Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I DEN SENERE. TEGNINGER OG ILLUSTRATIONER I MANUALEN ER VEJLEDENDE, DIN AFSPILLERS DISPLAY KAN AFVIGE I UDSEENDE FRA DET HER VISTE. ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

2 OVERSIGT OVER DVD-AFSPILLEREN: SENSOR TIL FJERNBETJENING 2. KNAPPEN NÆSTE & F.FWD 3. VENSTRE OG HØJRE HØJTTALERE 4. KNAPPEN AFSPIL/PAUSE 5. KNAPPEN STOP 6. KNAPPEN VOL- 7. KNAPPEN FORRIGE & F.BWD 8. KNAPPEN VOL+ 9. KNAPPEN SETUP (opsætning) 0. KNAPPEN SUBTITLE (undertekster). DISPLAY ON/OFF 2. STRØMINDTAG DC IN / BILENS 2V STIK 3. INDIKATOR FOR OPLADNING 4. HOVEDKONTAKT 5. POWER-INDIKATOR 6. VIDEO/AUDIO UDGANGSTERMINAL 7. SD/MMC KORTLÆSER 8. USB-PORT 9. STIK TIL ØRETELEFONER 20. TFT-SKÆRM EKSTRASKÆRMEN TFT-SKÆRM 2. HØJTTALERE 3. KNAPPEN BRIGHTNESS- (dæmp lysstyrke) 4. KNAPPEN BRIGHTNESS+ (hæv lysstyrke) 5. KNAPPEN VOL- 6. KNAPPEN VOL + 7. COLOR- (dæmp farve) 8. COLOR+ (hæv farve) 9. HOVEDKONTAKT 0. DC IN STRØMINDTAG. DC OUT STRØMUDTAG 2. VIDEO-TERMINAL 3. HØJRE AUDIO-TERMINAL 4. VENSTRE AUDIO-TERMINAL 5. STIK TIL ØRETELEFONER 6. STIK TIL ØRETELEFONER FJERNBETJENINGEN SCREEN ON/OFF TITLE MENU SETUP PROGRAM ANGLE BRI/COL OK VOLUME STOP PLAY/PAUSE ZOOM SLOW MUTE DISPLAY USB/SD/ MMC CARD SUBTITLE AUDIO SEARCH REPEAT TÆND/SLUK SKÆRM & JUST. LYS/FARVE 2. KNAPPEN TITLE (titel) 3. KNAPPEN NÆSTE & F.FWD 4. KNAPPEN FORRIGE & F.BWD 5. PILEKNAPPER 6. NUMERISKE KNAPPER 7. KNAPPEN PROGRAM/ANGLE (vinkel) 8. KNAPPEN VOL- 9. KNAPPEN MUTE (lyd fra) 0. KNAPPEN SETUP (opsætning). KNAPPEN MENU 2. KNAPPEN DISPLAY 3. KNAPPEN STOP & USB/SD/MMC KORT 4. KNAPPEN OK/ENTER (AFSPIL/PAUSE) 5. KNAPPEN SUBTITLE (undertekster) 6. KNAPPEN AUDIO 7. KNAPPEN SEARCH (søg) 8. KNAPPEN REPEAT (gentag) 9. KNAPPEN ZOOM/SLOW 20. KNAPPEN VOL+

3 GRUNDLÆGGENDE TILSLUTNING Det anbefales, at du tilslutter afspilleren til et TV med multi-system. Sørg for, at denne afspillere samt det udstyr, der skal tilsluttes, alt sammen er slukket og frakoblet lysnettet, inden du foretager tilslutningen. Undlad at blokere afspillerens ventilationsåbninger og placér altid afspilleren, så den nødvendige ventilation kan finde sted. Læs betjeningsvejledningen, inden du tilslutter andet udstyr. Vær opmærksom på farvekoderne, når du tilslutter audio- og video-kabler, således at du tilslutter det gule stik til den gule terminal, det røde stik til den røde terminal o.s.v. Forbind A/V tilslutningskablets enlige stik til afspilleren og sæt de tre phono-stik i de respektive terminaler på TV'et, således at farvekoderne matcher. Bemærk: Lydstyrken i TV'et kan være lavere under afspilning af DVD end under visning af TV. I så fald skal du blot indstille lydstyrken til det ønskede niveau. Hvis din DVD/CD-afspiller er tilsluttet TV'et gennem en videoafspiller, kan der i nogle tilfælde opstå problemer med afspilning af visse DVD'er. Hvis det sker, er du nødt til at tilslutte afspilleren uden om din VCR. Tilslutning til et stereo TV AUDIO R AUDIO L VIDEO IN S-VIDEO YUV INPUT AV AUDIO/VIDEO INPUT TV A/V kabel Tilslutning af ekstraskærmen Denne afspiller kommer med en ekstraskærm. Du kan tilslutte ekstraskærmen, således at to brugere kan se programmet på hver sin skærm. Tilslutning af ekstraskærmen til afspilleren og til bilens 2V stik med 2V adapteren er vist på tegningen herunder. Til bilens 2V stik Tilslutning af ekstraskærmen 2

4 BETJENING KLARGØRING Tænd TV'et og vælg indstillingen video. Tænd det audiosystem, afspilleren er tilsluttet. KOM GODT I GANG. Stil hovedkontakten POWER på ON for at tænde afspilleren. 2. Løft låget på CD-rummet og læg en disk i afspilleren. 3. Luk CD-rummet, hvorefter afspilningen starter automatisk. 4. Hvis der vises en menu på TV-skærmen, skal du trykke på pileknapperne for at vælge det ønskede punkt i menuen. Tryk dernæst på knappen PLAY/PAUSE for at starte afspilningen. JUSTERING AF LYDSTYRKEN Tryk på knappen VOLUME+/-, når du vil skrue op eller ned for lyden. MUTE, SLÅ LYDEN FRA Tryk på knappen MUTE, hvis du midlertidigt vil slå lyden fra afspilleren fra. Tryk på samme knap igen, eller tryk på knapperne VOL+/- for at slå lyden til igen. SPRING FREM ELLER TILBAGE Tryk én gang på knappen PREVIOUS eller NEXT under afspilning, hvis du vil springe et kapitel (DVD) eller en skæring (CD) frem eller tilbage på disken. HURTIGT FREM/ TILBAGE Tryk på knappen F.BWD eller F.FWD under afspilning og hold den inde, hvis du vil søge hurtigt frem eller tilbage på disken ved 2x, 4x, 8x, 6x eller 32x normal hastighed. Tryk på knappen PLAY/PAUSE, når du vil vende tilbage til normal afspilning. SÅDAN AFBRYDER DU AFSPILNINGEN Tryk på knappen STOP, når du vil afbryde afspilningen. Første gang, du trykker på knappen, standser afspilningen, men afspilleren husker det sted på disken, hvor du var kommet til. Tryk på knappen PLAY, hvis du vil genoptage afspilningen fra samme sted på disken. Hvis du i stedet åbner diskrummet og tager disken ud, eller hvis du trykker på knappen STOP for anden gang, slettes afspillerens hukommelse, og du kan nu ikke længere gå direkte tilbage til samme sted. AFSPILNING I SLOW-MOTION (DVD) Tryk på knappen ZOOM/SLOW på fjernbetjeningen og hold den inde under afspilning, hvis du vil afspille disken i slow motion. Hastigheden sættes ned for hvert tryk på knappen, først til /2x normal hastighed, dernæst /4x, /8x og /6x. Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilningshastighed. GENTAGEFUNKTIONER Tryk på knappen REPEAT under afspilning, hvis du vil gentage et kapitel/en titel eller hele disken (gælder DVD) eller en skæring eller hele disken (gælder CD). Du kan også vælge at gentage et udsnit mellem to selvvalgte punkter (A- B). SÅDAN SØGER DU EFTER ET BESTEMT PUNKT PÅ DISKEN. Tryk gentagne gange på knappen SEARCH under afspilning, hvis du vil åbne søgeboksen og søge efter et punkt til afspilning. 2. Indtast nummeret på det ønskede punkt ved hjælp af de numeriske knapper. 3. Tryk på knappen OK/ENTER for at bekræfte, hvorefter afspilningen af det ønskede punkt starter. OPLYSNINGERNE PÅ ON SCREEN DISPLAYET Under afspilning kan du trykke en eller flere gange på knappen DISPLAY på fjernbetjeningen, hvis du vil kalde forskellige oplysninger om afspilningen frem på skærmen. SÅDAN ÆNDRES SPROGET TIL LYDSPORET (GÆLDER DVD) Du kan ændre lydsporet, således at du får soundtrack'et på et andet sprog end det, der er valgt i grundindstillingerne (denne mulighed er kun åben, hvis disken i afspilleren indeholder lydspor på flere forskellige sprog). Tryk på knappen AUDIO under afspilning af DVD. Sproget på soundtrack'et skifter, og nummeret på det aktuelle lydspor vises på TV-skærmen. BEMÆRK: Hvis der ikke findes yderligere soundtracks på disken, sker der intet når du trykker på denne knap. SÅDAN ÆNDRES SPROGET TIL UNDERTEKSTER Tryk på knappen SUBTITLE under afspilning, hvorefter sproget til undertekster vises på skærmen. Sproget skifter for hvert tryk på knappen. Bliv ved til du finder det ønskede sprog, teksterne vises nu på det sprog. Bemærk: Det er kun muligt at skifte sprog til undertekster, hvis DVD'en rent faktisk indeholder undertekster på flere forskellige sprog. PROGRAMAFSPILNING (OP TIL 20 PROGRAMPUNKTER). Tryk på knappen PROGRAM under afspilning for at kalde menuen program frem på skærmen. 2. Tryk på pileknapperne, vælg den eller de programpladser, du vil udfylde, og indtast de ønskede punkter (titel/ kapitel) i de respektive bokse ved hjælp af de numeriske knapper. Hvis du vil indtaste en talværdi under 0, skal du først indtaste et 0 og dernæst det ønskede nummer. Bemærk: Hvis kapitel/ titel/ skæringens nummer er højere end 0, skal du indtaste første ciffer i nummeret efterfulgt af andet ciffer. Hvis du indtaster et nummer, der ikke findes på disken, vil afspilleren afvise indtastningen. Hvis du vil føje mere end 0 punkter til programmet, skal du trykke på knappen NEXT for at gå videre til side 2. Du kan indsætte op til 20 programpunkter i dit program. Eksempel: Skæring 3; tryk på knappen "0" og dernæst knappen "3". Skæring 2; tryk på knappen "" og dernæst knappen "2". Skæring 2; tryk på knappen "2" og dernæst knappen "". 3. Når du vil starte afspilning af programmet, skal du markere punktet START i menuen og dernæst trykke på knappen OK/ENTER(PLAY/PAUSE) på fjernbetjeningen. Afspilning af programmet starter. 4. Hvis du vil slette programlisten, skal du først trykke på knappen PROGRAM for at åbne programmenuen. Dernæst skal du markere punktet STOP i menuen og trykke på knappen OK/ENTER (PLAY/PAUSE) for at bekræfte. Herefter markeres EXIT i menuen, og du skal nu trykke på knappen OK/ENTER(PLAY/PAUSE) igen for at slette alle punkter i programmet. ZOOM-AFSPILNING Tryk gentagne gange på knappen ZOOM, hvis du vil forstørre billedet på skærmen til 2x, 3x eller 4x normal størrelse. Tryk på pileknapperne, hvis du vil ændre det billedudsnit, der vises på skærmen. 3

5 MULTI-VINKEL (KUN DVD) Tryk på knappen ANGLE og hold den inde under afspilning, hvis du vil vise antallet af tilgængelige vinkler og vælge en vinkel ud til afspilning. Bemærk: Kun DVD'er optaget med multi-vinkel tilbyder denne funktion. TILBAGE TIL HOVEDMENUEN, AFSPILNING AF TITEL (DVD) Tryk på knappen MENU under afspilning, hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen. Tryk på knappen TITLE for at afspille titlen. AFSPILNING AF MP3/MPEG 4. Læg en disk indeholdende MP3/MPEG 4-filer i afspilleren. Efter nogle få sekunder vises en oversigt over alle diskens mapper på TV-skærmen. 2. Vælg den ønskede mappe ved hjælp af pileknapperne og tryk på knappen OK/ENTER for at bekræfte. 3. Filerne i den valgte mappe vises på skærmen, og du kan nu vælge en skæring ud ved at markere den med pileknapperne. Tryk på knappen OK/ENTER for at begynde afspilning af filen. 4. Tryk på knappen NEXT eller PREV, hvis du vil vælge skæring direkte. 5. Tryk på knappen REPEAT, hvis du vil ændre afspilningsmodus. AFSPILNING AF KODAK PICTURE CD / JPEG CD Hvis du lægger en Kodak Picture CD i afspilleren, begynder afspilleren automatisk et slide show med billederne på CD'en. Ved JPEG CD vises en oversigt over alle mapper med JPEG billedfiler på en CD'en, når disken lægges i. Brug pileknapperne til at vælge den ønskede mappe og tryk så på knappen OK/ENTER for at bekræfte. Filerne i den valgte mappe vises, og du kan nu vælge det ønskede billede med pileknapperne op/ ned og trykke på knappen OK/ENTER for at vise billedet på skærmen. FUNKTIONER VED AFSPILNING AF KODAK PICTURE CD/ JPEG CD. AFSPILNING Tryk på knappen REPEAT for at skifte afspilningsmodus. Tryk på knappen STOP, hvis du vil gå til oversigten over mapper på disken. 2. SPRING TIL NÆSTE/ FORRIGE BILLEDE Tryk på knappen NEXT, hvis du vil springe til næste billedfil, eller knappen PREV, hvis du vil springe til foregående billedfil. Hvis du ikke trykker på nogen af knapperne i nogle få sekunder, skifter afspilleren automatisk til næste billedfil. 3. SÅDAN ROTERES BILLEDET Tryk på HØJRE eller VENSTRE pileknap for at rotere billedet enten med eller mod uret. 4. SÅDAN VENDES BILLEDET Tryk på pileknap OP, hvis du vil spejlvende billedet om den lodrette akse. Tryk på pileknap NED, hvis du vil spejlvende billedet om den vandrette akse. 5. SÅDAN ZOOMES IND/UD PÅ BILLEDET Tryk gentagne gange på knappen ZOOM, hvis du vil zoome ind eller ud på billedet. For hvert tryk på knappen først forstørres siden formindskes billedet på skærmen. Hvis billedet er forstørret, kan du trykke på pileknapperne for at ændre det billedudsnit, der vises på skærmen. 4 SÅDAN JUSTERES FARVE OG LYSSTYRKE (FOR LCD- SKÆRMEN) Tryk på knappen SCREEN ON/OFF på fjernbetjeningen, hvis du vil justere farveintensiteten eller lysstyrken. Tryk på denne knap og hold den inde et øjeblik, når du vil tænde eller slukke TFT-displayet. GRUNDINDSTILLINGER I menuen Initial settings kan du foretage de grundindstillinger, som du ønsker afspilleren skal anvende under afspilning. Når du har gennemført grundopsætningen, gemmes dine valg i afspillerens hukommelse, indtil du ændrer dem. SÅDAN FORETAGER DU GRUNDINDSTILLING AF AFSPILLEREN. Tryk på knappen SETUP. 2. Tryk på pileknapperne og vælg det punkt i menuen, som du vil indstille. Tryk på knappen OK/ENTER( PLAY/PAUSE) for at bekræfte. Den tilhørende undermenu vises på skærmen, og du kan nu foretage de nødvendige indstillinger i menuen ved hjælp af pileknapperne. Når du har foretaget de ønskede ændringer, skal du trykke på knappen OK/ENTER(PLAY/PAUSE) igen for at bekræfte dine valg. 3. Tryk på pileknapperne, hvis du vil vælge et andet punkt i menuen settings. 4. Tryk på knappen SETUP, når du vil lukke menuen opsætning.. GENEREL OPSÆTNING. TV DISPLAY - her vælger du aspektrate for billedet, der vises på skærmen på det tilsluttede TV. Valgmuligheder: Normal/PS Normal/LB 6:9 Wide.2 LCD MODE - her vælger du aspektrate for afspillerens skærm. Valgmuligheder: 4:3, 6:9.3 OSD LANGUAGE - her vælger du sprog til On Screen Displayet..4 SCREEN SAVER - hvis afspilleren ikke er i brug i nogle minutter, vises et DVD-logo, der bevæger sig rundt på TVskærmen, således at skærmen beskyttes mod, at billedet brænder fast. Valgmuligheder: On: Screen saver er aktiveret Off: Screen saver er deaktiveret.5 EXIT SETUP - afslutter og lukker menuen opsætning. 2. OPSÆTNING AF AUDIO 2. DOWNMIX Valgmuligheder: LT/RT - Højre/ venstre mix modus STEREO - Vælg denne indstilling, hvis du ikke har en 5. kanals forstærker. 2.2 EXIT SETUP - afslutter og lukker menuen opsætning. 3. OPSÆTNING AF VIDEO 3. SHARPNESS - her indstilles skærmens billedskarphed. Valgmuligheder: High (høj), Medium (middel) og Low (lav). 3.2 BRIGHTNESS - her indstilles skærmens lysstyrke. 3.3 CONTRAST - her indstilles skærmens kontrast. 3.4 HUE - her indstilles skærmens farvetone. 3.5 SATURATION - her indstilles skærmens farvemætning. 3.6 EXIT SETUP - afslutter og lukker menuen opsætning. 4. OPSÆTNING AF SYSTEM Følg nedenfor beskrevne fremgangsmåde for at få adgang til undermenuen System Page: Tænd først afspilleren uden at der ligger en disk i diskrummet eller med låget til diskrummet åbent. Tryk

6 dernæst på knappen SETUP og vælg undermenuen System Page ved hjælp af PILEKNAPPERNE. 4. TV TYPE - her vælges TV-modus. Vælg den indstilling, der passer til det tilsluttede TV 4.2 AUDIO - Her vælges det foretrukne sprog til lydsporet. understøtter sproget). 4.3 SUBTITLE - her vælges det foretrukne sprog til undertekster. understøtter sproget). 4.4 DISC MENU - her vælges det foretrukne sprog til diskmenuer. understøtter sproget). 4.5 PARENTAL - her kan du vælge niveau for børnesikringen. Først skal du indtaste koden og dernæst ændre niveauet ved hjælp af pileknapperne op/ ned. understøtter funktionen). 4.6 PASSWORD Valgmulighed: Change (skift kode) Vælg dette punkt, hvis du vil ændre koden OLD PASSWORD (gammel kode) NEW PASSWORD (ny kode) CONFIRM PWD (bekræft kode) Sådan ændrer du afspillerens kode: ) Indtast den gamle kode i boksen OLD PASSWORD. 2) Indtast den nye kode i boksen NEW PASSWORD. 3) Indtast den nye kode igen i boksen CONFIRM PWD. Hvis du glemmer koden, kan du nulstille systemet ved at indtaste afspillerens masterkode, som er: DEFAULT - Gendanner afspillerens oprindelige indstillinger. 4.8 EXIT SETUP - afslutter og lukker menuen opsætning. TILSLUTNING AF EKSTERNE MEDIER (USB & SD/MMC HUKOMMELSESKORT) Sådan klargøres afspilleren til afspilning fra et eksternt medie:. Skub knappen POWER over på positionen ON og tilslut en USB-nøgle eller anden USB-enhed med audio/video filer til USB-porten, eller sæt et SD/MMC kort i kortlæseren. Afspilleren læser den tilsluttede enhed, og efter nogle få sekunder vises en oversigt over mapperne i enheden på TV-skærmen. 2. Du kan afspille filerne fra en ekstern lagerenhed på samme måde som ved afspilning fra en disk, der ligger i afspilleren. Bemærk: Tryk på knappen STOP og hold den inde, hvis du vil skifte mellem DVD, kort eller USB, og vælg den ønskede indstilling ved hjælp af pileknapperne op/ ned på fjernbetjeningen. HÅNDTERING AF DISKE Hold altid disken i kanten, så du ikke sætter fingeraftryk på den. Fingeraftryk, snavs og ridser kan medføre lyd- og billedudfald eller forvrænget lyd- og billedkvalitet. Undlad at skrive på diskens label med en kuglepen eller noget andet skriveredskab. Undlad at rengøre disken med rensebenzin, fortynder eller nogen former for anti-statiske væsker. Pas på ikke at tabe eller bøje disken. Læg kun én disk i afspilleren ad gangen. Forsøg aldrig at lukke diskrummet, hvis disken ikke ligger korrekt i diskskuffen. Opbevar altid diske i deres covers, når de ikke er i brug. FEJLFINDING Hvis din DVD-afspiller ikke fungerer korrekt, kan du kigge i listen herunder efter en mulig løsning på problemet, inden du kontakter kundeservice. Symptom Der kan ikke tændes for afspilleren, eller den slukker pludseligt. Intet billede eller ingen lyd. Intet billede. Ingen lyd. Hverken billede eller lyd. Forvrænget billede eller lyd. Mulig løsning Kontrollér, om adapterens stik er sat sikkert i afspiller og stikkontakt. Sluk for strømmen og tænd igen. Kontrollér, om A/V kablerne er korrekt og sikkert forbundet. Kontrollér, om disken i afspilleren er en DVD (med korrekt regionsnummer), DVD-RW eller AUDIO CD. Undlad at anvende diske, der er ridsede eller snavsede. Kontrollér, om disken er lagt i med labelsiden opad. DVD-afspillerens pick-up linse kan være snavset. Henvend dig til et servicecenter med henblik på rensning af linsen. Kontrollér, at TV'et er indstillet til VIDEO eller AV, hvis du afspiller gennem et TV. Kontrollér, om LCD-displayet er tændt. Kontrollér om displaypanelet er åbent. Hvis det er lukket, høres ingen lyd fra højttalerne. Kontrollér indstillingen for lydstyrke, er der skruet helt ned til 0? Kontrollér, om der skulle være tilsluttet øretelefoner til PHONES-stikket. Højttalerne er slået fra, hvis der er tilsluttet øretelefoner. Kontrollér om batteriet (medfølger ikke) er korrekt lagt i, eller om adapteren er korrekt forbundet til afspiller og stikkontakt. Læg en disk uden ridser og skrammer i afspilleren. 5

7 FORSIGTIG Afspilleren må ikke udsættes for dryp eller stænk. Sørg for, at der altid er mindst 2 cm frirum rundt om afspilleren, så den nødvendige ventilation kan finde sted. Undlad at dække afspillerens ventilationsåbninger med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner etc. Undlad at placere åben ild som f.eks. tændte stearinlys ovenpå afspilleren. Sørg for, at der altid er nem adgang til den stikkontakt eller stikdåse, afspilleren er tilsluttet, så der i nødstilfælde kan slukkes hurtigt for afspilleren. Afspilleren er designet til brug i en tropisk og/eller tempereret klimazone. Tænk på miljøet, bortskaf brugte batterier på miljørigtig manér. Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 6

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: PDV3370 LÆS MEDFØLGENDE BETJENINGSVEJLEDNING NØJE IGENNEM FØR TILSLUTNING OG IBRUGTAGNING. GEM VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG ILLUSTRATIONER OG GRAFIK

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

MT-708 Betjeningsvejledning

MT-708 Betjeningsvejledning MT-708 Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 www.denver-electronics.com Før du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, bør du omhyggeligt læse denne betjeningsvejledning helt igennem. Introduktion 1. Opdatér

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. DANISH DANSK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

TVD-1418 14  (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Sikkerhed...2-4 Tilslutning af antenne...4 Knapper og kontroller (hovedenheden)...5 Fjernbetjeningsenheden...6 Sådan betjener

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Læ s omhyggeligt denne vejledning helt igennem, inden du tilslutter, betjener eller justerer dette produkt. 1 Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager DFT-709 Betjeningsvejledning LCD Farve TV Modtager Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger 2. Medfølgende tilbehør 3. Oversigt over TV modtageren 4. Fjernbetjeningen 5. Grundlæggende betjening 6.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-1002 BLACK

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-1002 BLACK BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-1002 BLACK Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold Caution 2 Sikkerhedsoplysninger 3 Introduktion 4-7 Frontpanelet 4 Bagpanelet 5 Fjernbetjeningen 6-7 Grundlæggende

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforanstaltninger RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOTOPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder "farlige" strømførende dele.

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder farlige strømførende dele. DATE : 5 SEP, 2011 MODEL MCU-5501 DENVER DANISH I/M FOR APPROVAL SIZE : 102 (W) X 136 (H) MM FOR EACH PAGE MATERIAL : 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR : BLACK BETJENINGSVEJLEDNING FORSIGTIG RISIKO FOR

Læs mere

MT-908 Bærbar DVD-afspiller

MT-908 Bærbar DVD-afspiller MT-908 Bærbar DVD-afspiller BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 Sikkerhedsanvisninger....5-6 Kom godt i gang Lær din nye bærbare DVD-afspiller at kende Udpakning... 7 Oversigt

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DANISH DMP347 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige

Læs mere

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 DVD VCD CD MP3 JPG Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 Indhold: SIKKERHEDSOPLYSNINGER...01 FORHOLDSREGLER VED ANVENDELSE AF AFSPILLEREN...03 KONTROLLÉR TILBEHØRET...05 SPECIFIKATIONER...06

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere