Medicinhåndtering. 1 of 67

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicinhåndtering. 1 of 67"

Transkript

1 1 of 67

2 Indhold ATC-OPGAVE... 4 Refleksion Overvejelser i forbindelse med medicinhåndtering!... 5 #1 Medicinrummet... 6 Patient case... 7 Opgave Medicin medbragt hjemmefra... 9 Opsamling på medicinrummet #2 lægemiddelordination Former for ordination Opgave: Lægen ordinerer medicinen i Cosmic og ikke i medicinmodulet Opgave hvad skal du være opmærksom på, når du gennemgår en lægemiddelordination? Opgave: Ejnar Nielsen får to pust Spiriva. Han har det dårligt, og spørger om han må få et pust mere. Hvad gør du? Opgave: Hvad vil du foreslå din vejleder, ud fra PN medicinen og patientens situation? Introduktion til FMK #3 Lægemiddeldispensering Lægemiddeldispensering Opgave: Du skal dispensere tablet Furix 40 mg til Ejnar Nielsen Opgave: Du kan ikke finde tablet furix 40 mg Opgave:Du har foretaget lægemiddeldispensering. Hvordan dokumenterer du dette i medicinmodulet? Opsamling på lægemiddeldispensering Medicinregning 20 opgaver! Feedback på deres medicinregning Hvordan klarede kursisten sig? #4 Lægemiddeladministation Opgave: Hvad skal du være opmærksom på, når du administrerer lægemidler til Ejnar? Opgave: video med multiple choice Opgave: Hvis patienten siger de piller plejer jeg ikke at få, hvad gør du så? Opgave: Du har nu dokumenteret for lægemiddeladministration Opsamling på lægemiddeladministration #5 Observation af virkning og bivirkning Opgave: Du har administreret tablet Furix til Ejnar Nielsen Opgave: Hvor vil du dokumentere dine observationer? Opgave: Du observerer at Ejnar Nielsens diurese er på 100 ml de sidste seks timer Opgave: Du skal til at give injektion Benzylpenicillin, da du opdager, at Ejnar Nielsen har udviklet diarre og udslet på arme og ben. Hvad vil du gøre? Opgave anafylaktisk shock Opsamling på observation af virkning og bivirkning #6 - Overflytning Opdatering/status vedrørende Ejnar Nielsen Opgave: Hvilke overvejelser vil du gøre dig inden du administrerer injektion Fragmin til Ejnar Nielsen? Opgave: Medicinhåndtering af Fragmin Opgave: Du dispenserer lægemidler og synes, at der er en fejl i ordinationen Hvem går du til? Medicinregning Opgave: Hvilken lægemiddelform har OxyContin? Opgave: Må du dele tabletten (OxyContin) og give Ejnar Nielsen ½ tabletten? Opgave: Ejnar Nielsen har kvalme og kan ikke tage tablet Ondansetron Må du selv ændre lægemiddelformen tablet? Opgave: Ejnar ønsker at indtage alle sine tabletter samlet i forbindelse med morgenmaden.må han det? of 67

3 Opgave: Ejnar Nielsen kaster op 10 minutter efter at han har indtaget sin medicin Hvad gør du? Opgave: hvilke bivirkninger skal du være opmærksom på, i forhold til Ejnar Nielsens behandling med OxyContin? Opgave: En af de hyppigste bivirkninger til behandling med OxyContin er obstipation Ejnar udskrives! Opgave: Du kan ikke finde Ejnar Nielsens lægemiddelordination I FMK. Hvad gør du? of 67

4 ATC-OPGAVE Har du styr på det med ATC-koder? Sygehuset modtager en deprimeret og slap patient. Patienten får ordineret lægemidlet Testogel mod slaphed. Du skal nu finde ATC-koden til lægemidlet Testogel. Til at finde ATC-koden kan du bruge promedicin. Har du fundet ATC-koden til Testogel? Indtast ATC-koden i feltet: 4 of 67

5 Refleksion Overvejelser i forbindelse med medicinhåndtering! 5 of 67

6 #1 Medicinrummet 6 of 67

7 Patient case Ejnar Nielsen, xxxx Ejnar Nielsen er indlagt på lungemedicinsk afdeling fra hjemmet med forværret dyspnø, hoste, ekspektoration. Ejnar Nielsen har KOL. Situationen derhjemme blev uholdbar for patienten og de pårørende. Behandling med ilt, som patienten får derhjemme, kan ikke længere lindre hans symptomer. Ejnar Nielsen får ved indlæggelse påsat et identifikationsarmbånd. 7 of 67

8 Der måles værdier, såsom: Blodsukker 6,3 Ilt saturation 88 Blodtryk (BT) 160/100 Puls (P) 100 Rectal temperatur, 39,2 Respirationsfrekvens tælles til 24 og vurderes til at være overfladisk. Ejnar Nielsen anvender alle hjælpemuskler for at trække vejret. Patientens cerebrale status vurderes efter Glascow Coma score 15. Er du i tvivl om hvad Glascow Coma score er? Tallet er et redskab til at vurdere patientens bevidsthedniveau og kan dermed være èn af flere indikatorer på patientens evne til at samarbejde omkring indtag af medicin. Stadig i tvivl? Så klik på linket! 8 of 67

9 Opgave Medicin medbragt hjemmefra Medbragt lægemiddel hjemmefra Ejnar har følgende lægemidler med hjemmefra: Bricanyl på turbohaler 0,5mg/dosis pn Spiriva Respimat 2,5 mikrog, 2 pust om morgenen og 2 pust om aftenen (langtidsvirkende beta 2 - agonist og antikolinergikum) Tablet furix á 40 mg 1 x 1 Hvordan skal Ejnar Nielsens lægemidler opbevares? 9 of 67

10 Opsamling på medicinrummet Svar på 3 spørgsmål omhandlende medicinrummet, for at afslutte dette modul. 1. Medicinrummet betragtes som: a) Et helligt rum b) Et rent rum c) Et konference rum 2. Adfærd i medicinrummet. Der skal være ro under lægemiddeldispensering. Hvorfor? a) Fordi der holdes pause b) Fordi der kan ske fejl c) Fordi der tales hemmeligheder 3. I hvilke af disse situationer skal du bruge handsker? a) Ved hjælp til spisning b) Ved fysisk kontakt mellem kollegaer c) Ved risiko for at komme i kontakt med medicin og kemikalier Opsamling på modulet: Medicinrummet betragtes som et rent rum og al håndtering af medicin skal foregå med rene eller sterile non-touch-principper. Forud for hver medicinhåndtering skal der vaskes/sprittes hænder. For at beskytte sig selv bør der anvendes handsker, husk at spritte hænder, når handskerne tages af. Sygehusets uniformsetikette følges Medicinrummet skal betragtes som en forstyrrelsesfri zone, hvor håndtering og klargøring af medicin skal kunne foregå, uden unødige forstyrrelser eller afbrydelser. Der skal være ro under medicindosering. 10 of 67

11 #2 lægemiddelordination Du er trådt ind i medicinrummet og har netop påført handsker. I dette modul skal vi se nærmere på ordination af lægemidler. 11 of 67

12 Former for ordination Har du styr på de enkelte former for ordination? P.n. Ordinationer til en konkret patient: Lægen ordinerer medicin efter behov til en enkelt patient, hvorefter sygeplejersken selv vurderer behandlingsbehovet og begynder behandlingen med det pågældende lægemiddel inden for de rammer, der er fastsat ved ordinationen. Rammeordination - konkret patient: Lægen ordinerer til en konkret patient en ramme inden for hvilken sygeplejersken kan behandle patienten. F.eks. justering af insulinbehandling og optitrering af medicinsk hjertesvigtsbehandling. Der skal foreligge en instruks vedr. rammeordiationen. Rammeordination - defineret patientgruppe: Ved velbeskrevne sygdomstilfælde kan lægen delegere til sygeplejersken at iværksætte en standardbehandling med medicin. I cosmic betegnes dette som delegeret ordination. Det kan f.eks. være en stivkrampevaccination i skadestuen. Der skal foreligge en instruks vedr. den delegerede ordination. 12 of 67

13 Opgave: Lægen ordinerer medicinen i Cosmic og ikke i medicinmodulet. En udfordring er, at lægen ordinerer medicinen i Cosmic og ikke i medicinmodulet. Hvilken konsekvens kan dette have? 13 of 67

14 Opgave hvad skal du være opmærksom på, når du gennemgår en lægemiddelordination? 14 of 67

15 Opgave: Ejnar Nielsen får to pust Spiriva. Han har det dårligt, og spørger om han må få et pust mere. Hvad gør du? 15 of 67

16 Opgave: Hvad vil du foreslå din vejleder, ud fra PN medicinen og patientens situation? Før musen henover billedet for at se hvad Ejnar har fået ordineret af lægemidler. PN medicin: Jeg foreslår at Ejnar skal have et pust spiriva mere Jeg foreslår PN medicin Ipramol Jegforeslår Ejnar skal have 1 gram pamol tablet 16 of 67

17 Introduktion til FMK Fælles Medicin Kort (FMK) er et tværsektorielt elektronisk kommunikationsredskab. Her dokumenteres en patients aktuelle lægemiddelordinationer med ajourført overblik over patientens indløste recepter. OUH, Arbejdsgange ift fælles medicinkort i forbindelse med indlæggelse, overflytning og udskrivelse Medicinafstemning i FMK Ved indlæggelsen foretager lægen en medicingennemgang, medicinafstemning (I FMK) og ordinationsbeslutning, lægen afslutter eventuel tidligere administrationsliste i FMK og opretter ny administrationsliste i Cosmic. Ved udskrivelsen foretager lægen en medicingennemgang og medicinafstemning, med henblik på ordinationsbeslutning. Sygeplejestuderendes anvendelse af FMK Du kan i FMK orientere dig om, hvilken medicin patienten har været i behandling med inden indlæggelsen. Denne viden kan du bruge i forbindelse med observation af patienten, vejledning af patienten samt dialog med klinisk vejleder og læge om den medicinske behandling. 17 of 67

18 Opsamling modul 2 Svar på 3 spørgsmål omhandlende lægemiddelordination, for at afslutte dette modul. Hvem har ansvaret for at ordinere medicinen? a) Sygeplejersken b) Lægen c) Social og sundhedsassistenten Hvor kan du læse lægemiddelordinationen som du skal dispensere efter? a) Ordinationslisten b) Administrationslisten c) EPJ Lægen har ordineret medicin til Ejnar Nielsen. Der er indlagt to personer med navnet Ejnar Nielsen i afdelingen. Hvordan finder du frem til hvilken patient ordinationen er givet til? a) Spørger begge patienter om hvilken medicin de får b) Tjekker i FMK c) Identificere patient via CPR-nr. Opsamling på modulet: Lægen har ordinationsretten Du må ikke ændre en given ordination Ordinationer af lægemidler kan findes i ordinations- og administrationslisten i medicinmodulet Er du i tvivl om en ordination skal du henvende dig til din vejleder! Husk altid på de fem trin: o Den rette patient o Den rigtige medicin o Den rigtige dosis o Det rigtige tidspunkt o Den rigtige måde 18 of 67

19 #3 Lægemiddeldispensering Med lægemiddelordinationen på plads, skal vi nu se nærmere på dispensering af lægemidler. 19 of 67

20 Lægemiddeldispensering Dispensering er de processer, hvorved personalet optæller eller tilbereder ordinerede lægemidler til indgift, dvs. afmåler, ophælder eller optrækker i anden beholder, samt eventuelt tilsætter lægemiddel til opløsning eller blanding. Husk på at sygeplejersken i alle situationer er ansvarlig for at kontrollere enhver lægemiddeldosis, udregnet af dig. 20 of 67

21 Vi skal nu se et eksempel på korrekt dispensering af lægemiddel. Du er inde i medicinrummet har og påført handsker. Du starter med at identificere patienten med navn, cpr-nummer og afdelingens navn i administrationslisten. Herefter finder du label med samme patients navn og cpr nummer, afdeling, dato og evt. tidspunkt. Label påsættes medicinbægeret eller sprøjten. Du vender nu tilbage til administrationslisten, hvor du finder navn og dosis på lægemidlet, som skal dispenseres. Herefter finder du lægemidlet efter ATC koden, tjekker lægemidlets navn og styrke. Lægemidlet dispenseres i den ordinerede dosis Navn og styrke på lægemidlet tjekkes inden lægemidlet sættes på plads efter ATC Fortsæt til næste slide for at se en kort opsamling på arbejdsprocessen. 21 of 67

22 Lægemiddeldispensering Arbejdsprocessen for at sikre at den rette patient, får det rigtige lægemiddel, i den rigtige dosis er derfor:patienten identificeres, der sættes en label på medicinbægeret eller sprøjten med patientens identifikationsdata samt dato og evt. klokkeslæt. Herefter tjekkes administrationslisten og lægemidlet tages ned fra hylden Lægemidlet tjekkes og dispenseres Lægemidlet tjekkes og sættes på plads efter ATC-klassifikationen Følgende tjekkes: Den rette patient Den rigtige medicin I den rigtige dosis 22 of 67

23 Opgave: Du skal dispensere tablet Furix 40 mg til Ejnar Nielsen. Hvordan vil du sikre dig at den rigtige patient, får det rigtige lægemiddel i den rette dosis? 23 of 67

24 Opgave: Du kan ikke finde tablet furix 40 mg, du finder i stedet tablet diural 40 mg. Må du give dette? Hjælpefunktion: Du kan bruge pro.medicin til at tjekke om der findes en substitution for lægemidlet. Husk at du i bør rådføre dig med en sygeplejerske. Lav et opslag på furix i promedicin. 24 of 67

25 Opgave:Du har foretaget lægemiddeldispensering. Hvordan dokumenterer du dette i medicinmodulet? Valgmuligheder: Jeg opretter en note i medicinmodulet og skriver at medicinen er dispenseret Jeg bruger funktionen dispenser i medicinmodulet. 25 of 67

26 OBS! Dokumentation skal være tidstro og foretages løbende og skal naturligt integreres i arbejdsgangen. Du må først starte på en ny opgave, når indeværende arbejdsgange er dokumenteret og afsluttet. Husk at sygeplejersken skal kontrollere din lægemiddeldispensering, inden du starter på medicinadministration. 26 of 67

27 Opsamling på lægemiddeldispensering Svar på 3 spørgsmål omhandlende lægemiddeldispensering, for at afslutte dette modul. Hvad betyder betyder lægemiddeldispensering? a) Bortskaffelse af lægemidler hvor udløbsdatoen er overskredet b) De processer, hvorved personalet optæller eller tilbereder ordineret lægemiddel til indgift c) At hjælpe patienten med indtagelse af lægemiddel Hvordan foregår korrekt lægemiddeldispensering? a) Når patienten får tilsvarende lægemiddel som dagen før b) Når den rigtige patient, får det rigtige lægemiddel i den rette dosis c) Når patienten får de lægemidler som står i FMK Hvordan markeres dispenseret lægemiddel i medicinmodulet? a) Fed skrift b) Grønt felt c) Kursiv Opsamling på modulet: Dispensering er de processer, hvorved personalet optæller eller tilbereder ordineret medicin til indgift, dvs. afmåler, ophælder eller optrækker i anden beholder, samt eventuelt tilsætter lægemiddel til opløsning eller blanding Dokumentation skal være tidstro og foretages løbende og skal naturligt integreres i arbejdsgangen. Du må først starte på en ny opgave, når indeværende arbejdsgange er dokumenteret og afsluttet. Husk at sygeplejersken skal kontrollere din dispensering, inden at du starter på medicinadministration. Husk: o Den rette patient o Den rigtige medicin o Den rigtige dosis o Det rigtige tidspunkt o Den rigtige måde 27 of 67

28 Medicinregning 20 opgaver!... men hvorfor medicinregning? Der rapporteres årligt på landsplan en del utilsigtede hændelser, hvor patientens medicin er udregnet eller blandet forkert. Derfor skal du, inden du går videre med patientcasen, løse 20 opgaver vedrørende medicinregning. De første opgaver vil være generelle omregningsopgaver. Herefter følger opgaver relateret til patientcasen med Ejnar Nielsen. Undervejs kan du få fremvist hjælpeværktøjer, som f.eks. lommekort til medicinregning. Dette gøres ved at klikke på: Programmet vil give dig en samlet feedback på hvordan du klarer dig gennem opgaverne. MEDICINREGNING OPGAVER! 1. Omregn 25 mg til g: 25 mg = 0,25 g 0,025 g 0,0025 g 28 of 67

29 2. Omregn 2500 mikrogram til g: 2500 mikrogram 0,25 g 0,025 g 0,0025 g 3. Omregn 5 g til mg. 5 g = 500 mg mg mg 4. Omregn 300 mikrogram til mg. 300 mikrogram = 3 mg 0,3 mg 0,03 mg 5. Omregn 2 liter til ml. 2 liter = 200 ml ml ml 6. Omregn 1.75 liter til ml liter = 175 ml 1750 ml ml 7. Omregn 2 mg til mikrogram. 2 mg = 20 mikrogram 200 mikrogram 2000 mikrogram 8. Omregn 3 g til mikrogram. 3 g = mikrogram mikrogram mikrogram 9. Omregn 6985 mikromol til mmol mikromol = 6,985 mmol 69,85 mmol 698,5 mmol 10. Omregn 3,78 mol til mmol 3,78 mol = 29 of 67

30 378 mmol 3780 mmol mmol 20db 40db 60db 125 db 150 db 175 db 11. Omregn 2 ml NaCl Isotonisk til dråber (db). 2 ml NaCl = 12. Omregn 7,5 ml NaCl Isotonisk til dråber (db). 7,5 ml Isotonisk = 13. Omregn 1,4 time til timer og minutter. 1,4 time = 1 time og 18 minutter 1 time og 24 minutter 1 time og 28 minutter 14. Omregn 0,75 time til minutter 0,75 time= 30 minutter 45 minutter 60 minutter 15. Omregn 1 døgn og 3,6 time til timer og minutter. 1 døgn og 3,6 time = 26 timer og 32 minutter 27 timer og 36 minutter 28 timer og 34 minutter 16. Hvor mange g natriumklorid får en patient, hvis han får 1000 ml 0,9 % (w/v) natriumklorid opløsning? 0,9 gram 9 gram 90 gram 17. Ejnar Nielsen skal have tablet Furix 40 mg x 1. I medicinrummet findes kun tabletter á 20 mg pr. tablet. Hvor mange tabletter skal Ejnar Nielsen have? 1 tablet 2 tabletter 30 of 67

31 3 tabletter 18. (Medicinsk) Ejner Nielsen skal have tablet Prednisolon 37,5 mg dagligt i 5 dage. Afdelingen har tabletter af 25 mg (delekærv) pr. tablet. Hvor mange tabletter skal Ejner Nielsen have dagligt? 1 tablet 1½ tablet 2 tabletter 19. (Medicinsk) Ejner Nielsen skal have injektion Benzylpenicillin 0,6 g x 4 dagligt. Der er link til iv. vejledningen i ordinationen i Cosmic samt Benzylpenicillin findes i hætteglas med 0,6 g tørstof. Hvilken væske skal tørstoffet opløses i og hvor megen væske skal du anvende? Isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske Kaliumklorid Ringer-laktat 20. Hvor meget væske skal du anvende til at opløse tørstoffet? (tørstoffet fra sprgs 18). Mindst 10 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske eller 5-10 ml sterilt vand Mindst 5 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske eller 5 ml sterilt vand Mindst 20 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske eller 20 ml sterilt vand Feedback på deres medicinregning Hvordan klarede kursisten sig? 0-2 Fejl:Godt gået! 3-5 Fejl: Der er plads til forbedringer +6 Fejl: Det er ikke godt nok! Du bør tage kontakt til din vejleder og drøfte hvordan du kan arbejde videre med medicinregning! 31 of 67

32 32 of 67

33 #4 Lægemiddeladministation 33 of 67

34 Lægemiddeladministration Lægemiddeladministration er personalets omdeling og hjælp til patientens indtagelse af medicin, herunder den fornødne observation af patienten. Lægemiddeladministration gennemføres i disse trin: Patientidentifikation ved hjælp af navn og cpr. Vurdering af patientens tilstand Informere/vejlede patient i forbindelse med indtagelse Eventuel hjælp til indtagelse Dokumentation i Cosmic 34 of 67

35 Opgave: Hvad skal du være opmærksom på, når du administrerer lægemidler til Ejnar? 35 of 67

36 Opgave: video med multiple choice. #1 Patienten taber en tablet på gulvet, hvad gør du? Jeg skynder mig at samle tabletten op! Jeg påfører handsker og samler tabletten op! Jeg henter straks en kost og fejer tabletten ind under gulvtæppet! #2 Du finder efterfølgende ud af at patienten har indtaget 14 af 15 tabletter. Patienten mangler derfor at få én tablet. Hvad gør du nu? Jeg giver tabletten til patienten. 10-sekunders reglen gælder også for medicin! Jeg skyller tabletten af med vand og giver den til patienten. Jeg viser tabletten til min vejleder/en sygeplejerske. Sammen kan vi måske identificere tabletten. #3 Hvordan kan i identificere den tabte tablet? Tabletten sammenlignes med andre præparater i medicinrummet Via pro-medicin Via Cosmic EPJ #4 Hvordan bortskaffes tabletten? Tabletten bortskaffes i den nærmeste skraldespand Tabletten bortskaffes i den gule medicinspand i skyllerummet Tabletten knuses og skylles ud i håndvasken 36 of 67

37 Opgave: Hvis patienten siger de piller plejer jeg ikke at få, hvad gør du så? 37 of 67

38 Opgave: Du har nu dokumenteret for lægemiddeladministration. Hvad skal der til for at medicinhåndteringen er afsluttet? Vejlederen skal signere for administrationen En læge tilknyttet afdelingen skal signere for administrationen 38 of 67

39 Opsamling på lægemiddeladministration Opsamling på lægemiddeladministration Hvad betyder lægemiddeladministration? a) Personalets omdeling og hjælp til patientens indtagelse af medicin, herunder den fornødne observation af patienten. b) At dispensere lægemidler til patienten. c) At gennemgå patientens administrationsliste og tjekke at ordinationen er ok. Hvordan administrerer du lægemidler? a) Stiler lægemidlet på patientens sengebord og beder patienten om at indtage lægemidlet b) Identificere patienten, hjælper patienten med indtag af al lægemiddel, på det rigtige tidspunkt og observere virkning og bivirkning. c) Jeg beder en social- og sundhedshjælper om at give patienten lægemidlet i et bæger Hvordan markeres administreret medicin i medicinmodulet? a) Grønt felt b) Fed skrift c) Kursiv skrift Opsamling på modulet: Medicinadministration er personalets omdeling og hjælp til patientens indtagelse af medicin, herunder den fornødne observation af patienten. Den medicin du har dispenseret skal du selv give. Når du har dokumenteret for administration bliver feltet grønt i medicinmodulet. Husk de fem trin: Den rette patient Den rigtige medicin Den rigtige dosis Det rigtige tidspunkt Den rigtige måde Den rigtige måde 39 of 67

40 #5 Observation af virkning og bivirkning 40 of 67

41 Observation af virkning og bivirkning Observation af virkning og bivirkning er en væsentlig opgave i forbindelse med medicinhåndtering. Du er forpligtet til at handle på dine observationer, og hvis effekten af lægemidlet ikke er som forventet, skal du kontakte din vejleder med henblik på en nærmere afklaring. Du er forpligtet til at indsamle viden omkring lægemidlets virkning og bivirkning. Til dette bruges promedicin, som vi på næste side vil se nærmere på. 41 of 67

42 Opgave: Du har administreret tablet Furix til Ejnar Nielsen Hvad skal du observere hos Ejnar, for at vide om lægemidlet har den forventede virkning? Til at finde virkning og bivirkinger kan du bruge medicinmodulet eller promedicin. 42 of 67

43 Opgave: Hvor vil du dokumentere dine observationer? Pro.medicin Medicinkortet Cosmic EPJ 43 of 67

44 Opgave: Du observerer at Ejnar Nielsens diurese er på 100 ml de sidste seks timer. Hvorledes vil du handle på din observation? Kontakte vejleder og derefter læge i et samarbejde med vejlderen Kontakte afdelingens vagthavende læge Kontakte overlægen på afdelingen 44 of 67

45 Opgave: Du skal til at give injektion Benzylpenicillin, da du opdager, at Ejnar Nielsen har udviklet diarre og udslet på arme og ben. Hvad vil du gøre? 45 of 67

46 Opgave anafylaktisk shock Vælg/arranger handlingerne i korrekt rækkefølge. 46 of 67

47 Opsamling på observation af virkning og bivirkning Svar på 3 spørgsmål omhandlende observation af virkning og bivirkning, for at afslutte dette modul. Hvorfor er det vigtigt at observere virkning og bivirkning? a) Fordi det står i en tværgående retningslinje b) Det er en forudsætning for at kunne vurdere lægemidles effekt c) Fordi patienten har bedt mig om det Hvor skal du dokumentere dine observationer? a) Pro.medicin.dk b) Cosmic EPl c) Medicinmodulet Hvad er det korrekte at gøre, hvis lægemidlet ikke har den ønskede effekt? a) Kontakte social- og sundhedsassistenten b) Kontakte vejleder c) Kontakte sygehusets apotek Opsamling på modulet: Du er forpligtet på at observere og vurdere lægemidlets effekt hos patienten Du skal dokumentere virkning og bivkrning i cosmic EPJ Observationer skal rapporteres til sygeplejersken Alle observationer foretages inde hos patienten 47 of 67

48 #6 - Overflytning 48 of 67

49 Opgave: Du har læst i Cosmic, hvilken lægemidler Ejnar Nielsen har været behandlet med i medicinsk afdeling. Da du skal dispensere lægemidlerne opdager du, at Ejnar Nielsens medicin ikke er ordineret i Cosmic's medicinmodul. Hvad gør du? Kontakter min vejleder Kontakter en læge Dispenserer efter lægemidlerne efter ordinationen fra medicinsk afdeling 49 of 67

50 Opgave: Der er en diskussion i gang i medicinrummet i forbindelse med, at du skal dispensere lægemidler. Hvad gør du? Svarmuligheder: Jeg ignorerer kollegerne og dispenserer lægemidlerne Jeg venter med at dispensere til kollegaerne er gået Spørger mine kollegaer om de vil tie stille jeg skal dispensere medicin! 50 of 67

51 Opdatering/status vedrørende Ejnar Nielsen Ejnar Nielsen er blevet opereret for sin Collum Femoris Fractur. Der er indlagt dræn ved operationssåret. Ejnar Nielsen fortsætter med IV væske og der er opsat 1 liter isotonisk NACL, der løber ind over 4 timer. Han får 2l O2/pr. min. og må mobiliseres med let støtte på venstre ben. Patienten er efter operationen velbefindende, orienteret om egne data - tilfredsstillende værdier af BT, PULS, respiration, SAT, temperatur. Dagen efter operationen har pt tp forhøjelse 38,4. Da pt. er i antibiotisk behandling iværksættes ikke yderligere behandling. Pt mobiliseres i talerstol og klarer forflytning fra seng til stol. 51 of 67

52 Opgave: Hvilke overvejelser vil du gøre dig inden du administrerer injektion Fragmin til Ejnar Nielsen? Hvad du som sygeplejestuderende må i forhold til I/v fremgår af denne retningslinje. 52 of 67

53 Opgave: Medicinhåndtering af Fragmin 53 of 67

54 Opgave: Du dispenserer lægemidler og synes, at der er en fejl i ordinationen. Hvem går du til? Svarmuligheder: Den kliniske vejleder Vagthavende læge på afdelingen Jeg ændrer selv i ordinationen 54 of 67

55 Medicinregning Ejnar Nielsen skal have injektion Fragmin 5000 IE sc. Afdelingen har kun Fragmin i hætteglas med en koncentration på IE/ ml. Hvor mange ml Fragmin injektionsvæske med styrken IE/ml skal der gives? 0,1 ml 0,2 ml 0,3 ml Ejnar Nielsen skal have infusion med isotonisk NaCl. Infusionsvæsken indeholder i alt 1000 ml, som skal gives over 4 timer. Hvor mange dråber pr. min skal der gives? 83 dråber 85 dråber 87 dråber 55 of 67

56 Opgave: Ejnar får tablet OxyContin 5 mg x 2 dagligt. Afdelingen har kun tablet OxyContin á 10 mg. Opgave: Hvilken lægemiddelform har OxyContin? Svarmuligheder: Mixtur Suppositorie Depottabletter 56 of 67

57 Opgave: Må du dele tabletten (OxyContin) og give Ejnar Nielsen ½ tabletten? 57 of 67

58 Opgave: Ejnar Nielsen har kvalme og kan ikke tage tablet Ondansetron. Hvad gør du? Opfordrer Ejnar Nielsen til at tage tabletten alligevel Lader være med at give Ejnar tabletten Går i promedicin og ser hvad der er af mulige dispenseringsformer 58 of 67

59 Opgave: Ejnar Nielsen har kvalme og kan ikke tage tablet Ondansetron. Må du selv ændre lægemiddelformen tablet? Nej Ja, hvis der er tale om et akut behov Ja, hvis jeg husker at dokumentere det i cosmic 59 of 67

60 Opgave: Ejnar ønsker at indtage alle sine tabletter samlet i forbindelse med morgenmaden.må han det? 60 of 67

61 Opgave: Ejnar Nielsen kaster op 10 minutter efter at han har indtaget sin medicin. Hvad gør du? Giver Ejnar samme mængde medicin igen Kontakter min vejleder Kontakter lægen 61 of 67

62 Opgave: hvilke bivirkninger skal du være opmærksom på, i forhold til Ejnar Nielsens behandling med OxyContin? Til at finde bivirkninger, kan du bruge promedicin. 62 of 67

63 Opgave: En af de hyppigste bivirkninger til behandling med OxyContin er obstipation. Hvilke overvejelser vil du gøre dig i den forbindelse? 63 of 67

64 Ejnar udskrives! Ejnar Nielsen udskrives med let hviledyspnøe. Hans tilstand er væsentlig forbedret efter iværksat behandling. Den målte saturation er nu 92 på 2liter/ O2 pr. min. Han er afebril og føler sig i sin habituelle tilstand. 64 of 67

65 Lægemiddelordination ved udskrivelse 65 of 67

66 Opgave: Du kan ikke finde Ejnar Nielsens lægemiddelordination I FMK. Hvad gør du? Kontakter udskrivende læge Drøfter problemet med min kliniske vejleder 66 of 67

67 Udskrivelse til eget hjem 67 of 67

Medicinhaandtering OUH september /7/2017. , 1 of 37 Region Syd E-læring. Slide1. Slide3. Slide2 Slide4

Medicinhaandtering OUH september /7/2017. , 1 of 37 Region Syd E-læring. Slide1. Slide3. Slide2 Slide4 Slide1 Slide3 Slide2 Slide4 Ja/Nej -> pop-up box som fortæller at det er en god idé at have øre eller høretelefoner på., 1 of 37 Slide5 Slide7 Slide6 Slide8, 2 of 37 Slide9 Slide11 Læs mere på OUH, Medicingivning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Medicinhåndtering i social- og sundhedsuddannelserne. Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Et lærings- og arbejdsredskab i uddannelsen. Navn: Holdnummer: Praktiksteder: Praktik

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Medicinhåndtering i social- og sundhedsuddannelserne. Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Et lærings- og arbejdsredskab i uddannelsen. Navn: Holdnummer: Praktiksteder: Praktik

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD

E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD 21-11-2016 1 E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD - Et tjek af forudsætninger: Hvem kender ikke

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant Egenkontrol af medicinhåndtering Borgers navn: Borgers cpr.nr: Dato for udført egenkontrol: Egenkontrol udført af: Generelt 1 Er medicinoversigten i overensstemmelse med dokumentationen for lægens ordination

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 2: Hvor mange mg/ml indeholder en 0,7 % opløsning af adrenalin? Svar: mg/ml Opgave

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Brug og pleje af Port a Cath

Brug og pleje af Port a Cath Patientinformation Brug og pleje af Port a Cath Kvalitet døgnet rundt Onkologisk Ambulatorium Noter 2 Port a Cath En port a cath (port) er en lille beholder med gummimenbran, der opereres ind under huden

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Patientinformation. Fuld bedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Fuld bedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Fuld bedøvelse www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Fuld bedøvelse Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om bedøvelse. Det er vigtigt, at du

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør Tilsynsrapport 2015 Boligerne Anna Anchersvej Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg Telefon: 49 28 44 28 E-post: peh43@helsingor.dk Dato

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Lokalbedøvelse til brokoperation

Lokalbedøvelse til brokoperation Patientinformation Lokalbedøvelse til brokoperation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Ambulatoriet 1 2 Lokalbedøvelse ved brokoperation Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Patientinformation. Rygbedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Rygbedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Rygbedøvelse www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Rygbedøvelse Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om bedøvelse. Det er vigtigt, at du læser

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved lægemiddelhåndtering for 2008 uddannelsen og det første år af 2016 uddannelsen Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig MUNKEBOCENTRET DISTRIKT ØST Adresse: Farimagsvej 44-52, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt Opgaver: Lungernes anatomi og fysiologi. Obs. af pt en; (fysisk) Rygning, respiration (overfladisk, asymmetrisk) Frekvens, farver, smerter BT, P, TP og saturation (psykisk) Angst, reaktioner (hyperventilation,

Læs mere

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE.

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. 1 MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. Indholdsfortegnelse: 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0 Generelle

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Bedøvelse til skulderoperation

Bedøvelse til skulderoperation Patientinformation Bedøvelse til skulderoperation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Bedøvelse til skulderoperation Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om

Læs mere

Seks lægemiddelgrupper, der kræver din særlige opmærksomhed. og forslag til sikkerhedsforanstaltninger

Seks lægemiddelgrupper, der kræver din særlige opmærksomhed. og forslag til sikkerhedsforanstaltninger Seks lægemiddelgrupper, der kræver din særlige opmærksomhed og forslag til sikkerhedsforanstaltninger 2015 Alle lægemidler kan indgå i en utilsigtet hændelse, men nogle lægemidler ses hyppigere i utilsigtet

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Kontaktpersoner Organkirurgisk Ambulatorium Visitkort Organkirurgisk Afdeling Visitkort Visitkort

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig PLEJEHJEMMET ROSENVANG Adresse: Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Ulla Krøger Telefon: 55 36 22 00 E-post: ulkr@vordingborg.dk Dato

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Information om fjernelse af et stykke af endetarmen

Information om fjernelse af et stykke af endetarmen Patientinformation Information om fjernelse af et stykke af endetarmen - Rectumresektion Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Fjernelse af et stykke endetarm (rectumresektion) Rev. mar.

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Operation for forstørret blærehalskirtel (prostata) - TUR-P

Operation for forstørret blærehalskirtel (prostata) - TUR-P Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for forstørret blærehalskirtel (prostata) - TUR-P Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er en forstørret blærehalskirtel? Alle mænd har en blærehalskirtel.

Læs mere

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Sygeplejestuderende på Modul 2 1.kliniske periode. Sygepleje, Anatomi & fysiologi Sundheds- og sygdomsbegreber : Hygiejne: Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende

Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende Følgende referencer danner baggrund for Retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration : Bekendtgørelse

Læs mere

Smertevurdering og smertebehandling

Smertevurdering og smertebehandling Patientinformation Smertevurdering og smertebehandling www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Smertevurdering og smertebehandling Denne pjece er tænkt til dig, som skal have foretaget en operation. Pjecen

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark Glostrup sagen Begreber Begreb Definition Hvornår Dokumentation Medicingennemgang kritisk

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren OBS: der ligger to indlægssedler i forlængelse af hinanden med to forskellige fremstillere. Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationsspray, suspension 50, 125 og 250 mikrogram/dosis

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 86 Offentligt Medicinhåndtering på ældreområdet

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 86 Offentligt Medicinhåndtering på ældreområdet Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 86 Offentligt Medicinhåndtering på ældreområdet Baggrund for medicinprojektet Fund ved medicingennemgange Nye indsatser på medicinområdet Baggrund Embedslægetilsyn

Læs mere

Ansvars- og kompetencekatalog

Ansvars- og kompetencekatalog Ansvars- og kompetencekatalog Gældende for: Sygeplejersker, Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælpere, Pædagoger, Sygehjælpere, og ufaglærte. Center for Sundhed og omsorg Guldborgsund Kommune

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Laserbehandling af forstørret blærehalskirtel - laser TUR-P

Urologisk Afdeling - Fredericia Laserbehandling af forstørret blærehalskirtel - laser TUR-P Urologisk Afdeling - Fredericia Laserbehandling af forstørret blærehalskirtel - laser TUR-P Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er en forstørret blærehalskirtel? Alle mænd har en blærehalskirtel.

Læs mere

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter 2013 Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter Enhed for Akut Smertebehandling, Operation & anæstesi, HOC, Rigshospitalet Region Hovedstaden 1 Afsluttende rapport for EASs arbejde i ØNH-regi Indhold Indledning

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & (rev. 201 ) Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00 Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast Kommune: Ikast-Brande Leder: Forstander Birte Bæk Telefon: 96 26 36 00 E-post: sikkerpost@ikast-brande.dk Dato for tilsynet: 14. april

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk nefrologisk - endokrinologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Sygeplejerske

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Anæstesi og operationsafdeling. Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation

Anæstesi og operationsafdeling. Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation Anæstesi og operationsafdeling Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation FØR BEDØVELSEN Før bedøvelsen skal du tilses af en anæstesilæge. Dette kan ske ved den kirurgiske forundersøgelse eller på selve operationsdagen.

Læs mere

Indlæggelsesrapport. Pårørende / Relationer. Modtager. Afsender 5790000121441 M 5790001354145 M 4202360 M

Indlæggelsesrapport. Pårørende / Relationer. Modtager. Afsender 5790000121441 M 5790001354145 M 4202360 M Indlæggelsesrapport Modtager Lokationsnr. Sygehusafdelingsnu mmer Enhed Afdeling Organisation 5790001354145 M 4202360 M Q Infektionsmedicinsk Afdeling Odense Universitetshospital Adresse Sdr. Boulevard

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

27-04-2011. Hvordan kombineres lægemiddeløkonomi og Den Danske Kvalitetsmodel? - set fra en cheflæges synspunkt

27-04-2011. Hvordan kombineres lægemiddeløkonomi og Den Danske Kvalitetsmodel? - set fra en cheflæges synspunkt ? - set fra en cheflæges synspunkt Cheflæge Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest? Lægemiddeløkonomi er ikke nævnt under akkrediteringsstandarderne Lægemiddeløkonomi er ikke nævnt under akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Opgave 3. På hospital, vejledning til skuespillerne

Opgave 3. På hospital, vejledning til skuespillerne Opgave 3. På hospital, vejledning til skuespillerne I er indlagt på Aalborg Universitetshospital på ortopædkirurgisk afdeling O2, som modtager patienter med forskellige former for knoglebrud. I er begge

Læs mere

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Embedslægernes tilsynsresultater Leverandørens opfølgning Ældrecenter Nygårds Plads

Læs mere

Vejledning Sygeplejestuderendes deltagelse i medicingivning Gældende for studieordningen 2008

Vejledning Sygeplejestuderendes deltagelse i medicingivning Gældende for studieordningen 2008 Vejledning Sygeplejestuderendes deltagelse i medicingivning Gældende for studieordningen 2008 Revideret April 2015 Dokumentnummer: 512584 INDHOLD Indledning... - 3 - Ansvar i forbindelse med sygeplejestuderendes

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00 Hold S04S 1 Case: Type 2 diabetes Anna Nielsen er 68 år gammel, 162 cm høj og vejer 122 kg. Hun har i mange år haft problemer med forhøjet

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension. Levocabastin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension. Levocabastin Indlægsseddel: Information til brugeren Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension Levocabastin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Allerød Omsorgscenter Engholm. Adresse: Rådhusvej 3, 3450 Allerød. Kommune: Allerød. Leder: Charlotte Urhammer

Tilsynsrapport 2014. Allerød Omsorgscenter Engholm. Adresse: Rådhusvej 3, 3450 Allerød. Kommune: Allerød. Leder: Charlotte Urhammer Tilsynsrapport 2014 Allerød Omsorgscenter Engholm Adresse: Rådhusvej 3, 3450 Allerød Kommune: Allerød Leder: Charlotte Urhammer Telefon: 24 40 09 63 E-post: charlotte.urhammer@alleroed.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Information om fjernelse af et stykke tyktarm ved kikkertoperation

Information om fjernelse af et stykke tyktarm ved kikkertoperation Patientinformation Information om fjernelse af et stykke tyktarm ved kikkertoperation - Laparoskopisk colonresektion Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Information om fjernelse af et

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Patientinformation. Pacemakerbehandling. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakerbehandling. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakerbehandling Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling Rev. aug. 2009 Rev. feb. 2007 Information om pacemakerbehandling Hvorfor Pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Den Selvejende Inst. Søndervang. Adresse: Rådhusvej 1, 4640 Faxe. Kommune: Faxe. Leder: Centerleder Lennart Christensen

Tilsynsrapport 2014. Den Selvejende Inst. Søndervang. Adresse: Rådhusvej 1, 4640 Faxe. Kommune: Faxe. Leder: Centerleder Lennart Christensen Tilsynsrapport 2014 Den Selvejende Inst. Søndervang Adresse: Rådhusvej 1, 4640 Faxe Kommune: Faxe Leder: Centerleder Lennart Christensen Telefon: 56761600 E-post: pleje@sondervang.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Planlagt kejsersnit Elektivt sectio Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Planlagt kejsersnit Det er besluttet, at din fødsel skal foregå

Læs mere

Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter

Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter Urologisk Afdeling - Fredericia Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er et JJ-kateter? Et JJ-kateter er et tyndt hult gummirør, der har en

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Tilsynsrapport 2015 Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Holme, Madsbjerg Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Telefon: 87 13 50 30 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Overordnede procedurer for medicinhåndtering

Overordnede procedurer for medicinhåndtering De følgende procedurer og skemaer er udarbejdet med udgangspunkt i Retningslinjer for medicinhåndtering for alle dag- og døgntilbud i Børne- og familieafdelingen Januar 2012 Overordnede procedurer for

Læs mere

Medicinregning. Kapitel 4. Find supplerende materiale i i-bogen. medicin borgeren skal have?

Medicinregning. Kapitel 4. Find supplerende materiale i i-bogen. medicin borgeren skal have? Kapitel 4 Medicinregning? Hvilke problemer har du oplevet i forbindelse med beregning af den medicin borgeren skal have? Find supplerende materiale i i-bogen @ 19 I dette kapitel kan du læse om, hvordan

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Helgesvej Adresse: Helgesvej 1-3, 4700 Kommune: Næstved Leder: Distriktschef, Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 / 20 20 34 14 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere