Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre"

Transkript

1 Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

2 Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker med små lagre har. 1 2 Transport- og adgangsveje Underlag, ramper og trapper 4 6 En hverdag, hvor medarbejderne typisk kun opholder sig i kortere tid på lageret, hvor de benytter få simple tekniske hjælpemidler, modtager mindre partier varer og ikke har ret mange håndteringer. Lagerpladsen er ofte små kælderrum, smalle reoler i gangene, tætpakkede baglokaler og små stødpudelagre i selve butikken. Varemodtagelsen kan være indrettet i en varegård, men kan også være på fortovet uden for bagdøren, på en parkeringsplads i en lille baggård eller på en trafikeret sidevej Flugtveje og nødudgange Friplads ved brug af tekniske hjælpemidler Arbejdshøjde og fri arbejdsplads Reoler og vareplacering Sikring mod nedfald af varer Kunstig belysning De begrænsede fysiske rammer gør, at butikkerne kan have brug for inspiration og ideer til, hvordan de små lagre bliver indrettet bedst muligt, så de lever op til reglerne om et godt arbejdsmiljø. Det er det, denne vejledning kan bruges til Orden og sikkerhed Varemodtagelse og ompakning Brug af stiger Indeklima Kartonknive 24 BAR handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for detailhandelsområdet og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i branchens virksomheder. BAR Handel er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet og er nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i over ensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurde ret vejled ningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 1 Transport- og adgangsveje Der skal være god plads i både højde og bredde til personen, det tekniske hjælpe middel og de varer, der transporteres. Det gælder også ved døre og porte til og fra lageret samt på trapper. Der skal minimum være en frihøjde på 2,1 meter fra gulv til loft, på gange og døre, I passerer ved transport af varer. Husk: Afmærkning og evt. polstring af vandrør og lignende Ved brug af palleløfter, sækkevogn eller rullebord på lagerområdet, bør der som tommelfingerregel være centimeter fri luft på hver side af det, der transporteres. Ved passage gennem en dør eller en port, bør der være omkring 20 centimeter fri luft på hver side. Hvis der nogle steder er mindre plads, skal der køres langsomt med varerne for at undgå klemte fingre og andre uheld. Frihøjden kan over kortere afstande være lavere end 2,1 meter, hvis der i loftet er rør, ledninger eller andre faste installationer, som I ikke kan flytte. Alle skal dog fortsat kunne gå oprejst. Hvis installationer sidder lavere end 1,9 meter, skal stederne være tydeligt markerede, og rørene eller ledningerne bør være polstrede med skumgummi eller lignende, så det ikke gøre ondt at ramme dem. 2,1 M 1,9 M Hvis transport- og adgangsvejene anvendes som flugtvej må frihøjden i flugtveje intet sted være mindre end 1,9 meter. 20 CM 20 CM På trapper skal der minimum være en frihøjde på 2 meter fra hvert trappetrin til loftet. Trapper skal være minimum 1 meter brede i almindelige transport-, adgangs- og flugtveje. Fungerer trappen som en nødtrappe, skal den være mindst 70 centimeter bred. En trappe, gang eller dør skal være ca. 1 meter bred, hvis der skal være tilstrækkelig plads til at bære kasser og varer CM CM 1 M 4 5

4 2 Underlag, ramper og trapper For at kunne gå og stå sikkert på lageret, og så det ikke bliver for tungt at trække og skubbe varer, er det vigtigt, at gulve, ramper, repos og trapper er i ordentlig stand. Generelt skal underlaget være stabilt, jævnt, vandret, fri for generende genstande og rod, og det må ikke være glat. Underlaget skal sikre et godt fod fæste. Eksempelvis har friktionen mellem fodtøjet og underlaget betydning for, om man kan færdes sikkert og for, hvor meget man kan trække og skubbe uden følelsen af, at læsset er for tungt. Underlaget bør give så lille køremodstand som muligt, når man trækker og skubber på lageret. Hvis der er ujævnheder, som man ikke kan fjerne, kan man bruge palleløfter, sækkevogn eller rullebord med større eller luftfyldte hjul. Ved f.eks. grus eller tykke tæpper bør man overveje at udskifte underlaget til en stabil overflade for at lette arbejdet. Kravene til underlaget er det samme for udendørs arealer som for indendørs. Dog bør underlag i det fri være lette at rydde for sne og is, og de bør ikke samle vand. Niveauforskelle ved dørtrin, trappetrin eller mindre kanter, der skal passeres med palle løfter eller rullebord, kan udlignes med små ramper af plast, træ eller metal. Husk at ramperne skal være forsvarligt fastgjorte, og at de skal have skridsikker overflade. Ved forskel på gulvhøjder på mere end 0,5 meter, bør der være en trappe eller en rampe. Er der indskudte plan, repos eller ramper med mere end 0,5 meters niveauforskel, skal der være et godkendt rækværk ved kanterne. Rækværket skal bestå af en håndliste anbragt i ca. 1 meters højde, knæliste anbragt i ca. 0,5 meters højde og en fod liste, som er mindst 10 centimeter høj. Generelt skal alle niveauspring i gangarealer, også selv om de er lavere end en 0,5 meter, være afmærkede eksempelvis med en gul stribe. På permanente ramper og andre skrå underlag må stigninger maksimalt være 2 centimeter per løbende meter, hvilket svarer til forholdet 1:50. Hvis rampen er kortere end afstanden mellem f.eks. palleløft erens forhjul og baghjul, må stigningen dog være 5 centimeter per løbende meter, hvilket svarer til forholdet 1:20. Ellers bliver belastningen ved træk og skub for stor. Trapper må ikke være for stejle. Det betyder, at vinklen mellem trappen og det vandrette plan ikke bør være større end 45 grader, og trinnets højde ikke bør være højere end 18 centimeter. Trappen skal som minimum have gelænder i den ene side, og gelænderet skal være ført forbi både øverste og nederste trin. Trinene skal være vandrette, skridsikre og behagelige at gå på. Stationære trapper, der forbinder to niveauer, skal være boltet fast. Gangen skal holdes ryddet, og huller og revner skal repareres 6 7

5 23 Flugtveje Underlaget og i nødudgange transport og adgangsvejen Friplads ved brug af tekniske hjælpemidler 4 Antallet og placeringen af flugtveje og nødudgange er beskrevet i regelsæt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og Arbejdstilsynet. Reglerne er omfattende og detaljerede. Ved ombygning eller nybygning af butikker er det derfor en god ide at søge særlig rådgivning for at sikre, at flugtveje og nød udgange er i orden. Når flugtvejene og nødudgangene er etablerede og godkendte, skal de være ryddede og anvendelige. Flugtveje og nødudgange kan være gange, trapper, døre, vinduer eller andre områder af lageret, som bruges normalt, men i nogle butikker kan der være gange og døre, som udelukkende er flugtveje og nødudgange. Oversigten over nødudgange og flugtveje på lageret bør hænge synligt på en væg, og den skal indgå i introduktions materialet til nyansatte. Flugtveje bør være oplyste eller på anden måde synlige. De skal være ryddet for varer, tekniske hjælpemidler og inventar både indenfor og udenfor lageret. Hvis lageret ikke er indrettet, så det er nemt og overskueligt at se, hvor flugtveje og nødudgange er, skal der hænge sikkerhedsskilte, som tydeligt viser, hvor flugtvejene er. Foran døre og vinduer, der fungerer som nødudgange, er det en god idé at male et felt på gulvet for at markere, at der ikke må stå varer, tekniske hjælpemidler eller inventar. Markeringen bør man lave på begge sider af nødudgangen, så døren eller vinduet ikke bliver blokeret. Læs mere om flugtveje i Arbejdstilsynets vejledning A flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. Rulleborde, palleløftere og sækkevogne kræver plads, når man bruger dem nogle mere end andre. Overvej derfor hvilke tekniske hjælpemidler, der er mest hensigtsmæssige at anvende. Når man skubber en palleløfter fylder ens krop centimeter foran palleløfteren, når man trækker centimeter. Da palleløfteren med en palle på er omkring 1,50 meter lang, skal der i praksis være 2-2,5 meter fri plads i den bevægelsesretning, man skubber eller trækker. Hvis man skal kunne stille en palle vinkelret ind i en reol eller vinkelret på gangen, bør der lige ledes være et friareal ud for afsætningsstedet på 2-2,5 meter. Vær bevidst om at palleløftere har større pladsbehov og venderadius end eksempelvis rulleborde og sække vogne. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til en palleløfter på lageret, kan man med fordel bruge rulleborde eller sækkevogne til at transportere varerne, da de begge er nemmere at manøvrere. Tydelig afmærkning af flugtveje og om råder hvor der ikke må stilles varer og andet CM + Palleløfter CM + Stang + Palleløfter 8 9

6 5 Arbejdshøjde og fri arbejdsplads Ved indretning af lageret og anskaffelse af nyt inventar, bør det sikres, at der er til strækkelig plads til at udføre arbejdet i gode arbejdsstillinger, og at der er plads til at bruge eksempelvis palleløfter eller sækkevogn. Der bør være en arbejdshøjde på mindst 2,5 meter til loftet i områder på lageret, hvor der er indrettet et fast arbejdssted, og hvor der arbejdes mere end en til to timer om dagen. I mindre støttelagre, eksempelvis under trappe eller lignende små rum, må lofthøjden være mindre, betinget af, at varer kan afsættes og afhentes, uden at I behøver at gå ind i rummet. Hvis der er behov for, at man kan gå ind under en pallereol for at tage en vare, skal der være en frihøjde fra gulv til hylden ovenover på 2,1 meter. I forbindelse med arbejde på lageret er det vigtigt, at der skabes den fornødne frie arbejdsplads. Rækkeafstande ind til varer på pallen på over 45 centimeter kan være belastende for kroppen. Derfor er det en god ide at skabe plads fra to eller tre sider, når man eksempel vis tømmer en palle med varer. Som tommelfingerregel skal man have en friplads på 1 x 1 meter omkring sig, så man frit kan bevæge sig og bruge en rigtig arbejdsteknik, når varer skal løftes. Foran arbejdssteder, hvor der både skal være plads til den, der arbejder på lageret og en kollega, der passerer bagom, bør der være mindst 2 meters fri bredde. 2 M 2,5 M Max. rækkeafstand 45 CM Skal du arbejde ved nederste lagerhylde, har du brug for en fribredde på 1,10 M Når man arbejder ved de nederste lagerhylder og andre steder i lavt niveau, har man dog brug for omkring 1,10 meter omkring sig, mens man kan nøjes med 75 og 90 centimeter fri gulvplads ved stående arbejde ved en hylde. 1,10 M 10 11

7 6 Reoler og vareplacering Valg af reoler til lageret afhænger af, hvilke varer der skal være plads til, og hvordan de bedst placeres. Endvidere skal hylder, lagerreoler og almindelige reoler være stabile, så de ikke vælter eller braser sammen, og varer falder ned. Hvis reolerne står på eksempelvis fliser, SF-sten, asfalt eller lign ende, hvor bolten ikke kan få ordentligt fat, skal det sikres, at bolten på anden vis sidder fast, eksempelvis ved at bruge jordspyd, støbte fundamenter eller lignende. Vær i øvrigt opmærksom på fabrikantens krav. Dobbelt stillede reoler boltes sammen Vanger skal være fastgjorte og sikret med stift I hvilken grad en mindre reol bør boltes fast kommer an på, hvor dybe hylderne er, og hvor tunge varer, der er behov for at stille højt på reolen. Jo højere oppe på reolen, tyngdepunktet befinder sig, jo mere ustabil bliver reolen, og desto større er behovet for at bolte den fast. Hvis der står flere mindre reoler på række, kan stabiliteten forbedres ved at bolte dem sammen med tværstivere i toppen af reolen. På den måde forebygger man også den såkaldte dominoeffekt, hvor en væltet reol vælter den næste. Hvis man skal kunne gå ind under lagerreolen for at hente en vare fra en plukpalle, skal frihøjden til den overliggende vange være i 2,1 meters højde. Hvis pallepladsen kun bliver brugt til opbevaring af paller, er det eneste krav til højden, at der skal være plads til pallen, og at der er 5-10 centimeters fri højde over den for at sikre, at varer ikke skubbes af. Pallereoler skal være tydeligt mærket med den maks imalt tilladte belastning eksempel vis for enden af reolen. Max 1 ton Tydelig afmærkning af bæreevne pr. palleplads Pallereoler skal være boltet fast til gulvet på alle reolben. Hvis pallereolerne står to og to med ryggen mod hinanden, skal kun de yderste reolben være boltet fast i gulvet, mens de to bageste hold skal være boltet sammen. Vanger skal altid være fastgjorte, og de skal være sikrede med en split. For alle typer reoler og hylder gælder det, at de skal repareres med det samme, hvis vang erne bliver bøjede, reolben bliver påkørt, eller reolen på anden måde går i stykker. Enden af reolen skal være beskyttet med et værn, så den ikke bliver beskadiget, hvis den bliver påkørt. Reolben skal boltes fast i stabilt underlag Udskift skadede dele umiddelbart Værn mod påkørsel af ende af reol ud mod kørevej Når reoler skal boltes fast, skal underlaget være stabilt, så bolten sidder ordentligt fast og kan holde reolen. Lagerhylder bør have en tilpas højde og dybde, så de er nemme at komme til. Rækkeafstanden ind på en hylde bør være så kort som mulig og ikke overstige 45 centimeter. Hylder, som sidder højere oppe end 1,6 meter, og som skal kunne nås fra gulvet, bør kun bruges til varer, som vejer under 3 kilo og til let returemballage. Hylder og reoler bør have de tungeste varer i den nederste del og de lettere varer i den øvre del. De tungeste varer bør desuden som hovedregel være så tæt som muligt på hyldens forkant og i en højde mellem midtlårshøjde og albuehøjde. Lagerhylder bør have en passende lav gnidningsmodstand for at lette indsætning og udtagning af varer. Dette er specielt vigtigt, når tunge vare grupper skal håndteres. Jo mere hård og plan overfladen er jo mindre gnidningsmodstand. Hav faste pladser til varerne og tænk på, at pladserne skal være logiske. Eksempelvis er det en god idé at stille de varer, der oftest håndteres, på de hylder, som er nemmest at komme til. Jo nemmere det er at hente og afsætte varer, jo mere motiverer det til at holde orden på hylderne og dermed undgå, at der står varer på gulvet. På den måde bliver det også nemmere at gå rundt på lageret eller køre med palleløfter og rullebord. Vurder jævnligt om hylderne i højde og bredde passer til det aktuelle varesortiment, så varen kan sættes på rette hylde, når den ankommer og lagerkapaciteten udnyttes bedst muligt. Reolerne skal efterses i henhold til leverandørens brugsanvisning normalt en gang årligt

8 7 Sikring 8 mod nedfald af varer Kunstig belysning Det skal være sikkert at gå rundt på lagergange, hvor der er varer placeret i højden Når varer bliver sat på lagerhylder eller bliver stablet i højden, skal varerne være placeret stabilt, og de må ikke kunne vælte ned i lagergangen eller på de arbejdspladser, der er indrettet på lageret. Kasser, der er åbnede, eller paller, hvor folien eller emballagen er brudt, skal være folieret eller på anden måde sikrede, inden de bliver sat i højden på en lagerhylde. Varer på hylder eller varer, som er stablet i højden, må ikke stikke ud i lagergangen på grund af nedfaldsrisiko, og fordi man kan komme til at gå ind i dem. Er der indrettet en arbejdsplads eller en gangvej under en pallereol, skal personer neden under beskyttes mod nedfaldende varer. Det kan gøres ved at montere en fast plade eller net over arbejdspladsen eller passagen. Ved enkeltstående reoler, der står ud i lagerrummet, er det nødvendigt at sikre mod nedfaldende varer på den anden side af reolen, f.eks. når varer sættes på plads i reolen. Bagsiden af reolen skal derfor sikres med et net, en fast bagplade eller andet fra 2 meters højde og opefter. Ved valg af kunstig belysning til lageret, skal det sikres, at lyset er kraftigt nok, giver en passende farvegengivelse og er placeret rigtigt i forhold til arbejdet. I de udendørs arbejdsområder, f.eks. bagindgang, fortov eller varegård og ved udendørs ramper skal der være opsat lamper, der giver et lys på minimum 50 lux. Hvis man i indendørs arbejdsområder skal kunne læse, hvad der står på kasserne, når man skal finde en bestemt vare på hylderne, lave varekontrol, og andet synskrævende arbejde, skal der være tilstrækkeligt med lys på den flade, der skal læses. Som minimum anbefales lux. Hvis man på lageret har brug for at kunne skelne farvenuancer, som eksempelvis turkis og grøn eller at kunne se detaljer og eventuelle transportskader på varerne, bør belysningen i området være på lux og have en god farvegengivelse. Lamper og lysarmaturer bør hænge midt i lagerrummet og i reolgangene, så de nederste hylder bliver bedst muligt oplyst, og det derfor er lettere at se varerne. Samtidig skal lamper og armaturer være placeret og afskærmet på en måde, så de ikke blænder eller reflek terer. Uanset hvor godt et armatur er, lyser det dårligere, hvis det er beskidt. Rengør derfor lysarmaturer med fastlagte mellemrum. I stødpudelagre, som ikke bruges så tit, og i andre områder af lageret, bør belysningen som minimum være på 100 lux. Ophængt belysning skal kunne oplyse de nederste hylder, så selv små labels kan aflæses Kvalitetskontrol kræver mere lys og god farvegengivelse 14 15

9 9 Orden og sikkerhed God orden på lageret gør det nemmere at færdes sikkert på lageret og at finde varerne. Indret lageret, så hver ting har sin faste plads; f.eks. til stiger, palleløfter og rullebord og indret f.eks. en værktøjstavle til tommestok og hobbykniv samt en hylde til førstehjælpskassen. Det skaber overskuelighed og motiverer til at holde orden. Husk at aftale, hvordan I bedst fortsætter med at holde orden aftal hvem der gør hvad og hvornår. FØRSTEHJÆLP Slag og stød oplever man typisk på lageret, hvis varer stikker ud i gangen fra lagerreolen. Sørg derfor for at varerne er skubbet helt ind på hylderne. En anden typisk ulykke opstår, når man skal passere en glasdør, og man ikke har set, at døren er lukket. Det er derfor en god ide, at glasdøre er splintfri eller sikret på anden måde, og at de har en tydelig afmærkning i øjenhøjde f.eks. med gult skilt eller afstribning. Placering kan evt. mærkes op Optør spild eller væsker fra gulv Fald eller snubleulykker kan forebygges ved at holde god orden på lageret. F.eks. ved at holde gange og arbejdsområder fri for varer og tømte paller. Tegn eventuelt linjer på gulvet for at markere de områder, som skal holdes fri for varer, tekniske hjælpemidler og andet. Hold øje med at gulvene ikke er glatte. Hvis der ligger sne, mudder, vand eller lignende på gulvet, så hav retningslinier for at det bliver tørret op med det samme. Huller, løse klinker og andet, man kan snuble over, skal straks repareres. Sko kan også have betydning for sikkerheden. Skoene skal sidde godt fast på foden og bør have en bøje lig og skridsikker sål. Der skal som udgangspunkt ikke anvendes sikkerhedssko. Mange ulykker kan undgås ved, at alle bevæger sig sikkert rundt på lageret, ikke kravler i reolerne, ikke bruger palleløfterne som løbehjul eller kaster varer ned fra hylderne i stedet for at bære dem. Markede glasdøre 16 17

10 10 Varemodtagelse og ompakning Hvis varemodtagelsen ligger ud til f.eks. en gågade, vej eller varegård, som ikke er over dækket, er det en god idé at sikre, at der er plads indenfor, så varerne kan komme ind så hurtigt som muligt. Ved planlægning af hvordan varerne modtages, er det en god idé at sørge for, at der tæt på indgangen til lageret er ledige hylder eller fri plads på gulvet til at stille varerne på. På den måde undgår man også at blokere gange og arbejdsområder. For at undgå flere løft end højst nødvendigt kan det være en god idé at bede leverandøren om at pakke pallen på en bestemt måde. F.eks. pakke de varer der skal bruges først, øverst. Eller pakke de varer sammen, som skal stå samme sted på lageret. Hvis det er nødvendigt at gå skiftevis udenfor og inden døre for at få varerne ind på lageret, skal der være passende arbejdstøj til rådighed, f.eks. varmt, vind- og/eller regntæt tøj. Skal varerne transporteres på en trafikeret vej, en befærdet gågade eller i en varegård, hvor kørende og gående trafik ikke er adskilt, skal medarbejderne have en reflekter ende sikkerhedsvest på, så de let kan ses. Sikkerhedsvesten skal også anvendes, hvis arbejdet foregår i dårligt oplyste udendørsområder. Find ud af hvor brede og høje døre, porte og gangene er og tag højde for det allerede ved bestilling af varerne. Når varerne er pakket og leveret under hensyntagen til jeres pladsforhold, bliver det lettere at køre dem ind og håndtere dem på lageret uden at skulle læsse eller pakke dem om. Måske kan det være rele vant at bede leverandøren levere nogle varer på halv- eller kvart paller i stedet for store paller. Bliver varen eksempelvis leveret på sækkevogn, er det oftest mest praktisk, at der også bruges en sække vogn til at flytte varen videre på lageret for at spare unødvendige løft. For at sikre gode arbejdsstillinger og overblik over pallen bør pallehøjden ikke overstige 1,8 meter. Pallen skal være pakket på en sådan måde, at man ikke behøver at række højere end 1,6 meter for at få fat i varen. Pallehøjde max 1,8 M?! LAGER Sørg for tilstrækkelig afsætningsplads når du modtager varer Tungt arbejde CM under albuehøjde Lettere arbejde CM under albuehøjde Præcisionsarbejde omkring albuehøjde Brug sikkerhedsvest når du arbejder i udendørs områder Arbejdsfladen, hvor man skal stå og håndtere og ompakke returvarer, sende varer til reparation eller ompalletere, bør være stabil og have en arbejdshøjde, som passer til personen og opgaven. Arbejds højden bør være omkring albuehøjde ved præcisionsarbejde, centimeter under albuehøjde ved arbejde med lette varer og centimeter under albuehøjde ved tungt arbejde. Arbejdsfladen kan efter behov være et midlertidigt arbejdsbord af bukke og en træplade eller et højdejusterbart

11 11 Brug af stiger Ved brug af stige er det vigtigt, at stigen er stabil, at der er plads til den, og at underlaget er jævnt og stabilt. Tænk også på, at det skal være sikkert at bære varen op eller ned ad stigen. Trappestiger er en let og stabil løsning, når man skal nå hylder og varer, der er højt placeret i reolerne. Med en trappestige kan man få en god arbejdshøjde og en mindre rækkeafstand til de varer, man skal nå. Man må bære ting med begge hænder både op og ned ad trappestigen, hvis den har brede trin og en hældningsgrad på mindre end 45 grader. Stå ikke højere end 3. øverste trin Platformstiger er en transportabel platform med trappe. De er gode til at komme op til højtplacerede hylder og til at opnå bedre og stabil arbejdsstilling, når man håndterer varer i højden; eksempelvis på lagerreolen eller når en høj varepalle skal pakkes ud. Ting må bæres med begge hænder både op og ned ad platformstigen, hvis den har brede trin og en hældningsgrad på mindre end 45 grader. Husk at alle stiger, uanset om det er løse stiger, trapp estiger eller platformstiger, altid skal stå på et plant og stabilt underlag. Hvor der anvendes stiger, skal der være til strækkeligt med plads til, at andre kan passere uden at støde ind i stigen. For at arbejde sikkert på stigerne, bør man have fastsiddende sko med bøjelig sål på. Alle stiger skal være mærket med belastningsskema, brugsvejledning og med en godkendelse i forhold til standarden EN 131. Stigerne skal kontrolleres mindst én gang om året og vedligeholdes efter behov. Enkeltstiger og wienerstiger er løse stiger, som er nemme og praktiske at bruge, når man skal have fat i mindre varer højt oppe, som man kan have i én hånd. Man må ikke komme højere op på stigen end tredjeøverste stigetrin. Stigens to øverste trin kan eventuelt males røde for at markere, at man ikke må stå på dem. Man skal altid have front mod stigen både op og ned. Løse stiger skal stå med en hældning på ca. 75 grader for at stå stabilt. Når man bruger en stige som fast adgangsvej til eksempelvis en repos, som er et indskudt plan, eller et loft, skal stigen være skruet fast eller på anden måde fastgjort, så den ikke skrider ud eller vælter. Stigen skal være mindst en meter højere end det sted, man skal op til. Begge hænder kan bruges ved brug af repos Enkeltstiger og wienerstiger er ikke hensigtsmæssige at bruge ved længerevarende arbejde. En tommelfingerregel er, at man højst bør arbejde fra stigen i en halv time ad gangen. Vinklen er korrekt, når fod og albue rammer stigen samtidig 45º Ved hældningsgrad på mindre end 45 grader må varer bæres med begge hænder uden støtte på gelænder 75º 20 21

12 12 Indeklima Indeklima handler om træk, kulde, varme, støv, fugt og lugt og har betydning for alles velbefindende. Når man åbner og håndterer mange pakker og varer på lageret, bliver der dannet støv og snavs, som kan give gener i øjne og i slimhinder, hvis det bliver hvirvlet op. Derfor bør lageret være indrettet på en måde, så det er nemt at holde rent, og gulvet skal støvsuges eller vaskes jævnligt i de områder, hvor der er meget trafik eller faste arbejds steder. Støv sætter sig både på lamper og i ventilationsanlæg, og derfor bør disse jævnligt, eller mindst en gang om året gøres rent. Fugt kan sive ind på lageret gennem vægge, gulve eller lofter. På de fugtige overflader kan der opstå skimmelsvampe og bakterier, der kan give et sundhedsskadeligt indeklima. Sørg for at fjerne fugten. Fugten kan man i nogle tilfælde få bugt med ved at gennemtørre træ- og murværk med en affugter. Ved gamle skader kan det være nødvendigt at udskifte træ- og murværk. Uanset om fugten bliver fjernet ved gennemtørring eller udskiftning, bør den bagvedliggende årsag til skaden, eksempelvis hul i taget, fjernes. Kontakt eventuelt en rådgiver for at få vurderet, hvor meget fugt der er, og hvordan den bedst bliver fjernet. Lugtgener oplever man oftest på små lagre, når man åbner kasser med eksempelvis tryksager, eller som der er gået hul på, hvor væsker eller stoffer er sivet ud. Nyproducerede varer kan også afgive lugt. Det kan være nødvendigt, at man lader kassen stå åben i nogle timer og lugte af. Sørg desuden for at sikre god ventilation enten ved at åbne døre eller vinduer eller ved at tage kassen ud i et stort rum, inden den åbnes. Undgå generende træk på lageret ved at lukke døre og vinduer, så der ikke opstår gennemtræk. Der kan også installeres tekniske løsninger til at forebygge træk, f.eks. lameller i døråbningen, hurtigporte eller lignende ved indgangen til lageret. Helt grundlæggende skal arbejdsform, temperatur og påklædning passe sammen for at mindske gener ved kulde og varme. De vejledende temperaturer i forhold til arbejdsformen er: Temperaturen bør ikke komme under 18 C ved stillesiddende og stillestående arb ejde og ved arbejde med lille fysisk anstrengelse. Det kan eksempelvis være ved varekontrol, varebestilling, eller når man kommer ud fra butikken for at hente enkelte varer på lageret. Temperaturen bør ikke komme under 15 C ved arbejde med øget fysisk anstrengelse. Det kan eksempelvis være, når man pakker paller ud, henter et større parti varer fra reolen og lignende. Temperaturer under 15 C bør ikke fremkomme på små lagre, med mindre der skal tages særlige hensyn til varerne. Såfremt arbejdet i lagerområder, varemodtagelse eller støttelagre er kortvarigt, kan temperaturer ned til ca. 10 C dog accepteres. Temperaturen på lageret bør under normale vejr forhold ikke være højere end 25 C. Hvis temperaturen bliver højere, skal der findes en løsning til at sænke den. Det kan f.eks. være ventilation, ekstra isolering af bygningen eller solafskærmninger. Hvis temperaturen i meget varme perioder er over 32 C på arbejdspladsen og luftfugtigheden på 40-60%, skal ansatte med fysisk arbejde have passende pauser fra arbejdet i de varme lokaler. Ved højere luftfugtighed skal der tilbydes pauser fra arbejdet i de varme lokaler ved en lavere temperatur end 32 C. I meget kolde perioder kan der være kuldenedfald eller kuldestråling, der føles som træk. Det kan være, fordi vægge, gulve eller vinduer er dårligt isolerede. Her kan man enten øge opvarmningen i området, få isoleret områderne bedre eller flytte arbejds pladserne væk fra områderne med kuldenedfald og stråling. Hvis det ikke er nok til at fjerne generne, bør der stilles varmt arbejdstøj til rådighed

13 2 13 Kartonknive Underlaget i transport opskæring og af kasser adgangsvejen og emballage Få mere viden om andet Kartonkniven er et vigtigt dagligt redskab, når man skal skære kasser med varer op. relevant materiale og links på de næste sider Man bør kun bruge kartonkniven til at skære i pap, snor og strips. Når man skærer, skal man holde den frie hånd i sikker afstand fra kniven og undgå at skære direkte ind mod kroppen eller en kollega. Skyd kun 1 centimeter knivsblad ud ad gangen for at undgå at bladet knækker og lås kniven i posi tionen, hvis det er muligt. 1 CM knivblad Efter brug bør man altid trække knivsbladet tilbage i skaftet og lægge kartonkniven tilbage på sin plads, så man undgår, at nogen skærer sig på den. Når kartonkniven bliver sløv, skal man straks skifte skærebladet ud, fordi sløve knive let hopper ud af skærelinjen, og dermed kan skade brugeren eller varen. Det afbrækkede knivsblad skal man lægge i en særlig beholder til skarpe genstande. Så sørg for at placere en sådan beholder på lageret. Husk at kniven skal blive på arbejdspladsen

14 Få mere viden fra BAR Handel Relevante love og regler Instruktion og oplæring En vejledning der giver råd og vejledning om den instruktion og oplæring, som nyansatte skal have for at kunne arbejde på lageret. Vejledningen kan bruges som en slags tjekliste og dokumentation for instruktionen. Pas på dig selv, når du løfter En pjece i pixi format med gode råd om arbejdsteknik ved løft, skub og træk. Pjecen kan f. eks. udleveres ifm. instruktion i korrekt arbejdsteknik. Værktøjet på Her findes instruktionsvideoer og vejledning i at bruge korrekt arbejdsteknik inden for typiske løftesituationer i detailhandlen. Materialet omhandler også et katalog over de mest benyttede tekniske hjælpemidler samt viden om krav til arbejdsstedets indretning og arbejdets tilrettelæggelse set i relation til håndtering af varer. Gravides arbejdsmiljø Når du venter dig i butikken En vejledning til den gravide, der fortæller om, hvilke arbejdsopgaver den gravide kan varetage, og hvad hun og arbejdsgiveren skal være særlig opmærksomme på. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 om Arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om anvendelse af tekniske hjælpemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning Relevante vejledninger fra Arbejdstilsynet At-vejledning A.1.2 Indeklima At-vejledning A.1.5 Kunstig belysning At-vejledning B Brug af transportable stiger At-vejledning F.0.6. Forebyggelse af ulykkerisici ved hjælp af orden og ryddelighed At-vejledning A.1.9 Faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.10 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar At-vejledning A.1.6 Faldrisiko på gulv Unges arbejdsmiljø og Styr dig For unge under 18 år gælder der blandt andet særlige regler for træk, skub og løft, maskiner og alenearbejde. I vejledningen Unges arbejde beskrives de særlige regler og hvilken instruktion, de unge skal have. Pjecen Styr dig kan udleveres til de unge ifm. instruktionen og fortæller om, hvad de unge må og ikke må, når de har fritidsjob i detailhandlen. Alle materialer kan downloades fra BAR Handels hjemmeside eller rekvireres gennem BAR Handels fællessekretariat. 26

15 Små lagre i forbindelse med butikker er ofte tætpakkede baglokaler eller kælderrum, mindre lagre med reoler, små stødpudelagre i selve butikken eller smalle reoler i gangene. Denne vejledning giver gode råd om, hvordan de små lagre bliver indrettet bedst muligt, så de lever op til reglerne om et godt arbejdsmiljø samt vejledning om andre forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet på de små lagre. BAR handel Fællessekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: Sekretariatet for lederne Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan købes hos varenummer: , Layout: Tryk: 1. udgave, 1. oplag ISBN HK-varenummer:

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Supplerende viden: Arbejdsstedets indretning

Supplerende viden: Arbejdsstedets indretning Arbejdspladsens indretning og valg af inventar kan have betydning for om arbejdet med løft, træk og skub kan udføres forsvarligt og medarbejderne undgår unødige belastninger ved håndtering af varer. Indretningen

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldrisiko på gulv. A.1.6 Februar Vejledning om forebyggelse af fald på gulv

At-VEJLEDNING. Faldrisiko på gulv. A.1.6 Februar Vejledning om forebyggelse af fald på gulv At-VEJLEDNING A.1.6 Februar 2002 Faldrisiko på gulv Vejledning om forebyggelse af fald på gulv 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN Indstil din stol. Indstil fodstøtten. Indstil tastatur og bonudkast. Lad varerne komme til dig. Undgå at løfte varerne. Varier

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø Du kan vente dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Sikker brug af transportable stiger

Sikker brug af transportable stiger Sikker brug af transportable stiger Vejledning for ansatte og ledere i industrien. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning i sikker brug af transportable stiger henvender sig til alle ansatte

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 26 Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere