Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK"

Transkript

1 Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen

2 Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse

3 Side 3 af 24 Indhold 1 Indledning Tælleprincipper Stx og hf tilrettelagt som enkeltfag Aktivitetsenheden Bekendtgørelsens timetal omregnet til årselever Fastlæggelsen af den individuelle tælledag Deltagerbetaling Hvornår skal der indberettes? Hvornår udløses der årselevbidrag? Hvor ofte skal der tælles? Fordeling mellem indberetninger FVU og AVU Aktivitetsenheden Timetal omregnet til årselever Fastlæggelsen af den individuelle tælledag: Deltagerbetaling Hvornår skal der indberettes? Hvornår udløses der årselevbidrag? Hvor ofte skal der tælles? Ordblindeundervisning Aktivitetsenheden Timetal omregnet til årselever Fastlæggelsen af den individuelle tælledag Deltagerbetaling Hvornår udløses der årselevbidrag? Hvor ofte skal der tælles? Hvornår skal der indberettes? GSK Tillægstakster Visitationstest Plan, udredning mm Administrationstillægstakst Virksomhedstilrettelagt FVU Refusion af deltagerbetaling Uddannelsesmodel Aktivitetsindberetning... 22

4 Side 4 af 24 1 Indledning Dette dokument indeholder en beskrivelse af myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet for studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag (HFE), AVU, FVU, Ordblindeundervisning (OBU) og gymnasiale suppleringskurser (GSK). Myndighedskravene supplerer AGV-instruksen. 2 Tælleprincipper 2.1 Stx og hf tilrettelagt som enkeltfag Aktivitetsenheden Aktivitetsenheden skal til svare aktivitetsenheder på lignende uddannelser. Derfor anvendes aktivitetsenheden årselever, der i dag anvendes på bl.a. erhvervsuddannelserne og gymnasiale suppleringskurser samt på STX og 2-årigt HF. En årselev defineres som en kursist, der er fuldtidsbeskæftiget (37 timer) i et uddannelsesår (40 uger eller 200 undervisningsdage) med uddannelsesaktiviteter, der omfatter holdundervisning, andre direkte lærerstyrede aktiviteter, opgaveløsning, gruppearbejde osv. Af Hf-bekendtgørelsen fremgår det, hvor meget uddannelsestid der indgår i et 2- årigt hf-forløb. Et 2-årigt hf-forløb udgør to årselever. Herudfra kan de enkelte hfenkeltfag omregnes til et årselevbidrag. Aktivitetsenheden årselever beregnes med 5 decimaler Bekendtgørelsens timetal omregnet til årselever I Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne er der for de enkelte fag fastsat en varighed (opgjort i timer af 60 minutter). For 2-årigt hf svarer 2 årselever til 1625 klokketimer. Det giver 812,5 klokketimer pr. årselev. Faget Dansk Niveau A på 240 timer vil således udløse et årselevbidrag svarende til 0,29538 årselev ((240 timer * 1 årselev)/812,5 timer). Det udløste årselevbidrag en del af den uddannelsesmodel, som Undervisningsministeriet udmelder. Undervisningsministeriets udmelding er i form af fagets varighed opgjort i klokketimer Fastlæggelsen af den individuelle tælledag For hver enkelt kursist fastsættes en individuel tælledag for hvert fag, som kursisten følger. Tælledagen falder, når kursisten har gennemført 20 pct. af undervisningen. Det skal dog bemærkes, at en eventuel prøvedato ikke medregnes i prøveperioden. Hvis skolen laver holdundervisning, som fører frem til en eksamen, vil slutdatoen typisk være den samme for alle kursister Kursisternes start på undervisning vil være individuel, såfremt skolen tillader løbende tilmelding af kursister.

5 Side 5 af Deltagerbetaling For kurser, hvor der er krav om deltagerbetaling, skal deltagerbetaling være erlagt for, at der kan udløses årselevbidrag Hvornår skal der indberettes? Der kan indberettes 4 gange årligt. Ved afslutning af 1. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. januar og 31. marts Ved afslutning af 2. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. april og 30. juni Ved afslutning af 3. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. juli og 30. september Ved afslutning af 4. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. oktober og 31. december Hvornår udløses der årselevbidrag? Kursisten udløser årselevbidrag, hvis pågældende er aktiv, dvs. ikke udmeldt på tælledatoen Hvor ofte skal der tælles? Antallet af tælleperioder afhænger af det pågældende forløbs varighed opgjort i kalenderdage. Den nedenstående tabel angiver antallet af tælleperioder for forløb med forskellig varighed. Antal kalenderdage Antal tælleperioder Herudover kan en tælleperiode ikke krydse et årsskifte og skal i en sådan situation deles op i en optælling før og i en optælling efter årsskiftet. Princippet kan illustreres således: Start Slut Antal dage Antal tælleperioder Tillæg for finansårsskift Optællinger i alt

6 Side 6 af Fordeling mellem indberetninger Når et forløb indberettes over flere gange, fordeles årselevbidraget forholdsmæssigt mellem indberetningerne i forhold til antallet af kalenderdage.

7 Side 7 af 24 Eksempel: Dansk, niveau A på HF, udløser et årselevbidrag på 0, Faget følges af Peter, Poul, Lis og Lone. 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal August September Oktober November December Januar Februar Marts Peter T I T S I Poul T I T S I Lis T I S Lone T I T IS Ferie Aktiv T Tælledag I Indberettes S Forventet slut Peter: Peter påbegynder sit forløb den 20. august 2013 og afslutter det den 22. februar Forløbet har en varighed på 187 kalenderdage. Forløbet krydser et årsskifte, og skal derfor deles i to tælleperioder. Første tælleperiode går fra den 20. august til den 31. december og har en varighed på 134 dage. Anden tælleperiode går fra den 1. januar til den 22. februar og har en varighed på 53 dage. Første tælleperiode udløser et årselevbidrag på 0,21166 ((0,29538*134/187). Anden tælleperiode udløser et årselevbidrag på 0,08372 ((0,29538*53)/187). Tælledagen falder, når 20 pct. af undervisningen er afviklet. I første tælleperiode er der 80 undervisningsdage, tælledagen falder således 16 undervisningsdage efter indmeldelsen ((80*20)/100). Aktiviteten indberettes i 3. kvartal. I anden tælleperiode er der 40 undervisningsdage, tælledagen falder derfor 8 dage efter tælleperiodens start ((40*20)/100). Aktiviteten indberettes i 1. kvartal.

8 Side 8 af 24 Poul: Poul eftermeldes holdet, men i kraft af ekstratimer i åbent værksted afslutter Poul forløbet på samme tidspunkt som Peter. Poul påbegynder sit forløb den 17. september 2013 og afslutter forløbet den 22. februar Forløbet har en varighed på 159 kalenderdage. Forløbet krydser et årsskifte, og skal derfor deles i to tælleperioder. Første tælleperiode går fra den 17. september til den 31. december, og har en varighed på 106 kalenderdage. Anden tælleperiode går fra den 1. januar til 22. februar og har en varighed på 53 kalenderdage. Første tælleperiode udløser et årselevbidrag på 0,19692 ((0,29538*106)/159). Anden tælleperiode udløser et årselevbidrag på 0,09846 ((0,29538*53)/159). I første tælleperiode er der 60 undervisningsdage, tælledagen falder således 12 dage efter kursusstart ((60*20)/100). Aktiviteten indberettes i 4. kvartal. I anden tælleperiode er der 40 undervisningsdage. Tælledagen falder 8 dage efter tælleperiodens start ((40*20)/100). Aktiviteten indberettes i 1. kvartal. Lis: Lis eftermeldes ligeledes holdet, og tilbydes også ekstratimer i åbent værksted. Hun tilmeldes den 1. oktober 2013, og hun forventes at afslutte forløbet den 22. februar Forløbet har en varighed på 145 kalenderdage. Forløbet krydser et årsskifte, og deles derfor i to tælleperioder. Første tælleperiode går fra den 1. oktober til den 31. december, og har en varighed på 92 kalenderdage. Anden tælleperiode går fra den 1. januar til den 22. februar, og har en varighed på 53 kalenderdage. Den første tælleperiode udløser et årselevbidrag på 0,18741 ((0,29538*92)/145). Lis framelder sig undervisningen umiddelbart efter tælledatoen. Det påvirker ikke årselevbidraget for første tælleperiode. Men i anden tælleperiode indberettes intet bidrag. I den første tælleperiode er der 50 undervisningsdage. Tælledagen falder derfor ((50*20)/100) 10 dage efter tælleperiodens start. Aktiviteten indberettes i 3. kvartal.

9 Side 9 af 24 Lone: Lone tilbydes et individuelt forløb. Hun tilmeldes 24. september med forventet slutdato den 28. marts. Forløbet har en varighed på 187 dage, og aktiviteten skal derfor tælles to gange. Første tælleperiode går fra den 24. september til den 31. december, og har en varighed på 99 kalenderdage. Anden tælleperiode går fra den 1. januar til 28. marts, og har en varighed på 88 kalenderdage. Første tælleperiode udløser et årselevbidrag på 0,15638 ((0,29538*99)/187). Anden tælleperiode udløser et årselevbidrag på 0,13900 ((0,29538*88)/187). I den første tælleperiode er der 55 undervisningsdage. Tælledagen falder således 11 dage efter kursusstart ((55*20)/100). Aktiviteten indberettes i 3. kvartal. I anden tælleperiode er der 65 undervisningsdage. Tælledagen falder derfor 13 dage efter kursusstart ((65*20)/100). Aktivitet indberettes i 1. kvartal.

10 Side 10 af FVU og AVU Omfatter optælling af aktivitet i forbindelse med Forberedende voksenundervisning og almen voksenuddannelse Aktivitetsenheden Aktiviteten skal opgøres i årselever. Normen for FVU og AVU er 812,5 klokketimer pr. årselev Timetal omregnet til årselever Årselevbidraget er en del af den uddannelsesmodel, som Undervisningsministeriet udmelder. Undervisningsministeriets udmelding er i form af fagets varighed i klokketimer. Ved forberedende voksenundervisning findes fagene: Læsning, trin1, trin 2, trin 3 og trin 4. Trinnene har hver en varighed på mindst 40 og højst 60 undervisningstimer. Matematik, trin 1, som har en varighed på mindst 40 og højst 60 undervisningstimer. Matematik, trin 2, som har en varighed på mindst 60 og højst 80 undervisningstimer. Omregningen fra undervisningstimer til årselever fremgår af nedenstående skema: Undervisningstimer (Lektioner) af 45 minutter Omregnet til klokketimer Årsnorm Årselevbidrag pr. elev ,5 0, ,5 0, ,5 0, Fastlæggelsen af den individuelle tælledag: For hver enkelt kursist fastsættes en individuel tælledag for hvert fag, som kursisten følger. Tælledagen falder, når 20 pct. af undervisningen er gennemført, idet der tages højde for kursistens start på undervisningen og kursistens forventede slutdato. Hvis skolen laver holdundervisning, som fører frem til en eksamen, så vil slutdatoen typisk være den sammen for alle kursister. Kursisternes start på undervisning vil være individuel, såfremt skolen tillader løbende tilmelding af kursister. Det forudsætter, at skolen ved eftertilmeldte kursister supplerer med undervisning i åbent værksted Deltagerbetaling Der findes ikke deltagerbetaling ved forberedende voksenundervisning.

11 Side 11 af 24 Såfremt der ved almen voksenuddannelse er krav om deltagerbetaling, skal deltagerbetalingen være erlagt for, at der kan udløses årselevbidrag Hvornår skal der indberettes? Der kan indberettes 4 gange årligt. Ved afslutning af 1. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. januar og 31. marts Ved afslutning af 2. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. april og 30. juni Ved afslutning af 3. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. juli og 30. september Ved afslutning af 4. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. oktober og 31. december Hvornår udløses der årselevbidrag? Kursisten udløser årselevbidrag, hvis pågældende er aktiv, dvs. ikke udmeldt på tælledatoen Hvor ofte skal der tælles? Aktiviteten tælles en gang med mindre, at forløbet krydser et årsskifte. I en sådan situation skal der altid foretages en optælling før og en optælling efter årsskiftet.

12 Side 12 af 24 Eksempel: FVU læsning, trin1 på 40 lektioner (30 klokketimer), der udløser 0,03692, følges af Peter, Lis og Lone. 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal August September Oktober November December Januar Februar Marts Peter T I I Lis T I Lone TI T I Ferie Aktiv T Tælledag I Indberettes S Forventet slut F Fravær Peter og Lis: Peter og Lis har begge startdato den 3. september og forventet slutdato den 30. november Da undervisningsforløbet har en varighed på 60 kalenderdage, skal der tælles 12 dage efter forløbets start ((20*60)/100). Både Peter og Lis er aktive på tælledagen og udløser hver især et årselevbidrag på 0,03692 (30/812,5). Da Lis er aktiv på tælledagen, udløser hun det samme årselevbidrag som Peter, selvom hun ikke gennemfører undervisningsforløbet. Aktiviteten indberettes i 3. kvartal. Lone: Lone har et individuelt forløb med start 3. september og slut 18. januar, svarende til 138 kalenderdage. Aktiviteten skal tælles to gange, fordi undervisningsforløbet krydser et årsskifte. Den første tælleperiode har en varighed på 120 dage. Den anden tælleperiode har en varighed på 18 dage. Den første tælleperiode udløser et årselevbidrag på 0,03210 ((0,03692*120)/138). Den anden tælleperiode udløser et årselevbidrag på 0,00482 ((0,03692*18)/138).

13 Side 13 af 24 Tælledagen i første tælleperiode falder, når 20 pct. af undervisningen er leveret. I alt afholdes 80 undervisningsdage, hvilket betyder, at tælledagen falder 16 dage efter forløbets start ((20*80)/100). Aktiviteten indberettes i 3. kvartal. I anden tælleperiode afholdes 15 undervisningsdage. Tælledagen falder derfor 3 dage efter periodens start ((20*15)/100). Aktiviteten indberettes i 1. kvartal.

14 Side 14 af Ordblindeundervisning Omfatter optælling af aktivitet i forbindelse ordblindeundervisning for voksne Aktivitetsenheden Aktiviteten skal opgøres i årselever. Normen for Ordblindeundervisning er 812,5 klokketimer pr. årselev Timetal omregnet til årselever Ordblindeundervisning kan maximalt afholdes i 80 lektioner uden genvisitering. Omregning til årselevbidrag sker således: 80 lektioner á ¾ klokketimer pr. lektion = 60 klokketime. 60 klokketimer á 812,5 klokketime pr. årselev = 0,07384 årselev Fastlæggelsen af den individuelle tælledag Tælledagen for hver enkelt kursist er individuel og afhænger derfor af den enkelte kursists forløb. Der tælles, når det planlagte forløb for den enkelte kursist er afsluttet Deltagerbetaling Der findes ikke deltagerbetaling Hvornår udløses der årselevbidrag? Der opgøres tilstedeværelse for den enkelte kursist. Ved fravær under 25 pct. af det planlagte forløb, indberettes hele det planlagte forløbstimetal for den enkelte kursist. Ved fravær over 25 pct. indberettes det afviklede timetal omregnet til årselevbidrag Hvor ofte skal der tælles? Den faktiske tilstedeværelse opgøres for hver undervisningstime. Den samlede tilstedeværelse tælles sammen en gang pr. forløb. Et forløb, der afvikles over et finansår, skal tælles to gange Hvornår skal der indberettes? Der indberettes 4 gange årligt. Ved afslutning af 1. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. januar og 31. marts Ved afslutning af 2. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. april og 30. juni Ved afslutning af 3. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. juli og 30. september Ved afslutning af 4. kvartal: Aktivitet med tælledato mellem 1. oktober og 31. december

15 Side 15 af 24 Eksempel: Peter, Poul, Lis og Lone følger individuelt tilrettelagte ordblinde kurser. For dem alle gælder, at der hver kalenderuge afholdes 2 lektioner á 45 minutter svarende til 1, 5 klokketime. 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal August September Oktober November December Januar Februar Marts Peter F F F F TS I Poul F TSI Lis F F F FTS I Lone F TSI TS I Ferie Aktiv T Tælledag I Indberettes S Forventet slut F Fravær Peter: Peters individuelle forløb afvikles over 11 uger. Han er fraværende i 4 uger, svarende til 36,4 pct. af det planlagte forløb. Der indberettes for 7 kalenderuger, hvilket giver et årselevbidrag på 0,01292 (( 7 * 2 * ¾)/812,5). Der tælles, når forløbet er slut. Tælledagen falder i 4. kvartal, hvor der også indberettes. Poul: Pouls forløb afholdes over 12 uger. Han er fraværende i en kalenderuge svarende til en fraværsprocent på 8,3 pct. Der indberettes for 12 kalenderuger, svarende til et årselevbidrag på 0,02215 (( 12 *2 * ¾ )/812,5). Der skal indberettes i 4. kvartal. Lis: Lis forløb er på 6 uger. De to kalenderuger før efterårsferien afholdes. Herefter er der fravær (fraværsprocent på 66 pct.). Der indberettes for 2 kalenderuger, svarende til et årselevbidrag på 0,00369 (( 2* 2* ¾)/812,5). Indberetningen foretages i 4. kvartal.

16 Side 16 af 24 Lone: Lone tilmeldes to forløb; et før jul og et efter jul. Begge har en varighed på tre uger. Under det første forløb har Lone en fraværsprocent på 33, svarende til at der indberettes for 2 uger. Dette svarer til et årselevbidrag på 0,00369 (( 2 * 2* ¾)/ 812,5). Indberetningen foretages i fjerde kvartal. Under det andet forløb har Lone ikke noget fravær. Der indberettes for 3 uger, svarende til et årselevbidrag på 0,00554 (( 3 * 2*¾)/ 812,5). Indberetningen foretages i første kvartal.

17 Side 17 af GSK Fra og med 2014 er der sket en ændring af tællereglerne for gymnasiale suppleringskurser (GSK), som indtil da fulgte samme regler som HFE og AVU. Tællereglen omlægges til enkeltfags-eksamens-stå. Det betyder, at der først kan tælles, når eksamen er bestået. I opgørelsen af tilskudsberettiget aktivitet kan alene medtages elever/kursister, der har bestået faget. En elev/kursist, som har bestået et fag indgår i opgørelsen af tilskudsberettiget aktivitet i den tælleperiode, hvori faget bestås med fagets varighed i klokketimer/812,5. Vedrørende Bestå kravet henvises til 17 i bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Overgangsordning for elever med start af GSK-forløb i 2013 og afslutning af forløbet i Aktiviteten frem til og med den 31/ opgøres efter de hidtidige tælleregler, og som hidtil indberettes til indberetningsfristen for 4. kvartal 2013 (dvs. den 2. januar 2014). 2. Den resterende del af aktiviteten opgøres efter den ny tælleregel, dvs. når eleven har bestået eksamen, og medtages i indberetningen for det kvartal, hvori eleven består eksamen. Eksempel: GSK elev på faget 4877 Dansk A med en varighed på 240 timer, hvor 110 timer gennemføres i 4. kvartal 2013 og 130 timer i 1. kvartal For 4. kvartal 2013 indberettes et årselevbidrag på 0,13538 (=110/812,5). For 1. kvartal 2014 indberettes-forudsat faget bestås- et STÅ bidrag på 0,16000 (=130/812,5). 2.5 Tillægstakster Der er forskellige former for aktivitet, der udløser tillægstakster Visitationstest Visitationstest til ordblindeundervisning udløser en tillægstakst. Aktiviteten opgøres som antal personer (det vil sige antal cpr-numre). Der indberettes kvartalsvis, når aktiviteten er afholdt Plan, udredning mm. Udredning, plan m.m. til ordblindeundervisning udløser også en tillægstakst. Aktiviteten opgøres som antal personer (det vil sige antal cpr-numre). Der indberettes kvartalsvis, når aktiviteten er afholdt Administrationstillægstakst Herudover udløser aktivitet ved HFE, AVU og FVU og ordblindeundervisning en administrationstillægstakst. Når en kursist, der er tilmeldt et forløb ved HFE, AVU, FVU, har fulgt 20 pct. af undervisningen, så udløses der et administrationstillæg. Administrationstillægstaksten udløses én gang pr. kursist pr. fag. Ved AVU benyttes følgende fagdefinition, når administrationstillægget tælles:

18 Side 18 af Forløb, der omfatter basisniveau og niveau G, eller ét af disse niveauer, 2. Forløb, der omfatter niveau G og niveau F, eller ét af disse niveauer, 3. Forløb, der omfatter niveau F og niveau E, eller ét af disse niveauer, 4. Forløb, der omfatter niveau E og niveau D, eller ét af disse niveauer, 5. Et fagelement, 6. Introducerende undervisning. Aktiviteten opgøres som antal personer (det vil sige antal cpr-numre). Der indberettes kvartalsvis, når aktiviteten er afholdt. Når en kursist, der er tilmeldt ordblindeundervisning, har været til undervisning første gang, så udløses der et administrationstillæg. Administrationstillægstaksten udløses én gang pr. kursist pr. fag. Aktiviteten opgøres som antal personer (det vil sige antal cpr-numre). Der indberettes kvartalsvis, når aktiviteten er afholdt Virksomhedstilrettelagt FVU Aktiviteten tælles og opgøres som almindelige årselever på FVU. Aktiviteten indberettes på særligt tilskudsmærke. 2.6 Refusion af deltagerbetaling Når en elev har bestået en fagpakke eller en hel hf-uddannelse, skal skolen refundere de udgifter, som den enkelte elev har haft til deltagerbetaling. Efterfølgende kan skolen få refunderet deres udgifter til refusion ved at indberette det refunderede beløb til Undervisningsministeriet. Der indberettes kvartalsvis som ovenfor. 3 Uddannelsesmodel Uddannelsesaktiviteten kodificeres efter nedenstående principper: Aktiviteten: Formål Version, svarende til forskellige bekendtgørelser. På uddannelsen findes tilskudsmærke (hvilken type af aktivitet kan indberettes) Fag, bestående af fagnummer og niveau. Til faget er knyttet et formål, der skal konteres for. På faget findes desuden oplysningen om varighed i klokketimer, der er bestemmende for det årselevbidrag, som udløses. Taksten er også fagspecifik. Der er to tabeller.

19 Side 19 af 24 Den ene tabel vedrører tilskudsmærker, som angiver hvilke typer af aktivitet, der kan indberettes. Den anden tabel vedrører fag og klokketimevarighed. Ved løftefag gælder særlige regler for varigheden, som betyder, at løftefagets varighed er lig med forskellen mellem varighederne for de 2 niveauer der løftes fra/til, fx engelsk C=75 timer, engelsk B= 210 timer, løft fra C-B= (210-75) timer= 135 timer.

20 Side 20 af 24 COSA_FORMAL BETEGNELSE TILSKUDSMÆRKER TMKTXT Studieforberedende enkeltfag til hf og stx ENORD Enkeltfag, ordinær aktivitet Studieforberedende enkeltfag til hf og stx ENREF Enkeltfag, refusion Almen voksenuddannelse (AVU) ENORD Enkeltfag, ordinær aktivitet Forberedende voksenundervisning (FVU) ENORD Enkeltfag, ordinær aktivitet Forberedende voksenundervisning (FVU) ENPÅB Enkeltfag, adm. tillægstakst Forberedende voksenundervisning (FVU) ENVIR Enkeltfag, virksomhedsrettet Ordblindeundervisning ENPÅB Enkeltfag, adm. tillægstakst Ordblindeundervisning ENTST Enkeltfag, visitationstest Ordblindeundervisning ENUDR Enkeltfag, udredning Ordblindeundervisning ENORD Enkeltfag, ordinær aktivitet Tabel med tilskudsmærker hvilken type af aktivitet kan indberettes.

21 Side 21 af 24 COSA_FORMAL BETEGNELSE UVM_FAG NIVEAU FTXT VARIGHED_TIMER Studieforberedende enkeltfag til hf og stx Naturvidenskabelig faggruppe Studieforberedende enkeltfag til hf og stx C Musik Studieforberedende enkeltfag til hf og stx C Mediefag Studieforberedende enkeltfag til hf og stx C Matematik Studieforberedende enkeltfag til hf og stx Kultur- og samfundsfaggruppe Studieforberedende enkeltfag til hf og stx C Idræt Studieforberedende enkeltfag til hf og stx B Engelsk Studieforberedende enkeltfag til hf og stx C Dramatik Studieforberedende enkeltfag til hf og stx C Design 75 Tabel med varigheder.

22 4 Aktivitetsindberetning Aktivitetsindberetningen skal omfatte følgende oplysninger: Juridisk enhed Afdeling Indberetningstermin Formål Uddannelsesversion Fag Niveauet på faget Kombination Rekvirent Varighed opgjort i klokketimer. For nogen fag er der centralt udmeldte varigheder. For andre fag skal institutionen selv angive varigheden, hvilket også vil fremgå af uddannelsesmodellen. Varighed_klokketimer kan ikke overskride udmeldt varighed_klokketimer * reguleringsfaktor. Afholdelsesform. Brugen af driftsoverenskomster skal afspejles i VUC ernes aktivitetsindberetning ved angivelse af en af følgende kategorier: a. Aktivitet for egen institution b. Aktivitet udlagt til anden UVM-/VTU-institution (bygningstaxameter) c. Aktivitet udlagt til anden UVM-/VTU-institution (ikke bygningstaxameter) d. Kommunal institution e. Privat udbyder Af disse udløser a, b, c og d tilskud eksklusiv moms, mens e udløser tilskud med moms. Bidrag, årselevbidrag Antal kursister, der har givet anledning til bidrag Eksempel på indberetning er vist i tabellen nedenfor:

23 Formål TXT FAG N FTXT KOMBI REKVIRENT VARIGHED AFHOLDELSESFORM BIDRAG ELEVER 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) 4844 C Billedkunst ENORD UVM 18,5 Egen inst 0, C Billedkunst ENORD SJOB 18,5 Egen inst 0, Fag til refusion af deltagerbetaling ENREF UVM 0 Egen inst Billedkunst, trin 2 ENORD UVM 60 Egen inst 0, Billedkunst, trin 2 ENORD KOMA 60 Egen inst 0, FVU læsning, trin 1 ENORD UVM 40 Egen inst 0, FVU læsning, trin 1 ENPÅB UVM 0 Egen inst 9, FVU læsning, trin 1 ENVIR UVM 40 Egen inst 0, FVU læsning, trin 1 ENORD UVM 40 Priv 0, Ordblindeundervisning Ordblindeundervisning ENORD UVM 60 Egen inst 0, Ordblindeundervisning Ordblindeundervisning ENORD UVM 60 Priv 0, Ordblindeundervisning Ordblindeundervisning ENPÅB UVM 0 Egen inst 2, Ordblindeundervisning Ordblindeundervisning ENTST UVM 0 Egen inst 2, Ordblindeundervisning Ordblindeundervisning ENUDR UVM 0 Egen inst 2, Forberedende voksenundervisning (FVU) FVU læsning, trin 1 ENORD UVM 40 Anden UVM BYTAX 0,

24 Side 24 af 24 Formål TXT FAG N FTXT KOMBI REKVIRENT VARIGHED AFHOLDELSESFORM BIDRAG ELEVER 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) Juridisk enhed, Afdeling og Indberetningstermin ikke medtaget af pladshensyn FVU læsning, trin 1 ENORD UVM 40 Kommunal Inst 0,

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

VUC KURSUSTILBUD 2016

VUC KURSUSTILBUD 2016 VUC KURSUSTILBUD 2016 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 VELKOMMEN TIL HERNING HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

KOMPETENCER KOM VIDERE MED UDDANNELSE. Fleksibilitet Lyst. Kursustilbud efterår 2010 forår 2011 GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE HF-UDDANNELSE

KOMPETENCER KOM VIDERE MED UDDANNELSE. Fleksibilitet Lyst. Kursustilbud efterår 2010 forår 2011 GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE HF-UDDANNELSE Kursustilbud efterår 2010 forår 2011 KOM VIDERE MED UDDANNELSE KOMPETENCER Fleksibilitet Lyst GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE HF-UDDANNELSE GYMNASIAL PPLERING FVU & ORDBLINDE www.vucaarhus.dk MANGE MULIGHEDER

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07 Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1 J.nr.: 4004-V1240-07 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse BEK nr 688 af 02/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sags nr. 016.79D.031

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning

Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning Revideret 4.

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13 Versionsbrev LUDUS version 1.47.0 Den 6. marts 2013 J.nr. 4004-V0707-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets område ved Kolding HF & VUC Overalt i aftalen er der regnet med timer á 60 minutter. Individuel tid (375 timers puljen)

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2008.1

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2008.1 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2008.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...4 2. KONTOPLANER...4 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...4

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.58.0 6. maj 2015 J.nr. 4004-V1545-12 Den 6. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Danskuddannelsen... 6 3.1 Lærer

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS Suite brugerkurser Indholdsfortegnelse Pkt. Emne Side 1 VIDEN ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER 3 2 KURSER, SEMINARER OG WORKSHOPS 3 3 AKTIVITETSBEREGNING OBU OG

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Det fremgår af Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 335 Offentligt 15. august 2011 Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Af Katja Behrens Indledning Opgørelsen af de planlagte undervisningstimetal

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH

Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 2.1 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 29 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 731 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 225.80H.271

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

NR. 53 LUDUS OG LUDUS WEB

NR. 53 LUDUS OG LUDUS WEB NR. 53 LUDUS OG LUDUS WEB SKIFT AF LEKTIONSLÆNGDE 7. APRIL 2011 Indhold Indstillinger i LUDUS sikkerhedsadministration (DBA) Fagkoder/undervisningsperioder Løntimeskema Aktivitetsberegning Fraværsregistrering

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning FVU. Tips & Tricks nr. 115

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning FVU. Tips & Tricks nr. 115 LUDUS SUITE Aktivitetsberegning FVU Tips & Tricks nr. 115 CSC, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Aarhus N Tlf. +45 3614 4000, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com Indholdsfortegnelse Arbejdsgang i hovedtræk...

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg

Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg NOTAT Hovednotat 1 Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg Voksenuddannelsescenteret VUC Storstrøm har den 8. december 2010 indsendt ansøgning til Regionsrådet om at oprette udbud af 2-årigt højere forberedelseseksamen

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser I medfør af 31, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf.

Læs mere

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget.

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget. Referat Bestyrelsesmøde Den 11.marts 2010 KL. 16.00-18.00 Mødet afholdes på University College Sjælland, Slagelsevej 7 Havestuen- 4180 Sorø Tilstede: Alle Dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Undervisning på folkehøjskoler

Undervisning på folkehøjskoler Undervisning på folkehøjskoler På folkehøjskoler er der krav til undervisningens omfang, placering og brede almene indhold. Med denne vejledning vil ministeriet tydeliggøre, hvad kravene betyder i praksis.

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides:

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides: Oktober 2015 Produktionsskolernes forslag i forbindelse med finanslovsforhandlinger 2016: Der skal gives bedre mulighed for at unge der deltager i et målrettet forløb på produktionsskolen kan gå på produktionsskolen

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 MERE INFO AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D ENGELSK Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Lærernes arbejdstidsanvendelse

Lærernes arbejdstidsanvendelse Lærernes arbejdstidsanvendelse Rapporterne præsenterer statistik om lærernes arbejdstidsanvendelse på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Arbejdstidsanvendelsen opgøres separat for de tre uddannelsesområder

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.61.0. J.nr. 4004-V1642-15. Version 1.61.0 Copyright 2016 CSC. Den 13. januar 2016

Versionsbrev. LUDUS version 1.61.0. J.nr. 4004-V1642-15. Version 1.61.0 Copyright 2016 CSC. Den 13. januar 2016 Versionsbrev LUDUS version 1.61.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1642-15 Den 13. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. LUDUS Sikkerhedsadministration

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

FAG, UDDANNELSER OG UNDERVISNING

FAG, UDDANNELSER OG UNDERVISNING FAG, UDDANNELSER OG UNDERVISNING 2 KURSER PÅ VUC AARHUS 2016-2017 INDHOLD Almen Voksenuddannelse (AVU)... 5 AVU individuelt tilrettelagt AVU-fagpakker HF-uddannelser... 9 HF individuelt tilrettelagt og

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning OBU. Tips & Tricks nr. 114

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning OBU. Tips & Tricks nr. 114 LUDUS SUITE Aktivitetsberegning OBU Tips & Tricks nr. 114 CSC, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Aarhus N Tlf. +45 3614 4000, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com Indholdsfortegnelse Formål... 3 Arbejdsgang

Læs mere