Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå"

Transkript

1 Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede 1. Billede 1. Høstarealerne med Nørreå i baggrunden. Skårlægning Billede 2. Skårlægning med front- og bagmonteret skivehøster.

2 Skårlægning af græsset er sket efter 20. juni af hensyn til vildtet. Der blev anvendt almindelige skivehøstere med crimper. Der er anvendt både en 3 meter frontmonteret og én eller to liftophængte skårlæggere. Herved er der opnået arbejdsbredder på henholdsvis 6 og 9 m. Billede 3. Græsset blev crimpet i forbindelse med skårlægningen. Kørehastigheden var afhængig af markens jævnhed. Der blev således målt hastigheder fra 6 til 15 km i timen, hvilket havde stor betydning for kapaciteten. Figur 1 viser kapaciteten med henholdsvis 6 og 9 m arbejdsbredde. Figur 1. Kapacitet ved skårlægning med forskellige skårlæggere og forskellige hastigheder. 2

3 På et areal med f.eks. 10 tons afgrøde pr. ha og ved brug af 9 m skårlægger og 10 km/time er tidsforbruget 0,019 timer pr. tons. Rundballer På grund af arealernes sårbarhed over for tung trafik og arealernes ringe bæreevne blev der valgt en teknik med lille egenvægt. Græsset blev derfor opsamlet med en rundballepresser med bogieaksler, billede 4. Græsset blev snittet med en indbygget snitter for lettere at kunne findele ballerne, før de skulle bruges i biogasanlægget. Billede 4. Græsset blev presset med en rundballepresser med lav akselbelastning. I forbindelse med presningen blev der gennemført målinger af kapaciteten i marken Pressekapaciteten blev målt til ca. 50 baller i timen. varierende fra 30 til 60 baller afhængig af skårets størrelse. Ballerne blev vejet på brovægt. De vejede gns. 280 kg. Kapaciteten kan således beregnes til 14,0 tons pr. time eller 0,071 time pr. tons. Læsning af ballerne skete med traktor med frontlæsser. Læsseren var udstyret med balletang, så ballerne kunne vendes og drejes efter ønske. De blev læsset på vogne i marken. Der var dog arealer, der ikke kunne bære vognene, så de enkelte baller blev med læssetraktoren transporteret op på mere fast grund, hvor vognene blev parkeret. Vogntoget bestående af to vogne kunne rumme 27 baller. 3

4 Billede 5. Læsning af baller i marken med frontlæsser. Læsning af baller tog 30 minutter for 27 baller, hvilket medfører en kapacitet på 15,1 tons pr. time eller 0,066 time pr. tons Transporttiden blev målt ved en afstand på ca. 10 km fra mark til lagerplads. Tiden blev målt til 20 minutter eller ca. 2 min. pr. km. Det giver en kapacitet på 11,3 tons pr. time eller 0,088 timer pr. tons Aflæsning ved lagerpladsen blev udført med læssemaskine, der kunne håndtere to baller ad gangen. Kapaciteten var 2 baller pr. minut ved to baller ad gangen. Billede 6. Aflæsning ved lagerpladsen med læssemaskine Samlet tidsforbrug ved 10 km inkl. skårlægning ved brug af rundballepresser er beregnet til 0,43 timer/tons. 4

5 Indpakning For at sikre, at der ikke sker tab af tørstof, før græsset skal i biogasanlægget skal det konserveres og beskyttes mod regn og lufttilgang i øvrigt. Det blev derfor valgt at wrappe ballerne i strækfilm. For at spare på plasten i forhold til indpakning af de enkelte baller valgtes en indpakker, som kunne pakke ballerne i endeløse rækker. Billede 7. Indpakning af ballerne i strækfolie med specialmaskine. I det aktuelle tilfælde var ballediameteren kun 1,2 m. I forbindelse med indpakningen blev der gennemført måling af den medgåede tid. Kapaciteten blev målt til, at der kunne pakkes ca. 25 baller i timen. Det giver en kapacitet på 7 tons pr. time eller 0,14 timer pr. tons Da indpakkeren kunne håndtere baller med en diameter på 1,6 m kunne kapaciteten med denne størrelse baller komme på 12 tons pr. time eller 0,085 timer pr. tons. Billede 8. Ballerne kunne pakkes i endeløse rækker med Pomi pakker. 5

6 Da rækken af baller også skulle være dækket i enderne tog det lidt ekstra tid at starte på en ny række. Der er nedenstående en oversigt over tidsforbruget til de enkelte operationer: Opstart på en række baller: 5 minutter v/ 100 baller pr. række er det 3 sek. pr. balle. Tid pr. balle: 44 sekunder eller 0,047 timer/tons inkl. opstart. Ballediameter 120 cm, men kunne være 160 cm. Samlet tidsforbrug inkl. skårlægning, presning, transport og indpakning: 0,34 timer pr. tons Priser Maskinstation til høst presning og transport: Skårlægger: 3 m: 600 kr./time 6 m: 930 kr./time 12 m: kr./time Rive: 12 m: 585 kr./time Presning og snitning: 33 kr./balle Transport med traktorlæsser og vogn: 550 kr./time Indpakning (Pomi): Pris 280 kr. for opstilling + 41 kr./ balle kr. for start af ny række. Snittevogne Der blev på arealer med god bæreevne gennemført nogle forsøg med snittevogn, der både snitter og opsamler græsset. Snitlængden var som på rundballepresseren på 37 mm. Snittevogn og indlægning i stak eller plansilo Græsset blev revet sammen med en 12 m rive, så der kunne opnås en stor opsamlekapacitet. Snittevognen kunne laste ca. 18 tons råvare med 40 % tørstof. Snittekapaciteten blev målt til ca. 125 tons råvare i timen eller ca. 0,01 time pr. tons. Billede 9. Opsamling af græs med selvlæssende snittevogn. 6

7 Opsamling og transport med snittevogn ved forskellige afstande fra mark til silo er vist i figur 2. Figur 2. Tidsforbrug ved brug af moderne snittevogn ved forskellig afstand til lagersilo. Græsset skal trykkes sammen i siloen. Hvis der pakkes med traktor med silosvans i siloen eller stakken kræver det 0,11 timer pr. tons. Pakning med traktor vil dog normalt binde en ekstra mand i tilsvarende tid som opsamling med vognen Samlet tidsforbrug ved brug af snittevogn inkl. skårlægning og fordeling i silo og en transportvej på 10 km er ca. 0,42 mandtimer pr. tons. Det er næsten det samme som ved brug af rundballepresser. Grunden til det ekstra tidsforbrug skyldes, at der skal en ekstra mand til traktoren med silosvansen. Græsset i siloen skal dækkes omhyggeligt med plast, så ensileringsprocessen kan foregå bedst muligt. Økonomi ved brug af snittevogne Omkostningerne ved brugen af snittevogn afhænger blandt andet af udnyttelsesgraden, anskaffelsesprisen og transportafstanden. En lang transportafstand betyder, at der bruges meget tid på landevejen og for lidt tid i marken. Ved en forventet markkapacitet (ved uafbrudt kørsel i marken) på 50 tons tørstof pr. time betyder transportafstanden fra mark til lager ses i tabel 1: 7

8 Tabel 1. I beregningerne antages en nettokapacitet ved uafbrudt kørsel på 125 tons græs i timen. En vogn med en last på ca. 18 tons græs har en fyldetid på ca. 8 minutter. Der regnes med tømmetid på 3 minutter pr. læs og gennemsnitlig transporthastighed på 20 km i timen. I beregningen af pris er der forudsat følgende: kr. i investeret beløb, 15 % værditab p.a., 7 års levetid, restværdi ca kr., vedligehold 3,5 kr. pr. tons, rente 5,5 % p.a., traktorleje 225 kr. pr. time, løn 175 kr. pr. time, øvrige faste omkostninger kr. pr. år. Gennemsnitlig vejafstand mark lager Fyldetid i mark pr. læs Tømmetid i stak pr. læs Transporttid pr. læs Totaltid pr. læs Antal læs pr. time Nettokapacitet Netto tidsforbrug ved 100 ha Pris for opsamling og hjemkørsel ved totalt 2000 græs tons/år Km Minutter Tons pr. time Tons ts pr. time Timer Kr./ tons ,45 98,3 39, ,53 63,5 25, ,61 47,0 18, ,46 26,3 10, ,85 15,3 6, ,46 8,3 3, Økonomien påvirkes selvfølgelig af transportafstanden. Som eksemplet ovenfor illustrerer, er der blot en væsentlig kapacitetsbegrænsning på grund af afstanden, hvorfor det bliver nødvendigt at investere i flere snittevogne og så bliver transportopgaven for dyr at få løst. Jo mere snittevognen anvendes, des flere tons er der at fordele omkostninger til værditab og forrentning på. Ved udbytte på ca. 25 tons græs pr. ha pr. år ser driftsøkonomien sådan ud opgjort i kr. pr. tons til snitning og hjemtransport til lager. (Der er forudsat ha gns. transportafstand 2 km og nettokapacitet 45 tons pr. time, levetid 7 år, afskrivning 15 %, en traktortime koster 225 kr. pr time inkl. brændstof, arbejdstime til 175 kr. og vedligehold snittevogn til 3,5 kr. pr. tons råvare.). Tabel 2. Omkostninger pr. tons græs ved forskellig udnyttelse, nettokapacitet og anskaffelsespris. Investeret beløb kr. Antal ha Ved en nettokapacitet på 45 tons pr. time Antal tons ved ca. 25 tons græs pr. ha Opsamling og hjemkørsel kr. pr. tons græs Afslutning Høst og opsamling af græs kan afhængig af kørselsforholdene ske med almindeligt kendt teknik til høst af græs. Under vanskelige forhold, hvor jorden ikke kan bære tunge køretøjer, kan høst og opsamling ske med lette traktorer med brede dæk. Opsamling med rundballepresser kræver heller ikke nogen tung traktor i forhold til andre opsamlingsmetoder. Derfor kan denne metode anbefales under de fleste forhold. 8

Maskiner og planteavl nr. 112 2010. FarmTest. Snittevogne til græs

Maskiner og planteavl nr. 112 2010. FarmTest. Snittevogne til græs Maskiner og planteavl nr. 112 2010 FarmTest Snittevogne til græs Snittevogne til græs Af Jens J. Høy, AgroTech Rudolf Thøgersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Michael Højholdt, Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr.

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr. Transportrådet Udvikling af kapacitetsbegrebet for godstransport Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier Notat nr. 02 04 Juni 2002-1 - Titel: Udvikling af kapacitetsbegrebet

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Matematik i landbruget

Matematik i landbruget Opgavehæfte Matematik i landbruget Ole Ebbesen 1. Regneregler 7 1. Regneregler Opgave 1.1 Afrund tal til decimaler: a) 1,568 1,57 b) 0,45 0, Opgave 1.4 I en stald er temperaturen 18 C. Beregn forskellen

Læs mere

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF SALG AF MASKINER I MERE END 75 år PRODUKT KATALOG Stenderup 2014 STENDERUP INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Velkommen til Stenderup... 3 Service & Reservedele... 4 Trioliet & TFM.... 6 Trioliet

Læs mere

Højere effektivitet i pakkerier

Højere effektivitet i pakkerier 38 2012 Projektleder, Seniorkonsulent: Ole Vestergaard Rapport: Teknologisk Institut DMRI 12-12-2012 2 Indholdsfortegnelse MÅLET MED PROJEKTET... 3 BESØGTE SLAGTERIER... 3 BESØGTE MESSER... 4 KORT SUMMARISK

Læs mere