NR.9 OKTOBER ÅRGANG. Fællestur til Egense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.9 OKTOBER 2008 21. ÅRGANG. Fællestur til Egense"

Transkript

1 ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.9 OKTOBER ÅRGANG Fællestur til Egense Selvom vejrudsigten havde lovet 12 sek/m og 12 mm vand lørdag d. 6. september, blev det en dejlig dag med en god vind at sejle på, og kun tre dryb vand med solstrejf ind imellem. Vi mødtes på plænen kl hvor Malle og Thetis stod for de forskellige discipliner. Som man kan se på billedet går alle, unge som ældre op i legene med liv og sjæl. Vi var flere der blev enige om at Ove (Nordana) var bedst til at løbe skipperskræk stafet!!!!( den hvor vi løb med et piskeris i hånden og stykke træ mellem knæene).

2 Formanden har ordet Af Tom V Kaspersen Sæsonen har nået sin afslutning, bådene er på vej på land og vi skal i gang med vinterens projekter selvom Annika først lige er kommet i vandet igen. Bådene på vinterpladsen. Husk at tømme båden for værdigenstande, så der ikke findes noget interessant for uindbudte gæster. Vi er heldigvis ikke plaget af mange tyverier på vinterpladsen. Men det er jo nok, fordi vi er gode til at få tømt vores både for værdigenstande. Lad os endelig holde fast ved den tradition Generalforsamling. På vores efterårsgeneralforsamling blev der bragt en bred orientering om årets aktiviteter. Det kan i læse om andet steds i bladet. Men der kom også kritik fra medlemmer om problemer på et broafsnit. Det er vældig positivt, når medlemmerne vil møde op og give bestyrelsen input til den daglige virke. Det er det bedste forum, at give sin mening til kende og være med til at påvirke klubbens fremtid. Tak for jeres fremmøde og tak for kommentarerne. Med de ord vil jeg ønske jer en god ophaling. Med sejler hilsen Tom V. Kaspersen Generalforsamling Onsdag den 24. september afholdt Odense Sejlklub sin ordinære efterårsgeneralforsamling. Ove Petersen blev valgt til dirigent. Formanden Tom Kaspersen aflagde følgende beretning: Sommeren nærmer sig sin afslutning, nogle har sejlet deres sidste tur i år og så er det selvfølgelig tid for klubbens efterårsgeneralforsamling. Jeg håber alle har haft en god sæson i det omskiftelige vejr. Jeg siger jer tak fordi I bruger en aften på klubben. 2

3 I marts måned startede sejlerskolen op med sin første sæson. Det blev til fuldt hus lige fra starten og med mange gode oplevelser for elever og instruktører. Vi kan under punkt 6 høre sejlerskolens første beretning. Jeg vil benytte lejligheden til at sige instruktørerne tak for det flotte arbejde, med opbygningen af sejlerskolen og alle de positive indslag, som giver eleverne en god start på et forhåbentligt langt sejler liv med en god ballast af all round viden. I april måned bevilligede A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ,- til en ny gummifølgebåd til ungdomsafdelingen til stor jubel i ungdomsafdelingen. Afdelingen har haft stor glæde af båden hen over sommeren. Den største ulempe ved denne båd er nok den høje pris til forsikring. Her så afdelingen gerne sponsorer hjælpe til. At afdelingen har fået stjålet motor 2 gange i løbet af sommeren er virkelig et problem. Vi er meget modtagelige, hvis nogen har en løsning, så vi kan undgå disse tyverier og alligevel få dagligdagen til at fungere i afdelingen. Klubhuset fik en overhaling med medlemmernes gode arbejdskraft. Det kunne måske herude bag ved ellers se ud til, at listen over punkter skulle have været endnu længere. Terrassen er blevet flot og vel besøgt. Til standerhejsningen kunne vi i år hylde 8 jubilarer. Jeg varslede om flytning af Frem og OMs vinterpladser til Stige Ø. Der var vist ikke mange, som troede på, at det kunne blive aktuelt i år. Men nu er den nye plads snart klar til at modtage bådene. Det bringer selvfølgelig en hel masse spørgsmål op, som der skal findes svar på. Vi får nok det sidste nye under Finn Vanggaards beretning. 3

4 Festudvalget arrangerede en dejlig standerhejsningsfest med god musik. I maj måned kunne vi nyde Korshavn frisk og nypudset. Medlemmer lægger mange timer i at holde Korshavn i god form til glæde for os alle og vores gæstesejlere. Det samlede overblik vil Bent give os lidt senere. I juni sørgede Fyn Rundt holdet igen for et godt arrangement i strålende solskin desværre også med meget lidt vind. Men de fleste sejlere havde dog alligevel fået en god tur. 7 timers sejladsen blev igen aflyst p.g.a. manglende tilslutning. Skal kapsejladsudvalget helt opgive denne sejlads? Klubbens fødselsdag blev også en lidt sløv affære uden sejlads til inderhavnen. Men alligevel god hygge blandt de fremmødte. St. Hans aften blev en hyggelig aften herude i kraftigt blæsevejr I juli måned blev Stige Ø næsten tømt for hjemmehørende både. Forhåbentligt en god ferie for de fleste. Ungdomsafdelingen har været til mange stævner hen over sommeren, selv været arrangører og er stadig i fuld sving. Det er dejligt, at vores unge mennesker kan holde dette høje aktivitetsniveau. Vi får deres beretning lidt senere. I august var det igen tid for klubmesterskabet i folkebådene, som igen blev en succes. I år måtte Nielsens erkende sit nederlag til ungdommen. Ungdomsafdelingslederen trak i år det længste strå. Det var rigtig dejligt at se besætninger både fra ungdomsafdelingen og sejlerskolen kæmpe på banen i år. Årets klubmesterskab var også et bevis på, at vi ikke kender deltagerne i finalen på forhånd. Vi så nogle uventede sejladsvindere. En dejlig dag. Tak til alle. Festudvalget havde arrangeret en dejlig tur til Egensedybet. Deltagerne fik en rigtig hyggelig weekend. Vi skal i vinterens løb forberede os på at nogle afgår ved forårsgeneralforsamlingen uden at modtage genvalg. Det drejer sig om klubhusværterne Jette og Hans Mygh samt Finn Vanggård i forretningsudvalget. Derfor må jeg indtrængende bede jer overveje, om det ikke er jeres tur til at tage del i f.eks. varetagelse af klubhuset fra næste sæson. Det vil lette overtagelsen af Hans og Jettes opgaver, hvis man er lidt med her i løbet af vinteren. 4

5 Det er almindeligt, at jeg må gå rundt og spørge klubbens medlemmer, da ingen melder sig selv. Det giver præg af at vi altid mangler arbejdskraft. Det er jo kun til dels rigtigt. For dagligdagen glider jo ganske godt herude. Samarbejdet i bestyrelsen fungerer godt. Jeg synes det ville være dejligt, hvis medlemmer ville melde sig selv til opstilling til bestyrelsen. Der er mange positive oplevelser forbundet med bestyrelsesarbejdet. Du får indflydelse på stort set alle aktiviteter herude, så du får mulighed for at præge livet herude i den retning du ønsker. Vi vil gerne have medbestemmelse på arbejdet og derhjemme. Hvorfor skal det så ikke være attraktivt, når det gælder fritidsinteressen? Hvis ingen melder sig i løbet af kort tid, vil jeg selvfølgelig begynde at spørge rundt til de, jeg kan forestille mig, kunne have lyst. Men måske ikke dig, som faktisk har lyst til at prøve kræfter med vores fællesskab herude. Det er da lidt synd. Var det ikke bedre, at du selv kom frem i lyset. Jeg ved godt, at det er det samme problem i andre idrætsklubber. Men derfor behøver det da ikke være sådan her. Hvis vi ikke finder nye klubhusværter, må vi jo droppe alle aktiviteter i klubhuset kunne I forestille jer det? Vi skal lige straks i gang med optagning af både. Efter kritik af ophalerplanen sidste år, har Poul Erik i år presset ophalingstiden mere sammen ved brug af flere fredage og flere på de enkelte hold. Det betyder selvfølgelig at nogle er flyttet til andre hold og dermed selvfølgelig heller ikke kommer til at stå det samme sted som sidste år. Vi skal selvfølgelig alle huske, at planen over bådenes placering kun er vejledende. Den endelige placering bestemmer holdformanden for det aktuelle hold. Det er hans opgave at få holdets både placeret så fornuftigt som muligt på det anviste område. Vi har ikke krav på samme plads igen i år. Odense Sejlklub 2008 er bygget op af mange frivillige hænder. Jeg vil takke alle de medlemmer, som på den ene eller anden måde hjælper til i klubben. Uden jeres hjælp så det hele anderledes ud. Sidste år vedtog vi et nyt system for pligtarbejde, så udvalgsformændene bare kan henvende sig til medlemmer på deres udvalgsliste. Derfor er der ikke behov for et aktivitetsmøde, som i gamle dage. Men ønsker du dig tilsluttet et bestemt udvalg, kan du her i aften tilmelde dig et bestemt udvalg evt. flere. Inden jeg slutter, skal i have de aktuelle klub tal: Vi har 90 både 5

6 4 Æresmedlemmer 117 Seniorer 82 Familiemedlemmer 55 Pensionister 8 juniorer 16 optimister 3 forældresejlere I alt 287 medlemmer Heraf 13 sejlerskoleelever Hermed siger jeg tak for ordet. System for pligtarbejde: Alle medlemmer med bådplads i havnen placeres som hjælpere til et udvalg Bestyrelsesmedlemmerne er automatisk tilsluttet deres eget udvalg / bestyrelsespost Øvrige medlemmer kan selv tilbyde sig til et bestemt udvalg På efterårsgeneralforsamlingen kan man tilslutte sig til et(evt. flere) udvalg. Evt. til specifikke opgaver. Udvalgsformænd kan på efterårsgeneralforsamlingen efterlyse deltagere til specifikke opgaver. Bestyrelsen fordeler medlemmer, som ikke selv har valgt udvalg Medlemmer, som har påtaget sig specifikke opgaver, vil ikke blive tvangstilsluttet andre udvalg Udvalgsformænd vil få en liste over de tilsluttede medlemmer. Disse vil kunne kontaktes, når der er behov for hjælp Hvis et medlem afslår at hjælpe uden gyldig grund, kan medlemmet opkræves særligt tilskud på 300,-kr. Udvalgsplacering tilføjes som felt i medlemskartoteket og administreres af kassereren Behandling af indkomne forslag Ingen forslag Drøftelse af planer for klubbens virksomhed, herunder budgettet for det kommende år: Havneudvalg ved Poul Erik Hjordt Hansen: Som I nok har set i Klubnyt er ophalerplanen klar og kortet med bådenes placeringer ligger fremme i klubhuset. Traktor og vogn er nyrenoveret. 6

7 Det kan godt være, at alle ikke er tilfredse med placeringen af netop deres båd, men i planlægningen har der været flere forhold at tage hensyn til. Der er kommet flere både til klubben og mange vil gerne have båden halet op på en hverdag. Der har også været ønske om, at bådene er kommet på land inden afriggerfesten. Alle disse ønsker har bevirket, at jeg har presset ophalerplanen sammen. Jeg har også været nødsaget til at tænke på de to andre klubber, som også skal have mulighed for at få deres både op. Er en bådejer forhindret i at komme op på den dato, hvor man er sat på hold, skal bådejeren kontakte holdlederen og traktorføreren på det hold, som man ønsker at komme op på. Bådejeren kan så ikke regne med at blive placeret det sted, som ophalerplanen viser. Jeg håber, at bådejerne vil følge ophalerplanen, da det kan give problemer for holdene, hvis der er for mange afvigelser. Klubhusudvalg ved Hans Mygh: Der sker jo ikke det store her i vinterhalvåret, da aktivitetsniveauet, som sidste år, er meget begrænset. Fællesspisningerne vil fortsat blive afholdt, så hold øje med datoerne i Klubnyt. Køkkenet har her i forsommeren købt møbler til den nye terrasse og i nærmeste fremtid vil der blive købt en ny opvaskemaskine og et nyt komfur. Vi må derefter se, hvor langt pengene rækker til yderligere tiltag i køkkenet. I klubhuset bliver bagdøren ved toiletterne udskiftet. Så vil jeg i øvrigt tilslutte mig formandens appel, til at der melder sig en afløser for mig. Det vil være meget uheldigt at stå til foråret uden styring af klubhuset. Kapsejladsudvalg ved Ulrik Freisleben: Vi afholdt sammen med Kerteminde Sejlklub Classic Fyn Rundt i weekenden juni. For tredje år i træk havde vi ikke ret meget vind men til gengæld 7

8 det flotteste sommervejr, så det er vores indtryk, at sejlerne havde en god sejlads. 166 både var tilmeldte 158 både startede 73 både fuldførte Tak til alle ildsjælene der står bag dette arrangement. De første fire både har allerede tilmeldt sig Classic Fyn Rundt Den 30. august afholdt vi Klubmesterskab i det flotteste sensommervejr. Det var en stor glæde, at vi i år kunne mønstre otte hold, hvoraf to hold var fra ungdomsafdelingen og to hold fra sejlerskolen. Der skal også her lyde en tak til alle, der hjalp med afviklingen i mit fravær; Dommer, dommerbåd, Jonas der trak et meget stort læs med det praktiske og til Spar Købmanden i Søhus, der igen i år bidrog med gode sponsorpræmier. Festudvalg ved Lone Durup Jørgensen: Første lørdag i maj, holdt vi traditionen tro, standerhejsning. Vejret var endnu engang med os og det blev en fin dag med flot fremmøde. Til Klubbens fødselsdag var der i år lagt op til eskadresejlads og efterfølgende hygge. Det blev kun til hyggen, da der ikke var stemning for at gennemføre sejladsen, idet der var for få skibe repræsenteret. Forståeligt nok for dem der lige var kommet hjem fra Korshavn og havde fået sejlet nok. Måske skal vi droppe at holde fødselsdag når denne falder i weekenden? Skt. Hans aften blev afholdt her på Stige ø. Det var en fin aften, selv om det blæste meget. Vi havde heldigvis et mobilt bål, så vi kunne brænde det af, uden risiko for at sætte en utilsigtet ildebrand i gang. Torben Hedelund holdt en fin tale, og der blev grillet på den nye terrasse. Den 6. og 7. september var vi på fælles tur til Egensedybet. Vejrmeldingen lovede masser af regn, men vi fik kun få dryp. Det blev en rigtig god dag med skipperskræk stafet o.s.v på plænen om eftermiddagen og hyggeligt samvær om aftenen, hvor disciplinen gurgle en sang gav os et godt grin. Af kommende arrangementer vil der være afriggerfest lørdag den 1. november kl her i klubhuset, hvor Ivar Keldsen kommer og spiller for os. Tilmeldingslister og aftenens menu ligger i klubhuset. Der vil blive afholdt andespil onsdag den 19. november. Kl

9 Til sidst vil jeg sige tak til alle, som har hjulpet os med de forskellige arrangementer. Vi syntes det er blevet væsentlig nemmere at håndtere efter vi har fået ny struktur på pligtarbejdet. Vi kan dog altid bruge folk, så hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe i det festlige udvalg, så henvend jer endeligt. Korshavnbroudvalg ved Bent Okholm Hansen: Økonomisk status: Det har været en god sæson, og kombineret med en øget udlejning af pladser til småbåde kommer vi ud med et pænt overskud også selvom der har været store udgifter til materialer og entreprenør. Havnetaksterne fastholdes til: kr. 70,- op til 10m kr. 90,- fra 10m til og med 12m kr. 120,- for fartøjer over 12m kr. 120,- for flerskrogsbåde elafgift kr. 10,- Medlemsbidraget til Korshavnbroen: 300,- kr. pr. fartøj. Årets aktiviteter: Vandinstallationerne er renoveret, og alle gamle rør og ventiler udskiftet. 9

10 Ny elektronik i standerne på den faste bro. Rød og Grøn bøje er erstattet af pæle, hvilket var i sidste øjeblik da forankringerne var slidt over og internettet har været stabilt i eftersommeren. Tak til alle som har hjulpet med etablering og vedligehold af bygninger og arealer. Næste års aktiviteter: Broen: Forankringen af flydebroen skal forstærkes, så Vestafjord er bestilt til at slå pæle. Broen lukkes officielt 1. oktober, så renovation, el, vand og havnepengeopkrævning ophører denne dato. Hvis et medlem ønsker strøm efter 1. oktober, skal vedkommende selv slå strømmen til på hovedtavlen i skabet, og huske at slå fra igen når broen forlades. Affald henvises i vinterhalvåret til de offentlige affaldsstativer. Lystbådehavnen Stige Ø ved Finn Vanggaard: I Institutionen har der ikke siden generalforsamlingen i februar været væsentlige aktiviteter bortset fra, hvad jeg kommer ind på under ophalersystemet og drøftelser med OH/FREM/OM. Det har jo været sejlsæson, og mødeaktiviteten bortset fra møder om optagelse af vintermedlemmer i foråret har været præget heraf. Vores ophalersystem som er helt væsentlig for havnens funktion har fungeret godt i perioden, bortset fra hvad Poul Erik har klaret hen ad vejen. Nogle rørbrud på hydraulikrør under vognen viste dog,at der her var behov for udskiftning mere generelt. Dette er nu sket hos et specialfirma (Alle rørledninger, ventiler mv placeret under vognen er skiftet totalt ud, og det nye grej har Poul Erik været inde på værkstedet og rustbehandle medens tingene var tilgængelige). Under arbejdet blev der også fundet sammenrustning/udskiftningsbehov ved den forreste hydraulikcylinder (forlængelse trækstang), dette er nu ligeledes renoveret. Vores løftepuder var udtjente og gav risiko for skader på bådene ved fortsat brug, nye puder monteres i denne uge. Alt i alt en dyr renovering/investering, MEN med Poul Erik s ord nu har vi også en så god som ny ophalervogn 10

11 Her i slutningen af sejlsæsonen er arbejdet med vort nye ramslag genoptaget, og meldingen fra gruppen der er ansvarlig for dette arbejde ( Niels Chr.+ Leif og Per fra SFO ) melder færdig sidst i oktober. Jeg har i denne forbindelse tidligere nævnt drøftelserne med OH om mulighederne for at låne den flåde, som ramslaget har været monteret på, og jeg har så sent som i dag fået bekræftelse på, at vi kan låne denne flåde i en periode efterår/forår efter nærmere aftale. Arbejdsgruppen vedr. modernisering/renovering af havneanlægget vil her i efteråret se på mulighederne for en ny etapeopdeling og modifikationer af designet årsagen hertil er dels problemerne med at skaffe finansiering og dels at lukningen af vejen øst for havnen er udskudt p.gr.af, at anlægget af p- pladser + nye veje i forbindelse med Stige Ø projektet ikke pt er planlagt eller budgetteret i kommunen. Drøftelserne om optagelse af nye vintermedlemmer i Institutionen har været på tapetet og nævnt i Klubnyt igennem en lang periode, i maj var det vor opfattelse på Stige Ø, at alle aftaler var tæt på en afslutning i denne for forbindelse. Et møde i sidste uge med formændene for de involverede klubber viste, at dette ikke længere helt er tilfældet. Denne udvikling vil i morgen blive drøftet på et møde i Institutionens Repræsentantskab. Til slut tak for en stor indsats og et fint samarbejde til Poul Erik og de mange andre som gør en stor indsats i Institutionen hav en god ophaling! Budgettet for 2009 ved Svend Jensen: Det fremlagte forslag til budget viste et lille overskud. Forsamlingen havde ingen indsigelser til forslaget. Ungdomsafdelingen ved Jonas Hansen: Sæsonen startede med fuld fart og en tur syd på. 3 friske sejlere og deres forældre spændte joller og camplet er bag på bilerne og kørte på træningslejr ved Garda Søen, for at prøve kræfter med nyt farvand. Det var en ny og kæmpe oplevelse. Vi var så heldige at A.P Møller fonden reviderede vores ansøgning, og valgte at sponsere kr til en ny gummibåd. Den blev indviet til forårets første store stævne, Sail Extreme, og har siden været brugt flittigt til stævner rundt omkring og været til stor hjælp ved vores eget. Stævner har været sæsonens helt store aktivitet, hvor adskillige sejlere har prøvet kræfter rundt i landet, weekend efter weekend. Vi har endda, i år, været nødsaget til at udsætte vores klubmesterskab, som vi stadig har til gode. 11

12 Et af de bedste stævner har selvfølgelig været vores eget, Korshavnstævnet, som endnu en gang blev en succes med over 60 deltagende både. Et stævne med rigeligt med vind og gode sejladser for B og A-optimister og adskillige C- optimister valgte også at prøve kræfter. De 2 nye kapsejladsmærker, som også blev benyttet til klubmesterskabet, er overskudet derfra. Forældreopbakningen har igen i år været i top og lagt grund for de mange sejleroplevelser både her i klubben og til stævner. Vi har jo efterhånden ikke en sejler, hvis forældre ikke har en camp-let Vi deltog i år igen ved Havnefestival, med Lars som 1. mand fyldte de sidste pladser ud til træningsaftenerne. Gennem hele sæsonen har næsten alle joller været besat, så vi enkelte træningsaftener har været over 20 joller på vandet. Dette gjorde, at vi var nødsaget til at hente forstærkning i Mamara, som er og har været til stor hjælp. Juniorerne har i år delt Folkebådene med Sejlerskolen, som vi har haft et godt samarbejde med. En enkelt folkebåd var med Fyn Rundt, med Andreas som skipper de nåede hele vejen rundt om Fyn, dog ikke for sejl Desværre kan jeg ikke kalde det en selvfølge, men i år havde vi 2 besætninger med til klubmesterskabet i Korshavn og det må siges at være med succes. Det er ikke mange negative ting jeg kan sige dog må vi desværre se i øjnene at have fået stjålet vores 2 påhængsmotorer, som har betydet at vi har været nødsaget til at låne og helt undvære motorer til træningsaftenerne. Dette har betydet at en forældregruppe er sat i gang med at finde muligheder, så vi kan få nogle nye motorer. Vi er meget modtagelige og åbne for muligheder og forslag. Status på sæsonen der desværre snart er gået og min første som leder, må siges at være utrolig positiv det har været en sæson med fart på, stor aktivitet og engagement fra både sejlerne og forældre. Det glæder mig, især som træner, at se hvordan mine sejlere nyder at være på vandet at se det de kæmper for lykkedes og bliver til resultater, som jeg, os, Odense Sejlklub og ikke mindst sejlerne selv, kan være stolte af. Sejlerskolen ved John Christensen: Siden Bestyrelsen og Generalforsamlingen, den 24. februar 2008, er den første sejlsæson gennemført i Sejlerskolen. Allerede den 2. februar 2008, deltog instruktørerne Hans Bach, Svend Jensen, Tom Pedersen og John Christensen, i Dansk Sejlunions kursus for 12

13 sejlerskole instruktører, og man var således klædt godt på, til at gennemføre Introduktions møde den 3. marts På grundlag af avisomtaler, og diverse opslag på Odenses uddannelsesinstitutioner, var der inviteret til at deltage i Sejlerskolen i Odense Sejlklub. Med 2 Nordiske Folkebåde, og 2 aftner til rådighed, kunne vi klare 12 elever, og det var derfor med stor spænding, man mødte frem i Klubhuset, den 3. marts Allerede denne aften kunne vi glæde os over 11 tilmeldinger, og kort efter var holdet fuldtegnet, med 12 deltagere. Sejlerskolens første aktiviteter, var 2 aftenmøder, henholdsvis den 18. marts, hvor Lene Pedersen fortalte og demonstrerede sejler- og skiftetøj, og den 15. april, hvor Ove Petersen gennemgik båd - og rig typer, og ved hjælp af en Folkebåd i skala 1:20, viste han tilrigning af en Folkebåd. De enkelte instruktører og besætninger blev introduceret, og de første øvelsessejladser gik i gang den 6. og 7. maj. Klargøringen af bådene blev i dette første år gennemført af Juniorafdelingen, men takket være et sponsorat fra SPAR/Søhus, som Hans Bach formidlede, var der kr ,- til rådighed, så begge både kunne udrustes ens, og i fin stand. Gennem sæsonen er udgifter til bådene afholdt med 50 % til hver afdeling (Juniorafdelingen og Sejlerskolen). 13

14 Fra den første sejlads var der god opbakning af eleverne, men da alle er aktive erhvervsfolk eller studerende, hændte det, at der kom enkelte afbud, og da vi samtidig havde folk på venteliste, som gerne ville med, så åbnede vi for en reserve til hver aften. Disse reserver kunne tilkaldes, når vi fik afbud, og eleverne ringede selv til reserven. Denne ordning har fungeret godt, og da vi fik et lille frafald, efter sommerferien, har det betydet, at antallet af elever fortsat er 12. Den første framelding skyldtes, at eleven var plaget af gigt i hænderne, og vedkommende fandt, at det var for hårdt at arbejde ombord i båden. Den anden framelding skyldtes, at eleven fraflyttede Odense. I overvejelserne om at etablere Sejlerskole, i Odense Sejlklub, indgik de geografisk betingede sejlmuligheder i Odense Kanal. Evt. bekymringer blev dog hurtigt vendt til noget positivt, idet det meget hurtigt viste sig, at Havnen og Kanalen var en god kravlegård, og når vi supplerer med sejladser i Kerteminde og Korshavn, får vi en god kombination. Den ene båd, Svanen, deltog i Fyn Rundt Classic, med en blandet besætning af mere erfarne juniorer, og elever fra sejlerskolen. Sejladsen til og fra Kerteminde indgik i træningen, ligesom alle hold fik en sejlaften i Kerteminde, da båden lå der i ugen før og efter Fyn Rundt. Forårssæsonen sluttede den 17./18. juni, og efterårssæsonen startede den 12./13. august. Niveauet blandt eleverne var selvfølgelig steget, og det ændrede i forløbet af træningsaftnerne. Efter sommerferien har man benyttet påhængsmotorerne og har rykket øvelserne ud til Vigepladsen og farvandet omkring Klintebjerg og Rækken, det har givet rigtig god effekt, men udover det, så blev bådene flyttet til Korshavn, fra den 23. august til den 6. september, og Sejlerskolen deltog med 2 besætninger i Klubmesterskabet. De sidste øvelsesaftner blev afholdt den 16./17. september, og den 22. september sluttede sejlsæsonen med et evalueringsmøde, incl. pizza og rødvin. Konklusionen på evalueringen er, at man ønsker flere sejladser i Korshavn, også selvom det giver længere køretid. 14

15 Enkelte vil søge hyre på både, med erfarne sejlere, til Fyn Rundt i ( juni),så hvis nogen af jer mangler gaster, så sig venligst til. Sejlerskolen vil forsøge, at arrangere natsejlads i instruktørernes egne både. En enkelt af eleverne overvejer om vedkommende har tid til at fortsætte i næste sæson, alle øvrige er friske på at gennemføre den planlagte 2.sæson, og afslutte med den praktiske prøve til Duelighedsbeviset. Det betyder, at vi fortsat har booket begge både på tirsdage og onsdage, og da vi i sommerens løb har fået 14 henvendelser fra nye elever, er det planen, at vi vil etablere et begynderhold mandag aften, det giver mulighed for 6 elever, samt en reserve. Det vil også stille krav om yderligere instruktører, 2 3 personer, så vi håber på, at flere medlemmer har fået lyst til at være med i en positiv klubudvikling. Sejlsæsonen er slut, men vinterens navigationsundervisning starter den 29. september, og foregår hver mandag aften, kl , frem til den 9. februar 2009, hvor der afsluttes med eksamen. Finn Vinther har været så venlig, at stille sin faglige ekspertise, og sin tid til rådighed, og det samme gør Hans Bach, så stor tak til Finn og Hans. En del af eleverne deltog i den undervisning, som Andreas Kuchler og Ungdomsafdelingen gennemførte sidste vinter, og det har givet mulighed for, at andre kan deltage på holdet denne vinter. 8 sejlerskoleelever, samt Nina Reiter og Thea Pedersen fra Ungdomsafdelingen, hertil Jens Mikkelsen, fra Sejlklubben Egensedybet og en ny bådejer og O.S. medlem, Uffe Kristoffersen, danner holdet. Bådene skal på land den 11. oktober, og her vil Sejlerskolen deltage, sammen med Juniorafdelingen, og vi vil udarbejde en plan for forårsklargøringen. Nogle få ord om økonomien. Ved start af Sejlerskolen udarbejdedes et budget, som viste, at med et tilskud fra D.S, på kr. 5000,- og et sponsorat fra SPAR-Søhus, på kr ,-, ville regnskabet balancere med 6 elever. Vi fik, som nævnt, elever, og som det fremgår af kassererens regnskabsaflæggelse, har vi oparbejdet en lille egenkapital, som kan bruges til at støtte Ungdomsafdelingen, og forbedre Folkebådene. Som yderligere hjælp til økonomien, har vi i efteråret gennemført øvelsessejlads, for elever fra Rudolf Steiner skolen, og forstanderen var meget tilfreds, med forløbet, så det vil sandsynligvis kunne gentages i

16 Også klubben har nydt økonomisk godt af projektet, idet det har givet 8 nye medlemmer, de øvrige 6, var medlemmer i forvejen, bl.a. forældre til nogle af vore Optimister. Til slut vil jeg gerne give en stor tak, til mine medinstruktører, Svend Jensen, Hans Bach, Tom Pedersen, Jørgen Fischer, Finn Vinther og Ove Petersen. Og tak til Juniorafdelingen, fordi I var så positive og fleksible, og lod os låne bådene, og endelig en stor tak til bestyrelsen, for tilliden og opbakningen, og til alle i Odense Sejlklub, som har bakket op, og været med til at bringe nyt liv i vores gamle klub. Generalforsamlingen sluttede med et leve for Odense Sejlklub. Fra Ørnberg familien har KLUBNYT modtaget nedenstående, med ønske om hjælp fra klubbens medlemmer, og andre som kan bidrage med oplysning om det tomastede skonnertlignende fartøj, der bar navnet NAJA II: Til Odense Sejlklub - med et stort ønske om hjælp. Jeg søger oplysninger om et skib, men først lidt orientering om, hvem jeg er. Navnet Ørnberg er givetvis bekendt i Odense Sejlklub. Jørgen Chr. Ørnberg er min onkel - min moder er søster til ham. Og jeg har iøvrigt sejlet med ham da han ejede skib - det var omkring På dette tidspunkt boede jeg i Odense. Jørgen Chr. Ørnbergs fader var direktøren for Th.B. Thrige: Lauritz Christian Peter Anton Ørnberg. Han døde i Christian Ørnberg og hans hustru Asta Ørnberg, der (jo) tilhørte det absolut øverste borgerskab i Odense på den tid, ferierede om sommeren i forskellige sejlbåde eller snarere sejlførende skibe. Nogle af disse kan have haft hjemsted i Odense. Et af disse skibe var et tomastet skonnertlignende fartøj, der bar navnet NAJA II. Familien benyttede dette fartøj gennem 20 år og jeg har en del familiefotos af begrænsede dele af skibet. Det er (forståeligt nok) personerne ombord, der har været i centrum, men hele skibets udseende kender jeg ikke. Til højre et foto af Jørgen Ørnberg som 14-årig ved omtalte skibs rat. 16

17 En forespørgsel til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg har givet det resultat, at det skulle være bygget i Skibhusene i formentlig på Lind Hansens værft. Skibet har tilhørt (er bygget til) C.F. Tietgen, men i den periode, hvor mine bedsteforældre benytter skibet tilhører det maleren Østergård, der om sommeren udlejer det og selv fungerer som kaptajn. Mange tegninger fra Lind Hansens værft skulle befinde sig på Troense Søfartsmuseum i Svendborg og jeg har da også skrevet dertil. Men man melder desværre, at man ikke kender til skibet under dette navn: NAJA II. Muligheden for at skibet har haft et andet navn ved søsætningen er jo til stede, men jeg kender intet hertil, endsige om navneændringer på skibe samles et bestemt sted. Det er nu mit håb, at der kunne være et medlem - måske nok blandt de lidt ældre - der kan huske noget om dette skib. I særdeleshed ville det glæde mig, om der findes et foto - måske en tegning - af skibet i sin helhed. Eller findes der mon et skibsorienteret menneske i klubben, der vil kunne give mig et tip til mulige videre oplysninger. På forhånd tak for hjælpen og med venlig hilsen, Jan Wibrand Opslagstavlen Andespil Der afholdes andespil onsdag den19. november kl i klubhuset. Vi spiller om 20 ænder og en købmandskurv. Fællesspisning lørdag den16. november kl. 12. Det ville være dejligt at se nye medlemmer denne dag. Hilsen Hans. 17

18 Denne rubrik kan blive din, ved henvendelse til Tom V. Kaspersen Høffner Revision Vesterbro 9 B, 5000 Odense C Telefax Finn Høffner privat Johan Høffner privat eller tlf Vi hjælper gerne med opsætning af annoncen. 18

19 Klubmesterskab 2008 På trods af at være udskudt flere gange pga. stævner, så lykkedes det alligevel at få afholdt et klubmesterskab for optimister og zoom8. Mesterskabet blev gennemført på sæsonens sidste træningsaften en aften med fint vejr og god vind. Der var i alt 10 deltagere, som bestod af 4 C-sejlere, 5 B-sejlere og enkelt Zoom8. Vi nåede at få gennemført 6 sejladser for B-sejler og Zoom8 C-sejlerne nåede 4. I de sidste sejladser kom navigeringen på prøve, da sejlerne skulle fuldføre og derefter finde i havn ved mørkets frembrud. Mens klubmesterskabet blev afviklet, havde forældrene haft travlt på land nogle havde ordnet joller og båret dem indendørs. Bedst var initiativet, hvor to fædre havde lavet pandekager og saft til hele flokken. Inden bunken af pandekager var helt tom, fik vi afholdt præmieoverrækkelse, hvor der var præmie til alle deltagere. Den endelige overrækkelse af alle pokalerne sker vanen tro, til vores juleafslutning i december. Vinderne af årets klubmesterskab blev således Mikkel for C-sejlerne, Laura for B-sejlerne og Gustav i Zoom8. 19

20 Afriggerfest Odense Sejlklub indbyder til fest Lørdag d.1. november klokken Der serveres følgende menu: Velkomst drink Varmrøget laksestykke på sprøde salater med marineret fennikel orange/honning dressing og baguette. Rosa stegt oksemørbrad hertil serveres pommes rissoles saute af rodfrugter grønne bønner og urtesauce. Hjemmelavet islagkage med marineret frugt Kaffe med hjemme bagte småkager Ivar Keldsen spiller op til dans Pris for alt dette 225,00 kr. pr. person Sidste frist for tilmelding og betaling Onsdag d.22. oktober Betaling kan ske til: Poul Erik eller Lone 20

21 Fællestur til Egensedybet september 2008 Selvom vejrudsigten tidligere på ugen havde lovet 12 sek/m. og 12 mm. vand lørdag d. 6 september, blev det en dejlig dag med en god vind at sejle på, og kun tre dryb vand med solstrejf indimellem. Vi startede med morgenmad i klubhuset som Rubin havde dækket op og gjort klar til. Derefter sejlede 8 både til Egensedybet i samlet flok. Vi mødtes på plænen kl hvor Malle og Thetis stod for de forskellige discipliner. Som man kan se på billederne går alle, unge som ældre op i legene med liv og sjæl. Vi var flere der blev enige om at Ove (Nordana) var bedst til at løbe skipperskræk stafet!!( den hvor vi løb med et piskeris i hånden og stykke træ mellem knæene). Der var også en del der fik renset næsen, da disciplinen svampestafet gik af staben. Der blev talt point, og hold B førte. Nu var det spændende hvem der kunne dække det pæneste bord. Begge hold arbejdede ihærdigt på opgaven, og dommer kommiteen mente at begge holds præstationer var lige gode. Det ene hold havde lavet et meget kreativt bord med små skibe, æbler mm. Det andet hold havde lavet et klassisk bord med servietter foldet som skibe med efterårs bær og blomster. Efter fællesspisningen, kom dagens sidste to discipliner: gurgle en sang og pakke en gave ind 2 personer og en hånd hver. Hold B vandt den samlede konkurrence og fik overrakt gaven, som var ingredienser til irish coffee. Den blev dog delt ud til alle som havde lyst. Det var en hyggelig aften med snak på kryds og tværs. Søndag var nogle ude at gå tur mens andre valgte at sejle hjem for motor, da det var havblik. 21

22 Nye medlemmer Senior/Fartøjsejer Uffe Kristoffersen, Plumsgade 6,1, 5000 Odense C Laust Peter Nielsen, Hømvej 25, 6760 Ribe Ungdom Mikkel Kristensen, Pomosavej 28, 5270 Odense N VELKOMMEN I KLUBBEN Runde fødselsdage i november 50 år. Jørn Steen Larsen år. Hanne Duch Petersen 2-11 Sv. Aage Sundstrøm TILLYKKE Tak for opmærksomheden Der kom et blomsterbud til min dør med en flot buket. Anledningen var min 60 års fødselsdag. Det varmede meget at klubben tænkte på mig. Jeg gerne sige tak for opmærksomheden. Arvid Nynnecke Moonlight Lady 22

23 Adresseliste for udvalgene i Odense Sejlklub Festudvalgsformand: Lone Durup Jørgensen, Isgårdsvej 29, 5000 Odense C, tlf Havnefoged og havne- og pladsudvalgsformand: Poul Erik Hjordt Hansen, Hvenekildeløkken 334, 5240 Odense NØ, tlf Klubhusudvalgsformand : Hans Mygh, Buchwaldsgade 42 D, 5000 Odense C, tlf Klubhusværter : Hans og Jette Mygh, Buchwaldsgade 42 D, 5000 Odense C, tlf Korshavnbroudvalgsformand : Bent Okholm Hansen, Åsumvej 63, 5240 Odense NØ, tlf , mob. tlf , Kapsejladsudvalgsformand : Ulrik Freisleben, Poppelvej 37, 5230 Odense M, tlf Målerudvalgsformand : Ole Nielsen, Broholmvej 19, 5672 Broby, tlf , Ungdomsafdelingsformand: Jonas Hansen, Søparken 109, 5260 Odense S, tlf

24 Klubhus : Østre Kanalvej 10, 5000 Odense C, tlf Klubbens postadresse : Ejby Kirkevej 28, 5220 Odense SØ Klubbens postgiro : Klubbens Klubbens hjemmeside : Formand : Tom Vangsgaard Kaspersen, Ejby Kirkevej 28, 5220 Odense SØ Tlf / , Næstformand : Ulrik Freisleben, Poppelvej 37, 5230 Odense M, tlf Kasserer: Svend Jensen, Uglebjergvej 87, 5230 Odense M, tlf / Sekretær: Annalise Jørgensen, Anne Maries Allé 55, 5250 Odense SV. tlf Udmeldelse af OS Lov 6: Udmeldelse af klubben kan finde sted pr. 1. januar eller 1. juli. Skriftlig begæring herom må være kassereren i hænde senest 1. december eller 1. juni, og medlemmets kontingentforhold skal være bragt á jour Klubnyt-redaktion : Ove Thode Sørensen, Musvågevej 30, 5210 Odense NV, tlf Deadline for modtagelse af indlæg til næste nr. er den 1. november. 24

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2010 23. ÅRGANG. Nyt mærkat sparer unødige eftersøgninger

NR.11 DECEMBER 2010 23. ÅRGANG. Nyt mærkat sparer unødige eftersøgninger ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2010 23. ÅRGANG Nyt mærkat sparer unødige eftersøgninger Søværnets Operative Kommando lancerer nu i samarbejde med TrygFonden - Operation Sømærkning. Det drejer sig

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

NR.1 JANUAR 2013 26. ÅRGANG. Godt Nytår

NR.1 JANUAR 2013 26. ÅRGANG. Godt Nytår ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2013 26. ÅRGANG Godt Nytår Godt Nytår til alle, ønsker Bent og Annalise Pollux, i forbindelse med klubbens traditionsrige nytårskur. I år deltog 40 medlemmer i spadsereturen

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

NR.6 JUNI 2009 22. ÅRGANG. Classic Fyn Rundt

NR.6 JUNI 2009 22. ÅRGANG. Classic Fyn Rundt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2009 22. ÅRGANG Classic Fyn Rundt Ungdomsafdelingens Folkebåd Nr.1 passerer startlinien under det netop afsluttede Classic Fyn Rundt. Begge Folkebåde deltog i sejladsen,

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

Randers Sejlklub Stiftet 1877

Randers Sejlklub Stiftet 1877 Referat fra den. 28 okt. 2015 1. Forslag til dirigent Henrik Husum - valgt 2. Forslag til protokolfører Poul Larsen - valgt 3. Bestyrelsens beretning Indkaldelse til årets generalforsamling er i år foregået

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

NR.10 NOVEMBER 2009 22. ÅRGANG. Klargjort til vinteren

NR.10 NOVEMBER 2009 22. ÅRGANG. Klargjort til vinteren ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.10 NOVEMBER 2009 22. ÅRGANG Klargjort til vinteren Næsten alle både er kommet på land. De fleste er dækket over, og klar til at imødegå den kommende vinter. Inden vi ser os om

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub afholdt lørdag, den 11. april 2015 i klubbens lokaler kl. 14.30 med følgende dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Valg

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

NR.9 OKTOBER 2010 23. ÅRGANG. Renovering af klubhus

NR.9 OKTOBER 2010 23. ÅRGANG. Renovering af klubhus ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.9 OKTOBER 2010 23. ÅRGANG Renovering af klubhus Beplantningen ved klubhuset er fjernet, og erstattet af et rækværk. Det er kun starten på planlagt renovering af klubhuset. Der

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.7 AUGUST 2008 21. ÅRGANG. Mie i Stillehavet

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.7 AUGUST 2008 21. ÅRGANG. Mie i Stillehavet ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.7 AUGUST 2008 21. ÅRGANG Mie i Stillehavet Læs om Mies oplevelser i Stillehavet, som gast om bord på ORBIT. www.odensesejlklub.dk Formanden har ordet Af Tom V Kaspersen Sommerferien

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

NR. 1 JANUAR 2014 27. ÅRGANG. Stormen Bodil

NR. 1 JANUAR 2014 27. ÅRGANG. Stormen Bodil ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 1 JANUAR 2014 27. ÅRGANG Stormen Bodil Bølgerne stod højt, da stormen Bodil den 6. december giver højvande på 1,7 meter på Stige Ø. Dagen forinden blæste taget af på det gamle

Læs mere

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 LMU/04-11-2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent: 2. Protokollen: 3. Formandens beretning 4. Regnskabsorientering 5. Budget og fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

NR.6 JUNI 2011 24. ÅRGANG. Broen i Korshavn har fået navn igen

NR.6 JUNI 2011 24. ÅRGANG. Broen i Korshavn har fået navn igen ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2011 24. ÅRGANG Broen i Korshavn har fået navn igen Nu kan gæstende sejlere igen se hvor de er kommet hen, når de anløber broen i Korshavn, og ikke mindst hvem broen tilhører.

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Formandens beretning 2006

Formandens beretning 2006 Formandens beretning 2006 Når jeg tænker tilbage på år 2005, er succes og modgang ord som dukker op. Vi startede året med 113 medlemmer, aldrig har tallet været så højt. Det er dejligt med en så stor skare

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

NR.5 MAJ 2010 23. ÅRGANG. De unges hus

NR.5 MAJ 2010 23. ÅRGANG. De unges hus ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.5 MAJ 2010 23. ÅRGANG De unges hus På dagen for standerhejsning blev De unges hus indviet. Det var planlagt så sent, at en invitation via Klubnyt ikke var mulig. Alligevel var

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Deltagere: Lars, Kim, Rene, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne have læst det) a. Siden

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund.

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund. Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3 Fra d. 15/1-2016 - 15/2-2016. - 22/2-2016. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund. Referent: Maybritt

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.1 JANUAR 2008 21. ÅRGANG. Ny terrasse ved klubhuset. GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere.

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.1 JANUAR 2008 21. ÅRGANG. Ny terrasse ved klubhuset. GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2008 21. ÅRGANG Ny terrasse ved klubhuset GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere. Med årsskiftet følger også en ny sejlsæson, og hermed øget udendørs aktivitet på Stige

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

NR.1 JANUAR 2012 25. ÅRGANG. Nytårskur

NR.1 JANUAR 2012 25. ÅRGANG. Nytårskur ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2012 25. ÅRGANG Nytårskur Vejret var gråt i gråt, da vi ankom til klubben, men på trods af dette, var fremmødet alligevel stort. De fleste havde garderet sig med støvler

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

NR.2 FEBRUAR 2013 26. ÅRGANG. Så skal vi bare gennem februar måned

NR.2 FEBRUAR 2013 26. ÅRGANG. Så skal vi bare gennem februar måned ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.2 FEBRUAR 2013 26. ÅRGANG Så skal vi bare gennem februar måned Nu er vi gået ind i februar, så nu forventer jeg at der begynder at komme mere liv på bådepladsen. Indtil nu er

Læs mere

HUSK DET NU! Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer. Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2012

HUSK DET NU! Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer. Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2012 KLUBBLAD NR 1 2013 Hals både aug HUSK Generalforsamling lørdag den 9. marts kl. 10:00 På Sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Indledning: Velkommen til årets generalforsamling, og det er mig en glæde at kunne fortælle om de ting, der er sket i 2013 Dagmar har i 2013 besluttet

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Deltagere: Bestyrelsen og 7 medlemmer 1) Per Zeuthen valgt til dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet) 3)

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere