NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling # Årgang 106

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106"

Transkript

1 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling # NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Social søndag i Arnum Læs side 5 Årgang 106

2 ANDAGT NYDANSKERE 2 Ske din vilje! (Matt. 6,10) Da jeg blev bedt om, at skrive mit vers, så måtte det være det, som jeg er mest optaget af lige nu. Mit vers på bare tre ord er et kampvers. Det betyder, at jeg kæmper med disse ord i mit eget personlige liv med Gud. Svære ord Ske din vilje er de mest befriende og fantastiske ord og samtidig de allerallersværeste ord. Hvorfor? Fordi det er svært at sige til Gud: Ske din vilje. Det, jeg oplever hos mig selv, er, at der er en modstand imod Gud, som bliver ufattelig aktiv i det øjeblik, hvor jeg ønsker, at jeg af et rent hjerte kunne sige: Ske din vilje. Det kødelige har alle parader oppe, og ønsker helt klart at forhindre dette. Kampen mod kødet bliver hård. Tør jeg fuldstændig give slip og overgive sagen til Gud og hans vilje? Jeg vil så gerne have en finger med i spillet og bliver samtidig så bedrøvet over min fuldstændige mangel på tillid til Guds suveræne overblik. Den eneste vej frem for mig er at bede om tilgivelse og derefter ske din vilje. Og jeg ved det jo godt. Der findes ikke et bedre sted end i Guds vilje. Det er ikke altid den letteste vej. Det var det heller ikke for Jesus, da han i Getsemane bad: Ske din vilje. Var det da det letteste? NEJ! Var det det helt rigtige, Jesus gjorde? JA! Så er det også det, jeg skal gøre og ønsker at gøre men mine mange år med Jesus har lært mig, at disse ord ikke falder nemt for mig. I Guds hænder Er det så trygt at bede din vilje ske? Fuldstændig trygt og enormt befriende. Når jeg har sagt til Gud: Ske din vilje, så har jeg lagt sagen, den store beslutning, mit forestående vigtige valg over i den almægtiges hænder. Tak og lov! Hvilken fantasktisk mulighed jeg har at kunne sige ske din vilje til Gud, som kendte og ville mig, inden jeg blev til i moders liv! Helle Højgaard Årets krus Årest knus Emile Djonga, der er congolesisk flygtning, modtog d. 21. marts en pris for sin måde at integrere sig i det danske samfund på. Prisen hedder Årets Krus Årets Knus. Tidligere overrabbiner Bent Melchior holdt festtalen, hvor han talte om Emiles fortjeneste til denne erkendtlighed. Emile siger selv: Vejen til en perfekt integration er måske stadig lang, men integrationsprisen viser mig, at jeg ikke længere er ved begyndelsen. God integration afhænger af tre forhold. Ens egen indre motivation, ens netværk og venners hjælp og indsats og det danske samfund med gældende regler, love og dermed muligheder. Begyndte forfra Nyt i Syd har tidligere skrevet om Emile. Han er uddannet sygeplejerske, men måtte i 2009 flygte fra Congo, da regeringssoldaterne ville dræbe ham, fordi han hjalp alle syge ikke kun de regeringsvenlige. Emile har siden ledt efter sin kone og deres seks børn foreløbig uden at finde dem. Emile blev hurtig klar over, at som flygtning i Danmark skulle han begynde helt fra bunden. Hans uddannelse kunne ikke bruges, sproget kendte han ikke, og han var ensom og savnede sin familie. Det første, han skulle, var at lære at tale det danske sprog. Han måtte også have et personligt netværk, og det fandt han bl.a. hos de kristne i LM Haderslev Syd og i kirken. Til trods for at Emile er sygeplejerske og endda har undervist på en sygeplejeskole, måtte han også her begynde forfra. Efter sprogskolen begyndte han på social- og sundhedshjælperskolen, hvor han for nylig dimitterede med et flot resultat. Han arbejder nu som vikar på et plejehjem, men håber snart at få et fast arbejde. Brændende kristen Emile er nu selv aktiv i bibelkreds og til kulturmøderne i Haderslev. Han har også medvirket andre steder ved lignende arrangementer sammen med tværkulturel missionskonsulent i LM, Else Wiwe. Emile er ivrig efter at dele budskabet om frelsen i Jesus med andre. Han tager ofte turen til København, hvor han prædiker i en fransk menighed. Han gør også brug af de sociale medier såsom Facebook som platform til at dele Guds ord med andre. Emile ønsker at komme på bibelskole, inden han vil fortsætte i et nyt uddannelsesforløb. Lad os fortsat bede for Emile. Annelise Fredensborg Emile Djonga får overrakt årets integrationspris af tidligere overrabbiner Bent Melchior 3

3 LME Klokkeren fra Notre Dame er rigtig godt overstået HER HOS OS Lille kreds med bredt samarbejde Der går rigtig mange forberedelser forud for opførelsen af årets musical på Løgumkloster Efterskole. De forskellige opgaver fordeles på lærerne i august. Stykket udvælges og gennemarbejdes, så tekst og musik passer til skolens linje og til eleverne. Der tænkes scene, kulisser, tekster, sange og musik, og PR melder dato ud til børne- og juniorklubber. Når vi kommer til musicalugen, er rollerne fordelt, replikkerne stort set lært, invitationerne for længst sendt ud til alle skolerne i kommunen. En del skoler og børnehaver udenfor kommunen er også inviteret. Der er hektisk aktivitet i musicalugen! Tirsdag begynder kor, band, skuespillere, lyd og lys at arbejde sammen i hallen, samtidig med at det sidste laves på scenen, de sidste rekvisitter males, og de sidste kulisser males færdigt og sættes op. Det er ugens mest hektiske dag overhovedet. Mon det går? På det tidspunkt er der forhåndstilmeldt mere end 850 børn til de to formiddagsforestillinger så det er for sent at aflyse! Så vælter de ind ad dørene! Endelig åbnes dørene for gæster til den første forestilling. Knap 400 børn vælter ind af dørene, og de sidder med åben mund gennem hele forestillingen, bange for at gå glip af noget. Der er rigtig mange børn under skolealderen til denne forestilling. Når vi lukker og slukker efter sidste forestilling har over 2100 gæster set stykket. Det er rigtig mange gæster til en musical også sammenlignet med andre tilsvarende aktiviteter herude på vores egn. Mange fra byen kommer også gerne og får denne oplevelse med. Hvad betyder musical for Løgumkloster Efterskole? Det er en enestående måde at vise, at vi altså kan meget med sang, musik, drama og alt det andet, der skal til, for at stykket kan vises. Det er for eleverne en fantastisk stærk oplevelse at se, hvor meget de kan, når alle bidrager til ét stort fælles projekt. Det betyder også, at børn kommer hjem fra forestillingen og siger: Jeg vil gå på den efterskole, så jeg kan være med til det der! Lars Birkmose Arnum Arnum missionshus blev købt for godt 70 år siden. Det var det daværende samfund, som bestod af både IM og LM, der købte huset, og Højrup Sogns Missionsforening blev stiftet. Gennem de sidste 70 år har samarbejdet mellem IM og LM fungeret godt. Prædikanter fra både LM og IM Arnum er en lille kreds med omkring 35 medlemmer, og foreningen har en høj gennemsnitsalder. Vi afholder et ugentligt møde, hvor vi enten har møde i missionshuset, bedemøde eller samtalemøde. Ved møderne i missionshuset har vi på skift en prædikant fra IM og LM, og alle er lige trofaste til at møde frem, uanset hvem der taler. Én gang årligt låner vi vores lokale spejderhytte, hvor vi holder Social søndag. Da mødes vi til morgenkaffe, har en formiddagsbibeltime, spiser sammen, går tur m.v. Om eftermiddagen har vi også en bibeltime, og sidst på eftermiddagen tager vi hjem efter en søndag under lidt andre former end de sædvanlige i missionshuset. Kvindekreds Nogle damer samles en eftermiddag hver måned til kvindekreds, hvor et par enkelte udenfor vores kreds møder frem. Her hygges med strikketøj, og resultatet bliver varme tæpper, der sendes til Rumænien. Samtidig læses missionsbreve op, og der indsamles en gave til missionsarbejdet. Nærkontakt-missionærerne er Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen fra Cambodja. Fællesskab med andre kredse Der er desværre ikke længere noget børnearbejde i selve Arnum missionshus, men børn fra byen kan hver tirsdag komme i børnekreds hos Arne og Maibritt Fredensborg. I maj måned kommer Børneboblen til Arnum, og så er der børnemøder hver eftermiddag i et par dage. For de lidt større børn er der juniorklub i Frifelt onsdag aften. består af unge fra både Arnum, Gånsager, Spandet og Skærbæk. De samles hver mandag aften. Kredsens sankthansfest arrangeres i fællesskab med Gånsager/Spandet-kredsen. Håb om nye tilflyttere Vi er en lille kreds, men vi har det godt med hinanden. Vi håber meget, at der vil komme nogle unge familier hertil, så vi kan få nye kræfter og inspiration til arbejdet med at udbrede Guds ord i vor by. Ulla og Ove Juhl Én gang årligt låner vi vores lokale spejderhytte, hvor vi holder Social søndag. 4 5

4 FYN Samarbejde på tværs af kommunegrænser Nyt i Syd har været i kontakt med Jeppe Munk fra LM-BUF, for at høre lidt om, hvad foreningen laver. LM-BUF står for Luthersk Mission Børn og Unge, Fyn og er et fællesskab af alle LM s børne- og ungdomsklubber og -foreninger på Fyn. I øjeblikket tæller medlemmerne Boblen, Jesus Freaks og ICA (børne-, junior- og teenklubberne i Bellinge), garageklubben i Ryslinge og bønnespiren i Munkebo, samt Odense. Formændene for de respektive klubber mødes to gange om året til et LM-BUF bestyrelsesmøde. Samarbejde på tværs af kommunerne Jeppe fortæller at LM-BUF startede for mange år siden, da der stadig var noget, der hed Fyns Amt. Ideen opstod, da man opdagede, det var muligt at opnå tilskud af offentlige midler fra amtet til fritidsklubber for børn og unge under 25 år, der fungerede på tværs af kommunegrænserne. LM-BUF har således ikke umiddelbart noget at gøre med sammenlægningen af og LM Kids, som har været aktuel for LM på landsplan de seneste år. Formålet er både at skabe et godt samarbejde mellem børne- og ungdomsklubberne på Fyn, såvel som i flok at kunne løfte nogle opgaver og indkøb, som ellers ville være for store for de enkelte klubber. Gode investeringer Som fritidsklub godkendt af Odense Kommune, der i dag styrer midlerne, nyder LM-BUF flere fordele ud over det økonomiske tilskud. Man kan gratis låne lokaler på folkeskolerne, og fx låner Boblen også Naturskolens shelters og faciliteter til en årlig sheltertur. Det økonomiske Hoppepuden, som LM-BUF har anskaffet, er et sikkert hit blandt små og store børn på både Fynslejren og LM Odenses fælleslejr. tilskud har desuden givet klubberne mulighed for i fællesskab at købe en hoppepude, to store ni-personers telte, et el-klaver, 20 snitteknive og to mooncars. Også den årlige Fynslejr og bustur til musical på LME er mulige på grund af LM-BUF, ligesom ledere i får tilskud til kurser. Bustur til LME og veloverstået Fynslejr Lørdag den 8. marts lejede vi en bus, som var fyldt godt op med børn fra både Munkebo, Ryslinge og Odense, og kørte til Løgumkloster for at opleve efterskolen og musicalen Klokkeren fra Notre Dame. Fynslejren blev afholdt med deltagelse af 54 børn, og vi planlægger at holde lejren igen den 30. januar 1. Fynsfest 2014 FYN februar 2015, fortæller Jeppe, da vi spørger ham, hvilke projekter, der er aktuelle i LM-BUF lige nu. En del af noget større Til spørgsmålet om, hvad vi i LM i Sønderjylland og på Fyn kan bede for, svarer Jeppe: At vi fortsat må kunne få lov at lave godt kristent arbejde. At vi fortsat må kunne opnå tilskud til indkøb og arrangementer. Og at vi må kunne vise børn og unge på Fyn, at de er en del af et større kristent fællesskab. Måske er der også mulighed for andre klubber i afdelingen at søge tilskud til klubber, der arbejder på tværs af kommunegrænserne? Lea Brøgger Detlevsen Lørdag d. 24 maj 2014 kl vil vi i LM Nordøstfyn gerne invitere til Fynsfest i Munkebo Kulturhus, som ligger på Troels Allé 4 over for Fakta. (Der står Oasen på skiltet) Vi får besøg af Kamma og Arne Puggaard fra MAF, Mission Aviation Fellowship. MAF driver mission og hjælpearbejde i mange ulande, hvor de flyver rundt. Vi skal høre om deres spændende arbejde og får mulighed for at prøve en flysimulator, så det må du ikke gå glip af!!! Vi skal også drikke kaffe og hygge os, og så vil vi gerne invitere til fælles pizzaspisning bagefter for dem, der har lyst. Spisningen koster 20 kr. pr. person eller 50 kr. pr. familie. Giv venligst besked, om I vil spise med til Rise på mail: Vi håber, I har lyst til at være med, og tag gerne venner og familie med. Medbring meget gerne din egen sangbog Sange og salmer. 6 7

5 AFDELINGEN Gå på Guds veje Inspiration til alle Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi tør udfordre os selv til at gå de veje, Gud ønsker, vi skal gå. For mig har det betydet, at jeg måtte sige ja til en opgave, jeg vidste, jeg ikke selv kunne klare, men som Gud var og er nødt til at hjælpe mig med. Sådan siger Dan M. Hansen, Ballum, der har sagt ja til at være ny formand for Ung Uge-udvalget. Dan er 20 år og bliver til sommer HHX-student fra Tønder Handelsskole. Til maj skal han giftes med Rikke Roager, og efter sommerferien bosætter de sig i Esbjerg, hvor de begge skal studere. Afhængig af Gud Dan har været på bibelcamping hvert år, så længe han kan huske, og de sidste fire år har det været på Ung Uge. Han Dan M. Hansen glæder sig til den nye opgave som formand for Ung Uge. kom ind i udvalget sidste år, fordi han har været så glad for alt det, Ung Uge har givet ham, og dette ville han gerne være med til at bringe videre til nye campister. Efter blot en måned i udvalget blev han spurgt, om han ville være formand. Efter grundig overvejelse og bøn til Gud, sagde han ja til kaldet. Menneskelige og åndelige forventninger Dan elsker at organisere og tage ansvar. Dette tager han som en gave fra Gud, som han glæder sig til at bruge som formand for Ung Uge. Samtidig har han store forventninger om, at opgaven vil skabe den afhængighed til Gud, at den vil føre ham tættere til Jesus. Dan ønsker, at Ung Uge fortsat må være et sted, hvor unge kan være i et kristent fællesskab, og hvor de kan få intens undervisning og samvær med Gud. Det vigtigste på Ung Uge må altid være at forkynde ordet om korset. Søg først Guds rige Dan vil gerne opfordre læserne til at udfordre sig selv. Vi lever i en tid, hvor vi nemt kan komme til at leve uden at føle behov for Guds hjælp. Derfor tror jeg, det er utrolig vigtigt, at vi tør udfordre os selv til at gå de veje, Gud ønsker, vi skal gå. Det kan måske engang imellem føles svært og uoverskueligt, men vi vil også blive velsignet af ham. Ja, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift, slutter Dan Hansen. Annelise Fredensborg Der var et godt fremmøde til afdelingsmødet d. 1. marts på Løgumkloster Efterskole, hvor arbejdet i afdelingen blev drøftet. Formandsberetning Martin Jefsen mindedes i sin formandsberetning nyligt afdøde Nis Hansen, der har været afdelingsformand i 21 år. Derudover nævnte han bl.a., at Maja & Erik Haahr Andersen rejser til Tanzania i et år. Der bliver ingen udsendelsesfest men i stedet en missionsfest på bibelcamping d. 19. juli, hvor Erik også vil prædike. Stefan Jacobsen har passet en del af opgaverne på Fyn, under Henrik Hadbergs orlov. Jesper Iversen er nu blevet ansat med speciel fokus på Fyn, små mødepladser, bibelcamping og kredsbestyrelser/ -formænd. På LMs generalforsamling enedes man om at fortsætte med to spor: et folkekirkespor og et frimenighedsspor. Afdelingen har ansat Peter Olsen i en 50% stilling. Det betyder, at vi bl.a. har mulighed for en møderække, som kan være til stor velsignelse for kredsene. Formandsberetningen sluttede med forbønshandling for prædikanterne Jørn Nørgaard og Jesper Iversen. Valg LM s generalforsamling: Henrik P. Jensen og Martin Jefsen. Suppleant: Bjarne Larsen LM s læreråd: Hiddi Højgaard Løgumkloster Efterskole: Ole Jespersen. Suppleant: Per Jørgensen Stubbekøbing Efterskole: Vakant. Der arbejdes videre i afdelingsstyrelsen Revisor for afdelingsregnskabet: Helle Højgaard. Suppleant: Lene Iversen Kristent plejehjem Formanden for udvalget for oprettelse af kristent plejehjem, Anne Marie Poulsen, fortalte om de foreløbige planer. Man har fået en grund forærende i Årøsund, men den skal konverteres fra landzone til byzone. Kommunen er velvillig, men afgørelsen ligger hos Natur- og Miljøankenævnet. Bed om, at Gud må vise vej i denne sag. Bibelglæde i 2014 Nicolai Kaarsholm gav inspiration til, hvordan vi kan få større glæde ved at læse i Guds ord. Han sagde bl.a., at bibelglæde er noget, man arbejder sig til. I Salme 1 står: Salig den, der grunder på hans lov dag og nat. Invester tid med din Bibel. På hjemmesiden: bibelglaede. dk er der megen inspiration at hente til selvstudium og i fællesskab med andre. Annelise Fredensborg 8 9

6 KALENDER KALENDER Mødeplan for maj og juni 2014 Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl Agerskov Fr. 2. maj. Knud Erik Hansen. Lovsangsgruppen medvirker On. 7. maj kl Seniormøde. Teddy Sjælland Ti. 20. maj. Åbne Døre Fælles med Sø. 1. juni. Kredsudflugt Fr. 6. juni. Kjeld Burgdorf. Lovsangsgruppen medvirker On. 11. juni. Seniorudflugt On. 18. juni. Missionsaften. Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard Ti. 7. maj. Lars Birkmose Ti. 13. maj. Bibelstudie Ti. 20. maj. Åbne Døre. Fælles med LM Agerskov Sø. 27. maj. Jørn Nørgaard Ti. 3. juni. Guldkornsaften Ti. 10. juni. Martin Eskesen Ti. 17. juni. Fælles med Hjordkær IMU vi mødes i Hjordkær Ti. 24. juni. Afslutning før sommerferien Agerskov Valgmenighed Sø. 11. maj kl. 14. Gudstj. Martin Eskesen Sø. 25. maj kl. 16. Gudstj. Martin Eskesen Sø. 8. juni kl Gudstj. på Haderslev Næs Sø.15. juni kl. 11. Gudstj. Martin Eskesen Sø. 29. juni kl. 14. Gudstj. Martin Eskesen Arnum Ti. 6. maj. Ejler Nørager Andersen. Jobs Bog Ti. 27. maj. Sangaften. Ti. 17. juni. Henrik Jensen Ballum Fr. 9. maj. Peter Olsen, Hillerød maj kl BOBLEN. Susanne Sjælland Fr. 23. maj. Henrik Nissen Pinsedag 8. juni kl. 14. Martin Jefsen Sø. 15. juni kl Gudstj. David Mandix Carlsen Fr. 27. juni. Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard hos Vibeke og Thorben, Brinkvej 13 Brændstrup Ma.12. maj. Lars Birkmose Ma. 26. maj. Svend Åge Jacobsen Ma. 16. juni. Erik Haahr Andersen Ma. 30. juni. Sang- og vidneaften On. 7. maj. Bibelstudie. Hos Britta og Julius Schmidt On. 14. maj. Indsamlingsaften On. 21. maj. Kjeld Burgdorf. Hos Tove og Kjeld On. 4. juni. Peter Thorsen. Hos Helena og Peter Thorsen On. 11. juni. Bibelstudie. Hos Ulla og Andreas Rasmussen On. 18. juni. Sommerafslutning Bylderup Bov Fr. 2. maj. Henning Kamp Ti. 6. maj kl Ældremøde. Svend Aage Paulsen Sø. 11. maj kl Gudstj. Henrik Nissen St. Bededag 16. maj. Samling om bøn Sø. 25. maj kl Gudstj. Harry Højgaard, Tarm To. 29. maj kl Konfirmation v/olaf og Ejnar Fr. 30. kl. 18. Fællesspisning. Kl. 19. Bibelundervisning. Ingolf Henoch Petersen, Bibellæserringen Ti. 3. juni kl Ældremøde. Christian Gehrt Pinsedag, 8. juni kl Gudstj. Erik Haahr Andersen Fr. 13. juni. Kurt Krüger, Løgumkloster Sø. 22. juni kl Gudstj. Ejler N. Andersen på friskolen Fr. 27. juni. Henry Holm Hansen Fyns Frimenighed Faaborg kl On. 14. maj. Steffen Juul Pedersen, Haderslev. Forhold mellem tro og gerninger On. 11. juni. Svend Åge Jacobsen. Paulus liv Gånsager/Spandet To. 8. maj. Egon Jensen To. 22. maj. Ebbe Kaas Ma. 2. juni. Fællesmøde. Jens Landkildehus To. 19. juni. Missionsaften v/lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard GAS (Gånsager/Arnum/Spandet) Ma. 5. maj. Fællesmøde i Skærbæk. Hanna Rasmussen Ma. 12. maj. Aktivitet Ma. 19. maj. Henrik P. Jensen Ma. 26. maj. Bibelstudie Ma. 2. juni. Fællesmøde m. Gånsager. Jens Landkildehus Ma. 9. juni. Aktivitet Ma. 16. juni. Bibelstudie Ma. 23. juni. Aktivitet. Afslutning Haderslev Man. 5. maj kl Kulturmøde i Klubhuset On. 7. maj. Henning Høgild Pedersen. Remissi Man. 12. maj. Fællesmøde med. Sammen om Bibelen On. 14. maj. Ydre Missions møde. Hanna Rasmussen, Etiopien To. 22. maj kl Eftermiddagssamvær. Kjeld Wiwe On. 28. maj kl I Klubhuset. Kvinder møder kvinder On. 28. maj. Henning Kamp Man. 2. juni kl Kulturmøde i Klubhuset Grundlovsdag, to. 5. juni kl. 14 og 16. Chr. Backer Mogensen. Hos Krista og Hans Chr. Schmidt Ma. 16. juni kl Kulturmøde. Udflugt og afslutning To. 19. juni kl Eftermiddagssamvær. Sommerafslutning på Gammelbro. Egon Jensen på Gammelbro. Møde i cafeteriet kl Bål på stranden kl. 21. On. 25. juni kl I Klubhuset. Kvinder møder kvinder Fr. 27. juni kl. 19. Gåtur, sommerafslutning hos Berit og Kim Jensen Ma. 5. maj. Henrik P. Jensen Ma. 12. maj. Fællesmøde med LM. Ma. 19. maj. Bibelstudie Ma. 26. maj. Fællesmøde hos UV Ma. 2. juni. Sang, bøn og vidnesbyrd To. 5. juni kl. 14. og 16. Grundlovsmøde Ma. 16. juni. Bibelstudie på Gammelbro Camping Ma. 30. juni. Sommerafslutning Haderslev Frimenighed kl Sø. 4. maj. Gudstj. Egon Jensen St. Bededag, 16. maj. Konfirmation. Finn Sørensen Sø. 1. juni. Gudstj. Steffen Juul Pedersen Sø. 15. juni. Gudstj. Ole Sørensen Haderslev Syd Fr. 9. maj. Lovsangsaften. Britta Fuusgaard. KFUM s Klubhus Sø. 25. maj. Udflugt Fr. 13. juni. Hans Lundby. KFUM s Klubhus Ma. 23. juni kl Sankthans. Knud Erik Hansen. Hos Aase og Hans Peter Hansen Høgsbro Frimenighed Vadehavskirken Sø. 4. maj kl Gudstj. Ole Sørensen. På æ Farm Sø. 25. maj kl CD- gudstj. På æ Farm Sø. 15.juni kl Gudstj. Besøg af Iversen. På æ Farm Ma. 23. juni kl. 18. Sankthans. Kristoffer Larsen. Hos Lisbeth og Bruno, Enderupvej 58 Kolding To. 8. maj. Familiemøde. Ejler N. Andersen To. 15. maj. Missionsaften. Hanna Rasmussen To. 22. maj. Samtalemøde. Erik Sode Nielsen. Nadver 10 11

7 KALENDER KALENDER Lø. 24. maj kl. 18. Mandehygge kun for mænd To. 12. juni. Samtalemøde. Ejler N. Andersen. Nadver LM Sønderjylland Frimenighed kl Sø. 4. maj. Familiegudstj. Else Wiwe. Brændstrup Sø. 18. maj. Gudstj. Sven Aage Paulsen. Skovbølling Sø. 25. maj. Gudstj. Ejler N. Andersen. Brændstrup Sø. 1. juni. Gudstj. Ejler N. Andersen. Brændstrup Pinsedag, 8. juni. Gudstj. på Haderslev Næs Bibelcamping Sø. 15. juni. Gudstj. David Mandix Carlsen. Ballum. Juniorweekend Sø. 22. juni. Gudstj. Finn Sørensen. Skovbølling Sø. 29. juni. Ejler N. Andersen. Brændstrup Løgumkloster Fr. 2. maj. Peter Krak, Åkirkeby Fr. 9. maj. Poul Arne Nyborg Fr. 23. maj. Henrik Nissen Fr. 30. maj: Ole Sørensen Fr. 6. juni. Bent Oluf Damm Fr. 13. juni. Teddy Sjælland Ma. 23. juni kl. 19. Sankthans hos Krüger, Arnåvej 1, V. Højst On. 7. maj. LMH. 10-måneders hold On. 14. maj. Ebbe Kaas. Kristus i GT On. 21. maj. LBV On. 28. maj. Sportsaften On. 4. juni. Bibelstudie On. 11. juni. Ejnar Landkildehus On. 18. juni. Sommerafslutning Middelfart Ti. 6. maj. Jesper Iversen. Den frigørende nåde Ti. 17. juni. Kjeld Wiwe. Gud giver vækst Nordøstfyn Munkebo To. 15. maj. Kulturhus Lø. 24. maj kl Fynsfest i Munkebo Kulturhus. Kamma og Arne Puggaard fra MAF To. 19. juni. Kulturhus Ti. 24. Henrik P. Jensen Odense Ma. 5. maj. GøreGruppeUge Ma. 12. maj kl Fællesspisning. Kl Ejler Nørager Andersen. Ma. 26. maj. Lars Birkmose Ma. 9. juni GøreGruppeUge Ma. 16. juni kl Fællesspisning. Kl Ole Sørensen Ma. 30. juni. Sommermøde Uge 19 Gøregruppe Fr. 9. maj. EL Uno On. 14. maj kl. 18. Fælles med IMU og KFS. Hos KFS On. 21. maj. Lars Birkmose. Guds Ord On. 28. maj kl. 19. Fundraising On. 4. juni kl. 18. Bibelstudie Uge 24. Gøregruppe Fr. 14. juni. El Uno On. 18. kl. 19. Henning Kamp. Etik og moral On. 25. juni kl. 19. Afslutning Over Jerstal kl To. 8. maj. Filip Bach-Svendsen, Esbjerg To. 22. maj. Ejnar Landkildehus To. 5. juni. Grundlovsmøde. Egon Jensen. Bortlodning To. 19. juni. Jens Landkildehus. Anne Mette og Ole, Bevtoftvej 38 Ribe Fr. 2. maj kl Fællesspisning. Peter Thorsen Ti. 13. maj. Jens Rosenberg. Hos Anne Marie og Walter Sø. 1. juni. Udflugt Fr. 13. juni. Svend Åge Jacobsen. Hos Gunhild og Jens i Høgsbro plantage To. 1. maj. Bibelstudie. På æ Farm To. 8. maj. Netprædiken fra Lysetoglivet.dk. På æ Farm To. 15. maj. Hyggeaften v. aktivitetsudvalget. På æ Farm To. 22. maj. Lovsangsaften. På æ Farm To. 5. juni. Bibelstudie. På æ Farm To. 12. juni. Kjeld Burgdorf. På æ Farm To. 19. juni. Sommerafslutning. På æ Farm i Høgsbro plantage Ryslinge kl Sø. 11. maj. Hanna Rasmussen, Etiopien Sø. 25. maj. Leon Juhl, Odense juni. Kredslejr på Solbakken. Egon Jensen Fr. 27. juni kl Henning Kamp Skærbæk Fr. 9. maj. Peter Møller Schmidt Ma. 12. maj. Hanna Rasmussen. Fælles med To. 22. maj kl Ældremøde. Bent Larsen Fr. 23. maj. Egon Christensen juni. Børneboblen Fr. 13. juni. Martin Bangsø, Brøns To. 19. juni kl Ældremøde. H. E. Nissen på storskærm Sommersted i Kirkehuset Fr. 9. maj. Christian Backer Mogensen Fr. 23. maj. Jørn Nørgaard Fr. 13. juni. Peter Møller Schmidt Sottrup kl Sønderborg To. 1. maj. Peter Krak, Aakirkeby To. 8. maj. Peter Thorsen, Brændstrup Fr. 9. maj kl Seniormøde. Henrik Nygaard Andersen, Nybøl Lø. 10. maj kl Børnefremstød med Boblen To. 15. maj. Erik Haahr Andersen Fr. 6. juni kl. 18. Fællesspisning. J. P. Rejkjær To. 12. juni. Jens Rosenberg Fr. 13. juni kl. 13. Seniormøde. Udflugt To. 19. juni. Knud Erik Hansen Ma. 23. juni kl. 18. Sankthans. Egon Jensen. Hos Britta & Børge Nørgaard Ti. 6. maj. Bibelstudie Ti. 13. maj. Hanna Rasmussen Ti. 20. maj. Lasse Østermark holder åbent hus. Hygge i hjemmet Ti. 27. maj. Bibelstudie Ti. 3. juni. Lars Birkmose Ti. 10. juni. Udendørs sportsaften og sommerhygge/picnic i V. Sottrup Ti. 17. juni. Afslutning hos Martin og Ditte. Grillaften hos Britta & Børge i Blans Toftlund Frimenighed Sø. 4. maj kl. 10. Konfirmationsgudstj. Ti. 13. maj kl. 19. Ebbe Kaas Sø. 25. maj kl. 10. Børnegudstj. Andrea og Brian Christensen Ti. 10. juni kl. 19. Henning Kamp Sø. 15. juni kl. 10. Gudstj. Finn Sørensen Ma. 23. juni kl. 18. Sankthans Tønder On. 14. maj. Fællesmøde. Inger Nørgaard, Hoptrup On. 28. maj. Peter Møller Schmidt On. 11. juni. Peter Thorsen On. 18. juni. Fællesmøde. Kristian Andersen Aabenraa kl Fr. 9. maj. Kun for kvinder. Else Wiwe, Haderslev TI. 13. maj. Hans Ulrik Munk Ti. 27. maj. Robert Bladt. Fælles med On. 28. maj kl Seniormøde. Erik Holmgaard Ti. 10. juni. Henrik Nissen Ti. 17. juni. Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard. Claus Munk On. 25. juni kl Seniormøde. Udflugt Ma. 5. maj. Lars Rømer Ma. 12. maj. Bibelstudie Ma. 19. maj. Kurt Krüger Ma. 2. juni. Bibelstudie Ma. 16. juni. Mini-sankthans 12 13

8 ANNONCER FORBØN Kun for kvinder Pinsecamping I forbønnens tjeneste LM i Aabenraa inviterer til en aften, kun for kvinder. Fredag d. 9. maj kl holder tværkulturel konsulent, Else Wiwe, Haderslev, Else Wiwe foredrag over emnet: Hvordan tager vi vare på hinanden?. Vi er alle gensidigt afhængige af hinanden, nogle gange lidt, andre gange forbløffende meget. Der er en etisk fordring i livet til hinanden. Fordringen er det tavse krav om, at vi skal tage vare på hinanden. Hvem tager vare på din nabo eller nydanske genbo? Tilmelding til Hanne Munk: SMS: eller mail: Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement. Sted: LM Abenraa, Stegholt 27, Aabenraa Velkommen til også at tage en veninde, nabo eller kollega med Seniorlejr på Solbakken maj afholdes den årlige seniorlejr for både yngre og ældre seniorer. Peder Toft, Hillerød, vil holde bibeltimer over bl.a. Daniels bog. Programmet findes på Tilmelding til Erik Linden på tlf eller senest d. 15. maj. Velkommen til et godt, kristent fællesskab om Guds ord. Børne juniorstævne juni afholdes pinsecamping på Haderslev Næs. Se program i sidste nummer eller på www. bchaderslev.dk/pinsecamping. Sommerlejre på Solbakken Programmet for de enkelte lejre findes på Nogle lejre bliver hurtigt fuldt optagede, derfor er det en god idé at tilmelde sig så hurtigt som muligt. Løgumkloster Vil du med til Tanzania? Efterskole MAJ JUNI Tak for at vi fik ledere til teenlejr og seniorlejr at flere nydanskere er blevet kristne Bed for vore konfirmander for nydanskerne og deres danske værtsfamilier den 3. Landsprædikantmødet i Odense den 10. Børnefremstød i Sønderborg den Seniorlejr på Solbakken den Børnefremstød i Ballum den 29. Kristi Himmelfartsstævnet på Solbakken. Missionærer Tanzania Agnes Rahbek. Konsulent for nomademission Louise og René Sølvsten Nissen med Nicoline, Clemens og Regine. Lærer på den internationale kristne skole HOPAC og leder af Soma Biblia, Dar es Salaam Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard med Jonas, Signe og Esben. Teamleder, Dar es Salaam Bed for forberedelserne til bibelcamping og lejre den Pinsecamping på Haderslev Næs den 23. Sankthansaften i mange kredse i afdelingen den Børnefremstød i Skærbæk Småbørnslejr, 4-7 år ifølge med en voksen juli Børnelejr, 1.-4.kl. Missionærer Tanzania Franziska og Samuel Muck med Daniel, Jonathan og Ilse. Nomademission, Iringa Philip Bach-Svendsen, konsulent for Soma Biblia Inge Marie og Simon Roager med Neema og Hanna. Kiabakari Bed, sa skal der jer. MAT T syv,syv søg, så skal finde. gives MATT syv, s y v I Bank på, så skal der op for jer. MATT syv,syv lukkes Stævnet finder sted Kristi Himmelfartsdag d. 29. maj kl på Solbakken, Sønderballe Hoved 60, Haderslev. Vi får besøg af Hans Ulrik Munk, Aabenraa. Agerskov Gospel Kids synger med og for os. Tag madkurven med. Der kan købes is. Vel mødt til en dejlig dag med sang, tale, leg og boldspil for hele familien. På Løgumkloster Efterskole rejser vores fokus-kristendomslinje til Tanzania på linjetur næste år. Det koster ikke ekstra skolepenge. Vil du med? Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster. tlf Missionærer Cambodja Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen med Selma, Noah Sejr og Alfred. Siem Reap volontører Rebekka Lind Nielsen og Sisse Sjælland. Børnehave i Phnom Penh volontør Marcus Kjær Sørensen. Undervisning i engelsk og it i Siem Reap 14 15

9 Returadresse: Laurids Fredensborg, Blæsbjerg 2, 6630 Rødding Udgiver: Luthersk Mission, Sønderjylland-Fyns afd. Medlemsblad Nyt i Syd sendes gratis til alle medlemmer af LM og, Sønderjylland-Fyns afdeling. Det er muligt at få bladet med posten, på (PDF) eller som lydblad. Næste nummer: 1. juli DEADLINE møder o.l. i juli og august: 2. juni til Krista Schmidt DEADLINE andet stof: 3. juni til Annelise Fredensborg FORSIDEN Hygge og afslappet samvær på social søndag i Arnum Herunder: Altergangsgudstjeneste på Ung Uge Redaktion: Annelise Fredensborg, redaktør Ladegaardsvej 6, 6400 Sønderborg , E: Krista Schmidt, mødeprogram Povlsgårdvej 22, 6100 Haderslev , E: Tine Szilas Odensevej 863, 5300 Kerteminde , E: Maja Nielsen Chr.feld Landevej 126, 6100 Haderslev , E: Lisbet Kaas Timekær 31, 6630 Rødding , E: Lea Brøgger Detlevsen Albanigade 71, 5000 Odense C , E: Martin Jefsen, afdelingsformand Voddervej 12, Vodder, 6780 Skærbæk , E: Ekspedition: Send oplysninger om adresseændring til: Laurids Fredensborg Blæsbjerg 2, 6630 Rødding , E: Nyt i Syd som lydblad Kontakt Annelise Fredensborg. Se ovenfor Layout: Helle Høeg / Tryk: Øko-Tryk

NY T SYD. Næscafé fylder fem år. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #5 2013

NY T SYD. Næscafé fylder fem år. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #5 2013 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2013 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Næscafé fylder fem år Læs side 4-5 Årgang 105 ANDAGT PORTRÆT Hvem sidder der bag

Læs mere

Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7

Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 2 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nordøstfyn bad og fik svar Læs side 6-7 Photo by Gary

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det 08 inspiration nærvær holdning 25. april 2014 Årgang 114 Det er så svært at tage mod vejledning, når det er nye sider af livet, der skal læ- gang, det nye skal afprøves, opleves det nærmere, som om det

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Indblik: Religionsfrihed? s. 3-4... Udblik: Besøg fra Priekule/gospel s. 5... Profilen: Tølløsedreng/DUF-formand s. 6...

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8

Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8 Båndet 91. årgang - 15. april 2014/nr.2 Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere