Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening"

Transkript

1 TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2014 Oplag: Indhold Solrød Strand 2017 Solrød STRAND 2017 Side 1-2 Solrød Kommunes lokalarkiv Vi vil så gerne have... Side 3 borgmesterens hjørne Af Niels Hörup Side 4-5 Solrød Strand Kajakklub Side 6-9 Stranden ved Solrød - er bugtens fineste sandstrand Side Strandrensning 2014 Side Nyt om vagtordningen. Tilsammen er vi stærke! Side indkaldelse TIL GENERAL- FORSAMLING Side 16 SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 25/ KL klima-neutral tryksag Som beskrevet i de fore gående numre af Strandsiden, vil vi gerne forsøge at bidrage til fornyelsen og, forhåbentlig, forskønnelsen af Solrød. Ideer Oplægget til Havets Hus blev, af langt de fleste, modtaget meget positivt. Det samme gjorde sig gældende for ideoplægget til renovering og forskønnelse af Solrød Strandvej overfor Solrød Center, mellem Solrød Byvej og Mosevej. Til vores store glæde viser det sig at Danmarks Naturfredningsforening (DN), allerede er lang med et oplæg omkring brugen af området ved Trylle skov Strand. Grundejerforeningens oplæg ligner i slående grad det projekt som DN i skrivende stund arbejder med, og vi glæder os meget til at se mere til dette. Vores idé med disse og kommende oplæg er jo netop, at få gang i dialogen og debatten om hvordan vi kan gøre kommunen mere attraktiv og allerhelst at få flere til aktivt at påvirke og udvikle kommunen. Østre Strandvej igen På side 6-9 i dette nummer af Strandsiden kan man således læse en artikel om Solrød Strand Kajakklub, som arbejder med forslag til en opgradering af de eksisterende faciliteter på Østre Strandvej omkring Strandløven og Kajakklubbens kajakhus. Solrød Strands Grundejerforening hilser initiativet meget velkommen.

2 Vi vil gerne opfordre til, at så mange som overhovedet muligt inviteres til at deltage i processen, således at det sidste, og faktisk eneste, kommunale centralt placerede område direkte til vores fantastiske strand disponeres, udformes og udføres til både nuværende og kommende brugeres og besøgeres allerbedste. Grundejerforeningen har tidligere fremlagt et forslag i form af oplægget til Havets Hus. Jo flere ideer og oplæg jo bedre. Et tårn får nyt liv I gennem mere end 70 år har der ved Solrød Strandvej stået et fint lille muret tårn med røde teglsten. Tårnet har tjent SEAS, og har huset den transformator, som har leveret strøm til en stor del af de omkringliggende parceller. Bygningen stod i efteråret 2013 over for nedrivning til fordel for en moderne stålkasse. Kræfter i Grundejerforeningen har taget initiativ til at bevare den stemningsfyldte bygning, som et positivt bidrag til ambitionen om at skabe et mere inspirerende forløb og miljø på Strandvejen. Bygningen er samtidig et fint lille kendetegn og bærer af områdets historie, som en af de få bygningen der har stået i rigtig mange år. Grundejerforeningen er glad for at kunne meddele, at vi gennem sponsorer har sikret midler til en istandsættelse af bygningen, således at denne kommer til at fremstå istandsat, nymalet og uden grafitti. På billedet forrest i denne artikel kan man se hvordan tårnet kan komme til at se ud. Indtil videre er det kun renoveret med billedmanipulation. På døren mod vejen vil vores medlemmer fremover kunne se opslag om foreningens aktiviteter og andre begivenheder i kommunen. På indersiden af bygningen barsler foreningen med et lille oplevelsesrum med billeder fra Solrød Strands historie. Meget mere om det senere Gode historier i byen I samarbejde med Solrød Lokalhistorisk Forening (SOLOFO) vil Grundejerforeningen igangsætte arbejdet med at udpege en række interessante og egnede steder at opstille og opdatere informationstavler om natur, bygninger og historie i Solrød Strand. SOLOFO er i besiddelse af store mængder billedog tekstmateriale om tidernes gang i vores lille by. Materialet bestyres af frivillige kræfter og takket være dem kan de bedste historier og billeder komme alle til glæde. Initiativet skal skabe mere opmærksomhed om Solrød Strands egenart og historie. Soveby eller egen DNA? Grundejerforeningen vil i det hele taget gerne bidrage til en stærkere og selvstændig kultur i Solrød Strand. Det er summen af initiativlyst og deltagelse hos borgerne, som skaber en sådan kultur. Men vi vil gerne skubbe på og opfordre til initiativer. En stærk bykultur giver et stærkere tilhørsforhold og dermed lyst til at bidrage. Skal byen have et børne karneval, festival for sandskulpturer, en pris for årets bedste Gang i Solrød-initiativ? Vi har stærke traditioner omkring Skt. Hans aften, fakkeltog og bål på stranden. Det er utvivlsomt en del af byens DNA, men der er mange flere muligheder. I gamle dage blev der om sommeren afholdt såkaldte Solrødiader, som var årlig tilbagevendende tradition med konkurrencer, udfordringer i mange discipliner m.m. Solrød har ifølge en omfattende undersøgelse hele to skoler blandt de ti højst placerede i hele landet, når det gælder udklækning af iværksættere. Er det en del af byens DNA, og kunne en stærk iværksætterkultur være en egenart som skiller Solrød ud fra den grå masse, måske understøttet af inspirerende væksthuse og temauger i folkeskolen som for eksempel 6. klassernes årlige Naturfag på spil. Nogle ideer er naturligvis ressourcekrævende og skal grundigt overvejes. Men også i dagligdagens mindre gøremål skabes en god kultur. Det kan eksem pelvis være en tradition om at byde nye naboer velkommen med en kop kaffe eller en buket blomster, bakke op om initiativer til vejfester eller arbejdsdage. Det vil vi gerne i al beskedenhed opfordre vores medlemmer at gøre så ofte som muligt. Køb lokalt Det er et uomgængeligt faktum, at hvis vi, i hovedsagen, køber vores varer andre steder end i Solrød, så har byen ikke butikker at byde på i det lange løb. Mange butikker kæmper i disse år, andre har heldigvis tilstrækkelig gang i kasseapparatet, så det er ikke lutter klagesang. Grundejerforeningen opfordrer til at købe lokalt hvor det er muligt for at bevarer et godt butiksliv i byen. Vilde ideer søges Allerede i tidligere udgaver af dette blad er bolden givet op til debat, engagement og ikke mindst kreative og vilde forslag til udvikling af vores kommune. Kom frit frem og kontakt foreningen med din ide. solrød strands grundejerforening Strandsiden Strandsiden er medlemsblad for Solrød Strands Grund ejerforening. Strandsiden udkommer to gange om året i et oplag på 2000, og uddeles til foreningens medlemmer, Byrådet i Solrød, pressen og foreningens øvrige samarbejdsparter. Redaktion af dette nummer: Hans Odder (ansvarshavende) Preben Larsen Poul Pangø Bestyrelsen: Formand Hans Odder Gøgevej 10 Tlf: Næstformand Jens Bang Liebst Duevej 2 Tlf Sekretær Kaare Halse Engvej 8 Tlf: Kasserer Berit Bjergbæk Olsson Pilevej 3 Tlf: Bestyrelsesmedlemmer Preben Larsen Vestre Grootsvej 12 Tlf Keld Wohlert Solrød Strandvej 42A Tlf Henrik Leidersdorff Lille strandvænget 3 Tlf: Suppleanter Poul Pangø GL. Køgevej 44 Tlf: Søren Trier Høisgaard Peyronsvej 11 Tlf: Revisor Mathias Fisker Spurvevej 9 Tlf: Revisorsuppleant Mark Deelman Ingholtsvej 7 Tlf: Forretningsfører Solrød Vandværk Engvangen 14 Tlf

3 Solrød kommunes lokalarkiv Vi vil så gerne have... Af Jørgen Christiansen, Leder af arkivgruppen Lokalarkivet Solrød kommunes Lokalarkiv, der passes af 11 frivillige medlemmer af Solrød Lokalhistoriske Forening, har som formål at opsamle og formidle viden om Solrød kommunes historie i bredeste forstand. Lokalarkivet rummer således også en stor samling af protokoller fra de mange grundejerforeninger og vejlaug der findes, og de fortæller ofte en spændende historie om vejenes og områdernes udvikling. Moderne tider Nu er det jo moderne tider og dermed rykker digitaliseringen ind på os fra alle sider. For eksempel skrives der ikke længere referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i faste bøger. Næ, de udsendes som PDF-filer eller som vedhæftede dokumenter til mails og bliver de så gemt, som i gamle dage? Vi er bange for at megen viden vil gå tabt, dels fordi de gamle protokoller bliver smidt ud eller i hvert fald glemt, og dels fordi de ikke længere opbevares samlet. Vi vil så gerne have... I Lokalarkivet vil vi meget gerne have protokoller, gamle fotos og lignende materiale. Så meget som muligt af det, der ligger i foreningernes arkiver. Vi skal nok passe godt på det for jer. Vi vil også opfordre til, at vi kommer på jeres maillister, således at udsendte referater, regnskaber og lignende automatisk bliver sendt til os, så vi har mulighed for at være ajour med tiden. Kontakt I er meget velkomne til at kontakte os. Enten ved at skrive eller ringe til arkivet eller ringe til Kurt Hartvig Petersen på Solrød kommunes lokalarkiv Aktivitetscentret Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand Tlf mail: Solrød Strandvej omkring 1935 set mod nord. Det første hus til venstre er nuværende cykel forretning, tidligere slagteriudsalg fra Køge Andels Svineslagteri, hvorfra Slagtermester Smollerup fordelte våben under 2. Verdenskrig. Solrød Strandbad Fru Dyveke Groot købte i 1911 et større areal omkring Grootsvej og V. Grootsvej. Her byggede hendes mand, jernhandler J. C. Groot, hurtigt 13 små træsommerhuse og en lille afholdsrestaurant, der samtidig var købmandshandel. Her var lejerne forpligtet til at indtage deres varme mad. Toiletterne til husene bestod af et lille træskur med et hul i jorden og et bræt til at sidde på. Arealet blev udstykket først i 30 erne. 3

4 Borgmesterens hjørne Af Niels Hörup, Borgmester Ved årsskiftet tog vi hul på en ny fireårig byrådsperiode. Jeg opfordrede i sidste nummer af Strandsiden borgerne til at stemme til kommunalvalget, og det glæder mig natur ligvis, at valgdeltagelsen blev så høj. 76,7 procent af vælgerne eller borgere afgav i november deres kryds, hvilket er markant højere end til kommunalvalget fire år tidligere. I valgkampen markerede de forskellige partier og lister deres politiske mærkesager, men nu er valgkampen forbi, og borgerne forventer, at vi skaber løsninger og resultater. I Solrød Kommune er der tradition for at finde løsninger sammen og på tværs af partier, og den linje ønsker jeg at fortsætte. Her, et par måneder inde i året, er vi trukket i arbejdstøjet, og det står klart, at de store temaer i denne byrådsperiode bliver folkeskolereformen, digitalisering og vækst og beskæftigelse. Der er tradition for at Solrøds borgmester, i Strandsiden, kommenterer og svarer på spørgsmål fra Solrød Strands Grundejerforening om rigets tilstand, og vi er glade for, at Borgmester Niels Hörup vil fortsætte denne tradition. SSG er ikke politisk, og derfor er det naturligvis den til enhver tid siddende borgmester, der som talsmand for Byrådets beslutninger, bliver bedt om kommentarer. Men der venter en stor indsats fra mange parter - lærere, pædagoger, ledere, forældre, børn og politikere. Det vil være at stikke blår i øjnene på folk, hvis jeg sagde, at det ikke er svært. Men jeg er fuld af fortrøstning og sikker på, at vi sammen kan tage afsæt i de nye vilkår og skabe en skole i verdensklasse. Rekreative områder ved stranden Det aktive fritids- og foreningsliv er også et vigtigt aktiv for Solrød Kommune, som jeg ønsker at værne om. På stranden har Kajakklubben et ønske om et nyt klubhus. Vi ønsker aktiviteter ved stranden, og et sådant ønske falder inden for rammerne af det, som kommuneplanen beskriver for området. Vi havde sidste år den flotteste strand i mands minde takket være en donation fra Annie og Otto Johs. Detlefs Fonde. Byrådet har valgt at øge det årlige bidrag til strandrensning, så vi også i årene fremover har en flot strand i Solrød. Men for at det lader sig gøre, kræver det også, at grundejerforeninger er villige til at bidrage. Som formand for Strandrenselauget, og som privat medlem af Solrød Strand Grundejerforening, giver jeg min støtte til et øget bidrag og dermed en kontingentstigning i grundejerforeningen. Giv et praj om veje, stier og grønne områder Og det er ikke kun stranden i Solrød, der skal være ren vi ønsker en ren kommune. Derfor lancerer vi nu en version 2 af app en BorgerTip. På app en kan alle melde, når de ser graffiti, en sprunget pære, en stor gren på kommunens arealer, der er knækket og lignede. Jeg vil opfordre alle til at bruge app en. Når vi alle sammen bliver en del af observationskorpset, bliver det meget lettere at holde kommunen ren og pæn. Og med den nye version af app en får alle, der anmelder et forhold, et svar tilbage, så det bliver muligt at følge, at der sker noget ved sagen. Biogasanlægget vil mindske drivhusgasudledningen Miljøet får glæde af det kommende biogasanlæg i Lille Skensved. Planen er, at anlægget etableres som et selvstændigt selskab, med en ejerkreds bestående af de væsentligste aktører. Forandringer i folkeskolen Byrådet har en vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. Det betyder blandt andet, at vi skal have gode dagsinstitutioner, gode folkeskoler, et godt fritidsliv og foreningsliv og en fornuftig ældreomsorg. Folkeskolen står overfor en omfattende reform, som skal styrke elevernes trivsel og læring og gøre dem bedre rustet til at blive en del af det danske arbejdsmarked i en globaliseret verden. Resultaterne i den årlige kvalitetsrapport viser, at folkeskoleeleverne i Solrød er dygtige til at læse. Det er et godt udgangspunkt, og vi har derudover taget forskud på arbejdet med at styrke folkeskolen. I dette skoleår har vi indført engelsk fra 1. klassetrin og styrket danskundervisningen på mellemtrinnet og matematik i udskolingen. Kajakklubben har et ønske om et nyt klubhus 4

5 Trylleskov Strand landskabsplan Biogassen vil blive anvendt på et kraftvarmeanlæg, der producerer grøn el og varme, hvilket bl.a. vil medføre en reduktion af drivhusgasudledningen i Solrød Kommune med mere end tons om året. Det svarer til ca. 30 % af kommunens samlede årlige udledning eller 60 % af kommunens reduktionsmål frem imod Projektet er således både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt for kommunen, for de involverede parter, og for forbrugerne. Projektet blev i november 2013 projektgodkendt, og kommunen er netop nu ved at færdigforhandle entreprisekontrakten for etableringen af anlægget, der forventes opført i løbet af 2014 med drift fra I forhold til strandrensningen har Solrød Kommune i samarbejde med Solrød Strands Strandrenselaug og Halmstad Kommune i Sverige arbejdet videre med udviklingen af ny materiel til indsamling af tang. Målet er at finde en mere effek tiv indsamlingsmetode, der reducerer sandindholdet i den indsamlede tang. Arbejdet vil fortsætte i Det højeste indbyggertal i historien Mange spændende aktiviteter er i gang, og Solrød lader til at være et attraktivt sted at bo for mange i hvert fald har der aldrig tidligere boet så mange borgere i kommunen. I slutningen af sidste år var indbyggertallet Vi har i år afsat ekstra penge til at styrke indsatsen overfor erhvervslivet, og det betyder at forskellige tiltag vil blive søsat i løbet i året. Vi ønsker derudover, at det skal være nemt for virksomheder at rekruttere udenlandske arbejdskraft, og at det skal være nemt for internationale tilflyttere at få en god start på tilværelsen i Danmark. Derfor er vi gået med i samarbejdet International House som en af 15 kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Med International House kan vi tilbyde en professionel sammenhængende service for virksomheder og internationale borgere, der kommer til Danmark, når de kan få hjælp fra mange offentlige instanser samme sted. Service på en ny måde På mange fronter arbejder vi i kommunen for at skabe de bedste rammer for borgerne på den mest effektive måde. Med de mange nye selvbetjeningsmuligheder har borgerne fået langt lettere ved at klare deres ærinder. Digitaliseringen er en del af effektiviseringerne i den offentlige sektor, som gør det både hurtigere og nemmere for borgerne, når de hjemmefra, når det passer dem, kan betjene sig selv uden at være afhængig af kommunens åbningstider. I løbet af året kommer nye selvbetjeningsmuligheder til, blandt andet er målet, at byggesagsbehandlingen bliver digital. Og inden sommerferien bliver Solrød Bibliotek et såkaldt åbent bibliotek. Det betyder, at borgere kan benytte biblioteket frem til klokken 22 hver aften. I den udvidede åbningstid vil der ikke være personale tilstede, men indretningen bliver ændret, så man også i de timer kan låne og aflevere bøger, læse aviser og tidsskrifter og bruge computerne, og læsegrupper vil kunne bruge lokalerne som samlingssted. Både i Trylleskov Strand og Havdrup Vest er der fremdrift, og det er de to sidste steder i kommunen, hvor det er muligt at udbygge. Kommunen investerer fortsat meget derude, og trods krisen går det godt. I efteråret havde vi i hele kommunen dobbelt så mange byggesager, som for et år siden. Samtidigt kan vi i Solrød glæde os over, at vi har en lav ledighedsprocent på kun 3,5 procent mod 6,9 procent på landsplan. Kunst ved Biblioteket - Lokalhistoriske murstensromaner. 5

6 Solrød Strand Kajakklub I vores unge klub har vi mange visioner Af Lars Juhl, formand for Solrød Strand Kajakklub Hvis du har gået en tur langs stranden, har du sikkert bemærket, at der er kommet en del kajakker på vandet de sidste par år. I denne artikel vil vi fortælle om kajakklubben og vore visioner. I 2011 startede vi op og fik lov til at benytte et af husene på Østre Strandvej. Det betød, at vi kunne annoncere med en ny kajakklub og vi fik 36 medlemmer. Allerede i juni 2012 fik vi vores kajakhus med plads til 64 kajakker og 7 klubkajakker. Det gjorde, at vi også fik medlemmer, der havde behov for kajakopbevaring eller ville bruge en af klubbens kajakker. Således er vi nu 130 medlemmer og vi vokser stadig. Mange sponsorer og kommunen har støttet os ellers var det aldrig gået så hurtigt. 10 klassen fra Solrød Skole gør klar til en dag på vandet. Her er vi i gang med at indstille kajakkerne. I 2013 havde vi besøg af 40 skolebørn og det var en fest hver gang. Både for instruktører og børnene. 6

7 Team Solrød i kajak. Der er skum på bølgende og det er spændende. Instruktørerne sørger for at der ikke sker større uheld i bølgerne I kajakklubben får du oplevelser i naturen, motion, kondition og et godt sammenhold. Også fordybelse, udholdenhed, råstyrke og udfordring. Og selvfølgelig tryghed og sikkerhed. Vi har medlemmer, der tager deres kajak og ror en alene-tur mod Mosede eller Køge og bearbejder tankerne i fred og ro. Her er ingen biler, støj eller trængsel. Hver tirsdag og lørdag har vi ugentlige motionsture, hvor vi hygger os sammen. Andre oplevelser får vi, når vi pakker traileren med kajakker for at tage på udflugt til fremmede farvande. Blandt andet har Københavns Kanaler mange ting at byde på. Majestic Mærsk så vi på nærmeste hold og det var imponerende. Hvert år har vi de store ture med overnatning. Sidste år var vi i Karrebæksminde og camperede. Vi boede i telt, hytte og campingvogn. Og herfra lavede vi ture rundt om Gavnø Slot, op ad den gamle Suså og nedad ad den nye Næstved Kanal. Dagen efter roede vi fra Svinø til Knuds Odde og undervejs blev vi ledsaget af over 50 sæler, som poppede op overalt i vandet. Det var en meget flot tur med blåt vand, højt til himlen og strålende solskin. I år tager vi blandt andet Bornholm Rundt sammen med 100 andre kajakroere fra hele landet. En spændende og flot tur, som vi glæder os meget til. Et af vore mange begynderhold på skolebænken. De lærer alt om sikkerhed og skadefri roteknik og at holde balancen. I klubben uddanner vi roere om året. 7

8 Om vinteren har vi mulighed for at træne redningsøvelser og grønlændervendinger i Solrød Svømmehal, hvor vi har både store og små kajakker opbevaret. I klubben har vi satset meget på uddannelse af instruktører, så vi kan tage godt imod alle de nye medlemmer. Vi lærer medlemmerne tryghed ved vand, skadefri roteknik og frem for alt sikkerhed på vandet. Vi har fået svømmehallen stillet til rådighed, hvor vi har 6 små kajakker og 2 store, som vi bruger til at træne de våde redningsøvelser og grønlændervendinger. Og selvfølgelig til at holde vores svømning ved lige. Om vinteren ror vi, når vejret giver os lov. Ekstra sikkerhed og tøj er nødvendigt. Det er betagende, at ro mellem isflager og se ind på det snedækkede landskab. I kajakklubben får vi mange gæster, som vil prøve kræfter med det at ro en kajak. Team Solrød besøgte os og kom ud i lidt bølgegang og skum på vandet. Hver ny-roer havde en erfaren roer fra klubben, som oppasser og det blev en fest. Også forsvaret kom på besøg. Og jeg havde fornøjelsen af at lære en skibsfører på en af vore fregatter, hvordan man tumler en kajak. Og sjovt er det, når vi får besøg af skolebørn. Her ror vi på et begrænset område på lavt vand for på et tidspunkt, bliver det drengene mod pigerne og leg. Vore visioner Vi har mange medlemmer, der yder en fantastisk indsats som frivillige. Det er det, der gør det muligt at drømme og realisere sine drømme. I bestyrelsen arbejder vi med planer om at udvikle Dagholdet et tilbud til dem, som gerne vil ro på hverdage (så vi holder de ældre væk fra gadehjørnerne). Vi har planer om at uddanne skolelærere til Kajakinstruktører, så lærerne trygt kan tage eleverne med ud på vandet i klubbens kajakker og vi vil gerne lave en ungdomsafdeling. Vi har instruktørerne til at løfte opgaverne, men mangler kajakker til at gøre det. Den udfordring arbejder vi på at få løst. Et eksempel på hvordan klubhuset kunne se ud. I stuen skal der være omklædning, bad og fællesrum og 1. sal indrettes til fysisk træning og klubkontor. Der mangler et moderne klubhus til alle klubber, der dyrker sport på, under, ved og i vandet. Vi har en meget positiv dialog med kommunen om et placere et fælles klubhus på Østre Strandvej, som indeholder omklædningsfaciliteter, bad, opholdsrum og rum til fysisk træning. Og det skal være et klubhus, der falder naturligt ind i området. 8

9 Andre oplevelser får vi, når vi pakker traileren med kajakker for at tage på udflugt til fremmede farvande. STRANDSIDEN efterlyser ideer og det er kajakklubbens overbevisning, at jo bedre rammer der er for vandsporten, jo mere liv får vi på vandet og omkring området ved Østre Strandvej. Vandsport er dykning, jollesejlere, beach volley, Kite surfing, windsurfing, surfkajak, Vinterbadere, Stand up paddling (SUP), havkajak, kajakpolo og turkajak. Alt det på vandet, der ikke støjer i naturen. Et fælles klubhus på Østre Strandvej vil gøre det meget lettere for ildsjælene at gøre noget for deres sportsgrene. Strandløven, vores kajakhus og det nye klubhus bør koordineres således, at synsindtrykket viser en helhed. Eksempelvis kan man beklæde Strandløven med træ m.v., male vores kajakhus i samme farve som det nye klubhus. En arkitekt kan sikkert komme med et mere kvalificeret bud. Området må ikke fremstå som et Klondyke, men skal være en pryd for Solrød. Det skal vise, at godt nok har Solrød ikke en havn, men vi er verdensmestre og center for anden vandsport. Der skal kunne afholdes publikumsvenlige stævner og konkurrencer. Der skal tænkes stort. Vi ønsker en fast sti helt ned til den flotte badebro, som både handicappede og trækvogne til sejljoller og kajakker kan benytte. I kajakklubben mærker vi tydeligt, at Solrød Kommune også gerne ser den udvikling, som sammen med den flotte strandrensning vil gøre Solrød endnu mere attraktiv at bo i og hvorfor ikke Årets Idrætskommune 2014? Vil du lære os bedre at kende, så kan du læse meget mere om os på Eller få en snak med os, når din vej kommer forbi. Vi siger tak til STRANDSIDEN for at give os plads. Vil du vide hvor meget din bolig er værd? Start dine boligdrømme med at finde ud af, hvad din nuværende bolig er værd. Få svaret med en gratis og uforpligtende salgsvurdering. CHARLOTTE NORMANN SOLRØD Tlf

10 Stranden ved Solrød er bugtens fineste sandstrand Af Jens Garde, Danmarks Naturfredningsforening Solrød Om stranden Strandrensningslauget sørger for at stranden i bade sæsonen er fri for fedtmøg og tang, så badegæster kan nyde sommerens sol og den børnevenlige strand. Om vinteren er stranden især til glæde for lokale og udefrakommende vandrere, hundeluftere, vinterbadere og løbere. Både! Nogle bådejere synes dog, at de har ret til at efterlade deres både i klitterne - også gennem hele vinteren. Men det er til skade for klitterne, der får åbne sår, hvor vinden rigtig kan tage fat og nedbryde klitterne. Det ses tydeligst, hvor stierne fra vejene fører gennem klitterne. Her ender meget af sandet på grund af vinterens østenvind oppe på vejene. Der er i Naturbeskyttelsesloven - se 22 - regler for strandbenyttelse og strandbeskyttelse til glæde for os alle - sommer og vinter. Strandområdet er således beskyttet af en strandbeskyttelseslinie, der går tæt på husene. I området mellem strandbeskyttelseslinien og havet, er der bestemmelser for hvorledes strandområdet må benyttes. På Danmarks Miljøportal (http://kort.arealinfo.dk) kan du se hvor strandbeskyttelseslinien går på din ejendom. Om både Både uden motor må kortvarigt lægges op på strandbredden, men aldrig op i klitterne. Solrød kommune ønsker dog at administrere bestemmelserne lempeligt, således at bådene kan ligge på strandbredden i en længere periode, hvis de ikke generer almindelig færdsel og ophold og såfremt de ikke skader klitterne. Der går det rygte, at en del både ligger uden ejermand, da de har tilhørt beboere, der er fraflyttet. En optælling medio januar 2014 viste, at der ligger ca. 65 mindre både, grej og surfboards i klitterne. Det er voldsomt mange, og bådejerne opfordres derfor til at fjerne deres både. 10

11 Og lidt om hunde! Hundene har stor glæde af at kunne løbe frit altså fra 1. september til 1. april. I den øvrige tid skal de jo i snor! På det fredede område på Staunings Ø i den sydligste del af stranden skal hunde altid være i snor! Og fra 1. april til 15. juli må hverken hunde eller mennesker komme der. Så skal fuglene have fred til at yngle og få ungerne på vingerne. Men også lidt om faste terrasser, flagstænger og hegn Inden for strandbeskyttelseslinien må der ikke opstilles flagstænger og opsættes hegn - hverken på langs eller på tværs af klitterne. Da der ikke må foretages terrænændringer, må der heller ikke etableres faste terrasser, hvilket flere grundejere har erfaret. Kommunen har grebet ind, så ejerne har måttet lovliggøre forholdene. Danmarks Naturfredningsforening i Solrød opfordrer alle til at efterleve bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens 22, der er til for at alle kan have glæde af stranden. Se nærmere på Solrød kommunes hjemmeside: - se under menupunktet Vand og natur eller i Naturbeskyttelsesloven, som kan findes på: Fredningsskilt ved Staunings Ø 11

12 Strandrensning 2014 Sommeren 2013 var fantastisk Sommeren 2013 var fantastisk på vejrfronten, vi havde næsten 3 måneder med strandvejr. Vi havde planlagt 3 rensninger, og som noget nyt også i juli måned. Men maj måneds første strandrensning bød på overvældende store mængder tang, der var skyllet ind i løbet af vinteren, og det drænede vores budget, så kassen var næsten tom efter denne rensning. Strandrenselauget ansøgte Annie og Otto Johs. Detlefs Fonde OJD om penge til det gode formål, og vi modtog en meget flot donation på kr. fra fonden. Det takker vi mange gange for. Det var penge som gjorde det muligt at opretholde en så fin strand hele sommeren, helt uden lugtgener. Forhøjelser af bidragene I Strandrenselaugets bestyrelse har vi erkendt, at alle måtte gå til deres grundejerforeningers bestyrelser og bede om et større beløb fra grundejerforeningernes medlemmer, og at kommunen må øge bidraget. Kommunen har sat strandrensebidraget op til kr om året. I Solrød Strands Grundejerforening foreslår vi på generalforsamlingen i marts, at de 100 kr. vi indbetaler nu, bliver sat op til 200 kr. om året. Jersie Strands Grundejerforening og Karlstrup Strands Grundejerforening foreslår ligeledes en forhøjelse af medlemsbidraget. Billederne fra sidste års rensning i sidste nummer af Strandsiden viser tydeligt omfanget og behovet, og vi håber på opbakning til det større bidrag. Hvis vi ikke får medlemmernes opbakning, vil planen for 2014 blive revideret så vi kun renser første gang, og så ser hvor mange penge der er tilbage til en eventuel strandrensning i august. Planen for strandrensning i 2014 Årets første rensning starter mandag d 2. juni og kører til kort efter Sct. Hans. Rensning 2 er planlagt til at køre fra d 7. juli til den 18. juli. Rensning 3 er planlagt til at køre fra d 4. august til den 15. august. Se i Strandsiden november 2013 I Strandsiden, november 2013, er der en ud førlig omtale af strandrensningen 2013 med en stor billed reportage. Hvis I ikke har dette nummer mere, kan det læses på SSG s hjemmeside: Der er mange der bruger stranden! 12

13 Fedtemøg ved Grootsvej - oktober 2012 Stranden ved Trylleskoven efter første rensning - juni

14 Nyt om Vagtordningen Tilsammen er vi stærke! Antallet af indbrud er steget i var et halvdårligt år for beboerne dels i strandområdet og dels i hele Solrød Kommune når vi kigger på antallet af indbrud. Siden 2009 har vi optalt antallet af indbrud øst for S-toget: For hele Solrød Kommune ser det sådan ud: Ved årsskiftet startede vi vagtordningen med en forsøgsperiode ved årsskiftet og endnu en forsøgsperiode i foråret. Derfor stregen mellem 2010 og Vagtordningen blev en permanent ordning i juni Herefter faldt antallet af indbrud både i 2011 og i I 2012 var antal indbrud næsten halveret både i hele kommunen og i strandområdet. Fra 2012 til 2013 er antallet af indbrud i strandområdet steget med 27 indbrud. Det er en stigning på 26%, men dog ud fra nogle relativt lave tal. Vi er stadig 30% under indbrudsantallet inden vi startede vagtordningen. På billedet kan man se, at indbruddene i strandområdet navnlig sker omkring S-togsstationerne. Hvis man bor i disse områder, er det derfor en ekstra god ide at melde sig ind i vagtordningen, og desuden sørge for, at der er en aktiv nabohjælp når man ikke selv er hjemme. Vi har ikke mulighed for at undersøge, om medlemmerne af SSG-vagtordningen har fået en lige så stor stigning i antallet af indbrud, som strandområdet som helhed, men vi tillader os at tro, at det ikke er tilfældet! Vi ved til gengæld, at medlemmer af vagtordningen med en alarm, der straks kontakter GPS ved indbrud, ikke har haft indbrud der er blevet gennemført, bortset fra et enkelt indbrud, hvor tyvene stjal en udendørs lampe og var væk igen på 4 minutter. GPS var på stedet 5 minutter efter alarmopkaldet. Hvad kan vi gøre bedre Vi ved, at jo flere medlemmer af vagtordningen der er på en vej, jo større opmærksomhed er der på personer, biler mm. som ikke burde være på Indbrud i strandområdet i 2013 fra Støv, huller og vand på vejen......er det noget du kender til? Hvorfor ikke én gang for alle, få løst de problemer ved at, få en fast vedligeholdelsesfri og økonomisk forsvarlig overfladebelægning. Fås i udvalgte farver. Stabilgrus / Kellermanns Allé FØR Ring til Jan Ørum Sørensen på tlf og få et godt tilbud... 14

15 vejen. Med medlemskabet af vagtordningen har man mulighed for at tilkalde vagtbilen, som hurtigt kan være på stedet og tage sig af, eller skræmme eventuelle banditter væk. I skrivende stund er vi 628 medlemmer i SSG-vagtordningen og 80 medlemmer i en lignende ordning i Karlstrup Strands Grundejerforening. Altså i alt over 700 medlemmer, der kan holde et vågent øje med uregelmæssigheder. Alarm Man kan anskaffe sig en alarm, som alarmerer direkte til GPS. Det behøver ikke være en dyr alarm med månedligt abonnement til en vagtcentral. Den skal bare kunne ringe til GPS. Prisen for et simkort til en alarm, er under 200 kr. om året. Alene alarmskiltet og GPS-skiltet på postkassen afskrækker det fleste tyve. Uanset om man er med i vagtordningen eller ej, kan man selvfølgelig ringe til Politiet, der har megen opmærksomhed rettet mod at få bragt antallet af indbrud ned. Politiet også gode til at reagere, men i sagens natur kan Politiet normalt ikke være lige så hurtigt fremme som GPS, der jo altid er lige i nærheden. Gode råd Og desuden: Brug de gode råd på og Det Kriminalpræventive råd: Tyvenes seneste tiltag GPS ser en stigning i indbrud, der begås i eftermiddagstimerne når beboerne er ude for at handle. I nogle tilfælde ser det ligefrem ud til, at tyvene har holdt øje med boligen, og når beboerne kører ud, sker indbruddet lige efter. Altså atter en grund til at holde øje med personer, der ikke skulle være der hvor de er. Tilmelding til vagtordningen Mail til: Hvis man ikke har mulighed for at sende en mail kan man ringe eller sms e til Preben Larsen: Ved tilmelding skal vi have navn, adresse, mailadresse, hjemmetelefonnummer samt et eller flere mobilnumre, som vagten kan kontakte husstanden på, hvis der er noget galt på ejendommen og der ikke er nogen hjemme. Den automatiske betaling af medlemskabet Når man tilmelder sig GPS-vagtordningen, betaler man for månederne fra den måned man melder sig til, og til og med den efterfølgende april med en bankoverførsel, 30 kr. om måneden. Derefter betaler man automatisk 350 kr. over vandregningen en gang om året. Se mere Se mere om vagtordningen på Solrød Strands Grundejerforenings hjemmeside: EFTER FØR EFTER Asfalt / Fuglsangsvej...se også Lærkevej, Duevej, Peyronsvej og Stigårdsvej. DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S Rugårdsvej Brenderup Tel dob.dk KVALITET - OG TID TIL OMHU 15

16 Indkaldelse til generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening Dagsorden: Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling Tirsdag d. 25. marts 2014 kl i Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Foreningens regnskab fremlægges til beslutning Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside: 4. Strandrensning Orientering om forløb i 2013 og planer for Vagtordningen Orientering om forløb i 2013 og planer for SSG s 2017-plan Orientering 7. Fastlæggelse af årskontingent Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent på 100 Kr. samt forhøjelse af bidraget til Strandrensningslauget fra 100 kr. til 200 kr. (Se strandsiden november 2013 side 9) Samlet årskontingent og bidrag til Strandrensningslauget: 300 Kr. 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Se Bestyrelsens medlemmer i Strandsiden. Følgende medlemmer afgår efter tur: Hans Odder, Berit Bjergbæk Olsson, Keld Wohlert og Preben Larsen (alle er villige til at modtage genvalg) Suppleant: Poul Pangø (er villig til at modtage genvalg) 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant til at gennemgå regnskabet for det kommende år Nuværende revisor er Mathias Fisker. Nuværende revisorsuppleant er Mark Deelman. 10. Indkomne forslag Indkomne forslag ligger på hjemmesiden under menupunktet Aktuelt > Generalforsamlinger. Hvis der er indkomne forslag, er der henvisning til dem på hjemmesidens forside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

indkalder til Generalforsamling Onsdag d. 2. april 2014 i Aktivitetscenteret kl. 19.00

indkalder til Generalforsamling Onsdag d. 2. april 2014 i Aktivitetscenteret kl. 19.00 Jersie Strands Grundejerforening indkalder til Generalforsamling Onsdag d. 2. april 2014 i Aktivitetscenteret kl. 19.00 Dagsorden og Regnskab indlagt Sct. Hans fest planlagt JSG indbyder til stor Sct.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside http://storevejlegaard.dk April 2012 H Prøv vores hjemmeside INFORMERER U S A V I Nu er det et par år siden jeg sagde ja til at vedligeholde grundejerforeningens hjemmeside. Jeg havde ikke prøvet at lave

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Fornyelse, Indhold D. 19/3 KL. 19.30 D. 21/11 KL. 19.30. nummer af Strandsiden, vil få gang i debatterne og diskussionerne om Solrøds fremtid.

Fornyelse, Indhold D. 19/3 KL. 19.30 D. 21/11 KL. 19.30. nummer af Strandsiden, vil få gang i debatterne og diskussionerne om Solrøds fremtid. TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2013 Oplag: 2.000 www.ssgsolrod.dk Indhold Fornyelse, forskønnelse, forventning Side 1 Fornyelse, forskønnelse, forventning vejlaugsmødet

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere