Ugens transport. Uddannelse og chaufførcoaching føre gode resultater videre ud på landevejene. er mere end computerspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugens transport. Uddannelse og chaufførcoaching føre gode resultater videre ud på landevejene. er mere end computerspil"

Transkript

1 Ugens transport 1 Onsdag 14. november til tirsdag 20. november Nummer 3-1. årgang Postmanden lagde brevene på hylden og satte sig bag rattet Uddannelse og chaufførcoaching føre gode resultater videre ud på landevejene Lastbilsimulator er mere end computerspil Læs mere på side 18. Efterårsprognose fra EU: Økonomien er stadig på dybt vand Læs mere på side 6. Landtransportbalancen mellem Danmark og udlandet viser et stigende underskud Læs mere på side 8. Kranforening vil kåre Danmarks bedste kranfører Læs mere på side 7. PostNord lægger pakkerne i brevboksen Læs mere side 4.

2 Side 2 Velkommen til Ugens transport Du sidder nu med Ugens transport nummer tre foran dig. Vi lancerede Ugens transport 1. november og kan med tilfredshed konstatere, at Ugens transport er blevet hentet ned mange gange siden da. Det gælder både nummer 1, der kan hentes her - og nummer to, der kan hentes her. I nummer tre sætte vi fokus på uddannelse af chauffører. Vi er klar over, at vi ved at vælge dette område, fravælger andre områder. Vi håber, at kunne tage fat i andre uddannelser på transportområdet meget snart og modtager i den forbindelse gerne indlæg og forslag til emner, vi kan tage fat i. Vi håber, at du som læser af Ugens transport vil få lyst til at vide meget mere om transport og derfor besøge vore nyhedssider, hvor vi i hver hverdag i ugen - året rundt bringer store og små transportnyheder. Se mere på: transportnyhederne.dk lastbilnyhederne.dk Du kan finde Ugens transport på websiden: ugenstransport.dk God læselyst. Venlig hilsen Jesper Christensen, chefredaktør

3 Side 3 Danske Havne efter besøg med ny minister: Erhvervshavne kan skabe mere vækst Hvor er der vækst og job i Danmark? Hvor kan innovative virksomheder søge hen og vokse, og hvor kan arbejdsplader findes og muligheder for job skabes? Det er spørgsmål, som ligger mange på sinde. Ifølge interesseorganisationen Danske Havne er svaret erhvervshavnene Danske Havne peger på, at erhvervshavnene på trods af krisen viser vækst og udvikling, hvor det især er de maritime industrier, der har godt fat. - I havnene kan vi hjælpe med forudsætningerne for, at industri og service kan flytte til og vokse. Frem mod 2020 udvider havnene med nye arealer, der dækker 10 millioner kvadratmeter, og havne og virksomheder investerer over 15 milliarder kroner i samme periode, påpeger interesseorganisationen i forbindelse med, at den nye erhvervsog vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) sammen med Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget og Danske Havne var på besøg på havnene i Faaborg og på Ærø. Ifølge Danske Havne kan havne og de maritime virksomheder meget selv. Men det halter efter interesseorganisationens opfattelse med vejnettet til og fra havnene. For at danske havne fortsat kan være vækstmotor i Danmark skal der udvides med et større og bedre vejnet til havnene, mener Danske Havne, som fremfører, at behovet i de både de store og de små havne er entydigt - der er brug for en bedre infrastruktur. Omkring personer arbejder direkte eller indirekte i de danske erhvervshavne. For havnene er ambitionen klar - der skal ske yderligere vækst. Danske Havne har i Havnepakke 3 udarbejdet forslag til infrastruktur, der er klar til at blive udført i Forarbejdet er gjort - kommunerne har pengene, så vi håber, at landspolitikerne vil hjælpe til og afsætte de resterende midler, så trafikale flaskehalse i byer og opland undgås. Der er gevinster ved alle projekterne i Havnepakke 3. Den væsentligste gevinst er, at infrastruktur til havne sikrer vækst, udvikling og sammenhængskraft, siger formanden for Danske Havne, Uffe Steiner Jensen. Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, (SF) og formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget og havneordfører Karin Gaardsted (S) på Faaborg Havn. En bedre infrastruktur til og fra havne vil sikre langsigtet vækst og udvikling i yderområderne. Samtidig vil anlægsarbejdet i projekterne skabe flere job på den korte bane.

4 Side 4 PostNord lægger pakkerne i brevboksen PostNord overfører pakkeforretningen, der i dag ligger i forretningsområdet Logistik i Danmark, til forretningsområdet Breve Danmark. Organisationsændringen samler koncernens kræfter på det danske marked under navnet Post Danmark for at imødekomme den øgede konkurrence på pakkeområdet De seneste år er PostNords pakkeforretning i Danmark blevet udfordret af øget konkurrence og pres på priserne fra konkurrerende virksomheder. PostNord overfører nu ansvaret for pakker, som fra erhvervskunder sender til andre virksomheder og til forbrugere - det hedder med moderne forkortelser B2B og B2C - fra forretningsområdet Logistik til forretningsområdet Breve Danmark. Dermed får Breve Danmark ansvaret for såvel breve som pakker i Danmark, hvilket skal forstærke mulighederne for at effektivisere og tydeliggøre det samlede udbud og styrke PostNords konkurrenceevne på markedet. Organisationsændringen indebærer ingen ændringer i koncernens strategi, hvis primære fokus er på lønsom vækst inden for logistik samt omstillinger for at sikre lønsomheden i brevvirksomheden.

5 Side 5 Bilsynsvirksomhed: Der er lange udsigter til renluft i storbyerne S-R-SF-Regeringen har udsat sit lovforslag om strammere miljøzoner. En ny rapport finansieret af Miljøstyrelsen påpeger, at der er målt overskridelser af EU's grænseværdier for den skadelige gas NO2 på flere gadestrækninger i København En rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) der netop er udkommet, opridser flere scenarier til, hvordan luftkvaliteten kan forbedres i de større byer. - Vi administrerer allerede miljøzoneordningen for lastbiler i de større danske byer ligesom vi forhandler tyske miljøzonemærker til danske bilister på vegne af den tyske regering. Vi har med andre ord allerede den know-how og det netværk med vores mere end 100 synshaller over hele landet, som der er brug for til at løfte opgaven, siger administrerende direktør for Danmarks største synskæde, Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen. Vognmandsmøde sætter fokus på arbejdsmiljø Kjøbenhavns Vognmandslaug og Nordre Birks Vognmandsforening indbyder alle interesserede til møde om den nye situation et år efter, de store bøder til arbejdsgiverne blev introduceret i forbindelse med arbejdsulykker Derudover præsenterer arrangørerne en række muligheder for optimering af driften i virksomheden. Mødet finder sted torsdag 22. november hos Euromaster Danmark A/S i København. Dette arrangement er også skrevet i transportkalenderen.dk. Med et abonnement på transportnyhederne.dk - kan du skrive direkte i transportkalenderen.dk Er du interesseret i et abonnement med intro-rabat, kan du bestille det her: Læs flere nyheder med et abonnement på transportnyhederne.dk - du kan bestille det med introrabat her: Politiet standsede lastbiler En chauffør fik under en tungvognskontrol på Lolland en bøde for at køre uden sikkerhedssele. Politiet udskrev også bøder for overlæs og dårlige bremser Nye tavler skal hjælpe trafikken på Køge Bugtmotorvejen Trafikanterne på Køge Bugt Motorvejen får en hjælpende hånd til at komme nemmere og mere sikkert gennem de kommende års vejarbejde. Vejdirektoratet sætter henover efteråret en række supplerende variable tavler op på motorvejen mellem Greve S og Solrød S, hvor motorvejen skal udbygges fra 6 til 8 spor

6 Side 6 Efterårsprognose fra EU: Økonomien er stadig på dybt vand Udsigterne for EU's økonomi på kort sigt er fortsat spinkle, men EU-Kommissionen forventer, at Bruttonationalproduktet, BNP, gradvist vil begynde at stige i 2013 og yderligere blive styrket i 2014 I 2012 forventer EU-Kommissionen et fald i BNP på 0,3 procent i EU og 0,4 procent i euroområdet, mens der i 2013 forventes en vækst i BNP på 0,4 procent i EU og 0,1 procent i euroområdet. Arbejdsløsheden i EU ventes stadig at være meget høj. De store interne og eksterne ubalancer, der gradvist opstod i årene op til krisen, er ifølge EU-Kommissionens vurderinger ved at blive udlignet, men denne proces vejer fortsat tungt på den indenlandske efterspørgsel i visse lande, og der er stor forskel på den økonomiske aktivitet fra den ene medlemsstat til den anden. Samtidig er den konkurrenceevne, som blev tabt i visse medlemsstater i de første ti år af ØMU'en, gradvist ved at blive genoprettet. EU-Kommissionen forventer derfor en øget vækst i eksporten, efterhånden som tempoet i verdenshandelen genoptages. Yderligere fremskridt i konsolideringen af de offentlige finanser understøtter processen med at genoprette den økonomiske balance. De strukturreformer, der er iværksat, bør begynde at bære frugt i løbet af prognoseperioden. Det bør bane vejen for en større og mere ligeligt fordelt vækst i Væksten i BNP i 2014 forventes at være på 1,6 procent i EU og 1,4 procent i euroområdet. Næstformand og kommissær for økonomiske og monetære anliggender og euroen, Olli Rehn, siger, at Europa undergår en hård proces for at genoprette den makroøkonomiske balance, og den vil vare ved et stykke tid endnu. - Vores fremskrivninger peger på en gradvis forbedring af Europas vækstudsigter fra tidligt i Afgørende politiske beslutninger har lagt basen for at styrke tilliden. Presset på markedet er mindsket, men det er ikke tid at hvile på laurbærrene. Europa skal fortsætte med at forene en sund finanspolitik med strukturelle reformer for at skabe gode forhold for en holdbar vækst og for at sænke arbejdsløsheden fra det uacceptabelt høje niveau, den befinder sig på i øjeblikket, siger han. En beskeden fremgang i 2013 Efter den økonomiske afmatning i andet kvartal 2012, forventes den økonomiske aktivitet ikke genoptaget før udgangen af året. I 2013 forventes en meget beskeden vækst i BNP, inden den tager til i styrke i Nettoeksporten forventes fortsat at bidrage til væksten. Den indenlandske efterspørgsel forventes stadig at være svag i 2013 og vil først genoptage i 2014, idet den fortsat holdes tilbage af den løbende nedgearing i visse medlemsstater og omfordelingen af ressourcer mellem sektorerne. Denne proces forventes at sætte sit præg på arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden forventes i 2013 at toppe lige under 11 procent i EU og 12 procent i euroområdet, dog med store forskelle mellem medlemsstaterne. EU-Kommissionen vurderer, at risikoen for inflationen er

7 Side 7 Kranforening vil kåre Danmarks bedste kranfører Dansk Kran Forening arrangerer i samarbejde med EUC Syd "DM for Kranførere" i forbindelse med Transport Messen 2013, der finder sted i Fredericia i dagene april næste år. Alle, der i det daglige arbejder med kraner, er velkomne til at deltage Der findes ca vognmandsfirmaer, der har kraner monteret på én eller flere af deres biler. Det bliver samlet set til omring 4000 kraner, som på et eller andet tidspunkt bliver betjent af en kranfører. Hvis man selv er - eller kender en, der er dygtig til at køre med en lastbilmonteret kran, kan man dyste mod andre i et forsøg på at blive en uofficiel Danmarksmester, som kranfører - Normalt er det chauffører, der kører eksportkørsel, der er mest i omtalt i medierne. Vi synes, der er så mange pligtopfyldende, dygtige kranførere, der er meget oversete i det danske transportbillede, siger Jens Kristoffersen fra Palfinger Danmark A/S, der også er bestyrelsesmedlem i Dansk Kran Forening. - Vi håber på med dette initiativ at sætte fokus på kranarbejdet, som også er en vigtig del af transportfaget, siger han videre. Konkurrencen vil byde på forskellige udfordringer i kunsten at føre en kran, og det er lagt i trygge hænder hos nogle af dem, der uddanner og opkvalificerer nutidens og fremtidens kranchauffører. - Vi glæder os over samarbejdet med Dansk Kran Forening om afviklingen af DM for Kranfører på Transport Messen Vi går nu i gang med forberedelserne til at lave en seriøs og tilpas svær test, så vi finder frem til den rigtige vinder af Danmarks Bedste Kranfører, siger Henrik Helios, faglærer hos EUC Lillebælt. Selve mesterskabet bliver afviklet med en teoretisk og flere praktiske prøver i forskellige sværhedsgrader. Der er DM-pokal samt præmier til og 3. pladsen - ligesom alle deltagere får et diplom for deltagelse i mesterskabet.

8 Side 8 Landtransportbalancen mellem Danmark og udlandet viser et stigende underskud Den generelle betalingsbalance er et lyspunkt i den mørke tid for en dansk og europæisk økonomi, der er ramt af krise. Landtransporten viser derimod et stadig større underskud. I 2005 tjente Danmark lidt under 1 mia. om året på landtransport. I 2008 blev tallene røde. I 2011 var underskuddet lige under 2 milliarder kroner og underskuddet ser ud til at blive større i Det er en kendt sag, at vi har tabt konkurrenceevne i de såkaldt gode tider frem til Transportområdet er en god indikator på lønkonkurrenceevnens aktuelle sundhedstilstand, og den er ikke god. Virksomhederne skal være ekstremt innovative for at lukke gabet til de udenlandske konkurrenter, og vi skal sørge for de bedst mulige rammebetingelser for at rette op, siger chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv, som tæller vognmandsorganisationen DTL og speditørernes organisation, Danske Speditører, blandt sine medlemmer. Dansk Erhverv peger på vægt- og hastighedsgrænser, afgifter og gebyrer samt rammebetingelser for tunge transporter som et godt afsæt for forbedringer. - Vi har også netop fået et forslag, der gør det muligt at bruge elektroniske kontrakter i international transport. Det har andre lande haft i årevis, så der kommer vi nu endelig op på niveau, og det er godt, siger Jesper Højte Stenbæk. Lastbil Magasinet sætter dato på en ny transportmesse i 2015 Knap et halvt år før, den nye messe på transportområdet - Transport Messen ser dagens lys i Messe C i Fredericia, sætter arrangørerne dato på den næste udgave af messen. Lastbil Magasinet oplyser, at der er indgået aftale en ny messe, som finder sted i dagene april Det har vist sig, at der var bund i de opfordringer fra branchen, som var årsagen til, at vi lancerede den nye messe. Derfor er det også glædeligt, at vi allerede nu kan se endnu længere frem i tiden sammen med udstillerne, siger Bjarne Routhe fra lastbil Magasinet. - Når vi allerede nu offentliggør vores planer, er det for, at der ikke skal være i tvivl om, at vi ønsker at være en seriøs spiller på messeområdet inden for branchen, og at leverandører og producenter til branchen allerede nu kan planlægge eventuelle salgsaktiviteter ud i fremtiden, siger Bjarne Routhe.

9 Side 9 DTL er tilfreds med yderligere 7,5 millioner kroner til cabotagekontrol I forbindelse med den aftale om en øget indsats mod socialdumping, som S-R-SF-Regeringen og Enhedslisten indgik torsdag, afsatte parierne yderligere 7,5 millioner kroner til kontrol af udenlandske lastbiler - ud over de 10 millioner kroner, som er bevilliget til politiet i Pengene skal målrettets kontrol af cabotagekørsel Aftalen betyder også, at det skal det undersøges, om en fremtidig GPS-baserede kørselsafgift for danske og udenlandske lastbiler kan anvendes til kontrol af cabotage. Et ønske, som DTL har bragt på bane i den politiske debat om kontrol med cabotagekørslen. DTLs administrerende direktør Erik Østergaard er tilfreds med, at S-R-SF-Regeringen har givet kontante bidrag til en øget kontrol i vognmandsbranchen. - Vi ser de yderligere 7,5 millioner kroner som et resultat af, at den øgede kontrol i dette finansår har afsløret de formodninger, som DTL hele tiden har haft om cabotageproblemets voksende omfang. Der snydes på vægten, og både den øgede bevågenhed og den konkrete, målrettede kontrol er medvirkende til, at hverken opdragsgiverne eller de udenlandske vognmænd kan gemme sig i hullerne, siger Erik Østergaard. Det står der i aftalen punkt 4 om den styrkede indsats mod ulovlig cabotagekørsel: Regeringen og Enhedslisten er enige om styrke indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel. Vejledningen om cabotage skal evalueres i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og der skal udarbejdes en kontrolvejledning til politiets operative brug. Desuden skal det undersøges, om et fremtidigt GPS-baserede kørselsafgift for danske og udenlandske lastbiler hensigtsmæssigt kan anvendes til kontrol af cabotage. Ud over de 10 millioner kroner, som er bevilliget til politiet i 2013 til kontrol af cabotagekørsel, er der afsat yderligere 7,5 millioner kroner til denne opgave.

10 Side 10 Dokumentation: Aftalen om en øget indsats mod social dumping Torsdag i sidste uge indgik Enhedslisten og S-R-SF-Regeringen en aftale om at øge sindsatsen mod social dumping. Aftalen indeholder en række initiativer - blandt andet en aftale om bedre kontrol med udenlandske lastbiler, der udfører indenrigstransport i Danmark Aftalen mellem Enhedslisten og S-R-SF-Regeringen indeholder følgende initiativer: - En række initiativer, der styrker Registret for Udenlandske Tjenesteydere - RUT. Samlet udgør de den største forbedring af RUT, siden registret blev indført i Dertil gives Arbejdstilsynet mulighed for at udskrive administrative bøder til udenlandske virksomheder, der ikke er anmeldt RUT. - Udvidelse af hvervgiverpligten til også at omfatte rengøringsbranchen. Det vil sige, at den, der bestiller rengøringsarbejde hos et udenlandsk firma, har pligt til at sikre sig, at rengøringsfirmaet er registreret hos RUT. - Styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere i Danmark. Blandt andet får Skat flere ressourcer til at kontrollere skatteforhold for udenlandske virksomheder. Er de ikke reelt etableret i et andet land, skal de betale skat i Danmark m.v. - Øget brug af arbejdsklausuler ved offentlige udbud. - Bedre kontrol med, om udenlandske lastbiler overholder reglerne om at køre i Danmark - såkaldt cabotagekørsel. - Bedre informationer til udenlandske virksomheder og lønmodtagere om det danske arbejdsmarked. Der oprettes en serviceskranke for udenlandske virksomheder, hvor de kan få svar på spørgsmål om det danske arbejdsmarked og blive sat i forbindelse med arbejdsmarkedets parter, hvis spørgsmålet handler om danske overenskomster. - Det undersøges, om det er hensigtsmæssigt at indføre ID-kort for personer, der arbejder på byggepladser.

11 Side 11 Transportvirksomhed samarbejder med kommune om at jobprøve langtidsledige Transportvirksomheden Frode Laursen samarbejder med Skanderborg kommune om at få langtidsledige i jobprøvning og herfra over i ordinære job Jobcentret i Skanderborg kommune har stor succes med at få langtidsledige i jobprøvning, og efter jobprøvning er 50 procent af de langtidsledige selvforsørgende. En af de virksomheder, der samarbejder med den østjyske kommune om at få langtidsledige i jobprøvning og herfra over i ordinære job, er transportkoncernen Frode Laursen. Hos Frode Laursen er 75 procent af de nyansatte i den lokale lager- og pakkeri-afdeling ansat gennem Skanderborg Jobcenter. Lager og Transport - Logistikmagasinet har fået sin egen web-side Forlaget Odsgard, som vi her på redaktionen på transportnyhederne.dk og dermed også Ugens transport har samarbejdet med de seneste par år på nyhedssiden Ugens Erhverv, har med en ny webside sat elektronisk tryk på magasinet Lager og Transport Logistikmagasinet Den nye web-side giver en hurtigt overblik over de forskellige områder, magasinet dækker - eksempelvis lagerstyring, lagerindretning, lagerhoteller, spedition, uddannelse, havne, transport og distribution. Lager og Transport - Logistikmagasinet kan ses på webadressen ltl.dk. Langtidsledige, der har været i jobprøvning hos Frode Laursen, men hvor interessen i virkeligheden ligger i et arbejde i en anden branche, har Frode Laursen også hjulpet videre. Det er sket ved, at Frode Laursen har kontaktet andre arbejdsgivere inden for de respektive brancher, og lægge et godt ord ind for en motiveret langtidsledig. Antallet af langtidsledige er faldet med 25 procent i Skanderborg kommune det seneste år. Regeringen og Enhedslisten styrker indsatsen mod økonomisk kriminalitet Regeringen og Enhedslisten har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven indgået en aftale om en markant styrkelse af indsatsen over for systematisk og organiseret økonomiske kriminalitet. Toget trækker gastransporter væk fra vejene Transporterne fra Kosan Gas' nyåbnede omlastningsstation for flydende gas (LPG) på Muruvik kører med CargoNet hele vejen fra Göteborg til Muruvik. Den første transporten afgik 30. oktober og siden da er vejen blevet aflastet for transpprter med lastbil Ifølge norske CargoNet svarer det til sparede kilometer på vejene hvert år. Den nye omlastningsstation 20 kilometer fra Trondheim i det nordlige Norge reducerer CO2-udslippet med kg årlig. Der til kommer, at CargoNet's godstog på årsbasis bruger 82 procent mindre energi, reduserer CO2-udslip med over 94 procent og NOx-udslip med 86 procent, sammenlignet med en situation, hvor samme mængde gods skulle fragtes med lastbil ad landevejene.

12 Side 12 Egenkapitalen hos lastbilforhandler er skrumpet med 318 millioner kroner Da Lastas-koncernen afsluttede sin årsrapport 31. december 2007 var egenkapitalen på 336 millioner kroner. Gennem flere år havde koncernen kunnet lægge overskud efter overskud til egenkapitalen. I eftersommeren 2008 kom krisen og begyndte at æde af koncernens egenkapital Af: Jesper Christensen År efter år har krisen taget en bid. Efter 2008 havde krisen gnavet egenkapitalen ned til 309 millioner kroner. I 2009 var biddet så stort, at egenkapitalen kom ned på 256 milloner kroner. I 2010 var egenkapitalen gnavet ned til 211 millioner kroner. Den helt store bid blev taget i 2011, hvor der blev gnavet 152 millioner kroner af, så egenkapitalen pr. 31. december 2011 var på 59 millioner kroner. I løbet af de første tre kvartaler af 2012 er egenkapitalen blevet yderligere 41 millioner kroner mindre, så den efter tredje kvartal er på lidt under 18 millioner kroner. Det er i stor udtrækning nedskrivninger på materiel og finansielle omkostninger, der er årsag til, at egenkapitalen er blevet mindre år for år. Driftsresultaterne (EBIT) for Lastas-koncernen var positive i årene 2007, og 2008, mens de var negative i 2009 og 2010 med henholdsvis 22 og 10 millioner kroner. I 2011 var driftsresulatet atter positivt med 3 millioner kroner. Ifølge Lastas' årsrapport for 2011 er koncernens soliditet - egenkapitalen i procent af aktiver - faldet fra 22,4 procent efter 2007 til 4,4 procent efter Lastas A/S' forventninger er stadig et underskud på kroner for 2012 Fredag formiddag i sidste uge efter en ekstraordinær generalforsamling godkendte bestyrelsen med to nye medlemmer delårsrapporten for juli kvartal, der viste et underskud på kroner. For et år siden viste den tilsvarende delårsrapport et overskud for tredje kvartal på kroner Selvom resultatet på bundlinien er negativt, er driftsresultatet for årets tredje kvartal positiv med kroner mod kroner.

13 Side 13 Statoil åbner for AdBlue i Knudstrup mellem Vejle og Viborg Fremover kan lastbiler tanke AdBlue på A13 mellem Vejle og Viborg. Statoil i Knudstrup har gennemgået en komplet renovering og tilbyder nu både væsentlig større kapacitet og AdBlue til lastbilerne, der kører hovedvejen mellem Vejle og Viborg Hverdagen er vendt tilbage hos Statoil i Knudstrup. Den sidste gravko er kørt væk, og håndværkerne har ryddet op efter sig. Statoil-station er gennem de seneste måneder blevet ombygget for et større millionbeløb og fremstår nu i helt nye klæder, hvilket især kommer de mange lastbilchauffører til gode, som dagligt kører på hovedvejen mellem Vejle og Viborg. Lastbilerne kan nu tanke både AdBlue og diesel i Knudstrup - uden ventetider, da stationen også har fået væsentlig større kapacitet ved dieselstanderne. - Jeg er meget glad for vores nye station. Vi kan nu dække et stort behov, som mange chauffører har givet udtryk for. Tidligere skulle de finde en anden station, når de skulle tanke AdBlue, så en gang om ugen kørte de forbi på landevejen uden at komme ind til os, som de plejer, siger Allan Elkjær, indehaver af Statoil i Knudstrup. Allan Elkjær har i forbindelse med ombygnigen samarbejdet med et rådgivende ingeniørfirma, som blandt andet har optimeret svingbanerne, så anlægget er blevet mere tilgængeligt. Stationen har udover AdBlue-anlægget øget kapaciteten til fire lastbilstandere, hvoraf de to har slavestandere, som gør det muligt at tanke fra to sider. - Vi har prøvet at sætte os i chaufførernes sted og skabe en station, der lever op til deres krav. Der er blandt andet to betalingsautomater nu, så man kan tanke døgnet rundt uden ventetid, siger Allan Elkjær. Lys i mørket I forbindelse med ombygningen har stationen også fået LED-belysning på hele udendørsarealet, så den nu er oplyst alle døgnets timer. Det er noget mange chauffører sætter pris på. - Belysningen spiller en væsentlig rolle for kundernes oplevelse af stationen. Vi har mange chauffører, der tanker om aftenen og natten, og for dem er det nemmere og tryggere at betjene et fuldt oplyst anlæg. LED-teknologien åbner nogle nye muligheder, som naturligvis skal komme vores kunder til gode, siger Allan Elkjær.

14 Side 14 Renovationsaggregat tager strøm på støjen Stiholt Hydraulic leverer el-dreven NTM renovationsaggregat, som giver plads til fuglekvidr frem for motorstøj. - Det er en kæmpe forskel. Når bilen kører på el, er den helt stille. Man kan faktisk ikke høre den. Og først troede jeg, at den var slukket. Det er en helt klart en gevinst for alle, både chauffører, vores kunder og ikke mindst for miljøet, siger bestyrelsesformand i Provas' forsyningsselskaber, Bent K. Andersen, som var med ude at tømme affaldsbeholdere på Nederbyvænget i Haderslev Bent K. Andersen fik både en tur i en almindelig dieseldrevet renovationsbil og en el-drevet bil af samme type. EL-len, som den el-drevne bil hedder, benytter el i stedet for diesel ved selve komprimeringsprocessen, når affaldsbeholderne bliver tømt. Dieselmotoren slukker og el-delen tager over, når bilen holder stille. Resultatet er blandt andet langt mindre støj ude i villakvartererne. Og det mærkede Bent K. Andersen. - Først troede jeg, at den var slukket. Det er en helt klart en gevinst for alle, både chauffører, vores kunder og ikke mindst for miljøet, siger Bent K. Andersen. El-drift giver dieselbesparelse i tæt bebyggede områder Ved at lade el drive affaldsaggregatet på en renovationsbil er der brændstofbesparelser at hente. Jens Hansen, der er chauffør på en renovationsbil med eldrevet affaldsaggregat mærker den tydeligt. Før skulle han tanke diesel hver anden dag. Nu kan han nøjes med at tanke hver fjerde dag - Vi har tømninger om dagen, og for hver eneste tømning benytter vi el frem for diesel. Det er især en fordel, når vi tømmer de små affaldsbeholdere, fordi bilen bruger mindre el ved de små end ved de store beholdere, siger han. Det betyder også, at fordelen ved EL-len er størst i områder med tæt bebyggelse. For jo flere tømninger inden for et lille område, jo større el-forbrug har den i forhold til diesel, som bilen bruger, når den kører.

15 Side 15 Chaufførerne leverede besparelser på mellem 10 og 15 procent Scania i Danmark greb chancen, da den opstod og benyttede en demobil til at vise, at det nytter at uddanne chauffører i at udnytte brændstoffet bedst muligt. 15 chauffører var med i testen, som blev gennemført over en 66 kilometer lang rute i Sydjylland med to gennemkørsler Jens Bækgaard forklarer, at den rute, som de15 chauffører og vognmænd på skift skulle køre gennem to gange i det sydjyske, var lagt ud fra et synspunkt om, at den skulle ligne en langturstransport med mest motorvejskørsel, lindt mindre landevejskørsel og noget kørsel i byområde. Under vejs skulle chaufførerne gennem et par pundkørsler og nogle lysregulerede kryds. På første tur kørte chaufførerne som de plejede uden forudgående instruktioner i, hvordan de skulle køre bilen eller hvordan de kørte mest økonomisk. Derefter blev de instrueret i brændstoføkonomiske kørsel - hvor et af kernepunkterne var, at de skulle passe på den energi, de havde brugt for at få lastbilen op i fart - bevægelsesenergien skulle bruges til bevægelse og ikke omformes til varme i bremser eller retarder under opbremsninger, som kunne være undgået ved at se lidt længere frem, læse trafikforholdene og dermed forudse opbremsninger ved lysreguleringer og rundkørsler - eller lade lastbilen rulle det sidste stykke over bakken frem for at fyrre op under hestene for derefter at bremse dem op igen på vej nedad.

16 Side 16 - Vi ville gerne vise, at chaufføren er et vigtigt element, når det gælder om at begrænse omkostningerne, siger Jens Bækgaard. Hver måned udarbejder Jens Bækgaard en rapport over, hvordan man som chauffører har kørt. Efter at have de 15 chauffører gennem testruten to gange, underbyggede resultaterne jens Bækgaards udmelding. Rapporten indeholder punkter som: Den anden tur viste, at der var mellem 10 og 15 procent at spare på brændstofkontoen. - påløb - hvor man lader bilen rulle hen mod kryds og rundkørsler, hvor man de fleste gange skal bremse op - Det fleste kunne hente 300 meter for hver liter dieselolie, siger han til Ugens transport og fortsætter: - Det var og er en øjenåbner for mange chauffører. - tomgang - unødvendig tomgang er spild af energi - opbremsninger - kan man lade lastbilen rulle frem for at bremse op, er der energi at spare Bevar energien For Jens Bækgaard er det vigtigt at understrege, at det vigtigeste er at holde fast i energien - bevægelsesenergien - når man kører lastbil - uanset om den hører til i den lettere ende - eller om det er et fuldt lastet vogntog med fem på 40 ton eller et syv-akslet på 54 ton eller et modulvogntog på 60 ton. Når først lastbilen eller vogntoget er oppe i fart, skal man passe på den ved at være fremsynet. Og de resultatet, man som chauffører eller vognmand har opnået på et kursus i økonomisk kørsel, bør behandles på samme måde. Når man nu har brugt energi på at tage på kursus, skal den ikke brændes af i en opbremsning, hvor indhøstet viden og erfaring lægges på hylden i en hverdag præget af leveringstider, kundeservice, rangering og rengøring. Budskabet er, at erfaringerne skal vedligeholdes, ellers vil de opnåede resultatet hurtigt svinde ind igen og lande i nærheden af udgangspunktet. - hårde opbremsninger - hårde opbremsninger skal først og fremmest bruges i uforudsigelige situationer - Jeg sender rapporten direkte til chaufførens egen e- mailadresse og ringer ham op en uges tid efter for at snakken med ham om, hvad han gør godt og hvor der er plads til forbedringer, siger Jens Bækgaard, som i øjeblikket er coach for omkring 100 chauffører. - Interessen for vores tilbud om coaching af chauffører er voldsomt stigende, siger han til Ugens transport. En anden væsentlig idé med testen var at vise, at en Euro 6 lastbil fra Scania var mindst lige så økonomisk at køre i, som en Euro 5 lastbil. I den forbindelse tilbyder Scania at coache chaufførerne. Selvom ordet er hentet ude i de internationale sprogbegreber handler det på landevejsniveau om, at man indgår en aftale med eksempelvis Jens Bækgaard hos Scania om, at han må følge chaufføren på bilen via den kommunikationsenhed, den er forsynet med.

17 Side 17 Coaching af chauffører fastholder de første resultater Jens Bækgaard hos Scania i Kolding er en af to medarbejdere, der står på sidestriben og vejleder lastbilchauffører, når de til dagligt skal holde fast i den brændstoføkonomiske kørsel, de har opnået - eksempelvis gennem chaufførtræning Her i efteråret, hvor temperaturen er faldet, ligger gennemsnittet stadig højt på 2,9 km/liter. Det viser efter Jens Bækgaards opfattelse, at det nytter at fokuserer på brændstoføkonomisk kørsel i hverdagen - hver dag. Det gavner miljø, brændstofkontoen og kan derudover have positiv afsmitning i form af mindre slid og færre skader. Jens Bækgaard siger til Ugens transport, at han godt er klar over, at hver chauffører har deres specielle rute og dermed forskellige forhold. I øjeblikket er Jens Bækgaard coach for omkring 100 lastbilchauffører, som han følger fra sidestriben via de informationer om chaufførernes daglige kørestil, som han har fået lov til at hente ned via lastbilernes kommunikationsenhed. Hos en transportvirksomhed i det midtjyske kører omkring 45 chauffører. Da aftalen om at Jens Bækgaard skulle være coach for chaufførerne, når det gjalt brændstoføkonomi, kørte chauførrerne gennemsnit 2,6 km/liter dieselolie. Da sommeren stod på sit højeste var gennemsnittet for alle chauffører kommet op på 3,0 km/liter. - Der er forskel på kørsel om natten og om dagen. Der er også forskel på at køre i Søhøjlandet ved Silkeborg og så op til Aalborg, siger han. men understreger samtidigt, at der er er noget at hente alle steder. Og hvis der er stor forskel på to biler, hvor chaufførerne ellers kører nogenlunde ens under tilsvarende forhold, kan det være en god idé at se på den dårligste lastbil. Måske trænger ventilerne til at blive justeret, eller måske kører akslerne skævt. Transportvirksomhed ser på brændstofforbruget K. Hansen Transport, der har hovedsæde i Vejen, og som blandt andet kører for Transportgruppen, sætter i løbet af de næste måneder et forsøg med Scania i gang, som skal nedbringe brændstofforbruget Forsøget går i gang, når K. Hansen Transport får to nye Scania-trækkere leveret med Scania's Ecolution-system. Systemet er et driving-system, som guider chaufføren til blandt andet at reducere brændstofforbruget. Hos K. Hansen Transport ser de frem til forsøget, som kan danne baggrund for flere fremtidige løsninger til reduktion af brændstofforbrug Ugens transport og - dermed ugenstransport.dk reduceret udledning - bliver af udgivet CO2 og af partikler. transportnyhederne.dk

18 Side 18 Lastbilsimulatorer er blevet mere end et computerspil Hos TUC A/S, som blandt andet uddanner lastbilchauffører, har man taget en ny generation af lastbilsimulatorer i brug. Her på Ugens transport fik vi for ganske nylig lejlighed til at køre en tur i simulatorens lastbil, der første os ud på sneglatte veje og ind i byen med parkerede biler langsvejene Mandag 5. november klokken havde TUC indbudt til en testtur i den nye lastbilsimulator, som uddannelsesvirksomheden har fået adgang til via samarbejdet med tyske Dekra, som opererer inden for samme område - men syd for grænsen. Der er faktisk tale om, at TUC har fået adgang til tre forskellige lastbilsimulatorer bygget ind i en særlig trailer, der kan foldes ud og dermed give plads til kontrolrum og rum til det lastbilførerhus, hvor kørslen foregår. Den lastbilsimulator, som TUC havde rådighed over den første uge i november, var trukket af en Volvo FH, som stod grøn og frisk på pladsen ved Danske Fragtmænd i Logistikparken i Aarhus. Vi blev budt indenfor, hvor vi blev mødt af instruktøren hos TUC DK, Benny Bay Nielsen. Han åbnede straks døren til lastbilen i simulatorrummet - en MAN TGS. TUC har via samarbejdet med Dekra mulighed for at tilbyde træning i distributionsbiler i form af en MAN TGS, eller i en af de større lastbiler i form af en TGA eller en TGX. Vel placeret bag rattet var det første indtryk, at der er sket væsentlige opdateringer og forbedringer af udsynet gennem vinduerne - både til siden og forud gennem frontruden. Den første simulator, som blev præsenteret i Vejle for en del år siden, fungerede fint - men man skulle som testchauffør gøre en pæn indsats for at føle, at man kørte i en lastbil på landevejen og ikke i et computerspil.

19 Side 19 Det var den gang. I den lastbilsimulator, som TUC præsenterede, var der skruet ned for computerspillet og op for det realistiske indtryk. Det kræver dog stadig en indsats at omstille sig fra en køretur ude på virkelighedens veje og så til en tur i simulatoren. brændstoføkonomisk. Når der trænes i brændstoføkonomisk kørsel ude i trafikken på vejene, kan resultaterne være svære at sammenligne helt præcist. Trafikken kan være mere eller mindre tæt, og vejret kan ændre sig som vinden blæser. I simulatoren kan forholdene være de samme fra gange til gang - og fra chauffør til chauffør. Benny Bay Nielsen forklarer, at det er derfor, at chauffører, der skal gennemgå et kursus, hvor der indgår en lastbilsimulator, allerførst får lov til at sætte sig ind i lastbiler for at fornemme, hvordan den er, inden det går løs med testtur nummer ét - og efterfølgende tur nummer to. Simulatorkørsel er fri for skader Når TUC åbner døren til lastbilen i simulatoren er fokus i langt de fleste tilfælde at træne chaufførerne i at køre mere Når det gælder trafiksikkerhed, kan manden i kontrolrummet køre det samme program i gennem med hensyn til forhindringer og øge udfordringerne så de fleste til sidst bliver impliceret i et trafikuheld. Benny Bay Nielsen peger også på, at lastbilchauffører, der skal køre med modulvogntog, kan øve sig i at bakke med de lange vogntog i simulatoren, så de er bedre rustet, når det går løs på virkelighedens omkoblingspladser og terminaler.

20 Side 20 Postmanden lagde brevene på hylden og satte sig bag rattet I 2009 valgte Jan Kristensen efter længere tids sygdom at skifte postbilen ud med en fragtvogn. Et år senere sagde han også ja til en uddannelse som godschauffør. I dag har han papir på sine mange års erfaring med transport. Papirer han også kan bruge, hvis han skal ud og søge et nyt job Fordi Jan Christensen ikke havde en egentlig uddannelse som godschauffør, tilbød firmaet ham en uddannelse til godschauffør. Netop fordi Jan Kristensen havde så mange års erfaring som postmand, kunne han få merit og tage uddannelsen til godschauffør på to et halvt år i stedet for fire. - Jeg havde nok aldrig drømt om, at jeg skulle i lære igen. Jeg skulle da også lige tænke over det et par dage, før jeg sagde ja, fortæller Jan Kristensen, fragtmand hos HLS Fragt og fortsætter: - Det har da også været svært at komme tilbage i skole. Jeg har lidt en smule af hukommelsestab i forbindelse med min sygdom, så det sværeste var nok svendeprøven, hvor man skulle huske alt det, man havde lært, siger han og tilføjer: - Men alt i alt har det været nogle meget lærerige år på mange måder. Med god opbakning fra både firmaet og hjemmefronten kom Jan Kristensen gennem uddannelsen. I forrige uge fik han overrakt skolebeviset som elev nr. 100 i år på afdelingen for mekanik, tansport og logistik på Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse - i Slagelse. Opkvalificerer transportbranchen Ejer af HLS Fragt er ikke i tvivl om, at uddannelse ikke kun er godt for den enkelte medarbejder, men også for branchen generelt. - Vi har fem til otte medarbejdere i uddannelse i løbet af året. Både fordi det er godt for os at have god, kvalificeret arbejdskraft, men også fordi det generelt betyder et løft i uddannelsesniveauet i branchen, siger Jens Ole Larsen, ejer af HLS Fragt og fortsætter: 46-årige Jan Kristensen arbejdede i 21 år som postmand, indtil han blev syg. Efter at have lagt sygdommen bag sig, skiftede han branche til godstransport, hvor han blev ansat hos HLS Fragt. - Mange har dårlige erfaringer med uddannelse og kunne ikke drømme om at tage en uddannelse. Men når de har tænkt lidt over det og talt med deres kollegaer, er de alligevel positive. Mange af dem bliver faktisk også gladere for deres arbejde.

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Lørdag 30. august 2014 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyrer Jes Hansen 2. Status om nye og gamle medlemmer i gruppen. 3. Grundig

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Generalforsamling den 8. marts 2014 BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Året 2013 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. Den økonomiske

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Indhold 1. Private leverandører af geodata sikrer roadpricing på tværs af grænser i EU 2. Hvor langt kom vi egentligt

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere