Investeringsselskabet Luxor A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsselskabet Luxor A/S"

Transkript

1 Frederiksborggade 50, København K Telefon CVR-nr Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6, 2018/19 Nikolaj Plads 6 side 1 af 20 Postboks 1040 dato 29. august København K ref. IK Delårsrapport pr. 30. juni 2019 bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten pr. 30. juni kvartal 2018/19: Basisindtjeningen udgør kr. 6,5 mio. (kr. 9,2 mio.). Den lavere basisindtjening skyldes primært afholdte omkostninger til ombygning i forbindelse med udlejning af ledige lejemål. Koncernens resultat før skat udgør kr. 7,5 mio. (kr. 6,4 mio.) Kvartalets resultatet før skat er kr. 1,0 mio. højere end basisindtjeningen primært som følge af: regulering til dagsværdi af pantebreve med kr. 6,6 mio. primært som følge af en justering af den effektive rente fra 8,5% til 8,25% regulering til dagsværdi af renteswaps og realkreditlån med kr. -4,8 mio. regulering til dagsværdi af investeringsejendomme med kr. -0,6 mio. Delåret 2018/19: Basisindtjeningen for delåret udgør kr. 22,4 mio. (kr. 18,4 mio.). Koncernens resultat før skat for delåret udgør kr. 15,9 mio. (kr. 15,8 mio.). Delårets resultatet før skat er kr. 6,5 mio. lavere end basisindtjeningen primært som følge af: regulering til dagsværdi af pantebreve med kr. 6,8 mio. primært som følge af en justering af den effektive rente fra 8,5% til 8,25% regulering til dagsværdi af renteswaps og realkreditlån med kr. -12,3 mio. regulering til dagsværdi af investeringsejendomme med kr. -0,6 mio. Forventet basisindtjening 2018/19: For regnskabsåret 2018/19 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 28 mio., hvilket er i overensstemmelse med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 5, 2018/19 af 27. maj Dagsværdiregulering af renteswaps og finansielle aktiver indgår ikke i basisindtjeningen, og vil fra regnskabsårets start og frem til 21. august 2019 påvirke årets resultat før skat med kr. -10,6 mio. Beløbet er fordelt med kr. -6,5 mio. for delåret og kr. -4,1 mio. i perioden 1. juli august Eventuelle henvendelser vedrørende delårsrapporten kan rettes til direktør Jannik Rolf Larsen (tlf. nr ).

2 side 2 af 20 Meddelelse nr. 6 af 29. august 2019 Delårsrapport for 1. oktober 2018 til 30. juni 2019 Indholdsfortegnelse Side Koncernens hoved- og nøgletal... 3 Delårsrapport Ledelsespåtegning... 8 Totalindkomst for koncernen... 9 Koncernbalance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger Væsentlige noter Investeringsselskabet Selskabets hovedaktiviteter Luxor er A/S fordelt er et investeringsselskab, på rentebærende værdipapirer der foretager og ejendomme, anlægsinvesteringer hvor der for arbejdes egenmed og fremmedkapital. en fleksibel investeringsstrategi Selskabets hovedaktiviteter inden for en er række forhalvt konkrete på værdipapirer investeringsrammer. og ejendomme. Der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer. Koncernens overordnede målsætning er at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til aktionærerne Koncernens overordnede gennem målsætning anlægsinvesteringer er at skabe det for bedst egenmulige og fremmedkapital langsigtede afkast inden for de fastlagte til aktionærerne gennem rammer anlægsinvesteringer for risiko. for egen- og fremmedkapital inden for de fastlagte rammer for risiko. Investeringsselskabets Luxor A/S har til hensigt at udlodde årligt udbytte til investorerne i det omfang Moderselskabet har årets i henhold resultat til og Lov øvrige om forvaltere forhold tillader af alternative dette. investeringsfonde tillahalvse til at investere i pantebreve, obligationer og ejendomme samt en dispensation Investeringsselskabet til at kunne forvalte Luxor aktier A/S modtaget har i henhold i forbinhalvse til Lov om med forvaltere en erhvervsobligation af alternative i porteføljen investeringsfonde bliver helt tilladelse eller halvvis til at investere konverteret i pantebreve, til aktier. obligationer og ejendomme samt en dispensation til at kunne forvalte aktier modtaget i forbindelse med en hel eller delvis konvertering af en erhvervsobligation.

3 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL side 3 af 20 OKTOBER - JUNI Millioner kroner 2016/ /18 delår delår delår hele året Hovedtal Indtægter... 63,2 48,4 48,5 69,3 Bruttoindtjening... 53,3 41,6 40,5 61,6 Resultat før skat... 15,9 15,8 22,5 29,6 Periodens resultat... 12,3 12,3 17,5 23,3 Basisindtjening... 22,4 18,4 18,9 27,1 Aktiver ,4 863,6 842,0 867,1 Egenkapital ,9 342,6 348,8 353,6 Investering i materielle anlægsaktiver... 0,0 0,3 0,0 0,3 Resultat til analyseformål: Periodens resultat (efter skat)... 12,3 12,3 17,5 23,3 Nøgletal Værdier pr. 100 kr. aktie Indtjening pr. aktie (kroner) (EPS)... 12,29 12,31 17,49 23,32 Indre værdi pr. cirkulerende aktie (kroner) ,86 342,56 348,85 353,57 Egenkapitalforrentning i procent p.a.... 4,71 4,72 6,62 6,61 Egenkapitalandel i procent... 37,13 39,67 41,43 40,77 Aktiekapital Nom. aktiekapital ultimo (mio. kr.) ,0 100,0 100,0 100,0 Antal cirkulerende aktier (mio. kr.) ,0 100,0 100,0 100,0 Fondsbørsens officielle kurs pr. 100 kr. aktie: Laveste Højeste Ultimo Omsætning på fondsbørsen, stk Noteret på fondsbørsen, stk Nøgletallene er beregnet efter finansanalytikerforeningens Recommendations & Ratios januar Resultat og udvandet resultat pr. aktie er i overensstemmelse med IAS 33.

4 side 4 af 20 Periodens basisindtjening og resultat Koncernens basisindtjening for delåret udgør kr. 22,4 mio. (kr. 18,4 mio.). Basisindtjeningen er opgjort som delårets resultat før skat reguleret for dagsværdiregulering af renteswaps og finansielle aktiver. Koncernens resultat før skat for delåret udgør kr. 15,9 mio. (kr. 15,8 mio.) Delårets resultat før skat er kr. 6,5 mio. lavere end basisindtjeningen primært som følge af regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter kr. -12,3 mio. og regulering til dagsværdi af aktiver kr. 5,8 mio. Tilsvarende var delårets resultat før skat for 2017/18 kr. 2,6 mio. lavere end basisindtjeningen primært som følge af regulering til dagsværdi af aktiver, renteswaps og gæld til realkreditinstitutter. Indregnes delårets skat på kr. 3,6 mio. (kr. 3,5 mio.), er delårets resultat efter skat kr. 12,3 mio. (kr. 12,3 mio.). Forretningsområder Koncernens balance, der i forhold til samme tidspunkt sidste år er forøget fra kr. 863,6 mio. til kr. 923,4 mio., indeholder følgende forretningsområder: mio. kr. mio. kr. Pantebreve ,6 645,1 Obligationer... 0,0 1,2 Aktier... 0,6 0,9 Værdipapirer i alt ,2 647,2 Investeringsejendomme ,6 185,7 I alt ,8 832,9 Pantebreve Dagsværdi af koncernens pantebrevsbeholdning udgør kr. 684,6 mio. (kr. 645,1 mio.), og den nominelle værdi udgør kr. 736,2 mio. (kr. 716,5 mio.). Dagsværdien af koncernens pantebrevsbeholdning er fordelt med kr. 514,2 mio. (kr. 474,5 mio.) i fastforrentede pantebreve og kr. 170,4 mio. (kr. 170,6 mio.) i variabelt forrentede cibor pantebreve.

5 side 5 af 20 Afkast af pantebrevsbeholdningen for regnskabsåret er som følger: mio. kr. mio. kr. Renteindtægter... 40,1 38,0 Kursavancer... 5,8 4,8 Regulering til dagsværdi... 6,8-0,3 52,7 42,5 Direkte omkostninger pantebreve... 1,4 1,5 Realiserede tab på pantebreve, regulering til dagsværdi for kreditrisiko samt omkostninger ved salg af nødlidende panter... -6,1-9,7 Indgået på tidligere afskrevne fordringer... 5,3-0,8 5,0-4,7 50,5 36,3 Fastforrentede pantebreve nom. kr. 510,9 mio. (kr. 477,9 mio.) måles i balancen til dagsværdi på grundlag af en effektiv rente på 8,25% p.a. (8,5% p.a.). Den samlede effekt ved ændring af den effektive rente er ca. kr. 6,6 mio., der er indregnet i posten regulering til dagsværdi af pantebreve. Justering af den effektive rente skyldes en prismæssig styrkelse i pantebrevsmarkedet, som følge af de generelt faldende renter. Fastforrentede pantebreve nom. kr. 33,6 mio. (41,0 mio.) og nom. kr. 191,7 mio. (kr. 197,6 mio.) cibor pantebreve måles til dagsværdi, der i al væsentlighed svarer til pantebrevenes kostpris. Ved værdiansættelsen af pantebrevsporteføljen til dagsværdi er der fratrukket regulering for kreditrisiko. Koncernens beholdning af pantebreve har en gennemsnitlig dagsværdi pr. pantebrev på 298,5 ( 294,7). Nettotab/gevinst pantebreve udgør kr. -0,8 mio. (kr. -4,7 mio.), hvilket er lavere end det forudsatte. I nettotab/gevinst pantebreve er der indregnet: konstaterede nettotab på pantebreve og tilgodehavende pantebrevsydelser med kr. -6,1 mio. (kr. -9,7 mio.), inklusiv regulering til imødegåelse af kreditrisiko på pantebreve og tilgodehavende pantebrevsydelser samt omkostninger ved salg af nødlidende panter. indgået på tidligere afskrevne fordringer med kr. 5,3 mio. (kr. 5,0 mio.). Den samlede regulering til dagsværdi for kreditrisiko på pantebreve udgør kr. 13,0 mio. (kr. 17,9 mio.), hvilket svarer til 1,9% (2,7%) af beholdningen. Koncernen forventer i indeværende regnskabsår en mindre forøgelse af pantebrevsbeholdningen.

6 side 6 af 20 Investeringsejendomme Koncernens balance indeholder 5 (5) investeringsejendomme med en dagsværdi på kr. 190,6 mio. (kr. 185,7 mio.). Afkast for investeringsejendomme for delåret er følgende: mio. kr. mio. kr. Huslejeindtægter... 10,2 9,3 Direkte omkostninger, investeringsejendomme. 8,6 5,3 1,6 4,0 Om koncernens samlede ejendomsportefølje, der udgør ca m2, kan oplyses, at udlejningsprocenten pr. 1. juli 2019 udgør 91,6% i forhold til 79,7% pr. 30. september I forbindelse med udlejningerne er der foretaget væsentlig ombygning og renovering af de udlejede m2 svarende til ca. kr. 3,6 mio. Finansiering og gæld Dagsværdi af koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter andrager kr. 442,5 mio. (kr. 428,8 mio.), der er optaget i danske kroner. Selskabet har fastlåst renten på kr. 250 mio. (kr. 250 mio.) via renteswaps i DKK med restvarighed på op til ca. 9,75 år. Delårets regulering til dagsværdi af renteswaps er kr. -11,5 mio. (kr. -1,9 mio.) som følge af faldende renter. De indgåede renteswaps anvendes til afdækning af renterisiko på basisindtjeningen. Den samlede dagsværdiregulering på renteswaps med kreditinstitutter er kr. -16,5 mio. (kr. -6,8 mio.). Beløbet udlignes ved løbende dagsværdiregulering over kontrakternes løbetid. Realkreditlån investeringsejendomme Dagsværdien af koncernens gæld til realkreditinstitutter andrager kr. 84,5 mio. (kr. 69,8 mio.). Koncernen har fastlåst renten på kr. 32,9 mio. (kr. 37,0 mio.) via renteswaps med en varighed på op til 7,5 år. Delårets regulering til dagsværdi fra realkreditinstitutter er kr. -0,4 mio. (kr. 0,6 mio.). De indgåede renteswaps anvendes til afdækning af variabelt forrentede realkreditlån. Den samlede regulering til dagsværdi fra renteswaps med realkreditinstitutter er kr. -4,8 mio. (kr. -4,8). Beløbet udlignes ved løbende regulering til dagsværdi over kontrakternes løbetid. Koncernen har i delåret optaget kr. 22 mio. i realkreditlån. Lånene er optaget som kontantlån udstedt på basis af 1,5% s obligationer med udløb i år I perioden efter kvartalsafslutningen er der optaget yderligere kr. 12 mio. i realkreditlån. Lånene er optaget som kontantlån udstedt på basis af 1,5% s obligationer med udløb i år 2040.

7 Risiko på egenkapital og markedsværdier ved parameterændringer side 7 af 20 Nedenstående skema viser følsomheden på en række væsentlige balanceposter pr. 30. juni 2019 og 30. juni / /18 Stigning i Dags- Ændring Dags- Ændring Mio. kr. parameter værdi af værdi værdi af værdi Pantebreve 1% effektiv rente 684,6 26,5 645,1 24,6 Obligationer 10% kursændring 0,0 0,0 1,2 0,2 Aktier 10% kursændring 0,6 0,1 0,9 0,1 Investeringsejendomme 0,5% afkastkrav 190,6 12,3 185,7 11,8 Værdipapirer i fremmed valuta 10% kursændring 0,6 0,1 2,1 0,2 Renteswaps 0,5% renteændring 21,3 9,1 11,6 9,2 Det skal tilføjes, at såfremt ovennævnte parametre måtte udvikle sig negativt som følge af en rentestigning, vil der modsvarende kunne konstateres en vis reduktion af kontantværdien på optagne realkreditlån og renteswaps. Beskrivelse af koncernens finansielle risici og finansielle instrumenter fremgår af årsrapportens note 31. Der henvises til selskabets hjemmeside Fremtidsudsigter og begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning For regnskabsåret 2018/19 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 28 mio., hvilket er i overensstemmelse med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 5, 2018/19 af 27. maj Dagsværdiregulering af renteswaps og finansielle aktiver indgår ikke i basisindtjeningen, og vil fra regnskabsårets start og frem til 21. august 2019 påvirke årets resultat før skat med kr. -10,6 mio. Beløbet er fordelt med kr. -6,5 mio. for delåret og kr. -4,1 mio. i perioden 1. juli august De omtalte forventninger til basisindtjeningen er forbundet med en række risici og usikkerheder. Den faktiske basisindtjening kan derfor adskille sig fra forventningerne i årsrapporten. Selskabet offentliggør i års- og delårsrapporterne niveauet for regnskabsårets forventede basisindtjening. Der offentliggøres ikke nogen egentlige resultatforventninger, idet afkastet på de finansielle anlægsaktiver og gæld ændrer sig på daglig basis, hvilket betyder, at resultatforventningen afviger fra de faktiske forventninger allerede på det tidspunkt, hvor det offentliggøres. Regnskabsgrundlag Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2017/18, hvortil der henvises. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte årsrapport pr. 30. september 2018 med undtagelse af måling af finansielle forpligtelser, hvor dagsværdien som følge af ændringer i koncernens egen kreditrisiko indregnes i anden totalindkomst. Den valgte præsentation af delårsrapporten pr. 30. juni 2019 er uændret i forhold til sidste år. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

8 side 8 af 20 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober juni 2019 for. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for, er aflagt ved anvendelse af International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. oktober juni Delårsrapporten er ikke revideret af selskabets revisor. København, den 29. august 2019 Direktion: Jannik Rolf Larsen Bestyrelse: Steffen Heegaard Casper Moltke Michael Hedegaard Lyng Formand

9 side 9 af 20 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. OKTOBER JUNI /4-30/6 1/4-30/6 1/ / / / / / Note Finansieringsindtægter Nettotab/gevinst, pantebreve Regulering til dagsværdi af finansielle aktiver Huslejeindtægter Andre indtægter Regulering til dagsværdi af investeringsejendomme Indtægter i alt Direkte omkostninger, værdipapirer Direkte omkostninger, ejendomme Bruttoindtjening i alt Finansieringsomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre indtægter Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før skat Skat af periodens resultat PERIODENS RESULTAT (TOTALINDKOMST) Resultat pr. A & B-aktie (EPS) i kr. 5,7 5,0 12,3 12,3 23,3 Resultat pr. A & B-aktie (EPS) i kr. (udvandet værdi)... 5,7 5,0 12,3 12,3 23,3

10 side 10 af 20 BALANCE PR. 30. JUNI 2019 AKTIVER 30/ / / Note Anlægsaktiver Domicilejendomme Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Igangværende ombygning Investeringsejendomme Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Langfristede aktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver AKTIVER

11 side 11 af 20 BALANCE PR. 30. JUNI 2019 PASSIVER 30/ / / Note Aktiekapital Foreslået udbytte Overført overskud Egenkapital Udskudt skat Hensatte forpligtelser Realkreditinstitutter Renteswaps Langfristede forpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Deposita Selskabsskat Anden gæld Renteswaps Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser PASSIVER Note 12 Finansiel gearing

12 side 12 af 20 EGENKAPITALOPGØRELSE Koncern Aktie- Aktiekapital kapital Overført Foreslået A-aktier B-aktier overskud udbytte I alt tkr Egenkapital A- og B-aktier 1. oktober Udbetalt udbytte Periodens resultat (totalindkomst) Egenkapital A- og B-aktier 30. juni Egenkapital A- og B-aktier 1. oktober Udbetalt udbytte Periodens resultat (totalindkomst) Egenkapital A- og B-aktier 30. juni

13 side 13 af 20 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. OKTOBER JUNI 2019 Pengestrømme fra driftsaktivitet Modtagne pantebrevsrenter Andre finansieringsindbetalinger Andre indtægter Huslejeindbetalinger Renteudbetalinger Driftsomkostninger og øvrige udbetalinger Omkostninger ved salg af nødlidende panter Selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pantebrevstilgang Pantebrevs- og aktieafgang Deposita, indbetalinger Anlægsinvesteringer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Låntagning, kreditinstitutter Låntagning, realkreditinstitutter Afdrag, realkreditinstitutter Udbytte Deposita, udbetalinger Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nettoforskydning i likviditet Likvider primo Likvider ultimo

14 side 14 af 20 SEGMENTOPLYSNINGER Koncern Investerings- Pantebreve Obligationer Aktier ejendomme Øvrige I alt Koncern 2018/19 Indtægter (realiserede) Dagsværdiregulering Bruttoindtjening Aktiver Anlægsinvesteringer Forpligtelser (segmenter) Koncern 2017/18 Indtægter (realiserede) Dagsværdiregulering Bruttoindtjening Aktiver Anlægsinvesteringer Forpligtelser (segmenter) Segmenternes bruttoindtjening indeholder ikke afskrivninger og renteomkostninger. Der er således asymmetri mellem renteomkostninger og forpligtelser. For en specifikation fra bruttoindtjening til periodens resultat henvises til koncernens resultatopgørelse. Segmentet pantebreve indeholder regulering til dagsværdi for kreditrisiko med ( ). Der er i regnskabsperioden foretaget en positiv regulering til dagsværdi for kreditrisiko for pantebreve og tilgodehavende pantebrevsydelser med ( 1.449) jf. note 3. Regulering til dagsværdi for kreditrisiko foretages for pantebreve på baggrund af et individuelt skøn, og for tilgodehavende pantebrevsydelser dels som en sumhensættelse og dels på baggrund af et individuelt skøn. Bruttoindtjeningen for alle segmenter indeholder posten regulering til dagsværdi, der ikke er en kontant indtægt/omkostning. Posten er specificeret i note 4. Bruttoindtjening i segmentoplysningerne kan afstemmes til koncernens delårsresultat før skat således: Koncern Bruttoindtjening Finansieringsomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre indtægter Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før skat

15 side 15 af 20 Forpligtelser i segmentoplysningerne kan afstemmes til koncerntotalerne således: Koncern Forpligtelser, segmenter Anden gæld Rente- og valutaswaps Periodeafgrænsning Forpligtelser Opgørelse af basisindtjening Finansieringsindtægter Huslejeindtægter Andre indtægter Nettotab/gevinst, pantebreve Direkte omkostninger, værdipapirer Direkte omkostninger, ejendomme Finansieringsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Basisindtjening Finansieringsindtægter Pantebreve, renter Obligationer, renter Kursavancer, pantebreve Kursavancer, obligationer Kursavance, aktier Valutaswaps Valutakursreguleringer, værdipapirer Andre finansieringsindtægter

16 side 16 af Nettotab/gevinst, pantebreve Konstaterede nettotab på pantebreve og tilgodehavende pantebrevsydelser Regulering til dagsværdi for kreditrisiko, pantebreve og pantebrevsydelser Tab/avance ved salg af ejendomme overtaget med henblik på videresalg Omkostninger ved salg af nødlidende panter Hensættelse til tab på ejendomme overtaget med henblik på videresalg Indgået på tidligere afskrevne fordringer Regulering til dagsværdi af finansielle aktiver Regulering til dagsværdi, pantebreve Regulering til dagsværdi, obligationer Regulering til dagsværdi, aktier Finansieringsomkostninger Kreditinstitutter Renteswaps, kreditinstitutter Renteswaps kreditinstitutter, regulering til dagsværdi Kurstab/-gevinst på udlandslån m.v. netto Realkreditinstitutter Renteswaps, realkreditinstitutter Realkreditinstitutter, regulering til dagsværdi Renteswaps, realkreditinstitutter regulering til dagsværdi Omkostninger ved optagelse af gæld til realkreditinstitutter Andre renteomkostninger Personaleomkostninger Bestyrelse, vederlag Gager og lønninger Bidragsbaseret pension Andre omkostninger til social sikring Øvrigt personale i alt Personaleomkostninger i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere

17 side 17 af 20 I henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. kan det oplyses, at lønpolitik og praksis er i overensstemmelse med krav om sund og effektiv risikostyring. Vederlag i moderselskab til direktion og ansatte i regnskabsåret (i alt to personer), der har væsentlig indflydelse på moderselskabets risikoprofil, udgør kr. 3,0 mio. (kr. 2,6 mio.). 7. Selskabsskat Skat af periodens ordinære resultat kan forklares således: Beregnet skat 22% af periodens resultat før skat Skatteeffekt af: Ikke skattepligtige indtægter, omkostninger, værdireguleringer m.m Effektiv skatteprocent... 22,88% 22,20% Skatteaktiv 1. oktober Overført til DI-Ejendoms Invest A/S Regulering af udskudt skat Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen Skatteaktiv 30. juni Udskudt skat 1. oktober Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen Udskudt skat 30. juni Udskudt skat i alt 30. juni Værdien af den udskudte skat fordeles således: Investeringsejendomme Finansielle anlægsaktiver, regulering til dagsværdi for realkreditinstitutter og kreditinstitutter m.m Fremførbare skattemæssige underskud Udskudt skat Udskudt skat beregnes med en skattesats på 22%. Skatteaktivet indregnes, i det omfang det forventes at kunne realiseres i form af fremtidige skattemæssige overskud. Det kildeartsbegrænsede tabsfradrag på aktier er ikke indregnet i det skattemæssige underskud. Underskuddet udgør pr. 30. juni 2019 kr. 97,5 mio. (kr. 97,6 mio.) målt på baggrund af en skatteprocent på 22%, udnyttelsen af tabsfradraget er ikke tidsbegrænset.

18 side 18 af Værdipapirer Pantebreve antal stk Pantebreve fordelt på nominel værdi: Fastforrentede pantebreve: Målt til dagsværdi på grundlag af en gennemsnitlig effektiv rente på 8,25% p.a. (8,5% p.a.) Målt til dagsværdi der i al væsentlighed svarer til pantebrevenes kostpris Fastforrentede pantebreve i alt Cibor pantebreve, målt til dagsværdi på grundlag af pantebrevenes kostpris Beholdningen af værdipapirer i moderselskab og koncern specificeres pr. 30. juni 2019 som følger: Pantebreve Aktier I alt Samlet kostpris Regulering til dagsværdi Regulering til dagsværdi, kreditrisiko Dagsværdi Ved værdiansættelse af pantebrevsporteføljen til dagsværdi er fratrukket regulering for kreditrisiko. Ved værdiansættelse til dagsværdi er ingen opsigelige pantebreve optaget til højere værdi end pålydende eller minimum indfrielseskursen. Forskel i dagsværdi og nominel værdi er ( ), heraf vedrører ( ) regulering til dagsværdi for kreditrisiko. 9. Realkreditinstitutter Kontantlånsrestgæld Dagsværdi af obligationsrestgæld Værdiansættelse af gæld til realkreditinstitutter: Investeringsejendomme, dagsværdi Domicilejendom, amortiseret kostpris

19 side 19 af Kreditinstitutter Dagsværdi af lån (DKK), kreditinstitutter Renteswaps Koncernen har indgået renteswaps til afdækning af renterisici på variabelt forrentede realkreditlån med en kontraktmæssig værdi på nom. kr. 32,9 mio. (kr. 37,0 mio.) og lån fra kreditinstitutter med en kontraktmæssig værdi på kr. 250,0 mio. (kr. 250,0 mio.). De indgåede renteswaps kan ikke indregnes som regnskabsmæssig sikring. Værdiregulering Kontraktmæs- i resultatsig værdi Rest Dagsværdi opgørelsen Renteswaps, realkreditinstitutter i mio. løbetid Koncern 30. juni 2019 Renteswaps cibor 6 måneder DKK 19, Renteswaps cibor 3 måneder DKK 13, Renteswaps, kreditinstitutter Koncern 30. juni 2019 Renteswap (udløbet) DKK 25, Renteswap DKK 25, Renteswap DKK 50, Renteswap DKK 25, Renteswap DKK 25, Renteswap DKK 25, Renteswap DKK 50, Renteswap DKK 25, Rentewaps DKK 25,

20 side 20 af Finansiel gearing Koncernens finansielle gearing opgøres således: Kreditinstitutter Realkreditinstitutter Anden gæld Selskabsskat Likvider Egenkapital Finansiel gearing... 1,52 1,44

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4, 2018/19 Nikolaj Plads 6 side 1 af 20 Postboks 1040 dato 22. februar 2019 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6, 2017/18 Nikolaj Plads 6 side 1 af 22 Postboks 1040 dato 27. august 2018 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5, 2017/18 Nikolaj Plads 6 side 1 af 21 Postboks 1040 dato 28. maj 2018 1007 København

Læs mere

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4, 2017/18 Nikolaj Plads 6 side 1 af 21 Postboks 1040 dato 28. februar 2018 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks 1040 dato 30. august 2017 1007 København

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 8 Nikolaj Plads 6 side 1 af 17 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet. HALVÅRSRAPPORT Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007 København K dato 31. maj 2012 ref. SRL/IK/ls

Investeringsselskabet. HALVÅRSRAPPORT Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007 København K dato 31. maj 2012 ref. SRL/IK/ls Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet. Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af København K dato 23. maj ref.

Investeringsselskabet. Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af København K dato 23. maj ref. Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 12 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet. DELÅRSRAPPORT Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af København K dato 27. august 2012 ref.

Investeringsselskabet. DELÅRSRAPPORT Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af København K dato 27. august 2012 ref. Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 9 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 16 1007 København

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 12 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 1 / 2017 Aarhus, 28. februar 2017 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Bestyrelsen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr.

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2012

Delårsrapport for 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 7 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

LOGOCARE INVEST ApS. Krogsbøllevej Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2017

LOGOCARE INVEST ApS. Krogsbøllevej Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2017 LOGOCARE INVEST ApS Krogsbøllevej 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2017 John Holm Dirigent Side

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018

Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018 Meddelelse nr. 15/2018 c/o SmallCap Danmark A/S Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET KRONPRINSESSEGADE 46 E A/S

EJENDOMSSELSKABET KRONPRINSESSEGADE 46 E A/S EJENDOMSSELSKABET KRONPRINSESSEGADE 46 E A/S Kronprinsessegade 46 1306 København K Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

SETHI EJENDOMME III ApS

SETHI EJENDOMME III ApS SETHI EJENDOMME III ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2014 Faisel Sethi Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

NTR Holding fortsætter bestræbelserne for tilførsel af nye aktiviteter

NTR Holding fortsætter bestræbelserne for tilførsel af nye aktiviteter NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS. Årsrapport for 2017

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS. Årsrapport for 2017 Esplanaden 46, 3. 1263 København K CVR-nr. 32065341 Årsrapport for 2017 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29-06-2018 RH REVISION ApS CVR.NR.:

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 26. september 2019 Årsregnskabsmeddelelse 2018/19 for Dantax

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 Selskabsmeddelelse nr. 5 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Rekord Rens Nord ApS. Årsrapport 1. juli juni 2017 (Opstillet uden revision eller review)

Rekord Rens Nord ApS. Årsrapport 1. juli juni 2017 (Opstillet uden revision eller review) Kirkepladsen 5A 9900 Frederikshavn CVR-nr. 35816631 Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 (Opstillet uden revision eller review) 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere