ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Musikfestivalen Harvest Projektperiode (start- og slutdato): september Projektets samlede budget: kr Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: ,00 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Kulturforeningen Mørkøv Kirkeby Adresse: Mørkøv Kirkeby 2, sognefogedgården Tlf.: e-post: Kontaktperson: Anne Boukris e-post: tlf.: Juridisk ansvarlig: Tues Musik og Kaffe Nem-kontonummer: Evt. revisor: AP Statsautoriserede Revisorer Anders Holmgaard Christiansen Evt. hjemmeside: https://www.facebook.com/musikiregionvest Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen) Beskrivelse af projektpartnere: Sognefogedgården Mørkøv Kirkeby 2 (økologisk fritidslandbrug med Formateret: Tysk (Tyskland)

2 børnekulturaktiviteter), har udviklet AIRBNB-koncept med fokus på bæredygtighed og ny turisme Mørkøv Kirke (samarbejde omkring koncerter, spisefællesskaber og kulturevents for børn og unge) endvidere lokal aktør indenfor litteratur, koncerter og billedkunst. Tues Musik og Kaffe ejer mindre spillested og cafe i København. Tues Musik og Kaffe er specialiseret koncertarrangør og leverer bl.a. 10 dages jazzfestival og en række kulturevents. Tues Musik og Kaffe har ekspertise indenfor lyd, scene og eventmarkedsføring Equal Consult er ekspert i publikumsudvikling og medborgerskabsprojekter. 3. Projektets formål Formål: Med festivalprojektet ønsker vi at sætte fokus på regionens og lokalområdets potentiale for tiltrækning af kulturpublikummer fra storbyen, turisme og kulturevents. Vi har gennem årene brugt tid på at skabe en fysisk ramme, som nu skal stimuleres gennem en roots/country/folkfestival. Festivalen bygger bro mellem totaloplevelsen, kvalitet, danske rødder og det lokale og globale. Samtidig er countrygenren en fantastisk brobygger mellem by og land. Countrygenren er blevet meget populær i urbane miljøer i hele Europa og koblet med den tradition kræmmermarkeder mv har for at præsentere denne countrygenren skaber brobygning. Festivalen skal være med til at rette opmærksomheden på, hvordan innovative tiltag kan anvende landområdet til aktiviteter, der forbindes primært med storby/metropolen på nye måder med afsæt i kontekst og de lokale ressourcer. Endvidere ønsker vi at tiltrække branchefolk til begivenheden, således at vi kan udmærke projektet i relation til at stimulere genren og dens forgreninger i landområdets autenticitet. Den fysiske ramme og lokalområdet Sognefogedgården ligger som en ubrugt perle midt i Mørkøv Kirkeby. Gården er 4 længet og huser både atelier, renoveret stald og en smuk gammel lade. Omkring husets længer er der smuk skov, økologisk fritidslandbrug og i det hele taget unikke og velholdte rammer for besøgende. I mange år har Sognefogedgården afholdt økologisk marked og sommeraftener med koncerter ligesom stedet har rige overnatningsmuligheder for både børn og

3 voksne. Bl.a har stedet profil i retning af økoturisme. Gårdens gamle lade er en scene i sig selv. Lader ligger mange steder hen og forgår som usete scener og muligheder. Laden på gården er det ideelle sceneri til koncerter. Høet, de rustne gamle maskiner, bunker med træstammer og hønsene og udsigten til naturen. Alt i alt oplagt. Kulturturismen skal tiltrækkes til en 2 dages unik musikfestival, hvor den skandinaviske/danske fortolkning af genren er sat i centrum. Det er formålet at anvende gårdens autenticitet og unikke scene til at skabe en festival af høj kvalitet med fokus på at tiltrække mellem publikummer. Festivalen kan opleves samlet over 2 dage, men det er også muligt at købe dagspas. Hvor lørdagen er ren koncertoplevelser vil søndagen være en dag med et mindre marked med salg af lokale produkter (derfor også navnet Harvest med associationer til Neil Young og ikke mindst sæsonens rigdom af grønne varer og sanseoplevelser). Det er vigtigt at projektet styrkes af de lokale ressourcer. Omkring gården er der indrettet shelters og pladser til telte. Der er en smuk sø tilgængelig og i det hele taget er projektet placeret i et de smukkeste områder i regionen. Festivalen er således et tilbud om både koncert, fællesskab, æstetik og det at opleve landets landskaber og naturen på tæt hold. Countrygenren er ofte forbundet med USA. De seneste år er der vokset kompetente miljøer op både i DK og i Sverige, hvor countrygenren naturligvis har rødder i landet men samtidig udtrykker en mere hipsteragtig tendens. På den måde bygger genren bro mellem by og land og det kan vi især være med til at sikre sker. Følgende bands er på programmet: J. Tex & The Volunteers (DK/US) Alberte Winding (DK) Paperwings (DK) Folkeklubben (DK) All my ex es (DK) My Bubba (SE/IS) Tamra Rosannes (DK/US) C.S. Nielsen (DK) Lady Luck Combo (SE) Formateret: Engelsk (USA)

4 Frank Borgaard Jensen Cody 4. Projektets målgruppe Voksne mellem 18- max 500 personer Musiknetværk/brancher/genreorganisationer Kulturaktører Europa/Skandinavien: Sverige, Norge, Tyskland, Holland England markedsføres gennem netværk Økoturister Københavner hipster miljø Nøjsomhedsturister med fokus på det simple og autentiske frem for luksus Lokale 5. Projektets aktiviteter og tidsplan Afvikling d September Koncerter både i Lade og i Mørkøv Kirke 2. Marked søndag d.21. september med lokale produkter og hipster gear 3. Branchemøde/workshop lørdag eftermiddag kl herefter starter koncerterne

5 Projektstart: 1) Medio juni: Booking af bands + fundraising/ samarbejdsmøder med projektpartnere + interessenter bl.a. turistorganisationer og regionens netværk (videreudvikles i samarbejde med regionen) 2) Juni-juli: Planlægning af scenografi og scene/ tilrettelæggelse af ramme/fysiske forhold, tilrettelæggelse af markedstande og indhold 3) 4) August-september: Projektledelse herunder scenebyg, PR strategi, programlancering mv, invitation af branchefolk og oplægsholdere 5) September : PR, tryk, markedsføring/afvikling 6. Projektets forventede resultater og effekter Effekten af festivalen vil være, at publikum og lokalområde oplever projektets levedygtighed, og at det inspirerer lokalt til at sætte en mere strategisk udvikling i gang, hvor både lokalområde og musik bliver formet som et udviklingsområde. Stedet i sig selv kalder på genren. Effekten er at vi opnår et mere formfuldendt kulturprodukt. Alt er i samspil. Det giver selvværd til den lokale bæredygtighed og selvforståelse. Vi mener, at festivalen kan sætte naturligt fokus på, at der er vækst og innovation forbundet med at indtænke byfænomener ind i naturlandskaber og mere isolerede områder. Effekten vil være, at der kommer regionalt, kommunalt og endvidere EU fokus på hvilke ressourcer, der eksisterer i

6 forhold til vækst, kultur og jobskabelse. Det er hensigten at projektet giver anledning til at udvide og udvikle festivalgenren lokalt mhp. attraktive oplevelsesøkonomiske tiltag, der kan markedsføres og bibringe opmærksomhed på regionens unikhed og kraft. 7. Projektets samarbejdsrelationer Projektet er baseret på det mest oplagte samarbejde, som netop er Sognefogedgårdens eksisterende placering og rolle i Mørkøv Kirkeby. Ikke mindst er Mørkøv Kirke som ofte bruges til andet end gudstjenester et sted der også kan være vært for én eller flere af koncerterne i forbindelse med festivalen. Kirken har et velfungerende Menighedsråd, som har viljen og energien til at tænke innovativt og løsningsudviklende. Samarbejdet med en musikmanager og event planlægger er afgørende for projektets kvalitet, derfor har vi lagt vægt på at de rette kompetencer er i spil. 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Projektet har som vi argumenterer for en række afledte positive effekter og vi mener, at det er oplagt at udvikle projektets platform til at have udseende af et kultur/koncert/turisme centrum med de muligheder og begrænsninger den mere naturbaserede oplevelse tilbyder. Derfor påtænker vi at arbejde videre med fundraising mhp flere kulturaktiviteter bl.a. at tiltrække turneteatre som kan skræddersy oplevelser der retter sig mod aktuelle debatter, ideologier og menneskelige udfordringer og kampe. Ikke mindst er gårdens potentiale som galleri og værksted også et oplæg til videreudvikling af ideen om et kulturhus i et innovativt og

7 omkostningslet format 9. Projektets synlighed Projektet bliver synligt i flere dele af DK men med fokus på regionen og København, Sydsverige og evt Nord Tyskland og via netværk England. Markedsføringen sker gennem relevante netværk og de publikumskanaler projektejere og projektleder har udviklet gennem en årrække som kultur og eventplanlæggere. Der produceres PR materiale gennem WEB, Facebook, posters og pressemeddelelse ligesom festivalen lanceres som en lillebror til Tønderfestival. Alle relevante netværk mfl inddrages. Det er oplagt at tiltrække TV medier herunder TV2 News og DR, der har et countryprogram 10. Projektets forankring Projektet forankres lokalt både i Mørkøv Kirkeby men også kommunalt og ikke mindst som en attraktion i regionen.

8 11. Evaluering af projektet Evaluering sker på baggrund af udsendte spørgsmål til alle betalende gæster endvidere vedlægges rapport på max 5 sider med dokumentation mv. som fremsendes til Kulturpuljens ansvarlige. 12. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Projektledelse 100 timer a ,00 Mødevirksomhed 20 timer ,00 Musikere (timepris ,00 oplyses) x 40 tariffer a 1900 kr Produktion lyd, lys og scene Produktion, lyd, lys og ,00 scene Befordring ,00 Evaluering 5.000,00 Markedsføring og PR ,00 Andet Samlede udgifter I alt: ,00

9 FINANSIERING EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Taksameterfinansiering Egenfinansiering/ frivillig arbejdskraft og gratis lån af gård værdi ,00 Deltagerbetaling 50% belægning max 500 billetter a 300, ,00 Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde m.v.) arbejdes på ,00 Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum ,00 Bidrag Folk Music Denmark ,00 Samlede indtægter I alt: ,00