Ajour Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering"

Transkript

1

2 Ajour Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering

3 Agenda Produktionsoptimering Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi Genefke-Skalaen et beslutningsstøtteværktøj/fælles sprog Automatisering hvorfor, hvordan, hvor og hvornår?

4 BM-Silofabrik Automatiser på det rigtige tidspunkt!

5 Kan man ha for travlt??

6 Center for Robotteknologi - Industri Mission: At udvikle og udbyde ydelser, der bevarer, udvikler og skaber danske industriarbejdspladser Vision: At blive en naturlig samarbejdspartner for industrivirksomheder, i udvikling af mennesker, processer og automationsløsninger til at forbedre virksomhedens produktivitet Our motto!!! MAKE IT WORK!!!

7 Hvem er vi? - Industri, Center for Robotteknologi Hvem er vi ikke! - Vi er ikke leverandør af standard løsninger (Genefke 1) - Vi er ikke leverandør (Integrator) af store totalløsninger - Vi er ikke konkurrent til alm. kommercielle leverandører Men hvem er vi så? - Vi rådgiver - Vi er partner i projekter støttet af nationale og europæiske puljer - Vi underviser - Vi videnformidler/informer - Vi hjemtager, afprøver og formidler ny teknologi - Vi tester og certificerer Hvorfor, og hvordan gør vi det?

8 Hvorfor? Forbedre arbejdsmiljøet Forbedre kvalitet Øge produktivitet Øge kapacitet etc. Hvordan? Produktionsoptimering (Lean) Automatisering - Specialmaskiner Industrirobotter

9 Produktionsoptimering & Automatisering + Eller High Mix Low Volume

10 Produktionsoptimering i fem trin 1. Identificér de værdiskabende aktiviteter Vil kunden betale for denne aktivitet eller proces? Sker der en forædling af produktet? Gennemføres processen rigtigt første gang? Hvis JA, så har vi en værdiskabende aktivitet! Eksempler på ikke-værdiskabende aktivitet: produktet står på lager eller mellemvarelager, intern transport af vare, intern transport generelt,

11 Produktionsoptimering i fem trin 2. Kortlæg hele værdistrømmen Hvilke processer og aktiviteter gennemføres fra den første kundehenvendelse til levering af varen? Hvilke processer og aktiviteter i forløbet er ikke værdiskabende og ikke nødvendige? Kortlægningen kan meget vel også involvere leverandørers og kunders aktiviteter, som har en stor indflydelse på det færdige produkt.

12 Produktionsoptimering i fem trin 3. Skab flow i værdistrømmen / varestrømmen Hvordan skaber vi et flow uden ikke-værdiskabende og unødvendige aktiviteter og processer? I produktionen ses på layout, afstemning af seriestørrelser, kapacitetsudjævning, lagerstyring mm. Lad varestrømmen flyde

13 Produktionsoptimering i fem trin 4. Indfør pull og producér til kundeordre Har vi færdigvarer, som aldrig forlader vores lager? FIFO ikke FISH Hvordan kan vi producere, så kunderne får varer til tiden uden at vi har varen på færdigvarelager? Hvordan styrer vi varestrømmen lettest muligt? Fokusér på muligheden for produktgruppering og på styring af mellemlagre med Kanban

14 Produktionsoptimering i fem trin 5. Fasthold Lean med løbende forbedringer Involvering af medarbejderne i at jagte spildet i de daglige rutiner gennem blandt andet: Reduktion af omstillingstid med SMED-metoden Skab orden og systematik gennem 5S Undgå fejl og forebyg med Poka Yoke (håndter evt. fejl tidligt i processen) Lær at se spildet - og alle vil elske at jagte det! 5S Seiri = Sortér Seiton = System i tingene Seiso = Systematisk rengøring Seiketsu = Standardiser Shitsuke = Selvdisciplin

15 Værdistrøm og de fem produktionsoptimeringsprincipper 1. Specificer hvad der skaber værdi for kunden (Value) 2. Identificer værdistrømme og fjern de ikke-værdiskabende aktiviteter (Value Stream) 3. Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter (Flow) 4. Lad slutkundens henvendelser være signal om igangsættelse af ny produktion (Pull) 5. Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer (et opnået niveau er basis for et bedre niveau) (Perfection) Current State Nuværende Flow Future State Trimmet Flow Ideal State Perfekt Flow Teknologisk Institut

16 Automatisering? Intet er så godt som at tage en beslutning pba. et godt og solidt grundlag. Her er en gennembearbejdet VSM-analyse til at lokalisere hvor der kan automatiseres, afgørende. nu er spørgsmålet blot, hvor og hvordan starter vi? Skab en fælles forståelsesramme!!! Genefke Skalaen!!! Teknologisk Institut

17 Genefke Skalaen Behov for ny viden Eksisterende viden Kompleksitet

18 Genefke Skalaen Kategori 1 Standardløsninger Hyldevareløsning Håndteringsrobot Ingen proces Enkeltstående robot Ingen eksterne akser Antal reference anlæg: Mange Kategori_1.mpg

19 Genefke Skalaen Kategori 2 Tilpassede standardløsninger Hyldevareløsning, dog tilpasset til den specifikke opgave Procesrobotter Mulighed for flere robotter, dog uden overlappende arbejdsområder Ingen eller få eksterne akser Antal reference anlæg: En del Kategori_2.avi

20 Genefke Skalaen Kategori 3 Specialløsninger Løsninger der kræver opbygning af ny viden gennem praktiske indledende projektforløb, som har til hensigt at knække de tekniske nødder Proces indgår i løsningerne Simpel sensorinput Mulighed for flere robotter, med overlappende arbejdsområder Samarbejdende robotter, Standard controller Eksterne akser Antal reference anlæg: Ingen identiske, men dele af løsningen kan findes i andre anlæg Kategori_3.mpg

21 Genefke Skalaen Kategori 4 Innovation/Udvikling Løsninger der er så komplekse, at robotleverandører er nødt til at alliere sig med specialiserede videnscentre for at kunne gennemføre de indledende projektforløb. Denne kategori gennemføres oftest som udviklingsprojekter delvist finansieret af udviklingspuljer Kompliceret proces indgår i løsningerne Input fra flere forskellige sensorer Samarbejdende robotter, offline programmeret Eksterne akser Antal reference anlæg: Ingen identiske, dele af løsningen kan måske findes i andre anlæg Kategori_4.mov

22 Genefke Skalaen Kategori 5 Forskningsprojekter Forskningsprojekter, som kun på lang sigt har interesse for industrien Robotløsninger der ikke ligner noget man har set før Samarbejdende robotter, realtidsprogrammeret Mobile robotter Nye typer af sensorer Antal reference anlæg: Ingen! Katagori_5.mp4

23 Genefke Skalaen Behov for ny viden 5 Kompleksitet Eksisterende viden 1 2 Standard udstyr 3 Specialløsninger Anvendelse ukendt! 4 Innovation/ Udvikling Anvendt Forskning Hyldevare Standardløsninger Inkl. kendt proces Kender du ikke løsningen Start her!

24 Genefke Skalaen Vigtigt! Tingene er ikke statiske Teknologisk Institut Robotleverandører Universiteter

25 Medarbejder profil Behov for ny viden 5 Kompleksitet Eksisterende viden 1 2 Standard udstyr 3 Specialløsninger Anvendelse ukendt! 4 Innovation/ Udvikling Anvendt Forskning Hyldevare Standardløsninger Inkl. kendt proces

26 GUL lig fare eller store udfordringer! 12. Procesudstyr 1. Anlæggets kompleksitet Projektorganisationen Projekt Niveau Ekstern Viden Intern Viden 11. Sensorsystemer Driftsorganisationen Brugerflader 0 4. Proces kendskab 9. Softwaren i anlægget 5. Materialernes egnethed til håndtering 8. Hardwaren i anlægget 7. Håndteringsprogram mering 6. Emnets egnethed til automatisk fremstilling

27 Automatisering Hvad er vigtigst i valget af indsatsområde? Overvej følgende: Hvad er målet med at automatisere? mindre EGA, reducere tunge løft, etc.? Hvilket Genefke niveau er virksomhedens nuværende automationsløsninger? Hvor er værditilvæksten på produktet størst? Kan en flaskehals fjernes ved at automatisere? Kan vi opnå Flow med en automatiseret proces (takttid) Pba. Genefke analysen, vælges automationsniveau start lavt = skab en succes. Er virksomheden erfaren nok til at stå alene med processen Genfke analyse? Teknologisk Institut

28 Grafisk Industri Udvikling af en 2-arms robot til papirhåndtering Ide 2-arms robot til load/unload trykkerimaskiner Hurtig, robust, kundetilpasset Specialfremstillede gribere Specialfremstillede papirseperatorer Sensorer til bestemmelse af stød Verdensnyhed i den grafiske branche Papir-specifik baneplanlægning Projekt Kundebetalt udvikling 12 måneders udviklingstid Første prototype leveret Demo på DRUPA, Verdens største messe for den grafiske industri Salg af 10+ kundetilpasede løsninger til specific papirformat og kvalitet

29

30 Hybridgriber Ide Griberudformning fra CAD-objekt Nem og billig fremstilling Skal kunne gribe en familie af emner Hurtig og robust i drift Industri, fødevare, service/plejesektor 1. Griber i vand 2. Hurtig justering 3. Fleksibel

31 Automatisering Eksempler Jern- og Maskinindustrien DTI Robot Technology

32 Hvad nu? Hvordan kommer DU videre? 1. Trim produktportefølje gør det, om muligt, modulært. Søg evt. hjælp via Radikal Forenkling via Design 2. Produktionsoptimer skab værdi - reducer spild 3. Automatiser der hvor der er: 1. Flaskehalse 2. Arbejdsmljøhensyn EGA, Stråling, etc. 3. Tekniske udfordringer - høje temperaturer, ringe tilgængelighed, for at undgå nedlukning, o.lign.

33 Tjekliste (absolut ikke udtømmende) - Automatisering få af mange spørgsmål man bør kunne besvare før man kaster sig ud i automatiseringsprojekter Er der den nødvendige opbakning fra ledelsen? ellers kan det være op ad bakke, men ikke umuligt! Har din medarbejderstab det rette mindset? sørg for at få dine medarbejdere med på automatiseringsbølgen Er din virksomhed i gang med produktionsoptimering/lean er den optimeret og i forhold til hvad? - Ongoing proces Hvad er formålet med at automatisere? kortere gennemløbstid, færre mennesker, eller?? Er den rigtige flaskehals lokaliseret, baseret på viden og ikke tilfældighed? VSM Er der den nødvendige viden i din organisation? på de forskellige niveauer (se Genefke-Skalen) Har du styr på din kvalitet? for at automatisere, er tolerancerne på produktet der skal håndteres en af mange parametre for hvor enkelt en løsning der kræves. Er dit produkt tænkt så det er egnet til automatisering? skal produktet redesignes i nær fremtid. Hvor er produktet i sin livscyklus? Er din løsning en standard løsning har du set andre bruge tilsvarende? vær varsom hvis det ikke er tilfældet (Genefke 2,5-5) Hvor mange skift forventes anlægget at arbejde? er man sikker på at det vil være tilfældet om x år Skal anlægget arbejde ubemandet, på et eller flere skift? vigtigt ift. tilkaldevagt, robusthed i systemet o.lign. Specialmaskine eller robot? overvej om hastighed er vigtigere en fleksibilitet.

34 Tak for Jeres opmærksomhed Read more about Robot Technology at Jens Fynbo Head of Idustrial Robotics Robot Technology Danish Technological Institute (DTI) Forskerparken 10, DK-5230 Odense M ,

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

LEAN. Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca. Niels Fester Compass Lean Akademi

LEAN. Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca. Niels Fester Compass Lean Akademi LEAN Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca Niels Fester Compass Lean Akademi LEAN HISTORIE Bog nr. 1 1990 Bog nr. 2 1996 Prof. Dan Jones University

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos

Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Dansk værktøjsindustris mission holder også i fremtiden posten Nr. Danske forskere: Prisen er ikke det afgørende parameter 2 2004 Tema: Hvor ligger

Læs mere

Produktionsoptimering, logistik og energieffektivitet

Produktionsoptimering, logistik og energieffektivitet Energistyrelsen Produktionsoptimering, logistik og energieffektivitet Hovedrapport Juli 2003 Energistyrelsen Produktionsoptimering, logistik og energieffektivitet Hovedrapport Juli 2003 Dokument nr 54171-1

Læs mere

Lean Thinking i produktudvikling

Lean Thinking i produktudvikling Lean Thinking i produktudvikling Søren Madsen er kemiingeniør og MBA i teknologiledelse. Søren har 10 års erhvervserfaring med produktudvikling inden for fødevareindustrien og 4 års erfaring som virksomhedskonsulent.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger

HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger Erfaringer med offentlig-private innovationssamarbejder

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

CSR1. en guide til det sociale ansvar

CSR1. en guide til det sociale ansvar CSR1 en guide til det sociale ansvar Præmis... 3 Definition... 3 CV Corporate Volunteering... 4 SE Socialt Entreprenørskab... 4 Indhold For virksomheder... 5 Hvorfor?... 5 Hvordan?... 5 Hvem?... 6 Hvad?...

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere