Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere"

Transkript

1 Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

2 Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over chauffører har deltaget i disse møder og på baggrund af vores erfaringer fra møderne, er vi blevet overbevist om, at det vil være en god idé at udarbejde en kort oversigt og forklaring på de nye regler, deres forståelse og baggrund. Det skal understreges, at der er tale om vores fortolkning af de nye regler, men teksten i denne pjece har været til udtalelse i Beskæftigelsesministeriet, og ministeriet har ikke givet udtryk for, at man er uenig i vores synspunkter. Jeg håber, at pjecen kan være en hjælp til, at du skaber dig et overblik over dine rettigheder, og hvis du får problemer med at få din arbejdsgiver til at overholde de nye spilleregler, skal jeg opfordre dig til at henvende dig i din lokale 3F afdeling, som jeg er sikker på vil kunne hjælpe. Orla Petersen Gruppeformand 3F s transportgruppe 1

3 Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Indledning Denne vejledning er udarbejdet af 3F med henblik på at uddybe og forklare de regler, der er gældende i Danmark omkring arbejdstid for chauffører og andre mobile lønmodtagere. Der er tale om regler, der blev indført som følge af vedtagelsen af et EU-direktiv om arbejdstid for mobile lønmodtagere i 2002 et direktiv, der den 1. juli 2005 blev gennemført ved lov i Danmark. Vejledningen tager udgangspunkt i både lovgivningen og direktivet og omhandler hovedpunkter og praktiske spørgsmål, som vi i 3F har fået spørgsmål om. Eventuel uenighed om fortolkning afgøres i sidste ende af domstolene. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsdirektivet for mobile lønmodtagere gælder for chauffører, der er omfattet af køre- og hviletidsreglerne, og andre medarbejdere, der følger transporten. I den virkelige verden vil mange have et arbejde, hvor der både indgår chaufførarbejde og eksempelvis terminalarbejde. I denne situation er arbejdstidsdirektivet for mobile lønmodtagere også gældende, og terminalarbejdet medregnes som andet arbejde. Det betyder, at hvis du alene udfører andet arbejde, f.eks. værkstedsarbejde, lagerarbejde og terminalarbejde, er dette ikke omfattet af disse regler, men af det generelle arbejdstidsdirektiv og arbejdsmarkedets almindeligt gældende regler for arbejde og hviletid. 3

4 Hvorfor skal vi overhovedet have regler? Reglerne skal først og fremmest opfattes som en beskyttelse af lønmodtagerne. De skal sikre muligheden for et godt familieliv og gode arbejdsmiljøbetingelser ikke mindst gennem en begrænsning af natarbejde. Herudover tager reglerne sigte på at forbedre den generelle færdselssikkerhed og skabe mere ensartede konkurrencevilkår i Europa inden for transporterhvervet. Hovedelementerne i reglerne: Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må højst udgøre 48 timer beregnet over en referenceperiode på 4 måneder. Dog kan referenceperioden udvides til 6 måneder gennem kollektive overenskomster. Den maksimale ugentlige arbejdstid må højst udgøre 60 timer. Arbejdstid defineres som den periode mellem arbejdets påbegyndelse og dets afslutning, hvor medarbejderen er på sin arbejdsplads, til rådighed for arbejdsgiveren og udøver sine funktioner eller aktiviteter. Det skal understreges, at antallet af løntimer er uden betydning for opgørelsen af arbejdstiden efter disse regler. Arbejdstid er: Kørsel Andet arbejde Af- og pålæsning Rengøring og vedligeholdelse Kontrol og sikring af lasten Arbejde for anden arbejdsgiver Hjælp i forbindelse med passagerers ind- og udstigning Ventetid ved f.eks. af- og pålæsning, hvor chaufføren skal forblive i bilen, klar til at arbejde, når varigheden af ventetiden ikke kendes på forhånd. 4

5 Arbejdsgiveren skal skriftligt bede dig oplyse, om du har andet arbejde som lønmodtager og omfanget heraf. Du har pligt til at besvare denne anmodning skriftligt. Hvad er ikke arbejdstid? Uanset om der i henhold til overenskomster, lokalaftaler eller den enkelte ansættelsesaftale betales løn, er følgende ikke arbejdstid: Rådighedstid Pauser i henhold til overenskomsten Pauser i henhold til køre-/hviletidsreglerne Hviletid i henhold til køre-/hviletidsreglerne. Ved rådighedstid forstås andre tidsrum end pauser og hviletid, hvor chaufføren ikke skal blive på arbejdspladsen. Det vil sige, at han kan forlade bilen, men være klar til efter opfordring at genoptage kørslen eller andre arbejdsopgaver. Det er en betingelse, at chaufføren på forhånd har kendskab til placering af rådighedstiden og den forventede varighed heraf. Dette kendskab skal han have enten inden udkørsel, eller senest umiddelbart inden perioden opstår. Eksempler: Hvis chaufføren ankommer til virksomheden for læsning/aflæsning kl og får besked på, at dette først kan ske kl , er tiden fra kl til rådighedstid og indgår ikke i beregningen af arbejdstid. Placering og varighed af rådighedstiden er her kendt af chaufføren. Ophold på færge, ventetid ved grænseovergange eller ventetid, som skyldes kørselsforbud, er rådighedstid. Ved kørsel med 2-mandsbetjening er den tid, der under kørslen tilbringes ved siden af føreren eller i køje, rådighedstid. 5

6 Hvilken referenceperiode skal anvendes? Referenceperioden er som hovedregel en hvilken som helst periode på 4 måneder. Det er dog aftalt mellem 3F, ATL og TA, at referenceperioden er udvidet til 6 måneder. Det betyder, at den gennemsnitlige arbejdstid på et hvilket som helst tidspunkt ikke må overstige grænsen på de 48 timer, når man går henholdsvis 4 eller 6 måneder tilbage i tiden. Beregning af gennemsnit i referenceperioden: Den gennemsnitlige arbejdstid opgøres efter følgende beregning: Samlet arbejdstid i referenceperioden/timer Antal arbejdsuger i referenceperioden = Gennemsnitlig arbejdstid/uge Ferie, feriefridage, sygdoms- og orlovsperioder skal holdes uden for beregningen af gennemsnittet på 48 timer. Det er således ikke muligt at arbejde 60 timer om ugen i 4 uger og bringe gennemsnittet ned på 48 timer ved at holde ferie i den 5. uge. Eksempel på beregning med en referenceperiode på 6 måneder: En chauffør har i perioden haft en samlet arbejdstid på timer. Chaufføren har holdt 2 ugers ferie og 3 feriefridage, dvs. fra 26 uger skal fratrækkes 2,6 uge. Der resterer således 23,4 arbejdsuge arbejdstimer skal så divideres med 23,4 arbejdsuge for at opnå det gennemsnitlige ugentlige timetal arbejdstimer: 23,4 arbejdsuge = 47,77 arbejdstime pr. uge. 6

7 Pauser: Der må maksimalt arbejdes 6 timer uden pause. Hvis der arbejdes mere end 6 timer, men ikke over 9 timer, skal arbejdet afbrydes med en pause på mindst 30 minutter, og 45 minutter, hvis der arbejdes mere end 9 timer. Pauser kan opdeles, men skal mindst være på 15 minutter. Natperiode og natarbejde: Natperioden ligger som hovedregel mellem kl og Denne placering kan dog fraviges ved kollektiv overenskomst. I det tilfælde skal natperioden udgøre mindst 4 timer og placeres i tidsrummet kl til Det er aftalt mellem ATL og 3F, at natperioden er tidsrummet mellem kl og 4.00, ligesom der er åbnet mulighed for, at der lokalt skriftligt kan aftales en anden fastlagt placering af natperioden. Natarbejde opstår, hvis man arbejder i en del af/eller i hele natperioden. Dette er gældende, uanset om man arbejder 5 minutter ind i natperioden eller i hele natperioden. Hvis der udføres natarbejde, må den daglige arbejdstid ikke være mere end 10 timer inden for en periode på 24 timer. Eksempel: En gods- eller turistchauffør, der møder kl. 2.00, må maksimalt arbejde 10 timer (ekskl. pauser, hviletid og rådighedstid) regnet fra mødetid kl til 2.00 næste dag/nat. Eksempel: En chauffør med natperiode kl , der møder kl og holder 1 times pause kl , vil blive omfattet af begrænsningen på 7

8 natarbejde efter 10 timers arbejde kl Hvis han under arbejdet har 2 timers rådighedstid, vil han blive omfattet af begrænsningen kl Registrering af arbejdstiden Arbejdsgiveren har pligt til at registrere arbejdstiden og skal informere medarbejderen om reglerne. Registreringerne skal opbevares i mindst 2 år, hvortil kommer den seneste 6 måneders periode, hvilket i praksis vil sige, at registreringerne skal opbevares i 2 ½ år. Medarbejderen har ret til at få udleveret kopi af registreringerne. Hvis arbejdsgiveren ikke foretager registrering eller opbevarer den i 2 ½ år, kan han idømmes en bøde. Godtgørelse og sanktioner En lønmodtager, hvis rettigheder i henhold til reglerne er krænket, kan kræve en godtgørelse fra arbejdsgiveren. Spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen er berettiget til godtgørelse og størrelsen heraf behandles fagretsligt. Herudover kan der blive tale om, at arbejdsgiveren idømmes en bøde af offentlig myndighed for overtrædelse af reglerne. Kontrol Som udgangspunkt skal myndighederne kontrollere, at reglerne overholdes. Den bedste kontrol varetager du selv ved dagligt at notere din arbejdstid. Vær opmærksom på, at du ved jobskifte skal oplyse din kommende arbejdsgiver om din tidligere arbejdstid. For at du kan være sikker på, at oplysningerne er korrekte, er det vigtigt, at du har gemt kørselsrapporterne samt øvrige lønspecifikationer/dagsedler. 8

9 Varenr. 3067

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Helbredskontrol. ved natarbejde

Helbredskontrol. ved natarbejde Helbredskontrol ved natarbejde CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere