Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124"

Transkript

1 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering af farligt gods/farlige stoffer, og er også dækkende i henhold til kravet i Bekendtgørelse 665 af 18. august 1999 (ændret pr. 12. Juni 2012 til Bekendtgørelse 543), af Bureau Veritas HSE Denmark, som ved kontrakt virker som virksomhedens eksterne sikkerhedsrådgiver. Virksomhedens navn: ICT Logistics A/S Adresse: HI-Park 31 Postnr/By: 7400-Herning Kontaktperson: Erik Pedersen Årsrapporten dækker fra: til Sikkerhedsrådgiver: Lisbeth Bertelsen Kopi af årsrapport er fremsendt til:

2 Page 2 of 9 1. Baggrund for årsrapporten Hvis virksomheden er omfattet af loven i henhold til Bekendtgørelse 665 af 18. august 1999 (ændret pr. 12. juni 2012 til Bekendtgørelse 543), skal virksomheden udarbejde en årsrapport, der afspejler virksomhedens aktiviteter i forbindelse med håndtering og transport af farligt gods. Årsrapporten udarbejdes af virksomhedens sikkerhedsrådgiver, og stiles til virksomhedens øverste ledelse, i henhold til Bekendtgørelsens krav på dette område. Virksomheden er forpligtiget til at gemme årsrapporten i mindst 5 år, og skal på forlangende kunne forevise disse til relevante myndigheder, som måtte ønske indsigt i virksomhedens aktiviteter på dette område. Denne årsrapport er udarbejdet på baggrund af de audits der er gennemført inden for de sidste 12 måneder, og disse audits er medtaget i diverse grafiske oversigter, for derved at kunne dokumentere bevægelserne på de enkelte kontrolområder. I hvert afsnit er der ydermere en sammenfatning af auditøren, med dennes bemærkninger og forslag til eventuelle korrigerende handlinger. Sidst i denne rapport er medtaget eventuelle særlige bemærkninger, som virksomheden har ønsket at medtage i årsrapporten. Foruden at dække loven som ovenfor nævnt er årsrapporten også et supplement til virksomhedens options/certificerings bestræbelser, og vil løbende vise de forbedringer der er i virksomhedens behandling af farligt gods/farlige stoffer, og dermed videreudvikle på virksomhedens værdi mål.

3 Page 3 of 9 2. Virksomhedens uddannelsesniveau 2.1 Virksomhedens uddannelsesbehov: I afsnit 2.1 er gennemført en vurdering af virksomhedens behov for uddannelser i forhold til kravene i ADR/RID konventionens kapitel 1.3 for: Lagerpersonale, herunder modtagelse, pakning og udlevering. Administrativt personale, herunder kemi/miljø, speditører og dokumentudfyldende personale. Chauffører der transporterer gods uden krav om ADR bevis, herunder gaffeltruckfører og intern transport samt chauffører på køretøjer under frimængden. Chauffører der transporterer gods med krav om ADR bevis, herunder lastbiler over frimængden samt tankvognstransporter. Eventuelle uddybende bemærkninger vil kunne ses sidst i dette afsnit. Uddannelseskrav Er der krav om uddannelse af lagerpersonalet? Er der krav om uddannelse af det administrative personale? Er der krav om uddannelse af chauffører (ikke ADR bevis)? Er der krav om uddannelse af chauffører (ADR bevis)? Er der krav om uddannelse af ledelsen? Ja

4 Page 4 of Virksomhedens uddannelsesstatus: I afsnit 2.2 er gennemført en vurdering af den uddannelse som er gennemført på de grupper som kræves uddannet i virksomheden, jævnfør kravet i ADR/RID konventionen. ICT Logistik A/S har ikke behov for at uddanne lagerpersonale. Der er ikke noget på lageret i Herning, og i Fredericia er der kuntransitlager. ICT Logistik har kun eksterne vognmænd og dermed eksterne chauffører. Der er ingen tiltag taget i henhold til ADR kap. 1.3, da virksomheden er dækket på dette punkt. Alle medarbejder er uddannet i Det anbefales, at der holdes et fornyelseskursus i foråret 2013.

5 Page 5 of 9 3. Status ved administrationen I dette afsnit er gennemført en vurdering af virksomhedens administrative rutiner som har til formål at sikre korrekt håndtering af farligt gods i henhold til gældende regler, herunder anvendelsen og opdatering af Sikkerhedsdatablade. ICT Logistics A/S eget administrative system er til booking af transporter. Transportdokumenterne udleveres af kunderne. Sendes dog på mail inden transporten. Alle transportdokumenter gemmes elektronisk i min 5 år. Med hensyn til skeiftlige anvisninger så sender der stadig sikkerhedskort fra ADR 2007 med til Østlandene. 98 % af ICT Logistics A/S transporterne er faste. fx. Cheminova, Hempel, BASF, John Deer, Alle trasnporter er booket. Ingen yderligere kommentar.

6 Page 6 of 9 4. Status ved godsmodtagelse I dette afsnit er gennemført en vurdering af virksomhedens rutiner i forbindelse med modtagelse af farligt gods, samt optagelse af dette gods på lageret. ICT Logistics A/S er et speditør firma og har derfor ikke noget lager i Herning. I Frederica er det et transitlager. Alt gods opbevares efter dets farlighed når det er på transitlageret. Sikkerheden i transitlageret er fundet helt i orden. ICT Logistics A/S har fået ros fra deres kunder angående deres håndtering af farlig gods. Ingen yderligere kommentar.

7 Page 7 of 9 5. Status ved emballering I dette afsnit er gennemført en vurdering af virksomhedens rutiner i forbindelse med emballering samt mærkning af farligt gods. ICT Logistics A/S beskæftiger sig kun med transporter og har ikke noget at gøre med emballering Ingen yderligere kommentar.

8 Page 8 of 9 6. Status ved udlevering til transport I dette afsnit er gennemført en vurdering af virksomhedens rutiner i forbindelse med udlevering af farligt gods til transport, såvel internt som eksternt. ICT Logistics A/S kører med C4 sprængstoffer 3-4 gange om året. Der anvendes en chauffør med Befägungshine. Der er faste kunder hos ICT Logistics A/S som stiller store sikkerhedsmæssige krav til chaufføren. Bilerne skal være specialudstyret og chaufføren skal kunne vise ID. Det anbefales at man sørger for at tjekke tvangsruterne når man kørere med C4.

9 Page 9 of 9 7. Særlige bemærkninger ICT Logistics A/S har styr på det farlige gods. Der har i 2012 ikke været nogle hændelser eller uheld i forbindelse med farlig gods, der skal rapporters efter ADR - konventionens kap Dialogen mellem sikkerhedsrådgiveren og virksomheden er god og konstruktiv. De anvisninger og forslag sikkerhedsrådgiveren kommer med bliver fulgt. Sikkerhedsrådgiveren gives gode muligheder for at udøve sit virke jævnfør bekendtgørelse 665 og 543. For indholdet af årsrapporten. Auditørens underskrift

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer

VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1.... 2 2) Beskrivelse af pilottesten: hvad er testet, hvordan?... 3 Hvad...

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere