Beboerblad for. Nr årgang April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011"

Transkript

1 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr årgang April 2011

2 2 2 sogne Mail adresse: Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen Marianne Espenhain Susanne Hvitnov Birthe Jacobsen Ib Jensen Vivi Jensen Ketty Munch Lars Schou Hanne Tew Lokalrådets formand: Lars Schou Pedersen Solvænget 28, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Lokalrådets kasserer: Hanne Tew Bildsøvej Slagelse Tlf Lokalrådets web-master: Ib Jensen Redaktionsadresse: Arne Olsen Birkemosevej 11, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. juni Indlevering til bladet, såsom læserbreve, fotos og tegninger skal være redaktionen i hænde senest d. 10. maj Tryksted: Jannerup offset a/s 2 Sogne trykkes i 1500 eksemplarer (eftertryk tilladt). Indlæg og synspunkter, som bringes i bladet, deles ikke nødvendigvis af redaktionen. I dette nummer: 3: Nyt fra Lokalrådsformanden 7: Forårskoncert Generalforsamling Stoukærgaard 12: Trelleborg Friskole 13: Stillinge IF generalforsamling 14: Byfest 20: KFUM Spejderne 21: Stillinge IF 25: Kirkesiderne 34: Ungdomsklubben Stjernen 38: Konfirmerede : Skolebestyrelsen 40: Fastelavnsfest 41: Kr. Stillinge Plejehjem Venneforening 46: Danske Bank Cup 47: Stillinge Skole 48: Hyggeklubben 49: Stillinge Plejecenter 54: Byfest 55: Mødekalender Forside: Udvalgsformand i Slagelse Byråd, Ebbe jens Ahlgren, tager første spadestik til nybyggeriet HUSET.

3 2 sogne 3 Nyt fra lokalrådsformanden HUSET. Den 2. marts 2011 var en stor dag i vores dejlige lokalområde. Den dag fik vi besøg af udvalgsformand Ebbe Jens Ahlgren, der sammen med Mikkel Thomsen fra 1. B og Matilde Düring fra 1. A på Stillinge skole, tog første spadestik til Stillinge Kultur & Fritidscenter. Byrådsmedlem Ole Quist var også mødt op. Han har fulgt og støttet projektet, siden arbejdsgruppen præsenterede visionerne for Kultur- & Fritidsudvalget i det tidlige forår Herudover var pressen mødt talstærkt op, ligesom skolens elever fra klasse, der efter talerne blev trakteret med flødeboller på Lokalrådets regning. H. J. Huse er nu godt i gang med opførelsen, og alle kan naturligvis følge byggeriet fra den udvendige side af byggepladshegnet, eller på Lokalrådets hjemmeside Beboermøde Søndag d. 13. marts var alle borgere i de 2 sogne inviteret til beboermøde i Kelstrup Forsamlingshus, hvilket 48 personer havde benyttet sig af. Her var der til en begyndelse mulighed for en præsentation af lokalområdets øvrige foreninger. Det var dog langt fra alle foreninger og institutioner, der var mødt op, hvilket Lokalrådet finder beklageligt, da denne præsentation både kan styrke foreningernes medlemstal samt være starten på et godt og givtigt samarbejde med områdets andre foreninger. Umiddelbart inden det egentlige beboermøde blev Lokalrådets Årspris uddelt. Lokalrådets formand udtalte følgende: Lokalrådet stiftede sidste år Lokalrådets Årspris. Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet. Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af Tordenskjolds Soldater, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i det daglige i lokalområdet. Prisen kan også gives for den gode historie i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet. Prisen er på 5.000,00 kr. og uddeles her på beboermødet. Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde senest 31. december. Lokalrådet havde ved fristens udløb modtaget 4 kandidater, den ene kandidat er endda indstillet af to personer. Alle 4 kandidater er værdige modtagere, og Lokalrådet havde haft en længere debat om, hvem der trods alt var mest værdig. De 4 kandidater er:

4 4 2 sogne Jacob Tranekær, der er formand for grundejerforeningen Stoukærgaard, hvor der har været arbejdet hårdt for at etablere et nyt, dejligt og attraktivt boligområde i harmoni med naboerne i det etablerede boligkvarter, en opgave der bestemt har kostet både sved og tårer. Helge Christiansen, der utrætteligt beriger os med sine historiske fortællinger, og som i en hel generation har arrangeret byvandringer, hvert år på grundlovsdag. Anne-Lise Egede der, selv i en moden alder, bruger næsten umenneskelige resurser på at forsøde tilværelsen for lokalområdets pensionister ved hver tirsdag at være tovholder i hyggeklubben. Annette Kaae, som, udover at have lagt mange kræfter i stort set alle foreninger i lokalområdet, også har været initiativtager til Ungdomsklubben Stjernen. Alle 4 kandidater har ydet deres for vores lokalsamfund, og Lokalrådet kunne på trods af en god og konstruktiv debat ikke blive enige, uden en afstemning det er vist første gang i Rådets historie. Der bor ca mulige kandidater i de to sogne. Når 4 af disse er blevet indstillet, er det altså kun ca. 1 promille af områdets beboere, der er kommet i betragtning, så at blive indstillet må siges at være en hæder i sig selv. Der er dog kun én, der kan løbe med præmien. Rådet har efter indstilling, debat, argumentation og afstemning besluttet, at Lokalrådets Årspris 2010 skal gå til Annette Kaae. Annette har faktisk fået skudsmål med fra 2 andre sognebørn, nemlig Susanne Berg og Kirsten Lambert. Lokalrådet søger naturligvis nye kandidater til Årspris 2011, så tænk jer om og skriv så en mail til Lokalrådet på Her skal lyde endnu et stort TILLYKKE og TAK til Annette Kaae og de 3 øvrige kandidater. Herefter fortsatte vi med Beboermødet, hvor der bl.a. var valg til Lokalrådet. Formanden fremførte følgende i sin beretning: I 2010 holdt Lokalrådet beboermøde d. 6. marts, hvor der var genvalg til Susanne Hvitnov, Ketty Munch og undertegnede. Der var nyvalg til Marianne Espenhein, Vivi Jensen og Børge Carlsen. Ved konstitueringen d. 10. marts var der genvalg på alle poster, hvorfor I igen i år må døje med min formandsberetning.

5 2 sogne 5 Lokalrådet har i det forløbne år især koncentreret kræfterne om projekt HU- SET, men andre emner og opgaver har da også været behandlet. På sidste beboermøde omtalte vi bl.a. et projekt, der hedder Blomstrende landsbyer. Jeg tror på, at vores lokalområde ville kunne profitere af dette projekt, men vi har i det forløbne år ikke haft de fornødne ressourcer til for alvor at komme i gang. Endvidere har Slagelse kommune alligevel ikke som ventet støttet op omkring projektet, hvorfor vi i hvert fald for en tid har lagt projektet i mølpose. I foråret 2010 trak Lokalrådet i arbejdstøjet og renoverede området omkring Mindestenen på Støvlebækvej. Vi har efterhånden fået tilplantet området med noget bunddække i håb om, at det fremover er lettere at holde stedet pænt og indbydende. Vi har opsat et bord- og bænksæt, således at de vejfarende her kan tage sig et hvil og i eftertænksomhed mindes de stolte kæmper, der under anden verdenskrig gav deres liv for vores frihed. I foråret lancerede Slagelse kommune en ny plan for busdrift. Planen indeholdt en besparelse på 5,5 millioner, og en god del af pengene skulle ifølge planen hentes på ruterne gennem vores område. Faktisk var det planen helt at nedlægge rute 312. Lokalrådet tog sammen med skolebestyrelsen fat i kraven på såvel kommunens politiske som administrative ledelse og planen er nu rettet, således, at det kun er enkelte afgange, vi her i lokalområdet har mistet. Den lokale reaktion på denne plan for kommunal busdrift, og ikke mindst Lokalrådets samspil med skolebestyrelsen, viser med al tydelighed, at sammenhold gør stærk. Lokalrådet følger lidt med i, hvad de går og foretager sig på Rådhuset. Vi har i det forløbne år derfor kunnet berette om frigivelse af midler til opgradering af Trelleborg samt naturgenopretning langs Tudeå, op til Trelleborg. Det er projekter, der rækker en del år ud i fremtiden og projekter, der løber op i mange millioner, men det vil være projekter, der virkelig sætter vores lokalområde på landkortet. Som modoffensiv til disse gode tiltag har Forvaltningen i det forgangne år også besluttet at skære ned i åbningstiden for de offentlige toiletter langs strandene. Sådanne tiltag er i direkte modstrid med politikernes beslutning om, at Slagelse skal satse på turisterhvervet. Kloakering langs strandene har også fyldt en del i året, der er gået. Lokalrådet holdes opdateret af vores kompetente tovholder Børge Carlsen, der selv bor i Næsby Strand. Børge løber kommunens rådgivere på dørene og deltager i så mange møder om emnet som muligt. Arbejdet på den offentlige ledningsføring i den lavtliggende del af Næsby Strand skulle have været afsluttet i efteråret sidste år; de bliver nok færdige i løbet af foråret i år. Denne strækning er formentlig også den vanskeligste, da stort set alt arbejdet er foregået under grundvandsspejlet. Lokalrådet blandede sig også i Plejecenterets sommerfest og udvidede arrangementet til at omfatte resten af byen. Såvel byens handlende som flere af

6 6 2 sogne lokalområdets øvrige foreninger bakkede op om denne markedsdag. I år håber vi på endnu større tilslutning, især ville det være dejligt, hvis der kom flere gæster. Lokalrådet har i flere år forsøgt at råbe beslutningstagerne op i håbet om øget trafiksikkerhed på vores veje. Forvaltningen har så i sin alvidende visdom besluttet at bruge en masse ressourcer på byporte ved Bildsø og Næsby Strand. Enhver kan med største lethed konstatere, at disse porte ikke har den ringeste effekt. Netop trafiksikkerheden vil i det kommende år fylde en del i lokalrådets arbejde, idet vi vil invitere Ungdomsklubben, Skolen og Idrætsforeningen til samarbejde til fordel for trafiksikkerheden. Herefter præsenterede kassereren et rigtig flot regnskab, der viste et pænt overskud på Lokalrådets drift til fordel for diverse aktiviteter i de 2 sogne. Lokalrådet havde også lagt op til vedtægtsændringer, blot en mindre rettelse vedrørende disponeringen af vores økonomiske midler. Vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt. De nye vedtægter er lagt på Lokalrådets hjemmeside, www2sogne.dk. Valg af medlemmer, suppleanter, revisorer og repræsentant i Stillinge Hallens bestyrelse foregik uden den store tumult, idet der var genvalg over hele linjen. Ib Jensen, Birthe Jacobsen og Hanne Tew er således stadig medlemmer af Lokalrådet, med Ketty Munch og Børge Carlsen som suppleanter. Revisorer er stadig Egon Henriksen og Jane Brodthagen, og Helle Jongshøj Jensen fik genvalg til Hallens bestyrelse. Beboermødet blev afsluttet med lækkert smørrebrød, og umiddelbart herefter samledes Lokalrådet i forsamlingshusets lille sal for konstituering. Også her var der genvalg over hele linjen. Formand er fortsat Lars Schou, næstformand er Ib Jensen, sekretær er Birthe Jacobsen og kasserer er Hanne Tew. Lars Schou Girokort I dette nummer af 2sogne har vi indlagt et girokort, som du kan benytte, hvis du vil støtte at bladet udkommer. Du har også mulighed for at indbetale på kontonummer Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omdeling af bladet. På forhånd tak! Lokalrådet

7 2 sogne 7 FORÅRSKONCERT med STILLINGE SKOLES KOR og LANDSBYKORET tirsdag den 12. april kl på Stillinge Skole Efter en lang og kedsom vinter, der endelig gik sin gang, kan vi ikke få forår nok. De to kor vil traditionen tro gøre deres til at synge lærker, anemoner og varme frem. Fri entré Efter koncerten sælger Landsbykoret kaffe/te og kage. Grundejerforeningen Stoukærgaard Indkalder hermed til den årlige generalforsamling Torsdag den 7. april 2011 kl Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88 Dagsorden samt revideret regnskab vil blive omdelt til medlemmerne. Forslag stiles til formand Jacob Tranegaard, Rugmarken 15, 4200 Slagelse, enten pr. brev eller på mail: senest 24. marts Vel mødt til generalforsamlingen Tilmeld dig lokal nyhedsmail ved at sende din mailadresse til Nyhedsmail kan bestå af lokale arrangementer eller hændelser opstået i vores lokalområde, som kan have din interesse. Se også

8 8 2 sogne AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR v/ Flemming Jørgensen Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse Telefon VAND VARME SANITET NATURGAS SOLVARME BIOBRÆNDSELSANLÆG VARMEPUMPER Aut. VVS-installatør Næsbyvej Slagelse Tlf

9 2 sogne 9 Har du brug for brodering af navn, logo, motto eller lignende? Det kan f.eks. være på R.M. Maskinbrodering I/S v/rikke Borup Ryttersgaard & Marie Borup Jensen Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse Tlf eller Arbejdstøj af enhver art lige fra kedeldragter til jakkesæt og slips Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. reklamelogoer Hestedækner med navn på hest og/eller rytter Håndklæder, sengetøj, duge osv. også til hotelog restaurationsbranchen Dåbskjoler med navn og dato Ting til baby: Navnebrodering på f.eks. sengetøj, stofbleer og håndklæder Alufacader Altanlukninger OG ALUFACADER Forsikringsskader Solfilm Butiksruder Indramning af billeder Salg af kunstnerartikler Alt glarmesterarbejde udføres Strandvejen Slagelse Fax Bil

10 10 2 sogne JHN Tømrermester JESPER HVID NIELSEN Gasekærvej 6, Kelstrup 4200 Slagelse Kontor Enghave Vemmelev Tlf LØVE TRAKTORSERVICE Reparation af traktorer og landbrugsmaskiner samt smedeopgaver udføres. Reservedele og stålmaterialer leveres. Niels Arne Skovgård Andersen Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng Værksted: Servicevogn: Møllegårdens brændesalg Køb dit brænde lokalt Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det. Bliver det vinter igen i 2011? Bestil dit brænde nu, så du har tørt brænde på lager. Møllegården Bildsøvej 64 Kirke Stillinge Salg af æg, brænde m.v /

11 2 sogne 11 Brændetræ Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke ved fast vej kan købes. Selvskovning i løvtræ er også en mulighed. Henvendelse til Skovfoged Verner Lauridsen eller A. Bech Valdbygaard Skovdistrikt Stillinge Idrætsforening FÆLLESFORMAND Jacob Raft tlf BADMINTON Kjeld Andersen tlf FODBOLD - ungdom Ole Madsen tlf FODBOLD - senior Kim Nielsen tlf GYMNASTIK Henrik Jensen tlf PETANQUE Bent Heegaard tlf HÅNDBOLD Mette Frimann Nielsen tlf STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F. Godt håndværk Tømrerfirma Fischer & Flindtholt ApS Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Jesper Jan

12 12 2 sogne Trelleborg Friskole Spæde forårstegn Foråret på Trelleborg Friskole blev faktisk skudt i gang allerede inden vinterferien, hvor det tilbagevendende arrangement Stjerne på en skole blev afholdt. Her kan alle stille op og vise hvad de kan; synge, danse, trylle, ja kun fantasien sætter grænser. Et forum, hvor der ikke er en smagsdommer som Thomas Blachman til at vurdere kvaliteten, men hvor alle kan stemme på deres egen favorit. Der bliver øvet flittigt i ugerne op til dagen, man må bruge frikvarter og fritid på at øve, der er ingen lærere til at instruere, alt foregår på ungernes initiativ. I dette års udgave af Stjerne på en skole deltog omkring 20 forskellige indslag. Årets vinder blev et overbevisende sangtalent Emilie fra 5. klasse, som virkelig forstod at give den som ægte rockstjerne. Men nævnes skal også en stor gruppe fra 0. klasse, som stillede op med en skøn sang. Der skal meget mod til, som 6-7 årig, at stille sig op foran skolekammerater, forældre og bedsteforældre. De unge stjerner gav den bare fuld gas. Det er skønt at se elevernes lyst til at optræde og mod til at stille sig op på scenen og 9. klasse har haft projektuge om miljø; i mindre grupper har man haft en uge til at lave et tværfagligt projekt om emnet. Projektopgaven er en af de færdigheder, som tæller på de unge menneskers afgangsbevis efter 9. klasse, derfor starter man på Trelleborg Friskole så tidligt som muligt for at give eleverne mulighed for at øve færdighederne og blive tryg med principper og værktøjer, inden det i 9. klasse er alvor. Der er kommet mange spændende og forskellige projekter ud af emneugen; og alle har fået en masse ny viden om miljø. Snart afholdes den årlige arbejdsdag, hvor forældre i fællesskab yder en indsats for skolen i form af oprydning, hovedrengøring, forskønnelse og små projekter til gavn for eleverne. I år skal der laves lyddæmpning i et par af klasselokalerne i den gamle bygning. Haven skal have en forårsklargøring, og elevrådet har et par ønsker til opfyldelse. Vi håber på godt forårsvejr og stor tilslutning på dagen. Forår er også lig med forberedelse til lejrskoler for mange af skolens klasser. Her rystes de forskellige trin sammen. Mellemtrinnet tager f.eks. til Næstved på en tredages tur, hvor der skal arbejdes med natur og teknik som det faglige omdrejningspunkt.

13 2 sogne 13 D. 31. marts afholdes den årlige generalforsamling, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. I øvrigt vil vi allerede nu opfordre alle i lokalområdet til at sætte kryds i kalenderen lørdag d. 18. juni, hvor årets sommermarked på Trelleborg Friskole afholdes. Mere om dette i næste nummer af 2 Sogne. Tina Mattebjerg Stillinge IF afholder ordinær generalforsamling for alle medlemmer Onsdag den 27. april 2011 kl i Kr. Stillinge Forsamlingshus Dagorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af fremlagt revideret regnskab 4. Indkomne forslag, herunder Stillinge Idrætsforenings forslag til vedtægtsændringer 5. Valg til bestyrelse, udvalg, suppleant, revisor 6. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalg 7. Valg af repræsentanter til Stillinge hallens bestyrelse 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød, sodavand, øl, kaffe/the og kage. Af hensyn til traktementet skal tilmelding ske SENEST onsdag den 20. april 2011 til Pia Svendsen, tlf eller mail På bestyrelsens vegne Pia Svendsen (næstformand) Stillingevej 104, 4200 Slagelse Stillinge Idrætsforening STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F.

14 14 2 sogne BYFEST LØRDAG DEN 18. JUNI 2010 v/ SPEJDERGÅRDEN, STØVLEBÆKVEJ AKTIVITETER: Fodbold ungdom i Stillinge IF tager imod gæster Håndboldafdelingen i Stillinge IF tager imod gæster Gratis zumba Landsby fodbolddyst Oplev spejderlivet Ansigtsmaling for børn hos Kom-Ann Forskellige boder Familieloppemarked Dyrskue Ridetur på hest Køretur med minitog De lokale jagthornspillere Lotteri Hoppeborg for de mindste Festpladsen åbner kl og lukker kl Kl er der fest i teltet med medbragt mad og dans til Left & Right. Der vil blive opstillet stor grill. Er du over 16 år, koster deltagelsen 90,- kr., er du under er det gratis. Foruden maden skal du huske det gode humør. (Se side 54) Der vil hele dagen være mulighed for at købe popcorn, is, slik, øl, vand. De lokale spejdere viser deres evner ved bålet, og der vil være smagsprøver af friluftsmad. Ret til ændringer forbeholdes. Hjælp til...! Dette års byfest afholdes lørdag den 18. juni ved Spejdergården, Støvlebækvej. I den forbindelse har Støtteforeningen for Hejninge Stillinges venner brug for DIN hjælp. Vi har brug for ALT hjælp til f.eks. op- og nedtagning af festpladsen, bemanding af de forskellige salgsboder m.v. Går DU rundt med en god idé til aktiviteter til byfesten, hører vi også gerne fra DIG. Har DU lyst til at give en hånd med ved dette års byfest, eller går DU rundt med en god idé til aktiviteter, så kontakt Pia Svendsen, tlf , mail

15 2 sogne 15 Som noget nyt i år afholder Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner lørdag den 18. juni 2011 på fodboldbanen ved Spejdergården, Støvlebækvej Landsby fodbolddyst Hver landsby samler et 7-mands fodboldhold. Holdet skal bestå af mænd og kvinder i alderen 18 år og opefter. Holdet må meget gerne komme festligt udklædt. Fodbolddysterne vil blive afviklet i løbet af eftermiddagen. I løbet af de forskellige kampe vil der blive uddelt forskellige præmier for bedste udklædning, bedste mål, dystens fair-player. Den vindende landsby modtager en vandrepokal. Landsbyerne skal sende deres samlede tilmelding til Addi Hansen, tlf eller Pia Svendsen, tlf SENEST den 1. juni Familieloppemarked Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner afvikler i forbindelse med den årlige byfest familieloppemarked. Grib chancen og reservere en stand til dine effekter. Du skal selv medbringe udstyr til opsætning af salgsstanden. Er du interesseret i en GRATIS stand eller ønsker yderligere oplysninger, så kontakt Pia Svendsen, tlf eller Addi Hansen, tlf SENEST den 10. juni Børnedyrskue Har du lyst til at vise dine små kæledyr eller bamser frem? Hvis ja - så ta til byfest ved Spejdergården, Støvlebækvej. Du skal selv medbringe udstyr til opsætning af bur m.v. I løbet af dagen vil der være uddeling af forskellige præmier. Er du interesseret i at deltage i dyrskuet GRATIS eller ønsker yderligere oplysninger, så kontakt Pia Svendsen, tlf eller Addi Hansen, tlf SENEST den 10. juni 2011.

16 16 2 sogne Din lokale mekaniker udfører alt i autoreparationer Køb og salg af brugte biler Salg af reservedele Har din bil fået en bule - eller rust i kanterne... Kom til os med mange års erfaring og få et uforbindende tilbud. Stillinge Auto-Pladeværksted Tlf BENT HANSEN STRANDENS MALERSERVICE Alt malerarbejde udføres Ring for et uforpligtende tilbud Malermester Bjarne Nielsen Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Mobiltlf

17 2 sogne 17 Karl H. Pedersen Tømrer/byggetekniker Tlf MTB BYG Bildsøvej 40, Kr. Stillinge 4200 Slagelse

18 18 2 sogne Erlings Hestevogne Aftal tur med hestevogn Vogne fra 2-30 personer Tlf.: Mobil: Lysgaarden, Kelstrup Bed & Breakfast 2 hyggelige værelser med separat indgang og med fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet med 2 enkeltsenge. Priser: Se hjemmesiden eller kom forbi og tal med mig eller ring. Hanne Kathlyn Tew Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse Tlf Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at bestille værelser i god tid. Velkommen!

19 2 sogne 19 Læs mere om vores produkter på eller kontakt os på Mobil Værksted Computer-Problemer v/torben Ryttersgaard Grønhøjvej 12B Øster Stillinge 4200 Slagelse Alt malerarbejde udføres Tilbud gives uden forbindende Malerfirmaet Bo Nielsen ApS Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Mobil Fax

20 20 2 sogne KFUM-spejdernes støtteforening i Stillinge KFUM-spejdernes forældreforening i Stillinge har skiftet navn til KFUMspejdernes støtteforening i Stillinge. Pga. de senere års udvikling i forældretilslutningen til frivilligt arbejde, så vi os nødsaget til at ændre foreningens navn til noget mere tidssvarende. Vi gør det i håbet om, at flere udefrakommende vil være med til at støtte spejderarbejdet. I øjeblikket har foreningen kun ganske få medlemmer, og det vil vi gerne lave om på. Foreningens forhenværende navn antydede, at man skal være forælder til en aktiv spejder. Med ændringen kan alle interesserede støtte spejderarbejdet ved at indbetale det årlige kontingent på kr. 50,- til kontonr Marlene Indsamling af effekter til loppemarked Så er det igen blevet tid til spejdernes store loppemarked! Søndag d. 14/ kl. 10 afholder spejderne på Støvlebækvej det traditionelle loppemarked Hvis du vil skænke os dine loppe-effekter, kan du kontakte Addi på tlf Husk! Vi tager ikke imod hårde hvidevarer HUSK Sct. Hans 2011 hos spejderne Sæt allerede nu aftenen af til at fejre Sct. Hans hos spejderne

21 2 sogne 21 Indefodboldstævne i Stillingehallen Fodbold for alle STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F. Fodboldstævne for alle børn og unge, som har lyst til at prøve at spille indendørs fodbold på en sjov og festlig måde. Stævnet foregår lørdag den 23. april 2011 kl i stillinge Hallen. Alle børn og unge (5-16 år) kan deltage gratis. I kan deltage uanset niveau og der er præmier til alle. Stævnet afvikles efter fairplay-konceptet fra DBU og der udnævnes en fairplayer i hver række. Tilmelding skal ske til Heidi Madsen ved sms eller ring på tlf , senest fredag den 15. april. Træningsoversigt Stillinge IF Forår 2010 Hold Træningstid Træningssted Træner U7-U9-U11 Piger Mandag StillingeHallen Heidi,Ina og Birgitte U14/15 Piger Man/Ons Støvlebækvej Kim og Figo U8 Drenge Tirsdag StillingeHallen Lars og Uffe U9 Drenge Man/Ons StillingeHallen Ole og? U12 Drenge Man/Ons Støvlebækvej Frank U16 Drenge Tirs/Tors Støvlebækvej Patrick og Jesper Senior Herre Tirs/Tors Støvlebækvej? Old Boys Herre Efter Aftale Efter Behov Støvlebækvej Arne På opfordring søges fodboldspillere til et veteranhold i Stillinge Som Veteranspiller er man fra 1961 eller før ( = 50+). Har det din interesse så kontakt Ole Madsen på tlf eller Petanque Ferie er ikke noget, der afholdes i petanque! Her spiller vi hele året. - Og den nye forårssæson starter den 1. april. Der er, som skrevet, spillet hele vinteren, selv når der lå sne på banerne. Man havde så taget en ekstra klud med for at fjerne det værste sne fra kuglerne. Ja, det er et frisk folk, der gør meget for at holde sig i form. Spilletider: Fra 1. april: Tirsdag kl Fredag kl Lørdag kl Fra 3. maj: Tirsdag kl Fredag kl Lørdag kl Bent

22 22 2 sogne

23 2 sogne 23 FRITIDSBUTIKKEN - det naturlige valg når du skal sælge eller købe fritidshus. En ordentlig handel HUSK - en salgsvurdering fra Nybolig Jan Milvertz er gratis og uforpligtende, og skulle dit fritidshus - mod forventning ikke blive solgt, så koster det dig naturligvis ikke en krone. Nybolig Jan Milvertz Stillinge Strand Drøsselbjergvej Slagelse tlf

24 24 2 sogne Tagdækning Tagpap-renovering Reparation - vedligeholdelse og ny tagdækning. Gratis eftersyn og tilbud. Evt års forsikringsgaranti. Tagdækkermester Benny Carlsen Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge Tlf også aften - lørdag/søndag Biltlf Fax Slagelse Dyrehospital A/S Sten Kokholm Konsultation efter aftale Kirurgisk og medicinsk behandling EKG - laboratorieundersøgelse Røntgen - Ultralydsscanning Rugvænget 12, 4200 Slagelse Godkendt af Den Danske Dyrlægeforening Knud Olsen Bildsø Tlf Alt i VVS Naturgas Tank-udskiftning Rimelige priser Kommer overalt Faglig betjening - solsikker varme

25 2 sogne 25 KIRKESIDERNE

26 26 2 sogne KIRKESIDERNE

27 2 sogne 27 KIRKESIDERNE

28 28 2 sogne KIRKESIDERNE

29 2 sogne 29 KIRKESIDERNE

30 30 2 sogne KIRKESIDERNE

31 2 sogne 31 KIRKESIDERNE

32 32 2 sogne KIRKESIDERNE

33 2 sogne 33 Jeres sommerhus skal i nærmeste fremtid tilsluttes den offentlige kloak Vi er autoriserede kloakmestre, og med mere end 30 års gang i lokalområdet har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt. Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom. Ring til os hvis du har brug for: Slamsugning/højtryksspuling Aut. kloakmester Kran / grabbil Nyetablering og reparation af kloakker Levering af grus og sten TV-inspektion Containerudlejning Rodskæring Slagelse Kloakservice ApS Rødstensgården Tlf DØGNVAGT

34 34 2 sogne Så kom foråret endeligt, det har vi alle ventet længe på. Så dejligt forår til alle. Vi har i Klub Stjernen afholdt generalforsamling d. 29. januar Her har 2 dejlige personligheder og tidligere bestyrelsesmedlemmer fratrådt bestyrelsen og endnu 1 dejlig personlighed, vores tidligere formand, fratrådt formandsposten og indtrådt som medlem til bestyrelsen. Så på den nye bestyrelses vegne, vil jeg gerne give Annette Kaae en kæmpe stor tak, som har været og stadig er en dejlig ildsjæl i lokalområdet. Hun fik Klub Stjernen op at stå for 10 år siden, som en masse børn/unge har haft rigtig meget glæde af og som fremtidige børn/unge vil få meget glæde af. Hun har været den store drivkraft i alle de år og har lagt en masse arbejde i klubben, tusind tak for det initiativ. Hun har sammen med andre, herunder Niels R. Christensen, kæmpet og håbet på bedre omgivelser til vores børn/unge, da der har været lidt flytten rundt i området med Klub Stjernen. Som det fremgik i sidste udgave af 2Sogne var Annette Kaae indstillet til årsprisen, sammen med 3 andre fra lokalområdet, Helge Christensen, Jacob Tranegaard og Anne-Lise Egede, en årspris som lokalrådet lancerede i 2010, som er et skulderklap til en lokal ildsjæl, der uegennyttigt arbejder som frivillig i lokalområdet. Så det er med stor stolthed, at bestyrelsen for Klub Stjernen kan sige tillykke til vores Annette Kaae, som modtog denne årspris til beboermødet i de 2 Sogne d. 13. marts Tusind tak for din ildhu, du vil savnes, men vi er ganske sikre på, at du lægger vejen forbi Klub Stjernen ind imellem. Endvidere vil jeg også på bestyrelsens vegne give Kim Kristensen en kæmpe stor tak for hans store arbejde i de år, han har været en del af Klub Stjernen samt hans post som kasserer, ja og det med tallene havde han bare helt styr på. Så tusind tak for din tilstedeværelse i Klub Stjernen, du vil blive savnet, men igen er vi ret sikre på, at også du vil lægge vejen forbi Klub Stjernen engang imellem. Til slut vil jeg også på bestyrelsens vegne give endnu en ildsjæl Niels R Christensen, vores tidligere formand, en kæmpe stor tak for hans ildhu for Klub Stjernen om håbet og kampen for bedre omgivelser for vores børn/unge, hvilket så er lykkedes nu. HUSET er under opførelse ved hallen, super godt gået

Beboerblad for. Nr. 3 33. årgang Juni 2010

Beboerblad for. Nr. 3 33. årgang Juni 2010 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 33. årgang Juni 2010 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 4 33. årgang August 2010

Beboerblad for. Nr. 4 33. årgang August 2010 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 33. årgang August 2010 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd Du kan også læse 2sogne på www.2sogne.dk 2 April 2015 38. årg.

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd Du kan også læse 2sogne på www.2sogne.dk 2 April 2015 38. årg. UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 32. årgang Oktober 2009

Beboerblad for. Nr. 5 32. årgang Oktober 2009 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 32. årgang Oktober 2009 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Sanne Broustbo 61 65 40 88 Jørgen Lyck Elsborg 58 54 81 41 Susanne Hvitnov 58 50 61 00 Birthe Jacobsen

Læs mere

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6 UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3 Nummer 4, 21. årgang, april 2015 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Den ny ledelse af skolerne i Sdr. Stenderup og Bjert Læs side 3 Lokalhistorisk Forening har vokseværk

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 7 februar 2014 Gislev & Ellested Sogne

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 7 februar 2014 Gislev & Ellested Sogne Vækst Nr. 7 februar 2014 i Gislev Marts - April - Maj Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 64 Nr. 2-2014 Fra redaktionen

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Årets konfirmander - den 26. april Bagest fra venstre: Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj 2. række fra venstre: Johannes

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Ni-Design DYRLÆGERNE. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation. Jens Gram Petersson

Ni-Design DYRLÆGERNE. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation. Jens Gram Petersson 1 Jens Gram Petersson Entreprenør/ Aut. Kloakmester Surmosevej 13, 7150 Barrit Alt forefaldende entreprenørarbejde udføres Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld Mail: bjerre-el@mail.tele.dk www.bjerre-el.dk

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere