Referat Stormøde den 17. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Stormøde den 17. november 2012"

Transkript

1 Referat Stormøde den 17. november 2012 Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne og Avlsledelsen. Formand Jan Pedersen (JP) startede med at byde velkommen til stormødet. Trods en lidt tynd dagsorden har man valgt at gennemføre mødet, da man mener det er vigtigt at mødes på tværs af regionerne, især i disse nedgangs tider. JP fortalte samtidig at man i WBFSH har diskuteret nedgangen, og refererede til tyskernes teori om, at det ikke udelukkende skyldes den økonomiske krise, men også en generel ændring i adfærden. Det er bla. blevet mere attraktivt at bo i byen, samtidig med, at tendensen er at det er blevet mere en tøsesport. Også den stramme lovgivning er med til at flere vælger at afvikle deres hestehold, da regler som loftshøjde, købelov, fold og transportregler er blevet meget komplicerede. JP er dog, trods krisen optimistisk og tror på opgang på den anden side af krisen. Sekretariatschef Casper Cassøe fortsatte med et kort resume af det netop afholdte økonomimøde i hovedbestyrelsen har været et spare år, det har været svært med en tilbagegang i medlemstallene, svarende til kr. ½ mio. Man har i HB valgt at øge indsatsen til Eliteskuet i 2011, hvilket gjorde at vi kom med et underskud på den post på kr ,-. I 2012 har vi fortsat udviklingen af Eliteskuet, men har halveret underskuddet i forhold til Hingstekåringen gav i 2011 et overskud på kr. 1 mio mens den i 2012 gav et overskud på kr. 1,6 mio. Hoppekåringerne i 2012 er gået bedre end forventet. Alt i alt kommer vi ud af 2012 med et flot overskud, men vi må ikke hvile, for der forventes stor nedgang i antal fødte føl de næste årgange, hvilket vil gør det svært de næste 3-4 år. Dog er der igen positivitet at spore hos hestehandlerne rundt om i landet, hvor der igen er bedre gang i salget. CC fortalte også om den nye hovedsponsorkontrakt med IforWilliams trailers, som sponsorere 8 trailere til Dansk Varmblod. Hver region får en trailer, som skal være til gratis lån for Dansk Varmblods medlemmer. IforWilliams står for gratis service af trailerne, betaler vægtafgift og levere samtidig udlejningsformularer til brug ved udlån af trailerne. Det er så op til den enkelte region at finde en udlejningsansvarlig der geografisk boer centralt i regionen, for at tilgodese så mange som muligt. CC orienterede også om det forholdsvis nye projekt Klub DV, hvor det er muligt for sponsorer for et relativt lavt gebyr at kunne købe sig ind, hvilket vil komme Dansk Varmblods medlemmer til gode i form af eks. % på hesteforsikringer og andre rabatter. Kære medlem, hvorfor er Dansk Varmblod et godt sted at være medlem oplæg til diskussion Hvordan holder vi bedre på vores medlemmer. JP vigtigt at fastholde et højt aktivitetsniveau for ikke at gå i stå Annethe Winther reg. 4: Holdningen er ændret, tidligere har man taget til kåringer med hjemmebragte madkurve, nu kommer man med sin hest, viser den frem og tager hjem. Opfordre til at medlemskabet gøres endnu mere attraktiv. Klub DV skal markedsføres bedre i regionerne. Yderligere Klub DV rabatter kunne være benzinkort, forsikringer (ikke kun heste)

2 Mikala Bagge reg. 1: Det er vigtigt at fastholde et højt kvalitetsniveau eks. sammenlægning af arrangementer (følskue, 2 års og hoppekåring), for at gøre arrangementerne mere publikumsvenlige. Danske avlere er godt rustede, mange tager til udenlandske kåringer og holder sig orienterede opfordre til vi skal gå forrest på avlssiden med høj kvalitet. Jan Pedersen supplerede, at vi i Dansk Varmblod er fagligt foran, nævnte bla. det tyske Oldenborgforbund der i 2011 var i Danmark for at se vores materialprøve og var meget imponerede over fremgangsmåden og afviklingen men det er utrolig svært for de tyske forbund at lave noget om, da deres politiske struktur er meget tung. Annethe Winther reg. 4: Der tales ofte om de aktive avlere, mener vi bør satse på resten, det er dem der skal fastholdes som medlemmer. Per Springborg reg. 1: synes der famles efter løsningsforslag, bør i stedet gå et skridt tilbage og undersøge hvorfor er vi medlem i Dansk Varmblod? synes vi mangler viden om vores medlemmer, denne viden kan indsamles eks. via en spørgeskemaundersøgelse, henviser samtidig til strategiplanen hvor man lavede en spørgeskemaundersøgelse. Denne undersøgelse menes dog ikke længere at kunne bruges, da den er lavet i en tid og virkeligheden har ændret sig efter. Karin Larsen reg. 5: Pas på med at henvende sig til medlemmerne, for ikke at miste dem der bare betaler uden egentlig at have noget at bruge medlemskabet til. Janne Suri reg. 1: Medlemsskaren kan opdeles i 2 grupper. Kernen og svingdørs medlemmerne. Det er vigtigt at vide hvorfor svingdørsmedlemmerne melder sig ud. Niels Pedersen reg. 2: Vanskeligt for et nyt medlem at komme med i inderkredsen, vi er for indspiste. Opfordrer alle regioner til at finde nogle ambassadører der til arrangementer spotter nye medlemmer og tilbyder dem hjælp, for de får en god oplevelse af de arrangementer de deltager i. Karin Nielsen reg. 5: Vi skal se tilbage i strategiplanens spøgeundersøgelse, der kom rigtig mange gode forslag. Janne Suri reg. 1: I region 1 kontaktes nye medlemmer personligt, for at få dem til at føle sig som en del af et fællesskab. Tror samtidig at det skyldes økonomi at der er mange der melder sig ud. Jan Pedersen: I 1995 så medlemstallene ud som nu, tror det er en del af konjunkturen i samfundet, at det går op og ned. Maja Mulvad ung i DV udvalg: Synes det er vigtigt at man fastholder traditionen om at folk skal hygge sig, opfordre til flere foredrag + madkurven vi skal skabe fællesskabsånden henviser til reg. 5 hvor hjælperskaren gør rigtig meget ud af netop det. Jan Pedersen: Hvad synes I trailerne? Anette Nilausen ung i DV udvalg: Synes ikke det er særlig realistisk at skulle køre fra Hobro til Hjørring for at låne en trailer gratis, den sparede udgift er brugt i brændstof. Lisa Niebuhr ung i DV udvalg: Super initiativ, tror på ideen.

3 Niels Pedersen reg. 2: Det kan være en ulempe med stor geografisk område i den enkelte region, stort arbejde at finde den rigtige til at administrere udlejningen en mulighed for at tilgodese så mange som muligt at skifte udlejningsadresse årligt. Karin Nielsen reg. 5: Måske en ide at henvende sig til Statoil ang. trailerudlejning, for at gøre det mere smidigt rent geografisk. Jan Pedersen: Henviser til vigtigheden af at have logoet ude at køre på vejene og bliver vist til arrangementer. Johnny Hansen avlsledelsen: Synes vi skal satse på rytterne som nye medlemmer. Lav en rideklub for rytterne (Rideklubben Dansk Varmblod) med kurser og sammenspil mellem avlere og ryttere. Mange står opstaldet i private stalde og har ikke noget tilhørshold til en rideklub, her kan Rideklubben Dansk Varmblod være et godt alternativ. Inge Madsen reg. 3: Synes vi er forkælede i holdningen omkring traileren og synes det er et utrolig flot sponsorat og tilbud at kunne tilbyde medlemmerne, ser ikke geografien som en hindring. Dog kunne det være en ide at kræve et lille depositum ved udlejningen, for at lejer behandler traileren ordentligt og levere den retur rengjort. Lisa Niebuhr ung i DV udvalg: Genial ide med Rideklubben DV husk vi kan få medlemstilskud af det offentlige på medlemmer under 25 år. Janne Suri reg. 1: Flot sponsorat med IforWilliams, stor signalværdi i Region 1 vil man have den til at stå synligt til arrangementer. Tror dog ikke den vil blive brugt ret meget i region 1, da mange har egen trailer. Niels Pedersen reg. 2: Fantastisk forslag med Rideklubben DV. Lisa Niebuhr ung i DV udvalg: for at gøre trailerudlejningen mere smidig rent geografisk kunne det være en ide at ny lejer henter trailer hos forrige lejer, hvis det sparer kilometer. Annethe Winther reg. 4: Er bange for at kvæle nogle rideklubber med oprettelse af Rideklubben DV Lisa Niebuhr ung i DV udvalg: Mange konkurrenceryttere er medlem af flere klubber det behøver jo ikke være et dyrt medlemskab. Kaspar Opstrup reg. 5: Synes at der skal være større rotation i bestyrelsen, man skal ikke være forskrækket over at lade nye kræfter og ideer tage over, mange vil rigtig gerne. Annethe Winther reg. 4: Valgperioden i bestyrelsen bør være længere, så planlægningen følges bedre. Roser CC for det flotte arbejde med at skaffe sponsorer, men gør samtidig opmærksom på at det for region 4 har kostet ekstra kroner i trykning da kataloget har oversteget det maximale sideantal, da disse sponsorer skal med i de regionale kataloger. Selvom et negativt regionsregnskab bliver dækket af forbundets økonomi, sætter den enkelte region en ære i at levere et positivt regnskab.

4 Per Springborg reg. 1: Vi skal være bedre til at pleje de frivillige, for vi er afhængige af dem. Vi skal være bedre til ikke kun at se forretning men også forening, dette er altid nemmest når tingene går godt. Karin Larsen reg. 5: Savner mere information fra forbundet ude i regionerne i sær omkring sponsorer også det der blot er nice to know. Nyhedsbreve i DV regioner Karin Larsen reg. 5: Synes det er meget dyrt at blive tilknyttet nyhedsbrevsmodulet via hjemmesiden Casper Cassøe: Har kontaktet Wiegaarden og har meddelt at det er en alt for dyr løsningen. CC opfordre i stedet alle regioner til at sende en mail til når man ønsker at udsende et nyhedsbrev, så bliver det sendt ud fra forbundet. For at skaffe nyhedsbrevsmodtagere i regionerne sender man fra forbundet en mail ud til alle modtagere af forbundets nyhedsbrev, hvor modtagerne skal krydse af, såfremt de ønsker at modtage regionsnyhedsbreve. Derudover er det på indmeldelsesblanketten muligt at krydse af om man ønsker regionsnyhedsbrev. Mikala Bagge reg. 1: Mener man ved implementering af det nye hjemmeside system blev lovet et betalingssystem. Casper Cassøe: Det blev ikke lovet. Man har dog i 2012 kørt et forsøg med region 6 følskue, hvor betalingen har kørt via forbundets betalingssystem, dette har kørt godt og man vil stræbe efter at udvide det til flere regioner i Karin Larsen reg. 5: Man skal være opmærksom på at det kræver en godkendelse, for at man kan blive registreret som online betalingsmodtager, samt eget CVR nr. Niels Pedersen reg. 2: Bekræfter at der blev ikke lovet noget på mødet men opfordre til at man melder tilbage til regionerne med fremgangsmåden og muligheder for onlinebetaling. Annethe Winther reg. 4: Vi mangler mange mail adresser på vores medlemmer, hvordan skaffer vi dem, sender vi breve ud? Følskuer erfaring/vidensdeling Inge Madsen reg. 3: I region 3 har man i 2012 som noget nyt vist springhopper og føl løse i ridehuset hvilket har været positivt for både dommere og fremstillere vil forsøge at udvide med dressur næste år. Vil gerne have friere hænder i regionerne til hvordan føllene skal vises. Positivt med fast bund. Frode Jensen avlsledelsen: Meget positivt af man i region 3 har haft en god fremvisning, det kan dog være svært at realisere i alle regioner, da det tidsmæssigt kan blive en udfordring pga. mange føl. Synes samtidig at føllene viser sig bedst udendørs, tror dog ikke man bør afprøve at vise dem løse udendørs af sikkerhedshensyn. Hvis 3 kants banen laves i max størrelse + fast bund bør det give alle forudsætninger for at vise føllene bedst muligt og dermed den bedste bedømmelse. Karina Christiansen, avlsledelsen: Avlsledelsen henviser til at det laves så ens som muligt i alle regioner, for at bedømmelsen bliver bedst sammenlignelig. Inge Madsen reg. 3: Man har i region 3 set på tidsplanen, og det har ikke krævet ekstra tid at fremvise føllene løse i ridehuset.

5 Johnny Hansen, avlsledelsen: Får vi nok ud af at se føllene løse? tror på resultatet er det samme. Mikala Bagge reg. 1: Hvorfor vælger man at vise føl ude til skuerne og inde til finalen til Eliteskuet? Karina Christiansen: Det er årstidsbetinget Niels Pedersen reg. 2: Det har været godt at gå tilbage til 3 kants banen. Fynboerne er ofte forgangsmænd, opfordre alle i forsamlingen til at være positive for nye ideer. Frode Jensen avlsledelsen: Klar velvilje i region 3, der har været optimale forhold på Stutteri Ask det kan dog være svært at finde lignende forhold i andre regioner. Mikala Bagge reg. 1: Opfordre til at finalen også er udendørs Kasper Opstrup reg. 5: har man evalueret på hvad brugerne synes om de nye tiltag? Inge Madsen reg. 3: vær nu positive og tænk fremad region 3 vil gerne afprøve nye systemer. Karin Nielsen reg. 5: Når nu man kan flytte egnethedstesterne indendørs, hvorfor så ikke flytte alt indendørs? Ulrik Kristensen reg. 6: Det er afgørende hvordan hoppen vises for at få det bedste resultat ud af føllet. Det er især vigtigt med dressurføllene at hopperne vises ved hånd, for at få den rigtige takt ud af føllet. Janne Suri reg. 1: Stor udvikling af føl fra skuerne til finalerne, synes det er op til den enkelte region hvordan føllene skal vises. Henning Urup reg. 4: Ikke total frihed i regionerne, der skal være en rimelig ensartet bedømmelse. Hvis brugerne gerne vil vise springføllene løse i ridehuset, så lad dem. Jan Pedersen: Konklusion, der evalueres i Avlsledelsen på dagens diskussion. Testrytterens karakterer Dorte Ravnsbæk reg. 6: Rideafprøvningerne testes af professionelle ryttere, ønsker derfor større vægtning i det samlede resultat af testrytterens karakter. Karina Christiansen avlskonsulent: Rigtig god ide, hvis vi har de rigtige testryttere. Der er dog for stor udskiftning i testrytterne og karakterskalaen kendes ikke af alle. Man har fra avlsledelsens side forsøgt at uddanne og informere testrytterne omkring karaktergivning, men på det indkaldte møde med 40 inviterede ryttere, meldte kun 3 til og man valgte derfor at aflyse mødet. Johnny Hansen avlsledelsen: Vigtigt at rytterne har den rette erfaring til at give den rette karakter, for at karakteren er brugbar for avleren. Karin Nielsen: Måske et større honorar til testrytterne kunne gøre det mere attraktivt at være med. Ulrik Kristensen reg. 6: Avlerne vægter testrytterne højt, ser rytterne som den reelle forbruger i sidste ende.

6 Annethe Winther reg. 4: Ikke alle ryttere egner sig som testrytter af 3 års heste der er også en hvis økonomisk risiko ved det, såfremt man bliver skadet og ikke kan drive egen forretning. Mikala Bagge reg. 1: Vigtigt at holde focus, det er avlens fremtid problemet omkring at skaffe testryttere skal løses da det er svært for dommerne at bedømme temperamentet af hesten uden at have siddet på den. En anden måde at adskille testrytterne og dommernes karakterer til mere selvstændige karakterer, er at lade afprøvningen foregå af 2 omgange på 2 forskellige baner, så testrytteren ikke ser hopperne redet under egen rytter, mens dommer ikke ser hesten redet under testrytteren. Karina Christiansen, avlskonsulent: Honoraret er for lille til at beriderne vil sætte liv og lemmer på spil. Johnny Hansen avlsledelsen: Ofte ændrer karakteren sig. Eks. kan man som testrytter stå at se en hest under egen rytter og have en ide om karakteren, hvorefter man selv skal prøve og fornemmelsen er derefter en anden. Niels Pedersen reg. 2: Man skal passe på med større vægtning, eks. i region 3 i sommer stod man og manglede en testrytter som ikke dukkede op. Derfor fandt man en på dagen. Vær obs på at det er rigtig svært at skaffe kvalificerede ryttere til opgaven, ingen er interesseret i at hesten bedømmes af en ikke kvalificeret rytter. Laura Juul reg. 3: Vigtigt at udvikle testrytterne, så de tilpasses niveauet, hvilket gavner avlen i sidste ende. Ulrik Kristensen reg. 6: Når det nu er så svært at samle rytterne i Dansk Varmblod, hvorfor tager Dansk Varmblod så ikke til møde med dem når de alligevel holder møde i instruktørforeningen? Kaspar Opstrup reg. 5: Er man villig til at lade tilmeldingsgebyret stige, for at kunne give testrytterne et højere honorar? Bodil Hellmers reg. 7: Husk på at rytterne køber hesten på fornemmelsen når de sidder på den, derfor er rideafprøvningen vægtet højt hos køber af heste. Per Springborg reg. 1: Det kan ikke være rimeligt at en berider efter 6 års uddannelse ikke kan afgive en karakter. Janne Suri reg. 1: Hvad koster det i kr. at det skal være attraktivt at være testrytter? Karina Christiansen, avlskonsulent: Hvis afprøvningerne afholdes i hverdagene er det lettere at skaffe testryttere. Johnny Hansen, avlsledelsen: Det er lettere som berider at flytte noget undervisning i hverdagene, for at tage ud som testrytter end det er at blive væk fra et ridestævne. Mht. karaktergivningen, så er det ikke nok at være en dygtig rytter, man skal også tør afvige dommernes karakterer, hvis fornemmelsen er en anden, det kræver en del rutine at turde gøre det. Casper Cassøe: Problemet gøres større end nødvendigt, formodentlig kræver det ikke mere end en stigning i honoraret til kr ,- pr. dag i forhold til nu, hvor honoraret er kr ,- pr. dag. Birgitte Voigt reg. 2: Vigtigt at finde pengene, så man finder kvalificerede ryttere.

7 Annethe Winther reg. 4: Afskaf hoppestambogen og brug pengene derfra til at forhøje testrytternes honorar. Kaspar Opstrup reg. 5: Regionerne satser på weekendarrangementer af hensyn til tilskuere og hjælpere. Janne Suri reg. 1: Det er for dyrt for avlere og hjælpere at holde fri fra jobbet for at tage til kåring i hverdagene. Lineær bedømmelse, opdatering fra Avlskonsulenten Fremlæggelse af powerpoint af Avlskonsulent Karina Christiansen Vedhæftet som bilag. Eventuelt Karin Larsen reg. 5: Gøre DNA obligatorisk og tilbyd det til følskuerne, hvis der kan forhandles en fornuftig pris, det kunne være en måde at få flere med til følskue. Jan Pedersen: Man har valgt i HB at lave en blødere definition af reglerne, for ikke at pålægge avlerne yderligere udgifter. Eks. har Irland gennemført det og føler efterfølgende det er voldsomt i forhold til hvad effekt det har haft. Karina Christiansen, avlskonsulent: Holstenerforbundet gør det 2 gange, både som føl og som hingst. Annethe Winther reg. 4: Til medlemsmødet i region 4 blev der foreslået at man brugte en større spredning i dommere, så samme hest ikke bliver bedømt at samme dommer som føl, 2 års og 3 års. Efter succesfuld endt materialprøve, synes man i region 4 godt der kunne bruges lidt ekstra på springhingstene. Eks. i Belgien bedømmer man 4-5-og 6 års hingstene hvis de har haft 0 runder, som også er med i afprøvningen omkring avlsgodkendelse, måske noget af deres system kan kopieres til det danske? Poul Graugaard, avlsledelsen: Det er ikke muligt for en dommer, at huske bedømmelsen af et føl, når man står med samme hest som 3 års. Casper Cassøe: Har haft møde med Ung i DV. Ung i Dansk Varmblod giver i regnskabet underskud, det skal dog set i lyset af at kontingenterne ikke er at se som en indtægt. Derudover opfordres til at man også invitere Ung i Dansk Varmblods medlemmer med til møderne, der er masser af kræfter der kan bruges. Kaspar Opstrup reg. 5: Kunne det være en god ide at have nogle ung i Dansk Varmblods medlemmer med til stormøde? Enighed i salen om at det er en god ide til Johnny Hansen, avlsledelsen: Hvad/hvordan gør vi, hvis vi skal arbejde videre med ideen Rideklubben DV? Jan Pedersen: Lav et oplæg til HB og det vil blive diskuteret til næste møde. God Jul og Godt nytår til Alle! Ref. Susanne Hvid, sekretariatet.