LASTBILSGEBYRET I TYSKLAND BRUGERINFORMATIONER. Opdateret oplag. På vegne af.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASTBILSGEBYRET I TYSKLAND BRUGERINFORMATIONER. Opdateret oplag. På vegne af. www.toll-collect.de"

Transkript

1 DK LASTBILSGEBYRET I TYSKLAND BRUGERINFORMATIONER Opdateret oplag 2014 På vegne af

2 INDHOLD Forord Overblik Gebyrpligt Bestemmelser for gebyrpligten Gebyrpligtige køretøjer Gebyrfrie eller køretøjer fritaget for gebyrpligten Gebyrpålagt vejnet De deltagende parters ansvarsområder Ansvarsområder indenfor dette public private partnership: Forbundsrepublikken Tyskland og Toll Collect Ansvar for kontrol og bødeopkrævning: BAG Ansvar for vejnettet: BASt Registrering Bookingtyper Automatisk booking med køretøjsaggregat (OBU) Installation af køretøjsaggregatet (OBU en) Køretøjsaggregatets (OBU ens) funktionsmåde Manuel booking Booking på internettet Booking ved gebyrterminalen Annullering af den manuelle booking Annullering på internettet Annullering ved gebyrterminalen Krav på godtgørelse efter at bookingkvitteringens gyldighed er udløbet Gebyrstørrelse Betalingsmåder Betalingsmåder for registrerede brugere Afregning pr. tilgodehavendekonto via Toll Collect Betalingsmidler med betalingsgaranti Betalingsmidler for ikke registrerede brugere Kontant Tank- og kreditkort Afregning for registrerede brugere Regelmæssig gebyropstilling Ekstraordinær gebyropstilling Reklamation af gebyropstillingen Ekstra tjenester Kontrol Spørgsmål og svar Service og kontakt... 35

3 FORORD Kære læser! Placeringen i Europas centrum har gjort Tyskland til omdrejningspunktet for den internationale lastbilstrafik. Tusindvis af lastbiler fra hele Europa kører gennem Tyskland og benytter her især de tyske motorveje. Den stadigt stigende godstransport belaster de tyske veje meget og kræver betydelige investeringer til vedligeholdelse og udvidelser. Den tyske regering besluttede i januar 2005 at omfordele disse omkostninger svarende til, hvem der har forårsaget disse, ved at indføre et strækningsbaseret vejgebyr for alle ind- og udenlandske lastbiler med en tilladt totalvægt fra 12 tons og opefter. I et public private partnership har Toll Collect for Forbundsrepublikken Tyskland udviklet og oprettet et gebyrsystem, der for første gang i verden kombinerer positionsbestemmelse ved hjælp af satellitter med moderne mobilkommunikationsteknologi i et system. Gebyrerne opkræves modsat ved anvendelsen af vignetter på baggrund af den kørte gebyrpålagte strækning, akselantallet og miljøklassen. På denne måde betaler brugeren kun for de faktisk kørte kilometer rimeligt og retfærdigt. Toll Collect har skabt et system, hvor trafikstrømmen på motorvejen ikke hæmmes under gebyropkrævningen. I modsætning til traditionelle vejgebyrsystemer kræver denne innovative teknologi hverken hastighedsbegrænsninger, at lastbilerne standser, eller må holde sig til særlige vognbaner. På denne måde er det lykkedes at gøre opkrævningen af vejgebyret moderne og fleksibel for de tyske og europæiske transportvirksomheder. Desuden er Toll Collect systemet teknisk indrettet sådan, at det også understøtter andre gebyrsystemer. I september 2011 oprettede man servicen TOLL2GO sammen med den østrigske gebyroperatør ASFINAG. Med TOLL2GO kan gebyret for lastbiler med en totalvægt fra 12 tons og opefter også opkræves i Østrig med Toll Collect køretøjsaggregatet, der er monteret i lastbilen. Denne informationsbrochure indeholder alt om lastbilsgebyret i Tyskland fra registreringen via bookingtyperne til gebyropstillingen. Du ønskes altid en god tur! Venlig hilsen Toll Collect 1

4 1 OVERBLIK 1 OVERBLIK Toll Collect gebyrsystemet har tre typer for booking af strækninger: automatisk via et monteret køretøjsaggregat, den såkaldte On-Board Unit (OBU), manuelt ved en gebyrterminal eller manuelt på internettet. Systemets centrale punkt er den automatiske booking. Køretøjsaggregatet, der er monteret i lastbilen, registrerer ved hjælp af satellitsignaler (Global Positioning System, GPS) samt ekstra positionsbestemmende sensorer, på hvilke gebyrpålagte strækningsafsnit lastbilen kører. OBU en udregner lastbilens position og kan på ethvert tidspunkt tilordne den et strækningsafsnit på det godt kilometer gebyrpålagte vejnet (begge kørselsretninger). Aggregatet udregner så gebyret ved hjælp af brugerens oplysninger om miljøklassen og akselantallet og sender disse data videre til Toll Collects computercentral via mobiltelefoni. Alternativer er de manuelle bookingtyper: Brugeren kan booke den gebyrpålagte strækning ved en gebyrterminal eller på internettet. Disse data overføres også til Toll Collects computercentral. Forudsætningen for at kunne booke en strækning via køretøjsaggregatet er, at den gebyrpligtige virksomhed og dennes køretøjer i forvejen er registreret hos Toll Collect. Til booking af en strækning på internettet er det ligeledes nødvendigt at være registreret hos Toll Collect. For registrerede brugere afregnes gebyrerne via betaling med kreditkort, betaling med kreditkort på tilgodehavendebasis, tilgodehavendekonto via Toll Collect, tankkort eller LogPay-betaling. Booking på gebyrterminalerne kan anvendes af alle brugere. Ikke-registrerede brugere kan vælge mellem følgende betalingsmåder: kontanter, tank- eller kreditkort. Registrerede brugere kan derudover også betale med deres bilkort. Så står de bookede strækninger på den månedlige gebyropstilling og gebyrerne afregnes først efter benyttelsen af det gebyrpålagte strækningsnet. Customer Service er kunderne behjælpelig med alle spørgsmål om betalingsmåder og om det samlede lastbilsgebyrsystem. For at sikre at forpligtelsen til at betale vejgebyret overholdes har Toll Collect oprettet et omfattende kontrolsystem til Forbundskontoret for godstransport (BAG). Ved en kontrol undersøges det i Toll Collects computercentral, om alle kontrollerede gebyrpligtige køretøjer har en gyldig booking af de kørte strækninger. Kontrolsystemet består af automatiske kontroller ved kontrolbroer og bærbare kontrolapparater, stationære og mobile kontroller med tilsvarende kontroludstyr og driftskontroller. Samspillet mellem alle disse kontroltyper garan- 2

5 terer en tilstrækkelig og kontinuerlig kontrol af gebyrpligtens overholdelse og giver mulighed for hele tiden at tilpasse kontrolsystemet til ændrede forhold. Herved tages der hensyn til lovens bestemmelser om databeskyttelse. Den 19. juli 2011 trådte den tyske fjerntrafikvejsgebyrlov (BFStrMG) i kraft og afløste den tyske motorvejsgebyrlov (ABMG) som retsgrundlag for opkrævningen af lastbilsgebyret. Ændringen af lovens betegnelse er udtryk for, at det gebyrpligtige vejnet ikke kun omfatter motorveje, men også hovedlandeveje eller delstrækninger af hovedlandeveje. Forordning om opkrævning, om dokumentation af korrekt udstyr og om refusion af lastbilsgebyr (LKW-Maut-Verordnung - LKW-MautV) af 24. juni 2003 (BGBl. I s. 1003), senest ændret ved artikel 2 i loven af 23. juli 2013 (BGBl. I s. 2550) Forordning om udvidelse af afgiftspligt på bestemte delstrækninger af hovedlandeveje (Mautstreckenausdehnungsverordnung - MautStrAusdehnV) af 8. december 2006 (BGBl. I s. 2858), senest ændret ved artikel 4 i loven af 12. juli 2011 (BGBl. I s. 1378) Forordning om regulering af lastbilsgebyrs-knudepunkter for bestemte delstrækninger af hovedlandeveje (Bundesstraßenmaut-Knotenpunkteverordnung - BStrMKnotV) af 9. august 2013 (BGBl. I s. 3218) De lovmæssige grundlag for den strækningsbaserede gebyropkrævning er: Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG = lov om vejafgift for fjernveje) af 12. juli 2011 (BGBl. I s. 1378), senest ændret ved artikel 2, afsnit 152 i loven af 7. august 2013 (BGBl. I s. 3154) 3

6 2 GEBYRPLIGT 2 GEBYRPLIGT Det tyske vejdirektorat (BASt) offentliggør det aktuelle gebyrpålagte vejnet på internettet. Alle gebyrpålagte tyske motorveje og hovedveje for lastbiler med en tilladt totalvægt fra 12 tons og opefter er opført på internettet på 2.1 Bestemmelser for gebyrpligten Gebyrpligtige køretøjer Gebyrpligtige er alle tunge lastbiler eller køretøjskombinationer med en tilladt totalvægt på mindst 12 tons, som udelukkende er bestemt til godstransport (1. alternativ) eller anvendes hertil (2. alternativ). Som begrundelse for gebyrpligten er det tilstrækkeligt, hvis et af de to alternativer er opfyldt i den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs (BFStrMG) 1, stk. 1, pkt. 2, nr. 1. Gebyrpligten i henhold til det første alternativ følger allerede uafhængigt af, om der faktisk transporteres gods, godstransporten sker erhvervsmæssigt eller til egne formål (intern varetransport inden for en virksomhed) eller det pågældende køretøj er fritaget for vægtafgift/vejbenyttelsesafgifter. Hvis køretøjer eller køretøjskombinationer anvendes til lønnet eller forretningsmæssig godstransport (erhvervsmæssig godstransport eller intern varetransport inden for en virksomhed), er der tale om en gebyrpligt i henhold til det andet alternativ. Vedrørende enkeltheder om beregningen af den tilladte totalvægt for køretøjskombinationer kan man informere sig i den tyske lov om indregistrering af motorkøretøjer StVZO 34, stk. 7. Uafhængigt af deres oprindelsesland skal alle gebyrpligtige brugere betale for de kørte gebyrpålagte strækninger Gebyrfrie eller køretøjer fritaget for gebyrpligten Køretøjer eller køretøjskombinationer med en tilladt totalvægt under 12 tons er gebyrfrie. Gebyrfrie er ligeledes køretøjer eller køretøjskombinationer med en tilladt totalvægt på mindst 12 tons, som hverken udelukkende er bestemt til godstransport eller anvendes hertil. Iht. den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs (BFStrMG) 1, stk. 2 er derudover følgende køretøjer og køretøjskombinationer fritaget for gebyrpligten: 1. Busser 2. hærens køretøjer, politibiler, køretøjer til civilbeskyttelse og -forsvar, brandbiler og øvrige beredskabstjenester samt Forbundsrepublikkens køretøjer, 3. køretøjer, der udelukkende anvendes til vejvedligeholdelse og trafikafdelingen inklusiv vejrenholdelse og vinterservice, 4. køretøjer, som udelukkende anvendes i gøgler- og cirkusindustrien, 4

7 5. køretøjer, som anvendes af almennyttige eller godgørende organisationer til transport af gods, som tjener til hjælp i nødsituationer. Forudsætningen for gebyrfritagelsen er undtagen ved busser og køretøjer, som anvendes af almennyttige eller godgørende organisationer til transport af gods som hjælp i nødsituationer, at det udvendigt på motorkøretøjerne kan ses, at disse er bestemt til det pågældende formål. Ejere eller brugere af gebyrfrie eller køretøjer eller køretøjskombinationer fritaget for gebyrpligten kan frivilligt under bestemte forudsætninger få registreret disse køretøjer hos Toll Collect som gebyrfritaget. Registreringen gælder i to år, og der kan efter behov ansøges om en forlængelse af gebyrfritagelsen. Nærmere informationer samt de pågældende formularer findes på internettet på eller kan bestilles hos Customer Servicen. Oplysningerne på formularen om registrering af ikke gebyrpligtige køretøjer skal udfyldes komplet og i overensstemmelse med sandheden. Ejeren eller brugeren bærer alene ansvaret for oplysningernes rigtighed ved registreringen af et gebyrfritaget køretøj (selvdeklarationsprincippet). Registreringen indeholder derfor ingen retlig anerkendelse af gebyrfriheden eller gebyrfritagelsen af Toll Collect eller Forbundskontoret for godstransport (BAG). De kompetente myndigheder er til enhver tid berettiget til at kontrollere oplysningernes rigtighed. Med hensyn til betingelserne henvises der til den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs (BFStrMG) 1, stk. 1 og Gebyrpålagt vejnet Gebyrpligten gælder på alle tyske motorveje inklusiv benzinstationer og rastepladser og begynder ved tilkørslen til motorvejen. Motorveje (BAB) er iht. loven alle fjerntrafikveje, der formelt hører til de tyske motorveje. Gebyrpålagte tyske hovedveje grænser principielt op til en motorvej og er udbygget ligesom motorveje. Som betingelser for gebyrpligten på en hovedvej er der fastlagt de følgende kriterier: Det skal dreje sig om strækninger, der skal være ejet og vedligeholdt af den tyske stat. Disse skal være mindst firesporede og med mindst to kørebaner i hver kørselsretning. Disse skal stå i umiddelbar forbindelse med en tysk motorvej og have en længde på minimum fire kilometer. Der skal være anlagt en gennemgående adskillelse af kørselsretningerne (midterrabat). Desuden må det ikke dreje sig om gennemfartsveje gennem bymæssig bebyggelse. Tilsvarende udbyggede strækninger af hovedveje har siden 1. august 2012 været gebyrspligtige iht.den tyske hovedvejsgebyrlov for tunge lastbiler (BFStrMG). 5

8 2 GEBYRPLIGT De opførte kriterier gælder ikke for de følgende strækninger, der ligeledes hører til det gebyrpålagte strækningsnet og har været omfattet af gebyrpligten siden den 1. januar 2007: Hovedvejen B 75 mellem motorvejen A 253 og motorvejen A 7 (Hamborg), hovedvejen B 4 nord for motorvejen A 23 til Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein og Hamborg), hovedvejen B 9 mellem grænsen Tyskland / Frankrig og tilkørslen Kandel-Süd på motorvejen A 65 (Rheinland-Pfalz) Undtaget fra gebyrpligten er i henhold til den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs (BFStrMG) 1, stk. 3, nr. 1 til 4 de følgende motorvejsstrækninger: Motorvejsstrækningen A6 fra den tyskfranske grænse til tilkørslen Saarbrücken-Fechingen i begge kørselsretninger, motorvejsstrækningen A5 fra den tyskschweiziske grænse og den tysk-franske grænse til tilkørslen Müllheim/Neuenburg i begge kørselsretninger, Det gebyrpålagte vejnet kan downloades på internettet på motorvejsstrækninger, for hvis benyttelse der opkræves et gebyr iht. loven om privat finansiering af fjerntrafikvejsbygning ( Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz ) 2 af 30. august 1994 (BGBl. I, side 2243) i den til enhver tid gældende udgave, motorvejsstrækninger, som kun er udbygget med en vognbane og som ikke umiddelbart er tilsluttet det tyske motorvejsnet. På internettet er det netop gældende gebyrpålagte vejnet offentliggjort på 2.2 De deltagende parters ansvarsområder Ansvarsområder indenfor dette public private partnership: Forbundsrepublikken Tyskland og Toll Collect I lovene er det fastlagt detaljeret, for hvilke køretøjer der skal betales gebyr på de tyske veje, samt hvordan dette opkræves og hvordan gebyrpligtens overholdelse kontrolleres. Den tyske hovedvejsgebyrlov for tunge lastbiler (BFStrMG) regulerer også, at forbundsregeringen ved en bekendtgørelse kan fastsætte størrelsen af gebyrsatserne. Hvordan ansvarsområderne samt gebyrkontrollens forløb er reguleret, fremgår af kapitel 8 Kontrol. Lovens bestemmelser om gebyrpligten fastlægger rammerne, inden for hvilke Toll Collect fungerer som ordretager inden for et public private partnership: Toll Collect har oprettet systemet for en satellitunderstøttet 6

9 gebyropkrævning og driver dette som en pålidelig partner for Forbundsrepublikken Tyskland. Derudover har Toll Collect ved særlig bemyndigelse fået overdraget de følgende opgaver: Registrering af den gebyrpålagte vejbenyttelse og kontrollen af den korrekte gebyrbetaling samt en senere opkrævning af gebyret i bestemte tilfælde. Toll Collect har som privatretlig virksomhed ingen indflydelse på bestemmelserne, om et køretøj er gebyrpligtigt eller fritaget fra gebyrpligten. Afgørelsen angående hvilke køretøjer der er gebyrpligtige, hvilke veje der er underlagt gebyrpligten, hvor højt gebyret er og hvilke miljøklasser der anvendes, træffes af den tyske lovgivende myndighed Ansvar for vejnettet: BASt Ansvaret for det gebyrpålagte vejnet har det tyske vejdirektorat (BASt). BASt har stået for opmålingen af f.eks. de enkelte strækningsafsnit, som det gebyrpålagte vejnet består af. BASt står ligeledes for den permanente opdatering af vejnettet (f.eks. når nye afsnit er færdige). På internetadressen www. mauttabelle.de er det aktuelt gebyrpligtige vejnet offentliggjort Ansvar for kontrol og bødeopkrævning: BAG Forbundskontoret for godstransport (BAG) er ansvarlig for at retsforfølge overtrædelser af gebyrpligten. Hvis det er bevist, at der ikke er blevet opkrævet gebyr fra en gebyrpålagt lastbil for en kørt strækning, opkræves gebyret for den kørte strækning efterfølgende. Er det ikke muligt at fastlægge den reelt kørte gebyrpålagte strækning, opkræves der generelt en strækning på 500 kilometer. BAG lagrer de nødvendige oplysninger, såsom indregistreringsnummer eller gebyrsatser under kontrollen. Derefter indleder BAG en bødeopkrævning. Der kan opkræves bøder på op til euro. 7

10 3 REGISTRERING 3 REGISTRERING Første trin mod en komfortabel gebyropkrævning er en registrering af den gebyrbetalende bruger og dennes køretøjer hos Toll Collect. Registrerede brugere kan vælge mellem tre bookingtyper. Den automatiske booking med et køretøjsaggregat (OBU) er den nemmeste og mest komfortable måde at betale gebyret på. Derudover findes der også de manuelle bookingtyper - på internettet eller ved en gebyrterminal med et bilkort. Desuden kan registrerede brugere anvende samtlige betalingsmåder. Til dette indgår brugeren og udbyderen af betalingsmåden et aftaleforhold, som er uafhængigt af Toll Collect. Efter registreringen modtager virksomheden et bilkort (chipkort) for hver lastbil. På dette er alle data lagret, der er nødvendige til gebyropkrævningen som indregistreringsnummer, indregistreringsland, miljøklasse, akselantal og hovedvognens tilladte totalvægt. Bilkortet forbliver også efter udleveringen til brugeren Toll Collects ejendom. Efter en udført brugerregistrering modtager brugeren så en velkomstskrivelse, i hvilket denne informeres om brugernummeret, samt to yderligere PIN-breve: Det første brev indeholder master PINkoden, som anvendes til autentificering af den registrerede bruger. Denne kræves ved telefonisk forbindelse med Customer Servicen, til ændring af data samt som en forindstillet adgangskode ved den første anmeldelse til booking på internettet. Det andet brev indeholder flåde PIN-koden. Denne gælder for virksomhedens samtlige registrerede køretøjer og letter booking ved gebyrterminalerne med et bilkort. For alle lastbilens data kan automatisk udlæses af bilkortet og anvendes til bookingen. Dette sparer en manuel indtastning af disse informationer. Formularerne til registrering findes på internettet på Disse kan enten ganske enkelt udfyldes direkte online eller efter udprintningen udfyldes med hånden. Alternativt kan formularerne også rekvireres telefonisk hos Customer Service (se kapitel 10 Service og kontakt ). Dokumenterne skal derefter udprintes, underskrives og forsynes med firmastempel og sendes til Toll Collect pr. fax eller med posten. 8

11 4 BOOKINGTYPER 4 BOOKINGTYPER Der påløber kun gebyrer ved benyttelse af de gebyrpålagte veje. Toll Collects system, som er oprettet til gebyropkrævning, fungerer efter dette princip. Toll Collect giver brugerne mulighed for at benytte sig af tre forskellige bookingtyper: automatisk booking med et køretøjsaggregat (On-Board Unit, OBU), manuel booking på internettet, manuel booking ved en gebyrterminal. Den automatiske booking med en OBU er den nemmeste og mest komfortable måde at betale gebyret på. Men der er også fordele ved de andre bookingtyper. På internettet og ved en gebyrterminal er det muligt at booke strækninger op til tre dage i forvejen. En booking ved en gebyrterminal er især en god løsning for virksomheder, som sjældent benytter de gebyrpålagte tyske veje. 4.1 Automatisk booking med køretøjsaggregat (OBU) Hjertet i det satellitunderstøttede gebyrsystem er den automatiske booking ved hjælp af et køretøjsaggregat, den såkaldte On- Board Unit (OBU). Efter registreringen kan hver bruger få monteret et køretøjsaggregat i lastbilen. Ved hjælp af GPS-satellitsignaler og yderligere positionsbestemmende sensorer registrerer OBU en de kørte gebyrpålagte strækningsafsnit og beregner gebyret, der skal betales på baggrund af de indstillede køretøjsdata og gebyrsatser. Informationerne om gebyrerne sendes kodet via mobiltelefoni til Toll Collects computercentral. I computercentralen oprettes der en afregning (se kapitel 6 Betalingsmåder ). Transparens er garanteret: Hver registreret bruger kan på baggrund af gebyropstillingen eller den detaljerede kvittering for enkeltturskørsel (kan vælges af brugeren ved brugerregistreringen) følge det beregnede gebyr og dermed kontrollere, om det opkrævede gebyr er rigtigt. Automatisk booking Bruger Satellitten sender positionsdata (Global Positioning System, GPS) Destination 1. Montering af køretøjsaggregat 2. Indtastning af køretøjsdata 3. GPS-understøttet strækningsregistrering 4. Køretøjsaggregatet (OBU en) registrerer gebyrpålagte strækninger 5. Kontrol (stationær og mobil) 6. Køretøjsaggregatet udregner gebyret 8. Toll Collect afregner g ebyrbeløbene med brugeren 7. Beløbet sendes pr. mobiltelefoni til Toll Collect-computercentralen 9

12 4 BOOKINGTYPER Installation af køretøjsaggregatet (OBU en) Monteringen af OBU en aftaler brugeren med en servicepartner, der er autoriseret af Toll Collect. Disse specielt udvalgte og uddannede værksteder findes i hele Tyskland og i andre lande i Europa. En detaljeret liste over servicepartnerne findes på internettet på OBU en stilles brugeren gratis til rådighed af Toll Collect og denne tilhører også efter monteringen i lastbilen Toll Collect. Brugeren skal selv afholde omkostningerne forbundet med monteringen. Monteringstiden tager som regel ikke mere end fire timer for hver lastbil. Ved nye lastbiler kan denne tid reduceres, hvis lastbilen på kundens anmodning fra fabrikken allerede er udstyret med et kabelsæt og en antenne til OBU-monteringen. Udover monteringen af OBU en omfatter installationen de følgende trin: Personalisering af OBU en på stedet af en servicepartner (overføring af køretøjs- og brugerdata iht. bilkortet), udlægning af antennekabel og installation af antennen, tilslutning til tachografen, tilslutning til lastbilens elektriske system, montering af OBU en, prøvekørsel og instruktion af brugeren, brugeren og servicepartneren bekræfter begge en korrekt montering af OBU en på et monteringscertifikat. For øjeblikket kan registrerede brugere vælge mellem to forskellige OBU-modeller alt efter tilgængelighed: Instrumentbræt-OBU: Denne OBU monteres på instrumentbrættet. I køretøjsaggregatet findes der et DSRC-modul*, som anvendes til overførsel af OBU-dataene til kontrolbroerne, BAG s kontrolbiler og kontrolposter. Denne dataoverførsel sker ved hjælp af infrarød - eller mikrobølgeteknologi, der sikrer et korrekt samspil (interoperabilitet) med andre gebyrsystemer. Indbygnings-OBU: OBU er af denne type monteres i en DIN-skakt på samme måde som en bilradio. Under installationen anbringes der yderligere et DSRC-modul på forruden. Ved begge OBU-typer monteres der en kombiantenne på lastbilens tag. Via denne antenne modtages GPS-signalet og data sendes til Toll Collects computercentral med mobiltelefoni. * Forkortelsen DSRC står for Dedicated Short Range Communication = kommunikation over korte afstande med infrarødt lys eller mikrobølger. 10

13 Ved personaliseringen af køretøjsaggregatet (OBU en) indlæses de køretøjsspecifikke data for lastbilen som f.eks. miljøklasse. Lastbilens indregistreringsnummer og indregistreringsland lagres, dvs. at der på denne måde oprettes en entydig tilordning mellem disse og køretøjsaggregatet. Hvis nødvendigt kan disse data senere ændres direkte hos Toll Collect. Når køretøjsaggregatet er monteret, overgives det til brugeren. Denne modtager en instruktion og en betjeningsvejledning af Toll Collect servicepartneren. Derpå underskriver brugeren et monteringscertifikat hos servicepartneren for at kvittere for overtagelsen af aggregatet. OBU en tændes automatisk, når tændingen slås til. Chaufføren er forpligtet til at kontrollere de indtastede data (f.eks. akselantallet) før hver kørsel og evt. rette disse. Indstillingerne fra den sidste kørsel forbliver som regel lagret. Ved opdateringer af softwaren gendannes OBU ens grundindstillinger. Når tændingen er slået til, føreren har kontrolleret dataene og bekræftet med OK, og den grønne lysdiode på OBU en lyser, er det automatiske gebyrsystem for det pågældende køretøj aktiveret. Yderligere detaljer fremgår af betjeningsvejledningerne for OBU erne. Følgende omkostninger skal blandt andet afholdes af brugeren: Omkostningerne til montering af køretøjsaggregatet, omkostningerne til afmonteringen, hvis lastbilen ikke længere benyttes eller sælges og ved forretningsforbindelsens ophør med Toll Collect, omkostningerne ved et skift af indregistreringsnummer samt ved ændring af de gebyrrelevante data hos en servicepartner, til- og frakørsel samt standtid hos servicepartneren i forbindelse med de ovennævnte arbejder Køretøjsaggregatets (OBU ens) funktionsmåde Ved den automatiske gebyropkrævning modtager køretøjsaggregatet konstant positionsdata via GPS-signaler. Hermed registrerer OBU en, hvor lastbilen befinder sig og sammenligner kontinuerligt denne position med kortene, der er gemt i aggregatet. For at understøtte positionsberegningen i køretøjsaggregatet og dermed sikre en nøjagtig lokalisering, anvendes der også ekstra sensorer. Den såkaldte koblingslokalisering kontrollerer med et gyroskop og tachosignaler køretøjets bevægelser samt retningen. Koblingslokaliseringen er en positionsbestemmelsesmetode, der er uafhængig af GPS-positionsbestemmelsen. Resultaterne fra satellit- og koblingslokaliseringen sammenlignes konstant med hinanden. 11

14 4 BOOKINGTYPER ntakte os Længderne på de gebyrpålagte strækningsafsnit er fastlagt af det tyske vejdirektorat (BASt) og er lagret i køretøjsaggregatet. På grundlag af strækningsdataene, gebyrsatserne samt de indtastede og lagrede køretøjsdata beregner OBU en det gebyr, der skal betales, lagrer denne information og sender den kodet pr. mobiltelefoni til Toll Collects computercentral. Forsendelsen af denne information sker altid når et bestemt gebyrbeløb er nået, eller når et bestemt tidspunkt er udløbet. Skulle aggregatet være slukket på dette tidspunkt, sendes dataene næste gang der tændes for aggregatet. Slukker chaufføren for lastbilens tænding, slukkes der også for OBU en. I Toll Collects computercentral tilordnes det beløb, der skal betales, til brugeren ved hjælp af lastbilens indregistreringsnummer. På grundlag af dette, udfærdiges der regelmæssigt, p.t. en gang om måneden, en gebyropstilling, såfremt der er påløbet gebyrer. 4.2 Manuel booking Alternativet til den automatiske booking med køretøjsaggregatet (OBU en) er den DK Altid i forbindelse informationsark for en Kørsel Uden forstyrrelser 1. Køretøjsaggregat (obu) En perfekt kontakt En fejl i OBU en eller DSRC-modulet kan føre til, at Forbundskontoret for godstransport (BAG) standser brugeren ved en kontrol. Oplysninger om den korrekte brug af OBU en giver folderen Altid i forbindelse, som findes på internettet på Toll Collect-systemet fungerer også takket være de ekstra positionsbestemmende sensorer, hvis GPS-signalet skulle svigte i en kort tid eller være forstyrret. Sikkerheden for hver booking er garanteret på grund af den digitale kodning. manuelle booking på internettet eller ved gebyrterminalen Booking på internettet Den manuelle booking af strækninger på internettet kan foretages op til tre dage før kørslen. Forudsætningen for deltagelsen er en forudgående registrering af virksomheden hos Toll Collect. Brugeren kommer til internet bookingsystemets (IEBS) startside via Bookingen er mulig på sprogene tysk, engelsk, fransk og polsk. Der kræves ingen speciel software. Bookingen sker med få trin. Brugeren indtaster ved den første booking sit brugernummer og sin master PIN-kode. Derefter fastlægger brugeren et personligt internet login samt en personlig adgangskode. Efter anmeldelsen vises alle brugerens registrerede køretøjer. Brugeren vælger enten et allerede lagret køretøj eller indtaster data for et andet køretøj f.eks. en lejet lastbil. Derefter fastlægges start- og slutpunktet for ruten. Ud fra de indtastede data beregnes automatisk den korteste strækning i det gebyrpålagte vejnet. Brugeren kan acceptere denne eller tilpasse ruten efter behov ved at indta- 12

15 ste op til fire via-punkter (dvs. til- og frakørsler eller motorvejsforgreninger, via hvilke strækningen skal føres). Gebyrsystemet beregner så gyldighedens varighed og gebyrbeløbet der skal betales. Er brugeren indforstået hermed, booker brugeren strækningen og modtager en bookingkvittering med bookingnummer. Ved hjælp af nummeret kan chaufføren i forbindelse med kontroller bevise, at der er betalt et korrekt gebyr for strækningen. Derudover er dette nummer nødvendigt til annulleringer. Brugeren kan udskrive bookingkvitteringen eller få den tilsendt pr. . Denne kvittering indeholder en kode, den såkaldte digitale signatur, som beviser at kvitteringen er ægte. Brugeren kan efter ønske også indtaste et omkostningssted ved bookingen til virksomhedens interne omkostningsfordeling. På internettet kan kun hele strækninger annulleres før gyldighedstidspunktet. Delvise annulleringer kan kun foretages ved gebyrterminalerne langs med den bookede strækning. Der er truffet sikkerhedsforanstaltninger mod uautoriserede bookingforsøg: Den personlige adgang spærres, hvis der flere gange indtastes en forkert adgangskode. Denne kan derefter kun ophæves af Toll Collects Customer Service. For at sikre overførslen anvendes der en SSL-standard med en kodelængde på 128 bit. Bemærk! Det manuelle gebyrsystems routingprocedure foreslår ruter i det gebyrpligtige vejnet og beregner på dette grundlag Manuel booking: Booking på internettet Burger Destination 1. Booking via internettet 2. Lastbilen kører på gebyrpålagte veje 3. Kontrol (stationær og mobil) 4. Toll Collect afregner gebyrbeløbene med brugeren 13

16 4 BOOKINGTYPER gebyret for den korteste strækning. Derfor behøver strækningen, som foreslås af systemet, ikke at være den korteste vej. Brugere, som foretrækker en anden strækningsføring, kan booke denne ved at indtaste delstrækninger. Undtaget herfra er gebyrfrie forbindelser i vejnettet. Når en strækning bookes i det manuelle system, gør gebyrfrie forbindelser det nemmere at booke de ønskede strækninger. Den foreslåede rute fører så ikke kun via gebyrpålagte men også via gebyrfrie strækninger. På denne måde sørger gebyrfrie forbindelser i vejnettet også for, at motorveje, hvis begyndelse og ende ikke er forbundet med det øvrige motorvejsnet (de såkaldte isolerede motorveje ), gennemgående er integreret i bookingen af strækninger Booking ved gebyrterminalen Alle brugere, både registrerede eller ikke registrerede, kan booke strækninger manuelt ved en gebyrterminal. Disse er forsynet med skiltet Toll Collect og findes både i Tyskland samt i de tilgrænsende lande i nærheden af tilkørselsveje, på rastepladser for lastbiler, almindelige rastepladser og ved benzinstationer. gen kan foretages på sprogene tysk, engelsk, fransk og polsk. Ved spørgsmål kan føreren til enhver tid få kontakt med Toll Collect Customer Service via en opkaldstast. I en personlig samtale modtager chaufføren så de ønskede informationer, igen på tysk, engelsk, fransk eller polsk. Booking ved terminalen ligner købet af billetter ved automater. Betjeningen sker via en touchscreen og et PIN-tastatur til kortbetaling. Føreren indtaster alle relevante bildata eller benytter sit køretøjskort og fastlægger starttidspunkt samt startsted og destination. Gebyrterminalen udregner gebyret for den korteste strækning inden for det gebyrpålagte vejnet. Chaufføren kan acceptere den foreslåede rute eller ændre strækningen ved at indtaste op til fire mellemstationer, såkaldte viapunkter, via hvilke strækningen skal fastlægges. Ændringer kan udføres med knappen Streckenverlauf ändern (Ændring af strækning) med valg i et kort. I den forbindelse bør chaufføren ud fra startpunktet for eksempel vælge de vigtigste motorvejsknudepunkter som via-punkter i kortet. Når chaufføren er indforstået med ruten, Selve bookingen er ens for alle gebyrterminaler, uafhængigt af om det drejer sig om en indoor-terminal, som står indendørs i et kasselokale, eller en outdoor-terminal, som er opstillet i det fri. Terminalens brugerflade er opbygget logisk. Alle chauffører kan nemt bruge den. Bookin- 14

17 Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny Aktualisierte Auflage 2012 Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta Der kan fås et gebyratlas hos Toll Collect med samtlige positioner for gebyrterminalerne og dette ligger fremme på alle gebyrterminaler. En stednavnsliste og en stednavnssøgning via pc, smartphone eller tablet findes på internetadressen bekræfter denne ruten og vælger det ønskede betalingsmiddel. Tidspunktet, for hvornår turen senest skal være afsluttet, udregnes automatisk af systemet. Dette udregnes ud fra starttidspunktet, strækningens længde og tid til korte pauser, køer og andre forstyrrelser. Tidsvinduet er dog beregnet således, at en booking ikke kan anvendes flere gange. Chaufføren er forpligtet til at foretage bookingerne således, at denne kan overholde de gældende køre- og hviletider. Det anbefales at starte kørslen så tæt på bookinggyldighedens start som muligt. Lastbilchaufføren modtager ved betaling med kort først en betalingskvittering og til sidst en bookingkvittering. Denne kvittering indeholder oplysninger om: Køretøjsdata, den bookede strækning, strækningens længde, beløbet på gebyret, bookingnummeret og hvor lang tid den er gyldig. Ved en booking med kontant betaling ved en indoor-terminal udskriver terminalen to kvitteringer en bookingkvittering til brugeren og en modtagelseskvittering til firmaet, der driver gebyrterminalen. Når lastbilchaufføren har betalt ved kassen, giver kassepersonalet ham bookingkvitteringen tilbage, som nu også er forsynet med et bookingnummer. På terminaler, som er opstillet udendørs (outdoor-terminaler), kan der betales kontant. Automaterne accepterer kun pengesedler ingen mønter. Der udskrives kun en kvittering. Manuel booking: Booking ved gebyrterminalen Bruger Destination 1. Booking ved gebyrterminalerne 2. Lastbilen kører på gebyrpålagte veje 3. Kontrol (stationær og mobil) 15

18 4 BOOKINGTYPER Det er muligt at betale med kreditkort direkte både ved indoor- og outdoor-terminalerne. For ikke-registrerede brugere er der mulighed for at betale med et anerkendt kreditkort eller et tankkort, der er godkendt til den manuelle indskrivningsproces. Registrerede brugere kan også booke med bilkortet. I dette tilfælde modtager brugeren kun en bookingkvittering. Afregningen sker så via den aftalte betalingsmåde. Det er muligt at booke strækninger op til tre dage før starttidspunktet, dvs. før bookingkvitteringens gyldighedsperiode starter. Terminalerne er forbundet med Toll Collects computercentral. Dermed sendes dataene til Toll Collect direkte efter bookingen. På den måde registrerer systemet ved kontroller, om lastbilen har booket den gebyrpligtige strækning korrekt på det pågældende tidspunkt. Bookinger kan annulleres før kvitteringens gyldighedsperiode starter ved enhver gebyrterminal og delvist annulleres i gyldighedsperioden ved gebyrterminaler langs med den bookede strækning (for den endnu ikke kørte strækning). Mere detaljerede informationer om temaet annulleringer findes i kapitlet 4.3 Annullering ved den manuelle booking. Bemærk! Det manuelle gebyrsystems routingprocedure foreslår ruter i det gebyrpligtige vejnet og beregner på dette grundlag gebyret for den korteste strækning. Derfor behøver strækningen, som foreslås af systemet, ikke at være den korteste vej. Brugere, som foretrækker en anden strækningsføring, kan booke denne ved at indtaste delstrækninger. Undtaget herfra er gebyrfrie forbindelser i vejnettet. Når en strækning bookes i det manuelle system, gør gebyrfrie forbindelser det nemmere at booke de ønskede strækninger. Den foreslåede rute fører så ikke kun via gebyrpålagte men også via gebyrfrie strækninger. På denne måde sørger gebyrfrie forbindelser i vejnettet også for, at motorveje, hvis begyndelse og ende ikke er forbundet med det øvrige motorvejsnet (de såkaldte isolerede motorveje ), gennemgående er integreret i bookingen af strækninger. 4.3 Annullering af den manuelle booking Manuelle bookinger kan annulleres. Til dette findes der følgende muligheder: Ture, hvis gyldighedsperiode endnu ikke er begyndt, kan annulleres på internettet (for registrerede brugere) og på hver gebyrterminal (for registrerede og ikke registrerede brugere). En annullering kan afvises på grund af en indtastningsfejl eller en kort teknisk forstyrrelse på gebyrterminalen. Ved en teknisk årsag refunderes beløbet senere efter indsendelse af formularen Reklamation Stornierung/Einbuchungsbeleg ( Reklamation af annullering/bookingkvittering ). Ved indtastningsfejl refunderes beløbet ikke. Derfor bør chaufføren først med kaldetasten på terminalen kontakte Toll Collect for at finde ud af, om der er tale om en indtastningsfejl. Reklamationsformularen kan brugeren få direkte på gebyrterminalen eller denne kan downloades på internettet på 16

19 Ved delvise eller fuldstændige annulleringer skal der betales et gebyr. Undtaget heraf er en øjeblikkelig annullering inden for 15 minutter på den gebyrterminal, hvor strækningen er booket, og i løbet af fem minutter på internettet efter bookingen. Ved alle andre annulleringer opkræves der et gebyr på 3 euro. En annullering er ikke mulig, hvis beløbet der skal refunderes eller kreditnotaen er mindre eller lig annulleringsgebyret på 3 euro. Når bookingkvitteringens gyldighed udløber, så er det ikke længere muligt at annullere en tur hos Toll Collect. En refundering er så kun mulig via Forbundskontoret for godstransport (BAG) (se kapitel 4.4 Krav på godtgørelse efter at bookingkvitteringens gyldighed er udløbet ). Bemærk! Ændringer af bookingen er kun mulig via annullering og booking af den nye strækning Annullering på internettet En strækning, der er booket på internettet, kan annulleres før gyldighedstidspunktets begyndelse. Hertil vælges funktionen Cancellation (Annullering), og nu indtastes og bekræftes bookingnummeret for den strækning, der skal annulleres. Derefter er bookingen annulleret i gebyrsystemet, og bookingkvitteringen og -nummeret er nu ugyldige. Tilbagebetalingen af gebyret sker som kreditnota via betalingsmidlet der er aftalt med brugeren. Delvise annulleringer for allerede påbegyndte gebyrpålagte kørsler kan kun ske ved gebyrterminaler langs med den bookede strækning Annullering ved gebyrterminalen Annulleringen er ens for alle gebyrterminaler, uafhængigt af om det drejer sig om en indoor-terminal, som står indendørs i et kasselokale, eller en outdoor-terminal, som er opstillet udendørs. En bruger kan principielt også komplet annullere den bookede strækning ved hver gebyrterminal og få godtgjort det betalte gebyr, hvis den komplette annullering sker før gyldighedstidspunktets begyndelse. I gyldighedsperioden kan brugeren kun komplet annullere den bookede strækning ved en terminal, som er tilordnet den bookede stræknings starttilkørsel. En delvis annullering kan ske ved gebyrterminaler langs med den bookede strækning for de endnu ikke kørte strækningsafsnit. Det beløb, der godtgøres, beregnes af den resterende strækning fra gebyrterminalens placering, ved hvilken annulleringen blev foretaget, til destinationen for den valgte strækning. 17

20 4 BOOKINGTYPER Er gebyret betalt med kort, indføres det pågældende kort i terminalen og tilbagebetalingen sker via det oprindelige betalingsmiddel. 4.4 Krav på godtgørelse efter at bookingkvitteringens gyldighed er udløbet Derefter vælger brugeren funktionen Cancel (Annullering) og fører bookingkvitteringen ind i terminalen. Til en delvis annullering indtaster chaufføren en ny destination på den oprindelige strækning. Denne destination skal ligge mellem gebyrterminalen, ved hvilken annulleringen udføres, og den oprindelige destination. Derefter godtgøres det betalte gebyr for strækningen mellem den nu indtastede destination og den oprindelige destination. Er gebyret betalt kontant, modtager brugeren en kvittering, med hvilken beløbet kan udbetales ved kassen. Sker annulleringen ved en outdoor-terminal, godtgøres beløbet kontant i euromønter (fraregnet annulleringsgebyret). Også efter at bookingkvitteringens gyldighed er udløbet, kan brugeren kræve tilbagebetaling fra Forbundskontoret for godstransport (BAG). Dette er muligt, hvis det kan bevises, at brugeren af særlige årsager ikke kunne annullere strækningen før, og hvis kravet om tilbagebetaling stilles inden for to måneder efter at bookingkvitteringens eller internetbookingens gyldighed er udløbet til BAG på en speciel BAG-formular. Formularen kan downloades på internettet på eller bestilles hos Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, Köln, Tyskland. Godtgørelsesproceduren hos BAG er forbundet med omkostninger. 18

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Definitioner og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for Diners Club

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere