SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG!"

Transkript

1 SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! NR. 1 MARTS 2014

2 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives af: Klubbestyrelsen Ansvarlig: Per Christiansen Årgang: 10 Nr. 1 marts Antal: Tryk: Eget - Holsted Park 29 Næstved Mureropmåler Per Christiansen tlf Velkommen til den nye udgave, både i form, layout og indhold, af SKURBOGEN. Klubbestyrelsen håber nyskabelsen falder i læsernes smag, og hører gerne om ros/ris, og gode ideer til både udformning og indhold. Som mange har bemærket, og henvendt sig om, er klub generalforsamlingen og de gule ærter, endnu ikke afholdt. Sker først som ses på modsatte side. Skurbogen til jul, med lommebogen, var ikke som den plejer noget tynd! Det var ikke muligt, hverken at få planlagt generalforsamlingen, eller få lavet en mere fyldig SKURBOG. Og da fagforeningen 3F Sydsjælland, ikke holder generalforsamling i 2014, men først i 2015, skulle der ikke tages hensyn til, at klubben skulle afholde sin generalforsamling mindst 1 måned før, som beskrevet i klubvedtægterne. Vores nye fagforening 3F Sydsjælland er nu en realitet. Positivt betyder det at murersvende og elever fra Møn og Vordingborgområdet, nu kan komme på fagforeningens kontorer i Stege og Vordingborg. Adresser og åbningstider kan ses på fagforeningens hjemmeside Desværre er den nye hjemmesiden ikke helt på plads endnu, så der mangler mange af de informationer der lå på den gamle, bla. Gå efter Guldet med murerpriser, og Huskesedlen med satser. Overenskomstforhandlingerne er afsluttet her i weekenden, med en enighed om ændringer og (forhåbentlig) forbedringer. Nu skal 3F så beslutte om de kan anbefales, og dernæst sendes resultatet ud til urafstemning blandt medlemmerne. Om det er godt eller godt nok ja nu skal de 35 protokollater lige nærlæses og drøftes i fagforeningen og klubben, og formentlig også på klubgeneralforsamlingen. Herefter kan der tages stilling! 2

3 KLUBBENS GENERALFORSAMLING AFHOLDES kl TORSDAG DEN 20. MARTS 2014 Salen - 3F Sydsjælland - Holsted Park 29, Næstved Der er spisning (ca. kl. 19) gi besked hvis du ikke vil have gule ærter så er der en alternativ menu! Herefter er der kollegialt samvær gode historier - pilespil - lyn -? Tilmelding tlf mail senest mandag den 17. marts 2014 Dagsorden: Punkt 1. Valg af dirigent Punkt 2. Beretning Punkt 3. Valg klubbestyrelse Per Christiansen, Michael Tiedt, Thomas Tiedt, Daniel Rasmussen, Charlie Christensen, Brian Hornbek, Svend Aage Hansen. Punkt 4. Indstilling af mureropmåler /udgår Punkt 5. Indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer i 3F Sydsjælland /udgår Punkt 6. Økonomi - Regnskab 2013 (fremlægges på generalforsamling) - Budget 2014 (fremlægges på generalforsamling) - Kontingent 2014 (fremlægges på generalforsamling) Punkt 7. Eventuelt 3

4 Undervisning i stilladsopsætning? Man tager et - stk. Ford Transit - unævnelige mange euro paller - et par stiger - og hvad man eller har! Så er der et fuldt meget mangelfuldt og totalt uforsvarligt stillads. MEN der er ingen personer. Håber ikke det er fordi de er faldet ned! Oprindelsesland og sted UKENDT og tak for det! K-hjælp fra murerklubben, tildeles efter ansøgning. Tilskud kan gives med max 750,- kr. pr. kalenderår. ( 15 gange behandling á 50 kr. pr. gang) Ansøgning / regning afleveres i afdelingen/murerklubben og der oplyses cpr. nr. og bank konto nr. Der udbetales ikke kontant. 4

5 Murerpraktikanter på fagforeningskontoret. v./per Christiansen Som besluttet på klubbens generalforsamling, blev der sat et beløb af til at frikøbe de 2 kollegaer, der er interesserede i en mulig fremtid med mureropmålinger og fagligt arbejde, som ansat i fagforeningen. I november 2013 blev murersvend Daniel Rasmussen frikøbt i 14 dage, og det samme blev murersvend Brian Hornbek i december De blev begge udsat for det samme, - en opmåling lige efter priskuranten af skalmuring af et Lind & Risør parcelhus i Næstved. Opgaven gik ud på at finde de positioner og priser i priskuranten der betales for. Herefter at måle mængderne op, efter tegninger og besøg på byggepladsen. Og ikke mindst opliste de ting der også udføres, men ikke står i priskuranten! Samtidig skulle udregningerne stilles op, så det var tydeligt hvordan de var fremkommet, og så de også om 1 måned eller et ½ år, kunne bruges i en evt. faglig sag. Rent faglig fik begge opgaven med at udregne en evt. for lav betaling af en murerelev. De fik en stak lønsedler, og skulle så finde det korrekte løntrin og lønsats, og udregne hvad der skyldes i løn m.m. Samtidig skulle udregningen opstilles så den både kunne forstås, men også bruges i en faglig sag. Begge opgaver gav vistnok begge lidt hovedbrud, men også indsigt i både priskurant og overenskomst, og dermed baggrunden for hvad det indebærer at lave opmålinger og fagligt arbejde. Hvordan de så klarede det? Ja det siges der nok noget om på klubgeneralforsamlingen. Men læs andet sted i bladet, hvordan Daniel og Brian, selv opleverede det! Vigtig dokumentation er fotos af den opgave der skal måles. Her fra huset der skulle skalmures. Særligt det der ikke kan ses, når opmuret. F.eks. mængden af kabler rør bånd, og andet, der enten er en genepris for, eller ikke findes i priskuranten, og derfor skal akkorderes. 5

6 Praktik i fagforeningen 14 dage er ikke lang tid!! Dage med run på!! Starter med bestyrelses møde i murerlandsklubben i Odense med branchens tunge drenge. Der blev stukket lidt dybt første dag. Men fedt at se hvordan kollegaerne bag landsmødet arbejder i bestyrelsen. Resten af ugen gik med opmålings arbejde ud fra priskuranten af nogle huse der lige kom ind af døren. Der var opfølgning ude på pladserne for at få det hele med, tegninger er jo så taknemmelige!! Rigtig interessant at den opmålte pris lå over, den aktuelle dagspris for skalmuring. Det betyder faktisk at arbejdsgiverne i stor udstrækning betaler under deres egen overenskomst. En lille anbefaling, få arbejdet målt op. Priskuranten er en meget kompleks bog, som kræver træning i at forstå og bruge. Ugen slutter med krav til ok14 i Vejle, gruppe arbejde med spørgsmål, fra mandagens bestyrelses møde. Lang presset dag, men med mange gode ting til vores ok-forhandlere de blev klædt godt på med skyts fra landets kollegaer. Anden uge stater med opfølgning på ugen der gik, og afslutning på opmålingerne ved at Ove fra 3F midt øst fik overdraget arbejdsmandsdelen. Jeg var ude at bedømme et hold hovedforløb 1. elever. Først en snak med fagskolen, så ind og bedømme med eleverne ved ens side og give dem lidt frisk branche kritik med på vejen, som de så kan bruge konstruktivt. Afsluttet besøget med en lille løftet pegefinger til fagskolen, omkring opgaverne og den frihed der var omkring disse. Så blev der arbejdet med sager omkring lønforhold, feriepenge m. m der sku for mange kollegaer der bliver snydt! Navnlig lærlinge der ikke får den rette sats, nogle kunne nå at blive snydt for ca for et halvt års praktik ophold. Kollegaer husk at komme ned med jeres lønsedler, det kan jo være i også bliver snydt, selvom det ser rigtig ud på lønsedlen. Sidste dag var vi ude at fortælle om fagforeningen til en lokal murerklasse, spændende faktisk var de unge mere interesseret end forventet. Efter fremvisning og besvarelser fra indkommende spørgsmål. Fik vi organiseret nogle stykker af dem, og resten fik plantet et frø, af vigtigheden i at vi står sammen. Når jeg ser tilbage har det været utrolig lærerigt, den daglige ledelsesform i foreningen måden det kører på i byggegruppen. Men at få arbejde med forskellige sager, og virkelig komme i dybden på murerfaget. Som også er meget andet end murerarbejdet. Fremme faget, hjælpe kollegaer, få de unge frem, håndhæve overenskomsten. Uden at blive fyret. Er lige mig. Daniel Rasmussen 6

7 Praktikant Daniel med på besøg hos grundforløbseleverne i Næstved HAR DU FÅET UDBETALT DIN SØGNE-HELLIGDAGS GODTGØRELSE - SH-KONTOEN - OPTJENT I 2013?? Hvis ikke så få fat i mester! Hvis det ikke hjælper så kontakt Fagforeningen Udbetales altid ved årsskiftet og ved afrejse fra firma 7

8 REFERAT Generalforsamling i murerbrancheklubben Sydsjælland Torsdag den 21. februar 2013, kl i 3F Næstved Formand: Per Christiansen Dirigent: Michael Tiedt Referent: Brian Hornbek Bestyrelsens beretning v. Per Beskæftigelse 1/3 del ledige svende = murerarbejdsmænd = 17 % Overenskomsten 2012 var dårlig og vi har ikke fået noget, slet ikke i forhold til medlemskrav Plus vi blev forhindret i at oplyse indstilling selvom der blev stemt nej på afdelingens branchemøde. Afdelingen anbefalede ja også for byggefolk så murer stemte ja trods et nej fra branchemøde. Der er masser af faglige sager, konkurser, og lærlinge der behandles dårligt og som fyres. Der har senest været 2 voldgifter med Hansen & Andersen, vedr. aftalt løn + kritik af ugesedler. Firma dømt til at betale som aftalt mundligt med formand og som skrevet på ugesedler. I arbejdsretten har der været 2 fællesmøder med J. O. Pedersen - også om timeløn + påståede akkord og nedsættelse i udbetaling. Sag afgøres ved retsbehandling i arbejdsretten. Uddannelsen flisemontør bliver afskaffet og en ny uddan er nu undervejs hvor man kan vælge speciale Arbejdsmiljø samarbejdet omkring stillads og 1 m løft, med Dansk Byggeri bliver opsagt da de ikke vil overholde aftaler og efterfølgende anmeldes alt vedr. opmuring til arbejdstilsynet. Resurser i fagforeningen er faldet med ved at den faglige sekretær fra industrien er udlånt til jobcenteret i 1 år og en faglig sekretær fra byggegruppen har orlov, til at passe et job i regionen som opsøgende i et 1 årigt projekt. Det betyder at byggegruppen er halveret over 2 år og sagsbehandlingens tiden steget samt total fravær af opsøgende på byggepladserne. Betyder at murer også fraflytter til Krifa og Det Faglige Hus. På sigt betyder det faldende faglighed og viden om overenskomster = fald i løn + priser = akkord indtjening. Derfor er der opslået en stilling på 1 år som faglig sekretær med ansættelse tidligst april. Kursuset Gå efter guldet i sidste uge er aflyst, men prøver igen til efteråret da det er vigtigt at de yngre lærer grundlaget for overenskomster og akkord. Afdelingens medlemstal er faldet med 737 på 1 år = minus 12 % (p.t. 5264). Byggegruppen er faldet med 302 (12%) til nu 2062 medlemmer. Ca. 200 er gamle tømrerpensionister der lod sig udmelde da de skulle betale. Murerklubbens medlemstal svinger og desværre er der også fundet fejl i afd. registrering. Dvs. noget er opkrævet uden at være registrerede som medlem og andre registrerede medlemmer opkræves ikke kontingent. Noget skidt, men administrationen er i gang med rettelser. Klubbens medlemstal er pt. 441 svende + 25 lærlinge og 18 murerarbejdsmænd (ud af 47 mulige)). Klubben har taget nye tiltag sammen med tømrerklubben eksempelvis akkord møde den 28/2 Der er også flere initiativer på vej f.eks. markere at murer fagforeningen i Sydsjælland har 125 års jubilæum i Andre ideer er velkommende, og kan sendes til klubben, evt. til bestyrelsesmedlemmer. Vi håber på opbakning/fremmøde til branchemøde og generalforsamling for at sikre murer indflydelse ved valg af fagforeningens bestyrelse og kongres delegeret. Per har været til DM i Skills i Århus og viste pokaler og opgaverne der fra (der blev brugt 7 millioner kr. på telte og 3 millioner på varme da der var -10 grader) Udflugten P+E gik til Arbejder museet i København gik godt. ( medlemmer af 3F kommer gratis ind) EUC Sjælland får et fælles uddannelse center for elever (Praktikcenter) for de lærlinge der enten ikke har eller mister deres lærerplads. Mestre bare kan låne en elev! Det kan vi ikke gøre meget ved, og er ikke glade for det så vi vil blande os, så der ikke foregår misbrug af eleverne. Debat: -Hvor mange svende går over til andre fagforeninger? (i gamle dage skrev vi i Skurbogen, om slettede/udmeldte - måske vi skal skrive det igen) -Er der nogen svende der falder ud af dagpenge systemet? 4 måske. Beretningen bliver godkendt 8

9 Valg af klubbestyrelse: Murer svende: Per Christiansen (formand) Charlie Christensen Michael Tiedt Thomas Tiedt Brian Hornbek Daniel Rasmussen Murerarbejdsmænd: Svend Åge Hansen Indstilling af mureropmåler(anbefaling): Per Christiansen Indstilling til 3F bestyrelse: Michael Tiedt (Afdelingens bestyrelsesmedlem) Brian Hornbek (Afdelingens bestyrelsesmedlem) Charlie Christensen (Suppleant til Afdelingens bestyrelse) Tak til Steffen for indsatsen i klubben igennem mange år. Stopper i klubben og fagforeningen, da nu ansat som faglære i Haslev og ikke være medlem af 3F desværre. Formanden overrakte en lille gave. Økonomi Regnskab 2012, godkendt med et overskud på kr ,47, og aktiver på i alt kr ,83 Budget 2013, godkendt med indtægter på kr , udgifter på i alt kr , incl. frikøb til praktikanter på kr , og derved et underskud på kr Kontingent 2013, godkendt med uændret kontingent på kr. 20 pr. måned. Pensionister og lærlinge er kontingentfri. Eventuelt: Der skal være mere synlighed på arbejdspladsen men medlemmer bliver nød til at støtte op om det for ellers kan det ikke lade sig gøre, da murerne er presset i 3F og kan ikke få et ord indført ifølge Michael Tiedt. Mødet hæves og der er gule ærter m.m. Referent: Brian Hornbek 9

10 2 ugers praktik i 3F Af Brian Hornbek. Første dag startede med at hilse på alle ansatte i 3F. Herefter viste Per mig det kontor som skulle være min base under praktikken. Per gav mig nogle tegninger samt priskuranten, hvor jeg her ud fra skulle lave en akkord beregning på et Lind og Risø hus for Charlie. For ikke at mangle noget i udregningen af akkorden, gennem gik jeg priskuranten 3 gang, og herefter skulle den til gennemgang hos Per. Men der var stadig nogle ting der manglede, så det var en ommer. Under praktikken har Per og jeg også deltaget i et møde med det lokale uddannelses udvalg i Køge. Jeg syntes at det var et interessant møde, da jeg fik oplyst at der er stor enighed mellem Dansk Byggeri og 3F, som f.eks. holdningen om at lærlinge skal have et fuldt praktikophold og ikke kun 3-6 måneder af gangen, i forhold til hvad jeg troede. Herudover har jeg i praktikken været med til at hjælpe 3F medlemmer. F.eks. kom der en murersvend forbi og skulle have hjælp, med at få resten af sin løn fra mester. Medlemmet havde kun fået udbetalt 5000 kr. i løbet af de 3 uger han havde været i firmaet. Desuden mente mesteren ikke at svenden var ansat da han ikke havde en underskrevet ansættelseskontakt. Heldigvis havde svenden taget billeder af de opgaver han havde lavet, samt gemt sms mellem ham og mesteren, om f.eks. overarbejde, så han har både skriftligt og billedlig dokumentation. Da Dansk Byggeri ikke har svaret tilbage mens jeg var i praktik, nåede jeg desværre ikke at være med til mæglingsmødet mellem de to parter. Jeg syntes det har været en spændende praktik, og især det at være en del af de mange processer der finder sted i 3F. Desuden har det været interessant at følge 3Fs faglige sekretærers hverdag, men også at se det store pres der er i arbejdet for at hjælpe medlemmerne på bedste vis. Jeg syntes de gør et rigtig godt stykke arbejde. Og specielt for murerområdet hvor der kun er Per, som står for det hele. Han var altid den sidste der gik og ofte blev han efter arbejdstid, for at nå det hele. Det kan måske skræmme én, men det er det hele værd når man kæmper for noget man tror på! 10

11 Praktikant Brian på kontoret, i gang med en opmålingsopgaven OPMÅLING efter priskuranten, dvs. de priser der mindst skal betales for murerarbejde udført i akkord, er nødvendigt. Flere firmaer, særlig dem der arbejder for typehus firmaerne, tilbyder priser der er langt under mindstepriserne i overenskomsten. BESTIL EN PRØVEOPMÅLING SÅ VED DU BESKED! eller læg en besked på

12 Murerklubbens pensionist og efterløns udflugt Torsdag den 4. september 2014 Turen i år, går til et unikt byggeri, opført i 2004 til 2007, med 135 eksklusive lejeboliger. Ideen opstod i et samarbejde mellem billedkunstneren Bjørn Nørgaard og Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Desværre blev det ikke fuldmurede, men fremstår med et væld af murertekniske detaljer, og spændende former. Program: - kl Morgenkaffe fagforeningen Holsted Park, Næstved - kl Afgang med bus - Pauser undervejs - med passede mellemrum - Rundvisning i bebyggelsen - kl Frokost - kl Afgang mod Næstved - kl Ankomst fagforeningen, Næstved Deltagelse, gerne med ledsager, er GRATIS! Tilmelding tlf , eller Senest den 27. august

13 Murerelever på 2. hovedforløb Systemstillads - EUC Sjælland Andreas, Kenneth, Mathias, Michael, Mick, Mike, Nicolai, Pelle, Rasmus, Ronni, Sune, Troels (nævnt i tilfældig rækkefølge) 12 murer lærlinge, der er klar til at komme ud i den store verden med stillads bevis. 3 uger i sne og frost, men humøret højt! SVENDEPRØVEN EFTERÅR

14 STORT TILLYKKE TIL 14 NYUDLÆRTE MURERSVENDE PÅ EUC SJÆLLAND DEN 26. SEPTEMBER 2013 Bagerst fra Venstre: Patrick Bronke - Anders Finne - Nicklas Rasmussen - Abed Ajoui -Simon Damgaard - Martin Pedersen - Patrick Bugge - Morten Olsen - Kasper Felix Hansen Siddende fra venstre: Per Møller - Simon Ingemann Pedersen - Martin Hillebrand Jensen - Jonas Mosvang - Rasmus Christian Jørgensen. 14

15 Organisering Kollegaer!!! Husk at I selv er en del af fagbevægelsen derude, gør en indsats for at den nye kollega kommer til at stå sammen med jer! I gamle dage viste man sin bog med mærker til sjakbajsen, før man fik en plads i skurvognen. Bogen blev vist til alle kollegaer, for at vise at man trygt kunne regne med at vi står sammen. Hvad gør vi i dag når kollegaer melder sig over i en anden forretning end vores! Smider vi dem ud af skuret? Snakker vi med dem?? Det skal vi. Det er vigtigt at oplyse tabte kollegaer om konsekvenserne af deres valg! Men hvis de ikke vil lytte må de føle. Smid dem ud! Sig I ikke kan arbejde sammen med vedkommende til arbejdsgiveren. Hvis mester er ligeglad, så mød op på pladsen en morgen og læg en kollektiv opsigelse, hvis han nægter at tage hånd om den uorganiserede arbejdskraft. Han har mere brug for jer, end I har for ham! Husk sammen står vi stærkt! Vi skal organiseres igen, så vi får vores stolthed tilbage. Alle murersvende skal ranke ryggen, og gå med oprejst pande. Murersvend Daniel Rasmussen Murersvende der har forladt fagforeningen p.g.a. restance, blot udmeldt, eller aktivt valgt en anden fagforretning Restance Faglig udmeldt Anden fagforretning 15

16 Januar - H U S K E S E D D E L stigning 1. marts 2014 er p.t. ikke kendt Dansk Byggeri for Murersvende og murerarbejdsmænd Pension Pr. 1. juli 2008 (8% +4%) Ingen stigning i 09,10,11,12,13 12,00 % Incl. Sundhedsordning + 0,15 %, der betales af arbejdsgiver 12,15 % Minimaltimeløn (Dansk Byggeri) pr. 1/ ,95 kr. Værktøjspenge murersvende pr. 1/3-13 (tillæg pr. time) Ingen stign. 2,65 kr. Akkordafsavn pr. 1/3-13 (tillæg pr. time) (INGEN stigning ) 20,00 kr. Hovedstaden Sjælland TILSAMMENLØN- murerbranchen 194,23 193,59 kr. Udbetaling på akkord (overenskomstens 21) hver lønudbetaling 85 % af akkord Murerelever: Trin 1. variabel 65,60 kr. Trin uger 79,70 kr. pr. 1/3-13 Trin uger 89,25 kr. Trin uger 105,25 kr. Skurpenge pr. dag (Husk at rejse krav skriftligt overfor firma) 90,00 kr. Sikkerhedsfodtøj efter behov, når fare for fodskader. Arbejdstøj - 2 sæt pr. år, hvis 3 mdr. anciennitet Arbejdshandsker, efter behov, altid ved stilladsarbejde. Ingen max. pris Ingen max. pris Kørsels- indtil 35 km. pr. 1/3-13 pr. km. 2,13 kr. godtgørelse Pr. 1. marts 2014 pr. km. 2,10 kr. (statens takster + ok 16) Over 35 km. akkorderes + tid betales pr. km. Fri barns 1. sygedag (børn under 14 år) 1/3-13 pr. time 136,50 kr. Indlagt på hospital med barn (under 14 år) 1 uge pr. 12 måneder Barsel/fædreorlov 2 uger (ved min. 3 mdr. i firma indenfor 18 mdr.) 136,50 kr. Gravide / adoptanter henvendelse i afdelingen SH + Fridage (SH konto) 6,90 % opsparing - a-conto pr. dag 900,00 kr. (SH dage = Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Store Bededag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. juledag, Grundlovsdag) Samt 5 feriefridage der afholdes indenfor kalenderåret. Ved årsskifte eller afrejse fra firma, udbetales restbeløb fra SH konto. Bemærk ANDRE REGLER ved firmaer med tiltrædelsesoverenskomst. Løn under sygdom = personlig løn - pr. 1/3-13 max. 136,50 kr. Betales i max. 4 uger, ved min. 3 mdr. i firma indenfor 18 mdr. Ved tilskadekomst i firma, max 8 uger, og kan ikke opsiges i perioden. (anciennitetskrav gælder IKKE ved tilskadekomst) svende murerarbejdsmænd Feriepenge under sygdom 2014 (max i 4 mdr.) 5 dage pr. uge / pr. dag/provins kr.166,50 163,55 pr. dag/kbh. kr.182,85 167,75 (Syg mere end 3 dage, ansat mindst 12 mdr. indenfor 24 mdr.) Anciennitetskrav gælder IKKE ved tilskadekomst i firmaet. 16

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Unge inviteres til møde. De bløde værdier kommer med kvinderne. Frygtede fyreseddel og blev tillidsmand. Arbejdsgiver positivt overrasket MIDTSJÆLLAND

Unge inviteres til møde. De bløde værdier kommer med kvinderne. Frygtede fyreseddel og blev tillidsmand. Arbejdsgiver positivt overrasket MIDTSJÆLLAND Nr. 1 maj 2005 MIDTSJÆLLAND Unge inviteres til møde Ungdomskonsulenten imødekommer ønske fra unge 3F ere side 3 De bløde værdier kommer med kvinderne 3F er en fordel for ligestillingen, mener tillidsrepræsentanter

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL 26. oktober 2012 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Tillykke og farvel Fejring og fyring. Sådan valgte SILVAN at behandle Harly Engstrøm, som lige efter sit 25-års jubilæum gik fra at være højt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Murer og murerarbejdsmænd. Tillidsmandsmappen. - Håndbogen for byggefolk

Murer og murerarbejdsmænd. Tillidsmandsmappen. - Håndbogen for byggefolk Murer og murerarbejdsmænd Tillidsmandsmappen - Håndbogen for byggefolk Indhold 1 Vigtige telefonnumre og adresser 2 Satser - Kørepenge, værktøjspenge, skurpenge og meget mere 3 Timelønsarbejde 4 Akkordarbejde

Læs mere

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark.

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark. HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse.

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere