Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen til generalforsamling 2014 for Glostrup Skiclub Den fungerende bestyrelse var repræsenteret af: Erling Gjelstrup, Formand Vici Heineke, Kasserer Christa Hvidtfelt Knudsen Michael Andersen Lars Nitzsch Hansen John Madsen Hanne Lindegaard Arne Kock Nielsen Dagsorden 1 VALG AF DIRIGENT Peter Madsen blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig 2 BESTYRELSENS BERETNING OM FORENINGENS ARBEJDE I DET FORLØBNE ÅR Formandens årsberetning:

2 På generalforsamlingen i 2013, var vi så heldige at der var nok frivillige til at etablere en fuld bestyrelse for første gang i et par år. Det gav os mulighed for at fokusere på disse områder: 1) Synlighed overfor medlemmer 2) Lette administrationen for medlemmer og frivillige 3) Få kick-startet de sociale events der er en vigtig del af klubben 4) Udarbejde budget og regnskab For at blive mere synlige overfor vores medlemmer har vi løbende informeret på hjemmesiden, via formandens klumme, hvilke tiltag vi arbejder på i bestyrelsen. Vi har sendt en tur-haj ud der er målrettet på at beskrive vores årlige skiture. Endvidere vil vi sørge for at hjemmesiden og vores Facebook gruppe bliver opdateret oftere med kommende events og billeder/historier fra de afsluttede events. For at lette administrationen for medlemmer og frivillige vil vi skifte internt regnskabssystem. Det vil gøre det lettere for medlemsregistratoren, kasseren og jer som medlemmer når i vil tilmelde jer arrangementer/skiture. Vi har indhentet og fået godkendt børneattester for trænere og personer der skal arbejde tæt på børn. Vi holdt jo en brag af en 30 års jubilæumsfest og det var positivt at se så mangle gamle og unge medlemmer feste sammen. Festen gav desværre et relativt stort underskud så i fremtiden vil vi sikre at budgettet for vores større fester afspejler de reelle omkostninger/indtægter. VI har fået startet ski gymnastik op med jernhårde Frida og vil også fortsætte med skigymnastikken i næste sæson. Her bliver det allerede kl om tirsdagen og hockey kl Vi har etableret et budget for GSC s aktiviteter så vi kan sikre at vi altid har likvider til at udføre de aktiviteter som vi har prioriteret i klubben/bestyrelsen. En af disse aktiviteter er at sikre videreuddannelse af klubbens instruktører derfor har vi øremærket 50 kr per deltager på ski-turene som går til tilskud til kommende efteruddannelse af club & skiinstruktørerne. GSC er også blevet tilmeldt SAS grupperejser. Det giver alle medlemmer i klubben nogle fordele (bl.a. mere bagage) og kan bruges på samtlige rejser både i og udenfor skiklubbens regi. For at udnytte fordelene skal i benytte denne kode når i booker jeres flyrejser: SPGLODK, læs mere om de andre fordele her: Jeg vil kraftigt opfordre alle medlemmer til at benytte denne kode da det giver klubben 2 % af beløbet som bonus som kan benyttes til flybilletter. Koden kan også benyttes til almindelige rejser så det behøver ikke kun at være skirejser. Dansk Ski Forbund har ændret i deres politik omkring udsendelse af Ski Magasinet (omdøbt til Ski Avisen) så den ikke bliver sendt direkte til medlemmerne. Det er nu de lokale gruppers ansvar at distribuere Ski Avisen. Dette har givet os en udfordring da det vil koste en del arbejdstid plus kr. i porto om året. Vi har derfor besluttet at vi vil distribuere Ski Avisen i forbindelse med løb og skigymnastik. Alternativt kan avisen læses på dansk skiforbunds hjemmeside.

3 Vores julebanko har de seneste år haft færre og færre deltagere og 2012 endte desværre med et stort underskud. For at prøve noget nyt introducerede vi i stedet Nytårskuren hvor vi mødtes på Herstedhøje, med snobrød, grillpølser og mulighed for at bytte/købe diverse skiudstyr. Dette arrangement blev en stor succes med ca. 50 deltagere. Vi vil også gennemføre dette til næste år med et par små justeringer. hvor vi mødes for at bytte ski udstyr og får mulighed for at møde de andre skihajer som skal med på vinterens ture. Jeg var selv turleder på La Tania turen og jeg kan forstå på de deltagere der er kommet tilbagemeldinger fra, at alle vores 3 ture har været velafviklet og en stor succes. Jeg kan allerede nu meddele, at vi umiddelbart planlægger at gennemføre tilsvarende 3 ture til næste sæson, dog med et par små justeringer/forbedringer. Vi vil også meget gerne genindføre vores tidligere så populære afslutningstur og ikke nødvendigvis til Hemsedal. For at kunne lave sådan en afslutningstur har vi dog brug for nogle frivillige, der gerne vil være med-arrangør af turen. Så hvis du er parat til en aktiv indsats for klubben og samtidig gerne vil prøve dine evner af som turleder, så byder vi dig hermed velkommen til at kontakte en af os fra bestyrelsen. En sidegevinst under skiturene var at vi nu har fået uddannet 3 nye clubinstruktører; Cathrine, Stine & Simon, et stort tillykke herfra. Som en naturlig følge af foråret har vi lige nu kun nogle få traditionelle arrangementer at se frem til: 1) Glostrup Ski Clubs ordinære generalforsamling i Ejbyhallen Tirsdag den 29/4 kl Giv os en forhåndstilmelding på så vi ved hvor mange personer vi skal købe ind til. Der bliver som sædvanligt tale om et mindre traktement med selvsmurte madder og øl/vand. 2) Afslutningsfesten den 14/6 book datoen nu, der kommer flere detaljer om ganske kort tid. Til sidst vil jeg erindre om, at Løbeafdeling allerede er startet op både onsdage og søndage, så der er altså god mulighed for at holde skiformen vedlige, få en grill pølse og en god sludder med andre medlemmer henover hele sommeren. Jeg minder om, at bestyrelsen som helhed og jeg som formand altid kan kontaktes for konstruktiv kritik, med forslag og ideer til nye aktiviteter, men jeg håber naturligvis at I møder talrigt frem både til generalforsamlingen og til afslutningsfesten. Tak til alle aktive medlemmer i bestyrelsen, på klubture, til løb, fester mv. uden frivillig arbejdskraft ingen GSC, Formand Erling 3 FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB Vici gennemgik og redegjorde for regnskabet.

4 Regnskabet var nogenlunde som forventet i forhold til de forrige år. Det kunne dog konstateres, at der er et svagt vigende medlemstal. Det er typisk "gamle medlemmer", der ikke er aktive i klubben længere, samt nye medlemmer, som ikke lige fladt til i Glostrup skiklub. Det forventes dog, at der er mulighed for øgning af medlemsantallet ved fastholdelse af tilbud om skigymnastik, løb i sommerhalvåret, samt evt. genoptagelse af en 4. skitur, som kunne være som de tidligere afholdte Hemsedals ture. Vedrørende punktet "Tilskud til fester" under udgifter i årsregnskabet, skal det noteres, at tilskuddet til Jubilæumsfesten på forhånd var sat til kr., hvilket betyder, at det reelle behov for ekstra tilskud kun beløber sig til 2031 kr. Alle var enige om, at det var en fantastisk fest og at tilskuddet var givet rigtig godt ud og med stor tak til arrangørerne. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Det blev noteret, at regnskab ikke længere skal sendes til kommunen. Der kan dog stadig søges tilskud. 4 PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR. På generalforsamlingen blev planer for det kommende år gennemgået af klubbens ministerier. Turministeriet Der forventes gennemført følgende ture næste år Wagrain, januar Familietur til Østrig i vinterferien, februar La Tania, marts Skigymnastikministeriet Skigymnastik forventes genoptaget i uge 43, med Frida som træner, som forrige sæson sørgede for, at alle der deltog i træningen fik ømme lår, men til gengæld også var topklar til pisterne. Dette vil foregå i Ejbyhallen tirsdage fra kl.19 til 21. Herudover vil der blive spillet Hockey torsdage fra kl ligeledes i Ejbyhallen. Løbeministeriet Løbeministeriet forventer, at det store aktivitetsniveau forsættes med de ugentlige løbedage, samt deltagelse i diverse løb. Eventministeriet Der vil blive arbejdet på, at gennemføre de traditionelle arrangementer samt være behjælpelig med gennemførelsen af andre arrangementer, som klubbens medlemmer måtte

5 ønske. Afslutningsfest gennemføres den Nytårskur forventes gennemført efter samme koncept som sidste sæson og herudover satses på en efterårskomsammen. Den årlige golfturnering vil blive gennemført den 18. aug Informationsministeriet Der vil blive arbejdet på et nyt design af hjemmesiden. Håbet er, at dette vil kunne gennemføres i det kommende år. Der opfordres til brug af Facebook. Bidrag til hjemmesiden, samt indhold på Facebook efterlyses og vil blive modtaget med stor taknemmelighed. Økonomi Der vil blive afsat midler i budgettet til gennemførelse af skigymnastik samt fester og arrangementer 5 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Der var ikke registreret modtagelse af forslag til behandling af generalforsamlingen 6 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG INDSKUD Bestyrelsen foreslog, at kontingent og indskud fortsætter uændret. Generalforsamlingen godkendte dette. 7 VALG AF FORMAND OG KASSERER Formand Erling Gjelstrup fortsætter. Vici Heineke, var på valg og var villig til at opstille til genvalg Generalforsamlingen godkendte og bakkede op om Erling og Vici med applaus. 8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER Lars og Michael var på valg. Lars ønskede ikke opstilling til genvalg. Michael var villig til at opstille til genvalg Bestyrelsen forslog følgende som medlemmer af bestyrelsen Michael Andersen, genvalg Hanne Lindegaard, nyvalg

6 Generalforsamlingen godkendte valg af bestyrelsesmedlemmer med applaus. 9 VALG AF 2 BESTYRELSESSUPPLEANTER Bestyrelsen forslog følgende som bestyrelsessuppleanter Lars Nitzsch Hansen, nyvalg Arne Koch Nielsen, genvalg Generalforsamlingen godkendte valg af bestyrelsessuppleanter med applaus 10 VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisor Keld Bager, genvalg Revisor suppleant Sten H, genvalg Generalforsamlingen godkendte valget med applaus 11 EVENTUELT Jakkeudvalg er nedsat med Siemen, som initiativtager. Han er i kontakt med Carlsberg for at søge sponsor støtte. Følgende indlæg blev vendt under eventuelt: Der kan satses på, at de nye unge klubinstruktører kan give klubben en lidt yngre profil Familie tur kan give mulighed for øget tilgang af yngre medlemmer Der undersøges mulighed for gennemførelse af en 4. tur evt. til Hemsedal Evt. opstart af rulleskøjte aktivitet i klubben Promovering af mountainbike aktivitet Fortsat fastholdelse af den store løbeaktivitet i klubben Mødet blev herefter ophævet og dirigenten takkede for god ro og orden. Referent: John Madsen

7 Den nye bestyrelse efter afholdelse af generalforsamling Erling Gjelstrup, Formand Vici Heineke, Kasserer Hanne Lindegaard Christa Hvidtfelt Knudsen Christina Timmol Hans Henrik Heidensleben Michael Andersen John Madsen Lars Nitzsch Hansen (suppleant) Arne Kock Nielsen (suppleant)

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere