- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -"

Transkript

1 - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød CVR-nr.:

2 Indhold Boligstøtte... 3 Nye regler om kontanthjælp... 3 Underskrift på ansøgning om boligstøtte, når borgeren bor i ældre- eller plejebolig.. 3 Når borger er stærkt bevægelseshæmmet... 3 Huslejeændringer pr. 1. januar Efterregulering 2012 betalingsordning... 4 Brug kviklinjen... 4 Adgang til KMD Boligstøtte... 4 Pension... 5 Årlig omregning af pension... 5 Pensionsmeddelelsen er blevet lettere at forstå... 5 Ændring af beløbs- og timetalsgrænser... 5 Ældrecheck... 6 Nye regler om kontanthjælp... 6 Barsel... 7 Barselbonusordningen... 7 Kontanthjælpsmodtagere... 7 Familieydelse... 7 Børnetilskud: Ankestyrelsens afgørelse om enligerklæringen... 7 Opkrævning... 7 Kommunikationskanal til Opkrævning... 7 Økonomi Kommunernes informationsbehov... 8 Barselsdagpengerefusioner... 8 Pension... 9 Revision... 9 Boligstøtte Adskillelse af forudbetalte og bagudbetalte pensioner Kontrol af mellemkommunale refusioner International Pension og Social Sikring (IPOS) Sygesikring

3 I denne udgave af Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark er der information fra de forskellige fagspor. Boligstøtte Nye regler om kontanthjælp En del borgere vil den 1. januar 2014 opleve, at deres kontanthjælp falder eller stopper som følge af de nye regler om beregning af kontanthjælp. Når husstandsindkomsten falder, kan borgeren i nogle situationer få mere i boligstøtte. Udbetaling Danmark kan som udgangspunkt først beregne en ny boligstøtte fra den 1. i måneden efter, at borgeren har givet besked om den nye lavere indkomst. Hvis borgeren kontakter os i januar måned 2014, kan vi dog beregne den nye boligstøtte med virkning fra 1. januar. Det kan være en vigtig information at give berørte borgere, når kommunen træffer afgørelse om nedsættelse eller stop af kontanthjælpen. Kontaktperson hos Udbetaling Danmark er: Bente Jersie Jensen, direkte nummer eller mobil , mail Underskrift på ansøgning om boligstøtte, når borgeren bor i ældre- eller plejebolig Mange ældre borgere er ikke i stand til selv at skrive under på en ansøgning om boligstøtte. Søger borgeren boligstøtte til en ældre- eller plejebolig, accepterer Udbetaling Danmark, at ansøgningen er skrevet under af to kommunale ansatte. Det gælder, selv om borgeren ikke mundtligt kan give fuldmagt til de to medarbejdere. På den måde sikrer vi, at denne gruppe borgere kan søge boligstøtte, selv om de ikke er under værgemål. Det skal fremgå enten af ansøgningsblanketten eller af et bilag til ansøgningen, hvor de to medarbejdere er ansat, og hvad deres kontaktoplysninger er. Kommunen skal være opmærksom på, at borgeren kun kan få boligstøtte fra indflytningsdatoen, hvis vi har modtaget ansøgningen senest en måned efter flytningen. Søger borgeren senere end en måned efter indflytningen, vil borgeren først få boligstøtte fra måneden efter, der er søgt. Udbetaling Danmark vil i starten af 2014 udsende en pjece om boligstøtte, der omhandler de borgere, der bor i ældre- eller plejeboliger. Kontaktperson er: Bente Jersie Jensen, direkte nummer eller mobil , mail Når borger er stærkt bevægelseshæmmet Hvis borgeren i sin ansøgning om boligstøtte har markeret, at en i husstanden er stærkt bevægelseshæmmet, vil Udbetaling Danmark bede kommunen om at bekræfte denne oplysning. Borgeren kan have behov for en større bolig som følge af sit handicap og kan derfor få mere i boligstøtte. En del borgere mener dog selv, at de er stærkt bevægelseshæmmede uden at være det i boligstøttelovens forstand. Ved vurdering af sagen skal Udbetaling Danmark se på, om borgeren har et fysisk han- 3

4 dicap, der betyder, at borgeren har vanskeligt ved at bevæge sig rundt i sin bolig. Hvis borgeren også skal bruge indendørs kørestol, personlift eller andre lignende hjælpemidler, skal boligen være indrettet således, at den egner sig til bevægelseshæmmede. Vi har ikke selv de nødvendige oplysninger for at kunne foretage denne vurdering, og derfor kontakter vi jer. Vi er i færd med at udarbejde en fortrykt blanket, så I nemt kan melde tilbage til os ved afkrydsning, når vi beder om ovenstående informationer. Vi vil også undersøge, om ansøgningen kan ændres, så borgeren derpå skal notere, hvilke hjælpemidler der br u- ges. Huslejeændringer pr. 1. januar 2014 Udbetaling Danmark har bedt boligorganisationerne om at sende besked om huslejeændringerne til os. Det er derfor kun borgere, der bor i private udlejningsselskaber eller andelsboliger, der skal sende varslingsbrevet om huslejeændring til os. Efterregulering 2012 betalingsordning I september 2013 har Udbetaling Danmark gennemført efterregulering af boligstøtte for Vi har sidst i november sendt indbetalingskort til borgere, der skal betale boligstøtte tilbage. Ønsker en borger at betale beløbet over flere måneder, kan borgeren kontakte Udbetaling Danmarks opkrævningsafdeling på telefon for at indgå aftale om en afdragsordning eller modregning i løbende boligstøtte. Kontaktperson er: Hanne Nørgaard Hansen, direkte nummer eller mobil , mail Brug kviklinjen Udbetaling Danmark har i øjeblikket en ekspeditionstid på ca. 5 uger for ny ansøgninger. På borger.dk skriver vi den aktuelle ekspeditionstid. Hvis der er konkrete omstændigheder, der gør, at en sag om boligstøtte bør behandles særligt hurtigt i Udbetaling Danmark, fx hvis en borger ikke kan betale sin husleje og risikerer at blive opsagt fra sit lejemål, hvis der ikke straks udbetales boligstøtte, er den bedste løsning, at I kontakter os på kviklinjen: Adgang til KMD Boligstøtte Flere kommuner har spurgt, om der kan gives kigge adgang til KMD Boligstøtte. Det er desværre ikke muligt, da myndighedsansvaret er overgået til Udbetaling Danmark. Kommunerne kan på KMD Sag Personoverblik se, om en borger har en aktiv boligstøttesag, og hvor meget der udbetales i boligstøtte. Kontaktperson vedrørende boligstøtte afdelingschef Jette G., Rasmussen, telefon , mail 4

5 Pension Årlig omregning af pension Vi har gennemført den årlige omregning af sociale pensioner til 1. januar 2014 og udsender pensionsmeddelelser. Forudbetalte pensionister: Pensionsmeddelelse samt forklaring til pensionsmeddelelse sendes løbende fra den 23. december Pensionen for januar bliver udbetalt den 31. december Bagudbetalte pensionister: Pensionsmeddelelse samt forklaring til pensionsmeddelelse sendes løbende fra den 27. januar 2014 og januar pensionen bliver udbetalt den 30. januar Langt de fleste pensionister er bagudbetalt. Udbetaling Danmark har i slutningen af december åbent for telefoner følgende dage: 23. december fra kl til kl december fra kl til kl december fra kl til Pensionsmeddelelsen er blevet lettere at forstå Vi har ændret i pensionsmeddelelsen, så sproget er blevet mere enkelt og let at forstå. Fx er afsnittene om oplysningspligt og kontrol blevet slået sammen til ét afsnit, der kort informerer om borgerens oplysningspligt og Udbetaling Danmarks kontrolarbejde. Forklaring til pensionsmeddelelse er ændret Vi har foretaget følgende ændringer på forklaringerne: Der er ikke længere en orientering om betingelserne for udbetaling af helbredstillæg på forklaringen til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler. Der er ikke længere en orientering om handicapkompenserende ydelse, supplement til pensionen, personlige tillæg og hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv. på forklaringen til førtidspensionister efter de nye regler. Vi har samtidig oprettet en side på som vi henviser til fra pensionsmeddelelsen. På kan borgeren få svar på en række spørgsmål, fx Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt? og Hvordan tjekker jeg, at oplysningerne på pensionsmeddelelsen er korrekte? Siden bliver tilgængelig den 20. december Ændring af beløbs- og timetalsgrænser Bundfradrag Med virkning fra 1. januar 2014 er bundfradraget i folkepensionisters arbejdsindkomst forhøjet fra kr. til kr. Det kan betyde en forskel i udbetalt pension i Timetal udskudt pension 5

6 Med virkning fra 1. januar 2014 er timetallet for at få udskudt (opsat) pension nedsat fra timer årligt til 750 timer årligt. Ældrecheck Ældrechecken bliver automatisk udbetalt sammen med folkepensionen pr , hvis de økonomiske betingelser er opfyldt. Formuegrænsen er i 2014: kr. Vi sender et tvivlerbrev (ansøgning om ældrecheck) til de pensionister, hvor der er tvivl om, hvorvidt vi har de korrekte formueoplysninger i forhold til at opfylde betingelserne for ældrechecken. Det vil sige i de tilfælde, hvor formuen er markeret som uoplyst, eller der ikke er bevilget et helbredstillægskort. Vi har i tvivlerbrevet valgt at benytte betegnelsen ældrecheck frem for den supplerende pensionsydelse, da det er den gængse betegnelse. Til de pensionister, der har en opgjort formue i KMD Social Pension på over kr. pr. 1. januar 2014, sendes der sammen med pensionsmeddelelsen en opgørelse over den likvide formue. Vi har på blanketten fremhævet, at den kun skal udfyldes og returneres til Udbetaling Danmark, hvis egen og evt. ægtefælles eller samlevers formue er under efter fradrag for de pensioner, der er udbetalt i slutningen af december måned Vi gør ligeledes opmærksom på, at blanketten Oplysning om likvid formue ikke kan betragtes som en ansøgning om helbredstillæg. Det vil sige, at ønsker borger samtidig at søge om helbredstillæg, skal der søges via eller hos kommunen, da det er formuen på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, hvorvidt man er berettiget til helbredstillæg. Nye regler om kontanthjælp En del borgere vil den 1. januar 2014 opleve, at deres kontanthjælp falder eller stopper som følge af de nye regler om beregning af kontanthjælp. Det betyder, at samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, nu også får gensidig forsørgerpligt. I dag gælder forsørgerpligten kun, hvis man er gift. Hvis kontanthjælpsmodtageren, der får nedsat eller stoppet sin ydelse, er samlevende med en pensionist, kan de nye regler betyde, at pensionisten er berettiget til mere pension. Det er en vigtig information at give berørte borgere, når kommunen træffer afgørelse om nedsættelse eller stop af kontanthjælpen. Eventuelle spørgsmål omkring pensionsområdet kan rettes til afdelingschef Birgit Johannsen, telefon , mail 6

7 Barsel Barselbonusordningen I dag er fædrene garanteret 14 dages barsel i forbindelse med fødslen, men i regeringsgrundlaget lægger regeringen op til at sikre manden tre måneders betalt barsel. Selvom øremærket barsel til mænd står i regeringsgrundlaget, så er alle planer om at reservere barsel til fædre nu droppet. Mette Frederiksen har meddelt, at barselbonusordningen er droppet som konsekvens af sammenbruddet i forhandlingerne med EL. Spørgsmål kan rettes til afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, telefon , mail: Kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere går ikke under barselsloven, og er derfor ikke berettiget til ydelser fra Udbetaling Danmark. Disse borgere skal stadig henvende sig på kommunen. Kontaktperson er: Afdelingschef Kirsten Hother, telefon: , mail: Familieydelse Børnetilskud: Ankestyrelsens afgørelse om enligerklæringen Udbetaling Danmark genoptager nu en række sager, hvor borgere har overset deres digitale post om enligerklæringen. De berørte borgere får direkte besked. Genoptagelsen af sagerne sker, efter at Ankestyrelsen i to principafgørelser har besluttet, at borgerne på forhånd skulle have haft vejledning om den ændrede kommunikationsform. Udbetaling Danmark havde sendt et vejledningsbrev digitalt, hvilket ikke kunne opfylde vejledningspligten. Ankestyrelsens afgørelser gælder kun borgere, som tidligere har fået fysisk post om børnetilskud også selv om disse borgere på daværende tidspunkt var tilmeldt digital post. Ankestyrelsen lægger således vægt på, at myndigheden har skiftet kommunikationskanal i forhold til, hvad myndigheden har vænnet borger til. Udbetaling Danmark er i dialog med KL om principafgørelsernes betydning for fremt i- dig praksis vedrørende digital post. Derudover er Udbetaling Danmark i dialog med blandt andre Ankestyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og SU. Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingschef Claus Mortensen, telefon , Opkrævning Kommunikationskanal til Opkrævning I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark blev det med hver enkelt kommune aftalt, hvilken kommunikationskanal der skal benyttes ved henvendelser fra Udbetaling Danmark. For mange kommuners vedkommende skal mails sendes til kommunens hovedmail, hvorfra mailen sendes videre til den relevante afdeling. I vores op- 7

8 krævningsafdeling har vi de sidste måneder set flere eksempler på, at disse mails enten ikke når frem til den relevante afdeling i kommunen, eller først kommer frem med stor forsinkelse. Det er særligt udtalt i kommunikationen omkring kontanthjælpsmodtagere, der har ændrede forhold. Hvis I ønsker, at Opkrævningen sender henvendelser på en anden sikker mail end hovedmailen, er I velkomne til at kontakte os Hver måned udsender KMD et servicebrev, som indeholder den kommende måneds deadlines for modregning af bidrag hos kontanthjælpsmodtagere. Det er vigtigt, at disse deadlines overholdes både ved igangsættelse og stop af modregning for at sikre at kontanthjælpsmodtageren modtager den rette størrelse kontanthjælp. Spørgsmål vedrørende opkrævning kan rettes til afdelingschef Hanne Nørgaard Ha n- sen, telefon , mail Økonomi Kommunernes informationsbehov Der blev 21. november 2013 afholdt workshop mellem en række kommuner, KMD, ATP og KL. Baggrunden for afholdelsen af workshoppen var, at der fra flere kommuners side var stillet spørgsmål om, hvordan økonomistyringen kunne foretages korrekt og fyldestgørende uden samtidig at have adgang til de samme økonomi- og systemoplysninger som før overgangen til Udbetaling Danmark. Derfor inviterede KL i samarbejde med ATP til workshop for at få kortlagt behovets omfang. Fra kommunal side har endvidere været rejst problemstillinger vedr. mellemkommunale betalinger og adskillelse af forudbetalte og bagudbetalte pensioner. Der blev i forbindelse med workshoppen aftalt følgende løsninger/videre proces i fo r- hold til de rejste problemstillinger: Barselsdagpengerefusioner Flere kommuner pegede på, at det er blevet sværere for kommunerne at bogføre korrekt på baggrund af de regninger, der kommer til kommunerne. Tidligere fremgik det af oversigterne, hvilke personer og hvilke perioder beløbene vedrørte. Nu får komm u- nen blot en refusion på ét beløb. ATP oplyste, at der er tale om et stadig mindre overgangsproblem. Liste DP133 er afskaffet, og der findes nu kun listen fra Nemrefusion. Listen indeholder oplysninger, der er identiske med oplysningerne på DP133. Oplysningerne (CPR-nr., refusionsperiode og beløb) fremgår af den nye liste fra NemRefusion, men har desværre i nogle tilfælde været fejlbehæftet. Problemet vedrører primært perioden inden 18. juni og bør være løst for senere udbetalinger. ATP tilbyder at hjælpe kommunerne, hvis der er beløb, der ikke kan identificeres. Beløbene vil kunne identificeres gennem referencenumrene, der er påført udbetalingen, og endvidere er søgbare i NemRefusion. 8

9 Indtil marts/april 2014 vil der dog fortsat være - stadig færre - udbetalinger fra det gamle fagsystem, der er ved at blive udfaset, hvor referencenumre ikke er søgbare i NemRefusion. Beløb og CPR-numre vil dog stadig fremgå i NemRefusion som altid, medmindre der er opstået en fejl. I givet fald skal Udbetaling Danmark kontaktes for hjælp. Fra marts/april 2014 og frem, kommer der udelukkende udbetalinger fra det nye fagsystem, hvor de pågældende referencenumre, er søgbare i NemRefusion. For så vidt angår de gamle sager kan de sendes til ATP, som i samarbejde med KMD vil hjælpe med at udrede sagerne. Spørgsmål vedrørende overstående kan rettes til afdelingschef Janne Haugaard Kruse, telefon , mail Pension Kommunerne pegede på, at de nuværende oplysninger til brug for budgetlægning og opfølgning ikke er detaljerede nok. Kommunerne efterspørger de samme data, som var tilgængelige i Social Pension. Kommunerne vurderer desuden, at de nuværende løsninger ikke kan bruges i forhold til kontrol af mellemkommunale refusioner. ATP oplyste, at det ikke er muligt at tilvejebringe de samme oplysninger som var tilgængelige i Social Pension inden for den gældende lovgivning, idet kommunen gerne må indhente oplysninger hos ATP om det enkelte relevante cpr-nr., men ATP som udgangspunkt ikke kan videregive datasammenskrivninger i form af masseudtræk. Det blev aftalt, at KMD gennemser de nuværende systemudtræk og ser, om man inden for den nuværende lovgivning kan løse nogle af problemerne. KMD vil i den forbindelse tage initiativ til en workshop med henblik på optimering af systemerne. Worksho p- pen forventes arrangeret i januar Det er ambitionen, at man er færdig med en fornyet vejledning i løbet af første kvartal Såfremt det ikke er muligt at finde løsninger på informationsbehovet indenfor nuværende lovgivning, vil KL undersøge mulighederne for at rejse sagen med henblik på tilpasning af lovgivningen. Kontaktperson afdelingschef Mette Bech Jacobsen, telefon , mail Revision Flere kommuner pegede på, at deres eksterne revisor stille krav om, at de skal kunne dokumentere, at midlerne anvendes korrekt og dermed, om regningerne er korrekte. Det kan kommunerne på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige for komm u- nerne i dag, ikke løfte bevisbyrden for. ATP og KL vil på denne baggrund afklare, hvad behovet reelt er i forhold til ekstern revisor. 9

10 Kommunerne er velkomne til at rette henvendelse til KL, chefkonsulent Charlotte Munksgaard telefon , mail hvis der er spørgsmål hertil. Boligstøtte Svarende til pensionsområdet pegede kommunerne på, at der i dag ikke er tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til rådighed for budgetlægning og opfølgning samt analyser og prognoser. I forhold til mellemkommunale refusioner mangler man at kunne se, hvem der er betalingskommune. En mulig løsning, som blev drøftet, er at 127 listen gøres tilgængelig kvartalsvis i stedet for årligt som i dag. Selve afregningen vil fortsat ske en gang årligt. Det blev aftalt, at ATP undersøger prisen på at få 127-listen til dok2archive kvartalsvis. Kontaktperson afdelingschef Jette G., Rasmussen, telefon , mail Adskillelse af forudbetalte og bagudbetalte pensioner Kommunerne rejste det problem, at pensionsudgifterne efter opstarten af Udbetaling Danmark ikke længere er opdelt på de forudbetalte hhv. bagudbetalte pensionister. Det giver et problem i forhold til at få regnskabet for 2013 til at omfatte fulde 12 m å- neder. Der er tale om en overgangsproblematik, da det fra 2014 og frem vil være udbetaling af 12 måneder frem for 11 i KMD tilkendegav, at man ville tilstræbe en løsning, således at regnskabet for 2013 blev retvisende. Kontrol af mellemkommunale refusioner Flere kommuner har peget på, at det er blevet vanskeligere at kontrollere og sikre korrekt fordeling af udgifter på betalingskommune. Problemstillingen blev kun kort drøftet på workshoppen. KL undersøger derfor problemet lidt nærmere. KMD nævnte et pilotprojekt til håndtering af korrekt kommunal refusion, når en given borger tilflytter ny kommune. Det blev aftalt, at KMD vender tilbage til KL herom. Spørgsmål til KL kan rettes til udgiftspolitisk chef Ole Cordsen, KL, Økonomisk Sekretariat, telefon , mobil , mail 10

11 International Pension og Social Sikring (IPOS) Sygesikring Opgavefordelingen mellem kommunerne og Udbetaling Danmark er ændret i forhold til udstedelse af E121 DK til pensionister, som flytter til udlandet. Udbetaling Danmark udsteder fremover blanket E 121 DK til pensionister, som skal flytte til et andet EU/EØS-land og Schweiz. (Der udstedes dog ikke E 121 DK ved flytning til de nordiske lande, da blanketten ikke anvendes indenfor Norden). Det er en ændring i forhold til tidligere, hvor det var kommunen, som udstedte blanket E 121 DK til pensionister, der flytter til udlandet. Baggrunden for ændringen er, at udbetaling af sociale pensioner blev overført til Udbetaling Danmark den 1. marts Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at det er den myndighed, som udbetaler pensionen, som udsteder blanket E 121 DK. I kan fortsat udstede et blåt EU-sygesikringskort, som er tidsbegrænset til 4 måneder til pensionister, der flytter til udlandet. Har I spørgsmål til ovenstående, kan I henvende jer til følgende kontaktpersoner: Souschef Birgitte Jørgensen, telefon og mail Kunderådgiver Berit Nielsen, telefon , mail 11

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2013 bl danmarks almene boliger Hjælp til huslejen i almen bolig Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte og kan

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION HVAD ER KMD SOCIAL PENSION? KMD Social Pension KMD Social Pension er et system til håndtering af ydelser vedr. Pensionister og Førtidspensionister. Det er et tidligere kommunalt

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Start Slut Kvittering Udbetaling Danmark har nu fået din ansøgning. Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig. Ellers får du et brev, når vi har behandlet din ansøgning.

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere