At læse godt nok. Speciale på Nordisk Institut for Sprog og Litteratur. Udarbejdet af Thomas Kromann Nielsen Årskortnr:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At læse godt nok. Speciale på Nordisk Institut for Sprog og Litteratur. Udarbejdet af Thomas Kromann Nielsen Årskortnr: 1995 1769"

Transkript

1 At læse godt nok En læsefærdighedstest afprøvet på elever på Mekanik, transport og logistikuddannelsen baseret på spørgeskemaundersøgelser og interview om læsefærdighedskrav i lager- og transportvirksomheder og på teknisk skole. Speciale på Nordisk Institut for Sprog og Litteratur Udarbejdet af Thomas Kromann Nielsen Årskortnr: Vejleder: Erik Vive Larsen Afleveringsdato: 7. juni 2006 Antal anslag: (83 ns)

2 Forord Jeg vil gerne takke lærere, ledelse og elever på Mekanik, transport og logistikuddannelsen på Århus tekniske Skole og lager- og transportvirksomhederne Bent Klausen A/S, AIDA A/S, og Danske Fragtmænd A/S for al den hjælp og velvilje jeg har modtaget i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale. For kyndig vejledning takker jeg Erik Vive Larsen, Nordisk Institut. En stor tak til Dorte for opbakning, opmuntring og korrekturlæsning. 2

3 Indholdsfortegnelse Side 3 English summary 7 Problemformulering 8 1 Indledning Undersøgelsesområde Testens struktur Tilrettelæggelse af spørgeskema til skole og virksomheder Tekstkategorier PISAs tekstkategorier Valg af metode til kategorisering af teksttyper Tilrettelæggelse af læsefærdighedstesten Resultaternes validitet Bilag Baggrund Frafald i erhvervsuddannelserne - årsager og forklaringer Debat i nyhederne 16 Første del Analyse af læsefærdighedsbehov i lager- og transportvirksomheder Side Indledning Interview og spørgeskemaundersøgelse Gennemgang af spørgeskemaet Beskriv med egne ord hvilke krav jeres firma stiller til lærlingenes læsefærdigheder Sammenfatning Er læsning/skrivning af nedenstående en del af lærlingens arbejdsopgaver? Sammenfatning TURs kompetencebeskrivelser Sammenfatning Sammenfatning af første, anden, tredje og fjerde del af spørgeskemaundersøgelsen Tekstkategorier Uden for kategori Skematisk oversigt Generelle spørgsmål vedrørende læsning Sammenfatning og konklusion 30 3

4 Anden del Analyse af læsefærdighedsbehov på Mekanik, transport og logistikuddannelsen på Århus tekniske Skole Side Indledning Interview og spørgeskemaundersøgelse Gennemgang af interview og spørgeskemabesvarelserne Lærernes egne beskrivelser af skolens forventninger til elevernes læsefærdigheder Optagelseskrav Screening af elever Danskfaget Vekseluddannelse Skolens indsats vedrørende læsefærdigheder Er eleverne afklaret med deres læsevanskeligheder? Ekstraundervisning FVU (fortsat) Skolens indsats vedrørende læsefærdigheder Sammenfatning Hvilke typer af tekster bruges i undervisningen? Tekstkategorier (skema) Uden for kategori Frekvensen af brug af undervisningsmaterialer Undervisningsmaterialernes sværhedsgrad Lix = læsbarhedsindex Diskussion om læsekravenes udvikling Sammenfatning af spørgeskemaet Sammenligning af virksomhedernes og skolens forventninger til lærlingenes og elevernes læsefærdigheder Perspektivering Anbefalinger 54 Tredje del Analyse af læsefærdighedstesten Side Beskrivelse af uddannelsesretningerne på Mekanik, transport og logistik Testgruppe Kontrolgruppe Beskrivelse af testens indhold Gennemgang af spørgsmålene i læsefærdighedstesten og testresultater 59 4

5 DIAVOK Side DIAVOK en diagnostisk læse- og stavetest Opgave 1: Find det, der lyder som et ord Eksempel: fremmedsprog Udfyldningstekster Opgave 2: Fragtbrev Opgave 2a: Fragtbrev Bent Klausen A/S Opslagstekster Opgave 3: Plukliste fra AIDA A/S Opgave 5: Bykort Opgave 4: Faglig skrivning: Besked til kunde Opgave 6: Tegn og symboler Informerende tekster Opgave 7: Arbejdsmiljøloven Opgave 8: 10 gode råd på motorvejen Instruerende tekster Opgave 9: Færdselsloven 86a, Køre- og hviletid Fortællende tekster Opgave 10: Jeg er da ingen helt Sammenhæng mellem afkodningsfærdigheder og opgaveløsning Hvilke opgaver løser eleverne ikke korrekt? Sammenfatning af læsefærdighedstestens resultater Hvem læser ikke godt nok? Hvor mange elever læser ikke godt nok? Beskrivelse af spørgeskemaets opbygning og elevernes besvarelser Kontrolgruppens besvarelser Alder Køn Etnicitet og modersmål Uddannelse, skolegang Elever på hhv. hovedforløb og grundforløb Egen opfattelse af læsefærdigheder Er det svært at læse forskellige dagligdags tekster? Er det svært at læse og skrive i undervisningen? Specialundervisning i folkeskolen Oplever elever der har modtaget specialundervisning stadig læsevanskeligheder? Findes der læsehjælp på skolen? Læses og skrives der på arbejdet? Fritidslæsning Bøger 80 5

6 Aviser Side Ugeblade Sammenfatning af spørgeskemaets besvarelser Perspektivering SIALS PISA-rapporten Incidensundersøgelse 85 Konklusion Side 86 Anbefalinger 87 Litteraturliste 90 Bilag Bilag 1: Spørgeskema til virksomheder Bilag 2: Spørgeskema til lærerne på teknisk skole Bilag 3: Læsefærdighedstest af eleverne på Mekanik, transport og logistik Bilag 4: Oversigt over testresultater og spørgeskemabesvarelser 6

7 English summary Adequate literacy - a literacy test designed for students attending the Transportation & Logistics Education at Aarhus Technical College based on surveys and interviews giving information about literacy requirements in transportation and logistics businesses and at the technical college. Traditionally literacy was seen as a dichotomy: either you could read or you could not. Today reading literacy is defined as an individual s capacity to understand, use and reflect on written texts, in order to achieve one s goals, to develop one s knowledge, and potential and to participate in society (OECD/PISA definition). Literacy is now defined as a relative concept where reading skills are measured in a context. In order to measure literacy it is necessary to have a proper scale to measure it with. OECD has decided on which literacy requirements are necessary to function in society. Second International Adult Literacy Survey concludes that in Denmark 46% of the population is functionally illiterate. This paper wishes to discuss OECD s methods. Literacy requirements are not the same for everybody. For example it isn t necessary for the check-out assistant to have the same literacy skills as a physician. In order to measure literacy it is therefore necessary to find out what reading skills different jobs and educations require, in other words its context. Otherwise it is impossible to conclude on what adequate literacy is. This paper maps the required reading and writing skills for students attending the Transportation & Logistics Education at Aarhus Technical College through surveys and interviews in transportation and logistics businesses and at the technical college. Based on this information a test was designed and given to 48 students at the Transportation & Logistics Education. Technical colleges attract slow readers because the different educations are nonacademic. In the media there has been written a lot about students missing abilities to read and write very well at the technical colleges. It has been stated that a large portion of the students are functionally illiterate, which leads to a lot of them dropping out of school. The test results show that 83% of the students presumably have the necessary reading and writing skills to meet the businesses and school s requirements. Not that they are good readers, or don t need any help with reading and writing, but there is a good chance that they can function at their workplace and in school. They have adequate literacy. OECD would probably label most of these students functionally illiterate. Finally this paper concludes that there is not enough help for students with reading disabilities at Aarhus Technical College, and it is therefore recommended that the school invests in raising the quality of reading and writing classes. 7

8 Problemformulering Specialet giver svar på: Hvordan tilrettelægges en tilbundsgående undersøgelse af, hvilke dansksproglige læsefærdighedskompetencer erhvervsuddannelser og virksomheder efterlyser inden for transportbranchen, og hvordan fremstilles en test der på baggrund af undersøgelsen afklarer om eleverne på mekanik, transport og logistikuddannelsen lever op til disse krav, for derved at afgrænse læsefærdighedsbegrebet godt nok? Læser eleverne godt nok? Hvilke elever læser ikke godt nok? Hvordan kan skolen og virksomheden imødekomme elever og lærlinge der ikke læser godt nok? Er der en årsagssammenhæng mellem det store frafald på erhvervsuddannelserne og elevers manglende læsefærdigheder? 8

9 1. Indledning 1.1 Undersøgelsesområde Dette speciale indgår som del i en lang række undersøgelser der omhandler elevers læsefærdigheder. Specialet belyser hvilke læsefærdighedskompetencer eleverne på transportuddannelsen Mekanik, transport og logistik på Århus tekniske Skole (ATS) har brug for i forbindelse med deres uddannelsesforløb, dvs. hvad skal de kunne læse på deres læreplads og på skolen for at kunne gennemføre deres uddannelse. OECDs PISA-undersøgelse 1 siger i forordet at: Det afgørende er at man ikke vurderer de unges kompetencer ud fra specifikke læseplaners indhold, men i stedet ser på, hvor godt de unge kan bruge deres kunnen i forhold til udfordringer i det virkelige liv, således som det kan afgøres med skriftlige test. Ideen i dette speciale er at tage udgangspunkt i elevens hverdag på skolen og på arbejdspladsen og give et konkret bud på, hvad eleverne skal kunne nu og her, og ikke hvad de muligvis får brug for resten af deres liv. PISA opererer med et godt nok begreb, man skal kunne læse godt nok for at kunne klare sig fremover i et moderne informationssamfund, men kriterierne for dette godt nok er uklare og svævende, ikke mindst fordi det er svært at spå om fremtiden, men også fordi at danske unges uddannelsesforløb er meget forskellige og derfor også vil have meget forskellige læsefærdighedsbehov. Der stilles vidt forskellige krav til den enkeltes læsefærdigheder alt efter hvilket job, han eller hun bestrider, og hvilke fritidsinteresser vedkommende er optaget af. Med et begreb som funktionel læsefærdighed er der sat fokus på det nødvendige i at vurdere den enkeltes læsefærdighed i forhold til de læsekrav, han eller hun er stillet over for i hverdagen. Og begrebet funktionel læsefærdighed sætter endvidere fokus på det faktum, at læsefærdighed ikke er en statisk eller konstant færdighed, som man erhverver sig en gang for alle 2. Det afgørende er altså, for at have en anvendelig skala, at tage udgangspunkt i transportelevernes specifikke læseplan og de specifikke læsefærdigheder der efterlyses af virksomhederne, for derved at belyse hvor godt eleverne kan bruge deres kunnen i det virkelige liv, således som det kan afgøres med skriftlige test. I 2005 frafaldt over 24 % 3 af eleverne på transportuddannelsen på Århus tekniske Skole. Dels har det økonomiske konsekvenser for skolen når elever dropper ud, 1 Irwin Kirsch, John de Jong, Dominique Lafontaine, Joy McQueen, Juliette Mendelovits, Christian Monseur, Performance and engagement across countries. Results from PISA OECD, Elisabeth Arnbak, Læsetekster for Unge og Voksne, Vejledning, s.6. 3 Der er uenighed om hvor stort frafaldet egentlig er på de forskellige uddannelser på de tekniske skoler, fordi der ikke er en standardiseret metode at tælle frafald med. Fx medregner nogle skoler elever der skifter til en anden erhvervsuddannelse med i frafaldsstatistikken. Tallet 24% er fra Århus tekniske Skoles interne frafaldsstatistik 9

10 dels har det menneskelige konsekvenser for de elever der oplever et nederlag på en såkaldt ikke-boglig uddannelse. Specialet undersøger om der er en årsagssammenhæng mellem læsevanskeligheder og frafald. Specialet er inddelt i tre dele: 1. Interview og spørgeskemaundersøgelse af lager- og transportvirksomheder og en analyse af deres behov for og forventninger til lærlingenes læsefærdigheder. 2. Interview og spørgeskemaundersøgelse af lærerne på Mekanik, transport og logistikuddannelsen på ATS og en analyse af deres behov for og forventninger til elevernes læsefærdigheder. I denne del indgår også en sammenligning mellem virksomhedernes og skolens besvarelser. 3. En gennemgang af læsefærdighedstesten, udfærdiget på baggrund af specialets to første dele, der skal måle elevernes læsefærdigheder på Mekanik, transport og logistikuddannelsen og en analyse af testresultaterne. 1.2 Testens struktur Præsentation En eksklusiv læsefærdighedsundersøgelse afprøvet på 59 elever på Mekanik, transport og logistikuddannelsen på Århus tekniske Skole (ATS). Testen er lavet på baggrund af oplysninger om læsefærdighedsbehov i østjyske lager- og transportvirksomheder og på Mekanik, transport og logistikuddannelsen på ATS. Læsefærdighedsbehovene i virksomhederne og på uddannelsen er blevet klarlagt ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og interviews. I undersøgelsen medvirkede 3 virksomheder og 8 grund- og hovedforløbslærere på ATS. Spørgeskemaundersøgelserne og interviewene i virksomhederne blev gennemført i december 2005, på skolen i december 2005 og januar Læsefærdighedstesten blev gennemført i februar Indhold Testen indeholder fortællende tekster, udfyldningstekster, opslagstekster, tegn og symboler, informerende tekster og instruerende tekster fra det virkelige liv. Materialer fra virksomhederne, fx pluklister 4 og fragtbreve. Skolens undervisningsmaterialer, fx færdselsloven. 4 Pluklister udskrives med de nødvendige informationer til lagerarbejderen så han via lokationsnumre og varebeskrivelser kan finde og plukke en bestemt vare på lageret. 10

11 En afkodningsopgave, DIAVOK, til afdækning af elevernes evt. afkodningsproblemer. Et spørgeskema der skal give baggrundsviden om eleverne. Metode Til testen bruges papir og blyant og hele testen, inklusiv spørgeskema, varer 1 time. Opgaverne er baseret på tekststykker fra det virkelige liv. Testen er en blanding af multiple-choice spørgsmål, udfyldningstekster, hvor eleven skal indsætte det rigtige svar og spørgsmål, hvor eleven skal formulere sine egne svar. Formål At lave en test med gennemskuelige bedømmelseskriterier, dvs. Hvad skal de kunne? At lave en profil af elevernes læsefærdighedskompetencer, dvs. Hvad kan de? Igangsætte en diskussion om hensigtsmæssige forholdsregler for de elever der ikke lever op til virksomhedernes og uddannelsesinstitutionens forventninger om elevens læsefærdigheder, dvs. Hvad kan vi gøre ved det? At lave en trend indicator, dvs. at afklare om der er sammenfald mellem læsevanskeligheder og frafald ved løbende at have kontakt med uddannelsens kontaktlærere, der kan oplyse om det er elever med læsevanskeligheder, der falder fra uddannelsen At lave en profil af de elever som ikke lever op til forventningerne for på sigt bedre at kunne afgøre, hvilke elever der er i farezonen for at falde fra. I de seneste år har flere undersøgelser dokumenteret utilstrækkelige funktionelle læsefærdigheder 5. De samme undersøgelser har konkluderende peget på, at god læsefærdighed er en nødvendighed for at kunne fungere både inden for arbejdsmarkedet og som borger i et højteknologisk informationssamfund. Som en konsekvens af dette har man efterlyst tiltag, der kunne højne den funktionelle læsefærdighed hos arbejdsstyrken og justere læsbarheden af eksisterende læsematerialer på uddannelser og arbejdspladser, så disse specifikt blev tilpasset målgruppens læsetekniske forudsætninger. Elisabeth Arnbak skriver konkluderende i sin Ph.d. afhandling 6 : 5 Results from PISA 2000, Performance and engagement across countries; Torben Pilegaard Jensen mfl., Forventninger og færdigheder danske unge i en international sammenligning; Danskernes læse-regne-færdigheder i et internationalt lys; Elisabeth Arnbak, Utilstrækkelige læsefærdigheder blandt voksne årsager og indsatsområder. Carsten Elbro mfl., Danskernes læsefærdigheder. En undersøgelse af åriges læsning af dagligdags tekster. 6 Elisabeth Arnbak, Utilstrækkelige læsefærdigheder blandt voksne årsager og indsatsområder. Ph.d.-afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet, maj

12 Undersøgelsen dokumenterede tillige det nødvendige i, at der gennemføres undersøgelser af læsekravene på de uddannelser, der traditionelt vælges af svage læsere med henblik på en reel studievejledning og iværksættelsen af de nødvendige støtteforanstaltninger og undervisningstilbud i læsning, for at unge med utilstrækkelige læsefærdigheder kan gennemføre en uddannelse og passe et job. Nærværende speciale kortlægger hvilke læsefærdigheder der skønnes at være nødvendige i forbindelse med mekanik, transport og logistikuddannelsen på Århus tekniske Skole Tilrettelæggelse af spørgeskema til skole og virksomheder Mekanik, transport og logistik-uddannelsen er en vekseluddannelse hvilket vil sige, at elevernes uddannelse foregår både på skolen og i en virksomhed. Via interview og spørgeskemaer kortlagdes skolernes og virksomhedernes respektive forventninger til elevernes læsefærdigheder. Spørgeskemaets benytter sig af Faglæs 7 struktur. For at kortlægge kursisters læsebehov på erhvervsuddannelser lavede Faglæs en liste med typiske arbejdsfunktioner hvori læsning indgår. Denne liste indeholder fx: opslag på opslagstavle, etiketter på beholdere, sikkerhedsregler, udfylde arbejdssedler, selv skrive en besked, betjeningsvejledninger osv. For at gøre spørgeskemaet mere brancherettet indgår Transporterhvervets UddannelsesRåds 8 (TUR) kompetencebeskrivelser for lagerarbejdere og godschauffører. Virksomhederne og lærerne på skolen skulle krydse af hvor ofte og i hvor høj grad deres medarbejdere udfører forskellige læse- og skriveopgaver. Der er lavet plads til egne kommentarer i spørgeskemaerne. Dette viste sig nyttigt når man som ikke-branche-uddannet person skal kortlægge arbejdsfunktionernes læseindhold. I forbindelse med udfyldningen af skemaerne blev den adspurgte interviewet. Kommentarerne blev løbende skrevet ned og er inkluderet i specialet hvor det skønnes relevant Tekstkategorier De forskellige læse- og skriveopgaver har jeg derefter samlet i en række tekstkategorier for at få et overblik over hvilken type tekst hyppigst bliver benyttet på arbejdspladsen. Tekstkategorierne stammer fra Carsten Elbros Danskernes læsefærdigheder 9. De er som følger: 7 Jan Reitz Jørgensen (red.), Faglæs et analyse- og udviklingsprojekt om læsesvage i arbejdsmarkedsuddannelserne, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Transporterhvervets UddannelsesRåd - TUR fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) til transportområdet. TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund indenfor transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser overfor de offentlige uddannelsessystemer (www.tur.dk). 9 Carsten Elbro mfl., Danskernes læsefærdigheder. En undersøgelse af åriges læsning af dagligdags tekster, Projekt Læsning og Undervisningsministeriet,

13 Fortællende tekster, forekommer i aviser, ugeblade, romaner og noveller, hvor der kræves et samlet overblik over handlingen. Opslagstekster, der forekommer på skilte, bykort, oversigter og tabeller. Ved brugen er det kun en del af teksten der skal læses, men det kræver forståelse af de anvendte ord og den grafiske opbygning. Informerende tekster, der har til formål at give relativt kortfattede, men præcise oplysninger. Det kan dreje sig om brugsvejledninger, pjecer, varebeskrivelser m.m. Udfyldningstekster, der omfatter blanketter, formularer og skemaer. Ud over at skrive skal man kunne læse overskrifter og evt. vejledninger til de enkelte felter. Instruerende tekster, hvor der gives præcise anvisninger på, hvorledes en given arbejdsoperation skal udføres. (Hvor de informerende tekster beskriver muligheder og giver anvisninger, så er instruerende tekster forskrifter, der skal følges.) Tegn og symboler finder stigende anvendelse ved beskrivelser og specifikationer. De er baseret på fagspecifikke definitioner, som man skal kende for at kunne afkode og omsætte til forskrifter i den givne situation PISAs tekstkategorier En anden kategorisering af tekster findes i The PISA 2003 Assessment Framework 10. De deler tekster op i continuous texts og non-continuous texts: Continuous texts are typically composed of sentences that are, in turn, organized into paragraphs. These may fit into even larger structures such as sections, chapters and books. The primary classification of continuous texts is by rhetorical purpose, or text type. Non-continuous texts (or documents, as they are known in some approaches) can be categorised in two ways. One is the formal structure used in the work of Kirsch and Mosenthal ( ). Their work classifies texts by the way underlying lists are put together to construct the various non-continuous text types. This approach is useful for understanding the similarities and differences between types of non-continuous texts. The other method of classification is by everyday descriptions of the formats of these texts. This second approach is used in classifying non-continuous texts in OECD/PISA Valg af metode til kategorisering af teksttyper Når jeg vælger Carsten Elbros måde at kategorisere tekster på, er det fordi hans tilgang til teksterne er indholdsbaseret, og ikke strukturbaseret. Når man skal bruge informationer i en tekst vil man selvfølgelig kigge på tekstens overordnede struktur, inden den læses, men det er stadigvæk på indholdssiden at informationerne skal hentes, uanset den formelle tekstudformning. Fx kan instruerende tekster godt bestå af længere sammenhængende sætninger opdelt i afsnit, og dermed være en continuous text, men en instruerende tekst kan også have en anden skriftlig udformning, fx i form af instruerende tegn og symboler, og vil så være non-continuous text. En tekst kan nemt have flere funktioner, så alt for rigide rammer i tekstkategoriseringen bør undgås. 10 Programme for International Student Assessment, The Pisa 2003 Assessment Framework Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills, OECD,

14 Som det viser sig nedenfor kan den samme tekst også godt gå igen i flere af Elbros tekstkategorier, en fortællende tekst kan samtidig være instruerende og informerende og indeholde opslag og symboler. Også her bestemmes tekstens funktion ud fra indholdet og ikke ud fra udformningen. Elbros kategorisering af tekster ligger også til grund for andre danske læsefærdighedsundersøgelser 11 som er umiddelbart sammenlignelige med dette speciale, og det er derfor hensigtsmæssigt at benytte samme kategoriseringer Tilrettelæggelse af læsefærdighedstesten På baggrund af oplysninger om læsefærdighedskravene som er fremkommet gennem interviews og spørgeskemaundersøgelser i transportvirksomheder og på transportuddannelsen på Århus tekniske Skole, er der blevet fremstillet en læsefærdighedstest. Denne skal afklare om eleverne/lærlingene kan læse det, de bør kunne læse i forbindelse med deres uddannelse. Læsefærdighedstesten indeholder således læseog skriveopgaver der bruges på arbejdspladsen: Udfyldningstekster i form af fragtbreve, opslagstekst i form af plukliste og kortopslag, tegn og symboler, informerende tekst i form af en håndskreven besked til en kunde. Jobrelaterede læseopgaver omfatter læsning af kortere tekster, fx afsnit i manualer, opslag i lister, ikke hele bøger. Har en elev svært ved at løse disse opgaver i testen må det formodes, at han også vil få problemer med at honorere arbejdsgiverens mindstekrav til læsning på arbejdspladsen. Testen indeholder tekster som afspejler undervisningen: fortællende tekster, informerende og instruerende tekster. Har eleven problemer med at løse disse læseopgaver i testen må det formodes, at han vil få problemer med at læse andre tekster som indgår i undervisningen. Testen er en skala som kan måle om en elev læser godt nok, dels på arbejdspladsen og dels på skolen, til at kunne færdiggøre sin uddannelse, eller om eleven er i farezonen for at falde fra sin uddannelse pga. manglende læsefærdigheder. 1.3 Resultaternes validitet Dette er ikke en statistisk opgave. Der er simpelthen for få interviewede virksomheder, for få interviewede lærere, og for få testtagere til at få et validt resultat. Specialet giver dog et solidt fingerpeg om omfanget og sværhedsgraden af læse- og skriveopgaverne på transportuddannelsen, og hvor mange af uddannelsens elever der har problemer med at løse disse opgaver. 11 Bl.a. Jan Reitz Jørgensen (red.), Faglæs et analyse- og udviklingsprojekt om læsesvage i arbejdsmarkedsuddannelserne, Arbejdsmarkedsstyrelsen,

15 1.3.1 Bilag Virksomhedernes og lærernes udfyldte spørgeskemaer samt elevernes udfyldte tests og spørgeskemabesvarelser er ikke medtaget som bilag, men de er tilgængelige ved henvendelse til mig. 1.4 Baggrund Mine erfaringer som dansk- og tysklærer på ATS siger mig at mange elever på teknisk skole har læsevanskeligheder. Ikke kun de ordblinde elever, men også elever med mangelfuld skolegang og indvandrere med dansksproglige problemer har vanskeligheder. Nærværende speciale forsøger at kortlægge problemets karakter og omfang Frafald i erhvervsuddannelserne - årsager og forklaringer Nedenstående resume fra indledningen til Undervisningsministeriets rapport om frafald på erhvervsuddannelserne 12 skal belyse problemets omfang. De seneste mange år er frafaldet i erhvervsuddannelserne i Danmark blevet større år for år. Der har været ganske små ændringer undervejs. Tendensen har været en svag stigning i antallet af elever, som har påbegyndt en erhvervsuddannelse, men frafaldet undervejs har været endnu større, således at stadig færre elever færdiggør den erhvervsuddannelse, de påbegynder. Ifølge bilagsmateriale til Globaliseringsrådets arbejde er det samlede frafald i erhvervsuddannelserne ca. 35%. Frafaldet fordeler sig således for erhvervsuddannelsernes forskellige dele og perioder: Elevfrafald på erhvervsfaglige uddannelser, grundforløb mv. Antal elever på erhvervsfaglige grundforløb i alt Fuldførelsesprocent på grundforløbet på mekanik, transport & logistik Antal elever på mekanik, transport & logistik grundforløb i alt ,2 94,5 93,6 88,7 78,7 66,1 62,3 61,4 55,7 52, Der har været gennemført et stort antal undersøgelser til belysning af frafaldets årsager, og der har været igangsat og gennemført et stort antal forsøgs- og udviklingsarbejder med henblik på at mindske frafaldet. I forbindelse med Globaliseringsrådets arbejde er der udarbejdet et notat om årsager til frafaldet i erhvervsuddannelserne. Heraf fremgår det, at der ikke findes simple forklaringer på frafaldet, men det fremhæves, at et stort antal undersøgelser peger på, at de faglige og personlige færdigheder, som de unge har erhvervet sig gennem opvæksten og i grundskolen, har afgørende betydning for, hvordan de

16 klarer sig i det videre uddannelsesforløb. Desuden peges der på, at de unges læsefærdigheder og deres selvvurdering har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Begge elementer ses som et resultat af det sociale læringsmiljø og af den prægning, der kommer fra hjemmet. Konkret peges der i notatet på, at årsagerne til frafaldet skal findes i, at eleverne: savner faglige udfordringer, savner respons og er usikre på, om de er gode nok, savner opmærksomhed og indflydelse, har lav selvopfattelse, tidligere har afbrudt en uddannelse, kun har 9. klasse som baggrund, er under 19 år, når de påbegynder, har anden etnisk baggrund end dansk, mangler praktikplads. Det største frafald inden for erhvervsuddannelserne finder vi blandt mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Frafaldet for den gruppe er inden for visse uddannelser helt oppe på 60%. Frafaldet er forskelligt afhængig af uddannelsesretning. Grundforløb inden for Mekanik, transport og logistik tegner sig for et frafald på 45% 13 i Frafaldet i hovedforløbet er generelt lavere end i grundforløbet. På forskellig vis er frafaldet problematisk: Det er samfundsmæssigt et økonomisk problem, at der investeres i unges uddannelse, men at investeringen er spildt, fordi de unge ikke fuldfører den uddannelse, de påbegynder. For erhvervsskolerne er det ligeledes et økonomisk problem, fordi elever, som ikke fuldfører deres uddannelse, optager uddannelsespladser, der ellers kunne være besat med elever, som vil fuldføre uddannelsen. For den elev, som afbryder sin uddannelse, kan det vise sig at være et personligt problem ikke at kunne gennemføre en uddannelse Debat i nyhederne Følgende udvalgte indlæg fra dagspressen 14 skal illustrere specialets aktualitet. Nedtur for elever på tekniske skoler 19. apr En PISA-undersøgelse viser, at de 16½-årige elever på de erhvervsfaglige uddannelser klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende i gymnasiet, folkeskolen og på efterskolerne, skriver Jyllands-Posten. 13 Om frafaldet er 24% eller 45% afhænger af skolernes måde at gøre frafaldsstatistikken op på. Frafaldet på Mekanik, transport og logistik på Århus tekniske Skole i 2005 gøres i dette speciale op til at være ca. 24% (tal fra Århus tekniske Skoles interne frafaldsstatistik). Der eksisterer ikke en entydig og standardiseret registrering af frafaldet på erhvervsuddannelserne. Dette gælder for det første den registrering af frafald, der foretages på den enkelte skole, hvor det i vid udstrækning er op til skolen selv at definere, hvornår der er tale om, at eleven falder fra en erhvervsuddannelse. For det andet den centrale registrering, hvor der ikke eksisterer en entydig fortolkning af registrering af frafaldet, da det sker gennem systemer, der er udviklet med et andet sigte, fx taxameterstyring. Der eksisterer således ikke valide tal for frafaldet blandt eleverne i erhvervsuddannelser. Peter Koudahl, Frafald i erhvervsuddannelserne. Årsager og forklaringer. Undervisningsministeriets temahæfteserie

17 Eleverne har også dårligere adfærd, et mere negativt forhold til skolen, lavere grad af selvtillid, og dårligere sociale relationer. Professor Niels Egelund, der står bag undersøgelsen, finder det bekymrende, at forskellen er så stor. Ordblinde elever hjælpes på Teknisk Skole 28. nov Selvom det primært er hænderne der skal gøre arbejdet, når man er murer eller tømrer, så kan ordblindhed alligevel spænde ben for en håndværkeruddannelse. Men på Københavns Tekniske Skole er der hjælp at hente, når det kniber med læsningen. Københavns Teknisk Skole indførte for tre år siden de første hold for ordblinde tømrerlærlinge, og den ordning har vist sig så succesfuld, at der også er oprettet hold for ordblinde på mureruddannelsen. De ordblinde elever får et ekstra langt grundforløb på 32 uger i stedet for de normale 22 uger - og bliver udstyret med blandt andet en ordblinderygsæk og en diktafon, så svære beskeder kan genhøres. Det skriver Jyllands-posten. - Den øgede opmærksomhed hjælper. Hvis vi spørger eleverne, så siger de, at de ville være faldet fra uden de ekstra hjælpemidler, siger ledende lærer på Københavns Tekniske Skole Benedicte Stokkebye Koch. Ifølge Jyllands-posten stoppede kun fire ud af fjorten elever på ordblindeholdet, mens frafaldsprocenten på de andre hold ligger på omkring 50. Succesfuldt projekt med læsesvage skydes ned 19. apr Et succesfuldt projekt med at hjælpe læsesvage elever på Teknisk Skole i København bliver nu stoppet. Fra august strammer Undervisningsministeriet reglerne for tildeling af IThjælpemidler til unge med læsebesvær på erhvervsuddannelserne. Fremover skal man være dokumenteret ordblind - med en test - for at få IT-hjælp. Det skriver Nyhedsbrevet 3F. De nye regler vil kvæle en række hold, der siden 2002 har eksisteret på Københavns Tekniske Skole - med stor succes. På holdene har unge murer- og tømrerlærlinge med stort læse-stave besvær fået hjælp. Og når skolen ikke længere kan give eleverne hjælp til at læse og stave - så frygter vejleder på Københavns Tekniske Skole - Benedicte Stokkeby Koch - at en stor gruppe elever simpelthen ikke kan gennemføre uddannelsen. Odense Tekniske Skole vil hjælpe svage elever 16. feb ud af ti indvandrere, der begynder på landets tekniske skoler gennemfører ikke uddannelsen, viser nye tal På Teknisk Skole i Odense nikker de genkendende til det store frafald og derfor forsøger de fra august i år med et nyt tiltag, som ikke blot skal hjælpe svage indvandrere, men også svage danske elever. Det handler blandt andet om, at de ikke har så højt selvværd og ofte har enten sociale eller personlige problemer. - Vi kobler derfor flere lærere på de enkelte klasser, siger afdelingschef Erling Hansen. - Vi tror på, at så er der nogen, der kan tage vare på de svage elever og hjælpe dem med at udvikle deres personlighed, siger han. 17

18 Første del Analyse af læsefærdighedsbehov i lager- og transportvirksomheder 1.1 Indledning I december 2005 gennemførte jeg en række interviews og spørgeskemaundersøgelser 15 på tre østjyske transport- og lagervirksomheder 16 der har lærlinge på transportuddannelsen. Dette blev gjort for at afklare hvilke typiske læseopgaver der findes inden for branchen, og for at klarlægge hvilke ønsker og behov virksomhederne har til deres lærlinges læsefærdigheder. Desværre fik jeg kun tre i virksomheder i tale, da december traditionelt set er højsæson inden for transport- og lagerbranchen, men også fordi der var virksomheder som slet ikke var interesserede i at indgå i en samtale om deres medarbejderes dansksproglige færdigheder, da det måtte være skolens opgave. Tre virksomheder er ikke nok til at gøre undersøgelsen repræsentativ, men en kvalitativ analyse af hvad der skal læses og skrives på disse tre transport- og lagervirksomheder vil give et fingerpeg om et mere generelt læsefærdighedsbehov inden for transportbranchen. Interviewet er tilrettelagt således at vi løbende talte om de forskellige punkter i spørgeskemaet, mens de udfyldte det. Jeg sendte spørgeskemaet til virksomhederne en uge i forvejen, således at de kunne nå at reflektere over indholdet, dog havde ingen udfyldt skemaet før selve interviewet. Det er min erfaring at de interviewede ledende medarbejdere, der har med lærlingeområdet at gøre, ikke havde gjort sig overvejelser over hvilke delkompetencer læsning indeholder, og derfor manglede et sprogbrug til at synliggøre disse. Alle virksomheder sagde at lærlingene skulle beherske basal læsning, uden dog at kunne forklare yderligere inden for hvilke eksplicitte arbejdsopgaver denne kompetence kommer til udfoldelse. Paul E. Barton skriver i sin bog What jobs require 17 : Conversely, one of the occupations with the highest growth in numbers, truck drivers, probably takes no more time to learn today than it did 20 years ago. Further, it is one thing to analyze an occupation through traditional job analysis techniques. It is another to determine what employers are actually looking for. An example is Laurie Bassi s point that it is not clear whether employers are increasingly relying on education credentials as a method of screening for the skills they need, or whether these credentials are merely a proxy for increasing importance for some necessary skill (perhaps the ability to learn quickly). (min markering). 15 Se bilag 1. Spørgeskema til virksomheder 16 Vognmand Bent Klausen A/S, Silkeborg, AIDA A/S, Skødstrup og Danske Fragtmænd A/S, Århus 17 Paul E. Barton, What Jobs Require: Literacy, Education, and Training, , Educational Testing Service,

19 Dette er en vigtig pointe. Virksomhederne vil selvfølgelig gerne have de bedst uddannede medarbejdere, men ved at måle en lærlings generelle evner ud fra sproglige kriterier, gør man brug af en forkert målestok. Da jeg spurgte lagerchefen på AIDA A/S om hvilke overvejelser firmaet havde gjort sig i forbindelse med deres jobannoncer, hvori der står at ansøgeren skal kunne læse og skrive dansk, svarede han at det er for at holde udlændingene ude. Så overvejelserne om hvilke sproglige kompetencer en medarbejder skal have for at kunne udføre bestemte funktioner på arbejdspladsen, var ikke til stede, men kriteriet bliver alligevel brugt i en generel ansættelsespolitik 18. Hvis jeg i mine interviews havde benyttet mig af optageudstyr til brug ved senere transskription ville sådanne udtalelser nok ikke være blevet ytret. Steinar Kvale siger da også i sin bog Interview 19, at samtalemetoden har netop den bestemte fordel i forbindelse med interview. Virksomhederne siger enstemmigt at alle lærlinge bliver spurgt om de har læseproblemer til jobsamtalen, og at det i en eller anden grad har indflydelse på evt. ansættelse. Jeg kan altså konstatere at læsefærdigheder bliver brugt som målepind i forhold til lærlingenes ansættelse, men at virksomhederne ikke har formaliserede retningslinier for hvilke læseopgaver, der kræver bestemte læsefærdigheder. Der er bred enighed om blandt virksomhederne at kravene til læsefærdigheder vil blive skærpede de næste 10 år, men de har dog ikke afsat ressourcer til at hjælpe lærlinge med læsevanskeligheder. Dette bliver skolens opgave. 1.2 Interview og spørgeskemaundersøgelse Udfyldelsen af spørgeskemaet, kombineret med løbende samtale om dansksproglige kompetencer, viste sig at være en meget brugbar metode. Arbejdsgangene på virksomhederne kunne besigtiges på en rundtur, og gav indblik i hvilke læse- og skriveopgaver der skulle løses, og hvordan de rent fysisk så ud. De centrale arbejdsprocessers læse- og skriveopgaver inden for lager- og transportbranchen har ofte at gøre med udfyldnings- og opslagstekster, fragtbreve og pluklister. Jeg fik lov af virksomhederne til at tage eksempler på disse med hjem for at undersøge om eleverne kunne have problemer med at læse sådanne 18 I relation til praktikpladsproblematikken viser undersøgelserne, at virksomhederne generelt opfatter ansættelsen af etniske minoritetsunge som noget, der er forbundet med ekstraomkostninger, enten fordi virksomhederne har en forventning om, at den unge ikke passer ind i virksomhedens kultur og derfor kan være årsag til uro og problemer blandt de øvrige ansatte, eller fordi virksomhederne har en forventning om, at de unge, på grund af dårligere sproglige kundskaber, dels vil skræmme kunderne væk og dels vil påføre virksomhederne yderligere udgifter til sprogundervisning. Peter Koudahl, Frafald i erhvervsuddannelserne. Årsager og forklaringer. Undervisningsministeriets temahæfteserie, Steinar Kvale, Interview En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, København,

20 typiske branchetekster. Disse indgår i læsefærdighedstesten som vil blive beskrevet senere i specialet Gennemgang af spørgeskemaet Nedenfor vil de forskellige dele af spørgeskemaet til virksomhederne blive gennemgået, kommenteret og suppleret med interviewdelen Beskriv med egne ord hvilke krav jeres firma stiller til lærlingenes læsefærdigheder Da jeg ikke er brancheuddannet inden for lager- og transporterhvervet, var det vigtigt at få oplysninger, som måske ikke indgår i afkrydsningsskemaet, ud af virksomhederne, for at få et samlet billede af læseopgavernes omfang. Virksomhederne inden for lagerbranchen, Danske Fragtmænd Århus A/S og AIDA A/S, efterlyste følgende læsekompetencer: Basal læsning: Lærlingen skal kunne læse fragtbreve, mærkesedler, etiketter, ordrer, pakkesedler, pluklister, lokationsnumre, tekst på plukliste, varenavne. Basal skrivning: Der kræves ikke store skriftsproglige kompetencer, meget kan kopieres direkte fra en seddel til en anden, fx fragtbreve der skal udfyldes med adresser og firmanavne. Basale regnefærdigheder: Lærlingen skal kunne simpel regning til udregning af antal stykgods i en colli. Generelt: Selvstændighed til selv at finde, ekspedere og pakke varerne og sende dem det rigtige sted hen. Vognmand Bent Klausen efterlyste følgende læsekompetencer: Basal læsning: Lærlingen skal kunne læse fragtbreve, CMR-breve 20, vejskilte, kørevejledning, firmanavne, Krakbog, landkort, vejafstande, færgeafgange, varedeklarationer og symboler. Basal skrivning: Lærlingen skal i hånden kunne skrive besked til kunder, interne beskeder og udfylde fragtbreve. Vognmanden påpegede at hvis ansøgeren lider af svær ordblindhed, bliver vedkommende ikke ansat. Deres ene lærling led dog af svære læsevanskeligheder hvilket resulterede i, at varer kom det forkerte sted hen, at kunder fik forkerte varer, fragtbreve blev udfyldt forkert, at lærlingen ikke kunne læse interne 20 Et CMR-brev er et fragtbrev der bruges i forbindelse med international godsbefordring ad landevej (Convention relation au contrat de transport international de Marchandise par Route) 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen Bilag 6 Brug af skriftsprog i hverdagen Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2001 Brug af skriftsprog i hverdagen Et materiale til brug for afdækning af FVU-deltageres

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det?

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Kvalitetspatruljens konference: Det, der virker DGI-Byen, onsdag den 24. 25. oktober 2012 Oplæg v. 1 Hovedpunkter: EUD, en ungdomsuddannelse

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Læsefærdigheder og deltagelse i samfundslivet. Torben Pilegaard Jensen, Angelo Andersen og Tue Halgreen. AKF Forlaget August 2001

Læsefærdigheder og deltagelse i samfundslivet. Torben Pilegaard Jensen, Angelo Andersen og Tue Halgreen. AKF Forlaget August 2001 Læsefærdigheder og deltagelse i samfundslivet af Torben Pilegaard Jensen, Angelo Andersen og Tue Halgreen AKF Forlaget August 1 2 Forord I udgav AKF en rapport med resultater fra den danske deltagelse

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide

Bilag 1. Interviewguide Bilag 1 Interviewguide Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak, Ina Borstrøm og Anna Gellert Undervisningsministeriet 2004 Interviewguide til FVU Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

From non reader to reader

From non reader to reader From non reader to reader ADR En udfordring LLES Lithuanian Labour Education Society Forord Påstanden for denne undersøgelse og projekt From non reader to reader er at transportsektoren i Sverige, Litauen

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Læsesvage tager erhvervsuddannelser

Læsesvage tager erhvervsuddannelser Læsesvage tager erhvervsuddannelser Ordblindhed og svære læseproblemer eller bøvl med matematikken behøver ikke at forhindre unge i at få en erhvervsuddannelse. AF THORKILD THEJSEN»Jeg indrømmer gerne,

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

LEKS-Longitudinal. En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler

LEKS-Longitudinal. En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Peter Allerup, André Torre og Vibeke Hetmar Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG

JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG Indhold DEL 1: DEL 2: DEL 3: JOBPROFIL GARTNERFAG OVERSIGT OVER OPGAVER OG AKTIVITETER I. Anlægsgartner II. Planteskolegartner LÆSNING

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard Literacy et begreb med store konsekvenser Klara Korsgaard At læse er en kognitiv færdighed at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social kontekst at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Kvalitet i fremtidens erhvervsuddannelser og AMU Fællessalen på Christiansborg 31. Maj 2012 Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk) Center for

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere