Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning"

Transkript

1 Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået prøver i Dansk Sejlunions diplomsejlerskole. Økonomien har det godt. Og vi har haft mange hyggelige timer sammen på vandet og i klubhuset. Ligner det ikke opskriften på en succes? 1. Medlemmer Ved udgangen af sæsonen 2012 havde vi i alt 324 medlemmer fordelt på 136 juniorer, 138 seniorer samt 50 passive. Vi har modtaget 56 indmeldelser i år. Vi har nu 316 medlemmer, fordelt på 136 juniorer og 130 seniorer samt 50 passive medlemmer. Tilbagegangen skyldes blandt andet, at vi har været mere håndfaste end tidligere med at udmelde medlemmer, der trods rykkere ikke betalte kontingent til tiden. Som det fremgår af Agterspejlet, er vi blevet hædret af Dansk Sejlunion for mange nye juniormedlemmer og har modtaget 22 sæt våddragter og sejlerveste som gave. Med hensyn til passivt medlemskab, vil jeg blot minde om, at benyttelse af klubbens materiel og deltagelse i undervisning, kapsejladser og andre aktiviteter er forbeholdt de aktive medlemmer. Det har ikke stået alle klart i Aktiviteter og undervisning Optier og joller Der har igen i år været livlig aktivitet i skolesommerferien. Der kommer regelmæssigt sejlere hver dag. Undervisningen er under fortsat udvikling. Vi har gode erfaringer med 3 instruktører og et antal bådsmænd samt hjælpere på broen. Opdelingen i de forskellige grupper efter dygtighed fungerer godt. Vigtigst af alt er, at alle sejlere har haft gode timer på og i vandet. Vi har også i år haft god tilslutning til Dansk Sejlunions diplomsejlerskole. Sidste år blev der aflagt 54 prøver. I år nåede vi 53. Diplomerne er fordelt på 19 sæler, 8 søløver, 10 delfiner, 8 diplom 1, 3 diplom 2, 1 diplom 3 og 4 surfere. Vi vil overveje, om vi kan tilpasse prøveaflæggelsen således, at den adskilles fra den daglige undervisning for at lette presset på instruktørerne. 1

2 Det kniber med aktiviteterne forår og efterår. Jeg har indtrykket af, at en del juniorer gerne ville have været mere på vandet. Men det har så ikke været muligt mest fordi ingen har meldt sig som ledere. På den positive side hører også, at vi har fået uddannet flere følgebådsførere i år. Men der er behov for flere. Vi skal bruge 1 AK-leder plus 2 følgebådsførere hver uge, hvis sejladserne skal gennemføres på sikkerhedsmæssigt og undervisningsmæssigt forsvarlig måde. Det lykkedes med hiv og sving, men kun ved stor fleksibilitet fra enkelte instruktørers side, herunder ved at overskride normen om, at hver instruktør kun skal afsætte 1 uge hver sommer. Jeg vil gerne understrege, at vi har stor og god erfaring med uddannelse af følgebådsførere og instruktører. Det er ikke en forudsætning, at man har erfaring med at sejle med sejl, selv om det naturligvis er en god baggrund. Så også de ikke så sejlvante er der plads til. Lad mig i den forbindelse nævne, at vi hvert forår holder et seminar for AK-ledere og følgebådsførere med henblik på at samordne undervisning og aktiviteter. Der er plads til flere deltagere. Planen om en mere struktureret anvendelse af unge sejlere som hjælpeinstruktører for begynderne såkaldte bådsmænd - har i år ikke fungeret så godt, som vi kunne ønske på grund af for få tilmeldte. Et kursus for aspiranter faldt til jorden på grund af ringe tilmelding. Jeg minder om, at det pædagogisk er en god ting, at begynderne undervises i øjenhøjde. Det giver også bådsmændene en god ledererfaring, som kan komme dem til nytte senere hen. Og det er en god aflastning af de trængte instruktører. Surf Som I har set i Agterspejlet, er Tim Aagesen igen blevet vinder af det åbne KONA mesterskab, som RØS igen i år var arrangør af. Til lykke med det. Aktiviteterne i surf-sektionen har igen i år været noget ustrukturerede i forhold til nye surfere. Jeg vil gerne appellere til surferne om at sætte sig sammen og finde en formel for aktiviteterne i denne sektion. Af hensyn til nye surfere bør vi i det mindste kunne melde ud, hvornår man kan forvente, at der er en instruktør til stede. Kølbåde Ynglingen har efter renoveringen sidste år været et flot syn på vandet. Der har været en livlig aktivitet på vandet. Så de mange kræfter, der blev brugt på renoveringen, har givet et godt udbytte. Trods den megen aktivitet i Ynglingen er der ikke udstedt nogen nye førerbeviser i år. Der er stadig plads til, at nye sejlere kan blive uddannet som førere. Kajaksektionen Kajakmedlemmerne har haft en udbytterig sæson med mange gode oplevelser på vandet. De har stadig en opgave med at få bragt nogle flere op på et instruktørniveau, så vi kan tage hånd om begyndere. P.t har vi kun 1 godkendt instruktør, og det rækker jo ikke til en hel sæson. 2

3 Landkrabber. Landkrabber og tørfisk har igen i år spillet en stor rolle med hensyn til deltagelse i den daglige administration, forplejning af elever samt flot styring af de uundværlige onsdags grill-aftener. Det fortjener I stor ros for. Stjernesejladserne Tilslutningen til Stjernesejladserne om søndagen har været OK, men ikke overvældende. Vejret var heller ikke med os alle søndage, skulle jeg hilse og sige. Resultaterne fremgår af Agterspejlet. Afviklingen har igen i år hvilet på få skuldre, men glædeligt at se, at flere af de nye følgebådsførere har taget en tjans som hjælpere. Vi vil gerne tilbyde at betale kursusudgiften ved at følge Dansk Sejlunions uddannelse af kapsejladsledere. Klubmesterskaberne Klubmesterskaberne var en god oplevelse med mange deltagere, dog ikke surferne, som syntes, at vinden var for flov. Resultaterne fremgår af Agterspejlet. Tak igen til Per, Otto og hjælpere for en flot dag på vandet. Tak også til lagkagebagerne. 3. Sponsorer RØS har modtaget kr. fra Tuborgfondet og kr. fra firmaet Lighthouse Aviation læs Jan Melgaard - som bidrag til indkøb af en ny følgebåd, som af formandinde Kirsten blev døbt Røslingen. De gaver siger vi mange tak for. Vi siger også tak til de trofaste annoncører i Agterspejlet og til de mange firmaer, der giver fine sponsorgaver til sommerens lotterier og auktioner. Med så mange medlemmer med gode kontakter til firmaer, fonde og organisationer ville vi sætte pris på endnu flere initiativer til at bidrage til klubbens fortsatte modernisering af materiel og udstyr. Det kan ikke finansieres over driften, men afhænger af sponsorer. Bemærk, at det ikke er gaver, vi efterlyser selv om de også er velkomne men sponsoraftaler, hvor sponsoren gennem synliggørelse får et udbytte i sine markedsføringsbestræbelser. Peter kan give jer en liste over, hvad vi gerne vil have. 4. Klubhus Klubhuset har igen i år været samlingspunkt for en mængde arrangementer, både sejladsrelaterede og de mere festlige og sociale. Der har også været god gang i udlånet af klubhuset såvel til medlemmer som til lokale foreninger og institutioner. Energiprojektet er ikke kommet så meget videre. Vi er stadig i dialog med kommunen om at finde en model, så vi alle inklusive miljøet får noget ud af det. 5. Rørvig Havns Brugerråd og Rørvig Foreningsråd I kan i Agterspejlet følge med i Ottos beretninger om store og små sager i brugerrådet og i foreningsrådet. En af de vigtige sager er en plan over Rørvig havn, som kommunens miljø- og klimaudvalg nu har vedtaget. RØS og andre har ikke været helt tilfredse med forløbet af beslutningsprocessen, men vi vil nu bruge kræfterne på at få 3

4 gennemdrøftet de enkelte delforslag grundigt, før de bliver ført ud i livet. Sigtet er naturligvis at få en velfungerende havn for alle havnens brugere. 6. Nyt kartoteks- og regnskabssystem I årets løb har vi indført et nyt kartoteks- og regnskabssystem. Grunden er, at Dansk Sejlunion trak tæppet væk under det tidligere af dem støttede system Foreningspakken. Efter drøftelser med Dansk Sejlunion, Isefjordskredsen og folk med forstand på IT, og efter egne undersøgelser og overvejelser valgte vi et idriftsat system Winkas. Kasseren og kartoteksføreren har herefter haft et stort arbejde med at gå fra det ene system til det andet. Som de fleste af jer ved, er det ikke noget, man bare gør. Efter indkøringen er vi ved at være tilfredse med, hvorledes det nu fungerer. På sigt rummer systemet muligheder for at modernisere noget af vores administration. 7. Opsummering Hvad er vi gode til, og hvor kan vi forbedre os? Vi er gode til: At skabe et godt socialt miljø, hvor medlemmerne og deres pårørende føler sig velkomne og trygge, herunder at modtage nye sejlere juniorer såvel som seniorer - og integrere dem i klublivet. At have 100 % fokus på sikkerhed. At fastholde en balance mellem undervisning og dygtiggørelse (Diplomsejlerskole) på den ene side og leg og rekreation på den anden side. At uddanne begyndere i Opti, Tera og Laser. At uddanne nye følgebådsførere. At uddanne nye Ynglingeførere. At udvirke nødvendige sponsorater, så vi kan vedligeholde og udskifte materiellet. At gennemføre kapsejladser internt i klubben. At gennemføre større stævner for f.x. surfere og Knarr-både. Vi kan/må arbejde på at forbedre os til: At tiltrække flere medlemmer fra lokalområdet. At motivere flere forældre til at stille op som følgebådsførere og AKledere og hjælpere på andre områder. 4

5 At ensrette AK-ledernes håndtering af de daglige sejladser. At tilbyde relevant undervisning også for øvede sejlere. At tilbyde programsat begynderundervisning for surfere og kajakroere. At motivere sejlerne til at stille op til såvel interne som eksterne stævner. At få flere aktiviteter i weekenderne uden for sommerferien. Hvis I har bemærkninger til disse punkter eller andre gode ideer, er vi i bestyrelsen meget interesserede i at høre dem. Vi vil jo fortsat gerne bestræbe os på, at rammer og aktiviteter svarer til de forventninger, I som medlemmer har til klubben og bestyrelsen. 5. Afslutning Jeg vil gerne til slut benytte lejligheden til at sige tak til alle de aktive ledere, hjælpere, landkrabber, tørfisk, festarrangører, redaktør og annoncechef. Også en tak til Odsherred kommune og Lars havnefoged for godt samarbejde i år. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Og endelig tak til jer, der er mødt frem og har haft tålmodighed til at lytte til mig. Ole Brix Andersen 5

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere