Referat Stormøde den 17. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Stormøde den 17. november 2012"

Transkript

1 Referat Stormøde den 17. november 2012 Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne og Avlsledelsen. Formand Jan Pedersen (JP) startede med at byde velkommen til stormødet. Trods en lidt tynd dagsorden har man valgt at gennemføre mødet, da man mener det er vigtigt at mødes på tværs af regionerne, især i disse nedgangs tider. JP fortalte samtidig at man i WBFSH har diskuteret nedgangen, og refererede til tyskernes teori om, at det ikke udelukkende skyldes den økonomiske krise, men også en generel ændring i adfærden. Det er bla. blevet mere attraktivt at bo i byen, samtidig med, at tendensen er at det er blevet mere en tøsesport. Også den stramme lovgivning er med til at flere vælger at afvikle deres hestehold, da regler som loftshøjde, købelov, fold og transportregler er blevet meget komplicerede. JP er dog, trods krisen optimistisk og tror på opgang på den anden side af krisen. Sekretariatschef Casper Cassøe fortsatte med et kort resume af det netop afholdte økonomimøde i hovedbestyrelsen har været et spare år, det har været svært med en tilbagegang i medlemstallene, svarende til kr. ½ mio. Man har i HB valgt at øge indsatsen til Eliteskuet i 2011, hvilket gjorde at vi kom med et underskud på den post på kr ,-. I 2012 har vi fortsat udviklingen af Eliteskuet, men har halveret underskuddet i forhold til Hingstekåringen gav i 2011 et overskud på kr. 1 mio mens den i 2012 gav et overskud på kr. 1,6 mio. Hoppekåringerne i 2012 er gået bedre end forventet. Alt i alt kommer vi ud af 2012 med et flot overskud, men vi må ikke hvile, for der forventes stor nedgang i antal fødte føl de næste årgange, hvilket vil gør det svært de næste 3-4 år. Dog er der igen positivitet at spore hos hestehandlerne rundt om i landet, hvor der igen er bedre gang i salget. CC fortalte også om den nye hovedsponsorkontrakt med IforWilliams trailers, som sponsorere 8 trailere til Dansk Varmblod. Hver region får en trailer, som skal være til gratis lån for Dansk Varmblods medlemmer. IforWilliams står for gratis service af trailerne, betaler vægtafgift og levere samtidig udlejningsformularer til brug ved udlån af trailerne. Det er så op til den enkelte region at finde en udlejningsansvarlig der geografisk boer centralt i regionen, for at tilgodese så mange som muligt. CC orienterede også om det forholdsvis nye projekt Klub DV, hvor det er muligt for sponsorer for et relativt lavt gebyr at kunne købe sig ind, hvilket vil komme Dansk Varmblods medlemmer til gode i form af eks. % på hesteforsikringer og andre rabatter. Kære medlem, hvorfor er Dansk Varmblod et godt sted at være medlem oplæg til diskussion Hvordan holder vi bedre på vores medlemmer. JP vigtigt at fastholde et højt aktivitetsniveau for ikke at gå i stå Annethe Winther reg. 4: Holdningen er ændret, tidligere har man taget til kåringer med hjemmebragte madkurve, nu kommer man med sin hest, viser den frem og tager hjem. Opfordre til at medlemskabet gøres endnu mere attraktiv. Klub DV skal markedsføres bedre i regionerne. Yderligere Klub DV rabatter kunne være benzinkort, forsikringer (ikke kun heste)

2 Mikala Bagge reg. 1: Det er vigtigt at fastholde et højt kvalitetsniveau eks. sammenlægning af arrangementer (følskue, 2 års og hoppekåring), for at gøre arrangementerne mere publikumsvenlige. Danske avlere er godt rustede, mange tager til udenlandske kåringer og holder sig orienterede opfordre til vi skal gå forrest på avlssiden med høj kvalitet. Jan Pedersen supplerede, at vi i Dansk Varmblod er fagligt foran, nævnte bla. det tyske Oldenborgforbund der i 2011 var i Danmark for at se vores materialprøve og var meget imponerede over fremgangsmåden og afviklingen men det er utrolig svært for de tyske forbund at lave noget om, da deres politiske struktur er meget tung. Annethe Winther reg. 4: Der tales ofte om de aktive avlere, mener vi bør satse på resten, det er dem der skal fastholdes som medlemmer. Per Springborg reg. 1: synes der famles efter løsningsforslag, bør i stedet gå et skridt tilbage og undersøge hvorfor er vi medlem i Dansk Varmblod? synes vi mangler viden om vores medlemmer, denne viden kan indsamles eks. via en spørgeskemaundersøgelse, henviser samtidig til strategiplanen hvor man lavede en spørgeskemaundersøgelse. Denne undersøgelse menes dog ikke længere at kunne bruges, da den er lavet i en tid og virkeligheden har ændret sig efter. Karin Larsen reg. 5: Pas på med at henvende sig til medlemmerne, for ikke at miste dem der bare betaler uden egentlig at have noget at bruge medlemskabet til. Janne Suri reg. 1: Medlemsskaren kan opdeles i 2 grupper. Kernen og svingdørs medlemmerne. Det er vigtigt at vide hvorfor svingdørsmedlemmerne melder sig ud. Niels Pedersen reg. 2: Vanskeligt for et nyt medlem at komme med i inderkredsen, vi er for indspiste. Opfordrer alle regioner til at finde nogle ambassadører der til arrangementer spotter nye medlemmer og tilbyder dem hjælp, for de får en god oplevelse af de arrangementer de deltager i. Karin Nielsen reg. 5: Vi skal se tilbage i strategiplanens spøgeundersøgelse, der kom rigtig mange gode forslag. Janne Suri reg. 1: I region 1 kontaktes nye medlemmer personligt, for at få dem til at føle sig som en del af et fællesskab. Tror samtidig at det skyldes økonomi at der er mange der melder sig ud. Jan Pedersen: I 1995 så medlemstallene ud som nu, tror det er en del af konjunkturen i samfundet, at det går op og ned. Maja Mulvad ung i DV udvalg: Synes det er vigtigt at man fastholder traditionen om at folk skal hygge sig, opfordre til flere foredrag + madkurven vi skal skabe fællesskabsånden henviser til reg. 5 hvor hjælperskaren gør rigtig meget ud af netop det. Jan Pedersen: Hvad synes I trailerne? Anette Nilausen ung i DV udvalg: Synes ikke det er særlig realistisk at skulle køre fra Hobro til Hjørring for at låne en trailer gratis, den sparede udgift er brugt i brændstof. Lisa Niebuhr ung i DV udvalg: Super initiativ, tror på ideen.

3 Niels Pedersen reg. 2: Det kan være en ulempe med stor geografisk område i den enkelte region, stort arbejde at finde den rigtige til at administrere udlejningen en mulighed for at tilgodese så mange som muligt at skifte udlejningsadresse årligt. Karin Nielsen reg. 5: Måske en ide at henvende sig til Statoil ang. trailerudlejning, for at gøre det mere smidigt rent geografisk. Jan Pedersen: Henviser til vigtigheden af at have logoet ude at køre på vejene og bliver vist til arrangementer. Johnny Hansen avlsledelsen: Synes vi skal satse på rytterne som nye medlemmer. Lav en rideklub for rytterne (Rideklubben Dansk Varmblod) med kurser og sammenspil mellem avlere og ryttere. Mange står opstaldet i private stalde og har ikke noget tilhørshold til en rideklub, her kan Rideklubben Dansk Varmblod være et godt alternativ. Inge Madsen reg. 3: Synes vi er forkælede i holdningen omkring traileren og synes det er et utrolig flot sponsorat og tilbud at kunne tilbyde medlemmerne, ser ikke geografien som en hindring. Dog kunne det være en ide at kræve et lille depositum ved udlejningen, for at lejer behandler traileren ordentligt og levere den retur rengjort. Lisa Niebuhr ung i DV udvalg: Genial ide med Rideklubben DV husk vi kan få medlemstilskud af det offentlige på medlemmer under 25 år. Janne Suri reg. 1: Flot sponsorat med IforWilliams, stor signalværdi i Region 1 vil man have den til at stå synligt til arrangementer. Tror dog ikke den vil blive brugt ret meget i region 1, da mange har egen trailer. Niels Pedersen reg. 2: Fantastisk forslag med Rideklubben DV. Lisa Niebuhr ung i DV udvalg: for at gøre trailerudlejningen mere smidig rent geografisk kunne det være en ide at ny lejer henter trailer hos forrige lejer, hvis det sparer kilometer. Annethe Winther reg. 4: Er bange for at kvæle nogle rideklubber med oprettelse af Rideklubben DV Lisa Niebuhr ung i DV udvalg: Mange konkurrenceryttere er medlem af flere klubber det behøver jo ikke være et dyrt medlemskab. Kaspar Opstrup reg. 5: Synes at der skal være større rotation i bestyrelsen, man skal ikke være forskrækket over at lade nye kræfter og ideer tage over, mange vil rigtig gerne. Annethe Winther reg. 4: Valgperioden i bestyrelsen bør være længere, så planlægningen følges bedre. Roser CC for det flotte arbejde med at skaffe sponsorer, men gør samtidig opmærksom på at det for region 4 har kostet ekstra kroner i trykning da kataloget har oversteget det maximale sideantal, da disse sponsorer skal med i de regionale kataloger. Selvom et negativt regionsregnskab bliver dækket af forbundets økonomi, sætter den enkelte region en ære i at levere et positivt regnskab.

4 Per Springborg reg. 1: Vi skal være bedre til at pleje de frivillige, for vi er afhængige af dem. Vi skal være bedre til ikke kun at se forretning men også forening, dette er altid nemmest når tingene går godt. Karin Larsen reg. 5: Savner mere information fra forbundet ude i regionerne i sær omkring sponsorer også det der blot er nice to know. Nyhedsbreve i DV regioner Karin Larsen reg. 5: Synes det er meget dyrt at blive tilknyttet nyhedsbrevsmodulet via hjemmesiden Casper Cassøe: Har kontaktet Wiegaarden og har meddelt at det er en alt for dyr løsningen. CC opfordre i stedet alle regioner til at sende en mail til når man ønsker at udsende et nyhedsbrev, så bliver det sendt ud fra forbundet. For at skaffe nyhedsbrevsmodtagere i regionerne sender man fra forbundet en mail ud til alle modtagere af forbundets nyhedsbrev, hvor modtagerne skal krydse af, såfremt de ønsker at modtage regionsnyhedsbreve. Derudover er det på indmeldelsesblanketten muligt at krydse af om man ønsker regionsnyhedsbrev. Mikala Bagge reg. 1: Mener man ved implementering af det nye hjemmeside system blev lovet et betalingssystem. Casper Cassøe: Det blev ikke lovet. Man har dog i 2012 kørt et forsøg med region 6 følskue, hvor betalingen har kørt via forbundets betalingssystem, dette har kørt godt og man vil stræbe efter at udvide det til flere regioner i Karin Larsen reg. 5: Man skal være opmærksom på at det kræver en godkendelse, for at man kan blive registreret som online betalingsmodtager, samt eget CVR nr. Niels Pedersen reg. 2: Bekræfter at der blev ikke lovet noget på mødet men opfordre til at man melder tilbage til regionerne med fremgangsmåden og muligheder for onlinebetaling. Annethe Winther reg. 4: Vi mangler mange mail adresser på vores medlemmer, hvordan skaffer vi dem, sender vi breve ud? Følskuer erfaring/vidensdeling Inge Madsen reg. 3: I region 3 har man i 2012 som noget nyt vist springhopper og føl løse i ridehuset hvilket har været positivt for både dommere og fremstillere vil forsøge at udvide med dressur næste år. Vil gerne have friere hænder i regionerne til hvordan føllene skal vises. Positivt med fast bund. Frode Jensen avlsledelsen: Meget positivt af man i region 3 har haft en god fremvisning, det kan dog være svært at realisere i alle regioner, da det tidsmæssigt kan blive en udfordring pga. mange føl. Synes samtidig at føllene viser sig bedst udendørs, tror dog ikke man bør afprøve at vise dem løse udendørs af sikkerhedshensyn. Hvis 3 kants banen laves i max størrelse + fast bund bør det give alle forudsætninger for at vise føllene bedst muligt og dermed den bedste bedømmelse. Karina Christiansen, avlsledelsen: Avlsledelsen henviser til at det laves så ens som muligt i alle regioner, for at bedømmelsen bliver bedst sammenlignelig. Inge Madsen reg. 3: Man har i region 3 set på tidsplanen, og det har ikke krævet ekstra tid at fremvise føllene løse i ridehuset.

5 Johnny Hansen, avlsledelsen: Får vi nok ud af at se føllene løse? tror på resultatet er det samme. Mikala Bagge reg. 1: Hvorfor vælger man at vise føl ude til skuerne og inde til finalen til Eliteskuet? Karina Christiansen: Det er årstidsbetinget Niels Pedersen reg. 2: Det har været godt at gå tilbage til 3 kants banen. Fynboerne er ofte forgangsmænd, opfordre alle i forsamlingen til at være positive for nye ideer. Frode Jensen avlsledelsen: Klar velvilje i region 3, der har været optimale forhold på Stutteri Ask det kan dog være svært at finde lignende forhold i andre regioner. Mikala Bagge reg. 1: Opfordre til at finalen også er udendørs Kasper Opstrup reg. 5: har man evalueret på hvad brugerne synes om de nye tiltag? Inge Madsen reg. 3: vær nu positive og tænk fremad region 3 vil gerne afprøve nye systemer. Karin Nielsen reg. 5: Når nu man kan flytte egnethedstesterne indendørs, hvorfor så ikke flytte alt indendørs? Ulrik Kristensen reg. 6: Det er afgørende hvordan hoppen vises for at få det bedste resultat ud af føllet. Det er især vigtigt med dressurføllene at hopperne vises ved hånd, for at få den rigtige takt ud af føllet. Janne Suri reg. 1: Stor udvikling af føl fra skuerne til finalerne, synes det er op til den enkelte region hvordan føllene skal vises. Henning Urup reg. 4: Ikke total frihed i regionerne, der skal være en rimelig ensartet bedømmelse. Hvis brugerne gerne vil vise springføllene løse i ridehuset, så lad dem. Jan Pedersen: Konklusion, der evalueres i Avlsledelsen på dagens diskussion. Testrytterens karakterer Dorte Ravnsbæk reg. 6: Rideafprøvningerne testes af professionelle ryttere, ønsker derfor større vægtning i det samlede resultat af testrytterens karakter. Karina Christiansen avlskonsulent: Rigtig god ide, hvis vi har de rigtige testryttere. Der er dog for stor udskiftning i testrytterne og karakterskalaen kendes ikke af alle. Man har fra avlsledelsens side forsøgt at uddanne og informere testrytterne omkring karaktergivning, men på det indkaldte møde med 40 inviterede ryttere, meldte kun 3 til og man valgte derfor at aflyse mødet. Johnny Hansen avlsledelsen: Vigtigt at rytterne har den rette erfaring til at give den rette karakter, for at karakteren er brugbar for avleren. Karin Nielsen: Måske et større honorar til testrytterne kunne gøre det mere attraktivt at være med. Ulrik Kristensen reg. 6: Avlerne vægter testrytterne højt, ser rytterne som den reelle forbruger i sidste ende.

6 Annethe Winther reg. 4: Ikke alle ryttere egner sig som testrytter af 3 års heste der er også en hvis økonomisk risiko ved det, såfremt man bliver skadet og ikke kan drive egen forretning. Mikala Bagge reg. 1: Vigtigt at holde focus, det er avlens fremtid problemet omkring at skaffe testryttere skal løses da det er svært for dommerne at bedømme temperamentet af hesten uden at have siddet på den. En anden måde at adskille testrytterne og dommernes karakterer til mere selvstændige karakterer, er at lade afprøvningen foregå af 2 omgange på 2 forskellige baner, så testrytteren ikke ser hopperne redet under egen rytter, mens dommer ikke ser hesten redet under testrytteren. Karina Christiansen, avlskonsulent: Honoraret er for lille til at beriderne vil sætte liv og lemmer på spil. Johnny Hansen avlsledelsen: Ofte ændrer karakteren sig. Eks. kan man som testrytter stå at se en hest under egen rytter og have en ide om karakteren, hvorefter man selv skal prøve og fornemmelsen er derefter en anden. Niels Pedersen reg. 2: Man skal passe på med større vægtning, eks. i region 3 i sommer stod man og manglede en testrytter som ikke dukkede op. Derfor fandt man en på dagen. Vær obs på at det er rigtig svært at skaffe kvalificerede ryttere til opgaven, ingen er interesseret i at hesten bedømmes af en ikke kvalificeret rytter. Laura Juul reg. 3: Vigtigt at udvikle testrytterne, så de tilpasses niveauet, hvilket gavner avlen i sidste ende. Ulrik Kristensen reg. 6: Når det nu er så svært at samle rytterne i Dansk Varmblod, hvorfor tager Dansk Varmblod så ikke til møde med dem når de alligevel holder møde i instruktørforeningen? Kaspar Opstrup reg. 5: Er man villig til at lade tilmeldingsgebyret stige, for at kunne give testrytterne et højere honorar? Bodil Hellmers reg. 7: Husk på at rytterne køber hesten på fornemmelsen når de sidder på den, derfor er rideafprøvningen vægtet højt hos køber af heste. Per Springborg reg. 1: Det kan ikke være rimeligt at en berider efter 6 års uddannelse ikke kan afgive en karakter. Janne Suri reg. 1: Hvad koster det i kr. at det skal være attraktivt at være testrytter? Karina Christiansen, avlskonsulent: Hvis afprøvningerne afholdes i hverdagene er det lettere at skaffe testryttere. Johnny Hansen, avlsledelsen: Det er lettere som berider at flytte noget undervisning i hverdagene, for at tage ud som testrytter end det er at blive væk fra et ridestævne. Mht. karaktergivningen, så er det ikke nok at være en dygtig rytter, man skal også tør afvige dommernes karakterer, hvis fornemmelsen er en anden, det kræver en del rutine at turde gøre det. Casper Cassøe: Problemet gøres større end nødvendigt, formodentlig kræver det ikke mere end en stigning i honoraret til kr ,- pr. dag i forhold til nu, hvor honoraret er kr ,- pr. dag. Birgitte Voigt reg. 2: Vigtigt at finde pengene, så man finder kvalificerede ryttere.

7 Annethe Winther reg. 4: Afskaf hoppestambogen og brug pengene derfra til at forhøje testrytternes honorar. Kaspar Opstrup reg. 5: Regionerne satser på weekendarrangementer af hensyn til tilskuere og hjælpere. Janne Suri reg. 1: Det er for dyrt for avlere og hjælpere at holde fri fra jobbet for at tage til kåring i hverdagene. Lineær bedømmelse, opdatering fra Avlskonsulenten Fremlæggelse af powerpoint af Avlskonsulent Karina Christiansen Vedhæftet som bilag. Eventuelt Karin Larsen reg. 5: Gøre DNA obligatorisk og tilbyd det til følskuerne, hvis der kan forhandles en fornuftig pris, det kunne være en måde at få flere med til følskue. Jan Pedersen: Man har valgt i HB at lave en blødere definition af reglerne, for ikke at pålægge avlerne yderligere udgifter. Eks. har Irland gennemført det og føler efterfølgende det er voldsomt i forhold til hvad effekt det har haft. Karina Christiansen, avlskonsulent: Holstenerforbundet gør det 2 gange, både som føl og som hingst. Annethe Winther reg. 4: Til medlemsmødet i region 4 blev der foreslået at man brugte en større spredning i dommere, så samme hest ikke bliver bedømt at samme dommer som føl, 2 års og 3 års. Efter succesfuld endt materialprøve, synes man i region 4 godt der kunne bruges lidt ekstra på springhingstene. Eks. i Belgien bedømmer man 4-5-og 6 års hingstene hvis de har haft 0 runder, som også er med i afprøvningen omkring avlsgodkendelse, måske noget af deres system kan kopieres til det danske? Poul Graugaard, avlsledelsen: Det er ikke muligt for en dommer, at huske bedømmelsen af et føl, når man står med samme hest som 3 års. Casper Cassøe: Har haft møde med Ung i DV. Ung i Dansk Varmblod giver i regnskabet underskud, det skal dog set i lyset af at kontingenterne ikke er at se som en indtægt. Derudover opfordres til at man også invitere Ung i Dansk Varmblods medlemmer med til møderne, der er masser af kræfter der kan bruges. Kaspar Opstrup reg. 5: Kunne det være en god ide at have nogle ung i Dansk Varmblods medlemmer med til stormøde? Enighed i salen om at det er en god ide til Johnny Hansen, avlsledelsen: Hvad/hvordan gør vi, hvis vi skal arbejde videre med ideen Rideklubben DV? Jan Pedersen: Lav et oplæg til HB og det vil blive diskuteret til næste møde. God Jul og Godt nytår til Alle! Ref. Susanne Hvid, sekretariatet.

Referat Stormøde den 15. november 2014

Referat Stormøde den 15. november 2014 Referat Stormøde den 15. november 2014 Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne og Avlsledelsen. Næstformand Henning Urup (HU) startede med at byde velkommen til stormødet. Og gav ordet til

Læs mere

Og uden at bruge fine ord og store udredninger, så har tiderne vel altid skiftet.

Og uden at bruge fine ord og store udredninger, så har tiderne vel altid skiftet. Generalforsamling region 5 jan 2013 Generalforsamlingen blev i år afholdt i meget fornemme omgivelser, vi var i herskabsstalden på Vilhelmsborg, et lokale med historie og billeder fra livet med heste.

Læs mere

Referat for Hovedbestyrelsesmøde den 27. oktober

Referat for Hovedbestyrelsesmøde den 27. oktober Referat for Hovedbestyrelsesmøde den 27. oktober Til stede: Jan Pedersen (JP), Per Springborg (PS), Ane Marie Jensen (AMJ), Hans Marius Jørgensen (HMJ), Henning Urup (HU), Frode Jensen (FJ), Ulrik Kristensen

Læs mere

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE Antal fremmødte medlemmer: 12+5 børn. Repræsentanter fra regionsbestyrelserne: Lotte(reg.3), Kirstine(reg.1), Aage, Hanne, Christina og Fritz(reg. 2) Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Blå Gruppe. Grøn Gruppe

Blå Gruppe. Grøn Gruppe Rød Gruppe Motiveret af: Eva Ebbe, Region 1 Mette Staugaard, reg.5 Ulrik Frost, reg. 7 Preven Iversen, reg. 5 Sofie Englund, reg. 3 Pernille Jensen, reg 5 Bente Graasbøll, reg. 4 Hans M. Jørgensen, reg.

Læs mere

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 13. august Regnskabet blev godkendt og underskrevet

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 13. august Regnskabet blev godkendt og underskrevet Endelig dagsorden for hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013. Deltagende: Formand-Jan Pedersen(JP), Næstformand-Henning Urup(HU), Ane- Marie Jensen(AMJ), Per Springborg(PS), Inge Madsen(IM), Frode Jensen(FJ),

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde. 23. april 2012 på Vilhelmsborg

Referat af hovedbestyrelsesmøde. 23. april 2012 på Vilhelmsborg Referat af hovedbestyrelsesmøde 23. april 2012 på Vilhelmsborg Til stede: Jan Pedersen (JP), Per Springborg (PS), Ane Marie Jensen (AMJ), Inge Madsen (IM), Henning Urup (HU), Frode Jensen (FJ), Ulrik Kristensen

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 6. februar kl. 17.00

Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 6. februar kl. 17.00 Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 6. februar kl. 17.00 Deltagere: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Frode Jensen(FJ), Ulrik Kristensen(UK), Per Springborg(PS), Bodil Hellmers(BH), Inge Madsen(IM),

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

1. Godkendelse af referat af mødet den 15. april. 2. Økonomi. 3. Evaluering af Eliteskue og auktion. Referatet blev godkendt og underskrevet.

1. Godkendelse af referat af mødet den 15. april. 2. Økonomi. 3. Evaluering af Eliteskue og auktion. Referatet blev godkendt og underskrevet. Referart for hovedbestyrelsesmødet den 7. september 2015 kl. 16.00 på Vilhelmsborg. Deltagere: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Ane-Marie Jensen(AMJ), Bodil Hellmers(BH), Frode Jensen(FJ), Ulrik Kristensen(UK)AFBUD,

Læs mere

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar 2013. 2. Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer).

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar 2013. 2. Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer). Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 30. april 2013. Tilstedeværende: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Inge Madsen(IM), Ane-Marie Jensen(AMJ), Per Springborg(PS), Bodil Helmers(BH), Karina Christiansen(KC),

Læs mere

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen Afbud: Sisse Dahlin, Bernice Nielsen Godkendelse af referat

Læs mere

Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 13. August 2013. 1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 30. april 2013.

Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 13. August 2013. 1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 30. april 2013. Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 13. August 2013. Tilstedeværende: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Inge Madsen(IM), Ane-Marie Jensen (AMJ), Per Springborg (PS), Karina Christiansen (KC), Frode

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN

REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Fritz Hansen, Sisse Dahlin, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Jytte Madsen, Benice Nielsen og Louise Nielsen Godkendelse

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmødet

Referat fra Hovedbestyrelsesmødet Referat fra Hovedbestyrelsesmødet Fredag den 10. februar 2017, Hotel Legoland, Billund Deltagere: Jan Pedersen (JP), Bodil Hellmers (BH), Ane Marie Jensen (AMJ), Per Springborg (PS), Frank Evald (FE),

Læs mere

Mødereferat Mødet i Hovedbestyrelsen onsdag den 5. Maj på Vilhelmsborg

Mødereferat Mødet i Hovedbestyrelsen onsdag den 5. Maj på Vilhelmsborg Mødereferat Mødet i Hovedbestyrelsen onsdag den 5. Maj på Vilhelmsborg Deltagere: : Jan Pedersen (JP), Henning Urup (HU), Hans Marius Jørgensen (HMJ), Frode Jensen (FJ), Børge Lind Thomsen (BLT), Ulrik

Læs mere

Referat Stormøde den 16. november 2013

Referat Stormøde den 16. november 2013 Referat Stormøde den 16. november 2013 Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne og Avlsledelsen. Formand Jan Pedersen (JP) startede med at byde velkommen til stormødet. Og give ordet til

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

Dansk Varmblod

Dansk Varmblod V E R S I O N J A N U A R 2016 STRATEGI FOR Dansk Varmblod 2015-2020 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Mission....3 3. Værdier i Dansk Varmblod... 4 4. Målsætning... 4 5. Strategi 2015

Læs mere

Forbesigtigelsen giver i år en positivt afvigelse, da vi får 2 stk. af dem med ca i overskud på hver.

Forbesigtigelsen giver i år en positivt afvigelse, da vi får 2 stk. af dem med ca i overskud på hver. Referat for hovedbestyrelsesmødet den 2. september kl.17.00 Deltagere, Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Ane-Marie Jensen(AMJ), Frode Jensen(FJ), Ulrik Kristensen(UK), Per Springborg(PS), Bodil Hellmers(BH),

Læs mere

Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Bedømmelse af 2 års hopper

Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Bedømmelse af 2 års hopper Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Regionen afholder hvert år mange arrangementer, bl.a. Løsspringning Bedømmelse af 2 års hopper

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet den 15. april 2015 kl. 15.00

Referat af hovedbestyrelsesmødet den 15. april 2015 kl. 15.00 Referat af hovedbestyrelsesmødet den 15. april 2015 kl. 15.00 I mødet deltog: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Bodil Hellmers(BH), Ulrik Kristensen(UK), Frode Jensen(FJ), Inge Madsen(IM), Per Springborg(PS),

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af fællesmødet for Ung i Dansk Varmblod på Vilhelmsborg lørdag d. 6. april 2013

Referat af fællesmødet for Ung i Dansk Varmblod på Vilhelmsborg lørdag d. 6. april 2013 Referat af fællesmødet for Ung i Dansk Varmblod på Vilhelmsborg lørdag d. 6. april 2013 Tilstede: Reg.1: Lisa og Christian Reg.2: Sussie, Kenneth, Katrine (Nyvalgt) og Mette Pedersen (Nyvalgt) Reg.3: Peter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER...4 1.2 MARKEDSFØRING AF EGEN HJEMMESIDE.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Læs mere

STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012. 31. januar 2012 på Vilhelmsborg

STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012. 31. januar 2012 på Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012 31. januar 2012 på Vilhelmsborg Tidsplan 09.00 Måling og signalement i stalden 09.15 Fast bund 09.30 Løsspringning gul hal 09.45 Gangarter blå hal 11.30 Oprangering 12.00

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Generalforsamling d

Generalforsamling d Generalforsamling d. 13. 2. 2016 Søren Solgård byder velkommen. 1 minuts stilhed for de afgående. Ad 1. Valg af dirigent. Peter Lund valgt som dirigent. Peter Lund konstaterer, at generalforsamlingen er

Læs mere

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm.

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm. Bestyrelsesmøde Dansk PRE Avlsforening Dato: 11. oktober 2015 Tid: Kl. 12.00 Sted: Anette Thestrup Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype: Bestyrelsesmøde Ansvarlig for udstyr: Ordstyrer: Referent: Nanna

Læs mere

FORÅRSAUKTION 2016 MANUAL FOR HESTEEJERE

FORÅRSAUKTION 2016 MANUAL FOR HESTEEJERE FORÅRSAUKTION 2016 MANUAL FOR HESTEEJERE INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Dansk Varmblods Forårsauktion... 2 Overvejelser ved tilmelding til auktionen... 2 Udtagelse til Forårsauktionen... 2 Hingste til

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Lunden d 8-2-2016 Gantis Ordinære Generalforsamling 8 februar 2016 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Jørn Mikkelsen Referent: Julie Schjødtz Hansen Godkendes af generalforsamlingen 2. Bestyrelsens

Læs mere

med Dansk Varmblods avl?

med Dansk Varmblods avl? Hvordan står det til med Dansk Varmblods avl? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Det er vigtigt, at et avlsforbund jævnligt får en status på, hvor avlen bevæger sig hen og om man er

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015 HYOR Bestyrelsens beretning 2015 Generalforsamlingen den 7. april 2016 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 07.04.2016: Økonomi og medlemstal: I 2015 gik HYOR ud med et underskud.

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012 Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Det er nu tid til igen at gøre status over året som er gået. Jeg vil i denne beretning

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem Lineær registrering fremtidens bedømmelsessystem Dansk Varmblods kåringskarakterer skal fremover suppleres med en lineær registrering af hesten, hvor hver egenskab vurderes ud fra de biologiske yderpunkter.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

150 mio. kroner til GF s bilister Luk op og se overskuddet i netop din klub

150 mio. kroner til GF s bilister Luk op og se overskuddet i netop din klub Invitation til generalforsamling 150 mio. kroner til GF s bilister Luk op og se overskuddet i netop din klub Klubnyt GF Fyn Overgade 34 5000 Odense C Tlf. 66 17 88 17 Odensevej 175 5500 Middelfart Tlf.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Islandshesteklubben Thor d. 6. februar 2016

Referat af generalforsamling i Islandshesteklubben Thor d. 6. februar 2016 Referat af generalforsamling i Islandshesteklubben Thor d. 6. februar 2016 Finn Nejstgaard er valgt som dirigent. Lisbeth Larsen er valgt som stemmetæller. Lotte Thøgersen referent. Dirigent fastslår at

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling 16. marts Antal fremmødte: 20 medlemmer, 2 ikke-medlemmer, 2 ikke stemmeberettigede i år.

Referat fra Ordinær generalforsamling 16. marts Antal fremmødte: 20 medlemmer, 2 ikke-medlemmer, 2 ikke stemmeberettigede i år. Referat fra Ordinær generalforsamling 16. marts 2013 Antal fremmødte: 20 medlemmer, 2 ikke-medlemmer, 2 ikke stemmeberettigede i år. Punkt 1. Valg af dirigent. Zuzette Kraft blev valgt. Punkt 2. Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

STÆVNEANLÆG for islandske heste

STÆVNEANLÆG for islandske heste DANSK ISLANDSHESTEFORENING STÆVNEANLÆG for islandske heste HESTEBYEN Oplysning om ansøger Formålet med projektet Baggrund for projektet og målgruppe Beskrivelse af projektets aktiviteter Hvordan formidles

Læs mere

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017 P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET GENERELT Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 17 1. Hesten kan kun deltage i den disciplin (springning eller dressur),

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne

Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Baggrund Fundamentet for Dansk Varmblod blev

Læs mere

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH)

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH) VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH) 07. marts 2011 1. Foreningens navn er avlsforeningen Europæiske og Amerikanske Miniatureheste, og dens hjemsted bestemmes af den

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Fjordhesten Danmark. Bestyrelsesmøde. Lørdag den 7. april kl. 10.00 på Fangel Kro

Fjordhesten Danmark. Bestyrelsesmøde. Lørdag den 7. april kl. 10.00 på Fangel Kro Bestyrelsesmøde Lørdag den 7. april kl. 10.00 på Fangel Kro Deltagere: Flemming Strange-Hansen, Kasper Hansen, Kasper Glibstrup, Merete W. Jakobsen, Sidsel Marie Jensen, Gert Skov Henriksen, Thomas Lorentz-Petersen.

Læs mere

Volstrups cash er vinder af materialprøven 2012 STUTTERI VOLSTRUP

Volstrups cash er vinder af materialprøven 2012 STUTTERI VOLSTRUP 2012 Volstrups cash er vinder af materialprøven 2012 STUTTERI VOLSTRUP Priser Hingst pris i DK-kroner Pris i euro Volstrups Cash DVH 1071 2000,- / 3000,- 670 Churchill DVE 475 2000,- / 3000,- 670 Volstrups

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Lørdagden9.februar2013kl.10.00. imesse-c, VestreRingvej101,7000Fredericia

Lørdagden9.februar2013kl.10.00. imesse-c, VestreRingvej101,7000Fredericia Referatfra Repræsentantskabsmødet Lørdagden9.februar2013kl.10.00 imesse-c, VestreRingvej101,7000Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet d. 13. juli 2013 i Herning

Referat af bestyrelsesmødet d. 13. juli 2013 i Herning Referat af bestyrelsesmødet d. 13. juli 2013 i Herning Til stede: Torben Haugaard (THa), Jan Thye (JT), Bo Hansen (BH), Jens Tølbøll Mortensen (JTM), John V. Hansen (JVH) og referent Birgitte Jensen (BJ)

Læs mere

Dansk Varmblod 2009-2014

Dansk Varmblod 2009-2014 STRATEGI FOR 2009-2014 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Værdier i... 3 3. Målsætning... 4 4. Strategi 2009-2014... 4 4.1 Markedsføring... 4 4.2 Samarbejde mellem ryttere og avlere...

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Lokalforeningsmøde nr

Lokalforeningsmøde nr Lokalforeningsmøde nr. 1-2013. Sted: Ok. Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Havn Dato: 29.09.2013 Start Tid. 12.00 Deltagere: DFF: Pernille og Anders, Frieser Øst: Stig og Lene, Frieser Sjælland Kevin og

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Generalforsamling på Middelfart Ridecenter d. 28. Februar 2015 Dansk Oldenborg Avl

Generalforsamling på Middelfart Ridecenter d. 28. Februar 2015 Dansk Oldenborg Avl Generalforsamling på Middelfart Ridecenter d. 28. Februar 2015 Dansk Oldenborg Avl Formanden startede med at byde forsamlingen velkommen til Dansk Oldenborg Avls Generalforsamling på Middelfart Ridecenter.

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Beslutningsprotokol fra generalforsamling.

Beslutningsprotokol fra generalforsamling. Beslutningsprotokol fra generalforsamling. Sted: Munkebjerg Hotel, 7100 Vejle Dato: 17. marts 2012 Tid. 13.30 Formål: Generalforsamling. Referat. Rebecca og Pernille Stemmetæller. Casper, Vibeke og Saralin.

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere