På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer"

Transkript

1 Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar Nr. 9 April Årgang På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer Det 7. klubmøde på Pilen var i februar afløst af et interessant besøg med ledsager i Vestre Fængsels Museum, hvor vi kunne betragte en masse finurligheder, som fangerne havde lavet, lovlige men også ulovlige, som led i deres planer for at undslippe fængslet før tid. Det var Svend H. - i kraft at sit engagement for fængslets køkken som havde arrangeret besøget denne kolde aften i starten af februar. Efterfølgende kørte vi til Vigerslev Allé, hvor vi fik sund mad på restaurant Buffalo i form af oksefilet m/bearnaise og hyggede os - uden den normale dagsorden, som bærende for klubmødet. Læs mere om besøget på side 5. Foto: Mogens Ingerslev Petersen Side 1 af 8

2 Referat af 8. klubmøde den 6. marts 2006, kl Restaurant Pilen Af Mogens Ingerslev Petersen Deltagere Titel Til stede Fraværende ML Gæst ML Gæst Svend O. Andersen VP 1 Kurt E. Christiansen 1 Leon Dahl 1 Anker Frantzen 1 Nils Åke Fridh 1 Lars Hjorth 1 Jens Chr. Johansen PP 1 Flemming Kristensen 1 Cyril Ladegourdie 1* Flemming B. Larsen 1 Mogens I. Petersen S 1 Johnny Bech Poulsen 1 Kim Radmer K 1 Gunnar Reinhardt 1 Frank Stjerne 1 Thorkild Sonne 1 Erling P. Sørensen 1 Svend Aa. Sørensen CM 1 Jens Jørgen Thorup P 1 Peter von Kohl 1 I alt 11 9 Medlemstal 20 Møde % 55 * : Fraværende uden afbud 1. Velkommen ved Jens Thorup Se punkt Spisning For en gangs skyld starter referatet før mødet og spisningen begynder, nemlig da medlemmerne glade og forventningsfulde begynder at indfinde sig. Menuen denne aften bestod af kogt laks, men klubmesteren havde ikke taget misteltenen i ed og glemt, at et medlem ikke spiser fisk, så derfor måtte dette medlem tage til takke med hønsesalat. Men alt dette blev hurtigt glemt, da vor DG Jens Johansen slog på glasset og bad om ørenlyd. Han havde en sørgelig meddelelse at bringe, nemlig, at vort medlem Leon Dahl netop i dag var afgået ved døden efter længere tids sygdom. Han havde været Lions i 46 år. Vi mindedes ham med 1 min. stilhed. Æret være hans minde. Derefter gik knive og gafler i gang, mens vi tænkte på hvad Leon har givet Lions. Side 2 af 8 3. Præsidents velkomst samt orientering og gennemgang af indgået post. Da mødet startede bød vor P velkommen og oplæste et brev fra Guvernørrådet, som omhandlede den meget diskuterede Muhammed krise. Hvad med Lions Danmark? Vi skal se tingene i et større perspektiv, netop med vores baggrund, og derudfra handle, så de der er uskyldige i det der sker, og som har mest brug for vor hjælp, stadig kan få den, og vi må også se på vore etiske regler, der tilskriver, at vi ikke diskuterer og handler politisk og religiøst indenfor vor organisation. Derefter fortalte Kurt om NSR mødet i Finland og om hvordan klubberne i Norden i fællesskab samler ind til projekter, som kører i 2 år. Næste projekt skal ske i Rumænien, og det står svenskerne for. Han kom også på et lederkursus i Finland, hvor han blev bedt om at lave et referat til The LION. Kurt har også været rundt i klubberne og fortalt om YE, og han kunne fortælle, at Muhammedkrisen blev livligt diskuteret rundt om bordene og mange er begyndt at spørge, om vi fortsat skal hjælpe, der hvor vi selv får nogle på snuden. Men YE fortsætter og til næste år har man hyret skibet Fulton, hvor gæsterne skal bo og det er så meningen, at man starter fra Korsør i juli 2007 og sejler helt til Bornholm med landgang undervejs. Frank Stjerne vil få en invitation. Det bliver en fælles distriktsaktivitet. Vi skal ud på skolerne og fortælle om Lions-Quest, som fremover skal kaldes Holdning og Handling for at få fat på de unge, men det kan blive en svær opgave, idet mange skoler har den misforståede opfattelse af, at Lions er en loge, så det kræver en masse oplysning om, hvad Lions virkelig er. 4. Indtægtsgivende aktiviteter Julematinéen gav et samlet overskud på kr hvoraf vi har doneret kr til Falkonergården og kr til Værløse Garden. Vi besluttede at gentage Julematinéen igen i år. Tulipanaktiviteten løber af stablen d. 8/4, og Svend S. har trukket et brev ud fra Lions Office mod misbrug. Det vil han mangfoldiggøre sammen med skilte til forretningerne. Skal være klar i uge Svend A. ville have tjek på, hvem som har mulighed for at besøge butikkerne, idet det var sidste møde før aktiviteten. En buket tulipaner med skilt skal sælges for kr Følgende meldte sig: Jens T.- Flemming - Jens J og Svend

3 A. Gunnar skal vi spørge. Tulipanerne kan anbringes i Mogens garage. Så gav P dirigenten en reprimande, fordi han ikke brugte klokken godt nok for at holde styr på medlemmerne. Efter brug af klokken fik Jens J ordet om lotteriet. Han havde haft besøg af kassereren for lotteriet, og det havde været et magert resultat. Klubberne havde ikke været effektive nok og var kommet for sent i gang. Samtidig manglede vi 4 annoncører, som kunne have bibragt lotteriet kr Men vor P har fået en god kontakt til boldklubben B. 93, så det er da en begyndelse. Gevinsterne må ikke være for dyre, idet afgiften til staten er steget til 17¾ %. 5. Udgiftskrævende aktiviteter Jens J omtalte Rådhuskoncerten d. 17/5. Programmet er næsten klar bortset fra musik, hvor vi skal kontakte musikkonservatoriet og Kjeld Heick, Tove Hyldgaard, Toni Landy, Maria (DG`s), og bakkens syngepiger er på plads. Han håber vi atter i år kan få 1000 langstilkede roser fra blomsterhandleren på Magasins torv. Vi skal have lavet programmer, som også skal være lodseddel og sælges for kr Zonemødet den 25. februar (Svend Andersen) Svend A fortalte at det havde været et godt Zonemøde. Der var 2 gæster, Povl Schøn og læge Peter Bo Sørensen, som fortalte og viste billeder omkring et hospital projekt i Afrika, som er godt i gang. De spørger om Lions kan skaffe en generator på 240 KW til deres strøm? Kan vi skaffe tandlægeudstyr? Flemming vil undersøge sagen. Jens J kunne fortælle, at Lions har modtaget en donation på vitaminpiller til 2000 børn, værdi kr Men alle medlemmerne vil få et fyldigt referat fra Zonemødet. 7. Sight First II Så skulle der mørkelægges, idet Jens J havde medbragt en film om Sight First II. Der var en del diskussion, om det skulle være den svenske eller engelske version. Det blev den engelske, for så kunne Nils-Åke oversætte den for Anker. Men vi skal have en dansk version, som helst skal være færdig til distriktsmødet d. 29/4. Nils-Åke har en kontakt, som kan oversætte talen til dansk, og Frank nævnte en person ved navn Skårup, som har en god stemme. På dansk skal overskriften være: "LIONS KAMP MOD BLINDHED". Sight First II skal køre helt til 30/ og helst indbringe kr pr. medlem. Derfor må vi i gang med nogle pengegivende aktiviteter. Sight First I har hjulpet 24 mill. personer til at få synet tilbage. Frank har påtaget sig opgaven med at være klubbens koordinator udadtil. 8. Eventuelt P foreslog, at vi til vort maj møde skulle prøve at få det arrangeret på Nordisk Film med ledsagere. Det blev positivt modtaget, så han går videre med sagen. Er der forslag, som skal behandles på generalforsamlingen d. 3. april, skal de indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før. Jens J havde besøgt AnnLis Taarup og havde modtaget en del historisk materiale om Lions. Svend A fortalte, at han har modtaget 3 breve fra enkeltpersoner om støtte og de var helt urealistiske. Frank mente også, at det kun er helt undtagelsesvis, at vi kan støtte enkelt personer. Alle var enige om, at disse breve aldrig burde have forladt kontoret i Hillerød. DG vil tage sagen op. Svend S bragte vore containere på bane, oprydning en lørdag eller søndag i begyndelsen af april. 9. Tailtwister Så fik vor tailtwister ordet og denne gang var det vor P. Han gav bøder på i alt kr Dernæst et lille efterskrift, idet vort sidste møde ikke er refereret, fordi det blev afholdt i Vestre Fængsel, nærmere betegnet deres museum. Det var noget Svend S havde arrangeret og det var vældig interessant, der kunne skrives meget om den oplevelse, men det mest besynderlige var, at Svend A på trods af hans mange år i Politiet og sammen med Else netop dér skulle finde sit livs kærlighed. Efter besøget tog vi ud og fik noget godt at spise og havde et hyggeligt samvær væk fra alle problemerne. For de nysgerrige læsere vedrørende Svend A. nye bekendtskab henvises også til side 5. Side 3 af 8

4 Dagsorden: Indkaldelse til 9. klubmøde i 2005/06 Generalforsamling Mandag den 3. april 2006 kl Mødested : Svend O. C. Andersen Hasselvej Skovlunde Der vil blive arrangeret kørsel 1. Velkommen ved præsident Jens Thorup 2. Valg af dirigent 3. Præsident aflægger beretning for klubåret 4. Kasserer forelægger oversigt over regnskaberne 5. Forslag fra bestyrelsen: kontingentforhøjelse til kr (Se A-nyt marts international & Distriksafgift) 6. Indkomne forslag: Optagelse af kvinder i klubben og for at være i overensstemmelse med ligestillingsloven og Lions lov af Valg af præsident. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens. J. Thorup 8. Valg af bestyrelse. Præsenteres på mødet. 9. Valg af 2 revisorer 10. Eventuelt. P giver en kort gennemgang af indkommende post m.m. Distriktsmøde orientering. 11. Spisning og kammeratligt samvær Eventuelt afbud skal meddeles til Jens Thorup på telefon eller (mobil) senest lørdag den 1. april 2006 kl Med løvehilsen og vel mødt på generalforsamlingen Jens Thorup, Præsident Næste møde: 1. maj 2006 Det sker i april 2006 Mandag Møde 9. Generalforsamling. Rest. Pilen. Lørdag Distriktsmøde hos Kastrup-Tårnby Nils Åke Fridh Kim Radmer (K) Lars Hjorth Gunnar Reinhardt Jens Chr. Johansen (PP) Frank Stjerne Flemming S. Kristensen Thorkil Sonne Cyril Ladegourdie Erling P. Sørensen Svend O. C. Andersen (VP) Flemming Bøgh Larsen Svend A. H. Sørensen (CM) Kurt Erik Christiansen Mogens I. Petersen (S) Jens Jørgen Thorup (P) Anker N. Frantzen Johnny Bech Poulsen Peter Michael von Kohl Side 4 af 8

5 Mere fra besøget i Vestre Fængsels Museum Man fristes til at referere, at Svend O. har fundet et fornuftigt menneske at snakke med under vores besøg i Vestre Fængsel Museum. Men hvad siger Svend egentlig til den velklædte blondine hin aften? Det kan du skrive i denne taleboble. Er du mere ambitiøs kan du også sende forslaget til Kim Radmer, som herefter vil bedømme indkomne forslag og i næste nummer præsentere vinderboblen. Til vinderen er der et gavekort, som kan modregnes en eventuel tailtwister opkrævning ved næste klubmøde i maj. Foto: Mogens Ingerslev Petersen Stort tillykke til månedens fødselarer Peter Michael von Kohl den 4. april Gunnar Reinhardt den 9. april Side 5 af 8

6 Konvertering af LCØ regnskaber fra 1. juli 2000 til nyt system Af Kim Radmer, klubkasserer I forbindelse med generalforsamlingens fremlæggelse af de foreløbige regnskaber for klubbens aktivitetskasse og klubkasse for nuværende regnskabsår 2005/06 er disse samt tidligere regnskaber blevet konverteret til regnskabssystem Navision. Denne konvertering er foretaget med Jyske Netbank som kilde, hvor det har været muligt at anvende elektroniske poster tilbage til Eftersom mange i klubben også er interesserede i at se, hvorledes regnskaberne har været i tidligere år i det nye regnskabssystem, er der således foretaget en rekonstruktion af klubbens regnskaber for tidligere regnskabsperioder samtidig med konstruktion af de nuværende regnskaber. Navision vil muligvis kun være et regnskabssystem, der vil blive anvendt i en overgangsperiode indtil Lions Club Danmark via Lions Office præsenterer et fælles regnskabsprogram, som kan være mere enkelt at bruge og kan integreres med Jyske Netbank i form af læsning af bankpostfiler. Af hensyn til revision af regnskaberne er modellen og principperne for regnskabskonstruktionen i Navision gengivet i det følgende. 1. Regnskab for aktivitetskasse samt klubkasse er dannet ud fra klubbens bankposter i Jyske Bank for de respektive kasser gældende pr og frem til dags dato samt ud fra anvendelse af klubbens bilag. Bankposterne er udlæst via Jyske Netbank og indlæst i Navision i særlige indlæsningskladder for de to regnskaber. 2. Samtlige poster er i indlæsningskladderne blevet identificeret, bl.a. med hjælp fra bilag, ud fra en kontogruppering, som er integreret med Navisions finanskontoplaner for de to regnskaber. 3. Det har været målet at konstruere en kontoplan for hvert af regnskaberne, der så detaljeret som muligt på kontoniveau beskriver regnskabsbevægelserne i året, således at specifikation af de enkelte poster i særskilte opgørelser gøres overflødig. Det har givet en kontoplan, hvor regnskabet for aktivitetskassens indtægts- og udgiftskonti er afspejlet i de enkelte aktiviteter og donationer. Tilsvarende er regnskabet for klubkassens indtægter afspejlet i de enkelte medlemsindtægter samt på udgiftssiden i klubbens økonomiske forpligtelser over for Lions Club International med videre. 4. Grupperingen angivet i punkt 2 har dannet en virtuel kontoplan for regnskabsperioderne, som tidligere kasserere har stemt af og godkendt. 5. På basis af den virtuelle kontoplan ud fra kontogrupperingen er en rigtig kontoplan blevet gennemarbejdet og konstrueret, hvorefter alle posterne er blevet bogført via Navisions standardkladde, hvorefter de fremstår som egentlige finansposter i Navision. 6. Der er under konstruktionen af regnskaberne ikke regnet med en kassebeholdning i de to regnskaber, da modtagne kontanter altid er blevet sat ind på bankkonto. Omvendt fremstår kassebeholdning som en potentiel beholdningskonto fremover i regnskabet, som kan anvendes efter behov. 7. Ved åbning af de to regnskaber pr er alene egenkapital i form af indestående på klubbens to bankkonti for aktivitets- og klubkassen blevet opgjort i balancen. Øvrige aktiver og passiver, diverse tilgodehavende og gæld er således ikke opgjort ud fra manglende relevans set ud fra et forældelsessynspunkt. 8. Der er foretaget en periodisk regnskabsaflæggelse for hvert af regnskaberne med tilbagevirkende kraft, først for den treårige periode 2000/03 og dernæst for hvert af de tre følgende regnskabsår 2003/04, 2004/05 samt 2005/06. Metoden har været at nulstille driftskontiene samt at overføre resultatet til egenkapitalen for de nævnte regnskabsperioder. Tilgodehavende og gæld er opgjort i balancen alene for årsregnskabet 2004/05 i begge regnskaber. 9. Det er kun regnskaberne for 2005/06, der bliver fremlagt på generalforsamlingen den 3. april 2006, ud fra kontoens bevægelser pr Regnskaberne opstilles ud fra en periodisering af kontoplanen for de respektive regnskabsår for begge regnskaber. Opstillingen vises som en balancering af årets driftsmæssige bevægelser i resultatopgørelsen inklusive resultatet samt en balancering af status efter at resultatet er overført til egenkapitalen. Alle driftskonti der har haft en bevægelse i regnskabsåret opgøres i regnskaberne. I status vises alle konti, der enten har haft en bevægelse eller har en saldo, der ikke er 0. Side 6 af 8

7 Leon V. B. Dahl, LC Kbh. ØSTERBRO 11. april marts 2006 Det var med stor sorg, at vi kort før vort møde mandag d. 6. marts, modtog budskabet at Leon var afgået ved døden efter længere tids sygdom. Leon s lionsliv startede for næsten 46 år siden i LC København, hvor han ved sit engagement og kendskab til det stor københavnske område var med til at markere Lions i Hovedstaden. Den ekspertise var der flere klubber som igennem hans lange Lionsliv fik glæde af. Her var vi så heldige at få Leon i klubben da LC. Brønshøj Lukkede. Klubben fik glæde af hans store engagement og gode netværk inden for den offentlige sektor samt privat. Han sørgede for den fine goodwill vi fik og som vi mange år frem i tiden vil få glæde af og kan takke ham for. Leon deltog aktivt i klubbens arrangementer på klub og zoneplan indtil sygdommen gjorde at han måtte drosle ned. Leon vil blive savnet som en af Lions Danmarks store gamle frontkæmper, samt blive savnet af klubbens medlemmer. I denne svære stund går vore tanker til Inger og børnene. Ære være Leon Dahls minde. Lions Club København Østerbro Jens Christian Johansen, Past Præsident - DG Side 7 af 8

8 Side 8 af 8

Østerbro trækker i vest

Østerbro trækker i vest Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 http://www.oesterbro.lions.dk/ Nr. 33 Juni 2008 3. Årgang Østerbro trækker i vest Deltagerne på det 10. klubmøde den 5.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

DG s Nyhedsbrev. Lions - med Hjertet

DG s Nyhedsbrev. Lions - med Hjertet DG s Nyhedsbrev Klubår 2009 / 2010 nr.1 I dette nummer: Årgang 09, Nummer 1 juli 2009 Side 1 - DG`s leder. Side 2 - Eventkalender Side 3 - Kabinets og Guvernør kalender og Service holdet på arbejde Side

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere