Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger"

Transkript

1 Gjøl kirkeblad Nr. 1 marts - april - maj 2013 Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

2 Præsentation af nyt menighedsråd Bente Skole Som jeg har fortalt før, er jeg udannet smørrebrødsjomfru og har arbejdet ved faget i 20 år. Derefter har jeg været medarbejdende ægtefælde ved vores svinefarm i 44 år. I alle de år har jeg også været med i organisations arbejde. I første del af 70 erne var jeg i bestyrelsen for Gjøl fritidscenter, før den blev kommunal, nu Gjøl hallen. Så var jeg i Aalborg Amts Landboforenings Husholdningsudvalg i Skalborg i 6 år. I Aabybro byråd i 4 år, hvor jeg var næstformand i kulturudvalget og medlem af socialudvalget, og i bestyrelsen for Gjøl Husmoderkreds i 10 år. Desuden har jeg været med i Aaby Koret i en del år, Gjøl Koret og Gjøl Kirkes Sognekor. Jeg har været i Menighedsrådet siden 2004 heraf de 5 år som formand. Så har jeg min dejlige familie, min mand, to sønner, to svigerdøtre og fire børnebørn. Hvoraf den ene familie bor i udlandet. Jeg ser hen til, at næste periode i menighedsrådet bliver lige så spændende som i de foregående år. Jørn Rytter Jeg er gift med Eva, og vi har 2 voksne børn og 2 børnebørn. Vi bor Grebjerg 25, Gjøl - i et hus vi har boet i siden vi byggede det i 1975, hvor vi flyttede tilbage til Gjøl efter nogle år i Aalborg-området. Jeg er født på Gjøl i Efter 45 år i Spar Nord blev jeg pensioneret i 2009, og den fritid der herved dukker op bruger jeg bl.a. som frivillig Gældsrådgiver i LO samt hjælper i vores idrætsforening. Jeg er glad for, at der blev peget på mig som medlem af menighedsrådet - arbejdet interesserer mig! Jeg ønsker en kirke, der aktivt tager del i det lokale samfund - og især kirkens sociale side har min interesse. Jeg blev ved konstitueringen valgt til næstformand samt formand for præstegårdsudvalget. Rikke Kjær Christensen Jeg er gift med Jacob. Sammen har vi 3 børn: Joakim på 13 år, Oliver på 8 år og Sofie på 5½ år. Til daglig arbejder jeg som bioanalytiker i Blodbanken på Aalborg Sygehus, en stilling jeg har haft siden Dette er min 2. valgperiode i træk i Gjøl menighedsråd. Grunden til at jeg valgte at genopstille ved dette valg er, at jeg gerne vil være med til at Gjøl Kirke forbliver synlig for alle aldersgrupper samt arbejde for, at alle aldersgrupper føler sig lige velkomne i Kirken og i Sognegården. Derudover giver arbejdet i menighedsrådet mig mange positive oplevelser. Ved konstitueringen af menighedsrådet blev jeg valgt til sekretær (en opgave jeg også havde i den forrige valgperiode). Udover at være sekretær, er jeg også med i følgende udvalg: Kirke og kirkegårdsudvalget, præstegårdsudvalget, kirkebladsudvalget og valgbestyrelsen. Jeg ser frem til endnu 4 spændende år i Gjøl menighedsråd. 2

3 Jonna Uttrup Jeg bor på Limfjordsgade sammen med min mand Mogens, hvor vi driver en minkfarm. Vi har 3 børn, 1 svigersøn og 2 børnebørn. Jeg har været med i menighedsrådet i 4 år og fortsætter nu i 4 år mere, fordi jeg synes, det har været spændende at sætte sig ind i, hvad et menighedsråd er. Jeg er kirkeværge, dvs. at jeg bl.a. skal se efter kirkens bygninger og tilse kirkegården. Derudover er jeg med i kirkebladsudvalget og aktivitetsudvalget, så dér er der også nogle udfordringer at tage fat på. Jeg håber på en god periode og et godt samvær med de andre rådsmedlemmer. Niels Eske Nyhus Jeg er 66 år og nyvalgt til menighedsrådet, der i forbindelse med konstitueringen har udpeget mig som kontaktperson til medarbejdergruppen ved Gjøl Kirke. Jeg har tidligere siddet i menighedsrådet på Gjøl, og var med i den periode, hvor sognegården blev renoveret og præsten ansat. Relationer til folkeskole og folkekirke og et grundtvigiansk livssyn i familien, har præget min opvækst og min tilværelse. Jeg har været kor- og kirkesanger i 25 år i henholdsvis Aarhus og på Mors. Som pensioneret Børne- og Kulturchef fra Aabybro Kommune forsøger jeg mig nu med dyrkning af grøntsager og med lidt dyrehold på Marken. Jeg deltager i afviklingen af aktiviteter og i natur- og kulturformidling for Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn. Jeg er gift med Bente og tilsammen har vi 3 voksne børn og 6 børnebørn. Jeg glæder mig til arbejdet og samarbejdet i Gjøl Sogns Menighedsråd. Kay Werner Jeg har i denne periode valgt jobbet som kasserer. Jeg glæder mig til samarbejdet med vores eksterne regnskabsfører John Stark, som i sidste periode overtog posten som regnskabsfører. Kassereren fungerer ikke som regnskabsfører, men fører på menighedsrådets vegne tilsyn med at de til regnskabsføreren henlagte opgaver bringes til udførelse i overensstemmelse med gældende regler. Tilsynet indebærer endvidere at det godkendte takstregulativ for kirkegården overholdes, samt stikprøvevis kontrol af, at alle ydelser faktureres. Ligeledes fører han tilsyn med at leje og præstens betaling for egne forbrugsafgifter beregnes og opkræves. Tilsyn med, at alle udbetalinger er dokumenterede ved bilag, samt tilsyn med at alle tidsbestemte udbetalinger af lønninger, honorarer m.v. samt udbetalinger og afregninger vedr. skat, moms etc. finder sted efter gældende regler. Kassereren deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet. Efter menighedsrådets beslutning deltager kassereren i budgetsamråd. Kassereren påser, at regnskabet er aflagt korrekt, og at tildelte ligningsmidler er forvaltet i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik. Som det fremgår af ovennævnte arbejdsopgaver, er kassererposten en meget spændende post, hvilket er årsagen til, at jeg har påtaget mig posten i den næste periode. 3

4 Danske Kirkedage 2013: Sæt kryds Danske Kirkedage afholdes hvert tredje år som det største tværkirkelige arrangement i Danmark mennesker ventes således at samles i Kristi himmelfartsferien i Aalborg til et brag af en kirkefest under temaet: Menneske, hvor er du? Kirkedagene byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper: Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og varm gospel. Blandt hovednavnene er den norske Utøya-præst, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der har skrevet bogen At rejse sig efter en rystelse med udgangspunkt i terroraktionerne i Norge. Endnu en nordmand, generalsekretær i Kirkernes Verdensråd Olav Fykse Tveit, er på programmet. Hans foredrag handler om, hvordan vi kan være kirke i en moderne verden. Desuden kan den palæstinensiske biskop og præsident for Det lutherske Verdensforbund Munib Younan også høres på kirkedagene. Den indiske dansegruppe Nriturpan, som gennem musik og traditionelle indiske danse illustrerer og tolker bibelske fortællinger kan opleves ved flere lejligheder i løbet af kirkedagene. Gruppen er kolossalt populær i Indien og der venter deltagerne en spændende og anderledes oplevelse. Der er et helt særligt program for børn og unge, så tag hele familien med. De unge har deres egen lejr, hvor de kan høre bandet Bondless, deltage i late night aktiviteter og få inspiration til fede fællessamlinger. De mindre børn bydes velkommen i bl.a. Aalborg Zoo og kan opleve tante Andante samt klovnen Ib. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Man kan deltage i et enkelt arrangement, én eller flere dage eller hele perioden. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre. Derfor: Menneske, hvor er du? - i Aalborg maj 2013! Læs mere på - og på facebook.com/kirkedage Danske kirkedage 2013 åbnes med et brag af en gudstjeneste i Aalborgs største sportshal, Gigantium, torsdag den 9. maj kl

5 i kalenderen maj! Siden 1971 er der hver tredje år blevet holdt Danske Kirkedage skiftende steder i landet. Sidste gang danske kirkedage var i Aalborg var i Mere end 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer fra folkekirken, frikirkerne og den katolske kirke samarbejder om at gøre de fire dage i Kristi Himmelfartsferien til et levende og udfordrende mødested. Programoversigt 5

6 Kirkeindsamling Vidste du, at man for 100 kroner kan få 50 liter kaffe på en varmestue, ris til en flygtning i tre måneder eller 10 bibler? Hver søndag samles der penge ind i de danske kirker. Penge, der går til forskellige organisationer, som alle har til formål at hjælpe mennesker i nød på forskellig vis. Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni, og bygger på bibelens fortælling om Jesu møde med mennesker. Diakoni betyder tjeneste. Jesus viste, at menneskelivet leves udsat, sårbart og afhængigt af andres omsorg og kærlighed. Ord og handling, forkyndelse og diakoni, er uadskillelige i Jesu liv og gerning. Kærligheden fra Gud og kærligheden til Gud forbindes hos Jesus altid med kærligheden til næsten. Sådan må det også være hos os. Ved at lægge et bidrag i kirkebøssen kan vi alle være med til at tjene vore medmennesker. De lokale menighedsråd beslutter selv, hvad de vil samle ind til ved søndagens gudstjeneste. Hvert sogn har sine interesser og erfaringen viser, at der kommer mest ind, når man fokuserer på de ting, man har hjerte for. Gjøl Menighedsråd har vedtaget, at der fremover skal samles ind i kirken hver søndag (juli måned undtaget), og at indsamlingen til det enkelte formål løber over en måned eller to af gangen. En oversigt over indsamlingerne vil hænge i våbenhuset, så man altid kan se, hvad der samles ind til den pågældende måned. Januar & Februar: Det Danske Bibelselskab Marts & April: Sct Nicolaitjenesten i Aalborg Maj & Juni: Folkekirkens Mission August & September: Lokal julehjælp / Kirkens Korshær i Aalborg Oktober & November: KFUM s Sociale Arbejde 1. søndag i advent: Hospice i Aalborg December: Børnesagens Fællesråd Gør en forskel - lokalt og globalt Guds kærlighed ej grænse ved. Hans ord os åbenbarer, at den er dyb og lang og bred, og at den evig varer. Men mærkes skal den her på jord, hvor lidende iblandt os bor, og ringe undertrykkes Den danske Salmebog 365 v. 1 Folkekirkens nye logo For første gang nogen sinde har folkekirken fået et nyt logo. Det blev indviet 1. søndag i advent Logoet, der kan bruges i mange farver og versioner, er resultatet af en lang proces, hvor mange i og omkring folkekirken har bidraget. Det er Jacob Jensen Design, der står bag den grafiske udformning. Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt i det historiske Dagmarkors, og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab. Korset er omgivet af et mylder af kirkelige symboler: Tro, håb og kærlighed - engle og duer - skibe og fisk. De mange små kristne symboler afspejler, at i folkekirken er troen et personligt og direkte forhold til Gud - og at troen kan have mange former. Samlet set understreger logoet, at folkekirken giver plads til en stor forskellighed og høj grad af individualitet inden for en klar fælles ramme. En fælles visuel identitet for folkekirken - et logo og en grafisk linje - skal gøre Den Danske Folkekirke let at genkende. Kendetegnet skal vise, at folkekirken er en vidtforgrenet og kulturbærende institution, som vi både møder i offentligheden og personligt i lokale sammenhænge. Det fælles kendetegn bliver en mulighed og ikke en pligt. Den enkelte kirke eller organisation beslutter selv om - og i hvilket omfang - man vil bruge den fælles visuelle identitet. 6

7 Navne Isabella Westergaard Andersen Døbt den 28. oktober Datter af Kristina Westergaard og Casper Andersen, Gjøl Maja Reeves Nygaard Døbt den 11. november Datter af Ann-Carina Reeves og Kim Søren Nygaard, Aabybro Leander Zelian Dehn Ljatifi Døbt den 11. november Søn af Louise Dehn Jensen og Martin Ljatifi, Aalborg Isabella Elisabeth Søe Christensen Døbt den 9. december Datter af Line Søe Larsen og Lars Bruun Christensen, Gjøl Rose Kjærgaard Christensen Døbt den 6. januar Datter af Marie Louise Kjærgaard Christensen og Morten Haugaard Christensen, Aalborg Konfirmander 2013 Anton Christian Rasmussen Caroline Bach Madsen Helene Jul Alsing Andersen Joakim Michael Kjær Christensen Jonas Sørensen Frederik Søren Pedersen Henrik Andersen Laurids Christensen Burmeister Marianne Overby Nørgård Mathias Maarslet Nicolai Andersen Niklas Rom Poulsen Niels Thomas Søndergaard Simon Madsbøll Døde Anja Marie Vigtoft Johansen Arne Møller Thomsen Margaret Gregersen Ruth Brinkmann Sørensen Konfirmation 2014 Søndag den 4. maj 7

8 10 km - med friske Ulveben En helt flok morgenfriske og frejdige Ulve mødtes den 6. oktober til årets HIKE. Foran de unge Ulve lå 10 km. rundt i Gjøls skønne og varierende natur. Med madpakker, påklædning efter vejret og smil var grundingredienserne på plads til at komme godt af sted. Turen gik rask af sted kl og vejret var super. Vi var beriget med opmærksomme og interesserede Ulve, som hurtigt blev fanget af den fantastiske natur, vi var omgivet af, og snart var der en bred vifte af samtaleemner med afsæt i historie, sagn, naturvidenskab, kristendom, fantasi osv. Hvordan smager en flue på sin mad? Hvor kommer alle minkpelsene hen? Der er dyrespor på marken, hvad er det mon for et dyr, hvor mon det skulle hen, og hvorfor vil den lige derhen? Hvorfor er det hannen, der er gravid hos søhestene? Hvor gik tyskerne hen, når de ville være alene under krigen? Tænk, hvis der stadig var trolde, hvor ville de mon sove? Osv. osv. - det var herligt. Naturen, luften og selskabet skabte som sagt en super ramme, og Ulvene fik skabt deres egen lille rejse rundt på Gjøl, og rejsestemningen var ikke til at tage fejl af for grin, snak og sang fulgte gruppen rundt over nogle af Gjøls højeste punkter, langs fjorden og på tværs af marker. Undervejs var der pauser. Else Palsgård Christensen (Janes mor) havde sat en kurv frem med saft, lækkerier, kaffe til de voksne og hos Ulven Nicole kunne vi nyde de mange velpakkede madpakker i deres inspirerende have. På den sidste strækning var vi heldige at se en af militærets ø- velser - fem faldskærmsudspringere svævede over fjorden til alles store fornøjelse - ikke mindst drengenes. Ulvenes hjælpsomhed, udholdenhed og den smittende glæde var igen en gave at opleve. Naturen giver os et pusterum fra hverdagen og luften giver plads til at klare tankerne - det gælder vist for alle aldre. Sikkert er det, at de trætte små ben, som kom hjem til spejderhytten og stolte kunne modtage deres bevis på at have gennemført en HIKE, hver og en har givet os og hinanden en rigtig god oplevelse. Tak til jer forældre, som gik med, for kage i hytten da vi kom tilbage, og ikke mindst tak for lån til alle Ulveforældre for lån af jeres super seje børn. På vegne af Ulvelederne Jane Palsgaard 8

9 det sker Koranlæsning Gjøl og omegns andet bibellæserhold blev færdige med 1½ års læsning af bibelen fra første til sidste side kort før jul. Det har været et hårdt løb, men det har også givet mange gode samtaler om bibelens bøger som litteratur, om historien, arkæologien, virkeligheden bag teksterne. En af de sidste aftener blev jeg spurgt: Skal vi ikke fortsætte med Koranen? Hvorfor skulle vi det? For det plejer du jo! Okay, jeg har læst Koranen to gange med lignende hold, som jeg har skrabet sammen med neglene. Så jeg måtte spørge: Hvor mange på dette hold ønsker at fortsætte? Vips var der ti fingre i vejret. Der har yderligere meldt sig et par stykker siden, så dette første halvår af 2013 læser vi Koranen som roman, litterært, historisk, især virkningshistorisk. Når vi når sommeren, har vi altså været igennem, hvad de tre trosretninger, der tror på een Gud, har som grundbøger: Jødedommen, Kristendommen og Islam. Samtidig er jeg af en lille flok mennesker i den vestlige ende af kommunen blevet bedt om at påbegynde et nyt bibellæserhold, så hvis du er interesseret i at deltage dér, så må du hoppe på i skyndingen, for vi er begyndt. Det foregår i Torslev præstegård hver anden mandag aften. Kontakt mig blot på mail: dk, så kan jeg fortælle nærmere om det. Venlig hilsen, Troels Tejlgaard Voksen- og familiearbejde Onsdag den 6. marts kl Generalforsamling i Vedsted Sognegård. Onsdag den 10. april kl Besøg på Musikkens Hus i Aalborg. Fredag den 24. maj kl Tur til Gateway Blokhus. Bibelarbejde Onsdag den 27. februar kl Hos Majbrit og Poul Jensen, Huskærvej 30, Gjøl. Onsdag den 20. marts kl Hos Lisbet og Per Sørensen, Nørremarksvej 125, Aabybro. Onsdag den 24. april kl Hos Margit og Jesper Nørgaard, Gl. Landevej 25, Birkelse. Onsdag den 15. maj kl Hos Hanne og Keld Sørensen, Løvsangervej 30, Aabybro. 9 IM marts Lørdag den 2. kl Bibeldage i Bjælkebo i Skovsgaard. Torsdag den 7. kl Møde med generalforsamling. Lørdag den 16. kl Bibeldage i Bjælkebo i Skovsgaard. Mandag den 18. kl K L F - Kirke & Medier. Fællesspisning og møde med generalforsamling. Tirsdag den 19. kl. l8.00 Kreds-generalforsamling i Fjerritslev Kirkecenter. april Torsdag den 11. kl Forårsfest med fællesspisning. Tale v/ pastor emer. Bent Hedemand, Frejlev. Fælleskirkelig bedekreds Torsdag den 14. marts kl hos Hanne og Leon Madsen. Torsdag den 2. maj kl hos Ingeborg og N. J. Larsen.

10 det sker Gud & Pasta Onsdag den 27. februar kl i Gjøl Kirke. Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen. Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have en tilmelding senest den 24. februar til Lone Krogsgaard tlf / sms eller Sogneindsamling 2013 Søndag den 10. marts kl fra Gjøl Sognegård. Bidraget går igen i år til bekæmpelse af sult i verden. Kasif fra Uganda fik konstateret hiv, da hun blev født. Hun og hendes mor blev sat i behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen kan virke, skal man spise godt og regelmæssigt. Kisaf og hendes mor brugte mange timer hver dag på at finde spiseligt ukrudt, for de havde ikke andet. I 2011 fik Kisaf og hendes mor to geder og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. I dag sikrer køkkenhaven, at de får en sund kost, og ingen kan længere se, at de er syge. Gjøl sogn indsamlede i marts 2012: 8456,50 kr. Du kan melde dig som indsamler hos Jonna Uttrup tlf KFUM-spejderne på Gjøl. Mester Götti Gruppe Sted: Spejderhytten på Vinklen Gruppeleder: Lise Winther Breumlund Tlf Mødetider: Ulve (1.-3. kl.) Tirsdag kl Spejdere: (4.-7. kl.) Onsdag kl Seniorer (fra 8. kl.) Onsdag kl Fælles Sogneaften med Anders Agger Palmesøndag Familiegudstjeneste Onsdag den 13. marts kl i Aaby Sognegård Må man godt holde en sømand i hånden...? Den kendte TV-journalist Anders Agger fra DR vil tage publikum med ind i kulisserne af en dokumentar-produktion. Og lukt ind i de moralske og etiske overvejelser, når man portrætterer andre i bedste sendetid. Hvad enten det er en 12-årig kostskole-elev, en kommende konge eller en døende sømand på et hospice. Foredraget er et fælles arrangement for Biersted, Gjøl, Vedsted og Aaby sogne. Søndag den 24. marts kl En festlig gudstjeneste, hvor Kirkens Børne- Ungdomskor og spejderne medvirker. Desuden indbydes de børn, der er født i 2007 til få overrakt en børnebibel som gave fra menighedsrådet. Efter gudstjenesten er der sodavand, kaffe m.m. i sognegården og æggejagt for børnene. 10

11 det sker Sogneaften om MAF-flyver for livet Torsdag den 4. april kl i Gjøl Sognegård Denne aften får vi besøg af Øjvind Thomasen, som vil fortælle om sit spændende arbejde i Mission Aviation Fellowship (MAF). MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som så muligheden for at anvende krigsflyene i fredens og evangeliets tjeneste. I dag er MAF en stor international, fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har 125 fly stationeret i 30 ulande og har ca medarbejdere i aktiv tjeneste. MAF s formål er at give evangeliet vinger, og dermed forøge kirkernes og de humanitære organisationers rækkevidde, således at så mange mennesker som muligt kan få humanitær hjælp og blive mødt med det kristne budskab. Øjvind Thomasen er landssekretær og daglig leder for den danske afdeling af Mission Aviation Fellowship fra kontoret i Aabybro. Han har bl.a. besøgt MAF s flybaser i Tanzania. Øjvind Thomasen ledsager sit foredrag med en videofilm om MAF s flymission. Koncert med Smedekoret Vølund Onsdag den 17. april kl i Gjøl Kirke Smedekoret Vølund opstod som et arbejderkor i 20 erne. Mange af sangerne blev dengang rekrutteret fra Aalborg Værft, og et af korets formål var dengang at styrke arbejderkulturen og sammenholdet, bl.a. gennem at synge arbejdersange. I dag er koret en mere blandet skare, og repertoiret er også noget bredere. Mange vil sikkert huske koret for at stå bag parkunderholdning i Aalborg tilbage i 90 erne. Denne aften vil koret synge sine populære sange af bl.a. Evert Taube og Kim Larsen, ledsaget af Frede Burholt på harmonika. Vores organist, Kristian Melchior Echwald, har dirigeret koret siden Fælles gudstjeneste i Gigantium Kristi himmelfarts dag, torsdag den 9. maj kl Denne dag aflyser vi gudstjenesten i kirken og deltager i stedet i kirkedagenes åbningsgudstjeneste i Gigantium i Aalborg. Oplev sammen med 5000 andre: Et kor med 300 unge, den indiske dansetrup Nrityarpan, bigband og rytmegruppe, en ny kirkedagssalme af Holger Lissner og en helt ny processionsouverture komponeret til lejligheden. Biskop Christian Alsted fra Metodistkirken prædiker og liturger fra de forskellige kirkesamfund medvirker. Der vil blive arrangeret fælles buskørsel derud sammen med Biersted sogn. Nærmere information følger i Aabybroposten. Friluftsgudstjeneste - 2. Pinsedag Mandag den 20. maj kl i præstegårdshaven Denne dag flytter vi gudstjenesten udendørs. FDF Senior Blæsere medvirker samt kirkens børne- og ungdomskor. Spejderne arrangerer snobrødsbagning m.m. for børnene. Efter gudstjenesten vil vi nyde vores medbragte kaffekurv i haven. Medbring gerne en havestol eller et tæppe til at sidde på. I tilfælde af regn afholdes gudstjenesten i kirken. Fælles gudstjeneste med Biersted. 11

12 Adresser Gudstjenester 205 Sognepræst Lone Krogsgaard Kirkebakken 7, Gjøl Tlf./fax Mobil Mandag fridag. Ved ferieog fridage henvises til sognepræsten i Biersted tlf Graver Pia Bejlegaard, Kirkegårdskontoret Tlf / privat tlf Træffes bedst på mobil Mandag fridag Organist Kristian Melchior Echwald Tlf / Menighedsrådsformand Bente Skole Limfjordsgade 39, Gjøl Tlf Kirkeværge Jonna Uttrup, tlf Regnskabsfører John Stark Kan træffes på tlf Gjøl Sognegård Kirkebakken 26, Gjøl 9440 Aabybro, tlf februar tid andet præst Søndag den LK Marts Søndag den Fælles gudstj. SGW i Biersted Kirke (m. særlige hensyn til hørehæmmede) Søndag den Gjøl Sognekor og LK Saltumkoret medv. Søndag den LK Palmesøndag den Familiegudstj. LK Skærtorsdag den Fælles gudstj. SGW i Biersted Kirke Langfredag den Musikgudstjeneste LK Påskedag den LK april 2. påskedag den Fælles gudstj. LK i Gjøl Kirke Søndag den Rytmisk gudstj. LK Søndag den SGW Søndag den Guldkonfirmander LK Bededag den LK Søndag den LK maj Søndag den Konfirmation LK Kr. himmelfart den Fælles gudstj. i Gigantium Søndag den LK Pinsedag den LK 2. pinsedag den Friluftsgudstj. LK Fælles gudstj. på Gjøl Søndag den Fælles gudstj. SGW i Biersted Kirke LK = Lone Krogsgaard SGW = Sofie Gjørup Winkel Udgivet af Gjøl menighedsråd. Kirkebladsudvalg: Rikke Christensen, Jonna Uttrup og Ellen Houlbjerg. Ansvarsh. redaktør: Lone Krogsgaard. Forsidefoto: Udsigt til kirken. Foto: Lone Krogsgaard. deadline: For næste blad den 2. april Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard. Udkommer uge 21. Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf kan gratis benyttes til alle gudstjenester (gælder også fællesgudstjenester i Biersted Kirke) og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til. Menighedsrådsmøder Tirsdag den 5. marts, den 2. april og den 7. maj kl i sognegården Møderne er offentlige og alle er velkomne Besøg Jeg kommer gerne på besøg i hjemmet eller på sygehuset. Sig blot til, hvis der er brug for en snak. Lone Krogsgaard TEAM LYNDERUP

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December.

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Jerslev Kirke Mylund Kirke Hellum Kirke 2012 December 2013 Januar Februar FULD KIRKE Ja man følte sig

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

De ni sogne. Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. Forår 2013 Marts, april og maj

De ni sogne. Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. Forår 2013 Marts, april og maj De ni sogne Forår 2013 Marts, april og maj Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. 2 Kronikken

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere