SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11"

Transkript

1 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

3 Sygehusenes virksomhed 2004 (foreløbig opgørelse). Indberetninger til Landspatientregisteret for 2004 Sundhedsstyrelsen vurderer nu at have modtaget næsten alle indberetninger til Landspatientregisteret (LPR) vedrørende offentlige somatiske sygehusafdelingers aktivitet i Der er indberettet oplysninger om indlagte patienter, skadestuebesøg samt afsluttede og uafsluttede ambulante forløb. Da der sker en fortløbende strukturtilpasning af sygehusvæsnet, kan der være ikke ubetydelige bevægelser i aktiviteten for det enkelte sygehus fra den ene periode til den næste. Organisatoriske er Stigning i antallet af udskrivninger på 1,3 pct. i 2004 I perioden 2003 til 2004 er der eksempelvis oprettet Ortopædkirurgi Nordjylland, som er et sygehus (paraplyorganisation), der omfatter de ortopædkirurgiske afdelinger i Nordjyllands Amt. Storstrømmens Sygehus er oprettet som en organisatorisk samling af de offentlige sygehuse i Storstrøms Amt, mens Viborg-Kjellerup Sygehus er organisatorisk sammenlagt med Skive Sygehus som Sygehus Viborg. Også Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus blev sammenlagt som Århus Sygehus. I Sønderjyllands Amt er der gennemført strukturelle er med udbygningen af Aabenraa Sygehus, så en del af aktiviteten fra amtets øvrige sygehuse er flyttet hertil. Tabel 1 viser udviklingen i antallet af udskrivninger på somatiske sygehusafdelinger for 2003 og Som det også er tilfældet for de efterfølgende tabeller, opgøres tallene for 1. halvår, 3. og 4. kvartal samt summen for hele året i Yderligere opgøres tallene for 4. kvartal og summen for hele året i Således bliver 4. kvartalerne for de to år, og årenes samlede antal direkte sammenlignelige. For hele landet er antallet af udskrivninger steget med til , svarende til 1,3 pct. Det forhold dækker over såvel stigninger som fald indenfor de enkelte amter. For 6 amter observeres et fald i antallet af udskrivninger, mens de øvrige oplevede stigninger. Størst var stigningen i Roskilde Amt med 7,1 pct. I 4. kvartal alene er der en stigning på udskrivninger fra 2003 til 2004, hvilket svarer til ca. 1,4 pct., altså relativt tæt på stigningstaksten for hele året. På sygehusniveau er der visse steder endnu større udsving pga. de føromtalte strukturelle er. Udbygningen af Aabenraa Sygehus har ført til en stigning på ca udskrivninger, hvilket medvirker til at forklare faldet i udskrivninger på Sønderjyllands Amts øvrige sygehuse. Ligeledes dækker faldet på 2,1 pct. i Ringkøbing Amt over store spredninger på sygehusniveau. Det skyldes den organisatoriske sammenlægning mellem sygehusene i Ringkøbing Amt, der omfatter samtlige offentlige sygehuse i amtet. I Nordjyllands Amt samledes aktiviteterne vedrørende ortopædkirurgi og Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

4 anæstesi i hhv. Ortopædkirurgi Nordjylland og Anæstesisektor Nordjylland, hvorfor udskrivningerne på sygehuse for disse specialer er placeret under de to nævnte sygehuse (paraplyorganisationer) fra begyndelsen af Det har ført til fald i antallet af udskrivninger registreret på de involverede sygehuse. Der observeres også et stort fald i udskrivninger fra Grenaa Sygehus, hvilket skyldes flytningen af en del aktivitet herfra til Randers Centralsygehus. Tabel 1. Udskrivninger fra somatiske afdelinger på offentlige sygehuse i 2003 og 2004*. I tusinder. Sygehus/Sygehusejer Hele landet 288, ,5 578,1 279,2 292, ,6 1,3 Rigshospitalet 17,9 69,8 35,7 17,1 18,7 71,5 2,5 Bispebjerg Hospital 6,8 25,5 14,5 6,7 7,4 28,5 12,1 Hvidovre Hospital 11,4 44,2 22,9 11,0 11,4 45,3 2,5 Amager Hospital 4,4 17,1 8,5 4,1 4,4 17,0-0,9 Frederiksberg Hospital 5,9 23,0 11,0 5,4 5,4 21,8-5,2 H:S 46,4 179,6 92,6 44,3 47,3 184,1 2,5 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte 11,6 45,6 22,9 10,7 11,2 44,8-1,7 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup 9,6 37,1 18,3 8,7 9,1 36,2-2,5 Kbh. Amts Sygehus i Herlev 10,7 41,3 21,4 10,5 10,6 42,4 2,8 Københavns Amt 31,8 124,0 62,6 29,9 30,9 123,4-0,5 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen 17,1 66,6 33,8 16,8 17,3 68,0 2,0 Frederiksborg Amt 17,1 66,6 33,8 16,8 17,3 68,0 2,0 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde 7,8 29,4 15,6 7,6 7,8 31,1 5,8 Roskilde Amts Sygehus, Køge 4,4 16,7 9,3 4,5 4,5 18,3 9,5 Roskilde Amt 12,2 46,1 25,0 12,2 12,3 49,4 7,1 Sygehus Vestsjælland 13,8 55,5 27,8 13,6 14,0 55,4-0,2 Vestsjællands Amt 13,8 55,5 27,8 13,6 14,0 55,4-0,2 Storstrømmens Sygehus 13,5 53,7 27,3 13,0 13,3 53,6-0,2 Storstrøms Amt 13,5 53,7 27,3 13,0 13,3 53,6-0,2 Bornholms Centralsygehus 1,7 7,2 3,5 1,8 1,8 7,1-0,5 Bornholms Regionskommune 1,7 7,2 3,5 1,8 1,8 7,1-0,5 Odense Universitetshospital 18,7 74,8 38,2 18,3 19,6 76,1 1,7 Sygehus Fyn 7,2 28,6 14,4 7,1 7,5 29,0 1,2 Fyns Amt 25,8 103,4 52,6 25,5 27,0 105,0 1,6 Sønderborg Sygehus 5,4 21,3 10,4 5,0 5,4 20,9-1,8 Haderslev Sygehus 3,2 12,7 6,2 2,6 2,6 11,3-10,7 Tønder Sygehus 1,0 4,3 1,7 0,3 0,3 2,2-49,5 Aabenraa Sygehus 1,3 5,3 2,8 2,6 2,7 8,1 53,9 Sønderjyllands Amt 10,9 43,5 21,1 10,4 11,0 42,5-2,4 Esbjerg Centralsygehus 8,5 33,0 17,4 8,1 8,8 34,3 4,1 Grindsted Sygehus 1,7 7,6 3,5 1,8 1,9 7,2-5,7 Brørup Sygehus 0,4 1,5 0,8 0,4 0,4 1,6 4,1 Ribe Amt 10,6 42,2 21,8 10,3 11,1 43,2 2,3 Brædstrup Sygehus 0,5 2,0 1,1 0,6 0,6 2,3 15,0 Fredericia Sygehus 2,9 11,1 5,7 2,7 2,7 11,1-0,5 Give Sygehus 0,7 2,6 1,4 0,7 0,7 2,8 11,3 Horsens Sygehus 4,0 14,5 8,2 4,0 4,3 16,5 14,1 Kolding Sygehus 5,2 19,7 10,5 5,1 5,7 21,3 8,1 Vejle Sygehus 4,9 20,8 9,3 4,6 4,9 18,8-9,6 Friklinikken i Brædstrup 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 285,7 Vejle Amt 18,2 70,6 36,4 17,6 18,9 72,8 3,1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

5 Sygehus/Sygehusejer Holstebro Sygehus 5,0 17,4 10,5 5,1 5,6 21,2 21,6 Herning Sygehus 5,1 17,7 10,3 5,0 5,3 20,6 16,7 Tarm Sygehus 0,7 3,7 0,9 0,4 0,3 1,6-55,8 Ringkøbing Sygehus 1,1 4,6 2,1 0,9 0,8 3,7-20,0 Lemvig Sygehus 0,7 3,1 1,0 0,3 0,2 1,5-51,0 Ringkøbing Amt 12,5 49,7 24,7 11,6 12,3 48,6-2,1 Silkeborg Centralsygehus 4,2 16,0 8,1 4,1 4,4 16,5 3,1 Århus Sygehus 14,6 55,7 29,4 13,9 14,4 57,7 3,5 Randers Centralsygehus 7,2 25,5 15,2 7,2 7,8 30,2 18,8 Odder Sygehus 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 33,0 Grenaa Sygehus 0,1 4,2 0,3 0,1 0,1 0,5-87,4 Hammel Neurocenter 0,2 0,7 0,3 0,1 0,2 0,6-7,7 Samsø Sygehus, Samsø 0,2 0,9 0,3 0,2 0,2 0,7-19,9 Skejby Sygehus 11,6 45,2 23,3 11,4 11,9 46,6 3,2 Århus Amt 38,3 150,7 77,1 37,1 39,0 153,1 1,6 Sygehus Viborg 8,7 35,1 18,4 9,0 9,4 36,8 4,8 Sygehus Nord, Nykøbing-Thisted 2,8 11,9 5,4 2,6 2,6 10,6-10,3 Viborg Amt 11,5 47,0 23,9 11,6 12,0 47,5 1,0 Aalborg Sygehus 13,7 54,6 27,7 13,6 14,1 55,4 1,5 Sygehus Vendsyssel 7,1 28,4 12,5 6,2 6,1 24,8-12,5 Hobro-Terndrup Sygehus 1,7 6,8 1,4 0,6 0,7 2,7-60,2 Farsø Sygehus 1,3 5,0 1,3 0,6 0,7 2,6-47,6 Ortopædkirurgi Nordjylland - - 5,1 2,6 2,6 10,3 Nordjyllands Amt 23,8 94,7 48,1 23,6 24,2 95,9 1,2 I figur 1 er den procentvise i antallet af udskrivninger mellem 2003 og 2004 illustreret for hver sygehusejer, med en for hele landet indsat som reference. Figur 1: Den procentvise i antallet af udskrivninger fra 2003 til 2004* H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Sygehusejer Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

6 Sengedagstallet falder med 3,2 pct. i 2004 Den observerede stigning i antallet af udskrivninger i tabel 1 er ikke en følge af flere sengedage. Tværtimod viser tabel 2, at antallet af sengedage er faldet fra i 2003 til i 2004 for hele landet. Det er en difference på , svarende til 3,2 pct. For 4. kvartal isoleret set, er faldet på 1,5 pct. Der er observeret fald for samtlige sygehusejere, men af forskellige relative størrelser. Det største fald observeres i Sønderjyllands Amt med 6,4 pct.. Fald i størrelsesordenen 5,0 til 6,0 pct. observeres for amterne Viborg, København, Vestsjælland og Ribe. De laveste fald er observeret i Nordjyllands Amt med 0,2 pct., i Vejle Amt er det 0,4 pct. og i Roskilde Amt er det 1,0 pct. Den gennemsnitlige liggetid var i 2003 på 4,8 dage og på 4,6 dage i Det viser, at tendensen med kortere liggetider, der har været observeret gennem en årrække, fortsætter fra 2003 til Den gennemsnitlige liggetid findes ved at dividere sengedagstallet for hele landet fra tabel 2 med antallet af udskrivninger for hele landet i tabel 1. De tidligere omtalte organisatoriske er kommer igen til udtryk i tallene for sengedage på de enkelte sygehuse i de amter, hvor erne er foregået. I Ribe Amt forklares det større relative fald end amtets gennemsnit for Haderslev og Tønder sygehuse af stigningen for Aabenraa Sygehus. I Ringkøbing Amt viser tallene også ændrede aktiviteter på sygehusniveau, mens sengedagene på ortopædkirurgiske afdelinger ved sygehusene i Nordjyllands Amt fra 2004 er registreret under Ortopædkirurgi Nordjylland. Det er årsagen til de store fald på sygehuse i amtet med ortopædkirurgiske afdelinger. Tabel 2: Antal sengedage ved somatiske afdelinger på offentlige sygehuse i 2003 og 2004*. I tusinder. Sygehus/Sygehusejer Hele landet ,2 Rigshospitalet ,8 Bispebjerg Hospital ,3 Hvidovre Hospital ,7 Amager Hospital ,7 Frederiksberg Hospital ,6 H:S ,9 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte ,1 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,2 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,2 Københavns Amt ,7 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,0 Frederiksborg Amt ,0 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,1 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,6 Roskilde Amt ,0 Sygehus Vestsjælland ,1 Vestsjællands Amt ,1 Storstrømmens Sygehus ,1 Storstrøms Amt ,1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

7 Sygehus/Sygehusejer Bornholms Centralsygehus ,2 Bornholms Regionskommune ,2 Odense Universitetshospital ,9 Sygehus Fyn ,8 Fyns Amt ,5 Sønderborg Sygehus ,6 Haderslev Sygehus ,4 Tønder Sygehus ,4 Aabenraa Sygehus ,1 Sønderjyllands Amt ,4 Esbjerg Centralsygehus ,6 Grindsted Sygehus ,2 Brørup Sygehus ,7 Ribe Amt ,0 Brædstrup Sygehus ,4 Fredericia Sygehus ,4 Give Sygehus ,2 Horsens Sygehus ,1 Kolding Sygehus ,3 Vejle Sygehus ,2 Friklinikken i Brædstrup ,7 Vejle Amt ,4 Holstebro Sygehus ,7 Herning Sygehus ,3 Tarm Sygehus ,3 Ringkøbing Sygehus ,9 Lemvig Sygehus ,2 Ringkøbing Amt ,1 Silkeborg Centralsygehus ,1 Århus Sygehus ,2 Randers Centralsygehus ,0 Odder Sygehus ,8 Grenaa Sygehus ,6 Hammel Neurocenter ,2 Samsø Sygehus, Samsø ,6 Skejby Sygehus ,9 Århus Amt ,3 Sygehus Viborg ,8 Sygehus Nord, Nykøbing-Thisted ,7 Viborg Amt ,9 Aalborg Sygehus ,7 Sygehus Vendsyssel ,6 Hobro-Terndrup Sygehus ,5 Farsø Sygehus ,8 Ortopædkirurgi Nordjylland Nordjyllands Amt ,2 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

8 I figur 2 er den procentvise i sengedagstallet mellem 2003 og 2004 illustreret for hver sygehusejer, med en for hele landet indsat som reference. Figur 2: Den procentvise i antallet af sengedage fra 2003 til 2004* H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Sygehusejer Hele landet 4,3 pct. flere ambulante besøg i 2004 Tabel 3 viser antallet af ambulante besøg. Tendensen med at behandle flere patienter ambulant, hvor de tidligere ville være blevet indlagt, afspejles i tallene for en i ambulante besøg fra 2003 til Antallet af besøg steg fra i 2003 til i Det er en stigning i absolutte tal på besøg, svarende til 4,3 pct. Ændringernes variation amterne imellem er forholdsvis store med den største stigning i Ribe Amt på 18,0 pct. og et beskedent fald i Sønderjyllands Amt på 0,3 pct. Igen bemærkes de markante er på sygehusniveau, der kan henføres til de tidligere forklarede strukturelle og organisatoriske er. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

9 Tabel 3: Ambulante besøg ved somatiske afdelinger på offentlige sygehuse i 2003 og 2004*. I tusinder. Sygehus/Sygehusejer Hele landet 1 286, , , , , ,1 4,3 Rigshospitalet 107,4 414,6 217,0 102,7 109,8 429,5 3,6 Bispebjerg Hospital 39,4 153,1 82,8 38,5 43,2 164,5 7,5 Hvidovre Hospital 57,6 220,5 120,4 58,4 61,6 240,5 9,1 Amager Hospital 13,7 54,2 27,5 13,1 14,1 54,8 1,1 Frederiksberg Hospital 27,9 109,1 55,9 25,4 27,4 108,7-0,3 H:S 245,8 951,3 503,7 238,1 256,1 998,0 4,9 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte 40,2 161,7 81,8 35,3 40,4 157,5-2,6 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup 32,6 129,9 66,9 31,9 32,9 131,7 1,3 Kbh. Amts Sygehus i Herlev 73,4 285,4 151,5 69,1 71,9 292,6 2,5 Københavns Amt 146,2 577,0 300,2 136,3 145,3 581,8 0,8 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen 66,6 262,2 137,3 64,9 68,3 270,5 3,1 Frederiksborg Amt 66,6 262,2 137,3 64,9 68,3 270,5 3,1 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde 38,2 153,0 81,5 39,6 40,4 161,5 5,6 Roskilde Amts Sygehus, Køge 21,2 82,0 43,8 20,7 23,0 87,6 6,8 Roskilde Amt 59,4 235,0 125,3 60,4 63,5 249,1 6,0 Sygehus Vestsjælland 57,4 220,9 111,3 53,4 57,3 222,0 0,5 Vestsjællands Amt 57,4 220,9 111,3 53,4 57,3 222,0 0,5 Storstrømmens Sygehus 48,7 188,5 98,5 45,3 48,3 192,1 1,9 Storstrøms Amt 48,7 188,5 98,5 45,3 48,3 192,1 1,9 Bornholms Centralsygehus 6,3 24,7 14,1 7,4 7,5 29,0 17,5 Bornholms Regionskommune 6,3 24,7 14,1 7,4 7,5 29,0 17,5 Odense Universitetshospital 98,6 389,0 204,6 96,8 99,5 400,9 3,0 Sygehus Fyn 26,3 106,2 56,1 27,2 31,4 114,7 8,0 Fyns Amt 124,8 495,2 260,7 124,0 130,8 515,5 4,1 Sønderborg Sygehus 26,0 100,1 52,3 25,4 27,6 105,3 5,2 Haderslev Sygehus 10,0 39,7 19,9 8,8 9,2 38,0-4,4 Tønder Sygehus 4,9 19,7 8,8 2,8 2,8 14,4-27,2 Aabenraa Sygehus 4,7 18,4 9,7 4,3 5,8 19,8 7,5 Sønderjyllands Amt 45,6 178,0 90,7 41,3 45,4 177,4-0,3 Esbjerg Centralsygehus 37,3 140,0 83,6 40,0 41,7 165,3 18,1 Grindsted Sygehus 4,2 18,0 10,4 5,3 5,9 21,6 19,6 Brørup Sygehus 2,1 8,5 4,9 2,3 2,6 9,7 14,2 Ribe Amt 43,7 166,5 98,8 47,6 50,2 196,6 18,0 Brædstrup Sygehus 3,5 13,7 7,7 3,1 4,1 14,8 8,5 Fredericia Sygehus 15,5 60,0 31,5 14,4 15,5 61,4 2,4 Give Sygehus 5,3 18,4 10,6 4,9 5,0 20,5 11,9 Horsens Sygehus 15,4 56,9 33,4 15,9 17,3 66,5 17,0 Kolding Sygehus 16,9 64,6 36,3 17,8 19,9 74,0 14,6 Vejle Sygehus 36,3 144,6 74,3 36,1 38,9 149,3 3,2 Friklinikken i Brædstrup 2,7 9,3 5,5 2,5 2,9 10,9 16,8 Vejle Amt 95,5 367,4 199,3 94,8 103,5 397,6 8,2 Holstebro Sygehus 26,3 101,8 54,5 25,8 27,9 108,1 6,2 Herning Sygehus 16,5 64,9 33,8 16,0 18,3 68,2 5,0 Tarm Sygehus 1,6 8,9 3,5 1,6 1,5 6,5-26,8 Ringkøbing Sygehus 1,8 6,7 4,1 2,1 2,4 8,6 27,2 Lemvig Sygehus 0,8 4,1 1,3 0,3 0,3 1,9-52,8 Ringkøbing Amt 47,0 186,5 97,1 45,8 50,4 193,3 3,7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

10 Sygehus/Sygehusejer Silkeborg Centralsygehus 14,1 54,1 30,6 14,5 16,4 61,5 13,8 Århus Sygehus 89,7 357,4 184,1 85,0 90,4 359,5 0,6 Randers Centralsygehus 26,2 102,7 56,4 27,0 28,4 111,8 8,9 Odder Sygehus 2,7 13,8 5,5 2,4 2,6 10,5-24,0 Grenaa Sygehus 3,1 16,7 6,6 2,8 2,9 12,3-26,7 Hammel Neurocenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-60,0 Samsø Sygehus, Samsø 0,9 3,6 1,6 0,8 1,0 3,4-6,3 Skejby Sygehus 31,6 124,7 67,7 31,3 33,7 132,8 6,5 Århus Amt 168,3 673,0 352,6 163,8 175,4 691,7 2,8 Sygehus Viborg 34,5 136,3 71,1 34,2 37,0 142,2 4,4 Sygehus Nord, Nykøbing-Thisted 9,0 36,8 19,0 8,8 9,6 37,4 1,6 Viborg Amt 43,6 173,1 90,0 43,0 46,6 179,7 3,8 Aalborg Sygehus 63,4 256,5 127,8 61,3 66,8 255,9-0,2 Sygehus Vendsyssel 17,4 77,6 32,1 15,8 15,6 63,5-18,2 Hobro-Terndrup Sygehus 2,9 11,7 1,8 0,8 0,7 3,3-71,3 Farsø Sygehus 3,7 16,8 3,9 1,6 1,8 7,3-56,6 Ortopædkirurgi Nordjylland ,5 12,9 13,0 53,4 Anæstesisektor Nordjylland - - 2,0 1,0 1,3 4,3 Nordjyllands Amt 87,4 362,6 195,0 93,4 99,3 387,8 7,0 En grafisk præsentation af den procentvise i antallet af ambulante besøg opdelt efter sygehusejer, er givet i figur 3. Figur 3: Den procentvise i antallet af ambulante besøg fra 2003 til 2004* H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Sygehusejer Hele landet 1,8 pct. færre skadestuebesøg i 2004 På landsplan er antallet af skadestuebesøg faldet med 1,8 pct. eller besøg fra 2003 til Størst er faldene i Sønderjyllands amt med 9,2 pct., Vestsjællands Amt med 5,5 pct. og Århus Amt med 5,0 pct. Stigninger i skadestuebesøg på mere end 2 pct. observeres kun i Ringkøbing og Vejle amter med stigninger på hhv. 4,3 og 3,4 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

11 Tabel 4: Skadestuebesøg ved somatiske afdelinger på offentlige sygehuse i 2003 og 2004*. I tusinder. Sygehus/Sygehusejer Hele landet 218,4 961,1 465,7 256,9 221,4 943,9-1,8 Rigshospitalet 3,0 13,0 5,7 2,9 2,8 11,4-12,6 Bispebjerg Hospital 10,4 44,0 22,1 11,7 10,6 44,4 1,0 Hvidovre Hospital 10,4 44,4 21,4 11,1 10,0 42,5-4,4 Amager Hospital 9,4 40,4 19,8 10,7 9,5 40,0-1,0 Frederiksberg Hospital 6,3 26,3 12,9 6,9 6,1 25,9-1,5 H:S 39,5 168,2 81,8 43,3 39,1 164,2-2,3 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte 10,2 42,7 21,8 11,5 10,7 44,1 3,2 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup 11,3 47,7 24,8 13,0 11,8 49,6 4,1 Kbh. Amts Sygehus i Herlev 9,6 40,8 17,6 9,7 8,5 35,9-12,1 Københavns Amt 31,1 131,2 64,2 34,3 31,0 129,6-1,2 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen 15,5 66,7 33,4 18,4 15,7 67,6 1,2 Frederiksborg Amt 15,5 66,7 33,4 18,4 15,7 67,6 1,2 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde 6,0 28,1 13,0 7,4 6,3 26,7-5,2 Roskilde Amts Sygehus, Køge 5,6 24,4 12,1 6,5 5,6 24,2-0,9 Roskilde Amt 11,6 52,6 25,1 13,9 11,9 50,9-3,2 Sygehus Vestsjælland 13,3 61,7 28,7 16,7 13,0 58,4-5,5 Vestsjællands Amt 13,3 61,7 28,7 16,7 13,0 58,4-5,5 Storstrømmens Sygehus 9,8 43,0 21,3 12,4 9,9 43,5 1,3 Storstrøms Amt 9,8 43,0 21,3 12,4 9,9 43,5 1,3 Bornholms Centralsygehus 1,5 7,5 3,5 2,4 1,4 7,3-2,7 Bornholms Regionskommune 1,5 7,5 3,5 2,4 1,4 7,3-2,7 Odense Universitetshospital 12,8 56,0 27,6 14,9 13,3 55,8-0,2 Sygehus Fyn 6,1 27,8 13,2 7,8 6,4 27,4-1,5 Fyns Amt 18,9 83,8 40,8 22,7 19,7 83,2-0,7 Sønderborg Sygehus 3,1 13,6 5,9 1,8 1,3 9,0-34,0 Haderslev Sygehus 3,0 13,3 5,7 1,4 1,0 8,0-39,4 Tønder Sygehus 1,3 5,9 2,5 1,1 0,8 4,3-26,4 Aabenraa Sygehus 2,3 10,0 6,1 6,2 5,2 17,5 74,3 Sønderjyllands Amt 9,6 42,8 20,2 10,4 8,3 38,8-9,2 Esbjerg Centralsygehus 6,7 29,1 14,1 7,9 7,0 28,9-0,6 Grindsted Sygehus 0,3 2,3 0,8 0,4 0,3 1,5-33,1 Ribe Amt 7,0 31,4 14,9 8,3 7,3 30,5-3,1 Fredericia Sygehus 2,4 11,0 5,6 3,3 2,7 11,6 5,6 Give Sygehus 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1-77,1 Horsens Sygehus 4,2 18,2 9,3 5,1 4,5 18,9 3,5 Kolding Sygehus 4,7 20,0 10,2 5,8 5,4 21,4 6,8 Vejle Sygehus 4,8 21,6 10,6 5,9 5,2 21,8 0,8 Vejle Amt 16,3 71,3 35,8 20,2 17,8 73,8 3,4 Holstebro Sygehus 1,5 5,3 3,2 1,9 1,7 6,7 27,2 Herning Sygehus 2,1 7,5 4,7 2,6 2,4 9,6 27,4 Tarm Sygehus - 1, Ringkøbing Sygehus 0,4 1,6 0,8 0,4 0,3 1,5-8,6 Lemvig Sygehus - 0, Ringkøbing Amt 3,9 17,1 8,6 4,8 4,4 17,8 4,3 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

12 Sygehus/Sygehusejer Silkeborg Centralsygehus 3,8 17,5 8,6 4,9 3,9 17,4-0,6 Århus Sygehus 12,8 57,3 27,4 14,6 13,1 55,1-3,9 Randers Centralsygehus 5,5 23,5 11,9 6,6 5,8 24,2 3,0 Odder Sygehus 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2-11,7 Grenaa Sygehus 0,8 8,3 3,0 2,2 1,5 6,6-20,3 Samsø Sygehus, Samsø 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,5 995,2 Århus Amt 23,6 109,5 50,9 28,7 24,4 104,1-5,0 Sygehus Viborg 3,7 16,6 8,4 4,6 4,0 16,9 2,3 Sygehus Nord, Nykøbing-Thisted 1,4 6,5 3,0 1,8 1,6 6,4-2,0 Viborg Amt 5,1 23,0 11,4 6,3 5,6 23,3 1,1 Aalborg Sygehus 9,7 35,2 1,8 1,1 1,0 3,8-89,3 Sygehus Vendsyssel 1,1 10,3 1,5 0,8 0,6 2,8-72,6 Hobro-Terndrup Sygehus 0,9 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Farsø Sygehus 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ortopædkirurgi Nordjylland ,8 12,2 10,4 44,4 Nordjyllands Amt 11,7 51,3 25,0 14,0 11,9 51,0-0,5 En grafisk præsentation af den procentvise i antallet af skadestuebesøg opdelt efter sygehusejer, er givet i figur 4. Figur 4: Den procentvise i antallet af skadestuebesøg fra 2003 til 2004* H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Sygehusejer Hele landet Udskrivninger fordelt efter speciale Flere udskrivninger indenfor det medicinske speciale Udskrivninger, sengedage og ambulante besøg kan fordeles efter specialer, hvilket giver mulighed for at belyse den mere sygdomsspecifikke udvikling i sygehusvæsnet. Der er sket et fald i antallet af udskrivninger indenfor den kirurgiske blok på eller 0,3 pct. til i Antallet af udskrivninger er steget indenfor den medicinske blok med til i 2004, svarende til 3,0 pct. Flest udskrivninger observeres således indenfor den kirurgiske blok i forhold til den medicinske, jf. tabel 5. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

13 Der var udskrivninger på det pædiatriske speciale i 2004 og det var en stigning på 5,9 pct. i forhold til Udskrivninger fra blandede sygehuse udgør med udskrivninger en beskeden andel af det samlede antal udskrivninger og det relative fald på blandede sygehuse fra 2003 til 2004 er 37,2 pct. Det kan forklares af de mange sammenlægninger af mindre sygehuse til større enheder, der har været i perioden. Tabel 5: Udskrivninger fra somatiske afdelinger på offentlige sygehuse i 2003 og 2004*. I tusinder. Speciale Alle specialer 288, ,5 578,1 279,2 292, ,6 1,3 Reumatologi 3,9 15,3 7,9 3,9 4,0 15,9 3,4 Dermatologi 0,9 3,3 1,9 0,8 0,9 3,6 6,7 Neurologi 8,0 31,0 15,5 7,7 8,3 31,5 1,8 Onkologi 6,1 22,9 12,4 6,3 6,4 25,2 9,9 Øvrige medicinske 96,1 379,0 195,1 94,8 98,8 388,8 2,6 Medicinsk blok i alt 115,0 451,5 232,9 113,6 118,5 464,9 3,0 Plastikkirurgi 2,0 7,5 3,8 1,7 2,0 7,4-1,4 Thoraxkirurgi 3,2 12,3 6,2 3,0 3,3 12,5 1,1 Gynækologi-obstetrik 48,5 195,6 97,3 50,4 48,3 195,9 0,2 Neurokirurgi 3,2 11,5 6,2 2,7 3,3 12,2 6,3 Ortopædkirurgi 29,1 111,6 59,4 28,2 30,1 117,7 5,5 Oftalmologi 2,1 7,9 3,9 1,5 1,9 7,3-8,4 Otologi 8,2 31,3 16,1 7,3 7,8 31,2-0,4 Øvrige kirurgiske 51,9 206,9 100,1 47,8 50,6 198,6-4,0 Kirurgisk blok i alt 148,1 584,7 293,1 142,5 147,2 582,8-0,3 Pædiatri 22,1 84,8 45,9 20,2 23,7 89,8 5,9 Blandet sygehus 1,0 5,6 1,9 0,8 0,7 3,5-37,2 Øvrige specialer 2,1 8,0 4,3 2,1 2,1 8,6 7,6 Figur 5 viser den procentvise udvikling i antallet af udskrivninger fra 2003 til 2004 fordelt efter specialeblok. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

14 Figur 5: Den procentvise i antallet af udskrivninger fra 2003 til 2004* fordelt efter specialeblok Medicinsk blok i alt Kirurgisk blok i alt Pædiatri Speciale blok Færre sengedage på de fleste specialer Som tabel 6 viser, er antallet af sengedage faldet indenfor alle udvalgte specialer med undtagelse af onkologi, reumatologi, ortopædkirurgi og pædiatri, hvor stigningen dog har været under 2,0 pct. for de 3 sidstnævnte. Sengedagstallet for det onkologiske speciale steg med 6,9 pct. og det svarer til en absolut stigning på sengedage. En uddybende beskrivelse af kræftudviklingen kan findes i Nye Tal fra Sundhedsstyrelsen 2005:9; Cancerregisteret 2003 (foreløbig opgørelse). Indenfor hele den medicinske blok er sengedagstallet faldet fra i 2003 til i 2004, svarende til et fald på eller 2,4 pct. Det tilsvarende fald indenfor den kirurgiske blok var til i 2004 eller 4,0 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

15 Tabel 6: Antal sengedage ved somatiske afdelinger på offentlige sygehuse i 2003 og 2004*. I tusinder. Speciale Alle specialer ,2 Reumatologi ,0 Dermatologi ,0 Neurologi ,3 Onkologi ,9 Øvrige medicinske ,2 Medicinsk blok i alt ,4 Plastikkirurgi ,8 Thoraxkirurgi ,6 Gynækologi-obstetrik ,8 Neurokirurgi ,8 Ortopædkirurgi ,7 Oftalmologi ,9 Otologi ,5 Øvrige kirurgiske ,6 Kirurgisk blok i alt ,0 Pædiatri ,3 Blandet sygehus ,1 Øvrige specialer ,3 Figur 6 viser den procentvise udvikling i antallet af udskrivninger fra 2003 til 2004 fordelt efter specialeblok. Figur 6: Den procentvise i antallet af sengedage fra 2003 til 2004* fordelt efter specialeblok Medicinsk blok i alt Kirurgisk blok i alt Pædiatri Speciale blok Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

16 Flere ambulante besøg på næsten alle specialer Den medicinske blok oplevede en stigning i antallet af ambulante besøg på til , hvilket svarer til 3,3 pct., som det er angivet i tabel 7. Den kirurgiske blok oplevede en stigning på ambulante besøg til , og det svarer til 5,2 pct. Et stort fald observeres indenfor dermatologien, hvor de ambulante besøg faldt med eller 10,1 pct. Tabel 7: Ambulante besøg ved somatiske afdelinger på offentlige sygehuse i 2003 og 2004*. I tusinder. Speciale Alle specialer 1 286, , , , , ,1 4,3 Reumatologi 44,3 174,3 89,3 42,0 45,0 176,2 1,1 Dermatologi 31,2 127,2 56,8 27,0 30,5 114,4-10,1 Neurologi 31,9 125,2 69,0 32,6 36,2 137,8 10,1 Onkologi 79,0 303,4 158,6 81,5 83,1 323,3 6,6 Øvrige medicinske 419,2 1652,4 867,9 409,2 431,3 1708,4 3,4 Medicinsk blok i alt 605, , ,6 592,3 626, ,1 3,3 Plastikkirurgi 12,8 50,2 26,0 12,6 13,6 52,2 4,0 Thoraxkirurgi 3,0 12,5 6,7 3,2 3,3 13,2 5,8 Gynækologi-obstetrik 154,4 612,6 325,6 152,7 161,4 639,7 4,4 Neurokirurgi 5,8 21,8 12,3 5,5 6,2 24,0 10,2 Ortopædkirurgi 155,0 616,5 337,2 159,0 168,4 664,6 7,8 Oftalmologi 63,4 241,2 130,6 60,4 66,2 257,3 6,7 Otologi 71,3 273,2 144,5 67,0 74,6 286,0 4,7 Øvrige kirurgiske 151,5 602,6 314,2 147,2 159,6 621,0 3,1 Kirurgisk blok i alt 617, , ,1 607,7 653, ,1 5,2 Pædiatri 43,3 166,4 92,9 41,0 47,5 181,5 9,1 Blandet sygehus 4,2 18,6 9,1 5,1 7,2 21,3 14,9 Øvrige specialer 15,9 64,1 33,9 13,3 13,9 61,1-4,7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

17 Figur 7 viser den procentvise udvikling i antallet af udskrivninger fra 2003 til 2004 fordelt efter specialeblok. Figur 7: Den procentvise i ambulante besøg fra 2003 til 2004* fordelt efter specialeblok Medicinsk blok i alt Kirurgisk blok i alt Pædiatri Speciale blok Endelige tal for sygehusenes virksomhed 2004 medtages i publikationen Sygehusstatistik 2004, som forventes at udkomme i december Henvendelse: Næste offentliggørelse Fuldmægtig Thor Schmidt, telefon: , Fuldmægtig Nicolai Pedersen, telefon: , Sygehusenes virksomhed 2005 (foreløbig opgørelse) forventes offentliggjort i maj Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 11, juni

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2003 2004:18

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2003 2004:18 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2003 2004:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2002 2003:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene

Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene Udvikling i indlæggelsestid, omlægning til ambulant behandling og akutte genindlæggelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet Maj 2011 2 Indhold

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS),

APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), A1. DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), sorteret dels efter DEA indeksenes

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25

FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25 FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER 2003-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 3348 7585 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 3348 7582 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2006

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2006 DET NATIONALE DIABETESREGISTER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Notat om sygehusenes produktivitet

Notat om sygehusenes produktivitet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 385 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 16. marts 2007 Notat om sygehusenes produktivitet (En kort gennemgang af Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger vedr.

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2004 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER?

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? FOKUS PÅ RESULTATER I HJEMMEPLEJEN JANUAR 2016 NØGLETAL HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? SE NØGLETALLENE FOR DIN KOMMUNE Se nøgletallene for din kommune KL 1. udgave, 1.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 26. januar 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere