliver ramt af en følelse af at miste kontrollen over eget liv, er det vigtigt at de hurtigt bliver bevidst om at der er meget de selv kan gøre. Ofte er det de små 3

4 ændringer der gør den store forskel, det behøver derfor ikke være svært at skabe positive forandringer. Stress medfører mange ubalancer, så hvorfor fokus på søvnubalancer? Ligesom der i international sundhedsforskning er øget fokus på stress, bliver der i disse år også forsket meget i søvnens betydning for vores fysiske og psykiske helse. Det vrimler med forskningsresultater der viser at søvnen har en overraskende stor betyding for vores almene sundhed og trivsel. Søvn- problemer Stress Depression Angst De 3 mest almindelige følger af stress er: søvnløshed, angst og depression 1. Dårlig søvn er ofte én af de første indikationer på at kroppen er stresset og at sindet ikke kan falde til ro om natten. Ligeledes kan manglende søvn også medføre stress så det er en ond cirkel at havne i % af befolkningen lider af alvorlige og langvarige søvnproblemer 2. Da både stress- og søvnproblemer er et problem rigtigt mange mennesker slås med og der tilsyneladende er en sammenhæng mellem de to hønen eller ægget? - finder jeg det interessant at undersøge hvordan TCM kan hjælpe. PROBLEMFORMULERING & FORMÅL Jeg vil undersøge hvordan TCM kan indgå som et element i forebyggelse og behandling af stress og stress-relaterede ubalancer; afgrænset til søvnproblemer. Jeg vil udarbejde 2 korte pjecer... der er meget du kan gøre selv - til stressramte og personer der lider af søvnproblemer. Pjecerne vil blive udleveret i min klinik og vil indeholde: grundlæggende information om hhv. stress og søvnproblemer simple råd, tips & tricks til forebyggelse og/eller håndtering af stress og søvnproblemer indtryk af at der er hjælp at hente, meget man selv kan gøre og at man nok skal blive frisk og få livslysten igen et indstik med forslag til akupressur på udvalgte punkter, der beroliger og afstresser krop og sind. Indstikket kan benyttes sammen med begge pjecer. Punkterne udvælges ifht. individuel diagnose. 1 Psykiatrifonden.dk 2 Netdoktor søvnproblemer fakta

5 METODE / INDSAMLING AF DATA Undersøgelsen er teoretisk. Ud over at indsamle data (vestlig og TCM) fra litteraturen og internet inddrager jeg min egen erhvervserfaring samt viden fra min uddannelse som NLP Master Coach og Stress Coach. Intensionen er at indsamle og sammenfatte allerede eksisterende viden, gøre det overskueligt og let tilgængeligt, til praktisk brug i min klinik. Intentionen er ikke at analysere data eller lave research. Jeg afholder mig fra at diskutere specifikke søvnproblematikker relateret til fx børn, gravide, ældre samt søvnproblemer med baggrund i misbrug, kronisk eller psykisk sygdom. STRESS Stress i tal 3 NÆST EFTER ONDT I RYGGEN ER STRESS FOLKESYGDOM NR. 1 I DANMARK!! Ca danskere - svarende til % - har symptomer på stress hver dag Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til sygemeldte danskere hver dag Mellem og danskere lider af alvorlig stress Hvert år dør som følge af arbejdsrelateret stress Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsenet Stress fører til hospitalsindlæggelser årligt Stress er årsag til en halv million henvendelser i almen praksis hvert år i Danmark I følge WHO bliver stress en af de væsentligste år sager til sygdom i 2020 Fakta om stress Ordet stress kommer fra latin og betyder at stringere = at stramme til. Stress er ikke en sygdom men en belastningstilstand der udvikles over tid. Stress er hormoner! Adrenalin (korttidsstresshormon) frigives ved direkte påvirkning fra hjernen og udskilles fra bi-nyrebarken og pumpes hurtigt ud i kroppen når vi skal yde en ekstra indsats, fx når vi skal til jobsamtale, eksamen eller stå foran et publikum og præsentere. Kortvarig stress er gavnligt og gør os i stand til at yde en ekstra indsats hér og nu. Kortisol (langstidsstresshormon) udskilles også fra bi-nyrebarken, det har samme effekt og formål som Adrenalin. Kortisol er imidlertid ikke godt i større mængder. Det virker langsommere og i længere tid end Adrenalin. Kortisol disponerer til en række alvorlige sygdomme, fx. hjerte- og kredsløbssygdomme, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, diabetes, osteoporose, hovedpine, angst og depression og er derfor vigtig i den langtidspåvirkning af kroppen der er, når stress fører til sygdom. Desuden påvirker kortisol immunforsvaret og er en af årsagerne til at stressramte ofte bliver syge. Langtidsstress belaster bi-nyrene, da stresshormonerne Adrenalin (korttidsstresshormon / kamphormon) og Kortisol (langtidsstresshormon/overlevelse) bliver produceret i bi-nyrene. 3 Stressforeningen.dk 5

6 Bi-nyrene vil således være på konstant overarbejde i perioder med ekstrem stressbelastning. Hos folk der efter langvarig stress lider af kronisk trætheds-syndrom taler man ligefrem om en træt bi-nyre det er bi-nyren der er udtrættet efter konstant at have produceret stress-hormoner 4. Årsagen til at man udvikler stress er ofte at man igennem længere tid føler at man ikke kan indfri de forventninger der stilles til én - enten af én selv eller omverdenen. Krav og ressourcer er ikke balancerede. Stress kan have både ydre og indre årsager. Årsager til stress Ydre årsager Manglende indflydelse og mening med arbejdet For store krav i arbejdet i forhold til personlige evner og ressoucer Dårligt psykisk arbejdsmiljø, mobning og chikane, manglende social støtte Grænseløst arbejde, som breder sig til fritiden Dårligt fysisk arbejdsmiljø, støj, kulde,dårligt indeklima, akkord og skifteholdsarbejde Voldsomme hændelser, tab og store forandringer i livet Vedvarende konflikter, manglende ressourcer (tid & økonomi) i familielivet Stress hos andre stress kan smitte! Indre årsager Negative tankemønstre, pessimisme. Bekymringstendens, ifht. hvad vi tror andre tænker og forventer. Særlige karaktertræk hos sig selv, så som perfektionisme, konkurrencementalitet og arbejdsnarkomani Store ambitioner og forventninger til sig selv ( den indre pisk ) Negativ tænkning Måden hændelser tolkes på Stress kan både give fysiske og psykiske symptomer så som smerter, hjertebanken, maveproblemer, søvnløshed, rastløshed, udbrændthed, manglende sexlyst, koncentrationsbesvær og i værste fald depression. Som tidligere nævnt, kan stress kan også give forhøjet blodtryk og dermed bidrage til alvorlige hjerte- og kredsløbssygdomme. 5 Formlen for at udvikle stress og udbrændthed kan se således ud: Stor stressbelastning + tid + stor stressbelastning + tid + lille stressbelastning syg af stress Man kan altså klare en relativ stor stressbelastning et antal gange, føle at man kommer over det og så pludselig kan det være en lille dagligdags hændelse, der i den sidste ende får læsset til at vælte. Har man først været udsat for alvorligt stress én gang, kan man opleve at grænsen for hvornår man føler sig stresset næste gang er rykket. 6 Symptomer på stress Langtidsstress belaster både krop og psyke og giver fysiske såvel som psykiske symptomer: 4 Modul 4: Hormonsystemet/Anatomi,fysiologi&sygdomslære, skolen f. Alternativ Terapi, v/læge Ole Køpke. 5 Stressforeningen.dk 6 Modul 4: Hormonsystemet/Anatomi,fysiologi & sygdomslære, skolen f. Alternativ Terapi, v/læge Ole Køpke. 6

7 Fysiske tegn på stress Træthed Muskelspændinger og muskelsmerter, især i nakke og ryg Hovedpine og migræne Åndedrætsbesvær Hjertebanken Brystsmerter Svimmelhed Rysten på hænderne Øget svedproduktion Appetitløshed Maveproblemer fx. smerter, forstoppelse, diarre, opkast, halsbrand osv. Hyppig sygdom (m. almindelige sygdomme som fx. forkølelse, bronchitis, hals- og urinvejsinfektioner) 7 Psykiske tegn på stress Rastløshed og indre uro Søvnløshed Irritabilitet og utålmodighed Agressivitet Hukommelsesproblemer Koncentrationsbesvær Manglende sex-lyst Manglende lyst til sociale aktiviteter med familie og venner Angst uprovokeret eller som en overdreven reaktion Lavt selvværd følelse af utilstrækkelighed Tendens til at give op Depression Vestlig tilgang til behandling af stress Den almindelige vestlige tilgang til behandling af stress går gennem egen læge. Lægen kan vejlede og støtte. Kun hvis der samtidig er angst, depression eller søvnløshed i flere uger bør stress behandles med medicin 8 Den største hjælp er oftest at hente hos arbejdsgiver, sundhedssikringer samt hos familie og venner. De skal hjælpe med at få fastlagt og ændret de stressfremkaldende faktorer i både arbejds- og privatliv. De skal hjælpe med det praktiske og have tålmodighed og bakke op om de små fremskridt. De senere år har Arbejdstilsynet målrettet deres arbejde til at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Mange virksomheder har en officiel stresspolitik, med retningslinier for hvordan man griber det an når en medarbejder rammes af stress. Dette er til gavn både for den stressramte og omgivelserne, der ofte står i en ubehagelig og uvant situation, når en kollega, god ven eller familie rammes af stress. Gennem private sundhedssikringer vil mange kunne få hjælp til at gå til psykolog, coach eller anden terapeut. Nogle ordninger tilbyder også tilskud til behandling med akupunktur, zoneterapi m.v. Mange virksomheder, foreninger og fonde udsteder pjecer med gode råd om hvad man selv kan gøre en vigtig pointe det er særdeles vigtigt at den stressramte, der midlertidigt har følelsen af at have mistet kontrollen, hurtigt får følelsen af kontrol over eget liv tilbage. Ét af nøgleordene er viden - at få kendskab til stress, for på den måde at pejle sig ind på hvilke tiltag det præcist er den enkelte skal fokusere på. 7 Sundhedsguiden.dk 8 Psykiatrifonden.dk 7

8 Livsstilsændringer vil være nødvendige: søvnhygiejne, motion, færre belastninger, fokus på kosten, regelmæssige måltider, mindre alkohol og stimulanser, planlægge sin tid samt lære at sige til og fra, lære afspændingsteknikker, meditation, benytte musik og meget mere... TCM/STRESS I TCM er de ætiologiske faktorer for stress ligeledes både indre og ydre påvirkninger. Stress er en faktor der altid forstyrrer det frie harmoniske flow af Qi i kroppen Qi vil således stagnere. Når Qi flowet forstyrres midlertidigt er der ikke noget problem, det kan kroppen som oftest selv balancere. Når stress derimod er længerevarende og Qi stagnerer over lang tid vil denne stagnation først manifestere sig som funktionelle ubalancer og senere, på grund af den manglende Qi cirkulation, som en lang række kropslige ubalancer. TCM udvikling af stress, og hvordan det kan udvikle sig til søvnproblemer, kan ses ud af nedenstående TCM STRESS - model: Forklaring til ovenstående model: Stressen starter med en Shi tilstand (vrede, frustrationer, emotioner etc. ) der generer Varme / Ild (shi) der stiger op og danner Varme i Hjerte / Shen - der agiteres og Shen kan ikke finde hvile. 8

9 Det medfører ofte xu-tilstande i hhv. Nyrer og Hjerte. - Nyre Yin belastes af bl.a. overanstrengelse, for meget arbejde, manglende hvile etc. - og fordi både Hjerte og Nyrer bliver xu - kan Hjerte således ikke sende Varme til Nyrer og Nyrer kan ikke køle Hjerte. Ild og Vand separerer. Nyre Yin og Lever Yin har samme rod - dermed påvirkes Lever Yin (Blod) også både distributonen af Lever Blod samt mængden - Hun skal vende tilbage til Leveren om natten og ankre i Lever Blod, Hun forhindres i dette ved Qi stagnation og Blod Xu. Milten påvirkes af bekymringer og spekulationer / stress. Milten er ansvarlig for produktion af Qi og Blod, og en Milt Qi xu vil indvirke på produktionen af Blod, som Shen skal ankre i. Lungerne påvirkes af stress, med overfladisk og låst åndedræt, og deraf nedsat cirkulation af Qi og Blod til Hjertet og igen fortyrres Shen. Mangeåringe erfaringer og observationer har vist at behandlingsstrategier for stress kan lægges ud fra at stressrelaterede problemer kan inddeles i to forskellige energi-mønstre: ikke-specifik og specifik stressreaktion. 9 Ikke-specifik stressreaktion Kroppens reaktion på stress er at spænde op - hvad Qi angår har Qi en tendens til at trække sig tilbage (manglende flow = stagnation) den separer sig fra den omkringliggende energi. Den stressramte vil derfor ofte have en fornemmelse af at være afskåret og føle sig isoleret fra omgivelserne (trækker sig ind i sig selv). Under idelle omstændigheder vil energien flyde gennem hele kroppen og følge meridianerne. Når en person lider at stress vil Qi stagnere, især i den øverste del af kroppen: i hovedet, i sindet og i thorax. Symptomerne vil som bekendt være tankemylder, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, hovedpine, hjertebanken, hyperventilation, kolde hænder og fødder. Behandlingsstrategi Ved en generel reaktion på stress vil intentionen for den indledende akupunkturbehandling være at opløse Qi stagnationen og få Qi til at flyde igen. Punkterne der vælges, har til formål at stimulere Jord - Himmel -energierne - altså re-etablere og balancere forbindelsen til henholdsvis Yin-energien fra Jorden og Yang energien fra Himlen. ( Heaven- Man-Earth teorien). I artiklen 10, som jeg har taget udgangspukt i, nævner forfatteren følgende strategi & punktvalg til behandling af generel stress (ikke specifik) : 9 Acupuncture techniques in stress syndromes. Tony van Gelder, Thorkild Bøgh Christensen (Artikel fra Dansk Medicinsk selskab for akupunktur) 10 Acupuncture techniques in stress syndromes. Tony van Gelder, Thorkild Bøgh Christensen (Artikel fra Dansk Medicinsk selskab for akupunktur) 9

10 Nyre 1 Kredsløb 8 Du20 - Mave 36 Milt 6 Yin Tang/ Tai Yang 4-stjerne teknik Earth Energy Yin. Nyre 1 Yong Quan - Den boblende kilde - er det mest yin pkt vi har i kroppen. Er centrum for det sekundære chakra under foden. Har direkte forbindelse til Moder Jord / ressonans med Moder jord 11. Nyre 1 er beroligende og skaber en jordforbindende effekt = grounding. Heaven Energy Yang Kredsløb 8 Lao Gong/ Arbejdspalads centrum for det sekundære chakra i hånden. Spejler /har ressonans med Nyre 1 Kredsløb 8 dæmper Hjerte Ild dræner Ild fra Hjerte og Pericardium. Heaven Energy - Yang Du 20 Bai Hui - De 100 mødesteder mødested for alle Yang energier. Du 20 åbner for kontakt til himlens energi = Heaven Man Earth er de 3 grundlæggende kræfter/energier. Du20 har ressonans med Heaven 12 Tilføjes for at stimulere ekstra energi flow Mave 36 er det største energi-producerende punkt. Skaber jord-forbindelse, psykisk stabilitet Tilføjes for yderligere at stimulere energi flowet Gruppe Luo punkt, hvor de 3 store Yin meridianer mødes Nyre, Lever, Milt. Opløser stagneret Lever Qi Tilføjes da begge opløser blokering af energi i hovedet Næste skridt i behandlingen af generel stress vil være at benytte 4-stjerne teknikken det vil sige at bruge Moxa på 4 punkter rundt om navlen for at trække energi ned fra den øverste del af kroppen og hovedet og for at få en mere ligelig fordeling af energien. Punkterne ligger 2 cun fra navlen - til højre, venstre, øvre og nedre fra navlecentrum. (svarende til Ren10, Ren5, St25) Sammen, har disse punkter erfaringsmæssigt en meget kraftig virkning på alle stress relaterede ubalancer. Efter en tid, når klienten er i bedring, erstattes Nyre 1 og Kredsløb 8 med andre relevante punkter ifht. aktuelle stress reaktioner. Stress kan også manifestere sig som spændinger i hoved, nakke og skuldre langs Galdeblære meridianen her vil cupping, guasha og tuina massage være særdeles gavnlig inden eventuel nålesætning, hvorefter det vigtigste punkt vil være Gb34 (mødepkt for sener) som første distale punkt, for at dirigere Qi ned fra den øvre del af kroppen, sammen med Upper 5 (v/sj5) + yinbalancerende punkter som fx, Ht7, Mi6, Lr3, N3. 13 jeg nævner dette kort, da disse spændinger og smerter også kan være en hindring for god søvn. Specifik stress reaktion Den specifikke reaktion på stress - set ud fra et Qi aspekt - har at gøre med forstyrrelser i Qi flowet i ét eller flere af yin organerne (Zang). Udover at støtte sig til puls- og tungediagnose for at se hvilke organer der er involverede vil symptomerne alene ofte klart vise hvilke organer der er involverede. Som udgangspunkt vil Nyrene altid være involverede idet TCM teorien fortæller os at Nyreenergien svækkes og forbruges af de faktorerer der ligger bag en stress tilstand. (bl.a. at arbejde for meget og for hårdt, uhensigtsmæssig livsstil etc.) De mest sandsynlige ubalancemønstre vil derfor være: 11 Deadmann Nyre1 (Ode to Elucidate Mysteries) 12 Deadmann Du20 (Ode to Elucidate Mysteries) 13 The treatment fo stress syndroms by acupuncture, Qiao Wenlei Journal of chinese medicine, oct

11 - Nyre Hjerte ubalance - Nyre Milt ubalance - Nyre Lever ubalance - Nyre Lunge ubalance 14 Skematisk oversigt viser de involverede yin organer, ubalancerne samt foreslåede punkter: Yin organer NYRE Ved stress er Nyre-energien den vigtige at få tilbage i balance, da Nyre Qi xu giver en lang række symptomer der er kendetegnede for stress. Nyreenergien danner grundlag for alle andre organer og en svækket Nyreenergi vil dermed medføre svækkelse i andre organer NYRE HJERTE Ved en Nyre Hjerte ubalance, vil der tillige være Hjerte symptomer tilstede (vand/ild separerer, og der er ikke køling til Hjerte/Shen) NYRE - MILT Ved Nyre Milt ubalance vil der tillige være psykiske Milt symptomer tilstede (Milten mangler Nyre Yang, som katalysator for transformation) NYRE - LUNGE Ved Nyre - Lunge ubalance vil der tillige være psykiske Lunge symptomer tilstede (Nyrene skal gribe Qi der sendes ned af Lungerne hvis begge organers Qi er svækket f.eks. ved stagnation vil der opstå vejrtrækningsbesvær. (ved stress opleves at få åndenød, og pres i brystet) Nyre Lever Ved Nyre Lever ubalance, vil der tilllige være Lever symptomer tilstede Nyre og Lever Yin har samme rod. En yin xu tilstand i det ene organ vil medføre en yin xu tilstand i det andet organ. (Nyre Yin xu pga stress vil medføre Lever Yin xu Lever Blod xu) Symptomer på ubalance i organet v/ stress Nyre Yin xu: Angst usikkerhed manglende selvsikkerhed. Desuden en følelse af at være svækket, træt, kulde, stivhed, hyppig vandladning, spontan sved og manglende sex-lyst. Hjerte Yin xu: Hoved symptomet vil være angst som vil manifestere sig både fysisk og psykisk: tankemylder, søvn-, hukommelses- og koncentrationsbesvær, nervøsitet, rastløshed og anspændthed. Desuden trang til at tale meget og der vil være meget Varme i kroppen. Milt Qi xu: Når Milten er i ubalance vil der være tegn som bekymring og tanker der kører i ring især om fortiden. Klienten vil ofte beskrive deres problemer som : tunge, hænger ved, uklare og have en følelse af tyngde og oppustethed Når Lunge Qi er svækket vil nøglesymptomerne være gråd, bekymring for fremtiden, og meget lav modstandskraft over for infektioner i de øvre og nedre luftveje. Når Lever energien er i ubalance (overaktiv) pga stress vil det skabe Lever Qi stagnation der vil vise sig som bl.a. vrede, frustration, agression og kramper/tics. Vigtigste punkter N3 Yuan pkt N7 tonificerer / styrker Mi6 Gruppe Luo 3 Yin Bl 23 styrker alle Nyre aspekter Gb25 - Nyrenes alarmpkt. N3 Yuan pkt Mi6 Gruppe Luo 3 Yin P6 Beroliger (upper Yin) Ren17 Front Mu Pericard. + Mødepkt for Qi upper Yin Ht7 Beroliger Ht + Shen + Mu punkter for Nyre, Hjerte og Pericardium Ny3 - Yuan pkt Mi6 - Gruppe Luo 3 Yin Ma36 - Styrker Mave/ Milt Ren12 Mavens Mu Pkt Yintang - Beroliger Taiyang - Beroliger + evt. Mu punkt Milt, Milt 9,Milt 10 N3 Yuan pkt N7 tonificerer / styrker Bl 23 styrker alle Nyre aspekter Gbl25 - Nyrenes alarmpkt Lu 7 Retter Lu Qi nedefter/ Luo pkt/katharsispkt Tyk4 at give slip mentalt /fysisk Ren17 Upper Qi Hai/Mødpkt Qi Evt. Lu1 Mu pkt Lunger N3 Yuan pkt N7 tonificerer / styrker Bl23 styrker alle Nyre aspekter Gb25 - Nyrenes alarmpkt Lr3 Yuan pkt Spreder stang.lr Qi sænker yang Ma36 bevæger Qi Lr8 styrkepkt / Lever Blod 14 Acupuncture techniques in stress syndromes. Tony van Gelder, Thorkild Bøgh Christensen (artikel fra Dansk medicinsk selskab for akupunktur) 11

12 Behandlingsstrategi Forenklet kan man sige at behandling af STRESS inden for TCM med Akupunktur - handler om at genoprette det frie flow af Qi /opløse stagnation dræne Varme / Ild dæmpe Yang og styrke Yin og derved berolige Shen. Ud fra symptomerne diagnosticeres hvilke ubalancemønstre og organer der er involverede, støttet af puls- og tungediagnose. Dernæst kommer arbejdet med at indentificere årsagen til at stressen opstår. Kan personen ikke ændre på de ydre omstændigheder, må man lære at navigere i dét der er og det kan være nyttigt at søge råd og vejledning samt arbejde med indre øvelser, meditation, taiji, qi gong etc. Stress søvnproblemer TCM-STRESS -modellen ovenfor i dette afsnit viser, at enhver stresstilstand overordnet leder til en Lever Qi stagnation der på mange niveauer leder til og munder ud i forskellige ubalancer, der medfører at Shen bliver rastløs og sove-hjertet forstyrres. Denne tydelige sammenhæng mellem stress og søvnproblemer, leder mig over i næste afsnit om søvn. SØVN Søvn i tal Vi sover ca. 1/3 af vores liv sammenlagt år 10-20% voksne generes af kronisk søvnbesvær Ca. 50% af alle over 65 år har søvnbesvær Ca. hver 10. voksen dansker anvender ofte sovemedicin om natten Søvnbesvær er overordentligt almindeligt - og bliver mere almindeligt med alderen flere kvinder end mænd rammes Fakta om søvn 15 Søvn er livsvigtig og lige så vigtig som mad og motion. Vi sover ca. 1/3 af vores liv og den trediedel er med til at bestemme hvordan vi har det i de 2 andre trediedele. Søvn består af en blanding af dyb søvn og drømmesøvn (REM-søvn Rapid Eye Movement). Under den dybe søvn hviler næsten alle funktioner og organismen lader op til en ny dag. Under drømmesøvnen arbejder hjernen på højtryk (med følelsesladede drømme, uden forstandens kontrol) og kønslivet aktiveres. Søvnen reguleres af signalstoffer, der dannes i hypotalamus, hvoraf nogle er vækkende (fx noradrenalin, serotonin og acetylkolin) og andre er søvnfremkaldende (GABA-benxodiazephiner). Søvn påvirker vores hormonbalance. Den dybe søvn stimulerer væksthormonet, som hos børn & unge fremmer udvikling af krop og hjerne, og hos voksne vedligeholder hud, muskler, knogler, hår mv. Søvn stimulerer flere komponenter i immunforsvaret (danner flere hvide blodlegemer) og mange af disse komponenter påvirker psyken, herunder søvn og depression. En god nattesøvn mindsker risikoen for stress, angst og depression. 15 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 12

13 Søvnløshed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfundet når fx træthed og nedsat koncentrationsevne resulterer i ulykker både i trafikken, hjemmet og på arbejdspladsen. Desuden nedsætter søvnløshed kroppens modstandskraft overfor fx betændelser og hjertekarsygdomme og øger modtageligheden overfor stress og de skadelige virkninger af stresshormonet kortisol. Søvnløshed danner desuden vej for psykisk sygdom, fx depression. Menneskers liv og adfærd er altså styret af biologiske rytmer og de daglige svingninger fra vågenhed om dagen til søvn om natten omfatter også svingninger i temperatur, puls og blodtryk, hormoner og signalstoffer. Hormonet melatonin findes i høj koncentration i blodet om natten og er næsten nul om dagen, hormonet trækker os ind i søvnen. Overordnet kan man sige at søvn, både overfladisk og dyb søvn, indfinder sig når udskillelsen af hypocretin, noradrenalin, serotonin, actyklkolin og histamin falder, og aktiviteten i et GABA system stiger. 16 En yderst kompliceret process. Se bilag nr. 1 for oversigt over samspillet mellem det indre ur, signalstoffer og hormoner. Se bilag nr. 2 for oversigt over signalstoffer og virkning. 17 Hvor meget søvn har vi brug for? Gennemsnitligt sover voksne mennesker 7 timer pr. nat. Men der er store variationer nogle sover 4-5 timer og andre sover 9-10 timer. Det ene kan være lige så godt som det andet dét der er vigtigt er at man har en nogenlunde klar fornemmelse for hvor stort ens søvnbehov er. Søvnbehovet varierer meget gennem livet. Det er vigtigt at børn og unge får den nødvendige søvn netop i de år hvor organisme og hjerne udvikler sig. Mange voksne får ikke den søvn de har brug for på grund af stresset livsstil. Søvn er et godt afstressningsmiddel så i perioder hvor man er stresset, gælder det om at være ekstra opmærksom på søvnen og søvnkvaliteten. Én ting er hvor længe vi sover, men det er mindst lige så vigtigt at søvnkvaliteten er god dvs. at man nogenlunde regelmæssigt gennemløber nattens svingninger mellem dyb søvn og drømmesøvn, se Se bilag nr. 3 og nr Hvad er søvnbesvær? (Insomni) 19 Insomni defineres som tilstande hvor man har svært ved at falde i søvn, svært ved at sove igennem eller hvor man vågner for tidligt og hvor søvnbesværet er forbundet med klare dagssymptomer f.eks. i form af nedsat funktion om dagen. Hertil kommer bl.a. koncentrations- og hukommelsesbesvær, tristhed og depression, muskelømhed og hovedpine. Søvnbesvær er blandt de hyppigste og mest generende symptomer, der rammer befolkningen som helhed og er en væsentlig årsag til henvendelse hos praktiserende læge. Afhængig af varigheden af søvnbesværet, kan det opdeles i: 16 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 17 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 18 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 19 Dansk Center for søvnmedicin, Glostrup hospital.dk 13

14 Forbigående søvnbesvær af dages varighed Korterevarende søvnbesvær af få ugers varighed Kronisk søvnbesvær som er af månder til års varighed Hvad skyldes søvnbesvær? Årsagerne til forbigående eller korterevarende søvnbesvær er ofte velkendte og betinget af ydre årsager som Stress Andet sengemiljø Følelsesmæssige forhold Sociale eller erhvervsbetingede forhold (familie, kolleger, skifteholdsarbejde o.lign) Akut sygdom Ved kronisk søvnbesvær bør man tillige begynde at kigge på andre årsager som Uhensigtsmæssige søvnvaner manglende søvn-hygiejne Kost og uhensigtsmæssige spisemønstre (fx sene eller natlige måltider) - kaffe, te, alkohol, rygning stimulanser Søvnbesvær kan også ses ved en lang række forskellige typer af sygdomme, psykiske lidelser, medicinske sygdomme, søvnapnø, rastløse ben, neurologiske sygdomme, bivirkninger af medicin. Alkohol- og stofmisbrug samt vedvarende brug af sovemidler kan give kronisk sovebesvær. Stress og Søvn 20 Stress er på mange måder søvnens modsætning og søvnens fjende. Stress har bl.a. baggrund i belastninger og pres både fra omgivelserne og en selv, og påvirkes desuden af et følsomt nervesystem og manglende evne/ressoucer til at håndtere en given situation. Resultatet bliver psykiske og kropslige symptomer, der i sidste ende kan medføre udbrændthed og depression. I starten forstyrrer stress søvnen ved en nedsat dyb søvn og nedsat REM søvn. Senere i forløbet bliver søvnen præget af problemer med indsovning og af hyppige REM faser (drømmesøvn). Forklaringen på søvnforstyrrelser ved stress er enkel: Akut stress stimulerer dannelsen af noradrenalin og dét modvirker søvn. Vedvarende stress stimulerer også det farlige binyrebarkhormon kortisol, der både modvirker søvn og øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme, herunder for højt blodtryk, åreforkalkning og blodpropper. Hvordan håndteres søvnubalancer i Vestlig medicin / Danmark? 21 Hvis man har et søvnproblem eller har mistanke om at man har en søvnsygdom anbefales det at man søger information om emnet. Måske kan man derefter selv finde frem til 20 Søvn, Jes Gerlach, Pyskiatrifonden. 21 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 14

15 årsagen til søvnløsheden og fjerne den, ved fx at ændre sovevaner / - uvaner = indføre god søvnhygiejne. Søvnproblemer handler ofte om at behandle en underliggende årsag. Udover god søvnhygiejne kan fx søvnbegrænsning, lysbehandling og endelig sovemedicin være andre måde at angribe søvnproblemer på. Mennesker har ofte en uklar fornemmelse af hvor meget de sover eller ikke sover. Det kan derfor være en god ide at føre regnskab fx via en søvnskema. Skemaet vil give en god indikation af hvor stort problemet er og det kan være godt at medbringe til praktiserende læge eller søvnekspert. Kan den praktiserende læge ikke hjælpe må lægen nødvendigvis henvise videre i systemet til speciallæger eller søvncentre. På nettet findes mange eksempler på søvnskemaer, der kan downloades og anvendes. Ofte er årsagen til søvnproblemet indlysende og det samme gælder løsningen. Alligevel har mange mennesker svært ved at tackle situationen og fristes i stedet til at anvende sovemedicin. Sovemedicin Som tidligere nævnt udskrives der sovemedicin til ca. hver 10. voksne dansker. Søvnmedicin skal kun anvendes når intet andet hjælper. Et af problemerne med sovemedicin er at man hurtigt kan få den opfattelse at man skal have sovemedicin for at kunne sove ligesom der opstår fysisk afhængighed, således at når man forsøger at nedtrappe og stoppe, får man en endnu dårligere søvn og måske ligefrem abstinenssymptomer sovemedicin er vanedannende. En generel regel er at sovemedicin kun bør anvndes i korte perioder (få dage eller uger) eller som en engangsdosis i specielle stress-situationer. Sovemedicin kan inddeles i 2 grupper: 1) medicin der fremmer virkningen af søvn-signalstoffet GABA og 2) medicin der dæmper virkningen af vågenhedssignalstoffer dvs. antidepressiva, antipsykotika og antihistaminer. Motion, kost og kosttilskud 22 Motion er godt for nattesøvnen det sætter gang i kroppens funktioner, man falder hurtigere i søvn og får mere af den sunde dybe søvn og sover længere. Dannelsen af kroppens og hjernens signalsoffer (fx. serotonin og noradrenalin) og hormoner (væksthormonet og kønshormoner) bliver stimuleret. Det er velkendt at man kan blive helt høj efter fx en løbetur eller anden fysisk aktivitet. Derfor skal der også gerne gå mindst 3 timer mellem motion og søvn. Hormonet melatonin styres af døgnrytmen og findes i høj koncentration i blodet om natten hormonet gør os døsige og trækker os ind i søvnen. Aminosyren tryptofan omdannes til serotonin der kan videreomdannes til melatonin. Har man søvnproblemer, kan det derfor være gavnligt at indtage en tryptofanholdig kost. Tryptofan findes blandt andet i kød, mælk, æg, bananer, kiwi, annanas, avocado, blommer, tomater, valnødder og græskarkerner. Det kan være svært for tryptofan at nå frem til hjernen, pga. andre aminosyrer dem kan man omdirigere ved at slutte et måltid af med lidt kulhydrat så der frigøres insulin, dermed er de andre aminosyrer travlt beskæftiget, og vejen til hjernen 22 Søvn, Jes Gerlach, Psykiatrifonden 15

16 er banet for tryptofan. Her skal den enkelte naturligvis være opmærksom på forskellen mellem hurtigt og langsomt optagelige kulhydrater. Et gammelt husråd er varm honning-mælk ved sengetid, det øger tryptofan-tilførslen til hjernen. (Mælk indeholder tryptofan og honning udløser insulin). Baldrian, har gennem tiderne været et at de mest udbredte naturlægemidler mod søvnløshed og uro. Baldrian indgår i mange godkendte naturlægemidler. I nogle af dem er baldrian kombineret med humle eller citronmelisse, der også har en delvis beroligende virkning. En dosin baldrian ½ time før sengetid har en mildt søvnfremkaldende virkning uden bivirkninger dagen efter. TCM / SØVNUBALANCER 23 Bu Mei søvnløshed dækker over flere former for forstyrrelse af søvnmønstret. Det er også i TCM - vigtigt at skelne mellem egentlig søvnløshed og søvnløshed der skyldes andre faktorer i omgivelserne. I kinesisk medicin vil en god søvn afhænge af en sund og rolig Shen, som er den mest Yang og mest flygtige af alle kroppens substanser. Shen huses af Hjertet og Shen forankres i kroppen af Hjerte Yin og Hjerte Blod og agiteres af både Xu eller Shi Varme. Ved søvnproblemer har især Leverens sjæls-aspekt Hun stor betydning. Hun skal tilbage til Leveren om natten og rodfæstes af Lever Blod hvis der er Qi stagnation / Blod stase flyder Blod ikke tilbage til Leveren og Hun kan ikke rodfæste og falde til ro om natten. Dette kan fx vise sig ved drømmeforstyrret søvn. Overordnet afhænger søvn af Blod og Yin især Hjerte og Lever Blod, dog er de andre organers Blod og Yin også vigtig. Da Yin og Blod er svagere hos ældre end hos yngre, oplever man et ændret/faldende søvnbehov med alderen. 24 Ætiologi EMOTIONER registreres og opleves af Shen. Shen påvirkes især af angst, bekymring og frygt. Stærke emotionelle påvirkninger vil stagnere Hjerte Qi, genere Varme i Hjertet som vil agitere Shen og forhindre søvn. Indestængte følelser og stress vil stagnere Lever Qi som igen vil påvirke det frie flow af Blod og efter nogen tid med stagnation vil der opstå Varme. Voldsom vrede kan skabe Ild der stiger op og agiterer Hjertet og Shen og derved forhindrer Shen i af finde hvile om natten. KOSTEN - har stor betydning da den transformeres i og spredes via den Midterste Varmer der er omdrejningspunktet i både Qi og Blod produktion. Er kosten for Varmende vil den 23 Nigel Ching, Akupunktur og Sygdomsbehandling 24 Giovanni Maciocia, The foundations of Chineese Medicine 16

17 skabe Ild i Hjerte, Lever eller Mave - Ilden vil agitere Shen og skade Yin. Kosten kan desuden være slimskabende - slim blokerer - eller være for næringsfattig - så der ikke skabes Blod nok til at Shen kan forankre. Kvantiteten, kvaliteten samt tidspunktet for indtagelse af føde har også betydning - der kan opstå madstagnation, der skaber Varme, der igen vil agitere Shen og skabe rastløshed. Desuden vil alle former for indtagelse af stimulanser om aftenen kunne påvirke Shen og føre til søvnløshed. OVERANSTRENGELSE og spekulationer igennem for lang tid og under stress vil svække både Milt og Nyrer. Det kan medføre Blod Xu og Yang Xu så væske ikke transporteres og transformeres, og der opstår Slim. For meget spekulation, bekymring, studeren og mental koncentration vil skade både Hjerte og Milt, der ikke kan danne nok Blod. For lidt hvile og søvn pga. uhensigtsmæssig livsstil vil svække både Hjerte og Nyre Yin, så Shen ikke forankres. For meget sex vil tære på Nyrene og svække harmonien mellem Nyre/Hjerte. Mangel på søvn vil i sig selv tære på Yin og der opstår en ond cirkel. SYGDOM vil svække Qi generelt, og derigennem også svække Blod. Feber udtørrer og skader Yin. Invasion af patogen energi kan efterlade restpatogener der kan genere Varme. Altsammen faktorer der kan forstyrre Shen og skabe søvnproblemer. FØDSLER, OPERATION, TRAUMER, BLØDNINGER - kan alle medføre Blod Xu og gøre at Shen ikke kan forankre. Hos kvinder kan tilstanden forværres under amning, da modermælk dannes af Blod. Traumer og fødsler kan medføre Blod Stase - hvorved Blod og Shen ikke kan komme tilbage til Leveren om natten for at forankre Hun. Patologi 25 Når man skal diagnosticere søvnløshed er det vigtigt at skelne mellem om det er en Shi eller Xu tilstand, og om det involverer Hjertet eller Leveren. Shi-tilstande er ofte akutte tilstande og skyldes som regel tilstedeværelsen af en patogen faktor Varme/ Ild som vil agitere Shen / Hun. Xu stilstande vil ofte have baggrund i Blod- og Yin xu så Shen ikke kan ankre. Tilstandene involverer oftest Lever, Hjerte, Milt, og Nyrer. Ubalancemønstre 26 De mest almindelige ubalancemønstre og hvordan de manifesterer sig i søvnen: (ved diagnose, spørges desuden detaljeret ind til andre klassiske symptomer, puls og tunge) 25 Nigel Ching, Akupunktur og Sygdomsbehandling & Giovanni Maciocia, The foundations of Chineese Medicine 26 Nigel Ching, Akupunktur og Sygdomsbehandling, søvnløshed, skema næste side: 17

18 Shi mønstre Lever Qi stagnation, Lever Ild * Besvær med at falde i søvn, rastløs, vågner mellem kl 2-4. Jo mere Varme, jo mere kører kører tankerne Hjerte Ild * Søvnløshed med uro/rastløshed, svært ved indsovning, vågner ofte, mange drømme & mareridt Slim Varme * Søvnløshed med uro/ rastløshed, svært ved indsovning, vågner ofte, drømmeforstyrret søvn Madstagnation / Mave Varme *Søvnløshed vækkes af uro og ubehag i epigastriet Restpatogen i mellemgulvet Urolig søvn, vågner ofte, (nattesved). (Evt. baggrund i inv. af Varme pga pat.energi, antibiotika, feber der har udtørret Yin + kropsvæsker, Varme fra St ) Xu mønstre Hjerte og Milt Qi og Blod xu *Søvnløshed og besvær med at falde i søvn, men sover fint når man er faldet i søvn. Drømmeforstyrret søvn Hjerte og Nyre Yin xu *Søvnløshed. Svært ved at falde i søvn og vågner tit, rastløs, varm. Drømmeforstyrret søvn Hjerte og Galdeblære Qi xu * Søvnløshed. Vågner tidlig morgen/ikke falde i søvn igen. Drømme-forstyrret søvn Lever yin og Blod Xu *Søvnløshed. Svært ved at falde i søvn, vågner ofte. Drømmeforstyrret søvn, taler i søvne. (ekstreme tilfælde: går i søvne) Behandlingsprincip Opløs LR stagnation / dræn Ild fra LR Berolige Shen Dræne Ild fra HT Berolige Shen Dræn Varme/Slim Berolige Shen Opløs stagnation, regl. & dræn Varme fra Mave Berolige Shen Dræn Varme Berolige Shen Styrk Milt Qi & Hjerte Blod. Berolige Shen Nære Hjerte & Nyre Yin. Berolige Shen Nære Hjerte & Galdeblære Berolige Shen Nære Lever Yin & Blod. Berolige (Hun) og Shen Udvalg af mulige punkter (ikke recept) For alle mønstre gælder tillige:anmian Emperisk pkt f søvnløshed, Yintang Beroliger Shen, Du20 Beroliger Shen Lr2, Lr3 Dræner Varme, sænker yang, spreder stagneret Qi beroliger Shen P6 Spreder stagn.lr Qi beroliger Shen Gb 20 Dræner Varme & Yang fra hovedet Du20 Beroliger Shen Bl 18, 47 Bev. LR Qi,dræner Varme, Rodfæste Hun Ht7 - beroliger Shen HT8,9 dræner ild/beroliger Shen BL15 dræner Varme/beroliger Ren15 beroliger Shen Mi6, N6 styrker Nyre Yin (køler) P5, HT3, Ma8, 36, 40, Ren12: Transf. / Dræner Slim, Slim-Varme P6 Dræner ild, beroliger Shen Ren15 beroliger Shen Ma25 Tyktarmens Mupunkt Ma36 Regulerer og bevæger Qi Ma40 Dræner Slim- beroliger Shen Ma44 Dræner Varme /beroliger Shen Ren12 Mv Mu punkt P6 Regulerer Maven / beroliger Shen Du14 Aktiverer Wei Qi Dræner Varme Tyk4 Dræner Varme Tyk11 - Dræner Varme Ht8 Dræner HT Ild / beroliger Shen Ma44 Dræner Varme fra Ma / beroliger Shen Ht7- styrker Ht Blod / beroliger Shen P6 Styrker Ht Qi / Beroliger Shen Ren14 Ht Mu-punkt Blod/beroliger Ren4, Ren12, Ma36, Mi6: StyrkerMa/Mi Styrker Blod/beroliger Shen Bl15,17, Styrker Blod/beroliger Shen BL20,21 styrker Ma/Mi Blod /beroliger Ht6 styrker HT Yin / beroliger Shen P6 Styrker Ht Qi / beroliger Shen Mi6- Styrker Yin beroliger Shen Ren14 Ht Mu-punkt Blod/beroliger Ren4, Styrker Nyre Yin Bl15 Styrker Ht Yin BL23 Styrker Nyre yin Ht7- styrker Ht Blod / beroliger Shen P6 Styrker Ht Qi / beroliger Shen Gb34, 40 Styrker Gb Qi Ren14 Ht Mu-pkt, Ht Qi /beroliger Shen Ren4 styrker Blod & Yin N3, 6 - styrker Nyre Yin Lr3, 8 styrker Lever Blod og Yin Mi 6 styrker Nyre og Lever Yin og Blod Bl17, 18 Styrker Blod LR Yin Bl 23, 52 styrker Nyre Yin Ht7 styrk Ht Blod, beroliger Shen P6 styrker Ht Qi, beroliger Shen 18

19 Behandlingsstrategi Med baggrund i ovenstående oversigt vil man lidt forenklet kunne sige at behandlingen af søvnløshed, inden for TCM, primært handler om at opløse stagnation, dræne Varme, styrke Blod og Yin i de involverede organer samt altid berolige Shen. Da Shen agiteres af Varme og Ild skal disse patogener drænes og Yin, det kølende, hvilende aspekt styrkes. Shen forankrer i Blod, derfor skal primært Hjerte Blod og Lever Blod styrkes, dette gøres tillige via generel styrkelse af Blodproduktionen. Hjertet køles af Nyre Vand og Nyre vand Varmes af Hjerte Ild Balancen i Hjerte/Nyre aksen er derfor vigtig ved søvnproblemer. Er der ikke harmoni mellem ild og vand, vil Varme stige op og agitere Hjerte og Shen, Yin skal derfor styrkes. Længere tids Stagnationsvarme / Ild vil udtørre kropsvæskerne og danne Slim, der kan blokere og sløre Hjertet. I disse tilfælde vil man udover at opløse stagnationen/få Qi til at flyde skulle dræne Varme og Slim fra Hjertet. DISKUSSION Efter at have arbejdet med denne opgave ser jeg vestlig viden bekræfte den vigtige og grundlæggende TCM teori vi arbejder ud fra, når vi beskæftiger os med stress og stressrelaterede symptomer, nemlig at nyrene påvirkes negativt ved længere tids belastning og manglende hvile. Denne belastning af nyrene har indflydelse på mange af kroppens livsvigtige og hormonelle processer samt det fysiske og psykiske velbefindende herunder søvn. Længere tids belastning af nyrene kan endda ende med alvorlige og kroniske sygdomme. Præcis som i TCM. Tillige giver vestlig viden os indsigt i hvor stor risiko stress og søvnproblemer har for det fysiske hjerte, i form af bl.a. hjerte-kar sygdomme, uroligt hjerte, forhøjet blodtryk etc. men i høj grad også, for det som jeg vil kalde det psykiske aspekt af hjertet, bla. udvikling af angst og depression (også i vesten vi taler om at nogle følelser sidder i hjertet fx sorg, glæde, bitterhed etc.). For mig harmonerer det med, at vi i TCM teorien går ud fra at Nyrene danner grundlaget for Yin og Yang i alle de andre organer. 27 Er der ubalance ét sted forskyder balancen sig i alle andre organer. Som jeg ser det, støtter vestlig viden TCM teorien om at balancen i Nyre - Hjerte aksen er vigtig for at mennesket er harmonisk, sundt og raskt. Jeg synes det er vanskeligt at skille det fysiske og psykiske og TCM teorien, hvor kroppen er basis for sindet og sindet er et udtryk for hvordan kroppen fungerer er der, for mig, ingen tvivl om. 27 Fundamentet i kinesisk medicin, Giovanni Maciocia 19

20 I begge verdner er der fokus på de samme indre og ydre årsager til stress og søvnproblemer. Der er enighed om at man skal finde ind til roden; ændre adfærd og livsstil. Her er kost, motion, meditiation og indre øvelser ikke til at komme uden om. Selvom der er sammenfald på en lang række områder, oplever jeg at man i TCM verdenen har en mere nuanceret og måske i virkligheden mere struktureret - tilgang til behandling af stress og de ubalancer der følger. Vi har fx de 8 principper, ubalance mønstrene, puls- og tungediagnose samt spørgeteknikker til at pejle os ind på hvor vi skal tage fat. Her er det interessant at se ligheden i TCM behandlingsprincipperne for stress- og søvnubalancer. Heaven Man Earth teorien, der tidligere er nævnt som udgangspunkt for behandling af generel stress finder jeg både interessant og relevant. Jeg tolker den foreslåede strategi og punkterne, som at det handler om at re-etablere Jordforbindelsen (YIN) altså at få fodfæste igen således at den opadstigende Yang energi igen kan forankres og Shen kan beroliges. Der skal skabes energetisk balance mellem Himmel Menneske Jord. Er man stresset mister man ofte jordforbindelsen og man kan føle sig isoleret fra omgivelserne. Denne teori passer så fint sammen med behandlingen af søvnløshed, der i TCM overordnet handler om at berolige Shen igen ser vi at stress og søvnløshed hænger sammen. Det har hele tiden været mit mål at den information jeg fandt frem til ved at lave denne opgave skulle bruges praktisk i min klinik samt inspirere og indvolvere klienter der lider af stress og søvnproblemer. Jeg har udarbejdet 2 pjecer om stress og søvnproblemer. Desuden har jeg lavet et indstik med forslag til punkter til akupressur. Punkterne har jeg valgt ud fra funktion samt at de anatomisk skulle ligge således at de er nemme at lokalisere for uøvede, samt at de evt. skulle kunne aktiveres når man ligger i sengen. Det er ikke tanken at alle 8 punkter skal bruges samtidig, men vælges individuelt, afhængig af symptomer og ubalancer. Punkterne jeg har valgt til pjecen er: Anmian Yintang Du20 Ht7 P6 Ma36 P8 Mi6 Emperisk punkt for søvnløshed beroliger Shen Beroliger Shen Beroliger Shen åbner for kontakt til Himlens energi, sænker Yang Shenmen vejen til Shen beroliger styrker Hjerte Blod Beroliger shen spreder stagneret Qi regulerer Maven Skaber extra Qi flow, jordforbindelse og psykisk stabilitet. Jord energi Dæmper Hjerte Ild og dræner Ild fra Hjerte og Pericardium Styrker Nyre Yin, opløser stagneret Lever Qi Styrker Milt/Blod Jeg har kun nået at udlevere pjecerne til én enkelt klient med både stress og kroniske søvnproblemer. Tilbagemeldingen har været positiv:... den er god, godt beskrevet og nem at forstå. Jeg er ikke faldet over noget jeg mangler. Jeg tænker at den kunne være grundlag for en god artikel, da det er noget der vedrører mange mennesker. De billeder der er med symboliserer teksten godt (søvn).... en rigtig god folder og super spændende læsning, den er nem og overskuelig. Folderen indeholder det som jeg også opfatter som stress. Jeg synes at du har lavet en god inddeling i: udredning, hjælp til selvhjælp, hvad der er af behandlingsmuligheder og hvordan man kan forebygge stress. 20

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

S O V G O D T E B O G

S O V G O D T E B O G S O V G O D T E B O G FORFATTER P I A T I N G S T E D T 01 S Ø V N E R E N V I T A M I N P I L L E DET BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIT HELBRED 02 N Å R V I I K K E S O V E R G O D T PÅVIRKER DET PÅ BÅDE KORT

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Indhold. anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15. 1. del de diagnostiske søjler 23

Indhold. anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15. 1. del de diagnostiske søjler 23 Indhold anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15 1. del de diagnostiske søjler 23 Sektion 1 Den Diagnostiske Søjle At observere 27 Observation af Shen 29 Observation af Krops bygningen/kropsholdningen

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

NADA - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011

NADA - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011 - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011 - præsentation Nada Modellen Nada - TCM Nada - Neurofysiologisk Nada - Øreakupunktur Nada - Procedurer 2011 Nada - Øvrigt Kildemateriale: Lars

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen.

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppens medlemmer: Opgaven skal løses uden brug af bogen eller elementskema. Opgaven skal afleveres når I mener I har løst den på bedst mulige vis. God fornøjelse.

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Godken dt 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Nummer Spørgsmål Point

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Godken dt 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Nummer Spørgsmål Point Undergruppe Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne. 3 = 6 point Eksempel på Pulsskema i lille udsnit. 2 Hvilket organ s Qi kan skades

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Hvad er naturlig stress?

Hvad er naturlig stress? Hvad er naturlig stress? Stress i dag? 2 Hvordan opstår problemet? Ressourcerne Den berømte dråbe.. 3 Kroppens reaktion på stress -Aktivering af kroppen Puls og blodtryk stiger Mere intenst åndedræt Større

Læs mere

Hjerneskadecentret Stress og hjernen

Hjerneskadecentret Stress og hjernen Hjerneskadecentret Stress og hjernen Jesper Egede Andersen Cand.pscyh. Specialist i neuropsykologi Privatpraktiserende Hjerneskadecentret Hvad er stress? Hvordan påvirker en hjerneskade tærsklen for stress?

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Generel viden om søvn 6 12 år

Generel viden om søvn 6 12 år Generel viden om søvn 6 12 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning...

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning... Stress Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! Formål. At man får en viden omkring stress og stresshåndtering At man får nogle redskaber til håndtering af stress At man bliver opmærksom

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Stress er: en tilstand af spænding, som opstår, når hændelser

Læs mere

Stress. Organisationen under forandring. Stress

Stress. Organisationen under forandring. Stress Organisationen under forandring 1. Hvad er stress? 2. Symptomer på stress 3. belastninger for akademikere 4. Forebyggelse 5. Når skaden er sket Hvad er stress? Ubalance mellem oplevede krav og egen formåen

Læs mere

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015 Work-life balance Middelfart 12. marts 2015 Work-life balancen hvad er det? Egne forventninger Ambitioner Indre overbevisninger Indre krav Tanker Indre overbevisning - værdier Ydre påvirkning -værdier

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

Indledende akupunktur

Indledende akupunktur Indledende akupunktur Akupunktur er en erfaringsvidenskab. Det vil sige at gennem erfaring ved man at det virker. Det er en asiatisk diagnose og behandlingsmetode. Tengbjerg akupunkturuddannelse 1 Traditionel

Læs mere

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne.

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne. Undgrup 3 Sygdoms og Diagnose Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organnes position. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionne. 3 = 6 point Ekseml på Pulsskema i lille udsnit. 2 Hvilket organ s

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Bliv klogere på stress

Bliv klogere på stress Bliv klogere på stress Eksamensangst Eksamensangst Lars Worning Master i filosofi og psykologi Speciale i angst Kropsterapeut Manu Vision Coach CCC larsworning@hotmail.com Telefon 60820089 Angst, stress,

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang.

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang. Hjertebanken i kinesisk medicin, omfatter en subjektiv fornemmelse af uregelmæssige hjerteslag, hjerteslag der springer over, sommerfuglefornemmelse i brystkassen, hårdt bankende hjerteslag samt hjerteflimmer.

Læs mere

Naturlig hjælp til en god søvn

Naturlig hjælp til en god søvn Naturlig hjælp til en god søvn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Søvnproblemer Søvnen kaldes også den store helbreder, og en dyb og sund søvn kan udligne mange

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Middellevetid i Danmark. Mænd Kvinder

Middellevetid i Danmark. Mænd Kvinder Middellevetid i Danmark 90 80 70 60 50 40 Mænd Kvinder 2012 2008 2005 1995 1985 1975 1965 1955 1945 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 Middellevetid 1. Veluddannede 30-årige københavnske

Læs mere

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med?

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stort fællesmøde med almen praksis Christiansminde 19. april 2016 Lars Brandt

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

HVAD ER STRESS? Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen

HVAD ER STRESS? Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen HVAD ER STRESS? Emnet stress får meget opmærksomhed i medierne disse år og det med god grund. Antallet af danskere der føler sig stressede

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL:

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 20434391 E-MAIL: CATO@AU.DK UNI VERSITET AGENDA 1. Viden om stress- hvad er stress og hvad er ikke stress? 2.

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Guide: Sådan får du den bedste søvn

Guide: Sådan får du den bedste søvn Guide: Sådan får du den bedste søvn Gode søvnvaner er bedst, men det rigtige valg af medicin kan være en midlertidig løsning på dine søvnproblemer Af Torben Bagge, 4. november 2012 03 Sov godt - med eller

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Generel viden om søvn 3 6 år

Generel viden om søvn 3 6 år Generel viden om søvn 3 6 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn giver glade og kvikke børn. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Qigong intro Velkomst E-guide

Qigong intro Velkomst E-guide Qigong intro Velkomst E-guide Vibeke Fraling, Qigong instruktør Kontakt: e-mail kontakt@vibekefraling.dk Telefon 28 83 07 13 www.vibekefraling.dk 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER QIGONG? 2 HVAD KAN QIGONG

Læs mere

Stærk ryg og balance. Five Animals Qigong

Stærk ryg og balance. Five Animals Qigong Stærk ryg og balance Five Animals Qigong Five Animal Qigong - Wu Qin Xi Et komplet medicinsk Qigong System Five Animal Qigong (5 dyrs energi træning) er det ældste kendte dynamiske Qigongsystem skabt af

Læs mere

Psykiske signaler på stress

Psykiske signaler på stress stress guiden hvad er stress? Denne guide giver dig en introduktion til, hvad stress er og ikke er. Formålet er at gøre dig klogere på, hvornår noget er bekymrende stresssignaler, og hvornår noget er helt

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Generel viden om søvn 0 1 år

Generel viden om søvn 0 1 år Generel viden om søvn 0 1 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk Hvordan skaber vi de bedste sove betingelser for vores små børn? Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Stress. Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle 18/08/16. Hvad kan du som leder være opmærksom på. Tlf.: dahl.dk

Stress. Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle 18/08/16. Hvad kan du som leder være opmærksom på. Tlf.: dahl.dk Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle Tlf.: 51 35 51 32 anja@anja- dahl.dk Arbejder indenfor områderne: Psykisk arbejdsmiljø Organisationsudvikling Lederudvikling 18. august 2016 www.anja- dahl.dk 1 Stress

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Søvnløshed/søvnbesvær. Overlæge PhD Kristina Bacher Svendsen Neurologisk Afdeling F, Aarhus Universitetshospital

Søvnløshed/søvnbesvær. Overlæge PhD Kristina Bacher Svendsen Neurologisk Afdeling F, Aarhus Universitetshospital Søvnløshed/søvnbesvær Overlæge PhD Kristina Bacher Svendsen Neurologisk Afdeling F, Aarhus Universitetshospital Definition A. Problemer med Initiering, Varighed, Fastholdelse, Kvalitet af søvn B. På trods

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Rikke Mejlgaard Psykolog Program Hvad er stress? Stress-definition Forskellige

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag Kommunikationscentret Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag 1 2 Tinnitus At høre eller opleve tinnitus er almindeligt og i mange tilfælde drejer det sig om en midlertidig

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både ramte

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen Motion Fordele og motionsformer Oplæg af Merete Andreasen 1 Motion / fysisk aktivitet Hvorfor motion / fysisk aktivitet? Forbedrer velværet Er nødvendigt for at vores krop fungerer ordentligt Der er både

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere