Nye kommunikationsformer og deres effekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye kommunikationsformer og deres effekt"

Transkript

1 TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse.

2 VIDERE MED UDDANNELSE NYE KOMMUNIKATIONSFORMER Forord Temahæftet er udarbejdet i projekt Videre med uddannelse med støtte fra Region Syddanmark. Spørgsmål og kommentarer til materialet kan rettes til projektchef Johannes Lundsfryd Jensen, IBC International Business College, Tekst Anna-Maj Stride Geyti, University College Lillebælt Hans Havgaard Redaktionel følgegruppe Kristian Lodberg, Syddansk Elite/Syddansk Universitet Thomas Gudjonsson, Studievalg Fyn Knud Erik Christensen, University College Lillebælt Henrik Christensen, University College Lillebælt Johannes Lundsfryd Jensen, IBC International Business College Ansvarshavende Stig Holmelund, IBC International Business College Layout Troldborg Design Tryk IBC International Business College, Kolding Trykkeår 2010 Danske uddannelsesinstitutioner har gennem en årrække brugt stadigt flere penge på at markedsføre sig over for potentielle studerende. Det gælder både universiteter, gymnasier, HHX, HTX og andre erhvervsrettede uddannelser, hvor den samlede udgift til reklamekampagner år efter år løber op i et tocifret millionbeløb. Udviklingen er i en vis forstand logisk: Konkurrencen om studerende er voksende, og den er intensiveret af et bevillingssystem, der ud fra taxameter-principper lader de offentlige tilskudskroner følge antallet af studerende. Udviklingen bør dog også give anledning til en vis selvransagelse i forhold til, om de traditionelle annoncekampagner virkelig nytter noget, dvs. om de virker i forhold til den enkelte studerendes valg af uddannelse. Med et eksempel: Blandt uddannelsernes foretrukne annoncemedier er de traditionelle dagblade, der i forbindelse med de store søgningsdage ofte er fyldt til bristepunktet med annoncer til unge mennesker, der skal vælge. Men hvorfor egentlig? En koldsindig analyse fortæller, at mens kun % af de unge under 24 år læser en betalingsavis som Politiken, JP, Berlingske og Information, ja så bruger mere end 60 % af de unge mellem 16 og 19 år nettet til at finde information om uddannelser og kurser. Statistikken understreger en tendens, der også kendes inden for andre sektorer: At traditionel reklame og annoncering kan være nyttig nok i forhold til at øge det basale kendskab hos målgrupperne. Når det kommer til konkrete beslutninger hos konkrete målgrupper, er annoncemarkedet imidlertid i stigende grad meningsløst. Her skal der bruges mere målrettede og dialogbaserede værktøjer. MARKEDSFØRING AF UDDANNELSER: TRE ALTER- NATIVER TIL DE DYRE ANNONCEKAMPAGNER I forhold til uddannelserne kan man pege på i hvert fald tre mere nyttige kanaler. Vejledningssystemet, mund-til-mund og sociale medier. For det første: Det er logisk, at vejledernes rolle i takt med den voksende kompleksitet 2

3 i uddannelsessystemet - bliver stadig mere central. I årevis har det været den centrale, politiske målsætning, at vejledningen skal sikre, at så mange som muligt skal igennem uddannelsessystemet hurtigst muligt. Men andre målsætninger trænger sig på: Hvordan sikrer vi en vejledning, der tager udgangspunkt i den enkelte unges behov og ønsker? Hvordan understøtter systemet fastholdelse og mindsker frafald? For det andet: Når vi nu ved, at langt de fleste af de unge lige som alle andre mennesker i stigende grad retter sig efter gode råd fra venner og bekendte, ja så taler meget for at intern kommunikation faktisk er blandt de mest effektive eksterne markedsføringskanaler overhovedet. Sagt direkte: Hvis de eksisterende studerende kan tale positivt om deres uddannelser, er der grund til at tro, at de pågældende også giver budskabet videre. Der er i hvert fald grund til at tro, at tilfredse og velorienterede kursister og studerende er de bedste ambassadører nogen uddannelse kan ønske sig. Hvorfor ikke sætte dén kanal mere professionelt i system? et effektivt og relativt billigere alternativ til dyre annoncekampagner. Nogen lille opgave er der naturligvis ikke tale om. Øvelsen kræver for hver eneste uddannelsesinstitution en strategi for både den interne kommunikation og den eksterne markedsføring. Den slags kræver integreret kommunikation og klare brandpositioner for både institutioner og uddannelser. Øvelsen er således ikke at øge markedsføringsbudgettet med mere kommunikation. Målet er klar ledelse og mere præcis kommunikation. Kresten Schultz Jørgensen, Lead Agency Tilfredse og velorienterede kursister og studerende er de bedste ambassadører nogen uddannelse kan ønske sig. Hvorfor ikke sætte dén kanal mere professionelt i system? Kresten Schultz Jørgensen, Lead Agency Endelig for det tredje: Internettet og de sociale medier virker. I forhold til traditionelle annoncekampagner kan markedsføringsbudgettet uden tvivl bruges relativt effektivt på online medier og på søgemaskineoptimering som Facebook og Twitter. Det er nu engang her, de unge mennesker selv søger informationerne og det er derfor her, at uddannelserne skal sikre deres tilstedeværelse i pagt med de digitale mediers natur: Dialogbaseret og på brugernes præmisser. Tilsammen tre kanaler, der tilsammen kan udgøre 3

4 VIDERE MED UDDANNELSE NYE KOMMUNIKATIONSFORMER Nye kommunikationsformer og deres effekt Kan elever på ungdomsuddannelserne få et mere nuanceret og motiverende billede af at være studerende ved at snakke med unge studerende og se videoer fra deres studiemiljø? Projektets umiddelbare svar er: Ja! Videre med uddannelse afprøver nye kommunikationsformer og undersøger deres effekt i forhold til at få flere unge i gang med en videregående uddannelse. Det sker i en erkendelse af, at der er behov for at undersøge mulighederne for at benytte sig nye kommunikationsstrategier, når det gælder om at fange unges opmærksomhed. Projektets overordnede metodik er at arbejde med rollemodeller og positiv identifikation og fascination. Det udmøntes på forskellig vis i projektet, men fælles for de tre måder at gribe opgaven an på er, at det er studerende selv, der formidler budskabet om at tage en videregående uddannelse. Dette temahæfte dykker ned i projektets måde at kommunikere med de unge på og den effekt, det har haft i projektperioden. Når elever og studerende mødes Forskningen viser, at der er en social skævvridning i rekrutteringen til de videregående uddannelser: Unge, hvis forældre ikke har taget en videregående uddannelse, er i større grad tilbøjelig til også selv at fravælge en videregående uddannelse end de unge, hvis forældre har en videregående uddannelse. Ud fra den viden og med udgangspunkt i hypotesen om, at det bl.a. kan skyldes manglende kendskab til uddannelsessystemet, har Studievalg Fyn og Sydjylland forsøgt at bruge studerende med samme baggrund som eleverne til at skabe mere realistiske og nuancerede billeder af livet som studerende. De studerende får funktion som rollemodeller for eleverne. En rollemodel er her en person, man kan identificere sig med, og som inspirerer og motiverer en til bestemte valg. Mødet med en rollemodel sker oftest tilfældigt, men i projektet bliver dette møde sat i system. Elever med uddannelsesfremmed baggrund bliver inviteret til at mødes med de studerende, der er i gang med en videregående uddannelse, på trods af at de også selv kommer fra familier, hvor der ikke er tradition for uddannelse. USIKKERHED BREMSER UDDANNELSESVALGET I alt er 56 studerende uddannet til opgaven som rollemodel, hvorefter de har besøgt de gymnasiale ungdomsuddannelser i regionen for at give eleverne et realistisk og troværdigt billede af livet som studerende. De kommer ikke for at fortælle om karaktergennemsnit, formelle krav og ECTS-points, men for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov for mere viden om det at være studerende, f.eks.: Har man tid til at dyrke sport ved siden af studiet? Skal man være meget klog for at læse videre? Er der tid til at se vennerne? Hvordan overlever man på SU? Spørgsmålene er mange, og for folk, der kender til uddannelsessystemet, kan spørgsmålene virke banale. Men spørgsmålene er udtryk for en usikkerhed, som udgør en klar barriere for at gå i gang med en videregående uddannelse. IDENTIFIKATION Fordi de studerende ligesom eleverne selv kommer fra familier, hvor man ikke er vant til at tage en uddannelse, kan eleverne identificere sig med de studerende, lytte og få et mere nuanceret syn på at gå på en videregående uddannelse. De studerende fortæller om deres eget liv og oplevelser og skal ikke repræsentere en bestemt uddannelses syn på det at være studerende. De studerende kan derfor frit fortælle om deres studieliv på en jordnær måde, som eleverne kan relatere sig til, ligesom de studerende repræsenterer forskellige måder at være studerende på: 4

5 Ja, jeg synes også, de supplerede hinanden godt som team, eller sådan, de var tre forskellige typer. At det ikke var tre bogorme, der kom ud og fortalte et eller andet, men at, hun var lidt mere fagligt, eller hvad skal man sige gik måske lidt mere op i lektier eller sådan noget, end de to andre. Og så synes jeg, det var godt man fik fra flere vinkler, så man også kan identificere sig med sig selv, okay, jeg er måske den mere festglade, som ikke laver så mange lektier og Altså, Anders [studerende] for eksempel, jeg tror flere gange, der tænkte jeg, okay, det er ligesom mig det der. Og det er så det, på den måde så blev det mere relevant, end hvis det havde været alt muligt andet. (Kasper, hhx-elev) Ud over at fortælle om, hvordan de studerende selv takler dagligdagen og de udfordringer, der er på studiet, så kommer de også meget naturligt til at fortælle om det at være sammen med mange andre unge, glæden ved at lære nyt, den frie omgangstone i forhold til underviserne, festerne og den tid, der trods alt er til at have et liv ved siden af studierne. STUDERENDE NEDBRYDER FORDOMME De studerendes besøg på skolerne er blevet evalueret ved hjælp af spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews med elever, der deltog i besøgene. Evalueringen viser, at besøgene styrker elevernes lyst til at gå i gang med en videregående uddannelse. En af grundene til det er, at mødet med studerende giver eleverne et troværdigt billede af, hvad det vil sige at være studerende noget at bygge deres egne forestillinger om sig selv som kommende studerende på: Matilde: Det billede hvor man har en der bare sidder fra til langt ud på natten, hver eneste dag og næsten også i weekenderne og terper bare for at kunne bestå med den mindste karakter, altså det er ligesom... det passer jo ikke rigtigt. Så man har mulighed for at kunne være et menneske, altså simpelthen og have en social omgangskreds, og at have nogle fritidsinteresser. Et arbejde, hvis det er det man gerne vil, at det ikke kun er skole og terperi og hvad har vi. Mikkel: Ja, det vil jeg også sige. Det virker som om at det ikke bare er tre år hvor man skal tage sig sammen, altså det er tre år tre år hvor du går videre, ligesom du har gjort i folkeskolen til handelsskolen. Så tager du bare det næste trin. Henrik: Hvor du stadigvæk har lov til at være ung, altså at det ikke blæser din ungdom væk. (hhx-elever) Eleverne pointerer, at de i mødet med de studerende får svar på, hvordan man kan få tingene til at hænge sammen, når man går på en videregående uddannelse. Når eleverne bliver spurgt om, hvordan de forinden mødet forestillede sig, at det er at gå på en videregående uddannelse, så svarer de generelt, at det er stressende, at man skal kunne læse og terpe hele tiden, at man er meget alene om det, og man skal være lidt nørdet for at kunne gennemføre. Billedet er måske lidt karikeret, men afslører, at eleverne på forhånd ikke har et særligt nuanceret billede af at være studerende. De studerendes fortællinger om, hvordan de oplever studielivet er med til at nuancere disse forestillinger. Og så siger eleverne, at det er meget motiverende at møde nogen, der er glade for deres studie, når de nu selv er meget skoletrætte. Eleverne oplever altså selv, at mødet med de studerende er med til at rokke ved deres fordomme - og at det gør en forskel at tale med nogen, der selv er i gang med en uddannelse. De lægger vægt på, at de får adgang til en vigtig viden, som de ikke kan få fra en studievejleder: Det der med at de ligesom er studerende, der selv er i gang, i forhold til at snakke med en studievejleder, så er studievejlederens job ligesom, hun er lært op til at forklare det, og så forklarer hun det ligesom hun har lært det. 5

6 VIDERE MED UDDANNELSE NYE KOMMUNIKATIONSFORMER Og det er den samme køre igen og igen. Her er det ligesom, der står de, og så kommer det bare fra hjertet. Altså det der med, ja, det er dem selv, der står og taler og ligesom hvordan føler de, og hvordan har de det med det. (Karen, stx-elev) Ideen med at lade unge studerende, som selv kommer fra et uddannelsesfremmed miljø fortælle om deres liv som studerende og derved fungere som en form for rollemodeller, ser ud til at virke: det giver eleverne nye, konkrete billeder på, hvad det vil sige at være studerende. Myterne om hvor hårdt, tidskrævende og svært det er brydes ned, og eleverne får mulighed for at spejle sig i nogen, der ligner dem lidt. Den positive identifikation virker motiverende for eleverne og får dem til at reflektere over sig selv som potentielle studerende, der kan mestre en videregående uddannelse. ET KVALIFICERET TIL- ELLER FRAVALG Projektet er et eksempel på, at det etablerede vejledningssystem kan systematisere mødet med en rollemodel, der kan ændre den enkelte elevs indstilling til at gå i gang med en videregående uddannelse. At lade uddannelsesfremmede møde studerende, der selv har en uddannelsesfremmed baggrund, viser sig at være en effektiv metode til at give eleverne viden til at træffe et mere kvalificeret til- eller fravalg af uddannelse. Da mødet med de studerende virker motiverende på elevernes egen lyst til at gå i gang med en videregående uddannelse, er det et initiativ, der kan være med til at løfte det generelle uddannelsesniveau i Region Syddanmark. Dette bekræftes af data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt alle University College Lillebælts nye studerende på grunduddannelserne i september 2010, hvor 27 % af de nye studerende, der afsluttede deres adgangsgivende uddannelse i 2009 eller 2010, svarede, at de 6

7 har deltaget i et møde med de uddannelsesfremmede studerende fra projektet. For tre ud af fire har dette møde haft nogen eller stor betydning for deres beslutning om at søge ind. Elitesportsfolk skaber opmærksomhed Som en del af Videre med uddannelse har Syddansk Universitet fået eliteidrætsfolk fra Region Syddanmark til at skabe opmærksomhed om projektets budskab til unge om at tage en videregående uddannelse. De unge er tilknyttet Syddansk Elite, som er Syddansk Universitets særlige ordning for elitesportsudøvere. Fodboldspillerne Jesper Lange og Johan Absalonsen, samt håndboldspillerne Jesper Jensen, Cecilie Leganger og Thea Keller Roesbjerg, har medvirket i biografreklamer, været på besøg på ungdomsuddannelser, lagt stemme til radiospots etc. Budskab: det er cool at tage en uddannelse i Region Syddanmark. Samtidig er der tilbudt gratis billetter til syv store sportsbegivenheder for dem, som går ind på nettet og konkurrerer med Cecilie Leganger og Jesper Jensen om paratviden i spillet Brug Bolden. Facebook og sportsklubbernes hjemmesider har eksponeret muligheden for at spille Brug Bolden og vinde billetter på Usite.dk. Det har vist sig at være en effektiv måde til både at eksponere budskabet om at tage en videregående uddannelse og til at generere trafik til Usite. dk. En opgørelse viser, at langt de fleste besøgende til Usite.dk er kommet via link fra Facebook, ligesom en omtale af Usite.dk på KIF Håndbolds hjemmeside genererede 723 besøg på Usite.dk i løbet af fire dage. Brug Bolden har også fået omtale i Jyske Vestkysten, hvilket fik antallet af spildeltagere til at stige fra 200 til 550 på fire timer. 7

8 VIDERE MED UDDANNELSE NYE KOMMUNIKATIONSFORMER KAMPAGNENS EFFEKT Brug Bolden s målgruppe er bred. En del læsere af Jyske Vestkysten og besøgende på KIF Håndbolds hjemmeside falder uden for projektets målgruppe af unge mellem 15-25, der endnu ikke er i gang med en videregående uddannelse. En undersøgelse blandt University College Lillebælts nye studerende viser, at 10 % af de nye studerende, der afsluttede deres gymnasiale uddannelse i 2009 eller 2010, kender Brug Bolden -kampagnen, og at ca. halvdelen af dem har fået kendskab til kampagnen fra en fodbold- eller håndboldkamp. Selvom undersøgelsen ikke dækker alle uddannelser i Region Syddanmark, kan man nok alligevel på baggrund af undersøgelsen konkludere, at kombinationen af 1) at engagere sportsidoler, som selv studerer til at sprede projektets budskab, 2) at tage afsæt i unges fascination og interesse for sport og 3) at bruge de sociale medier, som de unge i forvejen anvender, er en effektiv vej til at sprede projektets budskab blandt unge i regionen. 8

9 Usite.dk Ønsket om at opbygge et virtuelt mødested for nuværende og kommende studerende er opstået i et forsøg på at inddrage de nye medier på de unges præmisser. De unge formidler selv budskabet om at tage en videregående uddannelse og lader det sprede sig i deres egne netværk. De studerende skal gennem små sjove og skæve film om sig selv give et indblik i livet som studerende på uddannelserne i Region Syddanmark. For at gøre Usite.dk levende og interessant, blev der arbejdet intensivt med at give sitet en vis volumen ved at få studerende til at producere så mange videoer som muligt og lægge dem på Usite.dk. Det viste sig at kræve en del benarbejde at få de studerende til at bruge sitet som et sted, hvor man kan formidle sine egne historier om det at være ung under uddannelse. Nok er rigtig mange studerende brugere af virtuelle communities, men det viste sig hurtigt, at de studerende, der i forvejen producerer film, lægger dem på Facebook og YouTube, mens de allerfleste er fremmede overfor at producere videoer og bruge det som kommunikationsform. Der blev anvendt flere strategier for at få studerende til at producere videoer til sitet. Projektdeltagerne trak på egne netværk blandt studerende og undervisere for at opfordre dem til at gå i gang. Der blev arrangeret videokonkurrencer, og der blev afholdt en række workshops på uddannelserne, hvor videoproduktionen blev en del af undervisningen. Det er på denne måde lykkedes at få produceret over 300 videoer til sitet, hvor unge viser forskellige sider af livet som studerende frem. 9

10 VIDERE MED UDDANNELSE NYE KOMMUNIKATIONSFORMER TEST AF USITE.DK Som en del af evaluering af Videre med uddannelse blev Usite.dk testet af elever fra de gymnasiale ungdomsuddannelser for at undersøge, hvad denne del af målgruppen synes om sitet. De fleste elever kunne godt lide den korte information om den enkelte uddannelse i kombination med profiler af studerende og videoer fra uddannelsen. For eleverne er filmene ikke underholdende, bare fordi de er håndholdte og optaget med en mobiltelefon. Men når filmene kobles til en uddannelse, så bruger de unge filmene til at få et indblik i livet som studerende på den pågældende uddannelse. Eleverne sagde bl.a.: Sophie: Og så er der en af dem der Sikke en fin stol -videoer, hvor man kunne se faciliteterne, hvad de havde der. Freja: Og at de var glade. Sophie: Det handler ikke om uddannelse, men foregår på uddannelsen, så man kan se stedet. Det kan jeg godt lide. Det var nok den film, jeg bedst kunne lide. Den var hyggelig. Freja: Ja, det så ud til at være et dejligt sted at gå. Interviewer: Så I synes de er fine til at gå ind og se: hvordan ser stederne ud, hvad laver de? Men er de sjove eller hvad? Freja: Nogen af dem er. Men også for at se, hvad for en slags mennesker, der går der. Interviewer: Ok, hvilke slags typer, de er eller? Freja: Ja, for at se, om man vil passe ind. Hvis man kan se, at der er en masse hippieagtige personer, og man selv er sådan lidt poppet i det. For at se, om det er noget, man kan relatere til. (stx-elever) Det giver tryghed at vide, om man vil passe godt sammen med de måske kommende studiekammerater og hvilket socialt miljø, man skal til at færdes i. Det kan eleverne få et indtryk af ved at se de studerendes egne videoer, hvor eleverne ideelt set fornemmer stedet igennem de stude- 10

11 rendes øjne. Derfor mener eleverne også, at det er vigtigt, at det er de studerende og ikke uddannelserne, der producerer og poster videoerne. For som eleverne siger: Mette: ( ) så har du det 100 % fra den studerendes synspunkt. Det er mere troværdigt. Louise: Personligt har jeg det sådan, at lærerne smører altid rigtig tykt på for ligesom at få tiltrukket nogen elever, hvorimod hvis man snakker med nogen elever, så ser man det fra deres synspunkt. De lever jo inde i det og oplever det til hverdag og ser, hvordan det er med studiemiljøet, det betyder i hvert fald meget for mig, at der også er lidt udenfor skolen. Interviewer: Hvad skulle der være på en film for at den er relevant for jer? Mette: Der skulle være nogen interviews og noget, hvor man får indsigt i, hvad det er for et sted. Simon: Fra nogen fester. Det er altså også rimelig motiverende. Åhr, det er nogen fede fester, de har! Den skole skal jeg gå på! Louise: Om ting, der foregår på skolen, om vi har et godt studiemiljø, det er vigtigt for mig. (hhx-elever) USITE.DK SOM ET VIRTUELT ÅBENT HUS Testpersonerne ser sitet som et sted, hvor potentielle studerende kan få formelle informationer om uddannelser og samtidig få et virtuelt indblik i de studerendes liv, studiemiljøet og faciliteterne på stedet. Når Usite.dk bliver brugt på denne måde, fungerer sitet som et virtuelt Åbent Husarrangement på de enkelte uddannelser. Ved Åbent Hus-arrangementer dukker man op for at snuse til uddannelsen og få et indtryk af stedet, stemningen og de studerende. Det er også, hvad eleverne kan få indblik i gennem de studerendes videoer. USITE.DK SOM E-VEJLEDNING Når først de unge er inde på Usite.dk, formår videoerne at gøre præsentationerne af uddannelserne på Usite.dk vedkommende og interessante. De unge synes godt om, at de formelle informationer fra uddannelsen, kobles med et mere uformelt indblik i livet som studerende gennem videoerne. Denne del af Usite.dk opleves mest relevant og interessant for dem. I starten af projektet blev det ivrigt diskuteret af projektpartnerne, hvor institutionsstyret Usite. dk måtte være. Hvor synligt skulle det være for brugerne, at siden administreres af Region Syddanmark og uddannelsesinstitutionerne? For testgruppen er det vigtigt, at der er en tydelig kobling mellem de formelle uddannelsesinstitutioner og den uformelle information fra de studerende. Hvis ikke videoerne kobles til bestemte uddannelser, bliver de meningsløse. Og hvis ikke informationen om de enkelte uddannelser bliver suppleret med videoer af studerende fra uddannelsen, så bliver det bare til information, som de unge kan få andre steder. Usite.dk adskiller sig fra andre uddannelsessider ved, at det er de studerende, der bestemmer hvilke videoer, de poster og dermed også indirekte, hvordan uddannelserne og studielivet præsenteres. Desuden kan potentielle studerende tage direkte kontakt til de studerende, der har oprettet en profil. Hvis de studerende er klar til at svare på den slags spørgsmål, kan Usite.dk fungere som alternativ og dynamisk e-vejledning, hvor unge kan få viden om uddannelser fra andre unge, der gør uddannelse og uddannelsesvalg mere troværdig, vedkommende og relevant. Dette er en funktionalitet, der også kendes fra nogle uddannelsers egne hjemmesider, hvorigennem man kan komme kontakt med studerende. ERFARINGER FRA ARBEJDET MED VIDEOPRODUKTION Evalueringen af Usite.dk viser, at uddannelsesinstitutioner med fordel kan anvende studerendes egne videoer om deres uddannelse og liv som studerende som en del af den mere institutionaliserede markedsføring og studievejledning. Men selve arbejdet i projektet viser også, at de studerendes videoer ikke kommer af sig selv. Der skal et større benarbejde til for at motivere studerende til at være med. Det kan der være flere forklaringer på. Som nævnt er de studerende allerede brugere af andre langt større og mere etablerede communities som f.eks. Facebook og YouTube. Eller også er de slet ikke vant at producere film, 11

12 VIDERE MED UDDANNELSE NYE KOMMUNIKATIONSFORMER og er ikke fortrolige med software og teknikker. En anden forklaring kan være, at det ikke har været klart for de studerende, at de har noget relevant at byde ind med - eller hvad de selv kan bruge sitet til. VIDEOPRODUKTION SOM PÆDAGOGISK METODE Til gengæld har der vist sig at være et stort potentiale i videoproduktion som en pædagogisk metode i undervisningen. Både undervisere og studerende har været glade for at deltage i projektets videoworkshop, der i flere tilfælde er blevet gjort til en del af undervisningen. De studerende har lært at mestre teknikken samt at bruge videoproduktion til at dokumentere praktiske og æstetiske læreprocesser, bl.a. til brug i eksamen. Desuden får de studerende træning i at anvende og navigere i nye medier og kommunikationsformer. FACEBOOKKAMPAGNE TRÆKKER BESØG TIL USITE.DK Elever fra de gymnasiale uddannelser den anden vigtige målgruppe for Usite.dk. Det er dem, der skal bruge sitet som vejledningsportal, hvor de kan hente uddannelsesvejledning og -information, der adskiller sig fra traditionel vejledning fra uddannelsesinstitutionerne og de nationale vejledningshjemmesider. For at gøre Usite.dk kendt blev der iværksat en større Facebookkampagne målrettet unge i regionen. Kampagnen medvirkede til, at trafikken til Usite.dk blev øget med 500 % i kampagneperioden. Usite.dk blev branded som de studerendes eget virtuelle uddannelsesnetværk, ligesom flere videoer også blev markedsført for ad den vej at lede brugere videre til Usite.dk. Det førte til mellem 1300 og 1600 visninger af hver video, der blev markedsført direkte på Facebook. FREMTIDEN FOR STUDERENDES VIDEOER I MARKEDSFØRINGEN Evalueringen viser, at trods de mange visninger af videoerne via Facebook og mange besøg på Usite.dk hver måned er Usite.dk ikke blevet kendt blandt eleverne som en vejledningsportal. Derfor nedlægges Usite.dk pr. 1. januar 2011 i erkendelsen af, at det er for vanskeligt at opbygge et helt nyt virtuelt community, der skal konkurrere med større og mere etablerede communities. På trods af, at rammen ikke kunne bære, er der dog god mening i at fortsætte med indholdsdimensionen. De studerendes videoer er en effektiv måde at kommunikere konkrete indtryk af studielivet, som ikke på samme måde kan fanges i tekst og faste billeder. Det er en essentiel erfaring i projektet, at det er nødvendigt at uddannelserne selv er aktive i og ansvarlige for at få studerende til at se relevansen af at producere videoer om sig selv og deres uddannelse. De kaster sig ikke over opgaven selv, uanset om det skal bruges til en sjov video om dem selv, deres studieliv eller som del af undervisningen. Selvom uddannelserne har en stor rolle i at motivere de studerende i at bruge Usite.dk er det vigtigste, at de studerende selv generer indholdet og vælger hvilket perspektiv af deres studieliv, der skal vises frem. For det er netop det, potentielle studerende synes giver et anderledes, troværdigt og spændende indblik i uddannelserne. KOBLING TIL EKSISTERENDE KOMMUNIKATIONS- PLATFORME En anden vigtig erfaring er, at denne form for markedsføring skal kobles til de netværk og platforme, der allerede eksisterer, og som de unge allerede er aktive i eller kender til. Det vil sige platforme som Facebook og uddannelsernes egne hjemmesider. Det er for vanskeligt at skabe et helt nyt centrum for uddannelsesinformation om regionens uddannelser. I stedet må man udnytte de eksisterende kommunikationsplatforme og derigennem skabe et netværk mellem uddannelserne for på den måde at skabe et sammenhængende billede af Region Syddanmark som en landsdel med mange attraktive uddannelsesmuligheder. 12

13 Nye kommunikationsformer og deres effekt Projekt Videre med uddannelse arbejder på tværs af uddannelses- og vejledningsinstitutioner i Region Syddanmark for at afprøve og undersøge effekten af nye kommunikationsformer i arbejdet med at hæve uddannelsesniveauet i regionen. Den røde tråd i måden at kommunikere med de årige på er, at de studerende selv formidler budskabet om at regionen byder på mange forskellige uddannelser og spændende studiemiljøer. Om effekten kan man opsummerende sige, at det med Syddansk Elites markedsføringskampagne er lykkedes at skabe opmærksomhed omkring projektet hos målgruppen af årige. Denne del af projektet er et eksempel på, at man ved at samarbejde med sine almindelige samarbejdspartnere om en ualmindelig opgave opnår en positiv effekt ved at placere budskabet i en ny kontekst. Her eksemplificeret ved et samarbejde med sportsklubberne om at rekruttere flere studerende til uddannelserne i regionen. gjorde et stort arbejde for at motivere dem til det. I sidste ende lykkedes det således at få langt flere videoer på sitet end anslået ved projektets start. Det skal gøres tydeligt for brugerne, hvad intentionen med sitet er, og hvad de kan få ud af at bruge sitet. Og dette formål skal være legitimt og relevant for brugerne. Usite.dk har haft to målgrupper: de studerende og elever fra de gymnasiale uddannelser. Dette er indlejret i projektets grundidé, men det kan muligvis have gjort det uklart, især for de studerende, hvad de kan bruge Usite.dk til. I forhold til potentielle studerende blev Usite.dk aldrig kendt og brugt som vejledningsportal på trods af de mange besøg. Det er denne del af projekt Videre med uddannelse, der har været mest eksperimenterende ikke alt er gået som beskrevet i projektansøgningen. Til gengæld er der udviklet ny, værdifuld læring i forhold til, at der har vist sig et stort potentiale i brug af videoer i vejledning, markedsføring og undervisning. Evalueringen har vist, at Studievalgs Fyn og Sydjyllands del af projektet har haft stor betydning for en stor del af de uddannelsesfremmede elever, der mødte studerende med uddannelsesfremmed baggrund. Dialogen mellem eleverne og de studerende får eleverne længere og videre i valgprocessen og kvalificerer deres valg. Projektet viser samtidig nødvendigheden af at samarbejde om at afprøve og udvikle møder med rollemodeller, fordi det etablerede vejledningssystem kan systematisere de ellers uformelle møder. Samarbejdet om at udvikle denne slags metoder til uddannelsesinformation og -vejledning er vigtig, da erfaringerne med stor sandsynlighed kan implementeres og anvendes med effekt andre steder i uddannelsessystemet. University College Lillebælts arbejde med at få studerende til at producere videoer til Usite.dk viste sig at være vanskeligere end først antaget. Projektet viser, at det er nødvendigt at have en meget klar strategi for brugerinddragelse fra starten. Brugerne indtog ikke sitet, bare fordi muligheden var til stede, men fordi projektet 13

Regionalt samarbejde om vejledning og optag

Regionalt samarbejde om vejledning og optag TEMAHÆFTE 1 Regionalt samarbejde om vejledning og optag VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse samler uddannelses- og vejledningsinstitutioner i et samarbejde om rekruttering af studerende

Læs mere

Målgrupper i Region Syddanmark

Målgrupper i Region Syddanmark TEMAHÆFTE 2 Målgrupper i Region Syddanmark VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse arbejder for at skabe øget motivation til uddannelse i målgrupper, som er vanskelige at nå via traditionelle

Læs mere

Videre med uddannelse

Videre med uddannelse Videre med uddannelse Afsluttende evalueringsrapport November 2010 Anna-Maj Stride Geyti Udviklingskonsulent, Udvikling & Viden University College Lillebælt Indhold Indledning... 3 Resumé og anbefalinger...

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 15. OKTOBER GENERATION Y LYKKE ANKERSEN REKRUTTERINGSKOORDINATOR

AARHUS UNIVERSITET 15. OKTOBER GENERATION Y LYKKE ANKERSEN REKRUTTERINGSKOORDINATOR GENERATION Y SKOORDINATOR REKRUT TERING Seminar om gennemslagskraft hos generation Y Oplægsholdere: Oluf Kjær Nielsen, gymnasielærer og forfatter Rikke Agersnap, digital producer, envision Annette Nibe,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Sportsfolk i Syddansk Elite 2006-2011

Sportsfolk i Syddansk Elite 2006-2011 Syddansk Elite Elitecentret Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 2169 Fax 6550 2250 www.syddanskelite.dk 1. november 2011 Resultater og fremtid i Syddansk Elite - november 2011 Det

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Allan Haurballe Madsen alhm@sdu.dk Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser Bagrund for projektet Regionens unge

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Oplæg ved DM i foreningsudvikling, Vejle, 28. september 2013 v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud?

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Slutkonference i Preventing Dropout 20. november 2014 Malmö Börshus Baggrund og kontekst Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters

www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters Hvad er EVA? EVA s formål er at udforske og udvikle kvaliteten inden for ungdomsuddannelserne

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere