SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG!"

Transkript

1 SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! NR. 1 MARTS 2014

2 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives af: Klubbestyrelsen Ansvarlig: Per Christiansen Årgang: 10 Nr. 1 marts Antal: Tryk: Eget - Holsted Park 29 Næstved Mureropmåler Per Christiansen tlf Velkommen til den nye udgave, både i form, layout og indhold, af SKURBOGEN. Klubbestyrelsen håber nyskabelsen falder i læsernes smag, og hører gerne om ros/ris, og gode ideer til både udformning og indhold. Som mange har bemærket, og henvendt sig om, er klub generalforsamlingen og de gule ærter, endnu ikke afholdt. Sker først som ses på modsatte side. Skurbogen til jul, med lommebogen, var ikke som den plejer noget tynd! Det var ikke muligt, hverken at få planlagt generalforsamlingen, eller få lavet en mere fyldig SKURBOG. Og da fagforeningen 3F Sydsjælland, ikke holder generalforsamling i 2014, men først i 2015, skulle der ikke tages hensyn til, at klubben skulle afholde sin generalforsamling mindst 1 måned før, som beskrevet i klubvedtægterne. Vores nye fagforening 3F Sydsjælland er nu en realitet. Positivt betyder det at murersvende og elever fra Møn og Vordingborgområdet, nu kan komme på fagforeningens kontorer i Stege og Vordingborg. Adresser og åbningstider kan ses på fagforeningens hjemmeside Desværre er den nye hjemmesiden ikke helt på plads endnu, så der mangler mange af de informationer der lå på den gamle, bla. Gå efter Guldet med murerpriser, og Huskesedlen med satser. Overenskomstforhandlingerne er afsluttet her i weekenden, med en enighed om ændringer og (forhåbentlig) forbedringer. Nu skal 3F så beslutte om de kan anbefales, og dernæst sendes resultatet ud til urafstemning blandt medlemmerne. Om det er godt eller godt nok ja nu skal de 35 protokollater lige nærlæses og drøftes i fagforeningen og klubben, og formentlig også på klubgeneralforsamlingen. Herefter kan der tages stilling! 2

3 KLUBBENS GENERALFORSAMLING AFHOLDES kl TORSDAG DEN 20. MARTS 2014 Salen - 3F Sydsjælland - Holsted Park 29, Næstved Der er spisning (ca. kl. 19) gi besked hvis du ikke vil have gule ærter så er der en alternativ menu! Herefter er der kollegialt samvær gode historier - pilespil - lyn -? Tilmelding tlf mail senest mandag den 17. marts 2014 Dagsorden: Punkt 1. Valg af dirigent Punkt 2. Beretning Punkt 3. Valg klubbestyrelse Per Christiansen, Michael Tiedt, Thomas Tiedt, Daniel Rasmussen, Charlie Christensen, Brian Hornbek, Svend Aage Hansen. Punkt 4. Indstilling af mureropmåler /udgår Punkt 5. Indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer i 3F Sydsjælland /udgår Punkt 6. Økonomi - Regnskab 2013 (fremlægges på generalforsamling) - Budget 2014 (fremlægges på generalforsamling) - Kontingent 2014 (fremlægges på generalforsamling) Punkt 7. Eventuelt 3

4 Undervisning i stilladsopsætning? Man tager et - stk. Ford Transit - unævnelige mange euro paller - et par stiger - og hvad man eller har! Så er der et fuldt meget mangelfuldt og totalt uforsvarligt stillads. MEN der er ingen personer. Håber ikke det er fordi de er faldet ned! Oprindelsesland og sted UKENDT og tak for det! K-hjælp fra murerklubben, tildeles efter ansøgning. Tilskud kan gives med max 750,- kr. pr. kalenderår. ( 15 gange behandling á 50 kr. pr. gang) Ansøgning / regning afleveres i afdelingen/murerklubben og der oplyses cpr. nr. og bank konto nr. Der udbetales ikke kontant. 4

5 Murerpraktikanter på fagforeningskontoret. v./per Christiansen Som besluttet på klubbens generalforsamling, blev der sat et beløb af til at frikøbe de 2 kollegaer, der er interesserede i en mulig fremtid med mureropmålinger og fagligt arbejde, som ansat i fagforeningen. I november 2013 blev murersvend Daniel Rasmussen frikøbt i 14 dage, og det samme blev murersvend Brian Hornbek i december De blev begge udsat for det samme, - en opmåling lige efter priskuranten af skalmuring af et Lind & Risør parcelhus i Næstved. Opgaven gik ud på at finde de positioner og priser i priskuranten der betales for. Herefter at måle mængderne op, efter tegninger og besøg på byggepladsen. Og ikke mindst opliste de ting der også udføres, men ikke står i priskuranten! Samtidig skulle udregningerne stilles op, så det var tydeligt hvordan de var fremkommet, og så de også om 1 måned eller et ½ år, kunne bruges i en evt. faglig sag. Rent faglig fik begge opgaven med at udregne en evt. for lav betaling af en murerelev. De fik en stak lønsedler, og skulle så finde det korrekte løntrin og lønsats, og udregne hvad der skyldes i løn m.m. Samtidig skulle udregningen opstilles så den både kunne forstås, men også bruges i en faglig sag. Begge opgaver gav vistnok begge lidt hovedbrud, men også indsigt i både priskurant og overenskomst, og dermed baggrunden for hvad det indebærer at lave opmålinger og fagligt arbejde. Hvordan de så klarede det? Ja det siges der nok noget om på klubgeneralforsamlingen. Men læs andet sted i bladet, hvordan Daniel og Brian, selv opleverede det! Vigtig dokumentation er fotos af den opgave der skal måles. Her fra huset der skulle skalmures. Særligt det der ikke kan ses, når opmuret. F.eks. mængden af kabler rør bånd, og andet, der enten er en genepris for, eller ikke findes i priskuranten, og derfor skal akkorderes. 5

6 Praktik i fagforeningen 14 dage er ikke lang tid!! Dage med run på!! Starter med bestyrelses møde i murerlandsklubben i Odense med branchens tunge drenge. Der blev stukket lidt dybt første dag. Men fedt at se hvordan kollegaerne bag landsmødet arbejder i bestyrelsen. Resten af ugen gik med opmålings arbejde ud fra priskuranten af nogle huse der lige kom ind af døren. Der var opfølgning ude på pladserne for at få det hele med, tegninger er jo så taknemmelige!! Rigtig interessant at den opmålte pris lå over, den aktuelle dagspris for skalmuring. Det betyder faktisk at arbejdsgiverne i stor udstrækning betaler under deres egen overenskomst. En lille anbefaling, få arbejdet målt op. Priskuranten er en meget kompleks bog, som kræver træning i at forstå og bruge. Ugen slutter med krav til ok14 i Vejle, gruppe arbejde med spørgsmål, fra mandagens bestyrelses møde. Lang presset dag, men med mange gode ting til vores ok-forhandlere de blev klædt godt på med skyts fra landets kollegaer. Anden uge stater med opfølgning på ugen der gik, og afslutning på opmålingerne ved at Ove fra 3F midt øst fik overdraget arbejdsmandsdelen. Jeg var ude at bedømme et hold hovedforløb 1. elever. Først en snak med fagskolen, så ind og bedømme med eleverne ved ens side og give dem lidt frisk branche kritik med på vejen, som de så kan bruge konstruktivt. Afsluttet besøget med en lille løftet pegefinger til fagskolen, omkring opgaverne og den frihed der var omkring disse. Så blev der arbejdet med sager omkring lønforhold, feriepenge m. m der sku for mange kollegaer der bliver snydt! Navnlig lærlinge der ikke får den rette sats, nogle kunne nå at blive snydt for ca for et halvt års praktik ophold. Kollegaer husk at komme ned med jeres lønsedler, det kan jo være i også bliver snydt, selvom det ser rigtig ud på lønsedlen. Sidste dag var vi ude at fortælle om fagforeningen til en lokal murerklasse, spændende faktisk var de unge mere interesseret end forventet. Efter fremvisning og besvarelser fra indkommende spørgsmål. Fik vi organiseret nogle stykker af dem, og resten fik plantet et frø, af vigtigheden i at vi står sammen. Når jeg ser tilbage har det været utrolig lærerigt, den daglige ledelsesform i foreningen måden det kører på i byggegruppen. Men at få arbejde med forskellige sager, og virkelig komme i dybden på murerfaget. Som også er meget andet end murerarbejdet. Fremme faget, hjælpe kollegaer, få de unge frem, håndhæve overenskomsten. Uden at blive fyret. Er lige mig. Daniel Rasmussen 6

7 Praktikant Daniel med på besøg hos grundforløbseleverne i Næstved HAR DU FÅET UDBETALT DIN SØGNE-HELLIGDAGS GODTGØRELSE - SH-KONTOEN - OPTJENT I 2013?? Hvis ikke så få fat i mester! Hvis det ikke hjælper så kontakt Fagforeningen Udbetales altid ved årsskiftet og ved afrejse fra firma 7

8 REFERAT Generalforsamling i murerbrancheklubben Sydsjælland Torsdag den 21. februar 2013, kl i 3F Næstved Formand: Per Christiansen Dirigent: Michael Tiedt Referent: Brian Hornbek Bestyrelsens beretning v. Per Beskæftigelse 1/3 del ledige svende = murerarbejdsmænd = 17 % Overenskomsten 2012 var dårlig og vi har ikke fået noget, slet ikke i forhold til medlemskrav Plus vi blev forhindret i at oplyse indstilling selvom der blev stemt nej på afdelingens branchemøde. Afdelingen anbefalede ja også for byggefolk så murer stemte ja trods et nej fra branchemøde. Der er masser af faglige sager, konkurser, og lærlinge der behandles dårligt og som fyres. Der har senest været 2 voldgifter med Hansen & Andersen, vedr. aftalt løn + kritik af ugesedler. Firma dømt til at betale som aftalt mundligt med formand og som skrevet på ugesedler. I arbejdsretten har der været 2 fællesmøder med J. O. Pedersen - også om timeløn + påståede akkord og nedsættelse i udbetaling. Sag afgøres ved retsbehandling i arbejdsretten. Uddannelsen flisemontør bliver afskaffet og en ny uddan er nu undervejs hvor man kan vælge speciale Arbejdsmiljø samarbejdet omkring stillads og 1 m løft, med Dansk Byggeri bliver opsagt da de ikke vil overholde aftaler og efterfølgende anmeldes alt vedr. opmuring til arbejdstilsynet. Resurser i fagforeningen er faldet med ved at den faglige sekretær fra industrien er udlånt til jobcenteret i 1 år og en faglig sekretær fra byggegruppen har orlov, til at passe et job i regionen som opsøgende i et 1 årigt projekt. Det betyder at byggegruppen er halveret over 2 år og sagsbehandlingens tiden steget samt total fravær af opsøgende på byggepladserne. Betyder at murer også fraflytter til Krifa og Det Faglige Hus. På sigt betyder det faldende faglighed og viden om overenskomster = fald i løn + priser = akkord indtjening. Derfor er der opslået en stilling på 1 år som faglig sekretær med ansættelse tidligst april. Kursuset Gå efter guldet i sidste uge er aflyst, men prøver igen til efteråret da det er vigtigt at de yngre lærer grundlaget for overenskomster og akkord. Afdelingens medlemstal er faldet med 737 på 1 år = minus 12 % (p.t. 5264). Byggegruppen er faldet med 302 (12%) til nu 2062 medlemmer. Ca. 200 er gamle tømrerpensionister der lod sig udmelde da de skulle betale. Murerklubbens medlemstal svinger og desværre er der også fundet fejl i afd. registrering. Dvs. noget er opkrævet uden at være registrerede som medlem og andre registrerede medlemmer opkræves ikke kontingent. Noget skidt, men administrationen er i gang med rettelser. Klubbens medlemstal er pt. 441 svende + 25 lærlinge og 18 murerarbejdsmænd (ud af 47 mulige)). Klubben har taget nye tiltag sammen med tømrerklubben eksempelvis akkord møde den 28/2 Der er også flere initiativer på vej f.eks. markere at murer fagforeningen i Sydsjælland har 125 års jubilæum i Andre ideer er velkommende, og kan sendes til klubben, evt. til bestyrelsesmedlemmer. Vi håber på opbakning/fremmøde til branchemøde og generalforsamling for at sikre murer indflydelse ved valg af fagforeningens bestyrelse og kongres delegeret. Per har været til DM i Skills i Århus og viste pokaler og opgaverne der fra (der blev brugt 7 millioner kr. på telte og 3 millioner på varme da der var -10 grader) Udflugten P+E gik til Arbejder museet i København gik godt. ( medlemmer af 3F kommer gratis ind) EUC Sjælland får et fælles uddannelse center for elever (Praktikcenter) for de lærlinge der enten ikke har eller mister deres lærerplads. Mestre bare kan låne en elev! Det kan vi ikke gøre meget ved, og er ikke glade for det så vi vil blande os, så der ikke foregår misbrug af eleverne. Debat: -Hvor mange svende går over til andre fagforeninger? (i gamle dage skrev vi i Skurbogen, om slettede/udmeldte - måske vi skal skrive det igen) -Er der nogen svende der falder ud af dagpenge systemet? 4 måske. Beretningen bliver godkendt 8

9 Valg af klubbestyrelse: Murer svende: Per Christiansen (formand) Charlie Christensen Michael Tiedt Thomas Tiedt Brian Hornbek Daniel Rasmussen Murerarbejdsmænd: Svend Åge Hansen Indstilling af mureropmåler(anbefaling): Per Christiansen Indstilling til 3F bestyrelse: Michael Tiedt (Afdelingens bestyrelsesmedlem) Brian Hornbek (Afdelingens bestyrelsesmedlem) Charlie Christensen (Suppleant til Afdelingens bestyrelse) Tak til Steffen for indsatsen i klubben igennem mange år. Stopper i klubben og fagforeningen, da nu ansat som faglære i Haslev og ikke være medlem af 3F desværre. Formanden overrakte en lille gave. Økonomi Regnskab 2012, godkendt med et overskud på kr ,47, og aktiver på i alt kr ,83 Budget 2013, godkendt med indtægter på kr , udgifter på i alt kr , incl. frikøb til praktikanter på kr , og derved et underskud på kr Kontingent 2013, godkendt med uændret kontingent på kr. 20 pr. måned. Pensionister og lærlinge er kontingentfri. Eventuelt: Der skal være mere synlighed på arbejdspladsen men medlemmer bliver nød til at støtte op om det for ellers kan det ikke lade sig gøre, da murerne er presset i 3F og kan ikke få et ord indført ifølge Michael Tiedt. Mødet hæves og der er gule ærter m.m. Referent: Brian Hornbek 9

10 2 ugers praktik i 3F Af Brian Hornbek. Første dag startede med at hilse på alle ansatte i 3F. Herefter viste Per mig det kontor som skulle være min base under praktikken. Per gav mig nogle tegninger samt priskuranten, hvor jeg her ud fra skulle lave en akkord beregning på et Lind og Risø hus for Charlie. For ikke at mangle noget i udregningen af akkorden, gennem gik jeg priskuranten 3 gang, og herefter skulle den til gennemgang hos Per. Men der var stadig nogle ting der manglede, så det var en ommer. Under praktikken har Per og jeg også deltaget i et møde med det lokale uddannelses udvalg i Køge. Jeg syntes at det var et interessant møde, da jeg fik oplyst at der er stor enighed mellem Dansk Byggeri og 3F, som f.eks. holdningen om at lærlinge skal have et fuldt praktikophold og ikke kun 3-6 måneder af gangen, i forhold til hvad jeg troede. Herudover har jeg i praktikken været med til at hjælpe 3F medlemmer. F.eks. kom der en murersvend forbi og skulle have hjælp, med at få resten af sin løn fra mester. Medlemmet havde kun fået udbetalt 5000 kr. i løbet af de 3 uger han havde været i firmaet. Desuden mente mesteren ikke at svenden var ansat da han ikke havde en underskrevet ansættelseskontakt. Heldigvis havde svenden taget billeder af de opgaver han havde lavet, samt gemt sms mellem ham og mesteren, om f.eks. overarbejde, så han har både skriftligt og billedlig dokumentation. Da Dansk Byggeri ikke har svaret tilbage mens jeg var i praktik, nåede jeg desværre ikke at være med til mæglingsmødet mellem de to parter. Jeg syntes det har været en spændende praktik, og især det at være en del af de mange processer der finder sted i 3F. Desuden har det været interessant at følge 3Fs faglige sekretærers hverdag, men også at se det store pres der er i arbejdet for at hjælpe medlemmerne på bedste vis. Jeg syntes de gør et rigtig godt stykke arbejde. Og specielt for murerområdet hvor der kun er Per, som står for det hele. Han var altid den sidste der gik og ofte blev han efter arbejdstid, for at nå det hele. Det kan måske skræmme én, men det er det hele værd når man kæmper for noget man tror på! 10

11 Praktikant Brian på kontoret, i gang med en opmålingsopgaven OPMÅLING efter priskuranten, dvs. de priser der mindst skal betales for murerarbejde udført i akkord, er nødvendigt. Flere firmaer, særlig dem der arbejder for typehus firmaerne, tilbyder priser der er langt under mindstepriserne i overenskomsten. BESTIL EN PRØVEOPMÅLING SÅ VED DU BESKED! eller læg en besked på

12 Murerklubbens pensionist og efterløns udflugt Torsdag den 4. september 2014 Turen i år, går til et unikt byggeri, opført i 2004 til 2007, med 135 eksklusive lejeboliger. Ideen opstod i et samarbejde mellem billedkunstneren Bjørn Nørgaard og Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Desværre blev det ikke fuldmurede, men fremstår med et væld af murertekniske detaljer, og spændende former. Program: - kl Morgenkaffe fagforeningen Holsted Park, Næstved - kl Afgang med bus - Pauser undervejs - med passede mellemrum - Rundvisning i bebyggelsen - kl Frokost - kl Afgang mod Næstved - kl Ankomst fagforeningen, Næstved Deltagelse, gerne med ledsager, er GRATIS! Tilmelding tlf , eller Senest den 27. august

13 Murerelever på 2. hovedforløb Systemstillads - EUC Sjælland Andreas, Kenneth, Mathias, Michael, Mick, Mike, Nicolai, Pelle, Rasmus, Ronni, Sune, Troels (nævnt i tilfældig rækkefølge) 12 murer lærlinge, der er klar til at komme ud i den store verden med stillads bevis. 3 uger i sne og frost, men humøret højt! SVENDEPRØVEN EFTERÅR

14 STORT TILLYKKE TIL 14 NYUDLÆRTE MURERSVENDE PÅ EUC SJÆLLAND DEN 26. SEPTEMBER 2013 Bagerst fra Venstre: Patrick Bronke - Anders Finne - Nicklas Rasmussen - Abed Ajoui -Simon Damgaard - Martin Pedersen - Patrick Bugge - Morten Olsen - Kasper Felix Hansen Siddende fra venstre: Per Møller - Simon Ingemann Pedersen - Martin Hillebrand Jensen - Jonas Mosvang - Rasmus Christian Jørgensen. 14

15 Organisering Kollegaer!!! Husk at I selv er en del af fagbevægelsen derude, gør en indsats for at den nye kollega kommer til at stå sammen med jer! I gamle dage viste man sin bog med mærker til sjakbajsen, før man fik en plads i skurvognen. Bogen blev vist til alle kollegaer, for at vise at man trygt kunne regne med at vi står sammen. Hvad gør vi i dag når kollegaer melder sig over i en anden forretning end vores! Smider vi dem ud af skuret? Snakker vi med dem?? Det skal vi. Det er vigtigt at oplyse tabte kollegaer om konsekvenserne af deres valg! Men hvis de ikke vil lytte må de føle. Smid dem ud! Sig I ikke kan arbejde sammen med vedkommende til arbejdsgiveren. Hvis mester er ligeglad, så mød op på pladsen en morgen og læg en kollektiv opsigelse, hvis han nægter at tage hånd om den uorganiserede arbejdskraft. Han har mere brug for jer, end I har for ham! Husk sammen står vi stærkt! Vi skal organiseres igen, så vi får vores stolthed tilbage. Alle murersvende skal ranke ryggen, og gå med oprejst pande. Murersvend Daniel Rasmussen Murersvende der har forladt fagforeningen p.g.a. restance, blot udmeldt, eller aktivt valgt en anden fagforretning Restance Faglig udmeldt Anden fagforretning 15

16 Januar - H U S K E S E D D E L stigning 1. marts 2014 er p.t. ikke kendt Dansk Byggeri for Murersvende og murerarbejdsmænd Pension Pr. 1. juli 2008 (8% +4%) Ingen stigning i 09,10,11,12,13 12,00 % Incl. Sundhedsordning + 0,15 %, der betales af arbejdsgiver 12,15 % Minimaltimeløn (Dansk Byggeri) pr. 1/ ,95 kr. Værktøjspenge murersvende pr. 1/3-13 (tillæg pr. time) Ingen stign. 2,65 kr. Akkordafsavn pr. 1/3-13 (tillæg pr. time) (INGEN stigning ) 20,00 kr. Hovedstaden Sjælland TILSAMMENLØN- murerbranchen 194,23 193,59 kr. Udbetaling på akkord (overenskomstens 21) hver lønudbetaling 85 % af akkord Murerelever: Trin 1. variabel 65,60 kr. Trin uger 79,70 kr. pr. 1/3-13 Trin uger 89,25 kr. Trin uger 105,25 kr. Skurpenge pr. dag (Husk at rejse krav skriftligt overfor firma) 90,00 kr. Sikkerhedsfodtøj efter behov, når fare for fodskader. Arbejdstøj - 2 sæt pr. år, hvis 3 mdr. anciennitet Arbejdshandsker, efter behov, altid ved stilladsarbejde. Ingen max. pris Ingen max. pris Kørsels- indtil 35 km. pr. 1/3-13 pr. km. 2,13 kr. godtgørelse Pr. 1. marts 2014 pr. km. 2,10 kr. (statens takster + ok 16) Over 35 km. akkorderes + tid betales pr. km. Fri barns 1. sygedag (børn under 14 år) 1/3-13 pr. time 136,50 kr. Indlagt på hospital med barn (under 14 år) 1 uge pr. 12 måneder Barsel/fædreorlov 2 uger (ved min. 3 mdr. i firma indenfor 18 mdr.) 136,50 kr. Gravide / adoptanter henvendelse i afdelingen SH + Fridage (SH konto) 6,90 % opsparing - a-conto pr. dag 900,00 kr. (SH dage = Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Store Bededag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. juledag, Grundlovsdag) Samt 5 feriefridage der afholdes indenfor kalenderåret. Ved årsskifte eller afrejse fra firma, udbetales restbeløb fra SH konto. Bemærk ANDRE REGLER ved firmaer med tiltrædelsesoverenskomst. Løn under sygdom = personlig løn - pr. 1/3-13 max. 136,50 kr. Betales i max. 4 uger, ved min. 3 mdr. i firma indenfor 18 mdr. Ved tilskadekomst i firma, max 8 uger, og kan ikke opsiges i perioden. (anciennitetskrav gælder IKKE ved tilskadekomst) svende murerarbejdsmænd Feriepenge under sygdom 2014 (max i 4 mdr.) 5 dage pr. uge / pr. dag/provins kr.166,50 163,55 pr. dag/kbh. kr.182,85 167,75 (Syg mere end 3 dage, ansat mindst 12 mdr. indenfor 24 mdr.) Anciennitetskrav gælder IKKE ved tilskadekomst i firmaet. 16

SKURBOGEN DIT FAG MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND. Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland

SKURBOGEN DIT FAG MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND. Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland NR. 1 JULI 2015 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives af:

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 Som annonceret i sidste nummer af bladet, vil vi fremover lave en slags læserbrevkasse, hvor tre af vore meget kloge og indsigtsfulde

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere