- hovsa. Glædelig Jul. HTUG, HTB og HOVSA redaktionen Ønsker dig en rigtig TANDERUP SKOLES FREMTID?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- hovsa. Glædelig Jul. HTUG, HTB og HOVSA redaktionen Ønsker dig en rigtig TANDERUP SKOLES FREMTID?"

Transkript

1 - hovsa HTUG, HTB og HOVSA redaktionen Ønsker dig en rigtig Glædelig Jul TANDERUP SKOLES FREMTID? Filmklubben viser Strings og takker TUBORGFONDEN Optakten til Dilettant Kreaklubben 2013 Tilbage til Hygind Mølle NYT: Bordtennis Rævejagt med jagtforeningen Fotonørder mødtes Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening December 2012

2 Tvittel Hovvej 64,Håre 5591 Gelsted Glædelig Jul og Godt Nytår. Med venlig hilsen fra Tvittel Kingstrupvej 140 Gelsted Super Brugsen Lidt ud over det sædvanlige SuperBrugsen Gelsted Gl. Odensevej Gelsted Tlf Hovvej 12 Håre, 5591 Gelsted Tlf , Fax mail: ELDRUP LIM Lim, maling, let spartel, fugemasser, malertilbehør

3 - Hygind mølle af OVL I gamle dage var der jo både vind- og vandmøller. Nogle blev brugt som savmøller, nogle kunne kværne og andre kunne stampe. Ingen aaer måtte løbe i stranden uden at have gjort landegavn, fastslog Valdemar Atterdag På opfordring af Andreas Feirup besøgte jeg Erik Møllegård Hansen på Hygind Møllegård, og det var spændende at høre historien om den nedlagte vandmølle, der fik vand fra Hygind bæk, der ligesom Hybækken (høj-bækken) falder fra Lunge Bjerge ned gennem landskabet til Flægen. Flæg er en samlet betegnelse for forskellige større vandplanter med flade sværdformede blade, især sværdlilje, kalmus, tagrør og dunhammer. Det er altså en eng bevokset med flæg. Hygind Mølle er blevet omtalt første gang i 1546 som Hugind Mølle og igen i 1589 med 2 kværne. Hygind- og Hybæk Møller blev af en Hofman Bang omtalt som stampemøller, der årligt stampede alen vadmel for bonden. Der er iflg. Odense Museum desværre ingen kildeangivelse til disse optegnelser. Det må formodes, at Bang har sine oplysninger fra de godsejere, han skrev til for at få oplyst, hvilke fabrikationer de havde. I 1840 var der 12 stampemøller på Fyn, hvoraf 2 tillige er kornmøller. Om en af disse er Hygind er ikke til at sige. Her skal man i godsets regnskaber, og Wedellsborg gods har jo ikke ønsket at aflevere til Landsarkivet. Tidligere kunne man ved henvendelse til godskontoret få lov til at benytte dem, medens det var i porthuset. Stampemøller (vandmøller med lodrette bjælker, som mølleakslen løftede op og lod falde ned på ulden) bliver brugt til at valke uldent stof, så det får en sammenfiltret karakter. Vadmel er det oldnordiske ord. Vad betyder tøj. Vi har det også i ordet vadsæk. Mel betyder mål, da man kunne bruge et stykke klæde som betalingsmiddel. Vadmel blev mest brugt til kapper, kåber og frakker til almuen. Erik Møllegård og Jørgen Hansen har dog aldrig hørt om møllen som Stampemølle men kun til at male korn på. En detaljeret tegning fra 1946 viser dette tydeligt. 3

4 - Hygind mølle... fortsat Hygind Mølle havde, indtil Wedellsborg i 1910 fik vekselstrøm fra Brende Mølle, hele malingen for godset. Desuden maledes for hele Husby Sogn og for store dele af nabosognene. En optegnelse fra en uge i omkring år 1900 viser det med tydelighed: 100 kg. rug til sigtemel, 100 kg. byg til bygmel osv. I alt 5,3 tons lig med 280 tons årligt. Ligesom kirker, klostre og herregårde - og i dag også de få gamle firlængede stråtækte ejendomme, der er tilbage, - hører møllerne til vores fælles bygningskulturarv. Men møllerne er udsat for mange trusler. Først og fremmest fordi de er svære at bruge til andet. Vandmøller har man kunnet ombygge til boliger, men det er som regel sket på bekostning af både mølleværk, møllehjul og mølledam ja, alt det, der kendetegnede vandmøllen. Vi kan se det til dels ved Brende Mølle, hvor der dog på smukkeste vis er lavet en fisketrappe. Ovenstående er et udsnit af tegning fra den gamle mølle og nederst er den bjælke, der sad over møllens dør indtil den blev renoveret i 1880erne. Erik Møllegård Hansen har stadig bjælken i sit eje. Der er mindre end 100 vandmøller i landet, der er funktionsdygtige. Der forsvinder flere og flere pga. et nyt vandløbsdirektiv fra EU, der siger, at alle vandspærringer - dvs. noget der kan hindre fiskenes frie bevægelse i vandløbene - skal fjernes. Det betyder, at man fjerner vandmøller, der har ligget på stedet siden middelalderen. Det er der mange lystfiskere og naturelskere, der er glade for, men mange museumsfolk der synes at det er meget ærgerligt. Arbejdet på møllen var altid hårdt og mindst 20 tons korn måtte hver dag bæres til og fra vognene. Møllevognene havde kraftige heste forspændt, som bestemt ikke sultede. Det fortælles, at når møllevognen kom til Wedellsborg med frisk valset havre til herskabshestene, gav karlene på gården møllekusken resten af det gamle valsekorn med hjem. Det lukrerede møllehestene på. De må ikke have været så sarte som herskabshestene. Tak til Erik Møllegård Hansen, Jørgen Hansen, Odense Museum, Andreas Feirup, Peter Storm og Torben Lindegaard Jensen. OVL. 4

5 - Møde om Tanderup skoles fremtid Den tidligere hovedbygning på skolen foreslås bibeholdt som fælles mødested for områdets beboere. På sigt kan bygningen eventuelt nedrives og området anvendes til boligformål. Tanderup Skole - en skude i søgang Mandag den 19. november var Claus Hansen og Dan Ljungar fra Borgerforeningen; og Kai Henriksen og Per Nordby fra HTUG inviteret til dialogmøde med Kommunaldirektør Steen Vinderslev og Planchef Jørgen Knudsen om Tanderup skolebygningers fremtid. Mødet blev holdt i en positiv ånd, og der blev udvekslet ideer om den fremtidige anvendelse af Tanderup skoles bygninger og arealer. Kommunens forslag til udnyttelse af området. Jørgen Knudsen havde forud for mødet besigtiget skolen og udarbejdet et notat med tilhørende udstykningsskitse, konklusionen kan læses her: Det lille hus i det sydligste hjørne foreslås bibeholdt og udstykket til en selvstændig bolig. For at opnå den optimale udstykning er det nødvendigt, at rive eksisterende cykelskure og en del af barakbygningen ned og derudover skal der overvejes en løsning med hensyn til varmeforsyning, da bygningen i dag er koblet på skolens varmesystem. Multihuset kan desuden udstykkes til en bolig eller eventuel til bibeholdelse af eksisterende erhvervsfunktion og derudover kan der udstykkes en enkelt bolig i det sydvestlige hjørne på ca m². Alternativt kan der eventuelt åbnes mulighed for opførelse af tæt-lav i dette hjørne med 2 dobbelthuse. Barakbygningen skal nedrives. Den tidligere sportsplads og børnehave anbefales udstykket til 2 store jordbrugsparceller på hver knap 5000 m². Med denne grundstørrelse vil der være mulighed for lidt dyrehold på ejendommen. Bebyggelsen 5

6 - Møde om Tanderup skoles fremtid - fortsat bør placeres indenfor et nærmere defineret byggefelt nærmest Tanderupvej. Børnehaven og den øvrige skurbebyggelse bør nedrives. Dvs. snarest og efter godkendelse af byrådet, vil de røde skolebygninger og børnehuset nedrives og herefter vil arealerne udbydes til salg, undtagen gymnastiksalsbygningen, der får lov til at overleve, så længe HTUG og kommunen har en aftale herom. Dialogen Vi drøftede andre muligheder for skolen, herunder fortsat kommunal drift, ved eksempelvis aflastning for Gelsted skole mens denne ombygges, et projektsted for besværlige unge fra byen, et hospice eller som fjernlager, indtil Middelfart har fået sit nye rådhus - Ideer forvaltningen vil have med i sit videre arbejde. Vi drøftede også muligheden for ombygning til ældreegnede boliger, eller Oldekolle, hvor vi fik at vide at tendensen blandt ældre borgere er at søge til Middelfart by, hvor man tidligere har søgt mod Ejby og Gelsted. Ligeledes fortalte Steen Vinderslev, at de har været i dialog med boligselskaberne, der fortæller at det er svært at udleje de ældreegnede boliger udenfor stationsbyerne. Dog er forvaltningen naturligvis åben overfor andre muligheder end den udstykningsskitse, de har lavet for skoleområdet. Dvs. hvis en gruppe borgere ønsker at købe skolen og omdanne denne til ældreegnede boliger, en tæt-lav bebyggelse eller noget helt andet, er mulighederne der. Jørgen Knudsen spurgte om der kunne være nogen, der kunne have interesse i at anvende arealerne midlertidigt, indtil et salg, til eksempelvis nyttehaver eller andet? Såfremt dette er tilfældet er I mere end velkomne til at kontakte Borgerforeningen, der vil bringe det videre. Afslutningsvis fik vi givet udtryk for lokalsamfundets ønske om, at de bygninger der bevares, både gives indhold og vedligeholdes. DL/HTB 6

7 - Bordtennis Efter nogle års fravær står der nu to bordtennisborde oppe i gymnastiksalen i Tanderup igen. Bats og bolde er også til rådighed og det eneste vi mangler nu er nogle spillere. Der er ikke fastsat en fast dag for bordtennis endnu, så indtil videre kan alle som har lyst til at spille, bare henvende sig til Sønke enten på mobil , HTUG's Facebook side, eller mail: og låne en nøgle til gymnastiksalen, såfremt den er ledig. Mangler du en til at spille med, så er du også velkommen til at kontakte mig på en af de ovennævnte måder så skal vi nok finde ud af noget. hilsen Sønke Hold dig orienteret om hvad der sker og hvilke sportsaktiviteter vi tilbyder lige nu og klik ind på HTUG's Facebook side. Der sker mere end du umiddelbart tror. HTUG afholder generalforsamling den 28. februar - og regner med at det bliver fælles med Borgerforeningen. Læs alle informationer i næste nummer af Hovsa. Med venlig hilsen Kai Borgerforeningens hjemmeside er under ombygning og vil blive en side for alle foreninger og grupper. Siden, vi har arbejdet på, er forældet, og en gruppe bestående af Christina Eckhardt, Dan Ljungar, Per Nordby, Mads Syndergaard og Ole V Larsen er sat på sagen. Mads er vores maskinmester og kunne godt bruge billeder, fra vores område. Gerne i størrelsen 940 x 240 px. 7

8 - Spændende Fotoaften for Fotonørder Vores hus var onsdag den 5. dec. Rammen omkring en flok Nørder i ordets bedste forstand. Under kyndig ledelse af fotograf peter T. Qvist mødtes vi med alt vort legetøj oppe på bordet og snakken gik, som var det en skoleklasse omkring en pose bolsjer. Dette skrives for at fortælle, at kun fantasien sætter grænser for brug af Vores Hus Mens en blev forbavset over de gode faciliteter, som Vores Hus kunne byde op med, vidste en anden ikke at huset var købt sammen med forsamlingshuset... (hov hov - læser I ikke HOVSA)? - Vinterfest i Vestfynshallen i Nørre Aaby. Overskuddet af billetsalg går til HTUG Som sædvanlig er der vinterfest i Vestfynshallen i Nørre Aaby. Husk! Der er ikke er mad inkluderet i prisen, det medbringer du selv. Denne gang er det den 12. januar 2013 kl , hvor Kim & Hallo spiller op til dans, og det gør de godt. Det plejer at være en hyggelig fest og overskud af billetsalg går til HTUG, så det er også en grund til at tage af sted. Billetprisen er kun 100,- kr. og billetter kan købes ved: Inger tlf eller bestilles via mail: på 8

9 - Filmklub onsdag den 16.januar Vi glæder os til at præsentere den første film i det nye år: S T R I N G S. Der vises den kl i Vores Hus. En film for både de store børn og voksne. Så mød op til en fantastisk film med et storslået og originalt univers. Da kongen af Hebalon findes myrdet, rejser hans søn, Hal Tara, ud på et hævntogt. Han er overbevist om, at det er Zeritterne, Hebalons usynlige fjende, der er ansvarlige for mordet på faderen. Forklædt som fattig nomade drager Hal Tara ud i en både grusom og storslået smuk verden for at opspore Zeritternes frygtede leder, Sahro. På De Tusind Døde Krigeres Sø tages Hal til fange af Zeritterne og føres til deres lejr. Her forelsker han sig i Zerit-kvinden Zita. Men snart opdager han, at hverken hun eller hans egne folk er dem, som de udgiver sig for at være. Og det viser sig, at virkeligheden er meget mere nuanceret, end det han har lært om godt og ondt hjemme i Hebalon. STRINGS er et episk eventyr for hele familien. Marionetterne og deres strenge, der når helt op til himlen, bruges både aktivt og poetisk til at fortælle en nødvendig historie om at være styret af had og knyttet sammen af kærlighed. Med et budget på 35 millioner og et internationalt hold af marionetdukkeførere, designere og filmfolk har instruktøren Anders Rønnow-Klarlund skabt en enestående klassiker om krig, kærlighed, terror og løgn. Filmen er solgt til hele verden og belønnet med blandt andet en Robert. Tilmelding senest dagen inden til: Vibeke Windfeld på 9

10 - Godt Kreativt Nytår til jer alle fra Kreaklubben! Så er vi klar til en ny omgang KREA. Vi har været 12 til 18 voksne og børn ( halvt af hver) i efteråret, men du kan sagtens være med. Har du kun lyst til en enkelt gang eller 2, er du lige velkommen. Vi har mange forskellige materialer: Garn også hvis du vil strikke større ting eller knytte - Stof ( og vi har 3 symaskiner, så du kan sy både puder, tasker, lave applikation m.v.) perler til smykker m.v. cykelslange tegne/male ting - skindrester - silke og silkemaling stoftrykfarvertørfiltning - rørperler både almindelige og mini (til smykker) ledninger til brocher og patchwork. DATOER i 2013: januar februar marts april. Kl til ca Da vi bager boller, vil vi gerne have at du tilmelder dig til hver gang. Til Lillian eller sms Mange hilsner Lilian Kidmose, Emtekær 10

11 Generalprøve, kaffe og kage Onsdag den 30. januar. Præmiere, fællesspisning og hygge Fredag den 1. februar. Forestilling Lørdag den 2. februar. fællesspisning og dans ved Kongsdals Duo - Svend, Knud og Valdemar... Borgerforeningen inviterer til årets dilettant 2013 i Landsbykulturhuset Mere info, priser mm i næste Hovsa, og på Sæt kryds i kalenderen - Tanderup Sogns Jagtforening Rævejagt OBS! NY DATO Søndag den 20. januar 2013 mødes vi hos Poul Jensen, Wedellsborgvej 21 kl Efter jagten er der Wienerschnitzel i Pouls jagtstue. Tilmelding senest 12/ til Erling Håber at se rigtig mange til en hyggelig dag. Tanderup Sogns Jagtforening Mvh Kim Bjørnekær 11

12 - Tanderup Kirke Gudstjenester i Tanderup Kirke Søndag d. 16. dec: kl Mandag d. 24. dec: kl Tirsdag d. 25. dec: kl Søndag d 30. dec: kl Mandag d. 31. dec kl Bagefter ønsker vi hinanden Godt Nytår med et glas champagne. Søndag d. 13. jan: kl Søndag d. 02. dec: kl Søndag d. 27. jan: kl Den 23. og 26/12 samt 1.,6., og 20. jan. ingen Tanderup Menighedsråd har konstitueret sig som følger: Formand Inger Jørgensen tlf Næstformand Helle Jørgensen tlf Kirkeværge Berner Nielsen tlf Kontaktperson Georgina Bodo tlf Kasserer og Sekretær Heidi Olsen tlf.: Husby Kirke Se mere på kirkernes hjemmesider: Gudstjenester i Føns-Ørslev-Udby-Husby pastorat 15. dec. kl : Musikskolens julekoncert i Husby kirke 16. dec. kl. 9.00: Gudstjeneste i Føns 23. dec.kl 10.30: Gudstjeneste i Udby 24. dec. kl : Juleaften i Føns 24. dec. kl : Juleaften i Udby 25. dec. kl : Gudstjeneste i Husby 26. dec. kl : Gudstjeneste i Udby 30. dec. kl : Gudstjeneste i Ørslev 31. dec. kl : Nytårsaftensgudstjeneste i Husby 6. jan. kl. 9.00: Hellig Tre Konger gudstjeneste i Udby 13.jan. kl : Gudstjeneste i Føns 20. jan. kl : Gudstjeneste og nytårsparade med spejderne i Husby 23. jan. kl : Sangaften i Husby graverhus 12 Venlig hilsen Bent Sørensen

13 - Hyggelige stunder i Filmklubben Den første søndag i december var der julehygge for de mindste i Vores Hus. Filmklubben viste julefilm og serverede æbleskiver og saftevand. Og så kom selveste julemanden på besøg til stor glæde for både børn og voksne! Den sidste torsdag i november var der god film for de voksne. Der blev vist Anklaget en film med fantastiske skuespils præstationer og med stof til eftertanke. Filmklubben siger tak for støtten til: Til alle jer, der ikke modtager Nyhedsbrevet: Referatet fra Altinget ligger nu på hjemmesiden. Her er også opsamling af interview og postkort fra fremtiden på pdf.fil til download. 13

14 - HTUG's Bestyrelse Tjek kalendergaverne... Formand, Kai Henriksen, mobil Næstformand, Elisabeth Christiansen Kasserer, Liselotte Jensen, Hovsa og hj.side Anders Johansen Nye initiativer, Aske Johansen, , Klubhuse, Per Nordby Jensen, Fritid, Sønke Christiansen, Hovsa redaktion, Ole Vagn Larsen Ons Den 9/1 Kreaklubben Lør Den 12/1 Vinterfest Nr. Åby Ons Den 16/1 Filmklubben Søn Den 20/1 Jagtforeningen Ons Den 23/1 Kreaklubben Ons Den 30/1 Generalprøve Fre Den 1/2 Premiere Lør Den 2/2 Forestilling Tor Den 28/2 Generalforsamling Lille Per og hans lillebror har kun én kælk. Deres mor siger, at de skal deles om den. - "Okay," siger Lille Per, "så tager jeg den ned af bakken, og så kan lillebror tage den på vej op." Deadline for næste nummer af HOVSA er fredag den 11. jan Tilmeld dig nyhedsbrevet på To drenge står og snakker om Julemanden og Djævelen. Den ene siger: "Tror du på det der med ham Djævelen?" Den anden svarer: "Nej, egentlig ikke. Det er garanteret ligesom med ham julemanden, det er sikkert bare ens egen far!" 14

15 Har du husket! Tilmeld dig Lokalområdets Nyhedsbrev på HOVSA bliver omdelt til ca. 450 husstande samt sat på hjemmesiden. Tømrer / Snedkerfirma HENNING HANSEN Hjortegyden 30, 5591 Gelsted mobil

16 Kjær`s Antik Tanderupvej Gelsted Torsdag Lørdag Fredag Søndag Dødsboer købes og afhentes - Tlf også Liftudlejning Lokalforeningen for alle! Onsdag den 30. jan. og Fredag den 1. og lørdag den 2. feb Dilettant Indbetal 100,- kr. på Nordea Konto nr Husk at angive navn og adresse

- hovsa HARRY & KAMMERTJENEREN. Snak om gamle dage. Mange sjove påfund. HOVSA med 8 numre. Med på noderne. En god kop kaffe.

- hovsa HARRY & KAMMERTJENEREN. Snak om gamle dage. Mange sjove påfund. HOVSA med 8 numre. Med på noderne. En god kop kaffe. - hovsa GENERALFORSAMLING HTUG Side 3 landsbykulturhus HTLF Side 4 FEST Fastelavnsfest Side 5 SKOLEBILLEDER Snak om gamle dage Side 6 DILETTANT HARRY & KAMMERTJENEREN Side 8 KREAKLUBBEN Mange sjove påfund

Læs mere

- hovsa. Beachvolley Sommerfesten Affaldsindsamling Støt HTUG med OK Skibbrud - ved børnehuset

- hovsa. Beachvolley Sommerfesten Affaldsindsamling Støt HTUG med OK Skibbrud - ved børnehuset - hovsa Beachvolley Sommerfesten Affaldsindsamling Støt HTUG med OK Skibbrud - ved børnehuset Husby Tanderup Ungdoms og Gymnastikforening April / Maj 2012 Lysstøberiet Tvittel Hovvej 64,Håre 5591 Gelsted

Læs mere

- hovsa. Spring på et HTUG hold... se side 5

- hovsa. Spring på et HTUG hold... se side 5 - hovsa Spring på et HTUG hold... se side 5 Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening Oktober 2012 Tvittel Hovvej 64,Håre 5591 Gelsted 64781242 Www.tvittel.dk Kauslundeduge og Aloe Vera er gode gaveideer.

Læs mere

- hovsa. Tanderup Skole Kællingbjerg Dilettant i Husby Generalforsamling Filmklubben Kirkerne Kalenderen - og en lille vits...

- hovsa. Tanderup Skole Kællingbjerg Dilettant i Husby Generalforsamling Filmklubben Kirkerne Kalenderen - og en lille vits... - hovsa Tanderup Skole Kællingbjerg Dilettant i Husby Generalforsamling Filmklubben Kirkerne Kalenderen - og en lille vits... Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening Januar 2013 Tvittel Hovvej 64,Håre

Læs mere

- hovsa. Generalforsamlingen s. 3. Zumba Fitness s. 4. Sangaftenerne s. 5. Styrke-hold NYT s. 6. For Unge s. 7. Teaterfotos s. 8. Fastelavnfotos s.

- hovsa. Generalforsamlingen s. 3. Zumba Fitness s. 4. Sangaftenerne s. 5. Styrke-hold NYT s. 6. For Unge s. 7. Teaterfotos s. 8. Fastelavnfotos s. - hovsa Generalforsamlingen s. 3 Zumba Fitness s. 4 Sangaftenerne s. 5 Styrke-hold NYT s. 6 For Unge s. 7 Teaterfotos s. 8 Fastelavnfotos s. 12 Forårsoprydning s. 13 Husby Tanderup Ungdoms og Gymnastikforening

Læs mere

SuperBrugsen Gelsted Gl. Odensevej 3-5591 Gelsted Tlf. 64491121 www.superbrugsen/gelsted.dk. Super Brugsen. Kingstrupvej 140 Gelsted

SuperBrugsen Gelsted Gl. Odensevej 3-5591 Gelsted Tlf. 64491121 www.superbrugsen/gelsted.dk. Super Brugsen. Kingstrupvej 140 Gelsted Tvittel Hovvej 64,Håre 5591 Gelsted 64781242 Www.tvittel.dk Kauslundeduge og Aloe Vera er gode gaveideer. Vi har lidt på lager, kom og kik. Ring venligst først på telefon 64 78 12 42. Det vi bestiller

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

- hovsa. December 2011

- hovsa. December 2011 - hovsa December 2011 # 3 Så kom huset i hus # 4 Skuespillere søges # 5 Tyrolerne kommer... # 6 Tyrolerne har været her # 8 Godt begyndt, halvt fuldendt # 9 Kirkerne i december # 10 Bestyrelsen / kalender

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

- hovsa. Oktober 2011

- hovsa. Oktober 2011 - hovsa Oktober 2011 #3 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 # 10 Fællesspisning for HTUG og HTB Ekstraordinær Generalforsamling i HTUG Turen til Klakkebjerg Fodboldweekend og Vores Hus Gymnastiksæsonen er begyndt På

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Husby Tanderup Borgerforening 28-3-2013

Dagsorden for generalforsamling i Husby Tanderup Borgerforening 28-3-2013 Dagsorden for generalforsamling i Husby Tanderup Borgerforening 28-3-2013 1. Valg af dirigent og valg af stemmetæller Dirigent Ole Vagn Larsen Stemmetællere Ove Andersen og Poul Jensen 2. Formandens beretning

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2014/2015 Maskinsnedkeri Alt i tømrer- og snedkerarbejde v/ Snedker Palle Jørgensen Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 2

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej Dalby Tlf

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej Dalby Tlf Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Maskinsnedkeri Alt i tømrer- og snedkerarbejde v/ Snedker Palle Jørgensen Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 2

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Aug Sep. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Aug Sep. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Aug Sep 2013 Okt Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Nye børn og forældre ( 6 klasserne ) Rigtig hjertelig velkommen til alle jer nye, såvel børn som voksne. Vi glæder os rigtig meget til at

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, ,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, , Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Fællesmøde Torsdag den 12. januar kl. 14.00 på

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fælles info Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fastelavn. Der er tidligere udsendt særlig indbydelse/information om fastelavn. For god ordens skyld; Fastelavn afvikles mandag den 7. marts kl. 10.00 for

Læs mere

- hovsa. November 2011

- hovsa. November 2011 - hovsa November 2011 # 3 HUSK Fællesspisning den 8.nov og # 3 Ekstraordinær Generalforsamling i HTUG # 4 Øjenvidenberetning fra 1944 # 6 Kreagruppen i aktion # 8 Kirkeinfo med Jazzkoncert # 9 Uha! Hvor

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014 Forår på vej... Det er ganske vist. Dagene bliver længere, lyset får flere nuancer og vi kan mærke, at der er forår på vej. Til jer, der har tænkt på

Læs mere

December 2014. Nyt fra Bestyrelsen

December 2014. Nyt fra Bestyrelsen TAK Nyt fra Bestyrelsen Side 1 Taastrup Agility Klub Træningsplads: Snubbekorsvej 24C 2630 Taastrup Hjemmeside: www.tak-agility.dk Formand: Kim Andersen formand@tak-agility.dk Kasserer: Jane Sørensen kasserer@tak-agility.dk

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

JUL I VEDDUM DECEMBER 2014 AKTIVITETSKALENDER. Hyltvej Foto Jens Cæsar Jensen. 29. årgang nr. 168

JUL I VEDDUM DECEMBER 2014 AKTIVITETSKALENDER. Hyltvej Foto Jens Cæsar Jensen. 29. årgang nr. 168 JUL I VEDDUM DECEMBER 2014 AKTIVITETSKALENDER Hyltvej 2010. Foto Jens Cæsar Jensen. 29. årgang nr. 168 Fællesspisning i klubhuset man. 1. dec. 2014 12:00 Fællesspisning i klubhuset Fællesspisning første

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

- hovsa. Januar 2011. Velkommen til 2011

- hovsa. Januar 2011. Velkommen til 2011 - hovsa Januar 2011 # 3 Trolle Fjolle på de skrå brædder # 4 Hilsen fra spejderne # 6 Brende Å - gamle elværk skifter ejere. # 7 Fodbold i en kold tid... # 8 HTUG Generalforsamling # 9 Infomøde i Husby

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere