NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling # Årgang 106

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106"

Transkript

1 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling # NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Social søndag i Arnum Læs side 5 Årgang 106

2 ANDAGT NYDANSKERE 2 Ske din vilje! (Matt. 6,10) Da jeg blev bedt om, at skrive mit vers, så måtte det være det, som jeg er mest optaget af lige nu. Mit vers på bare tre ord er et kampvers. Det betyder, at jeg kæmper med disse ord i mit eget personlige liv med Gud. Svære ord Ske din vilje er de mest befriende og fantastiske ord og samtidig de allerallersværeste ord. Hvorfor? Fordi det er svært at sige til Gud: Ske din vilje. Det, jeg oplever hos mig selv, er, at der er en modstand imod Gud, som bliver ufattelig aktiv i det øjeblik, hvor jeg ønsker, at jeg af et rent hjerte kunne sige: Ske din vilje. Det kødelige har alle parader oppe, og ønsker helt klart at forhindre dette. Kampen mod kødet bliver hård. Tør jeg fuldstændig give slip og overgive sagen til Gud og hans vilje? Jeg vil så gerne have en finger med i spillet og bliver samtidig så bedrøvet over min fuldstændige mangel på tillid til Guds suveræne overblik. Den eneste vej frem for mig er at bede om tilgivelse og derefter ske din vilje. Og jeg ved det jo godt. Der findes ikke et bedre sted end i Guds vilje. Det er ikke altid den letteste vej. Det var det heller ikke for Jesus, da han i Getsemane bad: Ske din vilje. Var det da det letteste? NEJ! Var det det helt rigtige, Jesus gjorde? JA! Så er det også det, jeg skal gøre og ønsker at gøre men mine mange år med Jesus har lært mig, at disse ord ikke falder nemt for mig. I Guds hænder Er det så trygt at bede din vilje ske? Fuldstændig trygt og enormt befriende. Når jeg har sagt til Gud: Ske din vilje, så har jeg lagt sagen, den store beslutning, mit forestående vigtige valg over i den almægtiges hænder. Tak og lov! Hvilken fantasktisk mulighed jeg har at kunne sige ske din vilje til Gud, som kendte og ville mig, inden jeg blev til i moders liv! Helle Højgaard Årets krus Årest knus Emile Djonga, der er congolesisk flygtning, modtog d. 21. marts en pris for sin måde at integrere sig i det danske samfund på. Prisen hedder Årets Krus Årets Knus. Tidligere overrabbiner Bent Melchior holdt festtalen, hvor han talte om Emiles fortjeneste til denne erkendtlighed. Emile siger selv: Vejen til en perfekt integration er måske stadig lang, men integrationsprisen viser mig, at jeg ikke længere er ved begyndelsen. God integration afhænger af tre forhold. Ens egen indre motivation, ens netværk og venners hjælp og indsats og det danske samfund med gældende regler, love og dermed muligheder. Begyndte forfra Nyt i Syd har tidligere skrevet om Emile. Han er uddannet sygeplejerske, men måtte i 2009 flygte fra Congo, da regeringssoldaterne ville dræbe ham, fordi han hjalp alle syge ikke kun de regeringsvenlige. Emile har siden ledt efter sin kone og deres seks børn foreløbig uden at finde dem. Emile blev hurtig klar over, at som flygtning i Danmark skulle han begynde helt fra bunden. Hans uddannelse kunne ikke bruges, sproget kendte han ikke, og han var ensom og savnede sin familie. Det første, han skulle, var at lære at tale det danske sprog. Han måtte også have et personligt netværk, og det fandt han bl.a. hos de kristne i LM Haderslev Syd og i kirken. Til trods for at Emile er sygeplejerske og endda har undervist på en sygeplejeskole, måtte han også her begynde forfra. Efter sprogskolen begyndte han på social- og sundhedshjælperskolen, hvor han for nylig dimitterede med et flot resultat. Han arbejder nu som vikar på et plejehjem, men håber snart at få et fast arbejde. Brændende kristen Emile er nu selv aktiv i bibelkreds og til kulturmøderne i Haderslev. Han har også medvirket andre steder ved lignende arrangementer sammen med tværkulturel missionskonsulent i LM, Else Wiwe. Emile er ivrig efter at dele budskabet om frelsen i Jesus med andre. Han tager ofte turen til København, hvor han prædiker i en fransk menighed. Han gør også brug af de sociale medier såsom Facebook som platform til at dele Guds ord med andre. Emile ønsker at komme på bibelskole, inden han vil fortsætte i et nyt uddannelsesforløb. Lad os fortsat bede for Emile. Annelise Fredensborg Emile Djonga får overrakt årets integrationspris af tidligere overrabbiner Bent Melchior 3

3 LME Klokkeren fra Notre Dame er rigtig godt overstået HER HOS OS Lille kreds med bredt samarbejde Der går rigtig mange forberedelser forud for opførelsen af årets musical på Løgumkloster Efterskole. De forskellige opgaver fordeles på lærerne i august. Stykket udvælges og gennemarbejdes, så tekst og musik passer til skolens linje og til eleverne. Der tænkes scene, kulisser, tekster, sange og musik, og PR melder dato ud til børne- og juniorklubber. Når vi kommer til musicalugen, er rollerne fordelt, replikkerne stort set lært, invitationerne for længst sendt ud til alle skolerne i kommunen. En del skoler og børnehaver udenfor kommunen er også inviteret. Der er hektisk aktivitet i musicalugen! Tirsdag begynder kor, band, skuespillere, lyd og lys at arbejde sammen i hallen, samtidig med at det sidste laves på scenen, de sidste rekvisitter males, og de sidste kulisser males færdigt og sættes op. Det er ugens mest hektiske dag overhovedet. Mon det går? På det tidspunkt er der forhåndstilmeldt mere end 850 børn til de to formiddagsforestillinger så det er for sent at aflyse! Så vælter de ind ad dørene! Endelig åbnes dørene for gæster til den første forestilling. Knap 400 børn vælter ind af dørene, og de sidder med åben mund gennem hele forestillingen, bange for at gå glip af noget. Der er rigtig mange børn under skolealderen til denne forestilling. Når vi lukker og slukker efter sidste forestilling har over 2100 gæster set stykket. Det er rigtig mange gæster til en musical også sammenlignet med andre tilsvarende aktiviteter herude på vores egn. Mange fra byen kommer også gerne og får denne oplevelse med. Hvad betyder musical for Løgumkloster Efterskole? Det er en enestående måde at vise, at vi altså kan meget med sang, musik, drama og alt det andet, der skal til, for at stykket kan vises. Det er for eleverne en fantastisk stærk oplevelse at se, hvor meget de kan, når alle bidrager til ét stort fælles projekt. Det betyder også, at børn kommer hjem fra forestillingen og siger: Jeg vil gå på den efterskole, så jeg kan være med til det der! Lars Birkmose Arnum Arnum missionshus blev købt for godt 70 år siden. Det var det daværende samfund, som bestod af både IM og LM, der købte huset, og Højrup Sogns Missionsforening blev stiftet. Gennem de sidste 70 år har samarbejdet mellem IM og LM fungeret godt. Prædikanter fra både LM og IM Arnum er en lille kreds med omkring 35 medlemmer, og foreningen har en høj gennemsnitsalder. Vi afholder et ugentligt møde, hvor vi enten har møde i missionshuset, bedemøde eller samtalemøde. Ved møderne i missionshuset har vi på skift en prædikant fra IM og LM, og alle er lige trofaste til at møde frem, uanset hvem der taler. Én gang årligt låner vi vores lokale spejderhytte, hvor vi holder Social søndag. Da mødes vi til morgenkaffe, har en formiddagsbibeltime, spiser sammen, går tur m.v. Om eftermiddagen har vi også en bibeltime, og sidst på eftermiddagen tager vi hjem efter en søndag under lidt andre former end de sædvanlige i missionshuset. Kvindekreds Nogle damer samles en eftermiddag hver måned til kvindekreds, hvor et par enkelte udenfor vores kreds møder frem. Her hygges med strikketøj, og resultatet bliver varme tæpper, der sendes til Rumænien. Samtidig læses missionsbreve op, og der indsamles en gave til missionsarbejdet. Nærkontakt-missionærerne er Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen fra Cambodja. Fællesskab med andre kredse Der er desværre ikke længere noget børnearbejde i selve Arnum missionshus, men børn fra byen kan hver tirsdag komme i børnekreds hos Arne og Maibritt Fredensborg. I maj måned kommer Børneboblen til Arnum, og så er der børnemøder hver eftermiddag i et par dage. For de lidt større børn er der juniorklub i Frifelt onsdag aften. består af unge fra både Arnum, Gånsager, Spandet og Skærbæk. De samles hver mandag aften. Kredsens sankthansfest arrangeres i fællesskab med Gånsager/Spandet-kredsen. Håb om nye tilflyttere Vi er en lille kreds, men vi har det godt med hinanden. Vi håber meget, at der vil komme nogle unge familier hertil, så vi kan få nye kræfter og inspiration til arbejdet med at udbrede Guds ord i vor by. Ulla og Ove Juhl Én gang årligt låner vi vores lokale spejderhytte, hvor vi holder Social søndag. 4 5

4 FYN Samarbejde på tværs af kommunegrænser Nyt i Syd har været i kontakt med Jeppe Munk fra LM-BUF, for at høre lidt om, hvad foreningen laver. LM-BUF står for Luthersk Mission Børn og Unge, Fyn og er et fællesskab af alle LM s børne- og ungdomsklubber og -foreninger på Fyn. I øjeblikket tæller medlemmerne Boblen, Jesus Freaks og ICA (børne-, junior- og teenklubberne i Bellinge), garageklubben i Ryslinge og bønnespiren i Munkebo, samt Odense. Formændene for de respektive klubber mødes to gange om året til et LM-BUF bestyrelsesmøde. Samarbejde på tværs af kommunerne Jeppe fortæller at LM-BUF startede for mange år siden, da der stadig var noget, der hed Fyns Amt. Ideen opstod, da man opdagede, det var muligt at opnå tilskud af offentlige midler fra amtet til fritidsklubber for børn og unge under 25 år, der fungerede på tværs af kommunegrænserne. LM-BUF har således ikke umiddelbart noget at gøre med sammenlægningen af og LM Kids, som har været aktuel for LM på landsplan de seneste år. Formålet er både at skabe et godt samarbejde mellem børne- og ungdomsklubberne på Fyn, såvel som i flok at kunne løfte nogle opgaver og indkøb, som ellers ville være for store for de enkelte klubber. Gode investeringer Som fritidsklub godkendt af Odense Kommune, der i dag styrer midlerne, nyder LM-BUF flere fordele ud over det økonomiske tilskud. Man kan gratis låne lokaler på folkeskolerne, og fx låner Boblen også Naturskolens shelters og faciliteter til en årlig sheltertur. Det økonomiske Hoppepuden, som LM-BUF har anskaffet, er et sikkert hit blandt små og store børn på både Fynslejren og LM Odenses fælleslejr. tilskud har desuden givet klubberne mulighed for i fællesskab at købe en hoppepude, to store ni-personers telte, et el-klaver, 20 snitteknive og to mooncars. Også den årlige Fynslejr og bustur til musical på LME er mulige på grund af LM-BUF, ligesom ledere i får tilskud til kurser. Bustur til LME og veloverstået Fynslejr Lørdag den 8. marts lejede vi en bus, som var fyldt godt op med børn fra både Munkebo, Ryslinge og Odense, og kørte til Løgumkloster for at opleve efterskolen og musicalen Klokkeren fra Notre Dame. Fynslejren blev afholdt med deltagelse af 54 børn, og vi planlægger at holde lejren igen den 30. januar 1. Fynsfest 2014 FYN februar 2015, fortæller Jeppe, da vi spørger ham, hvilke projekter, der er aktuelle i LM-BUF lige nu. En del af noget større Til spørgsmålet om, hvad vi i LM i Sønderjylland og på Fyn kan bede for, svarer Jeppe: At vi fortsat må kunne få lov at lave godt kristent arbejde. At vi fortsat må kunne opnå tilskud til indkøb og arrangementer. Og at vi må kunne vise børn og unge på Fyn, at de er en del af et større kristent fællesskab. Måske er der også mulighed for andre klubber i afdelingen at søge tilskud til klubber, der arbejder på tværs af kommunegrænserne? Lea Brøgger Detlevsen Lørdag d. 24 maj 2014 kl vil vi i LM Nordøstfyn gerne invitere til Fynsfest i Munkebo Kulturhus, som ligger på Troels Allé 4 over for Fakta. (Der står Oasen på skiltet) Vi får besøg af Kamma og Arne Puggaard fra MAF, Mission Aviation Fellowship. MAF driver mission og hjælpearbejde i mange ulande, hvor de flyver rundt. Vi skal høre om deres spændende arbejde og får mulighed for at prøve en flysimulator, så det må du ikke gå glip af!!! Vi skal også drikke kaffe og hygge os, og så vil vi gerne invitere til fælles pizzaspisning bagefter for dem, der har lyst. Spisningen koster 20 kr. pr. person eller 50 kr. pr. familie. Giv venligst besked, om I vil spise med til Rise på mail: Vi håber, I har lyst til at være med, og tag gerne venner og familie med. Medbring meget gerne din egen sangbog Sange og salmer. 6 7

5 AFDELINGEN Gå på Guds veje Inspiration til alle Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi tør udfordre os selv til at gå de veje, Gud ønsker, vi skal gå. For mig har det betydet, at jeg måtte sige ja til en opgave, jeg vidste, jeg ikke selv kunne klare, men som Gud var og er nødt til at hjælpe mig med. Sådan siger Dan M. Hansen, Ballum, der har sagt ja til at være ny formand for Ung Uge-udvalget. Dan er 20 år og bliver til sommer HHX-student fra Tønder Handelsskole. Til maj skal han giftes med Rikke Roager, og efter sommerferien bosætter de sig i Esbjerg, hvor de begge skal studere. Afhængig af Gud Dan har været på bibelcamping hvert år, så længe han kan huske, og de sidste fire år har det været på Ung Uge. Han Dan M. Hansen glæder sig til den nye opgave som formand for Ung Uge. kom ind i udvalget sidste år, fordi han har været så glad for alt det, Ung Uge har givet ham, og dette ville han gerne være med til at bringe videre til nye campister. Efter blot en måned i udvalget blev han spurgt, om han ville være formand. Efter grundig overvejelse og bøn til Gud, sagde han ja til kaldet. Menneskelige og åndelige forventninger Dan elsker at organisere og tage ansvar. Dette tager han som en gave fra Gud, som han glæder sig til at bruge som formand for Ung Uge. Samtidig har han store forventninger om, at opgaven vil skabe den afhængighed til Gud, at den vil føre ham tættere til Jesus. Dan ønsker, at Ung Uge fortsat må være et sted, hvor unge kan være i et kristent fællesskab, og hvor de kan få intens undervisning og samvær med Gud. Det vigtigste på Ung Uge må altid være at forkynde ordet om korset. Søg først Guds rige Dan vil gerne opfordre læserne til at udfordre sig selv. Vi lever i en tid, hvor vi nemt kan komme til at leve uden at føle behov for Guds hjælp. Derfor tror jeg, det er utrolig vigtigt, at vi tør udfordre os selv til at gå de veje, Gud ønsker, vi skal gå. Det kan måske engang imellem føles svært og uoverskueligt, men vi vil også blive velsignet af ham. Ja, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift, slutter Dan Hansen. Annelise Fredensborg Der var et godt fremmøde til afdelingsmødet d. 1. marts på Løgumkloster Efterskole, hvor arbejdet i afdelingen blev drøftet. Formandsberetning Martin Jefsen mindedes i sin formandsberetning nyligt afdøde Nis Hansen, der har været afdelingsformand i 21 år. Derudover nævnte han bl.a., at Maja & Erik Haahr Andersen rejser til Tanzania i et år. Der bliver ingen udsendelsesfest men i stedet en missionsfest på bibelcamping d. 19. juli, hvor Erik også vil prædike. Stefan Jacobsen har passet en del af opgaverne på Fyn, under Henrik Hadbergs orlov. Jesper Iversen er nu blevet ansat med speciel fokus på Fyn, små mødepladser, bibelcamping og kredsbestyrelser/ -formænd. På LMs generalforsamling enedes man om at fortsætte med to spor: et folkekirkespor og et frimenighedsspor. Afdelingen har ansat Peter Olsen i en 50% stilling. Det betyder, at vi bl.a. har mulighed for en møderække, som kan være til stor velsignelse for kredsene. Formandsberetningen sluttede med forbønshandling for prædikanterne Jørn Nørgaard og Jesper Iversen. Valg LM s generalforsamling: Henrik P. Jensen og Martin Jefsen. Suppleant: Bjarne Larsen LM s læreråd: Hiddi Højgaard Løgumkloster Efterskole: Ole Jespersen. Suppleant: Per Jørgensen Stubbekøbing Efterskole: Vakant. Der arbejdes videre i afdelingsstyrelsen Revisor for afdelingsregnskabet: Helle Højgaard. Suppleant: Lene Iversen Kristent plejehjem Formanden for udvalget for oprettelse af kristent plejehjem, Anne Marie Poulsen, fortalte om de foreløbige planer. Man har fået en grund forærende i Årøsund, men den skal konverteres fra landzone til byzone. Kommunen er velvillig, men afgørelsen ligger hos Natur- og Miljøankenævnet. Bed om, at Gud må vise vej i denne sag. Bibelglæde i 2014 Nicolai Kaarsholm gav inspiration til, hvordan vi kan få større glæde ved at læse i Guds ord. Han sagde bl.a., at bibelglæde er noget, man arbejder sig til. I Salme 1 står: Salig den, der grunder på hans lov dag og nat. Invester tid med din Bibel. På hjemmesiden: bibelglaede. dk er der megen inspiration at hente til selvstudium og i fællesskab med andre. Annelise Fredensborg 8 9

6 KALENDER KALENDER Mødeplan for maj og juni 2014 Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl Agerskov Fr. 2. maj. Knud Erik Hansen. Lovsangsgruppen medvirker On. 7. maj kl Seniormøde. Teddy Sjælland Ti. 20. maj. Åbne Døre Fælles med Sø. 1. juni. Kredsudflugt Fr. 6. juni. Kjeld Burgdorf. Lovsangsgruppen medvirker On. 11. juni. Seniorudflugt On. 18. juni. Missionsaften. Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard Ti. 7. maj. Lars Birkmose Ti. 13. maj. Bibelstudie Ti. 20. maj. Åbne Døre. Fælles med LM Agerskov Sø. 27. maj. Jørn Nørgaard Ti. 3. juni. Guldkornsaften Ti. 10. juni. Martin Eskesen Ti. 17. juni. Fælles med Hjordkær IMU vi mødes i Hjordkær Ti. 24. juni. Afslutning før sommerferien Agerskov Valgmenighed Sø. 11. maj kl. 14. Gudstj. Martin Eskesen Sø. 25. maj kl. 16. Gudstj. Martin Eskesen Sø. 8. juni kl Gudstj. på Haderslev Næs Sø.15. juni kl. 11. Gudstj. Martin Eskesen Sø. 29. juni kl. 14. Gudstj. Martin Eskesen Arnum Ti. 6. maj. Ejler Nørager Andersen. Jobs Bog Ti. 27. maj. Sangaften. Ti. 17. juni. Henrik Jensen Ballum Fr. 9. maj. Peter Olsen, Hillerød maj kl BOBLEN. Susanne Sjælland Fr. 23. maj. Henrik Nissen Pinsedag 8. juni kl. 14. Martin Jefsen Sø. 15. juni kl Gudstj. David Mandix Carlsen Fr. 27. juni. Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard hos Vibeke og Thorben, Brinkvej 13 Brændstrup Ma.12. maj. Lars Birkmose Ma. 26. maj. Svend Åge Jacobsen Ma. 16. juni. Erik Haahr Andersen Ma. 30. juni. Sang- og vidneaften On. 7. maj. Bibelstudie. Hos Britta og Julius Schmidt On. 14. maj. Indsamlingsaften On. 21. maj. Kjeld Burgdorf. Hos Tove og Kjeld On. 4. juni. Peter Thorsen. Hos Helena og Peter Thorsen On. 11. juni. Bibelstudie. Hos Ulla og Andreas Rasmussen On. 18. juni. Sommerafslutning Bylderup Bov Fr. 2. maj. Henning Kamp Ti. 6. maj kl Ældremøde. Svend Aage Paulsen Sø. 11. maj kl Gudstj. Henrik Nissen St. Bededag 16. maj. Samling om bøn Sø. 25. maj kl Gudstj. Harry Højgaard, Tarm To. 29. maj kl Konfirmation v/olaf og Ejnar Fr. 30. kl. 18. Fællesspisning. Kl. 19. Bibelundervisning. Ingolf Henoch Petersen, Bibellæserringen Ti. 3. juni kl Ældremøde. Christian Gehrt Pinsedag, 8. juni kl Gudstj. Erik Haahr Andersen Fr. 13. juni. Kurt Krüger, Løgumkloster Sø. 22. juni kl Gudstj. Ejler N. Andersen på friskolen Fr. 27. juni. Henry Holm Hansen Fyns Frimenighed Faaborg kl On. 14. maj. Steffen Juul Pedersen, Haderslev. Forhold mellem tro og gerninger On. 11. juni. Svend Åge Jacobsen. Paulus liv Gånsager/Spandet To. 8. maj. Egon Jensen To. 22. maj. Ebbe Kaas Ma. 2. juni. Fællesmøde. Jens Landkildehus To. 19. juni. Missionsaften v/lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard GAS (Gånsager/Arnum/Spandet) Ma. 5. maj. Fællesmøde i Skærbæk. Hanna Rasmussen Ma. 12. maj. Aktivitet Ma. 19. maj. Henrik P. Jensen Ma. 26. maj. Bibelstudie Ma. 2. juni. Fællesmøde m. Gånsager. Jens Landkildehus Ma. 9. juni. Aktivitet Ma. 16. juni. Bibelstudie Ma. 23. juni. Aktivitet. Afslutning Haderslev Man. 5. maj kl Kulturmøde i Klubhuset On. 7. maj. Henning Høgild Pedersen. Remissi Man. 12. maj. Fællesmøde med. Sammen om Bibelen On. 14. maj. Ydre Missions møde. Hanna Rasmussen, Etiopien To. 22. maj kl Eftermiddagssamvær. Kjeld Wiwe On. 28. maj kl I Klubhuset. Kvinder møder kvinder On. 28. maj. Henning Kamp Man. 2. juni kl Kulturmøde i Klubhuset Grundlovsdag, to. 5. juni kl. 14 og 16. Chr. Backer Mogensen. Hos Krista og Hans Chr. Schmidt Ma. 16. juni kl Kulturmøde. Udflugt og afslutning To. 19. juni kl Eftermiddagssamvær. Sommerafslutning på Gammelbro. Egon Jensen på Gammelbro. Møde i cafeteriet kl Bål på stranden kl. 21. On. 25. juni kl I Klubhuset. Kvinder møder kvinder Fr. 27. juni kl. 19. Gåtur, sommerafslutning hos Berit og Kim Jensen Ma. 5. maj. Henrik P. Jensen Ma. 12. maj. Fællesmøde med LM. Ma. 19. maj. Bibelstudie Ma. 26. maj. Fællesmøde hos UV Ma. 2. juni. Sang, bøn og vidnesbyrd To. 5. juni kl. 14. og 16. Grundlovsmøde Ma. 16. juni. Bibelstudie på Gammelbro Camping Ma. 30. juni. Sommerafslutning Haderslev Frimenighed kl Sø. 4. maj. Gudstj. Egon Jensen St. Bededag, 16. maj. Konfirmation. Finn Sørensen Sø. 1. juni. Gudstj. Steffen Juul Pedersen Sø. 15. juni. Gudstj. Ole Sørensen Haderslev Syd Fr. 9. maj. Lovsangsaften. Britta Fuusgaard. KFUM s Klubhus Sø. 25. maj. Udflugt Fr. 13. juni. Hans Lundby. KFUM s Klubhus Ma. 23. juni kl Sankthans. Knud Erik Hansen. Hos Aase og Hans Peter Hansen Høgsbro Frimenighed Vadehavskirken Sø. 4. maj kl Gudstj. Ole Sørensen. På æ Farm Sø. 25. maj kl CD- gudstj. På æ Farm Sø. 15.juni kl Gudstj. Besøg af Iversen. På æ Farm Ma. 23. juni kl. 18. Sankthans. Kristoffer Larsen. Hos Lisbeth og Bruno, Enderupvej 58 Kolding To. 8. maj. Familiemøde. Ejler N. Andersen To. 15. maj. Missionsaften. Hanna Rasmussen To. 22. maj. Samtalemøde. Erik Sode Nielsen. Nadver 10 11

7 KALENDER KALENDER Lø. 24. maj kl. 18. Mandehygge kun for mænd To. 12. juni. Samtalemøde. Ejler N. Andersen. Nadver LM Sønderjylland Frimenighed kl Sø. 4. maj. Familiegudstj. Else Wiwe. Brændstrup Sø. 18. maj. Gudstj. Sven Aage Paulsen. Skovbølling Sø. 25. maj. Gudstj. Ejler N. Andersen. Brændstrup Sø. 1. juni. Gudstj. Ejler N. Andersen. Brændstrup Pinsedag, 8. juni. Gudstj. på Haderslev Næs Bibelcamping Sø. 15. juni. Gudstj. David Mandix Carlsen. Ballum. Juniorweekend Sø. 22. juni. Gudstj. Finn Sørensen. Skovbølling Sø. 29. juni. Ejler N. Andersen. Brændstrup Løgumkloster Fr. 2. maj. Peter Krak, Åkirkeby Fr. 9. maj. Poul Arne Nyborg Fr. 23. maj. Henrik Nissen Fr. 30. maj: Ole Sørensen Fr. 6. juni. Bent Oluf Damm Fr. 13. juni. Teddy Sjælland Ma. 23. juni kl. 19. Sankthans hos Krüger, Arnåvej 1, V. Højst On. 7. maj. LMH. 10-måneders hold On. 14. maj. Ebbe Kaas. Kristus i GT On. 21. maj. LBV On. 28. maj. Sportsaften On. 4. juni. Bibelstudie On. 11. juni. Ejnar Landkildehus On. 18. juni. Sommerafslutning Middelfart Ti. 6. maj. Jesper Iversen. Den frigørende nåde Ti. 17. juni. Kjeld Wiwe. Gud giver vækst Nordøstfyn Munkebo To. 15. maj. Kulturhus Lø. 24. maj kl Fynsfest i Munkebo Kulturhus. Kamma og Arne Puggaard fra MAF To. 19. juni. Kulturhus Ti. 24. Henrik P. Jensen Odense Ma. 5. maj. GøreGruppeUge Ma. 12. maj kl Fællesspisning. Kl Ejler Nørager Andersen. Ma. 26. maj. Lars Birkmose Ma. 9. juni GøreGruppeUge Ma. 16. juni kl Fællesspisning. Kl Ole Sørensen Ma. 30. juni. Sommermøde Uge 19 Gøregruppe Fr. 9. maj. EL Uno On. 14. maj kl. 18. Fælles med IMU og KFS. Hos KFS On. 21. maj. Lars Birkmose. Guds Ord On. 28. maj kl. 19. Fundraising On. 4. juni kl. 18. Bibelstudie Uge 24. Gøregruppe Fr. 14. juni. El Uno On. 18. kl. 19. Henning Kamp. Etik og moral On. 25. juni kl. 19. Afslutning Over Jerstal kl To. 8. maj. Filip Bach-Svendsen, Esbjerg To. 22. maj. Ejnar Landkildehus To. 5. juni. Grundlovsmøde. Egon Jensen. Bortlodning To. 19. juni. Jens Landkildehus. Anne Mette og Ole, Bevtoftvej 38 Ribe Fr. 2. maj kl Fællesspisning. Peter Thorsen Ti. 13. maj. Jens Rosenberg. Hos Anne Marie og Walter Sø. 1. juni. Udflugt Fr. 13. juni. Svend Åge Jacobsen. Hos Gunhild og Jens i Høgsbro plantage To. 1. maj. Bibelstudie. På æ Farm To. 8. maj. Netprædiken fra Lysetoglivet.dk. På æ Farm To. 15. maj. Hyggeaften v. aktivitetsudvalget. På æ Farm To. 22. maj. Lovsangsaften. På æ Farm To. 5. juni. Bibelstudie. På æ Farm To. 12. juni. Kjeld Burgdorf. På æ Farm To. 19. juni. Sommerafslutning. På æ Farm i Høgsbro plantage Ryslinge kl Sø. 11. maj. Hanna Rasmussen, Etiopien Sø. 25. maj. Leon Juhl, Odense juni. Kredslejr på Solbakken. Egon Jensen Fr. 27. juni kl Henning Kamp Skærbæk Fr. 9. maj. Peter Møller Schmidt Ma. 12. maj. Hanna Rasmussen. Fælles med To. 22. maj kl Ældremøde. Bent Larsen Fr. 23. maj. Egon Christensen juni. Børneboblen Fr. 13. juni. Martin Bangsø, Brøns To. 19. juni kl Ældremøde. H. E. Nissen på storskærm Sommersted i Kirkehuset Fr. 9. maj. Christian Backer Mogensen Fr. 23. maj. Jørn Nørgaard Fr. 13. juni. Peter Møller Schmidt Sottrup kl Sønderborg To. 1. maj. Peter Krak, Aakirkeby To. 8. maj. Peter Thorsen, Brændstrup Fr. 9. maj kl Seniormøde. Henrik Nygaard Andersen, Nybøl Lø. 10. maj kl Børnefremstød med Boblen To. 15. maj. Erik Haahr Andersen Fr. 6. juni kl. 18. Fællesspisning. J. P. Rejkjær To. 12. juni. Jens Rosenberg Fr. 13. juni kl. 13. Seniormøde. Udflugt To. 19. juni. Knud Erik Hansen Ma. 23. juni kl. 18. Sankthans. Egon Jensen. Hos Britta & Børge Nørgaard Ti. 6. maj. Bibelstudie Ti. 13. maj. Hanna Rasmussen Ti. 20. maj. Lasse Østermark holder åbent hus. Hygge i hjemmet Ti. 27. maj. Bibelstudie Ti. 3. juni. Lars Birkmose Ti. 10. juni. Udendørs sportsaften og sommerhygge/picnic i V. Sottrup Ti. 17. juni. Afslutning hos Martin og Ditte. Grillaften hos Britta & Børge i Blans Toftlund Frimenighed Sø. 4. maj kl. 10. Konfirmationsgudstj. Ti. 13. maj kl. 19. Ebbe Kaas Sø. 25. maj kl. 10. Børnegudstj. Andrea og Brian Christensen Ti. 10. juni kl. 19. Henning Kamp Sø. 15. juni kl. 10. Gudstj. Finn Sørensen Ma. 23. juni kl. 18. Sankthans Tønder On. 14. maj. Fællesmøde. Inger Nørgaard, Hoptrup On. 28. maj. Peter Møller Schmidt On. 11. juni. Peter Thorsen On. 18. juni. Fællesmøde. Kristian Andersen Aabenraa kl Fr. 9. maj. Kun for kvinder. Else Wiwe, Haderslev TI. 13. maj. Hans Ulrik Munk Ti. 27. maj. Robert Bladt. Fælles med On. 28. maj kl Seniormøde. Erik Holmgaard Ti. 10. juni. Henrik Nissen Ti. 17. juni. Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard. Claus Munk On. 25. juni kl Seniormøde. Udflugt Ma. 5. maj. Lars Rømer Ma. 12. maj. Bibelstudie Ma. 19. maj. Kurt Krüger Ma. 2. juni. Bibelstudie Ma. 16. juni. Mini-sankthans 12 13

8 ANNONCER FORBØN Kun for kvinder Pinsecamping I forbønnens tjeneste LM i Aabenraa inviterer til en aften, kun for kvinder. Fredag d. 9. maj kl holder tværkulturel konsulent, Else Wiwe, Haderslev, Else Wiwe foredrag over emnet: Hvordan tager vi vare på hinanden?. Vi er alle gensidigt afhængige af hinanden, nogle gange lidt, andre gange forbløffende meget. Der er en etisk fordring i livet til hinanden. Fordringen er det tavse krav om, at vi skal tage vare på hinanden. Hvem tager vare på din nabo eller nydanske genbo? Tilmelding til Hanne Munk: SMS: eller mail: Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement. Sted: LM Abenraa, Stegholt 27, Aabenraa Velkommen til også at tage en veninde, nabo eller kollega med Seniorlejr på Solbakken maj afholdes den årlige seniorlejr for både yngre og ældre seniorer. Peder Toft, Hillerød, vil holde bibeltimer over bl.a. Daniels bog. Programmet findes på Tilmelding til Erik Linden på tlf eller senest d. 15. maj. Velkommen til et godt, kristent fællesskab om Guds ord. Børne juniorstævne juni afholdes pinsecamping på Haderslev Næs. Se program i sidste nummer eller på www. bchaderslev.dk/pinsecamping. Sommerlejre på Solbakken Programmet for de enkelte lejre findes på Nogle lejre bliver hurtigt fuldt optagede, derfor er det en god idé at tilmelde sig så hurtigt som muligt. Løgumkloster Vil du med til Tanzania? Efterskole MAJ JUNI Tak for at vi fik ledere til teenlejr og seniorlejr at flere nydanskere er blevet kristne Bed for vore konfirmander for nydanskerne og deres danske værtsfamilier den 3. Landsprædikantmødet i Odense den 10. Børnefremstød i Sønderborg den Seniorlejr på Solbakken den Børnefremstød i Ballum den 29. Kristi Himmelfartsstævnet på Solbakken. Missionærer Tanzania Agnes Rahbek. Konsulent for nomademission Louise og René Sølvsten Nissen med Nicoline, Clemens og Regine. Lærer på den internationale kristne skole HOPAC og leder af Soma Biblia, Dar es Salaam Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard med Jonas, Signe og Esben. Teamleder, Dar es Salaam Bed for forberedelserne til bibelcamping og lejre den Pinsecamping på Haderslev Næs den 23. Sankthansaften i mange kredse i afdelingen den Børnefremstød i Skærbæk Småbørnslejr, 4-7 år ifølge med en voksen juli Børnelejr, 1.-4.kl. Missionærer Tanzania Franziska og Samuel Muck med Daniel, Jonathan og Ilse. Nomademission, Iringa Philip Bach-Svendsen, konsulent for Soma Biblia Inge Marie og Simon Roager med Neema og Hanna. Kiabakari Bed, sa skal der jer. MAT T syv,syv søg, så skal finde. gives MATT syv, s y v I Bank på, så skal der op for jer. MATT syv,syv lukkes Stævnet finder sted Kristi Himmelfartsdag d. 29. maj kl på Solbakken, Sønderballe Hoved 60, Haderslev. Vi får besøg af Hans Ulrik Munk, Aabenraa. Agerskov Gospel Kids synger med og for os. Tag madkurven med. Der kan købes is. Vel mødt til en dejlig dag med sang, tale, leg og boldspil for hele familien. På Løgumkloster Efterskole rejser vores fokus-kristendomslinje til Tanzania på linjetur næste år. Det koster ikke ekstra skolepenge. Vil du med? Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster. tlf Missionærer Cambodja Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen med Selma, Noah Sejr og Alfred. Siem Reap volontører Rebekka Lind Nielsen og Sisse Sjælland. Børnehave i Phnom Penh volontør Marcus Kjær Sørensen. Undervisning i engelsk og it i Siem Reap 14 15

9 Returadresse: Laurids Fredensborg, Blæsbjerg 2, 6630 Rødding Udgiver: Luthersk Mission, Sønderjylland-Fyns afd. Medlemsblad Nyt i Syd sendes gratis til alle medlemmer af LM og, Sønderjylland-Fyns afdeling. Det er muligt at få bladet med posten, på (PDF) eller som lydblad. Næste nummer: 1. juli DEADLINE møder o.l. i juli og august: 2. juni til Krista Schmidt DEADLINE andet stof: 3. juni til Annelise Fredensborg FORSIDEN Hygge og afslappet samvær på social søndag i Arnum Herunder: Altergangsgudstjeneste på Ung Uge Redaktion: Annelise Fredensborg, redaktør Ladegaardsvej 6, 6400 Sønderborg , E: Krista Schmidt, mødeprogram Povlsgårdvej 22, 6100 Haderslev , E: Tine Szilas Odensevej 863, 5300 Kerteminde , E: Maja Nielsen Chr.feld Landevej 126, 6100 Haderslev , E: Lisbet Kaas Timekær 31, 6630 Rødding , E: Lea Brøgger Detlevsen Albanigade 71, 5000 Odense C , E: Martin Jefsen, afdelingsformand Voddervej 12, Vodder, 6780 Skærbæk , E: Ekspedition: Send oplysninger om adresseændring til: Laurids Fredensborg Blæsbjerg 2, 6630 Rødding , E: Nyt i Syd som lydblad Kontakt Annelise Fredensborg. Se ovenfor Layout: Helle Høeg / Tryk: Øko-Tryk

NY T SYD. Farvel til Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2014. Årgang 106

NY T SYD. Farvel til Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2014. Årgang 106 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2014 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Farvel til Tanzania Læs side 6-7 Årgang 106 ANDAGT MISSION Tanzania kalder igen

Læs mere

NY T SYD. Næscafé fylder fem år. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #5 2013

NY T SYD. Næscafé fylder fem år. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #5 2013 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2013 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Næscafé fylder fem år Læs side 4-5 Årgang 105 ANDAGT PORTRÆT Hvem sidder der bag

Læs mere

Nyt i Syd. Familien Roager indvies til missionærer. Nr. 4 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103.

Nyt i Syd. Familien Roager indvies til missionærer. Nr. 4 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 4 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Familien Roager indvies til missionærer Læs side 7 ANDAGT

Læs mere

NY T SYD. Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #7 2013

NY T SYD. Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #7 2013 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #7 2013 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg Læs side 5 Årgang 105 ANDAGT HALMØDER

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

NY T SYD. Guds vej til en fotograf. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #7 2014. Årgang 106

NY T SYD. Guds vej til en fotograf. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #7 2014. Årgang 106 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #7 2014 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Guds vej til en fotograf Læs side 2 Årgang 106 ANDAGT HER HOS OS Ribe Et lys i verden

Læs mere

NY T SYD. Volontører i Israel. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2015. Årgang 107

NY T SYD. Volontører i Israel. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2015. Årgang 107 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2015 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Volontører i Israel Læs side 6-7 Årgang 107 ANDAGT LMH En anderledes jul Hvad laver

Læs mere

NY T SYD. Børneklub med egen lejlighed. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #6 2013

NY T SYD. Børneklub med egen lejlighed. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #6 2013 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #6 2013 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Børneklub med egen lejlighed Læs side 4-5 Årgang 105 ANDAGT BØN Forbøn en nådegave

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

NY T SYD. På besøg i Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2015. Årgang 107

NY T SYD. På besøg i Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2015. Årgang 107 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2015 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december På besøg i Tanzania Læs side 4-5 Årgang 107 ANDAGT HER HOS OS Guds kærlighed Ovenstående

Læs mere

NY T SYD. Samvær med asylansøgerne. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015. Årgang 107

NY T SYD. Samvær med asylansøgerne. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015. Årgang 107 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Samvær med asylansøgerne Læs side 3 Årgang 107 ANDAGT ASYLARBEJDET Tag Gud på ordet

Læs mere

Nyt i Syd. LM-Aabenraa arbejder også uden for missionshuset. Nr. 6 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103.

Nyt i Syd. LM-Aabenraa arbejder også uden for missionshuset. Nr. 6 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 6 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 LM-Aabenraa arbejder også uden for missionshuset Læs side

Læs mere

NY T SYD. Unge på besøg i Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #2 2015. Årgang 107

NY T SYD. Unge på besøg i Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #2 2015. Årgang 107 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #2 2015 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Unge på besøg i Tanzania Læs side 5 Årgang 107 ANDAGT LOVSANG Et møde med Jesus

Læs mere

Nyt i Syd. Nye medarbejdere på Solbakken. Nr. 5 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 3

Nyt i Syd. Nye medarbejdere på Solbakken. Nr. 5 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 3 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 5 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nye medarbejdere på Solbakken Læs side 3 ANDAGT SOLBAKKEN

Læs mere

Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7

Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 2 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nordøstfyn bad og fik svar Læs side 6-7 Photo by Gary

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 Bedeliste Søndag; Vi takker dig for vores højskole, efterskoler

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 2015 FOR LM Bed, og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 03 SØNDAG Tak for søndagen. Lad forkyndelsen af Ordet og forvaltningen af sakramenterne

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyheder. Bibelord Jeres himmelske Far vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt! (Matt 18,14)

Nyheder. Bibelord Jeres himmelske Far vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt! (Matt 18,14) Forår 2015 Nyheder Messy Church Messy Church startes nu op i Vejle Indre Mission og vil fungere som afløser for familiearbejdet. Messy Church er et fællesskab for alle aldre. Drop in Den første halve time

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside Fællesmøder 2. 9. 15.00 16. 10.30 Torsdag 20. Fredag 21. 23. 25. Lørdag 29. 13.30 14.45 15.45 16.15 30. 13.30 14.00 15.00 15.30 11 Fradragsregler Man skal angive sit cpr-nr. til hovedkassen, hvis man ønsker

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro Referat 1) Velkomst Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen Indledning:

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret NYT FRA Marts / April 2013 Alle tilvalg har sine fravalg - leder side 2 Korte nyheder - side 3 Glimt fra kirkecamp - side 4-5 Refokus i den tredje alder - side 6 Hans Berntsen tilbage i Bykirken - side

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

RÅBJERG MILE HAMMERSHUS BØRNEKLUB DEN LILLE HAVFRUE BRUNCH RIBE ASYLCENTER VISIT DANMARK MISSION PÅ HJEMMEBANE

RÅBJERG MILE HAMMERSHUS BØRNEKLUB DEN LILLE HAVFRUE BRUNCH RIBE ASYLCENTER VISIT DANMARK MISSION PÅ HJEMMEBANE RÅBJERG MILE HAMMERSHUS BØRNEKLUB DEN LILLE HAVFRUE RIBE BRUNCH ASYLCENTER VISIT DANMARK MISSION PÅ HJEMMEBANE VISIT DANMARK MISSION PÅ HJEMMEBANE // ARBEJDE I LMBU... 7 // DE SOCIALE MEDIER... 9 // KRISTEN

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje Kære medlemmer Hermed indkaldes til generalforsamling

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

4. halvårsrapport for FTC januar til juli 2014.

4. halvårsrapport for FTC januar til juli 2014. 4. halvårsrapport for FTC januar til juli 2014. Udvikling i arbejdet og økonomien Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC) udvikler sig fortsat efter 2 år. Efterspørgslen hos FTC er stærkt

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

PROGRAM LØSNING INDRE MISSION APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015

PROGRAM LØSNING INDRE MISSION APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015 PROGRAM APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015 LØSNING INDRE MISSION Leder 2 Privat kristendom I bibelstudiehæftet Levende Kirke af Michael Lerche Nygaard, er der et afsnit som han kalder Privat kristendom. Han siger,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST

AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST Oversigt over Klasser/leder August 2010 Puslinge: Henriette Andersen 24626323

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere