Notat INDHOLD. ultater Analyseresu BILAG. 2 Jordprøvetagning Analyserapport. 29. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat INDHOLD. ultater Analyseresu BILAG. 2 Jordprøvetagning Analyserapport. 29. juni 2015"

Transkript

1 Notat Vejle Kommune VEJLE LYSTBÅDEHAVN Jordprøvetagning. Prissætning af udgifter til bortskaffelse af forurenet jord 29. juni 2015 Udarbejdet af blo Kontrolleret af sot Godkendt af ncd INDHOLD 1 Indledning og formål Jordprøvetagning Analyseresu ultater Prisoverslag for jordbortskaffelse (kraftig forurenet t jord)... 4 BILAG Situationsplan. Jordprøvetagning Analysetabel Tilbudd fra RGS90 Analyserapport NIRAS A/S Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

2 1 INDLEDNING OG FORMÅL Vejle Kommune planlægger afrømning og bortskaffelse af jord på et areal på den sydlige del af Vinterbådepladsen på Vejle Lystbådehavn.. I den forbindelse øn- sker kommunen et prisoverslag på bortskaffelse af jord. Arealets udstrækning er markeret på figur 1. Det omfatter et areal på ca m 2 Figur 1. Areal for afrømning af jord. På hovedparten af arealet er der i 2013 udført terrænregulering ved udlægning af ca. 1 m opgravet jord fra udgravning til kanalen mod øst. Det nuværende ter- til kote rænkote er i kote +1,3 - +2,4 (DVR90). Afrømningen planlægges udført +1,0 (DVR90). Afrømningen omfatter for en stor s del af området overvejende opgravet jord fra kanalen. Dette notat beskriver resultater af jordprøvetagning og analyser fra planlagt afet prisover- rømmet jord. Med baggrund i analyseresultaterne er der udarbejdet slag for udgifter til jordmodtager for bortskaffelse af kraftig forurenet jord. Vejle 2

3 Kommune indhenterr selv pris fra jordmodtager ved bortskaffelse af lettere foru- jf. situa- tionsplanen i bilag 1. Blandeprøverne er udtaget fra boringer, udført med 1 stk. boring i hvert felt, B1 renet jord samt priser for udgifter til entreprenør. 2 JORDPRØVETAGNING Jordprøvetagningen har omfattet udtagning af a blandeprøver fra 32 felter, B32. Boringerne er udførtt til kote +1,0 (DVR90), hvilket jf. koteplan fra Vejle Kommu- i dybdein- ne, giver en boredybde på 0,3 1,4 m u.t. Blandeprøverne er udtaget tervaller, således at der er udtaget én prøve pr. min. 120 tons, jf. prøvetagnings- felt f (1,7 skemaet i tabel 1, hvoraf også fremgår jordmængden indenfor hvert ton/m 3 ). Den samlede jordmængde udgør ca ton, jf. tabel 1. Boring/felt B1, B2 B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 B13, B14, B15, B16, B17 B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25 B26, B27, B27, B28, B29, B30, B31 B32 SUM Prøvetagningsdybderr (mm u.t.) 0-0,30 0-0,30 0, 3-0,8 0, 8-1,3 0-0,40 0, 4-0,9 0, 9-1,4 0-0,20 0, 2-0,7 0, 7-1,2 0-0,60 0-0,50 0, 5-1,0 Jordmængde ton Tabel 1. Prøvetagningsskema. Boringer og prøvetagningp gsdybder. 3

4 Jordprøverne, i alt 79 stk., er analyseret for indhold af metaller, PAH-forbindelser i bilag 4. og kulbrinter. Analyserne er udførtt af ALS. Analyserapporten er vedlagt 3 ANALYSERESULTATER Tabel med analyseresultater fremgår af bilagg 2. Analyseresultaterne fremgår endvidere af analyserapporten i bilag 4. I bilag 2 er analyseresultaterne opdelt forureningskategorier i forhold til bortskaf- nr. felse af jorden: Lettere forurenet jord, Kategori 2, jf. anmeldebekendtgørelsen (bek af 12. december Kraftig forurenet jord med indhold af PAH-forbindelser større end kriterierne for kategori 2. Kraftig forurenet jord med indhold af nikkel større end kriteriet for kategori 2. Kraftig forurenet jord med indhold af PAH-forbindelser større end kriterierne for kategori 2. Kraftig forurenet jord med indhold af total kulbrinter på mg/kg TS Kraftig forurenet jord med indhold af total kulbrinter på mg/kg TS Kraftig forurenet jord med indhold af total kulbrinter på mg/kg TS Kategorierne for kraftig forurenet jord tager udgangspunku kt i tilbud fra RGS90 ved bortskaffelse til anlægget i Kolding. Tilbuddet er vedlagt i bilag Prisoverslag for jordbortskaffelse (kraftig forurenet jord) Med baggrund i jordmængdernee for hver forureningskategori af kraftig forurenet jord og enhedspriser r fra RGS90, bilag 3, beregnet et prisoverslag for udgifter til jordmodtager ved bortskaffelse af kraftig forurenet jord. Resultatet er vist i tabel 2. Det fremgår af tabel 2, at udgifterne til bortskaffelse af kraftig forurenet jord udgør skønsmæssigt kr., ekskl. moms. 4

5 Prisoverslag, jord- Forureningskategori Lettere forurenet jord, kategori 2 Kraftig forurenet f jord, >kategori 2: PAH-forurenet jord Nikkel forurenet f jordd Total kulbrinter, mg/kgg TS Total kulbrinter, mg/ /kg TS Total kulbrinter, mg/kg TS SUM (a) Vejlee Kommune indhenter selv pristilbud Jordmængder (ton) (a) modtager (kr., ekskl. moms) Tabel 2. Prisoverslag for bortskaffelse af kraftig forurenet jord jf. tilbud fra RGS90 /3/. 5

6 Bilag 1 Situationsplan. Jordprøvetagning

7

8 Bilag 2 Analysetabel

9 VEJLE LYSTBÅDEHAVN_JORDPRØVETAGNING_2015 Boring Dybde Bly Cadmium Chrom Kobber Nikkel Zink Benz(a)- pyren PAH, sum C6-C10 C10-C15 C15-C20 C20-C35 Total kulbrinter Top Bund mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS KATEGORI 2 (lettere forurenet jord) - SUM B1 0 0,3 19 0,17 7,6 48 7,2 81 0,95 5,2 <1,0 <5,0 <5, B2 0 0, ,44 8, , ,86 4,7 <1,0 <5,0 <5, B3 0,3 0,8 4 0, ,1 21 0,71 4,2 <1,0 <5,0 5, B4 0 0,3 5 0,13 4,3 7,0 5,8 20 <0,010 0,016 <1,0 <5,0 <5,0 <25 i.p. B4 0,3 0,8 2 0,18 9,8 5,1 3,2 12 0,027 0,19 <1,0 <5,0 <5,0 <25 i.p. B5 0 0,3 2 0,1 3,0 3,2 3,7 11 <0,010 i.p. <1,0 <5,0 <5,0 <25 i.p. B5 0,3 0,8 2 0, ,2 4,9 9,0 0,019 0,11 <1,0 <5,0 <5,0 <25 i.p. B6 0 0,3 3 0,08 3,5 3,7 4,2 13 <0,010 0,037 <1,0 <5,0 7, B6 0,3 0,8 2 0, ,0 3,8 16 0,034 0,19 <1,0 <5, B7 0 0,3 10 0,07 3,5 4,5 3,8 19 <0,010 i.p. <1,0 <5,0 <5,0 <25 i.p. B7 0,8 1,3 15 0,15 7,7 13 6,8 36 0,53 2,4 <1,0 <5,0 <5, B7 0,3 0,8 23 0,15 9,0 23 9,6 56 0,17 0,97 <1,0 <5,0 5, B8 0 0,3 20 0, ,1 5,4 <1, B8 0,8 1,3 22 0, ,3 91 0,56 2,4 <1, B9 0 0,3 7 0, ,16 0,92 <1,0 <5,0 5, B9 0,3 0,8 40 0, ,7 80 0,82 4,1 <1, B12 0 0,3 29 0, ,0 86 0,26 1,6 <1,0 <5, B13 0,9 1,4 44 0, ,6 97 0,56 3,4 3, B15 0,4 0,9 42 0, ,43 2,5 <1, B15 0 0,4 18 0, ,74 4,6 <1, B16 0,9 1,4 76 0, ,0 6,1 <1,0 7, B16 0,4 0,9 18 0, ,51 3,5 <1, B17 0,9 1,4 11 0, ,14 0,66 <1,0 <5,0 8, B19 0,2 0,7 37 0, ,3 6,2 <1,0 <5, B19 0,7 1,2 26 0, ,96 3,9 <1, B20 0,2 0,7 55 0, ,7 9,3 <1,0 5, B20 0,7 1,2 27 0, ,78 4,5 <1,0 <5, B22 0,2 0,7 34 0, ,71 4,9 <1,0 6, B23 0,7 1,2 28 0, ,29 1,6 <1,0 <5,0 9, B23 0,2 0,7 32 0, ,35 2,2 <1,0 5, /3

10 Boring Dybde Bly Cadmium Chrom Kobber Nikkel Zink Benz(a)- pyren PAH, sum C6-C10 C10-C15 C15-C20 C20-C35 Total kulbrinter Top Bund mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS KATEGORI B24 0,2 2 (lettere 0,7 forurenet 23 jord) 0,25 - SUM ,51 3,4 <1,0 6, B24 0,7 1,2 22 0, ,23 1,7 <1,0 <5, B25 0,2 0,7 14 0, ,51 2,7 <1,0 <5,0 7, B25 0,7 1,2 23 0, ,26 2,1 <1,0 <5, B25 0 0,2 17 0, ,40 2,1 <1,0 <5,0 8, B26 0 0,6 32 0, ,45 2,9 <1,0 <5, B27 0 0,6 47 0, ,33 2,3 1, B28 0 0,6 26 0, ,40 2,5 <1,0 6, B32 0 0,5 28 0, ,7 99 0,46 2,8 <1,0 <5,0 6, PAH > KATEGORI 2 (kraftig forurenet jord) - SUM B14 0 0,4 37 0, ,6 81 3,2 23 <1,0 <5, B18 0,7 1,2 42 0, ,5 33 <1,0 <5,0 <5,0 <25 i.p. NIKKEL > KATEGORI 2 (kraftig forurenet jord)-sum B22 0,7 1,2 33 0, ,36 3,1 <1,0 5, KULBRINTER > KATEGORI 2 (kraftig forurenet jord), mg/kg TS- SUM B3 0,8 1,3 27 0, ,2 48 0,77 3,1 <1,0 <5,0 6, B8 0,3 0,8 29 0, ,47 2,4 1, B10 0,8 1,3 26 0, ,7 82 0,32 1,6 <1, B10 0,3 0,8 30 0, ,52 2,8 <1, B10 0 0,3 17 0, ,61 2,9 <1,0 <5, B11 0,8 1,3 29 0, ,0 63 0,43 2,1 <1,0 9, B12 0,8 1,3 7 0, ,8 35 0,48 2,5 <1,0 5, B13 0,4 0,9 47 0,18 8,4 32 8,5 90 1,3 6,0 3, B13 0 0,4 17 0, ,78 3,4 1, B15 0,9 1,4 35 0, ,3 8,1 <1, B17 0,4 0,9 27 0, ,96 5,1 <1,0 6, B18 0,2 0,7 9 0, ,8 29 2,0 8,1 5, B19 0 0,2 13 0,27 9,6 15 9,4 60 0,76 3,6 <1,0 8, B21 0,7 1,2 52 0, , ,41 2,3 <1,0 <5, B29 0 0,6 3 0, ,6 4,7 31 0,15 0,92 <1,0 <5, /3

11 Boring Dybde Bly Cadmium Chrom Kobber Nikkel Zink Benz(a)- pyren PAH, sum C6-C10 C10-C15 C15-C20 C20-C35 Total kulbrinter Top Bund mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS KATEGORI KULBRINTER 2 (lettere > KATEGORI forurenet 2 (kraftig jord) - SUM forurenet jord), mg/kg TS- SUM B3 0 0,3 13 0, ,1 26 <1,0 7, B6 0,8 1,3 18 0, ,5 23 <1,0 6, B9 0,8 1,3 67 0, ,3 4,9 <1,0 5, B11 0,3 0,8 15 0, ,94 5,4 1, B11 0 0,3 15 0, ,57 3,4 2, B14 0,4 0,9 40 0, ,57 3, B16 0 0,4 41 0, ,3 9,0 <1, B18 0 0,2 13 0, ,4 59 0,95 4,6 <1,0 7, B20 0 0,2 15 0, ,2 5,9 <1,0 6, B21 0,2 0,7 19 0, ,2 6,2 <1,0 <5, B21 0 0,2 13 0, ,4 68 3,0 17 <1,0 5, B22 0 0,2 13 0, ,8 55 1,6 9,4 2,1 8, B23 0 0,2 11 0, ,1 7,1 <1,0 6, B24 0 0,2 11 0, ,1 54 0,89 4,4 2,7 8, B30 0 0,6 22 0,22 9,6 32 9,8 71 0,58 2,9 <1,0 9, B31 0 0,6 17 0,20 9,3 22 9,5 60 0,91 4,7 <1,0 8, KULBRINTER > KATEGORI 2 (kraftig forurenet jord), mg/kg TS- SUM B4 0,8 1,3 10 0, ,8 40 1,4 7,0 <1,0 9, B5 0,8 1,3 11 0, ,8 47 0,91 4,4 1,9 7, B12 0,3 0,8 13 0, ,3 19 3, B14 0,9 1,4 11 0, , B17 0 0,4 19 0,30 9,5 20 9,4 63 1,2 5,7 <1, B32 0, , ,95 5,0 <1, Kriterie, kategori 1/1/ Kriterie, kategori 2/1/ (1) Afskæringskriterie/2/ 40 0, , i.f. i.f. i.f. i.f. 300(1) /1/ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Bek. nr af 12. december 2007 /2/ Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Miljøstyrelsen, opdateret maj /3

12 Bilag 3 Tilbud fra RGS90

13 TILBUD Tilbuds dato: Niras Konsulenterne Odense Gyldig til: 9. august 2015 Berit Lorenzen Tilbuds Nr: Buchwaldsgade 35 3 Betalingsbetingelser: LBM + 20 dage DK-5000 Odense C Lev. Betingelser: Leveret til RGS90 Debitorkonto: Vores Kontakt: Torben Vinkel Sag/projekt: 7100 Vejle Lystbådehavn Vare nr Beskrivelse Mængde Kr/ton Rabat% Total Fordokumenteret jord - med < 5 ppm 1 190,00 0,00 190,00 PAH forurenet jord i henhold til fremsendte analyseskema Jord til Kartering. - med Nikkel kl ,00 0,00 160, Fordokumenteret jord - med kulbrinter C20-C ppm Fordokumenteret jord - med kulbrinter C20-C ppm 1 160,00 0,00 160, ,00 0,00 245, Fordokumenteret jord - med kulbrinter C20-C ppm Intervallet er gældende for ppm 1 335,00 0,00 335,00 Beløb i alt - DKK: 1.090,00 Moms - DKK: 272,50 Beløb i alt inkl. moms - DKK: 1.362,50 Bemærk: Til alle priser tilkommer CO 2 bidrag på kr. 0,38 pr ton og Olietillæg på 3,5 % af nettosummen Modtageranlæg: RGS90 A/S Kolding, Profilvej Kolding For at sikre korrekt sagsbehandling og fakturering er ovenstående priser betinget af, at nærværende tilbud accepteres ved , samt at der foreligger ordrebekræftelse fra RGS 90 A/S. I alle øvrige tilfælde er den til enhver tid gældende prisliste beregningsgrundlag. RGS90 A/S Salgs- og leveringsbetingelser er gældende. Eventuel kundeaftale er ikke gældende for dette tilbud. Med venlig hilsen RGS90 Lystrup Torben Vinkel Salgschef Side 1 af 1 RGS90 Lystrup Lægårdsvej 18, - Lystrup, 8520

14

15 Bilag 4 Analyserapport

16 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT NIRAS Sortemosevej Allerød Att.: NIRAS Udskrevet: Version: 1 Modtaget: Påbegyndt: Ordrenr.: Sagsnavn: Lokalitet: , Vejle Lystbådehavn Udtaget: Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekv./MHP Kunde: NIRAS, Sortemosevej 19, 3450 Allerød Prøvenr.: 72528/ / / / /15 Prøve ID: B1 B2 B3 B3 B3 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *4 *4 *4 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 < <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB side 1 af 9 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

17 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 72533/ / / / /15 Prøve ID: B4 B4 B4 B5 B5 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *1 *1 *4 *1 *1 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen < < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren < < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren < < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 < <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer i.p mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 < <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 < <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 < <25 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. i.p i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 72538/ / / / /15 Prøve ID: B5 B6 B6 B6 B7 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *4 *4 *1 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren 0.91 < <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.71 < <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen 0.26 <0.010 < <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c <5.0 < <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter i.p. mg/kg TS REFLAB side 2 af 9 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

18 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 72543/ / / / /15 Prøve ID: B7 B7 B8 B8 B8 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *2 *2 *2 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 < <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 72548/ / / / /15 Prøve ID: B9 B9 B9 B10 B10 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *2 *4 *4 *2 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 < < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB side 3 af 9 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

19 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 72553/ / / / /15 Prøve ID: B10 B11 B11 B11 B12 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *2 *2 *2 *4 *2 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 < <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 72558/ / / / /15 Prøve ID: B12 B12 B13 B13 B13 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *2 *4 *2 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB side 4 af 9 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

20 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 72563/ / / / /15 Prøve ID: B14 B14 B14 B15 B15 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *3 *2 *2 *2 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 < <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 72568/ / / / /15 Prøve ID: B15 B16 B16 B16 B17 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *2 *4 *4 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB side 5 af 9 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

21 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 72573/ / / / /15 Prøve ID: B17 B17 B18 B18 B18 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *4 *4 *1 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 < <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c < <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter i.p. mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 72578/ / / / /15 Prøve ID: B19 B19 B19 B20 B20 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *4 *4 *4 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB side 6 af 9 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

22 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 72583/ / / / /15 Prøve ID: B20 B21 B21 B21 B22 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *4 *4 *4 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 < <5.0 < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 72588/ / / / /15 Prøve ID: B22 B22 B23 B23 B23 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *4 *4 *4 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB side 7 af 9 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

23 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 72593/ / / / /15 Prøve ID: B24 B24 B24 B25 B25 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *4 *4 *4 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 72598/ / / / /15 Prøve ID: B25 B26 B27 B28 B29 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *4 *4 *4 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 < <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 < <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB side 8 af 9 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

24 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 72603/ / / /15 Prøve ID: B30 B31 B32 B32 Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *4 *4 *4 *4 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - - Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB Kommentar *1 Ingen kommentar *2 Laboratoriet vurderer: De påviste kulbrinter består af en blanding af diesel/fyringsgasolie og smøre-, hydralik-, transmission-, eller fuelolie. Det påviste produkt har en anden sammensætning end det tilsvarende friske produkt. Produktet er udvasket, mikrobiologisk nedbrudt, fordampet eller varmepåvirket. *3 Laboratoriet vurderer: De påviste kulbrinter har sin oprindelse i en blanding af et petroleumslignende produkt og højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. *4 Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. Dorte Lund Troelsen side 9 af 9 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

!"#$ %$& ''(%)" '$ *+'$ #, '-.*

!#$ %$& ''(%) '$ *+'$ #, '-.* !"#$ %$& ''(%)" '$ *+'$ #, '-.*!""###$% /0!"#$ %$& ' ' 1' " ' 2%3' 4 *' $ 0 " $' 5" $" )" $ 2) $4 2 6 # 2(4! 7' 0&" 8%! 94 ''(%)" '$*+'$ #, '-.* /0!"#$ %$& ' "# $$ :%)(%)" '$%% ) ; ) %#!& $ ) ('$% " :%%!!

Læs mere

Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r, 146a og 146b Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling,

Læs mere

Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal

Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal 28.06.2017 17-0436 Ina Ibro/ Sven Ulrich Bertelsen Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal SAG : Skolevej 1D, 9574 Bælum, matr. nr. 1bx Bælum By, Bælum. EMNE : Undersøgelse af jorden i forbindelse

Læs mere

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Roskilde Kommune Miljøteknisk Notat Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. 14. november 2017 Sag: 17-07-01 / CBS GeoMiljø

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER Kirkegade 14, Gudme Rekvirent: Svendborg Kommune Dato: 14. december 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1140 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Silkeborg Kommune Vej & Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att: Brita Skovlyst Sagsnr.: Dato: 2016-1033 2. februar 2017 Notat vedr. miljøteknisk tilsyn ifm. opgravning af jerntromler,

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

CORDOZAPARKEN I SOLRØD

CORDOZAPARKEN I SOLRØD Solrød Kommune April 2015 CORDOZAPARKEN I SOLRØD Geoteknisk forundersøgelse og indledende miljøundersøgelse PROJEKT Cordozaparken i Solrød Geoteknisk forundersøgelse og indledende miljøundersøgelse Solrød

Læs mere

MILJØNOTAT. Sag nr.: /ISA Dato: 9. august 2017

MILJØNOTAT. Sag nr.: /ISA Dato: 9. august 2017 Sag nr.: 117175/ISA Dato: 9. august 2017 MILJØNOTAT Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Rundinsvej 7 og 11, og Møllestien 3, 8 og 10,, matr. nr. 7ab, 7ah, 7bq, 7ck, 12m, 12æ og 7000v, 1. Indledning

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Notat. Sag : Åvænget Bassiner. Tekst start Rev A: Emne : Prøvetagning og analyse af sediment

Notat. Sag : Åvænget Bassiner. Tekst start Rev A: Emne : Prøvetagning og analyse af sediment M:\14811\11_MILJO\1103, Sedimentprøver\20180110, Åvænget bassiner, Notat vedr analyse af sediment.docx Notat Sag : Åvænget Kunde : Tekst start Notat nr. : Rev A: Herning Kommune Miljønotat 1 Emne : Prøvetagning

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport, rev. 2 Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. 11. april 2016 Sag: 16-015-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Miljøtekniske undersøgelser - Revision 1 Maj 2015 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato: 28.09.2015 Version:

Læs mere

Notat INDHOLD. 2 Miljøunders. søgelse Undersøgel. 4 Vurderinger. r... 8 BILAG. 3.3 Grundvandsfo. orurening o

Notat INDHOLD. 2 Miljøunders. søgelse Undersøgel. 4 Vurderinger. r... 8 BILAG. 3.3 Grundvandsfo. orurening o Notat Vejle Kommune VEJLE LYSTBÅDEHAVN. DEL AF VINTERBÅDEPLADSEN 8 ansøgning til opførelse af Phus. Miljøundersøgelse 2. oktober 205 Projekt nr. 28289 Dokument nr. 2745436 Version Udarbejdet af blo Kontrolleret

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Nordre Havnekaj, 53 Kerteminde Rekvirent: Nordre Havnekaj Dato:. marts 9 DMRsagsnr.: 74 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Børge Jensens Plads, 58

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE SKOLEVEJ 4, 6640 LUNDERSKOV

FORURENINGSUNDERSØGELSE SKOLEVEJ 4, 6640 LUNDERSKOV FORURENINGSUNDERSØGELSE SKOLEVEJ 4, 6640 LUNDERSKOV Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 22. marts 2017 DMR-sagsnr.: 2017-0107 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Kokbjerg 14, 6000 Kolding

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER

BYGNINGSUNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Til Fsb afd. 01-12 fælledgården Dokumenttype Miljøscreeningsrapport Dato August 2017 BYGNINGSUNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER AFD. 01-12 FÆLLEDGÅRDEN AFD. 01-12 Fælledgården Sags nr. 1100025844

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse på Ryttergården - Smørumnedrevej 5-9, 2765 Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse på Ryttergården - Smørumnedrevej 5-9, 2765 Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse på Ryttergården Smørumnedrevej 59, 2765 Smørum. 31. oktober 2016 Sag: 1604802 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 3941, 3450 Allerød.

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Til Roskilde Kommune Sagsnr.: Dato: 2019-0049 11. juni 2019 Notat vedr. opgravning af nedgravet tank på Græsengen 1, 4000 Roskilde Omfang DMR har efter aftale med Roskilde Kommune

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 30. oktober 2015 Sag: 15-054-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3 Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning Stamspor til Østhavnen, Sporrenovering Miljøundersøgelser af sidespor ved stationering km 13,5 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77

Læs mere

Omfattende forureningsundersøgelse

Omfattende forureningsundersøgelse Omfattende forureningsundersøgelse Kirkebjerg Allé 4-6, 2600 Glostrup Matr. nr. 8 az og 8 aæ, Glostrup By, Glostrup Udført af: DMR Rådgivende Ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S For: Glostrup Kommune

Læs mere

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening. Sag nr M. Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening. Sag nr M. Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup Franck Miljø- & Geoteknik Miljøteknisk notat - Screening Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup 30. maj 2017 Version 1. Flemming P. Nielsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Dokumentationsrapport

Dokumentationsrapport Sag nr. 8.5862 Franck Miljø- & Geoteknik Dokumentationsrapport Miljøtilsyn ved opgravning af olietank Børnehave Allé 3 m.fl. 4622 Havdrup Matr. nr. 38p, Ulvemose, Havdrup 23. oktober, 208, version Udført

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Jordhåndteringsplan Horsens, den 10. marts 2015 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening Børnehave Allé 3 m.fl Havdrup Matr. nr.: 38g, 38p, 38o, 38n, 38m Ulvemose

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening Børnehave Allé 3 m.fl Havdrup Matr. nr.: 38g, 38p, 38o, 38n, 38m Ulvemose Franck Miljø- & Geoteknik Miljøteknisk notat - Screening Børnehave Allé 3 m.fl. 4622 Havdrup Matr. nr.: 38g, 38p, 38o, 38n, 38m Ulvemose 26. oktober 2018, version 1 Udført af: Julie Reventlow Rekvirent:

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE

SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE FOKUSAREAL 1220-39-11 OPFYLDT SANDGRAV LEDØJETOFTEN 49, 2765 SMØRUM ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data: Udgivelsesdato : 15.

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Bilag Orienterende miljøteknisk rapport, GEO, rapport nr. 5,

Bilag Orienterende miljøteknisk rapport, GEO, rapport nr. 5, Bilag 9.29 Orienterende miljøteknisk rapport, GEO, rapport nr. 5, 2015-11- 17 Aarhus. Sydhavnsarealerne Byfornyelse Orienterende miljøundersøgelse Geo Projektnr. 38748 Rapport 5, 2015-11-17 Udarbejdet

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE FOKUSAREAL 122-39-11 OPFYLDT SANDGRAV LEDØJETOFTEN 49, 2765 SMØRUM ETAPE 122 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data: Udgivelsesdato : 5. december 211 Revision

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Undersøgelse af forurening på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Januar / 2011 Notat Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord)

Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/12 2007. Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Bilag 1 Udtagning af prøver Prøverne skal enten udtages på opgravningsstedet

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Svenstrup J. Vidalsvej Grundsalg af matr. nr. 3a Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Vidalsvej Grundsalg af matr. nr. 3a Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Vidalsvej Grundsalg af matr. nr. 3a Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 202223 Rapport 2, 208-02-27 Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at sælge to grunde på Vidalsvej i Svenstrup til

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse Højbovej 5, 3730 Nexø

Indledende forureningsundersøgelse Højbovej 5, 3730 Nexø Indledende forureningsundersøgelse Højbovej 5, 3730 Nexø Indledende forureningsundersøgelse Bornholms Regionskommune Registreringsblad Lokalitetsnummer: 400-00049. NIRAS-sagsnr.: 207654. Rekvirent: Titel:

Læs mere

Svenstrup J. Vidalsvej Grundsalg af matr.nr. 3an Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Vidalsvej Grundsalg af matr.nr. 3an Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Vidalsvej Grundsalg af matr.nr. an Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 0 Rapport, 08-0-7 Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at sælge to grunde på Vidalsvej i Svenstrup til erhvervsformål.

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Strandkilen Nord, 53 Kerteminde kvirent: Kerteminde Kommune Dato: 9. oktober 7 DMRsagsnr.: 74 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Børge Jensens Plads,

Læs mere

Miljøteknisk rapport

Miljøteknisk rapport Sag nr. J. Franck Miljø & Geoteknik Miljøteknisk rapport Miljøscreening, Vangvej, Thisted. juni, version Rekvirent: Thisted Kommune tt. Gitte ndersen ga@thisted.dk Sag nr. J. Indholdsfortegnelse Stamdata...

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

GL. SKIVEVEJ 24, 7870 ROSLEV

GL. SKIVEVEJ 24, 7870 ROSLEV SEPTEMBER 2016 TRYG FORSIKRING A/S GL. SKIVEVEJ 24, 7870 ROSLEV TRYG SKADESNR. 670-8020858 24-02-2015 2 F53K HYDRAULIKOLIEFORURENING, SUPPLERENDE UNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Rumlig interpolering af store datamængder om jordforurening i København

Rumlig interpolering af store datamængder om jordforurening i København GANDALF Rumlig interpolering af store datamængder om jordforurening i København Vingsted, marts 2018 GANDALF GANDALF projekt Udvikling af metoder til Chemical Fingerprinting på jord- og sedimentprøver

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Matrikel 89i, Assens Markjorder Rekvirent: Assens Kommune Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1411 Din rådgiver gør en forskel Børge Jensens Plads 1, 5800 Nyborg Tlf. 4076

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på Kildebækvej 26, 3660 Stenløse del af matr. 23c Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på Kildebækvej 26, 3660 Stenløse del af matr. 23c Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på Kildebækvej 26, 3660 Stenløse del af matr. 23c Stenløse By, Stenløse. 24. oktober 2012 Sag: 1205701 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

BORGERGADE 9-17, SILKEBORG

BORGERGADE 9-17, SILKEBORG Til Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato April 2017 BORGERGADE 9-17, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD BORGERGADE 9-17, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Thetis Hoyviksvegur 51 FO-100 Torshavn Att.: Marita Magnussen Udskrevet: 22-05-2018 Version: 1 Modtaget: 03-05-2018 Påbegyndt: 03-05-2018 Ordrenr.: 441330 Sagsnavn Torshavnar kommuna. VAT-2018-44405 Lokalitet:

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Situationsplan med prøvelokaliteter. Analyseresultater

Situationsplan med prøvelokaliteter. Analyseresultater KØBENHAVNS KOMMUNE, SOCIALFORVALTNINGEN SCREENING FOR JORDFORURENING OLIEFABRIKSVEJ 2 KASTRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATANOTAT

Læs mere

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT MUSICONSEKRETARIATET HAL 1 OMRÅDET STATUSNOTAT - TERRÆNNÆRE JORDPRØVER TILLÆG TIL RAPPORT FRA 2017 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Hejredalskollegiet. Lottesvej, Aarhus. Geoteknisk Placeringsundersøgelse AARHUS KOMMUNE

Hejredalskollegiet. Lottesvej, Aarhus. Geoteknisk Placeringsundersøgelse AARHUS KOMMUNE Hejredalskollegiet Lottesvej, Aarhus Geoteknisk Placeringsundersøgelse AARHUS KOMMUNE. OKTOBER 17 Aarhus Kommune. oktober 17 www.niras.dk Projekt nr.: 8 Dokument nr.: 158688 Version vision Udarbejdet af

Læs mere

Fasanvej Byggefelt IV, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt IV, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt IV, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

MARIAGER HAVN (BYGGEMODNING BOLIG)

MARIAGER HAVN (BYGGEMODNING BOLIG) MAJ 2017 MARIAGER HAVN (BYGGEMODNING BOLIG) UNDERSØGELSESRAPPORT Bilag 5 ADRESSE COWI A/S Visionshuset Visionsvej 52 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2017 MARIAGER HAVN

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål

Bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål Page of 6 BEK nr 56 af 4/0/000 Gældende Offentliggørelsesdato: 0-0-000 Fødevareministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 590 af /06/004 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Vejdirektoratet. August 2016 VD - NY BROOVERFØRING LUNDEGÅRDSVEJ OVER E47. Kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer, eksisterende

Vejdirektoratet. August 2016 VD - NY BROOVERFØRING LUNDEGÅRDSVEJ OVER E47. Kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer, eksisterende Vejdirektoratet August 2016 VD - NY BROOVERFØRING LUNDEGÅRDSVEJ OVER E47 Kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer, eksisterende bro PROJEKT Vejdirektoratet Projekt nr. 225618 Dokument nr.

Læs mere

Feltnotater, poreluftmålinger. Bilag D Analyserapporter D.1 Jord D.2 Poreluft VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Feltnotater, poreluftmålinger. Bilag D Analyserapporter D.1 Jord D.2 Poreluft VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT ODENSE KOMMUNE ÅENS HUS, TIDL. ODENSE GASVÆRK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UNDERSØGELSESNOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Undersøgelse

Læs mere

København Havn, Redmolen

København Havn, Redmolen København Havn, Redmolen Ansøgning om ny udledningstilladelse Geo projekt nr. 200155 Rapport 5, 2018-08-17 Geo ansøger hermed, på vegne af By & Havn (Bygherre) om ny udledningstilladelse for grundvandssænkningen

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/FOE Nr.: 2 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/FOE Nr.: 2 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Bistrupvej 137 Sag nr.: 4787.03 Emne: Miljøundersøgelser Udført/kontrol: MAP/FOE Nr.: 2 Dato: 2011-08-24 Rev.: 2011-08-26 1. Baggrund og formål Københavns Kommune planlægger salg af ejendommen

Læs mere