Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl på Holmegårdsskolen Side 1 af 29

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Beretninger 2.1. Formandsberetning 3. Godkendelse af regnskab Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Forslag til nye regler for opførelse og handel med carporte 4.3 Forslag til regler for træhøjder i 4.4 Forslag til kontingentindbetaling via PBS 4.5 Forslag til vedligeholdelsesplan 5. Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg af kasserer 6.2 Valg til bestyrelsen Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 6.4 Valg af revisor for 2 år Side 2 af 29

3 7. Eventuelt Formanden Bengt Lynggaard indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen. Ad 1.1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog foreningens advokat John Jantzen. John Jantzen blev valg med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var 36 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1.2. Valg af stemmetællere Poul Erik Iversen (Grundkær 15) og Valther Larsen (Allingvej 64) blev valgt. Ad 2.1. Formandsberetning Velkommen Velkommen til vor årlige generalforsamling. Formandsberetningen for det forløbne år vil først og fremmest være præget af en gennemgang af de projekter, vi sidste år forelagde generalforsamlingen. Hvordan er de blevet gennemført, hvad gik godt og hvad gik mindre godt. Men jeg vil dog først komme ind på den daglige drift. Side 3 af 29

4 Årets 3 største projekter har været omlægning af vort regnskabssystem, renoveringen af den store legeplads og omog udbygningen af hybridnettet. Entreprenørarbejdet Der er al mulig grund til at rose Ruben, Lissi og deres mandskab for den måde de håndterer vedligeholdelsen af vort område. Selvfølgelig har der været ting, der har skullet ændres, men overordnet må vi konstatere, at alt fra snerydning til renholdelse og beskæring er udført professionelt og helt i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Inden for aftalerne er Materialegården i øvrigt blevet malet både ude og inde. Det trængte den til. Det er næsten 20 år siden den har fået en omgang inde. Når vi ser på det daglige arbejde er det iøjnefaldende, at storskraldsmængden i den grad er vokset gennem de seneste år. Vi har fået opsat en større container i Materialegården, men den skal som oftest tømmes to gange om ugen, hvad den mindre container, vi havde før også skulle. Snerydning kan man aldrig vide, hvor mange timer der gå til. Det bestemmer vejrguderne. Men i år har de været os ret venligt stemt, så udgiften er til at overse. Haveaffald på Runde P Desværre har vi igen i år haft bøvl med haveaffald på Runde P. Pladsen er beregnet for vores entreprenør og ingen andre. Hvis der så bare blev henlagt haveaffald, men der har været smidt alt muligt andet, også husholdningsaffald og storskrald. Side 4 af 29

5 Det er sagt på en pæn måde noget svineri. I nogle tilfælde har vi opdaget, hvem synderne var, og de har fået brev om at bringe det til ophør, hvad så nogenlunde er sket. Men vi tøver ikke med at sende en regning for oprydning efter dem, hvis det gentager sig. Trappen til Avedøre Havnevej Trappen op til Avedøre Havnevej er meget benyttet. Den har volder os en del problemer idet brædder går løse og den bliver glat i regnvejr. Vi har arbejdet med forskellige løsningsmodeller, men er endnu ikke kommet til en konklusion. Dog ser det ud til at den endelige løsning nok bliver en ny trappe lavet i sten. Vedligeholdelsesudvalget har indhentet tilbud på det, og det var langt billigere end vi havde forventet, så det er et spørgsmål, vi vender tilbage til snarest muligt. Skilte På sidste års generalforsamling blev fremført, at nogle skilte var defekte og andre manglede. Disse skilte burde for længst have været sat op. Først vor kasserer og senere jeg selv har henvendt os til vores normale leverandør flere gange, men vi fik ingen returmelding. Ved velvillig hjælp fra kommunens teknikere har vi nu fundet den rigtige leverandør. Skiltene lander i denne uge, og vil blive opsat snarest. Vi er meget spændte på kvaliteten, da prisen på skiltene er overkommelig. Bommene I det forløbne år har vi desværre været nødt til at udskifte flere bomme. Side 5 af 29

6 Nogle har været udsat for hærværk af værste karat, et par stykker er blevet påkørt og endelig har almindelig slitage gjort det af med et par stykker. De bomme vi nu sætter op har 3 fordele frem for de gamle. 1. De fastskrues i et faststøbt fundament, så de let kan udskiftes. 2. De er af en kraftigere konstruktion og 3. De har 2 låsehuse, så de kan monteres med systemlåse, hvis det skulle blive nødvendigt, hvad der nemt kan komme på tale. Rabatterne Går man en tur på stierne oplever man en utrolig forskel på udseendet. En stor del skyldes rabatterne og deres vedligeholdelse. Der er alt for mange, der ødelægger rabatterne ved at holde på dem andre er ligeglade med udseendet. De henholder sig til, at arealerne er foreningens, hvad det også er. Vi har jo selv bestemt hvor meget vi vil ofre på vedligeholdelsen, hvilket vil sige, at vi ikke kan lade kontingentet stige. Det er jeg er enig i, men så synes jeg også, at alle bør gøre en indsats, ved at nusse bare lidt med græsset og buskene uden for ens hus. Områdets ejendomme er i mange tilfælde ved at se nedslidte ud. Rustne postkasser, algebelægning på plankeværker og sokler, ja jeg kunne blive ved - er med til at mange steder ser ret brugte ud. Der skal så lidt til for at rette på det, og husk din nabo skal også se på det. Side 6 af 29

7 Parkering på stierne Den helt store daglige opgave er at tage mod såvel mundtlige, som skriftlige klager over, at der parkeres på stierne. Og det er forbudt at parkere på stierne, hvilket en del stadig har svært ved at fatte. Kun af- og pålæsning er tilladt, og det endda kun i kraft af en midlertidig tilladelse til det. Ud over forbudet mod at parkere skal man også huske på, at stierne er brandveje, hvor der ikke må parkeres. I det forløbne år, har bestyrelsen været nødt til at udsende en kraftig opfordring til beboerne på Bredkær Øst til at stoppe uvæsenet, også med at undlade at lukke bommene. Opfordringen mundede ud i, at hvis en beboer blev noteret 3 gange for at overtræde betingelserne, ville der blive taget skridt til aflåsning af stien. Beboerne beviste, at reglerne kan overholdes. En aflåsning er derfor ikke på tale lige for øjeblikket. Så må vi håbe det holder, og at andre stier følger eksemplet. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi faktisk har et par stistrækninger, hvor vi aldrig har set parkering eller manglende aflåsning. Kan nogen forklare mig forskellen? Hundeklager Desværre har vi i år været involveret i flere klager over hundes adfærd. Det er et utrolig følsomt emne, vi som bestyrelse ikke ligefrem har været begejstrede for at behandle, men alle grundejeres tarv skal jo varetages. Side 7 af 29

8 Bedst ville det have været, hvis naboer havde talt sig til rette, men det kræver to ting: at man personligt henvender sig til hundeejeren. Og at hundeejeren respekterer, at mange - både børn og voksne - er bange for hunde. Her nytter det ikke at sige, at hunden ikke gør noget. Man skal respektere denne angst. Hundeejeren skal også respektere, at hverken hund eller naboer kan være tjent med, at hunden står og gøer fra tidlig morgen til sen aften. Gør den det, har hverken hund eller naboer det godt, men en god hundetræner vil stort set altid kunne hjælpe hundeejeren med problemet. At bestyrelsen drages ind i problemerne kan være et nødvendigt skridt, inden man inddrager politiet, men vi må appellere til at man først forsøger sig med en henvendelse til hundeejeren. Det kan være ualmindelig både pinligt og pinagtigt for bestyrelsesmedlemmerne at blive inddraget i en sag, hvor parterne end ikke har talt med hinanden. Træhøjder Blandt de mange store og små spørgsmål vi i årets løb har været nødt til at tage stilling til har været træernes højde på såvel stier som i haverne. Som følge deraf har vi udarbejdet en redegørelse, der er trykt i Baunebakke-bladets sidste nummer og et forslag til, hvordan vi kan håndtere problemet i fremtiden. Dette forslag kommer vi ind på senere. Side 8 af 29

9 Og så til årets 3 store projekter: Regnskabssystemet Det ene af de store projekter har været omlægning af vort regnskabssystem. Det er ikke noget den enkelte grundejer mærker ret meget i det daglige, men vi har investeret penge og mange kræfter i et nyt regnskabssystem, der direkte binder os op på PBS. Alternativet hertil ville være, at vi ikke fremover kunne forvente at et foreningsmedlem ville påtage sig at føre vort efterhånden omfattende regnskab, og vi ville blive nødt til at overdrage det til vor advokat med de dermed forbundne omkostninger. Med det nye system skulle fremtiden være nogenlunde sikret på det punkt. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Jørgen Møller og Bente Risom for en kæmpe indsats med at få det hele stablet på benene assisteret af Peter Knub. Vedligeholdelsesplanen Vedligeholdelsesplanens gennemførelse er gået over al forventning. Et punkt har været dominerende, nemlig gennemførelsen af den store legeplads renovering. Her er al mulig grund til at takke de mange frivillige medhjælpere, der deltog i arbejdet, men mest af alt er der grund til takke en speciel beboer: Michael Brandt Svendsen og hans kone Trille. De kom med et utrolig godt tilbud til vedligeholdelsesudvalget. Blandt andet at vi rentefrit kunne dele regningen over 2 år. Der var jubel i bestyrelsen og der gik kun få minutter med at godkende tilbuddet. Side 9 af 29

10 Nu står legeredskaberne der og alle er begejstrede. Svævebanen var ikke med i projektet, det var der ikke penge til, men den er nu under opførelse. Også andre planer for legepladserne drøftes, og jeg håber meget, at vi også i årene fremover vil være i stand til at udbygge og vedligeholde dem. Hybridnettet Et af de store projekter i det forløbne år har været ombygningen af hybridnettet. Vi fik en meget favorabel aftale om ombygning. Den omfattende og kostbare ombygning blev gennemført uden at den kostede foreningen en krone. Helt problemfrit var det, som I vil vide ikke, men i hus kom det, og vi har i dag et anlæg, der er så velfungerende, som det kan blive med de kobberkabler, vi har i jorden. Selvfølgelig kan alt blive bedre: Hvem kunne ikke ønske at have råd til at udskifte kablerne til fiberkabler, men det har lange udsigter. Nogle få beboere oplevede, at de fik dårligere TV ved ombygningen. Årsagerne hertil var dels nogle få dårlige stikledninger, dels dårlige installationer i husene. Dette kom ikke bag på bestyrelsen, men bag på nogle beboere. Navnlig de beboere, der havde købt hus i forvisning om, at installationerne var i orden. Ordentlige kabler og HF-tætte stik er en forudsætning for, at alle kanaler står perfekt, og navnlig hvis man har flere TV -er sluttet til. Side 10 af 29

11 Det har været en stor glæde for os, der har knoklet med at få tingene bragt på plads at opleve, hvor mange der har fået Webspeed og som har stor glæde af det. Ind imellem får vi forespørgsler om muligheden for at framelde sig hybridnettet. Nej det kan man ifølge deklarationerne ikke. Individuelle løsninger, så man kunne vælge mellem Grundpakke Mellempakke og den store pakke kan vi heller ikke tilbyde. Vi har som forening købt en samlet pakke med fællesopkrævning, der billiggør vort Tv-forbrug, og den hæfter vi som før nævnt alle for. Carporte De nærmere regler skal vi drøfte senere på generalforsamlingen. Carportene repræsenterer et ømt problem. Ganske vist er alle tildelt egen p-plads, jf. Baunebakke-bogen. Men beboerne har fået flere biler gennem årene, og der er eksempelvis kun få ledige pladser på Rebæk Allé. Vi har nu fået den officielle tilladelse til opførelse af flere carporte på Rebæk Alle. De nuværende regler har i nogle tilfælde betydet, at beboernes faste plads kan ligge langt fra huset, - og hvem skal kontrollere, hvis beboerne holder andetsteds tættere på huset og dermed optager en ekstra plads. Der kan nu ikke opføres flere carporte på Vesterskel. Der er en mulighed for, at kommunen kan give os en dispensation til at opføre carporte på den del af Vesterskel, der tilhører amtet. Side 11 af 29

12 Men i så fald skal ejeren selv sørge for at fjerne carporten igen, hvis Avedøre Havnevej en gang i fremtiden skal udvides. På Runde P og Store Klardam er der stadig mulighed for at finde p-pladser. Hjemmesiden Vores hjemmeside er velbesøgt. Frank Andersson administrerer hjemmesiden med ansvar over for bestyrelsen. Den er allerede nu så omfattende, at det her er muligt at finde snart sagt alle oplysninger om. Det har vist sig, at blandt andet ejendomsmæglerne er vældig glade for den. Er der mangler hører vi meget gerne om dem. Det er heldigvis nemt at holde den ajour modsat Baunebakke-bogen, der jo skulle en tur hos trykkeren. Vi er holdt op med at udsende den, men vi leverer den gerne på diskette, eller trykt, men anbefaler dem der har mulighed for det, at finde indholdet på vores hjemmeside. Baunebakke-bladet For et år siden så det ud til at Baunebakke-bladet var døende. En brugerundersøgelse har imidlertid vist, at beboerne læser bladet og ønsker at beholde det. Redaktionen var selvsagt glad for opbakningen og bladet udkommer fortsat. En stor tak til Redaktionen for deres store indsats. Miljøudvalget Miljøudvalget har blandt andet siden sidste års generalforsamling kørt mere eller mindre i tomgang. Således fik vi ikke den årlige fastelavnsfest, som mange børn savnede. Side 12 af 29

13 Bestyrelsen håber meget, at der kommer gang i udvalget igen, og opfordrer så mange som muligt til at melde sig under fanerne. Nye tider Desværre har igen i år et par af vore bestyrelsesmedlemmer af arbejdsmæssige eller personlige årsager været nødt til at stoppe bestyrelsesarbejdet. Vi ved, at det har været svært for dem at skulle stoppe, men vi forstår fuldt ud deres bevæggrunde. Lad mig sige, at samarbejdet med jer har været fantastisk godt. I har ydet en stor indsats, og I har været virkelig behagelige mennesker at være sammen med. Vi der bliver i bestyrelsen har et stort ønske om, at vi får valgt nye kræfter, der med ildhu vil gå ind i arbejdet til gavn for alle vore medlemmer. Arbejdsdeling i bestyrelsen Den arbejdsdeling i bestyrelsen, vi gennem de sidste par år har gennemført, har fungeret utrolig godt. Dette kan i højeste grad tilskrives de enkelte bestyrelsesmedlemmers meget aktive indsats. At arbejde i s bestyrelse er ikke et passivt job, hvor man blot deltager i bestyrelsesmøder, men også i det daglige arbejder i marken. Alle bestyrelsesmedlemmer har i højeste grad vist vejen frem for kommende bestyrelser. Den arbejdsdeling vil også gøre det nemmere for kommende nye medlemmer og kommende ny formand. Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. Side 13 af 29

14 Debat om beretningen a) Hvad har det nye regnskabssystem kostet og vil det gøre, at regnskabsopstillingen fremover ikke ændres hvert år b) Hvor mange har tilsluttet sig Webspeed c) Hvorfor er tv-signalet blevet ringere efter ombygningen af hybridnettet d) Det er uhumsk, at nogle beboere lader deres hunde besørge i beboernes vindfang e) Må beboerne lægge haveaffald på Runde P f) Hvor gør man af fliser og andet byggeaffald Formandens svar a) Regnskabssystemet her kostet et beskedent beløb ikke mindst i forhold til, hvad udgiften til en ekstern administrator ville løbe op i. Regnskabsopstillingen er blevet forenklet af hensyn til overskueligheden. Bestyrelsen forventer med opstillingen af budget 2003 at have fundet formen for regnskabsopstillingen i de kommende år b) Bestyrelsen er ikke i besiddelse af præcise tal, men mange beboere har tilkendegivet at have tilmeldt sig c) Årsagen er enten problemer med TDC s signal eller med egne stikledninger og/eller tv-kabler. TDC skal levere et optimalt signal til standerne uden for husene (der er ca. 4 huse koblet på hver stander). Fra standeren og ind til huset er det beboernes eget problem (tinglyst), hvis stikledningerne er i dårlig stand. Det er som nævnt vigtigt med HF-tætte stik og endvidere en god idé at tjekke kabler. Nogle gange kan et dobbeltskærmet kabel fra stik til tv løse problemet d) Enig. Bestyrelsen skal opfordre til, at beboerne anvender hundeposer til at fjerne hundenes efterladenskaber Side 14 af 29

15 e) Man skal bruge haveaffaldsordningen med afhentning ved døren. Det er alene entreprenøren, der må lægge haveaffald på runde P, hvor affaldet indsamles under storskraldsordningen f) Byggeaffald skal afleveres på genbrugspladsen Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 3. Godkendelse af regnskab 2001 Formanden henviste til det udsendte regnskab. Peter Knub gennemgik hovedposterne. Udgifterne til entreprenør har været lavere end budgetteret, idet det lykkedes at genforhandle kontrakten uden prisstigning. Besparelsen har i stedet kunnet anvendes til en ekstra indsats på ad hoc vedligeholdelsen, hvor blandt andet udgiften til nye bomme har været stor. Udgifterne til administration ligger væsentligt under budgettet trods anskaffelse af nyt regnskabssystem. Endvidere har foreningen haft gode renteindtægter af sin formue. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Det fremgår af regnskabsstatus, at der ikke er beboere, der skylder foreningen penge Bestyrelsens svar a) Det er rigtigt en del af forklaringen er formentlig de senere års økonomiske opsving. Tak til beboerne for rettidig betaling det hjælper os alle med at holde udgifterne og dermed kontingentet i ro Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. Side 15 af 29

16 Ad 4.1. Forslag til budget 2003 Peter Knub fra bestyrelsen gennemgik det udsendte forslag til budget. Budgetforslaget indebærer, at vedligeholdelsen fortsat styrkes. Der er afsat et forhøjet beløb til entreprenøren, da resultatet af efterårets kontraktforhandlinger kan betyde prisstigninger. Budgetforslaget indebærer at kontingentet samt foreningens samlede udgifter holdes i ro. Stigningen i kontingent og udgifter ligger på ca. 1,5 % pr. år, hvilket er mindre end den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet. Hybridnetsafgiften, som foreningen ikke kan gøre noget ved, er steget kraftigt de senere år. Bestyrelsen lægger op til en mindre forhøjelse, da der ikke er sikkerhed for, at der ikke kommer ekstraordinære stigninger til næste år. Budgetopstillingen er forenklet, idet en række mindre budgetposter er slået sammen. Dette skyldes, at usikkerheden ved at budgettere små beløb er for stor og derfor ikke giver mening. Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt. Ad 4.2. Forslag til nye regler for opførelse og handel med carporte Forslaget er en opfølgning af et forslag om opsætning af flere carporte, der blev drøftet på generalforsamlingen den 4. april Her blev det vedtaget at henstille til bestyrelsen at undersøge mulighederne hos kommunen. Side 16 af 29

17 Problemet er blandt andet, at beboerne har handlet carporte indbyrdes imellem uden bestyrelsens vidende. En ny køber af en carport skal registreres som ejer af bestyrelsen for at carporten er deres. I modsat fald tilhører carporten foreningen. Endvidere oplever nye beboere, at deres parkeringsplads i nærheden af huset er flyttet langt væk, fordi der er opført carporte, som er solgt til beboere på andre stier. Med det fremlagte forslag søger bestyrelsen at afveje ejendomsretten i forhold til hensynet til kommende beboeres mulighed for at finde parkeringspladser. Det letteste ville selvfølgelig være ikke at gøre noget, men bestyrelsen vil gerne forhindre, at der opstår flere problemer for nye beboere. Bestyrelsen opfordrer derfor til at generalforsamlingen vedtager de foreslåede regler. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Hvornår er det foreningens carport b) Hvordan er det meldt ud, at bestyrelsen skal godkende carportens ejer (at man skal være registreret som ejer) c) Må man sælge sin carport til naboerne på samme p- område d) Stryg punkt 12 det er for restriktivt e) Der opstår problemer ved salg af husene, når carporten er solgt til anden side f) Hvad menes med at carporten er forsikret g) Skal bestyrelsen informeres om ejerskifter efter de nugældende regler Side 17 af 29

18 h) Kan man leje carporten ud, hvis man ikke selv skal bruge den i) Hvad er farvenummeret på saltgrøn j) Hvad indebærer betaling for asfaltering (punkt 11) Bestyrelsens svar a) Det er principielt foreningens, med mindre der foreligger en underskrevet godkendelse af ejerskiftet fra foreningen b) Godkendelse sker, når der gives tilladelse til opføring. De nærmere regler er beskrevet i Baunebakke-bogen c) Ifølge de gældende regler er svaret ja. Hvis forslaget vedtages vil det ikke være tilladt d) Punktet er indsat, fordi det er vigtigt at hus og carport følges ad. Ønskes dette lempet kan der stilles et ændringsforslag e) Det er begrundelsen for punkt 12 f) Carporten forsikres via husforsikringen. Det er intet problem at carporten er opført på lejet grund g) Ja, det er som nævnt vigtigt at dette sker h) Ja i) Farvenummeret afhænger af produktvalg. Der henvises i øvrigt til foreningens farveplan j) Bestyrelsen vil afholde eventuelle udgifter til selve asfalteringen. Følgeomkostninger for håndarbejde i carportene påhviler ejerne af disse Der blev stillet følgende ændringsforslag: 1. I punkt 9 tilføjes: i henhold til foreningens farveplan.. 2. I punkt 12 tilføjes: Eventuelt frasalg fra ejendommen skal skriftligt godkendes af bestyrelsen. Side 18 af 29

19 Afstemning om forslaget med ændringsforslagene til punkt 9 og 12 gav følgende resultat: For: 26, imod: 5, blankt: 5 Forslaget med de to ændringsforslag blev således vedtaget. Ad 4.3. Forslag til regler for træhøjder i Baggrunden for forslaget er bebyggelsens karaktér. Høje træer kan være generende for naboer og genboer. Træernes rodnet kan endvidere skade ledningsnettet (telefon, el, vand, kabeltv, kloak mv.) i stierne. Træerne sviner meget i små haver også hos naboerne i haver og på tage. Høje træer udgør også en øget risiko for stormskader. Forslaget er alene ment som et sæt retningslinier, idet der er tale om træer plantet på privat grund. Bestyrelsen tildeles ikke særskilte sanktionsmuligheder. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) I punkt 4 bør det præciseres, at træerne kun fjernes, hvis naboerne er generet b) Hvorfor skal vi have retningslinier, når eventuelle handlemuligheder alligevel afhænger af civile retssager. Der kan i stedet henvises til hegnsloven c) Hvem tjekker om træerne bliver fældet (punkt 5) d) Hvad med generende kastanjetræer m.v. på fællesarealerne Bestyrelsens svar Side 19 af 29

20 a) Træet kan som nævnt udgøre en fare for lednings installationerne i stien b) Baggrunden for forslaget er en række henvendelser fra beboerne. Foreningen kan kun gribe ind, hvis der er risiko for skade på installationer m.v. Forslaget indebærer derfor en tilføjelse til husordenen. Hegnsloven er ikke altid tilstrækkeligt der må ofte hegnssyn til c) Det sker alene på baggrund af konkrete klager. Fældning af træerne kan kun ske ved hegnssyn d) Kastanjetræerne er nævnt i deklarationen for fællesarealerne, men bestyrelsen arbejder på at nedbringe antallet, da de sviner meget. I øvrigt vil bestyrelsen tage stilling til konkrete sagen om generende træer på fællesarealerne Der blev stillet følgende ændringsforslag: 1. I punkt 1 bør skal erstattes med bør, da der er tale om retningslinier 2. I punkt 5 bør det præciseres, at det ikke er bestyrelsen, der tager skridt til civil retssag. Derfor ændres sidste halvdel af teksten til:, må den forulempede tage skridt til civilretslig sag om fjernelse. Afstemning om forslaget med ændringsforslagene til punkt 1 og 5 gav følgende resultat: For: 24, imod: 5, blanke: 7. Forslaget med de to ændringsforslag blev således vedtaget. Ad 4.4. Forslag til kontingentindbetaling via PBS Der er nu mulighed for at overføre trækbåndet direkte fra PBS til foreningens nye regnskabssystem, hvilket sparer tid og penge. Side 20 af 29

21 Hertil kommer, at behandlingen af giroindbetalinger, herunder opfølgning, rykning m.v. er meget tidskrævende for kassereren og økonomiudvalget. Såfremt regnskabsføringen fortsat skal kunne håndteres af et medlem af bestyrelsen er det derfor vigtigt at beboerne hjælper bestyrelsen med at automatisere arbejdet mest muligt. Alternativet er som tidligere nævnt, at foreningen må betale en ekstern administrator for regnskabsføring og kontingentopkrævning, hvilket vil medføre betydelige merudgifter. Forslaget betyder, at ekstraomkostninger ved at vælge anden betalingsform end PBS betales af de beboere, der ønsker at benytte den. Bestyrelsen håber selvfølgelig, at det forhøjede gebyr kan gøre sit til, at så mange som muligt fremover indbetaler via PBS. Endvidere indebærer forslaget en nedsættelse af rykkergebyret til 100 kr. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Er der nogen, der ikke betaler hybridnetsafgift Bestyrelsens svar a) Ja, der findes en enkelt ejendom tilbage Afstemning om forslaget gav følgende resultat: For: 30, imod: 2, blanke: 4. Forslaget blev således vedtaget. Side 21 af 29

22 Ad 4.5. Forslag til vedligeholdelsesplan Gennemførte aktiviteter i 2001 Peter Knub præsenterede vedligeholdelsesudvalget og formålet med udvalgets arbejde samt gennemgik de gennemførte aktiviteter i Formålet med at lave en årlig vedligeholdelsesplan er At skabe bedre overblik over de mange aktiviteter og hvad de koster At synliggøre aktiviteterne for beboerne At udnytte foreningens størrelse til at opnå de bedst mulige priser og vilkår I 2001 er der som vedtaget på generalforsamlingen sidste år gennemført renovering (buskrydning, algebehandling og maling) af ca. 200 løbemeter hegn ind mod nabo grundejerforeningerne. Renoveringen af hegnet er hermed færdiggjort. Der er endvidere gennemført nogle mindre reparationer på legepladserne. Disse er nødvendige men svære at synliggøre, idet sliddet på legepladserne er meget stort. Den helt store opgave har været etablering af en naturlegeplads på den store legeplads ved Runde P. Projektet blev gennemført i efteråret 2001 og valget faldt efter en udbudsrunde på firmaet Go Legs forslag til naturlegeplads. Ved valget er lagt vægt på kvalitet, holdbarhed, krav til vedligeholdelse, kreativitet og pris. Side 22 af 29

23 Et stort antal frivillige beboere deltog i opbygningen af legepladsen, som blev inviet under festlige former den 28. oktober Forslag til vedligeholdelsesplan for 2002 Forslaget er præget af, at anden rate af betalingen for naturlegepladsen sluger den største del af midlerne. Herudover vil svævebanen blive retableret og malet, ligesom Fælleshuset på legepladsen ved Runde P enten vil blive renoveret eller udskiftet. Hertil kommer maling af alle bænke og bordbænke, samt mindre asfaltreparationer. Forslag til vedligeholdelsesplan for 2003 Forslaget lægger op til, at der gennemføres en idékonkurrence om at skabe en helhedsløsning for Mimrepladsen ved Rebæk Allé. Hertil kommer buskrydning på Stendam/Klardam samt ved carportene på Runde P. Endvidere påbegyndes en udskiftning af træerne på foreningens fællesarealer. Træerne forventes på sigt at bukke under for den kraftige beskæring og derfor tages der fat på en udskiftning. Forinden skal der til næste års generalforsamling tages stilling til, hvilken træsort der fremover skal præge fællesarealerne. Endelig overvejes muligheden for at etablere trådhegn langs Avedøre Havnevej / Vesterskel på den del af strækningen, hvor dette ikke findes i dag. Formålet er blandt andet at begrænse henkastning af affald fra forbipasserende. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Hvad med udskiftning af trappen på Vesterskel Side 23 af 29

24 b) Hvorfor skal der ske buskrydning på Stendam/Klardam c) Der kunne godt bruges flere grønne skraldespande d) Hvad med de skilte der skulle udskiftes e) Hvem har erstatningspligten, hvis der sker ulykker på trappen til Vesterskel f) Der mangler basketball net på legepladsen ved Runde P g) Nogle af pladerne fra pandekagehuset er faldet af h) Hvad har naturlegepladsen kostet i) Vil der blive plantet træer der hvor de mangler, når træerne skal udskiftes Bestyrelsens svar a) Trappen er opført af Hvidovre kommune mod at foreningen vedligeholder den. Kommunen ville kun betale trætrappe. Vedligeholdelsesudvalget vil overveje at lade trappen indgå på planen for 2003 b) Vedligeholdelsen gøres væsentligt lettere ved at plante græs på arealet. Dog vil de yderste buske mod Klardam blive bibeholdt som afskærmning c) Der er lige indkøbt 4, hvoraf én opsættes på den store legeplads. Vedligeholdelsesudvalget vil løbende vurdere behovet for yderligere skraldespande d) Leveringen er blevet forsinket som følge af leverandørsvigt, men skiltene er nu på vej e) Det har foreningen f) Der vil blive opsat nye net i år g) Vedligeholdelsesudvalget er opmærksom på problemet h) Prisen er ca kr., hvortil kommer en stor ulønnet indsats fra en række beboere i) Så vidt det er muligt Side 24 af 29

25 Herefter blev forslaget til vedligeholdelsesplan enstemmigt vedtaget. Ad 5. Indkomne forslag Der var indkommet 3 forslag fra beboerne. Forslag om at storskrald først må sættes ud efter mørkets frembrug Forslagsstilleren Torben Wulff oplyste, at formålet med forslaget er at undgå, at storskrald stilles ud allerede lørdag morgen. Forslaget består af 4 sideordnede forslag og er ment som en meningstilkendegivelse med henblik på eventuel senere regeludformning. Bestyrelsen bakkede op om intentionerne bag forslaget og vil nævne problemstillingen på hjemmesiden og i Baunebakkebladet. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Bør reglerne ikke indføjes i Baunebakke-bogen b) Eventuelle regler bør udformes meget enkelt c) Det kan være svært at bære tunge ting ud uden hjælp, hvilket måske gør at de sættes ud tidligere når man har hjælp ved hånden. Løsningen kunne være, at beboerne kan låne nøglen til Materialegården Bestyrelsens svar Side 25 af 29

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 25. april 2006 kl. 19.00 på Sønderkær skolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Referat Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Andelsboligforeningen Til stede: 91, 93, 97, 99, 101, 107, 109, 113, 117, 119, 123, 127, 131, 133, 135, 137, 145, 147, 149, 153, 155,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent: Lars- Frederiksvej 3 foreslås og vælges. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket

Læs mere