Råd om Håndtering. af Gødning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd om Håndtering. af Gødning"

Transkript

1 Råd om Håndtering af Gødning

2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Politianmeldelse Enkle råd til forebyggelse af kriminalitet Vigtige oplysninger på sækken 5 Sundhed og Miljø Produktionsstedet/spredeindstillingen Ved reklamation Transport 6 Opbevaring 7 Beskyttes mod fugt Korrekt temperatur Opbevaring af storsække Opbevaring på paller Opbevaring af løsvarer Læg ikke brandbare materialer ved siden af gødningen 9 Ved brand i eller opvarmning af gødningslageret Lastning, aflæsning og andre former for håndtering 10 Spredning 12 Sprederen Indstilling af sprederen Spredning Genvinding af plast 14 Håndtering af ødelagt gødning 14 Sikkerhed frem for alt. Sikkerhed er at tænke et skridt længere frem, inden noget går galt. Hos Yara står sikkerhed altid øverst på dagsordenen. Vi håber, at du også prioriterer sikkerhed højt og vil se denne brochure som et værdifuldt værktøj til sikker håndtering af gødning. Sikkerhed omkring gødning er en selvfølge og forholdsregler til at minimere risikoen for personskade og andre uheld skal overholdes. Gå f.eks aldrig under hængende last. Sikkerhed er også at minimere risikoen for brand. På mange gårde konkurrerer mineralsk gødning, halm og hø om lagerpladsen, men pas på ikke at opbevare noget brandbart ved siden af gødningen. Desuden er sikkerhed at sørge for, at gødningen ikke kommer i forkerte hænder, som vil udnytte det til sprængstof. Udover sikkerhed står også gødningens fysiske egenskaber højt på vores dagsorden. God fysisk kvalitet er vigtig for produktiviteten og økonomien. Vi arbejder derfor løbende på at sikre, at Yaras produkter er enkle at sprede og giver et jævnt og godt resultat i marken. Yara kan kun gøre en del af arbejdet. Når produkterne forlader vores lager, bliver det dit ansvar at bevare kvaliteten. På de følgende sider kan du få nogle råd til, hvordan du bedst transporterer, opbevarer, håndterer og spreder vores gødning. Læs gerne mere om, hvordan du kan udnytte vores produkter og anbefalinger. Velkommen til Yara Danmark Yara Yara 3

3 Sikkerhed Vigtige oplysninger på sækken Mineralsk gødning, som indeholder ammoniumnitrat eller andre nitrater, kan bruges til at producere sprængstof, hvilket er set i flere terrorangreb over hele verden. Adgangen til sådanne produkter er derfor blevet begrænset via lovgivning og produkterne kan ikke længere købes af private forbrugere. u Mineralsk gødning med 16 % kvælstof (N) eller mere i form af ammoniumnitrat må ikke sælges til privatkunder. Kun landmænd og andre professionelle erhvervsgrupper har adgang til disse produkter. (EU-forordning 1907/2006, REACH) Hvordan ved man, hvor meget kvælstof, i form af ammoniumnitrat, gødningen indeholder? En simpel tommelfingerregel er, at hvis indholdet af nitratkvælstof (NO 3 -N) og ammoniumkvælstof (NH 4 -N) hver for sig er 8 % eller mere, så indeholder produktet mere end 16 % kvælstof (N) i form af ammoniumnitrat. Politianmeldelse Hvis du ser eller bemærker noget mistænkeligt, der involverer mineralsk gødning, skal du kontakte politiet. Det samme gør sig gældende, hvis du oplever tyveri eller svind af gødningen. (EU-forordning 98/2013). Politiets Efterretningstjeneste (PET) har udgivet en folder, som giver vejledning om korrekt opbevaring. Folderen kan ses på Eksempel på gødning, der indeholder mere end 16% ammoniumnitrat N: u YaraBela Axan og YaraMila u Krista-K Plus og YaraLiva Tropicote Enkle råd til forebyggelse af kriminalitet u Mineralsk gødning bør opbevares under lås. u Mineralsk gødning, der opbevares udendørs, bør overdækkes med en kraftig presenning, der forankres med låst wire i de underliggende paller. Opbevaringsstedet bør være så diskret som muligt, dvs. aldrig ud til vejen. u Du bør regelmæssigt kontrollere, om der mangler noget af gødningen, dvs. om noget af gødningen er blevet stjålet. Vær opmærksom på, om sækkene er blevet åbnet. u Mineralsk gødning må ikke videresælges, hvis du ikke er sikker på, om gødningen skal benyttes til erhverv. Tyveri, svind og mistaenkelig adfaerd skal meldes til politiet. Sundhed og miljø Det er kun et fåtal af de produkter, Yara forhandler, der er klassificeret som farlige for sundhed og miljø. I så fald er emballagen mærket med det aktuelle faresymbol samt risiko- og sikkerhedsoplysninger. Mere detaljerede oplysninger findes i sikkerhedsdatabladene, som fås hos din leverandør eller på Eksempel på symboler som findes på nogle af vores produkter: OXIDERENDE Mineralsk gødning, der er mærket med dette symbol, er i sig selv ikke brandbart. Men i tilfælde af brand kan produktet spalte og afgive nitrøse gasser og oxygen, hvilket kan forværre branden. Hvis spaltningen sker i lukkede rum, kan det resultere i en eksplosion. ÆTSENDE Produktet kan give ætsningsskader på hud, spiserør og øjne. Det kan også føre til andre alvorlige øjenskader. Bruges også for produkter, der er ætsende og skadelige for metaller. SKADELIG Produktet er farligt ved indånding, hudkontakt og indtagelse. Bruges også for produkter, der giver allergi ved hudkontakt, som irriterer hud, øjne og luftveje eller som har en bedøvende virkning. MILJØFARLIG Produktet er farligt for vandmiljøet på kort og lang sigt. Skal opbevares og anvendes på en sådan måde, at produktet eller affald deraf ikke skader miljøet. Produktionsstedet har betydning for spredeindstillingen I nogle tilfælde produceres det samme produkt på forskellige fabrikker, hvorfor det kan have forskellig kornstørrelse, samt være granuleret eller prillet. I så fald har produktet ikke de samme spredeegenskaber, hvilket der skal tages højde for ved spredeindstillingen. Produktionssted er altid angivet på sækken, se billedet. Opgiv produktnavn og dato fra sækken ved reklamation I forbindelse med en eventuel reklamation skal både produkttype, produktionssted og dato oplyses. Disse oplysninger findes på sækken og gør gødningen sporbar m. Mg, S, B UKI Sporbarhed: Opsækningsdato og produktionssted. (Forkortelserne kan variere. På finder du en oversigt) Type Opsækningsdato 4 Yara Yara 5

4 Transport Opbevaring Sikring af lasten Sideklapperne skal nå op over storsækkens tyngdepunkt. Ved pallevarer skal sideklapperne som minimum nå op til det næstøverste sækkelag. Hvis pallehætten mangler, er ødelagt eller pallen er delt, skal sideflapperne som minimum nå op til det øverste sækkelags tyngdepunkt. Beskyttelse af lasten Storsække dækkes til, så der ikke kommer vand ind mellem yder- og indersækken. Tildækning forhindrer endvidere, at løfteøjerne ødelægges af vind. Sækkene skal håndteres varsomt for at forhindre beskadigelse. Ved transport af løsvarer skal lastbilen være rengjort, så der ikke er foder- eller gødningsrester. Ved transport på lastbil skal varen altid være overdækket med presenning for at undgå fugt. Det anbefales, at man undlader at transportere løsvarer i regnvejr. Farligt gods ADR bevis skal medbringes ved transport af gødning, der er klassificeret som farligt gods, undtagen når transporten sker med traktor eller motoriseret redskab på gården. Der henvises til sikkerhedsdatablad, som bla. findes på for oplysninger om, hvilke produkter der er farligt gods. YaraMila og YaraBela gødninger er ikke klassificeret som farligt gods. Beskyttes mod fugt Det er først og fremmest fugt, der kan beskadige gødningen under opbevaring. Fugt forårsager klumper og støv, hvilket forværrer gødningens spredeegenskaber. Det forværres af høje temperaturer og lang opbevaringstid. Produkterne skal derfor håndteres med omtanke. Korrekt temperatur Pas på sollys! Visse gødningstyper, så som YaraBela Axan, er følsomme over for høje temperaturer (omkring 32 C). Ved højere temperaturer kan de miste kornstyrke og blive til pulver, hvorfor de altid skal opbevares i skygge. Opbevaring af storsæk Hvis indersækken beskadiges og den udsættes for vand eller fugtig luft kan der dannes klumper og støv. Sækken skal derfor håndteres og opbevares således, at der ikke kommer vand ind i indersækken. Hvis skaden er sket, skal hullet omgående lukkes med tape eller et andet egnet materiale. Se altid efter, om ydersækken er blevet beskadiget under transport til gården eller ved aflæsning. Sådanne skader kan ødelægge produktet og udgør i tilfælde af større skader også en sikkerhedsrisiko ved løftning. Indendørs opbevaring. Indendørs opbevaring er bedst, da sækkene i så fald ikke udsættes for fugt, sol og vind. Hvis du har mistanke om, at der siver fugt op gennem gulvet, kan du placere sækkene på paller, plastfolie eller et lag af tomme storsække. Udendørs opbevaring. Underlaget skal være godt drænet og uden spidse sten og lignende, der kan beskadige sækkene. Sækkene bør placeres på paller. Se afsnittet side 8 om Opbevaring på paller. Sækkene afdækkes med presenning, der forankres og sikres godt med låst wire i de underliggende paller. Presenningen forhindrer lys og vind i at svække ydersækkens løfteøje og at vand trænger ind og bliver liggende mellem inder- og ydersækken. Hvis der ligger vand på indersækken, kan det løbe ned i sprederen ved tømning. Det er vigtigt, at presenningen dækker sækkene helt og at den er ordentligt fastgjort. Ydersækkens kvalitet reduceres kraftigt, hvis presenningens kanter slår ind på ydersækken i kraftigt blæsevejr. Indendørs opbevaring Udendørs opbevaring Stabling af sække. Når sækkene stables, er det vigtigt, at underlaget er jævnt og at sækkene ikke stables for højt for at undgå, at de skrider. Vi anbefaler, at man kun stabler to sække i højden, hvis de opbevares udendørs. Hvis sækkene opbevares indendørs, kan man stable tre sække i højden. 6 Yara Yara 7

5 Læg ikke brandbare materialer ved siden af gødning Opbevaring på paller Pallerne skal være placeret på et jævnt, fast og drænet underlag. Beskadigede sække og pallehætter skal omgående repareres med tape eller andet passende materiale. Udendørs opbevaring. Kun paller med intakte pallehætte må opbevares udendørs. Det er vigtigt, at pallerne er placeret på et tørt og skyggefuldt sted. Læg gerne paller på toppen for at beskytte produktet yderligere mod f.eks. fugle, der hakker i det. Stabling. Hvis pallerne opbevares i flere højder, stiller det ekstra store krav til underlaget. Pallerne kan risikere at vælte, hvis underlaget ikke er stabilt nok. Det er vigtigt, at saekke og paller stables rigtigt for at minimere risikoen for, at de skrider eller vaelter. Voksne og born må ikke opholde sig i naerheden af stablede storsaekke eller paller. Hvis man taenker på, at godning kan misbruges til fremstilling af spraengstof, skal godning opbevares på en sådan måde, at tyveri undgås. Varen skal også tildaekkes. Min. 5 meter Sikkerhedsafstand på min. 5 meter til brandbare materialer i samme bygning. Udendørs opbevaring Gødningsprodukter bør ikke opbevares i samme bygning som brandbare materialer. Men skulle det forekomme, skal der være en sikkerhedsafstand på min. 5 meter. Hvis der er tale om større mængder brandbart materiale, skal afstanden være meget større. (Yderligere information og regler kan ses i Bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer). Det bedste er at opbevare gødning og brandbare materialer i hver sin bygning. Tænk altid på, hvad du opbevarer ved siden af gødningen, og hvad der kan ske ved en eventuel brand, hvis det f.eks. er: Ved brand på eller opvarmning af gødningslageret De fleste kvælstofholdige gødningstyper indeholder nitrater, som spaltes ved opvarmning og udvikler nitrøse gasser. Det sker ved +150 C. Visse produkter udvikler også kuldioxid (CO, CO 2 ) og svovldioxid. Opbevaring af løsvarer Opbevaringsstedet skal være fugtfrit og der skal være rent og tørt, før varen lægges på plads. Bland aldrig forskellige gødningstyper, men læg dem i forskellige båse. Kalk og gødning skal holdes adskilt. Beskyttelse. Varen skal overdækkes med presenning, så snart du er færdig med arbejdet. Presenningen fastgøres forsvarligt rundt om varen. Der skal være 30 cm overlapning ved eventuelle samlinger. Rengøring. Gulv og indkørsler skal holdes fri for spildt gødning. Det er også vigtigt at holde gødningen adskilt fra brandbare materialer, f.eks. halm, hø, korn, træ, papir osv. Se afsnit angående brandsikkerhed (s. 9). Risiko for korrosion. Maskiner bør ikke opbevares i samme lagerrum for at minimere risikoen for rustangreb. u Korn u Hø og halm u Husdyrgødning u Strøelse u Tomme sække u Andet plast u Flis, brikker eller træ u Maskiner med brændstoftanke eller hydraulikolie u Diesel eller olie VIGTIGT: Ved svejsning skal godningen beskyttes mod gnister. Godningen må ikke opbevares i naerheden af varmekilder, såsom radiatorer, fyrkedler eller motorer. Godningen skal altid opbevares adskilt fra syrer. Lagerplads og transportanordninger, såsom lad, gulvareal og transportbånd, skal holdes rene. Gasserne må ikke indåndes. Kontakt laege ved indånding. For den tilskadekomne ud i frisk luft ved indånding, og vent på laege og ambulance. Ring til Giftlinjen på , hvis du har brug for yderligere oplysninger. Ring 112 i nodstilfaelde. Tilkald brandvaesenet, hvis du ikke selv kan slukke branden. Informer vagtcentralen om, at der er tale om en godningsbrand samt hvilket produkt, der er tale om. Branden slukkes med vand i rigelig maengde. Godning, der endnu ikke er berort at branden, skal om muligt flyttes. Se også produkternes sikkerhedsdatablad, som bl.a. findes på 8 Yara Yara 9

6 Lastning, aflæsning og andre former for håndtering Brug en kniv med langt skaft til at skære sækken op. Gå aldrig under hængende last! Storsækken håndteres ved hjælp af en løftekrog. Brug aldrig en pallegaffel til at løfte storsækken, da dennes kant kan skære løfteøjet i stykker, hvilket medfører risiko for, at sækken falder ned. Storsækken tømmes ved at skære et kryds i midten af bunden. Snitlængde cm. LIVSVIGTIGT Gå aldrig under haengende last. Forlad aldrig en haengende saek. Ved korsel med en haengende storsaek skal man kore forsigtigt og have saekken i lav hojde. Pas på elektriske ledninger. Sorg for, at lofteudstyret er dimensioneret til den pågaeldende belastning. Sorg for, at lofteudstyret er designet til at forhindre, at lasten svinger frem og tilbage. Løftekrogen skal have afrundede kanter. Skarpe kanter kan beskadige sækkens fibre og medføre risiko for, at den falder ned. Storsækkeløfter. OBS! Konstruktionen forhindrer, at sækken svinger frem og tilbage. Håndtering af småsække: I længden er det en hård belastning for ryggen at løfte sække. Vær derfor opmærksom på at løfte korrekt: Løft med benene, ikke med ryggen 10 Yara Yara 11

7 Spredning En grundlæggende forudsætning for en god produktion i marken er, at gødningen spredes jævnt og i den rette mængde i hele den ønskede spredebredde. Vi forsøger altid at gøre vores bedste for at give dig produkter af høj kvalitet, men til syvende og sidst afhænger sprederesultatet af arbejdet i marken. Det er kun den person, der udfører gødskningen nøjagtigt og opmærksomt, der kan sikre sig et godt resultat. Sprederen Sprederen skal rengøres regelmæssigt. Spul den med vand ved arbejdsdagens afslutning. Beholder og udgang skal overdækkes, hvis sprederen er fyldt med gødning i længere perioder. Sørg for, at sprederen er udstyret med et gitter med en maskestørrelse på ca. 10 mm over beholderen. Det reducerer risikoen for blokering af udgangen pga. klumper i gødningen. Sprederens tilstand skal være i orden i henhold til manualen. Spredning Sørg for at holde den rette arbejdsbredde i marken. Hvis du ikke har lavet faste kørespor ved såningen, markeres den rigtige køreafstand med skum, farve, pinde eller lignende. Det anbefales, at man ikke gennemfører spredningen pr. øjemål. Brug kantspredeudstyr og hold sikkerhedsafstand. Gødning bør ikke spredes i kraftig blæst. Centrifugalspredere er ofte mere følsomme end bomspredere. I sidevind rykkes hele spredemønsteret sidelæns. I modvind kan der opstå turbulens eller vind lige bag ved traktoren. Vær opmærksom på høj luftfugtighed. Visse gødningstyper optager mere fugt end andre. Hold et jævnt tempo. Et ujævnt tempo kan give % forskel i spredning. Kør ikke for hurtigt. Jo hurtigere, du kører, jo større virkning får ujævnhederne i marken. Høj fart medfører også, at belastningen på spredetallerknerne øges, da mere gødning føres ud pr. tidsenhed. Det kan give et ujævnt spredebillede. Tjek sprederesultatet løbende. Der kan bla. være behov for at justere højden på en traktormonteret spreder. På luftdrevne spredere kan slidte knastvalser i udgangen knække, og hullede slanger kan forårsage ujævn spredning. Ved hjælp af Yaras spredebakker kan du styre spredemønsteret for centrifugalspredere. Se mere på Indstilling af sprederen Læs manualen! Producentens anbefalinger til indstilling og kalibrering skal nøje overholdes. Centrifugalsprederen skal indstilles i henhold til den rigtige spredetabel. Granulerede og prillede produkter har ikke de samme spredeegenskaber, hvilket fremgår af spredetabellerne. Du kan finde spredetabeller på spredeproducenternes hjemmesider. Tjek den leverede mængde ved hver spredning, se manualen til sprederen. Test spredemønsteret med spredebakker, før spredningen går i gang. Læs mere om Yara Precise spredebakker og hvordan du bestiller dem på vores hjemmeside 12 Yara Yara 13

8 Genvinding af plast Tomme sække skal sendes til genvinding. Alle kommunale genbrugspladser er åbne for erhverv, hvor du kan aflevere dine tomme storsække. Håndtering af ødelagt gødning Ødelagt mineralsk gødning skal håndteres på en sikker måde. Selv om gødningen er så beskadiget, at den ikke kan bruges til spredning med spredere, indeholder den stadig værdifulde næringsstoffer. Tag derfor hånd om gødningen og brug den efter hensigten. Gødningen kan f.eks. blandes med husdyrgødning. Hvis gødningen ikke kan bruges som foreskrevet, skal den behandles som miljøfarligt affald. 14 Yara

9 HILANDERS SEPTEMBER 2013 Yara Danmark Gødning A/S Kastelvej Frederica Telefon:

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Gør en positiv forskel

Gør en positiv forskel Undgå skader Du kan selv gøre meget for at skabe tryghed for dig og din familie. Her er en række gode råd, der gør det lettere for dig at forebygge skader og undgå uheld både derhjemme, i trafikken og

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Børns sikkerhed Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012 Januar 2012 Layout: Punch Design Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Forord Pas på ikke pylre I Johannes

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL ALT OM TRAILERKØRSEL DEN STORE TRAILERGUIDE Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? Hvilke regler gælder? Få eksperternes tips til trailer læsning

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Arbejdsulykker Værktøjer til forebyggelse Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere