Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger"

Transkript

1 Gjøl kirkeblad Nr. 1 marts - april - maj 2013 Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

2 Præsentation af nyt menighedsråd Bente Skole Som jeg har fortalt før, er jeg udannet smørrebrødsjomfru og har arbejdet ved faget i 20 år. Derefter har jeg været medarbejdende ægtefælde ved vores svinefarm i 44 år. I alle de år har jeg også været med i organisations arbejde. I første del af 70 erne var jeg i bestyrelsen for Gjøl fritidscenter, før den blev kommunal, nu Gjøl hallen. Så var jeg i Aalborg Amts Landboforenings Husholdningsudvalg i Skalborg i 6 år. I Aabybro byråd i 4 år, hvor jeg var næstformand i kulturudvalget og medlem af socialudvalget, og i bestyrelsen for Gjøl Husmoderkreds i 10 år. Desuden har jeg været med i Aaby Koret i en del år, Gjøl Koret og Gjøl Kirkes Sognekor. Jeg har været i Menighedsrådet siden 2004 heraf de 5 år som formand. Så har jeg min dejlige familie, min mand, to sønner, to svigerdøtre og fire børnebørn. Hvoraf den ene familie bor i udlandet. Jeg ser hen til, at næste periode i menighedsrådet bliver lige så spændende som i de foregående år. Jørn Rytter Jeg er gift med Eva, og vi har 2 voksne børn og 2 børnebørn. Vi bor Grebjerg 25, Gjøl - i et hus vi har boet i siden vi byggede det i 1975, hvor vi flyttede tilbage til Gjøl efter nogle år i Aalborg-området. Jeg er født på Gjøl i Efter 45 år i Spar Nord blev jeg pensioneret i 2009, og den fritid der herved dukker op bruger jeg bl.a. som frivillig Gældsrådgiver i LO samt hjælper i vores idrætsforening. Jeg er glad for, at der blev peget på mig som medlem af menighedsrådet - arbejdet interesserer mig! Jeg ønsker en kirke, der aktivt tager del i det lokale samfund - og især kirkens sociale side har min interesse. Jeg blev ved konstitueringen valgt til næstformand samt formand for præstegårdsudvalget. Rikke Kjær Christensen Jeg er gift med Jacob. Sammen har vi 3 børn: Joakim på 13 år, Oliver på 8 år og Sofie på 5½ år. Til daglig arbejder jeg som bioanalytiker i Blodbanken på Aalborg Sygehus, en stilling jeg har haft siden Dette er min 2. valgperiode i træk i Gjøl menighedsråd. Grunden til at jeg valgte at genopstille ved dette valg er, at jeg gerne vil være med til at Gjøl Kirke forbliver synlig for alle aldersgrupper samt arbejde for, at alle aldersgrupper føler sig lige velkomne i Kirken og i Sognegården. Derudover giver arbejdet i menighedsrådet mig mange positive oplevelser. Ved konstitueringen af menighedsrådet blev jeg valgt til sekretær (en opgave jeg også havde i den forrige valgperiode). Udover at være sekretær, er jeg også med i følgende udvalg: Kirke og kirkegårdsudvalget, præstegårdsudvalget, kirkebladsudvalget og valgbestyrelsen. Jeg ser frem til endnu 4 spændende år i Gjøl menighedsråd. 2

3 Jonna Uttrup Jeg bor på Limfjordsgade sammen med min mand Mogens, hvor vi driver en minkfarm. Vi har 3 børn, 1 svigersøn og 2 børnebørn. Jeg har været med i menighedsrådet i 4 år og fortsætter nu i 4 år mere, fordi jeg synes, det har været spændende at sætte sig ind i, hvad et menighedsråd er. Jeg er kirkeværge, dvs. at jeg bl.a. skal se efter kirkens bygninger og tilse kirkegården. Derudover er jeg med i kirkebladsudvalget og aktivitetsudvalget, så dér er der også nogle udfordringer at tage fat på. Jeg håber på en god periode og et godt samvær med de andre rådsmedlemmer. Niels Eske Nyhus Jeg er 66 år og nyvalgt til menighedsrådet, der i forbindelse med konstitueringen har udpeget mig som kontaktperson til medarbejdergruppen ved Gjøl Kirke. Jeg har tidligere siddet i menighedsrådet på Gjøl, og var med i den periode, hvor sognegården blev renoveret og præsten ansat. Relationer til folkeskole og folkekirke og et grundtvigiansk livssyn i familien, har præget min opvækst og min tilværelse. Jeg har været kor- og kirkesanger i 25 år i henholdsvis Aarhus og på Mors. Som pensioneret Børne- og Kulturchef fra Aabybro Kommune forsøger jeg mig nu med dyrkning af grøntsager og med lidt dyrehold på Marken. Jeg deltager i afviklingen af aktiviteter og i natur- og kulturformidling for Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn. Jeg er gift med Bente og tilsammen har vi 3 voksne børn og 6 børnebørn. Jeg glæder mig til arbejdet og samarbejdet i Gjøl Sogns Menighedsråd. Kay Werner Jeg har i denne periode valgt jobbet som kasserer. Jeg glæder mig til samarbejdet med vores eksterne regnskabsfører John Stark, som i sidste periode overtog posten som regnskabsfører. Kassereren fungerer ikke som regnskabsfører, men fører på menighedsrådets vegne tilsyn med at de til regnskabsføreren henlagte opgaver bringes til udførelse i overensstemmelse med gældende regler. Tilsynet indebærer endvidere at det godkendte takstregulativ for kirkegården overholdes, samt stikprøvevis kontrol af, at alle ydelser faktureres. Ligeledes fører han tilsyn med at leje og præstens betaling for egne forbrugsafgifter beregnes og opkræves. Tilsyn med, at alle udbetalinger er dokumenterede ved bilag, samt tilsyn med at alle tidsbestemte udbetalinger af lønninger, honorarer m.v. samt udbetalinger og afregninger vedr. skat, moms etc. finder sted efter gældende regler. Kassereren deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet. Efter menighedsrådets beslutning deltager kassereren i budgetsamråd. Kassereren påser, at regnskabet er aflagt korrekt, og at tildelte ligningsmidler er forvaltet i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik. Som det fremgår af ovennævnte arbejdsopgaver, er kassererposten en meget spændende post, hvilket er årsagen til, at jeg har påtaget mig posten i den næste periode. 3

4 Danske Kirkedage 2013: Sæt kryds Danske Kirkedage afholdes hvert tredje år som det største tværkirkelige arrangement i Danmark mennesker ventes således at samles i Kristi himmelfartsferien i Aalborg til et brag af en kirkefest under temaet: Menneske, hvor er du? Kirkedagene byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper: Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og varm gospel. Blandt hovednavnene er den norske Utøya-præst, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der har skrevet bogen At rejse sig efter en rystelse med udgangspunkt i terroraktionerne i Norge. Endnu en nordmand, generalsekretær i Kirkernes Verdensråd Olav Fykse Tveit, er på programmet. Hans foredrag handler om, hvordan vi kan være kirke i en moderne verden. Desuden kan den palæstinensiske biskop og præsident for Det lutherske Verdensforbund Munib Younan også høres på kirkedagene. Den indiske dansegruppe Nriturpan, som gennem musik og traditionelle indiske danse illustrerer og tolker bibelske fortællinger kan opleves ved flere lejligheder i løbet af kirkedagene. Gruppen er kolossalt populær i Indien og der venter deltagerne en spændende og anderledes oplevelse. Der er et helt særligt program for børn og unge, så tag hele familien med. De unge har deres egen lejr, hvor de kan høre bandet Bondless, deltage i late night aktiviteter og få inspiration til fede fællessamlinger. De mindre børn bydes velkommen i bl.a. Aalborg Zoo og kan opleve tante Andante samt klovnen Ib. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Man kan deltage i et enkelt arrangement, én eller flere dage eller hele perioden. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre. Derfor: Menneske, hvor er du? - i Aalborg maj 2013! Læs mere på - og på facebook.com/kirkedage Danske kirkedage 2013 åbnes med et brag af en gudstjeneste i Aalborgs største sportshal, Gigantium, torsdag den 9. maj kl

5 i kalenderen maj! Siden 1971 er der hver tredje år blevet holdt Danske Kirkedage skiftende steder i landet. Sidste gang danske kirkedage var i Aalborg var i Mere end 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer fra folkekirken, frikirkerne og den katolske kirke samarbejder om at gøre de fire dage i Kristi Himmelfartsferien til et levende og udfordrende mødested. Programoversigt 5

6 Kirkeindsamling Vidste du, at man for 100 kroner kan få 50 liter kaffe på en varmestue, ris til en flygtning i tre måneder eller 10 bibler? Hver søndag samles der penge ind i de danske kirker. Penge, der går til forskellige organisationer, som alle har til formål at hjælpe mennesker i nød på forskellig vis. Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni, og bygger på bibelens fortælling om Jesu møde med mennesker. Diakoni betyder tjeneste. Jesus viste, at menneskelivet leves udsat, sårbart og afhængigt af andres omsorg og kærlighed. Ord og handling, forkyndelse og diakoni, er uadskillelige i Jesu liv og gerning. Kærligheden fra Gud og kærligheden til Gud forbindes hos Jesus altid med kærligheden til næsten. Sådan må det også være hos os. Ved at lægge et bidrag i kirkebøssen kan vi alle være med til at tjene vore medmennesker. De lokale menighedsråd beslutter selv, hvad de vil samle ind til ved søndagens gudstjeneste. Hvert sogn har sine interesser og erfaringen viser, at der kommer mest ind, når man fokuserer på de ting, man har hjerte for. Gjøl Menighedsråd har vedtaget, at der fremover skal samles ind i kirken hver søndag (juli måned undtaget), og at indsamlingen til det enkelte formål løber over en måned eller to af gangen. En oversigt over indsamlingerne vil hænge i våbenhuset, så man altid kan se, hvad der samles ind til den pågældende måned. Januar & Februar: Det Danske Bibelselskab Marts & April: Sct Nicolaitjenesten i Aalborg Maj & Juni: Folkekirkens Mission August & September: Lokal julehjælp / Kirkens Korshær i Aalborg Oktober & November: KFUM s Sociale Arbejde 1. søndag i advent: Hospice i Aalborg December: Børnesagens Fællesråd Gør en forskel - lokalt og globalt Guds kærlighed ej grænse ved. Hans ord os åbenbarer, at den er dyb og lang og bred, og at den evig varer. Men mærkes skal den her på jord, hvor lidende iblandt os bor, og ringe undertrykkes Den danske Salmebog 365 v. 1 Folkekirkens nye logo For første gang nogen sinde har folkekirken fået et nyt logo. Det blev indviet 1. søndag i advent Logoet, der kan bruges i mange farver og versioner, er resultatet af en lang proces, hvor mange i og omkring folkekirken har bidraget. Det er Jacob Jensen Design, der står bag den grafiske udformning. Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt i det historiske Dagmarkors, og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab. Korset er omgivet af et mylder af kirkelige symboler: Tro, håb og kærlighed - engle og duer - skibe og fisk. De mange små kristne symboler afspejler, at i folkekirken er troen et personligt og direkte forhold til Gud - og at troen kan have mange former. Samlet set understreger logoet, at folkekirken giver plads til en stor forskellighed og høj grad af individualitet inden for en klar fælles ramme. En fælles visuel identitet for folkekirken - et logo og en grafisk linje - skal gøre Den Danske Folkekirke let at genkende. Kendetegnet skal vise, at folkekirken er en vidtforgrenet og kulturbærende institution, som vi både møder i offentligheden og personligt i lokale sammenhænge. Det fælles kendetegn bliver en mulighed og ikke en pligt. Den enkelte kirke eller organisation beslutter selv om - og i hvilket omfang - man vil bruge den fælles visuelle identitet. 6

7 Navne Isabella Westergaard Andersen Døbt den 28. oktober Datter af Kristina Westergaard og Casper Andersen, Gjøl Maja Reeves Nygaard Døbt den 11. november Datter af Ann-Carina Reeves og Kim Søren Nygaard, Aabybro Leander Zelian Dehn Ljatifi Døbt den 11. november Søn af Louise Dehn Jensen og Martin Ljatifi, Aalborg Isabella Elisabeth Søe Christensen Døbt den 9. december Datter af Line Søe Larsen og Lars Bruun Christensen, Gjøl Rose Kjærgaard Christensen Døbt den 6. januar Datter af Marie Louise Kjærgaard Christensen og Morten Haugaard Christensen, Aalborg Konfirmander 2013 Anton Christian Rasmussen Caroline Bach Madsen Helene Jul Alsing Andersen Joakim Michael Kjær Christensen Jonas Sørensen Frederik Søren Pedersen Henrik Andersen Laurids Christensen Burmeister Marianne Overby Nørgård Mathias Maarslet Nicolai Andersen Niklas Rom Poulsen Niels Thomas Søndergaard Simon Madsbøll Døde Anja Marie Vigtoft Johansen Arne Møller Thomsen Margaret Gregersen Ruth Brinkmann Sørensen Konfirmation 2014 Søndag den 4. maj 7

8 10 km - med friske Ulveben En helt flok morgenfriske og frejdige Ulve mødtes den 6. oktober til årets HIKE. Foran de unge Ulve lå 10 km. rundt i Gjøls skønne og varierende natur. Med madpakker, påklædning efter vejret og smil var grundingredienserne på plads til at komme godt af sted. Turen gik rask af sted kl og vejret var super. Vi var beriget med opmærksomme og interesserede Ulve, som hurtigt blev fanget af den fantastiske natur, vi var omgivet af, og snart var der en bred vifte af samtaleemner med afsæt i historie, sagn, naturvidenskab, kristendom, fantasi osv. Hvordan smager en flue på sin mad? Hvor kommer alle minkpelsene hen? Der er dyrespor på marken, hvad er det mon for et dyr, hvor mon det skulle hen, og hvorfor vil den lige derhen? Hvorfor er det hannen, der er gravid hos søhestene? Hvor gik tyskerne hen, når de ville være alene under krigen? Tænk, hvis der stadig var trolde, hvor ville de mon sove? Osv. osv. - det var herligt. Naturen, luften og selskabet skabte som sagt en super ramme, og Ulvene fik skabt deres egen lille rejse rundt på Gjøl, og rejsestemningen var ikke til at tage fejl af for grin, snak og sang fulgte gruppen rundt over nogle af Gjøls højeste punkter, langs fjorden og på tværs af marker. Undervejs var der pauser. Else Palsgård Christensen (Janes mor) havde sat en kurv frem med saft, lækkerier, kaffe til de voksne og hos Ulven Nicole kunne vi nyde de mange velpakkede madpakker i deres inspirerende have. På den sidste strækning var vi heldige at se en af militærets ø- velser - fem faldskærmsudspringere svævede over fjorden til alles store fornøjelse - ikke mindst drengenes. Ulvenes hjælpsomhed, udholdenhed og den smittende glæde var igen en gave at opleve. Naturen giver os et pusterum fra hverdagen og luften giver plads til at klare tankerne - det gælder vist for alle aldre. Sikkert er det, at de trætte små ben, som kom hjem til spejderhytten og stolte kunne modtage deres bevis på at have gennemført en HIKE, hver og en har givet os og hinanden en rigtig god oplevelse. Tak til jer forældre, som gik med, for kage i hytten da vi kom tilbage, og ikke mindst tak for lån til alle Ulveforældre for lån af jeres super seje børn. På vegne af Ulvelederne Jane Palsgaard 8

9 det sker Koranlæsning Gjøl og omegns andet bibellæserhold blev færdige med 1½ års læsning af bibelen fra første til sidste side kort før jul. Det har været et hårdt løb, men det har også givet mange gode samtaler om bibelens bøger som litteratur, om historien, arkæologien, virkeligheden bag teksterne. En af de sidste aftener blev jeg spurgt: Skal vi ikke fortsætte med Koranen? Hvorfor skulle vi det? For det plejer du jo! Okay, jeg har læst Koranen to gange med lignende hold, som jeg har skrabet sammen med neglene. Så jeg måtte spørge: Hvor mange på dette hold ønsker at fortsætte? Vips var der ti fingre i vejret. Der har yderligere meldt sig et par stykker siden, så dette første halvår af 2013 læser vi Koranen som roman, litterært, historisk, især virkningshistorisk. Når vi når sommeren, har vi altså været igennem, hvad de tre trosretninger, der tror på een Gud, har som grundbøger: Jødedommen, Kristendommen og Islam. Samtidig er jeg af en lille flok mennesker i den vestlige ende af kommunen blevet bedt om at påbegynde et nyt bibellæserhold, så hvis du er interesseret i at deltage dér, så må du hoppe på i skyndingen, for vi er begyndt. Det foregår i Torslev præstegård hver anden mandag aften. Kontakt mig blot på mail: dk, så kan jeg fortælle nærmere om det. Venlig hilsen, Troels Tejlgaard Voksen- og familiearbejde Onsdag den 6. marts kl Generalforsamling i Vedsted Sognegård. Onsdag den 10. april kl Besøg på Musikkens Hus i Aalborg. Fredag den 24. maj kl Tur til Gateway Blokhus. Bibelarbejde Onsdag den 27. februar kl Hos Majbrit og Poul Jensen, Huskærvej 30, Gjøl. Onsdag den 20. marts kl Hos Lisbet og Per Sørensen, Nørremarksvej 125, Aabybro. Onsdag den 24. april kl Hos Margit og Jesper Nørgaard, Gl. Landevej 25, Birkelse. Onsdag den 15. maj kl Hos Hanne og Keld Sørensen, Løvsangervej 30, Aabybro. 9 IM marts Lørdag den 2. kl Bibeldage i Bjælkebo i Skovsgaard. Torsdag den 7. kl Møde med generalforsamling. Lørdag den 16. kl Bibeldage i Bjælkebo i Skovsgaard. Mandag den 18. kl K L F - Kirke & Medier. Fællesspisning og møde med generalforsamling. Tirsdag den 19. kl. l8.00 Kreds-generalforsamling i Fjerritslev Kirkecenter. april Torsdag den 11. kl Forårsfest med fællesspisning. Tale v/ pastor emer. Bent Hedemand, Frejlev. Fælleskirkelig bedekreds Torsdag den 14. marts kl hos Hanne og Leon Madsen. Torsdag den 2. maj kl hos Ingeborg og N. J. Larsen.

10 det sker Gud & Pasta Onsdag den 27. februar kl i Gjøl Kirke. Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen. Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have en tilmelding senest den 24. februar til Lone Krogsgaard tlf / sms eller Sogneindsamling 2013 Søndag den 10. marts kl fra Gjøl Sognegård. Bidraget går igen i år til bekæmpelse af sult i verden. Kasif fra Uganda fik konstateret hiv, da hun blev født. Hun og hendes mor blev sat i behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen kan virke, skal man spise godt og regelmæssigt. Kisaf og hendes mor brugte mange timer hver dag på at finde spiseligt ukrudt, for de havde ikke andet. I 2011 fik Kisaf og hendes mor to geder og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. I dag sikrer køkkenhaven, at de får en sund kost, og ingen kan længere se, at de er syge. Gjøl sogn indsamlede i marts 2012: 8456,50 kr. Du kan melde dig som indsamler hos Jonna Uttrup tlf KFUM-spejderne på Gjøl. Mester Götti Gruppe Sted: Spejderhytten på Vinklen Gruppeleder: Lise Winther Breumlund Tlf Mødetider: Ulve (1.-3. kl.) Tirsdag kl Spejdere: (4.-7. kl.) Onsdag kl Seniorer (fra 8. kl.) Onsdag kl Fælles Sogneaften med Anders Agger Palmesøndag Familiegudstjeneste Onsdag den 13. marts kl i Aaby Sognegård Må man godt holde en sømand i hånden...? Den kendte TV-journalist Anders Agger fra DR vil tage publikum med ind i kulisserne af en dokumentar-produktion. Og lukt ind i de moralske og etiske overvejelser, når man portrætterer andre i bedste sendetid. Hvad enten det er en 12-årig kostskole-elev, en kommende konge eller en døende sømand på et hospice. Foredraget er et fælles arrangement for Biersted, Gjøl, Vedsted og Aaby sogne. Søndag den 24. marts kl En festlig gudstjeneste, hvor Kirkens Børne- Ungdomskor og spejderne medvirker. Desuden indbydes de børn, der er født i 2007 til få overrakt en børnebibel som gave fra menighedsrådet. Efter gudstjenesten er der sodavand, kaffe m.m. i sognegården og æggejagt for børnene. 10

11 det sker Sogneaften om MAF-flyver for livet Torsdag den 4. april kl i Gjøl Sognegård Denne aften får vi besøg af Øjvind Thomasen, som vil fortælle om sit spændende arbejde i Mission Aviation Fellowship (MAF). MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som så muligheden for at anvende krigsflyene i fredens og evangeliets tjeneste. I dag er MAF en stor international, fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har 125 fly stationeret i 30 ulande og har ca medarbejdere i aktiv tjeneste. MAF s formål er at give evangeliet vinger, og dermed forøge kirkernes og de humanitære organisationers rækkevidde, således at så mange mennesker som muligt kan få humanitær hjælp og blive mødt med det kristne budskab. Øjvind Thomasen er landssekretær og daglig leder for den danske afdeling af Mission Aviation Fellowship fra kontoret i Aabybro. Han har bl.a. besøgt MAF s flybaser i Tanzania. Øjvind Thomasen ledsager sit foredrag med en videofilm om MAF s flymission. Koncert med Smedekoret Vølund Onsdag den 17. april kl i Gjøl Kirke Smedekoret Vølund opstod som et arbejderkor i 20 erne. Mange af sangerne blev dengang rekrutteret fra Aalborg Værft, og et af korets formål var dengang at styrke arbejderkulturen og sammenholdet, bl.a. gennem at synge arbejdersange. I dag er koret en mere blandet skare, og repertoiret er også noget bredere. Mange vil sikkert huske koret for at stå bag parkunderholdning i Aalborg tilbage i 90 erne. Denne aften vil koret synge sine populære sange af bl.a. Evert Taube og Kim Larsen, ledsaget af Frede Burholt på harmonika. Vores organist, Kristian Melchior Echwald, har dirigeret koret siden Fælles gudstjeneste i Gigantium Kristi himmelfarts dag, torsdag den 9. maj kl Denne dag aflyser vi gudstjenesten i kirken og deltager i stedet i kirkedagenes åbningsgudstjeneste i Gigantium i Aalborg. Oplev sammen med 5000 andre: Et kor med 300 unge, den indiske dansetrup Nrityarpan, bigband og rytmegruppe, en ny kirkedagssalme af Holger Lissner og en helt ny processionsouverture komponeret til lejligheden. Biskop Christian Alsted fra Metodistkirken prædiker og liturger fra de forskellige kirkesamfund medvirker. Der vil blive arrangeret fælles buskørsel derud sammen med Biersted sogn. Nærmere information følger i Aabybroposten. Friluftsgudstjeneste - 2. Pinsedag Mandag den 20. maj kl i præstegårdshaven Denne dag flytter vi gudstjenesten udendørs. FDF Senior Blæsere medvirker samt kirkens børne- og ungdomskor. Spejderne arrangerer snobrødsbagning m.m. for børnene. Efter gudstjenesten vil vi nyde vores medbragte kaffekurv i haven. Medbring gerne en havestol eller et tæppe til at sidde på. I tilfælde af regn afholdes gudstjenesten i kirken. Fælles gudstjeneste med Biersted. 11

12 Adresser Gudstjenester 205 Sognepræst Lone Krogsgaard Kirkebakken 7, Gjøl Tlf./fax Mobil Mandag fridag. Ved ferieog fridage henvises til sognepræsten i Biersted tlf Graver Pia Bejlegaard, Kirkegårdskontoret Tlf / privat tlf Træffes bedst på mobil Mandag fridag Organist Kristian Melchior Echwald Tlf / Menighedsrådsformand Bente Skole Limfjordsgade 39, Gjøl Tlf Kirkeværge Jonna Uttrup, tlf Regnskabsfører John Stark Kan træffes på tlf Gjøl Sognegård Kirkebakken 26, Gjøl 9440 Aabybro, tlf februar tid andet præst Søndag den LK Marts Søndag den Fælles gudstj. SGW i Biersted Kirke (m. særlige hensyn til hørehæmmede) Søndag den Gjøl Sognekor og LK Saltumkoret medv. Søndag den LK Palmesøndag den Familiegudstj. LK Skærtorsdag den Fælles gudstj. SGW i Biersted Kirke Langfredag den Musikgudstjeneste LK Påskedag den LK april 2. påskedag den Fælles gudstj. LK i Gjøl Kirke Søndag den Rytmisk gudstj. LK Søndag den SGW Søndag den Guldkonfirmander LK Bededag den LK Søndag den LK maj Søndag den Konfirmation LK Kr. himmelfart den Fælles gudstj. i Gigantium Søndag den LK Pinsedag den LK 2. pinsedag den Friluftsgudstj. LK Fælles gudstj. på Gjøl Søndag den Fælles gudstj. SGW i Biersted Kirke LK = Lone Krogsgaard SGW = Sofie Gjørup Winkel Udgivet af Gjøl menighedsråd. Kirkebladsudvalg: Rikke Christensen, Jonna Uttrup og Ellen Houlbjerg. Ansvarsh. redaktør: Lone Krogsgaard. Forsidefoto: Udsigt til kirken. Foto: Lone Krogsgaard. deadline: For næste blad den 2. april Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard. Udkommer uge 21. Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf kan gratis benyttes til alle gudstjenester (gælder også fællesgudstjenester i Biersted Kirke) og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til. Menighedsrådsmøder Tirsdag den 5. marts, den 2. april og den 7. maj kl i sognegården Møderne er offentlige og alle er velkomne Besøg Jeg kommer gerne på besøg i hjemmet eller på sygehuset. Sig blot til, hvis der er brug for en snak. Lone Krogsgaard TEAM LYNDERUP

GJØL KIRKEBLAD. Nyt menighedsråd. Sangens år hvert år. Forårskoncert med Midtjysk Pigekor NR. 1 MARTS - MAJ 2009

GJØL KIRKEBLAD. Nyt menighedsråd. Sangens år hvert år. Forårskoncert med Midtjysk Pigekor NR. 1 MARTS - MAJ 2009 GJØL KIRKEBLAD NR. 1 MARTS - MAJ 2009 Nyt menighedsråd Sangens år hvert år Forårskoncert med Midtjysk Pigekor Det nye menighedsråd Bente Skole, 67 år Anne Grethe Balsby, 74 år Eva Werner Hald, 32 år Jeg

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

tro Gud Verden diakoni fællesskab ansvar Danske kirkedage 2013 // Aalborg 9-12 maj

tro Gud Verden diakoni fællesskab ansvar Danske kirkedage 2013 // Aalborg 9-12 maj tro fællesskab ansvar Gud Verden diakoni Danske kirkedage 2013 // Aalborg 9-12 maj Velkommen til Danske Kirkedage 2013 Munib Younan Glen H. Stassen Per Arne Dahl Olav Fykse Tveit Vi har fornøjelsen at

Læs mere

Kirkebladet. menneske, hvor er du? Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: april, maj, juni 2013

Kirkebladet. menneske, hvor er du? Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: april, maj, juni 2013 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne april, maj, juni 2013 tema: menneske, hvor er du? 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Relikvieæske Nye kirkegårdstakster Indre Mission på Gjøl Koncert med Bach i Boxen Sogneudflugt til Anne Justs Have

Gjøl kirkeblad. Relikvieæske Nye kirkegårdstakster Indre Mission på Gjøl Koncert med Bach i Boxen Sogneudflugt til Anne Justs Have Gjøl kirkeblad Nr. 2 Juni - juli - august 2013 Bagerst f.v. Jonas Sørensen, Niels Thomas Søndergaard, Frederik Søren Pedersen, Nicolai Marinus Andersen. Midten f.v. Niklas Rom Poulsen, Henrik Andersen,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

GJØL KIRKEBL AD. Kristne symboler. Digital selvbetjening. Forårskoncert med Erling A. Thomsen, domorganist og Morten Krogh Mortensen, tenor

GJØL KIRKEBL AD. Kristne symboler. Digital selvbetjening. Forårskoncert med Erling A. Thomsen, domorganist og Morten Krogh Mortensen, tenor GJØL KIRKEBL AD NR. 1 MARTS APRIL MA J 2 014 Kristne symboler Digital selvbetjening Forårskoncert med Erling A. Thomsen, domorganist og Morten Krogh Mortensen, tenor Erling Morten Carpe diem En filosof

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nr. 1/2015 SOGNEBLADET MARTS APRIL MAJ JUNI

Nr. 1/2015 SOGNEBLADET MARTS APRIL MAJ JUNI Nr. 1/2015 SOGNEBLADET K i r k e b l a d f o r B i e r s t e d S o g n K i r k e b l a d f o r B i e r s t e d S o g n MARTS APRIL MAJ JUNI n y t f r a m e n i g h e d s r å d e t n y t t i g e adresser

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere