Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Nr. 13/ august halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 27% til DKK 600 mio. Resultatet før skat blev forbedret med 37% til DKK 181 mio. Væsentlig styrkelse af fri pengestrøm fra driften Bredt funderet fremgang for fragtaktiviteterne Passagertonnage rokeret på Nordsøen som planlagt Årets resultat før skat opjusteres med 18% fra DKK 425 mio. til i størrelsesordenen DKK 500 mio. Kontaktpersoner: Niels Smedegaard, adm. direktør, Christian Merrild, økonomidirektør, Søren Jespersen, koncerndirektør, Søren Brøndholt Nielsen, IR, DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø, CVR DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS rutenetværk omfatter fragtruter og kombinerede fragt- og passagerruter. Hertil kommer egne salgsselskaber og havneterminaler til fragt og passagerer. DFDS har i alt ca medarbejdere og beskæftiger en flåde på ca. 68 skibe. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. 23. august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 1 af 13

2 Hovedtal for DFDS Koncernen DKK mio. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning DFDS Tor Line DFDS Seaways Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) DFDS Tor Line DFDS Seaways Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat (EBITA) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Kapital Aktiver i alt DFDS A/S' andel af egenkapital Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, gennemsnit Antal medarbejdere, gennemsnit Pengestrømme Pengestrøm fra driften, før finansiering og efter skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fri pengestrøm fra driften Nøgletal for drift og afkast Lanemeter, tusind Passagerer, tusind Omsætningsvækst, % 13,2 16,5 15,5 19,0 19,8 EBITDA-margin, % 18,8 17,6 15,1 13,7 15,1 Driftsmarginal, % 11,9 10,1 7,4 6,5 8,0 Omsætningshastighed, investeret kapital (antal gange) 1,07 0,99 1,00 0,94 1,00 Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. 11,2 9,3 6,7 5,8 7,2 Egenkapitalforrentning p.a. 22,6 18,5 9,9 7,7 11,7 Nøgletal for kapital og pr. aktie Egenkapitalandel, % ,7 32,0 32,7 Finansiel gearing, (antal gange) - - 1,29 1,60 1,48 Resultat pr. aktie (EPS), DKK 22,8 18,0 20,2 15,3 46,3 Udbytte pr. aktie, DKK ,0 Antal aktier ultimo perioden, tusind Aktiekurs ultimo perioden, DKK Indre værdi pr. aktie, DKK Kurs/indre værdi (K/I), antal gange - - 1,71 1,12 1,72 Hoved- og nøgletal er tilpasset til ændret regnskabspraksis. Definitioner på side august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 2 af 13

3 1. halvår 2007 Markedsudvikling Markedsudviklingen for søtransport af fragt i Nordsøen og Østersøen var som helhed positiv i 1. halvår, om end mængdevæksten i markedet var lavere end samme periode sidste år. Aktivitetsniveauet er dog fortsat stabilt og højt understøttet af mangel på chauffører og strammere af køre-/hviletidsbestemmelser, vejskatter samt en fortsat god udvikling for de fleste økonomier i Nord- og Østeuropa. Markedsvæksten er stadig højere i Østersø- end i Nordsø-området drevet af vækst i Rusland samt SNG-landene og Baltikum. Konkurrenceniveauet i rejsemarkedet var fortsat højt i 1. halvår, særligt på det norske marked. Prispresset i markedet er imidlertid stabiliseret i nogen grad af en generel reduktion af overkapacitet i markedet. Købekraften blandt forbrugere i Nordeuropa og blandt oversøiske forbrugere på rejse i Nordeuropa er fortsat god. Fragt- og ro/pax-aktiviteter Som følge af aktivitetsændringer var antallet af transporterede lanemeter på niveau med samme periode sidste år. Justeret for aktivitetsændringer var der en mængdefremgang på 4% i 1. halvår. De væsentligste aktivitetsændringer var lukningen af BelgoBridge i 2006 og ét skib færre i containerskibsfarten mellem Norge og Kontinentet. På Nordsøen steg aktivitetsniveauet med undtagelse af trafikken mellem Danmark og UK, hvor ændrede efterspørgsels- og konkurrenceforhold påvirkede aktivitetsniveauet. Især trafikken mellem Sverige og Belgien blev positivt påvirket af øgede mængder fra industriel logistik. I Østersø-området steg aktivitetsniveauet ligeledes med undtagelse af HansaBridge, som i hovedparten af 1. halvår blev betjent af ét skib i modsætning til to skibe i samme periode sidste år. I maj overgik ruten igen til to-skibsdrift. På trafikken mellem Litauen og Tyskland blev aktivitetsniveauet positivt påvirket af indsættelse af større ro/pax-tonnage. Rateniveauet var stabilt med en stigende tendens i begge områder. Resultatudviklingen i DFDS Container Line, der blev overtaget primo 4. kvartal 2006, var på linie med forventningerne i 1. halvår. De øvrige container- og sideportsaktiviteter i DFDS Lys Line opnåede resultatfremgang på grundlag af øgede papirmængder og en fortsat effektivisering af containerskibsfarten mellem Norge og Kontinentet. Resultatet for traileraktiviteterne i Sverige, Danmark og Benelux blev forbedret i 1. halvår på baggrund af dels et positivt trailer-marked, dels sanering af kundemassen og lukning eller omstrukturering af tabsgivende aktiviteter. Traileraktiviteterne er knyttet til DFDS Tor Lines ro/ro-rutenetværk. Cruise ferry-aktiviteter Antal passagerer steg med 2% i 1. halvår i forhold til den samme periode sidste år. Korrigeret for ruteændringer i 2006 var stigningen 3%. Antallet af afgange blev reduceret med 9% i 1. halvår sammenlignet med samme periode sidste år. Korrigeret for ruteændringer var reduktionen 4% og antallet af passagerer pr. afgang steg således med 7% på sammenlignelig basis. Som følge af det stigende olieprisniveau blev et oliepristillæg på DKK 20 pr. passager pr. afgang indført medio juli. For at optimere tonnagekonfigurationen på Amsterdam- og Bergen-ruterne blev tonnage rokeret som planlagt ultimo maj. På Oslo- og Amsterdam-ruterne var udviklingen i aktivitetsniveauet og indtjeningen i 2. kvartal på niveau med forventningerne. Aktivitetsniveauet på Bergen-ruten, der blev åbnet i november 2006, var noget lavere end forventet i 2. kvartal om end aktivitetsniveauet i slutningen af kvartalet var stigende. Rutens fragtindtjening indfriede forventningerne i 1. halvår. Bookingsituationen for den resterende del af året var medio august bedre end på samme tidspunkt sidste år. Industriel logistikkontrakt forlænget DFDS samarbejdsaftale med Norske Skog blev i juni forlænget med tre år til udgangen af Samarbejdsaftalen omfatter fragt af papirprodukter fra Norske Skogs papirmøller i Norge til henholdsvis England, Kontinentet, Irland og Spanien. I forbindelse med forlængelsen blev aftalen udvidet til at omfatte en ny rute mellem Skogn, Norge, og Irland og Skotland, hvilket forventes at øge den samlede årlige fragtmængde til ca tons. 23. august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 3 af 13

4 Forlængelsen og udvidelsen af kontrakten styrker DFDS position som en betydelig samarbejdspartner for den nordiske papirindustri. Koncernstrategi præciseres I forlængelse af Niels Smedegaards tiltrædelse som ny CEO ved årsskiftet og de initiativer, der siden er iværksat for at forbedre DFDS langsigtede konkurrenceevne og indtjening, fremlægges om kort tid en præcisering af Koncernens fremtidige strategi. Halvårsregnskab og resultatforventning Omsætning Koncernens omsætning for 1. halvår 2007 steg i forhold til samme periode sidste år med 15% til DKK mio. Omsætning DKK mio. 1H06 1H07 Ændring, % DFDS Tor Line DFDS Seaways Elimineringer mv n.a. DFDS Koncernen Hovedparten af stigningen i Koncernens omsætning skyldes vækst i DFDS Tor Line, hvor omkring 65% af fremgangen vedrører købet af DFDS Container Line primo 4. kvartal Den øvrige stigning vedrører primært øget aktivitet i rutenetværket i både Nordsøen og Østersøen. I DFDS Seaways steg omsætningen med 6% som følge af en positiv netto-effekt af henholdsvis åbningen af Bergen-ruten og lukningen af Gøteborg-ruten i 4. kvartal Derudover var aktivitetsniveauet på Amsterdam-ruten en del højere på baggrund af en positiv markedsudvikling og kapacitetsudvidelsen gennemført i Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Koncernens EBITDA for 1. halvår 2007 blev DKK 600 mio., en fremgang på 27% i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) DKK mio. 1H06 1H07 Ændring, % DFDS Tor Line DFDS Seaways Ikke fordelte poster DFDS Koncernen DFDS Tor Lines EBITDA steg med 29% på baggrund af øgede mængder, justeret for aktivitetsændringer, og en højere kapacitetsudnyttelse samt en stabil og positiv rateudvikling for de fleste ruter i både Nordsøen og Østersøen. Hertil kom EBITDA fra DFDS Container Line, der blev overtaget i 4. kvartal 2006, og fremgang for traileraktiviteterne knyttet til rutenetværket. DFDS Seaways EBITDA steg med 9% som følge af blandt andet resultatfremgang på Amsterdam-ruten og lukningen af Gøteborg-ruten primo 4. kvartal Som følge af det lavere aktivitetsniveau på Bergen-ruten blev rutens halvårsresultat lavere end forventet. 23. august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 4 af 13

5 DKK mio DFDS Koncernen - EBITDA pr. kvartal 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Avancer, afskrivninger og EBITA Avance/tab fra salg af aktiver udgjorde i 1. halvår et tab på DKK 2 mio. relateret til forøgelsen af en hensættelse vedrørende salget af et ro/pax-skib i Avancer og afskrivninger, Koncernen DKK mio. 1H06 1H07 Ændring, % EBITDA Avancer 18-2 n.a. Afskrivninger EBITA Afskrivningerne for 1. halvår steg med 13% til DKK 302 mio. Afskrivninger afledt af virksomheds- og aktivitetskøb udgjorde hovedparten af stigningen. Som følge af tilgang af tonnage i løbet af 2006 steg skibs-afskrivningerne ligeledes. Stigningen blev imidlertid reduceret af en tilpasning af to passagerskibes afskrivninger med DKK 12 mio. i 1. halvår. Tilpasningen er udløst af en højere markedsværdi af skibene, hvilket betinger en lavere afskrivningstakt. Halvårets EBITA steg herefter med 33% til DKK 296 mio. EBITA for 2006 indeholdt engangsposter i form af avancer på DKK 18 mio. Efter justering for disse engangsposter steg EBITA med 46%. Finansiering Netto-omkostningen til finansiering i 1. halvår blev DKK 116 mio., en stigning på 27% i forhold til samme periode sidste år. Over halvdelen af stigningen kan henføres til en reduktion af indtægten fra netto-kursreguleringer, mens den øvrige stigning skyldes højere netto-renteudgifter afledt af en forøgelse af den gennemsnitlige netto-rentebærende gæld. Resultat før skat Resultatet før skat for 1. halvår blev herefter DKK 181 mio., hvilket var en fremgang på 37% i forhold til samme periode sidste år. Balance og investeringer De samlede aktiver udgjorde ultimo 1. halvår DKK mio., hvilket var 4% mere end på samme tidspunkt sidste år og 1% mindre end ved årsskiftet. Forøgelsen af de samlede aktiver i forhold til samme periode sidste år skyldes primært virksomhedskøb. Investeret kapital og ROIC Den gennemsnitlige investerede kapital udgjorde DKK mio. i 1. halvår, en stigning på 8% i forhold til samme periode sidste år. Den investerede kapital blev forrentet med 6,7% i 1. halvår, en fremgang på 0,9 procentpoint i forhold til samme periode i Resultatforventning for 2007 For hele året forventes en omsætningsvækst på omkring 10%, hvilket er i den øvre ende af det oprindeligt meddelte interval på 8-10%. Driftsresultatet (EBITA) for DFDS Seaways forventes fortsat at blive forbedret som meddelt i årsrapporten for 2006, mens DFDS Tor Lines driftsresultat (EBITA) forventes at blive højere end oprindeligt forventet. Andet halvårs forventede bunkersomkostning er udelukkende afdækket gennem kommercielle aftaler. Stort set hele andet halvårs forventede pengestrøm i USD, der er en nettoudgiftsvaluta for DFDS, er afdækket på et gennemsnitligt niveau på omkring USD/DKK 5,75. De samlede investeringer forventes at blive omkring DKK 250 mio., hvilket er DKK 100 mio. mere end oprindeligt forventet. Stigningen skyldes primært højere dokningsomkostninger og øgede investeringer i lastbærende materiel. Som følge af den forventede resultatfremgang i DFDS Tor Line opjusteres Koncernens resultat før skat for 2007 fra DKK 425 mio. til i størrelsesordenen DKK 500 mio., en stigning på 18%. Se for mere information om DFDS. Finansielle poster, Koncernen DKK mio. 1H06 1H07 Ændring, % Nettorenteudgifter Nettokursreguleringer 14-1 n.a. Øvrige poster I alt august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 5 af 13

6 Regnskabspraksis Halvårsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS), som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til kvartalsmeddelelser for børsnoterede selskaber. Meddelelsen er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2006 bortset fra, at kalkulerede renter vedrørende ydelsesbaserede pensionsforpligtelser og forventet afkast på de ydelsesbaserede ordningers aktiver er reklassificeret fra personaleomkostninger til finansielle omkostninger. Reklassificeringen er foretaget pr. 1. januar 2007, og sammenligningstallene er tilpasset. Personaleomkostninger for 2006 er reduceret med DKK 8,4 mio., og finansielle omkostninger er øget tilsvarende. Resultat før skat, EPS, EPS-D, egenkapital og balancesum er alle uændrede for Den tilsvarende effekt af reklassifikationen for 1. halvår 2006 er en reduktion af personaleomkostningerne med DKK 4,5 mio. (2. kvartal 2006: DKK 2,3 mio.) og en tilsvarende stigning for finansielle omkostninger. Resultat før skat, EPS, EPS-D, egenkapital og balancesum er alle uændrede for 1. halvår og 2. kvartal Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt regnskabsmeddelelsen for perioden 1. januar 30. juni Meddelelsen, som er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i IFRS, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at meddelelsen giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni København, 23. august 2007 Direktion: Niels Smedegaard Christian Merrild Søren Jespersen Bestyrelse: Ivar Samrén Vagn Sørensen Claus Arnhild Michael Helbo Jill Lauritzen Melby Anders Moberg Thomas Mørk Ingar Skaug Lene Skole 23. august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 6 af 13

7 DFDS Koncernen - resultatudvikling pr. segment DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt kvt kvt. DFDS Tor Line Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % 10,3 11,0 12,9 7,9 10,4 10,4 12,7 11,6 10,7 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 9,9 10,0 11,8 7,3 9,3 10,7 11,8 10,8 9,7 Lanemeter, ' * DFDS Seaways Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % -28,6 9,1 20,9-6,0 3,3-30,6 11,0-5,3-5,4 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -20,4 9,1 26,9-4,5 3,1-20,1 10,2-4,1-4,7 Passagerer, ' Ikke fordelte poster Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) DFDS Koncernen Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % 2,2 10,1 14,9 4,0 8,0 2,4 11,9 7,4 6,4 Resultat før skat Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 2,0 9,3 14,9 2,2 7,2 2,3 11,2 6,7 5,8 * Som følge af en fejl i opgørelsen af antallet af transporterede lanemeter i 1. kvartal 2007 er antallet rettet fra tusinde til tusinde. 23. august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 7 af 13

8 DFDS Koncernens resultatopgørelse DKK mio. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele året Nettoomsætning 2.103, , , , ,8 Omkostninger: Skibenes driftsomkostninger 1.081,7 960, , , ,6 Charterhyre 144,2 111,1 293,2 253,2 533,1 Personaleomkostninger 370,0 346,8 736,0 669, ,7 Andre omkostninger ved salg og administration 111,8 113,3 211,3 210,1 449,1 Omkostninger i alt 1.707, , , , ,5 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 396,1 326,8 600,2 471, ,3 Avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler 0,0 0,1-1,7 18,0 33,3 Af- og nedskrivninger: Skibe -109,3-113,7-228,5-216,3-442,6 Øvrige anlægsaktiver -36,8-25,9-73,6-50,3-122,6 Af- og nedskrivninger i alt -146,1-139,6-302,1-266,6-565,2 Driftsresultat (EBITA) 250,0 187,3 296,4 222,6 605,4 Værdiregulering goodwill/negativ goodwill 0,3 0,0 0,5 0,2-9,7 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 1,1 0,5-0,1 0,6-0,5 Finansielle indtægter 7,5 27,8 43,1 44,2 94,1 Finansielle omkostninger -64,9-71,0-158,8-135,6-286,9 Resultat før skat 194,0 144,6 181,1 132,0 402,4 Skat af periodens resultat -17,2-6,2-22,3-11,6-38,9 Periodens resultat 176,8 138,4 158,8 120,4 363,5 Periodens resultat fordeles således: DFDS A/S' andel af periodens resultat 173,9 136,6 153,9 116,6 352,2 Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat 2,9 1,8 4,9 3,8 11,3 176,8 138,4 158,8 120,4 363,5 Resultat pr. aktie (EPS) á DKK ,76 17,99 20,17 15,35 46,33 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) á DKK ,68 17,97 20,12 15,34 46, august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 8 af 13

9 DFDS Koncernens balance aktiver DKK mio Langfristede aktiver Langfristede immaterielle aktiver Goodwill 302,4 159,3 298,6 Software 39,5 34,5 41,8 Igangværende udviklingsprojekter 5,3 6,1 1,1 Andre immaterielle anlægsaktiver 134,0 87,9 151,8 Langfristede immaterielle aktiver i alt 481,2 287,8 493,3 Langfristede materielle aktiver Ejendomme 69,2 72,8 71,4 Terminaler 373,4 361,8 380,2 Skibe 6.808, , ,6 Maskiner, driftsmateriel og inventar 320,8 227,3 325,1 Igangværende anlægsarbejder og forudbetalinger 20,3 15,4 11,7 Langfristede materielle aktiver i alt 7.591, , ,0 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 6,4 12,6 8,5 Tilgodehavender 3,0 11,8 3,0 Værdipapirer 24,6 22,1 25,1 Udskudt skatteaktiv 76,9 81,7 84,4 Andre langfristede aktiver i alt 110,9 128,2 121,0 Langfristede aktiver i alt 8.183, , ,3 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 79,6 87,5 79,4 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 921,9 802,5 925,4 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 11,6 2,2 13,4 Andre tilgodehavender og kortfristede aktiver 166,8 122,6 81,2 Periodeafgrænsningsposter 123,0 110,1 150,1 Aktiver bestemt for salg 0,0 35,6 0,0 Likvide beholdninger 392,6 287,0 371,4 Kortfristede aktiver i alt 1.695, , ,9 Aktiver i alt 9.879, , ,2 23. august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 9 af 13

10 DFDS Koncernens balance passiver DKK mio Egenkapital Aktiekapital 800,0 800,0 800,0 Overført resultat 2.543, , ,0 Reserver -28,0-85,9-103,8 Foreslået udbytte 0,0 0,0 83,7 Aktionærerne i DFDS A/S' andel af egenkapitalen 3.315, , ,9 Minoritetsinteresser 111,0 104,8 111,4 Egenkapital i alt 3.426, , ,3 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende gældsforpligtelser 4.012, , ,9 Udskudt skat 220,2 192,6 212,1 Pensions- og jubilæumsforpligtelser 241,7 236,3 239,3 Andre hensatte forpligtelser 0,0 6,3 2,6 Langfristede forpligtelser i alt 4.474, , ,9 Kortfristede forpligtelser Rentebærende gældsforpligtelser 694,7 852,2 716,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 382,2 341,1 408,5 Gæld til associerede selskaber 0,2 0,1 0,1 Andre hensatte forpligtelser 15,5 0,0 8,6 Selskabsskat 28,4 14,4 23,2 Anden gæld 602,8 507,7 646,4 Periodeafgrænsningsposter 254,7 200,8 180,3 Kortfristede forpligtelser i alt 1.978, , ,0 Forpligtelser i alt 6.453, , ,9 Passiver i alt 9.879, , ,2 23. august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 10 af 13

11 DFDS Koncernens egenkapitalopgørelse DKK mio Egenkapital primo 3.265, , ,7 Primo kursregulering af egenkapital -3,7 8,3 10,1 Resultateffekt af forskel mellem ultimo- og gennemsnitskurs 0,4 0,2-1,8 Ændring i værdi af finansielle instrumenter 76,7 59,6 38,1 Aktiebaseret vederlæggelse 7,9 1,4 2,9 Op- og nedskrivning af værdipapirer -0,7-4,4-1,7 Periodens resultat 158,8 120,4 363,5 Udloddet udbytte -88,0-60,0-60,0 Udloddet udbytte, egne aktier 3,9 3,0 3,0 Udnyttelse af aktieoptioner 10,5 7,9 10,5 Andre reguleringer vedr. minoritetsinteresser -5,3-0,5-1,4 Andre reguleringer 0,4 1,1-1,6 Egenkapital ultimo 3.426, , ,3 23. august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 11 af 13

12 DFDS Koncernens pengestrømsopgørelse DKK mio. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele året Pengestrøm fra driftsaktivitet Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 396,1 326,8 600,2 471, ,3 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 1,1-0,2 12,3 0,1-3,9 Ændring i driftskapital 4,3-52,3 21,6 2,2 70,2 Betaling af hensatte forpligtelser -2,2-1,9-4,0-3,1-10,5 Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto 399,3 272,4 630,1 470, ,1 Renteudgifter, netto -90,3-72,5-100,1-84,4-170,2 Betalte skatter -3,4-2,0-5,3-4,8-26,3 Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto 305,6 197,9 524,7 381,2 996,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Skibe -26,4-621,3-92, , ,4 Ejendomme og terminaler -4,9-38,8-8,3-77,5-100,6 Driftsmateriel -12,0-5,2-28,9-18,4-56,7 Immaterielle anlægsaktiver -3,8-3,6-7,7-6,7-13,9 Køb af virksomheder og aktiviteter 0,0 0,7 0,0-2,3-298,1 Køb af minoritetsinteresser -0,6 0,1-11,5-0,8-1,0 Associerede virksomheder 2,0-6,2 2,0-5,8-6,5 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -45,7-674,3-147, , ,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i andre finansielle anlægsaktiver 0,2 23,0 4,0 16,6 30,0 Ændring i lån med pant i skibe -107,8 427,9-251,9 815,6 796,1 Ændring i andre finansielle lån -39,9-21,6-32,7-23,3 251,0 Betalt leasingydelse vedrørende finansielt leasede aktiver -13,8-13,7-25,7-27,4-53,8 Forskydning i driftskreditter 33,8 171,1 22,8 79,0-141,2 Udnyttelse af aktieoptioner 0,4-3,2 9,0 0,0-0,6 Betalt udbytte -83,8-57,0-83,8-57,0-57,0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt -210,9 526,5-358,3 803,5 824,5 Periodens pengestrøm i alt 49,0 50,1 19,3 36,4 122,9 Likvide beholdninger og værdipapirer primo perioden 340,8 235,8 371,4 249,6 249,6 Kursregulering 2,8 1,1 1,9 1,0-1,1 Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo perioden 392,6 287,0 392,6 287,0 371,4 Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance 23. august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 12 af 13

13 Definitioner Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Resultat før af- og nedskrivning af materielle langfristede aktiver Resultat efter af- og nedskrivning af materielle langfristede aktiver Driftsmarginal Driftsresultat (EBITA) x 100 Omsætning Driftsresultat efter skat (NOPAT) Investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC) Resultat til analyseformål Driftsresultat (EBITA) plus værdiregulering af goodwill/negativ goodwill minus periodens betalbare skat justeret for skatteeffekten af finansiering, netto Arbejdskapital (ikke-rentebærende kortfristede aktiver minus ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser) plus langfristede immaterielle og materielle aktiver minus pensions- og jubilæumsforpligtelser samt andre hensatte forpligtelser Driftsresultat efter skat (NOPAT) x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Periodens resultat efter minoritetsinteresser eksklusive regulering af tidligere års skatter og udskudte skatter Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 DFDS andel af egenkapitalen, gennemsnit Egenkapitalandel Egenkapital x 100 Aktiver i alt Resultat pr. aktie (EPS) Udbytte pr. aktie Indre værdi pr. aktie Kurs/Indre værdi (K/I) DFDS andel af periodens resultat Vægtet gennemsnitligt antal aktier i omløb Årets udbytte Antal aktier ultimo perioden DFDS andel af egenkapitalen ultimo perioden Antal aktier ultimo perioden Aktiekurs ultimo perioden Indre værdi pr. aktie ultimo perioden 23. august 2007 DFDS 1. halvår 2007 Side 13 af 13

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Omsætningen steg med 18% til DKK 1,9 mia. For hele året forventes fortsat en stigning på 8-10%

Omsætningen steg med 18% til DKK 1,9 mia. For hele året forventes fortsat en stigning på 8-10% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 9/2007 23. maj 2007 1. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2007 Omsætningen steg med 18% til DKK 1,9 mia. For hele året forventes fortsat en stigning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere