SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG!"

Transkript

1 SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! NR. 1 MARTS 2014

2 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives af: Klubbestyrelsen Ansvarlig: Per Christiansen Årgang: 10 Nr. 1 marts Antal: Tryk: Eget - Holsted Park 29 Næstved Mureropmåler Per Christiansen tlf Velkommen til den nye udgave, både i form, layout og indhold, af SKURBOGEN. Klubbestyrelsen håber nyskabelsen falder i læsernes smag, og hører gerne om ros/ris, og gode ideer til både udformning og indhold. Som mange har bemærket, og henvendt sig om, er klub generalforsamlingen og de gule ærter, endnu ikke afholdt. Sker først som ses på modsatte side. Skurbogen til jul, med lommebogen, var ikke som den plejer noget tynd! Det var ikke muligt, hverken at få planlagt generalforsamlingen, eller få lavet en mere fyldig SKURBOG. Og da fagforeningen 3F Sydsjælland, ikke holder generalforsamling i 2014, men først i 2015, skulle der ikke tages hensyn til, at klubben skulle afholde sin generalforsamling mindst 1 måned før, som beskrevet i klubvedtægterne. Vores nye fagforening 3F Sydsjælland er nu en realitet. Positivt betyder det at murersvende og elever fra Møn og Vordingborgområdet, nu kan komme på fagforeningens kontorer i Stege og Vordingborg. Adresser og åbningstider kan ses på fagforeningens hjemmeside Desværre er den nye hjemmesiden ikke helt på plads endnu, så der mangler mange af de informationer der lå på den gamle, bla. Gå efter Guldet med murerpriser, og Huskesedlen med satser. Overenskomstforhandlingerne er afsluttet her i weekenden, med en enighed om ændringer og (forhåbentlig) forbedringer. Nu skal 3F så beslutte om de kan anbefales, og dernæst sendes resultatet ud til urafstemning blandt medlemmerne. Om det er godt eller godt nok ja nu skal de 35 protokollater lige nærlæses og drøftes i fagforeningen og klubben, og formentlig også på klubgeneralforsamlingen. Herefter kan der tages stilling! 2

3 KLUBBENS GENERALFORSAMLING AFHOLDES kl TORSDAG DEN 20. MARTS 2014 Salen - 3F Sydsjælland - Holsted Park 29, Næstved Der er spisning (ca. kl. 19) gi besked hvis du ikke vil have gule ærter så er der en alternativ menu! Herefter er der kollegialt samvær gode historier - pilespil - lyn -? Tilmelding tlf mail senest mandag den 17. marts 2014 Dagsorden: Punkt 1. Valg af dirigent Punkt 2. Beretning Punkt 3. Valg klubbestyrelse Per Christiansen, Michael Tiedt, Thomas Tiedt, Daniel Rasmussen, Charlie Christensen, Brian Hornbek, Svend Aage Hansen. Punkt 4. Indstilling af mureropmåler /udgår Punkt 5. Indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer i 3F Sydsjælland /udgår Punkt 6. Økonomi - Regnskab 2013 (fremlægges på generalforsamling) - Budget 2014 (fremlægges på generalforsamling) - Kontingent 2014 (fremlægges på generalforsamling) Punkt 7. Eventuelt 3

4 Undervisning i stilladsopsætning? Man tager et - stk. Ford Transit - unævnelige mange euro paller - et par stiger - og hvad man eller har! Så er der et fuldt meget mangelfuldt og totalt uforsvarligt stillads. MEN der er ingen personer. Håber ikke det er fordi de er faldet ned! Oprindelsesland og sted UKENDT og tak for det! K-hjælp fra murerklubben, tildeles efter ansøgning. Tilskud kan gives med max 750,- kr. pr. kalenderår. ( 15 gange behandling á 50 kr. pr. gang) Ansøgning / regning afleveres i afdelingen/murerklubben og der oplyses cpr. nr. og bank konto nr. Der udbetales ikke kontant. 4

5 Murerpraktikanter på fagforeningskontoret. v./per Christiansen Som besluttet på klubbens generalforsamling, blev der sat et beløb af til at frikøbe de 2 kollegaer, der er interesserede i en mulig fremtid med mureropmålinger og fagligt arbejde, som ansat i fagforeningen. I november 2013 blev murersvend Daniel Rasmussen frikøbt i 14 dage, og det samme blev murersvend Brian Hornbek i december De blev begge udsat for det samme, - en opmåling lige efter priskuranten af skalmuring af et Lind & Risør parcelhus i Næstved. Opgaven gik ud på at finde de positioner og priser i priskuranten der betales for. Herefter at måle mængderne op, efter tegninger og besøg på byggepladsen. Og ikke mindst opliste de ting der også udføres, men ikke står i priskuranten! Samtidig skulle udregningerne stilles op, så det var tydeligt hvordan de var fremkommet, og så de også om 1 måned eller et ½ år, kunne bruges i en evt. faglig sag. Rent faglig fik begge opgaven med at udregne en evt. for lav betaling af en murerelev. De fik en stak lønsedler, og skulle så finde det korrekte løntrin og lønsats, og udregne hvad der skyldes i løn m.m. Samtidig skulle udregningen opstilles så den både kunne forstås, men også bruges i en faglig sag. Begge opgaver gav vistnok begge lidt hovedbrud, men også indsigt i både priskurant og overenskomst, og dermed baggrunden for hvad det indebærer at lave opmålinger og fagligt arbejde. Hvordan de så klarede det? Ja det siges der nok noget om på klubgeneralforsamlingen. Men læs andet sted i bladet, hvordan Daniel og Brian, selv opleverede det! Vigtig dokumentation er fotos af den opgave der skal måles. Her fra huset der skulle skalmures. Særligt det der ikke kan ses, når opmuret. F.eks. mængden af kabler rør bånd, og andet, der enten er en genepris for, eller ikke findes i priskuranten, og derfor skal akkorderes. 5

6 Praktik i fagforeningen 14 dage er ikke lang tid!! Dage med run på!! Starter med bestyrelses møde i murerlandsklubben i Odense med branchens tunge drenge. Der blev stukket lidt dybt første dag. Men fedt at se hvordan kollegaerne bag landsmødet arbejder i bestyrelsen. Resten af ugen gik med opmålings arbejde ud fra priskuranten af nogle huse der lige kom ind af døren. Der var opfølgning ude på pladserne for at få det hele med, tegninger er jo så taknemmelige!! Rigtig interessant at den opmålte pris lå over, den aktuelle dagspris for skalmuring. Det betyder faktisk at arbejdsgiverne i stor udstrækning betaler under deres egen overenskomst. En lille anbefaling, få arbejdet målt op. Priskuranten er en meget kompleks bog, som kræver træning i at forstå og bruge. Ugen slutter med krav til ok14 i Vejle, gruppe arbejde med spørgsmål, fra mandagens bestyrelses møde. Lang presset dag, men med mange gode ting til vores ok-forhandlere de blev klædt godt på med skyts fra landets kollegaer. Anden uge stater med opfølgning på ugen der gik, og afslutning på opmålingerne ved at Ove fra 3F midt øst fik overdraget arbejdsmandsdelen. Jeg var ude at bedømme et hold hovedforløb 1. elever. Først en snak med fagskolen, så ind og bedømme med eleverne ved ens side og give dem lidt frisk branche kritik med på vejen, som de så kan bruge konstruktivt. Afsluttet besøget med en lille løftet pegefinger til fagskolen, omkring opgaverne og den frihed der var omkring disse. Så blev der arbejdet med sager omkring lønforhold, feriepenge m. m der sku for mange kollegaer der bliver snydt! Navnlig lærlinge der ikke får den rette sats, nogle kunne nå at blive snydt for ca for et halvt års praktik ophold. Kollegaer husk at komme ned med jeres lønsedler, det kan jo være i også bliver snydt, selvom det ser rigtig ud på lønsedlen. Sidste dag var vi ude at fortælle om fagforeningen til en lokal murerklasse, spændende faktisk var de unge mere interesseret end forventet. Efter fremvisning og besvarelser fra indkommende spørgsmål. Fik vi organiseret nogle stykker af dem, og resten fik plantet et frø, af vigtigheden i at vi står sammen. Når jeg ser tilbage har det været utrolig lærerigt, den daglige ledelsesform i foreningen måden det kører på i byggegruppen. Men at få arbejde med forskellige sager, og virkelig komme i dybden på murerfaget. Som også er meget andet end murerarbejdet. Fremme faget, hjælpe kollegaer, få de unge frem, håndhæve overenskomsten. Uden at blive fyret. Er lige mig. Daniel Rasmussen 6

7 Praktikant Daniel med på besøg hos grundforløbseleverne i Næstved HAR DU FÅET UDBETALT DIN SØGNE-HELLIGDAGS GODTGØRELSE - SH-KONTOEN - OPTJENT I 2013?? Hvis ikke så få fat i mester! Hvis det ikke hjælper så kontakt Fagforeningen Udbetales altid ved årsskiftet og ved afrejse fra firma 7

8 REFERAT Generalforsamling i murerbrancheklubben Sydsjælland Torsdag den 21. februar 2013, kl i 3F Næstved Formand: Per Christiansen Dirigent: Michael Tiedt Referent: Brian Hornbek Bestyrelsens beretning v. Per Beskæftigelse 1/3 del ledige svende = murerarbejdsmænd = 17 % Overenskomsten 2012 var dårlig og vi har ikke fået noget, slet ikke i forhold til medlemskrav Plus vi blev forhindret i at oplyse indstilling selvom der blev stemt nej på afdelingens branchemøde. Afdelingen anbefalede ja også for byggefolk så murer stemte ja trods et nej fra branchemøde. Der er masser af faglige sager, konkurser, og lærlinge der behandles dårligt og som fyres. Der har senest været 2 voldgifter med Hansen & Andersen, vedr. aftalt løn + kritik af ugesedler. Firma dømt til at betale som aftalt mundligt med formand og som skrevet på ugesedler. I arbejdsretten har der været 2 fællesmøder med J. O. Pedersen - også om timeløn + påståede akkord og nedsættelse i udbetaling. Sag afgøres ved retsbehandling i arbejdsretten. Uddannelsen flisemontør bliver afskaffet og en ny uddan er nu undervejs hvor man kan vælge speciale Arbejdsmiljø samarbejdet omkring stillads og 1 m løft, med Dansk Byggeri bliver opsagt da de ikke vil overholde aftaler og efterfølgende anmeldes alt vedr. opmuring til arbejdstilsynet. Resurser i fagforeningen er faldet med ved at den faglige sekretær fra industrien er udlånt til jobcenteret i 1 år og en faglig sekretær fra byggegruppen har orlov, til at passe et job i regionen som opsøgende i et 1 årigt projekt. Det betyder at byggegruppen er halveret over 2 år og sagsbehandlingens tiden steget samt total fravær af opsøgende på byggepladserne. Betyder at murer også fraflytter til Krifa og Det Faglige Hus. På sigt betyder det faldende faglighed og viden om overenskomster = fald i løn + priser = akkord indtjening. Derfor er der opslået en stilling på 1 år som faglig sekretær med ansættelse tidligst april. Kursuset Gå efter guldet i sidste uge er aflyst, men prøver igen til efteråret da det er vigtigt at de yngre lærer grundlaget for overenskomster og akkord. Afdelingens medlemstal er faldet med 737 på 1 år = minus 12 % (p.t. 5264). Byggegruppen er faldet med 302 (12%) til nu 2062 medlemmer. Ca. 200 er gamle tømrerpensionister der lod sig udmelde da de skulle betale. Murerklubbens medlemstal svinger og desværre er der også fundet fejl i afd. registrering. Dvs. noget er opkrævet uden at være registrerede som medlem og andre registrerede medlemmer opkræves ikke kontingent. Noget skidt, men administrationen er i gang med rettelser. Klubbens medlemstal er pt. 441 svende + 25 lærlinge og 18 murerarbejdsmænd (ud af 47 mulige)). Klubben har taget nye tiltag sammen med tømrerklubben eksempelvis akkord møde den 28/2 Der er også flere initiativer på vej f.eks. markere at murer fagforeningen i Sydsjælland har 125 års jubilæum i Andre ideer er velkommende, og kan sendes til klubben, evt. til bestyrelsesmedlemmer. Vi håber på opbakning/fremmøde til branchemøde og generalforsamling for at sikre murer indflydelse ved valg af fagforeningens bestyrelse og kongres delegeret. Per har været til DM i Skills i Århus og viste pokaler og opgaverne der fra (der blev brugt 7 millioner kr. på telte og 3 millioner på varme da der var -10 grader) Udflugten P+E gik til Arbejder museet i København gik godt. ( medlemmer af 3F kommer gratis ind) EUC Sjælland får et fælles uddannelse center for elever (Praktikcenter) for de lærlinge der enten ikke har eller mister deres lærerplads. Mestre bare kan låne en elev! Det kan vi ikke gøre meget ved, og er ikke glade for det så vi vil blande os, så der ikke foregår misbrug af eleverne. Debat: -Hvor mange svende går over til andre fagforeninger? (i gamle dage skrev vi i Skurbogen, om slettede/udmeldte - måske vi skal skrive det igen) -Er der nogen svende der falder ud af dagpenge systemet? 4 måske. Beretningen bliver godkendt 8

9 Valg af klubbestyrelse: Murer svende: Per Christiansen (formand) Charlie Christensen Michael Tiedt Thomas Tiedt Brian Hornbek Daniel Rasmussen Murerarbejdsmænd: Svend Åge Hansen Indstilling af mureropmåler(anbefaling): Per Christiansen Indstilling til 3F bestyrelse: Michael Tiedt (Afdelingens bestyrelsesmedlem) Brian Hornbek (Afdelingens bestyrelsesmedlem) Charlie Christensen (Suppleant til Afdelingens bestyrelse) Tak til Steffen for indsatsen i klubben igennem mange år. Stopper i klubben og fagforeningen, da nu ansat som faglære i Haslev og ikke være medlem af 3F desværre. Formanden overrakte en lille gave. Økonomi Regnskab 2012, godkendt med et overskud på kr ,47, og aktiver på i alt kr ,83 Budget 2013, godkendt med indtægter på kr , udgifter på i alt kr , incl. frikøb til praktikanter på kr , og derved et underskud på kr Kontingent 2013, godkendt med uændret kontingent på kr. 20 pr. måned. Pensionister og lærlinge er kontingentfri. Eventuelt: Der skal være mere synlighed på arbejdspladsen men medlemmer bliver nød til at støtte op om det for ellers kan det ikke lade sig gøre, da murerne er presset i 3F og kan ikke få et ord indført ifølge Michael Tiedt. Mødet hæves og der er gule ærter m.m. Referent: Brian Hornbek 9

10 2 ugers praktik i 3F Af Brian Hornbek. Første dag startede med at hilse på alle ansatte i 3F. Herefter viste Per mig det kontor som skulle være min base under praktikken. Per gav mig nogle tegninger samt priskuranten, hvor jeg her ud fra skulle lave en akkord beregning på et Lind og Risø hus for Charlie. For ikke at mangle noget i udregningen af akkorden, gennem gik jeg priskuranten 3 gang, og herefter skulle den til gennemgang hos Per. Men der var stadig nogle ting der manglede, så det var en ommer. Under praktikken har Per og jeg også deltaget i et møde med det lokale uddannelses udvalg i Køge. Jeg syntes at det var et interessant møde, da jeg fik oplyst at der er stor enighed mellem Dansk Byggeri og 3F, som f.eks. holdningen om at lærlinge skal have et fuldt praktikophold og ikke kun 3-6 måneder af gangen, i forhold til hvad jeg troede. Herudover har jeg i praktikken været med til at hjælpe 3F medlemmer. F.eks. kom der en murersvend forbi og skulle have hjælp, med at få resten af sin løn fra mester. Medlemmet havde kun fået udbetalt 5000 kr. i løbet af de 3 uger han havde været i firmaet. Desuden mente mesteren ikke at svenden var ansat da han ikke havde en underskrevet ansættelseskontakt. Heldigvis havde svenden taget billeder af de opgaver han havde lavet, samt gemt sms mellem ham og mesteren, om f.eks. overarbejde, så han har både skriftligt og billedlig dokumentation. Da Dansk Byggeri ikke har svaret tilbage mens jeg var i praktik, nåede jeg desværre ikke at være med til mæglingsmødet mellem de to parter. Jeg syntes det har været en spændende praktik, og især det at være en del af de mange processer der finder sted i 3F. Desuden har det været interessant at følge 3Fs faglige sekretærers hverdag, men også at se det store pres der er i arbejdet for at hjælpe medlemmerne på bedste vis. Jeg syntes de gør et rigtig godt stykke arbejde. Og specielt for murerområdet hvor der kun er Per, som står for det hele. Han var altid den sidste der gik og ofte blev han efter arbejdstid, for at nå det hele. Det kan måske skræmme én, men det er det hele værd når man kæmper for noget man tror på! 10

11 Praktikant Brian på kontoret, i gang med en opmålingsopgaven OPMÅLING efter priskuranten, dvs. de priser der mindst skal betales for murerarbejde udført i akkord, er nødvendigt. Flere firmaer, særlig dem der arbejder for typehus firmaerne, tilbyder priser der er langt under mindstepriserne i overenskomsten. BESTIL EN PRØVEOPMÅLING SÅ VED DU BESKED! eller læg en besked på

12 Murerklubbens pensionist og efterløns udflugt Torsdag den 4. september 2014 Turen i år, går til et unikt byggeri, opført i 2004 til 2007, med 135 eksklusive lejeboliger. Ideen opstod i et samarbejde mellem billedkunstneren Bjørn Nørgaard og Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Desværre blev det ikke fuldmurede, men fremstår med et væld af murertekniske detaljer, og spændende former. Program: - kl Morgenkaffe fagforeningen Holsted Park, Næstved - kl Afgang med bus - Pauser undervejs - med passede mellemrum - Rundvisning i bebyggelsen - kl Frokost - kl Afgang mod Næstved - kl Ankomst fagforeningen, Næstved Deltagelse, gerne med ledsager, er GRATIS! Tilmelding tlf , eller Senest den 27. august

13 Murerelever på 2. hovedforløb Systemstillads - EUC Sjælland Andreas, Kenneth, Mathias, Michael, Mick, Mike, Nicolai, Pelle, Rasmus, Ronni, Sune, Troels (nævnt i tilfældig rækkefølge) 12 murer lærlinge, der er klar til at komme ud i den store verden med stillads bevis. 3 uger i sne og frost, men humøret højt! SVENDEPRØVEN EFTERÅR

14 STORT TILLYKKE TIL 14 NYUDLÆRTE MURERSVENDE PÅ EUC SJÆLLAND DEN 26. SEPTEMBER 2013 Bagerst fra Venstre: Patrick Bronke - Anders Finne - Nicklas Rasmussen - Abed Ajoui -Simon Damgaard - Martin Pedersen - Patrick Bugge - Morten Olsen - Kasper Felix Hansen Siddende fra venstre: Per Møller - Simon Ingemann Pedersen - Martin Hillebrand Jensen - Jonas Mosvang - Rasmus Christian Jørgensen. 14

15 Organisering Kollegaer!!! Husk at I selv er en del af fagbevægelsen derude, gør en indsats for at den nye kollega kommer til at stå sammen med jer! I gamle dage viste man sin bog med mærker til sjakbajsen, før man fik en plads i skurvognen. Bogen blev vist til alle kollegaer, for at vise at man trygt kunne regne med at vi står sammen. Hvad gør vi i dag når kollegaer melder sig over i en anden forretning end vores! Smider vi dem ud af skuret? Snakker vi med dem?? Det skal vi. Det er vigtigt at oplyse tabte kollegaer om konsekvenserne af deres valg! Men hvis de ikke vil lytte må de føle. Smid dem ud! Sig I ikke kan arbejde sammen med vedkommende til arbejdsgiveren. Hvis mester er ligeglad, så mød op på pladsen en morgen og læg en kollektiv opsigelse, hvis han nægter at tage hånd om den uorganiserede arbejdskraft. Han har mere brug for jer, end I har for ham! Husk sammen står vi stærkt! Vi skal organiseres igen, så vi får vores stolthed tilbage. Alle murersvende skal ranke ryggen, og gå med oprejst pande. Murersvend Daniel Rasmussen Murersvende der har forladt fagforeningen p.g.a. restance, blot udmeldt, eller aktivt valgt en anden fagforretning Restance Faglig udmeldt Anden fagforretning 15

16 Januar - H U S K E S E D D E L stigning 1. marts 2014 er p.t. ikke kendt Dansk Byggeri for Murersvende og murerarbejdsmænd Pension Pr. 1. juli 2008 (8% +4%) Ingen stigning i 09,10,11,12,13 12,00 % Incl. Sundhedsordning + 0,15 %, der betales af arbejdsgiver 12,15 % Minimaltimeløn (Dansk Byggeri) pr. 1/ ,95 kr. Værktøjspenge murersvende pr. 1/3-13 (tillæg pr. time) Ingen stign. 2,65 kr. Akkordafsavn pr. 1/3-13 (tillæg pr. time) (INGEN stigning ) 20,00 kr. Hovedstaden Sjælland TILSAMMENLØN- murerbranchen 194,23 193,59 kr. Udbetaling på akkord (overenskomstens 21) hver lønudbetaling 85 % af akkord Murerelever: Trin 1. variabel 65,60 kr. Trin uger 79,70 kr. pr. 1/3-13 Trin uger 89,25 kr. Trin uger 105,25 kr. Skurpenge pr. dag (Husk at rejse krav skriftligt overfor firma) 90,00 kr. Sikkerhedsfodtøj efter behov, når fare for fodskader. Arbejdstøj - 2 sæt pr. år, hvis 3 mdr. anciennitet Arbejdshandsker, efter behov, altid ved stilladsarbejde. Ingen max. pris Ingen max. pris Kørsels- indtil 35 km. pr. 1/3-13 pr. km. 2,13 kr. godtgørelse Pr. 1. marts 2014 pr. km. 2,10 kr. (statens takster + ok 16) Over 35 km. akkorderes + tid betales pr. km. Fri barns 1. sygedag (børn under 14 år) 1/3-13 pr. time 136,50 kr. Indlagt på hospital med barn (under 14 år) 1 uge pr. 12 måneder Barsel/fædreorlov 2 uger (ved min. 3 mdr. i firma indenfor 18 mdr.) 136,50 kr. Gravide / adoptanter henvendelse i afdelingen SH + Fridage (SH konto) 6,90 % opsparing - a-conto pr. dag 900,00 kr. (SH dage = Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Store Bededag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. juledag, Grundlovsdag) Samt 5 feriefridage der afholdes indenfor kalenderåret. Ved årsskifte eller afrejse fra firma, udbetales restbeløb fra SH konto. Bemærk ANDRE REGLER ved firmaer med tiltrædelsesoverenskomst. Løn under sygdom = personlig løn - pr. 1/3-13 max. 136,50 kr. Betales i max. 4 uger, ved min. 3 mdr. i firma indenfor 18 mdr. Ved tilskadekomst i firma, max 8 uger, og kan ikke opsiges i perioden. (anciennitetskrav gælder IKKE ved tilskadekomst) svende murerarbejdsmænd Feriepenge under sygdom 2014 (max i 4 mdr.) 5 dage pr. uge / pr. dag/provins kr.166,50 163,55 pr. dag/kbh. kr.182,85 167,75 (Syg mere end 3 dage, ansat mindst 12 mdr. indenfor 24 mdr.) Anciennitetskrav gælder IKKE ved tilskadekomst i firmaet. 16

SKURBOGEN DIT FAG MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND. Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland

SKURBOGEN DIT FAG MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND. Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland NR. 2 DECEMBER 2014 1 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives

Læs mere

SKURBOGEN DIT FAG MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND. Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland

SKURBOGEN DIT FAG MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND. Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland NR. 1 JULI 2015 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives af:

Læs mere

Murernes brancheklubber i 3F Midt/Østsjælland-Midtlolland- Sydsjælland JANUAR 2015 Gå efter guldet! Følg opmålernes anvisninger.

Murernes brancheklubber i 3F Midt/Østsjælland-Midtlolland- Sydsjælland JANUAR 2015 Gå efter guldet! Følg opmålernes anvisninger. Murernes brancheklubber i 3F Midt/Østsjælland-Midtlolland- Sydsjælland JANUAR 2015 Gå efter guldet! Følg opmålernes anvisninger. BOGFLYTNING skal følge forbundslovens bestemmelser. MEN kan undlades i Region

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND GOD SOMMER ØNSKES ALLE KLUBMEDLEMMER OG DERES FAMILIE DIT FAG

SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND GOD SOMMER ØNSKES ALLE KLUBMEDLEMMER OG DERES FAMILIE DIT FAG SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND GOD SOMMER ØNSKES ALLE KLUBMEDLEMMER OG DERES FAMILIE DIT FAG Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland NR. 1 JULI 2017

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET I juni 2016 har vi sendt et spørgeskema ud til en del af Byggegruppens medlemmer. Baggrunden er projektet Bedre Bundlinje

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017.

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Midt- og Vestjyllands Politis Sprogforening afholdt den 9. marts 2017 kl. 15.00 generalforsamling på politigården i Holstebro.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

HVAD KOSTER EN LÆRLING?

HVAD KOSTER EN LÆRLING? HVAD KOSTER EN LÆRLING? www.def.dk/ungdom 2 HVAD KOSTER EN LÆRLING? Hvad koster en lærling? Det er et godt og relevant spørgsmål, som de fleste virksomheder har, når de overvejer at ansætte en lærling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere