Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010."

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde d. 27. februar Kl i Kolding Kajak Klub, Trindholmsgade 20, Kolding. Tilstede: Lone Pedersen LP Hans Cramer HC Steffen Juul-Sørensen SJS Jens Viggo Moesmann JVM Johannes Wisbom JW Anette Svendsen AS Uffe Witt UW Niels Kyhn NK Steen Slot-Nielsen ( ref.) SSN Dagsorden: 0. Godkendelse af og opfølgning på sidste referat. ad pkt. 4: De nyeste vedtægtsændringer blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 28/ , ikke 12/ som anført i vedtægterne. Datoen rettes. ad pkt. 5: Ændringer i foreningens introduktionsbrev til nye medlemmer foretages hurtigst muligt af LP og SSN ad pkt. 6: Fremover vil Mål for bestyrelsesarbejdet 2011 være et fast punkt på dagsordenen. 1. Kort personlig runde Udenfor referat. 2. Post - Information om et havkajakprojekt på Røsnæs UW følger op - Høringssvar ang. lovændring vedr. øget mulighed for at sejle jetski JVM følger op - Tysk roer har forespurgt om roning i Roskilde fjord UW følger op - Flere henvendelser fra nye medlemmer ang. lang reaktionstid LP og SSN følger op 3. Nyt fra kassereren a. Aktuelt regnskab Kassereren gennemgik regnskab og budget for Der har kun været små indtægter /udgifter i år, da der endnu ikke er opkrævet kontingent for Budgettet revideres op til bestyrelsesmødet d. 30. april 2011

2 Kontingenter for 2011 opkræves pr. 1. april 2011 Bestyrelsen godkendte regnskab og budget. Kassereren overvejer anskaffelse af nyt regnskabssystem samt anskaffelse af hardware, da han hidtil har brugt privat udstyr. Eksisterende regnskabssystem koster i abonnement pr. år og for ændring af regnskabsperiode. Bestyrelsen gav kassereren mandat til at arbejde videre med sine tanker og fremlægge forslag til løsning på næste møde d. 30. april b. Annoncer Kassereren redegjorde for aktuelle specialpriser mht. tidligere aftalt annoncering i de udgaver af Havkajakinfo, som blev forsinket. c. Regnskab for perioden 1/ / Kassereren gennemgik regnskab for overgangsperioden mellem de to regnskaber. Bestyrelsen godkendte regnskabet. 4. Status over træf Gennemgang af træf 2011 Vintertræf, marts, Odder SSN redegjorde for træfplanerne og det foreløbige budget, der var blevet suppleret med et alternativt budget fra kassereren. Prisen for en hal-time er steget fra 300,- til kr 500,- Bestyrelsen besluttede at Instruktører som er kraftigt hængt op (2 workshops pr. dag) på weekendtræf, skulle have kørselspenge og bropenge refunderet. Meromkostningen dækkes af træffet. Bestyrelsen pålagde træfgruppen at udarbejde nyt budget på grund af de ekstra omkostninger. Træfgruppen havde foreslået internetbaseret booking og betaling for deltagelse på træffet aht. nemmere styring af pladser/deltagere og dermed aflastning af træfgruppe og kasserer. Bestyrelsen kunne ikke acceptere udbyderens betingelser, hvorfor sædvanlig tilmeldingsprocedure anvendes. Tilmelding åbnes d. 16/3 kl. 0800; (9 dage før træffet). Bestyrelsen mener ikke at annoncering af træffet på Forum og hjemmeside er tilstrækkeligt, og ønsker derfor at Havkajakinfo skal være ude hos medlemmerne inden tilmelding åbnes. Det blev foreslået, at deltagerne i vintertræffet fik foræret en af foreningens T-shirts som kompensation for den kraftigt forøgede deltagerpris.. Forårstræf og Generalforsamling, maj, Brøndby Strand UW redegjorde for planer og budget, som blev godkendt af bestyrelsen Det bliver muligt at ankomme torsdag d. 19. maj om aftenen Afrejse i løbet søndag d. 22. maj Generalforsamling afholdes fredag d. 20. maj. Sommertræf 31. juli 7. august, As vig, Juelsminde

3 Træfgruppen havde ikke afleveret foreløbigt program eller budget, hvorfor SSN kun kunne redegøre for træffets overordnede linjer. Træffet annonceres i næste udgave af Havkajakinfo. Træfgruppen blev pålagt at forelægge endeligt program og budget på bestyrelsesmødet d. 30. april. Efterårstræf, september, Jyllinge UW berettede, at alt var klappet og klar til at blive iværksat. Nærmere om træffet på næste bestyrelsesmøde Træf 2012 Referenten har ikke noteret træfansvarlige udover de nedenfor nævnte. kal fastlægges på mødet d. 30. april Vintertræf i Odder, medmindre der kan findes tilsvarende faciliteter på Sjælland eller Fyn. Forårstræf et sted på Fyn. HC arbejder på at finde et sted. Sommertræf i Nordjylland et sted. Måske Hobro? JW har en kontakt deroppe. SSN besøger stedet ved lejlighed. Efterårstræf, Sjælland et sted. Træfmanual, gennemgang af ændringer i nyeste version Bestyrelsen besluttede at medhjælpere, som ikke er medlem af HKR (f.eks. når træf afholdes i en lokal klub, hvis medlemmer går til hånde), kan deltage i frie aktiviteter såsom ture, leg og teknik, etc. Ønsker medhjælpere at deltage i betalte aktiviteter, skal de være medlem af HKR. Bestyrelsen ønskede at der kom mere fokus på turledernes forpligtelser mht. sikker roning under vanskelige forhold især for uerfarne deltagere. Afsnittet vedr. fælles middag skal tilpasses de reelle forhold. SSN reviderer træfmanualen. Børn og unge-problematik Bl.a. Århus Kommune, hvor HKR er hjemmehørende, kræver en børneattest af de ansvarlige arrangører, såfremt børn og unge har mulighed for at deltage i vore arrangementer. Af denne grund kan børn og unge under 18 kun deltage i foreningens arrangementer under værges/forældres ansvar. JVM udarbejder oplæg til en skriftlig politik på området. 5. Nyt fra PR-udvalget a. Hjemmeside SJS redegjorde for status. Bestyrelsen besluttede at overflytning skal påbegyndes straks, når tilmeldingen til vintertræffet er overstået. Evt. ufærdige elementer må overflyttes løbende derefter. SJS kontakter Bo Bensby for færdiggørelse af biblioteksdelen.. b. Havkajakinfo LP informerede om arbejdet i redaktionsudvalget og takkede dets medlemmer

4 for arbejdsindsatsen. Der vil efterfølgende ske evaluering af arbejdsprocessen og økonomien. Annoncer til bladet skal være kajak-/frilufts-orienterede. Annonceandel af siderne max 20 %. Dobbeltside udgår som annoncestørrelse. Redaktionsudvalgsmedlemmerne får frit træf, såfremt de rapporterer fra træffet. 6. Det Rød-Hvide bånd Der er blevet strammet op på bedømmelsesproceduren i juryen, og et oplæg herom er under udarbejdelse. Dette oplæg bedømmes af bestyrelsen på mødet d. 30. april, hvorefter det lægges på hjemmesiden til debat og beslutning/vedtagelse på Generalforsamlingen. Bestyrelse og GF fastlægger reglerne for tildeling; juryen fortolker reglerne og tildeler båndet. 7. Foreningens navn Bestyrelsens medlemmer havde forskellig holdning til ændring af foreningens navn. Der blev derfor foretaget afstemning: 5 var for en navneændring, 3 var imod, 1 ønskede ikke at stemme. Navneændring kræver en vedtægtsændring, hvorfor punktet skal op på den kommende Generalforsamling. Bestyrelsen fremlægger 3 alternativer til foreningens nuværende navn: 1) Havkajakroerne i Danmark 2) Havkajakroerne Danmark 3) havkajakroerne.dk LP skriver indlæg til blad og hjemmeside om baggrunden for ønsket om navneændring. 8. Generalforsamling Da bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, skal ændringsforslaget i henhold til Paragraf 8 ud med indkaldelsen senest 1 måned før Generalforsamlingen, dvs. senest d. 20. april På valg er Anette Svendsen, medlemsservice modtager genvalg Steffen Juul Sørensen, admin. af hjemmeside modtager genvalg Lone Pedersen, formand modtager IKKE genvalg. 9. Opfølgning på Visionsdebat (udskudt til næste møde) 10. Nyt fra udvalgene Havkajaksamrådet: Jørgen Møholt deltog i sidste møde, referat herfra blev gennemgået. Bestyrelsen mener at HS rolle skal være et fælles, samlende talerør for havkajak overfor myndighederne, samt at HS af egen drift tager havkajakrelaterede emner op; blandt andet emner som kunne tænkes at blive reguleret af det offentlige. (Se f.eks. nedenfor pkt. 11: Koldtvandsseminar.) JVM har materiale herom, som distribueres til bestyrelsens medlemmer. LP kontakter Jørgen Møholt mht. bestyrelsens ønsker.

5 Friluftsrådet: Friluftsrådet afholder en række infomøder om rådets arbejde, lokalt og på landsplan På forårstræffet skal der vælges ny repræsentant til rådet, ligesom bestyrelsen vil arbejde for, at flere havkajakroere bliver aktive i lokalafdelingernes arbejde. Bestyrelsen arbejder på, at den nye repræsentant informerer om lokalafdelingernes rolle på sommertræffet. 11. Eventuelt a. Koldtvandsseminar I lyset af den tragiske ulykke i Præstø fjord og dens evt. politiske følgeinitiativer foreslog JVM, at HKR tager initiativ til en oplysningskampagne målrettet havkajakroere og evt. andre vandsportsgrene. Bestyrelsen er positivt stemt herfor og opfordrede JVM til at arbejde videre med ideen. 12. Næste møde 30. april 2011 i Brøndby Kajakklub Kl takkede formanden endnu engang for god ro og orden og sendte bestyrelsen ud i verden igen.

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

1. Formandens beretning.

1. Formandens beretning. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 13. maj 2013 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere