En moderne logistikvirksomhed, der tilbyder specialiserede og skræddersyede logistikløsninger til virksomheder og private

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En moderne logistikvirksomhed, der tilbyder specialiserede og skræddersyede logistikløsninger til virksomheder og private"

Transkript

1 En moderne logistikvirksomhed, der tilbyder specialiserede og skræddersyede logistikløsninger til virksomheder og private A modern logistics company providing a wide range of specialized and tailor made logistics for our customers 1

2 2

3 Om os Aarhus Logistics Center A/S blev etableret den 1. april 2010, som en selvstændig logistikvirksomhed af Trans ocean Shipping Agency A/S, Lehmann Junior A/S, Franck & Tobiesen A/S samt Chr. Jensen Shipping A/S. De fire virksomheder har samlet alle deres terminalaktiviteter i ALC A/S med det formål at skabe en moderne og konkurrencedygtig logostikvirksomhed, som kan tilbyde en lang række specialiserede og skræddersyede logistikløsninger. ALC A/S opererer med 9 dygtige truckførere på terminalen og 5 administrative medarbejdere på kontoret. Vi har derfor den nødvendige kapacitet til at løse de opgaver, vore kunder stiller os. Alle vore medarbejdere har mange års erfaring med terminaldrift og logistikløsninger. Vi er derfor overbevist om, at vi kan levere den kvalitet og præcision, der forventes af en moderne logistikvirksomhed. ALC A/S har 1. januar 2012 opkøbt DMS Project Århus. Det betyder at vi nu også kan udfører: Surring svejsning i skibe i hele verden Surring svejsning hos afskiber Crating trækasser emballering Andet træarbejde Nedtagning pakning af større fabrikker Transport surring af større enheder Tømning, oprydning efter konkurser About us Aarhus Logistics Center A/S was established on the 1st of April 2010 as an indenpendent logistics company by Trans ocean Shipping Agency A/S, Lehmann Junior A/S, Franck & Tobiesen A/S and Chr. Jensen Shipping A/S. The four companies have merged all their terminal operations into ALC A/S, with the aim of creating a modern and competetive logistics company that can offer a wide range of specialized and customized logistics solutions. ALC A/S operates with 9 skilled forklift drivers at the terminal, and 5 experienced administrative staff in the office. We therefore have the capacity to solve all the various problems the customers have. All our employees have many years of experience in terminal operations and logistics. We are therefore convinced that we can deliver the quality service that is expected from a modern logistics company. As of the 1st of January 2012 ALC owns and operates the DMS Project Division Aarhus, which means that we now are capable of: Lashing and welding in ships, worldwide Lashing and welding at shipper/supplier premises Wooden crating and boxing Other kind of transport related wooden work Dismantling and packing of major factories Lashing and transport of OOG and heavy lifts Emptying, cleanup and disposal after bankruptcies 3

4 Services ALC A/S kan tilbyde en lang række logistikservices inden for terminalhåndtering, oplagring og distribution af varer via Aarhus havn. Vi håndterer alt fra kartoner til projektlast og kan i den sammenhæng tilbyde din virksomhed følgende logistik-services. Pakhus direkte på kaj hvorfra der er mulighed for direkte indkørsel fra skib til pakhus Stuffing og stripping af containere Lastning, losning og surring af MAFI vogne og flats Lastning, losning og surring af projektlast Lastning og losning af trailere Håndtering af alle former for papirruller fra container, trailer eller MAFIs Lagerhotel kort eller lang tid Lagerstyring Toldoplag og toldkontrol Omlæsning og ompalletering Plukning (pick and pack) Egen containertruck til løft af og 45 containere Wrapping / foiliering af pallegods Teleskop transportbånd til tømning af sækkegods i containere Surring svejsning i skibe i hele verden Surring svejsning hos afskiber Crating trækasser emballering Stregkodning og mærkning Fortoldning og udførsel Udfærdigelse af dokumenter til plantekontrol, veterinær og fiskeri Kvalitetskontrol Håndtering af skader og reklamationer Distribution Lokal transport af containere på Aarhus Havn Formidling af vareforsikring under oplagring og distribution Formidling af losning og lastning af skibe Formidling af befragtning Formidling af emballering af alle slags kasser m.v. Formidling af totaltransport Outsourcing totalløsning inkl. lagerstyring Sværgods gaffeltruck op til 45 ton Antiskrid mellemlag til sækkegods Andet træarbejde Nedtagning pakning af fabrikker Transport surring af større enheder Tømning og oprydning efter konkurser Alle opgaver bliver udført af professionelle medarbejdere i henhold til NSAB

5 Services ALC A/S offers a wide range of logistics services within terminal handling, storage and distribution of cargo via the port of Aarhus. We handle everything from simple cartons to project cargoes, and in this context we offer your business the following logistics services. Warehouse directly on the quay side hence the posibility of direct handling from vessel to the warehouse Stuffing and stripping of containers Loading, unloading and lashing of MAFI trailers and flats Loading, unloading and lashing of projects cargoes Loading and unloading of trailers Handling all kinds of paper rolls from the container, trailer or MAFIs Warehousing short or long term Inventory Customs warehousing and customs control Re-stuffing Picking (pick and pack) Truck for lifting of and 45 containers Wrapping and foiling of palletized cargo Telescopic conveyor belt for stripping of bagged cargo from containers Lashing and welding onboard ships worldwide Lashing and welding at shipper premises Crating, producing of wooden boxes Bar coding and labeling Customs clearance and export Preparation of documents for plant control, veterinary and fishery Quality control Handling of claims and complaints Distribution Local transport of containers in the port of Aarhus area Insurance of cargo during storage and distribution Loading and discharge of vessels Chartering Wooden packaging of all kinds of crates, closed boxes, etc. Total transprt Outsourcing total solution inclusive inventory management Heavy duty trucklift up to 45 tonnes Antislip layers for bagged cargo Dismantling, packing and lashing of complete factories Transport, lashing of OOG and heavy lifts Emptying, cleanup and disposal after bankruptcies All tasks will be carried out by professional staff under the NSAB

6 Terminalen ALC A/S råder over en moderne terminal beliggende direkte langs kaj 301, 303 og 305 på Multiterminalen i Aarhus havn. Her kan vi håndtere alle varer, fra kartoner til projektlast, på en professionel og sikker måde m 2 under tag 6 mtr. stabelhøjde Overdækket laste- og losseområde Lagerrum fra m 2 til m 2 Frostfrit lager med plads til containere Tilkoblingsmulighed for reefer containere Sikkerhedslager alarmsikring 40, for opbevaring af værdivarer. Skadedyrssikret lager for opbevaring af fødevarer (fødevarer godkendt) OBS: ved oplægning af gods i vore pakhuse henledes opmærksomheden på, at ordregiver selv skal forsikre godset i henhold til NSAB pkt. 3 Litra C. Terminal ALC A/S operates a modern terminal located directly along the quay 301, 303 and 305 on the Multi Terminal in Aarhus Harbour. Here we handle all cargoes in professional and secure way. 14,000 m 2 under roof 6 mtr. stacking height Covered loading and unloading area Storage from 1,500 m 2 to 2,000 m 2 Frost-free storage space for containers Plugs for reefer containers Safety Stock alarm fuse 40, for storing valuable cargo. Secured and approved for the storage of food (food grade) Notice: please be informed that all cargo in our warehouses have to be insured by the cargo owner according to NSAB 27 section. 3 Point C. 6

7 7

8 Materiel ALC A/S har eget materiel til at håndtere alle de opgaver, der hører med til at være en moderne logistikterminal. 45 tons container truck 13 gaffeltrucks hvoraf de 5 er specialbyggede for kørsel i og ud af container 2 tugmasters så vi selv kan håndtere MAFI vogne på kajen Papir klemmeaggregater til håndtering af næsten alle former for papirruller Dorn til håndtering af stålruller (steel coils) Tøndeaggregat til top løft af tønder Big Bag aggregat Mobil kørerampe Foliering maskiner (wrapping) Surring udstyr Stålbånd maskine 9 Professionelle svejsestationer Topløftsudstyr max. 45 ton Equipment ALC A/S has its own equipment to handle all the tasks of a modern logistics terminal. 45 tons container truck 13 forklifts of which 5 are custom built for handling of cargo in and out of containers 2 tug-masters for the handling of MAFI trailers on the quay Paper devices for handling almost all kinds of paper rolls Dorn to manage the wire coils (steel coils) Special gear for top lifting drums Big Bags aggregate Mobile ramp Foil Rings machines (wrapping) Lashing equipments Steel wiring machine 9 Professional welding stations Toplift equipment up to 45 ton 8

9 Rigtig emballering Rigtig emballering skåner lasten mod regn, saltvand og stød. ALC A/S har stor erfaring i at emballere og pakke, så forsendelsen er i lige så god stand når den ankommer, som da den blev afsendt. Vi har pakket hele virksomheder ned og emballeret maskiner mv. for transport. Uanset hvordan transporten foregår, sikrer vi naturligvis, at emnerne ikke udsættes for hverken regnvand, saltvand eller stød. ALC A/S er desuden certificeret af Plantedirektoratet til at emballere i varmebehandlet træ. Correct packaging Correct packaging protects cargo from rain, saltwater and shock. ALS A/S has extensive experience in packaging, ensuring your goods arrive in the same condition as they were sent. We have packed down entire companies and packaged machines, etc., for transportation. Whatever the method of transport, we ensure that items are not exposed to rain, saltwater or shock. ALC A/S has also been certified by The Danish Plant Directorate to provide packaging using heat-treated wood. Vi overholder tiden ALC A/S beskæftiger sig med emballering og surring af alle former for laster. Vi har særlig stor ekspertise med hensyn til de specielle krav der stilles til skibstransporter. De er velkommen til at kontakte os for en snak om et muligt samarbejde, hvor vi samtidig kan give Dem et uforpligtende tilbud på opgaven. Vi har døgnvagt på telefonerne alle årets dage. Quality on time ALC A/S provides lashing and packaging for all types of cargo. We have comprehensive expertise in relation to the special requirements of transport by sea. You are welcome to contact us to discuss potential projects and receive an obligation-free quote. Our telephones are manned 24 hours a day, 365 days a year. 9

10 Mission Gennem professionelle og kvalificerede medarbejdere vil vi tilbyde kundespecifikke logistikløsninger, som er centreret omkring vores terminal og lagerhoteller. Mission Through professional and qualified staff, we offer customized logistics solutions that are centred around our terminal and warehouse hotels. Vision Inden for terminalhåndtering og oplagring af varer vil Aarhus Logistics Center A/S være industriens første valg som Danmarks bedste logistikpartner. Vision Within the terminal handling and storage of goods, Aarhus Logistics Center A/S will be the industry s first choice as the best logistics partner. Mål At Aarhus Logistics Center A/S løbende vil udvikle sig gennem en stabil vækst og med en indtjening, der fastholder vores position blandt de bedste i branchen. Target The Aarhus Logistics Center A/S will continue to evolve through a steady growth and earnings, maintaining our position among the best in the industry 10

11 11

12 Project ALC A/S Østhavnsvej 5 Multiterminalen 8000 Aarhus C Denmark Phone: Fax: Jørgen S. Nielsen Director & sales D: M: Lisbeth Skov Operation D: M: Preben Johansen Operation D: M: Jette Nysten Operation D: M: Patrick Fürstenberg Operational manager & sales D: M: Bogholderi/Accounting D: Trykt hos: WERKs Grafiske Hus A/S, 04.12

Nakskov Havn Port of Nakskov

Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn (Port of Nakskov) Havnegade 2 DK-4900 Nakskov Tlf./Tel.: +45 54 67 73 32 Fax: +45 54 92 51 13 havne@lolland.dk www.nakskovhavn.dk Maritimt Logistikcenter Maritime

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023 INDHOLD INDEX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HISTORIE FIRMAPROFIL ADMINISTRATION EJERFORHOLD & BESTYRELSE ORGANISATIONSPLAN KVALITETSSTYRING PRODUKTER KONTAKT HRS / KALUNDBORG Smede-

Læs mere

YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER

YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER DANISH KEY SUPPLIERS AT DANFISH 2011 MEET ALL 69 IN HALL D 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 The Gateway to Europe 22. fiskerimesse i Danmark 22 ND fishing Exhibition in Denmark ADVODAN

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab - og i øvrigt slukker vi også ildebrande! - we also put out fires! W W W. F H - B R A N D. D K 2 Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs

Læs mere

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd.

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd. DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2009 Danbor Service becomes sole distributor

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7 ÅRSRAPPORT 2005 Indhold 2 Året 2005 side 3 The year 2005 page 3 Ledelsesberetning side 4 Hovedtal side 6 Nøgletal og pengestrøm side 7 Anvendt regnskabspraksis side 8 Ledelses- og revisionspåtegning side

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st Probably the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

2014 Microsoft Rapporten

2014 Microsoft Rapporten 214 Microsoft Rapporten 3 Forord Kære læser, Consulting League har hermed fornøjelsen af at præsentere Microsoft Rapporten 214, hvor vi analyserer det danske Microsoft konsulentmarked med fokus på Microsoft

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

t l v n w m t nes fo

t l v n w m t nes fo Scandi-Roc Denmark Kantfliser & Belægningsfliser til swimmingpools. Coping stones and paving stones for swimming pools. swi ti t l il and pavi sto g vi v n in wi w m im m to t nes fo f fo FLORIDA Florida

Læs mere

Mere end en arbejdsplads More than a place to work

Mere end en arbejdsplads More than a place to work Mere end en arbejdsplads More than a place to work Nogle af verdens førende arkitekter, Foster + Partners fra England og danske Dissing+Weitling, har tegnet et unikt internationalt projekt: Copenhagen

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Klyngemøde om Femern

Klyngemøde om Femern Fredag den 31. oktober 2014 fra 09:00 til 12:00: Forskerparken 10, 5230 Odense. Centerbygningen lokale "Konferencen Klyngemøde om Femern 09:35-10:00: Præsentation af Fehmern Bælt forbindelsen. 10:15-10:45:

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL.

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL. KARRIEREMESSEN 2012 FOR STUDERENDE PÅ SCIENCE AND TECHNOLOGY KARRIEREMESSE 2012 e x @ @ HO 2 e x E=mc 2 HO 2 CO 2 e x @ E=mc 2 HO 2 CO 2 e x @ e x CO 2 e x @ E=mc 2 E=mc 2 CO 2 @ @ e x @ e x HO 2 E=mc

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

The intelligent EU baseport

The intelligent EU baseport 12.216 - CASE/januar 2013 Side 1 af 5 Opgaven: Udarbejdelse af brochure til profillering af som base og samarbejdspartner for olie- og mineselskaber med interesse i den grønlandske undergrund. PORT OF

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere