Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor"

Transkript

1 Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

2 1. Velkomst og præsentation af formiddagens program Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 2

3 Program Kl. 9.05: Præsentation af skabelon til de faglige udvalgs beskrivelse af overgangskrav samt præsentation af udkast til grundfagsbilag Kl. 9.30: Introduktion om eux Kl : Tematiseret opfølgning på spørgsmål af generel karakter med særlig vægt på overgangskrav og eux Kl : Gruppedrøftelser vedrørende uddannelsesspecifikke spørgsmål Kl : Afslutning og processen herfra Kl : Frokost Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 3

4 . Præsentation af skabelon il de faglige udvalgs eskrivelse af overgangskrav amt præsentation af udkast il grundfagsbilag Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 4

5 3. Introduktion til eux Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 5

6 Princippet i eux Erhvervsuddannelse + gymnasial eksamen = eux. 2 beviser: Erhvervskompetence + generel studiekompetence. Synergi mellem erhvervsuddannelsesdelene og de gymnasiale dele. Dermed bedre og hurtigere tilegnelse af kompetencer. Krav om at undervisningen i de gymnasiale dele knyttes an til elevernes erhvervsuddannelse, herunder i opgaver, projekter m.v. at inddrage viden, begreber og indhold fra erhvervsuddannelsen. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 6

7 Indhold i eux I Det fulde indhold i erhvervsuddannelsen. Indhold på gymnasialt niveau svarende til en hf, dvs. fag og niveauer i et omfang inden afkortning på 1625 timer/65 uger. C-niveau = 75 timer/3 uger Løft fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau = 125 timer/5 uger Hertil en masse undtagelser Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 7

8 Indhold i eux II Obligatoriske elementer: Dansk A: 260 timer Engelsk B: 210 timer Samfundsfag C: 75 timer Matematik C: 75 timer Større skriftlig opgave: 25 timer Eksamensprojekt: 25 timer Yderligere mindst 2 fag på B-niveau: 250 timer Valgfagsblok: Som udgangspunkt 200 timer Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 8

9 Indhold i eux III Grundforløbet 6 fag på C-niveau, heraf dansk, engelsk, samfundsfag og matematik = 500 timer Hovedforløbet Løft af dansk og engelsk, SSO, EP og valgfagsblok = som udgangspunkt 570 timer Yderligere fag på C-, B- og A-niveau, heraf mindst 2 fag på mindst B-niveau = som udgangspunkt mindst 555 timer ( ). Nogle fag fælles for en model og andre fag fastsat i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse. Fx 3 løft eller 2 løft + 2 fag på C-niveau i modellen og 1 løft og 1 fag på C-niveau for den enkelte uddannelse Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 9

10 Hensyn i eux To modsatrettede hensyn Størst mulig fællesmængde af hensyn til skolernes udbud samt elevernes skiftemulighed. Plads til forskellighed af hensyn til at opnå de mest målrettede og relevante forløb for den enkelte erhvervsuddannelse. To relevanskriterier Indholdet skal give eleverne relevante kompetencer i forhold til erhvervsuddannelsernes indhold. Indholdet skal give eleverne gode videreuddannelsesmuligheder. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 10

11 Skema over indhold i eux Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 11

12 Skema over strukturen i eux

13 Proces for eux 13. juni 2014: Ønske fra de faglige udvalg om eux fra august Herunder ønsker til eux-forløbet indhold for uddannelser uden eux i dag. 30. juni 2014: Færdigudviklede eux-modeller på baggrund af dialog med de faglige udvalg. 15. september 2014 Eux-bekendtgørelse med modeller udstedes. Bekendtgørelse med overgangskrav om beslutningen om eux i den enkelte uddannelse udstedes. Herunder minimum fastsættelse af grundforløbsdelen af eux-forløbene. 2. halvår 2014 Ønske fra de faglige udvalg om eux fra august Eventuel udvikling af yderligere eux-modeller. Fastsættelse af de tilbageværende dele af eux-forløbene. Fastsættes i uddannelsesbekendtgørelserne. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 13

14 Spørgsmål Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 14

15 4. Tematiseret opfølgning på spørgsmål af generel karakter med særlig vægt på overgangskrav og eux Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 15

16 Hvem laver fagbeskrivelser til de uddannelsesspecifikke fag på 2. del af grundforløbet? Skoler beskriver fagene på grundlag af de overgangskrav, som de faglige udvalg sætter og efter en skabelon fastsat af Undervisningsministeriet. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 16

17 Er der nogle rammer /regler i forbindelse med reduktion af grundforløb 2. del til mindre end 20 uger? En vis andel grundfag eller andet? Et grundforløbs 2. del på 20 uger består af 12 uger uddannelsesspecifikke fag, 4 uger grundfag og 4 uger valgfag. I udgangspunktet vil et grundforløbs 2. del af kortere varighed blive reduceret i forhold til de ordinære 20 uger, så det fagfordelingsmæssigt principielt følger den ordinære fordeling men det vil blive vurderet konkret i forhold til den enkelte uddannelse. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 17

18 Når grundforløbet bliver af en varighed af 1 år (2 x 20 uger) - skal uddannelsestiden i virksomhederne så også nedsættes med 1 år? Nej, hovedforløbets varighed ændres ikke som følge af ændringer i grundforløbets varighed. Den samlede uddannelses varighed vil for den enkelte elev, der gennemgøre grundforløbets 1. og 2. del, typisk være længere end i dag. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 18

19 Må det faglige udvalg i sine overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb fastsætte, at eleverne (uanset adgangsvej) skal have opnået nogle af de kompetencer, man skal opnå i erhvervsfagene på grundforløbets 1. del? Nej, der kan ikke fastsættes overgangskrav i form af erhvervsfag. Det skyldes, at de erhvervsfag, der gennemføres i grundforløbets første del, alene kan tilbydes de elever, der kan få adgang til grundforløbets 1. del. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 19

20 Der ligger Dansk E på grundforløbets 1. del hvordan sikrer vi, at elever, der ikke gennemfører 1. del, men starter direkte på grundforløbets 2. del, at de har Dansk på E-niveau? Hvis I vil sikre, at alle har dansk E, skal I skrive faget som overgangskrav i skabelonen. Elever, der starter direkte på grundforløbets 2. del vil herefter skulle have erhvervet faget inden start på grundforløbet eller opnå kompetencen gennem valgfagsundervisningen i 2. del. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 20

21 Hvordan harmonerer niveauerne på de uddannelsesspecifikke fag (begynder, rutineret, avanceret og ekspert) med niveauerne på grundfag (F-A)? Det er ikke muligt at oversætte de præstationstandarder, der anvendes i de uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet til grundfagenes niveaudeling (F-A). Grundfagenes niveaudeling anvendes til denne type fag på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 21

22 Vil skabelonen til beskrivelse af kompetencekrav blive udbygget? At man gennem systematisk anvendelse af bestemte verber, adjektiver og adverbier kan skelne mellem niveauerne: Grundlæggende Alsidig Kompleks Har eller vil ministeriet udarbejde en liste over verber, adjektiver og adverbier, der kan bruges i beskrivelsesarbejdet? Nej, den systematiske anvendelse af verber, adjektiver mm. blev præsenteret på konferencen i forbindelse med ministeriets beskrivelse af grundfag. De skal ikke tages i anvendelse ved beskrivelse af den viden og de færdigheder, eleven skal have ved overgang fra grundforløb til hovedforløb. Der skal skabelonens anvisninger benyttes. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 22

23 Hvilke tanker ligger bag den nye taksonomiske opdeling i viden og færdigheder? Ministeriet bedes uddybe, hvordan bliver tingene bedre i forhold til de beskrivelser, vi har i dag. Får vi bedre elever, bedre undervisning, eller hvad er forventningen? Den ny beskrivelsesform har det formål at sikre, at det bliver mere klart for den enkelte elev, skole og mester, hvad eleven skal kunne forud for påbegyndelse af skoleundervisningen i hovedforløbet. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 23

24 I ministeriets nyeste skabelon bliver de faglige udvalg bedt om at beskrive, hvorfor kravene til viden og færdigheder er relevante i forhold til det grundlæggende niveau. Er der ikke risiko for, at svarene på disse spørgsmål bliver lidt tamme og forudsigelige? Det skal det faglige udvalg sikre, at svarene ikke bliver. Svarene skulle gerne være udtryk for det faglige udvalgs refleksioner i forbindelse med at sætte overgangskrav. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 24

25 Hvornår får vi viden om, i hvilken indgang vores uddannelser er placeret? Uddannelserne placeres ikke i de nye hovedområder. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 25

26 På de forskellige grundfag er angivet hvor mange uger undervisningen vil svarer til. Hvor mange timers konkret undervisning svarer en uge til? På grundforløbet er ugenormen i 2015: 25 klokketimer og i 2016: 26 klokketimer. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 26

27 Grundforløbets 1. del for unge der kommer direkte fra 9. og 10. klasse skal det være fagrelateret mod fx mejeri, eller mod hele fagretningen fx Mad og oplevelser? Fagretningerne skal indeholde erhvervsfaglige karakteristika, der giver eleverne indblik i de enkelte brancher, så eleverne kan træffe et mere kvalificeret valg af uddannelse. Fagretningerne danner grundlag for skolernes holddannelser og skal som hovedregel vise hen mod flere konkrete erhverv og altid indebære, at de generelle og erhvervsfaglige kompetencer, som undervisningen sigter på, ikke alene opnås ved at koncentrere undervisningen om et enkelt erhverv. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 27

28 Hvem er ansvarlig for at udvikle/sammensætte fag og undervisning på grundforløbets 1. del? Erhvervsfag og grundfag fastsættes af Undervisningsministeriet. Skolerne beskriver og gennemfører undervisningen i fagene som helhedsorienterede forløb i de fagretninger skolen udvikler og udbyder. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 28

29 Hvor meget ligger der i omfang og niveau på grundforløbets 1. del vedr. sikkerhed og arbejdsmiljø? Som man kan læse i notatet Nyt grundforløb er der mål og indhold i erhvervsfagene, der på grundlæggende niveau styrker elevens forståelse for arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi og gør eleven i stand til at anvende denne forståelse. (erhvervsfag 1). Derudover vil undervisningen generelt og i de andre erhvervsfag blive tilrettelagt praksisorienteret bl.a. for, at eleven kan lære om, hvordan man færdes på en byggeplads, i en forretning, i et storkøkken osv. både i forhold til miljøet, sikkerheden og samarbejdet. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 29

30 Skal grundforløbsprøven inden for de enkelte uddannelser være den samme dvs. fastsættes nationalt? Eller er det op til den enkelte skole at udarbejde prøven. Kan man forestille sig en model, hvor de udbydende skoler i fællesskab udarbejder forslag til grundforløbsprøven med afsæt i de differentierede optagelseskrav, der er fastsat af de faglige udvalg, og at prøven efterfølgende skal godkendes af det faglige udvalg? Den enkelte skole udarbejder grundforløbsprøven. Skolerne kan i fællesskab aftale de nærmere rammer for selve prøven, fx. varighed, opgavens karakteristika m.v. men den konkrete opgave stilles af den enkelte skole. Nej, de faglige udvalg skal ikke godkende skolernes forslag til grundforløbsprøve. IOpfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 30

31 Skal der gives karakter i de fag, som skolerne opretter, og vil de faglige udvalg derfor kunne stille beståkrav i overgangskravene. De faglige udvalg stiller overgangskrav om viden og færdigheder. Disse overgangskrav er grundlag for skolernes beskrivelse af uddannelsesspecifikke fag. Det er de uddannelsesspecifikke fag, der danner grundlag for grundforløbsprøven. Prøven skal være bestået, med mindre det faglige udvalg indstiller, at den ikke skal bestås. Hvis eleven ikke består fag eller prøver, som er krævet i overgangskravene, kan eleven gå til fornyet prøve iht. bestemmelserne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 31

32 1. Kan elever være praktikpladssøgende uden at have bestået grundforløbsprøven? 2. Kan elever uden praktikplads påbegynde hovedforløbet i et praktikcenter uden at have bestået grundforløbsprøven? 3. Skal elever, der har en praktikplads, bestå grundforløbsprøven for at påbegynde hovedforløbet? 1. Ja, det kan eleverne godt efter gældende regler og efter lovforslaget. 2. Nej det kan man ikke. 3. Ja det skal alle elever med mindre det faglige udvalg har frabedt sig bestemmelsen om, at grundforløbsprøven skal bestås Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 32

33 I notatet Nyt grundforløb, er angivet på GF 2, at der er ét grundfag (niv. E/C afhængig af elevens niveau ved uddannelsesstart, 4 uger). Er det helt fastlåst på 1 grundfag, kan vi ikke vælge 2 grundfag på niveau F/D. Jeg tænker på Fremmedsprog/engelsk og Naturfag. Umiddelbart har vi ikke behov for noget fag på E/C niveau. Det skal som udgangspunkt være ét fag på E/C-niveau. Begrundelsen for dette er, at faget skal medvirke til at styrke elevens mulighed for videreuddannelse og som led i ungdomsuddannelsesperspektivet og det løft reformen skal give erhvervsuddannelserne - både i forhold til uddannelsernes attraktivitet som ungdomsuddannelser og som grundlag for videre uddannelse. Hvis et fagligt udvalg har særlige argumenter, der kan begrunde en undtagelse herfor, skal disse argumenter indsendes sammen med overgangskravene med henblik på en konkret vurdering og eventuel nærmere drøftelse med det faglige udvalg. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 33

34 Kan de faglige udvalg vælge grundfag i stedet for viden og færdigheder som overgangskrav (tid der skal bruges til uddannelsesspecifikke fag) Nej, de faglige udvalg skal stille krav om faglig viden og faglige færdigheder. Der kan være tale om faglig viden og færdigheder, der kræver grundfagsfaglig viden og færdigheder. Men der kan ikke være tale om grundfag og heller ikke om krav til at undervisningen skal følge de bestemmelser om rammer og eksamen, der regulerer grundfag. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 34

35 1. Kan der til grundforløbsprøven stilles et højere karakterkrav end 2? 2. Kan der til den afsluttende svendeprøve stilles et højere karakterkrav end 2? 1. Nej, grundforløbsprøven bedømmes bestået/ikke bestået. 2. Nej, det kan man ikke. Hvis man ønsker et højere/sværere niveau, kan det reguleres i udformningen af prøven. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 35

36 Hvordan passer profilen med den politiske aftale, hvor der opereres med 20 uger? Der er kun lagt 12 uger ind? Den passer fint. 20 uger på grundforløbets 2. del tilrettelagt efter de overgangskrav, det faglige udvalg har stillet til en specifik uddannelses hovedforløb. De faglige udvalg kan stille overgangskrav, der svarer til: 12 ugers undervisning i uddannelsesspecifikke fag 4 ugers grundfag (niveau E) tonet efter det fagspecifikke i uddannelsen. Endvidere indgår 4 ugers valgfag i forhold til den enkelte elevs forudsætning og ønsker - evt. støtte til at opnå den viden og de færdigheder, der kræves. Evt. højere niveauer eller andre grundfag. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 36

37 Kan der være forskellige faglige adgangskrav til hovedforløbet eller kan der indføres faglige overgangskrav på andre niveauer end mellem grundforløb og hovedforløb? De faglige udvalgs krav til viden og færdigheder skal være fælles for en uddannelse. Det er muligt at fastsætte lavere overgangskrav i grundfag til et trin i en uddannelse, mens overgangskrav i grundfag ikke kan differentieres på specialer. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 37

38 Kan der være forskellige faglige adgangskrav til hovedforløbet eller kan der indføres faglige overgangskrav på andre niveauer end mellem grundforløb og hovedforløb? Ja, det kan der godt være til trin. Men ikke til specialer, og her nævnes eksplicit elmontør, som ikke er et trin, men et kort speciale. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 38

39 1. Hvornår skal beskrivelse af hovedforløbet på den rene eud indsendes? 2. Hovedforløbet beskrives i grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfag. Bliver det et krav, at der skal indgå et eller flere grundfag i hovedforløbet? 1. Senest den 1. januar UVM forventer at afholde et praktikermøde i efteråret. 2. Ja, de tre fagtyper skal være der i hovedforløbet. Det er det faglige udvalg, der i henhold til uddannelsens mål bestemmer omfanget af hver af de tre fagtyper. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 39

40 På kickoff-mødet blev det oplyst, at det faglige udvalg fortsat kan vælge AMU-mål som valgfri specialefag. Gældende ret er, at det faglige udvalg også selv kan beskrive områdefag som valgfri specialefag. Vil det fortsat være en mulighed fremover? Ja, det vil fortsat være sådan, at de faglige udvalg også selv kan beskrive valgfri specialefag. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 40

41 Det blev oplyst, at der fremover ikke vil være krav om, at der indgår valgfri specialefag i fagrækken på hovedforløbet, men der skal stadig kunne tages erhvervsrettet påbygning. Hvilke fag skal det være muligt at vælge som erhvervsrettet påbygning? Gældende ret er, at der som erhvervsrettet påbygning, alene kan vælges blandt de valgfri specialefag. Der er ikke intentioner om at ændre den nuværende praksis, hvor der som erhvervsrettet påbygning kun kan vælges blandt de valgfri specialefag i uddannelsen. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 41

42 På kickoff-seminaret d. 12. maj præsenteredes en model for hovedforløbet med x antal specialer og et talentspeciale. Normalt vælges speciale i forbindelse med indgåelse af en uddannelsesaftale. Bliver det også tilfældet med talentspecialet? Og skal talentspecialet i givet fald kunne rumme elever, der efter de gældende ordninger havde valgt forskellige specialer? De nærmere rammer for talentspor er under udvikling og fastsættes i hovedbekendtgørelsen. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 42

43 Vil UVM stille krav om adskillelse af EUV og ungdomseleverne? Hvis ja, hvordan sikrer man, at landsskolen kan håndtere små hold? Det er udgangspunktet, at unge og voksne skal undervises på separate hold. Men skolerne skal have mulighed for at samlæse, så der kan oprettes bæredygtige hold. I euv en er et af hovedelementerne, at der skal anvendes en voksentilpasset fagdidaktik og pædagogik. Der vil dog være mulighed for samlæsning på grundforløbets 2. del og hovedforløbet for de unge på erhvervsuddannelserne, hvor det findes relevant. De blandede hold vil i højere grad svare til den virkelighed, eleverne møder, når de færdes på en arbejdsplads, hvor der samarbejdes på tværs af aldersgrupper. Grundforløbets 1. del er dog forbeholdt elever, der kommer fra 9. og 10. klasse, hvorfor der ikke vil være mulighed for samlæsning med ældre elever, fx elever på euv. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 43

44 Hvordan sikres det, at meritbilaget i euv-bekendtgørelsen ikke bliver en hæmsko for merit, og/eller skal fornyes hele tiden? De faglige udvalg skal fastsætte kriterier for standardgodskrivning i forhold til relevant erhvervserfaring og tidligere uddannelse, der kan medføre afkortning af praktikuddannelsen og skoleundervisningen. Herudover skal de faglige udvalg angive, hvilke kriterier der er for opfyldelse af to års relevant erhvervserfaring. Undervisningsministeriet vil udstede en uddannelsesbekendtgørelse med tilhørende meritbilag for den enkelte erhvervsuddannelse, efter indstilling fra det faglige udvalg. Hvis det faglige udvalg herefter vurderer, at der er behov for at meritbilaget revideres, må udvalget rette henvendelse til ministeriet med henblik på ændring af meritbilaget. Det kan fx være tilfældet, hvis der udvikles nye arbejdsmarkedsuddannelser, som vil kunne give standardgodskrivning i den pågældende erhvervsuddannelse. Realkompetencevurderingen der indleder euv, vil bestå af en generel og individuel vurdering. Den generelle vurdering finder sted på baggrund af de objektive kriterier for standardgodskrivning som defineres af de faglige udvalg i meritbilaget. Den individuelle vurdering af elevens realkompetencer skal afgøre, om uddannelsesforløbet for euv-eleven skal afkortes udover det, der eventuelt er givet som led i den objektive vurdering. Herved sikres det, at elevens uddannelse bliver så kort som mulig. På nuværende tidspunkt er der ikke fastlagt en nærmere proces for ændringer af uddannelsesbekendtgørelser Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 44

45 I de hidtidige eux-forløb på 40 uger er der afsat 20 uger til at gennemføre 6 C- fag. Nu skal de klares på 16 uger. Er det realistisk på baggrund af erfaringerne? Ja, det er realistisk i lyset af at den øvrige undervisning som følge af de faglige udvalgs fastsættelse af overgangskrav skal have et nyt indhold, som muliggør afkortning af undervisningstiden til grundfagene. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 45

46 I materialet bliver FU bedt om at angive, hvilke grundfag man vil have med i eux-grundforløbets 2. del. Men vi kender endnu ikke ministeriets forslag til den fælles ramme og de nye modeller for eux-forløb. Hvornår kan rammen og modellerne forventes at foreligge? Den 30. juni Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 46

47 Det står defineret i UVM s Grundforløbsmodel i relation til EUX under GF2, at De uddannelsesspecifikke fag skal have et indhold, der muliggør afkortning i de 3 fag på C-niveau på hver en uge. Afhængigt af afkortningsmuligheder inden for den enkelte uddannelse, kan det være relevant at finde mere eller mindre afkortning af de tre fag. Kan uddannelsen arbejde ud fra en model, hvor man samlet finder 3 ugers afkortning, som ikke er ligeligt fordelt på de 3 C-niveaufag? Nej, af hensyn til skolernes mulighed for at samlæse undervisningen i de 3 grundfag, så er det hensigtsmæssigt, at afkortningen i disse fag er den samme. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 47

48 Kan undervisning i erhvervsfag på 1. del medføre afkortning som følge af synergi i forhold til grundfag, der gennemføres på 2. del? Ja. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 48

49 Hvis en elev begynder på eux efter 2 uger på GF1, hvordan sikres det så, at eleven har erhvervet sig de krævede kompetencer inden for sikkerhed og arbejdsmiljø? Overgangskrav, som andet end grundfag, skal kunne opnås i de uddannelsesspecifikke fag på 12 uger. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 49

50 Hvilken faglig begrundelse er der for at afkorte grundfag på eux på G2 og skal de uddannelsesspecifikke fag ændres for at kunne rumme afkortningen, selvom det ikke er hensigtsmæssigt i forhold til hovedforløb og praktikplads? Overgangskravene/de uddannelsesspecifikke fag skal have en karakter, så de kan danne grundlag for afkortning på 1 uger i hver af de tre grundfag i eux-forløbets 2. del. Har de ikke det skal de justeres. Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 50

51 . Gruppedrøftelser edrørende uddannelsespecifikke spørgsmål Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 51

52 Lokalefordeling Gruppe Lokale Sal Gruppe-ansvarlig Gruppe 1 Mont Blanc 2 4. sal Elsebeth Pedersen Gruppe 2 Everest 2+3 Her Gert Nielsen Gruppe 3 Loch Ness 2. sal Sandra Hansen Karner Gruppe 4 Mont Blanc 1 4. sal Per Nørregaard Gruppe 5 Lake Geneva 2 2. sal Anja Otterstrøm Gruppe 6 Lake Geneva 1 2. sal Helle Kristensen Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 52

53 6. Afslutning og processen herfra Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 53

54 Overgangskrav og eux Ønsker til UVM om overgangskrav og eux: 13. juni 2014 Efterfølgende dialog med UVM Modeller for eux (fagrække): 30. juni 2014 Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 54

55 Bekendtgørelser Fire bekendtgørelsesudkast sendes i høring senest 18. august 2014: bekendtgørelse om overgangskrav og eux eux-model-bekendtgørelse ny hovedbekendtgørelse ny grundfagsbekendtgørelse Efter høring af REU udstedes bekendtgørelserne senest 15. september 2014 Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 55

56 Varedeklarationer September/oktober 2014 Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 56

57 Hovedforløb og euv Udviklingsværktøjer (skabeloner til uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger) klar fra UVM til brug: Senest ultimo september 2014 Undervisningsministeriets elevplankonference for medarbejderne og ledere på erhvervsskoler: den 22. og 23. september 2014 Praktikermøde med spørgsmål om hovedforløb, herunder euv, meritbilag, talentspor, fag på højere niveauer m.v.: Ultimo september/primo oktober 2014 Frist for tilbagemelding om hovedforløb, herunder euv og eux: 1. januar 2015 Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 57

58 7. Tak for i dag frokosten bliver serveret i Brasserie Storm Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og sekretariaterne herfor Side 58 58

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux For de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Praktikermøde for de faglige udvalg den 9. oktober 2014 Side 1 Velkomst og program for

Læs mere

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop Struktur i nye uddannelsesbekendtgørelser Talentspor og højniveaufag

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

EUX DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

EUX DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! EUX DYREPASSER Grøn uddannelse - ét skridt foran! Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Mere end en dyrepasseruddannelse Er du i tvivl om du skal tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer BEK nr 347 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.07T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FRISØR / KOSMETIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FRISØR / KOSMETIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER / VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? Uddannelserne til EUX Frisør og EUX Kosmetiker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

EASY-A og Elevplan efter Reformen

EASY-A og Elevplan efter Reformen EASY-A og Elevplan efter Reformen Elevplankonference 2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad kan vi se i reformen? 1. Nye optagelseskrav 2. Mange veje gennem uddannelsen 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

GARTNER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole

GARTNER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole GARTNER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Gartner Gartner er en ny uddannelse, som erstatter de to hidtidige uddannelser, væksthusgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? Uddannelserne på EUX Byggeri og håndværk giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker BEK nr 269 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

Diskussion og drøftelse af jeres erfaringer

Diskussion og drøftelse af jeres erfaringer 27-08-2015 Tid Emne 11:00 Velkomst ved faglig udvalg 11:15 Den ny elektrikeruddannelse og gode råd til hvordan LUU hjælper så, der er kvalitet i uddannelsen, og at uddannelsen matcher virksomhedernes kompetencebehov

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

SKOV- OG NATURTEKNIKER

SKOV- OG NATURTEKNIKER SKOV- OG NATURTEKNIKER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Skov-og naturtekniker Uddannelsen til skov-og naturtekniker varer mellem 2 år og

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

De merkantile uddannelser

De merkantile uddannelser De merkantile uddannelser Reformens betydning for de merkantile uddannelser v./anne Mette Christiansen, Uddannelsesnævnet Med reformen har de merkantile uddannelser blandt andet fået et væsentligt ændret

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1 Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1 Til stede: Afbud fra: Referent: Herning Kommune: Bente Schleicher

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser BEK nr 457 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.00T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 219 af

Læs mere

DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! DYREPASSER Grøn uddannelse - ét skridt foran! Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Dyrepasser På dyrepasseruddannelsen kan du tage ét af følgende tre specialer:

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 1. september 2014 Pr. e-mail: uvaeul@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER SMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER SMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER SMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Industritekniker og EUX Smed kombinerer det bedste fra erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent BEK nr 454 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.93T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1655 af

Læs mere

Reformkonference 28. og 29. september 2015

Reformkonference 28. og 29. september 2015 Reformkonference Henrik Mogensen, STIL Elsebeth Petersen, UVM Claus Meyer, STIL Kristian Bülck, STIL 28. og 29. september 30-09-2015 Reformkonference Indsæt note og kildehenvisning EUV RealKompetenceVurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper BEK nr 238 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvor kan jeg tage uddannelsen? Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere