KOMMUNESTATISTIK 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNESTATISTIK 2010"

Transkript

1 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands region fordelt på kommuner og hovedkonti - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedfunktion - Beskæftigelsen i Nordjyllands region fordelt på kommuner og hovedkonti Kommunestatistikken beskriver det personalemæssige forbrug i den enkelte kommune og kommunerne samlet fordelt på områder eller formål svarende til hovedkontiene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan i Budget- og regnskabs-system for kommunerne. Ligeledes er der foretaget opgørelse af ressourceforbruget fordelt på hovedfunktion for hele sektoren samlet, samt - i et vist omfang fordelt på enkeltkommuner for såvidt angår hovedkonti 3 og 5( Undervisning og kultur og Sociale opgaver og beskæftigelse ). Statistikkene omfatter kun den kommnunale sektor, da formålsoplysningerne efter kommunalreformen og en opdeling af kontoplanen var meget begrænsede for så vidt angår den regionale sektor. Den efterfølgende tekst er en kort præsentation af kommunestatistikken 00 BESKÆFTIGELSEN I KOMMUNERNE FORDELT PÅ HOVEDKONTI. Fuldtidsbeskæftigelse er et mål for arbejde, arbejdsmængde eller arbejdstid: en person ansat med 37 t/uge hele året udgør fuldtidsbeskæftiget; en person med 8,5t/uge hele året udgør ½ fuldtidsbeskæftiget en person ansat med 37 t/uge ansat et halvt år udgør ½ fuldtidsbeskæftiget Det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i kommunerne er i statistikken opgjort til i alt (inklusive ansatte i fælleskommunale institutioner og institutioner som ikke kan henføres til en enkelt kommune)for året 00. I tabel ses fordelingen på hovedkonti/områder - opgjort i absolutte og relative størrelser Tabel : Kommunal beskæftigelse fordelt på områder, år 00 Fuldtids i alt Procentfordeling Byudvikling Forsyningsvirksomhed Transport og infrastruktur Undervisn. og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver Administration Øvrige Som det ses er området Sociale opgaver og beskæftigelse det absolut dominerende med 56% af ressourceforbruget efterfulgt af Undervisning og kultur med 5% og Administration med %. Det skal nævnes, at der kan være en vis usikkerhed omkring fordelingen på især disse tre hovedkonti, idet der for 00 ikke er indberettet diverse udkonteringer, som i højere grad ville sikre en mere valid kontoreference.

2 SAMMENLIGNING MED 009 Begreberne formål, hovedkonti og områder bruges i flæng og henviser alle til Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan i Budget- og regnskabs-system for kommunerne: I forhold til 009, hvor det tilsvarende tal var , er der tale om en samlet vækst i den kommunale sektor på 3.66 fuldtidsbeskæftigede. Fordelingen i 009 samt udviklingen fra 009 til 00 på områder i tabel Tabel : Kommunal beskæftigelse fordelt på hovedkonti, år 009 og år 00 ForsyningsByud- virksomvikling hed Fuldtids år 009 Procentfordeling , fuldtids %-vis udvikling Transport og infrastruktur UnderSundvisn. og hedssociale kultur området opgaver Administration Øvrige Og illustreret i figur Som det ses, er fordelingen stort set ens de to år, dog med en stigning på sundheds-, det sociale - og det administrative område med henholdsvis, og 3% og et fald for så vidt angår Byudvikling m.m. og Infrastruktur m.m. på % og 3%. Den største ændring ses på området Forsyningsvirksomhed med et fald på 3%, hvilket skal ses på baggrund af, at de kommunale forsyningsselskaber i 00 omdannes til aktieselskaber og at en del af personalet dermed ikke længere er kommunalt ansat. I øvrigt bemærkes, at antallet i Øvrige falder med 7% som konsekvens af forbedret indberetning og validering.

3 3 Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti I tabel ses en opdeling af kommunerne på regioner samt en fordeling af ressourcerne på områder Tabel 3: Kommunal beskæftigelse fordelt på hovedkonti og regioner Kommunerne i region Byud- Forsynings- Transport og vikling virksomhed infrastruktur Hovedstaden Undervisn. Sundhedsog kultur området Sociale opgaver Administration I alt Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Bemærk: ansatte i fælleskommunale institutioner m.m. er ikke medtaget i tallene. Bemærk: antal i øvrige er ikke angivet men er indregnet under i alt. Og de samme tal ses opgjort som procentvis fordeling for i figur Regioner: RH region Hovedstaden RS region Sjælland SD region Syddanmark MJ region Midtjylland NJ region Nordjylland Områder: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. Forsyningsvirksomheder m.v.. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Bemærk: øvrige, som udgør % (se tabel ) af ressourcerne er ikke medtaget i opgørelsen. Som det fremgår af figuren, er den procentvise fordeling af kommunernes ressourcer på hovedkonti - opgjort pr. region samt for hele landet samlet rimelig ensartet. Det relative (og absolutte) største forbrug af ressourcer ligger inden for det sociale område (Omr 5) hvor forbruget relativt er næsten ens for regionerne, nemlig omkring 55% - 57%, undervisningsområdet (Omr 3) hvor beskæftigelsesandelen spænder fra 3% for kommunerne i region Hovestaden til 7% i region Sjælland)

4 4 det administrative område (Omr 6) hvor forbruget er (% i alle regioner undtagen region Hovedstaden med 3%). BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLANDS REGION FORDELT PÅ KOMMUNER OG HOVEDKONTI I nedenstående figur 3 ses en opgørelse af ressourcefordelingen for 8 af kommunerne i region Nordjylland: Kommuner: 80 Brønderslev- Dronninglund 83 Frederikshavn 849 Jammerbugt 846 Mariagerfjord 840 Rebild 787 Thisted 80 Vesthimmerland 85 Aalborg Den samme fordeling af ressource ses som i opgørelsen med den regionale også er her: Sociale opgaver og beskæftigelse (Omr 5) med det største ressourceforbrug, nemlig fra 5% i Jammerbugt kommune til 59% i Aalborg kommune Undervisning og kultur (Omr 3) med næststørste forbrug, fra 3% i Frederikshavn kommune til 3% i Vesthimmerland kommune Fællesudgifter og administration (Omr 6) tredje største område fordelt med 0% i Brønderslev-Dronninglund kommune og Aalborg kommune og 4 Mariagerfjord kommune

5 5 BESKÆFTIGELSEN I KOMMUNERNE FORDELT PÅ REGIONER OG HOVEDFUNKTION I figur 4 er fordelingen af beskæftigelsen på hovedfunktioner inden for hovedkonto 5 sociale opgaver og inden for regionsgrupperne vist. Hovedfunktioner: 55 Dagtilbud, børn og unge 58 Døgninstitutioner for børn og unge 53 Tilbud til ældre og handicappede 535 Rådgivning 538 Botilbud 558 Revalidering 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Andet Ressourcerne fordeler sig med markant flest på hovedfunktionerne: Tilbud til ældre og handicappede (hovedfunktion 53) hvor ressourceforbruget spænder fra 39% i region Hovedstaden til 47% i region Nordjylland Dagtilbud for børn og unge (hovedfunktion 55), med 30% af den samlede beskæftigelse i region Syddanmark og 40% af beskæftigelsen i region Hovedstaden Botilbud (hovedfunktion 538) med en spredning i forbruget fra 0% i region Midtjylland til 5% i region Sjælland

6 6 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLANDS REGION FORDELT PÅ KOMMUNER OG HOVEDFUNKTION I figur 5 ses en tilsvarende opgørelse som i figur 3 for de 8 kommuner i region Nordjylland her fordelt på hovedfunktioner. Hovedfunktioner: 55 Dagtilbud, børn og unge 58 Døgninstitutioner for børn og unge 53 Tilbud til ældre og handicappede 535 Rådgivning 538 Botilbud 558 Revalidering 568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Andet Kommuner: 80 Brønderslev- Dronninglund 83 Frederikshavn 849 Jammerbugt 846 Mariagerfjord 840 Rebild 787 Thisted 80 Vesthimmerland 85 Aalborg Tilsvarende opgørelsen på regionsniveau (figur 4) ses at ressourcerne fordeler sig med relativt flest på hovedfunktionerne Tilbud til ældre og handicappede (hovedfunktion 53), Dagtilbud for børn og unge (hovedfunktion 55) samt Botilbud (hovedfunktion 538). Men det bemærkes, at hovedfunktionen Arbejdsmarkedsforanstaltninger (hovedfunktion 568) vægter generelt mere på kommuneniveau. For så vidt angår spredningen på hovedfunktioner, kan nævnes: Tilbud til ældre og handicappede (hovedfunktion 53) hvor ressourceforbruget spænder fra 39% i Aalborg til 63% i Vesthimmerland Dagtilbud for børn og unge (hovedfunktion 55), fra 4% i Thisted til 35% af beskæftigelsen i Mariagerfjord kommune Botilbud (hovedfunktion 538) med en spredning i forbruget fra 6% i Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner til 7% i Aalborg

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere