MAINSTREAMING. - den lige vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAINSTREAMING. - den lige vej"

Transkript

1

2 Den lige vej Hovedudfordringen i forbindelse med mainstreamingsarbejdet i AF-Vestsjælland er vores formulerede 5-års vision på ligestillingsområdet: *Vi vil være foregangsregion i indsatsen for at nedbryde kønsopdelingen på arbejdsmarkedet og i indsatsen for at skabe lige muligheder for minoriteters adgang til arbejdsmarkedet. Visionen blev præsenteret på personalekonferencen den 14. juni 2001 af regionschefen i AF- Vestsjælland, Niels Gansted: For os i AF-Vestsjælland drejer mainstreamingstrategien sig om: *HOLDNING - at ligestilling er en integreret del af vores værdigrundlag (samarbejde, udvikling, kvalitet, kompetence og engagement). *HELHED - at ligestilling skal medtænkes overalt. *HANDLING - at det er de konkrete handlinger på baggrund af holdninger og helhedssyn, der får tingene til at flytte sig! Rapporten Mainstreaming - udkom i foråret 2001 og kan fås hos AF- Vestsjælland. Den handler om igangsætning af mainstreaming som vores overordnede ligestillingsstrategi. Om de arbejdsmarkedspolitiske forudsætninger og udfordringer, som ligestillingsarbejdet skal forholde sig til. Om organiseringen af arbejdet internt i ambassadørgruppen, som består af både ledelse, regionalt ansatte og ansatte i serviceenhederne. Om indsats- og fokusområder og om de foreløbige resultater. På disse sider tager vi afsæt i væsentlige citater og udsagn, som er uddybet i rapporten. Desuden opsummerer vi igangværende og planlagte indsatsområder. *HOLDNING *HELHED *HANDLING 2

3 En stærk ledelsesmæssig opbakning... MAINSTREAMING Arbejdsmarkedschef Lone Waagstein kommenterer på vigtigheden af ledelsesopbakningen og processen i mainstreamingsarbejdet på denne måde: Ambassadører og ligestillingskonsulentens engagement er af vital betydning, hvilket der ikke kan herske tvivl om. Men det er tillige af afgørende betydning, at der er en stærk og synlig ledelsesmæssig opbakning under hele processen. Vi vil møde adskillige advarselsskilte undervejs, og det vil til tider føles som et langt stræk op ad bakke. Der vil naturligt opstå forvirring i rundkørsel, hvor dele af organisationen er kørt ad biveje. Inden der sættes i gang, skal man være enige om retningen - hvilke smutveje der kan tillades, samt hvordan vi kommer fra eventuelle sidespor og afveje tilbage til hovedvejen. Nogle er fartglade og kører i højt gear. Andre vil med vanlig skepsis vælge det forsigtige tempo - med risiko for at blive sat af på halvvejen. Anvendelsen af den lærende organisation sikrer fremdrift. Men en tydeligt engageret og fremfor alt vedholdende og synlig ledelsesmæssig opbakning er nødvendig for at sikre, at organisationen bevæger sig i samlet flok ad hovedvejen således, at mainstreaming - også sikrer den rette vej til gode resultater. Ting ta r tid! Vi vil arbejde procesorienteret med størst mulig inddragelse af medarbejdere fra driften til at udbrede ejerskabet af mainstreaming af ligestilling (Rapporten side 8) 3

4 Mainstreaming *Samarbejde *Udvikling *Kvali Det gælder om at følge den lige vej, men 4

5 i Den lærende organisation tet *Kompetence *Engagement MAINSTREAMING man undgår ikke omveje i processen... 5

6 Mønsterbryderne... Hvorfor det er nødvendigt at arbejde med ligestilling? - der er to grunde: En god grund... og den nødvendige! (Hørt på ligestillingsseminaret på Island, foråret 1999) AF-Vestsjælland har siden starten af 1996 givet grønt lys for en række særlige introduktionsforløb for kvinder til håndværksfag, hvor de får relevante kvalifikationer, som virksomhederne efterlyser. 6-måneders Introduktionskurserne Jernladies - Et særligt tilrettelagt opkvalificeringsforløb for ledige kvinder Kurserne har en job- og uddannelseseffekt på ca. 80%. Ultimo oktober 2001 starter hold nr. 11. Et stigende antal kvinder vælger en utraditionel og faglig uddannelse inden for: jern/metal, bygge/anlæg, lager/transport/logistik, VVS og teknisk design. Flere og flere kvinder i Vestsjælland sparker til myten om, at kvinder mangler faglig og geografisk mobilitet! De er mønsterbrydere på det kønsopdelte arbejdsmarked på trods af manglende tidligere erfaringer inden for fagene, moden alder og hjemlige forpligtelser. 6 (Regional ambassadør Johnny Lynge Jacobsen): Populært sagt har manden bilen, og kvinden har børnene... Og en go barnestol på cyklen! (Tilføjet af Informationsmedarbejder Anne Pontoppidan Thyssen)

7 Der er to sider af denne sag med ligestilling: På den ene side må vi ikke forskelsbehandle, men på den anden side gør vi som virksomhederne vil have, fordi de alligevel bestemmer, hvem de vil ansætte (Fra mini-evaluering af projektet internt i AF, efteråret 2000, foretaget af ambassadørgruppen) Vi er både kønsneutrale og kønsbevidste i forvejen Vi har fået mere fokus på emnet ligestilling og diskuterer det jævnligt Der er brug for mere tid til, at Bjarne kan komme ud på virksomhederne, da han den vej kan bearbejde virksomhederne til at tænke anderledes Vi drøfter ligestilling på personalemøder. Vi hjælper hinanden med engagementet. Vi kan godt blive bedre Jeg er dybt skuffet. Der er barrierer internt i huset og ikke udenfor Vi har brug for flere informationer, inspirationer i dagligdagen vedr. ligestilling - succeshistorier, få det på dagsordenen (Fra mini-evaluering ) Arbejdet med mainstreaming af ligestilling kræver stor tålmodighed. Men hva - Rom blev jo som bekendt ikke bygget på én dag... de bygger da stadig huse i Rom! (Hørt på ambassadørgruppemøde foråret 2001): 7

8 Ligestillingsvurdering... Ligestillingsvurdering er både en metode og et redskab til at dokumentere og måle ligestillingsarbejdet i AF-Vestsjælland. Formålet med ligestillingsvurdering er at bruge metoden og redskabet som en del af mainstreamingstrategien til at afdække det kønsopdelte arbejdsmarked. Men også til at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. I AF-Vestsjælland anvender vi ligestillingsvurdering, når vi: Kvalitetssikrer jobannoncer: Alle ordrer udtrækkes på en given dag! De vurderes i Arbejdsmarkedsafdelingen. De sendes ud til enhederne til kommentarer. Opsamling på 2 workshops for hele regionen. Arbejdet lægges herefter ud i enhederne. Vi vurderer: Er jobbet inden for typiske kvindefag? Er de inden for typiske mandefag? Er de inden for kønsblandede fag? Indeholder annoncen forsøg på mønsterbrydning af det kønsopdelte arbejdsmarked? Kvalitetssikrer visitationssamtaler: Visitering væk fra store ledighedsgrupper (f.eks. kontormedhjælper, pædagogmedhjælper, køkkenmedhjælper, rengøring). Vi kategoriserer og sætter særlig fokus på: Ufaglærte kvinder. Kvinder efter endt orlovsperioder. Særligt udsatte grupper. Kvalitetssikrer IHP-arbejdet: Vi ønsker at kunne måle på: At der bliver større sammenhæng mellem aktivering og jobåbninger og efterspørgsel på uddannet arbejdskraft. 8 Jeg tror, at et mere systematisk informationsflow, hver gang der laves udtræk, analyser og konklusioner, er meget vigtigt. Det er alfa og omega, at fokus bliver fastholdt nu. Tingene vender jo begge veje, men jo bedre vi bliver til at tænke på specialkonsulenterne

9 Vi anvender også ligestillingsvurdering, når vi: Udvikler Kvalitetskoncept for Jobbutik: Er under udarbejdelse! Udvikler servicekoncept under mottoet Kunden i centrum : Vi laver brugerundersøgelser om vores serviceydelser: Vi har igangsat Pilotundersøgelser efter Informationsmøder for kvinder i mandefag. Måler på jobformidling: Vi vurderer: Fordeling på jobbetegnelse, køn og kontorer. Sker der mønsterbrydning på det kønsopdelte arbejdsmarked? Måler på aktiveringsredskaberne: Privat jobtræning Arbejdspraktik Voksenlærlingeordningen Opsamling på temamøder i enhederne. Vi vurderer: Fordeling på jobbetegnelse, køn, kontorer. Sker der mønsterbrydning på det kønsopdelte arbejdsmarked? Job- og uddannelseseffekt set i forhold til det kønsopdelte arbejdsmarked. Måler på servicejob: Vi vurderer: Fordeling på jobbetegnelse, køn, kontorer. Sker der mønsterbrydning på det kønsopdelte arbejdsmarked? Er der forskelle i mænds og kvinders joblængde i servicejob? (Hvor længe bliver de på arbejdsmarkedet?) - her ligestillingskonsulenterne - som videns- og ressourcepersoner og omvendt, at de tænker driftsopgaver ind i deres arbejde, jo bedre kommer tingene til at hænge sammen. (AF-chef Berit Nielsen, medlem af ambassadørgruppen): 9

10 Vi arbejder fortsat med at udvikle mainstreamingstrategien internt i AF-Vestsjælland: 10 Ønsket er, at ambassadørgruppen skal have en snebold-effekt, så flere og flere medarbejdere føler ejerskab i forhold til kønsligestillingsarbejdet. Ambassadørerne er sneboldene... Tesen er, at det følte ejerskab kommer til udtryk i både kønsbevidst og kønsneutral handling. i den Politiske og Administrative Kontrakt i Arbejdsmarkedsafdelingens Kontrakt i Udmøntningsplanen i udvikling af Kompetenceregnskabet. i den Regionale Grunduddannelse. i Udviklings- og Strategiformuleringer. i Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelsen (hvor vi måler på køn og anciennitet). i opbygning af AF-Vestsjællands hjemmeside. Det dér med ligestillingskompetence - nogle siger, at ligestilling, det ka vi allesammen. Jeg vil sammenligne det med, at vi kan nok allesammen sy gardiner... men hvordan ser de ud, når vi hænger dem op? (Gro Thoen, ambassadør) AF-Vestsjælland arbejder efter følgende definition af mainstreamingstrategien: Udtrykket mainstreaming anvendes om en strategi, der inddrager ligestillingsperspektiver i al virksomhed. Målet er, at ligestilling varetages i det almindelige arbejde på alle niveauer og inden for alle politikområder. Vigtige elementer i strategien er, at ledelsen og det politiske niveau aktivt arbejder for og sikrer, at ligestillingsarbejdet udføres af hele personalet.

11 Tilbage til vulkanøen! Mainstreamingsarbejdet i AF- Vestsjælland udsprang efter ligestillingsseminaret på Island i foråret Derfor ønsker vi at afholde et nyt seminar på Island i foråret Seminarets deltagere bliver repræsentanter fra ledelsen, regionale medarbejdere og serviceenheder. Ambassadørerne er selvskrevne deltagere. Desuden inviteres en repræsentant fra AMS med. Formålet med seminaret er: At lave en handlingsplan for det videre arbejde med mainstreamingstrategien, så vi kan nå vores 5-års vision. At få klarlagt hvad vi mener med at være foregangsregion på ligestillingsområdet. At få etableret samarbejdsrelationer med AF på Island som sparringspartner. (Regional ambassadør Johnny Lynge Jacobsen reflekterer over ligestillingsarbejdet efter ligestillingsseminaret på Island, foråret 1999, hvor han både oplevede snestorm, Gullfoss-vandfaldet og badede i 37 graders varme i Den Blå Lagune): (...)... Jo, den Islandske natur minder om at arbejde med ligestilling. Somme tider føles det som at være ude i haglvejr, snestorm og modvind, for ligestillingsarbejde handler meget om at rykke ved vaner, traditioner og holdninger, og det er ikke altid populært. Andre gange springer idéerne frem, og man er inde i varmen, og det kører derudad med en kraft som Gullfoss. 11

12 ...Vi vil være foregangsregion i indsatsen for at nedbryde kønsopdelingen på arbejdsmarkedet... AF-Vestsjælland, efteråret 2001 Materialet er sammenfattet og redigeret af Ligestillingskonsulent Dorith Nielsen og Informationsmedarbejder Anne Pontoppidan Thyssen. Illustrationerne er lavet af Anne Skotte. AF-Servicecenter AF-Servicecenter AF-Servicecenter AF-Servicecenter AF-Servicecenter AF-Servicecenter AF-regionskontor Nørregade 8 Smedelundsgade 16 Storegade 21 A Bredgade 55 Klingeberg 2-4 Halsskov Torv 4 Smedelundsgade Ringsted 4300 Holbæk 4550 Asnæs 4400 Kalundborg 4200 Slagelse 4220 Korsør 4300 Holbæk Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FIU-ligestilling Afslutningsrapport juni 2013 Udarbejdet

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere