Arriva Vil du vide mere?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arriva Vil du vide mere?"

Transkript

1 Arriva Vil du vide mere? Gyldig fra 19. januar 2014 Vores kundeservicekoncept og forretningsbetingelser

2 32

3 INDHOLD HVOR ER ARRIVA TOGS KUNDESERVICEKONCEPT GÆLDENDE?...SIDE 4 ARRIVA LEVERER REJSER MED TOG...SIDE 4 INFORMATION...SIDE 6 REJSEKORT, BILLETTER OG KORT...SIDE 7 KONTROL AF BILLETTER OG KORT, SAMT KONTROLAFGIFTER... SIDE 10 REJSEBETINGELSER...SIDE 12 ØVRIGE BESTEMMELSER...SIDE 15 IKRAFTTRÆDEN OG BEKENDTGØRELSE...SIDE 15 ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 3

4 Stk. 1 Hvor er Arriva Togs kundeservicekoncept gældende? Ved køb af rejsekort, billet eller kort til rejse med Arriva Tog A/S, herefter benævnt Arriva, gælder dette kundeservicekoncept og forretningsbetingelser for passagerer og deres bagage for rejse med tog og de transportmidler, Arriva kan indsætte i stedet for tog. Dette kundeservicekoncept og disse forretningsbetingelser gælder for rejse på nedenstående strækninger med Arrivas tog: > Aarhus - Skjern > Aarhus - Struer > Thisted - Struer > Struer - Skjern > Esbjerg - Varde - Skjern > Esbjerg - Varde - Nr. Nebel > Esbjerg - Tønder - Niebüll For rejser mellem Danmark og et andet land gælder dette kundeservicekoncept og disse forretningsbetingelser i det omfang, andet ikke følger af de til enhver tid gældende aftaler om international jernbanebefordring, som er tiltrådt af Danmark. På strækningen mellem Tønder og Niebüll gælder dette kundeservicekoncept og disse forretningsbetingelser. Rejser med tog er i øvrigt omfattet af Lov om Jernbane og Passagerrettighedsforordningen, Forordning 1371/2007 af 23. oktober For rejser med tog, der er en del af en pakkerejse, gælder lov om pakkerejser. Stk. 2 Arriva leverer rejser med tog Køreplanlagte rejser med tog Køreplanen er fundamentet i en god rejseoplevelse. Arriva vil altid tilstræbe, indenfor de givne rammer, at tilbyde passagererne en optimal køreplan indeholdende høj frekvens af togafgange på de rigtige tidspunkter, kortest mulig rejsetid og med bedst mulig korrespondance med tilsluttende tog, busser og færger m.v. Arriva udgiver køreplaner og oplyser om togafgange og ændringer i køreplaner, i brochurer, ved løbende information på stationer, via Internet og andre passende medier. Ændringer i køreplaner kan blandt andet forekomme i forbindelse med større planlagte sporarbejder m.v. Arriva kan i disse tilfælde, efter forudgående annoncering, løbende ændre på afgange, ankomster og standsningssteder m. v. Det er passagerens ansvar at holde sig orienteret om ændringer i køreplanen, men Arriva vil gøre alt for, på forhånd, at orientere om ændringer på en sådan måde, at ingen rejsende vil blive udsat for overraskelser undervejs på rejsen. Arriva bestræber sig på at overholde de ankomst- og afgangstider, der er angivet i køreplanen. 34

5 Køreplanen kan indeholde særlige bestemmelser om benyttelse af visse tog, herunder eventuel ændring i billetpris. Togstandard Arriva vil altid tilbyde passagererne rene og velsoignerede tog. Vore rengøringsplaner omfatter udvendig som indvendig rengøring af togmateriellet. Arriva har et kontrolsystem, der sikrer, at planlagt rengøringsarbejde udføres i rette omfang. Arrivas kundeservicemedarbejdere vil rapportere og, såfremt det er muligt, afhjælpe ethvert forhold der måtte blive konstateret, mens togene er i drift med passagerer. Herudover vil: alle tog indvendigt, inkl. togets toiletter blive holdt rene og velsoignerede i løbet af driftsdøgnet problemer med indvendigt udstyr og tilbehør i togene, hvor det ikke kan løses umiddelbart, blive udbedret inden 24 timer graffiti blive fjernet hurtigst muligt Sikkerhed i togene Arrivas sikkerhedssystemer vil til stadighed blive forbedret, og Arriva vil være proaktive og åbne i alle aspekter omkring vores sikkerhedshåndtering. Derfor vil Arriva: vedligeholde og videreuddanne togpersonalet i at kunne håndtere nødsituationer og evakueringsrutiner sørge for at alle tog har letforståelig sikkerhedsinformation tilgængelig for passagererne sørge for at alle tog medbringer personale uddannet i udvidet førstehjælp Stationer Arriva har ansvaret for størstedelen af de stationer, Arrivas tog standser ved. De største af disse stationer er bemandet med salgspersonale og med åbningstid i de tidsrum, hvor antallet af rejsende er størst. De øvrige stationer er selvbetjente. Arriva vil altid tilbyde passagererne rene og velvedligeholdte stationer. Arrivas rengøringsplaner omfatter rengøring af stationerne såvel udvendigt som indvendigt. Arriva har et kontrolsystem, der sikrer, at planlagt rengøringsarbejde udføres i rette omfang. Vores kundeservicemedarbejdere vil rapportere og, såfremt det er muligt, afhjælpe ethvert forhold, der måtte blive konstateret i driftstiden. Herudover vil: alle stationer indvendigt, inkl. stationernes toiletter og evt. venterum på perronerne blive holdt rene og velsoignerede i løbet af driftsdøgnet problemer med indvendigt udstyr og tilbehør på stationerne blive udbedret inden 24 timer i de tilfælde, hvor det ikke kan løses umiddelbart graffiti blive fjernet hurtigst muligt ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 35

6 Information Information inden rejsen påbegyndes: Arriva henvender sig til publikum ved aktivt at tilbyde forskellig information, så som: Information på stationer og i tog Telefonservice Web-baseret information Annoncering i regional-/lokalradio Annoncering i relevante aviser sms-service ved planlagte og uvarslede ændringer På denne måde vil det være muligt at få kendskab til de muligheder, rettigheder og forpligtelser samt priser m.v., der gælder ved kørsel i Arrivas tog. Ydermere vil Arriva sikre, at der også er publikumskøreplaner og anden relevant information tilgængelig på samtlige Arriva-betjente stationer samt udvalgte større trafikknudepunkter, turistinformationskontorer, hoteller og øvrige relevante steder. Arrivas køreplaner er ligeledes tilgængelige via Arrivas hjemmeside og rejseplanen.dk. Sluttelig vil Arriva sikre, at der i DSB s landsdækkende køreplan samt i de regionale og kommunale køreplaner er oplysninger om relevante togforbindelser betjent af Arriva og information om, hvor der kan søges yderligere information i det omfang de bliver udgivet. Adressen til Arrivas hjemmeside er mitarriva.dk. Her kan der søges yderligere information, bestilles køreplaner, informationsmateriale og gives ris og ros. Ønskes telefonbetjening kan der ringes til Arriva Kundecenter tlf (70ARRIVA) som er åben døgnet rundt på alle dage. Information på stationer: På såvel Arriva-betjente som selvbetjente stationer er der som supplement til elektronisk information opsat store letlæselige og så vidt muligt belyste afgangsplakater med information om planlagte togafgange og togankomster for Arrivas tog. Der vil være koordineret information på stationer, der betjenes af andre togoperatører. Skærme visende information om Arrivas tog, vil ud over at give information om togenes endelige destination, også vise oplysninger om togets forventede ankomst/afgang og standsningssteder. Information i toget: Passagerer i Arrivas tog vil få information om togbetjeningen på den aktuelle strækning. 36

7 Informationen, som vil blive givet over togets skærme vil, ud over information om standsningssted og togets forventede ankomst, give oplysninger om driftsforstyrrelser, foretagne korrektioner, betydning for korresponderende kollektiv trafik m.v. Endvidere vil der, i det omfang informationen er tilgængelig, blive givet oplysninger om korresponderende tog og bussers driftsafvikling. Via højttalerne i toget gives information om næste station. Ydermere vil der blive givet relevant serviceinformation via togets skærme og højttaleranlæg, eksempelvis i forbindelse med planlagte større driftsforstyrrelser i togdriften og ved takstændringer. Arrivas togmedarbejdere, som jævnligt er i togene, er i løbende kontakt med Arrivas driftscenter, og vil derfor altid kunne yde assistance, ikke kun ved uregelmæssigheder, men også i almindelighed. Stk. 3 Rejsekort, billetter og kort Passagerer skal have gyldig rejsehjemmel Arriva transporterer alle, der har gyldigt rejsekort, billet eller kort. Passagererne må selv sørge for ind- og udstigning og medtagning af bagage med mere. Arriva hjælper, så vidt det er muligt, den enkelte rejsende med ind- og udstigning eller at finde plads i toget. Arriva kan i særlige tilfælde afvise passagerer til det enkelte tog, såfremt pladsforholdene betinger det, men Arriva vil bestræbe sig på altid at have tilstrækkelig kapacitet, eventuelt ved at tilbyde alternativ transport, således at ingen passagerer vil blive afvist eller efterladt. Arriva kan udelukke personer fra transport, uanset om de har gyldig billet, hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, er til gene for andre passagerer, togets personale eller i øvrigt ikke følger anvisninger fra vores personale eller de anvisninger, som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af det enkelte tog. Billetter og kort til rejser på Arrivas strækninger Billetter og korts gyldighed fremgår af billetten eller kortet. Billetter og kort må ikke overdrages, når de lyder på navn, eller når rejsen er begyndt eller afsluttet. Billetter og kort giver ikke adgang til et bestemt tog, med mindre der er tale om en specialudflugt, hvortil der er købt en entydig billet. Arriva garanterer ikke alle en ledig siddeplads, men Arriva vil bestræbe sig på at have tilstrækkelig kapacitet så alle, der ønsker at sidde, kan få en siddeplads. Der kan ikke købes pladsbillet til rejser med Arrivas tog. Arriva giver oplysninger om priser, rabatter, gebyrer og kontrolafgifter (se i øvrigt stk. 4) i en særskilt brochure, Rejsen med os. Oplysning om gældende priser m.v. kan også fås ved henvendelse til Arriva Kundecenter tlf (70ARRIVA). Der kan ikke foretages rejseafbrydelser på billet eller klippekort. ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 37

8 Specielt for rejser inden for et trafikselskabs lokale takstområde For lokale rejser inden for et trafikselskabs takstområde gælder det pågældende trafikselskabs priser og rejseregler, herunder også regler om tilbagebetaling og erstatning. Herudover gælder Arrivas regler for salg, kontrol, forsinkelser m.v. Anvendelsen af Rejsekort til rejser på Arrivas strækninger Rejsekort udstedt af Rejsekort A/S kan benyttes til betaling af rejser i Arrivas tog, undtaget på strækningen mellem Tønder og Niebüll. Prisberegning foregår efter et særligt sæt priser, som er beskrevet i Rejsekort Rejseregler. Aktuelle priser kan findes på rejsekort.dk og rejseplanen.dk. Ved check-ind accepterer kunden Arrivas forretningsbetingelser og at rejsens pris beregnes i overensstemmelse med de priser og rabatter, der gælder for den benyttede korttype og rejse. Ved skift skal der foretages fornyet check-ind. Rejsen anses for afsluttet, når der foretages check-ud. Arriva er forpligtet til at sikre, at der er brugbare check-ind og check-ud standere på den enkelte station. Kan der ikke foretages check-ind eller checkud på en stander, er passageren forpligtet til at opsøge andre check-ind/checkud muligheder på stationen. Passagerer der ikke har foretaget gyldig check-ind betragtes som rejsende uden gyldig billet, og Arriva kan opkræve kontrolafgift. Arriva kan inddrage rejsekort eller foranledige et rejsekort spærret i tilfælde af misbrug eller gentagne tilfælde af manglende check-ud. Kun for rejsekort personligt og rejsekort flex gives der et forudgående varsel om spærring. For nærmere beskrivelse af rejsekort henvises til mitarriva.dk, rejsekort.dk, samt til Rejsekort Kundecenter tlf Billetsalg på stationer Rejsekort, billetter og kort til Arrivas strækninger kan købes på Arrivas og DSB s stationer i disses åbningstider, og der kan købes billetter i automater. Der findes billetautomater på alle Arrivas stationer. Stationerne på Vestbanen (Frisvadvej Varde Vest Boulevarden Hyllerslev Janderup - Billum Oksbøl Baunhøj Vrøgum Jegum Dyreby Henne Outrup Løftgård Lunde Nr. Nebel) er ikke udstyret med billetautomat og der skal benyttes rejsekort eller sms billetter jf. Sydtrafiks anvisninger. Endvidere kan der købes billetter og kort hos Arrivas salgsagenter. En liste over Arrivas billetsalgssteder, med angivelse af åbningstider, findes på Arrivas hjemmeside: mitarriva.dk under punktet Stationsinformation. Passageren skal ved modtagelsen af billetten eller kortet sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Når et billetsalg er lukket ved det pågældende togs afgang, skal billet, på rejsedagen, købes i en billetautomat, via Arrivas I-terminal eller mobiltelefonen, eller der kan rejses på rejsekort, da der ikke kan købes billet i toget. Billetautomaterne betjenes via trykfølsom skærm (finger-touch). Ekspeditionen gennemføres ved at følge anvisningen på skærmen. Afrejsestationen er den station, hvor automaten er placeret. 38

9 Billetter og pladsbilletter som er bestilt i forvejen og tildelt et bookingnummer, kan afhentes og betales i automaten. Kan billet til den samlede rejse ikke købes på den station, hvor rejsen begynder, må der købes billet til den nærmeste station, hvor den ønskede billet kan købes. Køb i automaten kan betales med alle danske mønter eller med Dankort, VISA/ Dankort, VISA, Mastercard, Maestro og VISA Electron. Automaten tager kort udstedt i udlandet af typen: VISA og Mastercard. Der kan maksimum anvendes 50 mønter pr. betaling Ved møntindkast af et større beløb end billetprisen, giver automaten forskelsbeløbet tilbage i mønter. Ved betaling med kort skal der anvendes pinkode. Betaling med mønter og kort kan ikke kombineres i samme køb. Af hensyn til risikoen for hærværk og indbrud kan der ikke betales med sedler i automaten. Billetsalg i tog Arriva sælger ikke billetter i toget. Billetter og kort til Arriva-betjente strækninger kan købes på Arrivas og DSB s stationer i billetsalgenes åbningstider samt i billetautomaterne. Når det gælder salg eller optankning af rejsekort henvises til Arrivas hjemmeside mitarriva.dk, rejsekort.dk eller Rejsekort Kundecenter tlf for yderligere oplysninger. Bevægelseshæmmede, synshandicappede og andre, som ikke ved egen hjælp er stand til at købe billet, kan købe billet i toget. Arriva udgiver i fællesskab med DSB og DSB Øresund en folder om Handicapassistance. Folderen findes elektronisk på Arrivas hjemmeside og kan endvidere afhentes på Arrivas salgssteder. Billetter solgt via elektroniske kanaler På Arrivas hjemmeside kan der bestilles billetter via rejseplanen.dk til senere afhentning. I Arriva Kundecenter tlf (70ARRIVA), kan der bestilles billetter til udsendelse med post mod gebyr på 25 kr. Betalingen sker med betalingskort. Disse bestillingsmåder omfatter ikke rejser indenfor et lokalt takstområde. På Arrivas hjemmeside mitarriva.dk og via mobiltelefonen kan der købes billetter, som kun er gyldige i Arrivas tog. Arriva tilbyder printselvbilletter i Arrivas webshop, eller som sms-billet via mobiltelefonen. Benyttelsesreglerne for disse printselvbilletter er beskrevet på Arrivas hjemmeside. Printselvbilletten kan alternativt sendes via mobil/sms til passagerens mobiltelefon. DSB/Arriva billetter til rejser over en eller flere trafikselskabsgrænser kan købes via rejseplanen.dk som printselv- eller mobil/sms-billetter. For rejser inden for et lokalt takstområde kan der købes sms-billetter i takt med de lokale trafikselskabers tilslutning til systemet. Arriva henviser til de lokale trafikselskabers egne hjemmesider. Rejsekort kan købes via rejsekort.dk. ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 39

10 For en nærmere beskrivelse af rejsekortet henvises til mitarriva.dk, samt til Rejsekort Kundecenter tlf Tilbagebetaling af ubenyttede billetter og kort Arriva giver mulighed for at få tilbagebetalt ubenyttede billetter eller kort mod gebyr. Ubenyttede standardbilletter indland tilbagebetales senest på rejsedagen mod gebyr på 40 kr. 1- og 2 klipsbilletter, samt 10 klipskort, tilbagebetales mod et gebyr på 40 kr. Pendlerkort tilbagebetales senest dagen før første gyldighedsdag mod et gebyr på 40 kr. På rejsedagen skal henvendelse om tilbagebetaling ske på den station, hvor billetten er købt eller hvorfra rejsen skulle foretages. Ubenyttede standardbilletter udland tilbagebetales efter særlige regler mod gebyr på 100 kr. DSB pladsbilletter tilbagebetales indtil dagen før afrejsedagen mod gebyr på 40 kr. For delvis benyttede pendlerkort foretages en reduceret tilbagebetaling for den periode, kortet ikke ønskes benyttet mod et gebyr på 40 kr. Har du et pendlerkort med gyldighed over 59 dage, kan tilbagebetaling kun ske på den station hvor kortet er købt. Der udstedes erstatningskort for bortkommet pendlerkort med gyldighed på over 59 dage. Erstatningskort udstedes alene på den station, hvor kortet er købt, mod et gebyr på 100 kr. Bliver den rejsende på grund af sygdom forhindret i at rejse, kan man i særlige tilfælde mod gebyr på 40 kr. få tilbagebetalt billetten. Dette sker ved henvendelse til Arriva Kundecenter tlf (70ARRIVA) eller DSB på tlf inden det planlagte afrejsetidspunkt. De nærmere regler og fremgangsmåden ved tilbagebetaling oplyses i en særskilt brochure om priser og rabatter m.v., Rejsen med os, samt ved henvendelse til Arriva. For billetter med særlige benyttelsesregler kan Arriva fastsætte særlige tilbagebetalingsregler, herunder at billetten ikke kan tilbagebetales. For tilbagebetaling af billetter og kort inden for lokale takstområder gælder de enkelte takstområders regler. Ved anmodning om tilbagebetaling for billetter og kort købt i billetautomater, skal der rettes skriftlig henvendelse til Arriva via Arriva hjemmeside eller pr. post til Arriva Tog, Drewsensvej 1, 8600 Silkeborg. Stk. 4 Kontrol af billetter og kort, samt kontrolafgifter Passageren skal ved rejsens begyndelse være i besiddelse af gyldigt rejsekort, billet eller kort, idet det ikke er muligt at købe billet i Arrivas tog. Rejsekort, billetter og kort skal opbevares under hele rejsen. Har passageren ikke uopfordret vist rejsekort, billet eller kort til Arrivas personale, accepterer Arriva kun rejsekort, billetter eller kort, der vises i umiddelbar tilknytning til personalets anmodning herom. Klippekort samt 1- og 2 klipsbillet skal være stemplet, inden rejsen påbegyndes, for at være gyldig til den aktuelle rejse. 310

11 Passageren skal selv kontrollere, at der er foretaget check ind af rejsekort eller afstemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) på billet eller kort er korrekt. Arriva vil ved daglige kontroller sikre, at alle check ind og check ud automater samt klippekortautomater til stempling af billetter og kort fungerer, og er korrekt indstillet. Rejsekort, billetter og kort inddrages ved misbrug, herunder ved ubeføjede ændringer. Når det gælder rejsekort sker dette ved elektronisk spærring for kortets gyldighed. En passager, der ikke er i besiddelse af gyldigt rejsekort, billet eller kort, skal på forlangende af Arrivas personale opgive sit navn, adresse, fødselsdag og år samt legitimere sig med kørekort eller andet retsgyldigt dokument med foto. Passagerer, der træffes uden gyldigt rejsekort, billet eller kort skal betale en kontrolafgift på 750 kr. Betaler passageren ikke straks kontrolafgiften, udleveres der en opkrævning på beløbet, og passageren skal kvittere for modtagelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift, samt legitimere sig som beskrevet ovenfor. Børn, der træffes uden gyldigt rejsekort, billet eller kort, får en kontrolafgift på 375 kr. Samme takst gælder for hunde, mens afgiften for cykler er 100 kr. Nægter passageren at modtage opkrævningen eller at legitimere sig, kan passageren sættes af toget. Passageren har ikke krav på tilbagebetaling af eventuel allerede foretaget betaling. Kontrolafgiften er samtidig billet til rejsen til den station, passageren oplyser. Kontrolafgiften er kun rejsehjemmel i Arrivas tog. Som passager uden gyldig billet eller kort betragtes også passagerer, der benytter billet eller kort med spærretid (f.eks. pensionistkort) udenfor billettens eller kortets gyldighedstid. Bortfald (eftergivelse) af kontrolafgifter I særlige tilfælde kan kontrolafgiften bortfalde (eftergives). Dette vil ske, hvis der kan rejses berettiget tvivl om, hvorvidt passageren har haft mulighed for at købe gyldig billet. Som eksempel herpå kan nævnes, at billetautomaten, på en i øvrigt selvbetjent station, ikke har virket. Det er ensidigt Arriva, der kan udøve konduite i forbindelse med eftergivelse af kontrolafgifter. Kan passageren efterfølgende, dog senest 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse, fremvise kort (legitimations-, pendler-, Ungdomskort, WunderCard eller Wild Card), som var gyldigt på tidspunktet og strækningen for udstedelse af kontrolafgiften, eftergives kontrolafgiften mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Rykkerprocedurer for kontrolafgifter For kontrolafgifter gælder følgende rykkerprocedure og gebyrer: Hvis der indgås en afdragsordning opkræver Arriva et gebyr på 40 kr. pr. afdrag. Hvis der må erindres om betaling, opkræves et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. erindring. ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 11 3

12 Betales beløbet ikke efter 1. rykker, overgives fordringen til inddrivelse via eksternt inddrivelsesfirma eller via SKAT. Ved overtagelse af fordringsinddrivelsen beregner det eksterne inddrivelsesfirma sig et gebyr. Dette gebyr tillægges den overdragede fordring. På baggrund af tilføjelsen til fogedretsprotokollen eller ved misligholdelse af betalingsaftaler registreres passageren i RKI Kredit Information A/S. Stk. 5 Rejsebetingelser Hvad kan medbringes i toget? Den enkelte rejsende kan uden særskilt betaling medbringe personlig bagage i kufferter, tasker eller lignende i det omfang, der er plads i toget. Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 100x60x30 cm. Ski kan dog medbringes i det omfang, der er plads i toget. For medbringning af cykler, er fastsat særlige regler og priser. Barnevogne kan medtages uden særskilt betaling i det omfang, pladsforholdene tillader det. For enkelte tog kan Arriva fastsætte, at barnevogne ikke kan medtages. Oplysninger om medbringning af cykler og barnevogne fås blandt andet i brochuren, Rejsen med os. Hver betalende rejsende kan mod betaling medbringe én hund til børnebillettakst. Små hunde og andre mindre husdyr, der under rejsen transporteres i en håndtaske eller lignende, kan medbringes gratis. Blinde og synshandicappede kan gratis medbringe deres førerhund. Hvem har ansvaret for medbragt bagage Passageren har selv ansvar for medbragt bagage med mere under rejsen og den skade, den måtte forvolde i forhold til Arriva eller tredjemand, medmindre skaden skyldes Arriva. Hittegods Arriva opbevarer hittegods fra stationer og tog i op til 30 dage. Dog afleveres værdifuldt hittegods til politiet snarest muligt. Hittegods kan efterlyses ved henvendelse til en station, hvor der er betjent billetsalg, ved Arrivas personale, til Arriva Kundecenter tlf (70ARRIVA) eller via Arrivas hjemmeside. Ved forsendelse af hittegods kan Arriva udover forsendelsesomkostningerne opkræve gebyr på 40 kr. Praktiske forhold på rejsen Arriva udgiver brochurer med informationer om praktiske forhold på rejsen og andre tilsvarende serviceinformationer. Informationer heri er alene af orienterende art og træder ikke i stedet for disse forretningsbetingelser. Passageren er selv ansvarlig for valg af togafgang og skal ved valg af togafgang beregne rimelig tid til at kunne nå frem til sit bestemmelsessted eller til et eventuelt forbindelsessted. 312

13 Stillezoner Arriva har indført stillezoner i alle vores tog. I stillezonerne skal alt elektronisk udstyr være på lydløs. Al samtale skal foregå i togets øvrige afdelinger. Forsinkelser Bestemmelserne i dette afsnit har kun gyldighed for rejser i Danmark samt på strækningen Tønder-Niebüll med Arrivas tog. Ved forsinkelser forsøger Arriva at reducere forsinkelsen og reducere generne for passagererne. Vælger en passager at afbryde en rejse på grund af en større forsinkelse, eller fordi en tilslutningsforbindelse ikke opnås, kan passageren få tilbagebetalt billetten for den del af rejsen, som ikke gennemføres på grund af forsinkelsen. Tilbagebetalingen sker uden gebyr. Bestemmelsen om tilbagebetaling er kun gældende, såfremt billetten er omfattet helt eller delvist af Arrivas takstkompetence. Hvis Arriva ikke inden for rimelig tid og maksimalt inden for en time har sørget for videre transport, dækker Arriva passagerens rimelige omkostninger til videre transport til den station i Danmark, hvortil passageren har billet eller kort. Ved vurderingen af, hvad der er rimelig tid lægger Arriva til grund, at Arriva med al fornøden energi og uden ophold søger at tilvejebringe videre transport for alle de passagerer, der er ramt af den pågældende forsinkelse. Passageren skal indhente udtrykkeligt tilsagn fra Arrivas personale til de dispositioner, der træffes af passageren med henblik på videre transport som beskrevet ovenfor. Passageren er i øvrigt under alle omstændigheder forpligtet til at minimere omkostningerne til erstatningsbefordringen. Forsinkelser kan medføre, at forbindelse med andet tog ikke opnås. I vurderingen af, om en forbindelse skal afvente et forsinket tog, inddrager Arriva, hvor lang ventetid, der vil være til den næste forbindelse på den pågældende strækning. Hvis ventetiden er over 1 time, eller det er sidste forbindelse på strækningen den pågældende dag, vil Arriva som hovedregel sikre forbindelse eller tilbyde erstatningsbefordring til den station i Danmark, hvortil passageren har billet eller kort. Arriva dækker ikke passagerens omkostninger til videre transport, såfremt forsinkelsen skyldes forhold uden for vores kontrol, så som ekstraordinære vejrforhold eller naturbegivenheder, påkørsler, bombetrusler, offentlige myndigheders påbud eller forbud, strejke, lockout eller andre tilsvarende forhold. Arriva yder rejsetidsgaranti Ved mere end 30 minutters forsinkelse i ankomst kan passagerer, som rejser på rejsekort, kontantbilletter eller klippekort, desuden anmode om en erstatningsrejse via Arriva Rejsetidsgaranti. Pendlere er omfattet af Arriva Pendler Rejsetidsgaranti. Mulighederne og vilkårene for både Arriva Rejsetidsgaranti og Arriva Pendler Rejsetidsgaranti er udførligt beskrevet i Arrivas brochure herom og på Arrivas hjemmeside. ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 13 3

14 Ved internationale rejser med internationale tog yder Arriva godtgørelse for forsinkelser efter internationale aftaler herom. Arriva yder ikke anden eller yderligere erstatning end ovenfor nævnt som følge af forsinkelser. Klager til Arriva i anledningen af forsinkelsen kan rettes til nærmeste Arrivastation eller sendes til Arriva (se efterstående afsnit om reklamationer). Ved rejser på strækningen Esbjerg Varde Nr. Nebel kan passagererne vælge mellem Arrivas rejsetidsgaranti (som beskrevet ovenfor) eller Sydtrafiks rejsegaranti (som beskrevet på Arrivas hjemmeside mitarriva.dk) Erstatning for skade på personer og bagage Arriva erstatter skade på passagerer, for hvem der ikke på grund af tjenesteforhold til jernbanevirksomheden eller infrastrukturforvalteren gælder særlige erstatningsregler, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under passagerens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning. Arriva erstatter endvidere skader på og tab af genstande, som passageren medfører som håndbagage, hvis skaden er følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under passagerens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning. Erstatning for disse skader kan ikke overstige kr. (pr. 1. januar 2014) for hver passager. Erstatningsbeløbet reguleres hvert år pr. 1. januar. Transportministeren bekendtgør, hvilke reguleringer der skal finde sted. Erstatningen for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt har medvirket til skaden. Erstatningen kan endvidere nedsættes og i særlige tilfælde bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden. Erstatningen for tingskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden. Reklamationer Klager over forhold vedrørende rejsen, som ikke er løst ved henvendelse til vores personale i tog eller på stationer, kan sendes til: Arriva Tog A/S, Drewsensvej 1, 8600 Silkeborg eller til Klagen skal være kommet frem til Arriva senest 14 dage efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af kopi af originalstemplet billet, kort eller kontrolafgift. Inden for 10 hverdage efter klagens modtagelse kvitterer vi for modtagelsen af klagen og oplyser om dens videre behandling. Inden for 14 dage herefter modtager passageren svar på klagen. Er passageren ikke tilfreds med udfaldet af sagsbehandling, vil afgørelsen kunne indbringes for Ankenævn for Bus, Tog og Metro. Kontaktinformationer kan rekvireres på abtm.dk, hvor vejledning og betingelser er beskrevet. 314

15 Stk. 6 Øvrige bestemmelser Det er ikke tilladt at tage ophold i erhvervsøjemed, optage film eller fotografere i erhvervsøjemed eller til undervisningsbrug, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller lignende uden forudgående tilladelse fra Arriva på Arrivas stationer og i Arrivas tog. Det er forbudt at hindre den automatiske dørlukning i tog. Når tog eller togdel er i bevægelse, er det endvidere forbudt at stige på eller af vognene eller at hjælpe andre dertil eller at åbne vognenes døre. Ind- og udstigning skal ske på den dertil bestemte side af toget og på de dertil bestemte eller anviste steder på stationer. Der må ikke kastes affald eller andre genstande fra tog. Nødbremsen i tog må kun benyttes, når virkelig fare foreligger. Misbrug af nødbremse politianmeldes under strafansvar. Enhver, der søger adgang til eller opholder sig på Arrivas stationer eller i Arrivas tog, skal rette sig efter de forskrifter til opretholdelse af orden og sikkerhed, der meddeles af Arrivas personale, eller som af Arriva er bekendtgjort ved opslag på Arrivas stationer eller i Arrivas tog eller på anden hensigtsmæssig måde. Enhver, der overtræder bestemmelserne kan af Arrivas personale bortvises, om fornødent udsættes, fra Arrivas stationer eller fra Arrivas tog. Arriva vil, hvis det findes nødvendigt, anmode politiet om at bistå i håndhævelsen af Arrivas ordens- og sikkerhedsbestemmelser. Stk. 7 Ikrafttræden og bekendtgørelse Kundeservicekonceptet og forretningsbetingelserne træder i kraft den 19. januar Kundeservicekonceptet og forretningsbetingelserne udleveres gratis ved henvendelse til Arriva, Arrivas, DSB s eller andre togoperatørers billetsalg på stationerne samt hos en Arriva kundeservicemedarbejder. Ligeledes vil det være tilgængeligt på Internettet på Arrivas hjemmeside: mitarriva.dk Arriva Tog A/S Drewsensvej 1 DK-8600 Silkeborg Fax: CVR: Arriva Kundecenter: (70 ARRIVA) Læs mere på: mitarriva.dk ARRIVA - VIL DU VIDE MERE 15 3

16 ARRIVA BILLETTER NÅR DU HAR FRI HAR VI EN BILLIG BILLET Se mere på mitarriva.dk og køb din billet i Arrivas Netbutik eller på din mobil Scan koden og besøg os på mobilen!

ARRIVA VIL DU VIDE MERE?

ARRIVA VIL DU VIDE MERE? ARRIVA VIL DU VIDE MERE? Gyldig fra 17. januar 2016 VORES KUNDE- SERVICEKONCEPT OG FORRETNINGS- BETINGELSER INDHOLD HVOR ER ARRIVA TOGS KUNDESERVICEKONCEPT GÆLDENDE?... SIDE 4 ARRIVA LEVERER REJSER MED

Læs mere

Arriva Vil du vide mere?

Arriva Vil du vide mere? Arriva Vil du vide mere? Vores kundeservicekoncept og forretningsbetingelser Indhold Hvor er Arriva Togs kundeservicekoncept gældende?... side 4 Arriva leverer rejser med tog... side 4 information... side

Læs mere

DSB leverer rejser med tog.

DSB leverer rejser med tog. DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog 1 Gyldighed Ved køb af billet eller kort til rejse i Danmark med DSB og DSB S-tog a/s gælder disse betingelser for passagerer og deres bagage for rejse med

Læs mere

Forretningsbetingelser. Gyldig fra 8. november 2012. udgået

Forretningsbetingelser. Gyldig fra 8. november 2012. udgået Forretningsbetingelser Gyldig fra 8. november 2012 DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog 1 Gyldighed Ved køb af billet eller kort til rejse i Danmark

Læs mere

Arriva Vil du vide mere?

Arriva Vil du vide mere? Arriva Vil du vide mere? Vores kundeservicekoncept og forretningsbetingelser 32 INDHOLD HVOR ER ARRIVA TOGS KUNDESERVICEKONCEPT GÆLDENDE?... SIDE 4 ARRIVA LEVERER REJSER MED TOG... SIDE 4 INFORMATION...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., da klageren kun havde pengesedler og ikke kunne anvende disse i billetautomaten, som kun tager mønter.

Kontrolafgift på 750 kr., da klageren kun havde pengesedler og ikke kunne anvende disse i billetautomaten, som kun tager mønter. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0142 Klageren: XX 8260 Viby Indklagede: Arriva CVRnummer: 18 42 91 01 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., da klageren kun havde

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra den 9. december 2012 Velkommen som kunde i DSB Øresund Vi kombinerer erfaring og nytænkning for at kunne levere kundeorienteret, stabil og sikker togdrift. Gennem vores

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. PBS havde spærret betalingskort

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. PBS havde spærret betalingskort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0278 Klageren: XX Indklagede: Arriva Tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. PBS havde spærret betalingskort

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0323 Klageren: XX 3400 Hillerød Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet mobilbillet med forkert startzone. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet mobilbillet med forkert startzone. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0275 Klageren: XX 21840 Bumkelostrand - Sverige Indklagede: DSB Øresund CVR: 29 30 824 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL

VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0130 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ankenævnets

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL

VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem STRUER > SKJERN Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern Information GYLDIGHED Køreplanen er gyldig

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 AARHUS > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer Aarhus Langå Viborg Skive Struer Information

Læs mere

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) SKJERN > ESBJERG Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Skjern Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Esbjerg INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Taxaudgifter på 212 kr., da klageren blev nægtet at stige på toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Taxaudgifter på 212 kr., da klageren blev nægtet at stige på toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0074 Klageren: XX 1356 København K. Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Taxaudgifter på 212 kr., da klageren blev nægtet

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0137 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om var fyldt 16 år.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om var fyldt 16 år. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0419 Klageren: X på vegne sønnen Y 6760 Ribe Indklagede: Arriva CVRnummer: 18429101 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse

Læs mere

Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0126 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kompensation for taxaregning på 871 kr. Ankenævnets

Læs mere

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem STRUER > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018. TEGNFORKLARING Afgangstid

Læs mere

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0039 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende sms-billet. Kunne ikke købes via telefonregningen.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende sms-billet. Kunne ikke købes via telefonregningen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0268 Klageren: XX 21840 Bumkelostrand - Sverige Indklagede: DSB S-tog A/S CVR: 29 30 824 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0035 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2000 Frederiksberg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0194 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refusion af taxaregning 700 kr. grundet tognedbrud. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0164 Klageren: XX 4600 Køge Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0021 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0077 Klageren: XX 6500 Vojens Indklagede: DSB Fjern og Regionaltog. Klagen vedrører: Taxaregning på 800 kr. som ønskes godtgjort. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0053 Klageren: Indklagede: XX D-10965 Berlin Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig SKJERN > ESBJERG Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Skjern Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Esbjerg Skjern Varde Esbjerg INFORMATION Der henvises

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0321 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: DSB S-tog CVR: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort, ankefrist på 14 dage overskredet af klager samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort, ankefrist på 14 dage overskredet af klager samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0009 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Thisted. Struer GYLDIG FRA > TIL Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum

Thisted. Struer GYLDIG FRA > TIL Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum THISTED > struer GYLDIG FRA 15.12.2013 > TIL 13.12.2014 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0273 Klageren: XX på vegne YY 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt - og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt - og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0248 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0035 Klageren: XX på vegne YY 4300 Holbæk Indklagede: Lokalbanen A/S (Movia) Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling.

Læs mere

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig til Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig til Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig SKJERN > ESBJERG Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Skjern Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Esbjerg Skjern Varde Esbjerg INFORMATION Der henvises i

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0222 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0239 Klageren: Indklagede: XX 1762 København v DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ikke forevist billet. Kontrolafgift 750 kr. + 100 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0070 Klageren: XX 4652 Hårlev Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0087 Klageren: Indklagede: XX 2920 Charlottenlund DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af klippekort. Ingrid Dissing (2stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af klippekort. Ingrid Dissing (2stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0106 Klageren: Indklagede: XX 2942 Skodsborg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0071 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB S-tog A/S CVR nr.: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr.

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0210 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Sølvgade 40 1349 K. Klagen vedrører: 2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0114 Klageren: XX 3700 Rønne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0296 Klageren: Indklagede: XX 3050 Humlebæk DSB S-tog a/s Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0106 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip.

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0279 Klageren: Indklagede: XX 2720 Vanløse Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0223 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet A/S v/metro Service I/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

ESBJERG > NIEBÜLL. Esbjerg. Niebüll. Gyldig til

ESBJERG > NIEBÜLL. Esbjerg. Niebüll. Gyldig til ESBJERG > NIEBÜLL Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Esbjerg Døstrup Sønderjylland Bredebro Visby Tønder Nord Tønder Süderlügum Uphusum Tjæreborg Bramming Sejstrup Gredstedbro Ribe Nørremark Ribe Hviding

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden stemplet klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden stemplet klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0134 Klageren: XX 4871 Horbelev Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for at

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Kunne ikke købe 10-turs klippekort til destinationen.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Kunne ikke købe 10-turs klippekort til destinationen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0322 Klageren: Indklagede: XX 6740 Bramming DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet.

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden.

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0202 Klageren: Indklagede: XX 2100 København ø DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Forrige passagers kvittering.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Forrige passagers kvittering. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0015 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva Togs

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0108 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet/check ind på rejsekort grundet manglende optankningsmulighed på Kgs. Nytorv st.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet/check ind på rejsekort grundet manglende optankningsmulighed på Kgs. Nytorv st. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0460 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0045 Klageren: XX 4030 Tune Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Esbjerg - Niebüll: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Esbjerg - Niebüll: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) ESBJERG > NIEBÜLL Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Esbjerg Døstrup Sønderjylland Bredebro Visby Tønder Nord Tønder Süderlügum Uphusum Tjæreborg Bramming Sejstrup Gredstedbro Ribe Nørremark Ribe Hviding

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig til

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig til THISTED > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer INFORMATION Der

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0105 Klageren: XX 2400 KBH NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at han kunne medtage en ven i metroen gratis på sin fødselsdag.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at han kunne medtage en ven i metroen gratis på sin fødselsdag. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0117 Klageren: XX på vegne af YY 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0031 Klageren: XX 1363 KBH K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0138 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet. Fortolkning af rejseregler.

Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet. Fortolkning af rejseregler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0366 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet.

Læs mere