ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:"

Transkript

1 2013 ÅRSBERETNING Hovedsponsor:

2 dansk golf unions partnere HOVEDSPONSOR CREATING WINNERS PARTNERE EKSKLUSIV EKSKLUSIV PARTNERE PARTNERE PARTNERE

3 indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 Ledelsesberetning 28 Anvendt regnskabspraksis 31 RegnskaB 33 Medlemsstatistik 40 personer i dansk golf union 46

4

5 Bestyrelsens beretning

6 ØKONOMI Vi indleder med økonomi, fordi netop økonomien i disse tider er vigtig for klubberne og vigtig for Dansk Golf Union. I det forgangne år har vi set mange alt for mange konkurser. Ikke mindst i kredsen af baneejere, men også enkelte klubber har måttet kaste håndklædet i ringen. Derfor er der nødt til at være fokus på økonomi, selv om det naturligvis er meget sjovere at beskæftige sig med det sportslige og det sociale. Desværre må vi erkende, at god klubdrift ikke er et spørgsmål om enten forretning eller sport. Det er - og bliver nok også i fremtiden - et spørgsmål om at beherske begge discipliner på ledelsesniveau. I DGU har vi i årevis været opmærksomme på, at mange klubber har en skrøbelig økonomi, og derfor har vi holdt meget igen med det årlige kontingent. Da den økonomiske krise for alvor satte ind i 2008, var kontingentet 149 kr., og for 2014 foreslår vi samme kontingent som i kr. En stigning på bare 2 % over seks år. Da den afgående formand tiltrådte i 2006 var kontingentet på 141 kr. I løbet af de otte år, der er gået i mellemtiden, er kontingentet steget med 8 %, altså i gennemsnit 1 % om året. Det er vi faktisk lidt stolte af, når det samtidig er en kendsgerning, at vi i denne periode har iværksat rigtig mange nye initiativer og opnået sportslige resultater af meget høj karat. Blot til orientering steg kontingentet fra 2003 til 2004 med ikke mindre end 15 kr. (fra 122 kr. til 137 kr.). Altså med mere end stigningen i de seneste otte år. For 2013 kommer vi ud med et underskud på 131 tkr., hvor vi havde budgetteret med et underskud på 840 tkr. Vores indtægter var tæt på budgettet, medens vi på udgiftssiden har foretaget besparelser. Alt i alt må det siges at være et ganske tilfredsstillende resultat. For 2014 budgetterer vi med et underskud på 680 tkr. og for 2015 med et underskud på 709 tkr. Det ser måske lidt drabeligt ud, men sådan forholder det sig faktisk ikke. For det første har vi selv i de år, hvor vi har været meget tilbageholdende med kontingentforhøjelser, øget unionens formue til over det niveau, som er blevet anbefalet af vore revisorer for at kunne drive vores virksomhed på en rimelig og forsvarlig måde. Vi pejler efter en tilpasning ved i et par år at budgettere med et minus. Vi skal huske på, at DGU s opgave ikke er at puge penge sammen. Desuden er der i udgifter, som ikke kommer igen. Vi støtter den professionelle turnering i Himmerland med 500 tkr. om året, og vi påregner i den forbindelse at lave aktiviteter for vore frivillige og samarbejdspartnere for 300 tkr. De udgifter falder naturligvis bort efter de tre år, for hvilke vi har indgået en aftale. Og vi tror på, at klubberne får stor gavn af Made In Denmark, som turneringen hedder. I hvert fald skal alle gode kræfter sættes ind på, at den eksponering, som kommer vores sport til gode i de kommende tre år, omsættes i øget medlemstal over hele landet. I selve regnskabsmaterialet er der naturligvis mange flere oplysninger end her, men det skønnes rimeligt, at vi i den skriftlige årsberetning ikke forbigår et så vigtigt emne som økonomi. UDDANNELSER OG KURSER I tæt samarbejde med greenkeeperforeningen igangsættes nu en analyse af den nuværende uddannelses situation, hvor en kortlægning af de fremtidige mu lig hed er for at styrke green keep ernes uddannelse ud arbejdes. Skolerne på området inddrages natur lig vis og så. Ligeledes skal det undersøges, om der med fordel kan etab leres en efteruddannelse for chefgreenkeeperne. I øvrigt ser det ud som om, vi har det antal greenkeepere, som svarer til efterspørgslen, men vi skal hele tiden være opmærksomme på, at der er den rigtige balance. Hvad angår de kurser, som DGU udbyder, har vi igennem de to seneste år sænket prisen på de enkelte kurser betragteligt, ligesom vi i størst muligt omfang forsøger at udbyde kurserne lokalt og gerne i golfklubberne. På trods af disse tiltag og på trods af meget høj tilfredshed blandt kursusdeltagerne må vi desværre erkende, at nogle kurser aflyses, fordi der ikke er tilslutning nok. Vi mener derfor, at vi skal blive bedre til at markedsføre vores kursustilbud, da vi fastholder, at uddannelse af såvel frivillige som ansat personale er et vigtigt område. Både vi og klubberne skal også se til, at der hele tiden uddannes nye trænere, så udbud og efterspørgsel er i harmoni. PGA og DGU har indledt et samarbejde om at uddanne frivillige junior- og begyndertrænere i golfklubben. Juniortrænerne skal bistå golfklubbens træner med at skabe motiverende træningsmiljøer for juniorer og nye golfspillere i klubben. Vi forventer os meget af dette nye samarbejde, og håber at golfklubberne vil bakke op om disse to uddannelser. 6

7 DIPLOMUDDANNELSE Vi har i det forgangne år arbejdet på at få genetableret uddannelen i golfmanagement. DGU og GAF (Golfens Administrative Forening) indgik et samarbejde med Copenhagen Business Academy om at udbyde diplomuddannelse i golfmanagement. Både DGU og Golfens Administrative Forening ønsker at højne kompetenceniveauet blandt frivillige og ansatte i de danske golfklubber, hvor denne diplomuddannelse spiller en central rolle i forhold til de administrativt ansatte.

8 medlemstal Klubberne havde i 2013 i alt aktive medlemmer, hvilket er et fald på 384 i forhold til Vi anser dette lille fald som positivt, når vi sammenligner med de omkringliggende lande, hvor blandt andet Norge og Sverige oplever store fald i medlemstallet i disse år. Der er i dag en større andel af fleksible medlemskaber, hvilket gør, at de faste kontingentindbetalinger til klubberne er lavere end tidligere, men det er en tendens, der forekommer i hele Europa. Eneste løsning for at øge kontingentindbetalingerne er at få flere golfspillere. Vi oplever, at klubberne er blevet dygtige til at rekruttere nye medlemmer samt fastholde de eksisterende, og DGU vil fortsat bakke op med initiativer og rådgivning, som kan støtte dette arbejde.

9 KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING Vi har genforhandlet vilkårene og fået den årlige præmie nedsat med fem procent. GRUNDSKYLD Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet kan golfbaner ikke sammenlignes med benyttelse af arealer til for eksempel landbrug, planteskole eller lignende, hvilket ellers kunne have medført en reduceret grundskyld. Økonomi- og Indenrigsministeriet fandt således ikke anledning til at ændre lov om kommunal grundskyld, således at golfbaner ligestilles med landbrug. Og henstiller til, at det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer bestemmelse om eventuel fritagelse. De enkelte klubber kan henvende sig til sekretariatet for at få relevante oplysninger. DGU ERHVERV På grund af de ændrede markedsvilkår har det ikke været let for DGUE i de senere år. Tidligere var det nemmere at tiltrække virksomheder som sponsorer. Den nye markedssituation kan mærkes af alle idrætsforbund og idrætsklubber. Det er ikke muligt i dag at sikre store sponsorsummer ved blot at tilbyde DGU s logo/brand. Samtidig har vi skiftet direktør, og nu er det Jesper Skotte, der står i spidsen. En række nye initiativer er sat i søen, og det bliver meget spændende at følge, hvordan det går. I DGUE er der begrundet optimisme og tro på, at de kommende år vil udvise tilfredsstillende overskud, som vi har hårdt brug for. året ud over den eksisterende mængde. Partnerne tilbydes adgang til DGU s kapital, altså klubber, golfspillere og baser. NYE INITIATIVER Team Danmark har på baggrund af de gode resultater og den stærke talentudvikling i golfsporten besluttet at øge sin støtte til DGU fra 2,1 mio. kr. til 2,7 mio. kr. årligt. Denne forøgelse af budgettet er alene rettet mod en specifik satsning mod OL for damer. Det er vores håb, at de gode resultater, som damerne har opnået de senere år, kan kulminere med et godt resultat ved OL i En del af satsningen er ansættelse af Iben Tinning som landstræner for damerne. Golfspilleren i centrum er et andet nyt initiativ, som vi præsenterede på efterårets regionale møder. Vi tror på, at øget fokus på at skabe den bedst mulige oplevelse for medlemmer og gæster skal have høj prioritet for golfklubberne i Danmark. Golfspilleren i centrum er et it-system, der hjælper den enkelte klub med at rekruttere og fastholde medlemmer, øge omsætningen pr. golfspiller og pege på de vigtigste indsatsområder i arbejdet med at udvikle klubben. Foreløbig har 65 klubber tilmeldt sig, så der forestår et stort arbejde med at implementere dette initiativ. Vi har sidst på året haft et møde med formændene for henholdsvis turnerings- og regelkomiteen med det formål at sammenlægge de to komiteer. Forslaget blev mødt med megen velvilje, og i løbet af 2014 regner vi med at få alt det praktiske på plads. DGUE har besluttet en ny strategi for Strategien tager udgangspunkt i den kapital som DGU har. Det er de 187 klubber, de golfspillere, samt de forskellige databaser, der er blevet etableret. Det er Golf.dk nyhedsbrevet med abonnenter, Golfers Only nyhedsbrev med abonnenter, golfpanelet og KlubNyt. Forudsætningen for, at kapitalen kan skabe værdi for DGU, er et tæt samarbejde mellem klubberne, DGU og DGUE. Den strategiske retning for perioden har som første prioritet at udvikle mulighederne i markedet, samt tiltrække nye partnere med afsæt i de produkter, DGUE allerede råder over. DGUE forventer at kunne tiltrække 5-10 nye partnere om 9

10 DE TRE KONCERNMÅL Vi arbejder hele tiden på at opfylde de tre mål: Rekruttere og fastholde medlemmerne i de danske golfklubber. Forbedre rammebetingelserne for golfsporten. Lette golfklubbernes drift ved at stille anvendelige værktøjer til deres rådighed. Golfspilleren i centrum er et eksempel på, at vi har øjnene stift rettet mod at forbedre klubbernes økonomi. Vi har set for mange dårlige regnskaber, og desværre også for mange konkurser. Heldigvis er der hidtil fundet brugbare løsninger, så der fortsat spilles golf på alle baner, og sådan skulle det gerne fortsætte. Også rammebetingelserne er løbende på programmet, og i den forbindelse skal det understreges, at vi håber på, at indstiftelsen af den miljøpris, som uddeles første gang på repræsentantskabsmødet 2014, vil være med til at ændre omverdenens opfattelse af os. Det er jo påfaldende, at vi plages med Europas mest restriktive regler angående anvendelse af pesticider, når det er en kendsgerning, at vi er det land, der forbruger mindst. Med en ganske lille smule overdrivelse kan vi sige, at det overhovedet ikke vil kunne ses på det samlede forbrug i Danmark, hvis vi helt kunne ophøre med at anvende pesticider på golfbanerne. Anbefaling til god klubdrift arbejdes der også med løbende. Det er jo i sagens natur et projekt, der ikke afsluttes. FORENINGEN PRIVATE GOLFBANER Det er som om, forholdet mellem DGU og FPG i årets løb er blevet mere anstrengt. Hvad det skyldes, kan vi kun gætte på, men det er måske et kvalificeret gæt, at den skrantende økonomi hos mange baneejere er en medvirkende årsag. Hvis man kan placere noget af skylden for de dårlige regnskaber hos DGU, kan det vel virke meget bekvemt. Det er også tankevækkende, at vores formand og direktør ikke længere inviteres til generalforsamling i FPG, selv om vi naturligvis stadig inviterer repræsentanter for FPG til vores repræsentantskabsmøde.

11 En enkelt sag har i årets løb haft en del bevågenhed. For nogen tid siden var der tre af vore medlemsklubber, som udtrykte et meget klart ønske om at blive fritaget for inddrivelse af kontingent. De ville gerne have en model, hvor baneejer opkrævede et beløb direkte hos de enkelte spillere, klubmedlemmerne. Dette beløb skulle bestå af to dele, dels et kontingent til klubben, som baneejer skulle tilstille klubben efter at have modtaget det fra klubmedlemmerne, og dels et beløb for brug af faciliteterne. På den måde var klubbens nødvendige administration skåret ned til et absolut minimum. Denne sag drøftede vi med Danmarks Idrætsforbund, som efter ret lang tid vendte tilbage med forslag til en ny model som aftalegrundlag mellem baneejer og klub. Modellen går i korthed ud på, at klubben for et meget beskedent beløb lejer træningsfaciliteterne altså driving range, puttinggreen - og hvad der ellers måtte være på stedet. Denne leje betales af det kontingent, som vedtages på generalforsamlingen. Baneejeren fastsætter selv en baneleje, som opkræves hos den enkelte golfspiller, og en sådan baneleje kan naturligvis gradueres i forhold til de spillerettigheder, den enkelte bruger har. Vi forelagde denne mulighed for de tre klubber, der oprindelig havde fremsat ønsket, og nu var der ikke længere nogen interesse. Dels var der udskiftet i bestyrelserne, og dels følte man, at klubben nærmest blev sat uden for indflydelse. Da vi ikke vil introducere noget, som vores medlemmer ikke ønsker, indkaldte vi til møde med de klubber, der bor til leje, og der var heldigvis en meget stor deltagelse til dette møde. Vi fik det aldeles entydige signal, at den beskrevne model ikke havde nogen interesse overhovedet, hvorfor vi på det førstkommende bestyrelsesmøde besluttede ikke at indføre modellen som en mulighed i vores optagelsesbetingelser. Det er ikke blevet venligt modtaget af FPG, som i skrivelse af den 18. december 2013 har taget retsligt forbehold for en senere afprøvning af DGU s afgørelse i det relevante fora. Vi håber naturligvis på, at forholdet til FPG igen normaliseres, da vi fortsat føler, at det er vigtigt at holde sammen på alt, hvad der har at gøre med golf i Danmark.

12 DET SPORTSLIGE Starter vi med de professionelle, lyser det som en klar stjerne på en frostklar vinterhimmel, at Thomas Bjørn i 2013 vandt hele to turneringer på European Tour: Omega Masters og Nedbank Golf Challenge. Ved årets slutning lå han nummer et på Race to Dubai 2014 og var på det tidspunkt kvalificeret til Ryder Cup. Thomas har vundet 15 gange på European Tour og er suverænt den mest vindende dansker i golfhistorien. Thomas har indikeret, at han vil prøve at holde formen indtil OL i Thorbjørn Olesen har haft en noget svingende form siden den meriterende sjetteplads ved Masters. Men han er dog stadig nummer 65 på verdensranglisten. Søren Kjeldsen, Søren Hansen og Anders Hansen har klaret sig hæderligt i 2013 og er fortsat med på touren i det kommende år. Steen Tinning er som bekendt gået over i seniorrækken, hvor han sluttede året som nummer to på årets rangliste efter at have vundet to turneringer. I 2010 vandt tre af vore unge herrer sølv ved VM for amatører i Argentina, og næste år er de alle tre på European Tour. Det drejer sig om Morten Ørum Madsen, Joachim B. Hansen (nu J. B. Hansen) og Lucas Justra Bjerregaard. Morten har allerede vundet en turnering, og Joachim har også klaret sig flot. Lucas er først kommet på European Tour for en god måned siden, men har dog klaret de tre første cuts og er nummer 27 på Race to Dubai. Det er imponerende af alle tre, og vi glæder os til at se, hvad det kan blive til. På kvindesiden gik Nicole Broch Larsen over som professionel i august 2013 og startede på Ladies European Access Series, hvor hun allerede har sejret i: HLR Golf Academy Open og Norwegian Challenge, samt klaret en tredjeplads i LETAS OOM. Det medfører, at Nicole i 2014 er sikret fuldt program på Ladies European Tour dog eksklusive majors, som har separate regler for kvalifikation. Line Vedel, som har været med i et par år, har i 2014 fuldt program på Ladies European Tour og Ladies PGA (USA), hvor hun blev nummer syv på tourskolen. Langt hen i december lykkedes det også for Julie Tvede at sikre sig kortet for Det ser rigtig godt ud for pro erne, og vi møder i udlandet megen anerkendelse for vores elitearbejde, som i den grad bærer frugt. Når det gælder amatørerne, er det naturligt at starte med Emily Pedersen, som i 2013 havde et helt forrygende år. Vi nøjes med at nævne sejrene: EM damer individuelt (og Emily var på det tidspunkt kun 17 år), Doral Publix Junior Golf Classic, Spanish Amateur, German Girls og European Club Cup Trophy (EM for klubhold, sammen Nanna Madsen og Charlotte Lorentzen). Emily sluttede året som nummer et på den europæiske rangliste for damer. Og så sent som den 23. december vandt Emily for andet år i træk Doral Publix Junior Golf Classic. Angående EM for klubhold bør det nævnes, at damerne fra Smørum ikke kun vandt, men vandt med hele 19 slag foran nummer to. Det har givet genlyd i hele den europæiske golfverden. Emily overvejer en professional karriere og vil i 2014 formentlig deltage i flere proturneringer for at teste niveauet. Nanna Madsen vandt: A6 Ladies Open, som er en del af den professionelle Nordea Tour, European Club Cup Trophy (med Emily og Charlotte). Hun var individuelt den bedste i samme turnering og DM i slagspil. Nanna regner med at tage på college i USA til næste år. Sebastian Cappelen har klaret sig helt fantastisk i USA, hvor han har vundet tre turneringer. Han regner med at starte som pro til næste år og planlægger at blive i USA. Sebastian har ikke været til rådighed for landsholdet til EM og VM, hvorfor samarbejdet og støtten naturligvis er indstillet. Sebastian sluttede året som nummer 4 på WAGR (World Amateur Golf Ranking) og blev derved den bedst placerede dansker nogensinde. Det er noget, der høres i hele golfverdenen, og selv om Sebastian ikke er til rådighed for vores landshold, er det med til at løfte vores omdømme. Nikolaj Kristensen vandt Copa Juan Carlos Tailhade i Argentina og har desuden opnået andre fine resultater. Og Kasper Estrup vandt Finnish Open, som er en del af den professionelle ECCO Tour. Mads Søgaard blev nummer to i German Amateur, og John Axelsen, som bliver 16 år i januar 2014, blev nummer to i European Young Masters. 12

13 John har fået talrige tilbud om collegeophold i USA, og han er i den situation, at han selv kan bestemme, hvor han måtte ønske at tage hen. Amatører har ingen øvre aldersgrænse, så det bør nævnes, at Hans Stenderup fra Rungsted i veteranklassen var den bedste ved EM i I 2013 har vi afholdt EM for herrehold i Danmark, og Silkeborg-Ry, som var vært, havde meget stor ære af arrangementet, som i alle henseender blev afviklet perfekt. Og så var vejret tilmed så strålende, som man overhovedet kunne ønske sig. Det er et meget stort og også meget dyrt - arrangement, som gør et godt indhug i DGU s elitebudget, men det er nødvendigt, at vi af og til påtager os et sådant værtskab. Vi kan jo ikke bare påregne, at andre lande tager slæbet og omkostningerne. Uden disse mesterskaber ville vores bedste amatører ikke have mulighed for at udvikle sig og for at sammenligne sig med de bedste europæiske spillere. Derfor vil vi også i fremtiden byde os til som værtsnation. Næste gang i 2015, hvor der er EM for damer.

14 ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT året i glimt 14

15 Anbefalinger til god Klubdrift Vi arbejder hele tiden på at hjælpe klubberne i deres arbejde var ingen undtagelse og blev året, hvor vi udarbejdede en publikation, vi kaldte Anbefalinger til god klubdrift. Vi præsenterede den på regionalmøderne i efteråret 2013, og vi vil løbende revidere publikationen. Golfens Dag 2013 Søndag den 14 april blev der for sjette gang afviklet Golfens Dag. Selvom vejrudsigten ikke bød på ubetinget golfvejr, så formåede de 148 golfklubber at tiltrække ca golfinteresserede og give dem en god oplevelse. Ud af de mange gæster estimerede golfklubberne, at Golfens Dag resulterede i mere end 2000 nye medlemmer. Det var positivt at mærke, at Golfens Dag fik så meget opmærksomhed i klubberne. Der blev gjort mange overvejelser om, hvordan dagen skulle forløbe og klubberne var gode til at inddrage frivillige. Klubbernes rammebetingelser Vi udvalgte tre områder at gå i dybden med i forhold til at forbedre klubbernes rammebetingelser. De tre områder blev: 1. Fritagelse for grundskyld. 2. Forbedring af klubbens tilskudsmuligheder. 3. Fleksible regler på pesticidområdet. Vi udarbejdede en vejledning på de to områder, tilskud og grundskyld, ligesom vi bidrog med konkret rådgivning til klubberne. Golfspilleren i Centrum Forestil dig en golfklub i Danmark. Klubben består af en god golfbane og 600 medlemmer. Golfklubben forsøger hver dag at forbedre, optimere og skabe nye tiltag, som gør klubben mere attraktiv for medlemmer og greenfeegæster. Men hvordan udvikler man mest optimalt sin golfklub? Svaret er enkelt - ved at sætte golfspilleren i centrum. Golfspilleren i Centrum blev etableret i løbet af året. Finanskrisen kradser endnu Efterdønningerne fra finanskrisen var stadigvæk til at få øje på i golfdanmark, og Dansk Golf Union oplevede stadigvæk et stort behov for rådgivning og sparring inden for det juridiske område. I løbet af 2013 blev fire klubber erklæret konkurs eller opløst. Blommenslyst Golfklub, Dronninglund Golfklub og Comwell Kellers Park Golfklub blev erklæret konkurs. På en ekstraordinær generalforsamling blev Egedal Golfklub opløst den 11. december golfspillere i Danmark og de skal fastholdes Hos Dansk Golf Union var der tilfredshed at spore, da der blev meldt status quo i medlemstallet. Nye strategier og udviklingsprojekter skal være med til at fastholde både yngre og ældre medlemmer ved at øge fokus på oplevelser og træningsmiljø.

16 Børnehjælpsdagen I 2012 indledte Dansk Golf Union og Børnehjælpsdagen et samarbejde, som havde til formål at hjælpe udsatte børn i Danmark. 21 golfklubber greb chancen og solgte lodder til klubbens medlemmer, venner og familie. Det blev til mere end solgte lodder og en omsætning på kr , hvoraf kr gik til Børnehjælps dagen, og kr kom juniorarbejdet i de danske golfklubber tilgode. Landslederseminar Lørdag den 16. november 2013 stod i juniorernes tegn, da 250 juniorledere, pro er og forretningsførere var mødt frem til Dansk Golf Unions Landsseminar, som havde fået titlen Juniorgolf - udviklings- eller afviklingsmiljø? Dagen bød blandt andet på oplæg fra ungdomsforsker Søren Østergaard - som fortalte om, hvordan unges vaner og behov ikke altid harmonerede med træningsmiljøet i de danske golfklubber. Aon Camps Camps er en tilbagevende succes hvert år i Dansk Golf Union. Selvom mange klubber havde kastet sig over at lave camps for både unge og ældre - så var der stadigvæk rift om pladserne på DGU s fire camps. Aon Drengecamp blev afholdt i Odense GK med 40 deltagere. Aon Ungdomscamp blev afholdt på Lübker Golf Resort med 83 deltagere. Esbjerg Golfklub stod for Aon Famliecamp, hvor 45 deltog, og sidst, men ikke mindst, blev der afholdt Aon Pigecamp i Dejbjerg Golfklub med 33 golfentusiatiske piger. Ny træningskultur Hvordan skaber man et attraktivt juniormiljø? Ja, det er spørgsmålet. Men i Dansk Golf Union blev 2013 brugt på at knække koden til, hvordan vi kan fastholde flere juniorspillere. Det handler om tilrettelæggelse af træning, nye værktøjer og ikke mindst etableringen af spændende juniormiljøer. Dansk Golf Union blev klar med flere redskaber til klubberne, der kan være med til at sætte fokus på fastholdelse af juniorerne i sporten. 16

17 Aon og juniorerne Med Aon som sponsor blev der i 2013 afviklet masser af juniorturneringer. 260 hold var en del af Aon Juniorholdturneringen, og 88 klubber var tilmeldt Aon Junior Cup. Der blev gennemført 40 Aon Short Game Challenges og 54 Aon Short Game Tests. Samlet gav det 1233 runder. Årets to vindere ved landsfinalen i Aon Short Game Challenge fik en lækker præmie, idet de begge vandt en weekendtur til England for at se Manchester United spille fodbold.

18 Danmarks sejeste Emily Lørdag vandt den bare 17-årige Emily Pedersen fra Smørum Golfklub guld ved EM for damer i Finland. Fire imponerende runder på Aura Golf Course i Turku sikrede Emily Pedersen en sejr med tre slag ned til nummer to. Sejren var kulminationen på en flot sæson, som også bød på en femteplads ved EM for hold, en sejr i Spanish International Ladies Amateur og en sejr i German Amateur.

19 Kvindegolf skal styrkes frem mod OL i Rio 2016 OL i Rio i 2016 er et comeback til golfsporten. En rekordstor støtte og et øget samspil med Team Danmark sikrede optimale udviklingsmuligheder for udvalgte kvindelige golfspillere. Dansk Golf Union valgte derfor også at ansætte tidligere professionelle golfspiller Iben Tinning som landstræner. Made in Denmark blev en realitet Lars Larsen løftede sløret for en europatour-turnering på dansk grund. Turneringen fik navnet Made in Denmark, og bliver afviklet på Himmerland Golf Resort & Spa midt i august 2014, 2015 og Med navnet Made in Denmark ønskede man at signalere, at denne golfturnering kan samle Danmark. I Dansk Golf Union hilste man initiativet velkomment, og håber på, at turneringen bl.a. kan skaffe flere medlemmer til golfsporten. EM i Silkeborg juli blev der spillet EM-golf i Silkeborg Ry Golfklub. Det danske herrehold bestod af Mads Søgaard, Thomas Sørensen, Christian Gløët, Kasper Estrup, Niklas Nørgaard Møller og Nicolai Tinning. Herreholdet missede desværre first flight - og det blev til en flot femteplads. Mads Søgaard og Nanna K. Madsen sejrede ved DM i Slagspil Der var landsholdsdominans ved DM i Slagspil, som blev afholdt i Lyngbygaard Golf. Både på herre- og damesiden formåede landsholdets profiler at ligge i toppen. Hos herrerne måtte Nicolai Tinning se sig slået af landsholdkammeraten Mads Søgaard. Emily Pedersen fra Smørum, som i juli vandt EM, kunne ikke hamle op med landsholdsveninden Nanna K. Madsen. Peter Launer Bæk og Henriette Nielsen vandt DM i Hulspil Det blev en spændende afslutning til DM i Hulspil, som blev afviklet i Varde Golfklub. Hos herrerne vandt landsholdsprofilen Peter Launer Bæk fra Odense Eventyr over Oliver Ytte Andersen fra Frederikssund, og hos damerne sejrede Henriette Nielsen fra Sorø over Christine Holm Skylvad fra Sønderjylland. 19

20 2013 var et EM år Det var ikke kun i Silkeborg Ry Golfklub, der blev afviklet et EM i golf. I resten af Europa blev der også dystet i de europæiske mesterskaber. I England besejrede de danske damer Frankrig i den sidste match, og resultaterne rakte til en flot femteplads. Drengeholdet drog til Skotland for at spille, men måtte nøjes med en sjetteplads. For pigeholdet gik turen blot over Øresund til Sverige og her ventede en svær uge, hvor det blev til en 12. plads. Fra amatør til pro 2013 bød på karriereskift for Nicole Broch Larsen og Daisy Nielsen, som begge skiftede amatørkarrieren ud med en professionel en af slagsen. Desuden lykkedes det for Nicole Broch Larsen at sikre sig et europatour-kort til 2014 og slutte på en imponerende tredjeplads på Letas Order of Merit tour-drenge Det lykkedes for Lucas Bjerregaard at erhverve sig en plads på European Tour, og Andreas Hartø formåede at generhverve sin licens. Det betyder, at der igen er ni danskere at finde på europatouren i De ni danske europatourspillere er: Thomas Bjørn, Søren Hansen, Anders Hansen, Søren Kjeldsen, Thorbjørn Olesen, Joachim B. Hansen, Morten Ørum Madsen, Lucas Bjerregaard og Andreas Hartø. 20

21

22 Resultater Danmarksmesterskaber DM slagspil herrer Mads Søgaard DM slagspil damer Nanna Koerstz Madsen DM hulspil herrer Peter Launer Bæk DM hulspil damer Henriette Nielsen DM juniorer drenge Alexander George Frances DM juniorer piger Puk Lyng Thomsen DM seniorer herrer Martin Bank DM seniorer damer Else Kalstad DM veteraner Hans Stenderup DM veteraner damer Ikke spillet DM mid-age herrer Thomas Dam Nilsson DM mid-age damer Lene Barrett Holm DM 2 generationer, far / søn Bjørn Nørgaard / Robert Nørgaard DM 2 generationer, mixed Alexander Tommerup / Birgitte Tommerup Holdturneringer GE Money Bank Divisionen herrer Frederikssund GE Money Bank Divisionen damer Smørum Aon Juniorholdturnering Sydsjællands Sportsjournalisternes juniorholdturering Ikast 1. Division seniorer Rungsted 1. Division veteraner Furesø European club cup trophy Smørum Ranglister world amateur golf rankings Sebastian Cappelen bedste herre (nr. 4) Emily Kirstine Pedersen bedste dame og juniorpige (nr. 7) John Axelsen bedste juniordreng (nr. 621) Titleist Ranglisten herrer Nicolai Tinning Titleist Ranglisten damer Nanna Koerstz Madsen Aon juniorranglisten drenge Alexander George Frances

23 Aon juniorranglisten piger Emily Kirstine Pedersen SeniorRanglisten herrer Ivan Dueholm SeniorRanglisten damer Else Kalstad internationale sejre European Tour Omega Masters Nedbank Challenge Thomas Bjørn South African Open Championship Morten Ørum Madsen European Senior Tour Berenberg Masters English Senior Tour Steen Tinning Ecco Tour/Nordea Tour/Ladies Access Series HLR Golf Academy Open Norwegian Challenge Nicole Broch Larsen A6 Ladies Open Nanna Madsen Finnish Open Kasper Estrup Backtee Race 2 Himmerland Lasse Jensen Bravo Tours Open Ecco Tournament of Champions Jeff Winther Amatørturneringer EM damer individuelt Doral-Publix Junior Golf Classic Spanish Amateur German Girls LEAR - den europæiske rangliste for damer Emily Kirstine Pedersen European Club Cup Trophy, individuelt Nanna Koerstz Madsen Patriot All America SEC Championship Crocked Stick Intercollegiate Sebastian Cappelen Copa Juan Carlos Tailhade Nikolaj Kristensen Annika Invitational Europe Malene Krøllbøll hansen European Super Senior Hans Stenderup ECCO Spanish Open Lucas Justra Bjerregaard DAT Masters - by Visit Tønder Morten Ørum Madsen

24 Ny miljøpris sat i verden Som et bredt samarbejde mellem Dansk Golf Union, Dansk Greenkeepers Association, Miljøstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Idrætsforbund opstod Golfsportens Miljøpris i Prisen uddeles først gang i 2014 til den danske golfklub, som har igangsat eller gennemført den bedste aktivitet til at fremme natur og miljø på golfbanen. Det bedste forslag præmieres med Golfsportens Miljøpris og en check på kr.

25 1 Nye miljøkrav blev en realitet 2013 blev året, hvor Miljøstyrelsen fremlagde den nye bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Der blev lagt op til stramninger, og flere klubber blev udfordret ved at skulle overholde de nye belastningstal. I 2014 skal alle golfklubber indberette deres belastningstal fra det foregående kalenderår til Miljøstyrelsen. Det betød, at de danske golfklubber allerede i 2013 skulle efterleve de nye skærpede krav. Farvel til de grønne regnskaber De sidste grønne regnskaber blev i 2013 indleveret - fremover skal alle golfklubber indberette deres belastningstal direkte til Miljøstyrelsen. De grønne regnskaber blev indført af Dansk Golf Union i I 2013 blev der indleveret 148 grønne regnskaber. Sprøjtejournalerne så dagens lys Indberetning af sprøjteoplysninger og førelse af sprøjtejournaler var to af de obligatoriske initiativer, som i 2013 fulgte i kølvandet på den nye golfbekendtgørelse. Selvom de nye procedurer og arbejdsgange tog tid at vænne sig til, så er det allerede blevet en integreret del af arbejdet i de fleste danske golfklubber. Grønt forbund for fjerde gang Dansk Golf Union blev atter certificeret som grønt forbund under DIF. At blive grønt forbund kræver blandt andet, at forbundet har udarbejdet et miljøkodeks, og opfordrer klubberne til at agere miljøansvarligt. Vi blev certificeret blandt andet for at have oprettet Golfsportens Miljøpris. anderledes miljøkampagne Dansk Golf Union lancerede i 2013 en anderledes miljøkampagne, der rettede fokus på de nye miljøregler samt det faktum, at det fremover bliver sværere for greenkeeperne at holde eksempelvis fairways fri for ukrudt og greens fri for svampeangreb. For at komme denne udvikling i forkøbet var Dansk Golf Union klar med en kampagne, som fortalte golfspillerne, at de uønskede vækster ikke skyldes dårlig klubdrift eller inkompetente greenkeepere. MENS DU VENTER - SÅ LÆS LIGE HER... VED DU, AT DER I ÅR ER TRÅDT NYE MILJØREGLER I KRAFT? Danske golfklubber står over for nye udfordringer. Pesticidforbruget skal prioriteres og nedsættes. Nogle baner vil gennemgå større forandringer end andre - et eksempel kan være, at man kan opleve mere ukrudt på banen. I en rundspørge blandt golfspillere er der enighed om: Golf skal forbindes med bæredygtighed, og golfensporten har et ansvar over for naturen. Mere ukrudt på fairway er ok - bare greens er flotte. Vi kender alle udfordringerne. Alle gør deres bedste. Lad os være sammen om at lykkes! SPIS BANENS UKRUDT Kombiner golfrunden med at indsamle lidt af den udskældte ukrudt - med få midler bliver ukrudtet velsmagende og så er det sundt. Her er to gode opskrifter, som kan nydes over sommeren. GULERODSMOS MED BELLIS En håndfuld bellis 2 store gulerødder 2 spsk. cidereddike 3 spsk. koldpresset rapsolie 1 tsk. honning Havsalt og friskkværnet pebber Skræl gulerødderne, og skær dem i små stykker - kog dem møre i vand. Hæld vandet fra, og tilsæt eddike, olie, honning, salt og peber og blend det til en mos. Drys bellis udover mosen, inden du serverer den til lyst kød, fisk eller som snack til ristet brød. MÆLKEBØTTESALAT De fleste kender i dag ruccola, som kan findes i de fleste grøntafdelinger. Men mange er sikkert ikke klar over, at mælkebøtten er i familie med ruccolaen. Smagen er behagelig bitter - bare sørg for at bruge de unge blade. Til salaten skal du bruge: 250 gram friske mælkebøtteskud 2 skalotteløg 50 gram ristede mandler 2 tsk. honning 1 tsk. dijonsennep 2 spsk. rapsolie 1 spsk. citronsaft Skyl de friske skud - læg dem evt. i isvand i en time, så bliver de ekstra sprøde. Skær løgene i fine ringe, og rist mandlerne sprøde på panden. Hæld vandet fra bladene, brug evt. en salatslynge, og vend løgene og mandlerne i salaten. Bland dressingen, og smag til med salt og peber. Salaten fungerer som det optimale grønne tilbehør til en grillaften GREENKEEPEREN HVORNÅR TRÅDTE DE NYE MILJØREGLER I KRAFT? A: 1928 B: 1997 C: 2013 Skriv GOLF klubnavn og dit svar i en sms, og send den til Fx. GOLF silkeborg B Det koster 0 kr. + almindelig sms-takst. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter Med 188 golfbaner i Danmark er der brug for dygtige og veluddannede greenkeepere. I de danske golfklubber arbejder der ca. 800 greenkeepere. Det er dem, der sørger for, at fairways er flotte, greens er hurtige og at du får en god golfoplevelse. Greenkeeperne kan ikke udrette mirakler - men de gør deres bedste hver dag. Du er velkommen til at spørge dem om golfbanens stand og pleje. De vil meget gerne fortælle om deres udfordringer. KONKURRENCE VIND ET GOLFOPHOLD PÅ COMWELL TIL EN VÆRDI AF KR

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk First Purple Group ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere