UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM"

Transkript

1 - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H ) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne + Nagel, spol. s r.o. (advokat Jes Anker Mikkelsen v/ advokat Louise Lundsby Wessel for begge) Indledning Hovedsagen handler om et erstatningskrav for bortkommet gods under en landevejstransport fra Tjekkiet til Slovakiet. Denne dom er en delafgørelse efter retsplejelovens 253, stk. 2, vedrørende spørgsmålet, om Kuehne + Nagel A/S er rette sagsøgte (kontraherende transportør) og spørgsmålet om, hvorvidt der er værneting i sagen for Kühne + Nagel spol. s r.o.

2 - 2 - Påstande Sagsøgerne, Lego System A/S og Lego Trading s r.o., har over for Kuehne + Nagel A/S nedlagt påstand om, at Kuehne + Nagel A/S skal anerkende at være kontraherende transportør for den i sagen omhandlede transport. Over for Kühne + Nagel, spol. s r.o. har sagsøgerne nedlagt påstand om, at sagen fremmes. Sagsøgte Kuehne + Nagel A/S har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsøgte Kühne + Nagel, spol. s r.o. har påstået afvisning. Oplysningerne i sagen Hovedsagen vedrører et erstatningskrav som følge af bortkomst af gods under en landevejstransport fra Jirny i Tjekkiet til Galanta i Slovenien den 14. marts Landevejstransporten omfattede, som det fremgår af faktura af 14. marts 2012, varer solgt af Lego Trading s.r.o. (Lego Trading) til køberen Tesco International Clothing Brands for ,56 Euro svarende til kravet i hovedsagen. Det fremgår af fakturaen, at varerne var solgt CIP (carriage and insurance paid), således at det påhvilede Lego Trading at fragte varerne frem til køberen og holde dem forsikret undervejs. Der er for transporten fremlagt CMR-fragtbrev af 14. marts 2012 vedrørende transport fra Legos centrallager i Jirny, Tjekkiet, til firmaet Tesco i Galanta, Slovakiet. Som afsender er angivet DHL i Jirny, og det er enighed om, at dette skyldes, at DHL for så vidt angår afsendelsen af gods var ansvarlig for driften af Legos centrallager i Jirny. Som fragtfører er i fragtbrevet anført Kühne + Nagel, spol. s r.o. Det er ubestridt, at Kühne + Nagel, spol. s r.o. viderekontraherede transporten til PESCH Trans s.r.o., og at PESCH Trans derefter viderekontraherede transporten til JoPa Trade, s.r.o., som tillige er anført som fragtfører i fragtbrevet. Der er i forbindelse med godsets bortkomst indgivet politianmeldelse mod firmaet JoPa Trade.

3 - 3 - Ved kendelse af 8. december 2014 blev for det første spørgsmålet om, hvorvidt Kuehne + Nagel A/S er rette sagsøgte udskilt til særskilt forhandling og afgørelse. Om Kuehne + Nagel A/S er rette sagsøgte, beror på, om den omhandlede transport blev gennemført som led i en overordnet aftale mellem Kuehne + Nagel A/S og Lego System A/S om transport af Lego produkter fra Jirny i Tjekkiet til en række lande i Østeuropa, herunder om en sådan aftale overhovedet er indgået. Der er vedrørende aftaleforløbet fremlagt udbudsmateriale udsendt af The Lego Group i Billund (i udbudsmaterialet forkortet TLG ) i efteråret Udbudsmaterialet er benævnt RFP. General Information. Fine Distribution & Bulk. Tender. RFP er en forkortelse for Request For Proposal. Fine distribution er betegnelsen for transport fra Lego til Legos kunder, mens bulk er betegnelsen for en transport af gods mellem forskellige enheder inden for Lego koncernen. Det fremgår af materialets punkt 1, at den fine distribution, man blev opfordret til at komme med tilbud på, i det hele udgik fra Legos centrallager i Jirny til det europæiske marked, og at Lego i 2008 havde brugt 25 mio. Euro på denne transport. I udbudsmaterialet på 38 sider beskriver Lego udbudsprocessen, de transportopgaver, der skal løses, og Legos krav til løsningen. I udbudsmaterialets punkt 1 er det anført bl.a., at de transportleverandører, der indgår i processen, skal kunne stille med global key account management / set up. I punkt 3 forklares processen med tilbudsgivning, hvoraf bl.a. fremgår, at transportleverandørerne i en online platform skulle afgive svare på såvel RFQ, det vil sige Request for Quotation eller opfordring til at afgive tilbud med specifikke priser, som RFI, det vil sige Request for Information. I RFI-delen bestod online spørgsmålene bl.a. i, at man på en række punkter skulle be- eller afkræfte, at man levede op til krav eller betingelser stillet af Lego.

4 - 4 - I udbudsmaterialets side 10 var angivet en tidslinje for processen med online besvarelse af spørgsmål mv., hvoraf bl.a. fremgår, at Lego ville træffe en beslutning senest i uge 50 i Af udbudsmaterialets side fremgår bl.a. følgende under punkt 4.4.: Quotations submitted to TLG must be valid until All selected quotations, upon TLG s sole discretion, may become part of any resulting agreement subject to any modifications that may occur during the negotiation process. TLG reserves the right to amend this RFP, including but not limited to the volumes of requested products, at any time prior to transport supplier selection, as well as to cancel the selection process at any time prior to execution of a written agreement. All bids are to be made in good faith, without fraud, collusion or connection of any kind with any transport supplier for the same work. All bidders must compete in their own interest and an their own behalf. One single approach per company is expected. The transport supplier will be held responsible for fulfilling all technical and quality specification requirements, even in case the transport supplier(s) decide to sub-contract part(s) of the requested services and/or deliveries to third parties. TLG reserves the right to refuse any subcontract part or third part provider. As part at the quotation TLG must be informed of possible third parties that would be delivering major part(s) of the requested services. Third parties are bound by the terms and conditions of this RFP OBLIGATIONS TLG neither makes nor assumes any contractual obligations by issuing this RFP, receiving and evaluating transport supplier responses, negotiating, or making preliminary transport supplier selections. The award of this RFP will be expressly conditioned upon execution at a written agreement, which shall be in form and substance satisfactory to TLG and its Leadership Team. TLG has the right to consider all factors in evaluating bids and reserves the right to reject any and all quotations and to accept a bid or bids other than the lowest bid. Bids must be given independent of each other giving TLG the possibility of picking the most suitable for TLG. Af udbudsmaterialets side fremgår bl.a. følgende: 6.1. PRICING

5 - 5 - All quotes need to be stated in EUR and excluding VAT. We ask you to provide prices valid until the 31 of December Prices quotations should reflect: All quotes must be based upon full compliance to all TLG Terms & Conditions, even if a supplier do not agree to all Terms & Conditions the quote submitted must reflect full compliance. The transport supplier s best offer to retain or enter into a partnership with TLG. Commitment to the defined KPI [Key Performance Indicators] requirements. Af udbudsmaterialets side 21 fremgår bl.a. følgende: 8.1. General Approach It is an indispensable requirement from TLG that each supplier possess a profoundly market knowledge on country level in each segment. På side 25 fremgår bl.a. følgende: 8.5. Key Account Management Local Key accounts in Czech and each assigned country must be established. På side 26 fremgår bl.a. følgende: 9. PERFORMANCE & QUALITY MANAGEMENT The supplier is expected to provide TLG with updated monthly or quarterly performance measurements, covering all shipments into the required segment QUALITY Quality evaluation meetings between TLG and the provider are held quarterly or when needed. It is the suppliers responsibility to ensure that its employees and subcontractors are complying with the agreed standards and procedures. All incidents e.g. delays, damages, (un)loading inaccuracies and losses must be reported promptly and proactively to the dedicated contact persons at TLG shipping department or customer services. If the agreed procedures are not followed as described in the SOPs [Standard Operationel Procedures], TLG preserves the right to demand - on management level - a written report from the provider, describing in details the effective corrective measures in order to avoid future similar incidents. In case of a possible delay due to poor performance of the supplier TLG expects the provider

6 - 6 - to cover all extra charges to secure sale delivery. På side 28 fremgår bl.a. følgende: BOOKING PROCEDURES Bookings are planned and communicated via a centralized web page. Carriers are expected to work and communicate with this web tool. Pre-booking is communicated to carriers at agreed upon time in accordance to SOP. No later than 2h after booking carrier has to confirm all scheduled orders including loading hour. Exact booking (destination, volume, weight, estimations of pal. positions, EDC [European Distribution Center] code for registration) will be communicated in accordance to SOP. A certain deviation in volumes between 1st and 2nd booking is allowed in accordance to SOP. 12.l.2. LOADING AND DISPATCHING Each carrier has dedicated daily time slots described in agreed SOP s No later than 2h before loading carrier has to confirm license plate number of the truck Truck must be registered at the EDC latest 1 h before planned loading hour Loading from side is not possible. Trailers have to cope with a ramp height of 1.2 M. Low loaders or other equipments below this height are not accepted Empty pallets or goods not related to TLG business will not be tolerated or handled. The truck will not be allowed into EDC area earlier than 3h before loading and has to leave the site immediately after loading. Unaccompanied trailers and pool trailers cannot yet be handled at the EDC on LTL/FTL basis. This can however be evaluated throughout the process. Af udbudsmaterialets side 32 f., punkt 17 om fakturering, fremgår bl.a., at faktura for transporterne skulle sendes til TLG s hovedkvarter i Billund. Af punkt 18 på side 33 fremgår følgende: 18. Business Standards (Non Negotiable) Prices are fixed during the period from to Only fuel and CAF (euro versus Czech Koruna) can vary due to the specifications defined. For CAF regulation please consult appendix 15 All prices have to be quoted in EURO Terms of Payment: current month + 45 days counting from date of invoice issued All conditions shall be regulated in accordance to the CMR regulation and NSAB 2000 All future agreements between awarded providers and TLG shall be governed by and construed in accordance with Danish law. Any dispute arising out of or in connection with the agreement will be subject to and within the jurisdiction of the courts of Denmark.

7 - 7 - Det er ubestridt, at bl.a. Kuehne + Nagel A/S blev indbudt til at afgive information og tilbud mv. i henhold til det udsendte materiale, og at Kuehne + Nagel A/S i efteråret 2009 afgav såvel informationer som tilbud på de udbudte opgaver til TLG. Der er i den forbindelse fremlagt to udskrifter med angivelse af svar, som Kuehne + Nagel A/S gav på den elektroniske platform, som TLG havde åbnet for tilbudsgivere. Af disse to skemaer, benævnt RFI-RFP Question Summary fremgår bl.a., at Kuehne + Nagel A/S som supplier havde svaret, at deres core business var palletized shipments, og at deres primære kompetence inden for dette område var Full truck loads. På spørgsmålet Are you operating within a network? svarede Kuehne + Nagel A/S Yes, own network, og som deres primære marked baseret på omsætning angav Kuehne + Nagel A/S Centraleuropa. Efter afgivelse af informationer fra Kuehne + Nagel A/S blev der den 13. oktober 2009 afholdt et møde i Billund mellem TLG og Kuehne + Nagel. På dette møde fremlagde Kuehne + Nagel en præsentation, som også er fremlagt under sagen. Heraf fremgår bl.a., at Kuehne + Nagel i Østeuropa var præsenteret i 21 lande med 75 kontorer og 4900 ansatte. Endvidere var der en nærmere præsentation af Kuehne + Nagels mulighed for at løse opgaven med transport fra Legos centrale lager i Jirny til Europa. Det var i den forbindelse anført bl.a., at Kuehne + Nagel opererede med own fleet tillige med Co-operations with Affiliates + Selected Subcontractors med Fully monitoring by Kuehne + Nagel. Af præsentationen fremgik endvidere et forslag til det videre forløb mellem TLG og Kuehne + Nagel, herunder med implementering af samarbejdet i form af en SOP (Standard Operationel Procedures). Endelig indeholdt materialet en præsentation af Kuehne + Nagel i en række lande, herunder Tjekkiet, med angivelse af hovedkontor mv. I forlængelse af mødet den 13. oktober 2009 udarbejdede Kuehne + Nagel A/S en skrivelse af 22. oktober 2009 til Team Lego, hvori Kuehne + Nagel A/S bl.a. præsenterede K+N Team for TLG. Herom er i skrivelsen bl.a. anført, at As for key account management we wish to reconfirm that we already have established a structure that will match the LEGO structure including dedicated staff in each country who shall support LEGO locally as well as globally. I den tilhørende oversigt over Kuehne + Nagel holdet fremgår bl.a., at John Vinther var GKAM (Global Key Account Manager). Endvidere fremgår det af skrivelsen, at Kuehne +

8 - 8 - Nagel nu i forlængelse af drøftelserne den 13. oktober 2009 havde indtastet (uploaded) priser på FTL (full truck loads). Skrivelsen var underskrevet af John Vinther på vegne af hele K+N holdet. Den 3. november 2009 blev der på ny afholdt møde mellem Kuehne + Nagel og Lego i Billund, og af referatet heraf fremgår bl.a., at forhandlingerne med Kuehne + Nagel på dette tidspunkt drejede sig om cluster 6 i distributionen fra Jirny, hvilket vil sige transporten fra Jirny til Ungarn og alle syd-øst europæiske lande inklusive de baltiske lande. Det fremgik endvidere, at Lego ville meddele sin stillingtagen til de indkomne tilbud før medio december 2009 med henblik på opstart i februar Det ubestridt, at Kuehne + Nagel, som det nærmere fremgår af forklaringerne, i slutningen af 2009 fik en meddelelse fra Lego om, at de havde vundet udbuddet for så vidt angår cluster 6. Der foreligger intet skriftligt materiale herom. Den 12. februar 2010 blev der afholdt et møde på Legos centrallager i Jirny mellem tre medarbejdere fra Kühne + Nagel, spol s r. o., herunder Miroslav Pudil, to medarbejdere fra Lego i Danmark og to fra Lego i Tjekkiet, herunder Andrea Kubatova. Miroslav Pudil og Andrea Kubatova har afgivet forklaring under sagen. Af referatet af mødet den 12. februar 2010 fremgår, at man drøftede operationelle spørgsmål, og at også udarbejdelsen af en SOP blev drøftet. Der er fremlagt Standard Operationel Procedure (SOP) (i version ) for samarbejde mellem LEGO og Kuehne Nagel. SOP består dels af en generel del, dels af en landespecifik del, hvor der angives nærmere om bookingprocedurer og kontaktpersoner for Litauen, Letland, Estland, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Serbien, Bulgarien, Rumænien, Makedonien, Ukraine, Bosnien og Tyrkiet. Den generelle del omhandler bestemmelser om bl.a. bookingprocedurer, krav til køretøjer og chauffører, bevis for aflevering og bestemmelser om fakturering.

9 - 9 - Det er ubestridt, at Kuehne + Nagel fra slutningen af februar 2010 og frem til sommeren 2012 forestod transport fra Legos centrallager i Jirny til lande i det omhandlede område (cluster) 6. Der er fremlagt korrespondance mellem Lego, Kuehne + Nagel A/S og Kühne + Nagel, spol vedrørende Legos krav som følge af bortkomsten af godset den 14. marts Forklaringer Der er afgivet forklaring af Morten Hokland, Morten Andersen, Andrea Kubatova, Jesper Christensen, Michael Vejle Petersen og Miroslav Pudil. Morten Hokland har forklaret blandt andet, at han har arbejdet som speditør i 25 år. Frem til 2013 arbejdede han for Lego, og han var projektleder på det udbud, som sagen handler om. Han har således været med til at udarbejde den fremlagte RFP, og det var ham, der havde ansvaret for processen. Han udarbejdede udbudsmaterialet i samarbejde med sin chef, Poul Knudsen, som fortsat er ansat i Lego. Udbudsmaterialet bestod groft sagt af to dele, nemlig en RFI, hvor de bad transportøren om at afgive information, og en RFP, hvor de adresserede den økonomiske del af tenderen. I den økonomiske del af tenderen skulle transportørerne give bud på priser på forskellige lanes, det vil sige forskellige ruter fra Jirny og til destinationer i Europa. Processen med at udarbejde tenderen startede primo 2009 med en intern undersøgelse af, hvilke transportører Lego havde gode erfaringer med. De indhentede i den forbindelse også erfaringer fra Lego Trading i Tjekkiet for så vidt angik den operationelle del. Det var Andrea Kubatova, som gav informationer i den anledning. Indledningsvis havde Lego kontakt til 30 transportører, men feltet blev snævret ind, før man sendte udbudsmaterialet ud. Lego inviterede således ca. 15 transportører til at deltage i selve tenderen. Heriblandt var både danske og udenlandske selskaber.

10 Tenderen omfattede både bulk transport, det vil sige transport mellem Legos lagre og fabrikker, og fine distribution, det vil sige distribution til Legos grossister. På fine distribution siden dækkede udbuddet over ydelser til omkring 150 mio. kr. årligt. Som led i tenderen skulle transportørerne indgive svar og tilbud på en elektronisk platform. Transportørerne skulle bl.a. på en række punkter angive, om de levede op til fastsatte betingelser og standarder (i form af svaret comply eller non compliant ). Der var mulighed for, at transportørerne kunne svare, at de ikke opfyldt specifikke betingelser, og i så fald skulle transportøren i skemaet skrive en nærmere forklaring på, hvorfor betingelsen ikke kunne opfyldes. Man var således ikke diskvalificeret på forhånd, selv om man svarede, at man på visse punkter ikke opfyldt betingelserne. Kuehne + Nagel i Danmark blev indbudt til at deltage i tenderen, og de svarede også med priser gældende frem til udgangen af 2010 og i øvrigt med bekræftelse af, at de opfyldt de stillede betingelser. Kuehne + Nagel i Danmark bekræftede bl.a., at de opfyldt det statistiske kvalitetskrav i udbudsbetingelsernes punkt 8.1., hvoraf fremgår, at mindst 95 % eller i visse tilfælde 98 % af transporterne skulle gennemføres med aflevering til aftalt tid. Kuehne + Nagel bekræftede også at have et track & trace system som krævet i punkt 8.2. Det var vigtigt for Lego, at man på den måde på ethvert tidspunkt kunne få status for den enkelte forsendelse. Det var også vigtigt for Lego, at man fik opmærksomhed på højeste niveau fra transportøren, og derfor havde de i punkt 8.5. stillet krav om en Key Account Manager, hvilket Kuehne + Nagel i Danmark også bekræftede at ville opfylde. I henhold til udbudsbetingelsernes punkt 9 bekræftede Kuehne + Nagel endvidere at ville deltage i løbende evalueringsmøder for sammen at kunne vurdere, om transportøren levede op til de stillede krav, hvilket Kuehne + Nagel også bekræftede i deres tilbud. I udbuddets punkt stillede Lego krav om, at booking af de enkelte transporter under aftalen skulle foregå via Legos bookingsystem i Jirny, som blev håndteret af DHL for Lego.

11 Kuehne + Nagel bekræftede at ville anvende dette bookingsystem på den måde, der var anført i udbudsmaterialet. Faktureringen mellem transportør og Lego skulle foregå i henhold til udbuddets punkt 17 i et elektronisk system, som Kuehne + Nagel også bekræftede at ville benytte. I udbuddets punkt 18 kan man se de forretningsstandarder, som fra ledelsens side i Lego var defineret som særligt væsentlige, og som derfor ikke kunne forhandles. Kuehne + Nagel i Danmark bekræftede også at acceptere disse betingelser. Efter at have modtaget svar på tenderen fra transportører, herunder Kuehne + Nagel i Danmark, indledte Lego nærmere drøftelser med de transportører, som de ønskede at stifte nærmere bekendtskab med. I den proces inviterede Lego Kuehne + Nagel Danmark til møde i Billund, hvor hver part kunne præsentere deres virksomheder, og Kuehne + Nagel kunne præsentere deres tilbud. I mødet deltog fra Kuehne + Nagel i Danmark John Vinter og Michael Vejle. Derudover deltog Miroslav Pudil fra Kühne + Nagel i Tjekkiet, Phillip Gosse fra Kuehne + Nagels hovedkontor i Schweiz og Carsten Battenberg, som også var fra Kuehne + Nagel. På dette første møde talte man ikke nærmere om, hvilke dele af det europæiske marked (hvilke clusters ) med afgang fra Jirny det kunne komme på tale at betjene for Kuehne + Nagel. Det var mere overordnede drøftelser om organisationer og kemi. Efter mødet den 13. oktober 2009 vurderede de, at der var en god kemi, og at Kuehne + Nagel præsenterede en god løsning. John Vinter, som skulle være general key account manager for Kuehne + Nagel, sendte et referat efter mødet, og efter at Kuehne + Nagel endvidere havde fået uploaded alle deres pristilbud til Lego, besluttede Lego sig for at gå videre med bl.a. Kuehne + Nagel Danmark i forhold til transporten fra Jirny til området kaldet cluster 6. På et møde den 3. november 2009 fortsatte man drøftelserne med Kuehne + Nagel, og der fortalte Lego, at Kuehne + Nagel var interessant i forhold til cluster 6, og at de var med i opløbet om dette marked sammen med selskaberne DSV og Schenker.

12 Efterfølgende besluttede Lego sig for at tildele Kuehne + Nagel Danmark transporten til cluster 6 på baggrund af det skete udbud. Denne beslutning blev taget i slutningen af november eller starten af december Det var formentlig Poul Knudsen fra Lego, som kommunikerede til Kuehne + Nagel, at de havde vundet cluster 6. Kuehne + Nagel var meget tilfredse med at have vundet. Alt i alt valgte Lego på baggrund af udbuddet seks transportører til at varetage fine distribution fra Jirny til forskellige dele af Europa, herunder som anført Kuehne + Nagel Danmark til cluster 6. Der blev nu afholdt implementeringsmøder, herunder i Jirny, hvor man vedtog de forskellige procedurer mellem Lego og Kuehne + Nagel. Dette gav sig udslag i en Standard Operationel Procedure eller SOP, som er den standard, Lego opererer ud fra. Han var ikke med til at udarbejde den konkrete SOP. Mange træk fra denne SOP går igen i de SOP er der er udarbejdet for Legos andre transportører, men den konkrete SOP udarbejdes altid i dialog med transportøren. Den første Kuehne + Nagel lastbil kørte fra Jirny i februar Samarbejdet varede et par år. Undervejs i dette samarbejde deltog han i møder med Kuehne + Nagel om kvaliteten i det løbende samarbejde. Som man kan se i udbudsmaterialets punkt 4.4., forventede Lego one single approach per company. Lego ville ikke have flere bud fra samme virksomhed, og Lego ville med betingelserne i det hele taget gardere sig mod outsourcing af opgaven. Lego anførte i punkt 4.5., at: The award of this RFP will be expressly conditioned upon execution of a written agreement.... Det gjorde Lego for at sikre sig, at Lego ikke blev bundet op på noget i tender-fasen. Kravet om skriftlighed blev senere opfyldt i og med, at der blev indgået en SOP på baggrund af RFP en.

13 Kuehne + Nagels transporter på fine distribution i cluster 6 på det østeuropæiske marked medførte en årlig omsætning for Kuehne + Nagel på ca. 12 mio. kr. Morten Andersen har forklaret bl.a., at han er uddannet produktingeniør og arbejder som senior supply chain analyst hos Lego, hvor han startede i januar Da han startede hos Lego, havde man lige afsluttet en stor tender, og han skulle assistere ved implementeringen. Han fik at vide, at Kuehne + Nagel i Danmark havde vundet tenderen. Implementeringen startede i januar 2010, hvor han deltog i et møde i Billund, hvor bl.a. Phillip Gosse fra Kuehne + Nagel i Schweiz og Carsten Battenberg fra Kuehne + Nagel i Østrig deltog. Formålet med mødet var at klarlægge den operationelle del af aftalen. Han deltog også i mødet i Jirny den 12. februar 2010, hvorfra der er fremlagt referat. Eftersom Kuehne + Nagel i Danmark havde vundet tenderen, var der på det møde ingen tvivl om eller drøftelse af, om Kuehne + Nagel skulle køre transporterne, hvilke markeder Kuehne + Nagel skulle dække, at det var fine distribution, der var tale om, hvilke rater der var gældende fra Kuehne + Nagels side, og for hvor lang tid raterne gjaldt. Der var heller ikke tale om lovvalg eller værneting. Alt dette var jo lagt fast i overensstemmelse med tenderen. Det var således alene operationelle forhold, man drøftede i Jirny. Der var i det hele taget ikke tale om forhandling, men kun om afstemning af procedurer. Kuehne + Nagel var af samme grund blevet bedt om at stille med et hold, der kunne tage sig af den operationelle side af sagen. Drøftelserne mundede ud i en SOP, som er et dynamisk arbejdsdokument for den operationelle udførelse af aftalen, hvor noget af det vigtigste er telefonnumrene på kontaktpersoner på hver side. SOP en opdateres således jævnligt. Hvis man i drøftelserne med Kuehne + Nagel kom i tvivl om noget, slog man altid op i RFP en, som blev kaldt biblen i det daglige. Han har noteret i sin kalender, at den første Kuehne + Nagel lastbil kørte fra Jirny den 22. februar Kuehne + Nagel dækkede lande i Østeuropa, og der kørte nok cirka Kuehne + Nagel lastbiler fra Jirny i løbet af en uge. På cirka to år fik Kuehne + Nagel en om-

14 sætning på ca. 2,6 mio. Euro på transporten fra Jirny. Samarbejdet stoppede omkring juni Andrea Kubatova har forklaret bl.a., at hun er uddannet inden for økonomi med speciale i transport, og at hun siden 2006 har været ansat som logistik koordinator hos Lego Trading s r.o. for transporter ud fra Jirny. I 2009 fik hun at vide, at Kuehne + Nagel i Danmark havde vundet transporten fra Jirny til Østeuropa. I slutningen af 2009 eller starten af 2010 holdt hun det første møde med Kuehne + Nagel i Jirny. Der deltog fra Kuehne + Nagel bl.a. Michael Vejle fra Danmark og fra Kuehne + Nagel i Tjekkiet deltog bl.a. Miroslav Pudil og et par andre. Der var også en Kuehne + Nagel ansat med fra et tredje land. Hun deltog også i mødet i Jirny den 12. februar 2010, som man kan se i det fremlagte referat. Formålet var at fastlægge den operationelle udmøntning af aftalen, herunder at nedfælde aftalerne herom i en SOP. Man drøftede således ikke om Kuehne + Nagel skulle stå for transporterne, hvilke lande Kuehne + Nagel skulle betjene fra Jirny, om det var fine distribution, Kuehne + Nagel skulle køre, hvilke fragtrater der skulle anvendes og for hvilket tidsrum, hvem der skulle være key account manager eller spørgsmål om lovvalg og værneting. Alle disse spørgsmål lå fast efter tenderen. Det vidste folkene fra Kuehne + Nagel også. SOP en, som blev resultatet af deres indledende drøftelser, var et levende dokument, som løbende blev tilrettet. Selve kontraktsgrundlaget fremgik af RFP en. En stor del af betingelserne i SOP en kommer fra Legos formuleringer af krav til samarbejdet. Den første Kuehne + Nagel lastbil kørte fra Jirny i slutningen af februar Der kørte derefter i hele perioden for samarbejde med Kuehne + Nagel mellem cirka 15 og 20 Kuehne + Nagel lastbiler om dagen fra Jirny. I perioden efter opstart deltog hun i opfølgende møder af operationel karakter, mest med Kühne + Nagel i Tjekkiet.

15 Jesper Christensen har forklaret bl.a., at han siden 2007 har været administrerende direktør i Kuehne + Nagel A/S. Kuehne + Nagel har på global plan omkring ansatte fordelt på mere end kontorer i 100 lande. Der er tale om selvstændige, nationale virksomheder. Det gælder formentlig for alle disse nationale selskaber, at de i sidste ende er ejet af Kuehne + Nagel Holding AG. Det gælder i hvert fald for Kuehne + Nagel A/S og Kuehne + Nagel, spol s r.o. Han var ikke involveret i den konkrete tenderproces, hvor Kuehne + Nagel skulle komme med et oplæg vedrørende transport fra Jirny til Europa. Der var en del Kuehne + Nagel selskaber involveret i den proces, men det var Kuehne + Nagel i Danmark, der konkret afgav forslag til løsninger (proposals), fordi Lego krævede en lokal key account manager. Altså en lokal trouble-shooter, som man havde let adgang til fra Legos side i Danmark. Rollen som key account manager har ikke noget med de daglige transporter at gøre, men har mere karakter af en central forbindelsesofficer. Kuehne + Nagel A/S er involveret i cirka RFP eller RFQs om året. En RFI er en anmodning om information, en RFP en anmodning om et forslag til løsning, og en RFQ en anmodning om en pris. En RFP vil altid skulle følges op af en forhandling, før det kan blive til en aftale, og de forløb, der ender med aftale, ender altid med en skriftlig aftale. Det ville være langt fra sædvanligt, hvis man i en proces gik direkte fra RFP til en SOP. Når Kuehne + Nagel bliver involveret i en tender, bliver der nedsat en arbejdsgruppe, som koordinerer arbejdet og kan trække på de relevante dele af koncernen. Det skal nok passe, at Phillip Gosse fra Kuehne + Nagel AG i Schweiz og Carsten Battenberg deltog i den konkrete proces. Men han er ikke helt sikker. Det var nok John Vinter, der var drivkraften bag etablering af arbejdsgruppen. Kuehne + Nagel A/S har i den konkrete sag alene haft status af Global Key Account Manager, og har ikke haft noget at gøre med de konkrete transporter eller SOP en i Tjekkiet. Hvis Lego skulle have indgået en kontrakt af den af dem påståede karakter med Kuehne + Nagel A/S,

16 ville det alene i Kuehne + Nagel A/S have givet sig udslag i en formel og grundig proces før aftaleindgåelse, som der slet ikke har været tale om her. Det var de regionale Kuehne + Nagel selskaber, der afgav priser på transport i den konkrete sag. Kuehne + Nagel A/S har ikke kompetence til at prissætte transporter, der skal udføres af regionale Kuehne + Nagel selskaber. Kuehne + Nagel A/S kan heller ikke i øvrigt forpligte f.eks. det selvstændige selskab Kühne + Nagel, spol s r.o. Det er rigtigt, at Kuehne + Nagel A/S startede et samarbejde med Lego i efteråret 2009, og det kan derfor godt passe, at Kuehne + Nagel A/S har fået besked om, at de havde vundet udbuddet. Fra starten blev rollen som key account manager over for Lego varetaget af John Vinter, som også havde deltaget i forberedelsen af svar på tenderen. Senere gik rollen som key account manager over til Michael Vejle. Samarbejdet med Lego ophørte i 2010 på grund af uenigheder om det økonomiske grundlag for samarbejdet i form af rater. Lego har også samarbejdet med Kuehne + Nagel A/S om søfragt. Men på søfragtsiden var det rent faktisk Kuehne + Nagel A/S, som var part i aftalen med Lego. Det var selvfølgelig godt for Kuehne + Nagel A/S, at de vandt udbuddet. Men isoleret set betød det økonomisk set ingenting for det danske selskab, som jo alene skulle stille med en key account manager for at skaffe indtjening til andre Kuehne + Nagel selskaber, som skulle køre transporterne. Set fra Kuehne + Nagel A/S bestod det positive således i, at man støttede op om indtjening til andre, selvstændige selskaber i koncernen, og at man måske kunne få åbnet op for andre kontrakter til selskabet selv på grund af kontakten til Lego. Michael Vejle Petersen har forklaret bl.a., at han som ansat i Kuehne + Nagel A/S overtog rollen som key account manager for Lego efter John Vinter i Han havde ikke deltaget i forløbet med tenderen i Lego stillede krav om, at der skulle være en dansk key account manager, så man kunne have kontakten lokalt. Straks efter, at han havde fået rollen som key account manager for Lego, rejste han til Hong Kong for at mødes med centrale personer i Lego og afstemme forventninger.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Erik B. Christiansen) 6. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Erik B. Christiansen) 6. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-036281 (Michael Kistrup, Erik B. Christiansen) 6. maj 2014 K E N D E L S E Dubex A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 26/08/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Til rette vedkommende Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Date: 30/10/2009 Det er med stor glæde, at WTC i samarbejde med den danske ambassade i Berlin inviterer jeres

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024788 (Poul Holm, Kaj Kjærsgaard, Allan Åge Christensen) 16. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024788 (Poul Holm, Kaj Kjærsgaard, Allan Åge Christensen) 16. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024788 (Poul Holm, Kaj Kjærsgaard, Allan Åge Christensen) 16. september 2011 K E N D E L S E Logica Danmark A/S (advokat Henriette Degn, Herning) mod Danmarks Miljøportal

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 19/09/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014 Sag 30/2012 (1. afdeling) Precision Industries ApS under konkurs (advokat Kim Munk-Petersen) mod Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) I tidligere instans

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan 9. september 2016 Sag 2015-1636 Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan Business & Development A/S Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 10.afdeling

RETTEN I ODENSE - 10.afdeling RETTEN I ODENSE - 10.afdeling Udskrift af retsbogen Den 11. januar 2017 kl. 09:00 blev retten sat i Retssal 8 af dommer Ingrid Therkelsen. Der blev foretaget i offentligt retsmøde sag nr. BS 10-2019/2015:

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere