UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 2 April 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 2 April 2009"

Transkript

1 UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 2 April 2009 Referat fra generalforsamling i Umiaq 14. februar 2009 kl i ILLORPUTs kælder Til stede: Bestyrelse og stemmeberettigede medlemmer, i alt 19. Dagsorden pkt. 1: Rasmus Bjørgmose blev valgt til dirigent. Pkt. 2: Mogens Rasmussen blev valgt til referent. Pkt. 3: Generalforsamlingen godkendtes som lovligt indvarslet og dagsorden godkendt. Pkt. 4: Formanden, Stine Olsen, aflagde beretning, som også var udsendt sammen med indkaldelsen. På spørgsmål oplyste formanden at der i 2008 er 57 betalende medlemmer og 7 æresmedlemmer. Beretningen blev godkendt. Pkt. 5. Regnskabet for 2008 omdeltes til alle. P.g. af Arnannguaqs lige overståede operationer foreslog dirigenten at man kunne spørge til regnskabet, og spørgsmål blev besvaret. Regnskabet godkendtes. Pkt. 6. a. Budget for 2009 blev godkendt af forsamlingen. b. Vedr. kontingent foreslog bestyrelsen at kontingent fremover skal være 110, - kr. for alle medlemmer over 18 år inklusive medlemmets børn under 18 år. - Med virkning fra vedtog forsamlingen at kontingent fremover er kr. 110, - årligt for hver person over 18 år, børn under 18 år indgår uden betaling i dette medlemskab. - Årskontingent for støttemedlemmer foreslås til kr. 55, - pr. mand. Taleret uden stemmeret. Skal betale fuld pris ved arrangementer. Pkt. 7A. Udsendt forslag fra bestyrelsen om at starte ca. kl på fællesspisning og så lave arrangementer for børn, og tidligere fællesspisning. Forsamlingen var positiv over for bestyrelsens oplæg. Pkt. 8. Stine Olsen valgtes i 2008 som formand for 2 år: 2008 og Pkt. 9. Valg af kasserer. Forslag Amalie Olsen, som blev valgt. Pkt. 10. Dirigenten bad om forslag til valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Forslag: Karen Pedersen Emil Berthelsen Naja Pedersen Ole S. Nielsen Mette Maria Jensen Vognsen Eleonora Grossmann. 19 stemmeberettigede. Resultat af den skriftlige afstemning blev: Valgt til bestyrelsen: m. 18 stemmer Emil Berthelsen m. 18 stemmer Naja Pedersen m. 16 stemmer Mette Marie Jensen Vognsen m. 13 stemmer Nora Grossmann m. 11 stemmer Som suppleanter valgtes: Karen Pedersen m. 10 stemmer 1. suppleant Ole S. Nielsen m. 9 stemmer - 2. suppleant Finn Pedersen genvalgtes til revisor og Kirsten Schou til revisorsuppleant. Pkt. 12. Til aktivitetsudvalg Andrea koordinator for koret Ado som sangkorsleder Hansine Hansen som medlem Rasmus Bjørgmose fortsætter som redaktør i samarbejde med Stine Olsen og Helga Nielsen. 1

2 Pkt. 13. Til repræsentant til Inuit valgtes Medea R. Hansen. Til suppleant valgtes Mette Marie Jensen Vognsen. Pkt. 14. Til ILLORPUT valgtes: Til suppleant valgtes Medea R. Hansen. Pkt. 15. EVENTUELT: Ole Nielsen spurgte hvem der skal dække evt. underskud når og hvis foreningen ophører. Det vil bestyrelsen arbejde med og evt. lægge op til næste generalforsamlings vedtagelse. Spørgsmål om bestyrelsen eller alle medlemmer skal dække et regnskabsmæssigt underskud ved foreningens ophør. Medfører vedtægtsændring. Man drøftede tilmeldinger, udeblivelser og betalinger ved fællesspisninger. Andrea spurgte om Umiaq Bladet kan komme ud med 2 måneders mellemrum i stedet for som nu hver 3. måned. Stine Olsen gjorde opmærksom på at der altid planlægges for 3 mdr. ad gangen. Sign.: Som referent: Mogens Rasmussen som dirigent: Rasmus Bjørgmose som formand: Stine Olsen Naalisakkap kalaallisut nassuiaateqarfiginissaa pisariaqartikkukku Umiami siulersuisut aperisinnaavatit. Umiap immikkut ittumik ataatsimeersuarnerani Arfininngornermi 7. marts 2009-mi ILLORPUT kældriani pisumi makkua oqaluuserineqarput: Ved Umiaqs ekstraordinære generalforsamling Lørdag den 7. marts 2009 i ILLORPUTs kælder var flg. dagsorden: Imm./Pkt. 1: Aqutsisussamik toqqaaneq/ valg af dirigent: Rasmus Bjørgmose aqutsisussatut toqqarneqarpoq/ blev valgt som dirigent. Imm./Pkt. 2: A: Imaqarniliuisussamik toqqaaneq/ Valg af referent: Mette-Marie Jensen imaqarniliortussatut toqqarneqarpoq/ blev valgt som referent. B: Taasinerni kisitsinermik toqqaaneq/ valg af stemmetællere: Medea R. Hansen aamma Grethe toqqarneqarput/ blev valgt som stemmetællere. Imm./Pkt. 3: Immikkut ittumik ataatsimeersuarnissap eqqortumik nalunaarutigisimanerata oqaluuserisassallu akuerineqarnera/ Godkendelse af lovlig indvarsling af ekstraordinær generalforsamling og godkendelse af dagsorden: Akuerineqarpoq/ Godkendt. Imm./Pkt. 4: Aningaaserisumik qinersineq/ Valg af kasserer: Margrethe Damkilde ukiuni marlunni aningaaserisussatut qinerneqarpoq/ Margrethe Damkilde blev valgt som kasserer i 2 år. Sign.: Som referent: Mette-Marie Jensen som dirigent: Rasmus Bjørgmose som formand: Stine Olsen. Efter Umiaqs ekstraordinære generalforsamling ser bestyrelsen således ud: Formand Stine Olsen Næstformand Helga Maqe Nielsen Kasserer Margrethe Damkilde Sekretær. Mette-Marie Jensen Bestyrelsesmedlem Emil Bertelsen Bestyrelsesmedlem Naja Pedersen Bestyrelsesmedlem Nora Grossmann 1. best.suppleant Karen Pedersen 2. best.suppleant Ole S. Nielsen 2

3 Pisussat/ arrangementer APRIL 5. april Palmit sapaataat/ Palmesøndag. Nal./ kl Thomas Kingop Oqaluffiani porskimut naalagiaqatigiinneq/ Påskegudstjeneste i Thomas Kingos Kirke. Nal./kl MAJ Tusa 2009 (se tekst på sidste side). voksne kan købes for 5, - kr. Banko starter kl Fællesspisning, åben for alle, starter kl Gratis for børn. Ualikkut nal miit ilaaniarusi aammalu nal nereqataaniarussi imaluunniit nereqataaginnarniarussi nalunaarfissamut Illorput kælderiani atisi allassinnaavasi. Hvis I gerne vil være med fra kl og også vil spise med kl eller hvis I kun vil være med til fællesspisning, kan I skrive jeres navn på listen i Illorputs kælder. JUNI Arfininngorneq/lørdag 6. juni nal./kl Meeqqat inersimasullu ataatsimoornerat banko-lu/ Fællessamvær børn/voksne og banko. Meeqqat inersimasullu pinnguarlutillu aliikkusersoqatigiissapput/ Børn og voksne leger og underholder sammen. Ualip ingerlanerani meeqqanut paarnat saftilu akeqanngitsumik sassaalliutigineqassapput. Inersimasunut kaffi tii kagilu 5,- kr.-lerlugu pisiarineqarsinnaavoq. Banko aallartissaaq nal Nereqatigiinneq tamanut ammasoq nal aallartissaaq. Meeqqanut akeqanngilaq. I løbet af eftermiddagen vil der være gratis frugt og saft til børn. Kaffe, te og kage for Sapaat 21. juni Nunatta Inuiattut ullua/ Søndag 21. juni Grønlands Nationaldag Ullorsiorneq Umiap nal imiit mut ingerlatissavaa. Nammineq grilligassatsinnik nassassaagut. Kartoffelgrøn salatillu ilaasortanut akeqanngilaq. Ilaasortanngitsunut: 25 kr. Umiaq overtager arrangementet fra kl til Vi medbringer selv kød el.a. til grillen. Kartoffel- og grøn salat er gratis for medlemmer det koster 25 kr. for ikkemedlemmer. Ullup qanoq ingerlanissaa Illorput nivinngaasarfiani takusinnaavat. Du kan se dagens program på Illorputs opslagstavle. Nalunaarutit allat/ andre meddelelser Illorput Odensemi Kalaallit Illuat/ Det Grønlandske Hus i Odense Besøg CAFÉ ALLU pulaaruk! Ikinngutit ilisarisimasallu naapikkit. Kaffisorusaajutigalugu nunatsinnit aviisit nutaarsiassallu allat atuakkit. Træf venner og bekendte. Hyg dig med en kop kaffe, læs grønlandske aviser og andre nyheder fra Grønland. Ammasarpoq sisamanngornerit tamaasa nal / Har åbent hver torsdag kl UMIAP ERINARSORTARTUI/ UMIAQ KORET Sungiusartarput marlunngornerni nal Illorput kælderiani/ øver på tirsdage kl i Illorputs kælder. Suli qatituunik tulliivinillu amigaateqarpugut/ Vi mangler stadig bas- og tenorstemmer. Saaffigisassaq/ Henvendelse: Adolf Kleemann. Tlf mobil

4 UMIAQ-mut ilaasortanngorit /Bliv medlem af UMIAQ Ukiumut akiliut / Årskontingent: Kisermaat /Enlige: 150 kr. Ilaqutaariit / Illoqatigiit / - Familie / Husstand 175 kr. Qinnuvigissavatsigit akiliummut allagartami atit, najukkat -eqaruillu ilanngullugu allattaqqullugit. Vi anmoder dig om at skrive dit navn, adresse og evt. på indbetalingssedlen. Inussiarnersumil inuulluaqqusilluta/ Med venlig hilsen Siulersuisut/ Bestyrelsen. Ilaasortaanermut akiliut - Medlemskontingent Ilaasortat ukioq 2009-mut suli ilaasortaanermut akiliummik akiliisimanngitsut qinnuvigerusuppagut piiartumik akileeqqullugit. Vi anmoder medlemmer som endnu ikke har betalt medlemskontingent for 2009 om at betale så snart som muligt. Redaktion til UMIAQs blad: Rasmus Bjørgmose Stine Olsen UMIAQ Avisen og meddelelser pr. mail UMIAP Aviisia nalunaarutillu mail-ikkut Har du en adresse, bedes du venligst sende den til Rasmus Bjørgmose. adresseqaruit qinnuvigissavassigit Rasmus Bjørgmose-mut nassiuteqqullugu. - På forhånd tak qujareerluta: INUIT hjemmeside: Umiap Aviseeraa julimi uk saqqummeqqissaaq/ udkommer næste gang i juli Siulersuisut telefon normui/ Bestyrelsens telefonnumre: Formand Stine Olsen Næstformand Helga Maqe Nielsen Kasserer Margrethe Damkilde Sekretær. Mette-Marie Jensen Bestyrelsesmedlem Emil Bertelsen Bestyrelsesmedlem Naja Pedersen Bestyrelsesmedlem Nora Grossmann / best.suppleant Karen Pedersen best.suppleant Ole S. Nielsen

5 TUSA 2009 Ingerlanneqassaaq arfininngorneq 2. maj 2009, Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. Qimmuttuitsussaagut Odense Banegård-imiit Vejle-mut tassanngaaniillu bus-imik Vingstedcentretmukarluta. Qimmuttuitsunut billettit siumut utimullu akiliisimasunut aallalernermi agguaanneqassapput. Odense Banegård-mi katersuutissaagut nalunaaqutaq: Odense Banegård-miit aallassaagut nalunaaqutaq: Vingstedcentret-imiit Vejle-miillu aallarfissaq Odense-mi katersuukkutta nalunaarutigineqassaaq. Kingusinnerpaamik nalunaarnissaq akiliinissarlu: Sisamanngorneq 23. april. Nalunaarfissaq: Nora Grossmann, tlf imal. mobil Imaluunniit sisamanngornermi nal miit mut Illorput kælderiani nalunaajutigalutit akiliisinnaavutit. Lørdag den 2. maj 2009 afholdes TUSA 2009 i Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. Vi kører med tog fra Odense Banegård til Vejle, og derfra tager vi videre med bus til Vingstedcentret. Billetter til dem der har betalt vil blive uddelt inden afgang tut/retur. Vi samles på Odense Banegård kl.: Afgang fra Odense Banegård kl.: Afgang fra Vingsted og Vejle meddeles når vi samles i Odense. Sidste frist for tilmelding og forudbetaling: Torsdag den 23. april. Tilmelding til Nora Grossmann, tlf eller mobil Eller du kan på torsdage kl tilmelde dig og forudbetale i Illorputs kælder. Akit/ pris: Qimuttuitsunut bus-imullu siumut utimullu/ med tog og bus tur-retur: Ilaasortaq/ medlem år: Ilaasortap meeraa/ barn af medlem år: Ilaasortaanngitsoq/ ikke medlem år: Ilaasortaanngitsup meeraa/ barn af ikke medlem år: 100 kr. 50 kr. 200 kr. 100 kr. MALUGIUK7 BEMÆRK: Inersimasoq ataaseq ilaasortaq ilaasortanngitsorluunniit meeqqanik marlunnik 12-it ataallugit ukiulinnik angalaqateqarsinnaavoq akeqanngitsumik. Et voksent medlem eller ikke-medlem kan have 2 børn under 12 år med gratis. 5

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 36. årg. Nr. 2 April 2008 Generalforsamling i Umiaq Umiaq fik ny formand og nye vedtægter Ved UMIAQs generalforsamling i Illorputs

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere