At læse godt nok. Speciale på Nordisk Institut for Sprog og Litteratur. Udarbejdet af Thomas Kromann Nielsen Årskortnr:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At læse godt nok. Speciale på Nordisk Institut for Sprog og Litteratur. Udarbejdet af Thomas Kromann Nielsen Årskortnr: 1995 1769"

Transkript

1 At læse godt nok En læsefærdighedstest afprøvet på elever på Mekanik, transport og logistikuddannelsen baseret på spørgeskemaundersøgelser og interview om læsefærdighedskrav i lager- og transportvirksomheder og på teknisk skole. Speciale på Nordisk Institut for Sprog og Litteratur Udarbejdet af Thomas Kromann Nielsen Årskortnr: Vejleder: Erik Vive Larsen Afleveringsdato: 7. juni 2006 Antal anslag: (83 ns)

2 Forord Jeg vil gerne takke lærere, ledelse og elever på Mekanik, transport og logistikuddannelsen på Århus tekniske Skole og lager- og transportvirksomhederne Bent Klausen A/S, AIDA A/S, og Danske Fragtmænd A/S for al den hjælp og velvilje jeg har modtaget i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale. For kyndig vejledning takker jeg Erik Vive Larsen, Nordisk Institut. En stor tak til Dorte for opbakning, opmuntring og korrekturlæsning. 2

3 Indholdsfortegnelse Side 3 English summary 7 Problemformulering 8 1 Indledning Undersøgelsesområde Testens struktur Tilrettelæggelse af spørgeskema til skole og virksomheder Tekstkategorier PISAs tekstkategorier Valg af metode til kategorisering af teksttyper Tilrettelæggelse af læsefærdighedstesten Resultaternes validitet Bilag Baggrund Frafald i erhvervsuddannelserne - årsager og forklaringer Debat i nyhederne 16 Første del Analyse af læsefærdighedsbehov i lager- og transportvirksomheder Side Indledning Interview og spørgeskemaundersøgelse Gennemgang af spørgeskemaet Beskriv med egne ord hvilke krav jeres firma stiller til lærlingenes læsefærdigheder Sammenfatning Er læsning/skrivning af nedenstående en del af lærlingens arbejdsopgaver? Sammenfatning TURs kompetencebeskrivelser Sammenfatning Sammenfatning af første, anden, tredje og fjerde del af spørgeskemaundersøgelsen Tekstkategorier Uden for kategori Skematisk oversigt Generelle spørgsmål vedrørende læsning Sammenfatning og konklusion 30 3

4 Anden del Analyse af læsefærdighedsbehov på Mekanik, transport og logistikuddannelsen på Århus tekniske Skole Side Indledning Interview og spørgeskemaundersøgelse Gennemgang af interview og spørgeskemabesvarelserne Lærernes egne beskrivelser af skolens forventninger til elevernes læsefærdigheder Optagelseskrav Screening af elever Danskfaget Vekseluddannelse Skolens indsats vedrørende læsefærdigheder Er eleverne afklaret med deres læsevanskeligheder? Ekstraundervisning FVU (fortsat) Skolens indsats vedrørende læsefærdigheder Sammenfatning Hvilke typer af tekster bruges i undervisningen? Tekstkategorier (skema) Uden for kategori Frekvensen af brug af undervisningsmaterialer Undervisningsmaterialernes sværhedsgrad Lix = læsbarhedsindex Diskussion om læsekravenes udvikling Sammenfatning af spørgeskemaet Sammenligning af virksomhedernes og skolens forventninger til lærlingenes og elevernes læsefærdigheder Perspektivering Anbefalinger 54 Tredje del Analyse af læsefærdighedstesten Side Beskrivelse af uddannelsesretningerne på Mekanik, transport og logistik Testgruppe Kontrolgruppe Beskrivelse af testens indhold Gennemgang af spørgsmålene i læsefærdighedstesten og testresultater 59 4

5 DIAVOK Side DIAVOK en diagnostisk læse- og stavetest Opgave 1: Find det, der lyder som et ord Eksempel: fremmedsprog Udfyldningstekster Opgave 2: Fragtbrev Opgave 2a: Fragtbrev Bent Klausen A/S Opslagstekster Opgave 3: Plukliste fra AIDA A/S Opgave 5: Bykort Opgave 4: Faglig skrivning: Besked til kunde Opgave 6: Tegn og symboler Informerende tekster Opgave 7: Arbejdsmiljøloven Opgave 8: 10 gode råd på motorvejen Instruerende tekster Opgave 9: Færdselsloven 86a, Køre- og hviletid Fortællende tekster Opgave 10: Jeg er da ingen helt Sammenhæng mellem afkodningsfærdigheder og opgaveløsning Hvilke opgaver løser eleverne ikke korrekt? Sammenfatning af læsefærdighedstestens resultater Hvem læser ikke godt nok? Hvor mange elever læser ikke godt nok? Beskrivelse af spørgeskemaets opbygning og elevernes besvarelser Kontrolgruppens besvarelser Alder Køn Etnicitet og modersmål Uddannelse, skolegang Elever på hhv. hovedforløb og grundforløb Egen opfattelse af læsefærdigheder Er det svært at læse forskellige dagligdags tekster? Er det svært at læse og skrive i undervisningen? Specialundervisning i folkeskolen Oplever elever der har modtaget specialundervisning stadig læsevanskeligheder? Findes der læsehjælp på skolen? Læses og skrives der på arbejdet? Fritidslæsning Bøger 80 5

6 Aviser Side Ugeblade Sammenfatning af spørgeskemaets besvarelser Perspektivering SIALS PISA-rapporten Incidensundersøgelse 85 Konklusion Side 86 Anbefalinger 87 Litteraturliste 90 Bilag Bilag 1: Spørgeskema til virksomheder Bilag 2: Spørgeskema til lærerne på teknisk skole Bilag 3: Læsefærdighedstest af eleverne på Mekanik, transport og logistik Bilag 4: Oversigt over testresultater og spørgeskemabesvarelser 6

7 English summary Adequate literacy - a literacy test designed for students attending the Transportation & Logistics Education at Aarhus Technical College based on surveys and interviews giving information about literacy requirements in transportation and logistics businesses and at the technical college. Traditionally literacy was seen as a dichotomy: either you could read or you could not. Today reading literacy is defined as an individual s capacity to understand, use and reflect on written texts, in order to achieve one s goals, to develop one s knowledge, and potential and to participate in society (OECD/PISA definition). Literacy is now defined as a relative concept where reading skills are measured in a context. In order to measure literacy it is necessary to have a proper scale to measure it with. OECD has decided on which literacy requirements are necessary to function in society. Second International Adult Literacy Survey concludes that in Denmark 46% of the population is functionally illiterate. This paper wishes to discuss OECD s methods. Literacy requirements are not the same for everybody. For example it isn t necessary for the check-out assistant to have the same literacy skills as a physician. In order to measure literacy it is therefore necessary to find out what reading skills different jobs and educations require, in other words its context. Otherwise it is impossible to conclude on what adequate literacy is. This paper maps the required reading and writing skills for students attending the Transportation & Logistics Education at Aarhus Technical College through surveys and interviews in transportation and logistics businesses and at the technical college. Based on this information a test was designed and given to 48 students at the Transportation & Logistics Education. Technical colleges attract slow readers because the different educations are nonacademic. In the media there has been written a lot about students missing abilities to read and write very well at the technical colleges. It has been stated that a large portion of the students are functionally illiterate, which leads to a lot of them dropping out of school. The test results show that 83% of the students presumably have the necessary reading and writing skills to meet the businesses and school s requirements. Not that they are good readers, or don t need any help with reading and writing, but there is a good chance that they can function at their workplace and in school. They have adequate literacy. OECD would probably label most of these students functionally illiterate. Finally this paper concludes that there is not enough help for students with reading disabilities at Aarhus Technical College, and it is therefore recommended that the school invests in raising the quality of reading and writing classes. 7

8 Problemformulering Specialet giver svar på: Hvordan tilrettelægges en tilbundsgående undersøgelse af, hvilke dansksproglige læsefærdighedskompetencer erhvervsuddannelser og virksomheder efterlyser inden for transportbranchen, og hvordan fremstilles en test der på baggrund af undersøgelsen afklarer om eleverne på mekanik, transport og logistikuddannelsen lever op til disse krav, for derved at afgrænse læsefærdighedsbegrebet godt nok? Læser eleverne godt nok? Hvilke elever læser ikke godt nok? Hvordan kan skolen og virksomheden imødekomme elever og lærlinge der ikke læser godt nok? Er der en årsagssammenhæng mellem det store frafald på erhvervsuddannelserne og elevers manglende læsefærdigheder? 8

9 1. Indledning 1.1 Undersøgelsesområde Dette speciale indgår som del i en lang række undersøgelser der omhandler elevers læsefærdigheder. Specialet belyser hvilke læsefærdighedskompetencer eleverne på transportuddannelsen Mekanik, transport og logistik på Århus tekniske Skole (ATS) har brug for i forbindelse med deres uddannelsesforløb, dvs. hvad skal de kunne læse på deres læreplads og på skolen for at kunne gennemføre deres uddannelse. OECDs PISA-undersøgelse 1 siger i forordet at: Det afgørende er at man ikke vurderer de unges kompetencer ud fra specifikke læseplaners indhold, men i stedet ser på, hvor godt de unge kan bruge deres kunnen i forhold til udfordringer i det virkelige liv, således som det kan afgøres med skriftlige test. Ideen i dette speciale er at tage udgangspunkt i elevens hverdag på skolen og på arbejdspladsen og give et konkret bud på, hvad eleverne skal kunne nu og her, og ikke hvad de muligvis får brug for resten af deres liv. PISA opererer med et godt nok begreb, man skal kunne læse godt nok for at kunne klare sig fremover i et moderne informationssamfund, men kriterierne for dette godt nok er uklare og svævende, ikke mindst fordi det er svært at spå om fremtiden, men også fordi at danske unges uddannelsesforløb er meget forskellige og derfor også vil have meget forskellige læsefærdighedsbehov. Der stilles vidt forskellige krav til den enkeltes læsefærdigheder alt efter hvilket job, han eller hun bestrider, og hvilke fritidsinteresser vedkommende er optaget af. Med et begreb som funktionel læsefærdighed er der sat fokus på det nødvendige i at vurdere den enkeltes læsefærdighed i forhold til de læsekrav, han eller hun er stillet over for i hverdagen. Og begrebet funktionel læsefærdighed sætter endvidere fokus på det faktum, at læsefærdighed ikke er en statisk eller konstant færdighed, som man erhverver sig en gang for alle 2. Det afgørende er altså, for at have en anvendelig skala, at tage udgangspunkt i transportelevernes specifikke læseplan og de specifikke læsefærdigheder der efterlyses af virksomhederne, for derved at belyse hvor godt eleverne kan bruge deres kunnen i det virkelige liv, således som det kan afgøres med skriftlige test. I 2005 frafaldt over 24 % 3 af eleverne på transportuddannelsen på Århus tekniske Skole. Dels har det økonomiske konsekvenser for skolen når elever dropper ud, 1 Irwin Kirsch, John de Jong, Dominique Lafontaine, Joy McQueen, Juliette Mendelovits, Christian Monseur, Performance and engagement across countries. Results from PISA OECD, Elisabeth Arnbak, Læsetekster for Unge og Voksne, Vejledning, s.6. 3 Der er uenighed om hvor stort frafaldet egentlig er på de forskellige uddannelser på de tekniske skoler, fordi der ikke er en standardiseret metode at tælle frafald med. Fx medregner nogle skoler elever der skifter til en anden erhvervsuddannelse med i frafaldsstatistikken. Tallet 24% er fra Århus tekniske Skoles interne frafaldsstatistik 9

10 dels har det menneskelige konsekvenser for de elever der oplever et nederlag på en såkaldt ikke-boglig uddannelse. Specialet undersøger om der er en årsagssammenhæng mellem læsevanskeligheder og frafald. Specialet er inddelt i tre dele: 1. Interview og spørgeskemaundersøgelse af lager- og transportvirksomheder og en analyse af deres behov for og forventninger til lærlingenes læsefærdigheder. 2. Interview og spørgeskemaundersøgelse af lærerne på Mekanik, transport og logistikuddannelsen på ATS og en analyse af deres behov for og forventninger til elevernes læsefærdigheder. I denne del indgår også en sammenligning mellem virksomhedernes og skolens besvarelser. 3. En gennemgang af læsefærdighedstesten, udfærdiget på baggrund af specialets to første dele, der skal måle elevernes læsefærdigheder på Mekanik, transport og logistikuddannelsen og en analyse af testresultaterne. 1.2 Testens struktur Præsentation En eksklusiv læsefærdighedsundersøgelse afprøvet på 59 elever på Mekanik, transport og logistikuddannelsen på Århus tekniske Skole (ATS). Testen er lavet på baggrund af oplysninger om læsefærdighedsbehov i østjyske lager- og transportvirksomheder og på Mekanik, transport og logistikuddannelsen på ATS. Læsefærdighedsbehovene i virksomhederne og på uddannelsen er blevet klarlagt ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og interviews. I undersøgelsen medvirkede 3 virksomheder og 8 grund- og hovedforløbslærere på ATS. Spørgeskemaundersøgelserne og interviewene i virksomhederne blev gennemført i december 2005, på skolen i december 2005 og januar Læsefærdighedstesten blev gennemført i februar Indhold Testen indeholder fortællende tekster, udfyldningstekster, opslagstekster, tegn og symboler, informerende tekster og instruerende tekster fra det virkelige liv. Materialer fra virksomhederne, fx pluklister 4 og fragtbreve. Skolens undervisningsmaterialer, fx færdselsloven. 4 Pluklister udskrives med de nødvendige informationer til lagerarbejderen så han via lokationsnumre og varebeskrivelser kan finde og plukke en bestemt vare på lageret. 10

11 En afkodningsopgave, DIAVOK, til afdækning af elevernes evt. afkodningsproblemer. Et spørgeskema der skal give baggrundsviden om eleverne. Metode Til testen bruges papir og blyant og hele testen, inklusiv spørgeskema, varer 1 time. Opgaverne er baseret på tekststykker fra det virkelige liv. Testen er en blanding af multiple-choice spørgsmål, udfyldningstekster, hvor eleven skal indsætte det rigtige svar og spørgsmål, hvor eleven skal formulere sine egne svar. Formål At lave en test med gennemskuelige bedømmelseskriterier, dvs. Hvad skal de kunne? At lave en profil af elevernes læsefærdighedskompetencer, dvs. Hvad kan de? Igangsætte en diskussion om hensigtsmæssige forholdsregler for de elever der ikke lever op til virksomhedernes og uddannelsesinstitutionens forventninger om elevens læsefærdigheder, dvs. Hvad kan vi gøre ved det? At lave en trend indicator, dvs. at afklare om der er sammenfald mellem læsevanskeligheder og frafald ved løbende at have kontakt med uddannelsens kontaktlærere, der kan oplyse om det er elever med læsevanskeligheder, der falder fra uddannelsen At lave en profil af de elever som ikke lever op til forventningerne for på sigt bedre at kunne afgøre, hvilke elever der er i farezonen for at falde fra. I de seneste år har flere undersøgelser dokumenteret utilstrækkelige funktionelle læsefærdigheder 5. De samme undersøgelser har konkluderende peget på, at god læsefærdighed er en nødvendighed for at kunne fungere både inden for arbejdsmarkedet og som borger i et højteknologisk informationssamfund. Som en konsekvens af dette har man efterlyst tiltag, der kunne højne den funktionelle læsefærdighed hos arbejdsstyrken og justere læsbarheden af eksisterende læsematerialer på uddannelser og arbejdspladser, så disse specifikt blev tilpasset målgruppens læsetekniske forudsætninger. Elisabeth Arnbak skriver konkluderende i sin Ph.d. afhandling 6 : 5 Results from PISA 2000, Performance and engagement across countries; Torben Pilegaard Jensen mfl., Forventninger og færdigheder danske unge i en international sammenligning; Danskernes læse-regne-færdigheder i et internationalt lys; Elisabeth Arnbak, Utilstrækkelige læsefærdigheder blandt voksne årsager og indsatsområder. Carsten Elbro mfl., Danskernes læsefærdigheder. En undersøgelse af åriges læsning af dagligdags tekster. 6 Elisabeth Arnbak, Utilstrækkelige læsefærdigheder blandt voksne årsager og indsatsområder. Ph.d.-afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet, maj

12 Undersøgelsen dokumenterede tillige det nødvendige i, at der gennemføres undersøgelser af læsekravene på de uddannelser, der traditionelt vælges af svage læsere med henblik på en reel studievejledning og iværksættelsen af de nødvendige støtteforanstaltninger og undervisningstilbud i læsning, for at unge med utilstrækkelige læsefærdigheder kan gennemføre en uddannelse og passe et job. Nærværende speciale kortlægger hvilke læsefærdigheder der skønnes at være nødvendige i forbindelse med mekanik, transport og logistikuddannelsen på Århus tekniske Skole Tilrettelæggelse af spørgeskema til skole og virksomheder Mekanik, transport og logistik-uddannelsen er en vekseluddannelse hvilket vil sige, at elevernes uddannelse foregår både på skolen og i en virksomhed. Via interview og spørgeskemaer kortlagdes skolernes og virksomhedernes respektive forventninger til elevernes læsefærdigheder. Spørgeskemaets benytter sig af Faglæs 7 struktur. For at kortlægge kursisters læsebehov på erhvervsuddannelser lavede Faglæs en liste med typiske arbejdsfunktioner hvori læsning indgår. Denne liste indeholder fx: opslag på opslagstavle, etiketter på beholdere, sikkerhedsregler, udfylde arbejdssedler, selv skrive en besked, betjeningsvejledninger osv. For at gøre spørgeskemaet mere brancherettet indgår Transporterhvervets UddannelsesRåds 8 (TUR) kompetencebeskrivelser for lagerarbejdere og godschauffører. Virksomhederne og lærerne på skolen skulle krydse af hvor ofte og i hvor høj grad deres medarbejdere udfører forskellige læse- og skriveopgaver. Der er lavet plads til egne kommentarer i spørgeskemaerne. Dette viste sig nyttigt når man som ikke-branche-uddannet person skal kortlægge arbejdsfunktionernes læseindhold. I forbindelse med udfyldningen af skemaerne blev den adspurgte interviewet. Kommentarerne blev løbende skrevet ned og er inkluderet i specialet hvor det skønnes relevant Tekstkategorier De forskellige læse- og skriveopgaver har jeg derefter samlet i en række tekstkategorier for at få et overblik over hvilken type tekst hyppigst bliver benyttet på arbejdspladsen. Tekstkategorierne stammer fra Carsten Elbros Danskernes læsefærdigheder 9. De er som følger: 7 Jan Reitz Jørgensen (red.), Faglæs et analyse- og udviklingsprojekt om læsesvage i arbejdsmarkedsuddannelserne, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Transporterhvervets UddannelsesRåd - TUR fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) til transportområdet. TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund indenfor transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser overfor de offentlige uddannelsessystemer (www.tur.dk). 9 Carsten Elbro mfl., Danskernes læsefærdigheder. En undersøgelse af åriges læsning af dagligdags tekster, Projekt Læsning og Undervisningsministeriet,

13 Fortællende tekster, forekommer i aviser, ugeblade, romaner og noveller, hvor der kræves et samlet overblik over handlingen. Opslagstekster, der forekommer på skilte, bykort, oversigter og tabeller. Ved brugen er det kun en del af teksten der skal læses, men det kræver forståelse af de anvendte ord og den grafiske opbygning. Informerende tekster, der har til formål at give relativt kortfattede, men præcise oplysninger. Det kan dreje sig om brugsvejledninger, pjecer, varebeskrivelser m.m. Udfyldningstekster, der omfatter blanketter, formularer og skemaer. Ud over at skrive skal man kunne læse overskrifter og evt. vejledninger til de enkelte felter. Instruerende tekster, hvor der gives præcise anvisninger på, hvorledes en given arbejdsoperation skal udføres. (Hvor de informerende tekster beskriver muligheder og giver anvisninger, så er instruerende tekster forskrifter, der skal følges.) Tegn og symboler finder stigende anvendelse ved beskrivelser og specifikationer. De er baseret på fagspecifikke definitioner, som man skal kende for at kunne afkode og omsætte til forskrifter i den givne situation PISAs tekstkategorier En anden kategorisering af tekster findes i The PISA 2003 Assessment Framework 10. De deler tekster op i continuous texts og non-continuous texts: Continuous texts are typically composed of sentences that are, in turn, organized into paragraphs. These may fit into even larger structures such as sections, chapters and books. The primary classification of continuous texts is by rhetorical purpose, or text type. Non-continuous texts (or documents, as they are known in some approaches) can be categorised in two ways. One is the formal structure used in the work of Kirsch and Mosenthal ( ). Their work classifies texts by the way underlying lists are put together to construct the various non-continuous text types. This approach is useful for understanding the similarities and differences between types of non-continuous texts. The other method of classification is by everyday descriptions of the formats of these texts. This second approach is used in classifying non-continuous texts in OECD/PISA Valg af metode til kategorisering af teksttyper Når jeg vælger Carsten Elbros måde at kategorisere tekster på, er det fordi hans tilgang til teksterne er indholdsbaseret, og ikke strukturbaseret. Når man skal bruge informationer i en tekst vil man selvfølgelig kigge på tekstens overordnede struktur, inden den læses, men det er stadigvæk på indholdssiden at informationerne skal hentes, uanset den formelle tekstudformning. Fx kan instruerende tekster godt bestå af længere sammenhængende sætninger opdelt i afsnit, og dermed være en continuous text, men en instruerende tekst kan også have en anden skriftlig udformning, fx i form af instruerende tegn og symboler, og vil så være non-continuous text. En tekst kan nemt have flere funktioner, så alt for rigide rammer i tekstkategoriseringen bør undgås. 10 Programme for International Student Assessment, The Pisa 2003 Assessment Framework Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills, OECD,

14 Som det viser sig nedenfor kan den samme tekst også godt gå igen i flere af Elbros tekstkategorier, en fortællende tekst kan samtidig være instruerende og informerende og indeholde opslag og symboler. Også her bestemmes tekstens funktion ud fra indholdet og ikke ud fra udformningen. Elbros kategorisering af tekster ligger også til grund for andre danske læsefærdighedsundersøgelser 11 som er umiddelbart sammenlignelige med dette speciale, og det er derfor hensigtsmæssigt at benytte samme kategoriseringer Tilrettelæggelse af læsefærdighedstesten På baggrund af oplysninger om læsefærdighedskravene som er fremkommet gennem interviews og spørgeskemaundersøgelser i transportvirksomheder og på transportuddannelsen på Århus tekniske Skole, er der blevet fremstillet en læsefærdighedstest. Denne skal afklare om eleverne/lærlingene kan læse det, de bør kunne læse i forbindelse med deres uddannelse. Læsefærdighedstesten indeholder således læseog skriveopgaver der bruges på arbejdspladsen: Udfyldningstekster i form af fragtbreve, opslagstekst i form af plukliste og kortopslag, tegn og symboler, informerende tekst i form af en håndskreven besked til en kunde. Jobrelaterede læseopgaver omfatter læsning af kortere tekster, fx afsnit i manualer, opslag i lister, ikke hele bøger. Har en elev svært ved at løse disse opgaver i testen må det formodes, at han også vil få problemer med at honorere arbejdsgiverens mindstekrav til læsning på arbejdspladsen. Testen indeholder tekster som afspejler undervisningen: fortællende tekster, informerende og instruerende tekster. Har eleven problemer med at løse disse læseopgaver i testen må det formodes, at han vil få problemer med at læse andre tekster som indgår i undervisningen. Testen er en skala som kan måle om en elev læser godt nok, dels på arbejdspladsen og dels på skolen, til at kunne færdiggøre sin uddannelse, eller om eleven er i farezonen for at falde fra sin uddannelse pga. manglende læsefærdigheder. 1.3 Resultaternes validitet Dette er ikke en statistisk opgave. Der er simpelthen for få interviewede virksomheder, for få interviewede lærere, og for få testtagere til at få et validt resultat. Specialet giver dog et solidt fingerpeg om omfanget og sværhedsgraden af læse- og skriveopgaverne på transportuddannelsen, og hvor mange af uddannelsens elever der har problemer med at løse disse opgaver. 11 Bl.a. Jan Reitz Jørgensen (red.), Faglæs et analyse- og udviklingsprojekt om læsesvage i arbejdsmarkedsuddannelserne, Arbejdsmarkedsstyrelsen,

15 1.3.1 Bilag Virksomhedernes og lærernes udfyldte spørgeskemaer samt elevernes udfyldte tests og spørgeskemabesvarelser er ikke medtaget som bilag, men de er tilgængelige ved henvendelse til mig. 1.4 Baggrund Mine erfaringer som dansk- og tysklærer på ATS siger mig at mange elever på teknisk skole har læsevanskeligheder. Ikke kun de ordblinde elever, men også elever med mangelfuld skolegang og indvandrere med dansksproglige problemer har vanskeligheder. Nærværende speciale forsøger at kortlægge problemets karakter og omfang Frafald i erhvervsuddannelserne - årsager og forklaringer Nedenstående resume fra indledningen til Undervisningsministeriets rapport om frafald på erhvervsuddannelserne 12 skal belyse problemets omfang. De seneste mange år er frafaldet i erhvervsuddannelserne i Danmark blevet større år for år. Der har været ganske små ændringer undervejs. Tendensen har været en svag stigning i antallet af elever, som har påbegyndt en erhvervsuddannelse, men frafaldet undervejs har været endnu større, således at stadig færre elever færdiggør den erhvervsuddannelse, de påbegynder. Ifølge bilagsmateriale til Globaliseringsrådets arbejde er det samlede frafald i erhvervsuddannelserne ca. 35%. Frafaldet fordeler sig således for erhvervsuddannelsernes forskellige dele og perioder: Elevfrafald på erhvervsfaglige uddannelser, grundforløb mv. Antal elever på erhvervsfaglige grundforløb i alt Fuldførelsesprocent på grundforløbet på mekanik, transport & logistik Antal elever på mekanik, transport & logistik grundforløb i alt ,2 94,5 93,6 88,7 78,7 66,1 62,3 61,4 55,7 52, Der har været gennemført et stort antal undersøgelser til belysning af frafaldets årsager, og der har været igangsat og gennemført et stort antal forsøgs- og udviklingsarbejder med henblik på at mindske frafaldet. I forbindelse med Globaliseringsrådets arbejde er der udarbejdet et notat om årsager til frafaldet i erhvervsuddannelserne. Heraf fremgår det, at der ikke findes simple forklaringer på frafaldet, men det fremhæves, at et stort antal undersøgelser peger på, at de faglige og personlige færdigheder, som de unge har erhvervet sig gennem opvæksten og i grundskolen, har afgørende betydning for, hvordan de

16 klarer sig i det videre uddannelsesforløb. Desuden peges der på, at de unges læsefærdigheder og deres selvvurdering har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Begge elementer ses som et resultat af det sociale læringsmiljø og af den prægning, der kommer fra hjemmet. Konkret peges der i notatet på, at årsagerne til frafaldet skal findes i, at eleverne: savner faglige udfordringer, savner respons og er usikre på, om de er gode nok, savner opmærksomhed og indflydelse, har lav selvopfattelse, tidligere har afbrudt en uddannelse, kun har 9. klasse som baggrund, er under 19 år, når de påbegynder, har anden etnisk baggrund end dansk, mangler praktikplads. Det største frafald inden for erhvervsuddannelserne finder vi blandt mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Frafaldet for den gruppe er inden for visse uddannelser helt oppe på 60%. Frafaldet er forskelligt afhængig af uddannelsesretning. Grundforløb inden for Mekanik, transport og logistik tegner sig for et frafald på 45% 13 i Frafaldet i hovedforløbet er generelt lavere end i grundforløbet. På forskellig vis er frafaldet problematisk: Det er samfundsmæssigt et økonomisk problem, at der investeres i unges uddannelse, men at investeringen er spildt, fordi de unge ikke fuldfører den uddannelse, de påbegynder. For erhvervsskolerne er det ligeledes et økonomisk problem, fordi elever, som ikke fuldfører deres uddannelse, optager uddannelsespladser, der ellers kunne være besat med elever, som vil fuldføre uddannelsen. For den elev, som afbryder sin uddannelse, kan det vise sig at være et personligt problem ikke at kunne gennemføre en uddannelse Debat i nyhederne Følgende udvalgte indlæg fra dagspressen 14 skal illustrere specialets aktualitet. Nedtur for elever på tekniske skoler 19. apr En PISA-undersøgelse viser, at de 16½-årige elever på de erhvervsfaglige uddannelser klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende i gymnasiet, folkeskolen og på efterskolerne, skriver Jyllands-Posten. 13 Om frafaldet er 24% eller 45% afhænger af skolernes måde at gøre frafaldsstatistikken op på. Frafaldet på Mekanik, transport og logistik på Århus tekniske Skole i 2005 gøres i dette speciale op til at være ca. 24% (tal fra Århus tekniske Skoles interne frafaldsstatistik). Der eksisterer ikke en entydig og standardiseret registrering af frafaldet på erhvervsuddannelserne. Dette gælder for det første den registrering af frafald, der foretages på den enkelte skole, hvor det i vid udstrækning er op til skolen selv at definere, hvornår der er tale om, at eleven falder fra en erhvervsuddannelse. For det andet den centrale registrering, hvor der ikke eksisterer en entydig fortolkning af registrering af frafaldet, da det sker gennem systemer, der er udviklet med et andet sigte, fx taxameterstyring. Der eksisterer således ikke valide tal for frafaldet blandt eleverne i erhvervsuddannelser. Peter Koudahl, Frafald i erhvervsuddannelserne. Årsager og forklaringer. Undervisningsministeriets temahæfteserie

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Faglig læsning (47670)

Faglig læsning (47670) Faglig læsning (47670) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller, Råd om Undervisning

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Forord. Januar 2002 Bjarne Sonberg Pædagogisk konsulent, Uddannelsesstyrelsen Undervisningsministeriet

Forord. Januar 2002 Bjarne Sonberg Pædagogisk konsulent, Uddannelsesstyrelsen Undervisningsministeriet Forord Området regning og matematik for voksne med svage forudsætninger er et næsten uopdyrket område i Danmark. Nogle af de allerførste forskningsresultater fremgår af rapporten Danskernes læse-regne-færdigheder

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Evalueringsrapport for projekt MIL Multimodal læring på arbejdspladsen

Evalueringsrapport for projekt MIL Multimodal læring på arbejdspladsen 1 M u l t i m o d a l L æ r i n g Multimodal læring på arbejdspladsen 2 Multimodal læring på arbejdspladsen Af: Bent Saabye Jensen, Aase Holmgaard og Erik Arendal Layout og opsætning: Brian Langhoff, TimeLine

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Analyse af vagtprøven Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Metodisk fremgangsmåde...

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Matematikundervisning i gymnasiet og på universitetet

Matematikundervisning i gymnasiet og på universitetet Matematikundervisning i gymnasiet og på universitetet Overgang og forskelle Gruppe 7: Álfheiður Eva Guðmundsdóttir, Astrid Helmer Svendsen, Maria Nicoline Nørr, Rebekka Denker Larsen & Sara Nicoline Grønlund

Læs mere

NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU)

NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) UDARBEJDET AF FOR DEA, LEDERFORENINGEN FOR VUC OG VUC VIDENSCENTER For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere