Referat fra møde i trafiksikkerhedsrådet 24. september 2014 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i trafiksikkerhedsrådet 24. september 2014 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup."

Transkript

1 Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Lise Rehhoff Holt Direkte Sagsnr.: G Referat fra møde i trafiksikkerhedsrådet 24. september 2014 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup. Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde 13. maj ) Kampagner a. Intern uopmærksomhedskampagne b. Nordjysk spritkampagne 4) Aktuelle tællinger 5) Færdselskursus for færdselskontaktlærere 6) Etablering af fysiske tiltag a. 2-1 vej Limfjordsgade, Gjøl b. 2-1 vej Skolegade, Aabybro c. Østergade, Aabybro d. 2 røde bump på Halagervej ved Biersted Mejeriby e. Omlægning af bump på Alstrupvej, V. Hjermitslev 7) Cykelforbindelse Kaas-Moseby 8) Trafiksikkerhedsinspektion 9) Byggepladstrafik i forbindelse med skolebyggeri i Aabybro 10) Evt. Deltagere Jens Christian Golding, Formand for Teknik & Miljø Erik Kjærsgaard, Nordjyllands Politi Ingrid Damgaard, færdselskontaktlærer, Aabybro Skole Dorte Korsbæk, Dansk Transport og Logistik Frank Andersen, Landboorganisationerne Karsten Sørensen, Dansk Kørelærer Union Jørgen Hellum, Ældrerådet Per Larsen, Cykel Motion Biersted Peter Laursen, Jammerbugt Kommune Lise Holt, Jammerbugt Kommune Afbud Bent Pedersen, Michael Schirmer, Handicaprådet Finn Jantzen, Dansk Cyklistforbund

2 Referat Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Ad 2) Godkendelse af referat Referatet blev godkendt Ad 3) Kampagner a) intern uopmærksomhedskampagne I ugerne kører Rådet for Sikker Trafik national uopmærksomhedskampagne. 35 % af alle ulykker sker pga. uopmærksomhed. Rådet har udviklet en intern kampagne til kommunerne, målrettet til kommunens ansatte i administrationen så de bliver endnu mere opmærksomme på: Kør bil, når du kører bil. Der er forskellige elementer i kampagnen, herunder udleveret bilstickers til bagsmækken og der hænger klistermærker på udgangsdørene, som fx: RING NU Kør bil, når du kører bil. Der er udviklet en et-minuts lang film, der på humoristisk vis gør opmærksom på at, det er vigtigt at være nærværende i bilen, selvom du ikke ellers er nærværende. b) Nordjysk spritkampagne Samtlige 11 kommuner i Region Nordjylland er gået sammen om at udvikle en ny spritkampagne. Kommunerne har hyret bureauet SHRPA, der har erfaring med udvikling af forskellige trafiksikkerhedselementer, bl.a. for Aalborg Kommune. Kampagnens målgruppe bliver unge mænd mellem år. Denne gruppe er overrepræsenteret i spritulykkerne, og er i en alder, hvor de er ved at forme deres eget selvbillede og finde ud af, hvad der er socialt acceptabelt i deres egen generation. Kampagnen kommer primært til at køre på facebook. Kampagnen afvikles i november Vi forventer at kampagnen kan genbruges i 1-2 år frem. c) Sænk Farten Sænk farten kampagnen afvikles igen ultimo oktober, hvor vi i Jammerbugt Kommune vil sætte vejkantsplakater op igen.

3 Ad 4) Aktuelle målinger Der ligger slangetællinger 7 steder i kommunen netop nu. Målingerne vil blive præsenteret på næste møde. Der blev spurgt om trafikmålingerne kan offentliggøres på hjemmesiden, så borgere kan se, hvor der generelt køres for hurtigt. Der var lidt debat i forhold til at en offentliggørelse af målingerne, mange steder sandsynligvis vil medføre en forventning om at etablere fartdæmpende foranstaltninger. Da kommunens budget til trafiksikkerhed er begrænset, vil kommunen ikke være i stand til at imødekomme alle ønsker. I forhold til at adfærdsændre folks opførsel, så går tendensen mere i retning af at bruge flertallet som det gode eksempel. Fx her på denne stækning, overholder 90 % af trafikanterne hastighedsgrænsen. Mennesker vil gerne være en del af fællesskabet og leve op til fællesskabets normer. Ved at formidle, at på visse strækninger køres der generelt for hurtigt, kan det føre til det modsatte resultat at her kører alle andre hurtigt, så det gør jeg også. Erik Kjærsgaard fortalte, at Nordjyllands Politi snart får en fotovogn til brug i Hjørring og Jammerbugt kommuner. Fotovognen skal bemandes med 1000 effektive timer om året. Det vil derfor være muligt for kommunen at rekvirere fotovognen til en hurtig indsats på steder, hvor der er problemer med at der bliver kørt for hurtigt. Ad 5) Færdselskursus for færdselskontaktlærere Rådet for Sikker Trafik afholder et kursus for færdselskontaktlærere i forhold til at give lærerne en opkvalificering til arbejdet med færdsel i skolerne og introduktion til materialer, metoder og samarbejdspartnere. Kurset omhandler motivation af kolleger, trafikpolitik på skolen, forældresamarbejde, færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver, samarbejde mellem skole, politi og kommune. Jammerbugt Kommune har aftalt med kursusholder, at hun kommer til Pandrup for at afholde et endags kursus for alle færdselskontaktlærerne i kommunen. Det bliver i samarbejde med Nordjyllands Politi. Kurset vil være gratis at deltage i for lærerne. Jens Christian Golding vil gerne være behjælpelig med at skrive et brev ud til skolerne omkring at opfordre til at prioritere at sende lærere til kurset, og pointere at det er vigtigt at alle skoler har en færdselskontaktlærer. Der bliver sendt invitationer til både folkeskoler og friskoler. Skoleforvaltningen vil blive orienteret.

4 Ad 6) Etablering af fysiske tiltag Limfjordsgade, Gjøl I trafiksikkerhedsplanen foreslås etablering af 2-1 vej (to minus et-vej) på Limfjordsgade på Gjøl (afsnit 10.1 forslag 2). Eksisterende forhold Limfjordsgade er en gennemfartsvej gennem Gjøl, der forløber igennem byen og forbi skolen. Strækningen gennem byen er ca. 3 km lang og dele af strækningen har et kurvet forløb. Kørebanen er ca. 5,5 meter bred. Langs den nordlige side af vejen er et fortov med en bredde på ca. 1,5 meter. Der er ikke kantstensopspring mellem kørebane og fortov. Det medfører, at nogle bilister trækker ind på fortovet, når de møder modgående trafik. Fortovet er hele vejen fra det vestlige byskilt og hen forbi Rønnebærvej, der er vejen hvorpå Gjøl Skole ligger. Her går fortovet over i en asfalteret cykelsti, der slutter ved Mølstubvej, som er den første boligvej, når man kører ind i Gjøl fra nordøst. Der er gadelys langs den nordlige side (ved fortovet) gennem hele byen. Der er tre bump på Limfjordsgade i nærheden af skolen. Ud for Brugsen, Limfjordsgade 53, er der skift i belægning på et ca. 60 meter langt stykke. Belægningen er torveagtig i primært betonbrosten med indlagte striber med granitbrosten. Der er skiltet med blå påbudstavle, der angiver anbefalet hastighed 30 km/t over torvearealet.

5 På den sydlige side af Limfjordsgade er kantsten. Mange huse ligger meget tæt på kørebanen. Trafikmåling Der er ultimo oktober 2012 taget en trafikmåling ved Limfjordsgade 78 (midt i byen ca. 300 meter øst for torvearealet). Målingen viser Gennemsnitshastighed 46 km/t 85 percentil 56 km/t Hverdagsdøgntrafik 1250 køretøjer Andel tung trafik 3,5 % 2-1 vej En 2-1 vej [to minus et vej] er en vej med kun ét kørespor, med dobbeltrettet trafik. Vejene prioriterer de bløde trafikanter, der har relativt brede kantbaner til rådighed. Når to modkørende køretøjer møder hinanden, skal de begge trække ud over den stiplede linje, der markerer kørebanen. Hvis der her er bløde trafikanter, må de holde sig bag ved disse. Opmarkeringen på vejen giver en visuel indsnævring af kørebanen, der umiddelbart virker hastighedsnedsættende. Eksempel fra Karise 2-1 veje er etableret flere steder spredt i hele Danmark, og også i Tyskland, Holland og Sverige. Vejdirektoratet har fået udarbejdet en erfaringsopsamling i maj 2013, hvor 11 sjællandske kommuner har medvirket. Kommunerne har efter implementeringerne af 2-1 veje ikke fået, eller kun i begrænset omfang, henvendelser fra borgere hvilket lokalt tolkes som et tegn på at vejene fungerer efter hensigten. Man har på Sjælland erfaring med en årsdøgnstrafik op til køretøjer. 2-1 vej på Limfjordsgade Der har fra Gjøl by været henvendelse omkring ønske til en 2-1 vej, som også er blevet fremlagt af lokale ved sommerfesten på Gjøl i juni i år. Den motoriserede trafik vil komme længere væk fra de vejnære huse, og kommer længere væk fra trafikanterne på fortovet. Limfjordsgade er udpeget som skolevej i kommunens skolevejsanalyse fra Cyklisterne vil ved opstribningen få en andel af kørebanen, hvor de hidtil har følt sig klemte i visse trafikale situationer.

6 2-1 vej starter lige efter bumpet efter Rønnebærvej (vejen ind til skolen) og fortsætter 1,6 km i vestlig retning. 2-1 vej slutter således før Karetmagerstræde, hvor Limfjordsgade slår et sving med ringe oversigtsforhold. På torvearealet vil der ikke blive stribet op til 2-1 vej. Opstribningen: 3,3 meter kørebane 2 * 30 cm brede stiplede linjer (2 meter stribe + 2 meter mellemrum) 2 * 80 cm cykelbaner 5,5 meter vejbredde Der ændres ikke på hastigheden, som bibeholdes til 50 km/t og med anbefalet hastighed over torvet på 30 km/t. Der opsættes ikke forbud mod parkering langs Limfjordsgade. Parkeringsmønstret på Limfjordsgade er blevet observeret dagligt over 1,5 måned, og der er i gennemsnit under en bil parkeret på strækningen, som opstribes. Der opsættes skilte i hver ende i forbindelse med at opstribningen starter. Der findes ikke en officiel tavle for 2-1 vej. Herning Kommune har udviklet og anvender den viste tavle, som vi også vil sætte op. I projektkataloget indeholder 2-1 vejforslaget, at der etableres et kantstensopspring til det eksisterende fortov, hvilket er bekosteligt (i alt er forslaget anslået til kr. 6 mio.). Ved at nøjes med opstribning og skiltning kan 2-1 vej etableres for ca. kr

7 Skolevej, Aabybro Skolevej i Aabybro har fået nyt slidlag, hvilket beboerne er glade for men de oplever også at trafikanterne har sat hastigheden op. Der er ønske om cykelsti. Skolevej ligger mellem Kærvej og Toftegårdsvej. Vejen er 540 meter lang. Vejen har en kørebanebredde på 5,1 meter. Der er ingen fortov eller gadelys. Der er hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Der er i ultimo april 2014 taget en trafikmåling mellem Skolevej 6-8. Målingen viser Gennemsnitshastighed 53 km/t 85 percentil 64 km/t Hverdagsdøgntrafik 330 køretøjer Andel tung trafik 2,7 % 2-1 vej For at få erfaringer med 2-1 vejtypen på forskellige typer af veje, har vi valgt også at opstribe Skolevej som 2-1 vej. Det vil også her forbedre forholdene for de bløde trafikanter. Opstribningen: 3,1 meter kørebane 2 * 30 cm brede stiplede linjer (2 meter stribe + 2 meter mellemrum) 2 * 70 cm cykelbaner 5,1 meter vejbredde Pris: anslået kr inkl. skiltning

8 Østergade, Aabybro I projektkataloget er forslag til at skabe en mere sikker krydsning over Østergade (afsnit 3.1 forslag 3). Børnene, der bor i kvarteret syd for Birkelsevej og Østergade, vil således få en mere sikker krydsningsmulighed, når de skal til og fra skole ved at anvende stiforbindelsen fra Østergade til Rosenvænget. Østergade er meget befærdet. Krydsningen af Østergade er ikke medtaget i rapporten om Infrastruktur omkring Aabybro Skole. Eksisterende forhold Østergade mellem rundkørslerne ved Birkelsevej og Toftevej, fik etableret cykelstier med kantstensopspring i Der er således fortov og cykelstier i begge side af gaden og der er gadelys. Kørebanen er 6,7 meter bred. Hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Trafikmåling ved Møllevej på Østergade taget september 2014 viser: Gennemsnitshastighed 48 km/t 85 percentil 57 km/t Hverdagsdøgntrafik 5000 køretøjer Andel tung trafik 5,3 % Der er busrute på Østergade med omkring 50 ture i døgnet. Vejreglerne fraråder kraftigt at etablere bump og hævede flader på busruter. Derfor er forslag 1 og 2 fra

9 projektkataloget ikke realiserbare (henholdsvis hævet flade og hævet forgængerfelt). Projekt Vi planlægger at etablere to par pudebump. Pudebump lader store køretøjer som busser passere bumpet uden effekt. Vi etablerede 4 par pudebump på en busrute på Stationsvej i Biersted efterår Pudebumpene bliver placeret på Østergade med et umiddelbart nord for Møllevej og et syd for stien ind til Rosenvænget. Arealet umiddelbart før bumpene og imellem bumpene bliver rødmalet, for at signalere, at her skal man være ekstra opmærksom. Stykket er i alt 70 meter inkl. bump. Vi vil efter møde i trafiksikkerhedsrådet orientere NTs trafikservice omkring planerne på Østergade. Der er busstoppesteder på hver side af det sydlige pudepump. Pris: anslået kr

10 Haldagervej Biersted Mejeriby er et lille bysamfund ca. 700 meter syd for Biersted. Kommunen har modtaget henvendelser på, at der kører hurtigt igennem byen, der har bytavler, og dermed en hastighedsgrænse på 50 km/t. Der er gadelys igennem Biersted Mejeriby. Haldagervej har midterstribe. Der er ingen fortov eller cykelbane. Der er taget en trafikmåling midt i Biersted Mejeriby, ud for Haldagervej 102, ultimo maj Tællingen viser Gennemsnitshastighed 60 km/t 85 percentil 71 km/t Hverdagsdøgntrafik 831 køretøjer Andel tung trafik 5,7 % Som målingen klart viser, så overtrædes hastigheden generelt. Målingen viser at kun 18 % af køretøjerne overholder hastighedsgrænsen. Vi påtænker at etablere et rødt 50 km/t bump indenfor byskiltet i hver retning på Haldagervej. Det følger den designlinje som Jammerbugt Kommune har etableret ved indkørslen ved andre bysamfund i kommunen. Pris: anslået kr

11 Alstrupvej, V. Hjermitslev Skolen i V. Hjermitslev er lukket. Der er stadig børnehave på skolens område. På Alstrupvej foran skolen er hastigheden nedsat til 40 km/t, hvilket er understøttet af 3 bump. Kommunen har gennem tiden modtaget mange klager over bumpene, som giver rystelser og sætninger i de nærliggende huse. På Alstrupvej er der fortov på begge sider af de første ca. 130 meter syd for krydset midt i byen. På vestre side af Alstrupvej er der fortov hele vejen ud forbi skolen, i alt ca. 500 meter. Der er gadelys langs fortovet. På den østlige side af Alstrupvej er en ca. 2 meter bred cykelbane. Der er taget en trafikmåling ud skolen ultimo april Tællingen viser: Gennemsnitshastighed 34 km/t 85 percentil 45 km/t Hverdagsdøgntrafik 440 køretøjer Andel tung trafik 3,6 % Da skolen er lukket, er det oplagt nu at fjerne hastighedsnedsættelsen og de tilhørende tre 40 km/t bump, og etablere et rødt 50 km/t bump ved den sydlige indkørsel til V. Hjermitslev. Pris: anslået kr

12 Ad 7) Cykelforbindelse Moseby-Kaas Jammerbugt Kommune har fået bevilliget støtte fra Cykelpuljen under Vejdirektoratet til etablering af en cykelforbindelse med Moseby og Kaas. o Cykelbaner i begge sider af vejen på en strækning af ca. 1,8 km fra T- krydset ved Rødhusvej til ca. 50 meter nord for Briketvej o Kørebanen på Bleggravsvej, mellem Kridtvej og Briketvej (ca. 550 meter), udvides med 1,0 meter for at skabe plads til cykelbanerne o Nord for Briketvej anlægges ny dobbeltrettet cykelsti i eget tracé nord om bebyggelsen langs Langgade. Stiens længde vil være ca. 1,3 km og forbindes til Kildeparken, hvor denne går ud i Kvorupvej, på en ny hævet flade. Der etableres en sikker krydsning for cyklister i cykelstiens vestlige ende. Ved krydsning af Lundergårdsvej får cyklisterne vigepligt. Cykelstien anlægges med asfalt i en bredde af 2,5 meter og der opsættes belysning på stien. Projektet forventes færdigt i Vi er ved at hyre en ekstern rådgiver til projektering og arealerhvervelse/ekspropriation.

13 Ad 8) Trafiksikkerhedsinspektion En trafiksikkerhedsinspektion har til formål at forebygge ulykker. Inspektionen udpeger systematisk de elementer, der skaber farlige situationer for trafikanterne. Den ser på den eksisterende vejs udformning, indretning og (manglende) udstyr. Inspektionen resulterer i en rapport med anbefalinger til tiltag på den aktuelle vejstrækning. Det blev foreslået at se på de to kryds i kommunen, hvor der har været en del uheld. Det er krydset Kattedamsvej / Knøsgårdsvej, Aabybro og krydset Skadbakvej / Kaas Hede, Kaas. Ad 9) Byggepladstrafik i forbindelse med skolebyggeri i Aabybro Der er taget første spadestik til den nye skolebygning ved Aaby Sønder Gade. Der etableres en overkørsel ud til Aaby Sønder Gade i svinget. Byggepladskørslen vil benytte denne adgang. Det blev foreslået, at orientere bygherren omkring forbuddet mod tung trafik på Birkelsevej. Ad 10) Evt. Erik Kjærsgaard orienterede om, at der i samarbejde med kommunen, er taget kontakt til alle MTB-klubber i området i forhold til at orientere omkring at tage hensyn til øvrige trafikanter og beboere i sommerhusområdet ved Kettrup Bjerge.

14 Aalborg Kommune har indviet banestien forbi Vadum. Ved kommunegrænsen overgår den fine stenmelssti til en uslået græsbevokset grusvej, der kan forceres på mountainbike, men er ikke egnet til almindelige cykler. Vejdirektoratet har frigivet en ny pulje til supercykelstier, og Jammerbugt Kommune kan evt. søge denne pulje i forhold til at skabe en god cykelforbindelse fra Aabybro til Aalborg. I Hune har der i skolernes sommerferie været skiltet med venstresving forbudt, når man kommer fra Hunetorpvej til Vesterhavsvej. Lige overfor hænger der et skilt, der vejviser til Blokhus til venstre. Det kan forvirre trafikanterne. P-forbudsskilte på Hunetorpvej i begge retninger har virket. Kommunen har planlagt et opfølgningsmøde med lokale repræsentanter fra Hune her i efteråret.

Dagsorden. Møde i Trafiksikkerhedsrådet Torsdag 6. oktober 2016 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup Mødelokale 2, kl

Dagsorden. Møde i Trafiksikkerhedsrådet Torsdag 6. oktober 2016 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup Mødelokale 2, kl Møde i Trafiksikkerhedsrådet Torsdag 6. oktober 2016 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup Mødelokale 2, kl. 14.00 Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Referat fra møde i Trafiksikkerhedsrådet Torsdag 28. maj 2015

Referat fra møde i Trafiksikkerhedsrådet Torsdag 28. maj 2015 Referat fra møde i Trafiksikkerhedsrådet Torsdag 28. maj 2015 Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Rehhoff Holt Direkte

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd - Referat

Trafiksikkerhedsråd - Referat Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bjarne Vagn Pedersen Direkte 7257 7328 bvp@jammerbugt.dk 01-12-2010 Sagsnr.: 2009-16281

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juni 2016 Journal nr. 15/22296 Login cow Sagsbehandler Connie Weiss Fallesen Telefon direkte 76 16 13 30 E-mail cow@esbjergkommune.dk Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord

Læs mere

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark - Indlæg og diskussioner på Trafikdage 2000 - Af Lárus Ágústsson og Trine Bunton Nielsen. Indledning Workshoppen indledtes med fire korte oplæg, hvor

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Formand for teknik og miljøudvalget Jens Chr. Golding Landboorganisation Frank Andersen Afbud Nordjyllands Politi Erik Kjærsgaard Afbud

Formand for teknik og miljøudvalget Jens Chr. Golding Landboorganisation Frank Andersen Afbud Nordjyllands Politi Erik Kjærsgaard Afbud Referat fra Trafiksikkerhedsrådet Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bjarne Vagn Pedersen Direkte 7257 7328 bvp@jammerbugt.dk

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Referat fra møde i Trafiksikkerhedsrådet Torsdag 26. november 2015

Referat fra møde i Trafiksikkerhedsrådet Torsdag 26. november 2015 Referat fra møde i Trafiksikkerhedsrådet Torsdag 26. november 2015 Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Holt Direkte 7257

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE Trafik 20. januar 2016 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

NOTAT. Etablering af fodgængerfelter ved skoler. Bilag 1 behandling på KMU-mødet 2014-10-20

NOTAT. Etablering af fodgængerfelter ved skoler. Bilag 1 behandling på KMU-mødet 2014-10-20 NOTAT Bilag 1 behandling på KMU-mødet 2014-10-20 Dato: 27. august 2014 Etablering af fodgængerfelter ved skoler I forbindelse med reglerne om, at skolepatruljer til alle tider skal befinde sig på fortov

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015 Trafiksikkerhedsråd 26. Februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. november 2014 3. Opfølgning a) Trafiksikkerhedsplan - Status b) Trafikplan Skærbæk

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2012 12/09075-4 Lotte Fyhn lfy@vd.dk +45 7244 2309 H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 Med baggrund i, at Vejdirektoratet

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Møde i Trafiksikkerhedsrådet tirsdag 17. marts 2015 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup Mødelokale 1, kl

Møde i Trafiksikkerhedsrådet tirsdag 17. marts 2015 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup Mødelokale 1, kl Møde i Trafiksikkerhedsrådet tirsdag 17. marts 2015 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup Mødelokale 1, kl. 15.00 Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje Trafikfarlige skoleveje Beskrivelse af godkendelsesprocedure: 1. Anmodning påført elevnavn, adresse, fødselsdato, skolenavn og klassetrin sendes til distriktsskolen. Skolen vurderer, om der kan anvises

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere