- hovsa. Glædelig Jul. HTUG, HTB og HOVSA redaktionen Ønsker dig en rigtig TANDERUP SKOLES FREMTID?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- hovsa. Glædelig Jul. HTUG, HTB og HOVSA redaktionen Ønsker dig en rigtig TANDERUP SKOLES FREMTID?"

Transkript

1 - hovsa HTUG, HTB og HOVSA redaktionen Ønsker dig en rigtig Glædelig Jul TANDERUP SKOLES FREMTID? Filmklubben viser Strings og takker TUBORGFONDEN Optakten til Dilettant Kreaklubben 2013 Tilbage til Hygind Mølle NYT: Bordtennis Rævejagt med jagtforeningen Fotonørder mødtes Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening December 2012

2 Tvittel Hovvej 64,Håre 5591 Gelsted Glædelig Jul og Godt Nytår. Med venlig hilsen fra Tvittel Kingstrupvej 140 Gelsted Super Brugsen Lidt ud over det sædvanlige SuperBrugsen Gelsted Gl. Odensevej Gelsted Tlf Hovvej 12 Håre, 5591 Gelsted Tlf , Fax mail: ELDRUP LIM Lim, maling, let spartel, fugemasser, malertilbehør

3 - Hygind mølle af OVL I gamle dage var der jo både vind- og vandmøller. Nogle blev brugt som savmøller, nogle kunne kværne og andre kunne stampe. Ingen aaer måtte løbe i stranden uden at have gjort landegavn, fastslog Valdemar Atterdag På opfordring af Andreas Feirup besøgte jeg Erik Møllegård Hansen på Hygind Møllegård, og det var spændende at høre historien om den nedlagte vandmølle, der fik vand fra Hygind bæk, der ligesom Hybækken (høj-bækken) falder fra Lunge Bjerge ned gennem landskabet til Flægen. Flæg er en samlet betegnelse for forskellige større vandplanter med flade sværdformede blade, især sværdlilje, kalmus, tagrør og dunhammer. Det er altså en eng bevokset med flæg. Hygind Mølle er blevet omtalt første gang i 1546 som Hugind Mølle og igen i 1589 med 2 kværne. Hygind- og Hybæk Møller blev af en Hofman Bang omtalt som stampemøller, der årligt stampede alen vadmel for bonden. Der er iflg. Odense Museum desværre ingen kildeangivelse til disse optegnelser. Det må formodes, at Bang har sine oplysninger fra de godsejere, han skrev til for at få oplyst, hvilke fabrikationer de havde. I 1840 var der 12 stampemøller på Fyn, hvoraf 2 tillige er kornmøller. Om en af disse er Hygind er ikke til at sige. Her skal man i godsets regnskaber, og Wedellsborg gods har jo ikke ønsket at aflevere til Landsarkivet. Tidligere kunne man ved henvendelse til godskontoret få lov til at benytte dem, medens det var i porthuset. Stampemøller (vandmøller med lodrette bjælker, som mølleakslen løftede op og lod falde ned på ulden) bliver brugt til at valke uldent stof, så det får en sammenfiltret karakter. Vadmel er det oldnordiske ord. Vad betyder tøj. Vi har det også i ordet vadsæk. Mel betyder mål, da man kunne bruge et stykke klæde som betalingsmiddel. Vadmel blev mest brugt til kapper, kåber og frakker til almuen. Erik Møllegård og Jørgen Hansen har dog aldrig hørt om møllen som Stampemølle men kun til at male korn på. En detaljeret tegning fra 1946 viser dette tydeligt. 3

4 - Hygind mølle... fortsat Hygind Mølle havde, indtil Wedellsborg i 1910 fik vekselstrøm fra Brende Mølle, hele malingen for godset. Desuden maledes for hele Husby Sogn og for store dele af nabosognene. En optegnelse fra en uge i omkring år 1900 viser det med tydelighed: 100 kg. rug til sigtemel, 100 kg. byg til bygmel osv. I alt 5,3 tons lig med 280 tons årligt. Ligesom kirker, klostre og herregårde - og i dag også de få gamle firlængede stråtækte ejendomme, der er tilbage, - hører møllerne til vores fælles bygningskulturarv. Men møllerne er udsat for mange trusler. Først og fremmest fordi de er svære at bruge til andet. Vandmøller har man kunnet ombygge til boliger, men det er som regel sket på bekostning af både mølleværk, møllehjul og mølledam ja, alt det, der kendetegnede vandmøllen. Vi kan se det til dels ved Brende Mølle, hvor der dog på smukkeste vis er lavet en fisketrappe. Ovenstående er et udsnit af tegning fra den gamle mølle og nederst er den bjælke, der sad over møllens dør indtil den blev renoveret i 1880erne. Erik Møllegård Hansen har stadig bjælken i sit eje. Der er mindre end 100 vandmøller i landet, der er funktionsdygtige. Der forsvinder flere og flere pga. et nyt vandløbsdirektiv fra EU, der siger, at alle vandspærringer - dvs. noget der kan hindre fiskenes frie bevægelse i vandløbene - skal fjernes. Det betyder, at man fjerner vandmøller, der har ligget på stedet siden middelalderen. Det er der mange lystfiskere og naturelskere, der er glade for, men mange museumsfolk der synes at det er meget ærgerligt. Arbejdet på møllen var altid hårdt og mindst 20 tons korn måtte hver dag bæres til og fra vognene. Møllevognene havde kraftige heste forspændt, som bestemt ikke sultede. Det fortælles, at når møllevognen kom til Wedellsborg med frisk valset havre til herskabshestene, gav karlene på gården møllekusken resten af det gamle valsekorn med hjem. Det lukrerede møllehestene på. De må ikke have været så sarte som herskabshestene. Tak til Erik Møllegård Hansen, Jørgen Hansen, Odense Museum, Andreas Feirup, Peter Storm og Torben Lindegaard Jensen. OVL. 4

5 - Møde om Tanderup skoles fremtid Den tidligere hovedbygning på skolen foreslås bibeholdt som fælles mødested for områdets beboere. På sigt kan bygningen eventuelt nedrives og området anvendes til boligformål. Tanderup Skole - en skude i søgang Mandag den 19. november var Claus Hansen og Dan Ljungar fra Borgerforeningen; og Kai Henriksen og Per Nordby fra HTUG inviteret til dialogmøde med Kommunaldirektør Steen Vinderslev og Planchef Jørgen Knudsen om Tanderup skolebygningers fremtid. Mødet blev holdt i en positiv ånd, og der blev udvekslet ideer om den fremtidige anvendelse af Tanderup skoles bygninger og arealer. Kommunens forslag til udnyttelse af området. Jørgen Knudsen havde forud for mødet besigtiget skolen og udarbejdet et notat med tilhørende udstykningsskitse, konklusionen kan læses her: Det lille hus i det sydligste hjørne foreslås bibeholdt og udstykket til en selvstændig bolig. For at opnå den optimale udstykning er det nødvendigt, at rive eksisterende cykelskure og en del af barakbygningen ned og derudover skal der overvejes en løsning med hensyn til varmeforsyning, da bygningen i dag er koblet på skolens varmesystem. Multihuset kan desuden udstykkes til en bolig eller eventuel til bibeholdelse af eksisterende erhvervsfunktion og derudover kan der udstykkes en enkelt bolig i det sydvestlige hjørne på ca m². Alternativt kan der eventuelt åbnes mulighed for opførelse af tæt-lav i dette hjørne med 2 dobbelthuse. Barakbygningen skal nedrives. Den tidligere sportsplads og børnehave anbefales udstykket til 2 store jordbrugsparceller på hver knap 5000 m². Med denne grundstørrelse vil der være mulighed for lidt dyrehold på ejendommen. Bebyggelsen 5

6 - Møde om Tanderup skoles fremtid - fortsat bør placeres indenfor et nærmere defineret byggefelt nærmest Tanderupvej. Børnehaven og den øvrige skurbebyggelse bør nedrives. Dvs. snarest og efter godkendelse af byrådet, vil de røde skolebygninger og børnehuset nedrives og herefter vil arealerne udbydes til salg, undtagen gymnastiksalsbygningen, der får lov til at overleve, så længe HTUG og kommunen har en aftale herom. Dialogen Vi drøftede andre muligheder for skolen, herunder fortsat kommunal drift, ved eksempelvis aflastning for Gelsted skole mens denne ombygges, et projektsted for besværlige unge fra byen, et hospice eller som fjernlager, indtil Middelfart har fået sit nye rådhus - Ideer forvaltningen vil have med i sit videre arbejde. Vi drøftede også muligheden for ombygning til ældreegnede boliger, eller Oldekolle, hvor vi fik at vide at tendensen blandt ældre borgere er at søge til Middelfart by, hvor man tidligere har søgt mod Ejby og Gelsted. Ligeledes fortalte Steen Vinderslev, at de har været i dialog med boligselskaberne, der fortæller at det er svært at udleje de ældreegnede boliger udenfor stationsbyerne. Dog er forvaltningen naturligvis åben overfor andre muligheder end den udstykningsskitse, de har lavet for skoleområdet. Dvs. hvis en gruppe borgere ønsker at købe skolen og omdanne denne til ældreegnede boliger, en tæt-lav bebyggelse eller noget helt andet, er mulighederne der. Jørgen Knudsen spurgte om der kunne være nogen, der kunne have interesse i at anvende arealerne midlertidigt, indtil et salg, til eksempelvis nyttehaver eller andet? Såfremt dette er tilfældet er I mere end velkomne til at kontakte Borgerforeningen, der vil bringe det videre. Afslutningsvis fik vi givet udtryk for lokalsamfundets ønske om, at de bygninger der bevares, både gives indhold og vedligeholdes. DL/HTB 6

7 - Bordtennis Efter nogle års fravær står der nu to bordtennisborde oppe i gymnastiksalen i Tanderup igen. Bats og bolde er også til rådighed og det eneste vi mangler nu er nogle spillere. Der er ikke fastsat en fast dag for bordtennis endnu, så indtil videre kan alle som har lyst til at spille, bare henvende sig til Sønke enten på mobil , HTUG's Facebook side, eller mail: og låne en nøgle til gymnastiksalen, såfremt den er ledig. Mangler du en til at spille med, så er du også velkommen til at kontakte mig på en af de ovennævnte måder så skal vi nok finde ud af noget. hilsen Sønke Hold dig orienteret om hvad der sker og hvilke sportsaktiviteter vi tilbyder lige nu og klik ind på HTUG's Facebook side. Der sker mere end du umiddelbart tror. HTUG afholder generalforsamling den 28. februar - og regner med at det bliver fælles med Borgerforeningen. Læs alle informationer i næste nummer af Hovsa. Med venlig hilsen Kai Borgerforeningens hjemmeside er under ombygning og vil blive en side for alle foreninger og grupper. Siden, vi har arbejdet på, er forældet, og en gruppe bestående af Christina Eckhardt, Dan Ljungar, Per Nordby, Mads Syndergaard og Ole V Larsen er sat på sagen. Mads er vores maskinmester og kunne godt bruge billeder, fra vores område. Gerne i størrelsen 940 x 240 px. 7

8 - Spændende Fotoaften for Fotonørder Vores hus var onsdag den 5. dec. Rammen omkring en flok Nørder i ordets bedste forstand. Under kyndig ledelse af fotograf peter T. Qvist mødtes vi med alt vort legetøj oppe på bordet og snakken gik, som var det en skoleklasse omkring en pose bolsjer. Dette skrives for at fortælle, at kun fantasien sætter grænser for brug af Vores Hus Mens en blev forbavset over de gode faciliteter, som Vores Hus kunne byde op med, vidste en anden ikke at huset var købt sammen med forsamlingshuset... (hov hov - læser I ikke HOVSA)? - Vinterfest i Vestfynshallen i Nørre Aaby. Overskuddet af billetsalg går til HTUG Som sædvanlig er der vinterfest i Vestfynshallen i Nørre Aaby. Husk! Der er ikke er mad inkluderet i prisen, det medbringer du selv. Denne gang er det den 12. januar 2013 kl , hvor Kim & Hallo spiller op til dans, og det gør de godt. Det plejer at være en hyggelig fest og overskud af billetsalg går til HTUG, så det er også en grund til at tage af sted. Billetprisen er kun 100,- kr. og billetter kan købes ved: Inger tlf eller bestilles via mail: på 8

9 - Filmklub onsdag den 16.januar Vi glæder os til at præsentere den første film i det nye år: S T R I N G S. Der vises den kl i Vores Hus. En film for både de store børn og voksne. Så mød op til en fantastisk film med et storslået og originalt univers. Da kongen af Hebalon findes myrdet, rejser hans søn, Hal Tara, ud på et hævntogt. Han er overbevist om, at det er Zeritterne, Hebalons usynlige fjende, der er ansvarlige for mordet på faderen. Forklædt som fattig nomade drager Hal Tara ud i en både grusom og storslået smuk verden for at opspore Zeritternes frygtede leder, Sahro. På De Tusind Døde Krigeres Sø tages Hal til fange af Zeritterne og føres til deres lejr. Her forelsker han sig i Zerit-kvinden Zita. Men snart opdager han, at hverken hun eller hans egne folk er dem, som de udgiver sig for at være. Og det viser sig, at virkeligheden er meget mere nuanceret, end det han har lært om godt og ondt hjemme i Hebalon. STRINGS er et episk eventyr for hele familien. Marionetterne og deres strenge, der når helt op til himlen, bruges både aktivt og poetisk til at fortælle en nødvendig historie om at være styret af had og knyttet sammen af kærlighed. Med et budget på 35 millioner og et internationalt hold af marionetdukkeførere, designere og filmfolk har instruktøren Anders Rønnow-Klarlund skabt en enestående klassiker om krig, kærlighed, terror og løgn. Filmen er solgt til hele verden og belønnet med blandt andet en Robert. Tilmelding senest dagen inden til: Vibeke Windfeld på 9

10 - Godt Kreativt Nytår til jer alle fra Kreaklubben! Så er vi klar til en ny omgang KREA. Vi har været 12 til 18 voksne og børn ( halvt af hver) i efteråret, men du kan sagtens være med. Har du kun lyst til en enkelt gang eller 2, er du lige velkommen. Vi har mange forskellige materialer: Garn også hvis du vil strikke større ting eller knytte - Stof ( og vi har 3 symaskiner, så du kan sy både puder, tasker, lave applikation m.v.) perler til smykker m.v. cykelslange tegne/male ting - skindrester - silke og silkemaling stoftrykfarvertørfiltning - rørperler både almindelige og mini (til smykker) ledninger til brocher og patchwork. DATOER i 2013: januar februar marts april. Kl til ca Da vi bager boller, vil vi gerne have at du tilmelder dig til hver gang. Til Lillian eller sms Mange hilsner Lilian Kidmose, Emtekær 10

11 Generalprøve, kaffe og kage Onsdag den 30. januar. Præmiere, fællesspisning og hygge Fredag den 1. februar. Forestilling Lørdag den 2. februar. fællesspisning og dans ved Kongsdals Duo - Svend, Knud og Valdemar... Borgerforeningen inviterer til årets dilettant 2013 i Landsbykulturhuset Mere info, priser mm i næste Hovsa, og på Sæt kryds i kalenderen - Tanderup Sogns Jagtforening Rævejagt OBS! NY DATO Søndag den 20. januar 2013 mødes vi hos Poul Jensen, Wedellsborgvej 21 kl Efter jagten er der Wienerschnitzel i Pouls jagtstue. Tilmelding senest 12/ til Erling Håber at se rigtig mange til en hyggelig dag. Tanderup Sogns Jagtforening Mvh Kim Bjørnekær 11

12 - Tanderup Kirke Gudstjenester i Tanderup Kirke Søndag d. 16. dec: kl Mandag d. 24. dec: kl Tirsdag d. 25. dec: kl Søndag d 30. dec: kl Mandag d. 31. dec kl Bagefter ønsker vi hinanden Godt Nytår med et glas champagne. Søndag d. 13. jan: kl Søndag d. 02. dec: kl Søndag d. 27. jan: kl Den 23. og 26/12 samt 1.,6., og 20. jan. ingen Tanderup Menighedsråd har konstitueret sig som følger: Formand Inger Jørgensen tlf Næstformand Helle Jørgensen tlf Kirkeværge Berner Nielsen tlf Kontaktperson Georgina Bodo tlf Kasserer og Sekretær Heidi Olsen tlf.: Husby Kirke Se mere på kirkernes hjemmesider: Gudstjenester i Føns-Ørslev-Udby-Husby pastorat 15. dec. kl : Musikskolens julekoncert i Husby kirke 16. dec. kl. 9.00: Gudstjeneste i Føns 23. dec.kl 10.30: Gudstjeneste i Udby 24. dec. kl : Juleaften i Føns 24. dec. kl : Juleaften i Udby 25. dec. kl : Gudstjeneste i Husby 26. dec. kl : Gudstjeneste i Udby 30. dec. kl : Gudstjeneste i Ørslev 31. dec. kl : Nytårsaftensgudstjeneste i Husby 6. jan. kl. 9.00: Hellig Tre Konger gudstjeneste i Udby 13.jan. kl : Gudstjeneste i Føns 20. jan. kl : Gudstjeneste og nytårsparade med spejderne i Husby 23. jan. kl : Sangaften i Husby graverhus 12 Venlig hilsen Bent Sørensen

13 - Hyggelige stunder i Filmklubben Den første søndag i december var der julehygge for de mindste i Vores Hus. Filmklubben viste julefilm og serverede æbleskiver og saftevand. Og så kom selveste julemanden på besøg til stor glæde for både børn og voksne! Den sidste torsdag i november var der god film for de voksne. Der blev vist Anklaget en film med fantastiske skuespils præstationer og med stof til eftertanke. Filmklubben siger tak for støtten til: Til alle jer, der ikke modtager Nyhedsbrevet: Referatet fra Altinget ligger nu på hjemmesiden. Her er også opsamling af interview og postkort fra fremtiden på pdf.fil til download. 13

14 - HTUG's Bestyrelse Tjek kalendergaverne... Formand, Kai Henriksen, mobil Næstformand, Elisabeth Christiansen Kasserer, Liselotte Jensen, Hovsa og hj.side Anders Johansen Nye initiativer, Aske Johansen, , Klubhuse, Per Nordby Jensen, Fritid, Sønke Christiansen, Hovsa redaktion, Ole Vagn Larsen Ons Den 9/1 Kreaklubben Lør Den 12/1 Vinterfest Nr. Åby Ons Den 16/1 Filmklubben Søn Den 20/1 Jagtforeningen Ons Den 23/1 Kreaklubben Ons Den 30/1 Generalprøve Fre Den 1/2 Premiere Lør Den 2/2 Forestilling Tor Den 28/2 Generalforsamling Lille Per og hans lillebror har kun én kælk. Deres mor siger, at de skal deles om den. - "Okay," siger Lille Per, "så tager jeg den ned af bakken, og så kan lillebror tage den på vej op." Deadline for næste nummer af HOVSA er fredag den 11. jan Tilmeld dig nyhedsbrevet på To drenge står og snakker om Julemanden og Djævelen. Den ene siger: "Tror du på det der med ham Djævelen?" Den anden svarer: "Nej, egentlig ikke. Det er garanteret ligesom med ham julemanden, det er sikkert bare ens egen far!" 14

15 Har du husket! Tilmeld dig Lokalområdets Nyhedsbrev på HOVSA bliver omdelt til ca. 450 husstande samt sat på hjemmesiden. Tømrer / Snedkerfirma HENNING HANSEN Hjortegyden 30, 5591 Gelsted mobil

16 Kjær`s Antik Tanderupvej Gelsted Torsdag Lørdag Fredag Søndag Dødsboer købes og afhentes - Tlf også Liftudlejning Lokalforeningen for alle! Onsdag den 30. jan. og Fredag den 1. og lørdag den 2. feb Dilettant Indbetal 100,- kr. på Nordea Konto nr Husk at angive navn og adresse

- hovsa. December 2011

- hovsa. December 2011 - hovsa December 2011 # 3 Så kom huset i hus # 4 Skuespillere søges # 5 Tyrolerne kommer... # 6 Tyrolerne har været her # 8 Godt begyndt, halvt fuldendt # 9 Kirkerne i december # 10 Bestyrelsen / kalender

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 Det Stjææer!! INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus mm. s.3 Indbydelser til julestue og julebanko s.4 Mediegruppe, Stjær Avis søger

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Mørke skyer over børnehuset...

Mørke skyer over børnehuset... Mørke skyer over børnehuset... Frederik er en gut med krummer i Vinderkagen September - Oktober 2014 5. udgave - årgang 10 Sommerfesten 2014... Vinderkagen fra byens sommerfest 2014 Bagt af Willy Venstad

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: Anne-Kristine Jansen Tlf. 97 36 46 10 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Trine Hansen Tlf. 97 33 37 87 puls@besked.com KASSERER: Anna-Mette Jacobsen Tlf. 97 36 40 87 am.h@jubii.dk

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Barrit Vrigsted Nyt Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Indholdsfortegnelse Barrit og Omegns Byfest side 7 Fodbolddamer på tur side 8 Gymnastik i Barrit side 9 Repræsentantskabsmøde i BV Nyt side 10-11 Den positive

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere