LASTBILSGEBYRET I TYSKLAND BRUGERINFORMATIONER. Opdateret oplag. På vegne af.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASTBILSGEBYRET I TYSKLAND BRUGERINFORMATIONER. Opdateret oplag. På vegne af. www.toll-collect.de"

Transkript

1 DK LASTBILSGEBYRET I TYSKLAND BRUGERINFORMATIONER Opdateret oplag 2014 På vegne af

2 INDHOLD Forord Overblik Gebyrpligt Bestemmelser for gebyrpligten Gebyrpligtige køretøjer Gebyrfrie eller køretøjer fritaget for gebyrpligten Gebyrpålagt vejnet De deltagende parters ansvarsområder Ansvarsområder indenfor dette public private partnership: Forbundsrepublikken Tyskland og Toll Collect Ansvar for kontrol og bødeopkrævning: BAG Ansvar for vejnettet: BASt Registrering Bookingtyper Automatisk booking med køretøjsaggregat (OBU) Installation af køretøjsaggregatet (OBU en) Køretøjsaggregatets (OBU ens) funktionsmåde Manuel booking Booking på internettet Booking ved gebyrterminalen Annullering af den manuelle booking Annullering på internettet Annullering ved gebyrterminalen Krav på godtgørelse efter at bookingkvitteringens gyldighed er udløbet Gebyrstørrelse Betalingsmåder Betalingsmåder for registrerede brugere Afregning pr. tilgodehavendekonto via Toll Collect Betalingsmidler med betalingsgaranti Betalingsmidler for ikke registrerede brugere Kontant Tank- og kreditkort Afregning for registrerede brugere Regelmæssig gebyropstilling Ekstraordinær gebyropstilling Reklamation af gebyropstillingen Ekstra tjenester Kontrol Spørgsmål og svar Service og kontakt... 35

3 FORORD Kære læser! Placeringen i Europas centrum har gjort Tyskland til omdrejningspunktet for den internationale lastbilstrafik. Tusindvis af lastbiler fra hele Europa kører gennem Tyskland og benytter her især de tyske motorveje. Den stadigt stigende godstransport belaster de tyske veje meget og kræver betydelige investeringer til vedligeholdelse og udvidelser. Den tyske regering besluttede i januar 2005 at omfordele disse omkostninger svarende til, hvem der har forårsaget disse, ved at indføre et strækningsbaseret vejgebyr for alle ind- og udenlandske lastbiler med en tilladt totalvægt fra 12 tons og opefter. I et public private partnership har Toll Collect for Forbundsrepublikken Tyskland udviklet og oprettet et gebyrsystem, der for første gang i verden kombinerer positionsbestemmelse ved hjælp af satellitter med moderne mobilkommunikationsteknologi i et system. Gebyrerne opkræves modsat ved anvendelsen af vignetter på baggrund af den kørte gebyrpålagte strækning, akselantallet og miljøklassen. På denne måde betaler brugeren kun for de faktisk kørte kilometer rimeligt og retfærdigt. Toll Collect har skabt et system, hvor trafikstrømmen på motorvejen ikke hæmmes under gebyropkrævningen. I modsætning til traditionelle vejgebyrsystemer kræver denne innovative teknologi hverken hastighedsbegrænsninger, at lastbilerne standser, eller må holde sig til særlige vognbaner. På denne måde er det lykkedes at gøre opkrævningen af vejgebyret moderne og fleksibel for de tyske og europæiske transportvirksomheder. Desuden er Toll Collect systemet teknisk indrettet sådan, at det også understøtter andre gebyrsystemer. I september 2011 oprettede man servicen TOLL2GO sammen med den østrigske gebyroperatør ASFINAG. Med TOLL2GO kan gebyret for lastbiler med en totalvægt fra 12 tons og opefter også opkræves i Østrig med Toll Collect køretøjsaggregatet, der er monteret i lastbilen. Denne informationsbrochure indeholder alt om lastbilsgebyret i Tyskland fra registreringen via bookingtyperne til gebyropstillingen. Du ønskes altid en god tur! Venlig hilsen Toll Collect 1

4 1 OVERBLIK 1 OVERBLIK Toll Collect gebyrsystemet har tre typer for booking af strækninger: automatisk via et monteret køretøjsaggregat, den såkaldte On-Board Unit (OBU), manuelt ved en gebyrterminal eller manuelt på internettet. Systemets centrale punkt er den automatiske booking. Køretøjsaggregatet, der er monteret i lastbilen, registrerer ved hjælp af satellitsignaler (Global Positioning System, GPS) samt ekstra positionsbestemmende sensorer, på hvilke gebyrpålagte strækningsafsnit lastbilen kører. OBU en udregner lastbilens position og kan på ethvert tidspunkt tilordne den et strækningsafsnit på det godt kilometer gebyrpålagte vejnet (begge kørselsretninger). Aggregatet udregner så gebyret ved hjælp af brugerens oplysninger om miljøklassen og akselantallet og sender disse data videre til Toll Collects computercentral via mobiltelefoni. Alternativer er de manuelle bookingtyper: Brugeren kan booke den gebyrpålagte strækning ved en gebyrterminal eller på internettet. Disse data overføres også til Toll Collects computercentral. Forudsætningen for at kunne booke en strækning via køretøjsaggregatet er, at den gebyrpligtige virksomhed og dennes køretøjer i forvejen er registreret hos Toll Collect. Til booking af en strækning på internettet er det ligeledes nødvendigt at være registreret hos Toll Collect. For registrerede brugere afregnes gebyrerne via betaling med kreditkort, betaling med kreditkort på tilgodehavendebasis, tilgodehavendekonto via Toll Collect, tankkort eller LogPay-betaling. Booking på gebyrterminalerne kan anvendes af alle brugere. Ikke-registrerede brugere kan vælge mellem følgende betalingsmåder: kontanter, tank- eller kreditkort. Registrerede brugere kan derudover også betale med deres bilkort. Så står de bookede strækninger på den månedlige gebyropstilling og gebyrerne afregnes først efter benyttelsen af det gebyrpålagte strækningsnet. Customer Service er kunderne behjælpelig med alle spørgsmål om betalingsmåder og om det samlede lastbilsgebyrsystem. For at sikre at forpligtelsen til at betale vejgebyret overholdes har Toll Collect oprettet et omfattende kontrolsystem til Forbundskontoret for godstransport (BAG). Ved en kontrol undersøges det i Toll Collects computercentral, om alle kontrollerede gebyrpligtige køretøjer har en gyldig booking af de kørte strækninger. Kontrolsystemet består af automatiske kontroller ved kontrolbroer og bærbare kontrolapparater, stationære og mobile kontroller med tilsvarende kontroludstyr og driftskontroller. Samspillet mellem alle disse kontroltyper garan- 2

5 terer en tilstrækkelig og kontinuerlig kontrol af gebyrpligtens overholdelse og giver mulighed for hele tiden at tilpasse kontrolsystemet til ændrede forhold. Herved tages der hensyn til lovens bestemmelser om databeskyttelse. Den 19. juli 2011 trådte den tyske fjerntrafikvejsgebyrlov (BFStrMG) i kraft og afløste den tyske motorvejsgebyrlov (ABMG) som retsgrundlag for opkrævningen af lastbilsgebyret. Ændringen af lovens betegnelse er udtryk for, at det gebyrpligtige vejnet ikke kun omfatter motorveje, men også hovedlandeveje eller delstrækninger af hovedlandeveje. Forordning om opkrævning, om dokumentation af korrekt udstyr og om refusion af lastbilsgebyr (LKW-Maut-Verordnung - LKW-MautV) af 24. juni 2003 (BGBl. I s. 1003), senest ændret ved artikel 2 i loven af 23. juli 2013 (BGBl. I s. 2550) Forordning om udvidelse af afgiftspligt på bestemte delstrækninger af hovedlandeveje (Mautstreckenausdehnungsverordnung - MautStrAusdehnV) af 8. december 2006 (BGBl. I s. 2858), senest ændret ved artikel 4 i loven af 12. juli 2011 (BGBl. I s. 1378) Forordning om regulering af lastbilsgebyrs-knudepunkter for bestemte delstrækninger af hovedlandeveje (Bundesstraßenmaut-Knotenpunkteverordnung - BStrMKnotV) af 9. august 2013 (BGBl. I s. 3218) De lovmæssige grundlag for den strækningsbaserede gebyropkrævning er: Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG = lov om vejafgift for fjernveje) af 12. juli 2011 (BGBl. I s. 1378), senest ændret ved artikel 2, afsnit 152 i loven af 7. august 2013 (BGBl. I s. 3154) 3

6 2 GEBYRPLIGT 2 GEBYRPLIGT Det tyske vejdirektorat (BASt) offentliggør det aktuelle gebyrpålagte vejnet på internettet. Alle gebyrpålagte tyske motorveje og hovedveje for lastbiler med en tilladt totalvægt fra 12 tons og opefter er opført på internettet på Bestemmelser for gebyrpligten Gebyrpligtige køretøjer Gebyrpligtige er alle tunge lastbiler eller køretøjskombinationer med en tilladt totalvægt på mindst 12 tons, som udelukkende er bestemt til godstransport (1. alternativ) eller anvendes hertil (2. alternativ). Som begrundelse for gebyrpligten er det tilstrækkeligt, hvis et af de to alternativer er opfyldt i den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs (BFStrMG) 1, stk. 1, pkt. 2, nr. 1. Gebyrpligten i henhold til det første alternativ følger allerede uafhængigt af, om der faktisk transporteres gods, godstransporten sker erhvervsmæssigt eller til egne formål (intern varetransport inden for en virksomhed) eller det pågældende køretøj er fritaget for vægtafgift/vejbenyttelsesafgifter. Hvis køretøjer eller køretøjskombinationer anvendes til lønnet eller forretningsmæssig godstransport (erhvervsmæssig godstransport eller intern varetransport inden for en virksomhed), er der tale om en gebyrpligt i henhold til det andet alternativ. Vedrørende enkeltheder om beregningen af den tilladte totalvægt for køretøjskombinationer kan man informere sig i den tyske lov om indregistrering af motorkøretøjer StVZO 34, stk. 7. Uafhængigt af deres oprindelsesland skal alle gebyrpligtige brugere betale for de kørte gebyrpålagte strækninger Gebyrfrie eller køretøjer fritaget for gebyrpligten Køretøjer eller køretøjskombinationer med en tilladt totalvægt under 12 tons er gebyrfrie. Gebyrfrie er ligeledes køretøjer eller køretøjskombinationer med en tilladt totalvægt på mindst 12 tons, som hverken udelukkende er bestemt til godstransport eller anvendes hertil. Iht. den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs (BFStrMG) 1, stk. 2 er derudover følgende køretøjer og køretøjskombinationer fritaget for gebyrpligten: 1. Busser 2. hærens køretøjer, politibiler, køretøjer til civilbeskyttelse og -forsvar, brandbiler og øvrige beredskabstjenester samt Forbundsrepublikkens køretøjer, 3. køretøjer, der udelukkende anvendes til vejvedligeholdelse og trafikafdelingen inklusiv vejrenholdelse og vinterservice, 4. køretøjer, som udelukkende anvendes i gøgler- og cirkusindustrien, 4

7 5. køretøjer, som anvendes af almennyttige eller godgørende organisationer til transport af gods, som tjener til hjælp i nødsituationer. Forudsætningen for gebyrfritagelsen er undtagen ved busser og køretøjer, som anvendes af almennyttige eller godgørende organisationer til transport af gods som hjælp i nødsituationer, at det udvendigt på motorkøretøjerne kan ses, at disse er bestemt til det pågældende formål. Ejere eller brugere af gebyrfrie eller køretøjer eller køretøjskombinationer fritaget for gebyrpligten kan frivilligt under bestemte forudsætninger få registreret disse køretøjer hos Toll Collect som gebyrfritaget. Registreringen gælder i to år, og der kan efter behov ansøges om en forlængelse af gebyrfritagelsen. Nærmere informationer samt de pågældende formularer findes på internettet på eller kan bestilles hos Customer Servicen. Oplysningerne på formularen om registrering af ikke gebyrpligtige køretøjer skal udfyldes komplet og i overensstemmelse med sandheden. Ejeren eller brugeren bærer alene ansvaret for oplysningernes rigtighed ved registreringen af et gebyrfritaget køretøj (selvdeklarationsprincippet). Registreringen indeholder derfor ingen retlig anerkendelse af gebyrfriheden eller gebyrfritagelsen af Toll Collect eller Forbundskontoret for godstransport (BAG). De kompetente myndigheder er til enhver tid berettiget til at kontrollere oplysningernes rigtighed. Med hensyn til betingelserne henvises der til den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs (BFStrMG) 1, stk. 1 og Gebyrpålagt vejnet Gebyrpligten gælder på alle tyske motorveje inklusiv benzinstationer og rastepladser og begynder ved tilkørslen til motorvejen. Motorveje (BAB) er iht. loven alle fjerntrafikveje, der formelt hører til de tyske motorveje. Gebyrpålagte tyske hovedveje grænser principielt op til en motorvej og er udbygget ligesom motorveje. Som betingelser for gebyrpligten på en hovedvej er der fastlagt de følgende kriterier: Det skal dreje sig om strækninger, der skal være ejet og vedligeholdt af den tyske stat. Disse skal være mindst firesporede og med mindst to kørebaner i hver kørselsretning. Disse skal stå i umiddelbar forbindelse med en tysk motorvej og have en længde på minimum fire kilometer. Der skal være anlagt en gennemgående adskillelse af kørselsretningerne (midterrabat). Desuden må det ikke dreje sig om gennemfartsveje gennem bymæssig bebyggelse. Tilsvarende udbyggede strækninger af hovedveje har siden 1. august 2012 været gebyrspligtige iht.den tyske hovedvejsgebyrlov for tunge lastbiler (BFStrMG). 5

8 2 GEBYRPLIGT De opførte kriterier gælder ikke for de følgende strækninger, der ligeledes hører til det gebyrpålagte strækningsnet og har været omfattet af gebyrpligten siden den 1. januar 2007: Hovedvejen B 75 mellem motorvejen A 253 og motorvejen A 7 (Hamborg), hovedvejen B 4 nord for motorvejen A 23 til Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein og Hamborg), hovedvejen B 9 mellem grænsen Tyskland / Frankrig og tilkørslen Kandel-Süd på motorvejen A 65 (Rheinland-Pfalz) Undtaget fra gebyrpligten er i henhold til den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs (BFStrMG) 1, stk. 3, nr. 1 til 4 de følgende motorvejsstrækninger: Motorvejsstrækningen A6 fra den tyskfranske grænse til tilkørslen Saarbrücken-Fechingen i begge kørselsretninger, motorvejsstrækningen A5 fra den tyskschweiziske grænse og den tysk-franske grænse til tilkørslen Müllheim/Neuenburg i begge kørselsretninger, Det gebyrpålagte vejnet kan downloades på internettet på motorvejsstrækninger, for hvis benyttelse der opkræves et gebyr iht. loven om privat finansiering af fjerntrafikvejsbygning ( Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz ) 2 af 30. august 1994 (BGBl. I, side 2243) i den til enhver tid gældende udgave, motorvejsstrækninger, som kun er udbygget med en vognbane og som ikke umiddelbart er tilsluttet det tyske motorvejsnet. På internettet er det netop gældende gebyrpålagte vejnet offentliggjort på De deltagende parters ansvarsområder Ansvarsområder indenfor dette public private partnership: Forbundsrepublikken Tyskland og Toll Collect I lovene er det fastlagt detaljeret, for hvilke køretøjer der skal betales gebyr på de tyske veje, samt hvordan dette opkræves og hvordan gebyrpligtens overholdelse kontrolleres. Den tyske hovedvejsgebyrlov for tunge lastbiler (BFStrMG) regulerer også, at forbundsregeringen ved en bekendtgørelse kan fastsætte størrelsen af gebyrsatserne. Hvordan ansvarsområderne samt gebyrkontrollens forløb er reguleret, fremgår af kapitel 8 Kontrol. Lovens bestemmelser om gebyrpligten fastlægger rammerne, inden for hvilke Toll Collect fungerer som ordretager inden for et public private partnership: Toll Collect har oprettet systemet for en satellitunderstøttet 6

9 gebyropkrævning og driver dette som en pålidelig partner for Forbundsrepublikken Tyskland. Derudover har Toll Collect ved særlig bemyndigelse fået overdraget de følgende opgaver: Registrering af den gebyrpålagte vejbenyttelse og kontrollen af den korrekte gebyrbetaling samt en senere opkrævning af gebyret i bestemte tilfælde. Toll Collect har som privatretlig virksomhed ingen indflydelse på bestemmelserne, om et køretøj er gebyrpligtigt eller fritaget fra gebyrpligten. Afgørelsen angående hvilke køretøjer der er gebyrpligtige, hvilke veje der er underlagt gebyrpligten, hvor højt gebyret er og hvilke miljøklasser der anvendes, træffes af den tyske lovgivende myndighed Ansvar for vejnettet: BASt Ansvaret for det gebyrpålagte vejnet har det tyske vejdirektorat (BASt). BASt har stået for opmålingen af f.eks. de enkelte strækningsafsnit, som det gebyrpålagte vejnet består af. BASt står ligeledes for den permanente opdatering af vejnettet (f.eks. når nye afsnit er færdige). På internetadressen www. mauttabelle.de er det aktuelt gebyrpligtige vejnet offentliggjort Ansvar for kontrol og bødeopkrævning: BAG Forbundskontoret for godstransport (BAG) er ansvarlig for at retsforfølge overtrædelser af gebyrpligten. Hvis det er bevist, at der ikke er blevet opkrævet gebyr fra en gebyrpålagt lastbil for en kørt strækning, opkræves gebyret for den kørte strækning efterfølgende. Er det ikke muligt at fastlægge den reelt kørte gebyrpålagte strækning, opkræves der generelt en strækning på 500 kilometer. BAG lagrer de nødvendige oplysninger, såsom indregistreringsnummer eller gebyrsatser under kontrollen. Derefter indleder BAG en bødeopkrævning. Der kan opkræves bøder på op til euro. 7

10 3 REGISTRERING 3 REGISTRERING Første trin mod en komfortabel gebyropkrævning er en registrering af den gebyrbetalende bruger og dennes køretøjer hos Toll Collect. Registrerede brugere kan vælge mellem tre bookingtyper. Den automatiske booking med et køretøjsaggregat (OBU) er den nemmeste og mest komfortable måde at betale gebyret på. Derudover findes der også de manuelle bookingtyper - på internettet eller ved en gebyrterminal med et bilkort. Desuden kan registrerede brugere anvende samtlige betalingsmåder. Til dette indgår brugeren og udbyderen af betalingsmåden et aftaleforhold, som er uafhængigt af Toll Collect. Efter registreringen modtager virksomheden et bilkort (chipkort) for hver lastbil. På dette er alle data lagret, der er nødvendige til gebyropkrævningen som indregistreringsnummer, indregistreringsland, miljøklasse, akselantal og hovedvognens tilladte totalvægt. Bilkortet forbliver også efter udleveringen til brugeren Toll Collects ejendom. Efter en udført brugerregistrering modtager brugeren så en velkomstskrivelse, i hvilket denne informeres om brugernummeret, samt to yderligere PIN-breve: Det første brev indeholder master PINkoden, som anvendes til autentificering af den registrerede bruger. Denne kræves ved telefonisk forbindelse med Customer Servicen, til ændring af data samt som en forindstillet adgangskode ved den første anmeldelse til booking på internettet. Det andet brev indeholder flåde PIN-koden. Denne gælder for virksomhedens samtlige registrerede køretøjer og letter booking ved gebyrterminalerne med et bilkort. For alle lastbilens data kan automatisk udlæses af bilkortet og anvendes til bookingen. Dette sparer en manuel indtastning af disse informationer. Formularerne til registrering findes på internettet på Disse kan enten ganske enkelt udfyldes direkte online eller efter udprintningen udfyldes med hånden. Alternativt kan formularerne også rekvireres telefonisk hos Customer Service (se kapitel 10 Service og kontakt ). Dokumenterne skal derefter udprintes, underskrives og forsynes med firmastempel og sendes til Toll Collect pr. fax eller med posten. 8

11 4 BOOKINGTYPER 4 BOOKINGTYPER Der påløber kun gebyrer ved benyttelse af de gebyrpålagte veje. Toll Collects system, som er oprettet til gebyropkrævning, fungerer efter dette princip. Toll Collect giver brugerne mulighed for at benytte sig af tre forskellige bookingtyper: automatisk booking med et køretøjsaggregat (On-Board Unit, OBU), manuel booking på internettet, manuel booking ved en gebyrterminal. Den automatiske booking med en OBU er den nemmeste og mest komfortable måde at betale gebyret på. Men der er også fordele ved de andre bookingtyper. På internettet og ved en gebyrterminal er det muligt at booke strækninger op til tre dage i forvejen. En booking ved en gebyrterminal er især en god løsning for virksomheder, som sjældent benytter de gebyrpålagte tyske veje. 4.1 Automatisk booking med køretøjsaggregat (OBU) Hjertet i det satellitunderstøttede gebyrsystem er den automatiske booking ved hjælp af et køretøjsaggregat, den såkaldte On- Board Unit (OBU). Efter registreringen kan hver bruger få monteret et køretøjsaggregat i lastbilen. Ved hjælp af GPS-satellitsignaler og yderligere positionsbestemmende sensorer registrerer OBU en de kørte gebyrpålagte strækningsafsnit og beregner gebyret, der skal betales på baggrund af de indstillede køretøjsdata og gebyrsatser. Informationerne om gebyrerne sendes kodet via mobiltelefoni til Toll Collects computercentral. I computercentralen oprettes der en afregning (se kapitel 6 Betalingsmåder ). Transparens er garanteret: Hver registreret bruger kan på baggrund af gebyropstillingen eller den detaljerede kvittering for enkeltturskørsel (kan vælges af brugeren ved brugerregistreringen) følge det beregnede gebyr og dermed kontrollere, om det opkrævede gebyr er rigtigt. Automatisk booking Bruger Satellitten sender positionsdata (Global Positioning System, GPS) Destination 1. Montering af køretøjsaggregat 2. Indtastning af køretøjsdata 3. GPS-understøttet strækningsregistrering 4. Køretøjsaggregatet (OBU en) registrerer gebyrpålagte strækninger 5. Kontrol (stationær og mobil) 6. Køretøjsaggregatet udregner gebyret 8. Toll Collect afregner g ebyrbeløbene med brugeren 7. Beløbet sendes pr. mobiltelefoni til Toll Collect-computercentralen 9

12 4 BOOKINGTYPER Installation af køretøjsaggregatet (OBU en) Monteringen af OBU en aftaler brugeren med en servicepartner, der er autoriseret af Toll Collect. Disse specielt udvalgte og uddannede værksteder findes i hele Tyskland og i andre lande i Europa. En detaljeret liste over servicepartnerne findes på internettet på OBU en stilles brugeren gratis til rådighed af Toll Collect og denne tilhører også efter monteringen i lastbilen Toll Collect. Brugeren skal selv afholde omkostningerne forbundet med monteringen. Monteringstiden tager som regel ikke mere end fire timer for hver lastbil. Ved nye lastbiler kan denne tid reduceres, hvis lastbilen på kundens anmodning fra fabrikken allerede er udstyret med et kabelsæt og en antenne til OBU-monteringen. Udover monteringen af OBU en omfatter installationen de følgende trin: Personalisering af OBU en på stedet af en servicepartner (overføring af køretøjs- og brugerdata iht. bilkortet), udlægning af antennekabel og installation af antennen, tilslutning til tachografen, tilslutning til lastbilens elektriske system, montering af OBU en, prøvekørsel og instruktion af brugeren, brugeren og servicepartneren bekræfter begge en korrekt montering af OBU en på et monteringscertifikat. For øjeblikket kan registrerede brugere vælge mellem to forskellige OBU-modeller alt efter tilgængelighed: Instrumentbræt-OBU: Denne OBU monteres på instrumentbrættet. I køretøjsaggregatet findes der et DSRC-modul*, som anvendes til overførsel af OBU-dataene til kontrolbroerne, BAG s kontrolbiler og kontrolposter. Denne dataoverførsel sker ved hjælp af infrarød - eller mikrobølgeteknologi, der sikrer et korrekt samspil (interoperabilitet) med andre gebyrsystemer. Indbygnings-OBU: OBU er af denne type monteres i en DIN-skakt på samme måde som en bilradio. Under installationen anbringes der yderligere et DSRC-modul på forruden. Ved begge OBU-typer monteres der en kombiantenne på lastbilens tag. Via denne antenne modtages GPS-signalet og data sendes til Toll Collects computercentral med mobiltelefoni. * Forkortelsen DSRC står for Dedicated Short Range Communication = kommunikation over korte afstande med infrarødt lys eller mikrobølger. 10

13 Ved personaliseringen af køretøjsaggregatet (OBU en) indlæses de køretøjsspecifikke data for lastbilen som f.eks. miljøklasse. Lastbilens indregistreringsnummer og indregistreringsland lagres, dvs. at der på denne måde oprettes en entydig tilordning mellem disse og køretøjsaggregatet. Hvis nødvendigt kan disse data senere ændres direkte hos Toll Collect. Når køretøjsaggregatet er monteret, overgives det til brugeren. Denne modtager en instruktion og en betjeningsvejledning af Toll Collect servicepartneren. Derpå underskriver brugeren et monteringscertifikat hos servicepartneren for at kvittere for overtagelsen af aggregatet. OBU en tændes automatisk, når tændingen slås til. Chaufføren er forpligtet til at kontrollere de indtastede data (f.eks. akselantallet) før hver kørsel og evt. rette disse. Indstillingerne fra den sidste kørsel forbliver som regel lagret. Ved opdateringer af softwaren gendannes OBU ens grundindstillinger. Når tændingen er slået til, føreren har kontrolleret dataene og bekræftet med OK, og den grønne lysdiode på OBU en lyser, er det automatiske gebyrsystem for det pågældende køretøj aktiveret. Yderligere detaljer fremgår af betjeningsvejledningerne for OBU erne. Følgende omkostninger skal blandt andet afholdes af brugeren: Omkostningerne til montering af køretøjsaggregatet, omkostningerne til afmonteringen, hvis lastbilen ikke længere benyttes eller sælges og ved forretningsforbindelsens ophør med Toll Collect, omkostningerne ved et skift af indregistreringsnummer samt ved ændring af de gebyrrelevante data hos en servicepartner, til- og frakørsel samt standtid hos servicepartneren i forbindelse med de ovennævnte arbejder Køretøjsaggregatets (OBU ens) funktionsmåde Ved den automatiske gebyropkrævning modtager køretøjsaggregatet konstant positionsdata via GPS-signaler. Hermed registrerer OBU en, hvor lastbilen befinder sig og sammenligner kontinuerligt denne position med kortene, der er gemt i aggregatet. For at understøtte positionsberegningen i køretøjsaggregatet og dermed sikre en nøjagtig lokalisering, anvendes der også ekstra sensorer. Den såkaldte koblingslokalisering kontrollerer med et gyroskop og tachosignaler køretøjets bevægelser samt retningen. Koblingslokaliseringen er en positionsbestemmelsesmetode, der er uafhængig af GPS-positionsbestemmelsen. Resultaterne fra satellit- og koblingslokaliseringen sammenlignes konstant med hinanden. 11

14 4 BOOKINGTYPER ntakte os Længderne på de gebyrpålagte strækningsafsnit er fastlagt af det tyske vejdirektorat (BASt) og er lagret i køretøjsaggregatet. På grundlag af strækningsdataene, gebyrsatserne samt de indtastede og lagrede køretøjsdata beregner OBU en det gebyr, der skal betales, lagrer denne information og sender den kodet pr. mobiltelefoni til Toll Collects computercentral. Forsendelsen af denne information sker altid når et bestemt gebyrbeløb er nået, eller når et bestemt tidspunkt er udløbet. Skulle aggregatet være slukket på dette tidspunkt, sendes dataene næste gang der tændes for aggregatet. Slukker chaufføren for lastbilens tænding, slukkes der også for OBU en. I Toll Collects computercentral tilordnes det beløb, der skal betales, til brugeren ved hjælp af lastbilens indregistreringsnummer. På grundlag af dette, udfærdiges der regelmæssigt, p.t. en gang om måneden, en gebyropstilling, såfremt der er påløbet gebyrer. 4.2 Manuel booking Alternativet til den automatiske booking med køretøjsaggregatet (OBU en) er den DK Altid i forbindelse informationsark for en Kørsel Uden forstyrrelser 1. Køretøjsaggregat (obu) En perfekt kontakt En fejl i OBU en eller DSRC-modulet kan føre til, at Forbundskontoret for godstransport (BAG) standser brugeren ved en kontrol. Oplysninger om den korrekte brug af OBU en giver folderen Altid i forbindelse, som findes på internettet på Toll Collect-systemet fungerer også takket være de ekstra positionsbestemmende sensorer, hvis GPS-signalet skulle svigte i en kort tid eller være forstyrret. Sikkerheden for hver booking er garanteret på grund af den digitale kodning. manuelle booking på internettet eller ved gebyrterminalen Booking på internettet Den manuelle booking af strækninger på internettet kan foretages op til tre dage før kørslen. Forudsætningen for deltagelsen er en forudgående registrering af virksomheden hos Toll Collect. Brugeren kommer til internet bookingsystemets (IEBS) startside via Bookingen er mulig på sprogene tysk, engelsk, fransk og polsk. Der kræves ingen speciel software. Bookingen sker med få trin. Brugeren indtaster ved den første booking sit brugernummer og sin master PIN-kode. Derefter fastlægger brugeren et personligt internet login samt en personlig adgangskode. Efter anmeldelsen vises alle brugerens registrerede køretøjer. Brugeren vælger enten et allerede lagret køretøj eller indtaster data for et andet køretøj f.eks. en lejet lastbil. Derefter fastlægges start- og slutpunktet for ruten. Ud fra de indtastede data beregnes automatisk den korteste strækning i det gebyrpålagte vejnet. Brugeren kan acceptere denne eller tilpasse ruten efter behov ved at indta- 12

15 ste op til fire via-punkter (dvs. til- og frakørsler eller motorvejsforgreninger, via hvilke strækningen skal føres). Gebyrsystemet beregner så gyldighedens varighed og gebyrbeløbet der skal betales. Er brugeren indforstået hermed, booker brugeren strækningen og modtager en bookingkvittering med bookingnummer. Ved hjælp af nummeret kan chaufføren i forbindelse med kontroller bevise, at der er betalt et korrekt gebyr for strækningen. Derudover er dette nummer nødvendigt til annulleringer. Brugeren kan udskrive bookingkvitteringen eller få den tilsendt pr. . Denne kvittering indeholder en kode, den såkaldte digitale signatur, som beviser at kvitteringen er ægte. Brugeren kan efter ønske også indtaste et omkostningssted ved bookingen til virksomhedens interne omkostningsfordeling. På internettet kan kun hele strækninger annulleres før gyldighedstidspunktet. Delvise annulleringer kan kun foretages ved gebyrterminalerne langs med den bookede strækning. Der er truffet sikkerhedsforanstaltninger mod uautoriserede bookingforsøg: Den personlige adgang spærres, hvis der flere gange indtastes en forkert adgangskode. Denne kan derefter kun ophæves af Toll Collects Customer Service. For at sikre overførslen anvendes der en SSL-standard med en kodelængde på 128 bit. Bemærk! Det manuelle gebyrsystems routingprocedure foreslår ruter i det gebyrpligtige vejnet og beregner på dette grundlag Manuel booking: Booking på internettet Burger Destination 1. Booking via internettet 2. Lastbilen kører på gebyrpålagte veje 3. Kontrol (stationær og mobil) 4. Toll Collect afregner gebyrbeløbene med brugeren 13

16 4 BOOKINGTYPER gebyret for den korteste strækning. Derfor behøver strækningen, som foreslås af systemet, ikke at være den korteste vej. Brugere, som foretrækker en anden strækningsføring, kan booke denne ved at indtaste delstrækninger. Undtaget herfra er gebyrfrie forbindelser i vejnettet. Når en strækning bookes i det manuelle system, gør gebyrfrie forbindelser det nemmere at booke de ønskede strækninger. Den foreslåede rute fører så ikke kun via gebyrpålagte men også via gebyrfrie strækninger. På denne måde sørger gebyrfrie forbindelser i vejnettet også for, at motorveje, hvis begyndelse og ende ikke er forbundet med det øvrige motorvejsnet (de såkaldte isolerede motorveje ), gennemgående er integreret i bookingen af strækninger Booking ved gebyrterminalen Alle brugere, både registrerede eller ikke registrerede, kan booke strækninger manuelt ved en gebyrterminal. Disse er forsynet med skiltet Toll Collect og findes både i Tyskland samt i de tilgrænsende lande i nærheden af tilkørselsveje, på rastepladser for lastbiler, almindelige rastepladser og ved benzinstationer. gen kan foretages på sprogene tysk, engelsk, fransk og polsk. Ved spørgsmål kan føreren til enhver tid få kontakt med Toll Collect Customer Service via en opkaldstast. I en personlig samtale modtager chaufføren så de ønskede informationer, igen på tysk, engelsk, fransk eller polsk. Booking ved terminalen ligner købet af billetter ved automater. Betjeningen sker via en touchscreen og et PIN-tastatur til kortbetaling. Føreren indtaster alle relevante bildata eller benytter sit køretøjskort og fastlægger starttidspunkt samt startsted og destination. Gebyrterminalen udregner gebyret for den korteste strækning inden for det gebyrpålagte vejnet. Chaufføren kan acceptere den foreslåede rute eller ændre strækningen ved at indtaste op til fire mellemstationer, såkaldte viapunkter, via hvilke strækningen skal fastlægges. Ændringer kan udføres med knappen Streckenverlauf ändern (Ændring af strækning) med valg i et kort. I den forbindelse bør chaufføren ud fra startpunktet for eksempel vælge de vigtigste motorvejsknudepunkter som via-punkter i kortet. Når chaufføren er indforstået med ruten, Selve bookingen er ens for alle gebyrterminaler, uafhængigt af om det drejer sig om en indoor-terminal, som står indendørs i et kasselokale, eller en outdoor-terminal, som er opstillet i det fri. Terminalens brugerflade er opbygget logisk. Alle chauffører kan nemt bruge den. Bookin- 14

17 Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny Aktualisierte Auflage 2012 Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta Der kan fås et gebyratlas hos Toll Collect med samtlige positioner for gebyrterminalerne og dette ligger fremme på alle gebyrterminaler. En stednavnsliste og en stednavnssøgning via pc, smartphone eller tablet findes på internetadressen bekræfter denne ruten og vælger det ønskede betalingsmiddel. Tidspunktet, for hvornår turen senest skal være afsluttet, udregnes automatisk af systemet. Dette udregnes ud fra starttidspunktet, strækningens længde og tid til korte pauser, køer og andre forstyrrelser. Tidsvinduet er dog beregnet således, at en booking ikke kan anvendes flere gange. Chaufføren er forpligtet til at foretage bookingerne således, at denne kan overholde de gældende køre- og hviletider. Det anbefales at starte kørslen så tæt på bookinggyldighedens start som muligt. Lastbilchaufføren modtager ved betaling med kort først en betalingskvittering og til sidst en bookingkvittering. Denne kvittering indeholder oplysninger om: Køretøjsdata, den bookede strækning, strækningens længde, beløbet på gebyret, bookingnummeret og hvor lang tid den er gyldig. Ved en booking med kontant betaling ved en indoor-terminal udskriver terminalen to kvitteringer en bookingkvittering til brugeren og en modtagelseskvittering til firmaet, der driver gebyrterminalen. Når lastbilchaufføren har betalt ved kassen, giver kassepersonalet ham bookingkvitteringen tilbage, som nu også er forsynet med et bookingnummer. På terminaler, som er opstillet udendørs (outdoor-terminaler), kan der betales kontant. Automaterne accepterer kun pengesedler ingen mønter. Der udskrives kun en kvittering. Manuel booking: Booking ved gebyrterminalen Bruger Destination 1. Booking ved gebyrterminalerne 2. Lastbilen kører på gebyrpålagte veje 3. Kontrol (stationær og mobil) 15

18 4 BOOKINGTYPER Det er muligt at betale med kreditkort direkte både ved indoor- og outdoor-terminalerne. For ikke-registrerede brugere er der mulighed for at betale med et anerkendt kreditkort eller et tankkort, der er godkendt til den manuelle indskrivningsproces. Registrerede brugere kan også booke med bilkortet. I dette tilfælde modtager brugeren kun en bookingkvittering. Afregningen sker så via den aftalte betalingsmåde. Det er muligt at booke strækninger op til tre dage før starttidspunktet, dvs. før bookingkvitteringens gyldighedsperiode starter. Terminalerne er forbundet med Toll Collects computercentral. Dermed sendes dataene til Toll Collect direkte efter bookingen. På den måde registrerer systemet ved kontroller, om lastbilen har booket den gebyrpligtige strækning korrekt på det pågældende tidspunkt. Bookinger kan annulleres før kvitteringens gyldighedsperiode starter ved enhver gebyrterminal og delvist annulleres i gyldighedsperioden ved gebyrterminaler langs med den bookede strækning (for den endnu ikke kørte strækning). Mere detaljerede informationer om temaet annulleringer findes i kapitlet 4.3 Annullering ved den manuelle booking. Bemærk! Det manuelle gebyrsystems routingprocedure foreslår ruter i det gebyrpligtige vejnet og beregner på dette grundlag gebyret for den korteste strækning. Derfor behøver strækningen, som foreslås af systemet, ikke at være den korteste vej. Brugere, som foretrækker en anden strækningsføring, kan booke denne ved at indtaste delstrækninger. Undtaget herfra er gebyrfrie forbindelser i vejnettet. Når en strækning bookes i det manuelle system, gør gebyrfrie forbindelser det nemmere at booke de ønskede strækninger. Den foreslåede rute fører så ikke kun via gebyrpålagte men også via gebyrfrie strækninger. På denne måde sørger gebyrfrie forbindelser i vejnettet også for, at motorveje, hvis begyndelse og ende ikke er forbundet med det øvrige motorvejsnet (de såkaldte isolerede motorveje ), gennemgående er integreret i bookingen af strækninger. 4.3 Annullering af den manuelle booking Manuelle bookinger kan annulleres. Til dette findes der følgende muligheder: Ture, hvis gyldighedsperiode endnu ikke er begyndt, kan annulleres på internettet (for registrerede brugere) og på hver gebyrterminal (for registrerede og ikke registrerede brugere). En annullering kan afvises på grund af en indtastningsfejl eller en kort teknisk forstyrrelse på gebyrterminalen. Ved en teknisk årsag refunderes beløbet senere efter indsendelse af formularen Reklamation Stornierung/Einbuchungsbeleg ( Reklamation af annullering/bookingkvittering ). Ved indtastningsfejl refunderes beløbet ikke. Derfor bør chaufføren først med kaldetasten på terminalen kontakte Toll Collect for at finde ud af, om der er tale om en indtastningsfejl. Reklamationsformularen kan brugeren få direkte på gebyrterminalen eller denne kan downloades på internettet på 16

19 Ved delvise eller fuldstændige annulleringer skal der betales et gebyr. Undtaget heraf er en øjeblikkelig annullering inden for 15 minutter på den gebyrterminal, hvor strækningen er booket, og i løbet af fem minutter på internettet efter bookingen. Ved alle andre annulleringer opkræves der et gebyr på 3 euro. En annullering er ikke mulig, hvis beløbet der skal refunderes eller kreditnotaen er mindre eller lig annulleringsgebyret på 3 euro. Når bookingkvitteringens gyldighed udløber, så er det ikke længere muligt at annullere en tur hos Toll Collect. En refundering er så kun mulig via Forbundskontoret for godstransport (BAG) (se kapitel 4.4 Krav på godtgørelse efter at bookingkvitteringens gyldighed er udløbet ). Bemærk! Ændringer af bookingen er kun mulig via annullering og booking af den nye strækning Annullering på internettet En strækning, der er booket på internettet, kan annulleres før gyldighedstidspunktets begyndelse. Hertil vælges funktionen Cancellation (Annullering), og nu indtastes og bekræftes bookingnummeret for den strækning, der skal annulleres. Derefter er bookingen annulleret i gebyrsystemet, og bookingkvitteringen og -nummeret er nu ugyldige. Tilbagebetalingen af gebyret sker som kreditnota via betalingsmidlet der er aftalt med brugeren. Delvise annulleringer for allerede påbegyndte gebyrpålagte kørsler kan kun ske ved gebyrterminaler langs med den bookede strækning Annullering ved gebyrterminalen Annulleringen er ens for alle gebyrterminaler, uafhængigt af om det drejer sig om en indoor-terminal, som står indendørs i et kasselokale, eller en outdoor-terminal, som er opstillet udendørs. En bruger kan principielt også komplet annullere den bookede strækning ved hver gebyrterminal og få godtgjort det betalte gebyr, hvis den komplette annullering sker før gyldighedstidspunktets begyndelse. I gyldighedsperioden kan brugeren kun komplet annullere den bookede strækning ved en terminal, som er tilordnet den bookede stræknings starttilkørsel. En delvis annullering kan ske ved gebyrterminaler langs med den bookede strækning for de endnu ikke kørte strækningsafsnit. Det beløb, der godtgøres, beregnes af den resterende strækning fra gebyrterminalens placering, ved hvilken annulleringen blev foretaget, til destinationen for den valgte strækning. 17

20 4 BOOKINGTYPER Er gebyret betalt med kort, indføres det pågældende kort i terminalen og tilbagebetalingen sker via det oprindelige betalingsmiddel. 4.4 Krav på godtgørelse efter at bookingkvitteringens gyldighed er udløbet Derefter vælger brugeren funktionen Cancel (Annullering) og fører bookingkvitteringen ind i terminalen. Til en delvis annullering indtaster chaufføren en ny destination på den oprindelige strækning. Denne destination skal ligge mellem gebyrterminalen, ved hvilken annulleringen udføres, og den oprindelige destination. Derefter godtgøres det betalte gebyr for strækningen mellem den nu indtastede destination og den oprindelige destination. Er gebyret betalt kontant, modtager brugeren en kvittering, med hvilken beløbet kan udbetales ved kassen. Sker annulleringen ved en outdoor-terminal, godtgøres beløbet kontant i euromønter (fraregnet annulleringsgebyret). Også efter at bookingkvitteringens gyldighed er udløbet, kan brugeren kræve tilbagebetaling fra Forbundskontoret for godstransport (BAG). Dette er muligt, hvis det kan bevises, at brugeren af særlige årsager ikke kunne annullere strækningen før, og hvis kravet om tilbagebetaling stilles inden for to måneder efter at bookingkvitteringens eller internetbookingens gyldighed er udløbet til BAG på en speciel BAG-formular. Formularen kan downloades på internettet på eller bestilles hos Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, Köln, Tyskland. Godtgørelsesproceduren hos BAG er forbundet med omkostninger. 18

Afregning af lastbilsgebyret

Afregning af lastbilsgebyret DK Lastbilsgebyret i Tyskland Afregning af lastbilsgebyret Revideret oplag 2010 www.toll-collect.de Tre måder, forskellige muligheder passende til ethvert behov >>> 1 Fuld fleksibilitet Afregning ved den

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

4. Én EasyGo+ BroBizz-sender - ét køretøj (Personalisering)

4. Én EasyGo+ BroBizz-sender - ét køretøj (Personalisering) TILLÆGSAFTALE VEDRØRENDE EASYGO+ PRIVAT Mellem: (Alle felter skal udfyldes) Navn: Adresse: Postnummer: By: Land: Kontaktperson: Mail: Telefon: og BroBizz A/S 1. Om aftalen I Østrig er det et krav at køretøjer

Læs mere

LASTBILSGEBYR I TYSKLAND BRUGERINFORMATIONER. Lastbilsgebyr på alle hovedveje fra På vegne af

LASTBILSGEBYR I TYSKLAND BRUGERINFORMATIONER.  Lastbilsgebyr på alle hovedveje fra På vegne af DK LASTBILSGEBYR I TYSKLAND BRUGERINFORMATIONER Lastbilsgebyr på alle hovedveje fra 1.7.2018 På vegne af www.toll-collect.de Kære læsere I slutningen af marts 2017 trådte loven om lastbilsgebyrets udvidelse

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Version 3.7 B.C.DG. Køretøjsaggregat. Betjeningsvejledning

Version 3.7 B.C.DG. Køretøjsaggregat. Betjeningsvejledning Version 3.7 B.C.DG DK Køretøjsaggregat Betjeningsvejledning Bemærkning til angivelsen og visningen af den gebyrpligtige tonnagegrænse i denne udgave af betjeningsvejledningen. Jævnfør oplysninger fra det

Læs mere

KØRETØJSAGGREGAT BETJENINGSVEJLEDNING. Toll Collect GmbH, Køretøjsaggregat Betjeningsvejledning, V 4.0, DK Status: 08/2017

KØRETØJSAGGREGAT BETJENINGSVEJLEDNING.  Toll Collect GmbH, Køretøjsaggregat Betjeningsvejledning, V 4.0, DK Status: 08/2017 DK KØRETØJSAGGREGAT Toll Collect GmbH, Køretøjsaggregat Betjeningsvejledning, V 4.0, DK Status: 08/2017 BETJENINGSVEJLEDNING www.toll-collect.de INDHOLD Bemærkning til ændring af visningen på køretøjsaggregatet

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik O Online Butik N Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik Indhold: Trin 1: Pergamano Online Butik p. 2 Trin 2: Registrering ved første besøg p. 3 Trin 3: Udfyldelse af registreringsformular p. 4

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. 1. Medlemskab Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

MercedesServiceCard til erhvervskøretøjer.

MercedesServiceCard til erhvervskøretøjer. Hvis du har spørgsmål om MercedesServiceCard, så er du velkommen til at kontakte os når som helst: MercedesService Card GmbH & Co. KG Mainparkstrasse 2-4 D-63801 Kleinostheim Tlf.: +49 (0)6027/ 50 95 67

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET

MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET Version: 16/02-2014 MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET 1 Indholdsfortegnelse Rejsekortudstyr, chaufførkonsollen... 3 Chaufførkonsollen... 3 Sammenhængen mellem chaufførkonsollen, kortlæsere i bussen og garageanlægget:...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015) Disse bestemmelser, "Butiksbestemmelserne", gælder for salg mod betaling med Kontokort ved anvendelse af Terminal.

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Betjeningsvejledning SonGlas Mobil TidsRegistrering (SonGlasMTR Android)

Betjeningsvejledning SonGlas Mobil TidsRegistrering (SonGlasMTR Android) Betjeningsvejledning SonGlas Mobil TidsRegistrering (SonGlasMTR Android) 2013-02-02 Denne vejledning er udarbejdet med det formål at beskriver de mange faciliteter, som SonGlas programmet tilbyder. Udseende

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601 1. Forord 1.1 Ud over de produkter, der markedsføres direkte af Pixmania på hjemmesiden www.pixmania.com (herefter benævnt «hjemmesiden»), tillader Pixmania også professionelle sælgere at udbyde og sælge

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere 1. Betingelser og vilkår for garanti Version: Maj 2015 1.1 Garant DELTA Energy Systems (Tyskland) GmbH (i det følgende: "DELTA")

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2016. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Færgen Kort

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2016. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Færgen Kort Vilkår og regler 2016 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Færgen Kort faergen.dk BornholmerFærgen med BroBizz og Kort Rejser du mere

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Brugsanvisning til Campingvogn HobbyConnect - MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Brugsanvisning til Campingvogn HobbyConnect - MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Brugsanvisning til Campingvogn 2017 DK - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gør det muligt at styre de fleste

Læs mere

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Introduktion Min Kørsel gør det muligt for dig at registrere arbejdsrelateret kørsel på stedet. Der indberettes via smartphone eller

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år.

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år. HERTZ: LEJEBETINGELSER Enhver udlejning, du foretager på grundlag af denne booking, sker på grundlag af de lejebetingelser, der gælder på det Hertz-kontor, hvor bilen afhentes. KØREKORT Alle førere (også

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

Instruks om bankkonto, web-erhverv og kort Sektion 4.1

Instruks om bankkonto, web-erhverv og kort Sektion 4.1 Enhederne har mulighed for at have egen bankkonto. Der skelnes mellem to slags bankkonti: Almindelig bankkonto, der kan bruges til overførsler, Web-erhverv, checks m.v. Anden bankkonto til Akiliut-kort

Læs mere

Betingelser for virksomheders brug af Naveedio

Betingelser for virksomheders brug af Naveedio Betingelser for virksomheders brug af Naveedio Indledning Naveedio er en App baseret markedsføringsplatform, der består af QUIZ, hvor brugerne kan vinde virtuelle penge/valuta ved korrekt besvarelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere