Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien"

Transkript

1 Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Web: Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Web: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Bureau: Dplus.dk Tryk: Gulmann Grafisk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: eksemplarer Januar 2008 EAN:

3 Intern transport 1. Indledning Undgå arbejdsulykker Hvad er intern transport på virksomheden? Regler om intern transport Arbejdstilsynet Politiet Hvordan kan arbejdet gribes an? Planlægning af indsatsen Kortlægning af risici: Spagettimetoden Brug af tjekliste med fokusområder Kortlægning og vurdering Prioritering Løsningsforslag Løsninger Instruktion og information Opfølgning i hverdagen Tjekliste til en sikkerhedsgennemgang De gode løsninger Illustrerede eksempler på, hvordan forskellige virksomheder har indrettet den interne transport både indendørs og udendørs Hvad har de gjort på Give Stålspær i Brande? Få mere at vide Arbejdsmiljøadresser og -hjemmesider Regler og vejledninger

4 1. Indledning I denne vejledning finder I gode råd og værktøjer, som I kan bruge, når I skal indrette den interne transport på jeres virksomhed. Det gælder både transport indendørs og udendørs. I Metal- og maskinindustrien sker der mange ulykker i forbindelse med den interne transport. Mange af disse arbejdsulykker kan forebygges, hvis den interne færdsel er planlagt og tilrettelagt forsvarligt. Derudover kan arbejdet med den interne transport hjælpe jer med at identificere arbejdsgange, der er uhensigtsmæssige eller ligefrem overflødige. Vejledningen er udarbejdet af Dansk Industri, CO-industri og Ledernes Hovedorganisation. Den er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets parter i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet og politiet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Vejledningen gennemgår de lovpligtige krav fra Arbejdsmiljøloven og fra politiets regler om den interne transport på virksomheder både indendørs og udendørs. I vejledningen finder I en metode til, hvordan I kan gribe opgaven an. Der er også en tjekliste med de fokusområder, der er vigtige at få med, når den interne transport skal tilrettelægges. En anden tjekliste kan bruges som supplement til de sikkerhedsgennemgange, I laver på jeres virksomhed. Tjeklisten indeholder forhold, der kan være fokus på. Til sidst finder I et eksempel fra en virksomhed, som har arbejdet med at få tilrettelagt den interne transport, og som har prøvet den metode og de værktøjer, der præsenteres i denne vejledning. 4

5 2. Undgå arbejdsulykker Hvert år registreres der for alle brancher ca arbejdsulykker, der skyldes den interne transport. Disse ulykker har ofte meget alvorlige konsekvenser. De giver anledning til ikke færre end 23 % af alle anmeldte dødsulykker; 35 % af amputationer af ben og fødder; 20 % af bløddelsskader og brud på ben, fødder og tæer; 16 % af knoglebrud på ben og fødder, samt 13 % af amputationer på arme og hænder. Det er især skader på ben og fødder, der stammer fra ulykker ved brug af interne transportmidler. For Metal- og maskinindustrien som omfatter metal-, stålværker og støberier, fremstilling af transportmidler, skibsværfter, Jern- og metalvareindustrien, Maskinindustrien samt el- og elektronikindustri ser tallene sådan ud for perioden : Anmeldte arbejdsulykker ved intern transport fordelt på branchegrupper. Tabellen viser samtidig den procentandel, som ulykker ved intern transport udgør af samtlige ulykker og den gennemsnitlige incidens pr 1000 beskæftigede inderfor hver branchegruppe. Branchegruppe Intern transport Antal Pct. af alle Incidens Alle ulykker Metal-, stålværker og støberier Fremstilling af transportmidler Skibsværfter El- og varmeforsyning Jern- og metalvareindustri Maskinindustri El- og elektronikindustri Autobranchen Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Færdiggørelsesarbejde Isolering og installation Trykkerier og udgivervirksomhed Papir- og papvarer samt bogbinding Engroshandel Transport af gods Transport af passagerer Brandvæsen og redningskorps Tekstil, beklædning og læder Træ- og møbelindustri Plast, gummi, asfalt og mineralolie Sten, ler og glas Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv Kemisk industri Tunge råmaterialer og halvfabrikata Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer Kontor og administration Butikker Supermarkeder og varehuse Vandforsyning, kloak, lossepladser og forbrænding Personlig pleje og anden service Rengøring, vaskerier og renserier Telekommunikation

6 De anmeldte ulykker medfører alle mindst én sygedag men i langt de fleste tilfælde flere. Mange af de arbejdsulykker, der sker i Metal- og maskinindustrien, sker fordi den interne transport er dårlig planlagt og tilrettelagt. I mange af ulykkerne er det en anden person, end den der har kontrollen over transportmidlet, der kommer til skade. Det gælder fx, når en medarbejder hjælper til eller bare færdes der, hvor transporten foregår. Den manglende adskillelse mellem gående og kørende transport er en af de væsentligste årsager til ulykker. Gods, der vælter, er en anden hyppig årsag til ulykker. Ofte skyldes det måden transportmidlet føres på, eller måden godset er læsset på. Men det kan også være gods, som køretøjet støder ind i undervejs, der er årsag til ulykker. Fx ved ulykker med trucks er der flere typer af ulykker: Ulykker på personer, som ikke har noget at gøre med det arbejde, som trucken udfører; ulykker der skyldes, at truckføreren og de øvrige medarbejdere ikke koordinerer deres handlinger, fx når trucken startes; ulykker der skyldes, at truckføreren og /eller andre medarbejdere rammes af gods, der styrter ned. Ulykker ved brug af el-løftevogne deler sig typisk i tre typer: Ulykker hvor føreren eller andre påkøres af vognen; ulykker hvor føreren eller andre rammes mellem vognen og fx en mur eller en reol; ulykker hvor gods styrter ned fra løftevognen eller fra der, hvor godset hentes eller skal anbringes. 6

7 3. Hvad er intern transport på virksomheden? Den interne transport er al den færdsel, der foregår både indenfor og udenfor på virksomhedens område. Færdslen kan både være gående og kørende. De gående kan være virksomhedens egne medarbejdere, men også gæster, eksterne medarbejdere fx rengøringsmedarbejdere og håndværkere, posten, sælgere og andre, der skal have adgang til virksomheden. Den kørende færdsel kan være mekaniske transportmidler som fx trucks og elløftevogne. Det kan også være personbetjente transportmidler som fx rullepaller, bordvogne, sækkevogne, transportbånd og kraner samt last- og varevogne. Ofte er blandingen af gående og kørende færdsel på virksomheden - både indendørs og udendørs - årsag til ulykkerne 7

8 4. Regler om intern transport Det er arbejdsgiveren, der har det formelle ansvar for at arbejdet med den interne transport indendørs og udendørs sker efter de regler, der er på området. Arbejdsgiveren skal sørge for at både Arbejdstilsynets og politiets regler overholdes. Arbejdstilsynet opdeler deres regler i to områder: 1: Færdsel, hvor kørende trafik er blandet med faste arbejdspladser eller gående trafik. 2: Færdsel, hvor gods flyttes i mere end 2 meters højde, og hvor der samtidig kan færdes andre personer. Regler for færdsel, hvor kørende trafik er blandet med faste arbejdspladser eller gående trafik: Klare markeringer Der skal være en klar markering af, hvor den kørende transport foregår. Den kørende transport er fx gaffeltrucks, kraner og andre hejse-/løfteredskaber, gaffelstablere og transportbåndsystemer. Markeringen skal omfatte de områder, hvor der arbejdes, og hvor den kørende transport skal udføres med særlig forsigtighed. 8

9 Færdselsvejens bredde skal afpasses efter transportmidlerne og godset samt de manøvre, der udføres. Skarpe hjørner med blinde vinkler skal undgås, og hvis det ikke er muligt, bør ensrettet færdsel oprettes. Der skal her etableres en vendeplads for fx gaffeltrucks. Kørende og gående færdsel skal så vidt muligt adskilles. Dette kan ske ved afstribning og skiltning. Både indendørs og udendørs kan der etableres fortove til de gående og tydelige fodgængerovergange. I de områder, hvor der ofte er gående personer samtidig med kørende transport, bør der opsættes personrækværk for at undgå, at man går direkte ud i den forbigående trafik. Det er fx steder som ud- og indgange fra et lagerkontor eller en kaffestue. 9

10 Krydsende færdsel Krydsende trafik bør undgås. I nogle tilfælde kan der etableres vigepligt. Udsyn og overblik over færdslen Der skal tages særlige forholdsregler på steder, hvor udsynet over transporten og færdslen er dårligt. Det gælder fx: Når køretøjet bakker. Når udsynet fra køretøjet er begrænset. Ved porte og døre. Ved skarpe hjørner og transportveje. Hvor transportveje krydser hinanden. Hvor gods, maskiner, materialer hindrer udsynet. Færdselsveje for køretøjer bør placeres i en passende afstand fra tilstødende porte og trapper. Porte bør være gennemsigtige. Undgå at køre med høje læs, som hindrer udsynet for føreren. Undgå kørsel på skrånende ramper. Undgå opstilling af fx paller og affald, som man ikke kan kigge hen over, ved hjørner og vejkryds. 10

11 Der skal være en god belysning i arbejdslokalet. Sørg for at forhindre, at der kan forekomme blænding ved overgangen mellem indelys og dagslys fx ved ind- og udkørsel fra lagerhaller. Hensigtsmæssig og forsvarlig kørsel Der skal køres forsvarligt med en passende hastighed især på områder, hvor føreren har dårligt udsyn. Det kan være ved smalle gange mellem reoler eller rundt om hjørner. Instruktion om transport og brug af transportredskaber Føreren af et transportmiddel skal instrueres i brugen af det og i de anvisninger, der følger med i forhold til anvendelsen. Instruktionen skal fx give føreren information om sit ansvar for læsning og kørsel om maksimal gulvbelastning, færdselsvejene på virksomheden, betydningen af afmærkninger, skilte og brug af løftetilbehør. Andre personer, som færdes i området, kan også have behov for instruktion i, hvilke forholdsregler der skal følges fx om truckens arbejdsområder og bremselængder. Renholdte, ryddelige og velholdte færdselsveje Færdselsvejene skal være plane og jævne. De må ikke være glatte. Vejene skal have en bæreevne, der mindst svarer til den belastning, de udsættes for ved transporten. Kørebaner skal holdes rene og tørre. Gamle afmærkninger, der ikke gælder mere, skal fjernes. 11

12 Færdsel, hvor gods flyttes i mere end 2 meters højde, hvor der samtidig kan færdes andre personer: Når gods flyttes eller transporteres maskinelt i mere end 2 meters højde opstår der en særlig risiko for personer, der opholder sig eller færdes i nærheden. Risikoen består i, at hvis godset tabes, vil det få et frit fald ned over de personer, der befinder sig nedenunder. Derfor skal det sikres, at personer ikke kan færdes i et sådant område. De høje løft foregår især i forbindelse med lastning og losning samt ved ind og udtagning af gods fra reoler. Det kan også foregå ved faste transportsystemer fx transportbånd. Klare markeringer Der skal være klare markeringer af, hvor den gående færdsel må foregå. 12

13 Brug af kraner, hvor der samtidig er færdsel Der må ikke færdes personer under løftet byrde med en kran. Der må ikke etableres en fast arbejdsplads under en løftet byrde. En fast gangsti for de gående i området, hvor kranen løfter, kan løse problemet med at sikre færdslen. Klart udsyn over transportområdet Den, der foretager løftet over de 2 meter, skal have et klart udsyn over området, hvor der løftes. Der kan fx monteres et kamera på masten af kranen og en monitor ved førerpladsen. Vær opmærksom på strømførende kabler disse skal være tydeligt markeret eller fjernes helt. Opstilling og opbevaring af gods I skal sikre, at det gods, der skal flyttes, er stablet og placeret sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så I undgår, at det styrter ned. Reoler til paller eller enkelte kolli skal opfylde de gældende krav, og de skal mærkes med den maksimalt tilladte belastning. Reoler bør være forsynet med pallestop på reolens bagside, så pallen altid kan placeres korrekt. Endestiger skal være beskyttet mod påkørsel. Enten med autoværn eller ved forstærkning af stigerne. Reoler skal være fastgjort til gulv og/eller væg. Hvis I stabler varerne direkte ovenpå hinanden uden reol, bør der stables i flere rækker og i en begrænset højde. Varernes emballage skal kunne modstå vægten fra de ekstra lag, og I skal sikre, at varerne ikke falder ned fx må papkasser ikke være fugtige. Hensigtsmæssigt emballeret gods og lastet gods Gods skal være ordentligt emballeret, fx ved at I sikrer, at pallerne er i god stand, og at varerne er fastgjort ordentligt. Hvis en lastbil skal lastes og losses, skal den placeres vandret og stabilt. Og arbejdet skal finde sted på et område af virksomheden, hvor der ikke er meget trafik i forvejen. Lovpligtige uddannelser På virksomheder, hvor der arbejdes med gaffeltruck og gaffelstablere, hvor løftehøjden er over 1 meter, er der krav om, at føreren har en uddannelse til at udføre dette arbejde. Gaffeltruckcertifikatet kræves til selvkørende gaffeltruck, gaffelstabler og andre redskaber, som har mekanisk løft af byrden. 13

14 Ved arbejde med visse typer kraner er der krav om, at føreren skal have en uddannelse. Krancertifikat kræves til mekanisk drevne kraner, som kan løfte en byrde fri af underlaget, og som har mindst en mekanisk bevægelse ud over hejse- og firebevægelsen. Der findes 6 typer krancertifikater. Uddannelserne kan fås på AMU-centrene. Lovpligtige eftersyn Der er krav om, at der føres eftersyn på hejseredskaber og spil. Det er fx kraner, taljer, spil og vaccumløftere. På løfteredskaber som gaffeltruck, autoløftere, løfteborde, løftevogne, palleløftere (ikke manuelle), læsseramper og lifte til lastvogne skal der også føres eftersyn. Derudover skal der føres eftersyn på transportredskaber som vogne, conveyer-anlæg, rullebaner/-bånd. Endelig skal der føres eftersyn på pallereoler. Pallereoler skal kontrolleres løbende med hensyn til om stolper, bærebjælker, fastgørelse, stigegitter m.m. er beskadigede, så pallereolens stabilitet påvirkes. Mindst hver 12. måned skal det kontrolleres, at pallereolerne overholder en række andre retningslinier, fx om de er forsvarligt forankret. Eftersynene skal føres én gang årligt af leverandøren eller en anden sagkyndig, og de skal kunne dokumenteres af virksomheden. Politiets regler På virksomhedens udendørsområde gælder færdselsloven og dermed færdselsreglerne. Reglerne gælder indenfor virksomhedens område, hvor der er adgang for uvedkommende. Uvedkommende er personer, der ikke er ansat i virksomheden. Det kan være posten eller gæster, men også virksomhedens ansatte i egen bil betragtes som uvedkommende, og færdselsloven gælder derfor også for dem. På udendørsområderne skal færdslen tilrettelægges, så ulykker undgås. 14

15 Der er to metoder: Brug af officielle tavler og afmærkninger Der kan gøres brug af de officielle færdselstavler og striber, der kendes fra trafikken, men brug af autoriseret afmærkning kræver politiets godkendelse. Hvis denne metode vælges, skal en plan for indretning af færdslen sendes til Vejteknisk Afdeling hos den lokale politi-region, som skal godkende planen. Brug af egne tavler I kan også vælge at bruge egne tavler, der ikke ligner de officielle. Disse kræver ikke godkendelse hos politiet. Hvis der laves afmærkninger, som vi kender fra trafikken, fx fodgængerfelt og hajtænder for vigepligt, skal disse laves efter de gældende vejregler, og politiet skal godkende planen. 15

16 5. Hvordan kan opgaven gribes an? Det er muligt at forebygge ulykker i forbindelse med den interne transport. Hvis arbejdet organiseres og fordeles hensigtsmæssigt, er det en arbejdsopgave, der er overkommelig selv i en travl hverdag. Planlægning af indsatsen Tag en beslutning Det er overordnet arbejdsgiverens ansvar at få arbejdet med den interne transport sat i gang. I første omgang skal der derfor tages en beslutning om, at arbejdet skal i gang, og der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer i form af tid og penge til arbejdet. Beslutningen af indsatsen tages i sikkerhedsudvalget. På mødet defineres formålet med opgaven, fx at I vil forebygge arbejdsulykker; at I skal undgå påbud på området; at I vil opnå en bedre logistik på virksomheden, have mere orden mv. Derudover skal det klarlægges, hvornår der er deadline på opgaven, og hvem der har ansvaret for, hvilke opgaver undervejs. Nedsæt en arbejdsgruppe I arbejdsgruppen er det vigtigt at sikkerhedsrepræsentanterne deltager, men også medarbejdere der har erfaringer med forskellige former for færdsel på virksomheden fx truckkørsel. Også medarbejdere med beslutningskompetence er vigtige i arbejdsgruppen fx ved kontakt til leverandører og ved indkøb. 16

17 Kortlægning af risici: Spagettimetoden Få et overblik over virksomheden Anskaf to oversigtstegninger over virksomheden. Den ene skal vise indendørsforholdene - gerne med maskiner og andet udstyr indtegnet. Den anden skal vise udendørsområdet. På tegningerne skal der være indtegnet produktions- og arbejdsrum med angivelse af alle maskiner og produktionsudstyr. Derudover skal der på tegningerne være vist gang- og parkeringsarealer samt adgange til offentlige køreveje. Tegn al færdsel ind på tegningerne Find ud af hvilke færdselstyper I har, og om de skal placeres som gående eller kørende. Hvis I fx har en medarbejder, der arbejder med en palleløfter, så skal det besluttes om denne er gående eller kørende. Vælg en farve til hver type af færdsel til tegningerne og markér al indendørs og udendørs færdsel på tegningerne. Indenfor kan det fx være der, hvor der køres med trucks, palleløftere eller kraner. Eller der hvor der er gående fx til og fra forskellige afdelinger, ud og ind af porte, til og fra forskellige maskiner mv. Udenfor kan det være der, hvor der er cykler, knallerter, personbiler, varevogne og lastbiler. Når al færdsel er tegnet ind med forskellige farver vil der fremkomme en oversigt, der ligner spagetti. 17

18 Brug af tjekliste med fokusområder Nedenstående tjekliste kan bruges som en huskeliste med de væsentlige forhold. Den indeholder en række fokusområder, der er vigtige at forholde sig til ved kortlægning og vurdering af den interne transport. Ved indretning og optimering af den interne færdsel bør fokus være både den fysiske indretning og adfærden. Intern færdsel fysiske forhold Ikke adskilt gående og kørende færdsel Forskelligartet kørende færdsel: Cykler, knallerter, pallestablere, trucks, personbiler, lastbiler m.v. Udsyn ved: færdsel gennem porte og herunder gennemsigtighed gennem plastlameller, ruder m.v. færdsel gennem døre - og herunder ruder i døre færdsel omkring hjørner og i sving (blinde vinkler) færdsel ud fra høje reoler, pallestakke, maskiner m.v. Færdsel gennem en port /dør ud i en køregang Kørsel gennem arbejdsområde/arbejdsplads på køregang Krydsende færdsel gående kørende kørende kørende Kørsel på skrånende ramper Kørsel med høje læs Bakkende kørsel Bredden på færdsels- og køreveje bl.a. mellem reoler Belysningsforholdene Gæster og administrative medarbejdere i arbejdsområder Støj Ryddelighed og orden Glatte gulve Vedligeholdelsestilstand af køretøjer: Dæk, bremser m.v. Adfærd m.m. Hastigheden for den kørende færdsel Øjenkontakt mellem gående og kørende trafikanter Chauffør, der bruger høreværn med musik under kørsel Gennemgange/smutveje gennem køreområder Stablingsmetoder - stakke og reoler Instruktion af ansatte om færdselsregler, særligt gods, stablingsmetoder m.v. Kran- og truckcertifikater Håndtering af gods i mere end 2 meters højde, hvor der er gående trafik Reoler Truckværn /forstærkning af reolben/stigebeskyttere Reol fastgjort i gulv eller væg Låsestifte i reolvanger Pallestop på reolers bagside Skilte med max. tilladt vægt Overbelastning af reoler Defekte paller Færdsel under reoler Højden på stablerne af varer/paller Sikring af føreren mod nedstyrtende gods - personværn Kranområder Gående i kranområde Udsyn over kranområde Lokal bemærkning til fokuspunkt 18

19 Kortlægning og vurdering Notér problemområderne Når I har kortlagt al færdsel på virksomheden, kan I udpege de steder, hvor der er problemer i forhold til den interne færdsel. Det kan fx være områder, hvor der er en sammenblanding af gående og kørende færdsel. Tegningen er et hjælpeværktøj til at finde de problematiske områder. I kender måske mange af problemområderne i forvejen fra jeres hverdag. Især sikkerhedsrepræsentanterne og truckførerne kender områderne. Tegningen kan også bruges til at finde ud af, om der er færdselsveje, som er helt unødvendige eller uhensigtsmæssige i forhold til den transport, der er brug for i fx en afdeling. Ved arbejdet med at få tilrettelagt den interne transport kan I samtidig få optimeret logistikken på virksomheden. Gennemgå færdselsvejene og færdslen i praksis Arbejdsgruppen går en tur gennem hele virksomheden og gennemgår færdselsvejene i praksis ud fra tegningen. Derved opnås en detailviden om den kortlagte færdsel. Undervejs inddrages kollegerne i de enkelte afdelinger, som kan kommentere og bidrage til, at kortlægningen bliver nøjagtig og omfatter alle typer af transport. Prioritering Lav en prioritering af problemområderne. Nummerér dem fx til en handlingsplan. I vurderingen og prioriteringen kan der fx indgå farligheden af området eller antallet af personer eller køretøjer, der er involveret i området. Løsningsforslag Så skal der findes løsninger til problemområderne. Gennemgå færdselsvejene igen og snak om mulige løsninger i detaljer. Ændringer i logistik fx nye køreveje og ændringer i tilkørselsforhold er også idéer. Arbejdsgruppen laver et oplæg til en løsning for hele virksomheden. Før løsningerne gøres permanente gennemføres en afprøvning af løsningerne. Midlertidige løsninger kan fx være markeringer med tape eller opmærkningsbånd på de områder, der skal afprøves. Lad prøvemarkeringerne sidde i fx 14 dage, og lad medarbejderne kommentere på opstillingerne. Medarbejdernes kommentarer kan medvirke til at markeringerne flyttes eller ændres. Efter prøveperioden beslutter sikkerhedsudvalget, hvilke løsninger der skal etableres permanent. Der skal indhentes tilbud fra forskellige leverandører på området, og der skal stilles krav til løsningernes holdbarhed overfor leverandøren. Fx om markeringernes holdbarhed i forhold til, hvor meget truckkørsel der er på området eller om der er yderligere krav til holdbarhed, da der gøres rent med en række rengøringsmidler. 19

20 Løsninger Løsningerne etableres - det vil sige påmaling af markeringer, opsætning af skilte, lys, porte, bomme mv. Instruktion og information Når løsningerne er etableret, skal medarbejderne informeres og instrueres om de valgte løsninger. Instruktionen skal omhandle, hvilke løsninger, der er valgt, og hvor de er etableret på virksomheden. Samt hvad de nye skilte, lyd- og lyssignaler betyder. Informationerne kan gives på personalemøder, ved opslag eller ved skriftlige informationsmaterialer som fx pjecer. Det kan være en god idé, at udarbejde et sæt færdselsregler for den interne transport. Opfølgning i hverdagen Når det bliver hverdag med den nye indretning af den interne transport og de nye skilte, lyd- og lyssignaler, er det vigtigt, at de retningslinier, der er lagt for transporten, forstås og følges af alle medarbejdere og besøgende. Ledere og sikkerhedsrepræsentanter skal i det daglige fungere som gode rollemodeller og desuden minde kollegerne om, hvis reglerne ikke bliver overholdt. På nogle virksomheder kan det være nødvendigt at indføre en påtale eller alvorligere konsekvenser, hvis retningslinierne ikke overholdes. Som et supplement til de årlige sikkerhedsgennemgange på virksomheden kan nedenstående tjekliste bruges. Tjeklisten indeholder de forhold ved den interne transport, der skal være i orden. 20

21 Tjekliste til en sikkerhedsgennemgang af den interne færdsel Afdeling: Emne Opmærkning, skilte, spejle: Er opmærkning intakt på: gulve indendørs? asfalt og belægning udendørs? er der gamle streger, der skal fjernes? Respekteres opmærkning af: oplagspladser og friholdelsesarealer? arbejdsområder? køre- og gåveje? fodgængerfelter, hajtænder m.v.? parkeringspladser? Er skilte intakte og synlige? Er spejle intakte? Lys og lyd: Fungerer lys- og lydsignaler? Benyttes manuelle lydsignaler som aftalt (fx at dytte)? Respekteres signalerne? Udsyn: Er udsynet hindret ved: færdsel gennem porte og døre færdsel omkring hjørner og sving færdsel ud fra reoler, pallestabler, maskiner m.v. Reoler og pallerstabler: Er reolerne intakte mht.: skilte med max. tilladt vægt? fastgørelse i gulv eller væg? beskyttet endestiger (autoværn/forstærk-ning)? låsestifte korrekt anbragt? Er stabling i reoler / direkte ovenpå hinanden sikker uden risici for nedstyrtende genstande? Kranarbejde: Er der udsyn ved kranarbejde i forhold til gående? Respekteres gåendes Ingen adgang til kranområdet? Orden, ryddelighed og køretøjer: Er færdselsveje ryddelige? Er gulve unødvendig våde og glatte? Er dæk og bremser på køretøjer i orden? Er lys, spejle, advarselstrekant m.m. på køretøjer i orden? Instruktion og færdselsregler: Er nyansatte instrueret i færdselsregler? Kendes færdselsreglerne (vigepligt, hastighed, signaler, kørsel med høje læs m.v.)? Følges færdselsreglerne? Reageres der, hvis overtrædelser ses? Lovpligtige uddannelser og eftersyn: Har medarbejderne de lovpligtige uddannelser? Er der foretaget de lovpligtige eftersyn (truck, kraner, hejseredskaber, pallereoler mv.)? Sikkerhedsgennemgang udført Dato: Dato: Bemærkning Ansvarlig for gennemgang Udført dato 21

22 Sådan bruges tjeklisten: Tjeklisten bruges som supplement til sikkerhedsgruppernes sikkerhedsgennemgang. Fx en gang årligt som et særligt fokusområde. Øverst på siden af tjeklisten skrives hvilken afdeling, der skal laves sikkerhedsgennemgang i og datoen for gennemgangen. Emnerne i tjeklisten gennemgås løbende og er forholdene i orden noteres 4. Hvis forholdene imidlertid ikke er i orden noteres. I skemaet er der plads til at skrive bemærkninger til de enkelte punkter. Hvis der var forhold, der ikke var tilfredsstillende ved gennemgangen, og disse forhold efterfølgende er blevet udbedret, kan der i skemaet noteres 4sammen med datoen for udbedringen. Nederst i tjeklisten noteres navnet på den, der er ansvarlig for gennemgangen og datoen for den dag, hvor alle punkterne er løst tilfredsstillende. 6. De gode løsninger Her finder I eksempler på gode løsninger fra forskellige virksomheder, som har arbejdet med at få indrettet den interne transport hensigtsmæssigt: Private skilte. Skiltning i forbindelse med arbejdsområde. 22

23 Brug af spejle giver overblik. Etablering af gåvej. Gåvej med kæde, der kan fjernes ved snerydning. Adskillelse mellem gående og kørende samt etablering af vigepligt. Personværn nedenfor trappe ud til kørevej. Gåvej mellem personaleindgang og kantine. 23

24 Markering af hvor gående må færdes udendørs. 7. Hvad har de gjort hos Give Stålspær i Brande? Give Stålspær A/S producerer stålkonstruktioner til byggesektoren, herunder bærende konstruktioner til landbrugets avls- og produktionsbygninger, industribygninger, søjler og bjælkekonstruktioner samt andre stålkonstruktioner. Virksomheden har eksisteret i 30 år med produktion i Give og nu også i Brande med en nyetableret fabrik, der blev taget i brug i Der produceres især til hjemmemarkedet, men også til Tyskland og Norge. Virksomheden i Brande har 40 medarbejdere, hvoraf de 20 arbejder i produktionen. Medarbejderne i produktionen er klejnsmede eller værktøjsmagere. En del af arbejdsmiljøarbejdet på den nye fabrik i Brande har været at få indrettet den interne transport på en hensigtsmæssig måde både indenfor og udenfor på virksomhedens arealer. Indenfor er der blandt andet en del truckkørsel og mange medarbejdere, der går i de forskellige områder. Udenfor er der kørsel med fragtvogne, tunge forsyningsvogne, samt når virksomhedens egne medarbejdere skal til og fra arbejde i personbiler eller på cykel. 24

Styr på den interne færdsel. Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People

Styr på den interne færdsel. Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People Styr på den interne færdsel Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People Program Indledning/baggrund Regler Metode Løsninger (gode og dårlige) Opfølgning i hverdagen Dialog Ulykker ved Intern transport

Læs mere

Intern transport. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed.

Intern transport. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed. Intern transport Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.7. Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.7. Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.7 Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv FISKERIET ER EN AF DE BRANCHER, DER HAR FÆRREST ARBEJDSBETINGEDE LIDELSER PGA. ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE. DET ER HELLER IKKE ET AF DE ERHVERV, DER HAR FLEST

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Branchevejledning. udendørs. lager. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. udendørs. lager. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning udendørs lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om udendørs lager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og

Læs mere

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Kære arbejdsgiver m. fl Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft. Tryk på

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Overvågning af Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøindsats i Danmark Bilag Arbejdstilsynet København

Overvågning af Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøindsats i Danmark Bilag Arbejdstilsynet København Overvågning af Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøindsats i Danmark 2006-2010 Bilag 2006 Arbejdstilsynet København Side 2 Forord Denne bilagsrapport til Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2006 er disponeret

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 1 Regler & vejledninger Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder At-vejledning F.0.7 Maj 2005

Læs mere

Instruktion, oplæring og tilsyn

Instruktion, oplæring og tilsyn Instruktion, oplæring og tilsyn Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Gi dig selv det gode liv

Gi dig selv det gode liv Gi dig selv det gode liv Næsten alle arbejdsulykker inden for træ- og møbelindustrien sker på 5 områder. Denne folder giver dig vejledning om, hvordan du kan sikre dig et godt liv hele livet. 1 Maskinbetjening

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 At-rapport 2-2006 Anmeldte arbejdsskader 2000-2005 Årsopgørelse 2005 Arbejdstilsynet, juni 2006 ISBN nr. 87-7534-576-5 Forord Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige 7 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Øvrige service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. civilingeniør Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: AT regler på kranområdet, hierarki, m.m. Nye regler om førercertifikat til teleskoplæsser

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TUR Truckkonference 2016

TUR Truckkonference 2016 TUR Truckkonference 2016 Beatrice Fogh Larsen, jurist og Dorte Harning, specialkonsulent Kontor for Social dumping, Byggeri og Teknik Arbejdstilsynet Indhold Præsentation af os selv Uheld med gaffeltrucks

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldrisiko på gulv. A.1.6 Februar Vejledning om forebyggelse af fald på gulv

At-VEJLEDNING. Faldrisiko på gulv. A.1.6 Februar Vejledning om forebyggelse af fald på gulv At-VEJLEDNING A.1.6 Februar 2002 Faldrisiko på gulv Vejledning om forebyggelse af fald på gulv 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere