DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17"

Transkript

1 DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske November 2013 STÆNDERTORVET KULTURSTRØGET PARKERING SORTEBRØDRE PLADS HANDLEPLAN

2 Forord Indhold Med overskriften Den Dynamiske Bymidte har Roskilde Byråd, sammen med byens centrale aktører, sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af Roskildes historiske bymidte Handleplan for Roskilde Bymidte beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de kommende 4 år. Desuden præsenteres de private initiativer, der understøtter handleplanens realisering. Handleplanen tager udgangspunkt i udviklingsprogrammet: Den dynamisk Bymidte. Vision, rammer og proces. Formålet med handleplanen er at give en samlet overblik over de forskellige indsatsområders status og sikre den nødvendige fremdrift. Forord 2 Visionen 3 Hovedmålsætningerne 3 Nøgletal og potentialer 3 Status - foråret De kommende års prioriteringer 5 Mere og bedre bymidte 5 Mere liv i bymidten 6 Bedre tilgængelighed 8 Budgetforslag - oversigt 9 2

3 Visionen Roskilde Bymidte skal være hele kommunens dynamiske handels- og kulturcentrum. Med afsæt i byens egenart og historie skal bymidten videreudvikles med fokus på liv, mangfoldighed, sundhed, bæredygtighed og tilgængelighed. Liv og mangfoldighed Roskilde skal være kendt for liv og aktivitet i bymidten det meste af døgnet. Vi vil sikre et stærkt handelsliv ved at tiltrække nye oplevelser og nye butikstyper, som kan understøtte og supplere de mange gode tilbud, der allerede findes. Herved vil Roskilde Kommune stå stærkt i den regionale konkurrence. Balance mellem nyt og gammelt Vi vil passe på købstadsmiljøet, men gerne tilføje nye værdier. Plads til leg, bevægelse og udfoldelse Vi vil skabe spændende byrum, der indbyder til oplevelse og udfoldelse og giver mulighed for møde mellem alle typer mennesker. En grøn og bæredygtig bymidte Vi vil sætte fokus på bæredygtige løsninger, der tager hensyn til klima og miljø. Let adgang for alle Vi vil gøre det nemt at komme til bymidten og nemt at bevæge sig rundt. Gang, cykel og kollektiv trafik skal styrkes. Nøgletal for bymidten: Ca boliger Ca m 2 butiksareal Ca offentligt tilgængelige p-pladser Potentialer: Ca. 530 boliger Ca m 2 butikker Ca m 2 kontor og liberale erhverv - svarende til ca arbejdspladser 3

4 Status - foråret 2013 Cyklistplan 2012 udruller røde løbere for cyklisterne i bymidte Roskilde Byråd vedtog i december 2011 et forslag til udviklingsprogram for Roskilde Bymidte og en første udgave af handleplanen, der skal danne grundlag for og koordinere de mange aktiviteter i bymidten. I den forløbne periode er de første skridt taget til en realisering af de valgte indsatsområder: Mere og bedre bymidte Vinderforslaget fra idékonkurrencen i 2010 om Stændertorvets fremtid er omsat til et projekteringsgrundlag for Stændertorvet i samarbejde med interessenterne omkring torvet. Borgerne blev informeret ved et stort åben-telt arrangement i december Aktuelt er der indhentet tilbud på omlægning af torvet. Snæversti er omlagt i samarbejde med Gågadelauget og indviet 4. april Projekt for ny Sct. Olai Plads ved Roskilde Museums nye hovedindgang mod Sct. Ols Stræde er ved at blive udarbejdet. Bedre tilgængelighed I december 2011 blev to nye A-buslinjer med kvarterdrift indført på centrale strækninger. Medio 2013 suppleres med ny buslinje fra vestbyen til bymidten og stationen. Omlægning af busserne har resulteret i mange flere passager. I december 2012 vedtog byrådet Cyklistplan 2012, der er en strategi for fremme af cykling i hele kommunen. Hovedindsatsen i bymidten rettes mod at forbedre cykelstinettet med ringruter og stjernestier, der ad direkte ruter forbinder Roskilde station og bymidten med de nærmeste bydele og mindre bysamfund. I marts 2013 vedtog byrådet en parkeringsstrategi for bymidten, der understøtter byrådets vision om den dynamiske bymidte gennem retningslinjer og løsninger for parkeringen i bymidten på både kort og lang sigt. Som første etape er det besluttet at opsætte dynamiske henvisningsskilte og reservere udvalgte p-pladser til medarbejdere i virksomheder i bymidten. Mere liv i bymidten Kulturstrøget blev gjort synligt gennem en event i april 2012, der involverede de 6 kulturinstitutioner og andre aktører på strøget. De 6 kulturinstitutioner fulgte op på dette med nyt arrangement i marts I 2012 var mere end 130 unge aktivt involveret i projektet med ideudvikling og realisering af aktiviteter i Folkeparken med fokus på oprydning og affald i parken. Dette fokus fortsætter i På Ungedag 2012 blev der blandt andet sat fokus på, hvordan der kan skabes mere liv i Latinerhaven til glæde for hele byen. Blandt andet samarbejdet om bymidten førte til, at Roskilde blev kåret som Danmarks bedste handelsby Tv: Stændertorvet omlægges over de kommende tre år. Øverst tv. Postkort fra åbentelt arrangementet. Th: Parkeringshenvisning og betalt parkering er elementer i parkeringsstrategien for bymidten, Tv: Unge lavede happenings i Folkeparken for at sætte fokus på oprydning og affald. Th: Roskilde blev kåret som Danmarks bedste handelsby 2012.

5 De kommende 4 års prioriteringer STÆNDERTORVET KULTURSTRØGET SORTEBRØDRE PLADS P-HUS Byrådet har sat fokus på tre indsatsområder: Mere og bedre bymidte Mere liv i bymidten Bedre tilgængelighed MERE OG BEDRE BYMIDTE Mere og bedre bymidte handler om, hvordan gader og pladser kan udvikles til at blive et større aktiv for bymidten. Stændertorvet Omlægning og forskønnelse af Stændertorvet gennemføres I første etape anlægges den østlige del af torvet og der opføres et nyt busstoppested. 2. etape omfatter selve torvearealet frem til den vestlige facade, og 3. etape omfatter gågadearealet og springvandshellen. Kulturstrøget Kultur strøget fra Domkirken til biblioteket forbinder de vigtigste kulturelle og historiske attraktioner i bymidten og danner samtidig en kontrast og et alternativ til det pulserende liv i handelsstrøget. Kulturstrøget skal markeres dels fysisk med sammenhængende belægning, dels virtuelt ved infostandere og hotspots på udvalgte steder og via QR-koder, der giver adgang til løben- de informationer om de steder, man besøger på ruten, og de historier, der kan fortælles. Der skal laves et samlet skitseforslag, der kan danne grundlag for senere ændringer af belægninger inventar mv. I første omgang opstilles pallestole, og de eksisterende belægninger forsynes med en signatur. Sct. Olai Plads Sct. Olai Plads er ved at blive anlagt som den første af en række pladser langs Kulturstrøget. Roskilde Museum etablerer en ny hovedadgang ud mod pladsen i Sortebrødre Plads Udvikling af Sortebrødre Plads skal styrke den østlige del af hovedgaden og i et længere perspektiv åbne for en bedre sammenhæng mellem bymidten og RO s Torv. Projektet omfatter i alt ca m 2 nybyggeri med butikker, boliger og liberale erhverv samlet om en ny plads og er beskrevet nærmere i Udviklingsplan for Sortebrødre Plads. De første år koncentreres indsatsen om Stændertorvet, Kulturstrøget og Sortebrødre Plads. Udbygningen opdeles i 4 etaper. Første etape omfatter et nyt parkeringshus. Anden etape omfatter udbygning med butikker, liberale erhverv og eventuelt boliger bag Algade Tredje etape er en ny plads mellem biblioteket, det nye butiksbyggeri og Algade. Fjerde etape omfatter boliger mod Dronning Margrethes Vej. Nye forbindelser og byrum Muligheden for forbindelse fra gågaden til Folkeparken ved Klosteret afklares. Muligheden for at anvende (dele af) Gråbrødre Kirkegård som park undersøges. Schmeltz Plads Der skal udarbejdes et udviklingsprogram, der fastlægger principperne for, hvordan Schmeltz Plads kan tilføres flere boliger og butikker, fx i form af torvehal eller en stor udvalgsvarebutik, der kan fungere som attraktor i den vestlige ende af gågaden. Samtidig skal der indpasses parkering og et nyt busstoppested (+Ø). Et større, grønt areal skal tilføre offentligt tilgængeligt friareal til området syd for gågaden. 5

6 MERE LIV I BYMIDTEN Mere liv i bymidten handler om aktiviteterne i bymidten, og hvordan aktiviteterne kan udfordre vante forestillinger om, hvordan byrum kan bruges. Årshjul for aktiviteter Roskilde Kommune udarbejder hvert år et årshjul for aktiviteter på Stændertorvet og i Folkeparken. Årshjulet skal både give plads til enestående events og mere hverdagsagtig brug, torvehandel, leg mv. Årshjulet koordineres i samarbejde mellem handelslivet, kulturinstitutionerne og Roskilde Kommune. Byen som eventramme Når Stændertorvet står færdigt, vil Roskilde Kommune søge at tiltrække større idrætsbegivenheder eller større tematiske events, der kan bruge byens gader og pladser. Latinerhaven Med afsæt i ønskerne fra Ungedag 2012 afprøves midlertidige opholdssteder og forskellige aktivitetsmuligheder i samarbejde med unge som en test af, hvordan der kan skabes mere liv i Latinerhaven til glæde for hele byen. Udvikling af handelen Roskilde Kommune vil i dialog med de handlende undersøge, hvordan en aktiv markedsføring af bymidtens styrker som handelsby 6 Workshop på Ungedagen. Foto: Andreas B. Elkjær, INSP! Media bedst understøttes. Det kan fx være gennem en konference om Roskilde som vinderby eller ansættelse af city-manager, der kan koordinere og drive de forskellige initiativer. Det skal være let Gennem en smidig organisering af forvaltningen skal det gøres let at forberede og gennemføre større events i Roskilde Bymidte. Roskilde Kommune laver en guide til, hvordan man skal søge, samt oversigt over, hvilke lokaler og byrum der kan anvendes. Det gamle rådhus Byens hus på Stændertorvet skal fortsat være i kommunal eje. Mulighederne for at bruge rådhuset udadvendt undersøges nærmere, herunder muligheder for at understøtte turistattraktioner, bruge kælderen som back-stage for optrædende på Stændertovet mv.. Markering af Kulturstrøget ved event i Kulturstrøget Samarbejdet mellem institutionerne langs strøget skal styrkes og udbygges f.eks. med biblioteket som drivkraft. Der arbejdes videre med at formidle Kulturstrøgets mange kendte og ukendte historier i byrummet. F.eks. via indtalte historier som formidles via QR-koder og/eller via grafiske udtryk/installationer i rum og haver. Formidlingscenter ved Domkirken Domkirken arbejder med udvikling af et center, der skal formidle kirkens unikke kulturarv. Udeservering Cafelivet på Stændertorvet og andre steder i bymidten skal understøttes ved at give gode betingelser for udeservering på attraktive steder med gode muligheder for læ og sol. Roskilde Kommune har i samarbejde med politiet vurdere, at indhegning af udeserveringsstederne

7 MERE LIV I BYMIDTEN kan fjernes, så stederne bliver mere åbne og indbydende. Fortovsudstillinger Kommunen og de handlende er i dialog om anvendelse af 0,5 mio. kr. fra reduceret leje af fortovsarealer til fx aktiviteter og flytbare boder (julehytter). Der skal senere på året gennemføres en evaluering af lejenedsættelsen. Folkeparken som ungezone Projektet henvender sig til unge under mottoet Respekter din park. Roskilde Kommune arbejder videre med at realisere et udpluk af de ideer, der indkom i forbindelse med en workshop om unges brug af Folkeparken. Projektet skal både byde unge velkommen og motiverer unge til at rydde op efter sig selv. Blandt andet skal forskellige grupper af unge organiseres omkring oprydning, der arrangeres happenings med affaldskonkurrencer og skraldespil, der opstilles særlige skraldespande, hvor de unge er, toiletterne søges renoveret, og en midlertidig væg til organiseret gadekunst etableres. Eksempel på unges brug af Folkeparken Foto: Tobias Nielsen, 7

8 BEDRE TILGÆNGELIGHED + + Parkeringsstrategi For at gøre det lettere at finde en ledig parkeringsplads i bymidten og mindske den parkeringssøgende trafik er Roskilde Kommune igang med at indføre et elektronisk henvisningssystem. Desuden reserveres et antal parkeringspladser i udkanten af bymidten til ansatte i bymidtens virksomheder, så centrale pladser frigøres til bymidtens gæster. Mulighederne for at opføre et parkeringshus på Sorte brødre Plads undersøges. Et parkeringshus vi kunne frigøre hidtidige parkeringsarealer til byggeri og nye aktiviteter. I starten af 2014 vil byrådet tage stilling til p- hus og betalingsparkering. Repræsentanter for handelslivet, erhvervslivet, turismen mv. deltager i en følgegruppe, der kan bidrage med ideer og forslag til den praktiske gennemførelse af betalingsparkeringen. 8 Busserne Som led i busplanen er det besluttet at ombygge Allehelgensgade til dobbeltrettet buskørsel. Der skal etableres et nyt stoppested (en +Ø) på Stændertorvet. Efterfølgende skal det vurderes, om der skal indføres nye bustyper i bymidten, og om der er behov for andre vejombygninger eller trafikændringer. Let adgang for cykler Cykeltrafikken prioriteres højt, både hvad angår sikkerhed og fremkommelighed. Gode østvestgående og nord-sydgående forbindelser skal skabe forbindelse til Roskildes vigtigste rejsemål og til stationen. Som første etape anlægges Røde Løbere nord om Skomagergade i form af spor i rød asfalt, og der anlægges cykelstier i Støden og Jenbanegade. Desuden prioriteres bedre cykelparkering ved stationen og andre centrale mål for cyklisterne. Roskilde Kommune vil undersøge muligheden for finansiering af en cykelforbindelse fra sydbyen til bymidten. Der vil blive gennemført kampagner for at få flere til at cykle og tage bus/tog. Det kommende cykelstinet i bymidten Støden (1a) Cykelring 01 Bondetinget (1b) Schmeltz Plads (1c) Jernbaneviadukt (1j) Skt. Ols gade (1d) Jernbanegade (1e) Skt. Josefs skole

9 Budgetforslag - oversigt Ombygning af Stændertorvet Byrådet har i 2013 bevilget 28 mio. kr. til ombygning af Stændertorvet og etablering af et nyt stoppested for bybusserne på den østlige del af torvet. Herudover er der afsat 8 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i Den samlede sum til Stændertorvets ombygning vil dermed være i alt 40 mio. kr. Parkeringsstrategi Byrådet har i 2013 bevilget 4 mio. kr. til et elektronisk henvisningssystem. Der er afsat 1,5 mio. i 2014 til indkøb af yderligere elementer i systemet, så der bliver henvisning fra alle indfaldsveje og vigtige knudepunkter til alle de offentlige p-pladser i bymidten. Sortebrødre Plads Der er afsat 1 mio. kr. i 2016 og 5.8 mio. kr. i 2017 til anlæg af en ny plads mellem biblioteket, det nye butiksbyggeri og Algade. Kulturstrøget Der er afsat i alt 14,2 mio. kr. til nye belægninger og belysning på Kulturstrøget. Beløbet foreslås fordelt med 1,5 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016 og 2017, 2,25 mio. kr. i 2018 og 2019 og 2,1 mio. kr. i Belægninger og belysning skal være med til at markere kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Projektet omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olai Plads, 2) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 3) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade, 4) Sct. Olsstræde og 5) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. Aktiviteter i bymidten Der er afsat et beløb på kr. pr. år til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelse i hele kommunen. En del af dette beløb kan bruges til aktiviteter i bymidten. Den midlertidige indsats fra 2013 med nedsatte takster for serverings/udstillingsarealer og aktiviteter og forskønnelse i bymidten i samarbejde med Roskilde Handel og Stjernebutikker videreføres. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt, hvoraf kr. går til nedsættelse af takster. 9

10 Busfremkommelighed Med vedtagelse af kommunens busplan 2012 og de efterfølgende erfaringer og justeringer i 2013, er der stadig behov for at arbejde med bedre fremkommelighed og øget service, primært i bymidten. Dette er blandt andet beskrevet i Busrapport Der er afsat 4 mio. kr. i 2015 til ombygning af Allehelgensgade. Projektet skal skabe bedre fremkommelighed for busserne, øget tryghed for cyklister og belægningsmæssige ændringer, som forbedrer miljøet i gaden. Herudover er der forslag om et forsøgsprojekt på Schmeltz Plads og en bedre afvikling i området nord for bymidten, f.eks. en signalregulering af krydset Frederiksborgvej-Dr. Margrethes Vej. Til dette formål er der afsat 2,5 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i Cykelplan I overensstemmelse med cylistplanen er der afsat 3 mio. kr. i 2014 til anlæg af cykelsti i begge sider af Støden mellem Ringstedgade og Byvolden. 10 Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2015 til anlæg af cykelsti i sydsiden af Jernbanegade på strækningen mellem Hersegade og stationsforpladsen. Til realisering af cyklistplanen i øvrigt er der afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene til etablering af højklassede cyklistforbindelser, der skal skabe adgang til vigtige rejsemål i Roskilde by og til Roskilde Station.

11 Budgetforslag - oversigt Kommunal økonomi (beløb i kr.) Anlægsudgift I alt Stændertorv belægning, belysning, byinventar Parkeringsstrategi parkeringshenvisning Sortebrødre Plads ny plads Kulturstrøget belægning, belysning, byinventar på pladsen foran museet, Sct. Ols Stræde, forbindelserne fra Kulturstrøget til Algade, Fondens Bro, Palæstræde mv Busplanen ombygning Allehelgengsgade ny bustype og større fremkommelighed Cyklistplanen cykelstier Støden og Jernbanegade realisering af cyklistplanen i øvrigt i bymidten Aktiviteter i byrummet Aktiviteter og forskønnelse i bymidten Kulturaktiviteter i øvrigt* I alt ekslusiv kulturaktiviteter* , , , , *Beløbet dækker kulturaktiviteter i hele kommunen og er ikke talt med i det samlede beløb. 11

12 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev RoskildeBymidte Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Viby/Dåstrup

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2013-16 KULTURSTRØGET PARKERING SORTEBRØDRE PLADS STÆNDERTORVET April 2012 Forord Indhold Med overskriften Den Dynamiske Bymidte har Roskilde Byråd, sammen med byens

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2017-20

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2017-20 DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2017-20 April 2016 Foto: Kristian Brasen Indhold Indhold 2 Forord 2 Visionen 3 Status foråret 2016 4-5 Nøgletal og potentialer 5 De kommende års prioriteringer 6

Læs mere

Den dynamiske Bymidte Det skal der ske 2012-15

Den dynamiske Bymidte Det skal der ske 2012-15 Den dynamiske Bymidte Det skal der ske 2012-15 KULTURSTRØGET STÆNDERTORVET PARKERING SORTEBRØDRE PLADS BUSPLANEN Udkast 28. oktober 2011 Forord Indhold Med overskriften Den Dynamiske Bymidte har Roskilde

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

P-hus på Sortebrødre Plads

P-hus på Sortebrødre Plads P-hus på Sortebrødre Plads Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

HANDLEPLAN DEN DYNAMISKE BYMIDTE. Det skal der ske UDKAST til Byrådets forårsseminar APRIL April 2014

HANDLEPLAN DEN DYNAMISKE BYMIDTE. Det skal der ske UDKAST til Byrådets forårsseminar APRIL April 2014 Det skal der ske 201518 1. UDKAST til Byrådets forårsseminar APRIL 2014 April 2014 HANDLEPLAN 201518 DEN DYNAMISKE BYMIDTE Forord Indhold Med overskriften Den Dynamiske Bymidte har Roskilde Byråd, sammen

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet Bind Roskilde sammen Notat om Ny Østergade-arealet Vi skal binde Roskilde sammen. Vi skal bygge by bygge levende bygge bæredygtigt. Roskilde Kommune afholder en plankonkurrence om Ny Østergadearealet i

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 27. maj 2009.

Indstilling. Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 27. maj 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. maj 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet 1. Resume Byrådet har ønsket at Bispetorvet

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By Referat Mødedato: Tirsdag 19. juni 2012 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:45 Teknik & Miljø Dato: 03-07-2012 Sagsnr.: 12/19650 Sagsbehandler: vpjho Mødested: Mødeleder: Referent: M1.8 på Viborg Rådhus Jesper

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013 Cykelsuperstier Styregruppemøde 24. september 2013 Dagsorden 1.Velkommen 2.Projektplan 2014-2015 Leverancer, set-up og økonomi 3.Vejdirektoratets deltagelse v. Ivan Christensen 4.Underskriftsceremoni v.

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Haslev, 12 maj 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt frem Lille

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO 13 CE 0 N RE TS 2 R KU MAR N 4. KO 1 I R. EN K D 0 0 DE 0 Ø. 3 L SM I N T P IO O T A ND PIR I V NS I TIL M KO Lokaludvalg er lokale forsamlinger, der skal fungere som bindeled

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet.

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. BILAG 6 Hvidbog for forudgående høring for Grønttorvet II Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. Den forudgående høring har været

Læs mere

Vækstudvalget møde den 2. maj 2016

Vækstudvalget møde den 2. maj 2016 Vækstudvalget møde den 2. maj 2016 Billede med vejen der hen.. Byforum er et operativt forum, som skal medvirke til at skabe en levende, attraktiv, sammenhængende og unik bymidte i Holbæk med et højt aktivitetsniveau

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling - Idékonkurrence for Bispetorvet. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 24. maj 2007.

Indstilling. Tillægsbevilling - Idékonkurrence for Bispetorvet. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 24. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 24. maj 2007 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume I forbindelse med budget 2005 blev der for overslagsårene 2006-2009 afsat

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere