Brugervejledning til 2. generationsværktøj. Januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til 2. generationsværktøj. Januar 2014"

Transkript

1 Brugervejledning til 2. generationsværktøj til systemoptimering Januar 2014

2 Brugervejledning til 2. generationsværktøj til systemoptimering Teknologisk Institut, Energi og Klima Sandie B. Nielsen Per Tage Jespersen Claus Martin Hvenegaard PSO-projekt nr

3 Forord Denne brugervejledning benyttes ved anvendelse af edb-værktøjet til systemoptimering, som er udviklet i forbindelse med forskningsprojektet bevilget under PSO 2012 administreret af Dansk Energi: generationsværktøj systemoptimering Udviklingen af værktøjet er sket i tæt samarbejde med leverandører af komponenter (gearmotorer og frekvensomformere), et elforsyningsselskab, et energirådgivningsfirma samt en industrivirksomhed repræsenteret ved: Danfoss Jørgen Hansen Lemvigh-Müller Henrik Lykke Lilleholt og Flemming Støiholm Lokal Energi Michael Olsen og Ole Ernst Wandall-Frostholm Energirådgiveren - Jens Erik Pedersen Arla Peter Bech Sandahl Claus M. Hvenegaard Teknologisk Institut Januar

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Opbygning af brugervejledningen Formål med 2. generationsværktøj til systemoptimering Installation af programmet Hardware og software krav... 6 Installation af programmet Introduktion til brug Samlet system Belastning Transmission Motor Styring (Motor forbindelse) Arbejdspunkt Output Eksempler på brug af værktøjet Data for ventilationssystemet Ventilator Remtransmission Motor Styring Målinger og registreringer på ventilationssystemet Inddatering i programmet Output fra programmet Udskiftning af komponenter i ventilationssystemet

5 1 Indledning Dette beregningsværktøj er tænkt for alle, der arbejder med at energieffektivisere maskinsystemer: Maskinbyggeren Leverandøren af komponenterne til maskinsystemet Elselskabernes energirådgivere Rådgivende ingeniører Den energiansvarlige/indkøberen i virksomheder Et energieffektivt system, hvor enkeltkomponenterne hver især er energieffektive, og hvor de er tilpasset hinanden i forhold til behovet, betyder besparelser på virksomhedens elregning og er med til at nedbringe CO 2 -udslippet til gavn for miljøet. Meget ofte vil det optimale system også reducere omkostningerne til drift og vedligehold. Dette program er udviklet af Teknologisk Institut for midler fra Energiselskabernes F&Uprogram ELFORSK 1.1 Brugervejledningen er opbygget i 4 sektioner: Opbygning af brugervejledningen Kapitel 2, formål med værktøjet Kapitel 3, installation og programopbygning Kapitel 4, introduktion til brug Kapitel 5, eksempler på brug Kapitel 2 beskriver formålet med værktøjet til systemoptimering. Kapitel 3 beskriver hvorledes programmet installeres, herunder hvilke krav der stilles til hardware. Kapitlet beskriver endvidere hvorledes programmet er opbygget. Kapitel 4 beskriver brugen af programmet. Hér ses hvilke værdier der skal tastes ind og hvorfor (hvad de skal bruges til) og hvad der evt. kan udelades. Forklaringer til de enkelte skærmbilleder, underskærmbilleder, bokse, muligheder, begrænsninger m.m. beskrives nærmere. Kapitel 5 viser et detaljeret eksempel på anvendelse af programmet. 4

6 2 Formål med 2. generationsværktøj til systemoptimering Formålet med 2. generationsværktøjet til systemoptimering er, at gøre det muligt for maskinbyggere, leverandører af komponenter til maskinsystemer, energirådgivere, rådgivende ingeniører og energiansvarlige indkøbere i virksomheder, at designe energieffektive systemer, hvor enkeltkomponenterne hver især er energieffektive, og hvor de er tilpasset hinanden i forhold til behovet. Dette betyder besparelser på virksomhedens elregning og er med til at nedbringe CO 2 udslippet til gavn for miljøet. Meget ofte vil det optimale system reducere omkostningerne til drift og vedligehold. 5

7 3 Installation af programmet 3.1 Hardware og software krav Hardware krav: Standard pc med 1 GB ram. Softwarekrav: Styresystem - Windows 7 eller nyere. 3.2 Installation af programmet Der klikkes på installationsfilen MST-installer.exe, hvorefter billedet i Figur 3.1 kommer frem. Herefter klikkes på krappen Kør. Figur Installationsfil MST-installer.exe Når der klikkes på Kør kommer billedet i Figur 3.2 frem. Herefter vælges hvor det selv- ud pakkende installationsfil skal placeres. Der afsluttes ved at klikke på Unzip. Figur 3.2 Udpakning af filer til ønsket bibliotek 6

8 Når der klikkes på Unzip kommer billedet i Figur 3.3 frem. Der angives kodeordet msttool og klikkes Ok. Figur 3.3 Angivelse af password Når der klikkes på Ok kommer billedet i Figur 3.4 frem. Herefter vælges hvor selve systemoptimeringsværktøjet MotorSystemsTool og hvor software fra National Instruments skal placeres. Når dette er valgt klikkes der på Next. Figur 3.4 Installation af software i to biblioteker 7

9 Når der klikkes på Next kommer billedet i Figur 3.5 frem. Herefter vælges I accept the License Agreement og der klikkes herefter på Next. Figur 3.5 Accept af licensaftale Når der klikkes på Next kommer billedet i Figur 3.6 frem. Her ses hvilken software der installeres på pc en. I dette tilfælde er det kun systemoptimeringsværktøjet og de tilhørende filer der installeres. Software fra National Instruments er i dette tilfælde allerede installeret på pc en. Der klikkes herefter på Next. Figur 3.6 Start på installationen 8

10 Når der klikkes på Next installeres systemoptimeringsværktøjet. Når dette er sket afsluttes der ved at klikke på Finish. Figur 3.7 Installering af værktøjet udført 9

11 4 Introduktion til brug Nedenfor ses en beskrivelse af brugen af programmet. Hér ses hvilke værdier der skal tastes ind og hvorfor (hvad de skal bruges til) samt hvad der evt. kan udelades. Forklaringer til de enkelte skærmbilleder, underskærmbilleder, bokse, muligheder, begrænsninger m.m. beskrives nærmere. 4.1 Samlet system Når programmet startes kommer skærmbilledet vist i Figur 4.1 frem. Figur 4.1 Startbillede 10

12 Når der klikkes på Ok kommer skærmbilledet i Figur 4.2 frem. Figur Systemoverblik I skærmbilledet skal der klikkes på de fire komponenter der indgår i et motordrevent maskinsystem. Det drejer sig om belastningen eller applikationen, transmissionen, motoren og styringsenheden (her kaldet Motor & Drive ). Ved at klikke på belastningen/applikationen fremkommer skærmbilledet vist i Figur

13 4.1.1 Belastning I skærmbilledet skal der tages stilling til hvilken type belastning/applikation der er installeret i maskinsystemet. Der er, som det ses i Figur 4.3, mulighed for at vælge mellem fire typer belastninger/applikationer, som hver har deres særegne belastningsprofil, dvs. sammenhæng mellem moment og omdrejningstal. Angivelsen af belastningsprofilet bliver anvendt til beregning af det nødvendigt tilførte moment, når der foretages ændringer af belastningens omdrejningstal (se senere). Figur 4.3 Belastning/applikation Når typen af belastning er valgt, skal der vælges en transmission mellem belastningen og motoren. I Figur 4.3 ses det skærmbillede der fremkommer når man klikker på Transmission. 12

14 4.1.2 Transmission Som det ses kan der vælges mellem remtransmission, geartransmission eller ingen transmission. Remtransmission Hvis der vælges remtransmission skal der, som det ses i Figur 4.3, foretages en række valg. Først skal der foretages et valg af remtypen. Der er mulighed for at vælge mellem kilerem (smal dækket, smal fortandet, klassisk dækket og klassisk fortandet), Poly V rem, fladrem og tandrem. I sammenhæng med valget af remtypen vælges også remmens navn, eksempelvis XPB som vist i Figur 4.3. XPB betyder at det er en fortandet smalkilerem med B profil. Der foretages et valg af udvekslingsforholdet. Der kan vælges mellem fem forskellige udvekslingsforhold, som også er dem der typisk angives i remproducenternes kataloger (1,0 1,05 1,2 1,5 3,0). Der foretages et valg af hvor den mindste (hurtigste) remskive er placeret. Der kan vælges mellem belastningen eller motoren. Denne angivelse benyttes til at beregne henholdsvis motorens og belastningens omdrejningstal. Figur 4.4. Remtransmission Den mindste remskives diameter skal indtastes. Denne information bruges sammen med udvekslingsforholdet og den forventede remhastighed til at bestemme den valgte remtypes nominelle effekt. 13

15 Når man har angivet antallet af remme foretages en beregning af nominelle effekt på hele remtransmissionen. Alle indtastningerne afsluttes med at klikke på Ok. Som det ses i Figur 4.3 er der mulighed for at få informationer om fordele og ulemper ved anvendelse af remme samt gode råd om remme. I Figur 4.3 og Figur 4.3 ses de skærmbilleder der fremkommer, når man klikker på knapperne Remme: fordele og ulemper og Gode råd om remme. Figur 4.5. Remme fordele og ulemper 14

16 Figur 4.6. Gode råd om remme Geartransmission Hvis der vælges en geartransmission skal der, som det ses i Figur 4.3, foretages en række valg. Først skal der foretages et valg af geartypen. Der er mulighed for at vælge mellem snekkegear, keglehjulsgear og tandhjulsgear. Figur 4.7. Geartransmission 15

17 Når geartypen er valgt, skal der vælges en virkningsgrad for gearet. Som udgangspunkt vælger programmet en typisk virkningsgrad for den valgte geartype. Den af programmet valgte virkningsgrad kan overskrives med en værdi fundet i eksempelvis et gearkatalog. I gearleverandørernes kataloger angives altid gearets virkningsgrader i forhold til motorens mærkeeffekt. Derfor vil katalogvirkningsgraderne være lavere end målte virkningsgrader for specielt snekkegear. Gearets angivne virkningsgrad i Figur 4.7 vil af den grund afvige fra den virkningsgrad der beregnes i output fra programmet ( System overblik). Der foretages et valg af nominelt akselmoment, dvs. det moment gearet skal afgive til applikationen. Der vælges endvidere en hastighed på gearets udgangsaksel. Der vælges et udvekslingsforhold samt en f-faktor, som bestemmer gearets dimensionerende akseleffekt. På baggrund af gearets dimensionerende akseleffekt og gearets virkningsgrad beregnes gearets nominelle input effekt, som er den effekt gearet skal tilføres fra motoren. Motorens hastighed beregnes på baggrund af den nominelle akselhastighed og udvekslingsforholdet. Når transmissionen er valgt klikkes der på Ok og der vælges herefter en motor Motor Når der klikkes på Motor & drive i Systemoverblik (Figur 4.2) fremkommer skærmbilledet vist i Figur 4.8. Der kan vælges mellem en asynkronmotor og drev eller en PM-motor, som altid er inkl. drev. Asynkronmotor Først klikkes på knappen Hent std. standard motor. Herefter kan der vælges en motor. Motorens størrelse (nominelle akseleffekt) skal først vælges. Der kan vælges motorer fra 0,75 kw til motorer større en 200 kw. Herefter vælges der mellem motorklasserne IE1, IE2 og IE3, hvor IE3 er de mest effektive (Premium efficiency/sparemotorer). Endelig vælges antallet af poler. Her kan vælges mellem 2-polet (3.000 rpm), 4-polet (1.500 rpm) og 6-polet (750 rpm). Der afsluttes med at klikke på knappen Motordata OK. 16

18 Figur 4.8 Indtast data for motor Figur 4.9 Tabelopslag for motor Figur 4.10 Data for valgte motor Der er også mulighed for selv at indlæse data for en motor. I felterne under Input motor indlæses data for motoren. Der skal som det ses i Figur 4.8 indtastes nominelle data for akseleffekt, spænding, strøm, cos phi, frekvens og hastighed. Når motoren er valgt, skal der vælges en styring. I Figur 4.3 ses det skærmbillede der fremkommer når man har klikket på knappen Motordata OK Styring (Motor forbindelse) Som udgangspunkt (default) forudsættes det, at der ikke er nogen frekvensomformer, dvs. motoren startes direkte (Direct On Line D.O.L). Hvis der er installeret en softstarter i det motordrevne maskinsystem, klikkes der på knappen Softstarter. Herefter benytter programmet en softstarter med automatisk bypass. Hvis der er installeret en frekvensomformer i det motordrevne maskinsystem, klikkes der på knappen Frekvensomformer tilsluttet. Hér kan der vælges, om frekvensomformeren er indstillet til konstant flux eller energioptimal (AEO = Automatisk Energi Optimering). Når dette er valgt klikkes der på knappen OK. 17

19 Figur 4.11 Ingen styring (D.O.L) Figur 4.12 Softstarter med automatisk bypass Figur 4.13 Frekvensomformer Nu er alle data vedr. det motordrevne maskinsystem valgt. Der skal nu vælges et arbejdspunkt, der skal beregnes ud fra (se afsnit Arbejdspunkt ). PM-motor Hvis der vælges en PM-motor skal der, som det ses i Figur 4.14, vælges en nominel akseleffekt og et nominelt omdrejningstal. På baggrund af disse valg beregnes den optagne effekt P1, den nominelle virkningsgrad og det beregnede nominelle moment. Når dette er valgt klikkes der på knappen OK. Figur Indtast data for PM-motor 18

20 Nu er alle data vedr. det motordrevne maskinsystem valgt. Der skal nu vælges et arbejdspunkt, der skal beregnes ud fra (se afsnit Arbejdspunkt ) Arbejdspunkt I skærmbilledet Indtast kendt arbejdspunkt skal man vælge hvilken en af komponenterne i det motordrevne maskinsystem og på hvilken side (af komponenten) effektmæssigt man ønsker at foretage beregninger for. Mellem komponenterne kan der foretages en markering. Herefter skal man indtaste det aktuelle arbejdspunkt i kw. Hvis belastningen P 4 ( Load ) er valgt, skal der typisk indtastes en hydraulisk effekt, det vil sige den effekt belastningen skal kunne yde. For en ventilator er det produktet af volumenstrømmen og den totale trykstigning over ventilatoren. Derudover skal der indtastes omdrejningstallet for belastningen, f.eks. ventilatorens omdrejningstal. Når dette er valgt klikkes der på knappen OK. Figur 4.15 Indtastning af kendt arbejdspunkt 19

21 4.1.6 Output I Figur 4.3 ses output fra programmet. I figuren (til venstre) ses den hydrauliske effekt P 4 på de 8,8 kw og belastningens omdrejningstal på rpm. Som udgangspunkt angives belastningens virkningsgrad til 65 % ( Eta Belastn. ). Hvis belastningens virkningsgrad kendes, klikkes på knappen Belastning valg. Herefter skiftes til Manual Eta. Det betyder, at der nu kan indtastes en virkningsgrad for belastningen. I Figur 4.17 ses billedet for output men med en virkningsgrad på 84 % for belastningen. Figur 4.16 Output fra programmet I Figur 4.17 ses betydningen af at ændre belastningens virkningsgrad: P 3 - Last indgangseffekt, som er den tilførte effekt til belastningen, er nu faldet fra 13,54 kw til 10,48 kw P 2 Motor akseleffekt, som er motorens afgivne (aksel) effekt, er nu faldet fra 15,49 kw til 12,0 kw P 1 Tilført effekt, som er motorens (og evt. frekvensomformerens) optagne effekt, er nu faldet fra 18,20 kw til 14,13 kw 20

22 Figur Output fra programmet efter ændring af belastningens virkningsgrad Som det ses i Figur 4.17 er det også muligt at klikke på knappen Indtast kendt arb. Punkt. Klikkes der på denne knap kommer der inputfelter til beregning af den hydrauliske ydelse P 4 frem. Som det ses er der også inputfelter til angivelse af applikationens virkningsgrad og hastighed. I Figur 4.18 ses inputfelter for en ventilator, men der kan også vælges en pumpe og en applikation som hører under anden motordrift. Der skal nu indtastes en volumenstrøm, en total trykstigning, en virkningsgrad og evt. en hastighed. Figur Indtast kendt arbejdspunkt for en ventilator 21

23 I Figur 4.19 ses indtastningen af data for ventilatoren. Figur Indtast kendt arbejdspunkt - ventilator Der er, som det ses i Figur 4.19, også mulighed for at indtaste en række arbejdspunkter for en applikation. Dette gøres ved først at klikke på knappen Input load profile for derefter at klikke på knappen Input datapoints. Figur Knap til aktivering af skema til indtastning af arbejdspunkter for applikation Når der klikkes på knappen Input datapoints fremkommer billedet vist i Figur Her skal der indtastes 12 arbejdspunkter for applikationen. Det er nødvendigt med 12 datasæt for at danne valide matematiske udtryk for virkningsgraden. Når de 12 arbejdspunkter er indtastet klikkes på der på Ok. 22

24 Figur Indtastning af 12 arbejdspunkter for applikation Herefter kan man, som det ses i Figur 4.22, får foretaget en beregning af den hydraulisk effekt, virkningsgrad, hastighed og tilført effekt til applikationen baseret på indtastning af volumenstrøm og total trykstigning. Figur Beregning af hydraulisk effekt, virkningsgrad, hastighed og tilført effekt til applikationen baseret på indtastning af volumenstrøm og total trykstigning Når der klikkes Ok overføres data, som det ses i Figur 4.23, til System overblik. 23

25 Figur System overblik baseret på det indtastede driftspunkt Som nævnt tidligere kan der også vælges en pumpe og en applikation som hører under anden motordrift. Indtastningsfelterne til disse applikationer ses i Figur 4.24 og Figur For pumper skal der, som det ses i Figur 4.24, indtastes data for flow, løftehøjde mens densitet (Rho for væsken) og tyngdeaccelerationen default er indtastet. Disse værdier kan dog ændres. Der skal endvidere indtastes data for virkningsgrad og hastighed. Figur Indtast kendt arbejdspunkt for en pumpe For anden motordrift kan der, som det ses i Figur 4.25, indtastes data for en parameter A og en parameter B, hvorefter den hydrauliske effekt bliver beregnet som produktet af disse. 24

26 Den hydrauliske effekt kan også indtastes direkte. Der skal endvidere indtastes data for virkningsgrad og hastighed. Hvis virkningsgraden ikke kendes kan værdierne angivet i Figur 4.26 anvendes som overslagsværdier. Figur Indtast kendt arbejdspunkt for anden motordrift Figur Bud på virkningsgrader for applikationer til anden motordrift 25

27 I Figur 4.17 ses, at programmet giver en række oplysninger om de fire komponenter i det motordrevne maskinsystem: For belastningen, transmissionen og motoren (markeret med rødt) angives, som det ses i Figur 4.17, virkningsgraden For transmissionen og motoren (markeret med blåt) angives foruden effekten også omdrejningstallene og momentet For transmissionen og motoren (markeret med grønt) angives den nominelle effekt og belastningsgraden. For motoren angives dog kun belastningsgraden. For både transmissionen og motoren kan der komme advarsler (røde blink), hvis belastningsgraderne bliver enten for høje eller for lave. For hele det motordrevne maskinsystem (markeret med gult) angives totalvirkningsgraden. For belastningen, transmissionen og motoren (markeret med lilla) er det muligt at klikke på knapperne Last valg, Transmissions valg og Drive valg. Herved er det muligt, manuelt, at indtaste virkningsgrader for de tre komponenter. Som nævnt tidligere angives belastningens virkningsgrad som udgangspunkt til 65 % ( Auto beregn ). Virkningsgraden bør ændres manuelt til en skønnet eller målt virkningsgrad. I Figur 4.17 er valgt en virkningsgrad for belastningen på 84 %. Når man har indtastet data vedr. remtrækket (se under punkt 4.1.2) og man efterfølgende vælger at angive virkningsgraden for remtrækket manuelt, skal man være meget varsom. Det skyldes, at man tidligere har fået beregnet den nominelle effekt på hele remtransmissionen. Vælger man herefter selv at angive remtransmissionens virkningsgrad og vælger man denne for lav, vil der ikke være sammenhæng mellem det remmen kan afgive og det som belastningen skal have tilført. Vælger man eksempelvis at angive virkningsgraden til 50 %, vil belastningsgraden være ca. 10 %. Et remtræk som vist i Figur 4.13 med en nominel effekt på 18,5 kw, vil således kun kunne overføre 10 % af den nominelle effekt svarende til 1,85 kw. Det er langt fra de 10,48 kw som belastningen, iflg. Figur 4.17, skal have tilført. I dette tilfælde må man ændre inddataene vedr. remtransmissionen eller belastningens arbejdspunkt (se de næste pinde), da man ellers risikerer at det beregnede tab i remtransmissionen bliver urealistisk højt. For belastningen, transmissionen samt motoren og styringen (markeret med orange) er det muligt at ændre de indtastninger der blev foretaget i forbindelse med de indledende indtastninger (se Figur 4.2). Belastningens arbejdspunkt ændres ved at klikke på Skift arbejdspunkt (markeret med lyserød). Klikker man på kappen fremkommer billedet vist i Figur Her er det bl.a. muligt at ændre det aktuelle arbejdspunkt i kw samt omdrejningstallet for belastningen. 26

28 Foruden Skift arbejdspunkt er der yderligere otte knapper markeret med lyserød. Disse knapper beskrives nedenfor: Gem system setup Klikker man på knappen Gem system setup kan man gemme alle de data man har indtastet for et pågældende system. Det er systemet med det sidst indtastede driftspunkt der gemmes. Hent system setup Klikker man på knappen Hent system setup kan man hente alle de data man tidligere har indtastet for et pågældende system. Som nævnt før, er det systemet med det sidst indtastede driftspunkt der gemmes. Skift hastighed Her er implementeret en kalkule, således at man kan ændre hastigheden i forhold til nuværende arbejdspunkt, og der udregnes nye effekter i hele kæden baseret på den valgte momentkurve. Der tages udgangspunkt i P 4 men med ny hastighed. Når man klikker på knappen Skift hastighed fremkommer skærmbilledet i Figur Figur 4.27 Skift hastighed 27

29 I Figur 4.28 ses data for systemet med den nye hastighed på rpm. Figur 4.28 System med ændret hastighed Start forfra Klikker man på knappen Start forfra slettes alt og man kan fortage nye indtastninger. Stop program Klikker man på knappen Stop program lukkes programmet ned. Før situation Når man klikker på knappen Før situation er det muligt at foretage beregninger af elforbruget til det motordrevne maskinsystem i forskellige driftspunkter. Når man har markeret en linje med et flueben og klikker på knappen Tilføj linje fremkommer et lille billede Driftstimer for snapshot (se Figur 4.29) med et indtastningsfelt, hvor kan man angive et årligt driftstimetal for et givent driftspunkt og få beregnet elforbruget. Der er mulighed for at få beregnet elforbruget i otte driftspunkter. 28

30 Figur Før situation angivelse af driftstimer I Figur 4.30 ses data for systemet, når brugeren har klikket på Ok i billedet i Figur Figur Før situation tilføjelse af linje med data for system I Figur 4.31 ses data for systemet i tre driftssituationer. 29

31 Figur Før situation tre driftspunkter (driftsprofil) Som det ses i Figur 4.31 (markeret med mørkeblå) kan man hente og gemme en fil med driftspunkter ( Hent fil og Gem fil ). Det er endvidere muligt at slette data ( Slet valgte ) og sortere data i tabellen ( Sorter tabel ) Efter situation Når man klikker på knappen Efter situation er det muligt at foretage beregninger af elforbruget til det motordrevne maskinsystem i forskellige driftspunkter (se Figur 4.32). Fremgangsmåden er nøjagtig magen til den der benyttes i før situationen. 30

32 Figur Efter situation tre driftspunkter Energiberegner Når man klikker på knappen Energiberegner (se Figur 4.33) er det muligt at få et overblik over elforbruget til det motordrevne maskinsystem i før og efter situationen. Figur Energiberegner 31

33 5 Eksempler på brug af værktøjet Nedenfor ses et eksempel på brug af værktøjet. Eksemplet omhandler optimering af et ventilationssystem foretaget af en energirådgiver Anlægget er et VAV anlæg, dvs. med variabel volumenstrøm. Der vises et eksempel på optimering af systemet i tre driftspunkt, hvor ventilatoren normalt kører. Energirådgiveren har målt og registreret følgende: Volumenstrøm Total trykstigning over ventilatoren Effektoptag for motoren Motorens omdrejningstal (registreret via den angivne frekvens på frekvensomformeren) 5.1 Data for ventilationssystemet Nedenfor ses energirådgiverens beskrivelse af de komponenter der indgår i ventilationssystemet. Foruden ventilatoren indgår der en transmission, en motor og en styringsenhed Ventilator Ventilatoren er af ældre data og er med fremadkrummede skovle. Det har ikke været muligt for energirådgiveren at fremskaffe en ventilatorkurve Remtransmission Remtransmissionen består af 3 stk. XPB remme (fortandede smalkileremme). Diameteren på den lille remskive er 112 mm og udvekslingsforholdet er 1,5. Den forventede remhastighed svarer i dette tilfælde til motorens Motor Motoren er en 4-polet 18,5 kw IE1 motor Styring Der benyttes en frekvensomformer, som er indstillet til konstant U/f-forhold (forholdet mellem spænding og frekvens) 32

34 5.2 Målinger og registreringer på ventilationssystemet I tabel 5.1 ses målinger og registreringer på ventilationssystemet Driftspunkt Volumenstrøm [m 3 /h] Total trykstigning [Pa] Effektoptag [kw] Omdrejningstal [rpm] , , ,0 638 Tabel 5.1. Målinger og registreringer på ventilationssystemet 5.3 Inddatering i programmet I Figur 5.1 vælges først et momentprofil. Da der er tale om en ventilator vælges en applikation med kvadratisk moment Figur 5.1. Valg af momentprofil 33

35 Herefter indtastes, som det ses i Figur 5.2, data for transmissionen. Figur 5.2. Indtastning af data for transmission Endelig indtastes der, som det ses i Figur 5.3 og Figur 5.4, data for motoren og styringen. Figur 5.3. Data for motor Figur 5.4. Data for styring 34

36 I figur 5.5 indtastes et kendt arbejdspunkt som er effektoptaget og omdrejningstallet i driftspunkt 1. Figur 5.5. Indtastning af kendt arbejdspunkt Til slut indtastes, som det ses i Figur 5.6, data for ventilatoren. Figur 5.6. Indtastning af data for ventilator 35

37 5.4 Output fra programmet I Figur 5.7 ses output fra programmet. Virkningsgraden for ventilatoren er beregnet til 63,3 %. Figur 5.7 Output fra programmet før gennemførelse af tiltag 36

38 De tro andre driftspunkter kan derefter indtastes. Det sker ved at klikke på Skift arbejdspunkt. Her indtastes nye værdier for effektoptag og omdrejningstal. Endvidere indtastes de tilhørende værdier for volumenstrøm og total trykstigning. Det sker ved at klikke på knappen Indtast kendt arb. punkt. Data overføres til skemaet for før situationen som det ses i Figur 5.8. Figur 5.8. Før situation - ventilationssystem 5.5 Udskiftning af komponenter i ventilationssystemet Virkningsgraden for ventilatoren ligger, som det ses i Figur 5.8, på %. Energirådgiveren beslutter derfor at undersøge hvor stor elbesparelse der kan opnås ved udskiftning af ventilatoren. I forbindelse med udskiftning af ventilatoren er det også oplagt at udskifte IE1 motoren til en IE3 motor. Det vil også være nødvendigt at foretage en ændring vedr. transmissionen, da ventilatorens omdrejningstal ved de forskellige driftspunkter er højere end den eksisterende ventilators. Dette ses senere i afsnittet. Energirådgiveren har fundet en ventilatorkurve for en ny og effektiv ventilator der vil kunne erstatte den eksisterende. Ventilatorkurven ses i Figur 5.9. I figuren er indtegnet de nuværende driftspunkter, som i eftersituationen er uændrede, 37

39 Figur 5.9. Ventilatorkurve for ny ventilator med angivelse af tre driftspunkter 38

40 I Figur 5.10 ses data for transmissionen i efter situationen. Der benyttes stadig den sammen remtype, men udvekslingsforholdet er ændret fra 1,5 til 1,2 og den mindste remskive diameter er ændret fra 112 mm til 100 mm. Figur Indtastning af data for transmission I Figur 5.11 ses data for den nye motor. Der benyttes nu en 15 kw IE3 motor, hvor der før ændringen blev benyttet en 18,5 kw IE1 motor. Figur Data for motor 39

41 I Figur 5.12 ses indtastning af et kendt arbejdspunkt. Arbejdspunktet er fundet i ventilatorkurven vist i Figur 5.9. Figur Indtastning af kendt arbejdspunkt I Figur 5.13 ses tolv arbejdspunkter for den nye ventilator. Arbejdspunkterne er hentet fra ventilatorkurven vist i Figur 5.9. Figur Arbejdspunkter for ventilator 40

42 I Figur 5.14 ses beregnede data for ventilatoren baseret på indtastning af volumenstrøm og total trykstigning. Figur Data for ventilator I Figur 5.15 ses output fra programmet eller systemoverblik baseret på indtastningen af volumenstrøm og total trykstigning over ventilatoren. Som det ses har værktøjet foretaget beregninger for de andre komponenter i systemet. Figur Output fra programmet efter gennemførelse af tiltag Som det ses i Figur 5.15 er virkningsgraden for remtransmissionen 87,4 %, hvilket er relativt lavt. Energirådgiveren beslutter sig for at undersøge besparelsespotentialet ved udskiftning af remskiverne. De eksisterende remskiver erstattes med remskiver på henholdsvis 180 mm og 220 mm med kun et spor, dvs. der benyttes kun en rem. Som det ses i Figur 5.16 kan en rem i en transmission med en mindste remskive på 180 mm ikke overføre den 41

43 samme effekt som tre remme i en transmission med en mindste remskive på 100 mm, men forskellen er ikke større end at det vil kunne fungere. Figur Valg af større remskiver Som det ses Figur 5.17 forbedres virkningsgraden for remtransmissionen fra 87,4 % til 96,7 % ved gennemførelse af tiltaget Figur Output fra programmet efter udskiftning af remskiver 42

44 Energirådgiveren beslutter sig til sidst for at undersøge besparelsespotentialet ved at benytte en 12,3 kw PM motor i stedet for 15 kw IE3 motoren. Figur Udskiftning til 12,3 kw PM motor Som det ses i Figur 5.18 bliver effektoptaget for motoren i det dimensionerende driftspunkt 12,73 kw, når systemet er optimeret med de nye komponenter. Før systemoptimeringen var effektoptaget 18,5 kw. Det svarer til en reduktion på ca. 31 %. I Figur 5.19 ses hvorledes tre driftstilstande er overført til skemaet for efter situationen. Figur Efter situation - ventilationssystem 43

45 I Figur 5.20 ses beregninger af elforbrug før og efter optimeringen af ventilationssystemet. Figur Beregninger af elforbrug før og efter Som det ses reduceres elforbruget fra kwh/år til kwh/år ved optimering af maskinsystemet. Besparelsen udgør, som det ses, kwh/år, svarende til en reduktion på ca. 33 %. I Figur 5.20 ses endvidere en række oplysninger om de to alternative systemer. Det ses endvidere at energiberegningen kan gemmes. 44

Brugervejledning til Værktøj til brug ved systemoptimering. PSO-projekt nr. 341-014. Version 1.11

Brugervejledning til Værktøj til brug ved systemoptimering. PSO-projekt nr. 341-014. Version 1.11 Brugervejledning til Værktøj til brug ved systemoptimering PSO-projekt nr. 341-014 Version 1.11 Brugervejledning til værktøj til brug ved systemoptimering Forfattere: Sandie B. Nielsen (Teknologisk Institut),

Læs mere

Værktøj til brug ved systemoptimering. PSO-projekt nr. 341-014. Projektrapport

Værktøj til brug ved systemoptimering. PSO-projekt nr. 341-014. Projektrapport Værktøj til brug ved systemoptimering PSO-projekt nr. 341-014 Projektrapport Værktøj til brug ved systemoptimering Forfattere: Sandie B. Nielsen (Teknologisk Institut), Per Tage Jespersen (Teknologisk

Læs mere

Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer

Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer PSO-projekt nr. 338-009 Projektrapport Applikation Transmission Motor Styring/regulering P 4 P 3 P 2 P 1 Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer

Læs mere

2. generationsværktøj til systemoptimering - rapport. Januar 2014

2. generationsværktøj til systemoptimering - rapport. Januar 2014 2. generationsværktøj til systemoptimering - rapport Januar 2014 2. Generationsværktøj til systemoptimering Teknologisk Institut, Energi og Klima Sandie B. Nielsen Per Tage Jespersen Claus Martin Hvenegaard

Læs mere

Elmotorer og transmissioner

Elmotorer og transmissioner Elmotorer og transmissioner 1. Indledning 25. februar 2009 For elmotorer og transmissioner er "slutanvendelsen" tabene i de to komponenter. I det følgende vurderes mulighederne for at reducere disse tab

Læs mere

Sænk spændingen og spar på elektriciteten v. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S, og Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut

Sænk spændingen og spar på elektriciteten v. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S, og Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut 30. januar 2012 Sænk spændingen og spar på elektriciteten v. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S, og Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut Artiklen beskriver de første resultater fra et Elforsk-projekt

Læs mere

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug RELS - brugermanual August 2016 MESSEUDGAVE Excel-program og brugermanual kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside på: http://www.teknologisk.dk/projekter/projektenergieffektive-laboratorier/37477?cms.query=stinkskab

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Den lille blå om Systemoptimering

Den lille blå om Systemoptimering Bedre energiudnyttelse et fælles ansvar Af koncernchef Jørgen M. Clausen, Danfoss A/S Øverst på den globale dagsorden står klimaændringerne. Risikoen for at forrykke vores klodes balance i en uheldig retning

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB SizeWare Bruger Manual ä Skive ä Tandrem ä Spindel JVL Industri Elektronik A/S LB0041-02GB Revised 23-3-99 1 2 Copyright 1997, JVL Industri Elektronik A/S. Der tages forbehold for ændringer af indholdet

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

Den store blå om Systemoptimering. www.danskenergi.dk

Den store blå om Systemoptimering. www.danskenergi.dk Den store blå om Systemoptimering www.danskenergi.dk Den store blå om Systemoptimering Forfattere: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Sandie Brændgaard Nielsen (Teknologisk Institut) Jørn Borup

Læs mere

Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004

Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Januar 2012 Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed Forfattere: Claus M.

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Marts 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Oprettelse af ny sag............................. 3 3 Tilretning af kataloger............................

Læs mere

Udskiftning af større cirkulationspumper

Udskiftning af større cirkulationspumper Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af større cirkulationspumper I mange ejendomme cirkuleres varmen stadig med en cirkulationspumpe af en ældre type,

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

BAT Installationsvejledning. Version 1.0

BAT Installationsvejledning. Version 1.0 BAT Installationsvejledning Version 1.0 Oktober 2013 1 BAT Installationsvejledning Indledning Denne vejledning er rettet til den IT ansvarlige på de uddannelsessteder, der skal anvende BAT systemet. Vejledningen

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Installation og administration af MarvinSketch. Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium

Installation og administration af MarvinSketch. Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium Installation og administration af MarvinSketch Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium September 2015 1 Indholdsfortegnelse Administration af programmet... 3 Registrering... 3 Ansøg om undervisningslicens...

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

SIRIUS-koblingsmateriel IE3ready

SIRIUS-koblingsmateriel IE3ready SIRIUS-koblingsmateriel IE3ready Er du IE3ready? siemens.com/answers Virkningsgrad IEC 60034-30 og EU-forordningen 640/2009 Energieffektivitetsklasser Energi-effektivitetsklasser gennem tiden Effektivitetsklasserne

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Installation af Office 365 - Windows 7

Installation af Office 365 - Windows 7 Installation af Office 365 - Windows 7 Vigtig information før du starter 1. Office 365 virker kun så længe du går på skolen. 2. Office 365 kan kun installeres på Windows 7 eller nyere styresystem. 3. Installation

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Installation af Office 365 - Windows 8/10

Installation af Office 365 - Windows 8/10 Installation af Office 365 - Windows 8/10 Vigtig information før du starter 1. Office 365 virker kun så længe du går på skolen. 2. Office 365 kan kun installeres på Windows 7 eller nyere styresystem. 3.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Generelt Opdatér det gamle program til version 13.0 Tøm PocketMark Kode Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer det nye Næsgaard Mark.NET

Læs mere

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc Fjernopkobling - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE Banedanmark pc 1 Installation af software til adgangsportal (gælder ikke brugere, der anvender en Banedanmark pc, eller brugere, der

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer kvensomformere Kølemiddelspumper Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear kvensomformere Kølemiddelspumper er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: 0045 4913 6500 Fax. 0045 4913 6540 E-mail: Mail@metrologic.dk WWW. Metrologic.dk Version: 1 2005 Q-DAS GmbH, - Metrologic

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Side 1 af 18 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

CO2-nøgletal og energibesparelser, der giver sund økonomi for spildevandssystemer

CO2-nøgletal og energibesparelser, der giver sund økonomi for spildevandssystemer CO2-nøgletal og energibesparelser, der giver sund økonomi for spildevandssystemer Energiberegner - Renseanlæg, Brugervejledning DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 13, 2009 DANVA Dansk Vand- og

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr.

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr. Energioptimering Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod tlf. 9936 9776 Dato: 16. august 2013 Dok.id-903963 Kundedata Firma:ATP Ejendomme Sag nr.: 001-00710-01 Kontaktperson: Christian Mølholm Telefon

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Version 6.2 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Sektornet VPN Med NemID 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

ProjectWise Explorer Installations Guide

ProjectWise Explorer Installations Guide ProjectWise Explorer Installations Guide ProjectWise Explorer Installations Guide Den Nye Bane København - Ringsted & Ringsted - Femeren Banen 5. september 2016 Side: 1 af 14 Side: 2 af 14 Indhold 1 Formål...

Læs mere

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Pia Rasmussen Køle- og Varmepumpeteknik 3.marts 2011 copyright Danish Technological Institute Indhold Be10 beregningsmetoder Generelt Køleanlæg

Læs mere

Lejeløsninger og overvågning med resultat

Lejeløsninger og overvågning med resultat Lejeløsninger og overvågning med resultat Sænker dine samlede vedligeholdelsesomkostninger Optimeret leje vedligehold Reduceret energiforbrug Optimering af maskiner OM CERAMICSPEED Etableret i 2004 35

Læs mere

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software Quick-start Guide Side 1 af 7 GammaSpektrometer Quick-start Guide Indhold A Klargøring 1. Udpakning og opstilling 2. Software B Installation af software 1. Installation af driver 2. Installation af GaSp

Læs mere

APPLICATION SHEET Juli

APPLICATION SHEET Juli Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 2. Anvendelse - Data 3. Valg af produkt og dimensionering 4. Motovario løsning 1. Beskrivelse Skærmene til cricketbaner er en del af det nødvendige udstyr til cricketspillet.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID INSTALLATIONS GUIDE Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD PC...4 Mac...10 Android...18 PC Sådan installerer du Chili Security

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Optimeret Ruteforslag

Optimeret Ruteforslag Optimeret Ruteforslag TechHouse.dk a/s 12/08/2015 Version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 6 OPSÆTNING AF OR... 7 Bruger opsætning... 7 1. Gruppe... 7 2. Vogn... 7 3. Opsamlings tid og type... 7 4. Afsætnings

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere