Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus."

Transkript

1 Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Gerhard Deichgräber og Svend Petersen 1.) Jørgen Schulz blev valgt til dirigent Jørgen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2.) Referent: Asger Sorgenfri (sekretær HSC) 3.) Bestyrelsens beretning samt orientering om udvalgenes arbejde: Kassereren har udført et kæmpe arbejde med indkøring af et nyt regnskabssystem, der på den lange bane vil lette hans (og hans efterfølgeres) arbejde betydeligt. Han har modtaget stor hjælp fra Marianne og andre klubber, der bruger lignende system. Bent Christensen og Erik Ejlertsen har som HSC`s repræsentanter deltaget i Dansk Sejlunions generalforsamling. Sommerens frivillige havneopkrævere var lidt mere træge til at melde sig i år, men det lykkedes alligevel at besætte alle ugerne. Indtægterne (bropengene) blev omtrent de samme som sidste år. Vi fik kroner fra kommunen til udvendig renovering af klubhuset, arbejdet blev udført af en stor flok ihærdige medlemmer, og huset fremstår nu velholdt og i orden.

2 Vi har haft åbent indgangsparti i sommerens løb til gavn for medlemmerne og vore gæster - de har bl.a. kunnet bruge frit internet til kontakt med omverdenen. Aftalen med kommunen om pladserne på nordsiden gik endelig i orden, vi lejer 21 pladser, som skønnes at dække behovet i de næste 10 år aftalen løber. Vi kan ikke mere opkræve havnepenge fra gæstesejlere på nordsiden, men har til gengæld heller ingen udgifter på nordsiden. Flagmasten bliver af flagmastelauget flyttet til en mere hensigtsmæssig placering vest for klubhuset. Der bliver i foråret støbt et nyt fundament til masten og lavet brodæk i forlængelse af det eksisterende på nordsiden af klubhuset. Vinteropbevaringspladsen er af kommunen godkendt som autocamper parkeringsplads i perioden 15/5-1/10 hvor der alligevel ingen både er på pladsen. Der bliver plads til 10 autocampere der skal betale samme takst som mindre både ved broerne. Det kan måske erstatte nogle af de mistede indtægter fra nordsiden. En tømmeplads til kemiske toiletter vil også blive etableret inden sæsonstart. Klubbens forsikringsforhold er blevet justeret så dækningen nu passer til de faktiske forhold. Bruno er en solid hjælper med HSC`s flotte hjemmeside. Der har været " hits" i sommerens løb og medlemmerne har aldrig før været så godt orienteret om aktiviteterne i klubben. Broerne vil blive renoveret inden den nye sejlsæson, i den rækkefølge der skønnes nødvendig af broudvalget. Der vil blive opsat yderligere 9 stiger med redningskranse så vi øger sikkerheden på broerne. Der er ansøgt om en hjertestarter, som vi forventer at få til en rimelig pris og en ansøgning om alarmnummer er under behandling. (Så redningsmandskab kan finde os i en fart). Pladsudvalget: De gamle skinner er blevet fjernet og pladsen renoveret. Det er etableret mere strøm i vestenden så der nu kan arbejdes med maskiner samtidig med, at lyset er tændt!

3 Sejludvalget: Der har været afholdt en hyggelig fællestur til Dyvig. " Blå Bånd" havde også fin tilslutning af kapsejlere og hyggesejlere - og der var god vind! Den traditionelle fyrskibssejlads har i de senere år haft ringe eller ingen tilslutning, så sejludvalget vil i fremtiden i højere grad satse på fællesture som evt. kan kombineres med lidt kapsejlads. Ungdomsudvalget: Der har i sommerens løb været mange gode aktiviteter med fin opbakning fra forældre til de unge sejlere. Det er vanskeligt at holde fast i de unge når de har rundet konfirmationsalderen og får andre interesser, men heldigvis kommer der også nye til. Andreas Grandlund har sammen med Sune Hald (forældre) meldt sig som træner, så sæsonen 2014 er i gode hænder på det trænermæssige område. Ungdomsafdelingen har modtaget tilskud på kr nye redningsveste fra Dansk Sejlunion. Formanden afsluttede bestyrelsen beretning med en stor tak til de bærende kræfter i HSC : Kranførerne, Mastelauget, Seniorklubben og de frivillige hjælpere i klubhuset! Der var ingen kommentarer fra salen til formandens og udvalgenes beretning. Beretningen blev godkendt. 4.) Kassereren: Udleverede regnskabet i trykt form og omtalte det nye finansprogram Convensus, der har en ændret opstilling i forhold til tidligere. Han bemærkede at systemet er så godt, at alle nu kan melde sig som kasserer! Næste år, når systemet er kørt helt i stilling, kan men ved tryk på en knap pr. 1/10 lægge det færdige regnskab på nettet. Systemet kræver at en mailadresse er nødvendig på alle medlemmer, og at denne bliver løbende opdateret, da systemet er 100 % elektronisk ( -men det er jo også fremtiden ude i samfundet).

4 Dirigenten ønskede til lykke med det nye regnskabssystem og Poul Brix roste kassereren for hans store indsats. Der var ingen øvrige kommentarer til regnskabet. 5.) Budget for 2014 blev fremlagt og godkendt. 6.1) Indkomne forslag: Bestyrelsen genforeslår opstilling af pengeløs betalingsautomat, indsat i klubhuset. Jeppe Friis udtrykte bekymring for, at vi mister det sociale aspekt, når der ikke længere kommer havneopkrævere rundt og snakker med gæstesejlerne. Formanden pointerede, at der stadig vil være folk på broerne til at kontrollere, orientere og informere vore gæster, men nu slipper man for at stå i regn og blæst med blok, papir og pengesedler, og kan nøjes med at snakke med gæsterne. En afstemning om indkøb af automaten blev vedtaget med 67 stemmer for, 4 stemmer imod. Automatindkøb godkendt af generalforsamlingen. 6.2) Æresmedlem: Bestyrelsen foreslog Egon Ravn som æresmedlem! Egon har igennem et langt liv været meget aktiv inden for sejlsporten og beklædt mange ledende poster, både på landsplan og i HSC`s regi (som formand i en årrække). Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 7.) Bestyrelsen foreslår at kontingentsatserne forbliver uændret i 2014 Forslaget vedtaget af generalforsamlingen

5 8.) Valg til bestyrelsen: Formand: Erik Ejlertsen Genvalg Havnemester: Lars Knudsen Nyvalgt Pladsmester: Heinrich Jespersen Genvalg Sejludvalgsformand: Bent Christensen Genvalg Ungdomsformand: Nicolaj Ebbesen Nyvalgt (formand) Suppleanter t. bestyrelsen: Hans Rohr Genvalg Peter Clausen Genvalg Broudvalg: Bro A: Erling Basse Genvalg Bro B: Peter Andresen Genvalg Bro C+D Chresten Struck og Werner Boisen Genvalgt Bro E Per Fløjstrup Genvalg Bro N Carsten Mikkelsen Genvalg Pladsudvalg: Valdemar Nielsen Genvalg Pladsassistent: Jørgen Rosenkilde Nyvalgt Sejludvalg: Christian Lageri Schmidt Genvalg Bjarne Winther Genvalg Lars Poulsen Genvalg Ungdomsudvalg: Jeppe Friis Genvalg Andreas Grandlund nyvalgt Interne revisorer: Connie Broe-Andersen Genvalg Eva Stricker Genvalg Revisorsuppleant: Werner Boisen Genvalg Repræsentant til Søsportcenteret Jeppe Friis 9.) Eventuelt Genvalg

6 Christian Fynbo foreslog: Når vi nu mister gæstesejleres havnepenge på nordsiden burde "inaktive" både flyttes fra sydsiden til nordsiden. Formanden svarer: Alle 21 pladser er pt. besat - ved fraflytning vil "ubenyttede både" blive sendt over på nordsiden. Peter Clausen: Der er rigtig mange blåmuslinger i fjorden for tiden, det er da positivt biologisk og gastronomisk set! De to afgående bestyrelsesmedlemmer Marius Terp og Anders Hansen modtog en påskønnelse fra HSC for deres engagerede indsats. Formanden takkede for god ro og orden og der blev udråbt 3 x hurra og et leve for HSC! Generalforsamlingen sluttede kl. 16:28 Asger Sorgenfri (sekretær)

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Sejlklubben NAUTILUS Hvalpsund. ordinær generalforsamling den 17, november 2013 kl. 13.30 i Restaurant Marina

Sejlklubben NAUTILUS Hvalpsund. ordinær generalforsamling den 17, november 2013 kl. 13.30 i Restaurant Marina Sejlklubben NAUTILUS Hvalpsund ordinær generalforsamling den 17, november 2013 kl. 13.30 i Restaurant Marina Formand Dan Cort Jørgensen indledte generalforsamlingen ved at byde de fremmødte ca. 60 personer

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere