Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger"

Transkript

1 Gjøl kirkeblad Nr. 1 marts - april - maj 2013 Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

2 Præsentation af nyt menighedsråd Bente Skole Som jeg har fortalt før, er jeg udannet smørrebrødsjomfru og har arbejdet ved faget i 20 år. Derefter har jeg været medarbejdende ægtefælde ved vores svinefarm i 44 år. I alle de år har jeg også været med i organisations arbejde. I første del af 70 erne var jeg i bestyrelsen for Gjøl fritidscenter, før den blev kommunal, nu Gjøl hallen. Så var jeg i Aalborg Amts Landboforenings Husholdningsudvalg i Skalborg i 6 år. I Aabybro byråd i 4 år, hvor jeg var næstformand i kulturudvalget og medlem af socialudvalget, og i bestyrelsen for Gjøl Husmoderkreds i 10 år. Desuden har jeg været med i Aaby Koret i en del år, Gjøl Koret og Gjøl Kirkes Sognekor. Jeg har været i Menighedsrådet siden 2004 heraf de 5 år som formand. Så har jeg min dejlige familie, min mand, to sønner, to svigerdøtre og fire børnebørn. Hvoraf den ene familie bor i udlandet. Jeg ser hen til, at næste periode i menighedsrådet bliver lige så spændende som i de foregående år. Jørn Rytter Jeg er gift med Eva, og vi har 2 voksne børn og 2 børnebørn. Vi bor Grebjerg 25, Gjøl - i et hus vi har boet i siden vi byggede det i 1975, hvor vi flyttede tilbage til Gjøl efter nogle år i Aalborg-området. Jeg er født på Gjøl i Efter 45 år i Spar Nord blev jeg pensioneret i 2009, og den fritid der herved dukker op bruger jeg bl.a. som frivillig Gældsrådgiver i LO samt hjælper i vores idrætsforening. Jeg er glad for, at der blev peget på mig som medlem af menighedsrådet - arbejdet interesserer mig! Jeg ønsker en kirke, der aktivt tager del i det lokale samfund - og især kirkens sociale side har min interesse. Jeg blev ved konstitueringen valgt til næstformand samt formand for præstegårdsudvalget. Rikke Kjær Christensen Jeg er gift med Jacob. Sammen har vi 3 børn: Joakim på 13 år, Oliver på 8 år og Sofie på 5½ år. Til daglig arbejder jeg som bioanalytiker i Blodbanken på Aalborg Sygehus, en stilling jeg har haft siden Dette er min 2. valgperiode i træk i Gjøl menighedsråd. Grunden til at jeg valgte at genopstille ved dette valg er, at jeg gerne vil være med til at Gjøl Kirke forbliver synlig for alle aldersgrupper samt arbejde for, at alle aldersgrupper føler sig lige velkomne i Kirken og i Sognegården. Derudover giver arbejdet i menighedsrådet mig mange positive oplevelser. Ved konstitueringen af menighedsrådet blev jeg valgt til sekretær (en opgave jeg også havde i den forrige valgperiode). Udover at være sekretær, er jeg også med i følgende udvalg: Kirke og kirkegårdsudvalget, præstegårdsudvalget, kirkebladsudvalget og valgbestyrelsen. Jeg ser frem til endnu 4 spændende år i Gjøl menighedsråd. 2

3 Jonna Uttrup Jeg bor på Limfjordsgade sammen med min mand Mogens, hvor vi driver en minkfarm. Vi har 3 børn, 1 svigersøn og 2 børnebørn. Jeg har været med i menighedsrådet i 4 år og fortsætter nu i 4 år mere, fordi jeg synes, det har været spændende at sætte sig ind i, hvad et menighedsråd er. Jeg er kirkeværge, dvs. at jeg bl.a. skal se efter kirkens bygninger og tilse kirkegården. Derudover er jeg med i kirkebladsudvalget og aktivitetsudvalget, så dér er der også nogle udfordringer at tage fat på. Jeg håber på en god periode og et godt samvær med de andre rådsmedlemmer. Niels Eske Nyhus Jeg er 66 år og nyvalgt til menighedsrådet, der i forbindelse med konstitueringen har udpeget mig som kontaktperson til medarbejdergruppen ved Gjøl Kirke. Jeg har tidligere siddet i menighedsrådet på Gjøl, og var med i den periode, hvor sognegården blev renoveret og præsten ansat. Relationer til folkeskole og folkekirke og et grundtvigiansk livssyn i familien, har præget min opvækst og min tilværelse. Jeg har været kor- og kirkesanger i 25 år i henholdsvis Aarhus og på Mors. Som pensioneret Børne- og Kulturchef fra Aabybro Kommune forsøger jeg mig nu med dyrkning af grøntsager og med lidt dyrehold på Marken. Jeg deltager i afviklingen af aktiviteter og i natur- og kulturformidling for Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn. Jeg er gift med Bente og tilsammen har vi 3 voksne børn og 6 børnebørn. Jeg glæder mig til arbejdet og samarbejdet i Gjøl Sogns Menighedsråd. Kay Werner Jeg har i denne periode valgt jobbet som kasserer. Jeg glæder mig til samarbejdet med vores eksterne regnskabsfører John Stark, som i sidste periode overtog posten som regnskabsfører. Kassereren fungerer ikke som regnskabsfører, men fører på menighedsrådets vegne tilsyn med at de til regnskabsføreren henlagte opgaver bringes til udførelse i overensstemmelse med gældende regler. Tilsynet indebærer endvidere at det godkendte takstregulativ for kirkegården overholdes, samt stikprøvevis kontrol af, at alle ydelser faktureres. Ligeledes fører han tilsyn med at leje og præstens betaling for egne forbrugsafgifter beregnes og opkræves. Tilsyn med, at alle udbetalinger er dokumenterede ved bilag, samt tilsyn med at alle tidsbestemte udbetalinger af lønninger, honorarer m.v. samt udbetalinger og afregninger vedr. skat, moms etc. finder sted efter gældende regler. Kassereren deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet. Efter menighedsrådets beslutning deltager kassereren i budgetsamråd. Kassereren påser, at regnskabet er aflagt korrekt, og at tildelte ligningsmidler er forvaltet i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik. Som det fremgår af ovennævnte arbejdsopgaver, er kassererposten en meget spændende post, hvilket er årsagen til, at jeg har påtaget mig posten i den næste periode. 3

4 Danske Kirkedage 2013: Sæt kryds Danske Kirkedage afholdes hvert tredje år som det største tværkirkelige arrangement i Danmark mennesker ventes således at samles i Kristi himmelfartsferien i Aalborg til et brag af en kirkefest under temaet: Menneske, hvor er du? Kirkedagene byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper: Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og varm gospel. Blandt hovednavnene er den norske Utøya-præst, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der har skrevet bogen At rejse sig efter en rystelse med udgangspunkt i terroraktionerne i Norge. Endnu en nordmand, generalsekretær i Kirkernes Verdensråd Olav Fykse Tveit, er på programmet. Hans foredrag handler om, hvordan vi kan være kirke i en moderne verden. Desuden kan den palæstinensiske biskop og præsident for Det lutherske Verdensforbund Munib Younan også høres på kirkedagene. Den indiske dansegruppe Nriturpan, som gennem musik og traditionelle indiske danse illustrerer og tolker bibelske fortællinger kan opleves ved flere lejligheder i løbet af kirkedagene. Gruppen er kolossalt populær i Indien og der venter deltagerne en spændende og anderledes oplevelse. Der er et helt særligt program for børn og unge, så tag hele familien med. De unge har deres egen lejr, hvor de kan høre bandet Bondless, deltage i late night aktiviteter og få inspiration til fede fællessamlinger. De mindre børn bydes velkommen i bl.a. Aalborg Zoo og kan opleve tante Andante samt klovnen Ib. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Man kan deltage i et enkelt arrangement, én eller flere dage eller hele perioden. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre. Derfor: Menneske, hvor er du? - i Aalborg maj 2013! Læs mere på - og på facebook.com/kirkedage Danske kirkedage 2013 åbnes med et brag af en gudstjeneste i Aalborgs største sportshal, Gigantium, torsdag den 9. maj kl

5 i kalenderen maj! Siden 1971 er der hver tredje år blevet holdt Danske Kirkedage skiftende steder i landet. Sidste gang danske kirkedage var i Aalborg var i Mere end 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer fra folkekirken, frikirkerne og den katolske kirke samarbejder om at gøre de fire dage i Kristi Himmelfartsferien til et levende og udfordrende mødested. Programoversigt 5

6 Kirkeindsamling Vidste du, at man for 100 kroner kan få 50 liter kaffe på en varmestue, ris til en flygtning i tre måneder eller 10 bibler? Hver søndag samles der penge ind i de danske kirker. Penge, der går til forskellige organisationer, som alle har til formål at hjælpe mennesker i nød på forskellig vis. Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni, og bygger på bibelens fortælling om Jesu møde med mennesker. Diakoni betyder tjeneste. Jesus viste, at menneskelivet leves udsat, sårbart og afhængigt af andres omsorg og kærlighed. Ord og handling, forkyndelse og diakoni, er uadskillelige i Jesu liv og gerning. Kærligheden fra Gud og kærligheden til Gud forbindes hos Jesus altid med kærligheden til næsten. Sådan må det også være hos os. Ved at lægge et bidrag i kirkebøssen kan vi alle være med til at tjene vore medmennesker. De lokale menighedsråd beslutter selv, hvad de vil samle ind til ved søndagens gudstjeneste. Hvert sogn har sine interesser og erfaringen viser, at der kommer mest ind, når man fokuserer på de ting, man har hjerte for. Gjøl Menighedsråd har vedtaget, at der fremover skal samles ind i kirken hver søndag (juli måned undtaget), og at indsamlingen til det enkelte formål løber over en måned eller to af gangen. En oversigt over indsamlingerne vil hænge i våbenhuset, så man altid kan se, hvad der samles ind til den pågældende måned. Januar & Februar: Det Danske Bibelselskab Marts & April: Sct Nicolaitjenesten i Aalborg Maj & Juni: Folkekirkens Mission August & September: Lokal julehjælp / Kirkens Korshær i Aalborg Oktober & November: KFUM s Sociale Arbejde 1. søndag i advent: Hospice i Aalborg December: Børnesagens Fællesråd Gør en forskel - lokalt og globalt Guds kærlighed ej grænse ved. Hans ord os åbenbarer, at den er dyb og lang og bred, og at den evig varer. Men mærkes skal den her på jord, hvor lidende iblandt os bor, og ringe undertrykkes Den danske Salmebog 365 v. 1 Folkekirkens nye logo For første gang nogen sinde har folkekirken fået et nyt logo. Det blev indviet 1. søndag i advent Logoet, der kan bruges i mange farver og versioner, er resultatet af en lang proces, hvor mange i og omkring folkekirken har bidraget. Det er Jacob Jensen Design, der står bag den grafiske udformning. Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt i det historiske Dagmarkors, og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab. Korset er omgivet af et mylder af kirkelige symboler: Tro, håb og kærlighed - engle og duer - skibe og fisk. De mange små kristne symboler afspejler, at i folkekirken er troen et personligt og direkte forhold til Gud - og at troen kan have mange former. Samlet set understreger logoet, at folkekirken giver plads til en stor forskellighed og høj grad af individualitet inden for en klar fælles ramme. En fælles visuel identitet for folkekirken - et logo og en grafisk linje - skal gøre Den Danske Folkekirke let at genkende. Kendetegnet skal vise, at folkekirken er en vidtforgrenet og kulturbærende institution, som vi både møder i offentligheden og personligt i lokale sammenhænge. Det fælles kendetegn bliver en mulighed og ikke en pligt. Den enkelte kirke eller organisation beslutter selv om - og i hvilket omfang - man vil bruge den fælles visuelle identitet. 6

7 Navne Isabella Westergaard Andersen Døbt den 28. oktober Datter af Kristina Westergaard og Casper Andersen, Gjøl Maja Reeves Nygaard Døbt den 11. november Datter af Ann-Carina Reeves og Kim Søren Nygaard, Aabybro Leander Zelian Dehn Ljatifi Døbt den 11. november Søn af Louise Dehn Jensen og Martin Ljatifi, Aalborg Isabella Elisabeth Søe Christensen Døbt den 9. december Datter af Line Søe Larsen og Lars Bruun Christensen, Gjøl Rose Kjærgaard Christensen Døbt den 6. januar Datter af Marie Louise Kjærgaard Christensen og Morten Haugaard Christensen, Aalborg Konfirmander 2013 Anton Christian Rasmussen Caroline Bach Madsen Helene Jul Alsing Andersen Joakim Michael Kjær Christensen Jonas Sørensen Frederik Søren Pedersen Henrik Andersen Laurids Christensen Burmeister Marianne Overby Nørgård Mathias Maarslet Nicolai Andersen Niklas Rom Poulsen Niels Thomas Søndergaard Simon Madsbøll Døde Anja Marie Vigtoft Johansen Arne Møller Thomsen Margaret Gregersen Ruth Brinkmann Sørensen Konfirmation 2014 Søndag den 4. maj 7

8 10 km - med friske Ulveben En helt flok morgenfriske og frejdige Ulve mødtes den 6. oktober til årets HIKE. Foran de unge Ulve lå 10 km. rundt i Gjøls skønne og varierende natur. Med madpakker, påklædning efter vejret og smil var grundingredienserne på plads til at komme godt af sted. Turen gik rask af sted kl og vejret var super. Vi var beriget med opmærksomme og interesserede Ulve, som hurtigt blev fanget af den fantastiske natur, vi var omgivet af, og snart var der en bred vifte af samtaleemner med afsæt i historie, sagn, naturvidenskab, kristendom, fantasi osv. Hvordan smager en flue på sin mad? Hvor kommer alle minkpelsene hen? Der er dyrespor på marken, hvad er det mon for et dyr, hvor mon det skulle hen, og hvorfor vil den lige derhen? Hvorfor er det hannen, der er gravid hos søhestene? Hvor gik tyskerne hen, når de ville være alene under krigen? Tænk, hvis der stadig var trolde, hvor ville de mon sove? Osv. osv. - det var herligt. Naturen, luften og selskabet skabte som sagt en super ramme, og Ulvene fik skabt deres egen lille rejse rundt på Gjøl, og rejsestemningen var ikke til at tage fejl af for grin, snak og sang fulgte gruppen rundt over nogle af Gjøls højeste punkter, langs fjorden og på tværs af marker. Undervejs var der pauser. Else Palsgård Christensen (Janes mor) havde sat en kurv frem med saft, lækkerier, kaffe til de voksne og hos Ulven Nicole kunne vi nyde de mange velpakkede madpakker i deres inspirerende have. På den sidste strækning var vi heldige at se en af militærets ø- velser - fem faldskærmsudspringere svævede over fjorden til alles store fornøjelse - ikke mindst drengenes. Ulvenes hjælpsomhed, udholdenhed og den smittende glæde var igen en gave at opleve. Naturen giver os et pusterum fra hverdagen og luften giver plads til at klare tankerne - det gælder vist for alle aldre. Sikkert er det, at de trætte små ben, som kom hjem til spejderhytten og stolte kunne modtage deres bevis på at have gennemført en HIKE, hver og en har givet os og hinanden en rigtig god oplevelse. Tak til jer forældre, som gik med, for kage i hytten da vi kom tilbage, og ikke mindst tak for lån til alle Ulveforældre for lån af jeres super seje børn. På vegne af Ulvelederne Jane Palsgaard 8

9 det sker Koranlæsning Gjøl og omegns andet bibellæserhold blev færdige med 1½ års læsning af bibelen fra første til sidste side kort før jul. Det har været et hårdt løb, men det har også givet mange gode samtaler om bibelens bøger som litteratur, om historien, arkæologien, virkeligheden bag teksterne. En af de sidste aftener blev jeg spurgt: Skal vi ikke fortsætte med Koranen? Hvorfor skulle vi det? For det plejer du jo! Okay, jeg har læst Koranen to gange med lignende hold, som jeg har skrabet sammen med neglene. Så jeg måtte spørge: Hvor mange på dette hold ønsker at fortsætte? Vips var der ti fingre i vejret. Der har yderligere meldt sig et par stykker siden, så dette første halvår af 2013 læser vi Koranen som roman, litterært, historisk, især virkningshistorisk. Når vi når sommeren, har vi altså været igennem, hvad de tre trosretninger, der tror på een Gud, har som grundbøger: Jødedommen, Kristendommen og Islam. Samtidig er jeg af en lille flok mennesker i den vestlige ende af kommunen blevet bedt om at påbegynde et nyt bibellæserhold, så hvis du er interesseret i at deltage dér, så må du hoppe på i skyndingen, for vi er begyndt. Det foregår i Torslev præstegård hver anden mandag aften. Kontakt mig blot på mail: dk, så kan jeg fortælle nærmere om det. Venlig hilsen, Troels Tejlgaard Voksen- og familiearbejde Onsdag den 6. marts kl Generalforsamling i Vedsted Sognegård. Onsdag den 10. april kl Besøg på Musikkens Hus i Aalborg. Fredag den 24. maj kl Tur til Gateway Blokhus. Bibelarbejde Onsdag den 27. februar kl Hos Majbrit og Poul Jensen, Huskærvej 30, Gjøl. Onsdag den 20. marts kl Hos Lisbet og Per Sørensen, Nørremarksvej 125, Aabybro. Onsdag den 24. april kl Hos Margit og Jesper Nørgaard, Gl. Landevej 25, Birkelse. Onsdag den 15. maj kl Hos Hanne og Keld Sørensen, Løvsangervej 30, Aabybro. 9 IM marts Lørdag den 2. kl Bibeldage i Bjælkebo i Skovsgaard. Torsdag den 7. kl Møde med generalforsamling. Lørdag den 16. kl Bibeldage i Bjælkebo i Skovsgaard. Mandag den 18. kl K L F - Kirke & Medier. Fællesspisning og møde med generalforsamling. Tirsdag den 19. kl. l8.00 Kreds-generalforsamling i Fjerritslev Kirkecenter. april Torsdag den 11. kl Forårsfest med fællesspisning. Tale v/ pastor emer. Bent Hedemand, Frejlev. Fælleskirkelig bedekreds Torsdag den 14. marts kl hos Hanne og Leon Madsen. Torsdag den 2. maj kl hos Ingeborg og N. J. Larsen.

10 det sker Gud & Pasta Onsdag den 27. februar kl i Gjøl Kirke. Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen. Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have en tilmelding senest den 24. februar til Lone Krogsgaard tlf / sms eller Sogneindsamling 2013 Søndag den 10. marts kl fra Gjøl Sognegård. Bidraget går igen i år til bekæmpelse af sult i verden. Kasif fra Uganda fik konstateret hiv, da hun blev født. Hun og hendes mor blev sat i behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen kan virke, skal man spise godt og regelmæssigt. Kisaf og hendes mor brugte mange timer hver dag på at finde spiseligt ukrudt, for de havde ikke andet. I 2011 fik Kisaf og hendes mor to geder og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. I dag sikrer køkkenhaven, at de får en sund kost, og ingen kan længere se, at de er syge. Gjøl sogn indsamlede i marts 2012: 8456,50 kr. Du kan melde dig som indsamler hos Jonna Uttrup tlf KFUM-spejderne på Gjøl. Mester Götti Gruppe Sted: Spejderhytten på Vinklen Gruppeleder: Lise Winther Breumlund Tlf Mødetider: Ulve (1.-3. kl.) Tirsdag kl Spejdere: (4.-7. kl.) Onsdag kl Seniorer (fra 8. kl.) Onsdag kl Fælles Sogneaften med Anders Agger Palmesøndag Familiegudstjeneste Onsdag den 13. marts kl i Aaby Sognegård Må man godt holde en sømand i hånden...? Den kendte TV-journalist Anders Agger fra DR vil tage publikum med ind i kulisserne af en dokumentar-produktion. Og lukt ind i de moralske og etiske overvejelser, når man portrætterer andre i bedste sendetid. Hvad enten det er en 12-årig kostskole-elev, en kommende konge eller en døende sømand på et hospice. Foredraget er et fælles arrangement for Biersted, Gjøl, Vedsted og Aaby sogne. Søndag den 24. marts kl En festlig gudstjeneste, hvor Kirkens Børne- Ungdomskor og spejderne medvirker. Desuden indbydes de børn, der er født i 2007 til få overrakt en børnebibel som gave fra menighedsrådet. Efter gudstjenesten er der sodavand, kaffe m.m. i sognegården og æggejagt for børnene. 10

11 det sker Sogneaften om MAF-flyver for livet Torsdag den 4. april kl i Gjøl Sognegård Denne aften får vi besøg af Øjvind Thomasen, som vil fortælle om sit spændende arbejde i Mission Aviation Fellowship (MAF). MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som så muligheden for at anvende krigsflyene i fredens og evangeliets tjeneste. I dag er MAF en stor international, fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har 125 fly stationeret i 30 ulande og har ca medarbejdere i aktiv tjeneste. MAF s formål er at give evangeliet vinger, og dermed forøge kirkernes og de humanitære organisationers rækkevidde, således at så mange mennesker som muligt kan få humanitær hjælp og blive mødt med det kristne budskab. Øjvind Thomasen er landssekretær og daglig leder for den danske afdeling af Mission Aviation Fellowship fra kontoret i Aabybro. Han har bl.a. besøgt MAF s flybaser i Tanzania. Øjvind Thomasen ledsager sit foredrag med en videofilm om MAF s flymission. Koncert med Smedekoret Vølund Onsdag den 17. april kl i Gjøl Kirke Smedekoret Vølund opstod som et arbejderkor i 20 erne. Mange af sangerne blev dengang rekrutteret fra Aalborg Værft, og et af korets formål var dengang at styrke arbejderkulturen og sammenholdet, bl.a. gennem at synge arbejdersange. I dag er koret en mere blandet skare, og repertoiret er også noget bredere. Mange vil sikkert huske koret for at stå bag parkunderholdning i Aalborg tilbage i 90 erne. Denne aften vil koret synge sine populære sange af bl.a. Evert Taube og Kim Larsen, ledsaget af Frede Burholt på harmonika. Vores organist, Kristian Melchior Echwald, har dirigeret koret siden Fælles gudstjeneste i Gigantium Kristi himmelfarts dag, torsdag den 9. maj kl Denne dag aflyser vi gudstjenesten i kirken og deltager i stedet i kirkedagenes åbningsgudstjeneste i Gigantium i Aalborg. Oplev sammen med 5000 andre: Et kor med 300 unge, den indiske dansetrup Nrityarpan, bigband og rytmegruppe, en ny kirkedagssalme af Holger Lissner og en helt ny processionsouverture komponeret til lejligheden. Biskop Christian Alsted fra Metodistkirken prædiker og liturger fra de forskellige kirkesamfund medvirker. Der vil blive arrangeret fælles buskørsel derud sammen med Biersted sogn. Nærmere information følger i Aabybroposten. Friluftsgudstjeneste - 2. Pinsedag Mandag den 20. maj kl i præstegårdshaven Denne dag flytter vi gudstjenesten udendørs. FDF Senior Blæsere medvirker samt kirkens børne- og ungdomskor. Spejderne arrangerer snobrødsbagning m.m. for børnene. Efter gudstjenesten vil vi nyde vores medbragte kaffekurv i haven. Medbring gerne en havestol eller et tæppe til at sidde på. I tilfælde af regn afholdes gudstjenesten i kirken. Fælles gudstjeneste med Biersted. 11

12 Adresser Gudstjenester 205 Sognepræst Lone Krogsgaard Kirkebakken 7, Gjøl Tlf./fax Mobil Mandag fridag. Ved ferieog fridage henvises til sognepræsten i Biersted tlf Graver Pia Bejlegaard, Kirkegårdskontoret Tlf / privat tlf Træffes bedst på mobil Mandag fridag Organist Kristian Melchior Echwald Tlf / Menighedsrådsformand Bente Skole Limfjordsgade 39, Gjøl Tlf Kirkeværge Jonna Uttrup, tlf Regnskabsfører John Stark Kan træffes på tlf Gjøl Sognegård Kirkebakken 26, Gjøl 9440 Aabybro, tlf februar tid andet præst Søndag den LK Marts Søndag den Fælles gudstj. SGW i Biersted Kirke (m. særlige hensyn til hørehæmmede) Søndag den Gjøl Sognekor og LK Saltumkoret medv. Søndag den LK Palmesøndag den Familiegudstj. LK Skærtorsdag den Fælles gudstj. SGW i Biersted Kirke Langfredag den Musikgudstjeneste LK Påskedag den LK april 2. påskedag den Fælles gudstj. LK i Gjøl Kirke Søndag den Rytmisk gudstj. LK Søndag den SGW Søndag den Guldkonfirmander LK Bededag den LK Søndag den LK maj Søndag den Konfirmation LK Kr. himmelfart den Fælles gudstj. i Gigantium Søndag den LK Pinsedag den LK 2. pinsedag den Friluftsgudstj. LK Fælles gudstj. på Gjøl Søndag den Fælles gudstj. SGW i Biersted Kirke LK = Lone Krogsgaard SGW = Sofie Gjørup Winkel Udgivet af Gjøl menighedsråd. Kirkebladsudvalg: Rikke Christensen, Jonna Uttrup og Ellen Houlbjerg. Ansvarsh. redaktør: Lone Krogsgaard. Forsidefoto: Udsigt til kirken. Foto: Lone Krogsgaard. deadline: For næste blad den 2. april Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard. Udkommer uge 21. Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf kan gratis benyttes til alle gudstjenester (gælder også fællesgudstjenester i Biersted Kirke) og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til. Menighedsrådsmøder Tirsdag den 5. marts, den 2. april og den 7. maj kl i sognegården Møderne er offentlige og alle er velkomne Besøg Jeg kommer gerne på besøg i hjemmet eller på sygehuset. Sig blot til, hvis der er brug for en snak. Lone Krogsgaard TEAM LYNDERUP

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

GJØL KIRKEBLAD. Nyt menighedsråd. Sangens år hvert år. Forårskoncert med Midtjysk Pigekor NR. 1 MARTS - MAJ 2009

GJØL KIRKEBLAD. Nyt menighedsråd. Sangens år hvert år. Forårskoncert med Midtjysk Pigekor NR. 1 MARTS - MAJ 2009 GJØL KIRKEBLAD NR. 1 MARTS - MAJ 2009 Nyt menighedsråd Sangens år hvert år Forårskoncert med Midtjysk Pigekor Det nye menighedsråd Bente Skole, 67 år Anne Grethe Balsby, 74 år Eva Werner Hald, 32 år Jeg

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Nr. 3 sept okt nov 2014. Gjøl Kirkes Årsmøde Gadepræst Loa Mortensen Salmestafet

Gjøl kirkeblad. Nr. 3 sept okt nov 2014. Gjøl Kirkes Årsmøde Gadepræst Loa Mortensen Salmestafet Gjøl kirkeblad Nr. 3 sept okt nov 2014 Gjøl Kirkes Årsmøde Gadepræst Loa Mortensen Salmestafet Gjøl Kirkes Årsmøde Sæt X i kalenderen onsdag den 24. september og kom og bidrag med dine ideer til kirkens

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Nr. 2 April - Maj - Juni 2013 årgang 64

Nr. 2 April - Maj - Juni 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke Nr. 2 April - Maj - Juni 2013 årgang 64 1 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Nr. 3 Sept. Okt. nov. 2015

Gjøl kirkeblad. Nr. 3 Sept. Okt. nov. 2015 Gjøl kirkeblad Nr. 3 Sept. Okt. nov. 2015 Gjøl Kirkes Årsmøde Blå Kors Genbrug Salmestafet 2015 Nyt fra formanden Hjertestarter Af tekniske årsager er hjertestarteren flyttet fra sydsiden af Sognegården

Læs mere

GJØL KIRKEBL AD. Høstgudstjeneste/julehjælp Hvad tror vi på? Salmestafet Koncert med Fjordsind. Babysalmesang i kirken. Fjordsind

GJØL KIRKEBL AD. Høstgudstjeneste/julehjælp Hvad tror vi på? Salmestafet Koncert med Fjordsind. Babysalmesang i kirken. Fjordsind GJØL KIRKEBL AD NR. 3 SEPT OK T NOV 2 013 Babysalmesang i kirken Fjordsind Høstgudstjeneste/julehjælp Hvad tror vi på? Salmestafet Koncert med Fjordsind Tanker til høst Mange føler en lille smule vemod

Læs mere

GJØL KIRKEBL AD. Høstgudstjeneste. Orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalg 2012. Salmestafet

GJØL KIRKEBL AD. Høstgudstjeneste. Orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalg 2012. Salmestafet GJØL KIRKEBL AD NR. 3 S E P T. - O K T. - N O V. Høstgudstjeneste Orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalg 2012 Salmestafet 2 012 Høsten Hvis man kigger tilbage på de sidste 100 år, så må noget af

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

GJØL KIRKEBL AD. Fra skolens krybbespil 2011. Menighedsrådsvalg 2012. Julekoncert

GJØL KIRKEBL AD. Fra skolens krybbespil 2011. Menighedsrådsvalg 2012. Julekoncert GJØL KIRKEBL AD NR. 4 D E C. - J A N. - F E B. 2 012 / 13 Fra skolens krybbespil 2011 Menighedsrådsvalg 2012 Julekoncert Juletræet med sin pynt Det er sikkert som amen i kirken, at julen vil stå for døren

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl i Vedsted Sognegård 101 Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl. 19.15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Majbrit Jensen Godkendelse af dagsorden Punkt 7 og 8 udsættes til efter det lukkede

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2015 April, maj, juni og juli nr. 1 Pinse sol, fisk og ånd.. Ifølge dansk folketro kan man se pinsesolen danse pinsemorgen. Traditionen stammer oprindeligt fra påskemorgen,

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

April 2010 21. ÅRGANG

April 2010 21. ÅRGANG April 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

GJØL KIRKEBLAD. Ny biskop Sommerkoncert med. Christine Hjort Bjerre. Natasha Kutsko Jensen NR. 2 JUNI - JULI - AUGUST 2010

GJØL KIRKEBLAD. Ny biskop Sommerkoncert med. Christine Hjort Bjerre. Natasha Kutsko Jensen NR. 2 JUNI - JULI - AUGUST 2010 GJØL KIRKEBLAD NR. 2 JUNI - JULI - AUGUST 2010 Ny biskop Sommerkoncert med Christine Hjort Bjerre og Natasha Kutsko Jensen Christine Hjort Bjerre Natasha Kutsko Jensen Præstens side I al sin glans nu stråler

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Konfirmation i Herlev

Konfirmation i Herlev Konfirmation i Herlev 2016-2017 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ HERLEV KOMMUNE - FOLKEKIRKEN I HERLEV Konfirmation Indskrivning KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER Så er det blevet tid til

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget,

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje (Matthæus 7.21) 1 Frelsens Hær,

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere