- hovsa. Glædelig Jul. HTUG, HTB og HOVSA redaktionen Ønsker dig en rigtig TANDERUP SKOLES FREMTID?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- hovsa. Glædelig Jul. HTUG, HTB og HOVSA redaktionen Ønsker dig en rigtig TANDERUP SKOLES FREMTID?"

Transkript

1 - hovsa HTUG, HTB og HOVSA redaktionen Ønsker dig en rigtig Glædelig Jul TANDERUP SKOLES FREMTID? Filmklubben viser Strings og takker TUBORGFONDEN Optakten til Dilettant Kreaklubben 2013 Tilbage til Hygind Mølle NYT: Bordtennis Rævejagt med jagtforeningen Fotonørder mødtes Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening December 2012

2 Tvittel Hovvej 64,Håre 5591 Gelsted Glædelig Jul og Godt Nytår. Med venlig hilsen fra Tvittel Kingstrupvej 140 Gelsted Super Brugsen Lidt ud over det sædvanlige SuperBrugsen Gelsted Gl. Odensevej Gelsted Tlf Hovvej 12 Håre, 5591 Gelsted Tlf , Fax mail: ELDRUP LIM Lim, maling, let spartel, fugemasser, malertilbehør

3 - Hygind mølle af OVL I gamle dage var der jo både vind- og vandmøller. Nogle blev brugt som savmøller, nogle kunne kværne og andre kunne stampe. Ingen aaer måtte løbe i stranden uden at have gjort landegavn, fastslog Valdemar Atterdag På opfordring af Andreas Feirup besøgte jeg Erik Møllegård Hansen på Hygind Møllegård, og det var spændende at høre historien om den nedlagte vandmølle, der fik vand fra Hygind bæk, der ligesom Hybækken (høj-bækken) falder fra Lunge Bjerge ned gennem landskabet til Flægen. Flæg er en samlet betegnelse for forskellige større vandplanter med flade sværdformede blade, især sværdlilje, kalmus, tagrør og dunhammer. Det er altså en eng bevokset med flæg. Hygind Mølle er blevet omtalt første gang i 1546 som Hugind Mølle og igen i 1589 med 2 kværne. Hygind- og Hybæk Møller blev af en Hofman Bang omtalt som stampemøller, der årligt stampede alen vadmel for bonden. Der er iflg. Odense Museum desværre ingen kildeangivelse til disse optegnelser. Det må formodes, at Bang har sine oplysninger fra de godsejere, han skrev til for at få oplyst, hvilke fabrikationer de havde. I 1840 var der 12 stampemøller på Fyn, hvoraf 2 tillige er kornmøller. Om en af disse er Hygind er ikke til at sige. Her skal man i godsets regnskaber, og Wedellsborg gods har jo ikke ønsket at aflevere til Landsarkivet. Tidligere kunne man ved henvendelse til godskontoret få lov til at benytte dem, medens det var i porthuset. Stampemøller (vandmøller med lodrette bjælker, som mølleakslen løftede op og lod falde ned på ulden) bliver brugt til at valke uldent stof, så det får en sammenfiltret karakter. Vadmel er det oldnordiske ord. Vad betyder tøj. Vi har det også i ordet vadsæk. Mel betyder mål, da man kunne bruge et stykke klæde som betalingsmiddel. Vadmel blev mest brugt til kapper, kåber og frakker til almuen. Erik Møllegård og Jørgen Hansen har dog aldrig hørt om møllen som Stampemølle men kun til at male korn på. En detaljeret tegning fra 1946 viser dette tydeligt. 3

4 - Hygind mølle... fortsat Hygind Mølle havde, indtil Wedellsborg i 1910 fik vekselstrøm fra Brende Mølle, hele malingen for godset. Desuden maledes for hele Husby Sogn og for store dele af nabosognene. En optegnelse fra en uge i omkring år 1900 viser det med tydelighed: 100 kg. rug til sigtemel, 100 kg. byg til bygmel osv. I alt 5,3 tons lig med 280 tons årligt. Ligesom kirker, klostre og herregårde - og i dag også de få gamle firlængede stråtækte ejendomme, der er tilbage, - hører møllerne til vores fælles bygningskulturarv. Men møllerne er udsat for mange trusler. Først og fremmest fordi de er svære at bruge til andet. Vandmøller har man kunnet ombygge til boliger, men det er som regel sket på bekostning af både mølleværk, møllehjul og mølledam ja, alt det, der kendetegnede vandmøllen. Vi kan se det til dels ved Brende Mølle, hvor der dog på smukkeste vis er lavet en fisketrappe. Ovenstående er et udsnit af tegning fra den gamle mølle og nederst er den bjælke, der sad over møllens dør indtil den blev renoveret i 1880erne. Erik Møllegård Hansen har stadig bjælken i sit eje. Der er mindre end 100 vandmøller i landet, der er funktionsdygtige. Der forsvinder flere og flere pga. et nyt vandløbsdirektiv fra EU, der siger, at alle vandspærringer - dvs. noget der kan hindre fiskenes frie bevægelse i vandløbene - skal fjernes. Det betyder, at man fjerner vandmøller, der har ligget på stedet siden middelalderen. Det er der mange lystfiskere og naturelskere, der er glade for, men mange museumsfolk der synes at det er meget ærgerligt. Arbejdet på møllen var altid hårdt og mindst 20 tons korn måtte hver dag bæres til og fra vognene. Møllevognene havde kraftige heste forspændt, som bestemt ikke sultede. Det fortælles, at når møllevognen kom til Wedellsborg med frisk valset havre til herskabshestene, gav karlene på gården møllekusken resten af det gamle valsekorn med hjem. Det lukrerede møllehestene på. De må ikke have været så sarte som herskabshestene. Tak til Erik Møllegård Hansen, Jørgen Hansen, Odense Museum, Andreas Feirup, Peter Storm og Torben Lindegaard Jensen. OVL. 4

5 - Møde om Tanderup skoles fremtid Den tidligere hovedbygning på skolen foreslås bibeholdt som fælles mødested for områdets beboere. På sigt kan bygningen eventuelt nedrives og området anvendes til boligformål. Tanderup Skole - en skude i søgang Mandag den 19. november var Claus Hansen og Dan Ljungar fra Borgerforeningen; og Kai Henriksen og Per Nordby fra HTUG inviteret til dialogmøde med Kommunaldirektør Steen Vinderslev og Planchef Jørgen Knudsen om Tanderup skolebygningers fremtid. Mødet blev holdt i en positiv ånd, og der blev udvekslet ideer om den fremtidige anvendelse af Tanderup skoles bygninger og arealer. Kommunens forslag til udnyttelse af området. Jørgen Knudsen havde forud for mødet besigtiget skolen og udarbejdet et notat med tilhørende udstykningsskitse, konklusionen kan læses her: Det lille hus i det sydligste hjørne foreslås bibeholdt og udstykket til en selvstændig bolig. For at opnå den optimale udstykning er det nødvendigt, at rive eksisterende cykelskure og en del af barakbygningen ned og derudover skal der overvejes en løsning med hensyn til varmeforsyning, da bygningen i dag er koblet på skolens varmesystem. Multihuset kan desuden udstykkes til en bolig eller eventuel til bibeholdelse af eksisterende erhvervsfunktion og derudover kan der udstykkes en enkelt bolig i det sydvestlige hjørne på ca m². Alternativt kan der eventuelt åbnes mulighed for opførelse af tæt-lav i dette hjørne med 2 dobbelthuse. Barakbygningen skal nedrives. Den tidligere sportsplads og børnehave anbefales udstykket til 2 store jordbrugsparceller på hver knap 5000 m². Med denne grundstørrelse vil der være mulighed for lidt dyrehold på ejendommen. Bebyggelsen 5

6 - Møde om Tanderup skoles fremtid - fortsat bør placeres indenfor et nærmere defineret byggefelt nærmest Tanderupvej. Børnehaven og den øvrige skurbebyggelse bør nedrives. Dvs. snarest og efter godkendelse af byrådet, vil de røde skolebygninger og børnehuset nedrives og herefter vil arealerne udbydes til salg, undtagen gymnastiksalsbygningen, der får lov til at overleve, så længe HTUG og kommunen har en aftale herom. Dialogen Vi drøftede andre muligheder for skolen, herunder fortsat kommunal drift, ved eksempelvis aflastning for Gelsted skole mens denne ombygges, et projektsted for besværlige unge fra byen, et hospice eller som fjernlager, indtil Middelfart har fået sit nye rådhus - Ideer forvaltningen vil have med i sit videre arbejde. Vi drøftede også muligheden for ombygning til ældreegnede boliger, eller Oldekolle, hvor vi fik at vide at tendensen blandt ældre borgere er at søge til Middelfart by, hvor man tidligere har søgt mod Ejby og Gelsted. Ligeledes fortalte Steen Vinderslev, at de har været i dialog med boligselskaberne, der fortæller at det er svært at udleje de ældreegnede boliger udenfor stationsbyerne. Dog er forvaltningen naturligvis åben overfor andre muligheder end den udstykningsskitse, de har lavet for skoleområdet. Dvs. hvis en gruppe borgere ønsker at købe skolen og omdanne denne til ældreegnede boliger, en tæt-lav bebyggelse eller noget helt andet, er mulighederne der. Jørgen Knudsen spurgte om der kunne være nogen, der kunne have interesse i at anvende arealerne midlertidigt, indtil et salg, til eksempelvis nyttehaver eller andet? Såfremt dette er tilfældet er I mere end velkomne til at kontakte Borgerforeningen, der vil bringe det videre. Afslutningsvis fik vi givet udtryk for lokalsamfundets ønske om, at de bygninger der bevares, både gives indhold og vedligeholdes. DL/HTB 6

7 - Bordtennis Efter nogle års fravær står der nu to bordtennisborde oppe i gymnastiksalen i Tanderup igen. Bats og bolde er også til rådighed og det eneste vi mangler nu er nogle spillere. Der er ikke fastsat en fast dag for bordtennis endnu, så indtil videre kan alle som har lyst til at spille, bare henvende sig til Sønke enten på mobil , HTUG's Facebook side, eller mail: og låne en nøgle til gymnastiksalen, såfremt den er ledig. Mangler du en til at spille med, så er du også velkommen til at kontakte mig på en af de ovennævnte måder så skal vi nok finde ud af noget. hilsen Sønke Hold dig orienteret om hvad der sker og hvilke sportsaktiviteter vi tilbyder lige nu og klik ind på HTUG's Facebook side. Der sker mere end du umiddelbart tror. HTUG afholder generalforsamling den 28. februar - og regner med at det bliver fælles med Borgerforeningen. Læs alle informationer i næste nummer af Hovsa. Med venlig hilsen Kai Borgerforeningens hjemmeside er under ombygning og vil blive en side for alle foreninger og grupper. Siden, vi har arbejdet på, er forældet, og en gruppe bestående af Christina Eckhardt, Dan Ljungar, Per Nordby, Mads Syndergaard og Ole V Larsen er sat på sagen. Mads er vores maskinmester og kunne godt bruge billeder, fra vores område. Gerne i størrelsen 940 x 240 px. 7

8 - Spændende Fotoaften for Fotonørder Vores hus var onsdag den 5. dec. Rammen omkring en flok Nørder i ordets bedste forstand. Under kyndig ledelse af fotograf peter T. Qvist mødtes vi med alt vort legetøj oppe på bordet og snakken gik, som var det en skoleklasse omkring en pose bolsjer. Dette skrives for at fortælle, at kun fantasien sætter grænser for brug af Vores Hus Mens en blev forbavset over de gode faciliteter, som Vores Hus kunne byde op med, vidste en anden ikke at huset var købt sammen med forsamlingshuset... (hov hov - læser I ikke HOVSA)? - Vinterfest i Vestfynshallen i Nørre Aaby. Overskuddet af billetsalg går til HTUG Som sædvanlig er der vinterfest i Vestfynshallen i Nørre Aaby. Husk! Der er ikke er mad inkluderet i prisen, det medbringer du selv. Denne gang er det den 12. januar 2013 kl , hvor Kim & Hallo spiller op til dans, og det gør de godt. Det plejer at være en hyggelig fest og overskud af billetsalg går til HTUG, så det er også en grund til at tage af sted. Billetprisen er kun 100,- kr. og billetter kan købes ved: Inger tlf eller bestilles via mail: på 8

9 - Filmklub onsdag den 16.januar Vi glæder os til at præsentere den første film i det nye år: S T R I N G S. Der vises den kl i Vores Hus. En film for både de store børn og voksne. Så mød op til en fantastisk film med et storslået og originalt univers. Da kongen af Hebalon findes myrdet, rejser hans søn, Hal Tara, ud på et hævntogt. Han er overbevist om, at det er Zeritterne, Hebalons usynlige fjende, der er ansvarlige for mordet på faderen. Forklædt som fattig nomade drager Hal Tara ud i en både grusom og storslået smuk verden for at opspore Zeritternes frygtede leder, Sahro. På De Tusind Døde Krigeres Sø tages Hal til fange af Zeritterne og føres til deres lejr. Her forelsker han sig i Zerit-kvinden Zita. Men snart opdager han, at hverken hun eller hans egne folk er dem, som de udgiver sig for at være. Og det viser sig, at virkeligheden er meget mere nuanceret, end det han har lært om godt og ondt hjemme i Hebalon. STRINGS er et episk eventyr for hele familien. Marionetterne og deres strenge, der når helt op til himlen, bruges både aktivt og poetisk til at fortælle en nødvendig historie om at være styret af had og knyttet sammen af kærlighed. Med et budget på 35 millioner og et internationalt hold af marionetdukkeførere, designere og filmfolk har instruktøren Anders Rønnow-Klarlund skabt en enestående klassiker om krig, kærlighed, terror og løgn. Filmen er solgt til hele verden og belønnet med blandt andet en Robert. Tilmelding senest dagen inden til: Vibeke Windfeld på 9

10 - Godt Kreativt Nytår til jer alle fra Kreaklubben! Så er vi klar til en ny omgang KREA. Vi har været 12 til 18 voksne og børn ( halvt af hver) i efteråret, men du kan sagtens være med. Har du kun lyst til en enkelt gang eller 2, er du lige velkommen. Vi har mange forskellige materialer: Garn også hvis du vil strikke større ting eller knytte - Stof ( og vi har 3 symaskiner, så du kan sy både puder, tasker, lave applikation m.v.) perler til smykker m.v. cykelslange tegne/male ting - skindrester - silke og silkemaling stoftrykfarvertørfiltning - rørperler både almindelige og mini (til smykker) ledninger til brocher og patchwork. DATOER i 2013: januar februar marts april. Kl til ca Da vi bager boller, vil vi gerne have at du tilmelder dig til hver gang. Til Lillian eller sms Mange hilsner Lilian Kidmose, Emtekær 10

11 Generalprøve, kaffe og kage Onsdag den 30. januar. Præmiere, fællesspisning og hygge Fredag den 1. februar. Forestilling Lørdag den 2. februar. fællesspisning og dans ved Kongsdals Duo - Svend, Knud og Valdemar... Borgerforeningen inviterer til årets dilettant 2013 i Landsbykulturhuset Mere info, priser mm i næste Hovsa, og på Sæt kryds i kalenderen - Tanderup Sogns Jagtforening Rævejagt OBS! NY DATO Søndag den 20. januar 2013 mødes vi hos Poul Jensen, Wedellsborgvej 21 kl Efter jagten er der Wienerschnitzel i Pouls jagtstue. Tilmelding senest 12/ til Erling Håber at se rigtig mange til en hyggelig dag. Tanderup Sogns Jagtforening Mvh Kim Bjørnekær 11

12 - Tanderup Kirke Gudstjenester i Tanderup Kirke Søndag d. 16. dec: kl Mandag d. 24. dec: kl Tirsdag d. 25. dec: kl Søndag d 30. dec: kl Mandag d. 31. dec kl Bagefter ønsker vi hinanden Godt Nytår med et glas champagne. Søndag d. 13. jan: kl Søndag d. 02. dec: kl Søndag d. 27. jan: kl Den 23. og 26/12 samt 1.,6., og 20. jan. ingen Tanderup Menighedsråd har konstitueret sig som følger: Formand Inger Jørgensen tlf Næstformand Helle Jørgensen tlf Kirkeværge Berner Nielsen tlf Kontaktperson Georgina Bodo tlf Kasserer og Sekretær Heidi Olsen tlf.: Husby Kirke Se mere på kirkernes hjemmesider: Gudstjenester i Føns-Ørslev-Udby-Husby pastorat 15. dec. kl : Musikskolens julekoncert i Husby kirke 16. dec. kl. 9.00: Gudstjeneste i Føns 23. dec.kl 10.30: Gudstjeneste i Udby 24. dec. kl : Juleaften i Føns 24. dec. kl : Juleaften i Udby 25. dec. kl : Gudstjeneste i Husby 26. dec. kl : Gudstjeneste i Udby 30. dec. kl : Gudstjeneste i Ørslev 31. dec. kl : Nytårsaftensgudstjeneste i Husby 6. jan. kl. 9.00: Hellig Tre Konger gudstjeneste i Udby 13.jan. kl : Gudstjeneste i Føns 20. jan. kl : Gudstjeneste og nytårsparade med spejderne i Husby 23. jan. kl : Sangaften i Husby graverhus 12 Venlig hilsen Bent Sørensen

13 - Hyggelige stunder i Filmklubben Den første søndag i december var der julehygge for de mindste i Vores Hus. Filmklubben viste julefilm og serverede æbleskiver og saftevand. Og så kom selveste julemanden på besøg til stor glæde for både børn og voksne! Den sidste torsdag i november var der god film for de voksne. Der blev vist Anklaget en film med fantastiske skuespils præstationer og med stof til eftertanke. Filmklubben siger tak for støtten til: Til alle jer, der ikke modtager Nyhedsbrevet: Referatet fra Altinget ligger nu på hjemmesiden. Her er også opsamling af interview og postkort fra fremtiden på pdf.fil til download. 13

14 - HTUG's Bestyrelse Tjek kalendergaverne... Formand, Kai Henriksen, mobil Næstformand, Elisabeth Christiansen Kasserer, Liselotte Jensen, Hovsa og hj.side Anders Johansen Nye initiativer, Aske Johansen, , Klubhuse, Per Nordby Jensen, Fritid, Sønke Christiansen, Hovsa redaktion, Ole Vagn Larsen Ons Den 9/1 Kreaklubben Lør Den 12/1 Vinterfest Nr. Åby Ons Den 16/1 Filmklubben Søn Den 20/1 Jagtforeningen Ons Den 23/1 Kreaklubben Ons Den 30/1 Generalprøve Fre Den 1/2 Premiere Lør Den 2/2 Forestilling Tor Den 28/2 Generalforsamling Lille Per og hans lillebror har kun én kælk. Deres mor siger, at de skal deles om den. - "Okay," siger Lille Per, "så tager jeg den ned af bakken, og så kan lillebror tage den på vej op." Deadline for næste nummer af HOVSA er fredag den 11. jan Tilmeld dig nyhedsbrevet på To drenge står og snakker om Julemanden og Djævelen. Den ene siger: "Tror du på det der med ham Djævelen?" Den anden svarer: "Nej, egentlig ikke. Det er garanteret ligesom med ham julemanden, det er sikkert bare ens egen far!" 14

15 Har du husket! Tilmeld dig Lokalområdets Nyhedsbrev på HOVSA bliver omdelt til ca. 450 husstande samt sat på hjemmesiden. Tømrer / Snedkerfirma HENNING HANSEN Hjortegyden 30, 5591 Gelsted mobil

16 Kjær`s Antik Tanderupvej Gelsted Torsdag Lørdag Fredag Søndag Dødsboer købes og afhentes - Tlf også Liftudlejning Lokalforeningen for alle! Onsdag den 30. jan. og Fredag den 1. og lørdag den 2. feb Dilettant Indbetal 100,- kr. på Nordea Konto nr Husk at angive navn og adresse

SuperBrugsen Gelsted Gl. Odensevej 3-5591 Gelsted Tlf. 64491121 www.superbrugsen/gelsted.dk. Super Brugsen. Kingstrupvej 140 Gelsted

SuperBrugsen Gelsted Gl. Odensevej 3-5591 Gelsted Tlf. 64491121 www.superbrugsen/gelsted.dk. Super Brugsen. Kingstrupvej 140 Gelsted Tvittel Hovvej 64,Håre 5591 Gelsted 64781242 Www.tvittel.dk Kauslundeduge og Aloe Vera er gode gaveideer. Vi har lidt på lager, kom og kik. Ring venligst først på telefon 64 78 12 42. Det vi bestiller

Læs mere

- hovsa. Tanderup Skole Kællingbjerg Dilettant i Husby Generalforsamling Filmklubben Kirkerne Kalenderen - og en lille vits...

- hovsa. Tanderup Skole Kællingbjerg Dilettant i Husby Generalforsamling Filmklubben Kirkerne Kalenderen - og en lille vits... - hovsa Tanderup Skole Kællingbjerg Dilettant i Husby Generalforsamling Filmklubben Kirkerne Kalenderen - og en lille vits... Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening Januar 2013 Tvittel Hovvej 64,Håre

Læs mere

- hovsa. December 2011

- hovsa. December 2011 - hovsa December 2011 # 3 Så kom huset i hus # 4 Skuespillere søges # 5 Tyrolerne kommer... # 6 Tyrolerne har været her # 8 Godt begyndt, halvt fuldendt # 9 Kirkerne i december # 10 Bestyrelsen / kalender

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Husby Tanderup Borgerforening 28-3-2013

Dagsorden for generalforsamling i Husby Tanderup Borgerforening 28-3-2013 Dagsorden for generalforsamling i Husby Tanderup Borgerforening 28-3-2013 1. Valg af dirigent og valg af stemmetæller Dirigent Ole Vagn Larsen Stemmetællere Ove Andersen og Poul Jensen 2. Formandens beretning

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet.

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet. Side 12 GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet får du: 10 % rabat på kurser dog ikke på materialeudgifter Stemmeret på den årlige generalforsamling Modtagelse af kursusprogram

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand 2012. 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand 2012. 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand 2012 Til unge & forældre 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand 2012 Konfirmand 2012 og Blå Mandag Til alle unge i 7. klasse - uanset om du

Læs mere

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august Fra 2.- 6. klasse 2015 Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen AKTIV SOMMERUGE 2015 mandag den 3. august - søndag den 9. august Kig i programmet

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHEDSBREV Februar 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING SpOrtsgruppen holder åbent i vinterferien BEMÆRK: Med undtagelse af vores sportsgruppe der holder åbent søndag den

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

- hovsa. Juni 2011. Hej! siger pigerne: Kom og oplev børneteateret på Sommerfesten. Husby Tanderup Ungdoms og Gymnastikforening

- hovsa. Juni 2011. Hej! siger pigerne: Kom og oplev børneteateret på Sommerfesten. Husby Tanderup Ungdoms og Gymnastikforening - hovsa Juni 2011 # 3 HTUG og fremtiden # 5 purken Hartman Birk Andersen # 6 Sommerfesten og Husby konfirmanderne # 7 Sct. Hans fest ved Sdr. Åby strand # 8 HTUG aktiviteter i nær fremtid # 10 Tanderup

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Borgmester besøg på Byggeren.

Borgmester besøg på Byggeren. Byggelegepladsen Nymarksvej 141 7000 Fredericia Tlf: 72106205 Åbninstider Man Fre12:00-17:30 Borgmester besøg på Byggeren. Mandag D. 14 Marts kom Borgmester Thomas Banke på besøg på Byggeren. Han var rundt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere