Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder både håndværksmæssige og sikkerhedsmæssige ydelser samt kundebetjening og vejledning, udfærdigelse af lejekontrakter, logistikplanlægning. Kerneydelserne knytter sig til montage af telte og består i at aftale, planlægge, gennemføre og lede teltmontage, pakning og transport af telte, service/borde/bænke/stole og andet materiel, udlægning og opklodsning af gulv, indretning af telte, opstilling af maskiner, herunder gasvarmere og legeredskaber /børneforlystelser, optælling og pakning af service, lagerfunktioner, vedligehold af telte og andet materiel, samt instruktion og rådgivning af kunder. Hertil kommer serviceopgaver som fx opsætning af scener, borddækning, servering, vagtfunktioner, kundebetjening, tilberedning af snacks og slik, små reparationer og fremstilling af materiel i jern og træ. De fleste af de telte der udlejes, består af moduler der kan sættes sammen på talrige måder tilpasset til den konkrete anledning og det konkrete sted. Montage af telte indebærer at teltet designes, monteres og fastgøres til den givne plads så den er sikkerhedsmæssigt og brandsikringsmæssigt forsvarlig for såvel opstillere som for brugere. Ved opstilling er det vigtigt, at der bliver taget højde for faktorer som vejr, jordbund og andet underlag, beplantning, kabling samt naturligvis aftaler med kunden om teltets anvendelse. Kunderne er private mennesker, offentlige og private virksomheder, militæret, foreninger, markeder, byfester, festivaler, dyrskuer, sportsstævner, messer, kongresser, udstillinger mv. Som noget relativt nyt anvender byggebranchen telte til overdækning af byggepladser. De forskellige markedssegmenter er i en vis udstrækning underlagt forskellige regler. Teltmontage varetages primært af ufaglærte medarbejdere med forskellig erhvervsmæssig baggrund. Nogle teltmontører har en håndværksuddannelse. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Jobområdets arbejdspladser er først og fremmest festudlejere, der har teltudlejning som deres primære aktivitet. Hertil kommer et betydeligt antal privatpersoner og virksomheder med anden hovedbeskæftigelse: tivolier, cirkuser, teltproducenter, stilladsvirksomheder, transportvirksomheder samt foreninger, institutioner, militær og beredskab m.fl. Virksomhederne er typisk små. Der findes også mellemstore virksomheder med op til 30 ansatte i sæsonen. Der er ingen store virksomheder i denne branche. Virksomhederne retter sig mod forskellige segmenter på markedet og har forskelligt udbud. Nogle virksomheder udlejer primært telte, andre alt til fester, atter andre retter sig mere mod byfester o. lign. og udlejer typisk også børneforlystelser som f.eks.op-pustelige legeredskaber som hoppeborge.

2 Side 2 af 9 I mindre virksomheder er de enkelte job ofte brede fordi volumen i opgaverne ikke giver basis for specialisering. I lidt større virksomheder synes der at være en grundlæggende arbejdsdeling mellem de medarbejdere der har med telte, transport og inventar, service og opvask at gøre, og de medarbejdere der har med pakning af service, opvask og evt. servering at gøre. Teltmontøren kan hjælpe til på sidstnævnte felter, men kun transport af servicen hører til teltmontørens faste opgaver. I større virksomheder kan der være særskilt lager- og kontorpersonale samt personale der tager sig af serviceudlejningen, udlejning af foodmaskiner som softice-/candyfloss-popcorns-maskiner m.fl. Teltmontage udføres ofte i et samarbejde mellem ansatte i udlejningsvirksomheden og frivillige.teltmontører er ofte arbejdsleder på pladsen. Mange udlejningsvirksomheder er familiebaserede. En del af ejerne har været mange år i branchen og står over for et generationsskifte. Udlejningsvirksomhederne har forskelligt materiel. Der findes flere typer af telte med rammetelte som den mest udbredte. Teltene består af master/rammer/rør, teltdug af PVC-presenning og evt. gulve. Hertil kommer at telte over en vis størrelse skal være forsynet med paniklys, udelys, nødudgange og brandslukningsudstyr. Oppustelige og mekaniske legeredskaber indgår i sortimentet hos mange udlejere. Der stilles en lang række sikkerhedskrav til dem. Last-og kassevogne samt lukkede trailere anvendes til transport af telte og andet udstyr. Til montering af de større telte anvendes mekanisk løfteudstyr, der også bruges til at flytte materiel på lager og på teltpladsen. Der arbejdes til stadighed på at reducere den fysiske belastning ved fx at udvikle hjælpemidler til transport. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Den typiske teltmontør er en ufaglært mand med kort skolebaggrund. Der er dog også teltmontører med en håndværksmæssig baggrund. Medarbejderne har lært at udføre arbejdet ved sidemandsoplæring. Nogle af arbejdsfunktionerne kræver uddannelse. Fx stort kørekort, truckcertifikat, certifikat til manitou eller krancertifikat. Som i andre brancher har nogle af de ansatte læse-, stave-, tal- og regnevanskeligheder. Også medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk kan have vanskeligt ved det danske sprog. Udlejning foregår typisk i sommerhalvåret, så en del af de ansatte er kun ansat i sæsonen. I nogle virksomheder er der tradition for at de sæsonansatte vender tilbage år for år. I andre virksomheder er der store vanskeligheder med blot at fastholde medarbejderne i sæsonen idet en del af de sæsonansatte holder op inden sæsonen er slut. Til rigtig store opgaver rekrutteres løst ansatte medarbejdere. Også medarbejdere i andre brancher er som tidligere nævnt beskæftiget med teltmontage. Det betyder at uddannelserne tilknyttet FKB Teltmontage kan benyttes af andre brancher end festudlejningsbranchen. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet

3 Side 3 af 9 I stort set alle virksomheder varetager en leder eller særlig betroet medarbejder den indledende kontakt med kunden hvor opgaven aftales. Det er derudover forskelligt hvordan opgaverne deles. Tilrettelæggelsen af den enkelte teltmontageopgave minder i høj grad om projektarbejde. Hver kundeopgave er et projekt med egen tidsplan og det bemandes i forhold til projektets indhold og omfang. I nogle virksomheder udnævnes en projektleder som er ansvarlig for opgavens udførelse i alle faser: forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Nogle ydelser gennemføres i et samarbejde med andre virksomheder. Planlægningsopgaver udføres ofte ved hjælp af edb. Vagtfunktioner er ved at udvikle sig til en ny opgave for teltmontører. At være vagt udføres ofte alene og kræver en personlig udstråling af autoritet og overblik og byder på en helt anden måde at arbejde på end det tætte samarbejde med kolleger, vikarer og frivillige under selve montagen af teltet.

4 Side 4 af 9 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Lager, logistik og transportarbejde Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Teltmontøren udfører følgende centrale opgaver: Planlægning af transportruter for kundeopgaver Planlægning af teltmontage og vurdering af materialebehov Plukning af materiel på baggrund af kontrakt og vurdering af materialebehov (telt, service, borde, stole mm.) Pakning og aflæsning af materiel under hensyntagen til arbejdsgangen i teltmontage og indretning af telte og teltplads Transport af materiel Håndtering af materiel med truck og kran på lager og på teltplads Opstilling af telte med kran Sætte materiel på plads på lageret efter brug Teknologi og arbejdsorganisering Ved plukning, pakning og aflæsning samt transport, opstilling, nedtagning og efterfølgende placering på lager anvendes lastvogne, truck, palleløftere, manitou og kraner. Lagersystemet kan både være baseret på manuel styring og elektronisk lagerstyring. På sigt vil flere formentlig få elektronisk lagerstyring. Teltmontørerne løser som regel ovenstående opgaver sammen med en eller flere kolleger. Enkelte steder er selve lagerstyringen bemandet med en fast person. Afhængig af kundeopgavens størrelse kan teltmontørerne transportere udstyr til én stor fest hos én kunde eller levere telte til flere forskellige kunder. Kendskab til logistik er derfor af afgørende betydning. Der kan derfor være stor variation i materialebehov fra opgave til opgave og i pakningen af materiel i forhold til en transportrute. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Teltmontøren skal være bevidst om at lager- og transportarbejde er en del af en samlet serviceydelse overfor kunden. Det er afgørende at teltmontøren er kvalitets- og økonomibevidst i vurdering af materialebehov, plukning af materiel samt transport og suring af materiel. Teltmontøren skal kunne koble viden om teltmontage og materialebehov med det at plukke og pakke materiel til en kundeopgave. Teltmontøren skal desuden kunne bruge kendskabet til teltmontage i håndteringen af materiel med truck og kran. Kendskab til materiel inden for festudlejning er også afgørende for at vide, hvordan materiel stuves, surres og anhugges. Derudover er det afgørende, at kunne tage stort kørekort, truckcertifikat og krancertifikat. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencerne er relevante for alle i branchen. Behovet for krancertifikat vil dog afhænge af hvilket udstyr det enkelte firma har.

5 Side 5 af 9 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Montering og indretning af telte og teltplads Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Teltmontøren udfører følgende centrale kundevendte opgaver: Kontakt til kunden for afklaring af kontrakt, aftaler og sikkerhedsafstande m.v. Bedømmelse af teltplads (beregning af vindforhold, vurdering af underlag, brandsikring, placering af telte, suring af dette, mm.) Planlægning, montage og nedtagning af telte, Indretning af telt(e) (fx gulv, borde, stole, små scener, lys, garderober, sovetelte) Opstilling og vejledning i betjening af maskiner (fx sodavands- og kaffemaskine, opvarmning) Opstilling og betjening af oppustelige og mekaniske legeredskaber/børneforlystelser Instruktion og igangsætning af frivillige og kunder ved opstilling og nedtagning af telte, maskiner og legeredskaber/børneforlystelser Instruktion af kunden i forhold til sikker brug af telt, maskiner og legeredskaber Opsyn med legeredskaber og telte Vedligehold (fx vask og midlertidige reparationer) af telte, legeredskaber/børneforlystelser og andet materiel Opgaverne udføres under hensyntagen til gældende lovgivning. Teknologi og arbejdsorganisering Arbejdsopgaverne udføres ved brug af forskelligt håndværktøj, hvoraf noget er el-drevet fx skrueog boremaskiner og lufthamre. Desuden kan fx truck og kran anvendes til fordeling af materiel og opsætning af telte. Teltmontører løser deres opgaver i et teamsamarbejde med kolleger, frivillige og kunder. Mange teltmontører har en arbejdslederrolle i disse fleksible team. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Medarbejderen skal have kendskab til rammetelte og andre telttyper, forskelligt materiel, arbejdsgange i montage og fastgørelse af forskellige typer af telte samt vedligehold (kvalitetscheck, midlertidige reparationer) af telte, materiel og legeredskaber. I planlægningen af teltmontagen er det afgørende, at teltmontøren kan bedømme, hvordan teltet kan monteres og placeres på teltpladsen ud fra en forståelse af den indgåede kontrakt og tegninger samt beregninger af vindforhold og vurdering af underlag for nødvendig fastgørelse. For at øge sikkerheden skal teltmontøren desuden kunne foretage et kvalitetscheck på monteringen af teltet. Endvidere skal teltmontøren have kendskab til sikkerhed og ergonomi i eget arbejde samt kunne yde elementær førstehjælp og instruktion i brandslukningsudstyr. Teltmontøren skal kunne vurdere, tilrettelægge og lede monteringen af telte(t) på teltpladsen. Teltmontøren skal kunne instruere andre i arbejdsgange og sikkerhedsregler. Desuden skal

6 Side 6 af 9 teltmontøren være fleksibel, serviceminded og kunne kommunikere, samarbejde samt håndtere situationer der indebærer konflikter. Teltmontøren skal desuden kunne arbejde efter gældende regler og tekniske forskrifter (sikkerhed/brand) for telte og montering af telte samt arbejde efter gældende sikkerhedsregler for oppustelige og mekaniske legeredskaber/børneforlystelser herunder foretage sikkerheds- og brandtest. Medarbejderen bør endvidere have kendskab til stærkstrømsregulativet, gasreglementet og arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejdsgivers ansvar under teltmontagen samt kunne foretage elementær brandbekæmpelse. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencerne dækker den grundlæggende faglige viden for teltmontører og er relevant for alle i branchen.

7 Side 7 af 9 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Serviceopgaver Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Dette kompetenceområde dækker en lang række serviceopgaver som teltmontører kan udføre. Opgaverne kan være kundevendte eller være interne opgaver i den enkelte virksomhed. Serviceopgaverne kan variere og forandre sig over tid. Teltmontøren udfører følgende centrale opgaver: Borddækning Servering ved fest Kundebetjening ved boder, legeredskaber og forlystelser. Tilberedning af snacks, slik mv. Vagt (fx brandvagt) Opsætning og overdækning af store scener og plane gulve ved hjælp af stillads Fremstilling af materiel i træ og jern Teknologi og arbejdsorganisering Området er generelt præget af manuelle serviceopgaver uden brug af teknologi. Hvis der bruges værktøj, er det primært håndværktøj. Undtaget herfra er fremstilling af materiel i træ og jern, hvor der kan bruges elektriske save og svejseapparater. Kompetenceområdet kan ændre sig. Der kan komme flere serviceopgaver og andre kan blive uaktuelle. Det afhænger i høj grad af hvordan arbejdsdelingen - grænsefladen til andre leverandører udvikler sig i fremtiden. Arbejdets organisering afhænger af opgavens art. Størstedelen er kundevendte opgaver og løses i samarbejde med andre. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Servering og tilberedning af snacks mv. forudsætter en kompetence inden for hygiejne som Almen hygiejne obligatorisk certifikat giver. På vagtområdet findes i forvejen uddannelser, blandt andet vagtkurser og crowd control. Der er specielt behov for fokus på brandvagt og viden om brandslukning, førstehjælp samt om hvordan man kan lede mange mennesker når ulykken eller katastrofen sker. Opsætning af store scener og plane gulve ved hjælp af stillads og bærende vanger forudsætter et stilladscertifikat. Fremstilling af nyt materiel drejer sig primært om materiel i træ fx borde og gulvplader og i jern fx at svejse i jern. I forhold til sidstnævnte kan certifikatkurser være relevante. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet

8 Side 8 af 9 Dette kompetenceområde dækker en lang række serviceopgaver som teltmontører kan udføre. Opgaverne kan være kundevendte eller være interne opgaver i den enkelte virksomhed. Serviceopgaverne kan variere og forandre sig over tid.

9 Side 9 af 9 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Koordinering af teltmontage AE 5, og fremefter Montering og indretning af rammetelte AE 5, og fremefter Planlægning af teltopstilling og -indretning AE 5, og fremefter Udlejning af børneforlystelser AE 5, til Hygiejnisk håndtering af festudlejningsservice AE 2, og fremefter Faglig regning og matematik AP 5, til Faglig læsning og skrivning AP 5, til Praktik for F/I AP 48, og fremefter Interkulturel kompetence i jobudøvelsen AD 3, og fremefter Kommunikation og konflikthåndtering - service AE 3, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Teambuilding for selvstyrende grupper AA 2, og fremefter Kommunikation i teams AA 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Opstilling og montering af børneforlystelser AE 5, og fremefter Håndtering af uheld og ulykker AA 3, og fremefter Varmeinstallationer - festudlejning AE 5, og fremefter Tekniske installationer - festudlejning AE 5, og fremefter Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Introduktion til operatøropgaver ved forlystelser AE 3, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

#2.06 kubix.nyt. Værdier skal gøre en forskel

#2.06 kubix.nyt. Værdier skal gøre en forskel Et konkret projekt med henblik på at udfordre værdierne og efterleve dem i praksis. Projektet kan fx munde ud i en ny organisering af arbejdet, en ny personalepolitisk praksis e.l. En række forskellige

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Administrative funktioner

Administrative funktioner Administrative funktioner Analyse af administrative funktioner i tre forvaltninger inden for det kommunale og regionale område Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Stilladsbranchen i dag

Stilladsbranchen i dag Prags Boulevard 47, DK-2300 Copenhagen S, Denmark +45 3257 3080 www.cphdesign.com Herlev Stillads Stilladsbranchen i dag Et kig på stilladsbranchen - set i helikopterperspektiv. Februar 2010 Foto: Simon

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Svend Jensen ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 1. Metode.. 4

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Tekniske servicemedarbejdere

Tekniske servicemedarbejdere Tekniske servicemedarbejdere Analyse af de tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere