- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -"

Transkript

1 - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød CVR-nr.:

2 Indhold Boligstøtte... 3 Nye regler om kontanthjælp... 3 Underskrift på ansøgning om boligstøtte, når borgeren bor i ældre- eller plejebolig.. 3 Når borger er stærkt bevægelseshæmmet... 3 Huslejeændringer pr. 1. januar Efterregulering 2012 betalingsordning... 4 Brug kviklinjen... 4 Adgang til KMD Boligstøtte... 4 Pension... 5 Årlig omregning af pension... 5 Pensionsmeddelelsen er blevet lettere at forstå... 5 Ændring af beløbs- og timetalsgrænser... 5 Ældrecheck... 6 Nye regler om kontanthjælp... 6 Barsel... 7 Barselbonusordningen... 7 Kontanthjælpsmodtagere... 7 Familieydelse... 7 Børnetilskud: Ankestyrelsens afgørelse om enligerklæringen... 7 Opkrævning... 7 Kommunikationskanal til Opkrævning... 7 Økonomi Kommunernes informationsbehov... 8 Barselsdagpengerefusioner... 8 Pension... 9 Revision... 9 Boligstøtte Adskillelse af forudbetalte og bagudbetalte pensioner Kontrol af mellemkommunale refusioner International Pension og Social Sikring (IPOS) Sygesikring

3 I denne udgave af Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark er der information fra de forskellige fagspor. Boligstøtte Nye regler om kontanthjælp En del borgere vil den 1. januar 2014 opleve, at deres kontanthjælp falder eller stopper som følge af de nye regler om beregning af kontanthjælp. Når husstandsindkomsten falder, kan borgeren i nogle situationer få mere i boligstøtte. Udbetaling Danmark kan som udgangspunkt først beregne en ny boligstøtte fra den 1. i måneden efter, at borgeren har givet besked om den nye lavere indkomst. Hvis borgeren kontakter os i januar måned 2014, kan vi dog beregne den nye boligstøtte med virkning fra 1. januar. Det kan være en vigtig information at give berørte borgere, når kommunen træffer afgørelse om nedsættelse eller stop af kontanthjælpen. Kontaktperson hos Udbetaling Danmark er: Bente Jersie Jensen, direkte nummer eller mobil , mail Underskrift på ansøgning om boligstøtte, når borgeren bor i ældre- eller plejebolig Mange ældre borgere er ikke i stand til selv at skrive under på en ansøgning om boligstøtte. Søger borgeren boligstøtte til en ældre- eller plejebolig, accepterer Udbetaling Danmark, at ansøgningen er skrevet under af to kommunale ansatte. Det gælder, selv om borgeren ikke mundtligt kan give fuldmagt til de to medarbejdere. På den måde sikrer vi, at denne gruppe borgere kan søge boligstøtte, selv om de ikke er under værgemål. Det skal fremgå enten af ansøgningsblanketten eller af et bilag til ansøgningen, hvor de to medarbejdere er ansat, og hvad deres kontaktoplysninger er. Kommunen skal være opmærksom på, at borgeren kun kan få boligstøtte fra indflytningsdatoen, hvis vi har modtaget ansøgningen senest en måned efter flytningen. Søger borgeren senere end en måned efter indflytningen, vil borgeren først få boligstøtte fra måneden efter, der er søgt. Udbetaling Danmark vil i starten af 2014 udsende en pjece om boligstøtte, der omhandler de borgere, der bor i ældre- eller plejeboliger. Kontaktperson er: Bente Jersie Jensen, direkte nummer eller mobil , mail Når borger er stærkt bevægelseshæmmet Hvis borgeren i sin ansøgning om boligstøtte har markeret, at en i husstanden er stærkt bevægelseshæmmet, vil Udbetaling Danmark bede kommunen om at bekræfte denne oplysning. Borgeren kan have behov for en større bolig som følge af sit handicap og kan derfor få mere i boligstøtte. En del borgere mener dog selv, at de er stærkt bevægelseshæmmede uden at være det i boligstøttelovens forstand. Ved vurdering af sagen skal Udbetaling Danmark se på, om borgeren har et fysisk han- 3

4 dicap, der betyder, at borgeren har vanskeligt ved at bevæge sig rundt i sin bolig. Hvis borgeren også skal bruge indendørs kørestol, personlift eller andre lignende hjælpemidler, skal boligen være indrettet således, at den egner sig til bevægelseshæmmede. Vi har ikke selv de nødvendige oplysninger for at kunne foretage denne vurdering, og derfor kontakter vi jer. Vi er i færd med at udarbejde en fortrykt blanket, så I nemt kan melde tilbage til os ved afkrydsning, når vi beder om ovenstående informationer. Vi vil også undersøge, om ansøgningen kan ændres, så borgeren derpå skal notere, hvilke hjælpemidler der br u- ges. Huslejeændringer pr. 1. januar 2014 Udbetaling Danmark har bedt boligorganisationerne om at sende besked om huslejeændringerne til os. Det er derfor kun borgere, der bor i private udlejningsselskaber eller andelsboliger, der skal sende varslingsbrevet om huslejeændring til os. Efterregulering 2012 betalingsordning I september 2013 har Udbetaling Danmark gennemført efterregulering af boligstøtte for Vi har sidst i november sendt indbetalingskort til borgere, der skal betale boligstøtte tilbage. Ønsker en borger at betale beløbet over flere måneder, kan borgeren kontakte Udbetaling Danmarks opkrævningsafdeling på telefon for at indgå aftale om en afdragsordning eller modregning i løbende boligstøtte. Kontaktperson er: Hanne Nørgaard Hansen, direkte nummer eller mobil , mail Brug kviklinjen Udbetaling Danmark har i øjeblikket en ekspeditionstid på ca. 5 uger for ny ansøgninger. På borger.dk skriver vi den aktuelle ekspeditionstid. Hvis der er konkrete omstændigheder, der gør, at en sag om boligstøtte bør behandles særligt hurtigt i Udbetaling Danmark, fx hvis en borger ikke kan betale sin husleje og risikerer at blive opsagt fra sit lejemål, hvis der ikke straks udbetales boligstøtte, er den bedste løsning, at I kontakter os på kviklinjen: Adgang til KMD Boligstøtte Flere kommuner har spurgt, om der kan gives kigge adgang til KMD Boligstøtte. Det er desværre ikke muligt, da myndighedsansvaret er overgået til Udbetaling Danmark. Kommunerne kan på KMD Sag Personoverblik se, om en borger har en aktiv boligstøttesag, og hvor meget der udbetales i boligstøtte. Kontaktperson vedrørende boligstøtte afdelingschef Jette G., Rasmussen, telefon , mail 4

5 Pension Årlig omregning af pension Vi har gennemført den årlige omregning af sociale pensioner til 1. januar 2014 og udsender pensionsmeddelelser. Forudbetalte pensionister: Pensionsmeddelelse samt forklaring til pensionsmeddelelse sendes løbende fra den 23. december Pensionen for januar bliver udbetalt den 31. december Bagudbetalte pensionister: Pensionsmeddelelse samt forklaring til pensionsmeddelelse sendes løbende fra den 27. januar 2014 og januar pensionen bliver udbetalt den 30. januar Langt de fleste pensionister er bagudbetalt. Udbetaling Danmark har i slutningen af december åbent for telefoner følgende dage: 23. december fra kl til kl december fra kl til kl december fra kl til Pensionsmeddelelsen er blevet lettere at forstå Vi har ændret i pensionsmeddelelsen, så sproget er blevet mere enkelt og let at forstå. Fx er afsnittene om oplysningspligt og kontrol blevet slået sammen til ét afsnit, der kort informerer om borgerens oplysningspligt og Udbetaling Danmarks kontrolarbejde. Forklaring til pensionsmeddelelse er ændret Vi har foretaget følgende ændringer på forklaringerne: Der er ikke længere en orientering om betingelserne for udbetaling af helbredstillæg på forklaringen til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler. Der er ikke længere en orientering om handicapkompenserende ydelse, supplement til pensionen, personlige tillæg og hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv. på forklaringen til førtidspensionister efter de nye regler. Vi har samtidig oprettet en side på som vi henviser til fra pensionsmeddelelsen. På kan borgeren få svar på en række spørgsmål, fx Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt? og Hvordan tjekker jeg, at oplysningerne på pensionsmeddelelsen er korrekte? Siden bliver tilgængelig den 20. december Ændring af beløbs- og timetalsgrænser Bundfradrag Med virkning fra 1. januar 2014 er bundfradraget i folkepensionisters arbejdsindkomst forhøjet fra kr. til kr. Det kan betyde en forskel i udbetalt pension i Timetal udskudt pension 5

6 Med virkning fra 1. januar 2014 er timetallet for at få udskudt (opsat) pension nedsat fra timer årligt til 750 timer årligt. Ældrecheck Ældrechecken bliver automatisk udbetalt sammen med folkepensionen pr , hvis de økonomiske betingelser er opfyldt. Formuegrænsen er i 2014: kr. Vi sender et tvivlerbrev (ansøgning om ældrecheck) til de pensionister, hvor der er tvivl om, hvorvidt vi har de korrekte formueoplysninger i forhold til at opfylde betingelserne for ældrechecken. Det vil sige i de tilfælde, hvor formuen er markeret som uoplyst, eller der ikke er bevilget et helbredstillægskort. Vi har i tvivlerbrevet valgt at benytte betegnelsen ældrecheck frem for den supplerende pensionsydelse, da det er den gængse betegnelse. Til de pensionister, der har en opgjort formue i KMD Social Pension på over kr. pr. 1. januar 2014, sendes der sammen med pensionsmeddelelsen en opgørelse over den likvide formue. Vi har på blanketten fremhævet, at den kun skal udfyldes og returneres til Udbetaling Danmark, hvis egen og evt. ægtefælles eller samlevers formue er under efter fradrag for de pensioner, der er udbetalt i slutningen af december måned Vi gør ligeledes opmærksom på, at blanketten Oplysning om likvid formue ikke kan betragtes som en ansøgning om helbredstillæg. Det vil sige, at ønsker borger samtidig at søge om helbredstillæg, skal der søges via eller hos kommunen, da det er formuen på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, hvorvidt man er berettiget til helbredstillæg. Nye regler om kontanthjælp En del borgere vil den 1. januar 2014 opleve, at deres kontanthjælp falder eller stopper som følge af de nye regler om beregning af kontanthjælp. Det betyder, at samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, nu også får gensidig forsørgerpligt. I dag gælder forsørgerpligten kun, hvis man er gift. Hvis kontanthjælpsmodtageren, der får nedsat eller stoppet sin ydelse, er samlevende med en pensionist, kan de nye regler betyde, at pensionisten er berettiget til mere pension. Det er en vigtig information at give berørte borgere, når kommunen træffer afgørelse om nedsættelse eller stop af kontanthjælpen. Eventuelle spørgsmål omkring pensionsområdet kan rettes til afdelingschef Birgit Johannsen, telefon , mail 6

7 Barsel Barselbonusordningen I dag er fædrene garanteret 14 dages barsel i forbindelse med fødslen, men i regeringsgrundlaget lægger regeringen op til at sikre manden tre måneders betalt barsel. Selvom øremærket barsel til mænd står i regeringsgrundlaget, så er alle planer om at reservere barsel til fædre nu droppet. Mette Frederiksen har meddelt, at barselbonusordningen er droppet som konsekvens af sammenbruddet i forhandlingerne med EL. Spørgsmål kan rettes til afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, telefon , mail: Kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere går ikke under barselsloven, og er derfor ikke berettiget til ydelser fra Udbetaling Danmark. Disse borgere skal stadig henvende sig på kommunen. Kontaktperson er: Afdelingschef Kirsten Hother, telefon: , mail: Familieydelse Børnetilskud: Ankestyrelsens afgørelse om enligerklæringen Udbetaling Danmark genoptager nu en række sager, hvor borgere har overset deres digitale post om enligerklæringen. De berørte borgere får direkte besked. Genoptagelsen af sagerne sker, efter at Ankestyrelsen i to principafgørelser har besluttet, at borgerne på forhånd skulle have haft vejledning om den ændrede kommunikationsform. Udbetaling Danmark havde sendt et vejledningsbrev digitalt, hvilket ikke kunne opfylde vejledningspligten. Ankestyrelsens afgørelser gælder kun borgere, som tidligere har fået fysisk post om børnetilskud også selv om disse borgere på daværende tidspunkt var tilmeldt digital post. Ankestyrelsen lægger således vægt på, at myndigheden har skiftet kommunikationskanal i forhold til, hvad myndigheden har vænnet borger til. Udbetaling Danmark er i dialog med KL om principafgørelsernes betydning for fremt i- dig praksis vedrørende digital post. Derudover er Udbetaling Danmark i dialog med blandt andre Ankestyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og SU. Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingschef Claus Mortensen, telefon , Opkrævning Kommunikationskanal til Opkrævning I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark blev det med hver enkelt kommune aftalt, hvilken kommunikationskanal der skal benyttes ved henvendelser fra Udbetaling Danmark. For mange kommuners vedkommende skal mails sendes til kommunens hovedmail, hvorfra mailen sendes videre til den relevante afdeling. I vores op- 7

8 krævningsafdeling har vi de sidste måneder set flere eksempler på, at disse mails enten ikke når frem til den relevante afdeling i kommunen, eller først kommer frem med stor forsinkelse. Det er særligt udtalt i kommunikationen omkring kontanthjælpsmodtagere, der har ændrede forhold. Hvis I ønsker, at Opkrævningen sender henvendelser på en anden sikker mail end hovedmailen, er I velkomne til at kontakte os Hver måned udsender KMD et servicebrev, som indeholder den kommende måneds deadlines for modregning af bidrag hos kontanthjælpsmodtagere. Det er vigtigt, at disse deadlines overholdes både ved igangsættelse og stop af modregning for at sikre at kontanthjælpsmodtageren modtager den rette størrelse kontanthjælp. Spørgsmål vedrørende opkrævning kan rettes til afdelingschef Hanne Nørgaard Ha n- sen, telefon , mail Økonomi Kommunernes informationsbehov Der blev 21. november 2013 afholdt workshop mellem en række kommuner, KMD, ATP og KL. Baggrunden for afholdelsen af workshoppen var, at der fra flere kommuners side var stillet spørgsmål om, hvordan økonomistyringen kunne foretages korrekt og fyldestgørende uden samtidig at have adgang til de samme økonomi- og systemoplysninger som før overgangen til Udbetaling Danmark. Derfor inviterede KL i samarbejde med ATP til workshop for at få kortlagt behovets omfang. Fra kommunal side har endvidere været rejst problemstillinger vedr. mellemkommunale betalinger og adskillelse af forudbetalte og bagudbetalte pensioner. Der blev i forbindelse med workshoppen aftalt følgende løsninger/videre proces i fo r- hold til de rejste problemstillinger: Barselsdagpengerefusioner Flere kommuner pegede på, at det er blevet sværere for kommunerne at bogføre korrekt på baggrund af de regninger, der kommer til kommunerne. Tidligere fremgik det af oversigterne, hvilke personer og hvilke perioder beløbene vedrørte. Nu får komm u- nen blot en refusion på ét beløb. ATP oplyste, at der er tale om et stadig mindre overgangsproblem. Liste DP133 er afskaffet, og der findes nu kun listen fra Nemrefusion. Listen indeholder oplysninger, der er identiske med oplysningerne på DP133. Oplysningerne (CPR-nr., refusionsperiode og beløb) fremgår af den nye liste fra NemRefusion, men har desværre i nogle tilfælde været fejlbehæftet. Problemet vedrører primært perioden inden 18. juni og bør være løst for senere udbetalinger. ATP tilbyder at hjælpe kommunerne, hvis der er beløb, der ikke kan identificeres. Beløbene vil kunne identificeres gennem referencenumrene, der er påført udbetalingen, og endvidere er søgbare i NemRefusion. 8

9 Indtil marts/april 2014 vil der dog fortsat være - stadig færre - udbetalinger fra det gamle fagsystem, der er ved at blive udfaset, hvor referencenumre ikke er søgbare i NemRefusion. Beløb og CPR-numre vil dog stadig fremgå i NemRefusion som altid, medmindre der er opstået en fejl. I givet fald skal Udbetaling Danmark kontaktes for hjælp. Fra marts/april 2014 og frem, kommer der udelukkende udbetalinger fra det nye fagsystem, hvor de pågældende referencenumre, er søgbare i NemRefusion. For så vidt angår de gamle sager kan de sendes til ATP, som i samarbejde med KMD vil hjælpe med at udrede sagerne. Spørgsmål vedrørende overstående kan rettes til afdelingschef Janne Haugaard Kruse, telefon , mail Pension Kommunerne pegede på, at de nuværende oplysninger til brug for budgetlægning og opfølgning ikke er detaljerede nok. Kommunerne efterspørger de samme data, som var tilgængelige i Social Pension. Kommunerne vurderer desuden, at de nuværende løsninger ikke kan bruges i forhold til kontrol af mellemkommunale refusioner. ATP oplyste, at det ikke er muligt at tilvejebringe de samme oplysninger som var tilgængelige i Social Pension inden for den gældende lovgivning, idet kommunen gerne må indhente oplysninger hos ATP om det enkelte relevante cpr-nr., men ATP som udgangspunkt ikke kan videregive datasammenskrivninger i form af masseudtræk. Det blev aftalt, at KMD gennemser de nuværende systemudtræk og ser, om man inden for den nuværende lovgivning kan løse nogle af problemerne. KMD vil i den forbindelse tage initiativ til en workshop med henblik på optimering af systemerne. Worksho p- pen forventes arrangeret i januar Det er ambitionen, at man er færdig med en fornyet vejledning i løbet af første kvartal Såfremt det ikke er muligt at finde løsninger på informationsbehovet indenfor nuværende lovgivning, vil KL undersøge mulighederne for at rejse sagen med henblik på tilpasning af lovgivningen. Kontaktperson afdelingschef Mette Bech Jacobsen, telefon , mail Revision Flere kommuner pegede på, at deres eksterne revisor stille krav om, at de skal kunne dokumentere, at midlerne anvendes korrekt og dermed, om regningerne er korrekte. Det kan kommunerne på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige for komm u- nerne i dag, ikke løfte bevisbyrden for. ATP og KL vil på denne baggrund afklare, hvad behovet reelt er i forhold til ekstern revisor. 9

10 Kommunerne er velkomne til at rette henvendelse til KL, chefkonsulent Charlotte Munksgaard telefon , mail hvis der er spørgsmål hertil. Boligstøtte Svarende til pensionsområdet pegede kommunerne på, at der i dag ikke er tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til rådighed for budgetlægning og opfølgning samt analyser og prognoser. I forhold til mellemkommunale refusioner mangler man at kunne se, hvem der er betalingskommune. En mulig løsning, som blev drøftet, er at 127 listen gøres tilgængelig kvartalsvis i stedet for årligt som i dag. Selve afregningen vil fortsat ske en gang årligt. Det blev aftalt, at ATP undersøger prisen på at få 127-listen til dok2archive kvartalsvis. Kontaktperson afdelingschef Jette G., Rasmussen, telefon , mail Adskillelse af forudbetalte og bagudbetalte pensioner Kommunerne rejste det problem, at pensionsudgifterne efter opstarten af Udbetaling Danmark ikke længere er opdelt på de forudbetalte hhv. bagudbetalte pensionister. Det giver et problem i forhold til at få regnskabet for 2013 til at omfatte fulde 12 m å- neder. Der er tale om en overgangsproblematik, da det fra 2014 og frem vil være udbetaling af 12 måneder frem for 11 i KMD tilkendegav, at man ville tilstræbe en løsning, således at regnskabet for 2013 blev retvisende. Kontrol af mellemkommunale refusioner Flere kommuner har peget på, at det er blevet vanskeligere at kontrollere og sikre korrekt fordeling af udgifter på betalingskommune. Problemstillingen blev kun kort drøftet på workshoppen. KL undersøger derfor problemet lidt nærmere. KMD nævnte et pilotprojekt til håndtering af korrekt kommunal refusion, når en given borger tilflytter ny kommune. Det blev aftalt, at KMD vender tilbage til KL herom. Spørgsmål til KL kan rettes til udgiftspolitisk chef Ole Cordsen, KL, Økonomisk Sekretariat, telefon , mobil , mail 10

11 International Pension og Social Sikring (IPOS) Sygesikring Opgavefordelingen mellem kommunerne og Udbetaling Danmark er ændret i forhold til udstedelse af E121 DK til pensionister, som flytter til udlandet. Udbetaling Danmark udsteder fremover blanket E 121 DK til pensionister, som skal flytte til et andet EU/EØS-land og Schweiz. (Der udstedes dog ikke E 121 DK ved flytning til de nordiske lande, da blanketten ikke anvendes indenfor Norden). Det er en ændring i forhold til tidligere, hvor det var kommunen, som udstedte blanket E 121 DK til pensionister, der flytter til udlandet. Baggrunden for ændringen er, at udbetaling af sociale pensioner blev overført til Udbetaling Danmark den 1. marts Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at det er den myndighed, som udbetaler pensionen, som udsteder blanket E 121 DK. I kan fortsat udstede et blåt EU-sygesikringskort, som er tidsbegrænset til 4 måneder til pensionister, der flytter til udlandet. Har I spørgsmål til ovenstående, kan I henvende jer til følgende kontaktpersoner: Souschef Birgitte Jørgensen, telefon og mail Kunderådgiver Berit Nielsen, telefon , mail 11

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere