Arduino opgaver Teknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arduino opgaver Teknologi"

Transkript

1 : I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino. Opgaverne bliver i nogen grad sværere og sværere op gennem opgavenumrene. Opgaverne kan laves ved at opbygge kredsløb på et fumlebrædt. Eller ved at bruge en af de Kit, jeg har lavet. LCD & Keypad Kit: For at kunne forbinde Kittene til Arduinoen, er der her gengivet kopier af deres printudlæg. Bemærk, at der er to versioner. De kan fx kendes på antal trykknapper i højre side. 1: Side 1 af 32

2 2: På 2 er der tilføjet 2 Buzzere under LCD-en. Den ene giver lyd på ca. 2 KHz blot der tilsluttes 5 Volt. Den anden skal have tilført et signal, 5 Volt. Brug evt. mit Arduino-kompendium til at lave opgaverne eller søg på nettet. Der er der et hav af eksempler. Opstart: Side 2 af 32

3 _1. opgave: Hent sketchen Blink. Den blinker en lille lysdiode på bordet koblet til pin 13. Lav lidt om på blink-intervallet. Blinkende Lysdioder Brug et kit, eller monter 8 LED på et fumlebrædt Udvid Blinkprogrammet til at få alle 8 til at lyse i række, men med 0,1 sekund imellem hver Brug fx pin 13 og ned til pin 6. Prøv at lave om på blinkfrekvensen. Input fra knap Nu skal der laves variabel pauselængde mellem de enkelte l?? Monter 2 knapper på hver sin inputpin. Fx på pin 4 og 3. Husk at erklære dem som input. Den ene knap skal kunne skrue op, og den anden knap ned for blink-frekvensen på en lysdiode. Husk formodstande for LED, hvis de monteres på fumlebrædt. Her defineres en variabel med et navn, og en værdi. Variabelnavnet kan så efterfølgende bruges i programmet i stedet for et pinnummer. Det skal ske oven for Setup() Kodeeksempel: Side 3 af 32

4 // Læs pin byte ledpin = 13; // LED connected to digital pin 13 byte inpin = 7; // pushbutton connected to digital pin 7 byte val = 0; // variable to store the read value void setup() pinmode(ledpin, OUTPUT); pinmode(inpin, INPUT); void loop() val = digitalread(inpin); digitalwrite(ledpin, val); // sets the digital pin 13 as output // sets the digital pin 7 as input // read the input pin // sets the LED to the button's value if (val == 1) // Do something // If - Else: Eksempel: if (x > 120) digitalwrite(ledpin1, HIGH); digitalwrite(ledpin2, HIGH); // Bemærk: if ( x == 10 ) // 2 lighedstegn, = er begge sande?? // If else if (pinfiveinput < 500) // action A else // action B /* Kodeeksempel: Side 4 af 32

5 Programbeskrivelse: */ // Def af variable til at holde et pinnummer. const byte uppin = 4; // the number of the pushbutton pin const byte downpin = 3; // // Vi skal også bruge en variabel til at indeholde en værdi, der skal bruges i delay-funktionen! int delayvalue = 100; byte buttonstate = 0; er lav eller høj. // Startværdien er 100. en Integer kan højest være // // skal bruges til at læse værdien af en knap, om den void setup() pinmode(uppin, INPUT); pinmode(uppin, INPUT); // initialize the button pin as an input: // initialize the button pin as an input: // Og alle LED-Outputpins skal jo selvfølgelig være output. void loop() delay(delayvalue); digitalwrite(13, HIGH ); delay(delayvalue); digitalwrite(13, LOW ); buttonstate = (digitalread(uppin)); if (buttonstate == HIGH) delayvalue++; // adder 1 til værdien buttonstate = (digitalread(downpin)); if (buttonstate == HIGH) delayvalue--; // træk 1 fra værdien RGB-Kit: Side 5 af 32

6 Jeg har lavet nogle RGB-kit, der kan bruges til eksperimenter med Røde, Grønne og Blå lysdioder. Lysdiodestripséne skal forsynes med 12 Volt. Brug fx en netadapter. Arduinoen skal styre indgangene på kittet. Et højt på R, G eller B tænder de respektive lysdioder, Røde, Grønne eller Blå. R, G & B kan forbindes direkte til digitale outputs. men smartere til PWM-outputtene, dem der er mærket med ~. Disse outputs kan pulses med ca. 400 Hz, og med en variabel dutycycle. analogwrite(pin,. Value ); // Value kan være fra 0 til 255. Ideer: Brug af For-loop: Ideer: // analogwrite // Værdi fra 0 til 255!!! void loop() int x = 1; for (int i = 0; i > -1; i = i + x) analogwrite(pwmpin, i); if (i == 255) x = -1; delay(10); // switch direction at peak Side 6 af 32

7 Lav nu flere for loops, så alle værdier på både Rød, Grøn og Blå LED vises!!! LCD. Skitsen her viser hvordan forbindelserne skal laves til et LCDmodul. Det viste potentiometer bruges til at justere kontrasten på teksten på skærmen. Det skal kun bruges, hvis man selv opbygger et system på print. Med Potmeteret kan man justere spændingen på pin 3 fra 0 til 5 Volt. På kittene er der lavet kontrastjustering. Backlight er på vore LCD lagt på pin 15 og 16. Det skal kun bruges, hvis man skal kunne se displayet i mørke. Muligvis er BackLight plus og minus ombyttet. På kittene er der lavet mulighed for at tænde og slukke Backlight. ( På den ene LCD virker Backlight ikke ) Formodstanden for Backlight er vist for stor. Prøv med 47 ohm. Side 7 af 32

8 Her er der et andet diagram. Det er ikke nødvendigt med backlight i dagslys! Pinnumre på LCD er fra venstre pin 1 til og 16 er til backlight. Husk formodstand, fx 47 ohm v. 5 Volt. Ang. egendefinerede karakterer på LCD: Se fx Der er vist et include-bibliotek til danske karakterer i Arduino-IDE-en. Ellers se min hjemmeside: Åben eksemplet: Fil > Eksempler > Liquid Christal > Hello World Her et uddrag: // include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(20, 4); // Print a message to the LCD. lcd.print("hello, world!"); Læg mærke til, at der skal ændres i linjen hvor der defineres, hvor stor LCD, der er koblet på. Vore LCD er på 4 linjer a 20 karakterer. lcd.begin(20, 4); Bemærk også, at der default er regnet med at anvende pin: LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); De skal forbindes til kittets stik Side 8 af 32

9 1 2 RS skal til pin Arduino pin 12, Enable til pin 11, osv. RS skal til pin Arduino pin 12, Enable til pin 11, osv. Hele koden fra eksemplet: Se // include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(20, 4); // Print a message to the LCD. lcd.print("hello, world!"); void loop() // set the cursor to column 0, line 1 // (note: line 0 to 3, and column 0 to 19 lcd.setcursor(0, 1); // print the number of seconds since reset: lcd.print(millis() / 1000); Side 9 af 32

10 Find eksemplet her: Arbejd nu lidt med koden, så der skrives på alle linjer, - og evt. efter en pause skrives 4 nye linjer tekst. Flere kommandoer: // Flere kommandoer: lcd.clear(); // Clearer alle 4 linjer Se endvidere: Brug debugvindue Arduionoen er jo koblet til PC-en via et USB-kabel. Arduinoen programmeres via kablet, men ud over dette, er der mulighed for at sende data både fra Arduinoen til PC-en i et program, og også fra PC-en ( Keyboardet ) til programmet, der kører på uc-en. I Arduino-IDE-en er der mulighed for at åbne et vindue, der viser de data, der sendes via USB-en til PC-en. Vinduet kaldes et Debug-vindue, da det er meget let at afluse dvs. fejlfinde et program ved at få skrevet værdier fra uc-programmet i debugvinduet. Side 10 af 32

11 Til højre er vist et sketcheksempel, og til venstre er debug-vinduet vist Bemærk at man ikke kan bruge pin 0 og 1 og samtidig bruge den serielle debug-monitor. For at starte kommunikationen fra Arduinoen skal der i setup-program-sektionen indføjes en ordre om at opstarte seriel transmission til PC-en. void setup() Serial.begin(9600); // start en seriel kommunikations-mulighed Eksempel: int x = 0; void setup() Serial.begin(9600); Serial.println("Hello world"); delay(2000);// Give reader a chance to see the output. void loop() Serial.println(x); // Send værdien af x delay(500); x=x+1; // Kan også skrives: x++; if (x>5) x=0;; Side 11 af 32

12 Spænding fra Potentiometer vist på LCD-dispalay /* Analog pins: Lavet af Marcus: 1.z Sender spændingen målt på et Potentiometer til LCD-displayet */ int sensorpin = A0; float sensorvalue = 0.0; #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() lcd.begin(20, 4); void loop() sensorvalue = analogread(sensorpin); sensorvalue = sensorvalue * 500; sensorvalue = sensorvalue / 1024; lcd.setcursor(2, 1); lcd.print("temp er "); lcd.setcursor(11, 1); lcd.print(sensorvalue); lcd.setcursor(17, 1); lcd.print("c"); delay(500); Data fra Debug Vinduet på PC-en til Arduino Side 12 af 32

13 Ligesom man kan sende data fra Arduino til PC-en, kan man sende data modsatte vej. Det man vil sende, indskrives i øverste rude i Debugvinduet, og sendes serielt via USB-kablet. Her er et eksempler på, hvordan det kan bruges: Eksempel: int inbyte = 0; int outputpin = 13; // incoming serial byte void setup() Serial.begin(9600); // start serial port at 9600 bps: pinmode(outputpin, OUTPUT); void loop() if (Serial.available() > 0) inbyte = Serial.read(); // get incoming byte: if (inbyte == 'E') digitalwrite(outputpin, HIGH); else if (inbyte == 'F') digitalwrite(outputpin, LOW); else Serial.print('H'); delay(1000); Serial.print('L'); delay(1000); Side 13 af 32

14 For mere: Se speciel kompendium: Se fx Youtube: Lysdiode-styrke styret af potentiometer a) Monter et potentiometer til en analog indgang. Lad den læste værdi afgøre hvor hurtigt en lysdiode blinker. Obs: De værdier, der læses fra en analog indgang er fra 0 til 1023, dvs. der læses 10 bit. Men de værdier, der kan skrives til en PWM-udgang er kun på 8 bit. b) De læste værdier skal skrives på PC-skærmen i debug-vinduet. Brug Serial.Print. c) Hvis den læste spænding på potmeteren er lig 2,5 Volt, skal det markeres på PC-skærmen. Hvis > 4,5 Volt, så blink en anden LED 5 gange. ( Brug en For-løkke i en subrutine ) Hvis < 0,5 Volt, så skal en tredje LED lyse. Her er eksempler på, hvad der kan bruges af kode: const int analogindgang = A0; //Definer indgangnummer int analogvaerdi = 0; // definer en variable, giv den værdien 0 analogvaerdi = analogread(analogindgang); // læs værdi til variabel analogvaerdi = analogvaerdi / 4 // omregn til max 8 bit. analogvaerdi kan nu bruges i et program til fx at bestemme blinkfrekvens eller fade-value. Mål analog spænding / temperatur Side 14 af 32

15 Microcontrolleren ( Atmega328P ) der bruges på Arduinoboardet, har indbygget mulighed for at læse analoge værdier på nogle inputs, A0 til A5 Ordren til at indlæse en værdi er Variabel = analogread(analogindgang); Her er vist, hvordan man kan forbinde et potentiometer til indgang A2. Den spænding, der kan læses, er fra 0 til 5 Volt. Processoren kan jo ikke forstå analoge spændinger, så det, der sker, er, at den læste analoge værdi omsættes til et tal. Her er vist et princip. I Arduino ucontrolleren foregår det på den måde, at en analog spænding på 0 Volt omregnes til et tal med værdien 0. 5 Volt omsættes til og 2,5 Volt bliver så ca Altså: 0 til 5 Volt læses ind i en værdi som får værdien 0 til 1023 Skal man så udskrive den målte spænding på en skærm, er det nødvendigt at lave lidt beregning. For det første er det vigtigt, at man vælger en variabel-type, der kan indeholde kommatal. Fx Float. En omregning kunne ske som følgende: Side 15 af 32

16 int sensorvalue = analogread(a0); // Convert the analog reading (which goes from ) // to a voltage (0-5V): float voltage = sensorvalue * (5.0 / ); Serial.println(voltage); // print out the value you read: Eksempel: /* Program til at konvertere analog værdi og udskrive tilsvarende spænding. */ int sensorpin = A0; // select the input pin for the potentiometer float sensorvalue = 0.0; // variable to store the value coming from the sensor void setup() Serial.begin(9600); Serial.println("Test af kommunikation til debug Vindue"); void loop() sensorvalue = analogread(sensorpin); sensorvalue = sensorvalue * 5; sensorvalue = sensorvalue / 1023; Serial.println(sensorValue); // Send værdien af x delay(100); Et eksempel mere: /* Arduino Voltmeter */ // Konstanter const int analogindgang = A0; const unsigned int dtime = 500; const float gain = 204.6; // Variabler int analogvaerdi = 0; float volt = 0.0; void setup() Side 16 af 32

17 Serial.begin(9600); void loop() analogvaerdi = analogread(analogindgang); Serial.print("Vaerdi fra ADC = "); Serial.print(analogVaerdi); // Indsæt din beregning/konvertering her! volt = float(analogvaerdi); volt = volt / gain; Serial.print("\t Spaending = " ); Serial.println(volt); delay(dtime); Undersøg IC-en LM35. Lav programmet om, så der måles på signalet fra temperatur-sensoren LM35. Præsenter temperaturen i Debug-vinduet og eller på LCD Ps: Serial.println(volt, 2); Skriver 2 decimaler, hvis tallet er et kommatal. Ur-program Test følgende program! /* Ur-program Dette program anvender et delay til at holde øje med tiden. Men det tager jo også noget tid at udføre ordrer, så delayet skal jo ikke være 1000 ms. */ // Def af Konstanter const byte ledpin = 13; const unsigned int tdelay = 1000; // Konstant i ROM! // Def af Variabler byte sekundtaeller = 55; byte minuttaeller = 59; byte timetaeller = 23; // Startværdier, for test byte asekund = 59; // Alarm tidspunkt byte aminut = 59; byte atime = 23; void setup() Serial.begin(9600); pinmode(ledpin, OUTPUT); digitalwrite(ledpin, LOW); void loop() Side 17 af 32

18 printtid(); // Indsæt din kode her! if(sekundtaeller==asekund && minuttaeller==aminut && timetaeller==atime) digitalwrite(ledpin, HIGH); Serial.println(" ALARM! "); else digitalwrite(ledpin, LOW); sekundtaeller++; if (sekundtaeller >= 60) sekundtaeller = 0; minuttaeller++; if (minuttaeller >= 60) minuttaeller = 0; timetaeller++; if (timetaeller >= 24) timetaeller = 0; delay(tdelay); //##### SUBs ##### void printtid() Serial.print( "Tid: "); if(timetaeller < 10) Serial.print("0"); if(timetaeller < 1) Serial.print("0"); else Serial.print(timeTaeller, 1); // 1 Serial.print(":"); if(minuttaeller < 10) Serial.print("0"); if(minuttaeller < 1) Serial.print("0"); else Serial.print(minutTaeller, 1); Serial.print(":"); if(sekundtaeller < 10) Serial.print("0"); if(sekundtaeller < 1) betyder 1 decimal. Side 18 af 32

19 Serial.println("0"); else Serial.println( sekundtaeller, 1); // sekundtaeller, 1 /* Syntax Serial.print(val) Serial.print(val, format) */ // ##### Ikke flere SUBs ##### Termoprinter: Lav et program, der fx når der trykkes på en knap sendes en tekst til termoprinteren. Baudrate = Protokol: ID = 8Ah, dernæst sendes tekst som ASCII, og der afsluttes med CR, Carriage Return, eller End of String. = 0Dh. /* Programeksempel til at skrive på termoprinteren The circuit: * RX is digital pin 10 (connect to TX of other device) * TX is digital pin 11 (connect to RX of other device) */ #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial myserial(10, 11); // RX, TX ( myserial er blot et navn, der kan sagtens // laves flere virtuelle UARTS, ex: // SoftwareSerial portone(7,8); // SoftwareSerial porttwo(5,6); byte rx = 10; // byte tx = 11; void setup() // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only // pinmode(rx,input); pinmode(tx,output); digitalwrite(tx,high); delay(500); Side 19 af 32

20 Serial.println("Hej!"); // i Debug vinduet: myserial.begin(1200); // set the data rate for the SoftwareSerial port delay(500); myserial.write( 0x8A ); // ID for Termoprinter delay(100); myserial.write ("Davs"); // Skriv tekst delay(100); myserial.write( 0x0D ); // Terminate string og start skrivning delay(100); Serial.println("Sendt"); // i debugvinduet void loop() // run over and over RF-ID Se Cookbook, ca. side 206. Se fx: RF-ID: Se: Når en tag kommer i nærheden af læseren, sender læseren 10 byte, dvs. 10 digit via dens UART til Arduinoens Rxd. Først sendes en start-karakter, dernæst 10 digit TAG-nummer, og endelig en end-karakter. ( måske er det flere bytes der sendes? ) Skriv tag-id på PC-skærmen i Debug-vinduet, eller på et LCD-display. Obs: der kan være forskel på benforbindelserne på de to modeller vi har af RDM630. Side 20 af 32

21 Forbindelserne til model RDM630: New! Interface Data output format for RF-ID læserne: bps,N,8,1 2. CHECKSUM: card 10byte DATA entire do XOR operation 02 10ASCII Data Characters Chechsum 03 Example: card number: 62E3086CED Output data:36h 32H 45H 33H 30H 38H 36H 43H 45H 44H CHECKSUM: (62h) XOR (E3h) XOR (08h) XOR (6Ch) XOR (EDh)=08h I nogle kilder ses at der kommer 14 byte. Dvs. at der fra RF-ID-en sendes 12 Byte. Byte nummer 1 er?? De næste 10 byte er kortets nummer. Hvert tal er gemt som ASCII. Dvs. at fx et 6-tal sendes som 36h. Sidste byte er en tjecksum, som giver læse-processoren mulighed for at tjekke, om den har læst korrekt. Sendes data til LCD hvordan skrives de så?? ( Char ) Side 21 af 32

22 RC-Servomotor Styr en servomotor fra sketch på PC-en. ( Cookbook side ca. 296 ) En servomotor kan normalt dreje maximalt ca. 180 grader fra side til side, men der findes også motorer, der kan rotere kontinuerligt. Benforbindelser: BLACK Ground WHITE Control pin RED +4.8V power supply (+5V works well ) Indmaden i servomotoren ser således ud! Side 22 af 32

23 Blokdiagram: Her er vist et blokdiagram over indmaden i en servomotor. På akslen ud af motoren er der monteret et potentiometer. Denne giver en spænding fra 0 til 5 Volt, afhængig motorens position. Herved kan elektronikken vide, hvor motoren står. Kilde: Elektronikken i motoren skal styres af en Controller, der sender en række pulser til motoren. Pulserne omformes i motorens elektronik til et positionssignal, og motoren kører til en stilling, så forskellen mellem den indbyggede potentiometers feedback-spænding, og den ønskede position er nul. Vha bredden på pulserne på controlledningen kan man bestemme motorens position. Pulserne skal gentages hver ca. 20 ms. Side 23 af 32

24 Motorens position styres af pulsbredden på signalledningen.. Motoren drejer fra den ene yderstilling til den anden hvis pulsernes bredde ændres fra 1mS til 2mS. Kilde: Brug det medfølgende Servo-motor-bibliotek til at styre servoer direkte. Mit Servokit kan evt. bruges. Det skal have data tilsendt serielt: Baud 1200 ID = 8Ch + 4 bytes. Motor 0 er venstre i bunden Motor 1 er venstre på armen Motor 2 er højre på armen Motor 3 er højre i bunden ( set fra uc-en. ) Data sendes som xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Hvor xxxxxxxx er værdier fra 1d til 180d. Data er: ID, Motor0, Motor1, Motor2, Motor3, Motor4 Servoerne starter med at bevæge sig ved Power_on. Men så snart der ankommer serielle data, går servoens uc over i et nyt program, der adlyder de modtagne komandoer. Side 24 af 32

25 Hvis P3.5 er lav, hoppes direkte til styring kun med serielle data Hvis P3.4 er lav, køres alle motorer fra 1 til 180!! Interrupts: Følgende diagram er et forsøg på at lave et samlet diagram over en timer og interrupt-struktur Arduino Timer1 Interrupt-Opsætning CTC Mode Interrupt ( Clear Timer on Compare Match ) Enable Interrupt i TIMSK-reg: Timer Interrupt Mask register TIMSK1-Bit: [xxxx x, OCIE1B, OCIE1A, TOIE1] ATMEL AVR Enable Global Sei(); Interrupt interrupts (); Disable Cli(); nointerrupts (); ATMEGA328 ( Der er også en kanal B & C ) ( Kun Kanal A Clearer timeren ) Output Compare Register Timer Compare Value Eks: OCR1A = 15624; Timer Overflow Bit Flag TCNT1H Oscillator 16 MHz OCR1B Compare match: TIMSK1 = ( 1 << OCIE1A ); bitset(timsk1, OCIE1A); TIMSK1 = B ; OCR1A TCNT1L 16 Bit 16 Bit Timer/Counter 1H Timer/Counter 1L TCNT1 = 0; Preload: TCNT1 = 25324; Overflow: bitset(timsk1, TOIE1); TIMSK1 = B ; Frekvensdeler = Prescaler OCRnC OCRnB Bit Compare 1 TIMSK1 Sæt TOV1 Bit Reset Counter TIFR1 Sæt OCF1A bit Clock-pulser, f = ( osc / prescale ) Overflow Bit 0 Compare Bit 1 Timer/Counter Interrupt Flag Register Output Compare Interrupt Flag OCF1A og Overflov flag TOV1 cleares af hardware ved interrupt kald Ov erf low Vector ISR(TIMER1_OVF_vect) TCNT1 = 25324; Output Compare Vector ISR(Timer1_COMPA_Vect) Timer0 bruges til delay(); millis(); & micros(); Timer1 til servo(); Timer2 til tone(); Timer 0 & 2 er kun 8 bit Fra Pins TCCR1A TCCR1B Timer/Counter Control Register A/B Mode select registre [ CSxx = Clock Select bit ] [ WGMxx = Wave Generation Mode ] TCCR1B-Bit[xxxx WGM12, CS12, CS11, CS10 ] TCCR1B = ( 1 << WGM12 ); Turn on Compare ( CTC ) Mode TCCR1B = B ; ( Wave Generation Mode ) bitset(tccr1b, WGM12); bitset(tccr1b, CS10); // Vælg Prescaler bitset(tccr1b, CS12); TCCR1B = ( 1 << CS12 ) ( 1 << CS10 );// = 1024 TCCR1B = 0x05; // = 1024 [CS12, CS11, CS10] 000 Stop Timer 001 Divide by * Ekstern clock på T1 Definerede konstanter: CS10 = 0 CS11 = 1 CS12 = 2 WGM12 = 3 Rev: 14/ / Valle Eksempel på Counter Compare Match interrupt: /* Arduino timer/counter Compare Match "CTC" interrupt example Testet 8/ sek. Interrupt??? Valle */ Side 25 af 32

26 #define LEDPIN 13 void setup() pinmode(ledpin, OUTPUT); // initialize Timer1 cli(); // disable global interrupts TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0 TCCR1B = 0; // same for TCCR1B OCR1A = 15624; // set compare match register to desired timer count: TCCR1B = (1 << WGM12); // turn on CTC mode: // Vælg prescaler og start timer // TCCR1B = (1 << CS10); // set prescaler to 1 // TCCR1B = (1 << CS11); // set prescaler to 8 // TCCR1B = (1 << CS11) (1 << CS10); // Set prescaler to 64 // TCCR1B = (1 << CS12); // set prescaler to 256 TCCR1B = (1 << CS12) (1 << CS10); // Set prescaler to 1024 TIMSK1 = (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt: sei(); // enable global interrupts: void loop() // do some crazy stuff while my LED keeps blinking ISR(TIMER1_COMPA_vect) digitalwrite(ledpin,!digitalread(ledpin)); // toggle pin. Eksempel på Counter overflow interrupt. /* Eksempel på Interrupt ved timer overflow. Valle / 8/ */ Side 26 af 32

27 // #define ledpin 13 int timer1_startvalue; int sekund = 0; int minut = 0; int hun_delsekund = 0; volatile boolean flag = 0; //boolean flag = 0; void setup() // pinmode(ledpin, OUTPUT); Serial.begin(9600); while (!Serial) ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only // initialize timer1 nointerrupts(); TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; // disable all interrupts // Set timer1_startvalue to the correct value for our interrupt interval timer1_startvalue = 64886; // preload timer MHz/256/100Hz //timer1_startvalue = 64286; // preload timer MHz/256/50Hz //timer1_startvalue = 34286; // preload timer MHz/256/2Hz // timer1_startvalue = 3036; // preload timer MHz/256/1Hz TCNT1 = timer1_startvalue; // preload timer TCCR1B = (1 << CS12); // 256 prescaler ( = betyder Bitwise or. ) TIMSK1 = (1 << TOIE1); // enable timer overflow interrupt interrupts(); // enable all interrupts ISR(TIMER1_OVF_vect) // interrupt service routine TCNT1 = timer1_startvalue; // gen-load timer1 // digitalwrite(ledpin, digitalread(ledpin) ^ 1); Toggle hun_delsekund++; flag = HIGH; if (hun_delsekund > 99) hun_delsekund = 0; sekund++; if (sekund > 59) sekund = 0; minut++; void loop() while(flag==low) // Wait til change!! Serial.print(minut); Side 27 af 32

28 Serial.print(':'); if(sekund<10) Serial.print('0'); Serial.print(sekund); Serial.print(':'); if(hun_delsekund<10) Serial.print('0'); Serial.println(hun_delsekund); flag=0; // delay(1000); Se flere eksempler: Eksempel på 2 Hz interrupt der bruger Counter Compare. /* Arduino: timer and interrupts Timer1 compare match interrupt example more infos: created by RobotFreak */ #define ledpin 13 void setup() pinmode(ledpin, OUTPUT); // initialize timer1 nointerrupts(); TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 0; // disable all interrupts OCR1A = 31250; // compare match register 16MHz/256/2Hz TCCR1B = (1 << WGM12); // CTC mode TCCR1B = (1 << CS12); // 256 prescaler TIMSK1 = (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt interrupts(); // enable all interrupts ISR(TIMER1_COMPA_vect) // timer compare interrupt service routine digitalwrite(ledpin, digitalread(ledpin) ^ 1); // toggle LED pin void loop() // your program here... Side 28 af 32

29 Timer 1 overflow interrupt eksempel: 2 Hz /* * Arduino: timer overflow interrupts * Timer1 overflow interrupt example * more infos: * */ #define ledpin 13 void setup() pinmode(ledpin, OUTPUT); // initialize timer1 nointerrupts(); TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 34286; TCCR1B = (1 << CS12); TIMSK1 = (1 << TOIE1); interrupts(); // disable all interrupts // preload timer MHz/256/2Hz // 256 prescaler // enable timer overflow interrupt // enable all interrupts ISR(TIMER1_OVF_vect) // interrupt service routine that wraps a user // defined function supplied by attachinterrupt TCNT1 = 34286; // preload timer digitalwrite(ledpin, digitalread(ledpin) ^ 1); // toggle LED pin void loop() // your program here... // timer example from electronicsblog.net #define LED 13 boolean x=false; void setup() pinmode(led, OUTPUT); TIMSK1=0x01; // enabled global and timer overflow interrupt; TCCR1A = 0x00; // normal operation page 148 (mode0); Side 29 af 32

30 TCNT1=0x0BDC; // set initial value to remove time error (16bit counter register) TCCR1B = 0x04; // start timer/ set clock ; void loop () digitalwrite(led, x); ; ISR(TIMER1_OVF_vect) TCNT1=0x0BDC; // set initial value to remove time error (16bit counter register) x=!x; Urprogram: Eksempel: Krystallets frekvens er 16 MHz. Der bruges en frekvensdeler på 1024, dvs. der kommer en frekvens på 16M / 1024 = Hz til tælleren. Dvs. når der talt pulser, er der gået 1 sekund. Så der skal indsættes en værdi på , ( fordi tælleren starter med 0 ) i et sammenligningsregister, og når tælleren kommer op på dette tal, udløses et interrupt, og tælleren nulstilles. Gennemgå programmet, - og tilføj manglende kommentarer!! Kodeeksempel: /* Arduino timer/counter Compare Match "CTC" interrupt example Urprogrammet er skrevet til 1.z og EUX til at styre tiden i forbindelse med lysstyring til krydderurter. Tiden vises på Debug-vinduet. Der udløses et interrupt hver 1 sekund. I en interruptrutine optælles sekunder, og der tjekkes for >= 60. Hvis tilfældet, nulstilles, og minutter øges med 1. Igen tjekkes for overløb. Osv. Der er lavet mulighed for at justere uret. Side 30 af 32

31 Der er plads til at man selv kan tilrette programmet, så der kan tilføjes temperaturstyring, - og / eller brug af LCD-display. Testet 18/ Valle */ #define LEDPIN 13 // for test // Definering af Variabler: byte sekundtaeller = 17; byte minuttaeller = 41; byte timetaeller = 17; byte inbyte; // Startværdier, for test void setup() pinmode(ledpin, OUTPUT); // for test // initialize Timer1 til interrupt cli(); // disable global interrupts TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0 TCCR1B = 0; // same for TCCR1B OCR1A = 15624; // set compare match register to desired timer count: // Bit i TCCR1B: **** WGM12, CS12, CS11, CS10 TCCR1B = (1 << WGM12); // turn on CTC mode: // Vælg prescaler og start timer // TCCR1B = (1 << CS10); // set prescaler to 1 // TCCR1B = (1 << CS11); // set prescaler to 8 // TCCR1B = (1 << CS11) (1 << CS10); // Set prescaler to 64 // TCCR1B = (1 << CS12); // set prescaler to 256 TCCR1B = (1 << CS12) (1 << CS10); // Set prescaler to 1024 // Eller TCCR1B = 0x05; TIMSK1 = (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt: sei(); // enable global interrupts: Serial.begin(9600); void loop() // Måske er det bedre at sætte display-håndteringen ned i Interrupt // delen. Så vil den kun skrive på vinduet, når der er gået 1 sekund. Serial.print("tiden er: "); Serial.print(timeTaeller); Serial.print(" : "); Serial.print(minutTaeller); Serial.print(" : "); Serial.println(sekundTaeller); Side 31 af 32

32 if (Serial.available() > 0) inbyte = Serial.read(); // get incoming byte: if (inbyte == 'T') // test for Byte timetaeller++; else if (inbyte == 't') timetaeller--; else if (inbyte == 'M') minuttaeller++; else if (inbyte == 'm') minuttaeller--; else if (inbyte == 's') sekundtaeller = 0; delay(500); ISR(TIMER1_COMPA_vect) // Interrupt service ( sub )rutine digitalwrite(ledpin,!digitalread(ledpin)); // toggle pin. sekundtaeller++; if (sekundtaeller >= 60) sekundtaeller = 0; minuttaeller++; if (minuttaeller >= 60) minuttaeller = 0; timetaeller++; if (timetaeller >= 24) timetaeller = 0; Side 32 af 32

Arduino opgaver. I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino.

Arduino opgaver. I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino. : Hyperlinks til forskellige opgaver: #Binære_tal, #Knightrider, #Dot_Matrix-display, #Fra_Debug_vindue_til_Ardu, #Hej_mor, #Pernille, #Interrupts, #Keypad, #LCD, #Morse, #Potentiometer, #RF_ID, #RGB,

Læs mere

Fra programmering til mikroprocessor

Fra programmering til mikroprocessor Programmering for begyndere Brug af Arduino Fra programmering til mikroprocessor EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Programmerings kursus Sidste gang (Introduktion)

Læs mere

Arduino opgaver Teknologi

Arduino opgaver Teknologi : Hop til opgave: Blink, Blinkende lysdioder, Input fra knap, RGB-Kit, LED-Cube, LCD-Display, Debug-vindue, LED styret af Potentiometer, Mål temperatur, Ur-Program, Termoprinter, RF-ID, Servomotor, Timer-interrupt,

Læs mere

Arduino opgaver Teknologi

Arduino opgaver Teknologi : Hop til opgave: Blink, Blinkende lysdioder, Input fra knap, RGB-Kit, LED-Cube, LCD-Display, Debug-vindue, LED styret af Potentiometer, Mål temperatur, Ur-Program, Termoprinter, RF-ID, Servomotor, Timer-interrupt,

Læs mere

Arduino kursus lektion 3:

Arduino kursus lektion 3: Arduino kursus lektion 3: I denne lektion skal vi lave få en diode til at fade op og ned! Herefter skal denne diode bruges sammen med en lysføler til at lave en smart lysfølsom diode som selv justere lyset

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Arduino opgaver. I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino.

Arduino opgaver. I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino. : Hyperlinks til forskellige opgaver: #Binære_tal, #Knightrider, #Dot_Matrix-display, #Fra_Debug_vindue_til_Ardu, #Hej_mor, #Pernille, #Interrupts, #Keypad, #LCD, #Morse, #Potentiometer, #RF_ID, #RGB,

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

ARDUINO PROGRAMMERING

ARDUINO PROGRAMMERING ARDUINO PROGRAMMERING Teknologisk Institut Opgaver i programmering af Arduino Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 2 Arduino Uno mikrokontroller... 2 Digitalt signal... 3 Analogt signal... 3 Arduino Uno Specifikationer...

Læs mere

Interrupt - Arduino. Programmering for begyndere Brug af Arduino. Kursusaften 6 EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK

Interrupt - Arduino. Programmering for begyndere Brug af Arduino. Kursusaften 6 EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Interrupt - Arduino EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK Interrupts Programmeringskursus Genbrug Interrupts Betyder blot at man afbryder

Læs mere

danske karakterer på Lcd

danske karakterer på Lcd Arduino og LCD ( 16/3-13 ) Når Arduinoen kobles til et LCD-display, kan man ikke umiddelbart skrive de danske karakterer æ, ø og å. Bag hver karakterplads i LCD-en er der en 8-bit RAM. Hvis der skrives

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

CANSAT & ARDUINO step by step

CANSAT & ARDUINO step by step CANSAT & ARDUINO step by step Jens Dalsgaard Nielsen SATLAB Aalborg Universitet Danmark jdn@space.aau.dk 1/51 Arduino CANSAT - MÅL At måle ved hjælp af sensor temperatur, tryk, acceleration, CO2, lys,...

Læs mere

RF-ID Kompendium. RF-ID & Radio control. Dette kompendium indeholder materiale om RF-ID. Materialet er meget foreløbigt.

RF-ID Kompendium. RF-ID & Radio control. Dette kompendium indeholder materiale om RF-ID. Materialet er meget foreløbigt. Senest redigeret 8. april 2014 RF-ID Kompendium Dette kompendium indeholder materiale om RF-ID Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag meget gerne. ------------------------

Læs mere

LCD Character display Intro

LCD Character display Intro LCD Character display Intro Der findes flere typer af LCD karakter-displays, fra forskellige firmaer. Her er vist en type, der er blå. Pins: Nummer 1 fra venstre Her er vist en nærmere beskrivelse af de

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

// inkluder library kode: #include <LiquidCrystal.h> #include <Serial.h> // Initialiser display LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// inkluder library kode: #include <LiquidCrystal.h> #include <Serial.h> // Initialiser display LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); /* OZ1HJR Program til styring af Mercury Motor SM-42BYG011-25 (ROB-09238) med EasyDriver V4.4 (ROB-10267). Når MS1 og MS2 begge er High, er et step (1.8 grader) opløst i 8 mikrostep. Et mikrostep svarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Analoge indgange og A/D konvertering Analoge udgange Knud Krogsgaard Jensen OZ1QK Oversigt Oversigt over i aften: A/D konvertering iterations

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Arduino kursus lektion 4:

Arduino kursus lektion 4: Arduino kursus lektion 4: I denne lektion skal vi bruge et digitalt termometer til at aflæse temperaturen! Herefter skal vi tænde 3 dioder som hver indikerer forskellige temperaturer! Opgave 1: Temperatursensor

Læs mere

Adgangskontrol med Arduino

Adgangskontrol med Arduino Adgangskontrol med Arduino AfAsbjørnAndreasen,BasthiannBildeogTobiasHøjsgaard Klasse2.4 RoskildeTekniskeGymnasium Formål med system Viharforsøgtatfremstilleetsystem,derskalkunneforhindreellertilladeadgangtiléneller

Læs mere

Projekt Når maskinen reagerer - Dataopsamling og aktuatorer

Projekt Når maskinen reagerer - Dataopsamling og aktuatorer Projekt Når maskinen reagerer - Dataopsamling og aktuatorer Af Nikki Mitchell og Jacob Thuesen Nikki Mitchell og Jacob Thuesen Side 1 af 20 08-02-2010 Indledning... 3 Formål... 3 Teori... 4 Arduino opgave

Læs mere

Alt elektronik heri er købt via http://dx.com, og arduino udviklingssoftware er hentet fra http://arduino.cc.

Alt elektronik heri er købt via http://dx.com, og arduino udviklingssoftware er hentet fra http://arduino.cc. Få-tiden-til-at-gå-[DIGITAL]-ur =============================== Copyright 2013, Richard Jørgensen. Alle ophavsretlige rettigheder frafaldet 2015. (Kopier og brug som du har lyst.) Forord: ===== Denne vejledning

Læs mere

Debug-vinduet. // run once, when the sketch starts. Serial.println("Lets calculate a hypoteneuse"); // send data til // Debugvinduet

Debug-vinduet. // run once, when the sketch starts. Serial.println(Lets calculate a hypoteneuse); // send data til // Debugvinduet Data fra Arduino til Debug Vinduet på PC-en. Når der skal bruges kommunikation til Debugvinduet, kan man ikke bruge Arduino s pin 0 og 1, idet de bruges til den serielle transmission mellem PC og Arduino.

Læs mere

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Intro til AVR Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Projektidé Brug en AVR-microcontroller Mål temperatur vha. temperatursensor Vis på display Send til computer og vis temperatur Slide 2 Plan 27/10-2005:

Læs mere

Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007

Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007 Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan i dag Afrunding af OZ3VB's program Fra "almindelig C" til "microcontroller C" Lighederne

Læs mere

Filnavn: main.c 17-05-2002

Filnavn: main.c 17-05-2002 /*Afgangsprojket Intelligent hus styringssystem med LAN. Hovedprogram til brug i PIC 16F628, placeret på slaveenhed. filnavn: dato: Funktion: fra master, main.asm 2/4-2002-2002 tk Kommunikerer med Master-PC,

Læs mere

Modeljernbane elektronik for begyndere...og dem der vil igang med at bygge deres egne dekodere

Modeljernbane elektronik for begyndere...og dem der vil igang med at bygge deres egne dekodere 2015 Modeljernbane elektronik for begyndere...og dem der vil igang med at bygge deres egne dekodere Dette dokument giver en grundlæggende indføring i standard elektronik komponenter og deres virkemåde,

Læs mere

//--------------------------------- Definition af porte og funktioner -------------------------

//--------------------------------- Definition af porte og funktioner ------------------------- Temeraturmåler (C-program).txt // Initialiserings-sekvens #include #pragma model=medium #pragma code=0x0000 #pragma xdata=0x4000 #pragma asm=on #pragma parameters=register //#define display P4

Læs mere

System Arkitektur og Integration

System Arkitektur og Integration Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 1/24 System Arkitektur og Integration MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 2/24 Tidligere har i

Læs mere

Datamaters arkitektur og programmering

Datamaters arkitektur og programmering Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 1/24 Datamaters arkitektur og programmering MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 2/24

Læs mere

Arduino. Processoren på kittet er fra Atmel, af AVR-familien, og hedder Atmega 328.

Arduino. Processoren på kittet er fra Atmel, af AVR-familien, og hedder Atmega 328. kompendium. Dette kompendium er ikke et forsøg på at være fyldestgørende, for at komme i gang med at programmere, men er en samling af informationer og tips. Og der er en række links til materialer på

Læs mere

Brug af digitale ind og udgange

Brug af digitale ind og udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Brug af digitale ind og udgange Oversigt over aftenen Digitale ind- og udgange Det er der ikke så meget i: Digitale indgange kan tænde og

Læs mere

I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET

I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET Mandag den 14 januar 2013 I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET OZ1QK Knud Krogsgaard Jensen 1 ARDUINO I 2 C - BUSSEN ELLER?? Plan for I aften: Jeg siger noget i 10 minutter I fortæller lidt om

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

Port & Bitmanipulation

Port & Bitmanipulation Port & Bit-manipulation i Arduino: Links til afsnit i dokumentet: Indledning Sammenhæng mellem Arduino pins og porte Portregistre Skriv_til_port / Variabel Læs port / SFR bitset bitclear bitwrite BitRead

Læs mere

SO - Projekt Teknologi B og Informations teknologi B. Jonas R, Mathias, Jonas D og Nielsedrengen

SO - Projekt Teknologi B og Informations teknologi B. Jonas R, Mathias, Jonas D og Nielsedrengen SO - Projekt Teknologi B og Informations teknologi B Jonas R, Mathias, Jonas D og Nielsedrengen 2012 INTRODUKTION TIL FORLØBET... 4 TEKNOLOGI DEL... 4 FORMÅL... 4 ANALYSE... 4 Problemformulering...4 Tre

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Jens Dalsgaard Nielsen JDN / No.1 Teknologi konkurrencen IPADs, mobilos, HTC'er Medicentre JDN / No.2 IPAD, Iphone, HTC,... 1000 Mhz 8000000 kbyte

Læs mere

Indholdsfortegnelse :

Indholdsfortegnelse : Udarbejdet af Kasper jensen EUC-Syd 4ES 10-3-2001 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :...2 Mikroprocessor general :...3 Mikroprocessors funktion :...3 AT89C4051 :...3 Programmering :...3 Assambler

Læs mere

RF-ID. Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag meget gerne Side 1 af 15. Redigeret 14/

RF-ID. Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag meget gerne Side 1 af 15. Redigeret 14/ Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag meget gerne. ------------------------ Side 1 af 15 RF ID står for Radio Frequency Identification. teknologien kendes fra fx Natløb.

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære. at programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære. at programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Jens Dalsgaard Nielsen at programmere Arduinoer JDN / No.1 http://es.aau.dk/staff/jdn/edu/courses/14-2/ars mine slides alle kodeeksempler Et C/arduino kursus http://es.aau.dk/staff/jdn/edu/courses/14-2/imperativ/

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Til Sigurd Som aftalt vil jeg her fremsende vores program til vores 80C535 kit og display. Det gik jo ud på at vi skulle starte med at få den til at intialiserer displayet,

Læs mere

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM trømsvigt Alarm Bruger MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672A GSM Power Outage Alarm User Manual V1.4 1 INTRODUCTION Strømsvigts alarm er en simpel enhed

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Jens Dalsgaard Nielsen JDN / No.1 Teknologi konkurrencen IPADs, mobilos, HTC'er Medicentre JDN / No.2 IPAD, Iphone, HTC,... 1000 Mhz 8000000 kbyte

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi C Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 13 Dato:

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi C Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 13 Dato: Side 1 af 13 Dato: 03-06-03 Til Sigurd Som aftalt får du nu tilbygningen til 80C535 kittet, keyboard og programmet med programopdatering. Den sidste opgave her, gik så ud på at tilslutte et tastatur, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Dataopsamling Klaus Jørgensen Gruppe. Klaus Jørgensen, Jacob Clausen Og Ole Rud Erhvervs Akademi Fyn Allegade 79 Odense C 5000 fra d 2/12-02 til d 20/12-02 Vejleder: SKH. Forord: Denne rapport omhandler

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, 2a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 20/01-03 03/02-03

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Sådan forbindes Arduinoen via et fumlebræt til ATTiny45 chippen.

Sådan forbindes Arduinoen via et fumlebræt til ATTiny45 chippen. Arduino software: https://www.arduino.cc/en/main/software Klaus modeltog, det levende hus: http://www.moppe.dk/levhusel.html TV simulation: http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/belebtes-haus/

Læs mere

up/ansi Eksamensspørgsmål

up/ansi Eksamensspørgsmål Side af 3 Dato: 26-06-2003 up/ansi Eksamensspørgsmål Spørgsmål : Erklæring af variable Skal placeres i første blok kan også placeres blandt erklæringer / definitioner af funktioner, dette er dog IKKE klogt.

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at beskrive et forløb. Det kan fx være en microcontrollers programafvikling.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at beskrive et forløb. Det kan fx være en microcontrollers programafvikling. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at beskrive et forløb. Det kan fx være en microcontrollers programafvikling. Der findes nogle gode programmer til at tegne flowcharts med, men de skal købes. Fx

Læs mere

Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i)

Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i) Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i) 1. DS1821 1-WIRE KOMMUNIKATION (HERUNDER TIMING KRAV) ------------------------ 2 2. DS1821 SOFTWARE (OPBYGNING AF STYREPROGRAM I SYSTEM51 C) -----------

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. A/D Konvertering. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq Projekt varmemåler wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe Afsluttende projekt

Læs mere

Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino

Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino Dette er en artikel i en serie, hvor jeg vil forsøge at bringe dig tættere på din mikroprocessor, uanset typen. Jeg kører med Arduino Uno, d.v.s.

Læs mere

Projekt rapport. for. Zigbee kommunikation

Projekt rapport. for. Zigbee kommunikation Projekt: Zigbee kommunikation Dato: 24-02-2010 Afleverings Dato: 04-06-2009 Titel: Projekt rapport for Zigbee kommunikation 6. semester projekt i WEM1 ved Ingeniørhøjskolen i Århus Gruppe 2: 06709 Sean

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002.

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002. Temperaturmåler Klaus Jørgensen Klaus Jørgensen & Ole Rud Odense Tekniskskole Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002 Vejleder: PSS Forord.: Denne rapport omhandler et forsøg hvor der skal opbygges et apparat,

Læs mere

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen TG 8 EUC-Syd Sønderborg 6. Skoleperiode Elektronikmekaniker Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: 30 04-2002 Modtaget af: Søren Knudsen

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

Andreas Nordbek & Kristoffer Skude Jensen. DMX Styring 31-05-2010. Side 1 af 15

Andreas Nordbek & Kristoffer Skude Jensen. DMX Styring 31-05-2010. Side 1 af 15 Andreas Nordbek & Kristoffer Skude Jensen DMX Styring 31-05-2010 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 DMX... 4 3 Arkitektur... 5 4 Hardware design... 6 4.1 SPI... 9 5 Software... 10 5.1

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input. Instruktion til opsætning af SMS modul type GSM 220B Montering: Montering af GSM med en styring: FGC 313 eller 23 Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Læs mere

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet.

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet. 8 3. Nedtælling Nu skal du lave en nedtæller. Det er en god måde at lære variabler på og hvordan du skal kode micro:bit til at gøre dét, du vil have, at den skal vise. Du skal bruge: 1 x BBC micro:bit

Læs mere

Hardware dokumentation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Hardware dokumentation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Hardware dokumentation Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. VERSIONSHISTORIE...3 1.3. VALG AF HARDWARE...3 2. ADGANGS ENHED...4 2.1. FUNKTIONS DIAGRAM...4

Læs mere

uprocessorens hardware

uprocessorens hardware uprocessorens hardware 8080 Architecture Kernen i en processor er ALUen. Det er den som kan udfører simple regne operationer. De tal den arbejdermed gemmes i en række registre. Når et tal skal hentes eller

Læs mere

Fysisk Design 2013. Instruktorer Troels, Søren og Oskar

Fysisk Design 2013. Instruktorer Troels, Søren og Oskar Fysisk Design 2013 Instruktorer Troels, Søren og Oskar Introduktion - hvem er det der? Troels: Kandidat IT Produktudvikling Lyd med Arduino guy Søren: Bachelor IT Mac og Arduino guy Oskar: Kandidat IT

Læs mere

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 PLC - analogteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 2-20 Rekv. 0 Prod. 20-11-2005-21:51 Ordre 000 EFU OPGAVER -

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

LCD Modul. Ved Power-on skal LCD-displayet initieres, og evt. indstilles til 4-bit kommunikation.

LCD Modul. Ved Power-on skal LCD-displayet initieres, og evt. indstilles til 4-bit kommunikation. Vejledning til LCD Karakter Modul, 2 x 16 karakter. På min hjemmeside findes en kodegenerator. Den er gaflet fra en tysk side. Generatoren kan generere koder til 8051-kompatible, og heriblandt koder til

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Erklæring af variabler. Void indstil (Indstiller starttidspunkt og måleinterval).

Erklæring af variabler. Void indstil (Indstiller starttidspunkt og måleinterval). Indholdsfortegnelse til Bilag 1.: Side 1: Include filer. Side 1: Erklæring af variabler. Side 2: Void indstil (Indstiller starttidspunkt og måleinterval). Side 3: Void indstil (Indstiller starttidspunkt

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere